Toiminnan kehittäminen ja simulointi ennen rakentamista. Ossi Jaatinen, Delfoi Oy Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön, Jyväskylä 22.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan kehittäminen ja simulointi ennen rakentamista. Ossi Jaatinen, Delfoi Oy Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön, Jyväskylä 22.5."

Transkriptio

1 Toiminnan kehittäminen ja simulointi ennen rakentamista Ossi Jaatinen, Delfoi Oy Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön, Jyväskylä

2 Agenda Lyhyt yritysesittely Mitä simulointi on ja mitä hyötyjä sillä voidaan saavuttaa? Miten simulointi liittyy rakennusten suunnitteluun? Toiminnan kehittäminen suunnittelun eri vaiheissa projektiesimerkein Yhteenveto

3 DELFOI Perustettu 1990 toimittanut yli 600 ohjelmistolisenssiä toteuttanut yli 600 simulointiprojektia Toimistot: Espoo, Tampere, Seinäjoki, Göteborg, Mainz Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Asiantuntijapalvelut tuottavuuden ja toiminnan laadun kehittämiseen Delmia ratkaisut toiminnan kehitykseen ja simulointiin Delfoi Planner toiminnan suunnitteluun ja hallintaan Robotiikka ohjelmointi ja käyttöönotto Tällä hetkellä projekteja sekä terveydenhuollossa että teollisuudessa (noin 50/50) Terveyskeskus

4 Taustaa Delfoin tausta on operatiivisen toiminnan kehittämisessä ja simulointimallien rakentamisessa (Alkuperäinen nimi Tehdasmallit Oy) Tilat ja toiminta ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, mitä kautta päädytty tekemisiin rakennushankkeiden kanssa. Teollisuudessa layout suunnittelu, terveydenhuollossa rakennukset kokonaisuutena Suomen sairaalaverkko pitkälti luvuilta, paljon rakennus ja korjaushankkeita käynnissä Tilasuunnitteluun liittyen tyypillisiä projekteja: Tilatarpeiden selvittäminen ja rakennusinvestointien kannattavuuden arviointi perustuen sen mahdollistamiin toiminnallisiin muutoksiin Uusien toimintaprosessien suunnittelu ennen tilasuunnittelun aloittamista. Tuotetaan lähtötietoa kysymyksiin siitä minkälaista tilaa ja kuinka paljon uudet toimintamallit edellyttävät Jo suunniteltujen uudistilojen toimivuuden varmentaminen Yksi projekti voi sisältää myös useampia näistä vaiheista..

5 Mitä tapahtumapohjainen simulointi on? Tapahtumapohjaisella simuloinnilla tutkitaan systeemien dynamiikkaa Ohjauslogiikat Resurssit Simulointimalli Kustannukset Käyttöasteet Prosessit/ tapahtumaketjut laskenta Jonot Kysyntä/asiakkaat Läpimenoajat Simulointi on ylivoimainen työkalu pohdittaessa mm. seuraavan tapaisia kysymyksiä: Miten paikalla olevien lääkäreiden määrä ja vuoromalli vaikuttaa potilaiden läpimenoaikaan ja työntekijöiden käyttöasteeseen päivystyksessä? Mikä työvaihe on tehtaan pullonkaula ja mihin se siirtyy mikäli investoidaan lisäkapasiteettiin alkuperäisessä pullonkaulassa? Ensisijaisesti simulaattori on laskentamoottori, mutta tehtyjä malleja voidaan hyödyntää myös visualisointiin uuden toimintamallit / Nykyinen toiminta uusissa tiloissa

6 Esimerkki simuloidusta prosessista Määriteltävä jakauma, jolla systeemiin tuodaan ajan Funktiona uusia potilaita Kaikkii haarautumiin määritettävä jakaumat Yksittäisten potilaiden kulkeutumisesta eri reiteille Kaikkiin tapahtumalaatikoihin määriteltävä jakaumat Niiden kestoille Simulointimallin rakentaminen edellyttää systeemin nykytilan kartoittamista hyvin tarkalla tasolla. Data saadaan usein kerättyä tietojärjestelmien käyntileimoista, mutta usein joudutaan täydentämään myös erilaisilla ajankäyttöseurannoilla

7 Simuloinnin hyödyt Monimutkaisissa prosesseissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun yhtä asiaa muutetaan on sen vaikutuksia kokonaisuuden toimivuuteen hyvin vaikea selvittää perinteisillä staattisen laskennan menetelmillä. Käytännön systeemillä kokeileminen voi käydä kalliiksi Simulointimallilla pystytään sen sijaan jo etukäteen selvittämään optimaaliset parametrit Varmistamalla suurten muutosten tai investointien vaikutus simuloinnilla vältytään tekemästä vääriä päätöksiä Simulointimallin rakentamisen toimintaprosessit on kartoitettava hyvin yksityiskohtaisesti. Projektin läpivienti itsessään lisää siihen osallistuvien ymmärrystä oman organisaationsa operatiivisesta toiminnasta

8 Tilojen ja toiminnan suunnittelun välinen yhteys Simuloinnin avulla voidaan tuottaa perinteisiä menetelmiä tarkempaa tietoa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Erityiskysymyksiä teollisuudessa: Erityyppisten työpisteiden ja koneiden määrien mitoittaminen Henkilömäärät ja vuoromallit Pullonkaulojen ja vaikutuksellisimpien kehityskohteiden tunnistaminen Ohjauslogiikoiden optimointi Skenaariot erikokoisilla kysynnöillä/tuotteistolla Mielekkäimmän tasapainon etsiminen risteävien tavoitteiden välille (mm. varastoihin sitoutunut pääoma ja toimitusvarmuus) Erityiskysymyksiä terveydenhuollossa Erityyppisten tilojen määrällinen tarve Minkälaista kulkutarvetta eri sijoitteluratkaisut aiheuttavat potilaille ja henkilökunnalle? Resurssimäärien yhteys potilaiden jonotusaikoihin ja näiden resurssien edellyttämät tilamäärät Erilaisten toimintamallien vaikutus tilojen käyttöasteeseen Uusien työskentelymallien asettamat vaatimukset tiloille ja niiden vaikutukset toiminnan tuottavuutee Rajallisten resurssien kohdentaminen siten että saavutetaan paras lopputulos

9 Erityyppiset projektit suunnittelun erivaiheisiin ja käytännön esimerkkjeä terveydenhuollosta

10 Delfoin projektit terveydenhuollossa Olemassa olevan kehitys HYKS: Töölön ajanvarauspolin toiminnan simulointi PSSHP: makrotason kysyntä/palvelumallin simulointi HUS: Leikkaussalien induktiotoiminnan simulointi HUS: Meilahden syöpätautien klinikan toiminnan kehitys ja simulointi I TAYS: Toimistopalveluiden ja näytelogistiikan kehittäminen HUS: Lohjan sairaalan yhteispäivystyshankkeen toimintamallien suunnittelu HUS: Hyvinkään sairaalan päivystysalueen simulointi PSSHP: Puijon sairaalan leikkausyksikkö 2 tulevaisuuden toimintamalli HUS: Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen päivystysosaston toiminnan simulointi HUS: Meilahden syöpätautien klinikan toiminnan kehitys ja simulointi II LPSHP: Kirurgian poliklinikan prosessien ja tilankäytön nykytilan selvitys ja kehitys Uuden suunnittelu TAYS: Laboratoriopalveluiden suunnittelu ja simulointi PSSHP: Uuden sairaalan toiminnallinen suunnittelu, prosessien simulointi ja materiaalilogistiikan suunnittelu VSHP: Uuden sairaalasiiven prosessien suunnittelu ja simulointi Espoon sairaala: Logistiikkasuunnittelu HUS: Meilahden poliklinikoiden suunnittelu ja simulointi TYKS: T2 sairaalan yhteispäivystyksen suunnittelu HUS: Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian avohoidon toimintaprosessien analysointi ja uuden psykiatrian poliklinikan toimintaprosessien suunnittelu HUSLAB: Uudisrakennuksen hankesuunnitelmatasoinen logistiikkaselvitys HUSLAB: Uudisrakennuksen tilasuunnittelua tukeva prosessidokumentointi LPSHP/Kemi: Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen uudisrakennushankkeen prosessilähtöinen kannattavuuden arviointi Ja yli 50 muuta simulointi- ja suunnitteluprojektia

11 Toiminnan kehittäminen/simulointi suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien kehitys ja simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien tilasuunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

12 Toiminnan kehittäminen/simulointi suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien kehitys ja simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien tilasuunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

13 CASE: LPSHP/Kemi: Kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisen uudisrakennushankkeen prosessilähtöinen kannattavuuden arviointi Projektin tavoitteet: Selvittää Uudisrakennuksen yksiköiden potilasvirrat nykytilassa. Keskussairaala alueelle suunniteltavaan uudisrakennukseen ollaan keskittämässä Kemin kaupungin terveysasemat, hammashoitola ja neuvolat nykyisistä hajautetuista yksiköistä sekä Väestökehityksen ja palveluiden tavoitteellisen kattavuuden perusteella arvioda tulevaisuuden potilasvirrat 2020 ja 2030 Tunnistaa tärkeimmät hoito- sekä tukipalveluprosessit sekä niiden kehittämismahdollisuudet ja vaikutukset toiminnan kustannuksiin ja potilaiden liikkumistarpeeseen Arvioida eri yksiköiden välisiä yhteystarpeita Arvioda hankkeen kannattavuutta ja mielekkyyttä Projektin tulokset: Prosesseissa runsaasti tehostettavaa, erityisesti toiminnan keskittämisen ja ESH/PTH yhteistyön kehittämisellä. Keskittäminen, tarpeettoman suuren Keroputaan sairaalan sulkeminen sekä tukipalveluiden tehostaminen mahdollistavat sen, että tiloihin kannattaa investoida

14 Toiminnan kehittäminen suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien suunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

15 Tyypillinen simulointiprojekti terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon projekteissa Tarve Edessä oleva muutostilanne Havaittu tarve toimintaprosessien kehittämiselle Tiedonkeruu Suunnittelu Tiedonkeruu, prosessikartoitus, haastattelut, Nykytilanneanalyysi (mahdollinen ajankäyttöseuranta) Tavoiteasetanta, toimenpide-ehdotukset Simuloitavien ehdotusten valinta Simulointi Mallinnus ja mallin verifiointi, Simulointiajot ja iterointi Johtopäätökset ja raportointi Tulosten esitys Tulokset Projektin läpimenoaika 2 6 kk

16 Simulointiprojektin vaiheet ja hyödyt terveydenhuollossa Prosessikartoitus ja nykytilaanalyysi Kehityskohteiden tunnistaminen haastatteluiden, ajankäyttöseurannan ja/tai kattavan data-analyysin pohjalta Ajanvarausjärjetelmät ja tukipalvelut Työvuorot ja resursointi Toimintojen etäisyydet Tehtävänjako, työnorganisointi ja työtiimit Päivystys-, leikkaus-, poliklinikka- ja vuodeosastoprosessit Laboratorio-, apteekki- ja kuvantamispalvelut Logistiikka-, pesula- ja muut tukipalvelut 1:10 Aamun ekan potilaan odotus (7:30-8) Valmistelu salissa Leikkaus Sali tyhjänä leikkausten välissä 0:35 0:08 0:41 3:08 Potilas odottaa salissa valmistelun aloitusta Valmistelun jälkeinen odotus Leikkauksen jälkeinen odotus 0:23 0:31 1:21 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 VO-HOITAJA Iltapäivän Sali tyhjänä Potilastyön osuus ajankäytöstä Kehityskohteiden pohjalta luodaan tulevaisuudelle tavoitetila (nykytiloissa tai uusissa tiloissa määritellään toiminnan mittarit, joilla nykyistä toimintaa verrataan kehitysvaihtoehtoihin OMAHOITAJA LÄÄKÄRIT POTILASTYÖ VÄLILLINEN_POTILASTYÖ MUU_TYÖ 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 Simulointiprojektin vaiheet ja hyödyt terveydenhuollossa Simulointi Vaihtoehtoisten toimintamallien testaus Mallin validointi varmistutaan että simuloinnin tulokset vastaavat todellisuutta Eri volyymien, toimintamallien tai resurssikuormituksien simulointi Tulos: Palvelukyvyn takaaminen ja tehokkuustavoitteiden toteutus sekä uudisrakennus, että nykytoiminta Simuloinnilla varmennetut toimenpiteet kehityksen aikaansaamiseksi Toimenpiteiden arvioidut kustannuvaikutukset

18 Simuloinnin hyödyntäminen tilasuunnittelussa Käydään läpi kolmen esimerkkiprojektin avulla läpi miten simulointia voidaan hyödyntää terveydenhuollon tilojen suunnittelussa Case 1 HUS hyvinkään sairaalan päivystysalue Päivystys on tyypillinen simuloinnin kohde. Potilaiden saapuminen on satunnaista ja joudutaan tekemään selviä valintoja palvelutason ja kohdistettavien resurssimäärien välillä Case 2 HUS syöpätautien poliklinikka Syöpätautien poliklinikan projektissa suunniteltiin tilamitoitusta laajemmin uusia toimintamalleja joiden avulla toiminta uusissa tiloissa voi olla nykyistä tehokkaampaa Case 3 Espoon sairaalan logistiikkasuunnitelma Vaikkakin sairaala itsessään jäi suunnittelupöydälle, on se hyvä esimerkki projektista jossa hyödynnettiin simulointia rakennuksen logistiikkajärjestelmän suunnitteluun

19 CASE HUS: Hyvinkään sairaala-alueen päivystysalueen simulointi Projektin tavoitteet: Päivystyksen yhteyteen ollaan suunnittelemassa uutta päiyvystysosastoa, jonka avulla tarkoitus vähentää päivystyspotilaiden hoitoa muilla vuodeosastoilla. Simuloinnin avulla haluttiin varmentua päivystysosaston paikkamäärän riittävyydestä sekä tutkia mahdollisuuksia työntekijöiden yhteiskäyttöön päivystysvpoliklinikan ja päivystysosaston välillä Selvittää päivystysalueen dynamiikkaa päivystysosaston käyttöönoton jälkeen Päivystyksen geneerisessätoimintamallissa esitettyjen tavoitteiden asettamien vaatimusten/toiminnallisten muutosten selvittäminen Mittareina mm. hoitdetut potilasmäärät, jonotusajat, päivystysosaston kuormitus, henkilöstön ja tilojen käyttöaste

20 Odotus N(60,5) 10% Prosessien määrittely simulointia varten TRIAGE N(8,2) Hoitaja-valmistelu N(20,5) (tarkkailupotilaat) lääkärin 1. vastaanotto N(20,5) 90% Hoitaja (tutk. Tilaus) N(5,3) Laboratorio (läpimeno) N(45,25) 50 % lääkärin 2. vastaanotto N(15,5) (90%) N(45,5) (10%) 50 % Simulointia varten määriteltiin prosessit seuraavin parametrein: Potilaiden saapumisajan jakauma päivystykseen Potilaan läpikäymä yksityiskohtainen tapahtumaketju vaiheaikoineen (Data kerättiin tietojärjestelmien Käyntileimoista.) Vastaava kuvaus tuotettiin kaikista eri potilasryhmistä (noin 10 kpl). Simulointimallissa edelleen yhdistetty kukin vaiheet omiin tiloihinsa 20 % 10 % Hoitaja (toimenpide) N(40,30) 70 % Potilasmäärä viikonpäivittäin Ma 28 Ti 25 Ke 23 To 23 Pe 25 La 20 Su 17 Hoitaja vie N(15,5) Röntgen N(45,25) 30 % Hoitaja jatkohoitopaikka N(30,10) Valmistelu (lääkäri) N(10,5) Potilasmäärä päivän aikana Arki Viikonloppu 00:00 01:00 1 % 2 % 01:00 02:00 1 % 2 % 02:00 03:00 1 % 1 % 03:00 04:00 1 % 1 % 04:00 05:00 0 % 1 % 05:00 06:00 1 % 1 % 06:00 07:00 1 % 1 % 07:00 08:00 3 % 1 % 08:00 09:00 8 % 3 % 09:00 10:00 7 % 5 % 10:00 11:00 8 % 7 % 11:00 12:00 8 % 7 % 12:00 13:00 8 % 6 % 13:00 14:00 8 % 8 % 14:00 15:00 7 % 6 % 15:00 16:00 6 % 7 % 16:00 17:00 6 % 6 % 17:00 18:00 5 % 7 % 18:00 19:00 4 % 7 % 19:00 20:00 4 % 6 % 20:00 21:00 4 % 5 % 21:00 22:00 4 % 5 % 22:00 23:00 3 % 3 % 23:00 24:00 1 % 2 % Valmistelu (hoitaja) N(60,20) 40 % 10 % 30 % Leikkaussali TK-vuodeosasto Kotiutus (poistuu mallista) Vuodeosasto

21 Läpimenoaika (h) Läpimenoaika (h) Simulointimallin validointi Simulointimallin validoinnissa verrattiin mallin tuottamia läpimenoaikoja toteutuneisiin Parametreja ja logiikkaa ruuvattiin siten että saatiin vastaamaan toisiaan Validoinnin tarkoituksena on varmistua, että malliin tehtävä muutos synnyttää simuloinnissa samanlaisen vaikutuksen kuin se synnyttäisi todellisessa systeemissä Konservatiiviset, läpimenoaika saapumisajan funktiona arki Simuloitu Saapumisaika Toteuma Viikonloppu YLE_Kaikki, läpimenoaika saapumisajan funktiona arki Saapumisaika Viikonloppu toteutunut simuloitu

22 Simuloinnilla tutkitut asiat Tilasuunnittelun kannalta ensisijainen tutkimuskohde päivystysosaston paikka- ja työntekijätarpeiden varmistaminen Päivystystoiminnan osalta tutkittiin kehitysskenaarioina mm. vuorojen porrastamisen ja oikein kohdennettujen resurssimäärien lisäämisen vaikutuksia läpimenoaikoihin Keskimääräinen konservatiivinen potilas Läpimenoaika (minuuttia) Jono Triage Jono Hoitaja-valmistelu Jono Lääkärin 1. vastaanotto Odotus Jono Hoitaja (tutk. tilaus ym) Jono Hoitaja vie röntgeniin Röntgen Jono Toimenpide Jono Lääkärin 2. vastaanotto Jono Jatkohoitopaikan järjestäminen Projektin aikana selvisi, että lähtötilanteessa keskimääräisen potilaan läpimenoajasta jalostavan Ajan osuus alle kolmasosa potilaan Poliklinikalla viettämästä ajasta

23 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Jonossa potilaita 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Jonossa potilaita CASE: HUS Hyvinkään päivystysalueen simulointi Projektin tulokset Tehdyillä kehitysehdotuksilla saatiin päivystyksen potilaiden kokonaisjonotusaikaa vähennettyä n. 30% verrattuna vertailuskenaarioon Lisätietoa päivystysosaston kuormituksesta ja henkilöstön liikkuvuudesta päivystysosaston ja polin välillä Päivystysosaston paikkatarve vaihtelee voimakkaasti. Suunniteltava myös vaihtoehtoiset sijoituspaikat ja logiikat niiden käyttöön mikäli pitäydytään suunnitellussa paikkamäärässä Jonot ajan suhteen, perusskenaario jono_kir_laakari_1 Arki Jonot ajan suhteen, kehitysskenaario jono_triage_hoitaja_1 YLE Yht jono_kons_laakari_ Arki jono_kir_laakari_1 jono_triage_hoitaja_1 jono_kons_laakari_1 YLE Yht

24 Nauhoitus päivystyksen simulointimallista Nauhoitus simulaatiosta

25 CASE HUS Syöpätautien poliklinikan toiminnan kehitys ja simulointi Projektin tavoiteet: Syöpäsairaalan tiloja ollaan saneeraamassa mikä luo mahdollisuuksia kehittää uusia toimintamalleja Sytostaattihoitojen määrät voimakkaassa kasvussa, vanhoilla tiloilla ja toiminnalla huoneet ja hoitajat loppuvat kesken Tarve projektille Tehtiin: Kattava nykytila-analyysi perustuen ajankäyttötutkimukseen ja tietojärjestelmädataan Syöpätautien klinikan avohoitoprosessien kehittäminen Luotiin toimintamalliehdotus vastaamaan nykyisissä tiloissa vuoden 2015 potilasmäärään Tehokas tila- ja resurssikäyttö: Tehtävien siirto henkilöstöryhmien välillä Työtehtävien kestojen lyhentäminen työn sujuvoittamisella Lisähenkilökunnan rekrytointi vaiheittain Validoitiin suunnitelmat simulaatiolla

26 CASE HUS Syöpätautien poliklinikan toiminnan kehitys ja simulointi Projektin päävaiheet ja lopputulokset: Nykytila-analyysin havainnot Tilojen havaittiin olevan hyvin vajaalla käytöllä sillä eri hoitojen eri kestoja ei huomiotu ajanvarauksessa Myös hoitohenkilökunnan käyttö vajaata. Erityyppiset potilaat vaativat sytostaattihoidon aikana eri määrän hoitajan läsnäoloa Vastuu potilaasta/hoidosta aina yhdellä hoitajalla ei voida aloittaa hoitoja jotka jatkuisivat lounastauon yli Lääkäreillä ja hoitajilla kuluu paljon aikaa tehtäviin jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta Rafaela merkintä; Muut 10; 4 % tehtävät,paperity ö; 29; 11 % Ajanvaraukset; 96; 36 % Potilaskäyntiin käytetty aika; 49; 19 % Etukäteispaperity ö saman päivän potilaille; 32; 12 % Käyntitietojen/hoi tolomakkeen kirjaukset; 47; 18 % Konsultaatiot; 6; 8 % Muu paperityö ja juoksevat tehtävät; 26; 30 % S-posti; 13; 15 % Kannanotot; 5; 5 % Puhelut (+hoitopuhelutja kirjeet); 37; 42 %

27 Kello Paikka 1 Paikka 2 Paikka 3 Paikka 4 Paikka 5 Paikka 6 Paikka 7 Paikka 8 Kehitysehdotukset Vanha versus ideaali toimintamalli 8.00 Huone 1 ja Tunnistettiin tilastolliseen analyysiin perustuen eri pituiset hoidot ja jaettiin ne neljään eri segmenttiin ennakoidun keston mukaan Saadaan yhdelle hoitopaikalle 1.5 sijasta keskim. Lähes 2.5 potilasta päivässä Potilaista vastaamaan kolmen hoitajan tiimit, jotka vastaavat kahden huoneen (8 paikan) potilaista Asettaa tiloille uusia vaatimuksia kts. Alla Potilasmäärän kasvattaminen hoitajaa kohden edellyttää tiettyjen tehtävien siirtämistä hoitajilta sihteereille Toimintamalli ja tuottavuusparannus validoitiinin simuloimalla Esim. Tulevaisuuden toimintamalli: Yhteinen työtila, josta esim. lasiseinien läpi näköyhteys molempiin (tai useampiin) hoitohuoneisiin Ratkaisuvaihtoehto: 2 huoneen ja 1 minitoimiston ja kolmen hoitajan tiimimalli Uusittu ajanvarauspohja

28 CASE HUS Syöpätautien poliklinikan toiminnan kehitys ja simulointi potilasvolyymi 2020 potilasvolyymi Nykytila Vertailuskenaario 2015 nykytoimintamallilla Tavoiteskenaario 2015 uudella toimintamallilla Vertailuskenaario 2020 nykytoimintamalli Tavoiteskenaario 2020 uudella toimintamallill Lääkärit Lääkärityöpisteitä Vo-hoitajat VO-hoitajatyöpisteitä Omahoitajat Hoitohuoneita (4 paikkainen) Perushoitajat Perushoitajatyöpisteitä Osastonsihteerit Osastosihteerityöpisteitä Kanslia tila XX XX XX XX Potilasmäärä vastaanotot (ennuste 20580) (ennuste 24720) Potilasmäärä syt.hoidot (ennuste 29400) (ennuste 33990) Syt. Hoitoja päivässä keskm. 5.7 per huone keskm. 5.7 per huone keskm per tiimi ja 1 iltavuorotiimi 21.6 keskm. 5.7 per huone Simuloinnin avulla pystyttiin osoittamaan uudisrakennuksen henkilökunta- ja tilatarpeet nykyisillä ja uudistetuilla toimintaprosesseilal keskm per tiimi j 1 iltavuorotiimi 21.6

29 CASE Espoon sairaalan logistiikkasuunnitelma Projektin tausta ja tavoite Espooseen suunniteltiin rakennettavaksi uutta sairaalaa, johon olisi keskitetty terveyskeskusvuodeosastot ja -vastaanotot, vanhusten asumispalveluita, kuntoutusta ja suun terveydenhuoltoa Delfoi laati sairaalasta logistiikkasuunnitelman joka sisälsi kuvauksen kaikkien materiaalien vaiheista tilauksesta jätteiden hävitykseen. Sisältäen: siirtomäärät, käytetyt siirto- ja varastovälineet, varastojen määrä ja sijoittelu. Sairaalassa liikkuvia materiaaleja: Puhdas tavara: Hoitotarvikkeet, Steriilivälineet hammashuoltoon ja osastoille, Pyykit, Ateriat, lääkkeet, liinavaatteet, potilasjalkineet, henkilökunnan ja potilaiden henk. Koht tarvikkeet, työvaatteet, siivoustarvikkeet Likainen tavara YhdyskuntaJätteet, ongelmajätteet (7 eri jakeisiin jaoteltuna), terveydenhuollon erityisjätteet, likaantuneet instrumentit, likapyykki (työvaatteet ja potilastekstiilit), likaiset siivousvälineet Vainajat Näiden vaatiman runkokuljetusjärjestelmän suunnittelu&mitoitus, vastaanottolaitureiden liikenne ja tilantarve..

30 CASE Espoon sairaalan logistiikkasuunnitelma Projektin tulos Logistiikan edellyttämät tilavaraukset Tehtävien ja rajapintojen määrittely tukemaan logistiikan ulkoistamista/kilpailuttamista Nykyisen toiminnan kehittäminen ja logistiikan optimointi Esimerkkejä suunnitteluratkaisuista: Vihivaunut, jäte- ja pyykkikuilut, osastojen hajautetut varastot ja täyttöpalvelu, työvaateautomaatti Suunnittelua pyritty tekemään perustuen eri vaihtoehtojen kokonaiskustannuksiin sisältäen investoinnit, tilatarpeen, työmäärän ym. Perusteet suunnitteluratkaisuille yhteismitallistettujen kustannusten perusteella. (Investointitarve eri vaihtoehdoissa, säästyvä työaika ) Simulointia käytettiin avainkysymysten tarkentamiseen hissien ja vihivaunujen kapasiteettitarve, paljonko siirtoresursseja edellyttääa aterioiden saaminen tietyssä aikaikkunassa kaikille osastoille..

31 Toiminnan kehittäminen suunnittelun eri vaiheissa Tarveselvitysvaihe Selvitetään toiminnallisista lähtökohdista minkälaisia ja suuruisia tarpeita tiloille on olemassa Toimintaprosessien simulointi. Tuotetaan lähtötietoa tilamäärien mitoittamiseen ja tärkeimpien yhteystarpeiden tuottaminen suunnittelun tueksi Olemassa olevien suunnitelmien validointi Simuloinnin avulla varmistutaan suunniteltujen tilojen toimivuudesta

32 Simulointi työkaluna suunnitelmien validointiin (terveydenhuollossa) Simulointimalli sisältää tarkan mistä-mihin ja kuinka kauan tiedon potilaiden liikkumisesta Mitoitus tarvittavien tilojen määrästä ja koosta perustuvat edellisissä vaiheissa tehtyyn laskentaan Tilan tarkempi suunnitteluratkaisu kuitenkin arkkitehdin työtä. Tehtyä simulointi mallia voidaan käyttää hyväksi suunnitelmien tarkasteluun. Esimerkki potilasreittien visualisoimisesta Vaasan keskussairaalan leikkausyksikössä Linkki videoon

33 Toisenlainen esimerkki.. Toimintojen sijoittumista voidaan tarkastella visualisoimalla eri reittien liikennevolyymit rakennuksen 3D malliin Mahdollista tehdä myös näyttäviä 3D visualisointeja näissä tosin työmäärä kasvaa seuraavaan potenssiin. Delfoin projekteissa ei ole tehty muutamaa poikkeusta lukuunottamatta

34 Yhteenveto Simulointi on kannattavaa, kun tiloihin sijoittuu prosessinomaista toimintaa. Näin voidaan varmistua että tilamäärät, sijoittelu ja toimintamalliin suunnitellut muutokset täyttävät tarkoituksensa. Simulointia voi käyttää hyödyksi sekä suunnitelmien validoinnissa perustuen tiedossa olevaan toimintamalliin tai apuna kokonaan uusien toimintamallien suunnittelussa. Uusien tilojen suunnittelu ja rakentaminen on ainutkertainen tilaisuus kehittää myös uusia aiempaa tuottavampia toimintamalleja

35 Kiitoksia! Kysyttävää? Delfoi Oy Vänrikikuja 2, Espoo puh , fax

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Ylilää ääkäri Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Menneisyyden toteamisesta tulevaisuuden simulointiin - teemasta tiedolla johtaminen

Menneisyyden toteamisesta tulevaisuuden simulointiin - teemasta tiedolla johtaminen Menneisyyden toteamisesta tulevaisuuden simulointiin - teemasta tiedolla johtaminen LapIT-päivät 21.8.2015 Janne Okkonen Projektipäällikkö Lapin sairaanhoitopiiri Marko Stålnacke Erityisasiantuntija LapIT

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT. Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan

TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT. Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan 24.8.2017, Pirjo Ketola työvoiman hallinnan asiantuntija Visma Numeron WFM

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Traumakeskus 2022 Parhaat prosessit ja hoidot potilaan hyväksi. Jarkko Pajarinen yl. vs. TAJ. / TuPla

Traumakeskus 2022 Parhaat prosessit ja hoidot potilaan hyväksi. Jarkko Pajarinen yl. vs. TAJ. / TuPla Traumakeskus 2022 Parhaat prosessit ja hoidot potilaan hyväksi Jarkko Pajarinen yl. vs. TAJ. / TuPla 90v. historiaa 2022 24.9.1932 Miksi?. muutama syy Tähän asti tapahtunutta Tarveselvitys (miksi) Hankeselvitys

Lisätiedot

Käytännön hoitoprosessit ja palvelut miten muutos saadaan aikaan ja mitataan?

Käytännön hoitoprosessit ja palvelut miten muutos saadaan aikaan ja mitataan? Käytännön hoitoprosessit ja palvelut miten muutos saadaan aikaan ja mitataan? Ann-Marie Turtiainen FT, laatupäällikkö Helsingin terveyskeskus puh. 09 310 42265 mob. 050 5441563 Käytännön hoitoprosesit

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA Ramboll CM Oy Päiväys 7.6.2017 Reijo Lyytikäinen Puh. 050 571 4995 reijo.lyytikainen@ramboll.fi Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä Terveyskampus Vaihe 2, Hankesuunnitelma HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi

Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013, Turku Sessio 10 Viisi keinoa tuottavuuden parantamiseksi i k i Miten hyödyntää uutta teknologiaa terveydenhuollon asiantuntijakonsultaatioissa? 29.5.2013 Kari

Lisätiedot

Terveystalo Sport. Huipputiimi: Espoon Tapiot & Terveystalo 24.4.2013

Terveystalo Sport. Huipputiimi: Espoon Tapiot & Terveystalo 24.4.2013 Terveystalo Sport Huipputiimi: Espoon Tapiot & Terveystalo 24.4.2013 Terveystalo urheilijoiden asialla Terveystalo Sport -palvelu on huippu-urheilijoille tavoitteellisille aktiiviurheilijoille sekä kuntourheilijoille

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Uusia tuulia : K sairaala Tarja Nylund

Uusia tuulia : K sairaala Tarja Nylund Uusia tuulia : K sairaala 7.9.2017 Tarja Nylund PALVELUIDEN KÄYTÖN JAKAUTUMINEN 2016 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Avokäynnit 718 000 Lääkärillä (32%) Avokäynnit 240 000 Lääkärillä (57 %) MTP

Lisätiedot

HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen

HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen Hospitool-visio Tavoitteena sairaalatilojen vaatimustenmukaisuuden hallinnan kehittäminen. Käyttäjien osallistuminen

Lisätiedot

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä 18. -19.5.2017 24.05.2017 PPL Mikä ihmeen Seututerveyskeskus Seututerveyskeskus on

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S

O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S O U L U N K AUPUNKI OIK O M I S H O I D O N P R O S E S S I - J A T U O T T A V U U S S E L V I T Y S I S B N 9 7 8-9 5 1-5 6 3-7 0 8-6 ( U R L : H T T P : / / W W W. S I T R A. F I ) O U L U N K AUPUNKI

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Case kokemuksia HUS:n hoitologistikko-hankkeesta. Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät 5.-6.2.2015

Case kokemuksia HUS:n hoitologistikko-hankkeesta. Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät 5.-6.2.2015 Case kokemuksia HUS:n hoitologistikko-hankkeesta Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten koulutuspäivät 5.-6.2.2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö Mistä lähdettiin? Mitä tavoiteltiin? Mitä tehtiin?

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HUS:n pitkän aikavälin suunnittelua linjaa tavoite HUS:n kilpailukyvyn ja toiminnan tuottavuuden

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA

TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA TILANNE sitovat nettokulut ovat ylittyneet tammi-heinäkuussa 2,3 %, mikäli sama tilanne säilyy vuoden loppuun saakka, on ylitys n. 35 M. Yksiköiden ennuste on tätäkin suurempi, yli 40 M. Johtoryhmän tavoite

Lisätiedot

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta?

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Martti Talja, professori n johtaja Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Pilot-kohteena: Päijät-Hämeen sosiaali- ja

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Materiaalipäällikkö Helena Junna Welfare ICT Forum 9.-10.10.2014 Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 199 000 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet

Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet Ennustamisen ja Optimoinnin mahdollisuudet Agenda Mitä optimointi on Ennustamisen mahdollisuudet Optimoinnin eri tasot ja tavoitteet Optimoinnin käyttöönotto Mitä optimointi on Mitä optimointi on? Oikea

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Leikkaustoiminnan tehokkuuden mittarit

Leikkaustoiminnan tehokkuuden mittarit 1 Leikkaustoiminnan tehokkuuden mittarit Projektiryhmä: Tuomo Hari Irma Jousela Riitta Marjamaa Minna Niskanen Jarmo Nivalainen Jarkko Pajarinen Pertti Pere Päivi Valta Markku Hynynen pj ISBN 978-951-563-620-1

Lisätiedot

HANKEARVIOINNIN TULOKSIA:

HANKEARVIOINNIN TULOKSIA: Sessio 2. HOITOTYÖ 29.5.2007 HANKEARVIOINNIN TULOKSIA: Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen kirjaamisen hanke 2005-2007 Projektipäällikkö Reetta Rusi, TtL VSSHP, Tietohallinto reetta.rusi@tyks.fi gsm 040

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Master Plan päivitys PPSHP valtuusto

Tulevaisuuden sairaala Master Plan päivitys PPSHP valtuusto Tulevaisuuden sairaala 2030 Master Plan päivitys PPSHP valtuusto 6.6.2016 TULEVAISUUDEN SAIRAALA / OYS 2030 UUDISTAMISOHJELMA OYS 2030 Konseptisuunnittelu Yksityiskohtainen suunnittelu Rakentaminen Tulevaisuuden

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Elisan palveluilla lisää aikaa hoitotyölle

Elisan palveluilla lisää aikaa hoitotyölle Elisan palvelut esillä osastolla nro 40. Tervetuloa! Keskity terveydenhuoltoon älä teknologian hoitoon Elisan palveluilla lisää aikaa hoitotyölle Kalevi Westerlund Myyntijohtaja, julkishallinto Yritysasiakkaat,

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Janne Aaltonen: Terve sairaala 9. marraskuu 2008

Janne Aaltonen: Terve sairaala 9. marraskuu 2008 Terve sairaala Janne Aaltonen Logica 2008. All rights reserved Yritys ja esittäjä Logica (aiemmin WM-data)! Eurooppalainen IT-palveluyritys, joka palvelee 36 maassa! Suomessa meitä on lähes 2 800, maailmalla

Lisätiedot

Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa?

Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa? Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa? Miia Palo Projektinjohtaja Pohtimo 26.5.2016 Investoinnin projektinjohtaja Toiminnan muutoksen projektinjohtaja Tanakoita ituja saadaanko syksyllä satoa? 3 Inhimillisesti

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

Tietohallinto. Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Historiaa.. Tietohallinto 2012 Tekstiviestipalveluita terveydenhuollossa Ajanvarauksen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ

POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ DRG -käyttäjäpäivät 18.11.2010 Controller Petra Kokko Organisoituminen Kustannuslaskentaa tuotteistusta on toteutettu Jaakko Herralan johdolla vuosien 2004-2006

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

Logistiikkajärjestelmien mallintaminen - käytännön sovelluksia

Logistiikkajärjestelmien mallintaminen - käytännön sovelluksia FORS-seminaari 2005 - Infrastruktuuri ja logistiikka Logistiikkajärjestelmien mallintaminen - käytännön sovelluksia Ville Hyvönen EP-Logistics Oy Taustaa Ville Hyvönen DI (TKK, teollisuustalous, tuotannon

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

TUKI-palvelut tulevaisuudessa

TUKI-palvelut tulevaisuudessa TUKI-palvelut tulevaisuudessa en piirretty viiva Päätösseminaari 6.9.2011 Tampere-talo projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen Esityksen sisältö Mitä tukipalvelut ovat? Kuka tuottaa tukipalveluita? TUKI

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen,

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA Työnjakohankkeen päätösseminaari Levi 16.10.2009 Tuula Ylisaukko oja Taustaa Pellon kunnassa on käynnistetty vuonna

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot