SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ aakkosjärjestys Komiteat, toimikunnat ja työryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ aakkosjärjestys 12.11.2012 Komiteat, toimikunnat ja työryhmät 1918-1997"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ aakkosjärjestys Komiteat, toimikunnat ja työryhmät Aborttilakikomitea T013 Ahtaustoimikunta T348 Ahtaustyökomitea T217 Aikuishammashuollon työryhmä T371 Ajoneuvon kuljettaminen ja alkoholi-projekti T062 Alkoholi- ja huumeneuvosto T025 Alkoholiasioiden siirtymistä koordinoiva työryhmä T072 Alkoholihaittojen seurantajärjestelmää suunnitteleva työryhmä T387 Alkoholikomitea T310 Alkoholilainsäädännön tarkaistamistyöryhmä T101 Alkoholimainontatoimikunta T272 Alkoholitarkastuksen järjestelytyöryhmä T385 Alkoholitarkastuksen kehittämistoimikunta T022 Alkoholitiedotustyöryhmä T444 Alustarkastustoimikunta T001 Ammattientarkastuskomitea T056 Ammattientarkastuskomitea T056 Ammattikasvatuslakikomitea T155 Ammattiopintojen avustuslain tarkastuskomitea T249 Ammattisyöpäsäädöstoimikunta T078 Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämistä selvittävä työryhmä T409 Apteekkialan palkka- ja työoloja valmistelevasti käsittelevä lautakunta T166 Apteekkityöaikakomitea T007 Asevelvollisten omaisten huoltokomitea T138 Asiakirjaopastyöryhmä T050 Asumistukikomitea ( komitea siirretty SM:lle, STM:n Dno:t 2025/059/75, 2453/051/ T291 Asuntorakennustoiminnan organisoimiskomitea T167 Atomivastuutoimikunta T251 Autoliikenteen työaikatoimikunta T362 Avustuskassalakitoimikunta T091 Baber-työryhmä T105 Elatusapu/Lastensuojelukomitea T184 Elatusturvatoimikunta T266 Eläkeikäkomitea T328

2 Eläkeindeksitoimikunta T111 Eläkesäätiötoimikunta T031 Erityiskuntoutustyöryhmä T413 Erityistyölaitoskomitea T202 EVO-työryhmä (yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuustyöryhmä) T441 Hallinnollisten haittavaikutusten selvittämisprojekti T302 Hallintoedustuskomitea T018 Hallintomenettely ja vammaiset-toimikunta T374 Hallintomenettelyn kehittämistyöryhmä T367 Hammashuoltokomitea T347 Hammasklinikoiden sopimustyöryhmä T355 Hammaslääketieteen spesialiteettineuvottelukunta T450 Hammaslääkärintoimen neuvottelukunta T029 Helsingin selviämisasematyöryhmä T115 Helsinki-HYKS-Yliopisto-toimikunta T368 Henkilöstömenojen säästötyöryhmä T317 Henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista selvittävä työryhmä T375 Hinnanmuodostuskomitea T193 Historiikkityöryhmä T120 Huolenpitotyöryhmä T070 Huoltohallintokomitea T196 Huoltolakien tarkistamiskomitea T148 Huolto-ohjelmakomitea T161 Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestämiskomitea T145 Huoneenvuokrasäännöstelykomitea T187 Huonokuuloisten kuntouttamiskomitea T186 Huumausaineneuvottelukunta T026 Ilmastointinormitoimikunta T309 Invalidien koulutuskomitea T181 Invalidien työhönsijoitustoimikunta T179 Invalidihuoltoasiain neuvottelukunta T095 Invalidirahatoimikunta T281 Invalidisäätiön sairaalan työryhmä (Invalidisäätiötyöryhmä) T423 Invaliditeettiastetoimikunta T278 Irtolaishuoltotoimikunta T235 Irtolaislain kumoamisen vaikutuksia selvittävä toimikunta T390 Jalasjärven allergiakeskuksen ja Reisjärven sopeutusvalmennuskeskuksen hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta selvittävä T425 työryhmä

3 Jätehuoltokomitea T245 KAMA-työryhmä T366 Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitea T344 Kansainvälisiä sosiaalisia kysymyksiä valmistavasti käsittelevä komitea T160 Kansainvälisten sosiaalisten kysymysten komitea T173 Kansaneläke- ja sairausvakuutuksen maksuvalmiustyöryhmä (KAMA-työryhmä) T366 Kansaneläkelain tarkastuskomitea T153 Kansaneläkelaitoksen henkilöstötarvetyöryhmä T352 Kansaneläkelaitoksen kuntoutustoimintojen kehittämistyöryhmä T350 Kansanterveyskertomustyöryhmä T122 Kansanterveyslaboratorion kehittämistoimikunta T010 Kansanterveystoimikunta T232 Kappaliikkeiden ja toimistojen työolo- ja aukioloaikalakien tarkistamiskomitea T156 Kasvatus- ja työlaitoskomitea T157 Kasvatusneuvolakomitea T211 Kauppaliikkeiden autonkuljettajien työaikatoimikunta T331 Kehitysvammainen kuntalaisena-työryhmä T069 Kemiallisten aineiden merkitsemistoimikunta T060 Kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvosto T079 Kemian työsuojeluneuvottelukunta T014 Kemikaalihallinnon kehittämiskomitea T440 Kemikaalineuvottelukunta T034 KESAKKO-toimikunta (Keskiasteen ammattikoulutuksen käytännön koulutusta terveydenhuollossa käsittelevä toimikunta T399 Keskushallintojohtoryhmä T106 Kiinteistökustannustoimikunta T259 Kirjaamistyöryhmä T333 Kirjaamistyöryhmä T402 Kirjastoautomaation seurantatyöryhmä T067 Kollektiivisuojatoimikunta T360 Koordinaatiotyöryhmä T077 Kotiapulaislakikomitea T254 Kotiapulaistyökomitea T149 Kotitaloustyöryhmä T334 Kotiuttamisrahatoimikunta T247 Koulukotikomitea T178 Koulutussairaalaneuvottelukunta T226 Kudostyöryhmä T345

4 Kunnallisen raittiustyön täydennyskoulutustyöryhmä T093 Kuntakorvausprojektin johtoryhmä T098 Kuntoutusajan toimeentuloturvatoimikunta T405 Kuntoutusasiain neuvottelukunta T021 Kuntoutuslaitostyöryhmä T351 Kylpylätyöryhmä T319 Kylpylätyöryhmä II T113 Laboratorio-organisaatiotoimikunta T252 Lahjatalotoimikunta T151 Laivatyösuojelutoimikunta T311 Laivatyöturvallisuuskomitea T055 Lapinlisäkomitea(palkkasäännöstelymääräysten mukaisen hävitetyn alueen lisän poistamista tutkiva komitea) T059 Lapsenhoitoajan sosiaaliturvan työryhmä (LASSO-työryhmä) T430 Lapsi-invalidien peruskoulutuksen suunnittelutoimikunta T289 Lapsilisäjärjestelmän II tarkistuskomitea T175 Lapsilisäjärjestelmän tarkistuskomitea T171 LASSO-työryhmä (Lapsenhoitoajan sosiaaliturvan työryhmä) T430 Lastaus- ja purkamistyöntekijäin työolokomitea T141 Lasten käytösvaikeuskomitea T147 Lasten päivähoidon neuvottelukunta T012 Lasten päivähoidon säännöstoimikunta T265 Lasten päivähoitokomitea T256 Lasten päiväkotikomitea T170 Lastenkotikomitea T164 Lastensuojelulaitosten koulukomitea T205 Leipomotyöaikatoimikunta T088 LEL-terveystietoryhmä T337 Liikealan tyolotoimikunta T046 Liikehuoneistojen vuokralautakunta T188 Liikennevakuutuskomitea T163 Liikenteelle haitalliset lääkkeet -työryhmä T341 Lomankäyttökomitea T146 Lomituspalvelujen hallinnon kehittämistyöryhmä T442 Lomituspalvelujen hallinto- ja rahoitustyöryhmä T439 Lomituspalvelutoimikunta T436 Lääkealan kilpailutoimikunta T414 Lääkealkoholikomitea T194

5 Lääkehuoltokomitea T255 Lääkehuoltotoimikunta T377 Lääkekorvaustyöryhmä T437 Lääkelaboratorioneuvottelukunta T300 Lääkelaitostyöryhmä T426 Lääketeollisuus- ja apteekkilaitoskomitea T234 Lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämistoimikunta T065 Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannus- ja korvaustyöryhmä T051 Lääkintöhallituksen ja sosiaalihallituksen uudelleenjärjestämisprojekti T109 Lääkintöhallitustoimikunta T293 Lääkintöspriikomitea T190 Lääkärien täydennyskoulutustoimikunta T225 Lääkärinvirkatyöryhmä T404 Lääkärityövoiman laskentatyöryhmä III T063 Lääkärityövoiman laskentatyöryhmä IV T446 Lääninhallitusten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävätyöryhmä (LH-tehtävätyöryhmä) T434 Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kirjaamis- ja arkistoimistyöryhmä (epävirallinen) T318 Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kirjaamisjärjestelmää uudistava työryhmä T373 Maa- ja metsätalouden työturvallisuuskomitea (metsäalan työturvallisuuskomitea) T003 Maaseudun asunto-olojen parantamiskomitea T172 Maatalouspalkkalautakunta T126 Maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmien eläketoimikunta T403 Maatalousyrittäjien sairausajan toimeentuloturvan kehittämistä tutkiva työryhmä T068 Maatalousyrittäjien sosiaaliturvatoimikunta T359 Maatalousyrittäjien työterveyshuollon työryhmä (MYTTY-työryhmä) T415 Maatalousyrittäjävakuutuksen yksinkertaistamistyöryhmä (MATY-työryhmä) T075 Maidon tuottajahintatoimikunta T237 MATY-työryhmä T075 Meluntorjuntakomitea T159 Merimieasiain neuvottelukunta T052 Merityökomitea T083 Merityökomitea T248 Merityökomitea (1946) T083 Metsä- ja uittotöiden työaikakomitea T135 Metsä- ja uittotöiden työturvallisuustoimikunta T132 Metsäalan kämppäkomitea T212 Metsäalan työaikakomitea T274

6 Metsäalan työturvallisuuskomitea T003 Metsäpalkka-asiain neuvottelukunta T130 Metsäpalkkalautakunta (metsä- ja uittopalkkojen asiantuntijalautakunta) T127 Metsäpalkkalautakunta II T128 Metsäpalkkatilastoasiain neuvottelukunta T129 Metsäpalkkatilaston kehittämistoimikunta T133 Metsätyöasiain neuvottelukunta (entinen metsäpalkka-asiain neuvottelukunta) T131 Mielekäs elämä-ohjelman esisuunnitelmatyöryhmä T057 Mielenterveystyön komitea T357 Ministeriön 60-vuotisjuhlat T330 Mustalaiskomitea T090 Myrkkyasiain neuvottelukunta T028 Naimisissa olevien naisten ansiotyökomitea T158 Naisten ja lasten pahoinpitelyä selvittävä työryhmä T370 Naisten yötyökomitea (1952) T043 Naisten yötyökomitea, T044 Nordiska tobaksarbetsgruppen (PN-tupakkatyöryhmä) T292 Nuorisohuollon työryhmä T074 Nuorisolaitostoimikunta T219 Nuorten päihteidenkäytön ehkäisyn tehostamistyöryhmä T433 Nuorten työsuojelukomitea T223 Ohjetyöryhmä T323 Oikeuslääkärityöryhmä T073 Omaistoimikunta T389 Omalääkärikokeilun johtoryhmä T039 Opetussosiaalikeskusten seurantatyöryhmä T424 Opintovapaakomitea T304 Opiskelijoiden terveydenhuoltotoimikunta T271 Opiskelutapaturmatoimikunta T246 Oppisopimuslainsäädäntökomitea T200 Osa-aikatyön sosiaaliturvatoimikunta T364 Osa-aikatyötoimikunta T401 Ostopalvelutyöryhmä T395 Paineastialautakunta T019 Pakkotyökomitea (salainen vuoteen 2013) T204 Pakolaisasiain neuvottelukunta T002 Palvelurakennemuutoksen tukeminen ja vaikutusten arviointi Hämeen läänissä (PARVA) T040

7 PARVA-projekti (Palvelurakennemuutoksen tukeminen ja vaikutusten arviointi Hämeen läänissä) johtoryhmä T040 Perheavustusten tarkistamistoimikunta T243 Perhe-eläkekomitea T032 Perhekasvatustoimikunta T299 Perhekasvatustyöryhmä T349 Perhekuntoutustyöryhmä T096 Perhekustannusten tasauskomitea T206 Perhekäsitetyöryhmä T432 Perhetyöryhmä T100 Perusterveydenhuollon kokeilusuunnitelmatyöryhmä T064 Pientyönantajien lapsilisämaksun suorittamista harkitseva komitea T169 Pienyrittäjien luottovakuutustoimikunta T081 Pitkäaikaishoitotoimikunta T228 PN-tupakkatyöryhmä T292 Pohjoismainen Forum 1994-Suomen toimikunta T024 Poliklinikkatoimikunta T229 Polttonesteiden yhtenäishintatoimikunta T276 Postitustyöryhmä T365 Potilasvahinkolautakunnan hallinto- ja rahoitustyöryhmä T410 Puheterapeuttien koulutuskurssi T216 Päihdeasiain neuvottelukunta T027 Päihdetiedotustyöryhmä T058 Päihdetyöryhmä T076 Päihtyneiden käsittelyn selvittelytoimikunta T239 Raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunta T240 Raittiuskasvatuskomitea T338 Raittiuslautakuntatyöryhmä T384 Raittiustyöntekijöiden koulutuksen uudelleen järjestämisen työryhmä T108 Rakenteellisen sosiaalityön työryhmä T383 Rauhankasvatustyöryhmä T386 Reumasäätiön sairaala-työryhmä T412 Reumatyöryhmä T438 Rikos- ja riita-asioiden sovittelun kehittämistyöryhmä (Sovittelutyöryhmä) T443 Rintamamiesten sosiaalietukomitea T227 Rintamasotilaseläketoimikunta, Rintamasotilaseläkelain muutos (868/73) ja ylimääräinen sotaeläke (194/74) valmisteluaineistoa T279 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta T343 Rintamaveteraanien hammashuollon työryhmä T420

8 Rintamaveteraanien vähimmäiseläketoimikunta T082 Rintamaveteraanitoimikunta T308 Rovaniemen seudun terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen toimialatarvetta selvittävä työryhmä T400 Räjäytys- ja louhintatyötoimikunta (RÄTY) T353 Sairaalapiirirajatoimikunta T015 Sairaalapiirirajatoimikunta T342 Sairaanhoitotoimen rekisteröintitoimikunta T397 Sairaanhoitovakuutustoimikunta T087 Sairaankuljetusten valtionaputoimikunta T286 Sairaankuljetustoimikunta T242 Sairaskuluvähennyksen korvausta selvittävä toimikunta T407 Sairasvakuutuksen kehittämistoimikunta T119 Siirtolaisuuskomitea T140 Siirtolatoimikunta T142 SORA-toimikunta (sosiaalivakuutuslakien soveltamisrajatoimikunta) T388 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankintamenettelytoimikunta T372 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikkatoimikunta T427 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunta T011 Sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmä T036 Sosiaali- ja terveydenhuollon virkasiirtotyöryhmä T382 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hankintatoimikunta (ST-toimikunta) T314 Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomitea T326 Sosiaali- ja terveysminiteriön hallinnonalan tehtävien järjestelytoimikunta (STM II-toimikunta) T123 Sosiaali- ja terveysminiteriön keskushallinnon tehtäväjaon uudistamistoimikunta (STM III-toimikunta) T124 Sosiaali- ja terveysosastojen kehittämistyöryhmä T418 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoiminnan tilaa ja uudistamista selvittävä toimikunta (STM-KETO-toimikunta) T117 Sosiaalihallintokomitea T270 Sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen yhteistyötoimikunta T238 Sosiaalihuollon hallintokomitea T221 Sosiaalihuollon koulutuskomitea T197 Sosiaaliministeriön YK-stipenditoimikunta T134 Sosiaalipoliittisen tutkimuksen neuvottelukunta T322 Sosiaaliselle pohjalle rakentuvaa lapsilisäjärjestelmää suunnitteleva komitea T168 Sosiaalisten järjestöjen rahoitustarvekomitea T185 Sosiaalisten verovähennysten ja tulosiirtojen selvittelytoimikunta T262 Sosiaaliturvamaksutoimikunta T329 Sosiaaliturvamaksutyöryhmä T411

9 Sosiaalitutkimuskomitea T419 Sosiaalivakuutuskomitea T162 Sosiaalivakuutuslakien soveltamisrajatoimikunta (SORA-toimikunta) T388 Sosiallihuollon periaatekomitea T233 SOSTER-3 projekti T295 Sotainvaliidikomitea T150 Sotaleski- ja punakaartilaistyöryhmä, Sotavankityöryhmä T277 Sotavammaisten liitynnäissairaustoimikunta T209 Sotavankityöryhmä, Sotaleski- ja punakaartilaistyöryhmä T277 Sotilastapaturmien korvaustoimikunta T016 Sotilasvammalain uudistamista selvittelevä työryhmä T112 Sotilasvammalain uudistamista selvittelevä työryhmä T431 Sotilasvammatyöryhmä T288 Sovittelutyöryhmä (Rikos- ja riita-asioiden sovittelun kehittämistyöryhmä) T443 STM II-toimikunta T123 STM:n hallinnonalan tehtäväjakotoimikunta T294 STM-III-toimikunta T124 STM-KETO-toimikunta T117 STM-toimikunta (STM:n hallinnonalan tehtäväjakotoimikunta) T294 ST-toimikunta T314 Sukupuolitautitoimikunta T260 Sulfiittispriikomitea T139 Suojatyö 92-työryhmä (Invalisihuoltolain mukaista suojatyötä järjestävien työkeskusten asemaa ja siihen liittyviä kysymyksiä selvittävä työryhmä T030 Suojatyötoimikunta T084 Suojatyötoimikunta T296 Suome ILO-komitea T177 Suomeen v.1983 saapuneiden vammaisten pakolaisten sopeutumista seuraava työryhmä T102 Suomen huolto ry:n toiminnan epäkohtien tutkimustoimikunta T137 Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta T004 Suomen sosiaalialan teknisen avun toimikunta (Sosiaaliministeriön YK-stipenditoimikunta) T134 Syöpäkomitea T358 Sähkönhintatoimikunta T269 Säteilyfysiikan laitoksen organisaatiotoimikunta T287 Säteilytoimikunta T396 Säteilyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunta T104 Säteilyvalvonnan maksutyöryhmä T339 Sätelyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunta T361

10 Säästötyöryhmä T307 Säästötyöryhmä T316 Talonmieslakko T136 Talonmiesten työaikatoimikunta T047 Talonmiestentyö- ja palkkaolotoimikunta , 1949 T136 Tapaturma ja ammattitautitilastotoimikunta T391 Tapaturma- ja liikennevakuutuksen sekä kunnallisen terveydenhuollon välistä täyskustannusvastuuta selvittävä toimikunta T428 Tapaturma- ja liikennevakuutuskomitea T230 Tapaturmakorvaustoimikunta (Tapaturmavakuutuslakikomitea) T261 Tapaturmavakuutuskomitea T152 Tapaturmavakuutuskomitea T207 Tapaturmavakuutuslakikomitea T261 Tasa-arvon teemavuoden työryhmä T107 Tasa-arvon tietohallintotyöryhmä T080 Tehtäviensiirtotoimikunta T017 Teknillisten turvallisuusmääräysten neuvottelukunta (TTN) T267 Terveydenhuollon ATK-toimikunta T273 Terveydenhuollon kehittämisen neuvottelukunta T321 Terveydenhuollon kuntakorvaustyöryhmä T038 Terveydenhuollon oikeussuojatoimikunta T020 Terveydenhuollon täydennyskoulutustoimikunta T315 Terveydenhuoltoalan menettelytapatoimikunta T236 Terveysdenhoitohenkilöstötoimikunta T037 Terveyskasvatuksen neuvottelukunta T422 Terveystodistustyöryhmä T066 Tieliikenteen työolokomitea T005 Tieliikenteen työryhmä T042 Tilapäismajoitustoimikunta T284 TKM-työryhmä T305 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelmatyöryhmä T033 Toimiva vaikeavammainen toimivassa yhteiskunnassa toimikunta T392 Torjunta-aineiden turvallisuusohjetoimikunta T285 TP-työryhmä T448 Traktorimiesten sosiaaliturvatoimikunta T224 TSH:n kollegiotyöryhmä T290 TTN (Teknillisten turvallisuusmääräysten neuvottelukunta) T267 Tuotevalvontatyöryhmä T435

11 Tuottavuusprojekti (Lainsäädännön hallinnollisia haittavaikutuksia selvittäneen hankkeen jatkotoimenpiteet) T303 Tupakkaneuvottelukunta T250 Tupakkatoimikunta T268 Turvallisuustyön suunnittelutoimikunta T009 Työaikakomitea T097 Työaikakomitea T143 Työaikakomitea T097 Työajan lyhentämisen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittävä työryhmä T393 Työajan tutkimuskomitea T182 Työeläkerahastotoimikunta T416 Työkyvyttömien eläketurvatoimikunta T180 Työlaitostoimikunta T220 Työneuvostotoimikunta T313 Työpaikkakassatyöryhmä T421 Työriitakomitea T378 Työryhmä jonka tehtävänä on valmistella työajan lyhentämisen yhteydessä esille tulevia kysymyksiä T049 Työsopimuslain (320/70) soveltamista ja tulkintaa selvitellyt työryhmä T053 Työsopimuslakikomitea T006 Työsuhdeturvakomitea T335 Työsuhdeturvatoimikunta T325 Työsuojelukomitea T447 Työsuojelukoulutuskomitea T121 Työsuojelulakitoimikunta T257 Työsuojeluneuvottelukunta T086 Työsuojeluneuvottelukunta T275 Työsuojeluneuvottelukunta T306 Työsuojeluorganisaatiotoimikunta T258 Työsuojelutarkastusorganisaation kehittämistyöryhmä T363 Työsuojeluvalvontatyöryhmä T324 Työterveyshuollon neuvottelukunta T125 Työterveyshuoltotoimikunta T332 Työterveyskomitea T241 Työterveyslaitostoimikunta T264 Työttömyysturvakomitea T320 Työttömyysturvan tarveharkintatoimikunta T023 Työttömyysturvatoimikunta T429 Työttömyysvakuutuksen periaatekomitea T198

12 Työttömyysvakuutusasiain neuvottelukunta T089 Työttömyysvakuutuskomitea T183 Työttömyysvakuutuskomitea T199 Työturvallisuuskomitea T165 Työturvallisuuskomitea (Työturvallisuuslakien toimeenpanomääräyksiä valmistava komitea) T054 Työturvallisuuslain puutteellisuuksia selvitellyt työryhmä T045 Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn neuvottelukunta T048 Työväensuojelulainsäädäntökomitea T174 Ulkomaisten vakuutuslaitosten toimikunta T380 Vaajasalo-työryhmä (Vaajasalon epilepsiasairaalan asemaa selvittänyt työryhmä) T114 Vajaakykyisten lasten huoltokomitea T154 Vajaamielishuollon suunnitelmakomitea T201 Vajaamielishuoltokomitea/Kehitysvammakomitea T231 Vajaamieliskomitea T176 Vajaamielistoimikunta T192 Vakuutusalan kuluttaja- ja kilpailutoimikunta T110 Vakuutusoikeuskomitea T191 Vakuutusoikeustoimikunta T218 Vakuutusturvan takuujärjestelmätyöryhmä T103 Vakuutusyhtiöiden toimilupatoimikunta T381 Vakuutusyhtiölainsäädännön tarkistamistoimikunta T312 Valtakunnallisen kotipalvelun maksukokeilun johtoryhmä T094 VALTAVA-lakityöryhmä T340 VALTAVA-projektiorganisaatio/johtoryhmä T356 Valtion eläkehallintotoimikunta T297 Valtionapupalkkaneuvottelukunta T008 Valtionosuustyöryhmä T346 Valtionosuusuudistustyöryhmä T118 Vammashuoltolakitoimikunta T085 Vanhan Vaasan sairaalan työryhmä T406 Vanhusten työhuoltokomitea T208 Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tukea selvittänyt työryhmä T035 Vanhustenhuollon kehittämisprojektien seurantaryhmä T061 Vanhustenhuoltokomitea T203 Vanhustenhuoltotoimikunta T116 Vanhustenhuoltotoimikunta T282 Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyshuollom poikkeusolojen johtoryhmä T099

13 Vastuu vankien sosiaali ja terveydenhuollosta-työryhmä T092 Virkamiesten työturvallisuustoimikunta T222 VN:n 1947 asettama talonmiesten palkka- ja työoloja valmistavasti käsittelevä lautakunta T136 VR:n työaikakomitea T189 Vuoden 1958 alkoholikomitea T195 Vuoden 1963 alkoholitoimikunta T213 Vuoden 1969 työttömyysvakuutuskomitea T244 Vuoden 1969 vuokratasotoimikunta T214 Vuoden 1970 psykologikomitea T253 Vuoden 1972 kalleusluokituskomitea T263 Vuoden 1973 kalleusluokituskomitea T283 Vuoden 1979 sotilasvammatyöryhmä T112 Vuoden 1984 sotilasvammatyöryhmä T376 Vuoden 1987 alkoholikomitea T398 Vuokransovittelutoimikunta T215 Vuosien sotiin osallistuneiden työvelvollisten asemaa selvittävä työryhmä T369 Väestökomitea T144 Väestövastuisen perusterveydenhuollon kokeilut T449 Yhteistyötä sairaanhoidon alalla Torniojokilaaksossa selvittävä työryhmä (Arbetsgrupp för sjukvårdssamarbete i Tornedalen) T071 Yksityisten vajaamielislaitosten toimi- ja eläkesääntötoimikunta T210 Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuustyöryhmä (EVO-työryhmä) T441 Yliopistosairaaloiden hallintotoimikunta T336 Yrittäjäeläkkeiden rahoitustyöryhmä T327 Yrittäjämaksutyöryhmä T445 Yritysdemokratianeuvottelukunta T041 Yötyötoimikunta T301 Äitienpäiväkunniamerkkityöryhmä T354 Äitiysloma- ja äitiysrahajärjestelmän kehittämistoimikunta T298

Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut

Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut Teksti Kaija Vestervik Helmikuu 2000 Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut Palvelut kansanterveyslain perusteella Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 Liiteosa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon

Sosiaali- ja terveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:5 Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen erityistilanteisiin Helsinki 2006 Sisällys Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja tavoitteet 3 Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Arkiston nimi Hyllymetrit Vuodet

Arkiston nimi Hyllymetrit Vuodet JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINARKISTON YLEISLUETTELO 2010 Arkiston nimi Hyllymetrit Vuodet A A-Klinikka (1,20 hm) 1962 2000 Aholaidan lastenkoti (0,01 hm) 1941 1951 Aholaidan päiväkoti (0,18 hm) 1956 1988 Aikuispsykiatria

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:7 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän

Lisätiedot

T I I V I S T E L M Ä

T I I V I S T E L M Ä 2 TIIVISTELMÄ Sosiaalimenoihin käytettiin vuonna 2003 yhteensä 38,6 miljardia euroa. Eläketurvan ja sosiaalija terveyspalvelujen kysynnän kasvusta huolimatta sosiaalimenojen kokonaiskehitys on ollut maltillista.

Lisätiedot

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Neuvottelutulos HALLITUSOHJELMA 2003 Muutosvarauksin TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Hallitus aloittaa työnsä poikkeuksellisen vaativassa kansainvälisessä tilanteessa, joka luo

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Työhön kuntoutuminen hallitusohjelmassa

Työhön kuntoutuminen hallitusohjelmassa Työhön kuntoutuminen hallitusohjelmassa STM:n näkemys lainsäädännön ja palvelujen kehittämisestä Eveliina Pöyhönen Missä toimimme 2020 luvulla Teknologian ja vuorovaikutuksen kehitys Globalisaatio Ikärakenteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen

Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:2 Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen Eläke- ja muun sosiaaliturvan kehittäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki pykälistä toiminnaksi

Terveydenhuoltolaki pykälistä toiminnaksi Tähän julkaisuun on kerätty vinkkejä terveydenhuoltolakiin liittyvästä lisämateriaalista, kuten asetuksista, ohjeista, tietopankeista, julkaisuista ja esitteistä. Linkkivinkit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Sata vuotta. sosiaalitietoa. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. www.sosiaalitieto.fi. VERKossa. Kerro mielipiteesi!

Sata vuotta. sosiaalitietoa. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. www.sosiaalitieto.fi. VERKossa. Kerro mielipiteesi! sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2012 Sata vuotta www.sosiaalitieto.fi VERKossa Sosiaalitieto Äänestä muuttuu vuoden - valopilkkua! mitä toivot uudelta lehdeltä? www.sosiaalitieto.fi

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS...

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 1 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 13 1.1. Sosiaalimenojen kehitys... 13 Etuuksien saajamäärät laskussa...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:1 Sosiaali- ja terveysministeriön TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Helsinki 2013 2 Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Hely Streng (toim.) Raha-automaattiyhdistys

SOPEUTUMISVALMENNUS. Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Hely Streng (toim.) Raha-automaattiyhdistys SOPEUTUMISVALMENNUS Suomalaisen kuntoutuksen oivallus Hely Streng (toim.) Raha-automaattiyhdistys SOPEUTUMISVALMENNUS Suomalaisen kuntoutuksen oivallus Toimittanut Hely Streng Raha-automaattiyhdistys 2014

Lisätiedot

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä LIITE Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä 1. JOHDANTO - 2-2. IHMISOIKEUSKASVATUS JA -KOULUTUS - 4-3. OIKEUSTURVA

Lisätiedot

Osoite Laivurinkatu 4 Puhelin 05 234 5233 Nimi Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon

Osoite Laivurinkatu 4 Puhelin 05 234 5233 Nimi Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon Hakemus saapunut Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmän raportti 4.11.2008 Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmälle Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti 22.5.2008

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

2/2002. toukokuu maj

2/2002. toukokuu maj 2/2002 toukokuu maj Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2002 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro: 5 akemuksen vastaanottaja: [ ] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] LAPIN LÄÄNINHALLITUS [ ] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [x] OULUN LÄÄNINHALLITUS

Lisätiedot