EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015"

Transkriptio

1 KATSAUS VUOTEEN 2015 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015 Kaupunginhallitus Kaupunginkanslian julkaisuja 2015:2

2

3 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytöstä kootaan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteyteen katsaus, jossa jokainen määrärahasta rahoitettava toimenpidekokonaisuus tai hanke kuvataan yhden sivun mittaisella tiivistelmällä/hankekortilla. Tiivistelmässä kuvataan lyhyesti hankkeen perustiedot, keskeinen tavoite, toimenpiteet sekä saavutetut/saavutettavat tulokset. Tulosten lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan työllistämisen, syntyneiden uusien työpaikkojen ja yritysten sekä välillisten vaikutusten osalta. Tiivistelmässä on myös kuvattu, miten hanke/toimenpide toteuttaa 2028 strategiaa. Tiedot perustuvat toteuttajien ilmoittamiin tietoihin ja yksityiskohtaisempaa tietoa saa tiivistelmissä mainituilta yhteyshenkilöiltä. Elinkeinojen kehittämistoiminnassa ja EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytössä kiinnitetään erityistä huomiota rakennemuutoksen hallintaan, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, työllistämiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Vuoden 2015 talousarviossa elinkeinojen kehittämistoimiin osoitettavaa kaupungin rahoitusosuutta varten varattiin käyttötalous- ja investointiosassa yhteensä euroa. Vuodelta 2014 siirtyneet määrärahat ja konsernihallinnon sisäiset määrärahasiirrot huomioiden käyttösuunnitelman loppusumma on euroa. Määräraha sisältää vuodesta 2015 alkaen ostopalvelut Wirman Oy:ltä kokonaisuudessaan. Kaupunginhallitus hyväksyi EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttösuunnitelman EU- ja elinkeinopoliittisella määrärahalla rahoitetuissa hankkeissa ja toimenpiteissä työskenteli alkuvuoden aikana noin 30 henkilöä. Näiden lisäksi palkkatuella, työllistämistoimin ja erilaisissa työharjoittelu/-kokeilupaikoissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut noin 100 henkilöä. Hankkeiden ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana alueelle on alkuvuoden aikana syntynyt tai sijoittautunut 57 uutta yritystä ja 99 uutta työpaikkaa. Esimerkkejä avoimista hankehauista: ESR Euroopan sosiaalirahasto - haku on avoinna Etelä-Karjalan toimintalinjat ja erityistavoitteet: työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Central Baltic Programme - haku avoinna Rahoitettavat teemat: taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhteisten varojen kestävä käyttö, saavutettavuuden parantaminen sekä osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue Lappeenrannassa Krista Huovila Elinkeino- ja hankeasioiden kehittämispäällikkö

4 Hankkeen nimi Päätös Käyttö-suunnitelma + siirrot A Käyttötaloushankkeet A1 Silta työelämään (EKTA) Etelä-Karjalan työ- ja asukastupa KH 563/ A2 Maaseutuohjelma (LEADER) KH 263/ A3 Maakunnallinen yhteistyö: Imatra-kaupunkiseutu Työvaliokunta A4 Wirman palvelussopimus Sopimus Yrityspalvelut Perustamis- ja yleisneuvontapalvelut Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille Sijoittumispalvelut Kehityspalvelut Muut palvelut InvestIn palvelut ja kaupunkimarkkinointi Pietarissa GoSaimaa Oy:n osakkuus Hiekkalinna 2015 toteutus A5 Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen KH 178/ A6 Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) Varaus A7 Rakennemuutoksen hallinta ja muut pienet hankkeet Varaus B Investointihankkeet B1 Linnoituksen Kehruuhuone KH 351/13, 321/ B2 Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiasäästävämpään tekniikkaan KH 469/ B3 Sataman rautatieraiteen peruskorjaus KH 268/14 0 B4 Tiurun sairaalakiinteistön kunnossapito KH 458/ B5 CompoPilot Kukkuroinmäen kokeiluympäristön rakentaminen KH 125/ B6 Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke KJ 25/ B7 Lentokenttäsäätiön perustaminen Talousarvio B8 Rauha matkailualueen kehittäminen ja vihertyöt Varaus B9 Maaseudun pienet infrahankkeet: Kylien valaistus, pysäkit ja pyörätiet Varaus B10 Liike- ja teollisuusalueiden kehittäminen: Mustola, Pajarila, Myllymäki KH 261/ B11 Strateginen kaavoitus/yleiskaavat Varaus B12 Rakennemuutoksen hallinta - investointihankkeet Varaus RAHOITUS YHTEENSÄ x x x x 3

5 Käyttötaloushankkeet A1 Silta työelämään Toteuttaja Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry (EKTA) Yhteyshenkilö Anu Olkkonen, tai Hankeaika Kustannukset Lappeenrannan kaupungin rahoitus on ja ELY-keskuksen Tavoitteet : työkokeilu palkkatukityö työkokeilu kuntouttava työtoiminta ja harjoittelupaikat. Tavoitteena on, että 10 henkilöä kiinnittyisi työelämään ja 10 henkilöä koulutukseen. Työpaikat Yritykset Tavoitteet, henkilömäärät toimenpiteittäin : työllistää palkkatuella 40 henkilöä työkokeilu 42 henkilöä Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen (ulkoaluetyöt ja vanhustyö). Työttömien syrjäytymisen ehkäisy työtoiminnan avulla. Tavoitteisiin pyritään työtoiminnan lisäksi pienimuotoisten koulutusten ja asiantuntijaluentojen avulla. Lisäksi asiakkaille tarjotaan tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja järjestetään erilaisia teemapäiviä. Tarvittaessa ohjataan asiakkaita esim. päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Jatketaan yritysyhteistyön kehittämistä Henkilömäärät toimenpiteittäin mennessä palkkatuella työllistetty 24 henkilöä työkokeilu 26 henkilöä kuntouttava työtoiminta 40 henkilöä muut 6 henkilöä Kesäkuun loppuun mennessä 7 henkilöä on kiinnittynyt työmarkkinoille. Palkkatukityöllistetyt, 24 eri henkilöä mennessä. Henkilökuntaa yhteensä 8 henkilöä Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen (ulkoaluetyöt ja vanhustyö). Työttömien syrjäytymisen ehkäisy työtoiminnan avulla. Sosiaalisen osallisuuden lisääminen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen. 4

6 A2 Maaseutuohjelma Leader Toteuttaja Leader Länsi-Saimaa ry Yhteyshenkilö Sirpa Onttinen, tai Hankeaika Leader ohjelmakausi Hankerahoituspäätöksiä aikaisintaan syksystä Kustannukset Ohjelma-alueen kokonaisrahoitus on 3,6 milj. (EU ja valtio 80%, kunnat 20%). Lisäksi yksityisrahoitus 1,9 milj.. Lappeenrannan osuus julkisesta rahoituksesta on 54,6%. Lappeenrannan Leader-rahoitus on euroa. Tavoitteet Leader-toimintatavan mukaan mm. maaseudun yritystoiminnan vahvistuminen, palveluiden ja toiminnan aikaansaaminen uusin tavoin, ympäristön tilan paraneminen asukaslähtöisin toimenpitein. Työpaikat Useiden hankkeiden suunnittelu ja opastaminen. Sähköisen hankehaun (Hyrrä) ohjeistusta ja opastusta. Ensimmäiset vireille tulleet hankkeet : Tractor pulling -rata Lappeenrannan radalle ja PUSA Puhdas Pien-Saimaa. Tilaisuuksia, infotempauksia ja tapahtumia: 1. Leader-toimiston Avoimet ovet Kylien avoimet ovet 6.6. Rutolassa, Siparilla, Korkea- Ahossa, Vilkjärvellä, Pulsassa, Lauritsalassa, Parjalassa, Punnanlahdessa ja Konnunsuolla. 3. Leader-infot Tapavainolassa, Simolassa, Punnanlahdessa, Joutsenossa. 4. Asukaslähtöisen toiminnan kehittämissuunnitelman kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen Lappeenrannan kaupunkialueella. Ideatyöpaja Imatralla Tavoite 1,2htv v. 2015, koko hankeaikana tavoite/ tot 20 htv/1 Henkilökuntaa 2 htv Yritykset Uudet yritykset 2015 tav. -, koko hankeaikana tav/tot 5/- Yhteisöllisyyden ja seudun vireyden, vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden kasvu. Hankkeissa aloitettu toiminta jatkuu pääsääntöisesti omillaan. Kannustetaan asukkaita omaan aktiivisuuteen. Vahvistetaan osallisuutta sekä kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin toimintaa. Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen (Saimaan ja paikallishistorian matkailullinen hyödyntäminen). 5

7 A3 Maakunnallinen kuntayhteistyö - Imatra-kaupunkiseutu Toteuttaja Etelä-Karjalan maakunnan kaikki 9 kuntaa Kuntayhteistyön koordinointi: Etelä-Karjalan liitto Rahoitusasiat: Lappeenrannan kaupunki Yhteyshenkilöt Satu Sikanen, tai Krista Huovila, tai Hankeaika Kustannukset Tavoitteet Maakunnallisen kuntayhteistyöhön varattiin enintään 1,5 /asukas, yhteensä , josta Lappeenrannan osuus oli (EU-määrärahaa). Imatra-kaupunkiseutuyhteistyö on jo vakiintunut toimintatapa maakunnalliselle yhteistyölle. Kuntayhteistyön tavoitteena on parantaa kuntien välistä tiedonkulkua ja luottamusta, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja, käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita ja selvityksiä sekä koordinoida alueen kehittämistä. Imatra-kaupunkiseudun kuntayhteistyön työvaliokunta koostuu alueen kunnanjohtajista sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton johtajista. Työvaliokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2015 kuntayhteistyön rahoituskohteita ovat: Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi) Saimaa International Airport (Wirma) Etelä-Karjalan ohjaamo (, Imatra ja Eksote) Invest in South Karelia (Wirma ja Kehy) Kuntayhteistyö parantaa kuntien välistä tiedonkulkua ja luottamusta, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja, käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita ja selvityksiä. Hankkeiden tulokset raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Työpaikat Ei suoria työpaikkojen syntymiseen liittyviä tavoitteita. Projektiaikaiset työpaikat: 4 Yritykset Ei suoria yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. Kuntayhteistyöllä rahoitetaan hankkeita ja toimenpiteitä, joilla luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen ja yritysten synnyttämiseksi alueelle. Kuntayhteistyön jatketaan myös vuonna Kuntayhteistyö tukee elinkeino-ohjelman toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisesta. 6

8 A4 Wirman palvelusopimus Yrityspalvelut: Perustamis- ja yleisneuvontapalvelut Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Sisältyy Wirman palvelusopimukseen. Tavoitteet Yritysneuvonnan tavoitteena on elinvoimaisen yritystoiminnan tukeminen Lappeenrannan alueella. Sekä aloittavat yrittäjät että toimivat yritykset kuuluvat Wirman yritysneuvonnan asiakkaisiin. Neuvonta edesauttaa yrittäjäksi aikovien työllistymistä, yritystoiminnan käynnistämistä ja yrityksissä olevien työpaikkojen säilymistä myös pitkällä tähtäimellä. Perustamisneuvonta neuvontakeskustelu liikeidean toteutuskelpoisuudesta yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä neuvonta liiketoimintasuunnitelma- ja lupaneuvonta starttiraha- ja pienlainalausunnot rahoitusneuvonta ja -kontaktit toimitilarekisteri ja -neuvonta Startti yrittäjyyteen -tilaisuudet ja muut koulutustilaisuudet Toimivien yritysten neuvonta kehitysidean arviointi ja neuvonta rahoitusneuvonta ja -kontaktit sukupolvenvaihdosneuvonta innovaatio-, tutkimus- ja koulutusverkostokontaktit tontti- ja toimitilarekisteri ja -neuvonta koulutustilaisuudet palvelutapahtumien määrä 749 kpl, joista perustamisneuvonnassa 176 kpl palveltuja asiakkaita 389 kpl starttirahalausuntoja 36 kpl ewirma sivujen yksittäisiä katseluita 6715 kpl, joista venäjänkielisellä sivustolla 1530 kpl, englanninkielisellä sivustolla 698 kpl Yhteydenottoja sivustojen kautta 57 kpl Tontti- ja toimitilarekisterin yksittäisiä katseluita kpl Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset Perustamisneuvonnan avulla syntyneet yritykset: 40 (tavoite 115 vuodessa) Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeino-ohjelma 7

9 A4 Wirman palvelusopimus - Yrityspalvelut: Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Sisältyy Wirman palvelusopimukseen. Ulkopuolisen rahoituksen osuus Tavoitteet Kasvupalveluiden tavoitteena on, että an syntyy uutta osaamispohjaista yritystoimintaa ja olemassa olevat yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. Kasvupalveluiden kautta syntyy uusia työpaikkoja. Aktivointi Työpajat ja muut tilaisuudet Willi-Idea -kilpailu Suora kontaktointi Liikeidean arviointi liiketoimintaidean toteutettavuusanalyysi jatkokehittämisneuvonta Starttipalvelu liikeidean jalostaminen yrityksen organisoituminen rahoitus- ja taloussuunnitelmaneuvonta tuotteistus-, myynti- ja immateriaalioikeusneuvonta liitetoimintasuunnitelmasparraus valmennukset ja työpajat Jalostamopalvelu liiketoiminnan suunnittelu- ja kehityspalvelut strategian valmistelun sparraus ja seuranta myynnin ja asiakassuhteiden kehittäminen taloushallinnon kehittäminen rahoittajaverkostot ja tuet tuotteiden ja palveluiden kehittäminen yhteistyökontaktien luonti Palveluiden kautta perustettu 5 yritystä sekä palveltu 12 yrittäjäksi aikovaa ja 7 yritystä. Liike-idea aihioita evaluoitu 42 kpl (tavoite 40). Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset Uudet yritykset 2015: 5 kpl (tavoite ) Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeino-ohjelma 8

10 A4 Wirman palvelusopimus - Yrityspalvelut: Sijoittumispalvelut Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Sisältyy Wirman palvelusopimukseen. Tavoitteet Sijoittumispalvelun tavoitteena on uusien yritysten sijoittuminen muualta Suomesta ja ulkomailta an. Uudet yritykset synnyttävät alueelle uusia työpaikkoja ja vahvistavat kaupungin elinkeinorakennetta. Sijoittumispalvelu sijoittumisneuvottelut sopivien toimitilojen etsintä ja paikallinen markkinainformaatio paikallisten kumppanien, asiakkaiden ja työvoiman kartoitus soveltuvien rekrytointikanavien tunnistaminen sijoittumiseen/kasvuun liittyvän liiketoimintasuunnitelman sparraus tarvittaessa verkottaminen kunnan ja muiden toimijoiden kanssa Sijoittumismarkkinointi Tunnistetaan potentiaalisia yrityksiä ja markkinoidaan a tunnistetuille yrityksille myyntitapaamiset asiakkaan luona asiakkaiden vierailut kohteissa (alueen ja potentiaalisten kumppanien esittely asiakkaalle) sijoittumisneuvotteluiden käynnistäminen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen yritysten sijaintipaikkana, esim. messuilla tapahtuva markkinointi ja nettisivut Sijoittumispalvelua tuotettu suunnitelman mukaan. Työpaikat Uudet työpaikat 2015: 90 Yritykset Uudet yritykset 2015: 12 (tavoite 28), joista osaamispohjaisia 7 kpl (tavoite 15) Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeino-ohjelma 9

11 A4 Wirman palvelusopimus - Kehityspalvelut Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Ulkopuolinen rahoitus (Innovaatioklusteri -hanke ja Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut -hanke). Tavoitteet Wirma tarjoaa erityisasiantuntemusta ja osallistuu omistajakuntiensa sekä maakunnan elinkeino-, innovaatio- ja matkailustrategioiden ja - ohjelmien suunnitteluun sekä toteutukseen. Wirma myös varautuu aluetta mahdollisesti koskettaviin elinkeinorakennemuutostilanteisiin. Wirma johtaa valittuja strategisia kehittämiskokonaisuuksia, joilla pyritään merkittävästi ja pitkäjänteisesti kehittämään seudun yritys-, asukas-, opiskelija- ja matkailijavetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Nämä strategiset kehittämiskokonaisuudet toteutetaan erillisrahoitteisina hankkeina, joihin täydentävä rahoitus haetaan Wirman ja omistajakuntien yhteistyönä. Green ja Energia- ja ympäristöalan yritystoiminnalle suunnattu palvelutoiminta huomioiden Green LPR ohjausryhmän, HINKU ja INKA tavoitteet EBN Green Economy teeman koordinointi, hankevalmistelutyö Horizon 2020 Green Energy Showroom -koordinointi ja vahvistaminen Maakunnan matkailustrategian valmistelu Matkailun kehittäminen Lappeenrannan kaupungin kansainvälistymistoimenpidesuunnitelman osatoteutus Hankevalmistelutyö 5 uutta jäsentä Green Energy Showroom verkostoon osallistuminen resurssiviisas kaupunki tiekarttatyön toteuttamiseen 2 kansainvälistä hankevalmistelua, joista Waste to product läpäisi 1. vaiheen, HabiDat odottaa päätöstä lokakuussa 3 kansallista hankevalmistelua, joista 2 saanut hyväksytyn päätöksen Maakunnan matkailustrategiatyön toteuttaminen yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa ja Geopark suunnitelman laatimiseen osallistuminen Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset - Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeinoelämää tukevaa vuoropuhelua on edistetty eri keinoin: tilaisuuksiin osallistunut kymmeniä yrittäjiä (avoin kj:n kyselytunti ja matkailuyrityksille suunnattu kj:n tilaisuus) Elinkeino-ohjelman ja Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelman toimeenpano. 10

12 A4 Wirman palvelusopimus Muut palvelut: InvestIn palvelut ja kaupunkimarkkinointi Pietarissa Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Sampo Vehviläinen, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa palvelusopimuksen mukaisesti euroa. Tavoitteet Sijoittautumispalveluiden tuottaminen sekä henkilöresursointi kaupunkimarkkinointia varten Pietarissa Wirman ja kaupungin edustustossa. Palvelut toteutetaan yhteistyössä SVKK:n ja edustuston henkilöstön kanssa. sijoittautumismarkkinointi- ja asiantuntijapalvelut edustuston markkinointi- ja viestintäpalvelut Työpaikat Yritykset 2 Invest In -seminaaria, yhteensä 100 osallistujaa sijoittautumisneuvottelut, 23 kpl 4 lehdistötiedotetta 2 lehdistötilaisuutta (teemat turismiin, alueen kehitykseen ja kulttuuriin liittyen), 2 + Invest in -esitystä muiden tilaisuuksissa, 1 messuosallistuminen yhdessä EK- MET-verkoston ja LUT:n kanssa Ei työpaikkatavoitteita 3 (tavoite 7), tavoite sisältyy sijoittautumispalveluiden kokonaistavoitteeseen Sijoittautuvat yritykset tarjoavat Lappeenrannassa jo toimiville yrityksille uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminta Pietarissa on kiinteä osa kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelmaa. Elinkeino-ohjelman ja Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelman toimeenpano. 11

13 A4 Wirman palvelusopimus - Muut palvelut: GoSaimaa Oy:n osakkuus Toteuttaja GoSaimaa Oy Yhteyshenkilö Alina Kujansivu, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa palvelusopimuksen mukaisesti euroa. Tavoitteet GoSaimaa Oy:n tehtävänä on Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinoinnin johtaminen ja toteuttaminen kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö toimii matkailumarkkinoinnin yhteistyöfoorumina ja pyrkii edistämään tasapuolisesti matkailua koko maakunnan alueella. Markkinoinnin tavoitteena on matkailijoiden määrän ja matkailutulon kasvattaminen Etelä-Karjalan alueella. GoSaimaa Oy:n hankkeen tavoitteena on luoda Saimaasta kolmas keskeinen ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Suomessa Helsingin ja Lapin rinnalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä- Karjalan maakunnan alueella sijaitsevien matkailu- ja palveluyrityksien kilpailukykyä kansainvälisyyden keinoin sekä kasvattaa makailutuloa. Hankkeella tuetaan matkailuyrityksien kansainvälistä kasvua sekä autetaan uusia yrityksiä aloittamaan kansainvälinen liiketoiminta tai aloittamaan myynti uudessa kohdemaassa/alueessa laajentamalla nykyistä markkina-aluetta. Kattomarkkinoinnin toteutus GoSaimaan hallituksen linjaamalla tavalla. Maakunnan kärkituotteina Saimaa elämykset, kylpylät, golf, tapahtumat sekä ostosmatkailu. Pääkohdemarkkinat kotimaan lisäksi Venäjä ja Keski-Eurooppa. Myös Aasian markkinan potentiaalia kartoitetaan uuden hankekauden aikana. Päämarkkinointikanavana maakunnan virallinen matkailuportaali Markkinointitoimenpiteisiin sisältyi mm. vahva sähköinen markkinointi eri kanavissa, messut, toimittajien tutustumismatkat alueelle, kotimaisten ja kansainvälisten esitemateriaalien valmistus ja jakelu, ostoskeskuspromootiot Pietarissa, uutiskirjeet sekä sosiaalisten median kanavien hyödyntäminen. Laadulliset tulokset gosaimaa.com ( ) Käynnit/istunnot (-0,6 %) Yksilöidyt kävijät (-1,95%) Sivun katselut (-6,30 %) mm. Venäjän matkailun tilanne on vaikuttanut sivuston kävijämääriin negatiivisesti. tykkääjiä tykkääjiä 4942 Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset - - GoSaimaa yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Elinkeino-ohjelman ja Kansainvälistymis- ja venäjä ohjelman toimeenpano. 12

14 K4 Wirman palvelusopimus Muut palvelut: Hiekkalinna 2015 toteutus Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Antti Tuomaala, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa palvelusopimuksen mukaisesti euroa. Tavoitteet Tavoitteena on edistää Lappeenrannan matkailua. Hiekkalinna kohteena tukee kaupunkimarkkinointia ja edistää elinkeinon toimintaedellytyksiä. Katujuna operoi välisen ajan. Katujunaa vuokrataan yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksiin tuomaan lisäarvoa tapahtumille. Työpaikat Yritykset - Karuselli ja pikkujuna ovat Hiekkalinnalla käytössä. Pikkujunassa tarvittava sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla ja tuulimyllyllä. Uusiutuvan energian käyttö on toteutettu yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Lisäksi Wirman omistuksessa on muuta kalustoa ja laitteita, joita vuokrataan yrityksille ja tapahtumien järjestäjille. Kohderyhmänä ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat sekä paikalliset ja kesäasukkaat. yrittäjävetoisen Hiekkalinnan toteuttamisen tukeminen katujunan operointi Hiekkalinna teemalla Heroes on auki Katujuna operoi Tämän lisäksi juna on ollut eri toimijoiden käytössä tapahtumissa, esimerkiksi partiolaisten Ömeising reissussa, Nuorisotoimen Kevätkumouksessa ja Afrikkalais-suomalaisessa karnevaalissa Ei työpaikkatavoitteita Vuosittainen määrärahavaraus Uusien matkailua edistävien palvelukokonaisuuksien ja tapahtuminen kehittäminen ja toteuttaminen. 13

15 A5 Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Markus Lankinen, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa varattu Tavoitteet Lappeenrannan kaupunki osallistuu aktiivisesti lentoliikenteen ylläpitoon ja lentoliikenteen kehittymisen edistämiseen lentoyhtiön kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Markkinointiyhteistyö pitää sisällään näkyvyyttä lentoyhtiön sekä lentoyhtiöiden markkinointiyhtiöiden Internet-sivuilla. Lappeenrannasta on tarjolla kansainvälisiä lentoyhteyksiä, mutta yhteyksien lukumäärä on laskenut. Vuoden 2015 alkupuolella (7/2015) palveltiin Lappeenrannan lentokentällä lentomatkustajaa. Laskua vuoteen 2014 oli -49.3%. Työpaikat Lappeenrannan lentokentällä on noin 20 työpaikkaa. Yritykset - Lentomatkustajat muodostavat pienen, mutta tärkeän tekijän Etelä Karjalan matkailussa. Alkuvuoden lentomatkailijoiden välillinen työllistävä vaikutus on noin 10 henkilötyövuotta. Kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat solmineet aiesopimuksen lentokentän ostamiseksi Finavialta. Tällä on vaikutusta lentoliikenteen kehittämistyöhön. Hanke voi merkittävästi muuttua, jos paikallinen operointi käynnistyy 2016 aikana. Elinkeino-ohjelma : tarjoaa toimivat kansainväliset lentoyhteydet: 1. on 4-6 vilkkaimman kentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. Vuoden 2015 alun liikennemäärällä mitattuna Lappeenrannan kenttä oli sijalla 8. 14

16 A6 Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Konsernihallinto Yhteyshenkilö Markku Heinonen, tai Kustannukset EU-määrärahavaraus hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Ohjelmatyötä jatkettiin v Wirman ja Tekesin rahoitusosuudella, joka on Hallitusohjelmassa on päätetty asteittain lakkauttaa innovatiivisten kaupunkiseutujen ohjelma. Rahoituksesta ei ole varmuutta kesän 2016 jälkeen. Tavoitteet INKA hankkeella kehitetään seudulle energia- ja ympäristöalan keskittymää ja siinä palveluoperaattorina toimivan Wirman toimintaa. Tavoitteena syventää Green Energy Showroom verkoston sekä tuotekehitystoimijoiden yhteistyötä sekä käynnistää yrityshankkeita julkisten hankintojen ja kokeiluympäristöjen ympärillä. Kestävät energiaratkaisut -ohjelmatyö on saatu vireästi käyntiin ja konkreettisia hankkeita on haettu ohjelmatyön painopisteiksi valituilla alueilla. Hankerahoitusta on INKA EAKR ohjelmasta EU:n Horizon 2020 ja Life ohjelmista. Green -Imatra ohjausryhmää vahvistettiin veturiyritysten edustuksella. Ryhmä koordinoi ja ohjaa energia- ja ympäristöteknologian alueellista kehittämistyötä. Yrityslähtöisiä kehittämishankkeita rakennetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tämä yhteistyö on konkretisoitunut resurssiviisaan Lappeenrannan tiekartan luomisena. 1. GES -verkosto on laajentunut 4 uudella yrityksellä 2. Kolme LUT hanketta saa rahoitusta INKA EAKR ohjelmasta 3. Lpr on valittu Sitran resurssiviisaiden kaupunkien (4) joukkoon ja kaupungin, yritysten ja yhteisöjen voimin on laadittu resurssiviisaan kaupungin tiekartta 2050 asti. 4. Kukkuroinmäen jätteestä tuotteita pilotin käynnistämiseksi on haettu rahoitusta 2,1 Meur Life IP ohjelmasta. Hakemusta ei vielä rahoitettu päällekkäisen kansallisen hakemuksen vuoksi. Jätteestä tuotteita liiketoiminnan käynnistämiseksi on haettu 8,9 Meur Horizon 2020 Waste ohjelmasta. Hakemus on edennyt 100 hakemuksesta 2. vaiheeseen 20 parhaan joukkoon. 5. EBN green economy toiminta on käynnistynyt ja tuonut EU hankekumppanuuksia yrityksille 6. Green -Imatra johtaminen kehittynyt ja yritysten rooli on vahvistunut ohjauksessa ja suunnan tarkistamisessa 7. LUT:n, yritysten ja kaupunkien keskinäinen verkostoituminen ja hankevalmistelutyö ovat vahvistuneet merkittävästi Työpaikat Realisoituvat ohjelmakauden lopulla Yritykset Tavoitteena on aikaansaada uutta yritystoimintaa kokeilualustojen kehitystyön tuloksena vuosien aikana. Kehittämistyö vahvistaa kaupungin tunnettuutta ympäristöliiketoiminnan keskittymänä ja lisää vetovoimaa. Ohjelmakausi on supistumassa kattaen vuodet Hankkeet toteuttavat elinkeino-ohjelmaa ja erityisesti ympäristöä säästävän liiketoiminnan kehittämistavoitteita. 15

17 A7 Rakennemuutoksen hallinta ja muut pienet hankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Konsernihallinto Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus Tavoitteet Rahoitusvaraus, josta osoitetaan toimialojen, konserniyhtiöiden tai Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esityksestä rahoitusta erilaisiin elinkeinopoliittisiin kehittämistoimiin. Työpaikat Yritykset Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. 16

18 Investointihankkeet B1 Linnoituksen Kehruuhuone Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Pekka Oksman, Hankeaika Kustannukset Kehruuhuoneen kunnostamisen kokonaiskustannusarvio oli euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio koko hankeaikana on , josta EU-määrärahaa ja EAKR Hankerahoituksen lisäksi Kehruuhuoneen kunnostamiseen osoitettiin EU-määrärahasta euroa ja Keisarinaseman vakuutuskorvauksista euroa. Vuoden 2015 EU-määrärahaa osuus kokonaiskustannusarviosta on euroa. Tavoitteet Tavoitteena oli peruskorjata entinen Linnoituksen Urheilutalo tapahtuma- ja juhlatilaksi ja vuokrata se yhdelle tai useammalle toimijalle tarkoitusta varten. Tilan peruskorjaustyöt alkoivat loppusyksystä 2014 ja ne jatkuivat kevääseen Linnoituksen Kehruuhuone hanke päättyi , jonka jälkeen tehtiin vielä hankkeen ulkopuolisia korjaustöitä. Tila luovutettiin vuokralaisen käyttöön hutikuun lopulla 2015, jolloin pidettiin myös Kehruuhuoneen avajaiset. Hankkeen tuloksena Linnoituksen Urheilutalosta peruskorjattiin vanhaa kunnioittaen tyylikäs ja toimiva uusi tapahtuma- ja juhlatila an. Tilat luovutettiin vuokralaisen käyttöön huhtikuun 2015 lopussa. Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneen toiminnasta vastaa tätä toimintaa varten perustettu yritys, Kehruuhuone Oy. Työpaikat Uudet työpaikat 2015: 8 (tavoite 1), koko hankeaikana: 11 (tavoite 1) Yritykset Uudet yritykset 2015: 0 (tavoite 0), koko hankeaikana: 1 (tavoite 0) Kehruuhuone elävöittää koko Linnoituksen toimintaa omilla sekä muiden järjestämillä tapahtumilla. Se palvelee paikallisia asukkaita sekä matkailijoita ympärivuotisesti sekä myös iltaisin, luoden lisää ansaintamahdollisuuksia myös muille alueen toimijoille. Kehruuhuone Oy työllisti talven aikana 3 henkilöä, joiden lisäksi se tulee työllistämään 8 vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä. Hanke päättyi Hankkeen päättymisen jälkeen Kehruuhuone toimii tavoitteiden mukaisesti ympärivuotisena tapahtuma- ja juhlatilana, jonka toiminnasta vastaa tilat vuokrannut Kehruuhuone Oy. Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneen toiminta toteuttaa elinkeino-ohjelman tavoitteita tuottaen matkailijoille uusia palveluja, elämyksiä ja kulttuuritapahtumia lisäten kaupungin houkuttelevuutta matkailukohteena sekä elävöittäen koko Linnoituksen aluetta. 17

19 B2 Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiasäästävämpään tekniikkaan Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi, Kadut ja ympäristö Yhteyshenkilö Terho Tiainen, tai , Topi Kangas, tai Hankeaika Kustannukset Vuoden 2015 kustannusarvio , joka sisältää mahdollisesti tilattavan lisäerän valaisimia ( ). Vuoden 2015 EU-määrärahaa Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Tästä EU-energiatuen osuus on (tai enintään 20 %) ja EU-määrärahan osuus yhteensä /3 vuotta, eli /v. Tavoitteet Työpaikat Yritykset Hankkeen kokonaiskustannus tulee olemaan n Tämä sisältää valaisinten hinnat ja asennustyöt. Suoritetaan useana vuonna vaiheittainen ja eri alueisiin jaettu katuvalaisimien vaihtotyö energiatehokkaampiin valaisimiin. Projekti supistui 2015 vuoden osalta, koska valtaosa hankinnasta on markkinaoikeuden käsittelyssä, josta päätös saataneen vuoden 2015 lopulla. 70/50 W valaisinten osalta hankinta on markkinaoikeuden käsittelyssä. Hanke toteutuu 2015 ainoastaan suurempitehoisten 150/100 W valaisinten osalta. Hanke käsittää ainoastaan 400 kpl valaisinvaihtoja. Näillä valaisimilla pyritään korvaamaan loput Lappeenrannan kaupungin alueella olevat 250 W elohopeavalaisimet. Valaisinvaihdoilla saadaan aikaan sähkönkulutuksen vähenemistä ja ympäristövaikutuksia, kuten valaisusta aiheutuvan hiilijalanjäljen pieneneminen. Asennusaikaiset työpaikat. Ei suoria yritysvaikutuksia. Monia alueita kaupungin sisällä kattava valaistuksen vaihtotyö parantaa liike- ja asuinalueiden houkuttelevuutta antamalla huolitellumman kuvan laadukkaan valaistuksen ansiosta. Hanke jatkuu vuosittain aina asti. Hankkeen energiatehokkaan valaisimet tukevat kestävää kehitystä ja pienentävät kaupunkivalaisun hiilijalanjälkeä merkittävästi toteuttaen näin strategian vihreitä arvoja. 18

20 B3 Mustolan sataman rautatieraiteen peruskorjaus Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi, Kadut ja ympäristö Yhteyshenkilöt Vesa Verho, tai Jarkko Kupiainen, tai Hankeaika Kustannukset Mustolan sataman rautatieraiteen peruskorjaukseen on vuosittain myönnetty noin tuki EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta. Vuodelle 2014 anottiin käytettäväksi etukäteen myös vuoden 2015 osuus, sillä vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet on kustannustehokkainta suorittaa yhtenä suurempana urakkana. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat Tavoitteet Vuoden 2015 EU-määrärahaa 0. Talousalueen elinkeinoelämälle tärkeän Mustolan sataman rautatieraiteen ylläpito ja peruskorjaus Trafi:n nykyvaatimusten tasolle. VR Track Oy on laatinut satama-alueen kuntotarkastuksen ja korjaustyön suunnitelmat sekä alustavan kustannusarvion. Ei toimenpiteitä. Rautatieraiteiden laatu on saatu vastaamaan nykyisten määräysten mukaisia vaatimuksia sekä mekaanisesti sopivammaksi satamaalueen rautatieliikenteelle. Myös raiteiden jatkuvien suurempien ylläpitokorjausten tarve saatiin poistettua. Työpaikat Rakennusaikaiset työpaikat Yritykset Ei suoria yritysvaikutuksia, mutta infrastruktuurin ylläpito tarpeellista alueen kehittymisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Hanke vaikuttaa sataman parantuneen rautatieliikenneolojen kautta positiivisesti Venäjän vientiin ja kauppaan, johon Mustolan teollisuusalue liittyy oleellisesti. Hanke jatkuu pienempien kunnostustöiden muodossa vuonna Toteuttaa tavoitetta hyvät liikenneyhteydet ja kansainvälinen saavutettavuus sekä tavoitetta luoda uusia teollisuustyöpaikkoja. Myös kestävä elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri toteutuvat hankkeessa. 19

21 B4 Tiurun sairaalakiinteistön kunnossapito Toteuttaja Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Yhteyshenkilö Johanna Alatalo, Hankeaika Kustannukset Kustannusarvio 2015: EU-määrärahaa euroa, joka tarkentuu loppuvuoden aikana. Kustannusiin osallistuu myös Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan toinen omistaja, Holiday Club Resorts Oy. Tavoitteet Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan toiminnanrahoitus niin, että yhtiö kykenee vastaamaan omistamansa Tiurun entisen sairaalarakennuksen vuosihuollosta ja näin säilyttämään rakennuksen korjauskelpoisena, kunnes rakennukselle löydetään uusi käyttötarkoitus ja uusi omistaja. Työpaikat Yritykset Rakennuksen vuosihuoltotoimenpiteet sisältäen muun muassa lämmittämisen, kiinteistöhuollon ja vartioinnin sekä tarpeelliset korjaustoimenpiteet. Tiurun entisen sairaalan vuosihuollolla mahdollistetaan maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvan rakennuksen säilyminen korjauskelpoisena. Ei toistaiseksi työpaikkavaikutuksia. Ei toistaiseksi yritysvaikutuksia. Rakennuksen säilyminen korjauskelpoisena mahdollistaa rakennuksen käyttöönoton myöhempänä ajankohtana asemakaavan mukaiseen toimitila- tai asumistarkoitukseen osaltaan täydentämään Rauha-Tiurun alueen toimintoja ja palveluita. Investointiluontoinen sijoitus Kiinteistö Oy Seniori-Saimaaseen on varauduttu tekemään myös vuosina Tiurun entisen sairaalan säilyttäminen korjauskelpoisena tukee elinkeino-ohjelman toimenpidettä Maakunnan matkailun kehittäminen. 20

22 B5 Kukkuroinmäen kokeiluympäristön rakentaminen Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Konsernihallinto Yhteyshenkilö Markku Heinonen, Hankeaika Kustannukset Kokonaiskustannukset 2,1 M (yrityshanke). Vuoden 2015 kaupungin EU-määrärahaa varattu KH:n päätöksellä Tavoitteet Tavoitteena on, että perustettava yhtiö investoi Kukkuroinmäen jäteasemalle tuotantolinjaan, jolla aloitetaan kierrätyskelpoisista jätteistä komposiittituotteiden koevalmistus. Pääasiallisesti materiaalit ovat loppusijoitukseen päätyviä, jolloin tuotanto lisää Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n materiaalin hyödynnettävyysastetta. Laitos on ensimmäinen lajissaan maailmassa ja teknologialle on haettu kansainvälistä patenttisuojaa. Hankkeen päätyttyä Kukkuroinmäen jäteasemalla on sinne päätyviä kierrätyskelpoisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi valmistava pilot-laitos, joka toimii myös täyden mittakaavan tutkimusalustana. Työpaikat Yritykset Kesän 2015 hankehaussa EU-komissio ei myöntänyt rahoitusta, vaikka hanke todettiin erityisen toimivaksi kiertotalouden hanke-esitykseksi. Toteutus viivästymässä kokonaisrahoituksen varmistumattomuuden johdosta. Uudet työpaikat 2017: 10 työpaikkaa Uudet yritykset 2016: 1 uusi yritys. Tarjoaa mahdollisuuden nykyisille yrityksille merkittävään liiketoiminnan uudistamiseen. Hanke toimii innovatiivisen yritystoiminnan ja kiertotalouden edistämisen lippulaivana ja näin vahvistaisi Green Lappeenrannan tunnettuutta. Rahoitusta haetaan eri lähteistä investointien käynnistämiseksi. Palvelee elinkeinorakenteen uudistamistavoitetta sekä Green brändin vahvistamista. 21

23 B6 Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Pekka Oksman, Hankeaika Kustannukset Hankkeen kustannusarvio on josta vuoden 2015 EU-määrärahaa Tavoitteet Kehruuhuoneeseen tehdään rakennusteknisiä korjauksia ja muutostöitä, jotta tilaa voidaan entistä paremmin hyödyntää ympärivuotisesti kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Rakennuksen energiataloutta parannetaan rakentamalla sisäänkäynnin yhteyteen tuulikaappi. Tuulikaapin rakentamisen lisäksi vanhojen ikkunoiden ja seinän välinen rako tiivistetään ulkopuolelta. Kehruuhuoneen Kristiinankadun puoleisen sisäänkäynnin portaat peruskorjataan vastaamaan nykyistä yleisilmettä ja tarvetta. Lisäksi Kehruuhuoneen ulkovalaistusta parannetaan. Tuloksena rakennuksen käytettävyys ja turvallisuus paranee sekä energiankulutus vähenee. Rakennustekniset työt: tuulikaapin suunnittelu ja rakentaminen ikkunoiden tiivistäminen portaiden ja kaiteiden suunnittelu ja korjaus ulkovalaistuksen parantaminen muut energiatehokkuutta ja turvallisuutta parantavat pienet muutostyöt Linnoituksen Kehruuhuoneen rakennustekniset muutokset ja korjaukset mahdollistavat tilan käytön ympärivuotisesti kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Rakennuksen käytettävyys paranee ja energiankulutus vähenee. Työpaikat Ei tavoitteita uusien työpaikkojen perustamiseksi. Yritykset Ei tavoitteita uusien yritysten perustamiseksi. Kehruuhuone elävöittää koko Linnoituksen toimintaa omilla sekä muiden järjestämillä tapahtumilla. Se palvelee paikallisia asukkaita sekä matkailijoita ympärivuotisesti sekä iltaisin, luoden lisää ansaintamahdollisuuksia myös muille alueen toimijoille. Hanke päättyy Kehruuhuone toteuttaa elinkeino-ohjelman tavoitteita tuottaen matkailijoille uusia palveluja, elämyksiä ja kulttuuritapahtumia lisäten kaupungin houkuttelevuutta matkailukohteena sekä elävöittäen koko Linnoituksen aluetta. 22

24 B7 Lentokenttäsäätiön perustaminen Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto Yhteyshenkilö Kimmo Jarva, tai Kustannukset Vuonna 2015 kaupunginhallituksen erillispäätöksellä osoitetaan EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta euroa lentoasemasäätiön perustamiseen. Tavoitteet Perustetaan säätiö lentokentän kehitys- ja kasvutavoitteiden toteut- tajaksi. Säätiön omistukseen tulevan operointiyhtiön liiketoimintasuunnitelma on valmisteltu. Säätiöstä tulee operointiyhtiön omistajayhteisö. Kauppakirja, jonka pohjalta säätiöstä tulee lentokentän omistaja on neuvoteltu valmiiksi. Työpaikat - Yritykset Säätiön perustaminen etenee, kun kaupunki, maakunnan liitto, Finavia ja Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyvät kauppakirjan. Lentokentän paikallisen operoinnin ja matkustajamäärien kasvun kautta välilliset ovat huomattavat. Säätiö toimii perustamisen jälkeen toistaiseksi. Elinkeino-ohjelma : tarjoaa toimivat kansainväliset lentoyhteydet: 1. on 4-6 vilkkaimman kentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. Vuoden 2015 alun liikennemäärällä mitattuna Lappeenrannan kenttä oli sijalla 8. 23

25 B8 Rauhan matkailualueen kehittäminen ja vihertyöt Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Määrärahavaraus euroa. Rahoitusvaraus, josta osoitetaan toimialojen, konserniyhtiöiden tai Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esityksestä rahoitusta Rauhan matkailualueen kehittämiseen ja vihertöihin. Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. B9 Maaseudun pienet infrahankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Määrärahavaraus euroa. Rahoitusvaraus, josta osoitetaan toimialojen, konserniyhtiöiden tai Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esityksestä rahoitusta maaseudun pieniin infrahankkeisiin. Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa. Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa. Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. 24

26 B10 Liike- ja teollisuusalueiden kehittäminen Mustola, Pajarila ja Myllymäki Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi, Kadut ja ympäristö Yhteyshenkilö Joonas Talka, tai Hankeaika Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus euroa, josta euroa on sidottu Mustolan sataman varastokentän rakentamisen rahoittamiseen. Tavoitteet Hankkeessa rakennetaan lisää varastokenttää Mustolan satamaalueelle. Samassa yhteydessä on tarkoitus parantaa kemikaalikonttikentän rakenteissa jo sijaitsevan alumiinikuonakasan mahdollisia haittavaikutuksia vähentämällä sen läpi suotuvan veden määrää. Työpaikat Yritykset Tavoitteena on saada enemmän varastointitilaa nykyisellään käyttämättömänä olevalle keskeiselle paikalle satama-alueella sekä alueen pohjavesien paremman hallinnan tuloksena vähemmän alumiinikuonan läpi suotuvan veden mukana purkuvesistöön päätyviä haitta-aineita. Hankkeessa rakennetaan jo olemassa olevan kemikaalikonttikentän viereen asfalttimurskeella päällystetty varastokenttä, joka toimii tarvittaessa esim. merikonttien väliaikaisena säilytysalueena. Kemikaalikonttikentän yhteyteen rakennetaan myös jätevesiverkkoon liitettävä putkiyhteys, joka varustetaan pumppaamolla. Näin haitta-aineita sisältävät vedet saadaan tarvittaessa ohjattua suoraan jäteveden puhdistamolle. Satama-alueelle saadaan runsaasti, n neliömetrin verran, lisää pysyvistä rakennuksista vapaata merikonttien väliaikaiseen varastointiin tarkoitettua tilaa. Tämän lisäksi alumiinikuonasta ympäristöön päätyvien haitta-aineiden määrää saadaan laskettua. Ei toistaiseksi työpaikkavaikutuksia Ei suoria yritysvaikutuksia, mutta infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen ovat tarpeellisia toimenpiteitä alueen kehittymisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Asfaltoidut ja valaistut kadut parantavat alueen yleisestä ilmettä ja näin yrityksillä on paremmat edellytykset sijoittaa alueelle liiketiloja. Lähiympäristön sekä vesien tila kohenee alumiinikuonan pienenevien haittavaikutusten vuoksi. Päällystystyöt pyritään tekemään vuoden 2015 aikana säiden niin salliessa. Tarvittaessa työt saatetaan päätökseen vuoden 2016 toukokuussa. Luodaan edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle Lappeenrannassa sekä pidetään huolta ympäristön tilasta. 25

27 B11 Strateginen kaavoitus / yleiskaavat Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. B12 Rakennemuutoksen hallinta ja muut investointihankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. 26

28 Lappeenrannan kaupunki Konsernihallinto Villimiehenkatu LAPPEENRANTA Markku Heinonen kehitysjohtaja puhelin Krista Huovila elinkeino- ja hankeasioiden kehittämispäällikkö puhelin Kati Korhonen projektikoordinaattori puhelin ISSN

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki )

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5), Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2012

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2012 KATSAUS VUOTEEN 2012 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2012 Kaupunginhallitus 4.2.2013 Kaupunginkanslian julkaisuja 2013:1 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön vuonna 2012 Lappeenrannan

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.1 1. Kohdealue......1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi...3 3. Alueen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2015 31.12.2016 - tarkistusosa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan matkailustrategia

Etelä-Karjalan matkailustrategia Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia? 3 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna 2015 4 Ponnistetaan vahvuuksilla

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta 21.03.2014 Kokoustiedot Aika 21.03.2014 perjantai klo 12.00-14.00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs)

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan MATKAILUSTRATEGIA

Etelä-Karjalan MATKAILUSTRATEGIA Etelä-Karjalan MATKAILUSTRATEGIA 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia? 3 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna 2015 4 Ponnistetaan vahvuuksilla

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10. 1 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017 toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015 1 Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Lausuntoversio 25.8.2015 Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia?... 2 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna

Lisätiedot