Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 22.4.2009 Kouvola"

Transkriptio

1 Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä Kouvola Reagointityön ja pitkän aikavälin rakennepolitiikan limittäminen Summan tapauksessa Hannu Karavirta

2 Osakokonaisuudet 1. Suunnittelu Valmistautuminen Suunnitelma 2. Organisoituminen 3. Markkinointi Työvoiman, tilojen ja seudun dokumentointi ja argumentointi 4. Työkalut ja rahoitus 5. Toiminta Yhteistyö Cursorin osaaminen ja kokonaisuus palvelemaan rakennemuutosta 6. Tulokset 7. Yhteenveto 2

3 Lähtötilanne Stora Enso Oyj on ilmoittanut sellu- ja paperiteollisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä. Stora Enso karsii tuotantoaan Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö aikoo sulkea pysyvästi Summan paperitehtaan, aikakausilehtipaperikoneen Anjalankoskella sekä Kemijärven ja Norsundetin sellutehtaat. Kymenson ja Fotekin toimintoja karsitaan. Lisäksi aiotaan myydä Kotkan tehtaat. Summan tehtaat työllistää suoraan 438 henkeä ja välillisesti huomattavasti enemmän. Kotkan tehtailla työskentelee noin 650 henkeä. Tämä suunnitelma keskittyy ensisijassa Summan tilanteeseen.

4 Suunnittelu Valmistautuminen Cursorin yleinen suunnitelma Varautuminen teollisuuden äkillisiin työpaikkavähennyksiin lokakuussa 2006 Kylmäharjoitus yhteistyötahojen kesken joulukuussa 2006 Suunnitelma akuuttiin tilanteeseen Anjalankosken ja Kotkan-Haminan seudun rakennemuutos - ohjelma Kymenlaaksossa Toimenpidesuunnitelma Stora Enson ilmoittamien rakennemuutosten vaikutusten minimoimiseksi 4

5 Varautuminen teollisuuden äkillisiin työpaikkavähennyksiin, Toimenpidesuunnitelma. Lähtötilanne: Metsäteollisuus on ilmoittanut mittavista irtisanomisista, jotka kohdistuvat Kaakkois-Suomen paperiteollisuuteen. Tällä hetkellä on tiedossa alasajoja sekä henkilöstövähennyksiä Pohjois-Kymenlaaksosssa. Uhkana ovat vastaavanlaiset muutokset myös Etelä-Kymenlaakson teollisuudessa. Tavoite: Suunnitelman avulla varaudutaan mahdollisiin muutoksiin erityisesti Kotkan- Haminan seudun sekä myös koko Kaakkois-Suomen teollisuudessa. Tavoitteena on luoda konsepti, jolla työpaikkaa vaille jäävien tilanne selvitetään, uudelleen työllistyminen varmistetaan ja korvaavan yritystoiminnan mahdollisuudet selvitetään sekä vapautuville tiloille löydetään käyttäjiä. Suunnitelma tulee olla nopeasti reagoiva ja pitkäjänteinen

6 Anjalankosken ja Kotkan-Haminan seudun rakennemuutos -ohjelma Kymenlaaksossa Toimenpidesuunnitelma Stora Enson ilmoittamien rakennemuutosten vaikutusten minimoimiseksi Toimenpidesuunnitelmalla mahdollistetaan työpaikkaa vaille jäävien uudelleen työllistyminen, selvitetään yrittäjyysvaihtoehdot, kehitetään ja vahvistetaan seudun yrityksiä, selvitetään korvaavan yritystoiminnan vaihtoehdot sekä hyödynnetään vapautuvat tilat uuden tai sijoittuvan yritystoiminnan muodossa. Suunnitelma on nopeasti reagoiva ja pitkäjänteinen. Suunnitelmassa on kuvattu rakennemuutoksiin liittyvien yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien vastuut ja tehtävät. Katsomme akuutin tilanteen yli uusien mahdollisuuksien suuntaan

7 Yhteistyötahot ja sidosryhmät Kohdeyritys: Stora Enso Oyj Anjalankosken, Haminan ja Kotkan kaupungit Kymenlaakson Maakuntaliitto Kaakkois-Suomen TE-keskus Työhallinto : Muutosturva-, työnvälitys-, ja koulutusasiantuntijat yhteistyöverkostoineen Kouvolan Seudun Yrityspalvelu, Kouvolan seudun kuntayhtymän elinkeinotoimi Kymenlaakson Kauppakamari Kymen Yrittäjät ry Koululaitokset ja muut koulutusorganisaatiot Ammattiliitot Työterveys, KELA Finnvera Oyj Maakunnan kansanedustajat Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 7

8 Organisoituminen Yhteistyömallin päättäminen ja sitoutuminen Johtoryhmä Työryhmä Tilaryhmä Asiantuntijat Asiantuntijat Johtoryhmä Työryhmä Tilaryhmä Cursorin rakennemuutosryhmä Sipulimainen rakenne, Cursor kaikissa ryhmissä 8

9 Cursor vastuut Päävastuu Viestintä Lobbaus Hankepaketin koostaminen Erillishankkeet Yrittäjyys Sijoittuminen Toimitilat Yritysverkosto SummaRun hanke Hannu Karavirta Hannu Karavirta, Harri Holopainen, Hanna Nieminen, Tuuli Koivisto Hannu Karavirta, Jussi Lehtinen Jussi Lehtinen Jussi Lehtinen Markku Merovuo Harri Eela Kati Kolari Jouko Luode, Harri Eela Harri Eela 9

10 Muutosjohtamisen teesit 1. Ennakointi mahdollistaa nopean reagoinnin 2. Viestintä on positiivista ja oikeaa 3. Koko seutu mukaan talkoisiin 4. Toimitilat, koneet, kalusto ja muut nopeasti uusiokäyttöön 5. Vastuut ja organisointi selkeiksi 6. Ei liikaa työryhmiä 7. Reaaliaikainen työkalu kaikkien käyttöön 8. Olemassa olevien yritysten kehittämiseen panostettava 9. Huomio riittävän suurissa ohjelmissa ja hankkeissa 10.Jämäkkä lobbaus 10

11 Cursorin linjaus ollaan rakentavia ja kannustavia positiivisella mielellä nähdään uudet mahdollisuudet tiedostetaan ongelmat ja ratkotaan ne ammattimaisesti eteenpäin katsoen 11

12 Tavoitteet Tavoitteena on, että vuoden 2009 loppuun mennessä vähintään 80 % rakennemuutoksessa suoraan työttömäksi jääneistä 900 henkilöstä on uudelleen työllistynyt tai koulutuksessa, eli korkeintaan 20% näistä on työttömänä. Toisena tavoitteena on se, että seudun työpaikkojen kokonaismäärän kehitys ei käänny laskuun. Anjalankosken ja Kotkan-Haminan seudun rakennemuutosohjelman tärkein tehtävä on pitää vapautuva työvoima ja perheet seudulla, sillä ennusteiden mukaan muutaman vuoden kuluttua työvoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Ohjelman tarkoituksena on mahdollistaa työpaikkaa vaille jäävien uudelleen työllistyminen mukaan lukien yrittäjyys- sekä koulutusvaihtoehdot. Ohjelmalla tuetaan seuduilla toimivien pk-yritysten kehittymistä ja kasvua. Hyödyntää vapautuvat tilat uuden tai sijoittuvan yritystoiminnan muodossa. Selvittää muut korvaavan yritystoiminnan mahdollisuudet sekä uuden yritystoiminnan synnyttäminen. 12 Vahvistaa seutujen elinvoimaa.

13 13 SummaRun hanke RAKENNEMUUTOSOHJELMAN TYÖKALU Pääpaino yritysten sijoittumisessa Summaan ja muualle Kymenlaaksoon Keskeiset toimijat projektissa, Projektipäällikkö / Cursor Oy; Harri Eela Projektipäällikkö / KSKY; Kati Velin Apulaiskaupunginjohtaja Kari Halonen TradeUp Oy palkattu mukaan yritysneuvotteluihin Stora Enson asettama asiantuntija; Eija Hämäläinen + muita Summassa Ernst&Young työstää aktiivisesti osaa yrityskontakteista Käytännön toimenpiteet Pohjois- ja Eteläkymenlaaksossa hoidetaan seudullisten kehittämisorganisaatioiden toimesta, joiden välille on solmittu Partnerisopimus. Virstanpylväitä SummaMill Site Esite Markkinointia (messuja, suoramarkkinointia, artikkeleita, tapahtumia, ) Yrityskontakteja (yht. n. 80 kpl) Palvelukonseptin suunnittelu Summaan Onnistumisia

14 Rahoitus Äkillisen rakennemuutoksen tuet: Kymenlaaksossa käytetty vuonna 2008 yhteensä 9,3 miljoonaa euroa josta Kotka-Haminan seudulle ja Anjalankoskelle on kohdistettu yhteensä 4,7 miljoonaa euroa Koulutuksen hankintaan ja osaamisen vahvistamiseen yhteensä 2,5 miljoonaa euroa Rahoitusta työllisyysperusteisiin investointeihin Kymenlaaksossa 2,5 miljoonaa euroa, kaikki Kotkan-Haminan seudulle yrityksen kehittämisavustus yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, josta Kotkan-Haminan seudulle ja Anjalankoskelle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa Yksinyrittäjän avustusta on myönnetty 44 yrittäjälle, joista noin 20 Kotkan-Haminan seudulla Energiatukea 10 yritykselle 14 Hankkeet SummaRun 1.15 mil DigiKasvu 3.5 TechnoGrow 1.6 Luovat alat 1.0

15 Markkinointi Dokumentoitiin, profiloitiin ja argumentoitiin Työvoima Tilat Seutu Markkinoitiin Messut Suoramarkkinointi Hyödynnettiin tilanteen synnyttämä vetovoima

16 16

17 17 Tehtävät ja toimenpiteet Viereisestä hyperlinkistä aukeva excel tulee olemaan osapuolten tärkein työkalu sovittujen tehtävien ja toimenpiteiden määrittelyyn, ajoitukseen, vastuutukseen ja toteutukseen. Työryhmä käyttää työkalua operatiiviseen toimintaan ja johtoryhmä seuraa tehtävien toteutumista sen avulla. Excel listaus päivitetään kussakin työryhmän kokouksessa ja raportoidaan vastaavasti johtoryhmälle. Kotkan-Haminan seudun ja Anjalankosken rakennemuutosohjelman tehtävätaulukko Aloittamatta A Tehtävien numerointi 101--> Johtoryhmä 501--> Työhallinto Työnalla T vastuuorganisaatioiden mukaan 201--> Kymenlaakson liitto 601--> Cursor Valmis V 301--> Stora Enso 701--> Cursor/projektit Myöhässä M 401--> TE-keskus Tehtävä Kohde Osa-alue Vastuuorganisaatio Kuka Toimenpiteet Aikataulu Tilanne 101 Ohjelman organisointi ja sitoutuminen Koordinointi Johtoryhmä Hannu Muhonen Cursor'in esityksen mukaan 601 Kokonaistilanteen kartoitus, välilliset vaikutukset Koordinointi Työryhmä Kari Halonen Stora Enso toimittaa tiedot Muutosturvaohjelma Työllistäminen Stora Enso Marjukka Matikan suunnitelman mukaan 301 Uusi Summa ohjelman kommunikointi, kuntien Tiedotus Cursor Hannu Karavirta A 601 luottamushenkilöt, yhteistyötahot, koko Cursor 501 Työtekijöiden profilointi Työllistäminen Työhallinto Jari Saarinen 602 Cursor yrityspalveluiden vahvistaminen Haminassa Työllistäminen Cursor Markku Merovuo Henkilöstöresurssit A Paikallisten yritysten työvoimatarpeiden ja vapautuvan Työllistäminen Työhallinto Jari Saarinen 502 tarjonnan kohtaaminen 602 Koulutusjärjestelyt Koordinointi Työryhmä 701 Työvoimatorit Summa Cursor/projektit Markku Merovuo Osaamisen tarjoaminen 702 Yrittäjyystorit, omistajanvaihdospankkiin kytkentä Summa Cursor/projektit Markku Merovuo 703 Tietoiskut ja tapahtumat Summa Cursor/projektit Harri Holopainen Tilojen kartoitus Tilat ja yritysympäristö Cursor Kati Kolari Selvityksessä mukana Kati, A 603 Kolari+Hamina+Stora Enso Nopeat päätökset tilojen käyttömahdollisuuksista uuteen Tilat ja yritysympäristö Stora Enso 302 yritystoimintaan Uuden yritystoiminnan kartoitus, mitä haluamme Summaan, Summa Cursor/projektit Jussi Lehtinen 704 yrityshankinnan tehostaminen 705 Etabloitumispaketit Summa Cursor/projektit Harri Holopainen 201 Rahoituslobbaus Lobbaus Kymenlaakson Liitto Juha Haapaniemi Kotkan-Haminan seutu 2-tukialueeksi Jatkuva systemaattinen tiedotus Tiedotus Cursor Harri Holopainen Rakentavien viestien systemaattinen 604 keskitetty läpivienti 706 Jatkuva systemaattinen markkinointi Summa Cursor/projektit Harri Holopainen Seudun markkinointi 707 Uusi Summa hanke Summa Cursor/projektit Jussi Lehtinen Suunnittelu, rahoitus ja toteutus Innovaatiopankin hyödyntäminen 605 Infot Cursor 'in palveluksista Tiedotus Cursor Markku Merovuo Kohdennettu Summan henkilöstölle 503 Koulutustarjonta ja -ohjelmat Työllistäminen Työhallinto 606 Kohdennettu viestintä: poliitikot, sidosryhmät, ay Tiedotus Cursor 603 Yt-menettelyjen reunaehtojen huomioiminen Koordinointi Työryhmä 303 Tiedotus vähennyksistä Tiedotus Stora Enso 304 YT-neuvottelut Tiedotus Stora Enso 504 Infopiste Summassa Tiedotus Työhallinto Erillinen excel taulukko tästä linkistä

18 Rental proposal of the Hailikari Site Site layout models 1 and 2 by the City of Hamina Layout drawing of the assembly plant Description of labour availability, education and financial support Attachment from Haminan Energia Oy Draft of the Rental Agreement by OKA Oy Preliminary project schudule 18

19 19 Meneillä olevat käytännön tehtävät ja toimenpiteet Tehtävä Toimija Tulos Työllisyysneuvonta ja tapahtumat Työvoimaviranomaiset Uudelleentyöllistyminen Yrittäjyysneuvonta ja tapahtumat Cursor, KSY Uutta yritystoimintaa Koulutus Uusien yritysten sijoittuminen Summasta vapautuviin tiloihin Teollisuuspuisto konseptin valmistelu; omistus ja palvelut Uusien yritysten sijoittuminen muihin kohteisiin seudulle Toimivien yritysten tukeminen; mm TechnoGrow ja DigiKasvu ohjelmat Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vetovoiman rakentaminen; Luovat alat, matkailu, ICT etc Työvoimaviranomaiset, Cursor, KSY Stora-Enso, E&Y, Hamina, Cursor Cursor ja Stora-Enso Cursor, Hamina, Kotka, KSY, Kouvola Cursor Cursor Uutta osaamista Uutta teollisuutta ja taloutta Toimintamalli Uutta teollisuutta ja taloutta Kasvu Tulevaisuus Toimitilakehitys, Eagle 3 ja Datariina 2 Cursor Andritz laajenee seudulla, ICT kasvaa Tulevaisuus; Logistiikka ja Venäjä, teknologia, Luovat, palvelut, ICT Cursor ja muut Tulevaisuus

20 Rakennemuutoksen johtaminen Cursorin ja muiden toimijoiden osaamisen kytkeminen ja limittäminen jokapäiseksi toiminnaksi eri aikajänteillä Työllistyminen Yrittäjyys Koulutus Tapahtumat Tulevaisuus Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vetovoiman rakentaminen Sijoittumiset/valinnat Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Toimivien yritysten kehittäminen Toimitilat 20 Lyhyt Keskipitkä Pitkä

21 Seudulliset rakennemuutoksen johtamisen elementit Elinvoima Osaaminen Kilpailukyky Vetovoima Venäjä Logistiikkapalvelut Teknologia ICT Luovat alat Matkailu Palvelut 21

22 Rakennemuutos kytkettiin välittömästi osaksi Cursorin strategiaa ja pitkän ajan kehityslinjauksia Cursorin painopisteet Rakennemuutoksen johtaminen Strategia ja Rahoitus Yrittäjyys, yritysten kasvu Seudun vetovoimaisuus Venäjä Cursorin pidemmän jakson tavoite on olla seudun strateginen ja rahoituksellinen huippuosaaja Strategiakaudella pääpaino rakennemuutoksen johtamisessa jossa Cursor on ottanut keskeisen roolin Pääpaino yritysten kasvun, seudun vetovoiman ja Venäjä mahdollisuuksien hyödyntämisen kehittämisessä 22

23 Elinkeinostrategian painopistevalinnat 1. painopiste 2. painopiste Kasvuhaluinen ja kykyinen yrittäjyys Kasvukykyisten yritysten ja kasvuhakuisten yrittäjien ja muiden avaintoimijoiden tunnistaminen ja tukeminen Alkavat ja toimivat yritykset Yritysrakenteen monipuolistaminen Pitkäjänteisen ja vastuun kantavan riskirahoitus, AISP strategia Järjestelijän roolin ottaminen Cursorille Yritysten omistajavaihdokset Tuotehallinnan ja markkinoinnin kehittäminen omien tuotteiden ja laajempien markkinoiden aikaansaamiseksi Osaamisen kohtaaminen Metsäklusteriin, logistiikkaan ja Venäjään liittyvän superosaamiskeskuksen käynnistäminen (Korkeakouluverkosto, MeriKotka ja Metsä Harvard) Tietointensiivisten palveluiden soveltaminen elinkeinostrategiassa valituille seudun vahvoille osaamisaloille Seudun houkuttelevuus Seudun logististen reittien ja sijainnin KV-markkinointi yrityksille, osaajille ja päättäjille Osaajarekrytointi ja paluumuuttajien houkuttelu Matkailun kärkiyrityksen synnyttäminen, matkailupalveluiden tuotteistaminen, yhteistyön käynnistäminen Venäjä Venäjän mahdollisuuksien hyödyntäminen markkinoiden, osaamisen ja partnerien näkökulmasta 23 Logistiikka Teknologiaklusterit Rakentaminen ja asuminen Tietointensiivisetja innovatiiviset palvelut Kuluttaja- /henkilökohtaiset palvelut

24 Elinkeinostrategian päivitys nopeutetussa aikataulussa Johtuen suurista ulkoisista muutoksista Elinkeinostrategia 2009 Asuminen, palvelut, liikenne, maankäyttö etc ETLA selvitys Seudullinen kilpailukykyselvitys Venäläisestä näkökulmasta Sotarauta selvitys Seudun Elinkeinostrategia 2009 Seudun tahtotila Seudun Kehittämissuunnitelma 24

25 Kansainvälinen energiateknologiayritys WinWind Oy sijoittaa tuulivoimaloiden valmistustoimintaa uuteen Haminan sataman lähelle rakennettavaan tuotantolaitokseen Laitoksessa kootaan 3 MW:n tuuliturbiiniyksiköitä, jotka ovat ison linja-auton kokoisia ja painavat 130 tonnia Tehdas työllistää ensimmäisessä vaiheessa noin 240 henkilöä ja alihankintaketjussa merkittävästi enemmän. Yksiköitä valmistetaan 160 kpl vuodessa ja vuoteen 2011 mennessä tuotanto on mahdollista kaksinkertaistaa. Suora työllisyysvaikutus nousee tällöin työpaikkaan Tehdas sijoittuu Haminan sataman alueelle loistavien logististen yhteyksien ja palvelujen ääreen 25

26 WinWinDin sijoittuminen mahdollistaa panostamisen Tuulivoimaklusterin kehittämiseen Tuulivoimaklusteri Cursor haluaa olla mukana rakentamassa Suomeen tuulivoimaklusteria keskipisteenä Kotkan-Haminan seutu Klusteriin keskittyy Suomen tuulivoimaosaaminen Klusterin keskiössä on alkuvaiheessa WinWinD Klusteri tarjoaa puhtaan uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuden kansallisille ja kansainvälisille yrityksille Kotkan-Haminan seudulle 3-5 alan merkittävää toimijaa ja alan palvelu- ja alihankinta yritystä Syntyy m uutta liikevaihtoa ja uutta työpaikkaa 26

27 Tuulivoimaklusterin aihio Osaaminen - LTY, Koske -KyAMK Muovikomposiitit -siivet -kuoret etc Osakokonaisuudet - torni - generaattori - vaihteisto -etc Teknologia Hankinnat - komponentit - osakokoonpanot - asennukset Tuotantopalvelut - maalaus - testaus - pakkaus - kunnossapito etc Sähkö- ja automaatiotekniikka Tuulivoimalan Toimittaja Peruspalvelut - vartiointi - siivous - kunnossapito - ravinto etc Asennus Logistiikka - materiaalit - tuotteet - kuljetukset - palvelut (logistiikka keskus) Rakentaminen - perustus etc Energiantuottajat Tarvikkeet 27

28 Kuinka internet tulee paperitehtaaseen 28

29 Google palveluja ja sovelluksia YouTube 29 Android - An Open Handset Alliance Project

30 30

31 Lopputulos Summan tehtaan osalta Summan tehtaaseen tulee internet joka viihtyy paremmin sisätiloissa ja tuulivoimaa joka pärjää ulkona www WW 31

32 Kohti tulevaisuutta Tulevaisuudessa näemme Kotka-Haminan joka on osannut hyödyntää sijaintinsa sekä merellisen, teollisen ja kulttuurillisen perinteensä Itämeren tavaravirtojen logistisena palvelukeskuksena teknologiaklustereina jotka ovat metsäosaamisen ja energiaympäristöosaamisen ympärillä käytännön Venäjä liiketoiminnan keskuksena yllämainittuja tukee matkailun, luovan talouden ja ICT alan palvelut 32

33 Suurimpia kehityshankkeita Itämeren logistinen palvelukeskus (Itämeren Singapore) Rubicon Kulttuurisatama WinWinD ja Tuulivoimaklusteri Google Luovat alat 33

34 Yhteenveto, miten rakennemuutos kääntyy voitoksi 1. Kokemus tämä on nähty ennenkin 2. Asenne - muutos on mahdollisuus 3. Valmistautuminen ja suunnittelu 4. Yhteistyön toimivuus 5. Näkemys lyhyen ja pitkän aikavälin kehityksen limittämisestä 6. Visio selvä, Elinkeinostrategia kunnossa 7. Mandaatti toteuttaa, rohkeus toimia 8. Jatkuva oppiminen, jatkuva kehitys Versio 2.0 tekeillä 34

35 Edelläkävijä Suunnanosoittaja Tiennäyttäjä 35

Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola

Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola Äkillisiä rakennemuutoksia vertaileva kumppanuuspöytä 5.11.2009 Kouvola Miten taantuma muuttaa rakennemuutostyötä Hannu Karavirta www.cursor.fi Sisältö Summa ja Sunila, mikä muuttuu, mikä ei Summa suljettu

Lisätiedot

Muutos. puhaltaa uutta virtaa Haminaan. Rakennemuutoksen hyödyntämisessä tärkeintä on nopeus. Kajaani on päättänyt onnistua

Muutos. puhaltaa uutta virtaa Haminaan. Rakennemuutoksen hyödyntämisessä tärkeintä on nopeus. Kajaani on päättänyt onnistua Muutos Sekes ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2009 Rakennemuutoksen hyödyntämisessä tärkeintä on nopeus Kajaani on päättänyt onnistua puhaltaa uutta virtaa Haminaan Forssa vahvistaa ennakoinnin

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011

Tapaaminen Loviisan seudun kanssa. Loviisa 10.5.2011 Tapaaminen Loviisan seudun kanssa Loviisa 10.5.2011 Sisällysluettelo Kotkan Haminan seutu Cursor Oy Rooli, omistus, hallitus Strategia Johtamisjärjestelmä Cursorin tiimit Toimitilat ja kiinteistöt Palvelut

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011

Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011 Edelläkävijä. Vuosikertomus 2011 2 cursor oy 2011 vuosikertomus Sisällys 04 05 06 08 09 Toimitusjohtajan katsaus Cursor lyhyesti Vuosi 2011 kohokohdat Yrityspalvelut Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13

Lisätiedot

VAARAN PAIKKA RAKENNEMUUTOKSEN JOHTAMINEN KAAKKOIS-SUOMESSA CURSOR KINNO WIRMA KEHY

VAARAN PAIKKA RAKENNEMUUTOKSEN JOHTAMINEN KAAKKOIS-SUOMESSA CURSOR KINNO WIRMA KEHY VAARAN PAIKKA RAKENNEMUUTOKSEN JOHTAMINEN KAAKKOIS-SUOMESSA CURSOR KINNO WIRMA KEHY RAKENNEMUUTOKSEN JOHTAMINEN KAAKKOIS-SUOMESSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT: OPIKSI JA OJENNUKSEKSI Muutos tulee oletko

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS Kouvolan seudun kuntayhtymän ELINKEINOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 1996-2008 Yhtymävaltuusto 2005-2008 Ville Salonen Marja Timonen-Pilli Kirsi Lehtonen Sakari Vainio Paula Eskola Mikko Jokinen Merja Seppälä

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin

Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin Sente SENTE työraportteja 26/2009 Ruotsinpyhtäältä rajan taakse ja takaisin Näkymiä ja ajatuksia Kotka-Haminan seutukunnan kehittämiseen Markku Sotarauta & Jari Kolehmainen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Mukana yrittäjän matkassa

Mukana yrittäjän matkassa Mukana yrittäjän matkassa TIEDON SATAMASSA I ANKKURIT YLÖS JA YRITTÄJÄKSI I SEILAUSTA SUOTUISILLA VESILLÄ LISÄÄ TUULTA PURJEISIIN I UUSIEN AALTOJEN KULJETTAMANA I NAVIGOIDEN NAAPURISTAMAAN CURSORISSA VUONNA

Lisätiedot

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Elinvoimaisuus Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Elinvoimaisuustyöryhmä Jäsenet

Lisätiedot

[3] Saatteeksi... 2. Sisällysluettelo... 3. 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin... 4

[3] Saatteeksi... 2. Sisällysluettelo... 3. 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin... 4 [2] SAATTEEKSI Kouvolan kaupunki on monessa mielessä muotoutumassa uudelleen. Aiemmin rautatiehen, hallintoon, sotilaisiin ja kauppaan mielikuvissa kytketty kaupunki on vuodesta 2009 alkaen kokonaisuus,

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun

Kotkan-Haminan seudun 2020 Kotka-Hamina on veto- kuvat: Matti Immonen, Mikko Nikkinen, Tuuli Koivisto ja Raimo Eerola voimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seudun SEUTUSTRATEGIA 2010 2015

Lisätiedot

Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset

Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset Hyvä Teko- 2009 kilpailuehdotukset SISÄLTÖ sivu Yleistä: 1 Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2009: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 3 Vasaramarssi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kaakko kasvuun. Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017. Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL

Kaakko kasvuun. Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017. Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL Kaakko kasvuun Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017 Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL 22.5.2013 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Visio 2020 OSA 2 Seudun profiili ja älykäs erikoistuminen 2020 OSA 3 Seudun

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia 2009-2013. Kalvoraportti. 08.09.2009 Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia 2009-2013. Kalvoraportti. 08.09.2009 Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Kotkan Haminan seudun elinkeinostrategia 2009-2013 Kalvoraportti 08.09.2009 Capful Oy S I S Ä L T Ö OSA 1 OSA 2 OSA 3 OSA 4 Elinkeinostrategian päivitysprosessi Seudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti 1.2.2010 Sisällys Sisällys... 2 Elinekinoministerille... 3 1 Uudentyyppisen rakennemuutoksen haasteet ja

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2007

HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2007 HAMINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 2007 Kaupunginvaltuusto 10.6.2008 TASEKIRJA 2007 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin hallinto 1.2.1 Kaupungin kehitysvisio 2 1.2.2

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot