Rahoituksen painopistettä siirretään liikenneverkkojen kehittämisestä perusväylänpitoon vuodesta 2016 alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituksen painopistettä siirretään liikenneverkkojen kehittämisestä perusväylänpitoon vuodesta 2016 alkaen"

Transkriptio

1 Arto Satonen

2 Perusväylänpitoon on kehyskauden aikana suunnattava lisärahoitusta valtiontalouden tilan niin salliessa. Erityisesti tulee tällöin keskittyä pieniin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistäviin hankkeisiin. Pitkällä aikavälillä perusväylänpitoon on varattava lisärahoitus, joka mahdollistaa liikenneverkon riittävän kunnon ja tarpeellisen kehittämisen sekä ikääntyvän väyläverkon korjausvelan reaalisen pienentämisen. Alemman asteisen tieverkon ja yksityisteiden hoitoon ja kehittämiseen on yhteistyössä kuntien ja tienhoitokuntien kanssa saavutettava rahoituksellinen ja lainsäädännöllinen kokonaisratkaisu, joka takaa alemman asteisen ja yksityistieverkon nykyistä riittävämmän rahoituksen sekä selventää eri tahojen vastuita. Maamme elinkeinoelämän kilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin on parannettava alentamalla logistiikkakustannuksia. Erityisesti tulee selvittää mahdollisuus ottaa käyttöön dieselveron korotuksen palautusjärjestelmä ammattiliikenteelle.

3 Venäjän talouskasvun tuomat mahdollisuudet on otettava painokkaammin huomioon kansallisessa liikennepolitiikassa, ja niiden tulee näkyä aiempaa paremmin myös EU:n päätöksentekoon liittyvässä kansallisessa kannanmuodostuksessa. Liikennesektorin on saavutettava Suomelle asetetut liikenteen päästövähennystavoitteet mm. edistämällä uusimman ajoneuvoteknologian ja kestävien biopolttoaineiden käyttöä ja kehittämistä. Lisäksi tulee edistää hybridi- ja sähköautojen käyttöä esimerkiksi kehittämällä latausinfrastruktuuria sekä panostamalla alan kotimaiseen innovaatiotoimintaan ja tuotekehitykseen. Kansallista edunvalvontaa maamme kannalta keskeisten liikennepoliittisten päätösten valmistelussa on yhteistyössä keskeisten etujärjestöjen kanssa tehostettava ja terävöitettävä sekä EU:ssa että kansainvälisesti päätösvaltaisilla eri foorumeilla.

4 Perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoituksen ostovoima turvataan hallituskausien taitteessa tehtävillä kustannustason nousua vastaavilla tasokorotuksilla Rahoituksen painopistettä siirretään liikenneverkkojen kehittämisestä perusväylänpitoon vuodesta 2016 alkaen Vuosina osoitetaan lisärahoitusta perusväylänpidon pieniin investointiohjelmiin ja suunnataan se ensisijaisesti taloutta elvyttäviin ja työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin Liikenneverkkoja kehitetään 10-vuotisella kehittämisohjelmalla uusia kehittämishankkeita toteutetaan aiempaa vähemmän Tutkitaan pitkän aikavälin rahoitusmalleja väylänpidon kustannussäästöjen löytämiseksi

5 E18 Hamina Vaalimaa, 240 M (PPP-hanke, sopimusvaltuus 560 M ) E18 Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue, 25 M Vt 3 Tampere Vaasa (Laihian kohta), 20 M Vt 5 Mikkelin kohta, 20 M Vt 6 Taavetti Lappeenranta, 90 M Vt 8 Turku Pori, 100 M Pääratojen routa- ja pehmeikköalueiden korjaukset, 85 M Riihimäen kolmioraide, 10 M Ylivieska Iisalmi Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen (sähköistys), 90 M Rauman meriväylä, 20 M

6 Mt 101 Kehä I:n parantaminen, valtion osuus 35 M Helsinki Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisääminen (Kyrölä Jokela, Riihimäki), 150 M E18 Kehä III:n kehittäminen (Lentoasemantien eritasoliittymä, Lahdentie Porvoonväylä välisen osuuden parantaminen), valtion osuus 110 M Raakapuuterminaalit, 40 M Vt 22 Oulu Kajaani, 45 M Vt 4 Rovaniemen kohta, 25 M MAL-hankekokonaisuudet (valtion osuus 30 M, kunnat 30 M ) Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen, 90 M Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen, 100 M Kaivosyhteyksien kehittäminen ja elinkeinopoliittisesti tärkeät hankkeet Luumäki Imatra kaksoisraide ja yhteyden parantaminen Imatralta Venäjän rajalle (kustannusarvio 380 M ), suunnittelu, 10 M

7 Kärkihankkeet Pisara-rata, Helsinki 750 M Helsinki Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 2.vaihe 200 M Luumäki Imatra kaksoisraide ja yhteyden parantaminen Imatralta Venäjän rajalle 380 M Muut hankkeet Keskeisten pääväylien (tie, rata, vesi) parantaminen (900 M ) Vt 3 Tampere Vaasa-yhteysväli Vt 4 Jyväskylä Oulu-yhteysväli Vt 4 Oulu Kemi-yhteysväli Vt 5 Mikkeli Juva-yhteysväli Vt 9 Tampere Orivesi-yhteysväli Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahti Kouvola-yhteysväli Kouvola Kotka/Hamina-rataosan palvelutason parantaminen Ratapihojen parantaminen Kokkolan meriväylä

8 Muut hankkeet jatkuu Helsingin seudun liikennejärjestelmä (700 M ) Mt 101, Kehä I:n parantaminen E18 Kehä III:n kehittäminen Metropolialueen pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Pääkaupunkiseudun metrohankkeet (valtion avustus 30 %) Espoon kaupunkirata Muun päätiestön ja rataverkon parantaminen (200 M ) Bioenergia- ja raakapuukuljetusten turvaaminen Hyvinkää Hanko-rataosan sähköistys Muun päätiestön parantaminen (kohteet tarkentuvat) Muun rataverkon parantaminen (kohteet tarkentuvat) Muiden kaupunkiseutujen hankkeet (300 M ) Tampereen ja Turun raitiotie- ja lähijunaliikenne (valtion avustus %) Kaupunkiseutujen MAL-hankekokonaisuudet (valtion osuus 50 %) Muut kaupunkiseutujen hankkeet (kohteet tarkentuvat) Liikenteen ohjauksen investoinnit (100 M )

9 Paineita liikennehankkeiden kehittämiseen kaikista maakunnista tehtävä priorisointia kansallisen edun näkökulmasta Liikennemäärät kasvavat nopeasti suurten kaupunkien sisääntuloteillä ja suurten kaupunkien välisille tieosuuksilla Perustienpidon rahoitus pidettävä riittävänä myös vähempiliikenteisten teiden osalta Elinkeinoelämän rakennemuutos hiipuvat teollisuuspaikkakunnat vs. kasvava kaivosteollisuus

10 Perusväylänpito logistiikan toimivuuden turvaajana ja kilpailukykytekijänä alempiasteinen tieverkko Tieliikenteellä suuri merkitys kotimaan tavarakuljetuksissa kaksi kolmasosaa tavaroista ja yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä kulkee kumipyörillä VR:n vähäinen kiinnostus tavaraliikenteeseen pienten volyymien kuljetuksissa

11 Polttoaineen osuus tiekuljetuksissa raskaan kuljetusyhdistelmän kuluista on tämänhetkisellä hintatasolla noin 30 % suurin yksittäinen kuljetuksen kustannustekijä Kuljetusyrittäjien työaikadirektiivi Harmaa talous tavaraliikennelaki Työvoiman saatavuuden ongelma Puolustusvoimilla keskeinen rooli kouluttajana

12 Kuljetusyritysten kannattavuutta on laskenut kustannusten nousu ja dieselin veronkorotus Yrittäjien omat arviot kuljetusalan kannattavuuden muutoksesta ed. 4 kuukauden aikana (SKAL:n kuljetusbarometri 1/2012) kannattavuus parantunut 16% kannattavuus heikentynyt 36 % kannattavuus ennallaan 48%

13 Polttoaineveron palautusjärjestelmä rikkidirektiivin kompensaatiopaketti helmikuussa Mitat ja massat tarkoituksena mahdollistaa nykyistä suurempien ajoneuvoyhdistelmien käyttö kuljetuksissa Älyliikenneratkaisut nykyisen kapasiteetin parempi hyödyntäminen täydennysinvestoinneilla teemahankkeiden paluu (esim. liittymäpysäköinnit) Nopea reagointi elinkeinoelämän muutostarpeisiin yksityinen rahoituksen ja julkisen rahoituksen yhteensovittaminen tapauskohtaisesti Yhdyskuntarakenteen kehittäminen liikenteen näkökulmasta

14 Liikenneopettajien erikoisammattitutkintoon liittyvää harjoittelua laajennetaan autokoulut, aikuiskoulutuskeskukset, ammattioppilaitokset, puolustusvoimat tulevaisuudessa ilman puolustusvoimia liian vähän kuljettajia Siirtymäaika kansainvälisessä liikenteessä komission mukaan jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä direktiivin mukainen siirtymäaika kansainvälisessä liikenteessä toisaalta suomalaisen kuljetusalan turvaamiseksi kabotaasiliikenteessä olevilta kuljettajilta olisi syytä vaatia sama ammattipätevyys kuin suomalaisilta kuljettajilta Valvontaa parannetaan tekemällä ajo-oikeus ja ammattipätevyystiedoista julkisempia

15 Virhepistejärjestelmä selvitystyö nykyinen järjestelmä ei huomioi riittävästi rikkomusten lukumäärän ohella niiden laatua ja vakavuutta Tammi-syyskuussa 2012 on sekä loukkaantuneita (5286) että kuolleita (209) vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2011, jolloin loukkaantuneita oli 6001 ja kuolleita 215 pitkällä aikavälillä liikennekuolemien lukumäärä näyttää muutenkin olevan laskusuunnassa itsemurhat vääristävät liikenneonnettomuuksien tilastoja, eli todellisten onnettomuuksien määrä on aina pienempi

16 Venäjän osuus Suomen ulkomaankaupasta oli vuonna 2011 viennissä 5,3 M (9,4%) ja tuonnissa 11,3 M (18,7%) Suomen ja Venäjän välillä kulki vuonna 2011 yhteensä n. 36 miljoonaa tonnia tavaraa ja 11,6 miljoonaa matkustajaa Henkilö- ja tavaraliikenteen määrät ovat kasvussa (lyhyellä ja pitkällä aikavälillä) Sekä pääväyliä että rajanylityspaikkoja on parannettava

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Perusväylänpidon rahoitus ei riitä pitämään liikenneväyliä kunnossa Rataverkon huono kunto haittaa päivittäistä liikennöintiä

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä 06.05.2015 Mervi Karhula

Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä 06.05.2015 Mervi Karhula Liikenne kohti tulevaa (PITO) missä mennään? Hankesuunnittelupäivä 06.05.2015 Mervi Karhula Näistä asioista tarvitaan vuoropuhelua ja vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia seuraavalle hallituskaudelle:

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto

Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Luonnos 6.8.2007 Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto Sisältö SAADUT LAUSUNNOT... 2 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET... 5 IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN...

Lisätiedot

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt?

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt? VASTAAJAT Kirjallisesti tehtyyn puolueille ja keskeisille organisaatioille suunnattuun kyselyyn vastasivat vain puolueet: Vastanneet Puolueet (vastaukset esitetty jatkossa nimiä vastaavan värisillä pohjilla)

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2012 2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri Toimivat liikenneyhteydet Kaakkois-Suomen avaintekijä Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Ajankohtaista liikennejärjestelmässä

Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Ajankohtaista liikennejärjestelmässä Pääjohtaja Juhani Tervala 11.6.2012 Liikennevirasto Eli entiset TIEH+RHK+osa MKL, on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf)

Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014. ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu ja taitto: Proinno Design Oy, Sodankylä Paino: Litoset

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA 2035 +

VARSINAIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA 2035 + Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA 2035 + 2014 Lausuntoversio 8.4.2014 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...4 2 Tavoitteet...13

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Suomi tarvitsee vetävät väylät!

Suomi tarvitsee vetävät väylät! Kauppakamariryhmä 2.3.2011 Suomi tarvitsee vetävät väylät! Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Toimivat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi 1 (14) 3.3.2015 Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi Tulokset tiivistetysti Matkat: - Tieverkon edelleen heikkenevä kunto on vaikutuksiltaan laajin haittatekijä suomalaisten matkojen toimivuudelle.

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: ( VR Group) Liikennevirasto PL

Lisätiedot