SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ aakkosjärjestys Komiteat, toimikunnat ja työryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ aakkosjärjestys 12.11.2012 Komiteat, toimikunnat ja työryhmät 1918-1997"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ aakkosjärjestys Komiteat, toimikunnat ja työryhmät Aborttilakikomitea T013 Ahtaustoimikunta T348 Ahtaustyökomitea T217 Aikuishammashuollon työryhmä T371 Ajoneuvon kuljettaminen ja alkoholi-projekti T062 Alkoholi- ja huumeneuvosto T025 Alkoholiasioiden siirtymistä koordinoiva työryhmä T072 Alkoholihaittojen seurantajärjestelmää suunnitteleva työryhmä T387 Alkoholikomitea T310 Alkoholilainsäädännön tarkaistamistyöryhmä T101 Alkoholimainontatoimikunta T272 Alkoholitarkastuksen järjestelytyöryhmä T385 Alkoholitarkastuksen kehittämistoimikunta T022 Alkoholitiedotustyöryhmä T444 Alustarkastustoimikunta T001 Ammattientarkastuskomitea T056 Ammattientarkastuskomitea T056 Ammattikasvatuslakikomitea T155 Ammattiopintojen avustuslain tarkastuskomitea T249 Ammattisyöpäsäädöstoimikunta T078 Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämistä selvittävä työryhmä T409 Apteekkialan palkka- ja työoloja valmistelevasti käsittelevä lautakunta T166 Apteekkityöaikakomitea T007 Asevelvollisten omaisten huoltokomitea T138 Asiakirjaopastyöryhmä T050 Asumistukikomitea ( komitea siirretty SM:lle, STM:n Dno:t 2025/059/75, 2453/051/ T291 Asuntorakennustoiminnan organisoimiskomitea T167 Atomivastuutoimikunta T251 Autoliikenteen työaikatoimikunta T362 Avustuskassalakitoimikunta T091 Baber-työryhmä T105 Elatusapu/Lastensuojelukomitea T184 Elatusturvatoimikunta T266 Eläkeikäkomitea T328

2 Eläkeindeksitoimikunta T111 Eläkesäätiötoimikunta T031 Erityiskuntoutustyöryhmä T413 Erityistyölaitoskomitea T202 EVO-työryhmä (yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuustyöryhmä) T441 Hallinnollisten haittavaikutusten selvittämisprojekti T302 Hallintoedustuskomitea T018 Hallintomenettely ja vammaiset-toimikunta T374 Hallintomenettelyn kehittämistyöryhmä T367 Hammashuoltokomitea T347 Hammasklinikoiden sopimustyöryhmä T355 Hammaslääketieteen spesialiteettineuvottelukunta T450 Hammaslääkärintoimen neuvottelukunta T029 Helsingin selviämisasematyöryhmä T115 Helsinki-HYKS-Yliopisto-toimikunta T368 Henkilöstömenojen säästötyöryhmä T317 Henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista selvittävä työryhmä T375 Hinnanmuodostuskomitea T193 Historiikkityöryhmä T120 Huolenpitotyöryhmä T070 Huoltohallintokomitea T196 Huoltolakien tarkistamiskomitea T148 Huolto-ohjelmakomitea T161 Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestämiskomitea T145 Huoneenvuokrasäännöstelykomitea T187 Huonokuuloisten kuntouttamiskomitea T186 Huumausaineneuvottelukunta T026 Ilmastointinormitoimikunta T309 Invalidien koulutuskomitea T181 Invalidien työhönsijoitustoimikunta T179 Invalidihuoltoasiain neuvottelukunta T095 Invalidirahatoimikunta T281 Invalidisäätiön sairaalan työryhmä (Invalidisäätiötyöryhmä) T423 Invaliditeettiastetoimikunta T278 Irtolaishuoltotoimikunta T235 Irtolaislain kumoamisen vaikutuksia selvittävä toimikunta T390 Jalasjärven allergiakeskuksen ja Reisjärven sopeutusvalmennuskeskuksen hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta selvittävä T425 työryhmä

3 Jätehuoltokomitea T245 KAMA-työryhmä T366 Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitea T344 Kansainvälisiä sosiaalisia kysymyksiä valmistavasti käsittelevä komitea T160 Kansainvälisten sosiaalisten kysymysten komitea T173 Kansaneläke- ja sairausvakuutuksen maksuvalmiustyöryhmä (KAMA-työryhmä) T366 Kansaneläkelain tarkastuskomitea T153 Kansaneläkelaitoksen henkilöstötarvetyöryhmä T352 Kansaneläkelaitoksen kuntoutustoimintojen kehittämistyöryhmä T350 Kansanterveyskertomustyöryhmä T122 Kansanterveyslaboratorion kehittämistoimikunta T010 Kansanterveystoimikunta T232 Kappaliikkeiden ja toimistojen työolo- ja aukioloaikalakien tarkistamiskomitea T156 Kasvatus- ja työlaitoskomitea T157 Kasvatusneuvolakomitea T211 Kauppaliikkeiden autonkuljettajien työaikatoimikunta T331 Kehitysvammainen kuntalaisena-työryhmä T069 Kemiallisten aineiden merkitsemistoimikunta T060 Kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvosto T079 Kemian työsuojeluneuvottelukunta T014 Kemikaalihallinnon kehittämiskomitea T440 Kemikaalineuvottelukunta T034 KESAKKO-toimikunta (Keskiasteen ammattikoulutuksen käytännön koulutusta terveydenhuollossa käsittelevä toimikunta T399 Keskushallintojohtoryhmä T106 Kiinteistökustannustoimikunta T259 Kirjaamistyöryhmä T333 Kirjaamistyöryhmä T402 Kirjastoautomaation seurantatyöryhmä T067 Kollektiivisuojatoimikunta T360 Koordinaatiotyöryhmä T077 Kotiapulaislakikomitea T254 Kotiapulaistyökomitea T149 Kotitaloustyöryhmä T334 Kotiuttamisrahatoimikunta T247 Koulukotikomitea T178 Koulutussairaalaneuvottelukunta T226 Kudostyöryhmä T345

4 Kunnallisen raittiustyön täydennyskoulutustyöryhmä T093 Kuntakorvausprojektin johtoryhmä T098 Kuntoutusajan toimeentuloturvatoimikunta T405 Kuntoutusasiain neuvottelukunta T021 Kuntoutuslaitostyöryhmä T351 Kylpylätyöryhmä T319 Kylpylätyöryhmä II T113 Laboratorio-organisaatiotoimikunta T252 Lahjatalotoimikunta T151 Laivatyösuojelutoimikunta T311 Laivatyöturvallisuuskomitea T055 Lapinlisäkomitea(palkkasäännöstelymääräysten mukaisen hävitetyn alueen lisän poistamista tutkiva komitea) T059 Lapsenhoitoajan sosiaaliturvan työryhmä (LASSO-työryhmä) T430 Lapsi-invalidien peruskoulutuksen suunnittelutoimikunta T289 Lapsilisäjärjestelmän II tarkistuskomitea T175 Lapsilisäjärjestelmän tarkistuskomitea T171 LASSO-työryhmä (Lapsenhoitoajan sosiaaliturvan työryhmä) T430 Lastaus- ja purkamistyöntekijäin työolokomitea T141 Lasten käytösvaikeuskomitea T147 Lasten päivähoidon neuvottelukunta T012 Lasten päivähoidon säännöstoimikunta T265 Lasten päivähoitokomitea T256 Lasten päiväkotikomitea T170 Lastenkotikomitea T164 Lastensuojelulaitosten koulukomitea T205 Leipomotyöaikatoimikunta T088 LEL-terveystietoryhmä T337 Liikealan tyolotoimikunta T046 Liikehuoneistojen vuokralautakunta T188 Liikennevakuutuskomitea T163 Liikenteelle haitalliset lääkkeet -työryhmä T341 Lomankäyttökomitea T146 Lomituspalvelujen hallinnon kehittämistyöryhmä T442 Lomituspalvelujen hallinto- ja rahoitustyöryhmä T439 Lomituspalvelutoimikunta T436 Lääkealan kilpailutoimikunta T414 Lääkealkoholikomitea T194

5 Lääkehuoltokomitea T255 Lääkehuoltotoimikunta T377 Lääkekorvaustyöryhmä T437 Lääkelaboratorioneuvottelukunta T300 Lääkelaitostyöryhmä T426 Lääketeollisuus- ja apteekkilaitoskomitea T234 Lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämistoimikunta T065 Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannus- ja korvaustyöryhmä T051 Lääkintöhallituksen ja sosiaalihallituksen uudelleenjärjestämisprojekti T109 Lääkintöhallitustoimikunta T293 Lääkintöspriikomitea T190 Lääkärien täydennyskoulutustoimikunta T225 Lääkärinvirkatyöryhmä T404 Lääkärityövoiman laskentatyöryhmä III T063 Lääkärityövoiman laskentatyöryhmä IV T446 Lääninhallitusten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävätyöryhmä (LH-tehtävätyöryhmä) T434 Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kirjaamis- ja arkistoimistyöryhmä (epävirallinen) T318 Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kirjaamisjärjestelmää uudistava työryhmä T373 Maa- ja metsätalouden työturvallisuuskomitea (metsäalan työturvallisuuskomitea) T003 Maaseudun asunto-olojen parantamiskomitea T172 Maatalouspalkkalautakunta T126 Maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmien eläketoimikunta T403 Maatalousyrittäjien sairausajan toimeentuloturvan kehittämistä tutkiva työryhmä T068 Maatalousyrittäjien sosiaaliturvatoimikunta T359 Maatalousyrittäjien työterveyshuollon työryhmä (MYTTY-työryhmä) T415 Maatalousyrittäjävakuutuksen yksinkertaistamistyöryhmä (MATY-työryhmä) T075 Maidon tuottajahintatoimikunta T237 MATY-työryhmä T075 Meluntorjuntakomitea T159 Merimieasiain neuvottelukunta T052 Merityökomitea T083 Merityökomitea T248 Merityökomitea (1946) T083 Metsä- ja uittotöiden työaikakomitea T135 Metsä- ja uittotöiden työturvallisuustoimikunta T132 Metsäalan kämppäkomitea T212 Metsäalan työaikakomitea T274

6 Metsäalan työturvallisuuskomitea T003 Metsäpalkka-asiain neuvottelukunta T130 Metsäpalkkalautakunta (metsä- ja uittopalkkojen asiantuntijalautakunta) T127 Metsäpalkkalautakunta II T128 Metsäpalkkatilastoasiain neuvottelukunta T129 Metsäpalkkatilaston kehittämistoimikunta T133 Metsätyöasiain neuvottelukunta (entinen metsäpalkka-asiain neuvottelukunta) T131 Mielekäs elämä-ohjelman esisuunnitelmatyöryhmä T057 Mielenterveystyön komitea T357 Ministeriön 60-vuotisjuhlat T330 Mustalaiskomitea T090 Myrkkyasiain neuvottelukunta T028 Naimisissa olevien naisten ansiotyökomitea T158 Naisten ja lasten pahoinpitelyä selvittävä työryhmä T370 Naisten yötyökomitea (1952) T043 Naisten yötyökomitea, T044 Nordiska tobaksarbetsgruppen (PN-tupakkatyöryhmä) T292 Nuorisohuollon työryhmä T074 Nuorisolaitostoimikunta T219 Nuorten päihteidenkäytön ehkäisyn tehostamistyöryhmä T433 Nuorten työsuojelukomitea T223 Ohjetyöryhmä T323 Oikeuslääkärityöryhmä T073 Omaistoimikunta T389 Omalääkärikokeilun johtoryhmä T039 Opetussosiaalikeskusten seurantatyöryhmä T424 Opintovapaakomitea T304 Opiskelijoiden terveydenhuoltotoimikunta T271 Opiskelutapaturmatoimikunta T246 Oppisopimuslainsäädäntökomitea T200 Osa-aikatyön sosiaaliturvatoimikunta T364 Osa-aikatyötoimikunta T401 Ostopalvelutyöryhmä T395 Paineastialautakunta T019 Pakkotyökomitea (salainen vuoteen 2013) T204 Pakolaisasiain neuvottelukunta T002 Palvelurakennemuutoksen tukeminen ja vaikutusten arviointi Hämeen läänissä (PARVA) T040

7 PARVA-projekti (Palvelurakennemuutoksen tukeminen ja vaikutusten arviointi Hämeen läänissä) johtoryhmä T040 Perheavustusten tarkistamistoimikunta T243 Perhe-eläkekomitea T032 Perhekasvatustoimikunta T299 Perhekasvatustyöryhmä T349 Perhekuntoutustyöryhmä T096 Perhekustannusten tasauskomitea T206 Perhekäsitetyöryhmä T432 Perhetyöryhmä T100 Perusterveydenhuollon kokeilusuunnitelmatyöryhmä T064 Pientyönantajien lapsilisämaksun suorittamista harkitseva komitea T169 Pienyrittäjien luottovakuutustoimikunta T081 Pitkäaikaishoitotoimikunta T228 PN-tupakkatyöryhmä T292 Pohjoismainen Forum 1994-Suomen toimikunta T024 Poliklinikkatoimikunta T229 Polttonesteiden yhtenäishintatoimikunta T276 Postitustyöryhmä T365 Potilasvahinkolautakunnan hallinto- ja rahoitustyöryhmä T410 Puheterapeuttien koulutuskurssi T216 Päihdeasiain neuvottelukunta T027 Päihdetiedotustyöryhmä T058 Päihdetyöryhmä T076 Päihtyneiden käsittelyn selvittelytoimikunta T239 Raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunta T240 Raittiuskasvatuskomitea T338 Raittiuslautakuntatyöryhmä T384 Raittiustyöntekijöiden koulutuksen uudelleen järjestämisen työryhmä T108 Rakenteellisen sosiaalityön työryhmä T383 Rauhankasvatustyöryhmä T386 Reumasäätiön sairaala-työryhmä T412 Reumatyöryhmä T438 Rikos- ja riita-asioiden sovittelun kehittämistyöryhmä (Sovittelutyöryhmä) T443 Rintamamiesten sosiaalietukomitea T227 Rintamasotilaseläketoimikunta, Rintamasotilaseläkelain muutos (868/73) ja ylimääräinen sotaeläke (194/74) valmisteluaineistoa T279 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta T343 Rintamaveteraanien hammashuollon työryhmä T420

8 Rintamaveteraanien vähimmäiseläketoimikunta T082 Rintamaveteraanitoimikunta T308 Rovaniemen seudun terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen toimialatarvetta selvittävä työryhmä T400 Räjäytys- ja louhintatyötoimikunta (RÄTY) T353 Sairaalapiirirajatoimikunta T015 Sairaalapiirirajatoimikunta T342 Sairaanhoitotoimen rekisteröintitoimikunta T397 Sairaanhoitovakuutustoimikunta T087 Sairaankuljetusten valtionaputoimikunta T286 Sairaankuljetustoimikunta T242 Sairaskuluvähennyksen korvausta selvittävä toimikunta T407 Sairasvakuutuksen kehittämistoimikunta T119 Siirtolaisuuskomitea T140 Siirtolatoimikunta T142 SORA-toimikunta (sosiaalivakuutuslakien soveltamisrajatoimikunta) T388 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankintamenettelytoimikunta T372 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikkatoimikunta T427 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunta T011 Sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmä T036 Sosiaali- ja terveydenhuollon virkasiirtotyöryhmä T382 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hankintatoimikunta (ST-toimikunta) T314 Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomitea T326 Sosiaali- ja terveysminiteriön hallinnonalan tehtävien järjestelytoimikunta (STM II-toimikunta) T123 Sosiaali- ja terveysminiteriön keskushallinnon tehtäväjaon uudistamistoimikunta (STM III-toimikunta) T124 Sosiaali- ja terveysosastojen kehittämistyöryhmä T418 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoiminnan tilaa ja uudistamista selvittävä toimikunta (STM-KETO-toimikunta) T117 Sosiaalihallintokomitea T270 Sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen yhteistyötoimikunta T238 Sosiaalihuollon hallintokomitea T221 Sosiaalihuollon koulutuskomitea T197 Sosiaaliministeriön YK-stipenditoimikunta T134 Sosiaalipoliittisen tutkimuksen neuvottelukunta T322 Sosiaaliselle pohjalle rakentuvaa lapsilisäjärjestelmää suunnitteleva komitea T168 Sosiaalisten järjestöjen rahoitustarvekomitea T185 Sosiaalisten verovähennysten ja tulosiirtojen selvittelytoimikunta T262 Sosiaaliturvamaksutoimikunta T329 Sosiaaliturvamaksutyöryhmä T411

9 Sosiaalitutkimuskomitea T419 Sosiaalivakuutuskomitea T162 Sosiaalivakuutuslakien soveltamisrajatoimikunta (SORA-toimikunta) T388 Sosiallihuollon periaatekomitea T233 SOSTER-3 projekti T295 Sotainvaliidikomitea T150 Sotaleski- ja punakaartilaistyöryhmä, Sotavankityöryhmä T277 Sotavammaisten liitynnäissairaustoimikunta T209 Sotavankityöryhmä, Sotaleski- ja punakaartilaistyöryhmä T277 Sotilastapaturmien korvaustoimikunta T016 Sotilasvammalain uudistamista selvittelevä työryhmä T112 Sotilasvammalain uudistamista selvittelevä työryhmä T431 Sotilasvammatyöryhmä T288 Sovittelutyöryhmä (Rikos- ja riita-asioiden sovittelun kehittämistyöryhmä) T443 STM II-toimikunta T123 STM:n hallinnonalan tehtäväjakotoimikunta T294 STM-III-toimikunta T124 STM-KETO-toimikunta T117 STM-toimikunta (STM:n hallinnonalan tehtäväjakotoimikunta) T294 ST-toimikunta T314 Sukupuolitautitoimikunta T260 Sulfiittispriikomitea T139 Suojatyö 92-työryhmä (Invalisihuoltolain mukaista suojatyötä järjestävien työkeskusten asemaa ja siihen liittyviä kysymyksiä selvittävä työryhmä T030 Suojatyötoimikunta T084 Suojatyötoimikunta T296 Suome ILO-komitea T177 Suomeen v.1983 saapuneiden vammaisten pakolaisten sopeutumista seuraava työryhmä T102 Suomen huolto ry:n toiminnan epäkohtien tutkimustoimikunta T137 Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta T004 Suomen sosiaalialan teknisen avun toimikunta (Sosiaaliministeriön YK-stipenditoimikunta) T134 Syöpäkomitea T358 Sähkönhintatoimikunta T269 Säteilyfysiikan laitoksen organisaatiotoimikunta T287 Säteilytoimikunta T396 Säteilyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunta T104 Säteilyvalvonnan maksutyöryhmä T339 Sätelyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunta T361

10 Säästötyöryhmä T307 Säästötyöryhmä T316 Talonmieslakko T136 Talonmiesten työaikatoimikunta T047 Talonmiestentyö- ja palkkaolotoimikunta , 1949 T136 Tapaturma ja ammattitautitilastotoimikunta T391 Tapaturma- ja liikennevakuutuksen sekä kunnallisen terveydenhuollon välistä täyskustannusvastuuta selvittävä toimikunta T428 Tapaturma- ja liikennevakuutuskomitea T230 Tapaturmakorvaustoimikunta (Tapaturmavakuutuslakikomitea) T261 Tapaturmavakuutuskomitea T152 Tapaturmavakuutuskomitea T207 Tapaturmavakuutuslakikomitea T261 Tasa-arvon teemavuoden työryhmä T107 Tasa-arvon tietohallintotyöryhmä T080 Tehtäviensiirtotoimikunta T017 Teknillisten turvallisuusmääräysten neuvottelukunta (TTN) T267 Terveydenhuollon ATK-toimikunta T273 Terveydenhuollon kehittämisen neuvottelukunta T321 Terveydenhuollon kuntakorvaustyöryhmä T038 Terveydenhuollon oikeussuojatoimikunta T020 Terveydenhuollon täydennyskoulutustoimikunta T315 Terveydenhuoltoalan menettelytapatoimikunta T236 Terveysdenhoitohenkilöstötoimikunta T037 Terveyskasvatuksen neuvottelukunta T422 Terveystodistustyöryhmä T066 Tieliikenteen työolokomitea T005 Tieliikenteen työryhmä T042 Tilapäismajoitustoimikunta T284 TKM-työryhmä T305 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelmatyöryhmä T033 Toimiva vaikeavammainen toimivassa yhteiskunnassa toimikunta T392 Torjunta-aineiden turvallisuusohjetoimikunta T285 TP-työryhmä T448 Traktorimiesten sosiaaliturvatoimikunta T224 TSH:n kollegiotyöryhmä T290 TTN (Teknillisten turvallisuusmääräysten neuvottelukunta) T267 Tuotevalvontatyöryhmä T435

11 Tuottavuusprojekti (Lainsäädännön hallinnollisia haittavaikutuksia selvittäneen hankkeen jatkotoimenpiteet) T303 Tupakkaneuvottelukunta T250 Tupakkatoimikunta T268 Turvallisuustyön suunnittelutoimikunta T009 Työaikakomitea T097 Työaikakomitea T143 Työaikakomitea T097 Työajan lyhentämisen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittävä työryhmä T393 Työajan tutkimuskomitea T182 Työeläkerahastotoimikunta T416 Työkyvyttömien eläketurvatoimikunta T180 Työlaitostoimikunta T220 Työneuvostotoimikunta T313 Työpaikkakassatyöryhmä T421 Työriitakomitea T378 Työryhmä jonka tehtävänä on valmistella työajan lyhentämisen yhteydessä esille tulevia kysymyksiä T049 Työsopimuslain (320/70) soveltamista ja tulkintaa selvitellyt työryhmä T053 Työsopimuslakikomitea T006 Työsuhdeturvakomitea T335 Työsuhdeturvatoimikunta T325 Työsuojelukomitea T447 Työsuojelukoulutuskomitea T121 Työsuojelulakitoimikunta T257 Työsuojeluneuvottelukunta T086 Työsuojeluneuvottelukunta T275 Työsuojeluneuvottelukunta T306 Työsuojeluorganisaatiotoimikunta T258 Työsuojelutarkastusorganisaation kehittämistyöryhmä T363 Työsuojeluvalvontatyöryhmä T324 Työterveyshuollon neuvottelukunta T125 Työterveyshuoltotoimikunta T332 Työterveyskomitea T241 Työterveyslaitostoimikunta T264 Työttömyysturvakomitea T320 Työttömyysturvan tarveharkintatoimikunta T023 Työttömyysturvatoimikunta T429 Työttömyysvakuutuksen periaatekomitea T198

12 Työttömyysvakuutusasiain neuvottelukunta T089 Työttömyysvakuutuskomitea T183 Työttömyysvakuutuskomitea T199 Työturvallisuuskomitea T165 Työturvallisuuskomitea (Työturvallisuuslakien toimeenpanomääräyksiä valmistava komitea) T054 Työturvallisuuslain puutteellisuuksia selvitellyt työryhmä T045 Työväensuojelu- ja huoltonäyttelyn neuvottelukunta T048 Työväensuojelulainsäädäntökomitea T174 Ulkomaisten vakuutuslaitosten toimikunta T380 Vaajasalo-työryhmä (Vaajasalon epilepsiasairaalan asemaa selvittänyt työryhmä) T114 Vajaakykyisten lasten huoltokomitea T154 Vajaamielishuollon suunnitelmakomitea T201 Vajaamielishuoltokomitea/Kehitysvammakomitea T231 Vajaamieliskomitea T176 Vajaamielistoimikunta T192 Vakuutusalan kuluttaja- ja kilpailutoimikunta T110 Vakuutusoikeuskomitea T191 Vakuutusoikeustoimikunta T218 Vakuutusturvan takuujärjestelmätyöryhmä T103 Vakuutusyhtiöiden toimilupatoimikunta T381 Vakuutusyhtiölainsäädännön tarkistamistoimikunta T312 Valtakunnallisen kotipalvelun maksukokeilun johtoryhmä T094 VALTAVA-lakityöryhmä T340 VALTAVA-projektiorganisaatio/johtoryhmä T356 Valtion eläkehallintotoimikunta T297 Valtionapupalkkaneuvottelukunta T008 Valtionosuustyöryhmä T346 Valtionosuusuudistustyöryhmä T118 Vammashuoltolakitoimikunta T085 Vanhan Vaasan sairaalan työryhmä T406 Vanhusten työhuoltokomitea T208 Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tukea selvittänyt työryhmä T035 Vanhustenhuollon kehittämisprojektien seurantaryhmä T061 Vanhustenhuoltokomitea T203 Vanhustenhuoltotoimikunta T116 Vanhustenhuoltotoimikunta T282 Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyshuollom poikkeusolojen johtoryhmä T099

13 Vastuu vankien sosiaali ja terveydenhuollosta-työryhmä T092 Virkamiesten työturvallisuustoimikunta T222 VN:n 1947 asettama talonmiesten palkka- ja työoloja valmistavasti käsittelevä lautakunta T136 VR:n työaikakomitea T189 Vuoden 1958 alkoholikomitea T195 Vuoden 1963 alkoholitoimikunta T213 Vuoden 1969 työttömyysvakuutuskomitea T244 Vuoden 1969 vuokratasotoimikunta T214 Vuoden 1970 psykologikomitea T253 Vuoden 1972 kalleusluokituskomitea T263 Vuoden 1973 kalleusluokituskomitea T283 Vuoden 1979 sotilasvammatyöryhmä T112 Vuoden 1984 sotilasvammatyöryhmä T376 Vuoden 1987 alkoholikomitea T398 Vuokransovittelutoimikunta T215 Vuosien sotiin osallistuneiden työvelvollisten asemaa selvittävä työryhmä T369 Väestökomitea T144 Väestövastuisen perusterveydenhuollon kokeilut T449 Yhteistyötä sairaanhoidon alalla Torniojokilaaksossa selvittävä työryhmä (Arbetsgrupp för sjukvårdssamarbete i Tornedalen) T071 Yksityisten vajaamielislaitosten toimi- ja eläkesääntötoimikunta T210 Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuustyöryhmä (EVO-työryhmä) T441 Yliopistosairaaloiden hallintotoimikunta T336 Yrittäjäeläkkeiden rahoitustyöryhmä T327 Yrittäjämaksutyöryhmä T445 Yritysdemokratianeuvottelukunta T041 Yötyötoimikunta T301 Äitienpäiväkunniamerkkityöryhmä T354 Äitiysloma- ja äitiysrahajärjestelmän kehittämistoimikunta T298

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ asettamispäivä-järjestys 12.11.2012 Komiteat, toimikunnat ja työryhmät 1918-1997

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ asettamispäivä-järjestys 12.11.2012 Komiteat, toimikunnat ja työryhmät 1918-1997 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ asettamispäivä-järjestys 12.11.2012 Komiteat, toimikunnat ja työryhmät 1918-1997 Siirtolaisuuskomitea 11.6.1918 1918-1924 T140 Lastaus- ja purkamistyöntekijäin työolokomitea

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ KOMITEAT, TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT ym.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ KOMITEAT, TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT ym. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ KOMITEAT, TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT ym. Ahvenanmaa-työryhmä 1981-1982 4284/I Alityöllisyysalueiden maatilojen ylivelkaisuuden selvittelytoimikunta 1968 4284/I Ammattikalastajien

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ komiteat, työryhmät, toimikunnat

VALTIOVARAINMINISTERIÖ komiteat, työryhmät, toimikunnat VALTIOVARAINMINISTERIÖ komiteat, työryhmät, toimikunnat Ahvenanmaan juhlarahan työryhmä 1991 Ajoneuvoverotyöryhmä 1995-1996 Aluejakokomitea 1946-1952 Alueneuvottelukunta 1967-1972 Aluetietotoimikunta 1988-1989

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN KOMITEAT Ahvenanmaan juhlarahan työryhmä 1991 Ajoneuvoverotyöryhmä 1995-1996 Aluejakokomitea 1946-1952 Alueneuvottelukunta

VALTIOVARAINMINISTERIÖN KOMITEAT Ahvenanmaan juhlarahan työryhmä 1991 Ajoneuvoverotyöryhmä 1995-1996 Aluejakokomitea 1946-1952 Alueneuvottelukunta VALTIOVARAINMINISTERIÖN KOMITEAT Ahvenanmaan juhlarahan työryhmä 1991 Ajoneuvoverotyöryhmä 1995-1996 Aluejakokomitea 1946-1952 Alueneuvottelukunta 1967-1972 Aluetietotoimikunta 1988-1989 Ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ KOMITEAT, TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT ym.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ KOMITEAT, TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT ym. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ KOMITEAT, TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT ym. Ahvenanmaa-työryhmä 1981-1982 4283/4 Alityöllisyysalueiden maatilojen ylivelkaisuuden selvittelytoimikunta 1968 4283/4 Ammattikalastajien

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.

SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2. SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.2015 Reijo Väärälä 1 Sote politiikkaprosessina Politiikan toimintatavan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA KOMITEAT, TOIMIKUNNAT, TYÖRYHMÄT ym.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA KOMITEAT, TOIMIKUNNAT, TYÖRYHMÄT ym. VALTIONEUVOSTON KANSLIA KOMITEAT, TOIMIKUNNAT, TYÖRYHMÄT ym. Aluepoliittinen neuvottelukunta 1976-1983 Alueellisia ja aluepoliittisia raportteja ja katsauksia 1973-1984 Arkistotyöryhmä 1988-1989 Asetuskokoelmatoimikunta

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HUMANISTINEN Tiedekunnan johtokunta 6 6 6 18 2 Johtoryhmä 7 5 12 Peruskoulutustyöryhmä 3 4 2 9 1 Jatkokoulutustyöryhmä 3 2 2 7 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja toimintakykyä. Lisätään työelämän vetovoimaa. Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä

Edistetään terveyttä ja toimintakykyä. Lisätään työelämän vetovoimaa. Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä Sosiaalilautakunta 56 19.09.2007 SOSIAALITOIMEN TALOUSSUUNNITELMA SOSLTK 56 Valmistelija: Riitta Ylipelkonen Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet ovat: Edistetään terveyttä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kyselyt 1992, 1999, 2005 ja 2010

Sosiaali- ja terveysalan kyselyt 1992, 1999, 2005 ja 2010 Tutkimukseen osallistuneiden määrä toimintasektoreittain na 1992, 1999, 2005 ja 2010 03:38 Friday, February 04, 2011 1 Toimintasektori 1992 1999 2005 2010 sosiaalipalvelut 96 110 143 137 yleinen sosiaalityö

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Sosiaali- ja terveydenhuolto osana häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli 30.4.2013 Varautumisen lähtökohdat Lähtökohtana

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote-uudistus ja sosiaaliset oikeudet Vapaus valita toisin seminaari 9.3.2015 Professori Juhani Lehto Kansalaisten oikeudet lainsäädännössä Julkisen vallan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen hallinnon siirto ja uuden lain valmistelu

Varhaiskasvatuksen hallinnon siirto ja uuden lain valmistelu Varhaiskasvatuksen hallinnon siirto ja uuden lain valmistelu Työseminaari: Päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin 28.11.2012 Projektipäällikkö Kirsi Alila Koulutuspolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemi Anneli Pohjola

Aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemi Anneli Pohjola Aikuissosiaalityö yhteiskunnallisena vaikuttajana Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemi 18-19 19.1.20111 Anneli Pohjola Aikuissosiaalityö? Vastinpari i lastensuojelun l sosiaalityölle Elämänkaarimalli vs.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: Kunnanhallitus 13 20.01.2014 ILMOITUSASIAT 30/00.02/2014 KHALL 13 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat 11.12.2013: Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2014-2016

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Alkoholi ja väkivalta seminaari Rovaniemi 6.11.2013 Seppo Lehto Pelastusylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto 1 Jaana

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys

Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys Tiedosta hyvinvointia 1 Sosiaaliala ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys Tenhunen E, Hämäläinen P, Kärki J & Väinälä A Tiedosta hyvinvointia 2 Nykytilan taustalla oleva tietoyhteiskuntakehitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia

Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia Kuntoutusjärjestelmä kaipaa remonttia VALTAKUNNALLISET KUNTOUTUSPÄIVÄT HELSINKI 10.- 11.4.2013 PEKKA RISSANEN TAMPEREEN YLIOPISTO TERVEYSTIETEIDEN YKSIKKÖ Esityksen rakenne 2 Joitakin kuvia ja numeroita

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLTO SATEENVARJO -HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

SUUN TERVEYDENHUOLTO SATEENVARJO -HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Sateenvarjo-projekti 2005-2009 Suun terveydenhuolto Sateenvarjo -hankkeen päätösseminaari Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella 6.11.2009 SUUN TERVEYDENHUOLTO SATEENVARJO -HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sisältö Laki Nykyinen ja uudistuva lainsäädäntö Epäsuhta sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle?

Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? 1 Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? Sosiaalialan kehittämishankkeen päätösseminaari Haminassa 15.11.2007 neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, STM 2 Yhteistyö kuntien ja valtion

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta. Riitta Räsänen Syksy 2008

Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta. Riitta Räsänen Syksy 2008 Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta Riitta Räsänen Syksy 2008 Sosiaaliturvan perustana olevat oikeudet A. Perusoikeudet 1. Osallistumisoikeudet 2. Kansalaisvapaudet 3. Taloudelliset, sosiaaliset ja

Lisätiedot

HEIKKI WARIS -INSTITUUTIN TAUSTAA

HEIKKI WARIS -INSTITUUTIN TAUSTAA HEIKKI WARIS -INSTITUUTIN TAUSTAA Käytännön, tutkimuksen ja opetuksen yhteistyön kehitysvaiheista: käytännön näkökulma Heikki Waris instituutin 10-vuotisjuhlaseminaari 09.09.2011 YM Aulikki Kananoja INSTITUUTTI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Pohjanmaa hanke. Johtoryhmän kokous 27.04.2007 hankkeen tilannekatsaus. Antero Lassila ylilääkäri Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja

Pohjanmaa hanke. Johtoryhmän kokous 27.04.2007 hankkeen tilannekatsaus. Antero Lassila ylilääkäri Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Pohjanmaa hanke Johtoryhmän kokous 27.04.2007 hankkeen tilannekatsaus Antero Lassila ylilääkäri Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Bench marking yhteenveto Vaasan sairaanhoitopiiri vähän sairaalassa

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut

Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut Teksti Kaija Vestervik Helmikuu 2000 Sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutusalan lakisääteiset palvelut Palvelut kansanterveyslain perusteella Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön ja hänen elinympäristöönsä

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

TAE 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) HE 00/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioksi 28.9.2015 Yleistä Pääluokan loppusumma 13,1

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Turvallisuussuunnitteluseminaari Kotka 26.11.2013 Merja Söderholm, STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Ajankohtaista taustaa kuntoutukselle

Ajankohtaista taustaa kuntoutukselle Ajankohtaista taustaa kuntoutukselle KUNK:n järjestämä seminaari kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnille - ja ryhmille Kuntoutukseen vaikuttavat Hallitusohjelman tavoitteet työurien pidentämiseksi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS Gerontologisen sosiaalityön työkokous 20.5.15 Kehittäjäsosiaalityöntekijä j Tuula Anunti HANKETIETOA Hankekokonaisuuden k k muodostaa yhteinen koordinaatio

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN Tein kierroksen internetissä otsikoilla Terveyssosiaalityön näkyminen organisaatiomuutoksissa, organisaatiomuutokset terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 1 (5) Perusturvalautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 2 Perusturvalautakunnan kokoonpano ja toimikausi 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Erityiset haasteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu

Lisätiedot

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS

KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS 1/10 KYSELYSSÄ KERÄTTÄVIEN TIETOJEN LUETTELO TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA 2015 -KATSAUS Yleistä Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehityksen ja toiminnan seurannasta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3856/05.10.01/2014 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Lehtinen, puh. 050 321 6289 Marja-Leena

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot