EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015"

Transkriptio

1 KATSAUS VUOTEEN 2015 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2015 Kaupunginhallitus Kaupunginkanslian julkaisuja 2015:2

2

3 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytöstä kootaan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteyteen katsaus, jossa jokainen määrärahasta rahoitettava toimenpidekokonaisuus tai hanke kuvataan yhden sivun mittaisella tiivistelmällä/hankekortilla. Tiivistelmässä kuvataan lyhyesti hankkeen perustiedot, keskeinen tavoite, toimenpiteet sekä saavutetut/saavutettavat tulokset. Tulosten lisäksi hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan työllistämisen, syntyneiden uusien työpaikkojen ja yritysten sekä välillisten vaikutusten osalta. Tiivistelmässä on myös kuvattu, miten hanke/toimenpide toteuttaa 2028 strategiaa. Tiedot perustuvat toteuttajien ilmoittamiin tietoihin ja yksityiskohtaisempaa tietoa saa tiivistelmissä mainituilta yhteyshenkilöiltä. Elinkeinojen kehittämistoiminnassa ja EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käytössä kiinnitetään erityistä huomiota rakennemuutoksen hallintaan, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, työllistämiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Vuoden 2015 talousarviossa elinkeinojen kehittämistoimiin osoitettavaa kaupungin rahoitusosuutta varten varattiin käyttötalous- ja investointiosassa yhteensä euroa. Vuodelta 2014 siirtyneet määrärahat ja konsernihallinnon sisäiset määrärahasiirrot huomioiden käyttösuunnitelman loppusumma on euroa. Määräraha sisältää vuodesta 2015 alkaen ostopalvelut Wirman Oy:ltä kokonaisuudessaan. Kaupunginhallitus hyväksyi EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttösuunnitelman EU- ja elinkeinopoliittisella määrärahalla rahoitetuissa hankkeissa ja toimenpiteissä työskenteli alkuvuoden aikana noin 30 henkilöä. Näiden lisäksi palkkatuella, työllistämistoimin ja erilaisissa työharjoittelu/-kokeilupaikoissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut noin 100 henkilöä. Hankkeiden ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana alueelle on alkuvuoden aikana syntynyt tai sijoittautunut 57 uutta yritystä ja 99 uutta työpaikkaa. Esimerkkejä avoimista hankehauista: ESR Euroopan sosiaalirahasto - haku on avoinna Etelä-Karjalan toimintalinjat ja erityistavoitteet: työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Central Baltic Programme - haku avoinna Rahoitettavat teemat: taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhteisten varojen kestävä käyttö, saavutettavuuden parantaminen sekä osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue Lappeenrannassa Krista Huovila Elinkeino- ja hankeasioiden kehittämispäällikkö

4 Hankkeen nimi Päätös Käyttö-suunnitelma + siirrot A Käyttötaloushankkeet A1 Silta työelämään (EKTA) Etelä-Karjalan työ- ja asukastupa KH 563/ A2 Maaseutuohjelma (LEADER) KH 263/ A3 Maakunnallinen yhteistyö: Imatra-kaupunkiseutu Työvaliokunta A4 Wirman palvelussopimus Sopimus Yrityspalvelut Perustamis- ja yleisneuvontapalvelut Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille Sijoittumispalvelut Kehityspalvelut Muut palvelut InvestIn palvelut ja kaupunkimarkkinointi Pietarissa GoSaimaa Oy:n osakkuus Hiekkalinna 2015 toteutus A5 Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen KH 178/ A6 Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) Varaus A7 Rakennemuutoksen hallinta ja muut pienet hankkeet Varaus B Investointihankkeet B1 Linnoituksen Kehruuhuone KH 351/13, 321/ B2 Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiasäästävämpään tekniikkaan KH 469/ B3 Sataman rautatieraiteen peruskorjaus KH 268/14 0 B4 Tiurun sairaalakiinteistön kunnossapito KH 458/ B5 CompoPilot Kukkuroinmäen kokeiluympäristön rakentaminen KH 125/ B6 Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke KJ 25/ B7 Lentokenttäsäätiön perustaminen Talousarvio B8 Rauha matkailualueen kehittäminen ja vihertyöt Varaus B9 Maaseudun pienet infrahankkeet: Kylien valaistus, pysäkit ja pyörätiet Varaus B10 Liike- ja teollisuusalueiden kehittäminen: Mustola, Pajarila, Myllymäki KH 261/ B11 Strateginen kaavoitus/yleiskaavat Varaus B12 Rakennemuutoksen hallinta - investointihankkeet Varaus RAHOITUS YHTEENSÄ x x x x 3

5 Käyttötaloushankkeet A1 Silta työelämään Toteuttaja Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry (EKTA) Yhteyshenkilö Anu Olkkonen, tai Hankeaika Kustannukset Lappeenrannan kaupungin rahoitus on ja ELY-keskuksen Tavoitteet : työkokeilu palkkatukityö työkokeilu kuntouttava työtoiminta ja harjoittelupaikat. Tavoitteena on, että 10 henkilöä kiinnittyisi työelämään ja 10 henkilöä koulutukseen. Työpaikat Yritykset Tavoitteet, henkilömäärät toimenpiteittäin : työllistää palkkatuella 40 henkilöä työkokeilu 42 henkilöä Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen (ulkoaluetyöt ja vanhustyö). Työttömien syrjäytymisen ehkäisy työtoiminnan avulla. Tavoitteisiin pyritään työtoiminnan lisäksi pienimuotoisten koulutusten ja asiantuntijaluentojen avulla. Lisäksi asiakkaille tarjotaan tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja järjestetään erilaisia teemapäiviä. Tarvittaessa ohjataan asiakkaita esim. päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Jatketaan yritysyhteistyön kehittämistä Henkilömäärät toimenpiteittäin mennessä palkkatuella työllistetty 24 henkilöä työkokeilu 26 henkilöä kuntouttava työtoiminta 40 henkilöä muut 6 henkilöä Kesäkuun loppuun mennessä 7 henkilöä on kiinnittynyt työmarkkinoille. Palkkatukityöllistetyt, 24 eri henkilöä mennessä. Henkilökuntaa yhteensä 8 henkilöä Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen (ulkoaluetyöt ja vanhustyö). Työttömien syrjäytymisen ehkäisy työtoiminnan avulla. Sosiaalisen osallisuuden lisääminen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen. 4

6 A2 Maaseutuohjelma Leader Toteuttaja Leader Länsi-Saimaa ry Yhteyshenkilö Sirpa Onttinen, tai Hankeaika Leader ohjelmakausi Hankerahoituspäätöksiä aikaisintaan syksystä Kustannukset Ohjelma-alueen kokonaisrahoitus on 3,6 milj. (EU ja valtio 80%, kunnat 20%). Lisäksi yksityisrahoitus 1,9 milj.. Lappeenrannan osuus julkisesta rahoituksesta on 54,6%. Lappeenrannan Leader-rahoitus on euroa. Tavoitteet Leader-toimintatavan mukaan mm. maaseudun yritystoiminnan vahvistuminen, palveluiden ja toiminnan aikaansaaminen uusin tavoin, ympäristön tilan paraneminen asukaslähtöisin toimenpitein. Työpaikat Useiden hankkeiden suunnittelu ja opastaminen. Sähköisen hankehaun (Hyrrä) ohjeistusta ja opastusta. Ensimmäiset vireille tulleet hankkeet : Tractor pulling -rata Lappeenrannan radalle ja PUSA Puhdas Pien-Saimaa. Tilaisuuksia, infotempauksia ja tapahtumia: 1. Leader-toimiston Avoimet ovet Kylien avoimet ovet 6.6. Rutolassa, Siparilla, Korkea- Ahossa, Vilkjärvellä, Pulsassa, Lauritsalassa, Parjalassa, Punnanlahdessa ja Konnunsuolla. 3. Leader-infot Tapavainolassa, Simolassa, Punnanlahdessa, Joutsenossa. 4. Asukaslähtöisen toiminnan kehittämissuunnitelman kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen Lappeenrannan kaupunkialueella. Ideatyöpaja Imatralla Tavoite 1,2htv v. 2015, koko hankeaikana tavoite/ tot 20 htv/1 Henkilökuntaa 2 htv Yritykset Uudet yritykset 2015 tav. -, koko hankeaikana tav/tot 5/- Yhteisöllisyyden ja seudun vireyden, vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden kasvu. Hankkeissa aloitettu toiminta jatkuu pääsääntöisesti omillaan. Kannustetaan asukkaita omaan aktiivisuuteen. Vahvistetaan osallisuutta sekä kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin toimintaa. Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen (Saimaan ja paikallishistorian matkailullinen hyödyntäminen). 5

7 A3 Maakunnallinen kuntayhteistyö - Imatra-kaupunkiseutu Toteuttaja Etelä-Karjalan maakunnan kaikki 9 kuntaa Kuntayhteistyön koordinointi: Etelä-Karjalan liitto Rahoitusasiat: Lappeenrannan kaupunki Yhteyshenkilöt Satu Sikanen, tai Krista Huovila, tai Hankeaika Kustannukset Tavoitteet Maakunnallisen kuntayhteistyöhön varattiin enintään 1,5 /asukas, yhteensä , josta Lappeenrannan osuus oli (EU-määrärahaa). Imatra-kaupunkiseutuyhteistyö on jo vakiintunut toimintatapa maakunnalliselle yhteistyölle. Kuntayhteistyön tavoitteena on parantaa kuntien välistä tiedonkulkua ja luottamusta, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja, käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita ja selvityksiä sekä koordinoida alueen kehittämistä. Imatra-kaupunkiseudun kuntayhteistyön työvaliokunta koostuu alueen kunnanjohtajista sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton johtajista. Työvaliokunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2015 kuntayhteistyön rahoituskohteita ovat: Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi) Saimaa International Airport (Wirma) Etelä-Karjalan ohjaamo (, Imatra ja Eksote) Invest in South Karelia (Wirma ja Kehy) Kuntayhteistyö parantaa kuntien välistä tiedonkulkua ja luottamusta, kehittää alueellisen yhteistyön toimintatapoja, käynnistää strategisesti merkittäviä hankkeita ja selvityksiä. Hankkeiden tulokset raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Työpaikat Ei suoria työpaikkojen syntymiseen liittyviä tavoitteita. Projektiaikaiset työpaikat: 4 Yritykset Ei suoria yritysten syntymiseen liittyviä tavoitteita. Kuntayhteistyöllä rahoitetaan hankkeita ja toimenpiteitä, joilla luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen ja yritysten synnyttämiseksi alueelle. Kuntayhteistyön jatketaan myös vuonna Kuntayhteistyö tukee elinkeino-ohjelman toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisesta. 6

8 A4 Wirman palvelusopimus Yrityspalvelut: Perustamis- ja yleisneuvontapalvelut Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Sisältyy Wirman palvelusopimukseen. Tavoitteet Yritysneuvonnan tavoitteena on elinvoimaisen yritystoiminnan tukeminen Lappeenrannan alueella. Sekä aloittavat yrittäjät että toimivat yritykset kuuluvat Wirman yritysneuvonnan asiakkaisiin. Neuvonta edesauttaa yrittäjäksi aikovien työllistymistä, yritystoiminnan käynnistämistä ja yrityksissä olevien työpaikkojen säilymistä myös pitkällä tähtäimellä. Perustamisneuvonta neuvontakeskustelu liikeidean toteutuskelpoisuudesta yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvä neuvonta liiketoimintasuunnitelma- ja lupaneuvonta starttiraha- ja pienlainalausunnot rahoitusneuvonta ja -kontaktit toimitilarekisteri ja -neuvonta Startti yrittäjyyteen -tilaisuudet ja muut koulutustilaisuudet Toimivien yritysten neuvonta kehitysidean arviointi ja neuvonta rahoitusneuvonta ja -kontaktit sukupolvenvaihdosneuvonta innovaatio-, tutkimus- ja koulutusverkostokontaktit tontti- ja toimitilarekisteri ja -neuvonta koulutustilaisuudet palvelutapahtumien määrä 749 kpl, joista perustamisneuvonnassa 176 kpl palveltuja asiakkaita 389 kpl starttirahalausuntoja 36 kpl ewirma sivujen yksittäisiä katseluita 6715 kpl, joista venäjänkielisellä sivustolla 1530 kpl, englanninkielisellä sivustolla 698 kpl Yhteydenottoja sivustojen kautta 57 kpl Tontti- ja toimitilarekisterin yksittäisiä katseluita kpl Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset Perustamisneuvonnan avulla syntyneet yritykset: 40 (tavoite 115 vuodessa) Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeino-ohjelma 7

9 A4 Wirman palvelusopimus - Yrityspalvelut: Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Sisältyy Wirman palvelusopimukseen. Ulkopuolisen rahoituksen osuus Tavoitteet Kasvupalveluiden tavoitteena on, että an syntyy uutta osaamispohjaista yritystoimintaa ja olemassa olevat yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. Kasvupalveluiden kautta syntyy uusia työpaikkoja. Aktivointi Työpajat ja muut tilaisuudet Willi-Idea -kilpailu Suora kontaktointi Liikeidean arviointi liiketoimintaidean toteutettavuusanalyysi jatkokehittämisneuvonta Starttipalvelu liikeidean jalostaminen yrityksen organisoituminen rahoitus- ja taloussuunnitelmaneuvonta tuotteistus-, myynti- ja immateriaalioikeusneuvonta liitetoimintasuunnitelmasparraus valmennukset ja työpajat Jalostamopalvelu liiketoiminnan suunnittelu- ja kehityspalvelut strategian valmistelun sparraus ja seuranta myynnin ja asiakassuhteiden kehittäminen taloushallinnon kehittäminen rahoittajaverkostot ja tuet tuotteiden ja palveluiden kehittäminen yhteistyökontaktien luonti Palveluiden kautta perustettu 5 yritystä sekä palveltu 12 yrittäjäksi aikovaa ja 7 yritystä. Liike-idea aihioita evaluoitu 42 kpl (tavoite 40). Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset Uudet yritykset 2015: 5 kpl (tavoite ) Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeino-ohjelma 8

10 A4 Wirman palvelusopimus - Yrityspalvelut: Sijoittumispalvelut Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Sisältyy Wirman palvelusopimukseen. Tavoitteet Sijoittumispalvelun tavoitteena on uusien yritysten sijoittuminen muualta Suomesta ja ulkomailta an. Uudet yritykset synnyttävät alueelle uusia työpaikkoja ja vahvistavat kaupungin elinkeinorakennetta. Sijoittumispalvelu sijoittumisneuvottelut sopivien toimitilojen etsintä ja paikallinen markkinainformaatio paikallisten kumppanien, asiakkaiden ja työvoiman kartoitus soveltuvien rekrytointikanavien tunnistaminen sijoittumiseen/kasvuun liittyvän liiketoimintasuunnitelman sparraus tarvittaessa verkottaminen kunnan ja muiden toimijoiden kanssa Sijoittumismarkkinointi Tunnistetaan potentiaalisia yrityksiä ja markkinoidaan a tunnistetuille yrityksille myyntitapaamiset asiakkaan luona asiakkaiden vierailut kohteissa (alueen ja potentiaalisten kumppanien esittely asiakkaalle) sijoittumisneuvotteluiden käynnistäminen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen yritysten sijaintipaikkana, esim. messuilla tapahtuva markkinointi ja nettisivut Sijoittumispalvelua tuotettu suunnitelman mukaan. Työpaikat Uudet työpaikat 2015: 90 Yritykset Uudet yritykset 2015: 12 (tavoite 28), joista osaamispohjaisia 7 kpl (tavoite 15) Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeino-ohjelma 9

11 A4 Wirman palvelusopimus - Kehityspalvelut Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Johanna Väyrynen, tai Kustannukset Ulkopuolinen rahoitus (Innovaatioklusteri -hanke ja Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut -hanke). Tavoitteet Wirma tarjoaa erityisasiantuntemusta ja osallistuu omistajakuntiensa sekä maakunnan elinkeino-, innovaatio- ja matkailustrategioiden ja - ohjelmien suunnitteluun sekä toteutukseen. Wirma myös varautuu aluetta mahdollisesti koskettaviin elinkeinorakennemuutostilanteisiin. Wirma johtaa valittuja strategisia kehittämiskokonaisuuksia, joilla pyritään merkittävästi ja pitkäjänteisesti kehittämään seudun yritys-, asukas-, opiskelija- ja matkailijavetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Nämä strategiset kehittämiskokonaisuudet toteutetaan erillisrahoitteisina hankkeina, joihin täydentävä rahoitus haetaan Wirman ja omistajakuntien yhteistyönä. Green ja Energia- ja ympäristöalan yritystoiminnalle suunnattu palvelutoiminta huomioiden Green LPR ohjausryhmän, HINKU ja INKA tavoitteet EBN Green Economy teeman koordinointi, hankevalmistelutyö Horizon 2020 Green Energy Showroom -koordinointi ja vahvistaminen Maakunnan matkailustrategian valmistelu Matkailun kehittäminen Lappeenrannan kaupungin kansainvälistymistoimenpidesuunnitelman osatoteutus Hankevalmistelutyö 5 uutta jäsentä Green Energy Showroom verkostoon osallistuminen resurssiviisas kaupunki tiekarttatyön toteuttamiseen 2 kansainvälistä hankevalmistelua, joista Waste to product läpäisi 1. vaiheen, HabiDat odottaa päätöstä lokakuussa 3 kansallista hankevalmistelua, joista 2 saanut hyväksytyn päätöksen Maakunnan matkailustrategiatyön toteuttaminen yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa ja Geopark suunnitelman laatimiseen osallistuminen Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset - Vuosittainen määrärahavaraus Elinkeinoelämää tukevaa vuoropuhelua on edistetty eri keinoin: tilaisuuksiin osallistunut kymmeniä yrittäjiä (avoin kj:n kyselytunti ja matkailuyrityksille suunnattu kj:n tilaisuus) Elinkeino-ohjelman ja Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelman toimeenpano. 10

12 A4 Wirman palvelusopimus Muut palvelut: InvestIn palvelut ja kaupunkimarkkinointi Pietarissa Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Sampo Vehviläinen, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa palvelusopimuksen mukaisesti euroa. Tavoitteet Sijoittautumispalveluiden tuottaminen sekä henkilöresursointi kaupunkimarkkinointia varten Pietarissa Wirman ja kaupungin edustustossa. Palvelut toteutetaan yhteistyössä SVKK:n ja edustuston henkilöstön kanssa. sijoittautumismarkkinointi- ja asiantuntijapalvelut edustuston markkinointi- ja viestintäpalvelut Työpaikat Yritykset 2 Invest In -seminaaria, yhteensä 100 osallistujaa sijoittautumisneuvottelut, 23 kpl 4 lehdistötiedotetta 2 lehdistötilaisuutta (teemat turismiin, alueen kehitykseen ja kulttuuriin liittyen), 2 + Invest in -esitystä muiden tilaisuuksissa, 1 messuosallistuminen yhdessä EK- MET-verkoston ja LUT:n kanssa Ei työpaikkatavoitteita 3 (tavoite 7), tavoite sisältyy sijoittautumispalveluiden kokonaistavoitteeseen Sijoittautuvat yritykset tarjoavat Lappeenrannassa jo toimiville yrityksille uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminta Pietarissa on kiinteä osa kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelmaa. Elinkeino-ohjelman ja Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelman toimeenpano. 11

13 A4 Wirman palvelusopimus - Muut palvelut: GoSaimaa Oy:n osakkuus Toteuttaja GoSaimaa Oy Yhteyshenkilö Alina Kujansivu, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa palvelusopimuksen mukaisesti euroa. Tavoitteet GoSaimaa Oy:n tehtävänä on Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinoinnin johtaminen ja toteuttaminen kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö toimii matkailumarkkinoinnin yhteistyöfoorumina ja pyrkii edistämään tasapuolisesti matkailua koko maakunnan alueella. Markkinoinnin tavoitteena on matkailijoiden määrän ja matkailutulon kasvattaminen Etelä-Karjalan alueella. GoSaimaa Oy:n hankkeen tavoitteena on luoda Saimaasta kolmas keskeinen ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Suomessa Helsingin ja Lapin rinnalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä- Karjalan maakunnan alueella sijaitsevien matkailu- ja palveluyrityksien kilpailukykyä kansainvälisyyden keinoin sekä kasvattaa makailutuloa. Hankkeella tuetaan matkailuyrityksien kansainvälistä kasvua sekä autetaan uusia yrityksiä aloittamaan kansainvälinen liiketoiminta tai aloittamaan myynti uudessa kohdemaassa/alueessa laajentamalla nykyistä markkina-aluetta. Kattomarkkinoinnin toteutus GoSaimaan hallituksen linjaamalla tavalla. Maakunnan kärkituotteina Saimaa elämykset, kylpylät, golf, tapahtumat sekä ostosmatkailu. Pääkohdemarkkinat kotimaan lisäksi Venäjä ja Keski-Eurooppa. Myös Aasian markkinan potentiaalia kartoitetaan uuden hankekauden aikana. Päämarkkinointikanavana maakunnan virallinen matkailuportaali Markkinointitoimenpiteisiin sisältyi mm. vahva sähköinen markkinointi eri kanavissa, messut, toimittajien tutustumismatkat alueelle, kotimaisten ja kansainvälisten esitemateriaalien valmistus ja jakelu, ostoskeskuspromootiot Pietarissa, uutiskirjeet sekä sosiaalisten median kanavien hyödyntäminen. Laadulliset tulokset gosaimaa.com ( ) Käynnit/istunnot (-0,6 %) Yksilöidyt kävijät (-1,95%) Sivun katselut (-6,30 %) mm. Venäjän matkailun tilanne on vaikuttanut sivuston kävijämääriin negatiivisesti. tykkääjiä tykkääjiä 4942 Työpaikat Ei työpaikkatavoitteita Yritykset - - GoSaimaa yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Elinkeino-ohjelman ja Kansainvälistymis- ja venäjä ohjelman toimeenpano. 12

14 K4 Wirman palvelusopimus Muut palvelut: Hiekkalinna 2015 toteutus Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Antti Tuomaala, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa palvelusopimuksen mukaisesti euroa. Tavoitteet Tavoitteena on edistää Lappeenrannan matkailua. Hiekkalinna kohteena tukee kaupunkimarkkinointia ja edistää elinkeinon toimintaedellytyksiä. Katujuna operoi välisen ajan. Katujunaa vuokrataan yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksiin tuomaan lisäarvoa tapahtumille. Työpaikat Yritykset - Karuselli ja pikkujuna ovat Hiekkalinnalla käytössä. Pikkujunassa tarvittava sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla ja tuulimyllyllä. Uusiutuvan energian käyttö on toteutettu yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Lisäksi Wirman omistuksessa on muuta kalustoa ja laitteita, joita vuokrataan yrityksille ja tapahtumien järjestäjille. Kohderyhmänä ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat sekä paikalliset ja kesäasukkaat. yrittäjävetoisen Hiekkalinnan toteuttamisen tukeminen katujunan operointi Hiekkalinna teemalla Heroes on auki Katujuna operoi Tämän lisäksi juna on ollut eri toimijoiden käytössä tapahtumissa, esimerkiksi partiolaisten Ömeising reissussa, Nuorisotoimen Kevätkumouksessa ja Afrikkalais-suomalaisessa karnevaalissa Ei työpaikkatavoitteita Vuosittainen määrärahavaraus Uusien matkailua edistävien palvelukokonaisuuksien ja tapahtuminen kehittäminen ja toteuttaminen. 13

15 A5 Lentoliikenteen ja lentokentän kehittäminen Toteuttaja Wirma Oy Yhteyshenkilö Markus Lankinen, tai Kustannukset Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 EU-määrärahaa varattu Tavoitteet Lappeenrannan kaupunki osallistuu aktiivisesti lentoliikenteen ylläpitoon ja lentoliikenteen kehittymisen edistämiseen lentoyhtiön kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Markkinointiyhteistyö pitää sisällään näkyvyyttä lentoyhtiön sekä lentoyhtiöiden markkinointiyhtiöiden Internet-sivuilla. Lappeenrannasta on tarjolla kansainvälisiä lentoyhteyksiä, mutta yhteyksien lukumäärä on laskenut. Vuoden 2015 alkupuolella (7/2015) palveltiin Lappeenrannan lentokentällä lentomatkustajaa. Laskua vuoteen 2014 oli -49.3%. Työpaikat Lappeenrannan lentokentällä on noin 20 työpaikkaa. Yritykset - Lentomatkustajat muodostavat pienen, mutta tärkeän tekijän Etelä Karjalan matkailussa. Alkuvuoden lentomatkailijoiden välillinen työllistävä vaikutus on noin 10 henkilötyövuotta. Kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat solmineet aiesopimuksen lentokentän ostamiseksi Finavialta. Tällä on vaikutusta lentoliikenteen kehittämistyöhön. Hanke voi merkittävästi muuttua, jos paikallinen operointi käynnistyy 2016 aikana. Elinkeino-ohjelma : tarjoaa toimivat kansainväliset lentoyhteydet: 1. on 4-6 vilkkaimman kentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. Vuoden 2015 alun liikennemäärällä mitattuna Lappeenrannan kenttä oli sijalla 8. 14

16 A6 Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Konsernihallinto Yhteyshenkilö Markku Heinonen, tai Kustannukset EU-määrärahavaraus hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Ohjelmatyötä jatkettiin v Wirman ja Tekesin rahoitusosuudella, joka on Hallitusohjelmassa on päätetty asteittain lakkauttaa innovatiivisten kaupunkiseutujen ohjelma. Rahoituksesta ei ole varmuutta kesän 2016 jälkeen. Tavoitteet INKA hankkeella kehitetään seudulle energia- ja ympäristöalan keskittymää ja siinä palveluoperaattorina toimivan Wirman toimintaa. Tavoitteena syventää Green Energy Showroom verkoston sekä tuotekehitystoimijoiden yhteistyötä sekä käynnistää yrityshankkeita julkisten hankintojen ja kokeiluympäristöjen ympärillä. Kestävät energiaratkaisut -ohjelmatyö on saatu vireästi käyntiin ja konkreettisia hankkeita on haettu ohjelmatyön painopisteiksi valituilla alueilla. Hankerahoitusta on INKA EAKR ohjelmasta EU:n Horizon 2020 ja Life ohjelmista. Green -Imatra ohjausryhmää vahvistettiin veturiyritysten edustuksella. Ryhmä koordinoi ja ohjaa energia- ja ympäristöteknologian alueellista kehittämistyötä. Yrityslähtöisiä kehittämishankkeita rakennetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Tämä yhteistyö on konkretisoitunut resurssiviisaan Lappeenrannan tiekartan luomisena. 1. GES -verkosto on laajentunut 4 uudella yrityksellä 2. Kolme LUT hanketta saa rahoitusta INKA EAKR ohjelmasta 3. Lpr on valittu Sitran resurssiviisaiden kaupunkien (4) joukkoon ja kaupungin, yritysten ja yhteisöjen voimin on laadittu resurssiviisaan kaupungin tiekartta 2050 asti. 4. Kukkuroinmäen jätteestä tuotteita pilotin käynnistämiseksi on haettu rahoitusta 2,1 Meur Life IP ohjelmasta. Hakemusta ei vielä rahoitettu päällekkäisen kansallisen hakemuksen vuoksi. Jätteestä tuotteita liiketoiminnan käynnistämiseksi on haettu 8,9 Meur Horizon 2020 Waste ohjelmasta. Hakemus on edennyt 100 hakemuksesta 2. vaiheeseen 20 parhaan joukkoon. 5. EBN green economy toiminta on käynnistynyt ja tuonut EU hankekumppanuuksia yrityksille 6. Green -Imatra johtaminen kehittynyt ja yritysten rooli on vahvistunut ohjauksessa ja suunnan tarkistamisessa 7. LUT:n, yritysten ja kaupunkien keskinäinen verkostoituminen ja hankevalmistelutyö ovat vahvistuneet merkittävästi Työpaikat Realisoituvat ohjelmakauden lopulla Yritykset Tavoitteena on aikaansaada uutta yritystoimintaa kokeilualustojen kehitystyön tuloksena vuosien aikana. Kehittämistyö vahvistaa kaupungin tunnettuutta ympäristöliiketoiminnan keskittymänä ja lisää vetovoimaa. Ohjelmakausi on supistumassa kattaen vuodet Hankkeet toteuttavat elinkeino-ohjelmaa ja erityisesti ympäristöä säästävän liiketoiminnan kehittämistavoitteita. 15

17 A7 Rakennemuutoksen hallinta ja muut pienet hankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Konsernihallinto Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus Tavoitteet Rahoitusvaraus, josta osoitetaan toimialojen, konserniyhtiöiden tai Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esityksestä rahoitusta erilaisiin elinkeinopoliittisiin kehittämistoimiin. Työpaikat Yritykset Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. 16

18 Investointihankkeet B1 Linnoituksen Kehruuhuone Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Pekka Oksman, Hankeaika Kustannukset Kehruuhuoneen kunnostamisen kokonaiskustannusarvio oli euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio koko hankeaikana on , josta EU-määrärahaa ja EAKR Hankerahoituksen lisäksi Kehruuhuoneen kunnostamiseen osoitettiin EU-määrärahasta euroa ja Keisarinaseman vakuutuskorvauksista euroa. Vuoden 2015 EU-määrärahaa osuus kokonaiskustannusarviosta on euroa. Tavoitteet Tavoitteena oli peruskorjata entinen Linnoituksen Urheilutalo tapahtuma- ja juhlatilaksi ja vuokrata se yhdelle tai useammalle toimijalle tarkoitusta varten. Tilan peruskorjaustyöt alkoivat loppusyksystä 2014 ja ne jatkuivat kevääseen Linnoituksen Kehruuhuone hanke päättyi , jonka jälkeen tehtiin vielä hankkeen ulkopuolisia korjaustöitä. Tila luovutettiin vuokralaisen käyttöön hutikuun lopulla 2015, jolloin pidettiin myös Kehruuhuoneen avajaiset. Hankkeen tuloksena Linnoituksen Urheilutalosta peruskorjattiin vanhaa kunnioittaen tyylikäs ja toimiva uusi tapahtuma- ja juhlatila an. Tilat luovutettiin vuokralaisen käyttöön huhtikuun 2015 lopussa. Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneen toiminnasta vastaa tätä toimintaa varten perustettu yritys, Kehruuhuone Oy. Työpaikat Uudet työpaikat 2015: 8 (tavoite 1), koko hankeaikana: 11 (tavoite 1) Yritykset Uudet yritykset 2015: 0 (tavoite 0), koko hankeaikana: 1 (tavoite 0) Kehruuhuone elävöittää koko Linnoituksen toimintaa omilla sekä muiden järjestämillä tapahtumilla. Se palvelee paikallisia asukkaita sekä matkailijoita ympärivuotisesti sekä myös iltaisin, luoden lisää ansaintamahdollisuuksia myös muille alueen toimijoille. Kehruuhuone Oy työllisti talven aikana 3 henkilöä, joiden lisäksi se tulee työllistämään 8 vakituista henkilöä sekä kausityöntekijöitä. Hanke päättyi Hankkeen päättymisen jälkeen Kehruuhuone toimii tavoitteiden mukaisesti ympärivuotisena tapahtuma- ja juhlatilana, jonka toiminnasta vastaa tilat vuokrannut Kehruuhuone Oy. Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneen toiminta toteuttaa elinkeino-ohjelman tavoitteita tuottaen matkailijoille uusia palveluja, elämyksiä ja kulttuuritapahtumia lisäten kaupungin houkuttelevuutta matkailukohteena sekä elävöittäen koko Linnoituksen aluetta. 17

19 B2 Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiasäästävämpään tekniikkaan Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi, Kadut ja ympäristö Yhteyshenkilö Terho Tiainen, tai , Topi Kangas, tai Hankeaika Kustannukset Vuoden 2015 kustannusarvio , joka sisältää mahdollisesti tilattavan lisäerän valaisimia ( ). Vuoden 2015 EU-määrärahaa Hankkeen kokonaiskustannusarvio on Tästä EU-energiatuen osuus on (tai enintään 20 %) ja EU-määrärahan osuus yhteensä /3 vuotta, eli /v. Tavoitteet Työpaikat Yritykset Hankkeen kokonaiskustannus tulee olemaan n Tämä sisältää valaisinten hinnat ja asennustyöt. Suoritetaan useana vuonna vaiheittainen ja eri alueisiin jaettu katuvalaisimien vaihtotyö energiatehokkaampiin valaisimiin. Projekti supistui 2015 vuoden osalta, koska valtaosa hankinnasta on markkinaoikeuden käsittelyssä, josta päätös saataneen vuoden 2015 lopulla. 70/50 W valaisinten osalta hankinta on markkinaoikeuden käsittelyssä. Hanke toteutuu 2015 ainoastaan suurempitehoisten 150/100 W valaisinten osalta. Hanke käsittää ainoastaan 400 kpl valaisinvaihtoja. Näillä valaisimilla pyritään korvaamaan loput Lappeenrannan kaupungin alueella olevat 250 W elohopeavalaisimet. Valaisinvaihdoilla saadaan aikaan sähkönkulutuksen vähenemistä ja ympäristövaikutuksia, kuten valaisusta aiheutuvan hiilijalanjäljen pieneneminen. Asennusaikaiset työpaikat. Ei suoria yritysvaikutuksia. Monia alueita kaupungin sisällä kattava valaistuksen vaihtotyö parantaa liike- ja asuinalueiden houkuttelevuutta antamalla huolitellumman kuvan laadukkaan valaistuksen ansiosta. Hanke jatkuu vuosittain aina asti. Hankkeen energiatehokkaan valaisimet tukevat kestävää kehitystä ja pienentävät kaupunkivalaisun hiilijalanjälkeä merkittävästi toteuttaen näin strategian vihreitä arvoja. 18

20 B3 Mustolan sataman rautatieraiteen peruskorjaus Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi, Kadut ja ympäristö Yhteyshenkilöt Vesa Verho, tai Jarkko Kupiainen, tai Hankeaika Kustannukset Mustolan sataman rautatieraiteen peruskorjaukseen on vuosittain myönnetty noin tuki EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta. Vuodelle 2014 anottiin käytettäväksi etukäteen myös vuoden 2015 osuus, sillä vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet on kustannustehokkainta suorittaa yhtenä suurempana urakkana. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat Tavoitteet Vuoden 2015 EU-määrärahaa 0. Talousalueen elinkeinoelämälle tärkeän Mustolan sataman rautatieraiteen ylläpito ja peruskorjaus Trafi:n nykyvaatimusten tasolle. VR Track Oy on laatinut satama-alueen kuntotarkastuksen ja korjaustyön suunnitelmat sekä alustavan kustannusarvion. Ei toimenpiteitä. Rautatieraiteiden laatu on saatu vastaamaan nykyisten määräysten mukaisia vaatimuksia sekä mekaanisesti sopivammaksi satamaalueen rautatieliikenteelle. Myös raiteiden jatkuvien suurempien ylläpitokorjausten tarve saatiin poistettua. Työpaikat Rakennusaikaiset työpaikat Yritykset Ei suoria yritysvaikutuksia, mutta infrastruktuurin ylläpito tarpeellista alueen kehittymisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Hanke vaikuttaa sataman parantuneen rautatieliikenneolojen kautta positiivisesti Venäjän vientiin ja kauppaan, johon Mustolan teollisuusalue liittyy oleellisesti. Hanke jatkuu pienempien kunnostustöiden muodossa vuonna Toteuttaa tavoitetta hyvät liikenneyhteydet ja kansainvälinen saavutettavuus sekä tavoitetta luoda uusia teollisuustyöpaikkoja. Myös kestävä elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri toteutuvat hankkeessa. 19

21 B4 Tiurun sairaalakiinteistön kunnossapito Toteuttaja Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Yhteyshenkilö Johanna Alatalo, Hankeaika Kustannukset Kustannusarvio 2015: EU-määrärahaa euroa, joka tarkentuu loppuvuoden aikana. Kustannusiin osallistuu myös Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan toinen omistaja, Holiday Club Resorts Oy. Tavoitteet Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan toiminnanrahoitus niin, että yhtiö kykenee vastaamaan omistamansa Tiurun entisen sairaalarakennuksen vuosihuollosta ja näin säilyttämään rakennuksen korjauskelpoisena, kunnes rakennukselle löydetään uusi käyttötarkoitus ja uusi omistaja. Työpaikat Yritykset Rakennuksen vuosihuoltotoimenpiteet sisältäen muun muassa lämmittämisen, kiinteistöhuollon ja vartioinnin sekä tarpeelliset korjaustoimenpiteet. Tiurun entisen sairaalan vuosihuollolla mahdollistetaan maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvan rakennuksen säilyminen korjauskelpoisena. Ei toistaiseksi työpaikkavaikutuksia. Ei toistaiseksi yritysvaikutuksia. Rakennuksen säilyminen korjauskelpoisena mahdollistaa rakennuksen käyttöönoton myöhempänä ajankohtana asemakaavan mukaiseen toimitila- tai asumistarkoitukseen osaltaan täydentämään Rauha-Tiurun alueen toimintoja ja palveluita. Investointiluontoinen sijoitus Kiinteistö Oy Seniori-Saimaaseen on varauduttu tekemään myös vuosina Tiurun entisen sairaalan säilyttäminen korjauskelpoisena tukee elinkeino-ohjelman toimenpidettä Maakunnan matkailun kehittäminen. 20

22 B5 Kukkuroinmäen kokeiluympäristön rakentaminen Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Konsernihallinto Yhteyshenkilö Markku Heinonen, Hankeaika Kustannukset Kokonaiskustannukset 2,1 M (yrityshanke). Vuoden 2015 kaupungin EU-määrärahaa varattu KH:n päätöksellä Tavoitteet Tavoitteena on, että perustettava yhtiö investoi Kukkuroinmäen jäteasemalle tuotantolinjaan, jolla aloitetaan kierrätyskelpoisista jätteistä komposiittituotteiden koevalmistus. Pääasiallisesti materiaalit ovat loppusijoitukseen päätyviä, jolloin tuotanto lisää Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n materiaalin hyödynnettävyysastetta. Laitos on ensimmäinen lajissaan maailmassa ja teknologialle on haettu kansainvälistä patenttisuojaa. Hankkeen päätyttyä Kukkuroinmäen jäteasemalla on sinne päätyviä kierrätyskelpoisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi valmistava pilot-laitos, joka toimii myös täyden mittakaavan tutkimusalustana. Työpaikat Yritykset Kesän 2015 hankehaussa EU-komissio ei myöntänyt rahoitusta, vaikka hanke todettiin erityisen toimivaksi kiertotalouden hanke-esitykseksi. Toteutus viivästymässä kokonaisrahoituksen varmistumattomuuden johdosta. Uudet työpaikat 2017: 10 työpaikkaa Uudet yritykset 2016: 1 uusi yritys. Tarjoaa mahdollisuuden nykyisille yrityksille merkittävään liiketoiminnan uudistamiseen. Hanke toimii innovatiivisen yritystoiminnan ja kiertotalouden edistämisen lippulaivana ja näin vahvistaisi Green Lappeenrannan tunnettuutta. Rahoitusta haetaan eri lähteistä investointien käynnistämiseksi. Palvelee elinkeinorakenteen uudistamistavoitetta sekä Green brändin vahvistamista. 21

23 B6 Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Pekka Oksman, Hankeaika Kustannukset Hankkeen kustannusarvio on josta vuoden 2015 EU-määrärahaa Tavoitteet Kehruuhuoneeseen tehdään rakennusteknisiä korjauksia ja muutostöitä, jotta tilaa voidaan entistä paremmin hyödyntää ympärivuotisesti kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Rakennuksen energiataloutta parannetaan rakentamalla sisäänkäynnin yhteyteen tuulikaappi. Tuulikaapin rakentamisen lisäksi vanhojen ikkunoiden ja seinän välinen rako tiivistetään ulkopuolelta. Kehruuhuoneen Kristiinankadun puoleisen sisäänkäynnin portaat peruskorjataan vastaamaan nykyistä yleisilmettä ja tarvetta. Lisäksi Kehruuhuoneen ulkovalaistusta parannetaan. Tuloksena rakennuksen käytettävyys ja turvallisuus paranee sekä energiankulutus vähenee. Rakennustekniset työt: tuulikaapin suunnittelu ja rakentaminen ikkunoiden tiivistäminen portaiden ja kaiteiden suunnittelu ja korjaus ulkovalaistuksen parantaminen muut energiatehokkuutta ja turvallisuutta parantavat pienet muutostyöt Linnoituksen Kehruuhuoneen rakennustekniset muutokset ja korjaukset mahdollistavat tilan käytön ympärivuotisesti kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Rakennuksen käytettävyys paranee ja energiankulutus vähenee. Työpaikat Ei tavoitteita uusien työpaikkojen perustamiseksi. Yritykset Ei tavoitteita uusien yritysten perustamiseksi. Kehruuhuone elävöittää koko Linnoituksen toimintaa omilla sekä muiden järjestämillä tapahtumilla. Se palvelee paikallisia asukkaita sekä matkailijoita ympärivuotisesti sekä iltaisin, luoden lisää ansaintamahdollisuuksia myös muille alueen toimijoille. Hanke päättyy Kehruuhuone toteuttaa elinkeino-ohjelman tavoitteita tuottaen matkailijoille uusia palveluja, elämyksiä ja kulttuuritapahtumia lisäten kaupungin houkuttelevuutta matkailukohteena sekä elävöittäen koko Linnoituksen aluetta. 22

24 B7 Lentokenttäsäätiön perustaminen Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto Yhteyshenkilö Kimmo Jarva, tai Kustannukset Vuonna 2015 kaupunginhallituksen erillispäätöksellä osoitetaan EU- ja elinkeinopoliittisesta määrärahasta euroa lentoasemasäätiön perustamiseen. Tavoitteet Perustetaan säätiö lentokentän kehitys- ja kasvutavoitteiden toteut- tajaksi. Säätiön omistukseen tulevan operointiyhtiön liiketoimintasuunnitelma on valmisteltu. Säätiöstä tulee operointiyhtiön omistajayhteisö. Kauppakirja, jonka pohjalta säätiöstä tulee lentokentän omistaja on neuvoteltu valmiiksi. Työpaikat - Yritykset Säätiön perustaminen etenee, kun kaupunki, maakunnan liitto, Finavia ja Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyvät kauppakirjan. Lentokentän paikallisen operoinnin ja matkustajamäärien kasvun kautta välilliset ovat huomattavat. Säätiö toimii perustamisen jälkeen toistaiseksi. Elinkeino-ohjelma : tarjoaa toimivat kansainväliset lentoyhteydet: 1. on 4-6 vilkkaimman kentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. Vuoden 2015 alun liikennemäärällä mitattuna Lappeenrannan kenttä oli sijalla 8. 23

25 B8 Rauhan matkailualueen kehittäminen ja vihertyöt Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Määrärahavaraus euroa. Rahoitusvaraus, josta osoitetaan toimialojen, konserniyhtiöiden tai Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esityksestä rahoitusta Rauhan matkailualueen kehittämiseen ja vihertöihin. Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. B9 Maaseudun pienet infrahankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Määrärahavaraus euroa. Rahoitusvaraus, josta osoitetaan toimialojen, konserniyhtiöiden tai Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esityksestä rahoitusta maaseudun pieniin infrahankkeisiin. Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa. Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa. Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. 24

26 B10 Liike- ja teollisuusalueiden kehittäminen Mustola, Pajarila ja Myllymäki Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi, Kadut ja ympäristö Yhteyshenkilö Joonas Talka, tai Hankeaika Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus euroa, josta euroa on sidottu Mustolan sataman varastokentän rakentamisen rahoittamiseen. Tavoitteet Hankkeessa rakennetaan lisää varastokenttää Mustolan satamaalueelle. Samassa yhteydessä on tarkoitus parantaa kemikaalikonttikentän rakenteissa jo sijaitsevan alumiinikuonakasan mahdollisia haittavaikutuksia vähentämällä sen läpi suotuvan veden määrää. Työpaikat Yritykset Tavoitteena on saada enemmän varastointitilaa nykyisellään käyttämättömänä olevalle keskeiselle paikalle satama-alueella sekä alueen pohjavesien paremman hallinnan tuloksena vähemmän alumiinikuonan läpi suotuvan veden mukana purkuvesistöön päätyviä haitta-aineita. Hankkeessa rakennetaan jo olemassa olevan kemikaalikonttikentän viereen asfalttimurskeella päällystetty varastokenttä, joka toimii tarvittaessa esim. merikonttien väliaikaisena säilytysalueena. Kemikaalikonttikentän yhteyteen rakennetaan myös jätevesiverkkoon liitettävä putkiyhteys, joka varustetaan pumppaamolla. Näin haitta-aineita sisältävät vedet saadaan tarvittaessa ohjattua suoraan jäteveden puhdistamolle. Satama-alueelle saadaan runsaasti, n neliömetrin verran, lisää pysyvistä rakennuksista vapaata merikonttien väliaikaiseen varastointiin tarkoitettua tilaa. Tämän lisäksi alumiinikuonasta ympäristöön päätyvien haitta-aineiden määrää saadaan laskettua. Ei toistaiseksi työpaikkavaikutuksia Ei suoria yritysvaikutuksia, mutta infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen ovat tarpeellisia toimenpiteitä alueen kehittymisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Asfaltoidut ja valaistut kadut parantavat alueen yleisestä ilmettä ja näin yrityksillä on paremmat edellytykset sijoittaa alueelle liiketiloja. Lähiympäristön sekä vesien tila kohenee alumiinikuonan pienenevien haittavaikutusten vuoksi. Päällystystyöt pyritään tekemään vuoden 2015 aikana säiden niin salliessa. Tarvittaessa työt saatetaan päätökseen vuoden 2016 toukokuussa. Luodaan edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle Lappeenrannassa sekä pidetään huolta ympäristön tilasta. 25

27 B11 Strateginen kaavoitus / yleiskaavat Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. B12 Rakennemuutoksen hallinta ja muut investointihankkeet Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki: Tekninen toimi Yhteyshenkilö Krista Huovila, tai Kustannukset Vuoden 2015 EU-määrärahavaraus Tavoitteet Tavoitteet asetetaan hankehakemuksessa. määritellään hankehakemuksessa Tulostavoitteet asetetaan hankkeessa Työpaikat Työpaikkatavoitteita ei ole asetettu. Yritykset Tavoitetta uusien yrityksen perustamiseksi ei ole asetettu. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla strategian 2028 mukaisia. 26

28 Lappeenrannan kaupunki Konsernihallinto Villimiehenkatu LAPPEENRANTA Markku Heinonen kehitysjohtaja puhelin Krista Huovila elinkeino- ja hankeasioiden kehittämispäällikkö puhelin Kati Korhonen projektikoordinaattori puhelin ISSN

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki )

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5), Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1 (6) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5),, (jäljempänä Wirma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan!

Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan! Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan! LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Lappeenranta lyhyesti Kuningatar Kristiina perusti kaupungin vuonna 1649. Kansainvälinen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta

Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Lappeenranta Kohti resurssiviisautta Kohti resurssiviisautta Lappeenrannan kaupunki pilottina Lappeenrannan kaupunki on yksi kolmesta kaupungista SITRA:n Kohti Resurssiviisautta hankkeessa (Turku, Forssa)

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Lappeenranta 2028 strategian päivitys ja uusi Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelma

Lappeenranta 2028 strategian päivitys ja uusi Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelma Kaupunginhallitus 234 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 54 01.06.2015 Lappeenranta 2028 strategian päivitys ja uusi Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelma 74/00.01.03.00/2013 KH 234 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Lähtökohdat, Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma ja rahoitus Mari Kuparinen 25.3.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 (HALKE 23.3.2012) Yksi

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 Naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan tausta ohjelmakauden 1995 1999 ongelmat ulkorajatoiminnassa 2000 komissaari Barnierin vierailu Interreg

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Esityksen tavoitteena kuntien sitouttaminen yhteiseen kehittämiseen 1. Millainen on kuntien tahtotila

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Arttu-seminaari 24.5.2011

Arttu-seminaari 24.5.2011 Arttu-seminaari 24.5.2011 Tervetuloa Lappeenrantaan! L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Lappeenranta 2011 72 000 asukkaan vahva ja monipuolinen maakuntakeskus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot