Toiminnan kehittäminen ja simulointi ennen rakentamista. Ossi Jaatinen, Delfoi Oy Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön, Jyväskylä 22.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan kehittäminen ja simulointi ennen rakentamista. Ossi Jaatinen, Delfoi Oy Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön, Jyväskylä 22.5."

Transkriptio

1 Toiminnan kehittäminen ja simulointi ennen rakentamista Ossi Jaatinen, Delfoi Oy Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön, Jyväskylä

2 Agenda Lyhyt yritysesittely Mitä simulointi on ja mitä hyötyjä sillä voidaan saavuttaa? Miten simulointi liittyy rakennusten suunnitteluun? Toiminnan kehittäminen suunnittelun eri vaiheissa projektiesimerkein Yhteenveto

3 DELFOI Perustettu 1990 toimittanut yli 600 ohjelmistolisenssiä toteuttanut yli 600 simulointiprojektia Toimistot: Espoo, Tampere, Seinäjoki, Göteborg, Mainz Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Asiantuntijapalvelut tuottavuuden ja toiminnan laadun kehittämiseen Delmia ratkaisut toiminnan kehitykseen ja simulointiin Delfoi Planner toiminnan suunnitteluun ja hallintaan Robotiikka ohjelmointi ja käyttöönotto Tällä hetkellä projekteja sekä terveydenhuollossa että teollisuudessa (noin 50/50) Terveyskeskus

4 Taustaa Delfoin tausta on operatiivisen toiminnan kehittämisessä ja simulointimallien rakentamisessa (Alkuperäinen nimi Tehdasmallit Oy) Tilat ja toiminta ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, mitä kautta päädytty tekemisiin rakennushankkeiden kanssa. Teollisuudessa layout suunnittelu, terveydenhuollossa rakennukset kokonaisuutena Suomen sairaalaverkko pitkälti luvuilta, paljon rakennus ja korjaushankkeita käynnissä Tilasuunnitteluun liittyen tyypillisiä projekteja: Tilatarpeiden selvittäminen ja rakennusinvestointien kannattavuuden arviointi perustuen sen mahdollistamiin toiminnallisiin muutoksiin Uusien toimintaprosessien suunnittelu ennen tilasuunnittelun aloittamista. Tuotetaan lähtötietoa kysymyksiin siitä minkälaista tilaa ja kuinka paljon uudet toimintamallit edellyttävät Jo suunniteltujen uudistilojen toimivuuden varmentaminen Yksi projekti voi sisältää myös useampia näistä vaiheista..

5 Mitä tapahtumapohjainen simulointi on? Tapahtumapohjaisella simuloinnilla tutkitaan systeemien dynamiikkaa Ohjauslogiikat Resurssit Simulointimalli Kustannukset Käyttöasteet Prosessit/ tapahtumaketjut laskenta Jonot Kysyntä/asiakkaat Läpimenoajat Simulointi on ylivoimainen työkalu pohdittaessa mm. seuraavan tapaisia kysymyksiä: Miten paikalla olevien lääkäreiden määrä ja vuoromalli vaikuttaa potilaiden läpimenoaikaan ja työntekijöiden käyttöasteeseen päivystyksessä? Mikä työvaihe on tehtaan pullonkaula ja mihin se siirtyy mikäli investoidaan lisäkapasiteettiin alkuperäisessä pullonkaulassa? Ensisijaisesti simulaattori on laskentamoottori, mutta tehtyjä malleja voidaan hyödyntää myös visualisointiin uuden toimintamallit / Nykyinen toiminta uusissa tiloissa

6 Esimerkki simuloidusta prosessista Määriteltävä jakauma, jolla systeemiin tuodaan ajan Funktiona uusia potilaita Kaikkii haarautumiin määritettävä jakaumat Yksittäisten potilaiden kulkeutumisesta eri reiteille Kaikkiin tapahtumalaatikoihin määriteltävä jakaumat Niiden kestoille Simulointimallin rakentaminen edellyttää systeemin nykytilan kartoittamista hyvin tarkalla tasolla. Data saadaan usein kerättyä tietojärjestelmien käyntileimoista, mutta usein joudutaan täydentämään myös erilaisilla ajankäyttöseurannoilla

7 Simuloinnin hyödyt Monimutkaisissa prosesseissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun yhtä asiaa muutetaan on sen vaikutuksia kokonaisuuden toimivuuteen hyvin vaikea selvittää perinteisillä staattisen laskennan menetelmillä. Käytännön systeemillä kokeileminen voi käydä kalliiksi Simulointimallilla pystytään sen sijaan jo etukäteen selvittämään optimaaliset parametrit Varmistamalla suurten muutosten tai investointien vaikutus simuloinnilla vältytään tekemästä vääriä päätöksiä Simulointimallin rakentamisen toimintaprosessit on kartoitettava hyvin yksityiskohtaisesti. Projektin läpivienti itsessään lisää siihen osallistuvien ymmärrystä oman organisaationsa operatiivisesta toiminnasta

8 Tilojen ja toiminnan suunnittelun välinen yhteys Simuloinnin avulla voidaan tuottaa perinteisiä menetelmiä tarkempaa tietoa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Erityiskysymyksiä teollisuudessa: Erityyppisten työpisteiden ja koneiden määrien mitoittaminen Henkilömäärät ja vuoromallit Pullonkaulojen ja vaikutuksellisimpien kehityskohteiden tunnistaminen Ohjauslogiikoiden optimointi Skenaariot erikokoisilla kysynnöillä/tuotteistolla Mielekkäimmän tasapainon etsiminen risteävien tavoitteiden välille (mm. varastoihin sitoutunut pääoma ja toimitusvarmuus) Erityiskysymyksiä terveydenhuollossa Erityyppisten tilojen määrällinen tarve Minkälaista kulkutarvetta eri sijoitteluratkaisut aiheuttavat potilaille ja henkilökunnalle? Resurssimäärien yhteys potilaiden jonotusaikoihin ja näiden resurssien edellyttämät tilamäärät Erilaisten toimintamallien vaikutus tilojen käyttöasteeseen Uusien työskentelymallien asettamat vaatimukset tiloille ja niiden vaikutukset toiminnan tuottavuutee Rajallisten resurssien kohdentaminen siten että saavutetaan paras lopputulos

9 Erityyppiset projektit suunnittelun erivaiheisiin ja käytännön esimerkkjeä terveydenhuollosta

10 Delfoin projektit terveydenhuollossa Olemassa olevan kehitys HYKS: Töölön ajanvarauspolin toiminnan simulointi PSSHP: makrotason kysyntä/palvelumallin simulointi HUS: Leikkaussalien induktiotoiminnan simulointi HUS: Meilahden syöpätautien klinikan toiminnan kehitys ja simulointi I TAYS: Toimistopalveluiden ja näytelogistiikan kehittäminen HUS: Lohjan sairaalan yhteispäivystyshankkeen toimintamallien suunnittelu HUS: Hyvinkään sairaalan päivystysalueen simulointi PSSHP: Puijon sairaalan leikkausyksikkö 2 tulevaisuuden toimintamalli HUS: Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen päivystysosaston toiminnan simulointi HUS: Meilahden syöpätautien klinikan toiminnan kehitys ja simulointi II LPSHP: Kirurgian poliklinikan prosessien ja tilankäytön nykytilan selvitys ja kehitys Uuden suunnittelu TAYS: Laboratoriopalveluiden suunnittelu ja simulointi PSSHP: Uuden sairaalan toiminnallinen suunnittelu, prosessien simulointi ja materiaalilogistiikan suunnittelu VSHP: Uuden sairaalasiiven prosessien suunnittelu ja simulointi Espoon sairaala: Logistiikkasuunnittelu HUS: Meilahden poliklinikoiden suunnittelu ja simulointi TYKS: T2 sairaalan yhteispäivystyksen suunnittelu HUS: Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian avohoidon toimintaprosessien analysointi ja uuden psykiatrian poliklinikan toimintaprosessien suunnittelu HUSLAB: Uudisrakennuksen hankesuunnitelmatasoinen logistiikkaselvitys HUSLAB: Uudisrakennuksen tilasuunnittelua tukeva prosessidokumentointi LPSHP/Kemi: Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen uudisrakennushankkeen prosessilähtöinen kannattavuuden arviointi Ja yli 50 muuta simulointi- ja suunnitteluprojektia

11 Toiminnan kehittäminen/simulointi suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien kehitys ja simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien tilasuunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

12 Toiminnan kehittäminen/simulointi suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien kehitys ja simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien tilasuunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

13 CASE: LPSHP/Kemi: Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen uudisrakennushankkeen prosessilähtöinen kannattavuuden arviointi Projektin tavoitteet: Selvittää Uudisrakennuksen yksiköiden potilasvirrat nykytilassa. Keskussairaala alueelle suunniteltavaan uudisrakennukseen ollaan keskittämässä Kemin kaupungin terveysasemat, hammashoitola ja neuvolat nykyisistä hajautetuista yksiköistä sekä Väestökehityksen ja palveluiden tavoitteellisen kattavuuden perusteella arvioda tulevaisuuden potilasvirrat 2020 ja 2030 Tunnistaa tärkeimmät hoito- sekä tukipalveluprosessit sekä niiden kehittämismahdollisuudet ja vaikutukset toiminnan kustannuksiin ja potilaiden liikkumistarpeeseen Arvioida eri yksiköiden välisiä yhteystarpeita Arvioda hankkeen kannattavuutta ja mielekkyyttä Projektin tulokset: Prosesseissa runsaasti tehostettavaa, erityisesti toiminnan keskittämisen ja ESH/PTH yhteistyön kehittämisellä. Keskittäminen, tarpeettoman suuren Keroputaan sairaalan sulkeminen sekä tukipalveluiden tehostaminen mahdollistavat sen, että tiloihin kannattaa investoida

14 Toiminnan kehittäminen suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien suunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

15 Tyypillinen simulointiprojekti terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon projekteissa Tarve Edessä oleva muutostilanne Havaittu tarve toimintaprosessien kehittämiselle Tiedonkeruu Suunnittelu Tiedonkeruu, prosessikartoitus, haastattelut, Nykytilanneanalyysi (mahdollinen ajankäyttöseuranta) Tavoiteasetanta, toimenpide-ehdotukset Simuloitavien ehdotusten valinta Simulointi Mallinnus ja mallin verifiointi, Simulointiajot ja iterointi Johtopäätökset ja raportointi Tulosten esitys Tulokset Projektin läpimenoaika 2 6 kk

16 Simulointiprojektin vaiheet ja hyödyt terveydenhuollossa Prosessikartoitus ja nykytilaanalyysi Kehityskohteiden tunnistaminen haastatteluiden, ajankäyttöseurannan ja/tai kattavan data-analyysin pohjalta Ajanvarausjärjetelmät ja tukipalvelut Työvuorot ja resursointi Toimintojen etäisyydet Tehtävänjako, työnorganisointi ja työtiimit Päivystys-, leikkaus-, poliklinikka- ja vuodeosastoprosessit Laboratorio-, apteekki- ja kuvantamispalvelut Logistiikka-, pesula- ja muut tukipalvelut 1:10 Aamun ekan potilaan odotus (7:30-8) Valmistelu salissa Leikkaus Sali tyhjänä leikkausten välissä 0:35 0:08 0:41 3:08 Potilas odottaa salissa valmistelun aloitusta Valmistelun jälkeinen odotus Leikkauksen jälkeinen odotus 0:23 0:31 1:21 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 VO-HOITAJA Iltapäivän Sali tyhjänä Potilastyön osuus ajankäytöstä Kehityskohteiden pohjalta luodaan tulevaisuudelle tavoitetila (nykytiloissa tai uusissa tiloissa määritellään toiminnan mittarit, joilla nykyistä toimintaa verrataan kehitysvaihtoehtoihin OMAHOITAJA LÄÄKÄRIT POTILASTYÖ VÄLILLINEN_POTILASTYÖ MUU_TYÖ 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 Simulointiprojektin vaiheet ja hyödyt terveydenhuollossa Simulointi Vaihtoehtoisten toimintamallien testaus Mallin validointi varmistutaan että simuloinnin tulokset vastaavat todellisuutta Eri volyymien, toimintamallien tai resurssikuormituksien simulointi Tulos: Palvelukyvyn takaaminen ja tehokkuustavoitteiden toteutus sekä uudisrakennus, että nykytoiminta Simuloinnilla varmennetut toimenpiteet kehityksen aikaansaamiseksi Toimenpiteiden arvioidut kustannuvaikutukset

18 Simuloinnin hyödyntäminen tilasuunnittelussa Käydään läpi kolmen esimerkkiprojektin avulla läpi miten simulointia voidaan hyödyntää terveydenhuollon tilojen suunnittelussa Case 1 HUS hyvinkään sairaalan päivystysalue Päivystys on tyypillinen simuloinnin kohde. Potilaiden saapuminen on satunnaista ja joudutaan tekemään selviä valintoja palvelutason ja kohdistettavien resurssimäärien välillä Case 2 HUS syöpätautien poliklinikka Syöpätautien poliklinikan projektissa suunniteltiin tilamitoitusta laajemmin uusia toimintamalleja joiden avulla toiminta uusissa tiloissa voi olla nykyistä tehokkaampaa Case 3 Espoon sairaalan logistiikkasuunnitelma Vaikkakin sairaala itsessään jäi suunnittelupöydälle, on se hyvä esimerkki projektista jossa hyödynnettiin simulointia rakennuksen logistiikkajärjestelmän suunnitteluun

19 CASE HUS: Hyvinkään sairaala-alueen päivystysalueen simulointi Projektin tavoitteet: Päivystyksen yhteyteen ollaan suunnittelemassa uutta päiyvystysosastoa, jonka avulla tarkoitus vähentää päivystyspotilaiden hoitoa muilla vuodeosastoilla. Simuloinnin avulla haluttiin varmentua päivystysosaston paikkamäärän riittävyydestä sekä tutkia mahdollisuuksia työntekijöiden yhteiskäyttöön päivystysvpoliklinikan ja päivystysosaston välillä Selvittää päivystysalueen dynamiikkaa päivystysosaston käyttöönoton jälkeen Päivystyksen geneerisessätoimintamallissa esitettyjen tavoitteiden asettamien vaatimusten/toiminnallisten muutosten selvittäminen Mittareina mm. hoitdetut potilasmäärät, jonotusajat, päivystysosaston kuormitus, henkilöstön ja tilojen käyttöaste

20 Odotus N(60,5) 10% Prosessien määrittely simulointia varten TRIAGE N(8,2) Hoitaja-valmistelu N(20,5) (tarkkailupotilaat) lääkärin 1. vastaanotto N(20,5) 90% Hoitaja (tutk. Tilaus) N(5,3) Laboratorio (läpimeno) N(45,25) 50 % lääkärin 2. vastaanotto N(15,5) (90%) N(45,5) (10%) 50 % Simulointia varten määriteltiin prosessit seuraavin parametrein: Potilaiden saapumisajan jakauma päivystykseen Potilaan läpikäymä yksityiskohtainen tapahtumaketju vaiheaikoineen (Data kerättiin tietojärjestelmien Käyntileimoista.) Vastaava kuvaus tuotettiin kaikista eri potilasryhmistä (noin 10 kpl). Simulointimallissa edelleen yhdistetty kukin vaiheet omiin tiloihinsa 20 % 10 % Hoitaja (toimenpide) N(40,30) 70 % Potilasmäärä viikonpäivittäin Ma 28 Ti 25 Ke 23 To 23 Pe 25 La 20 Su 17 Hoitaja vie N(15,5) Röntgen N(45,25) 30 % Hoitaja jatkohoitopaikka N(30,10) Valmistelu (lääkäri) N(10,5) Potilasmäärä päivän aikana Arki Viikonloppu 00:00 01:00 1 % 2 % 01:00 02:00 1 % 2 % 02:00 03:00 1 % 1 % 03:00 04:00 1 % 1 % 04:00 05:00 0 % 1 % 05:00 06:00 1 % 1 % 06:00 07:00 1 % 1 % 07:00 08:00 3 % 1 % 08:00 09:00 8 % 3 % 09:00 10:00 7 % 5 % 10:00 11:00 8 % 7 % 11:00 12:00 8 % 7 % 12:00 13:00 8 % 6 % 13:00 14:00 8 % 8 % 14:00 15:00 7 % 6 % 15:00 16:00 6 % 7 % 16:00 17:00 6 % 6 % 17:00 18:00 5 % 7 % 18:00 19:00 4 % 7 % 19:00 20:00 4 % 6 % 20:00 21:00 4 % 5 % 21:00 22:00 4 % 5 % 22:00 23:00 3 % 3 % 23:00 24:00 1 % 2 % Valmistelu (hoitaja) N(60,20) 40 % 10 % 30 % Leikkaussali TK-vuodeosasto Kotiutus (poistuu mallista) Vuodeosasto

21 Läpimenoaika (h) Läpimenoaika (h) Simulointimallin validointi Simulointimallin validoinnissa verrattiin mallin tuottamia läpimenoaikoja toteutuneisiin Parametreja ja logiikkaa ruuvattiin siten että saatiin vastaamaan toisiaan Validoinnin tarkoituksena on varmistua, että malliin tehtävä muutos synnyttää simuloinnissa samanlaisen vaikutuksen kuin se synnyttäisi todellisessa systeemissä Konservatiiviset, läpimenoaika saapumisajan funktiona arki Simuloitu Saapumisaika Toteuma Viikonloppu YLE_Kaikki, läpimenoaika saapumisajan funktiona arki Saapumisaika Viikonloppu toteutunut simuloitu

22 Simuloinnilla tutkitut asiat Tilasuunnittelun kannalta ensisijainen tutkimuskohde päivystysosaston paikka- ja työntekijätarpeiden varmistaminen Päivystystoiminnan osalta tutkittiin kehitysskenaarioina mm. vuorojen porrastamisen ja oikein kohdennettujen resurssimäärien lisäämisen vaikutuksia läpimenoaikoihin Keskimääräinen konservatiivinen potilas Läpimenoaika (minuuttia) Jono Triage Jono Hoitaja-valmistelu Jono Lääkärin 1. vastaanotto Odotus Jono Hoitaja (tutk. tilaus ym) Jono Hoitaja vie röntgeniin Röntgen Jono Toimenpide Jono Lääkärin 2. vastaanotto Jono Jatkohoitopaikan järjestäminen Projektin aikana selvisi, että lähtötilanteessa keskimääräisen potilaan läpimenoajasta jalostavan Ajan osuus alle kolmasosa potilaan Poliklinikalla viettämästä ajasta

23 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Jonossa potilaita 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Jonossa potilaita CASE: HUS Hyvinkään päivystysalueen simulointi Projektin tulokset Tehdyillä kehitysehdotuksilla saatiin päivystyksen potilaiden kokonaisjonotusaikaa vähennettyä n. 30% verrattuna vertailuskenaarioon Lisätietoa päivystysosaston kuormituksesta ja henkilöstön liikkuvuudesta päivystysosaston ja polin välillä Päivystysosaston paikkatarve vaihtelee voimakkaasti. Suunniteltava myös vaihtoehtoiset sijoituspaikat ja logiikat niiden käyttöön mikäli pitäydytään suunnitellussa paikkamäärässä Jonot ajan suhteen, perusskenaario jono_kir_laakari_1 Arki Jonot ajan suhteen, kehitysskenaario jono_triage_hoitaja_1 YLE Yht jono_kons_laakari_ Arki jono_kir_laakari_1 jono_triage_hoitaja_1 jono_kons_laakari_1 YLE Yht

24 Nauhoitus päivystyksen simulointimallista Nauhoitus simulaatiosta

25 CASE HUS Syöpätautien poliklinikan toiminnan kehitys ja simulointi Projektin tavoiteet: Syöpäsairaalan tiloja ollaan saneeraamassa mikä luo mahdollisuuksia kehittää uusia toimintamalleja Sytostaattihoitojen määrät voimakkaassa kasvussa, vanhoilla tiloilla ja toiminnalla huoneet ja hoitajat loppuvat kesken Tarve projektille Tehtiin: Kattava nykytila-analyysi perustuen ajankäyttötutkimukseen ja tietojärjestelmädataan Syöpätautien klinikan avohoitoprosessien kehittäminen Luotiin toimintamalliehdotus vastaamaan nykyisissä tiloissa vuoden 2015 potilasmäärään Tehokas tila- ja resurssikäyttö: Tehtävien siirto henkilöstöryhmien välillä Työtehtävien kestojen lyhentäminen työn sujuvoittamisella Lisähenkilökunnan rekrytointi vaiheittain Validoitiin suunnitelmat simulaatiolla

26 CASE HUS Syöpätautien poliklinikan toiminnan kehitys ja simulointi Projektin päävaiheet ja lopputulokset: Nykytila-analyysin havainnot Tilojen havaittiin olevan hyvin vajaalla käytöllä sillä eri hoitojen eri kestoja ei huomiotu ajanvarauksessa Myös hoitohenkilökunnan käyttö vajaata. Erityyppiset potilaat vaativat sytostaattihoidon aikana eri määrän hoitajan läsnäoloa Vastuu potilaasta/hoidosta aina yhdellä hoitajalla ei voida aloittaa hoitoja jotka jatkuisivat lounastauon yli Lääkäreillä ja hoitajilla kuluu paljon aikaa tehtäviin jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta Rafaela merkintä; Muut 10; 4 % tehtävät,paperity ö; 29; 11 % Ajanvaraukset; 96; 36 % Potilaskäyntiin käytetty aika; 49; 19 % Etukäteispaperity ö saman päivän potilaille; 32; 12 % Käyntitietojen/hoi tolomakkeen kirjaukset; 47; 18 % Konsultaatiot; 6; 8 % Muu paperityö ja juoksevat tehtävät; 26; 30 % S-posti; 13; 15 % Kannanotot; 5; 5 % Puhelut (+hoitopuhelutja kirjeet); 37; 42 %

27 Kello Paikka 1 Paikka 2 Paikka 3 Paikka 4 Paikka 5 Paikka 6 Paikka 7 Paikka 8 Kehitysehdotukset Vanha versus ideaali toimintamalli 8.00 Huone 1 ja Tunnistettiin tilastolliseen analyysiin perustuen eri pituiset hoidot ja jaettiin ne neljään eri segmenttiin ennakoidun keston mukaan Saadaan yhdelle hoitopaikalle 1.5 sijasta keskim. Lähes 2.5 potilasta päivässä Potilaista vastaamaan kolmen hoitajan tiimit, jotka vastaavat kahden huoneen (8 paikan) potilaista Asettaa tiloille uusia vaatimuksia kts. Alla Potilasmäärän kasvattaminen hoitajaa kohden edellyttää tiettyjen tehtävien siirtämistä hoitajilta sihteereille Toimintamalli ja tuottavuusparannus validoitiinin simuloimalla Esim. Tulevaisuuden toimintamalli: Yhteinen työtila, josta esim. lasiseinien läpi näköyhteys molempiin (tai useampiin) hoitohuoneisiin Ratkaisuvaihtoehto: 2 huoneen ja 1 minitoimiston ja kolmen hoitajan tiimimalli Uusittu ajanvarauspohja

28 CASE HUS Syöpätautien poliklinikan toiminnan kehitys ja simulointi potilasvolyymi 2020 potilasvolyymi Nykytila Vertailuskenaario 2015 nykytoimintamallilla Tavoiteskenaario 2015 uudella toimintamallilla Vertailuskenaario 2020 nykytoimintamalli Tavoiteskenaario 2020 uudella toimintamallill Lääkärit Lääkärityöpisteitä Vo-hoitajat VO-hoitajatyöpisteitä Omahoitajat Hoitohuoneita (4 paikkainen) Perushoitajat Perushoitajatyöpisteitä Osastonsihteerit Osastosihteerityöpisteitä Kanslia tila XX XX XX XX Potilasmäärä vastaanotot (ennuste 20580) (ennuste 24720) Potilasmäärä syt.hoidot (ennuste 29400) (ennuste 33990) Syt. Hoitoja päivässä keskm. 5.7 per huone keskm. 5.7 per huone keskm per tiimi ja 1 iltavuorotiimi 21.6 keskm. 5.7 per huone Simuloinnin avulla pystyttiin osoittamaan uudisrakennuksen henkilökunta- ja tilatarpeet nykyisillä ja uudistetuilla toimintaprosesseilal keskm per tiimi j 1 iltavuorotiimi 21.6

29 CASE Espoon sairaalan logistiikkasuunnitelma Projektin tausta ja tavoite Espooseen suunniteltiin rakennettavaksi uutta sairaalaa, johon olisi keskitetty terveyskeskusvuodeosastot ja -vastaanotot, vanhusten asumispalveluita, kuntoutusta ja suun terveydenhuoltoa Delfoi laati sairaalasta logistiikkasuunnitelman joka sisälsi kuvauksen kaikkien materiaalien vaiheista tilauksesta jätteiden hävitykseen. Sisältäen: siirtomäärät, käytetyt siirto- ja varastovälineet, varastojen määrä ja sijoittelu. Sairaalassa liikkuvia materiaaleja: Puhdas tavara: Hoitotarvikkeet, Steriilivälineet hammashuoltoon ja osastoille, Pyykit, Ateriat, lääkkeet, liinavaatteet, potilasjalkineet, henkilökunnan ja potilaiden henk. Koht tarvikkeet, työvaatteet, siivoustarvikkeet Likainen tavara YhdyskuntaJätteet, ongelmajätteet (7 eri jakeisiin jaoteltuna), terveydenhuollon erityisjätteet, likaantuneet instrumentit, likapyykki (työvaatteet ja potilastekstiilit), likaiset siivousvälineet Vainajat Näiden vaatiman runkokuljetusjärjestelmän suunnittelu&mitoitus, vastaanottolaitureiden liikenne ja tilantarve..

30 CASE Espoon sairaalan logistiikkasuunnitelma Projektin tulos Logistiikan edellyttämät tilavaraukset Tehtävien ja rajapintojen määrittely tukemaan logistiikan ulkoistamista/kilpailuttamista Nykyisen toiminnan kehittäminen ja logistiikan optimointi Esimerkkejä suunnitteluratkaisuista: Vihivaunut, jäte- ja pyykkikuilut, osastojen hajautetut varastot ja täyttöpalvelu, työvaateautomaatti Suunnittelua pyritty tekemään perustuen eri vaihtoehtojen kokonaiskustannuksiin sisältäen investoinnit, tilatarpeen, työmäärän ym. Perusteet suunnitteluratkaisuille yhteismitallistettujen kustannusten perusteella. (Investointitarve eri vaihtoehdoissa, säästyvä työaika ) Simulointia käytettiin avainkysymysten tarkentamiseen hissien ja vihivaunujen kapasiteettitarve, paljonko siirtoresursseja edellyttääa aterioiden saaminen tietyssä aikaikkunassa kaikille osastoille..

31 Toiminnan kehittäminen suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien suunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

32 Simulointi työkaluna suunnitelmien validointiin (terveydenhuollossa) Simulointimalli sisältää tarkan mistä-mihin ja kuinka kauan tiedon potilaiden liikkumisesta Mitoitus tarvittavien tilojen määrästä ja koosta perustuvat edellisissä vaiheissa tehtyyn laskentaan Tilan tarkempi suunnitteluratkaisu kuitenkin arkkitehdin työtä. Tehtyä simulointi mallia voidaan käyttää hyväksi suunnitelmien tarkasteluun. Esimerkki potilasreittien visualisoimisesta Vaasan keskussairaalan leikkausyksikössä Linkki videoon

33 Toisenlainen esimerkki.. Toimintojen sijoittumista voidaan tarkastella visualisoimalla eri reittien liikennevolyymit rakennuksen 3D malliin Mahdollista tehdä myös näyttäviä 3D visualisointeja näissä tosin työmäärä kasvaa seuraavaan potenssiin. Delfoin projekteissa ei ole tehty muutamaa poikkeusta lukuunottamatta

34 Yhteenveto Simulointi on kannattavaa, kun tiloihin sijoittuu prosessinomaista toimintaa. Näin voidaan varmistua että tilamäärät, sijoittelu ja toimintamalliin suunnitellut muutokset täyttävät tarkoituksensa. Simulointia voi käyttää hyödyksi sekä suunnitelmien validoinnissa perustuen tiedossa olevaan toimintamalliin tai apuna kokonaan uusien toimintamallien suunnittelussa. Uusien tilojen suunnittelu ja rakentaminen on ainutkertainen tilaisuus kehittää myös uusia aiempaa tuottavampia toimintamalleja

35 Kiitoksia! Kysyttävää? Delfoi Oy Vänrikikuja 2, Espoo puh , fax

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Keskussairaalan modernisointi Case Keski-Suomi Teemu Kurkela sekä Reijo Kekäläinen,

Lisätiedot

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESELVITYKSEN PERUSTEET...3 2. LISÄRAKENNUKSEEN SIJOITETTAVAN TOIMINNAN NYKYTILANNE...7 2.1. Aikuisten ja lasten erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 1 Nordic Healthcare Group Oy: Yritysesittely Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS)

Lisätiedot

Kiitokset Työssä vierähti useita vuosia. Eikä se olisi vieläkään valmis ilman ympäröivien ihmisten tukea. Suuret kiitokset työn valvoja Paul Lillrankille tukemisesta, haastamisesta ja patistamisesta! Paulin

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Visio uudistuvasta terveyskeskuksesta - Case Rovaniemen kaupunki Matti Anttila, Hannu

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS LOPPURAPOTTI versio 3.0 17.6.2012 Outi Elonheimo 1 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa Hyvinkään Sairaalanmäen uudisrakennushankkeen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Martti Mäkimattila

Projektipäällikkö Martti Mäkimattila Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Ohjelmistotuotanto ja tiedonhallinta Diplomityö Gyözö Potyondi Simuloinnin hyödyntäminen kotihoidon kehittämisessä Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT

JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT Diplomityö Tarkastaja: prof. Jorma Mäntynen Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Kinnunen, Olli-Pekka Ryynänen, Helena Taskinen ja Marika Kylänen Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Tuottavuuden lisääminen Helsingin terveyskeskuksessa.

Lisätiedot

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, LIITE 13 HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista.

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 9/2006 5/2007 LOPPURAPORTTI Tommi Lehtokangas Mari Lämsä 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 HANKKEEN KULKU 4 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Miika Linna Unto Häkkinen Esa-Matti Tolppanen Olli-Pekka Lehtonen Martti Talja Ismo Räihä Kimmo Asikainen

Miika Linna Unto Häkkinen Esa-Matti Tolppanen Olli-Pekka Lehtonen Martti Talja Ismo Räihä Kimmo Asikainen Miika Linna Unto Häkkinen Esa-Matti Tolppanen Olli-Pekka Lehtonen Martti Talja Ismo Räihä Kimmo Asikainen HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN JA KEHITTÄMINEN Projektin loppuraportti 40/1998 1 ISBN

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 TEHOK- KUUS TALOU- DELLI- SUUS TULOK- SELLI- SUUS VAI- KUTTA- VUUS TUOT- TA- VUUS Pasi Rusila - Hannu Rantanen - Juhani Ukko PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 Mittariston laatiminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN EHDOTUS LÄNSI-UUDENMAAN KUNTIEN PERUSLINJAUKSIKSI TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI Loppuraportti 25.10.2005! "# $ % & ' () & % $ * +, # $ % & '

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot