VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk. 31 /1, Talousarvion toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk. 31 /1, 21.5.2014 Talousarvion toteutuminen"

Transkriptio

1 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk. 31 /1, Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso ja raittiustyö. Kärsämäen kunnan vuosille laaditun strategian mukaan Kärsämäki on vuonna 2015 onnellisten nuorten ja nuorten perheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Vapaa-ajan lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat strategiset päämäärät: Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Nuorisotyön sisältö ja Monipuolinen tarjonta organisointi Kunta tukee järjestöjen ja ryhmien toimintaa Kunnan ja 3. sektorin välisen yhteistyön kehittäminen Harrastusaktiviteetin nostaminen Yhteistyö lähikuntien kanssa Liikkuvuuden lisääminen kuntarajan yli Oman kylän bändien esiintymisillat Musiikkiopiston käyneiden harrastusaktiviteetin nostaminen Osaavia nuorisotyön tekijöitä Hyvät harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta. Yhteiskuljetus naapurikuntiin Nuorisotalo avoinna usein Nuorille ja lapsille tapahtumia ja toimintaa. Kunnan vapaa-aikatoimi koordinoi 3. sektorin toimijoiden toimintaa ja yhteistyötä. Tiedotus ajantasaista ja kattavaa (kootusti kaikilta toimijoilta, kunnan www-sivuilla). Asukkaiden tyytyväisyys

2 Valtuuston sitovuustaso TA2014 TOT % Vapaa-ajan lautakunta ,52 31,82 TA2014 TOT % Kirjasto- ja kulttuuritoimi ,06 44,37 Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö ,46 21,78 Vapaa-ajan ltk yhteensä ,52 31,82 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Kirjasto- ja kulttuuritoimen päävastuualueeseen kuuluvat seuraavat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: Hallinto, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Kirjastotoimi Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen Pääkirjasto on avoinna talvella 38, kesällä 33 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema palvelee Saviselän koululla ja on avoinna 4 tuntia viikossa. Kirjastoautopalveluja ostetaan Frosteruksen ja Venetpalon kouluilla oleville pysäkeille Haapajärveltä. T:mi Tiimi -Palvelut kanssa jatketaan kirjastopalvelujen välittämistä yrityksen asiakkaille. Kirjakokoelmaa pidetään Tammenlehvässä, Koivupuistossa ja Sykkeessä, ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Pääkirjasto on ollut avoinna 38 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema on ollut avoinna 4 tuntia viikossa (2 kouluaikoina ja 2 illalla) Haapajärven kirjastoautolla on pysäkit Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Lukemisharrastuksen edistäminen Lukudiplomin markkinointia 1-6 luokkien oppilaille jatketaan, järjestetään kirjailijavierailuja ja erilaisia lukemiskampanjoita ja yhteistyössä Frosteruksen koulun kanssa pyritään luomaan koululaisille säännölliset kirjastokäynnit. Järjestetään kirjastossa erilaisia teematapahtumia, joitten yhteydessä esitellään teemaan liittyvää kirjallisuutta. Lukudiplomia on markkinoitu 1-6 luokille, lukuaika päättyi Lukudiplomeita suoritettiin 109 kpl. Koululuokkia on käynyt kirjastossa ja heille on pidetty kirjastonkäytön opetusta sekä satutunteja pyydettäessä. Kirjavinkkausta on käyty tekemässä kouluilla 8-luokkalaisilla sekä 3-luokkalaisilla.

3 Kokoelman kehittäminen Toiminnan aktiivinen kehittäminen Yhteistyö Hankitaan kaukolainaksi omasta kokoelmasta puuttuva materiaali. Tarjotaan kotipalvelua kuntalaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjaston palveluja. Hankinta pidetään läänin keskiarvossa, painopistealueena edelleen lasten ja nuorten kirjallisuus. DVD-elokuvien osalta hankinta painotetaan klassikoihin ja kotimaiseen aineistoon, erikoisesti kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten elokuviin. Haetaan Ely-keskukselta ja Opetusministeriöltä kokeilu- ja kehittämistarkoituksiin myönnettäviä avustuksia erikseen Kärsämäen kirjastolle ja yhteistyössä Kiri-kirjastojen kanssa. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa. Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Tammikuussa järjestettiin perinteeksi muodostunut kirjastopyhä sekä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa yhteistyössä Voimaa metsästä tapahtuma. Kaukolainaksi on tilattu omasta kokoelmasta puuttuvaa materiaalia. Kotipalveluasiakkaita on ollut 2 kpl. Hankintaa on jatkettu oheisten periaatteiden mukaisesti. Äänikirjojen hankintaa on lisätty kasvaneen kysynnän vuoksi. Kiri-kirjastoille on Avi myöntänyt lasten tietokirjallisuuden kokoelmatyöhön (Kirikirjastot ja Oulun maakuntakirjasto yhdessä) sekä 4500 aikusten ja lasten tietokirjailja-vieraisiin (kirikirjastot yhdessä) Kirjastossa on järjestetty erilaisia näyttelyitä yhteistyössä mm. Maa- ja kotitalousnaisten sekä seurakunnan kanssa. TA2014 TOT % Hallinto Toimintamenot ,66 21,26 Toimintatulot Netto ,66 21,26 Kirjastotoimi Toimintamenot ,07 31,87 Toimintatulot ,91 27,39 Netto ,16 31,91 Kirjasto yht. Toimintamenot ,73 30,70 Toimintatulot ,91 27,40 Netto yht ,82 30,73

4 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi vastaa monipuolisen kulttuuritarjonnan järjestämisestä kunnassa ammatillisesti pätevällä ohjauksella ja tukee järjestöjen järjestämiä kulttuuritapahtumia. Toiminnallaan kulttuuritoimi edistää kuntalaisten henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla mahdollisuuden taide-elämyksiin sekä vahvistaa kärsämäkisten kotiseutuidentiteettiä ja ylläpitää kulttuuriperinteitä. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Monipuolisten kulttuuripalvelujen turvaaminen. Järjestetään monipuolisia kulttuuritapahtumia eri kohderyhmille: 1-2 teatteriesitystä/-vierailua, konsertteja, elokuvaesityksiä, näyttelyitä ja muita tapahtumia. Hankitaan esiintyjiä tilaisuuksiin. Myönnetään kulttuuripalkinto aktiiviselle kulttuuritoimijalle (henkilö tai yhdistys). Taidetalo Nahkuri toimii kunnan kulttuuritoimijoiden tilana. Teatteriesitykset 0 Konsertit 0 Näyttelyt 1 Elokuvaesitykset 8 Muut tapahtumat 3 Esiintyjät 0 Taidetalo Nahkuri toimii kunnan kulttuuritoimijoiden tilana. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Tuetaan lasten kulttuuria Osallistutaan Kärsämäki-päivien järjestelyihin. Koordinoidaan veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän järjestäminen kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Järjestetään erilaisia kulttuuri- ja Kulttuuritoimi on ollut mukana yhteistyössä Kärsämäki 145-vuotta juhlavuoden, Naisten messujen ja veteraanipäivän suunnittelussa ja järjestämisessä. Kulttuuritoimi on tiedottanut omista ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista mm. kuntainfossa, ilmoitustauluilla, internet-sivuilla, Facebookissa ja Kärsämäki 145-vuotta yhteisesitteessä. Lisäresursseja kulttuuritoimintaan on saatu mm. Kulttuuritontut-hankkeen ja muiden paikkakunnalla toimivien hankkeiden kautta, Haapaveden opiston ja Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston työharjoittelijoiden, EVS-vapaaehtoistyötekijöiden (EU:n kansainvälinen nuorisovaihto/erasmus+) sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden avulla. Kattilakosken kulttuuriosuuskunta tuottaa kulttuuritoimen tehtävät ostopalveluna. Osuuskunta toimii myös kulttuuriyhdistysten ja muiden kumppaneiden yhteistyön koordinoijana. Elokuvia lapsille ja nuorille. Naisten messuilla lapsille omaa toimintaa. Kansalaisopiston

5 taide-elämyksiä lapsille ja nuorille. näyttelyssä mukana lasten ja nuorten töitä. EVS-nuoret järjestäneet toimintaa nuorille (Kulttuuritontut-hankkeen nimissä). Suurimmassa osassa tapahtumia (9/12) lapset huomioitu/osa kohderyhmää. TA 2014 TOT % Kulttuuritoimi Toimintamenot ,91 24,93 Toimintatulot ,67 2,05 Netto ,24 162,84 Kulttuuritoimen toteuman ylitys johtuu Kulttuuritontut -projektin maksatuspäätösten viivästymisestä. Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyön päävastuualueeseen kuuluvat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: hallinto, liikuntatoimi, nuorisotyö ja raittiustyö. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen Perusliikuntapalveluiden saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Liikuntapaikat toimintakunnossa läpi vuoden. - mahdollistetaan urheilukenttäalueen monipuolinen käyttö - lähiliikuntapaikkojen ylläpito - liikuntapaikkojen kunnossapito säännöllistä - latuvalaistuksen lisääminen - liikuntatarvikevarastojen aukiolo viikonloppuisin Vähäisen lumitilanteen vuoksi hiihtolatuja ja reittejä ei voitu saada toimina kuntoon normaaliin talveen verrattuna. Hiihto oli mahdollista muutamalla viikolla Suomelan ja Venetpalon valaistuilla laduilla, sekä Hatuperänlenkin alkuosassa lentokentän lähellä. Suurin osa hiihtokaudesta hiihdeltiin metsäteillä, ajourilla, suoalueilla ja lampien jäillä. Jääalueilla luistelukausi jäi myös lyhyeksi leutojen säiden vuoksi. Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen Aktiivinen toiminta nuorten ja lasten parissa. Oikea tehokas kohdentaminen. Avustukset vastikkeellisia. Uimakouluja, 2-3 retkeä ja kerhoja. Monipuolista toimintaa. Seura- ja järjestöavustukset ovat olleet haussa. Käsittely jatkuu toukokuun kokouksessa. Avustukset ovat vastikkeellisia. Järjestetty monitoimiretkiä Vuokattiin tammi- ja maaliskuussa, 50 osallistujaa. Uintiretket Nivalan Uikkoon kaksi kertaa, 68 osallistujaa. Uimakoulujen valmistelut meneillään,

6 Nuorisotilojen tehokas käyttö. Yhteistyö eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Ennaltaehkäisevä työ. Nuorisotila avoinna mahdollisimman paljon. Riittävästi bänditiloja. Erilaisten tapahtumien järjestäminen ja nuorisotilan käyttäminen. Etsivän nuorisotyön jatkuminen TIME OUT -Aikalisä toiminta ilmoittautuneita yli kuusikymmentä. Nuorten pelikerhot ovat kokoontuneet Frosteruksen koulun salissa keskiviikkoisin. Osallistujamäärä vaihtelee Avoimet ovet -toimintailtoja nuorisotalossa on järjestetty 79 kertaa/1504 osallistujaa. Settinetin tiedotuspiste on ollut käytettävissä nuorisotalon aukioloaikoina. Avoimet ovet - toimintailtoja Poppelissa viitenä iltana viikossa. Nuorten bändiryhmälle soittotila järjestyi monitoimitilasta. Järjestetty viikonloppuleirejä kaksi kertaa. Erilaiset Avoimet ovet te toja (Ympäristö- ja päihdevalistusta, leivontaa, askartelua, ajankohtaan liittyvää.) Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee Poppelissa kerran viikossa. Erilaisten teemojen puitteissa toteutetut kuntotempaukset Ystävän päivä ja naistenpäivä kokosivat liikkujia ulkoilemaan. Osallistuimme Kansanhiihtokampanjaan ( ). -hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Hiihtoajan ollessa minimaalisen, hiihtokilometriä petrattiin kävely- ja juoksukilometrellä. Nuoret on arvottu ja sijoitettu kunnan kesätyökohteisiin. Työt alkavat kesäkuun alussa. Selänne -lehti mahdollistaa liikuntavinkkikorttien julkaisemisen kerran viikossa lehdessään. Kunta- infossa liikunta- ja terveysvinkkejä kuukausittain. Voimaa vanhuuteen -hankeen toteutus jatkuu yhteistyötahojen kanssa. PopLi:n 4 vuotta kestävän liikuntahankkeen myötä alkuvuodesta oli mahdollista testata omaa kehon koostumustaan. InBodi 720 -laitteella. Nuorisovaltuusto järjesti nuortenretken Haaparantaan. Osallistujia 34.

7 Kärsämäki osallistuu kutsunta ikäisille suunnattuun Time Out Aikalisä toimintaan yhteistyössä puolustusvoimien, siviilipalvelukeskuksen ja muiden Aikalisätoimijoiden kanssa. Nuorisokulttuuri aluetapahtumaan Oulaisiin, tänä vuonna aiheena tanssi ei ollut halukkuutta. TA 2014 TOT % Hallinto Toimintamenot ,26 25,11 Toimintatulot Netto ,26 25,11 Liikuntatoimi Toimintamenot ,73 18,43 Toimintatulot Netto ,73 18,83 Raittiustyö Toimintamenot ,27 16,16 Toimintatulot Netto ,27 16,16 Nuorisotyö Toimintamenot ,13 25,05 Toimintatulot ,93 15,42 Netto ,20 25,82 Liikunta-, raittiusja nuorisotyö Toimintamenot ,39 21,41 Toimintatulot ,93 9,44 Netto yhteensä ,46 21,78

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk 14 /1, 12.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk 14 /1, 12.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Vapaa-ajan ltk 14 /1, 12.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Vapaa-ajan lautakunta vastaa kunnan kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja raittiuspalveluista. Lautakunta kokoontui

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie 18 60800 Ilmajoki Puhelinvaihde (06) 419 1111 www.ilmajoki.fi etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2009

Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2009 Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2009 SISÄLLYS VAPAA-AIKATOIMI 2009... 2 1.TAPAHTUMAT...2 1.1 TAMMI-HELMIKUU...2 1.2 MAALIS-HUHTIKUU...3 1.3 TOUKO- KESÄKUU...4 1.4 HEINÄ ELOKUU...5 1.5 SYYS LOKAKUU...6

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Strategiaseuranta 2015

Strategiaseuranta 2015 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi Hyvinvointiohjelma 1. Myönteisiä ja kannustavia kasvu- ja kehittymiskokemuksia läpi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 04.03.2013 klo 13:10-18:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE 1 Sisällysluettelo: 1. HYVINVOINTIPALVELUT 2. KANSALAISOPISTOTOIMINTA 3. KIRJASTOPALVELUT 2 1) HYVINVOINTIPALVELUT A) NYKYINEN TOIMINTARAKENNE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA

KIVIJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013 TALOUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 Kivijärven kunnan talousarvio 2013 Kivijärven kunta Y:\TALOUSARVIOT\TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013.odt Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT...1

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013. Lapsen kanssa II

PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013. Lapsen kanssa II PYHÄRANNAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Lapsen kanssa II SISÄLLYS Pyhärannan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010 2013 1. JOHDANTO... 3 2. LASTEN- JA NUORTEN PALVELUIDEN NYKYTILA...

Lisätiedot

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden strategia vuosille 2015-2020 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KULTTUURI

Lisätiedot

SULKAVAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2014-2017

SULKAVAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2014-2017 SULKAVAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2014-2017 Käsitelty peruspalvelulautakunnassa 5.2.2014 ja kunnanvaltuustossa 12.3.2014 19 Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot