YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Syyskuu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Syyskuu 2008"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Syyskuu 2008 Britannian Suomen suurlähettiläs Caton: - virallisetkin vierailut pyöräillen Sivut paula lehtomäki: Jos ilmastonmuutosta ei olisi, puuttuisi ehkä tarvittava kipinä teknologian kehittämiselle, markkinoinnille ja viennille. Sivu 2 itämeri tekee kuolemaa Pertti Salolainen kaipaa toimeenpanoa jo tehdyille suunnitelmille sekä Itämeri-kysymyksen viemistä rohkeasti EU:n asiaksi. Sivu 4 SeudulliSta yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään Ne seudut ovat voittajia, jotka lähtevät ajoissa energiankulutuksen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Sivu 5 romuauton kierrätys käy helposti Käytöstä poistetuista autoista kierrätetään asianmukaisesti vain noin puolet, vaikka kierrätys on auton omistajalle ilmaista ja vaivatonta. Sivut 8-9 energiatehokkuus vaatii ratkaisuja myös kuluttajalta Energiatehokkuus on Sivut tärkeää 8-9 ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Sivu 11

2 2 YmpäRistÖteknoloGia ilmoitusliite ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE jonkun on näytettävä tietä Syyskuu 2008 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Suomalainen teknologia on kehittynyt huimaavaa vauhtia. Ilmastonmuutoksen edessä omat ponnistuksemme ovat välttämättömiä, mutta vielä tärkeämpää on saada kaikki muutkin mukaan yhteisiin talkoisiin. Puhdasta teknologiaa on siirrettävä ja sitä on hyödynnettävä myös niissä maailman kolkissa, missä sitä ei ole itse kehitetty. KuvA: KEsKusTAn KuvAPAnKKI helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA päivälehden ulottuvuus ja ammattilehden keskittyneisyys Teknologiset ratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutosta hillittäessä. Puhtaan teknologian kehittämisen lisäksi myös sen käyttöönottoa on edistettävä maailmanlaajuisesti. Maapallo ei yksinkertaisesti kestä, jos kehittyvät maat hakevat talouskasvunsa samaa tietä, jota itse olemme kulkeneet. teknologia, joka kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin muut saatavilla olevat vaihtoehdot, on jo ympäristöteknologiaa. Suomessa on korkeatasoista osaamista, käytännön kokemusta ja valmiita ratkaisuja, joilla valloittaa ilmastoteknologian kasvavat maailmanmarkkinat, kotimaisista puhumattakaan. Ympäristöteknologian ja -liiketoiminnan esiinmarssi on vasta alkamassa, eikä rajattomien mahdollisuuksien koittaessa ole syytä jäädä toisten jalkoihin makaamaan. Jos ilmastonmuutosta ei olisi, puuttuisi ehkä tarvittava kipinä teknologian kehittämiselle, markkinoinnille ja viennille. Ilmastonmuutos pakottaa kuitenkin toimimaan. Ei se, että Suomi samalla ottaa osansa ympäristöteknologian maailmanmarkkinoista ja niiden luomista PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Heli Keränen, TOIMITTAJAT: Paula Harmaala, Timo Kiiski, Päivi Piispa, Tiina Åhlgren TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Pirja Kärki, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LIsÄTIETOJA suomi MEDIAPLAnET Oy:n TEEMALEHDIsTÄ: Aslak de silva, suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki työpaikoista vähennä tekojen merkittävyyttä. Päinvastoin mahdollisuudet kannustavat toimimaan rohkeammin, tehokkaammin ja kunnianhimoisemmin. teknologian kehittäminen ja siirto on avain moneen lukkoon, ja samalla yksi keskeisimmästä kansainvälisen ilmastosopimuksen elementeistä. On selvää, että teollistuneilla mailla on oma vastuunsa kannettavana, mutta yksipuoliseen ratkaisuun ei ole syytä tyytyä. Teknologian siirron ja rahoituksen vastapainona pitää voida edellyttää kaikilta kehitysmailta kansallista teknologiaohjelmaa, jonka avulla niille on mahdollista asettaa maakohtaiset päästövähennystavoitteet. teknologiarahoituksen ehtona on oltava selkeä päästöjen arviointi ja raportointi, sillä ilman luotettavaa raportointia epävarmuus jää kalvamaan luvattujen toimenpiteiden vaikutuksesta vaikka käytössä olisi paras suomalainen teknologia. maailmanlaajuiset markkinat puhtaalle teknologialle ovat olemassa ja ne vain kasvavat lähivuosina. Meillä on maailmanluokkaa olevaa osaamista esimerkiksi prosessi- ja energiatehokkuudessa, biopolttoaineissa, metsänarvioinneissa, meteorologisissa palveluissa ja maatalouden tutkimuksessa. Tämä osaaminen on nyt valjastettava koko maailmanyhteisön käyttöön. Kirjoittaja: Paula Lehtomäki Ympäristöministeri ITÄMERI TEKEE KUOLEMAA Pertti Salolainen kaipaa toimeenpanoa jo tehdyille suunnitelmille sekä Itämeri-kysymyksen viemistä rohkeasti EU:n asiaksi. Sivut 4 YmpäriStöteknologia On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMEsTyy KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAvOITTAEn LuKI- JAA. SEUDULLISTA YHTEISTYÖTÄ ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN Ne seudut ovat voittajia, jotka lähtevät ajoissa energiankulutuksen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Sivu 5 ROMUAUTON KIERRÄTYS KÄY HELPOSTI Käytöstä poistetuista autoista kierrätetään asianmukaisesti vain noin puolet, vaikka kierrätys on auton omistajalle ilmaista ja vaivatonta. Sivut 8-9 KAnnEn KuvA: PATRIK fagerström SiSältö Britannian Suomen suurlähettiläs Caton: - Virallisetkin vierailut pyöräillen BRITANNIAN LÄHETYSTÖ PIENENTÄÄ EKOLOGISTA JALANJÄLKEÄÄN On tärkeää sitouttaa työntekijät organisaation kaikilla tasoilla ilmastotalkoisiin. Sivut SIVUT ENERGIATEHOKKUUS VAATII RATKAISUJA MYÖS KULUTTAJALTA Energiatehokkuus on SIVUT tärkeää 8-9 ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Sivu 11 Pääkirjoitus... 2 Pertti Salolainen: Itämerikysymyksessä avaimet naulassa... 4 Seudullista yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään... 5 ict pelastaa maapallon... 8 romuauton kierrätys käy helposti Britannian lähetystö pienentää ekologista jalanjälkeään Energiatehokkuus vaatii ratkaisuja myös kuluttajalta... 11

3 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 3 Foto: Design House IDOLI Ruostumaton teräs on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita Outokumpua voi kutsua suomalaiseksi menestystarinaksi. Suomalaisesta kuparikaivosyhtiöstä on sukeutunut kansainvälinen teräsyritys, joka on asettanut riman korkealle. Outokumpu mielii maailman ykköseksi ruostumattoman teräksen toimittajana. Menestykseen liittyy vastuu yhteisöstä, yrityksestä ja ympäristöstä. Näitä vastuualueita kunnioittaakseen Outokumpu käynnisti tälle vuodelle laajan yritysvastuun teemavuoden, joka on jatkoa vuonna alkaneille eettisten periaatteiden ja yritysvastuupolitiikan jalkauttamisille yhtiön piirissä. - Vaikka vastuut tietenkin tunnettiin aiemminkin, on vastuu ympäristöstä ja yrityksestä nykyajassa yhä enemmän ja enemmän tapetilla. Otetaan esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutos, näihin asioihin reagoiminen on tärkeää kaikkialla, Outokummun yritysvastuuasioiden johtaja Liisa Jalanko miettii. Yritysvastuualue kattaa ympäristövastuun, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan esimerkiksi työturvallisuuden parantamista sekä panostamista työhyvinvointiin. Pelkkä omasta tontista huolehtiminen ei riitä. Eettisiä periaatteita ja vastuullisuutta jalkautetaan myös alihankinta- ja jakeluverkostoon. - Pohjoismaisissa toimintaympäristöissä tämä ei varmastikaan ole ongelma. Haaste on muualla, esimerkiksi Aasian ja Afrikan suunnalla, jossa toimintakulttuurit ovat erilaisia, Jalanko arvioi. Outokumpu kuluttaa vuositasolla energiamäärän, joka vastaa noin omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. Tämä asettaa oman haasteensa kestävän kehityksen periaatteelle. - Energian käyttöä pyritään tehostamaan. Raaka-aineesta on kierrätysterästä jopa 70 prosenttia. Lisäksi olemme satsanneet viime vuosina useita miljoonia euroja tuotannossamme syntyvän teräskuonan hyödyntämiseen. Tämä vähentää kaatopaikalle vietävien jätteiden määrää, Jalanko listaa vastuullisuutta korostavia toimintoja. Toiminnan keskiössä on erinomainen tuote. Ruostumaton teräs on luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita käytännössä sataprosenttisen kierrätettävyytensä vuoksi. Tätä kautta vastuullisuuden ympäristöstä voi jalkauttaa myös omaan elämään ja sen arkisiin valintoihin. - Myös me kuluttajat vaikutamme valinnoillamme ilmastonmuutokseen, Jalanko painottaa. - Hankittaessa keittiöön seuraavan kerran uutta kattilaa, kannattaa valintaa miettiä, ostaako Suomessa energiatehokkaasti ja pienin päästöin valmistetusta hyvästä ruostumattomasta teräksestä tehty kattila vai vastaavanoloinen tuote, joka on valmistettu Kiinassa tehdystä ruostumattomasta teräksestä, mutta ei ehkä yhtä energiatehokkaasti. Outokumpu on saanut myös tunnustusta vastuullisesta toiminnastaan. Se valittiin jälleen Dow Jonesin eurooppalaiseen kestävän kehityksen indeksiin DJSI STOXX ja maailmanlaajuiseen DJSI World -indeksiin. Yritysvastuuvuoden tavoitteet: vähennetään tehtailta kaatopaikalle menevän jätteen määrää 10 prosenttia tuotettua tonnia kohden ja toimistoissa sekajätteen määrää viisi prosenttia vähennetään energian kulutusta tehtailla kaksi prosenttia tuotettua tonnia kohden ja toimistoissa viisi pro- senttia (esimerkiksi siirtymällä energiansäästölamppuihin, sammuttamalla valot töistä poistuttaessa, samoin tietokoneet, eikä jätetä niitä valmius-asentoon) osallistutaan maailmanlaajuiseen hiilidioksidipäästöjen (CO 2 ) vähentämiseen hankitaan yhtiölle vain vähäpäästöisiä uusia autoja (päästöt alle 200 g CO 2 /km) suositaan tele/videokonferensseja lentämisen sijasta investoidaan viisi miljoonaa euroa ympäristökohteeseen. Kohde päätetään konserninlaajuisen kilpailun pohjalta. Sosiaalisen vastuun tavoitteet: vähennetään tapaturmien määrää kolmanneksella tehdään konkreettisia asioita työhyvinvoinnin parantamiseksi, liittyen esimerkiksi työn kuormitukseen, epävarmuudesta johtuvaan stressiin, epäselviin vastuualueisiin ja syrjintään.

4 4 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE Kuva: Pertti Salolaisen kotialbumi Pertti Salolainen: Itämerikysymyksessä avaimet naulassa Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen. Syiden laaja-alaisuus ja moniulotteisuus ovat päättäjillä tiedossa, kuten myös ratkaisun avaimet, sanoo ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja ministeri Pertti Salolainen. Hän kaipaa toimeenpanoa jo tehdyille suunnitelmille sekä Itämeri-kysymyksen viemistä rohkeasti EU:n asiaksi. Lisäksi Salolainen näkee, että Pohjoinen ulottuvuus on Itämeristrategian tuki, ei kilpailija. Teksti: Paula Harmaala Kuva: Marcus Lindström/Istockphoto Itämeri tekee kuolemaa. Se on toiminut viimeiset viisikymmentä vuotta kaatopaikkana. Ulkoasianvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan Itämeren kuntoon saattamiseen voi mennä viisikymmentä vuotta, sillä edellytyksellä, että riittäviin toimiin ryhdytään heti. Suurimpana syyllisenä Itämeren huonoon nykytilaan pidetään maataloustuotantoa. Rehevöitymistä ruokkii myös asutusjätevesien valumat ja merta saastuttaa siihen suoraan päästönsä laskeva laivaliikenne. Pertti Salolainen näkisi yhtenä ratkaisun avaimena, että Itämeri saataisiin EU:n piirissä erityisalueeksi. - Erillinen EU:n Itämeri-strategia auttaisi juuri Itämeren erityisongelmien ratkaisemisessa. Itämeri-strategia tarkoittaisi sekä omaa budjettia, että Itämeren erityistarpeiden huomioonottamista kaikessa EU:n Itämereen vaikuttavassa päätöksenteossa, hän sanoo. Vaikutukset heijastuisivat meriliikenteen määräyksiin, investointi- ja aluekehitysmäärärahojen käyttöön sekä EU:n Venäjä-yhteistyön sisältöön. Mutta ennen kaikkea maataloustukijärjestelmään. - Uusissa jäsenmaissa tuettu tuotannon tehostaminen johtaa nykyisillä maatalouden ympäristötoimilla väistämättä yhä suurempiin ravinnepäästöihin. Koko Itämeren alueella pelloille levitetään reilusti enemmän ravinteita, kuin mitä niiltä sadon muodossa korjataan talteen, Salolainen toteaa. EU:n maatalouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi tulisikin ottaa haitallisten ympäristövaikutusten selkeä vähentäminen. Näkymät Itämeri-strategian läpiviemiseksi Euroopan Unioniin ovat Salolaisen mukaan positiiviset. - Suomalaiset eurokansanedustajat ovat aktiivisuudellaan saaneet parlamentin enemmistön kannattamaan ajatusta EU:n omasta Itämeristrategiasta. Suomen hallituksen tulee nyt olla aktiivinen EU:n komission suuntaan vaatien, että se ryhtyy määrätietoisesti viemään Itämeristrategiaa eteenpäin, hän toteaa. Tehtävää Itämeri-kysymyksessä riittää myös oman maan rajojen sisäpuolella. Suomi on henkeä kohden laskettuna Itämeren suurin saastuttaja. Erityisen vaikea tilanne on Varsinais-Suomen maatalouden osalta. Ilmastomuutoksen myötä Itämeren rehevöityminen ja muut ongelmat tulevat vain kasvamaan. - Kansalliset toimet Itämeren tilan parantamiseksi ovat jääneet pahasti puolitiehen, vaik- ka rannikkovesiemme tilaan vaikuttavat eniten juuri omat päästömme, erityisesti maatalouden ravinteet, Salolainen sanoo. Hän viittaa valtioneuvoston Itämeren suojeluohjelmaan vuonna 2002 kirjattuun kunnianhimoiseen 50 prosentin leikkaukseen ravintopäästöissä. Suunnitellut keinot olivat hyviä, mutta toimeenpano ja tulokset eivät. - Hallituksen olisi tehtävä kaikkensa aina budjettilinjauksia myöden, jotta omassa Itämeri-ohjelmassa rehevöitymisen estämiseksi päätetyt toimet myös toimeenpannaan, hän linjaa. Salolaisen lista on pitkä. - Joet ja ojat on suojattava suojavyöhykkeellä ja kosteikkoja tulee perustaa. Kalanviljely on pidettävä järjellisissä rajoissa. Ei sovi myöskään unohtaa lisääntyvän meriliikenteen aiheuttamaa uhkaa. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet ovat valitettavan todennäköisiä. Itämeri-strategiaan liittyy myös ns. Pohjoinen ulottuvuus, eli poliittinen yhteistyö Pohjois-Euroopan maiden ja Venäjän välillä mm. ympäristökysymyksissä. Pertti Salolaisen mielestä tätä yhteyttä kannattaisi hyödyntää enemmän ja vahvasti myös Kalingradin alueella. - On myös muistettava, että Puola on Itämeren suurin yksittäinen saastuttaja. John Nurmisen säätiö onkin siellä voimakkaasti vaikuttamassa päästöjen vähentämiseen, hän kertoo. - Pohjoinen ulottuvuus toimii luontevasti Itämeri-strategiaa täydentävänä ja tukevana välineenä Venäjän suuntaan. Itämeri-strategian tavoitteena pitää olla Itämeren alueen rakentaminen tiiviiksi ympäristöyhteisöksi unionin sisällä.

5 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 5 Seudullista yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen vaativat seudullista yhteistyötä ja vahvaa tahtotilaa. Ne seudut ovat voittajia, jotka lähtevät ajoissa energiankulutuksen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Kuvat: Sito Oy Teksti: Tiina Åhlgren Yrityksiltä vaaditaan uudenlaista ajattelutapaa. On tärkeä ymmärtää, ettei ilmastonmuutos ole vain ympäristöasia, vaan erittäin voimakas taloudellinen ja markkinoita ohjaava tekijä, mikä tulee muuttamaan elinkeinoelämän rakenteita. - Pitää kehittää energiatehokkaita ratkaisuja ja vaihtoehtoisia energiamuotoja, ja siinä kilpailu tulee olemaan kovaa. Seudullisesti yritysten ja hallinnon täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja, jotta tarvittavien toimien palapeli saadaan kokonaisuudeksi T&K-johtaja, FT Raisa Valli infraalan konsulttiyritys Sitosta painottaa. Maankäytöllä voidaan vaikuttaa seudun kehitykseen ja energiankulutukseen. Sillä luodaan pohja palveluiden saavutettavuudelle, erilaisten toimintojen yhdistämiselle ja miellyttäville asumisympäristöille, mutta se ei ratkaise kaikkia seudullisia ilmastonmuutokseen hillintään liittyviä kysymyksiä. - Kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajat ovat keskeisiä ilmastopolitiikan toimijoita, tärkeämpiä kuin ovat ehkä itsekään ymmärtäneet, Raisa Valli korostaa. Prioriteetiksi kuntajohdolle Seudun ja kunnan johdon tulisi luoda tämän palapelin raamit ja laatia selkeitä tavoitteita, jotka voivat olla esimerkiksi alueen hiilidioksidipäästöihin liittyviä. - Hankintapolitiikallaan kunta voi vaikuttaa paljonkin asettamalla kriteerit energiatehokkaiksi. Nämä voivat olla esimerkiksi autojen alhaiset päästömäärät tai vaikkapa kuljetuspalveluja tuottavan yrityksen energiansäästösopimus, Raisa Valli toteaa. Kun kaikkiin toimintatapoihin integroidaan ilmastonäkökulma, siitä tulee vähitellen hinnan ja toimitusvarmuuden ohella yksi tärkeimmistä kehitystä ohjaavista tekijöistä ja kilpailuvalteista. Ilmastonmuutosta ja energiantehokkuutta koskevat määräykset tiukentuvat koko ajan ja näkyvät kaikilla tasoilla kunnissa ja maankäytössä. Viranomaisten yhteistyöllä haetaan järkeviä ratkaisuja toteuttaa ne käytännössä. - Ratkaisuja on olemassa, eikä kuntien ja yritysten tarvitse yksin painia näiden kanssa, on organisaatioita, jotka voivat auttaa, osastopäällikkö Sakari Grönlund Sitosta huomauttaa. Valli mainitsee muutamia esimerkkejä liikenteen järjestämisestä: Joukkoliikennesuunnittelussa voidaan luoda mahdollisuuksia parantaa palvelua mm. räätälöimällä yritysten ja liikennöitsijöiden yhteistyöllä reittejä todellisen tarpeen mukaan. Kunnat voivat tässä auttaa esimerkiksi pysäkkijärjestelyillä ja liityntäpysäköinnillä. Jakeluliikenteen ratkaisut ovat toinen viranomaisten ja yritysten yhteinen sarka, jossa yhtenä toimena on kehittää pienkuljetusten yhteisratkaisuja. Kuntarajat ylittävä, seudullinen suunnittelu voi näkyä koulu- ja päiväkotipalveluissa ja kaupallisten ja julkisten palvelujen yhdistymisessä joukkoliikenteen solmukohtiin ja jalan ja pyöräilen tavoitettaviksi, jolloin liikkumisen tarve ja energiankulutus vähenevät. Ennakointia ja yhteistyötä sopeutumiseen Ilmasto muuttuu jatkuvasti. Monet alat joutuvat ottamaan ilmastoasiat huomioon investoinneissaan ja toiminnassaan. Hyvällä suunnittelulla voidaan säästää energiaa ja rahaa sekä välttää vahinkoja. Ennakointi on tässä keskeistä. - Tulvasuojelu joudutaan huomioimaan sellaisilla alueilla, joilla siihen ei ole aikaisemmin totuttu. Myös hulevesiviemäröinnin ongelmakohtien ennakoiminen tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin jatkuva paikkailu ja korjailu, Sakari Grönlund kertoo. Maankäytön suunnittelussa kannattaa tuulisuuden lisääntyminen ja jäähdytyksen järjestäminen kesällä ottaa huomioon rakennuksien sijoittumisessa ja säilyttää mm. puita tontilla varjostamassa. Tällaisilla pienimuotoisilla tekijöillä on suurikin merkitys energiankulutukseen. Ratkaisuja on olemassa, eikä kuntien ja yritysten tarvitse yksin painia näiden asioiden kanssa.

6 6 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE Hewlett-Packard on ympäristövastuullinen edelläkävijäyritys Huippumodernit datacenterit, tietotekniikka-tuotteiden helpompi kierrätettävyys, laitteiden pienempi energiankulutus ja lisääntyvä kierrätysmateriaalien käyttö ovat kaikki arkipäivää HP:lla. Kestävä kehitys on aina kuulunut HP:n strategiaan. pystymme tietotekniikan avulla vaikuttamaan paljon laaja-alaisemmin energian säästöön ja ilmaston muutokseen. Tietotekniikkaa käytetään nykyään apuna kaikkialla ja esimerkiksi kaupunki- ja älytalosuunnittelussa sen avulla voidaan saavuttaa huomattavia positiivisia ympäristövaikutuksia, Viljanen sanoo. kiloa materiaalia. Tähän mennessä on kierrätetty jo 450 miljoonaa kiloa. HP on innovoinut teknisen läpimurron, jonka ansiosta mitä tahansa kierrätysmuovia voidaan käyttää HP:n uusissa mustepatruunoissa. Myös tuotteiden pakkauksia on jatkuvasti kehitetty ympäristöystävällisemmiksi. matkustamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Pelkästään yhden projektin yhteydessä HP:n tiimit jättivät väliin 44 ulkomaan matkaa ja nopeuttivat tuotteiden markkinoille tuloa kuudella kuukaudella. Tämä merkitsee 143,271 tonnin CO2-päästöjen välttämistä ja noin puolen metsähehtaarin säästämistä hakkuilta. Teksti: Päivi Remes HP huomioi jo yritystä perustettaessa vuonna 1939 toimintastrategiassaan kestävän kehityksen ja on ollut jo vuosikymmeniä johtava toimija yritys- ja ympäristövastuun alueella. - Pyrkimyksemme toimia innovatiivisesti ja ottaa ympäristö huomioon suunnittelussamme on osa pitkäaikaista sitoutumistamme eikä pelkästään viime aikojen suuntaus, korostaa HP Suomen viestintäpäällikkö ja HP Green Teamin vetäjä Maritta Viljanen. Kolme päätavoitetta 1 Kun fokusoi tavoitteet, niiden saavuttaminen helpottuu ja onnistumista voi tarkasti mitata. HP:n päätavoitteita kestävän kehityksen aluella on kolme: energia ja ilmasto, kierrätys sekä vastuu toimitusketjusta. Energia ja ilmasto Energia- ja ilmastovaikutukset huomioidaan luonnollisesti ensin laittamalla oma pesä kuntoon. - Olemme saavuttaneet merkittäviä vaikutuksia mm. CO2-päästöjen vähentämisessä. Paitsi että olemme kiinnittäneet yhä enemmän huomioita tuotantoprosesseihin ja hyödynnämme mm. aurinko- ja tuulienergiaa, olemme myös yhdistäneet toimitilojamme, jolloin muun muassa HP:n 85 datacenteristä olemme päässeet nykyiseen kuuteen. - Maailmassa valmistetaan vuosittain yli 300 miljoonaa PC:tä. Vaikka ITalan sanotaan tuottavan kahden prosentin verran hiilidioksidipäästöjä, - Isojen tietokonesalien, datacentereiden, jäähdytysmenetelmissä olemme onnistuneet tiputtamaan energiankulutusta jopa 40 prosenttia. Lisäksi olemme panostaneet muun muassa vuorovaikutteisten yhteistyömuotojen kehitykseen, jotka osaltaan vähentävät liikematkustamisen tarvetta. Suurta kiinnostusta ympäri maailmaa saavuttanut HP Halo Collaboration Studio onkin videoneuvottelujärjestelmien huippua, Viljanen sanoo. HP:lla on järjestetty joustavasti myös omien työntekijöiden etätyöskentelymahdollisuudet. Kierrätys Kierrätys HP:lla aloitettiin jo vuonna Vuoteen 2010 mennessä tavoitteemme on kierrättää 900 miljoonaa HP:n tuotevalikoimaan kuuluu nykyisin jo yli tuhat PC:tä, kannettavaa tietokonetta, näyttölaitetta sekä tulostus- ja kuvankäsittelytuotetta, jotka täyttävät merkittävimpien ympäristömerkkiohjelmien vaatimukset. 3 Vastuu toimitusketjusta HP:lla on IT-alan suurin toimitusketju, johon kuuluu yli 400 sopimusvalmistajaa ja yli työntekijää. -Auditioimme säännöllisesti sopimusvalmistajiamme. Järjestämämme laaja-alaisen koulutuksen merkitys on suuri erityisesti kehittyvissä maissa. 2Tuloksia lukujen valossa HP Halo Collaboration Studiot edistävät globaalia vuorovaikutteista yhteistyötä ja niiden avulla vältetään HP laser-tulostimien Instant-on -tekniikka on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä yli 5,25 miljoonalla tonnilla tähän mennessä, mikä vastaa yli 1,1 miljoonan auton siirtämistä pois maantiekäytöstä yhden vuoden ajaksi. HP ja WWF yhteistyössä HP aloitti Suomessa World Wildlife Fundin kanssa Green Office -projektin vuonna HP:n tavoitteena on vähentää HP:n omistamien ja vuokraamien toimipaikkojen hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti niin, että ne alittaisivat vuoden 2006 tason 15 prosentilla vuoteen 2010 mennessä. - Lisäksi HP on lahjoittanut World Wildlife Fundille yli 2,5 miljoonaa euroa edistääkseen ilmastonmuutosta koskevaa tieteellistä tutkimusta ja koulutusta, Viljanen kertoo. HP ja ympäristö HP on yritys- ja ympäristövastuussa alan edelläkävijä, joka auttaa asiakkaitaan pienentämään ekologista jalanjälkeään. HP kehittää markkinoiden johtavia ratkaisuja ja käytäntöjä, jotka on suunniteltu ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita ja jotka pienentävät sekä HP:n että asiakkaiden ympäristövaikutuksia. HP suunnittelee energiatehokkaita tuotteita ja palveluita, innovoi menetelmiä, joilla pienennetään materiaalien ympäristövaikutuksia, ja varmistaa että käytöstä poistuvien tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys on entistä helpompaa. HP pyrkii nostamaan koko alan sekä oman laajan toimitusketjunsa eettisiä toimintanormeja. HP:n liikevaihto neljältä viimeiseltä vuosineljännekseltä on yhteensä 113,1 miljardia dollaria. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy osoitteista ja

7 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 7 Videoneuvottelulla säästät aikaa ja luontoa Selvät säästöt liikematkustuksessa ja ajankäytössä ovat videoneuvottelun suurimpia valttikortteja. Videoneuvottelu on konkreettinen tapa säästää ympäristöä ja tukea yrityksen ympäristöystävällistä toimintaa. Teksti: Tiina Åhlgren Videoneuvottelut kiinnostavat jälleen yrityksiä, kun tekniikka ja hinnat ovat kehittyneet oikeaan suuntaan. Myös ympäristöasiat ja vihreät arvot ovat yhä useamman yrityksen agendalla. - Nopea tiedonkulku, tehokas kommunikointi ja neuvotteluprosessien tarve kasvaa entisestään. Haasteena on saada oikeat resurssit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, Mika Eskola HP:lta toteaa. Tämän lisäksi eri organisaatioiden väliset virtuaalitiimit ovat lisääntyneet, jolloin tarvitaan tehokasta tiedon jakamista organisaatioiden ja asiakkaiden välillä. Virtuaalinen kokoustila avuksi HP:n videoneuvotteluratkaisulla voidaan tehostaa kokouskäytäntöjä, laajentaa koulutusmahdollisuuksia, nopeuttaa käytännön työtä ja lisätä tuottavuutta henkilö- ja työryhmätyöskentelyssä. Se välittää korkealaatuista videokuvaa, audiota ja pc-esityksiä kahden tai useamman neuvottelupisteen kesken. - Uudella teräväpiirtotekniikalla kuvan ja äänen laatu on hyvä, järjestelmä on helppokäyttöinen ja toimintavarma, Mika Eskola esittelee. Tandbergin teknologiaan perustuvat uudet HD-teräväpiirtoratkaisut tarjoavat ennennäkemättömän kuvanlaadun ja tuovat neuvotteluun luontevuutta. - Videoneuvottelun vahvuus on sen luoma läsnäolon tunne: katsekontakti, ilmeet, eleet. Aivan kuin olisi saman pöydän ääressä, vaikka onkin toisella puolella maailmaa. Äänessä ei myöskään ole harmillisia viiveitä, sillä verkko on tehty riittäväksi. HP Halo -ratkaisu soveltuu ylimmän johdon telepresencestä aina tiimikokouksiin ja yksittäisiin asiakaspohjaisiin neuvottelutyökaluihin saakka. - Näemme, että telepresence-ratkaisujen kysyntä on erittäin kovassa kasvussa, asiakkaat etsivät uutta tapaa kommunikoida. Myös H.323- pohjaiset ratkaisut kiinnostavat enemmän ip-pohjaisuuden myötä. HP:n ratkaisuja ovat jo hankkineet niin globaalisti kuin paikallisetkin toimivat suomalaisyritykset. - Meillä on asiakkaita, jotka käyttävät videoneuvotteluja pääkaupunkiseudulla tai esimerkiksi Helsinki- Mäntsälä-välillä. Tandbergin ratkaisut ovat HD-tason ratkaisuja, jotka soveltuvat työasemista telepresencehuoneisiin. Ne ovat helposti asennettavissa sekä liikuteltavissa huoneista toiseen. HP Halo -ratkaisu toimitetaan asiakkaalle palveluna, joka pitää sisällään teknologian, huoneratkaisun, tietoliikenneyhteydet sekä help desk- ja hallinnointipalvelut 24/7. Kevyen työpöytäpohjaisen ratkaisun saa yritykseen tuhansilla euroilla, mutta isot virtuaaliset kokoushuoneet ovat satojen tuhansien eurojen investointeja. Nekin maksavat TANDBERG on kehittänyt liiketoimintahyötylaskurin laajentamaan ymmärrystä videoneuvottelun tuomasta kokonaisvaltaisesta hyödystä visuaalisen kommunikaation työvälineenä. Videoneuvottelut yleistyvät, kiristyneistä säästölinjauksista ja matkustussäännöksistä huolimatta organisaatiossa yhteistyön pitää toimia yhä joustavasti ja luonnollisesti. Työntekijät myös arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jossa kiinnitetään huomiota yhteiskuntavastuuseen ja vihreisiin arvoihin käytännön tasolla. Laskurin avulla arvioidaan hyötynäkökulmaa taloudellisina säästöinä, ajansäästöinä ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä. Tutustu laskimeen: Tutustu videoneuvotteluiden arvomaailmaan ja mahdollisuuksiin sivustolla: itsensä takaisin nopeasti, jos tilat ovat säännöllisessä käytössä ja lentomatkoja säästyy. - Haluamme antaa käyttäjälle muunkin mahdollisuuden kuin matkustaa aina paikan päälle. Säästöt matkustuskuluissa, vihreät arvot ja joustavuus ovat tärkeitä, Mika Eskola tähdentää. Tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksille - Asiakkaamme arvostavat videoneuvottelujen mukanaan tuomaa tuottavuutta, kuten esimerkiksi nopeampaa päätöksentekoa ja informaation kulkua, tehokkaampaa ajankäyttöä ja tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille matkustukseen kuluvan ajan vähennyttyä, Mika Eskola listaa. Uusi dynaaminen tapa tehdä liiketoimintaa lisää vääjäämättä yrityksen kilpailukykyä. Liiketoiminnan joustavuus, kyky tehdä yhteistyötä, koordinoida ja reagoida nopeasti kasvavat merkittävästi. Asiantuntijoiden, projekti- ja avainhenkilöiden hyödyntäminen paikasta riippumatta on myös selkä etu. Etäisyydet häviävät, ja asiantuntijoiden sekä johtohenkilöiden joustava käyttö nopeasti eri liiketoiminnan tilanteissa kasvaa. Lisäksi videoneuvotteluratkaisuilla tuetaan ja edistetään ympäristöystävällisien teknologioiden käyttöönottoa ja vähennetään ympäristöä rasittavia päästöjä. Componentassa videoneuvottelu on luonnollinen tapa toimia Valimo- ja konepajakonserni Componenta Oyj:lle hankittiin yhteyksiä helpottamaan ensimmäiset videoneuvottelulaitteet jo vuonna Vuosien varrella tekniikka on kehittynyt, yhteydet nopeutuneet, kuvaruutujen koko ja laatu on kasvanut ja monineuvotteluominaisuudet ovat lisääntyneet, IT-päällikkö Tuomo Tähtinen Componentalta kertoo. - Nykyään videoneuvottelut ovat luonnollinen osa toimintaamme, erityisesti kun tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Eurooppaa. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, joten kynnys käyttää on matala, ITjohtaja Jussi Vuorinen Componentalta toteaa. Yrityksen Helsingin pääkonttorissa on useampi videoneuvottelulaitteisto neuvotteluhuoneissa, lisäksi muissa yksiköissä on oma laitteisto. Videoneuvottelumahdollisuus on vähentänyt matkustamista sekä helpottanut ja lisännyt kanssakäymistä sidosryhmien kanssa. - Lentomatkustuksen lisäksi pitkät automatkat ovat vähentyneet. Toiminnot ovat tehostuneet, kuluja ja aikaa on säästynyt. Samalla olemme voineet antaa panoksemme ympäristöystävällisempään toimintaan, Jussi Vuorinen huomauttaa. Componentalla on HP:n kanssa hallinnointisopimus, jonka myötä uudet laitteet toimitetaan avaimet käteen periaatteella.

8 8 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE ICT pelastaa maapallon Jos joku olisi vielä kolme vuotta sitten väittänyt, että ympäristöasiat ja energiansäästö tulevat vuonna 2008 olemaan ICT-ihmisten tärkeimpien asioiden joukossa, hänet olisi leimattu hörhöksi. Kuitenkin juuri näiden aiheiden omaksumisessa ICT-maailma on näyttänyt poikkeuksellisen dynaamisuutensa. Nyt jokainen ICT-toimittaja haluaa kantaa oman kortensa kekoon planeettamme pelastamiseksi. Toki uudet bisnesmahdollisuudet ovat suuri kannustin, mutta on ollut myös hienoa nähdä sisältäpäin, miten motivoituneita me ICT-nörtit olemme tilaisuudesta tehdä hyvää. ICT:lla on toki oma tonttinsa siivottavana. Tuotamme Gartner Groupin mukaan kaksi prosenttia maailman CO2- päästöistä, eli sunnilleen saman verran kuin lentoliikenne. He ovat myös laskeneet, että 60 % maailman PC-työasemista on aina päällä, käytetäänpä niitä tai ei. IBM arvioi, että 55 % konesalien käyttämästä energiasta menee muuhun kuin tietokoneiden pyörittämiseen. Ympäristötekijät ovat käynnistäneet ICTalalle suuren kulttuurimuutoksen, joka tulee muuttamaan radikaalisti niin ICT:n käytön kuin ennen kaikkea sen hankinnan ja ylläpidon. Energiatehokkuus ja kierrätettävyys ovat jo nyt aikaansa seuraavilla asiakkailla tärkeimpien valintakriteerien joukossa. Järjestelmiä ei enää suunnitella reilusti liian suuriksi, vaan kapasiteettia otetaan käyttöön käynnistämällä vain sen verran palvelimia kuin kulloinkin tarvitaan ja sijoittamalla palvelut niihin dynaamisesti virtualisoinnilla. Kapasiteettia ostetaan myös ulkopuolelta palvelinpilvistä. Työasemia ei enää pidetä päällä mukavuuden takia 24/7, vaan ainoastaan silloin kun niitä tarvitaan, käyttäen tähän suunniteltuja ohjelmistoja. Motiva Oy:n selvityksen mukaan PC-työasemien sähkölaskusta voidaan näin leikata keskimäärin 20 euroa konetta kohti vuodessa. Romuauton ICT pystyy siis vähentämään kasvihuonekaasuja, kohentamaan kierrätystä ja vähentämään rajallisten materiaalien käyttöä omassa toiminnassaan. ICT voi tehdä kuitenkin vieläkin enemmän, koska sen avulla voidaan vaikuttaa myös muuhun 98 %:iin. ICT:n avulla voidaan suoraan vähentää päästöjä esim pienentämällä matkustustarvetta, optimoimalla kuljetuksia, ja käyttämällä sähköistä asiointia ja tiedonvälitystä. Suurimmat edistysaskeleet saadaan aikaan kuitenkin ICT:n mahdollistamilla epäsuorilla rakenteellisilla muutoksilla, kun energiankäyttöä, logistiikkaa ja materiaalien käyttöä voidaan entisestään optimoida. Kuva: Ravensoft Oy Kirjoittaja: Jaakko Salminen Toimitusjohtaja Ravensoft OY Green Snapper Käytöstä poistetuista autoista kierrätetään asianmukaisesti vain noin puolet, vaikka kierrätys on auton omistajalle ilmaista ja todella vaivatonta. Teksti: Päivi Piispa Autojen maahantuojat ovat lain mukaan velvollisia järjestämään romuautojen kierrätyksen. Romuauton omistajalle tämä on hyvä uutinen: hänelle ei aiheudu kuluja auton asianmukaisesta romuttamisesta. Laki astui voimaan vuonna 2004 ja sen jälkeen Suomeen onkin kehitetty autojen kierrätysjärjestelmä, joka tekee kierrätyksestä kuluttajalle paitsi ilmaista myös erittäin helppoa. Romuauto tullaan tarvittaessa hakemaan omalta pihalta. - Romuauton noudon voi tilata A-katsastusasemilta. Mukaan tarvitsee ottaa vain auton asiapaperit ja henkilöllisyystodistus. Katsastusasemalla täytetään tarvittavat lomakkeet ja tilataan auton nouto. Viimeistään viikon kuluttua auto noudetaan romutukseen. Virallinen romutustodistus postitetaan rekisteriotteen osoitteeseen, Stena Metallin Esko Mustonen kertoo. Jos auton saa liikkeelle omalta pihaltaan, sen voi itsekin viedä lähimmälle vastaanottopisteelle. Virallisten kierrätyspisteiden luettelon löytää osoitteesta tai soitta-

9 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 9 kierrätys käy helposti Kuva: Stena Metalli Oy malla ympärivuorokautiseen palvelunumeroon Vaikka autonromun kierrättämisestä on tehty näin helppoa, suomalaisista autoista kierrätetään vasta noin puolet virallisten kierrätyspisteiden kautta. Epävirallisiin toimijoihin ei auton omistajan kannata luottaa, Mustonen sanoo. Auton omistajan vastuu säilyy romutustodistukseen asti Kierrätetystä autosta voidaan nykyisellään käyttää noin 85 prosenttia uusien tuotteiden raaka-aineena tai energiana. Menee noin puolisen vuotta siihen, kun romuauton materiaali on taas tien päällä. Vanhan autonsa asianmukaisesti kierrättänyt voi ajaa jopa kilometriä uudella autollaan ennen kuin alkaa aiheuttaa uusia päästöjä. - Maailman metallivaroista noin 50 prosenttia tulee niin kutsutuista sekundäärikaivoksista eli muun muassa kierrätyksestä. Vanhan autonsa asianmukaisesti kierrättänyt voi ajaa jopa kilometriä uudella autollaan ennen kuin alkaa aiheuttaa uusia päästöjä, Mustonen kertoo. Paitsi että ympäristö kiittää autonromun kierrätyksestä, myös auton omistajan voi huokaista helpotuksesta. Jos autoa ei kierrätä asianmukaisesti, siitä saattaa seurata kuluja ja seuraamuksia. Mikäli auto jätetään metsään tai kadunvarteen, sen korjaamiskulut ja mahdolliset maastonpuhdistuskulut tulevat maksettavaksi viimeiseksi rekisterissä olleelle omistajalle. - Myös autoveroa voi joutua maksamaan kunnes autostaan on saanut romutustodistuksen. Stena Metalli Oy teki ensimmäisenä kierrätysoperaattorina valtakunnallisen sopimuksen Suomen Autokierrätyksen kanssa vuonna Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä demonstroitiin auton esikäsittelyä ja paalausta eduskuntatalon edessä. Jos autoa ei ole enää olemassa, romutustodistusta ei voi saada. Tällöin verotuspäätöksen kumoaminen vaatii erityisjärjestelyitä viranomaisten kanssa, Mustonen muistuttaa.

10 10 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE Kuva: patrik fagerström Vasemmalla Britannian Suomen suurlähettiläs Valerie Caton. Britannian lähetystö pienentää ekologista jalanjälkeään Britannian Suomen suurlähetystö tekee täysillä työtä neutralisoidakseen hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2012 mennessä. Tavoite on osa Britannian hallituksen Carbon Neutral ohjelmaa. Lähetystöä konsultoi suomalainen asiantuntija. Teksti: Timo Kiiski Britannian Suomen suurlähettiläs Valerie Caton myöntää tavoitteen kovaksi. Hänelle itselleen ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ovat sydämenasioita ja ennestään tuttuja. Ennen kuin Caton tuli Suomen suurlähettilääksi keväällä 2006, hän ehti johtaa Britannian ulkoministeriön ilmastonmuutokseen ja energiaasioihin keskittyvää työryhmää. - Täällä suurlähetystössä me perustimme jo vuonna 2006 Green Teamin, joka koostuu vapaaehtoisista lähetystön eri osastojen edustajista, Caton sanoo. Systemaattiseen ympäristötyöhön Carbon Neutral 2012 ohjelmalla Englannin hallitus lupautui vähentämään niin energiankulutusta kuin korvaamaan jäljelle jäävät päästötkin. Hallituksen tavoite koskee ainoastaan ministeriöiden toimintaa Britanniassa, mutta ulkoministeriö on kannustanut myös lähetystöjään eri puolilla maailmaa tekemään parhaansa, jotta ohjelman tavoitteisiin päästäisiin. Catonin mielestä on tärkeää sitouttaa työntekijät organisaation kaikilla tasoilla ilmastotalkoisiin. - Toiminnan ei pidä olla vain ylhäältä annettuja määräyksiä. Ympäristökysymysten pitää olla luonnollinen osa keskustelukulttuuria. Virransäästäminen ja kompostointi ovat Britannian Suomen lähetystössä jo vakiintuneita tapoja. - Nyt meidän täytyy tehdä työtä systemaattisemmin. Palkkasimme suomalaisen kestävän kehityksen asiantuntijayrityksen konsultoimaan meitä siinä, miten pystymme auttamaan hallitustamme Carbon Neutral 2012 ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sanoo Caton. Edustuskyytiä polkupyörällä Yksi vaikeimmista haasteista ovat matkustuskäytännöt. - Me diplomaatit emme kuitenkaan voi täysin välttää lentämistä. Siitä huolimatta aina, kun vain mahdollista, järjestämme videokokouksen tai puhelinkonferenssin. Teen myös henkilökohtaisia vihreitä valintoja. Kesällä hoidin monet virallisista vierailuistani polkupyörällä, Caton kertoo.

11 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 11 5 tärkeintä Britannian hallitus on asettanut tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, ja vähintään 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Britannian hallitus käsittelee parhaillaan ilmastonmuutoslakialoitetta edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hiilineutraalius on Britannian hallituksen tavoitteena koskien ministeriöiden toimintaa Britanniassa vuoteen 2012 mennessä. Neutralisoiminen tarkoittaa sitä, että päästöt eivät silloin välttämättä vähene, mutta niitä voidaan kompensoida toisaalla: mm. sijoittamalla rahastoihin, joiden varoilla rakennetaan esimerkiksi tuulivoimaloita Kiinaan. Britannian Suomen suurlähetystön vaikein haaste Britannian hallituksen tavoitteiden täyttämisessä on matkustaminen, lentomatkojen osuus sen ekologisesta jalanjäljestä on 14,5 prosenttia. Britannian Suomen suurlähetystön paikallisia keinoja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on virransäästäminen muun muassa tietokoneissa ja valaistuksessa, turha yksityisautoilun välttäminen, lentämisen korvaaminen video- ja puhelinkonferensseilla ja kompostointi. Myös lähetystön rakennukset ovat iso haaste. Esimerkiksi lähettilään historiallinen residenssi on rakennettu jo vuonna 1916: sen energiatehokkuuden saattaminen nykytasolle on pelkästään suurten ikkunapintojen takia erittäin haastavaa. Energiatehokkuus vaatii ratkaisuja myös kuluttajalta Energiayhtiöt kehittävät niin talouden kuin ympäristönkin kannalta mahdollisimman tehokkaita vaihtoehtoja, mutta yhtä suuressa roolissa energiatehokkuutta tavoitellessa ovat kuluttajan omat valinnat, eli energian loppukäyttö. Teksti Timo Kiiski Tärkeimpiä tekijöitä energiatehokkuutta tavoitellessa on rakennusten lämmitys. - Kotitalousvähennyksen nostaminen 3000 euroon on merkittävä uudistus, kehuu Helsingin Energian ympäristöasiantuntija Rauno Tolonen. Nostaessaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää hallitus poistaa vähennyksen käyttötarkoituksen sisällä olleet rajat vuoden 2009 alusta. Uudistuksella pyritään erityisesti tukemaan pientalojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita ja ympäristöystävällisiä lämmitystapamuutoksia, kuten öljylämmityksen korvaamista pelletti- tai maalämpöjärjestelmillä tai kaukolämmöllä. Näin kotitalouksien korjaustyöhön saatava vähennys lähes kolminkertaistuu nykyisestä 1150 eurosta. Kuva: Juhani Eskelinen Helsingin Energian ympäristöasiantuntija Rauno Tolonen. Lyhyesti Tärkeimpiä tekijöitä energiatehokkuutta tavoitellessa on oikea lämmitysjärjestelmä. Kotitalousvähennyksen nostamisella 3000 euroon tuetaan erityisesti pientalojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita. Viihde-elektroniikkalaitteiden keskitetyt säätö- ja ohjausjärjestelmät vähentävät turhaa sähkönkulutusta. Energiatehokkuus on helpoin tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Suomen pitää kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuus nykyisestä 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Turha kulutus kasvanut Huolimatta energiataloudellisista lämmitysratkaisuista, on kotitalouksien sähkönkulutus kasvanut. Kuva: Daniel Cooper/Istockphoto Britannian Suomen suurlähetystöä Carbon Neutral 2012 ohjelman tavoitteissa konsultoivan Natural Interest asiantuntijayrityksen toimitusjohtaja Jonne Hellgren myöntää, että tavoite on kova, mutta ei mahdoton. - Esimerkiksi tietokoneyhtiö Dell onnistui vuodessa pudottamaan hiilidioksidipäästöjään 90 prosentilla, Hellgren sanoo. - Matkustaminen on lähetystön kaltaisessa organisaatiossa vaikein haaste. Voit siirtyä vihreään sähköön, hankkia pienipäästöisiä autoja ja vähentää paperinkulutusta, mutta et voi välttää kokonaan lentämistä. Kuitenkin useat organisaatiot kompensoivat jo nyt matkustuskäytännöistään aiheutuvia päästöjä. He voivat sijoittaa vaikka rahastoon, jonka varoilla rakennetaan tuulivoimaa Kiinaan. - Jo nyt läpikäydyillä toimenpiteillä Britannian lähetystön ekologinen jalanjälki pienenee suomalaisten toimistoyritysten tasolle, joka on kolme globaalihehtaaria työntekijää kohden. Tosin, vielä tuo kolmekin globaalihehtaaria on aika suuri, kun maapallolla on henkeä kohden biokapasiteettia kaksi hehtaaria. - Niin sanotusti turha kulutus on lisääntynyt. Tuoreen tutkimuksen mukaan painopiste on siirtynyt uusiin viihde-elektroniikkalaitteisiin, jotka ovat käytännöllisesti katsoen jatkuvasti päällä: valmiustilassa odottamassa varsinaista käyttöä. Tätä turhaa kulutusta voidaan helposti vähentää uusilla, keskitetyillä säätö- ja ohjausjärjestelmillä, Tolonen sanoo. - Energiatehokkuus on tärkeää nimenomaan ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Itse asiassa se on nopein ja helpoin tapa hillitä ilmastonmuutosta. Se helpottaa myös uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvattamista nykyisestä 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joka on Suomelle erittäin kova tavoite, muistuttaa Tolonen. Energiatehokkuuteen Tolonen kannustaa myös liikenteessä. Sähköauto on huomattavasti polttomoottorilla käyvää autoa energiatehokkaampi. Hybridiautojen suosimisessa ruotsalaiset ovat jo nyt suomalaisia selkeästi pidemmällä. Tulevaisuudessa energiayhtiöillä voi olla tärkeä rooli infran rakentamisessa, kun sähköautoille pitää rakentaa latauspisteitä.

12 12 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan?

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntaliitto 12.3.2013 Lähtökohta Ilmastonmuutoksen uhka nähtävä todellisena - Keskustelua ja näkyvyyttä tulee lisätä

Lisätiedot

Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset

Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset Ympäristölautakunta 17.4.2012 Tero Karislahti YIT 1 Internal Tausta Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on 40 prosenttia. Rakennukset suunnitellaan

Lisätiedot

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia

Ratkaisun Paikka 2013. WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Ratkaisun Paikka 2013 WWF:n yritysyhteistyön tuloksia Olemme nostaneet kovasti ympäristötietoisuutta henkilöstömme keskuudessa erilaisin viestinnän keinoin, joista ehkä vaikuttavimpana Green Office käyttöönotto

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Videoneuvottelu uusi tapa kommunikoida 3. TelePresencen tuomat mahdollisuudet 4. TelePresence ratkaisun osat 5. Toimintaympäristö 6. Huoneen varustaminen 7. Yhteystiedot JOHDANTO

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2030 Lähtökohta oltava suotuisan toimintaympäristön säilyttäminen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä ilmaston suojelemiseksi. Puhekuplakuvat on kerätty kesän

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina

Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Autojen kierrätys osina ja materiaaleina Suomen Autokierrätys Oy Arto Silvennoinen Draivi tulevaisuusfoorumi09.10.2008 Velvollisuus romuajoneuvojen kierrätykseen äjtelain muutos syksyllä 2004 laajensi

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

ITÄMERI, ILMASTO JA LIHANTUOTANTO. Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja, perustajajäsen BSAG- sää9ö, Soilfood Oy

ITÄMERI, ILMASTO JA LIHANTUOTANTO. Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja, perustajajäsen BSAG- sää9ö, Soilfood Oy ITÄMERI, ILMASTO JA LIHANTUOTANTO Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja, perustajajäsen BSAG- sää9ö, Soilfood Oy Tavoitteena omilla tiloilla päästötön ruoantuotanto ( regenerative farming, carbon farming,

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi 10.11.2009 Ilmastonmuutos maksaa Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 10.11.2009

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

MAKE IT BLOSSOM. Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa. Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1

MAKE IT BLOSSOM. Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa. Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1 MAKE IT BLOSSOM Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1 Miksi vihreä IT? Konesalien kuluttaman sähkön määrä kaksinkertaistunut viidessä vuodessa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Cleantech-strategia 8.5.2014

Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön Cleantech ei ole

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun @Finnlines @Bore Ilmastonmuutoksen vaikutukset Selkämeren satamien toimintaan ja merenkulkuun Kirsi-Maria Viljanen, MKK 0 Ilmastonmuutoksen vaikutukset merenkulkuun Globaali ilmiö Vaikutukset: Suorat vaikutukset

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Tampereen tulevaisuusfoorumi 9.2.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi 4.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä

Lisätiedot

Sähkövisiointia vuoteen 2030

Sähkövisiointia vuoteen 2030 Sähkövisiointia vuoteen 2030 Professori Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto SESKO:n kevätseminaari 20.3.2013 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä vaatimuksena voivat

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio

SKAFTKÄRR. Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta. 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio SKAFTKÄRR Kokemuksia Porvoon energiakaavoituksesta 18.3.2013 Maija-Riitta Kontio Porvoon Skaftkärr Pinta-ala 400 ha Asukasmäärä (tavoite): yli 6000 Pääasiassa pientaloja ENERGIAKAAVA = TYÖTAPA Voidaanko

Lisätiedot

Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai Jukka Uosukainen, YM

Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai Jukka Uosukainen, YM Elämä Kööpenhaminan jälkeen Kirkot ilmastotalkoisssa Tiistai 26.01.2010 Jukka Uosukainen, YM KÖÖPENHAMINAN SOPIMUKSEN AVAIMET (ennen kokousta) Teollisuusmaille vertailukelpoiset absoluuttiset tavoitteet

Lisätiedot