YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Syyskuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Syyskuu 2008"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Syyskuu 2008 Britannian Suomen suurlähettiläs Caton: - virallisetkin vierailut pyöräillen Sivut paula lehtomäki: Jos ilmastonmuutosta ei olisi, puuttuisi ehkä tarvittava kipinä teknologian kehittämiselle, markkinoinnille ja viennille. Sivu 2 itämeri tekee kuolemaa Pertti Salolainen kaipaa toimeenpanoa jo tehdyille suunnitelmille sekä Itämeri-kysymyksen viemistä rohkeasti EU:n asiaksi. Sivu 4 SeudulliSta yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään Ne seudut ovat voittajia, jotka lähtevät ajoissa energiankulutuksen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Sivu 5 romuauton kierrätys käy helposti Käytöstä poistetuista autoista kierrätetään asianmukaisesti vain noin puolet, vaikka kierrätys on auton omistajalle ilmaista ja vaivatonta. Sivut 8-9 energiatehokkuus vaatii ratkaisuja myös kuluttajalta Energiatehokkuus on Sivut tärkeää 8-9 ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Sivu 11

2 2 YmpäRistÖteknoloGia ilmoitusliite ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE jonkun on näytettävä tietä Syyskuu 2008 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA Suomalainen teknologia on kehittynyt huimaavaa vauhtia. Ilmastonmuutoksen edessä omat ponnistuksemme ovat välttämättömiä, mutta vielä tärkeämpää on saada kaikki muutkin mukaan yhteisiin talkoisiin. Puhdasta teknologiaa on siirrettävä ja sitä on hyödynnettävä myös niissä maailman kolkissa, missä sitä ei ole itse kehitetty. KuvA: KEsKusTAn KuvAPAnKKI helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA päivälehden ulottuvuus ja ammattilehden keskittyneisyys Teknologiset ratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutosta hillittäessä. Puhtaan teknologian kehittämisen lisäksi myös sen käyttöönottoa on edistettävä maailmanlaajuisesti. Maapallo ei yksinkertaisesti kestä, jos kehittyvät maat hakevat talouskasvunsa samaa tietä, jota itse olemme kulkeneet. teknologia, joka kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin muut saatavilla olevat vaihtoehdot, on jo ympäristöteknologiaa. Suomessa on korkeatasoista osaamista, käytännön kokemusta ja valmiita ratkaisuja, joilla valloittaa ilmastoteknologian kasvavat maailmanmarkkinat, kotimaisista puhumattakaan. Ympäristöteknologian ja -liiketoiminnan esiinmarssi on vasta alkamassa, eikä rajattomien mahdollisuuksien koittaessa ole syytä jäädä toisten jalkoihin makaamaan. Jos ilmastonmuutosta ei olisi, puuttuisi ehkä tarvittava kipinä teknologian kehittämiselle, markkinoinnille ja viennille. Ilmastonmuutos pakottaa kuitenkin toimimaan. Ei se, että Suomi samalla ottaa osansa ympäristöteknologian maailmanmarkkinoista ja niiden luomista PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Heli Keränen, TOIMITTAJAT: Paula Harmaala, Timo Kiiski, Päivi Piispa, Tiina Åhlgren TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Pirja Kärki, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LIsÄTIETOJA suomi MEDIAPLAnET Oy:n TEEMALEHDIsTÄ: Aslak de silva, suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki työpaikoista vähennä tekojen merkittävyyttä. Päinvastoin mahdollisuudet kannustavat toimimaan rohkeammin, tehokkaammin ja kunnianhimoisemmin. teknologian kehittäminen ja siirto on avain moneen lukkoon, ja samalla yksi keskeisimmästä kansainvälisen ilmastosopimuksen elementeistä. On selvää, että teollistuneilla mailla on oma vastuunsa kannettavana, mutta yksipuoliseen ratkaisuun ei ole syytä tyytyä. Teknologian siirron ja rahoituksen vastapainona pitää voida edellyttää kaikilta kehitysmailta kansallista teknologiaohjelmaa, jonka avulla niille on mahdollista asettaa maakohtaiset päästövähennystavoitteet. teknologiarahoituksen ehtona on oltava selkeä päästöjen arviointi ja raportointi, sillä ilman luotettavaa raportointia epävarmuus jää kalvamaan luvattujen toimenpiteiden vaikutuksesta vaikka käytössä olisi paras suomalainen teknologia. maailmanlaajuiset markkinat puhtaalle teknologialle ovat olemassa ja ne vain kasvavat lähivuosina. Meillä on maailmanluokkaa olevaa osaamista esimerkiksi prosessi- ja energiatehokkuudessa, biopolttoaineissa, metsänarvioinneissa, meteorologisissa palveluissa ja maatalouden tutkimuksessa. Tämä osaaminen on nyt valjastettava koko maailmanyhteisön käyttöön. Kirjoittaja: Paula Lehtomäki Ympäristöministeri ITÄMERI TEKEE KUOLEMAA Pertti Salolainen kaipaa toimeenpanoa jo tehdyille suunnitelmille sekä Itämeri-kysymyksen viemistä rohkeasti EU:n asiaksi. Sivut 4 YmpäriStöteknologia On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMEsTyy KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAvOITTAEn LuKI- JAA. SEUDULLISTA YHTEISTYÖTÄ ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN Ne seudut ovat voittajia, jotka lähtevät ajoissa energiankulutuksen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Sivu 5 ROMUAUTON KIERRÄTYS KÄY HELPOSTI Käytöstä poistetuista autoista kierrätetään asianmukaisesti vain noin puolet, vaikka kierrätys on auton omistajalle ilmaista ja vaivatonta. Sivut 8-9 KAnnEn KuvA: PATRIK fagerström SiSältö Britannian Suomen suurlähettiläs Caton: - Virallisetkin vierailut pyöräillen BRITANNIAN LÄHETYSTÖ PIENENTÄÄ EKOLOGISTA JALANJÄLKEÄÄN On tärkeää sitouttaa työntekijät organisaation kaikilla tasoilla ilmastotalkoisiin. Sivut SIVUT ENERGIATEHOKKUUS VAATII RATKAISUJA MYÖS KULUTTAJALTA Energiatehokkuus on SIVUT tärkeää 8-9 ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Sivu 11 Pääkirjoitus... 2 Pertti Salolainen: Itämerikysymyksessä avaimet naulassa... 4 Seudullista yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään... 5 ict pelastaa maapallon... 8 romuauton kierrätys käy helposti Britannian lähetystö pienentää ekologista jalanjälkeään Energiatehokkuus vaatii ratkaisuja myös kuluttajalta... 11

3 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 3 Foto: Design House IDOLI Ruostumaton teräs on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita Outokumpua voi kutsua suomalaiseksi menestystarinaksi. Suomalaisesta kuparikaivosyhtiöstä on sukeutunut kansainvälinen teräsyritys, joka on asettanut riman korkealle. Outokumpu mielii maailman ykköseksi ruostumattoman teräksen toimittajana. Menestykseen liittyy vastuu yhteisöstä, yrityksestä ja ympäristöstä. Näitä vastuualueita kunnioittaakseen Outokumpu käynnisti tälle vuodelle laajan yritysvastuun teemavuoden, joka on jatkoa vuonna alkaneille eettisten periaatteiden ja yritysvastuupolitiikan jalkauttamisille yhtiön piirissä. - Vaikka vastuut tietenkin tunnettiin aiemminkin, on vastuu ympäristöstä ja yrityksestä nykyajassa yhä enemmän ja enemmän tapetilla. Otetaan esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutos, näihin asioihin reagoiminen on tärkeää kaikkialla, Outokummun yritysvastuuasioiden johtaja Liisa Jalanko miettii. Yritysvastuualue kattaa ympäristövastuun, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan esimerkiksi työturvallisuuden parantamista sekä panostamista työhyvinvointiin. Pelkkä omasta tontista huolehtiminen ei riitä. Eettisiä periaatteita ja vastuullisuutta jalkautetaan myös alihankinta- ja jakeluverkostoon. - Pohjoismaisissa toimintaympäristöissä tämä ei varmastikaan ole ongelma. Haaste on muualla, esimerkiksi Aasian ja Afrikan suunnalla, jossa toimintakulttuurit ovat erilaisia, Jalanko arvioi. Outokumpu kuluttaa vuositasolla energiamäärän, joka vastaa noin omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. Tämä asettaa oman haasteensa kestävän kehityksen periaatteelle. - Energian käyttöä pyritään tehostamaan. Raaka-aineesta on kierrätysterästä jopa 70 prosenttia. Lisäksi olemme satsanneet viime vuosina useita miljoonia euroja tuotannossamme syntyvän teräskuonan hyödyntämiseen. Tämä vähentää kaatopaikalle vietävien jätteiden määrää, Jalanko listaa vastuullisuutta korostavia toimintoja. Toiminnan keskiössä on erinomainen tuote. Ruostumaton teräs on luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita käytännössä sataprosenttisen kierrätettävyytensä vuoksi. Tätä kautta vastuullisuuden ympäristöstä voi jalkauttaa myös omaan elämään ja sen arkisiin valintoihin. - Myös me kuluttajat vaikutamme valinnoillamme ilmastonmuutokseen, Jalanko painottaa. - Hankittaessa keittiöön seuraavan kerran uutta kattilaa, kannattaa valintaa miettiä, ostaako Suomessa energiatehokkaasti ja pienin päästöin valmistetusta hyvästä ruostumattomasta teräksestä tehty kattila vai vastaavanoloinen tuote, joka on valmistettu Kiinassa tehdystä ruostumattomasta teräksestä, mutta ei ehkä yhtä energiatehokkaasti. Outokumpu on saanut myös tunnustusta vastuullisesta toiminnastaan. Se valittiin jälleen Dow Jonesin eurooppalaiseen kestävän kehityksen indeksiin DJSI STOXX ja maailmanlaajuiseen DJSI World -indeksiin. Yritysvastuuvuoden tavoitteet: vähennetään tehtailta kaatopaikalle menevän jätteen määrää 10 prosenttia tuotettua tonnia kohden ja toimistoissa sekajätteen määrää viisi prosenttia vähennetään energian kulutusta tehtailla kaksi prosenttia tuotettua tonnia kohden ja toimistoissa viisi pro- senttia (esimerkiksi siirtymällä energiansäästölamppuihin, sammuttamalla valot töistä poistuttaessa, samoin tietokoneet, eikä jätetä niitä valmius-asentoon) osallistutaan maailmanlaajuiseen hiilidioksidipäästöjen (CO 2 ) vähentämiseen hankitaan yhtiölle vain vähäpäästöisiä uusia autoja (päästöt alle 200 g CO 2 /km) suositaan tele/videokonferensseja lentämisen sijasta investoidaan viisi miljoonaa euroa ympäristökohteeseen. Kohde päätetään konserninlaajuisen kilpailun pohjalta. Sosiaalisen vastuun tavoitteet: vähennetään tapaturmien määrää kolmanneksella tehdään konkreettisia asioita työhyvinvoinnin parantamiseksi, liittyen esimerkiksi työn kuormitukseen, epävarmuudesta johtuvaan stressiin, epäselviin vastuualueisiin ja syrjintään.

4 4 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE Kuva: Pertti Salolaisen kotialbumi Pertti Salolainen: Itämerikysymyksessä avaimet naulassa Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen. Syiden laaja-alaisuus ja moniulotteisuus ovat päättäjillä tiedossa, kuten myös ratkaisun avaimet, sanoo ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja ministeri Pertti Salolainen. Hän kaipaa toimeenpanoa jo tehdyille suunnitelmille sekä Itämeri-kysymyksen viemistä rohkeasti EU:n asiaksi. Lisäksi Salolainen näkee, että Pohjoinen ulottuvuus on Itämeristrategian tuki, ei kilpailija. Teksti: Paula Harmaala Kuva: Marcus Lindström/Istockphoto Itämeri tekee kuolemaa. Se on toiminut viimeiset viisikymmentä vuotta kaatopaikkana. Ulkoasianvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan Itämeren kuntoon saattamiseen voi mennä viisikymmentä vuotta, sillä edellytyksellä, että riittäviin toimiin ryhdytään heti. Suurimpana syyllisenä Itämeren huonoon nykytilaan pidetään maataloustuotantoa. Rehevöitymistä ruokkii myös asutusjätevesien valumat ja merta saastuttaa siihen suoraan päästönsä laskeva laivaliikenne. Pertti Salolainen näkisi yhtenä ratkaisun avaimena, että Itämeri saataisiin EU:n piirissä erityisalueeksi. - Erillinen EU:n Itämeri-strategia auttaisi juuri Itämeren erityisongelmien ratkaisemisessa. Itämeri-strategia tarkoittaisi sekä omaa budjettia, että Itämeren erityistarpeiden huomioonottamista kaikessa EU:n Itämereen vaikuttavassa päätöksenteossa, hän sanoo. Vaikutukset heijastuisivat meriliikenteen määräyksiin, investointi- ja aluekehitysmäärärahojen käyttöön sekä EU:n Venäjä-yhteistyön sisältöön. Mutta ennen kaikkea maataloustukijärjestelmään. - Uusissa jäsenmaissa tuettu tuotannon tehostaminen johtaa nykyisillä maatalouden ympäristötoimilla väistämättä yhä suurempiin ravinnepäästöihin. Koko Itämeren alueella pelloille levitetään reilusti enemmän ravinteita, kuin mitä niiltä sadon muodossa korjataan talteen, Salolainen toteaa. EU:n maatalouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi tulisikin ottaa haitallisten ympäristövaikutusten selkeä vähentäminen. Näkymät Itämeri-strategian läpiviemiseksi Euroopan Unioniin ovat Salolaisen mukaan positiiviset. - Suomalaiset eurokansanedustajat ovat aktiivisuudellaan saaneet parlamentin enemmistön kannattamaan ajatusta EU:n omasta Itämeristrategiasta. Suomen hallituksen tulee nyt olla aktiivinen EU:n komission suuntaan vaatien, että se ryhtyy määrätietoisesti viemään Itämeristrategiaa eteenpäin, hän toteaa. Tehtävää Itämeri-kysymyksessä riittää myös oman maan rajojen sisäpuolella. Suomi on henkeä kohden laskettuna Itämeren suurin saastuttaja. Erityisen vaikea tilanne on Varsinais-Suomen maatalouden osalta. Ilmastomuutoksen myötä Itämeren rehevöityminen ja muut ongelmat tulevat vain kasvamaan. - Kansalliset toimet Itämeren tilan parantamiseksi ovat jääneet pahasti puolitiehen, vaik- ka rannikkovesiemme tilaan vaikuttavat eniten juuri omat päästömme, erityisesti maatalouden ravinteet, Salolainen sanoo. Hän viittaa valtioneuvoston Itämeren suojeluohjelmaan vuonna 2002 kirjattuun kunnianhimoiseen 50 prosentin leikkaukseen ravintopäästöissä. Suunnitellut keinot olivat hyviä, mutta toimeenpano ja tulokset eivät. - Hallituksen olisi tehtävä kaikkensa aina budjettilinjauksia myöden, jotta omassa Itämeri-ohjelmassa rehevöitymisen estämiseksi päätetyt toimet myös toimeenpannaan, hän linjaa. Salolaisen lista on pitkä. - Joet ja ojat on suojattava suojavyöhykkeellä ja kosteikkoja tulee perustaa. Kalanviljely on pidettävä järjellisissä rajoissa. Ei sovi myöskään unohtaa lisääntyvän meriliikenteen aiheuttamaa uhkaa. Öljy- ja kemikaalionnettomuudet ovat valitettavan todennäköisiä. Itämeri-strategiaan liittyy myös ns. Pohjoinen ulottuvuus, eli poliittinen yhteistyö Pohjois-Euroopan maiden ja Venäjän välillä mm. ympäristökysymyksissä. Pertti Salolaisen mielestä tätä yhteyttä kannattaisi hyödyntää enemmän ja vahvasti myös Kalingradin alueella. - On myös muistettava, että Puola on Itämeren suurin yksittäinen saastuttaja. John Nurmisen säätiö onkin siellä voimakkaasti vaikuttamassa päästöjen vähentämiseen, hän kertoo. - Pohjoinen ulottuvuus toimii luontevasti Itämeri-strategiaa täydentävänä ja tukevana välineenä Venäjän suuntaan. Itämeri-strategian tavoitteena pitää olla Itämeren alueen rakentaminen tiiviiksi ympäristöyhteisöksi unionin sisällä.

5 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 5 Seudullista yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen vaativat seudullista yhteistyötä ja vahvaa tahtotilaa. Ne seudut ovat voittajia, jotka lähtevät ajoissa energiankulutuksen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Kuvat: Sito Oy Teksti: Tiina Åhlgren Yrityksiltä vaaditaan uudenlaista ajattelutapaa. On tärkeä ymmärtää, ettei ilmastonmuutos ole vain ympäristöasia, vaan erittäin voimakas taloudellinen ja markkinoita ohjaava tekijä, mikä tulee muuttamaan elinkeinoelämän rakenteita. - Pitää kehittää energiatehokkaita ratkaisuja ja vaihtoehtoisia energiamuotoja, ja siinä kilpailu tulee olemaan kovaa. Seudullisesti yritysten ja hallinnon täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja, jotta tarvittavien toimien palapeli saadaan kokonaisuudeksi T&K-johtaja, FT Raisa Valli infraalan konsulttiyritys Sitosta painottaa. Maankäytöllä voidaan vaikuttaa seudun kehitykseen ja energiankulutukseen. Sillä luodaan pohja palveluiden saavutettavuudelle, erilaisten toimintojen yhdistämiselle ja miellyttäville asumisympäristöille, mutta se ei ratkaise kaikkia seudullisia ilmastonmuutokseen hillintään liittyviä kysymyksiä. - Kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä kuntien elinkeinojohtajat ovat keskeisiä ilmastopolitiikan toimijoita, tärkeämpiä kuin ovat ehkä itsekään ymmärtäneet, Raisa Valli korostaa. Prioriteetiksi kuntajohdolle Seudun ja kunnan johdon tulisi luoda tämän palapelin raamit ja laatia selkeitä tavoitteita, jotka voivat olla esimerkiksi alueen hiilidioksidipäästöihin liittyviä. - Hankintapolitiikallaan kunta voi vaikuttaa paljonkin asettamalla kriteerit energiatehokkaiksi. Nämä voivat olla esimerkiksi autojen alhaiset päästömäärät tai vaikkapa kuljetuspalveluja tuottavan yrityksen energiansäästösopimus, Raisa Valli toteaa. Kun kaikkiin toimintatapoihin integroidaan ilmastonäkökulma, siitä tulee vähitellen hinnan ja toimitusvarmuuden ohella yksi tärkeimmistä kehitystä ohjaavista tekijöistä ja kilpailuvalteista. Ilmastonmuutosta ja energiantehokkuutta koskevat määräykset tiukentuvat koko ajan ja näkyvät kaikilla tasoilla kunnissa ja maankäytössä. Viranomaisten yhteistyöllä haetaan järkeviä ratkaisuja toteuttaa ne käytännössä. - Ratkaisuja on olemassa, eikä kuntien ja yritysten tarvitse yksin painia näiden kanssa, on organisaatioita, jotka voivat auttaa, osastopäällikkö Sakari Grönlund Sitosta huomauttaa. Valli mainitsee muutamia esimerkkejä liikenteen järjestämisestä: Joukkoliikennesuunnittelussa voidaan luoda mahdollisuuksia parantaa palvelua mm. räätälöimällä yritysten ja liikennöitsijöiden yhteistyöllä reittejä todellisen tarpeen mukaan. Kunnat voivat tässä auttaa esimerkiksi pysäkkijärjestelyillä ja liityntäpysäköinnillä. Jakeluliikenteen ratkaisut ovat toinen viranomaisten ja yritysten yhteinen sarka, jossa yhtenä toimena on kehittää pienkuljetusten yhteisratkaisuja. Kuntarajat ylittävä, seudullinen suunnittelu voi näkyä koulu- ja päiväkotipalveluissa ja kaupallisten ja julkisten palvelujen yhdistymisessä joukkoliikenteen solmukohtiin ja jalan ja pyöräilen tavoitettaviksi, jolloin liikkumisen tarve ja energiankulutus vähenevät. Ennakointia ja yhteistyötä sopeutumiseen Ilmasto muuttuu jatkuvasti. Monet alat joutuvat ottamaan ilmastoasiat huomioon investoinneissaan ja toiminnassaan. Hyvällä suunnittelulla voidaan säästää energiaa ja rahaa sekä välttää vahinkoja. Ennakointi on tässä keskeistä. - Tulvasuojelu joudutaan huomioimaan sellaisilla alueilla, joilla siihen ei ole aikaisemmin totuttu. Myös hulevesiviemäröinnin ongelmakohtien ennakoiminen tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin jatkuva paikkailu ja korjailu, Sakari Grönlund kertoo. Maankäytön suunnittelussa kannattaa tuulisuuden lisääntyminen ja jäähdytyksen järjestäminen kesällä ottaa huomioon rakennuksien sijoittumisessa ja säilyttää mm. puita tontilla varjostamassa. Tällaisilla pienimuotoisilla tekijöillä on suurikin merkitys energiankulutukseen. Ratkaisuja on olemassa, eikä kuntien ja yritysten tarvitse yksin painia näiden asioiden kanssa.

6 6 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE Hewlett-Packard on ympäristövastuullinen edelläkävijäyritys Huippumodernit datacenterit, tietotekniikka-tuotteiden helpompi kierrätettävyys, laitteiden pienempi energiankulutus ja lisääntyvä kierrätysmateriaalien käyttö ovat kaikki arkipäivää HP:lla. Kestävä kehitys on aina kuulunut HP:n strategiaan. pystymme tietotekniikan avulla vaikuttamaan paljon laaja-alaisemmin energian säästöön ja ilmaston muutokseen. Tietotekniikkaa käytetään nykyään apuna kaikkialla ja esimerkiksi kaupunki- ja älytalosuunnittelussa sen avulla voidaan saavuttaa huomattavia positiivisia ympäristövaikutuksia, Viljanen sanoo. kiloa materiaalia. Tähän mennessä on kierrätetty jo 450 miljoonaa kiloa. HP on innovoinut teknisen läpimurron, jonka ansiosta mitä tahansa kierrätysmuovia voidaan käyttää HP:n uusissa mustepatruunoissa. Myös tuotteiden pakkauksia on jatkuvasti kehitetty ympäristöystävällisemmiksi. matkustamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Pelkästään yhden projektin yhteydessä HP:n tiimit jättivät väliin 44 ulkomaan matkaa ja nopeuttivat tuotteiden markkinoille tuloa kuudella kuukaudella. Tämä merkitsee 143,271 tonnin CO2-päästöjen välttämistä ja noin puolen metsähehtaarin säästämistä hakkuilta. Teksti: Päivi Remes HP huomioi jo yritystä perustettaessa vuonna 1939 toimintastrategiassaan kestävän kehityksen ja on ollut jo vuosikymmeniä johtava toimija yritys- ja ympäristövastuun alueella. - Pyrkimyksemme toimia innovatiivisesti ja ottaa ympäristö huomioon suunnittelussamme on osa pitkäaikaista sitoutumistamme eikä pelkästään viime aikojen suuntaus, korostaa HP Suomen viestintäpäällikkö ja HP Green Teamin vetäjä Maritta Viljanen. Kolme päätavoitetta 1 Kun fokusoi tavoitteet, niiden saavuttaminen helpottuu ja onnistumista voi tarkasti mitata. HP:n päätavoitteita kestävän kehityksen aluella on kolme: energia ja ilmasto, kierrätys sekä vastuu toimitusketjusta. Energia ja ilmasto Energia- ja ilmastovaikutukset huomioidaan luonnollisesti ensin laittamalla oma pesä kuntoon. - Olemme saavuttaneet merkittäviä vaikutuksia mm. CO2-päästöjen vähentämisessä. Paitsi että olemme kiinnittäneet yhä enemmän huomioita tuotantoprosesseihin ja hyödynnämme mm. aurinko- ja tuulienergiaa, olemme myös yhdistäneet toimitilojamme, jolloin muun muassa HP:n 85 datacenteristä olemme päässeet nykyiseen kuuteen. - Maailmassa valmistetaan vuosittain yli 300 miljoonaa PC:tä. Vaikka ITalan sanotaan tuottavan kahden prosentin verran hiilidioksidipäästöjä, - Isojen tietokonesalien, datacentereiden, jäähdytysmenetelmissä olemme onnistuneet tiputtamaan energiankulutusta jopa 40 prosenttia. Lisäksi olemme panostaneet muun muassa vuorovaikutteisten yhteistyömuotojen kehitykseen, jotka osaltaan vähentävät liikematkustamisen tarvetta. Suurta kiinnostusta ympäri maailmaa saavuttanut HP Halo Collaboration Studio onkin videoneuvottelujärjestelmien huippua, Viljanen sanoo. HP:lla on järjestetty joustavasti myös omien työntekijöiden etätyöskentelymahdollisuudet. Kierrätys Kierrätys HP:lla aloitettiin jo vuonna Vuoteen 2010 mennessä tavoitteemme on kierrättää 900 miljoonaa HP:n tuotevalikoimaan kuuluu nykyisin jo yli tuhat PC:tä, kannettavaa tietokonetta, näyttölaitetta sekä tulostus- ja kuvankäsittelytuotetta, jotka täyttävät merkittävimpien ympäristömerkkiohjelmien vaatimukset. 3 Vastuu toimitusketjusta HP:lla on IT-alan suurin toimitusketju, johon kuuluu yli 400 sopimusvalmistajaa ja yli työntekijää. -Auditioimme säännöllisesti sopimusvalmistajiamme. Järjestämämme laaja-alaisen koulutuksen merkitys on suuri erityisesti kehittyvissä maissa. 2Tuloksia lukujen valossa HP Halo Collaboration Studiot edistävät globaalia vuorovaikutteista yhteistyötä ja niiden avulla vältetään HP laser-tulostimien Instant-on -tekniikka on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä yli 5,25 miljoonalla tonnilla tähän mennessä, mikä vastaa yli 1,1 miljoonan auton siirtämistä pois maantiekäytöstä yhden vuoden ajaksi. HP ja WWF yhteistyössä HP aloitti Suomessa World Wildlife Fundin kanssa Green Office -projektin vuonna HP:n tavoitteena on vähentää HP:n omistamien ja vuokraamien toimipaikkojen hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti niin, että ne alittaisivat vuoden 2006 tason 15 prosentilla vuoteen 2010 mennessä. - Lisäksi HP on lahjoittanut World Wildlife Fundille yli 2,5 miljoonaa euroa edistääkseen ilmastonmuutosta koskevaa tieteellistä tutkimusta ja koulutusta, Viljanen kertoo. HP ja ympäristö HP on yritys- ja ympäristövastuussa alan edelläkävijä, joka auttaa asiakkaitaan pienentämään ekologista jalanjälkeään. HP kehittää markkinoiden johtavia ratkaisuja ja käytäntöjä, jotka on suunniteltu ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita ja jotka pienentävät sekä HP:n että asiakkaiden ympäristövaikutuksia. HP suunnittelee energiatehokkaita tuotteita ja palveluita, innovoi menetelmiä, joilla pienennetään materiaalien ympäristövaikutuksia, ja varmistaa että käytöstä poistuvien tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys on entistä helpompaa. HP pyrkii nostamaan koko alan sekä oman laajan toimitusketjunsa eettisiä toimintanormeja. HP:n liikevaihto neljältä viimeiseltä vuosineljännekseltä on yhteensä 113,1 miljardia dollaria. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy osoitteista ja

7 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 7 Videoneuvottelulla säästät aikaa ja luontoa Selvät säästöt liikematkustuksessa ja ajankäytössä ovat videoneuvottelun suurimpia valttikortteja. Videoneuvottelu on konkreettinen tapa säästää ympäristöä ja tukea yrityksen ympäristöystävällistä toimintaa. Teksti: Tiina Åhlgren Videoneuvottelut kiinnostavat jälleen yrityksiä, kun tekniikka ja hinnat ovat kehittyneet oikeaan suuntaan. Myös ympäristöasiat ja vihreät arvot ovat yhä useamman yrityksen agendalla. - Nopea tiedonkulku, tehokas kommunikointi ja neuvotteluprosessien tarve kasvaa entisestään. Haasteena on saada oikeat resurssit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, Mika Eskola HP:lta toteaa. Tämän lisäksi eri organisaatioiden väliset virtuaalitiimit ovat lisääntyneet, jolloin tarvitaan tehokasta tiedon jakamista organisaatioiden ja asiakkaiden välillä. Virtuaalinen kokoustila avuksi HP:n videoneuvotteluratkaisulla voidaan tehostaa kokouskäytäntöjä, laajentaa koulutusmahdollisuuksia, nopeuttaa käytännön työtä ja lisätä tuottavuutta henkilö- ja työryhmätyöskentelyssä. Se välittää korkealaatuista videokuvaa, audiota ja pc-esityksiä kahden tai useamman neuvottelupisteen kesken. - Uudella teräväpiirtotekniikalla kuvan ja äänen laatu on hyvä, järjestelmä on helppokäyttöinen ja toimintavarma, Mika Eskola esittelee. Tandbergin teknologiaan perustuvat uudet HD-teräväpiirtoratkaisut tarjoavat ennennäkemättömän kuvanlaadun ja tuovat neuvotteluun luontevuutta. - Videoneuvottelun vahvuus on sen luoma läsnäolon tunne: katsekontakti, ilmeet, eleet. Aivan kuin olisi saman pöydän ääressä, vaikka onkin toisella puolella maailmaa. Äänessä ei myöskään ole harmillisia viiveitä, sillä verkko on tehty riittäväksi. HP Halo -ratkaisu soveltuu ylimmän johdon telepresencestä aina tiimikokouksiin ja yksittäisiin asiakaspohjaisiin neuvottelutyökaluihin saakka. - Näemme, että telepresence-ratkaisujen kysyntä on erittäin kovassa kasvussa, asiakkaat etsivät uutta tapaa kommunikoida. Myös H.323- pohjaiset ratkaisut kiinnostavat enemmän ip-pohjaisuuden myötä. HP:n ratkaisuja ovat jo hankkineet niin globaalisti kuin paikallisetkin toimivat suomalaisyritykset. - Meillä on asiakkaita, jotka käyttävät videoneuvotteluja pääkaupunkiseudulla tai esimerkiksi Helsinki- Mäntsälä-välillä. Tandbergin ratkaisut ovat HD-tason ratkaisuja, jotka soveltuvat työasemista telepresencehuoneisiin. Ne ovat helposti asennettavissa sekä liikuteltavissa huoneista toiseen. HP Halo -ratkaisu toimitetaan asiakkaalle palveluna, joka pitää sisällään teknologian, huoneratkaisun, tietoliikenneyhteydet sekä help desk- ja hallinnointipalvelut 24/7. Kevyen työpöytäpohjaisen ratkaisun saa yritykseen tuhansilla euroilla, mutta isot virtuaaliset kokoushuoneet ovat satojen tuhansien eurojen investointeja. Nekin maksavat TANDBERG on kehittänyt liiketoimintahyötylaskurin laajentamaan ymmärrystä videoneuvottelun tuomasta kokonaisvaltaisesta hyödystä visuaalisen kommunikaation työvälineenä. Videoneuvottelut yleistyvät, kiristyneistä säästölinjauksista ja matkustussäännöksistä huolimatta organisaatiossa yhteistyön pitää toimia yhä joustavasti ja luonnollisesti. Työntekijät myös arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jossa kiinnitetään huomiota yhteiskuntavastuuseen ja vihreisiin arvoihin käytännön tasolla. Laskurin avulla arvioidaan hyötynäkökulmaa taloudellisina säästöinä, ajansäästöinä ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä. Tutustu laskimeen: Tutustu videoneuvotteluiden arvomaailmaan ja mahdollisuuksiin sivustolla: itsensä takaisin nopeasti, jos tilat ovat säännöllisessä käytössä ja lentomatkoja säästyy. - Haluamme antaa käyttäjälle muunkin mahdollisuuden kuin matkustaa aina paikan päälle. Säästöt matkustuskuluissa, vihreät arvot ja joustavuus ovat tärkeitä, Mika Eskola tähdentää. Tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksille - Asiakkaamme arvostavat videoneuvottelujen mukanaan tuomaa tuottavuutta, kuten esimerkiksi nopeampaa päätöksentekoa ja informaation kulkua, tehokkaampaa ajankäyttöä ja tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille matkustukseen kuluvan ajan vähennyttyä, Mika Eskola listaa. Uusi dynaaminen tapa tehdä liiketoimintaa lisää vääjäämättä yrityksen kilpailukykyä. Liiketoiminnan joustavuus, kyky tehdä yhteistyötä, koordinoida ja reagoida nopeasti kasvavat merkittävästi. Asiantuntijoiden, projekti- ja avainhenkilöiden hyödyntäminen paikasta riippumatta on myös selkä etu. Etäisyydet häviävät, ja asiantuntijoiden sekä johtohenkilöiden joustava käyttö nopeasti eri liiketoiminnan tilanteissa kasvaa. Lisäksi videoneuvotteluratkaisuilla tuetaan ja edistetään ympäristöystävällisien teknologioiden käyttöönottoa ja vähennetään ympäristöä rasittavia päästöjä. Componentassa videoneuvottelu on luonnollinen tapa toimia Valimo- ja konepajakonserni Componenta Oyj:lle hankittiin yhteyksiä helpottamaan ensimmäiset videoneuvottelulaitteet jo vuonna Vuosien varrella tekniikka on kehittynyt, yhteydet nopeutuneet, kuvaruutujen koko ja laatu on kasvanut ja monineuvotteluominaisuudet ovat lisääntyneet, IT-päällikkö Tuomo Tähtinen Componentalta kertoo. - Nykyään videoneuvottelut ovat luonnollinen osa toimintaamme, erityisesti kun tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Eurooppaa. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, joten kynnys käyttää on matala, ITjohtaja Jussi Vuorinen Componentalta toteaa. Yrityksen Helsingin pääkonttorissa on useampi videoneuvottelulaitteisto neuvotteluhuoneissa, lisäksi muissa yksiköissä on oma laitteisto. Videoneuvottelumahdollisuus on vähentänyt matkustamista sekä helpottanut ja lisännyt kanssakäymistä sidosryhmien kanssa. - Lentomatkustuksen lisäksi pitkät automatkat ovat vähentyneet. Toiminnot ovat tehostuneet, kuluja ja aikaa on säästynyt. Samalla olemme voineet antaa panoksemme ympäristöystävällisempään toimintaan, Jussi Vuorinen huomauttaa. Componentalla on HP:n kanssa hallinnointisopimus, jonka myötä uudet laitteet toimitetaan avaimet käteen periaatteella.

8 8 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE ICT pelastaa maapallon Jos joku olisi vielä kolme vuotta sitten väittänyt, että ympäristöasiat ja energiansäästö tulevat vuonna 2008 olemaan ICT-ihmisten tärkeimpien asioiden joukossa, hänet olisi leimattu hörhöksi. Kuitenkin juuri näiden aiheiden omaksumisessa ICT-maailma on näyttänyt poikkeuksellisen dynaamisuutensa. Nyt jokainen ICT-toimittaja haluaa kantaa oman kortensa kekoon planeettamme pelastamiseksi. Toki uudet bisnesmahdollisuudet ovat suuri kannustin, mutta on ollut myös hienoa nähdä sisältäpäin, miten motivoituneita me ICT-nörtit olemme tilaisuudesta tehdä hyvää. ICT:lla on toki oma tonttinsa siivottavana. Tuotamme Gartner Groupin mukaan kaksi prosenttia maailman CO2- päästöistä, eli sunnilleen saman verran kuin lentoliikenne. He ovat myös laskeneet, että 60 % maailman PC-työasemista on aina päällä, käytetäänpä niitä tai ei. IBM arvioi, että 55 % konesalien käyttämästä energiasta menee muuhun kuin tietokoneiden pyörittämiseen. Ympäristötekijät ovat käynnistäneet ICTalalle suuren kulttuurimuutoksen, joka tulee muuttamaan radikaalisti niin ICT:n käytön kuin ennen kaikkea sen hankinnan ja ylläpidon. Energiatehokkuus ja kierrätettävyys ovat jo nyt aikaansa seuraavilla asiakkailla tärkeimpien valintakriteerien joukossa. Järjestelmiä ei enää suunnitella reilusti liian suuriksi, vaan kapasiteettia otetaan käyttöön käynnistämällä vain sen verran palvelimia kuin kulloinkin tarvitaan ja sijoittamalla palvelut niihin dynaamisesti virtualisoinnilla. Kapasiteettia ostetaan myös ulkopuolelta palvelinpilvistä. Työasemia ei enää pidetä päällä mukavuuden takia 24/7, vaan ainoastaan silloin kun niitä tarvitaan, käyttäen tähän suunniteltuja ohjelmistoja. Motiva Oy:n selvityksen mukaan PC-työasemien sähkölaskusta voidaan näin leikata keskimäärin 20 euroa konetta kohti vuodessa. Romuauton ICT pystyy siis vähentämään kasvihuonekaasuja, kohentamaan kierrätystä ja vähentämään rajallisten materiaalien käyttöä omassa toiminnassaan. ICT voi tehdä kuitenkin vieläkin enemmän, koska sen avulla voidaan vaikuttaa myös muuhun 98 %:iin. ICT:n avulla voidaan suoraan vähentää päästöjä esim pienentämällä matkustustarvetta, optimoimalla kuljetuksia, ja käyttämällä sähköistä asiointia ja tiedonvälitystä. Suurimmat edistysaskeleet saadaan aikaan kuitenkin ICT:n mahdollistamilla epäsuorilla rakenteellisilla muutoksilla, kun energiankäyttöä, logistiikkaa ja materiaalien käyttöä voidaan entisestään optimoida. Kuva: Ravensoft Oy Kirjoittaja: Jaakko Salminen Toimitusjohtaja Ravensoft OY Green Snapper Käytöstä poistetuista autoista kierrätetään asianmukaisesti vain noin puolet, vaikka kierrätys on auton omistajalle ilmaista ja todella vaivatonta. Teksti: Päivi Piispa Autojen maahantuojat ovat lain mukaan velvollisia järjestämään romuautojen kierrätyksen. Romuauton omistajalle tämä on hyvä uutinen: hänelle ei aiheudu kuluja auton asianmukaisesta romuttamisesta. Laki astui voimaan vuonna 2004 ja sen jälkeen Suomeen onkin kehitetty autojen kierrätysjärjestelmä, joka tekee kierrätyksestä kuluttajalle paitsi ilmaista myös erittäin helppoa. Romuauto tullaan tarvittaessa hakemaan omalta pihalta. - Romuauton noudon voi tilata A-katsastusasemilta. Mukaan tarvitsee ottaa vain auton asiapaperit ja henkilöllisyystodistus. Katsastusasemalla täytetään tarvittavat lomakkeet ja tilataan auton nouto. Viimeistään viikon kuluttua auto noudetaan romutukseen. Virallinen romutustodistus postitetaan rekisteriotteen osoitteeseen, Stena Metallin Esko Mustonen kertoo. Jos auton saa liikkeelle omalta pihaltaan, sen voi itsekin viedä lähimmälle vastaanottopisteelle. Virallisten kierrätyspisteiden luettelon löytää osoitteesta tai soitta-

9 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 9 kierrätys käy helposti Kuva: Stena Metalli Oy malla ympärivuorokautiseen palvelunumeroon Vaikka autonromun kierrättämisestä on tehty näin helppoa, suomalaisista autoista kierrätetään vasta noin puolet virallisten kierrätyspisteiden kautta. Epävirallisiin toimijoihin ei auton omistajan kannata luottaa, Mustonen sanoo. Auton omistajan vastuu säilyy romutustodistukseen asti Kierrätetystä autosta voidaan nykyisellään käyttää noin 85 prosenttia uusien tuotteiden raaka-aineena tai energiana. Menee noin puolisen vuotta siihen, kun romuauton materiaali on taas tien päällä. Vanhan autonsa asianmukaisesti kierrättänyt voi ajaa jopa kilometriä uudella autollaan ennen kuin alkaa aiheuttaa uusia päästöjä. - Maailman metallivaroista noin 50 prosenttia tulee niin kutsutuista sekundäärikaivoksista eli muun muassa kierrätyksestä. Vanhan autonsa asianmukaisesti kierrättänyt voi ajaa jopa kilometriä uudella autollaan ennen kuin alkaa aiheuttaa uusia päästöjä, Mustonen kertoo. Paitsi että ympäristö kiittää autonromun kierrätyksestä, myös auton omistajan voi huokaista helpotuksesta. Jos autoa ei kierrätä asianmukaisesti, siitä saattaa seurata kuluja ja seuraamuksia. Mikäli auto jätetään metsään tai kadunvarteen, sen korjaamiskulut ja mahdolliset maastonpuhdistuskulut tulevat maksettavaksi viimeiseksi rekisterissä olleelle omistajalle. - Myös autoveroa voi joutua maksamaan kunnes autostaan on saanut romutustodistuksen. Stena Metalli Oy teki ensimmäisenä kierrätysoperaattorina valtakunnallisen sopimuksen Suomen Autokierrätyksen kanssa vuonna Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä demonstroitiin auton esikäsittelyä ja paalausta eduskuntatalon edessä. Jos autoa ei ole enää olemassa, romutustodistusta ei voi saada. Tällöin verotuspäätöksen kumoaminen vaatii erityisjärjestelyitä viranomaisten kanssa, Mustonen muistuttaa.

10 10 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE Kuva: patrik fagerström Vasemmalla Britannian Suomen suurlähettiläs Valerie Caton. Britannian lähetystö pienentää ekologista jalanjälkeään Britannian Suomen suurlähetystö tekee täysillä työtä neutralisoidakseen hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2012 mennessä. Tavoite on osa Britannian hallituksen Carbon Neutral ohjelmaa. Lähetystöä konsultoi suomalainen asiantuntija. Teksti: Timo Kiiski Britannian Suomen suurlähettiläs Valerie Caton myöntää tavoitteen kovaksi. Hänelle itselleen ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ovat sydämenasioita ja ennestään tuttuja. Ennen kuin Caton tuli Suomen suurlähettilääksi keväällä 2006, hän ehti johtaa Britannian ulkoministeriön ilmastonmuutokseen ja energiaasioihin keskittyvää työryhmää. - Täällä suurlähetystössä me perustimme jo vuonna 2006 Green Teamin, joka koostuu vapaaehtoisista lähetystön eri osastojen edustajista, Caton sanoo. Systemaattiseen ympäristötyöhön Carbon Neutral 2012 ohjelmalla Englannin hallitus lupautui vähentämään niin energiankulutusta kuin korvaamaan jäljelle jäävät päästötkin. Hallituksen tavoite koskee ainoastaan ministeriöiden toimintaa Britanniassa, mutta ulkoministeriö on kannustanut myös lähetystöjään eri puolilla maailmaa tekemään parhaansa, jotta ohjelman tavoitteisiin päästäisiin. Catonin mielestä on tärkeää sitouttaa työntekijät organisaation kaikilla tasoilla ilmastotalkoisiin. - Toiminnan ei pidä olla vain ylhäältä annettuja määräyksiä. Ympäristökysymysten pitää olla luonnollinen osa keskustelukulttuuria. Virransäästäminen ja kompostointi ovat Britannian Suomen lähetystössä jo vakiintuneita tapoja. - Nyt meidän täytyy tehdä työtä systemaattisemmin. Palkkasimme suomalaisen kestävän kehityksen asiantuntijayrityksen konsultoimaan meitä siinä, miten pystymme auttamaan hallitustamme Carbon Neutral 2012 ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sanoo Caton. Edustuskyytiä polkupyörällä Yksi vaikeimmista haasteista ovat matkustuskäytännöt. - Me diplomaatit emme kuitenkaan voi täysin välttää lentämistä. Siitä huolimatta aina, kun vain mahdollista, järjestämme videokokouksen tai puhelinkonferenssin. Teen myös henkilökohtaisia vihreitä valintoja. Kesällä hoidin monet virallisista vierailuistani polkupyörällä, Caton kertoo.

11 ILMOITUSLIITE YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 11 5 tärkeintä Britannian hallitus on asettanut tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä prosentilla vuoteen 2020 mennessä, ja vähintään 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Britannian hallitus käsittelee parhaillaan ilmastonmuutoslakialoitetta edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hiilineutraalius on Britannian hallituksen tavoitteena koskien ministeriöiden toimintaa Britanniassa vuoteen 2012 mennessä. Neutralisoiminen tarkoittaa sitä, että päästöt eivät silloin välttämättä vähene, mutta niitä voidaan kompensoida toisaalla: mm. sijoittamalla rahastoihin, joiden varoilla rakennetaan esimerkiksi tuulivoimaloita Kiinaan. Britannian Suomen suurlähetystön vaikein haaste Britannian hallituksen tavoitteiden täyttämisessä on matkustaminen, lentomatkojen osuus sen ekologisesta jalanjäljestä on 14,5 prosenttia. Britannian Suomen suurlähetystön paikallisia keinoja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on virransäästäminen muun muassa tietokoneissa ja valaistuksessa, turha yksityisautoilun välttäminen, lentämisen korvaaminen video- ja puhelinkonferensseilla ja kompostointi. Myös lähetystön rakennukset ovat iso haaste. Esimerkiksi lähettilään historiallinen residenssi on rakennettu jo vuonna 1916: sen energiatehokkuuden saattaminen nykytasolle on pelkästään suurten ikkunapintojen takia erittäin haastavaa. Energiatehokkuus vaatii ratkaisuja myös kuluttajalta Energiayhtiöt kehittävät niin talouden kuin ympäristönkin kannalta mahdollisimman tehokkaita vaihtoehtoja, mutta yhtä suuressa roolissa energiatehokkuutta tavoitellessa ovat kuluttajan omat valinnat, eli energian loppukäyttö. Teksti Timo Kiiski Tärkeimpiä tekijöitä energiatehokkuutta tavoitellessa on rakennusten lämmitys. - Kotitalousvähennyksen nostaminen 3000 euroon on merkittävä uudistus, kehuu Helsingin Energian ympäristöasiantuntija Rauno Tolonen. Nostaessaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää hallitus poistaa vähennyksen käyttötarkoituksen sisällä olleet rajat vuoden 2009 alusta. Uudistuksella pyritään erityisesti tukemaan pientalojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita ja ympäristöystävällisiä lämmitystapamuutoksia, kuten öljylämmityksen korvaamista pelletti- tai maalämpöjärjestelmillä tai kaukolämmöllä. Näin kotitalouksien korjaustyöhön saatava vähennys lähes kolminkertaistuu nykyisestä 1150 eurosta. Kuva: Juhani Eskelinen Helsingin Energian ympäristöasiantuntija Rauno Tolonen. Lyhyesti Tärkeimpiä tekijöitä energiatehokkuutta tavoitellessa on oikea lämmitysjärjestelmä. Kotitalousvähennyksen nostamisella 3000 euroon tuetaan erityisesti pientalojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita. Viihde-elektroniikkalaitteiden keskitetyt säätö- ja ohjausjärjestelmät vähentävät turhaa sähkönkulutusta. Energiatehokkuus on helpoin tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Suomen pitää kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuus nykyisestä 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Turha kulutus kasvanut Huolimatta energiataloudellisista lämmitysratkaisuista, on kotitalouksien sähkönkulutus kasvanut. Kuva: Daniel Cooper/Istockphoto Britannian Suomen suurlähetystöä Carbon Neutral 2012 ohjelman tavoitteissa konsultoivan Natural Interest asiantuntijayrityksen toimitusjohtaja Jonne Hellgren myöntää, että tavoite on kova, mutta ei mahdoton. - Esimerkiksi tietokoneyhtiö Dell onnistui vuodessa pudottamaan hiilidioksidipäästöjään 90 prosentilla, Hellgren sanoo. - Matkustaminen on lähetystön kaltaisessa organisaatiossa vaikein haaste. Voit siirtyä vihreään sähköön, hankkia pienipäästöisiä autoja ja vähentää paperinkulutusta, mutta et voi välttää kokonaan lentämistä. Kuitenkin useat organisaatiot kompensoivat jo nyt matkustuskäytännöistään aiheutuvia päästöjä. He voivat sijoittaa vaikka rahastoon, jonka varoilla rakennetaan tuulivoimaa Kiinaan. - Jo nyt läpikäydyillä toimenpiteillä Britannian lähetystön ekologinen jalanjälki pienenee suomalaisten toimistoyritysten tasolle, joka on kolme globaalihehtaaria työntekijää kohden. Tosin, vielä tuo kolmekin globaalihehtaaria on aika suuri, kun maapallolla on henkeä kohden biokapasiteettia kaksi hehtaaria. - Niin sanotusti turha kulutus on lisääntynyt. Tuoreen tutkimuksen mukaan painopiste on siirtynyt uusiin viihde-elektroniikkalaitteisiin, jotka ovat käytännöllisesti katsoen jatkuvasti päällä: valmiustilassa odottamassa varsinaista käyttöä. Tätä turhaa kulutusta voidaan helposti vähentää uusilla, keskitetyillä säätö- ja ohjausjärjestelmillä, Tolonen sanoo. - Energiatehokkuus on tärkeää nimenomaan ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Itse asiassa se on nopein ja helpoin tapa hillitä ilmastonmuutosta. Se helpottaa myös uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvattamista nykyisestä 28 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joka on Suomelle erittäin kova tavoite, muistuttaa Tolonen. Energiatehokkuuteen Tolonen kannustaa myös liikenteessä. Sähköauto on huomattavasti polttomoottorilla käyvää autoa energiatehokkaampi. Hybridiautojen suosimisessa ruotsalaiset ovat jo nyt suomalaisia selkeästi pidemmällä. Tulevaisuudessa energiayhtiöillä voi olla tärkeä rooli infran rakentamisessa, kun sähköautoille pitää rakentaa latauspisteitä.

12 12 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA ILMOITUSLIITE

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti muotoilu tuulettaa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti muotoilu tuulettaa ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite KONE JA METALLI maaliskuu 2008 verkostoitumisen mahdollisuudet Yritysten verkostoituminen tähtää aiempaa parempaan kustannustehokkuuteen

Lisätiedot

KIERRÄTYS & KESTÄVÄ KEHITYS

KIERRÄTYS & KESTÄVÄ KEHITYS ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2007 KIERRÄTYS & KESTÄVÄ KEHITYS MATALAENERGIATALO Matalaenergiatalo voi olla kokonaisenergiankulutukseltaan jopa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Lokakuu 2008 HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI Merru Tuliara: Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu rekrytointi säästää aikaa ja

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti energiatehokkuus 5vinkkiä tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Metsä Mahdollisuudet energiantuotannossa Energia tehokkuus Oman kodin lämmitys ja eristäminen N:o 1. Huhtikuu 2009 energiatehokkuus tehokkaampaan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti OutsOurcing LogiStiikka ja varastointi

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti OutsOurcing LogiStiikka ja varastointi ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite OutsOurcing Lokakuu 2008 Modernien, kasvavien yritysten bisneslogiikassa ulkoistaminen on osa tuottavuuden, olennaiseen keskittymisen

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE TIEDOSTAVA KULUTTAJA VAIKUTA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Liiku kaupungissa Rakenna reittejä ja sekakäytä eri kulkuvälineitä Valaise tehokkaammin Valitse oikeanlainen energiansäästölamppu

Lisätiedot

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja GREEN IT Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja 30_Case Tamro Keskittämällä virettä liiketoimintaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Fortum. -vuotiaat. Aino, Anna-Sofia ja Linnea listasivat keinonsa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Fortum. -vuotiaat. Aino, Anna-Sofia ja Linnea listasivat keinonsa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Fortum 3 2010 ENERGIATEHOKASTA HEVOSTELUA 16 OLIIVINKIVET KATTILAAN 20 ESA HYVÄRINEN RAKENTAA DIALOGIA 22 -vuotiaat energiapäättäjät Aino, Anna-Sofia ja Linnea listasivat keinonsa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti yritystapahtumat vahvistaa kokousantia ja yhteishenkeä s. 8-11

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti yritystapahtumat vahvistaa kokousantia ja yhteishenkeä s. 8-11 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Marraskuu 2008 Kokoukset ja yritystapahtumat vahvistaa kokousantia ja yhteishenkeä s. 8-11 kokouspaikalla on merkitystä Videoneuvottelu

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot