Kaasugrilli lämpimäksi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaasugrilli lämpimäksi!"

Transkriptio

1 Biokaasu on puhdasta energiaa Maakaasu matkaa nesteytettynä putkiverkon ulkopuolelle Gasum-konsernin sidosryhmälehti Markku Tuominen: Kaasugrilli lämpimäksi!

2 Biokaasulla kohti puhtaampaa liikennettä KUVA: GASUM Tässä lehdessä kerromme Gasumin ja Biovakan aloittamasta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tuottaa biokaasua siirrettäväksi maakaasuverkon kautta liikenteen polttoaineeksi. Gasum ja Biovakka arvioivat, että tavoite toteutuu viimeistään vuonna Tällä hetkellä pisimmällä on Nastolaan suunnitteilla oleva biokaasun tuotantolaitos. Maakaasun siirtoverkon avulla puhdistettua biokaasua voidaan hyödyntää liikenteen polttoaineena. Jatkossa biokaasua voi tankata Gasumin tankkausasemilla. Gasumin tavoitteena on kattaa tulevaisuudessa valtaosa liikennekäytön tarvitsemasta kaasumäärästä biokaasulla. Biokaasu ja maakaasu ovat päästöiltään puhtaita liikennepolttoaineita. Taajamien ja kaupunkien ilman laadun kannalta erityisen merkittäviä pienhiukkaspäästöjä kaasuautoilla ei ole käytännössä lainkaan. Biokaasu on 100-prosenttisesti kotimainen, uusiutuva ja sen käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Raaka-aineena käytettävä biomassa tulee pääasiassa maatalouden ja teollisuuden sivuvirroista sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdis- tamoilta. Ruokaketjun ulkopuolisena polttoaineena biokaasun osuus huomioidaan kaksinkertaisena, kun lasketaan Euroopan unionin Suomelle asettamia tavoitteita uusiutuvien polttoaineiden osuudeksi liikenteen polttoaineista. EU-tavoite on 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Selvityksiemme perusteella tästä tavoitteesta 16 prosenttia voidaan täyttää maakaasuverkoston tuntumassa olevalla biokaasulla. Biokaasulla on muitakin käyttökohteita. Muun muassa biokaasulla tuotetulle sähkölle on ehdotettu syöttötarifi a. Tällä takuuhinnalla halutaan taata laitosten rakentajien kiinnostus investoida biokaasulla toimiviin voimalaitoksiin. Sähkön tuotannossa biokaasun osuus kuitenkin sähkön käyttövolyymeista johtuen jää marginaaliseksi ainakin EU-tavoitteiden kannalta. Paikallisesti voimalaitosinvestoinnilla voi tietysti olla isokin merkitys esimerkiksi työllisyyden kannalta. Myös biokaasun ohjaaminen liikennekäyttöön voi olla paikallisestikin katsottuna toimiva ratkaisu. Se tuo niin kuluttajille kuin yrittäjillekin uuden, edullisen ja puhtaan polttoainevaihtoehdon, jonka imagoarvoa ei ole syytä väheksyä. Gasum haluaa olla mukana rakentamassa puhtaampaa maailmaa. Kesän aikana otamme käyttöön kaksi uutta tankkausasemaa. Jatkamme myös aktiivista työtä biokaasun hyväksi. Raikasta kesää kaikille! Pasi Torri Energiakaasujen liiketoimintayksikön päällikkö Julkaisija: Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, Espoo, p , Päätoimittaja: Minna Ojala, p Toimitusneuvosto: Minna Ojala, Anne Poikolainen, Veli-Heikki Niiranen, Tuija Dag, Nina Perttula, Tommy Mattila, Jukka Isokoski Toimitussihteeri: Johanna Pelto-Timperi, OSG Viestintä, Toimitus ja taitto: OSG Viestintä, p Kannen kuva: Markku Ojala Painos: kpl Paino: Finepress

3 Sisältö 6 vuotta 20 sitten Putken varrelta 1/1989 Porvoon kaupunki maakaasun käyttäjäksi: Neste Oy ja Porvoon kaupungin energialaitos ovat allekirjoittaneet maakaasun toimitussopimuksen Harabackaan rakennettavalle maakaasuvoimalaitokselle. Syksyllä 1991 valmistuva laitos käyttää maakaasua alkuvaiheessa milj. m 3 vuodessa. 4 Ajankohtaista Gasumilla 5 Maailmalta Maakaasu matkaa LNG:nä 6 putkiverkon ulkopuolelle 9 EU:n ja Venäjän kaasudialogia Berliinissä 10 Ekoteko 11 Vieraskynä M2010-uudistus hinnoittelussa 12 lisää maakaasun käytettävyyttä 14 Biokaasu uusiutuvaa ja puhdasta energiaa 16 Nyt alkoi grillauskesä! GasumPRO-koulutuksessa 18 puhdasta asiaa 19 Gasumin maakaasurahaston apurahat jaettu 20 Sinunkaupat 21 Arton palsta 22 Lyhyesti 22 Kotisaari Volkswagenin maakaasukäyttöinen Passat 1.4 TSI Ecofuel on saanut ensimmäisenä autona viisi tähteä autojen ympäristövaikutuksia mittaavassa EcoTest-testissä. Tulos on paras testin historiassa. Helsingin sanomat Auto-sivuillaan [IEA:n asiantuntija] Thomas Kerr, laski että Helsingin Energian hiilidioksidipäästöt ovat yhteistuotannon ansiosta 2,7 miljoonaa tonnia pienemmät kuin vastaavassa erillistuotannossa. Tällöin edellytetään, että polttoaineena käytettäisiin nykyiseen tapaan pääasiassa maakaasua ja kivihiiltä. Helsingin Sanomien uutinen otsikolla Helsingin energiamalli sai vaihteeksi kehuja. Maakaasuputki luikertelee pian läpi Makkaranselän Vanajaveden alitustöistä kertovan uutisen otsikko Hämeen Sanomissa Gasetti

4 KOONNUT: JUKKA ISOKOSKI KUVA: JUKKA ISOKOSKI Gasum järjesti toukokuussa Vanajaveden rannalla maanomistajille ja kesämökkeilijöille suunnatun infotilaisuuden, jossa kerrottiin rakennustöiden vaikutuksista järven virkistyskäyttöön kesän aikana. Maakaasuputken rakentaminen aloitettiin Vanajavedellä Gasum rakentaa kuluvan kesän aikana maakaasun siirtoputken Vanajaveden Makkaranselän alitse. Gasetti-lehden numerossa 3/2008 kerrottiin, kuinka vesistön alitustöihin valmistauduttiin jo viime syksynä, mutta rakennustöihin tarvittava vesilupa oli vielä viranomaiskäsittelyssä. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto teki myönteisen lupapäätöksen maaliskuussa. Rakennustöiden valmistelut Vanajavedellä aloitettiin maaliskuun lopussa. Kevään aikana on porattu ja louhittu pohjan kiviä sekä aloitettu maanrakennustyöt putken rantautumispaikoissa. Putken uitto- ja asennustyö saadaan päätökseen heinäkuun loppuun mennessä. Vesistön alituksen pituus on 3,9 kilometriä. Rakennustöiden ympäristövaikutuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Gasum on muun muassa sitoutunut tarkkailemaan rakennustöiden vaikutuksia vesistöön ottamalla vesinäytteitä ja suorittamalla koekalastuksia ja -ravustuksia. Vanajaveden vesistön alitus on osa Hämeenlinnasta Lempäälään rakennettavaa maakaasun rinnakkaisputkea, jonka rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2008 Lempäälän Kuljusta. Uusi 43 kilometriä pitkä rinnakkaisputki otetaan käyttöön syksyllä Jakeluverkkoa laajennetaan Kouvolan seudulla Gasum aloitti Elimäen Teuroisten paineenvähennysasemalta Iitin Kausalaan ulottuvan putken rakennustyöt maaliskuussa Uuden jakeluputken kautta kaasua saa muun muassa vuonna 2010 toimintansa aloittava Lacell Oy:n kuitukangastehdas. Lisäksi uusi putkiyhteys tuo Kausalan alueen muulle teollisuudelle ja asukkaille mahdollisuuden siirtyä maakaasun käyttöön. Rakennettava putki on pituudeltaan noin 11 kilometriä. Muovinen jakeluputki on halkaisijaltaan 160 millimetriä ja sen maksimikäyttöpaine on 4 baria. Putkilinja kulkee noin 20 yksityisen maanomistajan sekä seurakunnan ja Iitin kunnan maa-alueilla. Gasum on solminut sopimukset kaikkien maanomistajien kanssa putken sijoittamisesta ja maa-alueiden käyttöoikeudesta. Putkiyhteys valmistuu marraskuun 2009 loppuun mennessä. 4 Gasetti

5 Aiesopimus maakaasun toimittamisesta Kangasalle ja Sahalahteen Gasum, Kangasalan Lämpö ja Ruoka-Saarioinen allekirjoittivat Sahalahdella maaliskuun alussa maakaasun toimittamista koskevat aiesopimukset. Aiesopimuksilla sovitaan maakaasun siirtoyhteyden selvittämisestä Lempäälä Kangasala Sahalahti-välille ja osapuolten valmisteluista varsinaisten maakaasun liittymis- ja toimitussopimusten allekirjoittamiseen syksyllä Gasum on tehnyt esiselvityksen putkiyhteyden reittivaihtoehdoista. Toukokuussa käynnistettiin jatkosuunnittelu, jonka aikana määritellään putkilinjan lopullinen sijoitus ja aloitetaan vuorovaikutus maanomistajien kanssa. Gasumin tavoitteena on aloittaa rakennustyöt putkilinjalla vuoden 2010 aikana. Putken rakentaminen kestää noin vuoden. Toteutuessaan kaasuputki-investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Ruoka-Saarioinen tarvitsee maakaasua Sahalahden tehtaiden höyryn- ja lämmöntuotannon polttoaineeksi sekä energiaksi ruokatehtaan paistouuneihin. Tavoitteena on korvata tehtaiden nykyisin käyttämät raskas polttoöljy ja nestekaasu maakaasulla, mikä vähentää huomattavasti tehtaan hiilidioksidi- ja rikkipäästöjä. Kangasalan Lämpö käyttää maakaasua kaukolämmön tuotannossaan ja toimittaa maakaasua jakeluverkostonsa kautta loppukäyttäjille muun muassa teollisuudelle, kauppapuutarhoille, kiinteistöyhtiöille ja yksittäisille kotitalouksille. Uudella siirtoyhteydellä parannetaan maakaasun saatavuutta Kangasalan alueella ja varmistetaan käytön kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. TEKSTI: MINNA OJALA KUVA: PHOTOSTOGO GDF SUEZIN OSAKEPALKKIOT JOHTIVAT LAKKOON MAAKAASUN NESTEYTYSLAITOKSELLA GDF Suezin, eli ranskalaisen Gaz De Francen ja ranskalais-belgialaisen Suezin fuusiosta syntyneen energiajätin johtajat Gerard Mestrallet ja Francois Cirelli luopuivat kumpikin osakkeen optioerästä. Päätöstä luopumisesta nopeutti lakko yhtiön Ranskassa sijaitsevilla maakaasun nesteytyslaitoksilla. Taloudellisen tilanteen heikkenemisestä johtuvat muutokset johtivat Ranskassa maaliskuun lopussa muissakin yhtiöissä työntekijöiden koviin painostustoimiin. Yhtiöiden johtoa on muun muassa pidetty panttivankeina. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on esittänyt, että valtion apua saavien yhtiöiden tulisi luopua johdon osakepohjaisista palkkioista kokonaan. EU ETSII SITKEÄSTI VARMUUTTA KAASUNTOIMITUKSILLE Euroopan unioni haluaa varmistaa unionimaiden kaasun tuontia useilla hankkeilla. Euroopan unioni ja Ukraina tiedottivat yhteisellä julkilausumalla suunnitelmastaan Ukrainan kaasuputkiverkon modernisoimiseksi. Osapuolet arvioivat uudistuksen hinnaksi 3,4 miljardia dollaria. Sekä Ukrainan pääministeri Julia Timoshenko että Gazpromin edustajat totesivat, että sovittu summa ei tule riittämään. Myös Venäjä on kiinnostunut Ukrainan verkoston uudistamisesta joko Ukrainan kanssa tai Ukrainan, Venäjän ja EU:n yhteistyönä. Prahan huippukokouksessa toukokuussa EU kiirehti Nabucco-kaasuputken toteuttamista. Tavoitteena on tuoda maakaasua Euroopan unioni alueelle Kaspianmereltä noin 31 miljardia m 3 vuodessa. Myös Egyptin, Georgain, Turkin ja Azerbaijanin kanssa on neuvoteltu kaasuyhteistyöstä. Venäjä taas edistää Nabuccon kanssa kilpailevaa South Stream -hankettaan, ja on saanut yhteistyökumppanikseen EU-maista Italian. EU:N KAASUN KULUTUS KASVOI KAHDELLA PROSENTILLA VUONNA 2008 Eurogasin julkaiseman alustavan arvion mukaan Euroopan unionin 27 jäsenmaan maakaasun kulutus oli vuonna 2008 yhteensä 517 miljardia m 3. Tämä tarkoittaa 2,1 prosentin kasvua vuoden 2007 kulutukseen verrattuna. Samalla aikajaksolla kaasuverkkoon liittyneiden asiakkaiden määrä kasvoi yhdellä prosentilla. EU:n oma kaasuntuotanto oli päättyneenä vuonna 202 miljardia m 3, mikä tarkoittaa 1,8 prosentin kasvua vuoden takaisiin lukemiin. Gasetti

6 TEKSTI JA KUVAT: JUKKA ISOKOSKI Kun maakaasun siirto teräsputkea pitkin ei ole mahdollista, se nesteytetään ja toimitetaan perille rekoilla. Voimalaitosten ja laivojen kaasumoottoreita valmistavalle Wärtsilälle on kuljetettu Vaasaan maanteitse moottoreiden koeajoon ja tuotekehitykseen tarvittavaa maakaasua jo kolmentoista vuoden ajan. Wärtsilä koeajaa moottorit maakaasulla Maakaasu matkaa LNG:nä putkiverkon ulkopuolelle Maakaasun matka Vaasaan alkaa Porvoon Kilpilahdesta, jossa sijaitsee AGA:n omistama ja operoima LNG:n tuotantolaitos. Laitoksen tuotevarastosäiliöiden viereen on ajanut rekka, jonka kyljestä erottuvat selvästi isokokoiset kirjaimet LNG. Kyseessä on toinen Gasumin kahdesta nesteytetyn maakaasun kuljetusrekasta, jotka otettiin käyttöön helmikuun alussa. Rekan kuljettaja Kiitosimeon Oy:n Veijo Kaasinen on aloittanut säiliöperävaunun täyttämisen jäätävän kylmällä LNG:llä. AGA:n laitoksella maakaasun lämpötilaa lasketaan nestemäisen typen avulla -160 asteeseen, jolloin kaasu nesteytyy ja puristuu kuudessadasosaan tilasta, jonka tuote normaalipaineessa kaasumaisena vie. Rekan säiliö vetää noin 20 tonnia LNG:tä ja sen täyttäminen kestää tunnin verran. Lastaaminen on melko suoraviivaista. Kun maadotus ja lastauslinjat on kiinnitetty sekä linjat typetetty, avaan vain lastausventtiilit ja annan pumpun hoitaa loput. Toki koko lastauksen ajan täytyy tarkkailla mittareita ja paineita, Kaasinen kuvailee. Ammattikuljettajat ratissa Vaikka Veijo Kaasinen saa rekan lastauksen kuulostamaan yksinkertaiselta, ei kuka tahansa voi tarttua LNG-rekan rattiin. Kiitosimeonilla LNG:n kuljettajat on koulutettu erikseen. Perehtyneisyyttä edellytetään niin lastaus- kuin myös tuotteen purkupäässä. Tien päällä rekan ajo ei suuresti eroa muiden suurten yhdistelmien ajamisesta. Varovaisesti tähän tulee suhtautua kuten kaikkeen muuhunkin kuljettamiseen. Erityispiirteensä tuo ainoastaan kuljetettavan tuotteen nestemäinen olomuoto. Säiliötä ei koskaan lastata ihan täyteen, joten neste elää hieman, mikä tuntuu ajaessa, Kaasinen analysoi. Kun säiliö on täytetty ja lasti punnittu, suuntaa Veijo Kaasinen rekan keulan kohti Vaasaa. Matkan puolivälin kieppeillä ohitetaan muun muassa Ikaalisten kaupunki, joka on tällä hetkellä Suomen maakaasuverkon läntisin piste. Tästä eteenpäin kaasutoimitukset hoituvat kumipyörien avulla. Turvallisuus tärkeää Wärtsilän Vaasan tehtaille Gasumin rekka saapuu seuraavana aamuna. Auton lasti puretaan tehtaan kaasukentän laidalla oleviin LNG:n tuotevarastosäiliöihin. Säiliöiden vieressä olevalla höyrystimellä LNG palautetaan kaasumaiseen muotoon ja jaellaan putkiverkkoa pitkin käyttökohteisiin tehdasalueen sisällä. Tällä hetkellä meillä on kaksi 15 tonnia vetävää säiliötä. Varastointikapasiteettia on tarkoitus lisätä lähitulevaisuu- 6 Gasetti

7 AGA:n LNG:n tuotantolaitos aloitti toimintansa vuonna Gasum rakentaa nykyisen, kapasiteetiltaan pieneksi jääneen laitoksen viereen merkittävästi suuremman LNG:n tuotantoyksikön ja tuotevaraston. Tuotanto uudella laitoksella käynnistyy kesällä dessa, kertoo Wärtsilän koeajon automaatiopäällikkö Bengt Holm. LNG:n purkamisen aikana kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Alue on esimerkiksi rajattu lippusiimalla. Paikalla on rekan kuljettajan lisäksi koko ajan myös yksi Wärtsilän työntekijä, joka vastaa venttiilien avaamisesta kaasukentällä. Toimitusvarmuus kohdallaan Wärtsilä tarvitsee maakaasua Vaasan tehtailla valmistettavien kaasumoottoreiden testaukseen ja tuotekehitykseen. Koska maakaasua ei ole saatavilla putkiverkon kautta, on ainoa vaihtoehto toimittaa kaasu paikalle LNG:nä. Näin on tehty vuodesta 1996 saakka, jolloin kaasumoottoreiden valmistus aloitettiin Vaasassa. Kaasuputken puuttuminen ei ole estänyt toimintaamme täällä Vaasassa. Toki putkiyhteyttä pitkin tuotu kaasu olisi edullisin vaihtoehto, mutta täällä Vaasassa LNG on ainoa mahdollinen tapa. LNG:n toimitusvarmuus on ollut kohdallaan. Jos ongelmia on ollut, niin asiat on pystytty hyvin ratkaisemaan Gasumin kanssa, Holm kiittelee. Vuonna 2008 Wärtsilän LNG:n kulutus oli noin 720 tonnia. Kaasumoottoreiden tuotannon ollessa normaalitasolla rekkatoimituksia tulee Vaasan tehtaille kaksi viikossa. Noin neljä viidesosaa tehtaalle toimitetusta LNG:stä menee tuotannon koeajoihin ja loput uusien kaasumoottorien tuotekehitykseen. Jatkuu sivulla 8 LNG:n tankkauksessa täytyy käyttää kunnon suojavarusteita myös kesähelteillä. Neste putken sisällä on noin -160 c asteen lämpötilassa. Kiitosimeonin kuljettajalla Veijo Kaasisella on kymmenien vuosien kokemus kuljetusalalta. LNG:n toimittamiseen hän on saanut erityisen koulutuksen. Gasetti

8 Jatkuu sivulta 7 Sata moottoria vuodessa Koeajaminen on kaasumoottorin valmistuksen viimeisimpiä työvaiheita. Moottori kytketään testauslaitteistoon ja sen toimintaa kokeillaan erilaisilla ajo-ohjelmilla. Tavoitteena on tarkastaa, että moottori toimii odotetulla tavalla tehtaalta lähtiessä. Koeajon viimeisessä vaiheessa, eli niin sanotussa luovutusajossa myös asiakkaan edustaja voi olla paikalla varmistamassa, että moottorin suorituskyky on kunnossa. Gasumin toimittama maakaasu on huomattavasti parempilaatuista, kuin mitä se on monissa käyttökohteissa, jonne moottoreita toimitamme. Siksi meillä on laboratorio, jossa voimme sekoittaa kaasuseoksia ja koekäyttää moottoreita asiakkaan käyttötarpeita vastaavalla seoksella. Wärtsilän Vaasan tehtailla valmistetaan vuodessa noin sata kaasumoottoria. Nämä voidaan jakaa kahteen tyyppiin moottorin toimintaperiaatteen mukaan. Suurin osa on niin sanottuja SG-moottoreita, jotka toimivat ottomoottoriperiaatteella, ja joissa on tavallisen bensiinimoottorin tapaan sytytystulpat. Tämän lisäksi Vaasassa valmistetaan dual-fuel-moottoreita, joissa sytytykseen käytetään dieselöljyä. Kaasuputken puuttuminen ei ole estänyt toimintaamme Vaasassa. Suurin osa SG-moottoreista menee voimalaitoksiin. Dual-fuel-moottoreita myydään myös laivakäyttöön, Bengt Holm kertoo. Pääosa Wärtsilän tuotteista viedään ulkomaille. Tosin löytyy Vaasassa rakennettuja kaasumoottoreita myös Suomesta muun muassa Valkeakoskelta ja Ikaalisista, jossa ne tuottavat sähköä ja lämpöä yhdyskunnan tarpeisiin. Kaasumoottoreille kysyntää Tällä hetkellä kaasumoottoreiden markkinatilanne on maailmalla haastava. Talouden taantuma on kurittanut Suomessa erityisesti vientiteollisuutta, eikä Wärtsiläkään ole jäänyt täysin tämän ilmiön ulkopuolelle. Laivamoottoreiden puolella ollaan taantuman myötä tultu hieman takapakkia. Tilauksia on jonkun verran peruttu. Jos laivaa ei rakenneta, ei tarvita moottoriakaan. Mutta voimalapuolella näyttää vielä hyvältä. Tilauskantakanta on normaalitasolla, Holm toteaa. Katsottaessa pidemmälle tulevaisuuteen Holm uskoo, että kaasumoottoreiden kysyntä pysyy korkealla tasolla. Kaasumoottoreiden vahvin puoli on niiden vähäpäästöisyys. Tämä korostuu jatkossa vielä enemmän, kun päästövaatimukset kiristyvät entisestään. Tämän vuoksi tuotekehityksemme painopisteenä on moottorin hyötysuhteen parantaminen ja päästöjen vähentäminen jopa nykyistä tasoa matalammaksi. LNG (*engl. liqueied natural gas): Lämpötila on noin -160 C. Tiheys nestemäisenä on 421 kg/m 3 ja kaasumaisena: 0,73 kg/m. Yksi tonni LNG:tä vastaa 1370 m 3 maakaasua. Mahdollisia käyttökohteita Suomessa: saaristolauttojen polttoaine, biokaasulaitosten varapolttoaine, liikennekäytön satelliittitankkausasemat kaasuverkon ulkopuolella. Maakaasulla koeajettu kaasumoottori nostetaan siirtolavetilta lopputarkastusta ja viimeistelymaalausta varten. Kuvan 20-sylinterinen maakaasumoottori jatkaa matkaansa Turkkiin. Yksi 20-sylinterinen kaasu moottori tuottaa noin 10 MW sähköä. Wärtsilän koeajon automaatiopäällikkö Bengt Holm uskoo, että kaasu moottoreilla on jatkossa kysyntää erityisesti niiden matalan päästötason vuoksi. 8 Gasetti

9 TEKSTI JA KUVA: MINNA OJALA Luottamusta luomassa Maakaasua Berliinin katukuvassa. Mainos kannustaa vaihtamaan maakaasu- ja aurinkolämmitykseen ja säästämään näin energiaa. Luottamus oli päivän sana Russian Gas Societyn järjestämässä seminaarissa Berliinissä toukokuussa. Venäjän ja Euroopan unionin energiasuhteita erityisesti kaasun kannalta tarkastelevassa seminaarissa yksi tärkeimmistä puheenaiheista oli tammikuun Ukraina-kriisi syineen ja seurauksineen ja sen synnyttämän luottamuspulan korjaaminen. Venäjän, eurooppalaisten kaasuyhtiöiden ja Euroopan unionin puheenvuoroissa maakaasu oli edelleen tärkeässä roolissa. Saksassa uskotaan vahvasti Nord Streamiin. Russian Gas Societyyn kuuluu 136 Venäjällä toimivaa kaasuyhtiötä. Järjestön puheenjohtajana toimii Valeri Jaszev, joka on Venäjän duuman varapuheenjohtaja ja duuman energia-, liikenne- ja viestintäkomitean puheenjohtaja. Berliinissä Gazpromin puheenvuoron käyttänyt yhtiön varapääjohtaja Aleksander Medvedev ei juurikaan peitellyt närkästystään EU:n toiminnasta Ukrainan kriisin aikana. EU ja tuolloin puheenjohtajana toiminut Tsekki tyytyivät passiivisen tarkkailijan rooliin ja antoi meidän hoitaa kaiken, vaikka Ukrainan kiristystoimet kohdistuivat Gazpromiin, ja välillisesti edelleen EU:n jäsenmaihin. Medvedevin mielestä EU:lla on kaksoisstandardit: se vaatii kaasulle yhtenäistä markkinahintaa, mutta ei ollut valmis tukemaan Gazpromia Ukrainan kaasuhintojen yhdenmukaistamisessa. Medvedev muistutti, että Ukrainan teollisuus on hyötynyt edullisesta kaasusta. Hänen mukaansa Venäjä on kaiken kaikkiaan myynyt kaasua Eurooppaan edullisemmilla hinnoilla kuin kilpailijansa. Öljyn hintapiikki nosti hintaa vain tilapäisesti. Kriisin vaikutus minimoitiin EU-päätöksenteko sai kyytiä myös eurooppalaisilta kaasuyhtiöiltä. Periaatteessa ajatusta yhtenäisistä, avoimista kilpailluista markkinoista pidetään hyvänä, mutta myös kansalliset erot tulisi ottaa huomioon. E.ON Ruhrgasin toimitusjohtaja Bernhard Reutersberg totesi, että EU-parlamentin jäsenet ja kansalliset poliitikot eivät tiedä läheskään tarpeeksi kaasun hinnoittelumekanismeista ja pitkäaikaisten hankintasopimuksien toimintaperiaatteista. EU-komission energia- ja liikenneosaston pääjohtaja Matthias Ruete vastasi Medvedeville, että unioniin kuuluu erilaisia maita, ja luottamus on saavutettava kaikkien kanssa. Ruete kiitti kaasualaa siitä, että se yhteistoimin minimoi tammikuun kriisin vaikutukset. Hän totesi erityisen painokkaasti, että sen kummemmin EU:n tavoitteet, joilla tähdätään ilmastonmuutoksen hidastamiseen, kuin tavoitteet energian tuonnin monipuolistamiseksikaan eivät ole Venäjää vastaan. Taantuma laskee kulutusta Puheenvuoroissa tarkasteltiin myös kansainvälisen talouden taantuman vaikutuksia kaasun menekkiin. Suuntaus on sama kuin Suomessakin: kaasun teollinen käyttö on viime vuoden lopulta lähtien vähentynyt selvästi. GSF Suezin Jean- Marie Dauger arvioi, että kyseessä on tilapäinen, suhdanteesta johtuva pudotus. Energian ja kaasun tarve tulee edelleenkin kasvamaan. Dauger totesi, että monipuolistamista ei pidä ymmärtää vain hankinnan monipuolistamisena, vaan siihen kuuluvat myös vaihtoehtoiset toimitusreitit. Dauger korosti, että siirtoreitti Ukrainan läpi tulee olemaan vielä pitkään Venäjän kaasun pääreitti Euroopaan. Hän arvioi, että ratkaisu löytyy Ukrainan kaasuverkon modernisoinnista, joka hoidetaan Ukrainan, Venäjän ja Euroopan unionin yhteistyönä. Nord Stream etenee Halvan ja "helpon" kaasun aika on ohi. Se kävi ilmi viimeistään Juri Komarovin esitellessä Barentsin alueen Shtokman-hankkeen haasteita. Kaasukenttä löydettiin jo parikymmentä vuotta sitten. Komorov arvioi, että tuotanto Shtokmanin alueella alkaisi vuonna Maakaasu lähtisi sieltä markkinoille nesteytettynä eli LNG:nä. Shtokmanista on luvassa kaasua myös Nord Stream-putkeen, mutta Shtokmanin ja Nord Streamin välille tarvitaan vielä putkiyhteys. Nord Streamiin viitattiin useammassakin puheenvuorossa, yhtiön oman puheenvuoron käytti talousjohtaja Paul Corcoran, joka kertoi ympäristöselvityksistä ja viittasi Itämeren rantavaltioita koskevaan Espoo-prosessiin. Corcoran piti varmana, että hanke etenee aikataulun mukaisesti, ja ensimmäinen putki on käyttövalmiina lokakuussa Talousjohtaja kertoi, että noin 70 prosenttia rahoituksesta hankitaan markkinoilta. Neuvottelut pankkien kanssa alkavat kesällä. Ongelmista huolimatta usko maakaasun rooliin Euroopassa on edelleen vahva. Kaasu ei ole enää yhtä selkeä suosikki kuin aiemmin, ja sekä ydinvoiman että uusiutuvan energian asema on parantunut. Puhtaus ja energiatehokkuus ovat kuitenkin edelleen kaasun valtteja. Kaasun hankinnan monipuolistaminen näkyi Berliinissä ennen kaikkea uusina vaihtoehtoisina siirtoreitteinä. Venäjällä toimivat Wingas ja E.ON korostivat, että yhteistyötä Venäjän kanssa kannattaa kehittää koko ketjussa: niin kaasun tuotannossa, siirrossa, jakelussa kuin myös lopputuotannossa, esimerkiksi voimalaitoksissa. Gasetti

10 TEKSTI: MINNA OJALA KUVA: TULLI Tullin huumekoirien ilmastotassunjälki pienemmäksi maakaasulla Suomen tullin huumekoirat ovat vaihtaneet pääkaupunki seudulla maakaasukäyttöiseen kulkupeliin. Tullilaitoksen koirakoulu sai maaliskuussa käyttöönsä uuden VW Caddy Kombi -pakettiauton, johon mahtuvat niin työvuoron koirat, koiraohjaajat kuin tarvikkeetkin. Julkiselle sektorille maakaasuautoja ovat tähän mennessä hankkineet kunnat ja maakaasuauto on käytössä muun muassa Kouvolan kiinteistötoimella sekä Lappeenrannassa. Tulli on tienraivaaja valtion viranomaisten joukossa. Tullilaisten käyttäjäkokemuksia hyödynnetään jatkossa koko valtionhallintoa koskevissa ajoneuvohankintojen kilpailutuksissa. Tullia kannusti vaihtoehtoisen, puhtaamman polttoaineen valintaan myös maailman tullijärjestön WCO:n tämänvuotinen ympäristönsuojeluteema. Ympäristön suojelu on Tullin tehtävien ytimessä jo ennestään. Valvomme tuonti- ja vientirajoituksia ja torjum- me sillä vaarallisten aineiden ja tarttuvien tautien pääsyä suomalaiseen luontoon sekä suojelemme uhanalaisia eläimiä ja kasveja kaikkialla. Tullit valvovat myös jätteiden vientiä, tuontia ja kauttakuljetuksia, tullivalvontapäällikkö Erik Dannbäck muistuttaa. Tarkkakuonoiset huumekoirat isäntineen kulkevat maakaasukäyttöisellä autolla. 10 Gasetti Oikea kalusto ja ajotapa Tulli ei toki ole ainoa ympäristötietoinen julkisella sektorilla. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy on valmistellut uuden hankintaratkaisun, jolla valtion toimijat voisivat jatkossa valita työssään tarkoituksenmukaiset ajoneuvot diesel- ja bensiinikäyttöisten autojen lisäksi maakaasuautojen, hybridien ja sähköautojen joukosta. Haluamme osaltamme edistää ympäristöystävällistä näkökulmaa julkisissa hankinnoissa, sanoo Hansel Oy:n ajoneuvo- ja kuljetushankinnat -toimialan päällikkö Mika Saarinen. Kaluston vaihto ei yksin riitä. Oikealla ajotavalla voi säästää energiaa ja torjua ympäristönmuutosta. Kilpailutammekin nyt myös taloudellisen ajon koulutusratkaisun koko valtionhallinnon hyödynnettäväksi. Tankkauspaikkoja riittämiin Tulliylitarkastaja Ari Nieminen Tullilaitoksen koirakoululta on innostunut uudesta työkalusta. Meidän työmatkamme pääkaupunkiseudulla kulkevat lentokentältä satamiin ja sieltä koirakoululle Veikkolaan. Maakaasun tankkauspaikkoja on riittämiin. Ja tavallista autoa hajuttomampi meno tietysti sopii tarkkakuonoisille koirillemme, Nieminen arvelee. Tullin huumekoirat tekevät vuosittain noin tarkastusta, joista 400:ssä eli keskimäärin kerran päivässä, löytyy huumeita. Huumeiden ohella Tulli kouluttaa parhaillaan myös tupakkakoiria luvattomien tupakan maahantuontiyritysten paljastamiseen. Suomen tullin toimipisteissä eri puolilla maata työskentelee noin 40 ohjaaja-huumekoiraparia. Periaatteessa huumekoiraksi sopii mikä rotu vaan. Pääosa Suomen tullin huumekoirista on labradorinnoutajia. Vuoden ikäisenä sopivaksi testeissä todettu koira aloittaa opinnot Tullin koirakoululla. Eläkkeelle huumekoira siirtyy keskimäärin seitsemän työvuoden jälkeen.

11 Energiaratkaisuilla suuri merkitys metsäteollisuuden menestykselle TEKSTI: STEFAN SUNDMAN, ENERGIA- JA YMPÄRISTÖJOHTAJA, METSÄTEOLLISUUS RY KUVA: METSÄTEOLLISUUS RY Metsäteollisuutta koettelee samanaikaisesti globaali rakennemuutos ja vakava suhdannetaantuma. Tässä tilanteessa kustannuskilpailukyvyn merkitys korostuu entisestään. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset ja tehtaat, jotka toimivat tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Jatkossa myös eri toimintamaiden toimintaympäristöt joutuvat yhtä tiukempaan vertailuun haettaessa optimaalisia olosuhteita. Suomen metsäteollisuudella on hyvät edellytykset selviytyä taantumasta voittajana. Suomessa on korkeaa osaamista ja teknolo giaa sekä moderni tuotantokapasiteetti. Lisäksi yritykset ovat jo sopeuttaneet kapasiteettiaan mittavin toimin sekä parantaneet tuottavuuttaan ja kustannustehokkuuttaan. Metsäteollisuuden toimintaympäristönä Suomi on haasteellinen. Kaikki keskeiset kustannukset energia, kuljetukset, raaka-aine, työvoima ovat nousseet Suomessa kilpailijamaita nopeammin koko 2000-luvun ajan. Tässä juoksussa Suomi on menettänyt kilpailukykyään metsäteollisuuden toimintamaana ja investointikohteena. Hallituksen viimeaikaiset energiapoliittiset ratkaisut heikentävät kilpailuasemaamme edelleen. Hallituksen kehysriihessä tehdyt päätökset nostaa teollisuuden energiaveroja olivat hätiköityjä ja huonosti perusteltuja. Niiden vaikutuksia teollisuuden kilpailukykyyn tai Suomen kansantalouteen ei ole selvitetty. Koska energiavaltainen teollisuus on EU:n päästökaupan piirissä, kansalliset sähkö- ja muut energiaverot pitää kohdistaa päästökaupan ulkopuolisille sektoreille. On kovin lyhytnäköistä viedä poliittisilla päätöksillä pohja pois teollisen toiminnan perusedellytyksiltä Suomessa. Teollisuus maksaa Suomessa jo nyt merkittävästi korkeampaa sähköveroa kuin missään keskeisistä kilpailijamaistamme. Teollisuuden sähkövero ehdotetaan kolminkertaistettavan ja maakaasun vero ne- linkertaistettavan vuodesta Käytännössä siis Suomen fossiilista polttoaineista puhtaimman kilpailukykyä heikennetään eniten. Samaan aikaan lähimmässä kilpailijamaassa Ruotsissa teollisuus on vapautettu sähkön käyttöverosta ja maakaasun verotasoksi ehdotetaan nollaa vuoden 2011 alusta alkaen. Jos näin käy, Ruotsin metsäteollisuus saa noin 240 miljoonan euron kustannusedun. Lyhytjänteisellä energiapolitiikalla on kauaskantoisia vaikutuksia. Energiaintensiivinen teollisuus suunnittelee tulevaisuuttaan kussakin toimintamaassa sen mukaan, kuinka varma se voi olla pitkän aikavälin energian saannista kilpailukykyiseen hintaan. Metsäteollisuuden johtamana Suomesta voi tulla modernin biotalouden suunnannäyttäjä, mikäli tähän pyritään johdonmukaisin toimin. Ala on materiaali- ja energiatehokas uusiutuvien luonnonvarojen käyttäjä sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Tuotteet on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta ja ne ovat sekä kierrätettäviä että biohajoavia. Kansallisessa energiapäätöksenteossa on otettava huomioon olemassa olevat rakenteet ja Suomen vahvuudet. Meillä tuotetaan ja käytetään paljon uusiutuvaa energiaa sekä energiantuotantomme on monipuolista ja luotettavalla perustalla. Kustannustehokkuus ja luotettavuus ovat olleet avaintekijöitä energiainfrastruktuurimme menestykseen. Kaikki uudet mahdollisuudet lisätä ilmastoystävällistä energian tuotantoa on syytä hyödyntää, mutta sitä ei saa tehdä tunnustettujen vahvuuksiemme kustannuksella. Esimerkiksi tuulivoiman syöttötarifi maksujen kerääminen metsäteollisuudelta olisi tulonsiirtoa korkean hyötysuhteen bioenergiatuotannolta tuulivoiman tuotannolle. Maakaasu ja sen ympärille rakentunut infrastruktuuri tarjoaa ratkaisuja myös biokaasun hyödyntämiseen ja jakeluun. Nämä ratkaisut ovat hyödynnettävissä, jos tahto vain löytyy. Gasetti

12 TEKSTI: JUKKA KAIJANSINKKO KUVAT: ARI NAKARI JA PHOTOS TO GO M2010-järjestelmän rakenne julkistettiin Uudistus hinnoittelussa lisää maakaasun käytettävyyttä Gasum julkisti asiakastilaisuudessaan toukokuun alussa uuden hinnoittelu järjestelmänsä rakenteen. M2010 on hyvin pitkälle edeltäjänsä kaltainen. Lisänä on lukuisia joustavia elementtejä, joiden toivotaan parantavan kaasun käytettävyyttä polttoaineena. Maakaasun hinnoittelun rakenne on asiakaspalautteen perusteella todettu pääosin toimivaksi. Näin kehitystyön lähtökohtana on ollut havaittujen ongelmien poistaminen sekä joustavuuden lisääminen, ei niinkään kokonaan uuden hinnoittelujärjestelmän kehittäminen. Asiakkaat ovat myös aktiivisesti osallistuneet kehitystyöhön asiakastyöryhmien kautta, josta kerrottiin Gasetin numerossa 1/2009. Rakenteellisesti hinnoitteluun jakaantuu maakaasun siirtoon ja energiakauppaan ja näiden hinnoittelussa käytettäviin yleistarifi in tai pienkulutustarifiin sekä näitä täydentäviin lisäkomponentteihin. Hinnoittelujärjestelmässä on määritelty myös jälkimarkkinakauppaa. Pienkulutustarifi n voivat valita käyttäjät, joiden vuotuinen kaasun käyttö on alle 50 GWh eli 5 miljoonaa kuutiometriä kaasua ja sopimusteho on pienempi kuin 40 MW. Yleistarifi ssa ostaja voi tilata kaasua vuosituotteena ja kuukausituotteena. 12 Gasetti

13 Jatkossa maakaasun hinta seuraa nopeammin muiden polttoaineiden hintojen kehitystä. Maakaasun kilpailukyinen hinta on tärkeää erityisesti metsäteollisuudelle, joka on merkittävä maakaasun käyttäjä Suomessa. Siirron hinnoitteluun ei ole tulossa muutoksia, vaan muutokset kohdistuvat energiamaksun osuuteen. Uusi hinnoittelujärjestelmä astuu voimaan ja se on voimassa neljä vuotta. Energiaindeksin rakenne muuttuu Maakaasun energiahinta on sidottu muiden polttoaineiden eli raskaan polttoöljyn ja hiilen hintaan sekä Tilastokeskuksen julkaisemaan kotimarkkinoiden perushintaindeksiin, joka seuraa sähkö-, kaasuja lämpöhuollon ja jäähdytysliiketoiminnan kehitystä Suomessa. Maakaasun energiahinnan laskennassa sovelletaan näiden kolmen indeksin kuuden kuukauden keskiarvoja. Energiahintojen kehittymistä Suomessa on kuvattu Tilastokeskuksen tuottamalla E40-indeksillä. Tilastokeskus korvaa E40-indeksin uuden toimialaluokituksen TOL2008 mukaisella indeksillä D35. Indeksissä painorakenteita on muutettu siten, että lämmöntuotannon sekä sähkön tuonnin painoarvo on kasvanut, kun taas sähkön Nordpool-hinnan painoarvo on laskenut. M2010-hinnoittelujärjestelmässä siirrytään käyttämään kyseistä indeksiä. Toisena muutoksena indeksoinnissa on se, että h-arvon sekä E40 (D35) laskennassa viive indeksien sovellusarvojen ja kuukausiarvojen välillä lyhenee kahdesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Tämä on mahdollista, koska Tilastokeskus toimittaa h-arvon aiempaa nopeammin. Jatkossa maakaasun hinta seuraa siten nopeammin muiden polttoaineiden hintojen kehitystä. Vuosituotteen rinnalle kuukausituote Maakaasun maahantuonnissa eräänä rajoitteena on vuorokautinen maksimiosto, minkä takia uutena hinnoitteluperusteena M2010:ssa on maakaasun käytön tasaisuus. Tätä varten lanseerataan ns. vuosituote, jossa asiakas tilaa kiinteän vuotuisen tehon. Hinnoittelun perustana on jako siirtohintaan ja energiamaksuun. Hinnoittelukomponentit ovat samoja kuin M2006:n yleistarifissa eli tehomaksu ja kaasun käyttömäärään perustuva energiamaksu. Vuosituotteen tehomaksu on nykyisen M2006:n yleistarifi a alhaisempi. Kuukausituote vastaa nykyistä M2006:n yleistarifi a. Alhaisemmasta tehomaksusta johtuen vuosituote tulee olemaan kuukausituotetta halvempaa. Samassa yhteydessä energiamaksun yksikköhinnat yhtenäistetään. Lisää joustavuutta tehon määrittelyyn Kuukausituotteessa asiakas tilaa kuukausikohtaisen tehon. Aiemmin asiakkaalla oli mahdollista muuttaa tilaamaansa tehoa neljä kertaa vuodessa. Jatkossa kuukausituotteessa asiakas voi muuttaa tilaustehoaan 20. päivään mennessä ennen alkavaa kuukautta. Tämän toivotaan tuovan kaivattua joustavuutta asiakkaille, joille on ollut vaikeaa arvioida kaasun tarvettaan ennakkoon. Muutoksia hinnastoihin Gasum vahvistaa siirron hinnaston vuosittain mennessä, mikä on sama periaate kuin voimassa olevassa hinnoittelujärjestelmässä. Muutoksena on se, että energiakaupan hinnasto on jatkossa erillinen dokumentti ja se on voimassa toistaiseksi. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kolme kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Jälkimarkkinakauppa tunnin päähän Sekä Gasumin että Kaasupörssin asiakkaiden toiveena on ollut saada jälkimarkkinakauppa sekä Gasum Plussa -kauppa toimimaan tunnin päähän kaupantekohetkestä nykyisen kahden tunnin sijaan. Tätä varten tarvitaan muutos työ- ja elinkeinoministeriön maakaasukauppojen tiedonvälitystä ja tasehallintaa koskevaan asetukseen. Tämän muutoksen toivotaan lisäävän asiakkaiden mahdollisuutta käydä jälkimarkkinakauppaa sekä Gasum Plussa -kauppaa. Lopullinen versio M2010-hinnoittelujärjestelmästä sekä siirron ja energiakaupan hinnastot julkistetaan elokuun lopussa asiakastilaisuudessa. Samassa yhteydessä julkistetaan hinnoittelujärjestelmään liittyvät ehdot. Gasetti

14 TEKSTI: JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVAT: TIMO JAKONEN JA JUKKA ISOKOSKI Biokaasu uusiutuvaa ja puhdasta energiaa Biovakka ja Gasum alkavat yhdessä tuottaa biokaasua liikennepolttoaineeksi. Biokaasua voidaan puhdistettuna ja paineistettuna siirtää maakaasuverkostossa. Yritykset suunnittelevat ensimmäisen yhteisen tuotantolaitoksen rakentamista Nastolaan. Jyrki Heilä uskoo, että biokaasun tuotantoa tullaan lähitulevaisuudessa lisäämään voimakkaasti. Biokaasu on aidosti kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jonka tuotannossa syntyvää kiinteää ainesta voidaan käyttää maanviljelyksessä kierrätysravinteena. Gasum on hankkinut vähemmistöosuuden Turussa ja Vehmaalla toimivasta Biovakka Suomi Oy:stä. Yritys tuottaa biokaasua ja lannoitteina käytettäviä kierrätysravinteita maatalouden ja teollisuuden sivuvirroista eli biohajoavista jätteistä ja lietteistä sekä puhdistamolietteistä. Nykyinen tekniikka soveltuu myös energiakasvien hyödyntämiseen kaasuntuotannossa. Biovakka on biokaasun laajamittaisen tuotannon uranuurtaja Suomessa. Ensimmäinen tuotantolaitos valmistui Vehmaalle 2004 parinkymmenen viljelijän yhteistyönä. Vehmaan laitos käyttää pääraaka-aineena maataloudesta syntyviä lietteitä. Viime vuoden lopulla Turussa otettiin käyttöön moderni biokaasulaitos, joka tuottaa yhden megawatin sähköä valtakunnan sähköverkkoon tunnissa. Laitoksen tarvitsema energia tuotetaan myös itse. Turun laitos käyttää raaka-aineena Turun Kakolan ja lähialueen kuntien jätevedenpuhdistamojen lietteitä. Laitoksen jätteidenkäsittelykapasiteetti on tonnia. Biokaasu on kokonaan kotimainen, uusiutuva ja CO 2 -neutraali polttoaine, jonka avulla pystytään vähentämään ilmakehän kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Biokaasu sopii hyvin Suomen ilmasto- ja energiastrategiaan, jonka tavoitteena on uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden energiakäytön lisääminen. Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, jonka mukaan 10 prosenttia liikennepolttoaineista on uusiutuvia vuonna 2020, toteaa energiakaasujen liiketoimintayksikön päällikkö Pasi Torri Gasumilta. Biokaasua syntyy biologisessa hajoamisessa Biokaasun valmistus perustuu luonnolliseen, biologiseen hajoamiseen hapettomissa olosuhteissa. Liete kuljetetaan meille autoilla, ja massa menee sellaisenaan kolmeksi viikoksi mädättämöön. Vapautuva metaani otetaan talteen ja varastoidaan kaasukelloon. Kiintoaines ja neste erotetaan myös massasta. Kiinteän aineksen ph muutetaan lannoitteeksi sopivaksi. Neste menee puhdistamoon, tiivistää Biovakan hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä prosessin pääpiirteet. Talteenotetusta metaanista tehdään höyryn avulla sähköä ja lämpöä oman laitoksen käyttöön ja sähköverkkoon. CHP-yksikkö tuottaa sähköä noin 35 prosenttia ja lämpöä noin 50 prosenttia. Biovakka myy kaasun Höyrytys Oy:lle, joka vastaa energian tuotannosta. 14 Gasetti

15 Esimerkiksi kompostointiin verrattuna biokaasun tuotanto on mädättämällä tehokkaampaa ja lopputuotteet saadaan monipuolisesti käyttöön, toteaa Heilä. Gasum jatkojalostaa biokaasun liikennekäyttöön Gasumin ja Biovakan suunnitelmissa on saada biokaasu laaja-alaisesti jakeluun maakaasun tankkausverkoston kautta, tulevaisuudessa kaasuautot kulkevat puhtaan ja uusiutuvan biokaasun voimalla. Ensimmäinen maakaasu-suomen alueelle rakennettava biokaasulaitos on suunnitteilla Nastolaan. Jos rakentamaan päästään ensi vuonna, olisi laitos käyttökunnossa vuonna Maakaasuverkoston läheisyyteen on tarkoitus rakentaa neljä laitosta. Biovakalla on Nastolan laitoksen lisäksi hankkeet vireillä Lapualla ja Jämsänkoskella. Biokaasu pitää puhdistaa liikennekäyttöä varten ja paineistaa siirtoa varten. Biokaasussa on metaania noin 65 prosenttia ja liikennekäyttöä varten kaasussa pitää olla tasaisesti 95 prosenttia metaania. Yhteistyön roolijaossa me tuotamme biokaasun ja Gasum jalostaa sen liikennekäyttöön sopivaksi, toteaa Jyrki Heilä. Olemassa oleva maakaasuverkosto kykenee vastaanottamaan kaiken biokaasun ja jakelemaan sen liikennekäyttöön verkossa jo olevien ja tulevien tankkausasemien kautta, jatkaa Pasi Torri. Puhdas ja uusiutuva polttoaine Heilän ja Torrin mielestä biokaasu soveltuu erinomaisesti liikennekäyttöön. On taloudellisesti kannattavaa ja ympäristöystävällistä jalostaa jätteet uusiutuvaksi liikennepolttoaineeksi. Bensiini- ja dieselkäyttöisiin autoihin verrattuna bioja maakaasuautot pienentävät olennaisesti typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat laskennallisesti nolla. Tariffeja tarvitaan, mutta niiden pitää olla oikeudenmukaisia kaikille biopolttoaineille, miettii Jyrki Heilä ajankohtaista energiapoliittista keskustelua. Biokaasun syöttötarifin pitäisi tukea yhtälailla myös liikennekäyttöä, painottaa Pasi Torri. Biovakassa on oltu tyytyväisiä siihen, että Gasumin kautta on voitu syventää ja laajentaa yhteistyötä esimerkiksi viranomaisiin päin. Lisävoimat tulevaisuuden polttoaineen tunnetuksitekemisessä ovat tarpeen. Kiinnostus biokaasuun onkin viimeaikoina lisääntynyt muun muassa tiukentuneiden päästötavoitteiden takia. Biovakan Turun biokaasulaitos otettiin käyttöön loppuvuodesta Gasumilla ja Biovakalla on suunnitteilla vastaavanlainen laitos Nastolaan, maakaasuverkoston läheisyyteen. Pyöreän kaasukellon takana on kaksi reaktoria eli siiloa, joissa mädätetään biohajoavaa ainesta. Biokaasulaitoksesta ei synny hajuhaittoja, koska vastaanotettava liete puretaan autoista alipaineistetussa hallissa. Pasi Torrin (vas.) ja Jyrki Heilän tavoitteena on tuottaa biokaasua kaasuautojen polttoaineeksi. Turussa biokaasulaitoksen CHP-yksikkö tuottaa sähköä ja lämpöä laitoksen omaan käyttöön ja sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Laitoksen energiateho on 3 MW. Gasetti

16 Kaasugrilli kuumenee nopeasti, lämpö on tasainen ja sitä on helppo säätää. Rosmariininippu toimii hyvin grillaussutina. Hyvät raaka-aineet, kunnolliset laitteet ja suunnittelu ovat Loisto Cateringin Jyrki Lahden ja Markku Tuomisen mielestä grillauksen kolme tärkeintä asiaa. Kaasugrillillä valmistuvat niin vihannekset, kevätkananpojat kuin perunavartaatkin. TEKSTI: JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVAT: MARKKU OJALA Nyt alkoi Grillaus on miesten puuhaa. Toimitusjohtaja Jyrki Lahti ja keittiöpäällikkö Markku Tuominen ovat huomanneet, että kun grillin pystyttää esimerkiksi yritysjuhlien ruokailualueelle, alkaa sen ympärillä parveilla miehiä. Ensin kysytään, onko se Weber ja toiseksi, saadaanko me noita. Grillintuoksu lisää odotuksia ja antaa lisäarvoa juhlaan, tiivistää Markku Tuominen. Gasetin lukijoille ammattilaiset ehdottavat grillattavaksi nieriää ja sen lisukkeeksi parsasalaattia ja tillicremeä. Kuvauspäivänä kaasugrillissä valmistui kevätkananpoikaa, lammasmakkaraa, parsaa ja muita vihanneksia sekä perunavartaita. Toisessa grillissä nieriäilee savustui hitaasti ja lempeästi. Kaasugrilli on oiva laite Markku Tuomisen mielestä kaasugrilli on oiva laite kesäjuhlien järjestäjälle, koska se ei tarvitse voimavirtaa. Jos maakaasuliittymää ei ole tarjolla, käytetään nestekaasua pullosta. Grilli kuumenee nopeasti, sen lämpöä on helppo säätää ja isommissa grilleissä on ritilät, joissa voi ruokaa pitää lämpimänä. Ammattilaisgrilleissä on myös infrapunasäteilijät ja sähkökäyttöiset vartaat. Jyrki Lahti kertoo Loisto Cateringin toiminnan painottuvan yritystilaisuuksien ruokailun järjestämiseen. Yksi alkaneen kesän isoimmista tilaisuuksista on Madonnan konsertin VIP-teltan cateringtarjoilu. Toisaalta juhlaillallinen voidaan kattaa myös vain kahdelle. Tärkeintä on hyvä ruoka. Meillä ei ole valmiita menuja, vaan jokainen tilaisuus suunnitellaan ainutkertaiseksi. Olemme kokkilähtöinen catering. Grillaus on yksi tapa erottautua muista. Grillisesonki on alkukesästä juhannukseen ja toinen kausi on elokuussa. Varsinkin yritykset järjestävät paljon tapahtumia elokuussa, toteaa Jyrki Lahti. Hän kertoo, että grillauskurssit ovat suosittuja. Kursseja järjestetään hengen ryhmille. Kurssilla oppii niksejä ja saa kokeilta apua ja ohjausta. Grillaus ei ole ihan helppo laji. Grillaus onnistuu, kun on malttia mukana. Raaka-aineet tulee ottaa valmiiksi esille, koska grillatessa ei voi välillä juosta sisälle, sanoo Markku Tuominen. Hyvä ruoka on aina trendikästä Markku Tuominen ja Jyrki Lahti toteavat, että kesän grillaustrendeissä voi noudattaa skandinaavisia puhtaita makuja tai ottaa lisäelementtejä pohjois-afrikkalaisesta keittiöstä. Grilliin voi laittaa kypsymään nieriää, karitsan lihavartaita ja tuoremakkaroita. Kasvissyöjille voi grillata vuohen- 16 Gasetti

17 Grillintuoksu lisää odotuksia ja antaa lisäarvoa juhlaan. TILLICREME 1 dl smetanaa 1 nippu tilliä sitruunankuorta sitruunanmehua 3 4 tippaa tabascoa suolaa valkopippuria Vatkaa smetana vaahdoksi, lisää hienonnettu tilli, raastettu sitruunankuori ja loput mausteet. KEVYESTI SAVUSTETTU NIERIÄ 1 2 kokonaista nieriää suolaa pippuria tillin oksia (jää cremestä) foliota Loisto Catering haluaa erottautua muista. Markku Tuominen (vas.) ja Jyrki Lahti suunnittelevat jokaiseen tilaisuuteen ainutkertaisen tarjoilun. Grillaus on kesällä suosittua esimerkiksi yritysten järjestämissä tilaisuuksissa. grillauskesä! juusto-rucolaquesadilloja tai vihannesvartaita. Helpon ja maukkaan grilliaterian lisäkkeen saa varhaisperunoista tehdyistä vartaista. Trendeistä puhutaan ehkä liikaakin. Hyvä ruoka on aina trendikästä. Pitää olla hyvät raaka-aineet, kunnolliset valmistusvälineet, homma pitää suunnitella etukäteen, miettii Markku Tuominen ja lisää, ettei aavistus taitoa ole haitaksi. MAAKAASUGRILLIT LÄMPIÄMÄÄN Gasumin valikoimassa on maakaasukäyttöisiä grillejä, jotka sopivat talouksiin, joissa on maakaasuliitäntä. Grilli on kätevä ottaa käyttöön. Gasum on virallinen Weber-maakaasugrillien jälleenmyyjä. Markkinoilla on kaksi maakaasulla toimivaa mallia: Genesis E-310 ja Genesis E-320. Hinnat ja ominaisuudet ovat samat kuin vastaavilla nestekaasugrilleillä. Maakaasugrillin edut: kaasu ei koskaan lopu kesken grillauksen, maakaasu on noin 50 prosenttia halvempaa kuin nestekaasu, pullojen roudaaminen on historiaa. Valtuutetun kaasuasentajan on helppo liittää grilli kaasun jakeluverkkoon, jos kiinteistössä on maakaasuliittymä. Kuivaa avattu nieriä talouspaperilla, suolaa ja pippuroi päältä ja sisältä. Laita tillicremestä jääneet tillin varret kalan sisälle. Kääri foliosta pitkulainen nyytti kalan sisälle niin, että kala pysyy pystyssä uivassa asennossa. Laita savustuspurut kuumaan savustuspönttöön (savustavaan grilliin) ja anna savun muodostua 2 3 minuuttia eli siihen asti, kun savu ei ole enää keltaista. Aseta kalat pönttöön ja savusta minuuttia kunnes kalan selkälihat tuntuvat pehmeiltä nahan päältä sormella painettaessa. Kala kypsyy vielä hieman savustuspöntöstä ottamisen jälkeen. GRILLATTU PARSASALAATTI Vihreää ja valkoista parsaa 2 3 kpl/ruokailija salaattia 1 rs kirsikkatomaatteja 1 pieni nippu kevätsipulia limeä balsamicoa oliiviöljyä parmesanlastuja suolaa pippuria Kuori parsat ja leikkaa tyvestä puinen osa pois. Grillaa parsoja grillissä kunnes ne ovat notkean kypsiä, jäähdytä ja leikkaa viistosti siivuiksi. Mausta siivut limen mehulla, suolalla ja pippurilla. Leikkaa kevätsipulit ja tomaatit siivuiksi sekä revi pesty salaatti. Asettele kaikki ainekset tarjoiluastiaan kerroksittain ja mausta balsamicolla ja oliiviöljyllä juuri ennen ruokailua. Gasetti

18 GasumPROkoulutuksessa puhdasta asiaa TEKSTI: JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVAT: TAPANI LEPISTÖ Gasumin Hyvinkään toimipisteen uusissa koulutustiloissa on syksystä lähtien järjestetty räätälöityä GasumPRO-koulutusta jälleenmyyjille, asentajille, suunnittelijoille, jakeluyhtiöille ja omalle henkilökunnalle. Laitetekniikkaan painottuva koulutus on osoittautunut tarpeelliseksi. Huhtikuun lopulla Hyvinkään huoltokoulutustilassa oli keskittynyt tunnelma, kun Kangasalan Putkilämpö Oy:n Seppo Vuorinen ja Jouni Lehtonen, Kotkan Lämpö- ja Vesityön Olli Laiho ja Jani Honkonen sekä Lappeenrannan Energian Matti Soljasalo tutustuivat maakaasukäyttöisten kondenssikattiloiden ohjelmointiin ja huoltoon. Kattiloita säädettiin millimetrin tarkasti ja tulos mitattiin savukaasuanalysaattorilla. Kouluttajina olivat Pauli Hakanen ja Harri Mielonen Gasumilta. Syynättävinä olivat Oertilin GVR 140 Condens ja GMR Condens -mallit. Kyseinen Gasum- Pro-koulutus oli kaksipäiväinen kokonaisuus, jossa oli sopivassa suhteessa teoriaa ja käytännön harjoittelua. Keskusteluissa käytiin läpi kentällä esiin tulleita tilanteita. Käytännön koulutusta Seppo Vuorinen ja Jouni Lehtonen tulivat kurssille päivittämään tietojaan. Tampereen seudulla on maakaasu ollut käytössä jo yli 30 vuotta eli polttoaine ja laitteet ovat miehille ennestään tuttuja. Laitteita asennetaan nyt aikaisempaa enemmän. Nämä ovat helppoja ja siistejä asentaa ja huoltovapaita, miehet tuumivat. Vaikka koulutuksen yhtenä osa-alueena oli kondenssikattilan purkaminen ja uudelleen kasaus, olivat Vuorinen ja Lehtonen sitä mieltä, ettei maakaasukattiloita ole tarvinnut asennuskohteissa koskaan kokonaan purkaa huoltotöiden takia. Tavoitteenamme on, että edustamamme kaasulaitteet asennetaan oikein, niiden käyttöön saadaan opastusta ja huolto toimii. Koulutuksessa onkin tärkeää se, ettei asentajien tarvitse harjoitella asiakkaan luona, vaan laitteet käydään läpi täällä. Esimerkiksi ohjelmoinnissa säädetään kattila niin, että se palaa mahdollisimman puhtaasti, jotta päästöt saadaan kohdalleen, totesi Harri Mielonen. Monia käyttökohteita GasumPro-koulutus- ja valmennusohjelma on tärkeä osa Gasumin tarjoamaa kokonaispalvelua, johon kuuluu maakaasun toimittamisen lisäksi erilaisia laitekokonaisuuksia, lämmitys- ja kaasulaitteita sekä asennus- ja huoltopalveluja. Esimerkiksi kondenssikattiloita on tarjolla omakotitalojen lämmityksen ja veden lämmityksen lisäksi pienien ja suurien teollisuushallien ja toimistojen lämmitykseen. Gasumilla on myös suuriin kiinteistöihin soveltuvia ratkaisuja. Gasum Energiapalvelut on toteuttanut esimerkiksi 4,5 MW:n lämpökeskuksen, jossa on kondenssikattilat. Laitevalikoimassa on lisäksi rakennustyömaiden lämmittimiä. Kotitalouksille ja suurkeittiöille on tarjolla liesiä, grillejä ja terassilämmittimiä. Niin pieniin kuin suuriinkin halleihin löytyy lämmitysratkaisu ilmalämmit-mittimistä ja mustaputkisäteilijöistä, joiden asennukseen ja huoltoon voi kouluttau-tautua Hyvinkäällä, toteaa tuotepäällikkö Petri Nikkanen. 18 Gasetti

19 Huhtikuussa kaasukäyttöisten kondenssikattiloiden ohjelmointiin tutustuivat Seppo Vuorinen (vas.), Jouni Lehtonen, Harri Mielonen, Olli Laiho, Jani Honkonen, Matti Soljasalo ja Pauli Hakanen. TEKSTI: SARI SIITONEN MAAKAASURAHASTON NEUVOTTELUKUNNAN SIHTEERI Gasumin maakaasurahaston apurahat jaettu Gasum Oy:n maakaasurahaston apurahojen saajat julkistettiin Tekniikan edistämissäätiön 60-vuotisjuhlassa 27. toukokuuta. Eikä pidä unohtaa maakaasun liikennekäyttöä. Tankkausverkosto laajenee koko ajan. Tankkauslaitteet voi hankkia myös kotiin tai yritykseen, jos on maakaasun jakelualueella. Tuotekoulutuksessa voidaan hyödyntää yhdessä Maakaasuyhdistyksen kanssa varustettua RoadShow-vaunua, jossa on kondenssikattila, kaasuliesi ja -grilli ja kotitankkauslaitteet. Vaunun avulla esitellään maakaasun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa. Vaunun voi tilata Maakaasuyhdistyksen kautta. Järjestelmällisiä koulutuspaketteja Petri Nikkanen ker- too Gasumilla olevan käytössä monta erilaista koulutuspakettia. Paikallisjakeluyhtiöille ja suunnittelijoille tarkoitettua materiaalia tehdään parhaillaan ja koulutukset alkavat loppukesästä. Savukaasuanalysaattori näyttää, että kondenssikattilan palokaasujen lämpötilat ovat alhaiset maksimitehollakin. Hiilidioksidi on säädetty 9 prosenttiin. Petri Nikkasen mielestä on tärkeää, että yhtenäisessä, mutta eri käyttäjäryhmille muokatussa GasumPRO-koulutusohjelmassa on mukana niin teoriaa kuin käytännön harjoittelua. Hyvinkään toimipisteessä on uudistetut, asianmukaiset laitekoulutus- ja luentotilat. Maakaasualaa ei voi opiskella ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa, joten monesti esimerkiksi rakennusten teknisiin piirustuksiin ei huomata suunnitella maakaasulle sopivia ratkaisuja. On harmillista, jos tehokas ja puhdas energiavaihtoehto jää vaille huomiota koulutuspuutteen ja tietämättömyyden takia, toteaa Nikkanen. Tavoitteenamme on, että edustamamme kaasulaitteet asennetaan oikein, niiden käyttöön saadaan opastusta ja huolto toimii. Hyvinkään koulutustiloissa on mahdollista tutustua useisiin laitteisiin ensin teoriassa luokassa ja huoltokoulutustilassa oikeassa ympäristössä. GasumPro-koulutuskonseptin avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa monipuolisesti Gasumin koulutus- ja valmennusohjelmia. Olemme kasvattaneet voimakkaasti jälleenmyyjäverkostoa, joten koulutustakin tarvitaan lisää. Tärkeää myös se, että oman talon väkeä koulutetaan säännöllisesti, painottaa Petri Nikkanen. Gasumin maakaasurahastosta myönnettiin viisi apurahaa, arvoltaan yhteensä euroa. Nyt apurahat painottuivat maakaasun energiatehokkaaseen käyttöön ja päästöjen vähentämismahdollisuuksiin. Petri Uusi-Kyynyn tutkimusryhmä TKK:lla tutkii hiilidioksidin ja rikkivedyn liukoisuuksia amiini/vesi-seoksiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi biokaasun puhdistuksessa käytettävien absorptiokolonnien mitoitukseen. Ismo Roiha tekee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa väitöskirjatyötä HiTAC-poltosta (High Temeperature Air Combustion, liekitön poltto) ja sen soveltuvuudesta energiantuotantoon. Polttoprosessin tutkimista varten on rakennettu koelaitteisto, jolla tutkitaan muun muassa maakaasun ja biokaasujen HiTAC-polttoa. Markus Rautanen tekee VTT:llä väitöskirjaa kiinteäoksidipolttokennojen kennostokehityksestä. Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa ensimmäinen suomalainen kiinteäoksidipolttokennosto. Tämän teknologian merkittävin etu verrattuna muihin polttokennoteknologioihin on mahdollisuus hyödyntää vaikeasti saatavan ja käsiteltävän vedyn sijaan perinteisiä polttoaineita, kuten maakaasua. Kim Talus tutkii oikeustieteen alaan kuuluvassa väitöskirjatyössään pitkien maakaasusopimusten roolia EU:n energiamarkkinoilla. Talus tarkastelee erityisesti tukkumarkkinoiden sopimuksia sekä huoltovarmuuden ja markkinoiden avaamisen välistä tasapainoa. Marjut Penttinen tekee TKK:lla diplomityötä aiheesta Exergiahäviöiden minimointi polttoprosessin entropian generointia vähentämällä. Tutkimuksessa pyritään itsepaineistuvan polton avulla lisäämään polttoaineen palamisesta saatavaa hyödynnettävissä olevaa energiaa eli exergiaa. Teknologiaa hyödyntämällä paineen aikaansaamiseksi ei tarvittaisi kompressoria, mikä parantaisi maakaasukombiprosessin hyötysuhdetta selvästi ja vähentäisi hiilidioksidipäästöjä. Lisätietoja: Gasetti

20 TEKSTI: JOHANNA PELTO-TIMPERI KUVAT: JUKKA ISOKOSKI Vuoden gasumlaisen valintaperusteissa todetaan, että Arto Riikonen (vas.) on vuosien saatossa levittänyt väsymättömästi hyvää sanomaa maakaasusta. Onnittelijoina Antero Jännes ja Anne Poikolainen. sinunkaupat ARTON kanssa Vuoden gasumlainen Arto Riikonen tietää kaiken maakaasusta Ei tarvitse edes arvata, kun kysytään, kuka tietää Suomessa eniten maakaasusta. Vuoden gasumlaisen valintaperusteissa todetaankin, että asiakaspalvelupäällikkö Arto Riikonen on pitkän linjan maakaasulainen, todellinen pioneeri. ki osa-alueet ovat tulleet jotenkin tutuiksi. 40 kaasuvuotta tuli täyteen helmikuussa. Riikonen on ollut mukana monissa kaasualan kehityshankkeissa, viimeksi LNG- ja liikennekäyttö-projekteissa. Olen saanut elää kaasumaailmassa erittäin rikasta elämää. Riikosen työpiste on Espoossa, mutta työ vie hänet ympäri Suomea ja maailmaa. Matkapäiviä kertyy vuodessa yli sata. Arto Riikonen on itse mielissään valinnasta. Hän ei uskonut, että jatkuvasti reissussa oleva myyntimies saisi työyhteisöltä tunnustuksen. Uolevi-patsaan hän on pokannut Neste-aikoinaan. Vuoden gasumlainen 2009 julkistettiin Huollon Paikassa toukokuussa. En ole kovin sosiaalinen. Nyt täytyy varmaan skarpata kaverisuhteissa ja osallistua käytäväkeskusteluihin. Mutta eikös se sovikin parin vuoden päästä eläkkeelle jäävälle, toteaa Arto Riikonen ilkikurisesti. Gasetin lukijat tuntevat Arto Riikosen humoristisista, mutta asiantuntevista Arton palsta -kirjoituksista. Gasumin omien julkaisujen lisäksi hänen artikkeleitaan on ilmestynyt runsaasti alan lehdissä. Kyllä minut aika hyvin tunnetaan. Sen huomaa messuilla, kun niin monet käyvät tervehtimässä. Maakaasua Arto Riikonen on tehnyt tunnetuksi laskujensa mukaan yli esitelmä- ja koulutustilaisuudessa. Riikonen on tuttu ja värikäs puhuja oppilaitoksissa, korkeakouluissa, asiakastilaisuuksissa, Martta-kerhoissa ja seminaareissa. Kun opettaa, oppii itsekin. Potkua tekniikasta Tekniikka on kiinnostanut Riikosta pikkupojasta lähtien. Kotitilalla oli vain yksi hevosvoima ja sekin hevosessa, joten tekniikkaa piti lähteä opiskelemaan maailmalle. Kun nuorelta insinööriltä kysyttiin, onko hän kiinnostunut nestekaasusta, oli vastaus varma. Tietysti kiinnosti, vaikken edes tarkkaan tiennyt, mitä se tarkoitti. Kaikki uusi oli mielenkiintoista. Nyt Arto Riikonen kutsuu itseään kaasualan sekatyömieheksi, koska alan kaik- Onnellinen ukki Arto Riikosella on kaasualaan muutaman kuukauden lyhyempi suhde kuin vaimoonsa, johon hän tutustui Pohjois-Karjalassa vuonna Perheeseen syntyi kaksi tytärtä. Olin 70-luvulla kiireinen, eikä lapsille jäänyt tarpeeksi aikaa. Nyt olen onneksi saanut toisen tilaisuuden, toteaa vajaan vuoden ikäisen, 1,5-vuotiaan ja 2,5- sekä 4,5-vuotiaiden lasten ukki. Nuorille, kiireisille isille voi neuvoa, että kannattaa varata aikaa myös lapsille. Se tilaisuus menee nopeasti ohi. Vapaa-aikanaan Arto Riikonen golffaa, moottorikelkkailee ja ajaa moottoripyörää. Lapsuuden kotitila Pohjois-Karjalassa on loma-asuntona. Teen puutöitä, ja nyt olen saanut tehdä lastenlapsille puuleluja, kertoo Arto Riikonen, joka on rakentanut lapsille myös piparkakkutaloa muistuttavat leikkimökit. 20 Gasetti

asetti2 Betonointi suojaa merenalaisia putkia Maakaasun myynti vauhdittui alkuvuodesta LNG vie kohti puhtaampaa laivaliikennettä

asetti2 Betonointi suojaa merenalaisia putkia Maakaasun myynti vauhdittui alkuvuodesta LNG vie kohti puhtaampaa laivaliikennettä asetti2 2010 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Betonointi suojaa merenalaisia putkia Maakaasun myynti vauhdittui alkuvuodesta LNG vie kohti puhtaampaa laivaliikennettä Puutarhuri Hannu Varpio Maakaasu on

Lisätiedot

Maakaasulla puhdasta kaukolämpöä. Vuoro vaikutus sai kiitosta M2010. -ryhmältä. Pauligin Minna Forsström. Meillä on maailman makein.

Maakaasulla puhdasta kaukolämpöä. Vuoro vaikutus sai kiitosta M2010. -ryhmältä. Pauligin Minna Forsström. Meillä on maailman makein. 3 2009 Gasum-konsernin ni n sidosryhmälehti sr hti Maakaasulla puhdasta kaukolämpöä Vuoro vaikutus sai kiitosta M2010 -ryhmältä Pauligin Minna Forsström Meillä on maailman makein paahtimo Epävarmuuden

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

Gasetti. Kotkamills ottaa kaiken irti energiasta. Biokaasu virtaa liikennekäyttöön. Tuija Suur-Hamari. Kokkaa kaasulla Facebookissa

Gasetti. Kotkamills ottaa kaiken irti energiasta. Biokaasu virtaa liikennekäyttöön. Tuija Suur-Hamari. Kokkaa kaasulla Facebookissa Gasetti 3 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Tuija Suur-Hamari Kokkaa kaasulla Facebookissa Biokaasu virtaa liikennekäyttöön Kotkamills ottaa kaiken irti energiasta PÄÄKIRJOITUS Puhtaita kilometrejä

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA VUOSIKERTOMUS 2009 SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA Tampereen seudulla maakaasun käyttö käynnistyi vuonna 1986. Kahdenkymmenen vuoden kuluessa maakaasun käyttö alueella

Lisätiedot

Gasetti3. polttoaine. Maakaasuputki rakennetaan yhteistyössä. Kaupunkikaasua Helsingissä 150 vuotta. AGA-liedet Habitaressa

Gasetti3. polttoaine. Maakaasuputki rakennetaan yhteistyössä. Kaupunkikaasua Helsingissä 150 vuotta. AGA-liedet Habitaressa Gasetti3 2010 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuputki rakennetaan yhteistyössä Kaupunkikaasua Helsingissä 150 vuotta AGA-liedet Habitaressa Toni Laakso, Lempäälän Lämpö Maakaasu on ympäristöystävällinen

Lisätiedot

asetti1 ympäristöarvoihimme Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa

asetti1 ympäristöarvoihimme Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa 1 2010 Ga asetti1 2010 Gasum-konsernin n n sidosryhmälehti Hiihtolatu putkilinjalla Bensa vaihtui maakaasuun LNG-laitoksen asennustyöt käynnissä Alueteemassa kasvuvoimainen Uusimaa Mikko Saarela, Hansaprint

Lisätiedot

GASUM LYHYESTI. Tuomme maakaasun ylivoimaiset ominaisuudet asiakkaidemme hyväksi. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2007 GASUM-KONSERNI TÄNÄÄN LUPAUKSEMME

GASUM LYHYESTI. Tuomme maakaasun ylivoimaiset ominaisuudet asiakkaidemme hyväksi. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2007 GASUM-KONSERNI TÄNÄÄN LUPAUKSEMME VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 Toimitus: Minna Ojala ja OSG Viestintä Taitto: OSG Viestintä/Elina Tähtinen ja Mikko Koistinen Kansi ja sivun 1 osarajaus: Kain Tapper: Piirustus, 2000, lyijykynä,

Lisätiedot

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2014 LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta pääkirjoitus Gasetti

Lisätiedot

Hyvää energiaa liikkeellä

Hyvää energiaa liikkeellä Maakaasun kulutus kesällä huippulukemissa Hyvää energiaa liikkeellä Gasumilla kokonaisvastuu AW-Storen lämmityksestä 3 2008 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasun lämmössä Syksy on taas täällä ja mennään

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

Gasetti. Saarioinen kattaa joulun. Liikkuvalle poliisille biokaasuauto. Anu Lempinen. Holiday Club Saimaa valitsi maakaasun

Gasetti. Saarioinen kattaa joulun. Liikkuvalle poliisille biokaasuauto. Anu Lempinen. Holiday Club Saimaa valitsi maakaasun Gasetti 4 2011 Holiday Club Saimaa valitsi maakaasun Liikkuvalle poliisille biokaasuauto Anu Lempinen Saarioinen kattaa joulun Gasum-konsernin sidosryhmälehti PÄÄKIRJOITUS Uuden vuoden lupaus Kulunut vuosi

Lisätiedot

Maakaasu auttaa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Biokaasu sopii maakaasuverkostoon

Maakaasu auttaa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Biokaasu sopii maakaasuverkostoon Biokaasu sopii maakaasuverkostoon Runkoputken perusparannus vauhdissa 1 2008 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Maakaasu auttaa liikenteen päästöjen vähentämisessä Fiksu

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa.

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa. Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012 Uutta virtaa kuntakentälle pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo

Lisätiedot

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa.

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa. Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012 Uutta virtaa kuntakentälle pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo

Lisätiedot

Gasetti4. Kynttilät tehdään käsityönä. Maakaasun hintakehitys maltillista. Puhtaampi Itämeri. Joutilaisuus on hyväksi.

Gasetti4. Kynttilät tehdään käsityönä. Maakaasun hintakehitys maltillista. Puhtaampi Itämeri. Joutilaisuus on hyväksi. Gasetti4 2010 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasun hintakehitys maltillista Puhtaampi Itämeri Joutilaisuus on hyväksi Maria Drockila Kynttilät tehdään käsityönä PÄÄKIRJOITUS Epävarmuuden ajasta eteenpäin

Lisätiedot

Vuoden gasumlainen. Tuulia Toivanen on. Länsi-Suomen verkostolaajennus varmistuu syksyllä. Asfalttimassan kiviaines kuumennetaan maakaasulla

Vuoden gasumlainen. Tuulia Toivanen on. Länsi-Suomen verkostolaajennus varmistuu syksyllä. Asfalttimassan kiviaines kuumennetaan maakaasulla 2 2008 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Länsi-Suomen verkostolaajennus varmistuu syksyllä Asfalttimassan kiviaines kuumennetaan maakaasulla Tuulia Toivanen on Vuoden gasumlainen Hyvää energiaa liikkeellä

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Kaasulla. loistavat tulevaisuuden näkymät. Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan

Kaasulla. loistavat tulevaisuuden näkymät. Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2015 Kaasulla loistavat tulevaisuuden näkymät pääkirjoitus Gasetti Sari

Lisätiedot

Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009

Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 M a a k a a s u y h d i s t y s Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 F i n n i s h N a t u r a l G a s A s s o c i a t i o n Maakaasuyhdistyksen vuosikirja 2008 2009 Maakaasuyhdistys r.y. Toimitus:

Lisätiedot

Perinteiset lämmitystavat puntarissa

Perinteiset lämmitystavat puntarissa Energia ei saa maksaa maltaita Tytyrissä tehdään tulevaisuutta MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2013 lämpimäksi energiatehokkaasti pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Kaasukaupan. suunta kääntyi. Bruce Oreck tietää, mikä on halvinta energiaa Gasumin tuleva johtaja uskoo luonnonkaasuun

Kaasukaupan. suunta kääntyi. Bruce Oreck tietää, mikä on halvinta energiaa Gasumin tuleva johtaja uskoo luonnonkaasuun Bruce Oreck tietää, mikä on halvinta energiaa Gasumin tuleva johtaja uskoo luonnonkaasuun MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2013 Kaasukaupan suunta kääntyi pääkirjoitus Gasetti Antero Jännes Muutosta

Lisätiedot

Joulupöytä on katettu

Joulupöytä on katettu Lohjan sairaala tuottaa lämpöä ja höyryä maakaasulla Joulupöytä on katettu 4 2008 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Euroopan modernein mittausjärjestelmä käyttöön Imatralla Näemmekö asiat oikein? Tähtitieteen

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot