Tampereen kaupungin vuoden 2014 budjetin valmisteluun liittyvät palvelutarvekysymykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin vuoden 2014 budjetin valmisteluun liittyvät palvelutarvekysymykset"

Transkriptio

1 Länsi Alvari Alueellisen työryhmän kokous Harjun koulu klo Muistio Tampereen kaupungin vuoden 2014 budjetin valmisteluun liittyvät palvelutarvekysymykset Läsnä Marketta Mäki, Pekka Tenhovuori, Pia Ylikomi, Sanna Winberg, Ellen Kallio, Terttu Koskela, Riitta Vuorio, Anu Koivula, Juhani Lehtimäki, Riitta Jääskelä, Pentti Pynnönen, Hannu Kannel, Juha Kivistö, Jari Vesanterä, Jouni Jurmu, Pekka Leppänen, Matti Vuorikoski, Jukka Salonen, Matti Lahti, Heikki Välimäki, Heikki Engström, Erja Helenius, Sinikka Mäkelä, Sami Karttila, Timo Torsti, Tero Arvonen, Anja Tuppurainen, Markku Grönroos, Mari Luhtalampi, Leila Pärssinen ja Birgitta Tunturi (vuorovaikutussuunnittelija). 1. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatut palvelut 0 5 vuotiaiden palvelut, joissa kaupunki on onnistunut Tampere lisä neuvolapalvelut, lääkärit perhepäivähoito (aiemmin toteutetussa muodossa) hammashoito 0 5 vuotiaiden kehittämistä vaativat palvelut Neuvola ja perhepalvelut soittoaika on liian lyhyt > mahdollisuus varata neuvola aika tai perua se sähköisellä lomakkeella tai tekstiviestillä neuvolapalveluista ei saa tinkiä neuvoloiden kotikäynnit (säilytettävä) työntekijöiden työssä pysyvyys ja viihtyvyys kotiapua myös normaaliperheille esim. sairastapauksissa > hoitoverkosto lasten sairastelukierteet kuriin (vrt. Oulu) Päivähoito lähipäiväkodit säilytettävä, riittävästi henkilöstöä päivähoitopaikkojen riittävyys > tarve tarkistettava riittävän usein aloituspaikkoja ei ole tarpeeksi siellä, missä tuotetaan uusia asuntoja täydennysrakentamisella > lisäresursseja päiväkoteihin ja lastenneuvoloihin riittääkö Haukiluoman uuden päiväkodin kapasiteetti? neuvolat ja aikuisneuvola säilytettävä Haukiluomassa 1

2 6 15 vuotiaiden palvelut, joissa kaupunki on onnistunut Hip harrastava iltapäivätoiminta ja 1 2 luokkalaisten iltapäivähoito skeittipaikka Tesomalla esiopetus sekä esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö Länsi Tampereen kirjastopalvelut 6 15 vuotiaiden kehittämistä vaativat palvelut Harrastuspaikat lähiliikunta ja harrastuspaikat säilytettävä, niiden valot, nurmet ja verkot kuntoon > voisiko tehdä yhteistyössä yhdistysten kanssa? Lielahden alueelle skeittipaikka > skeittipaikan kehittäminen myös Tesomalla nuorten harrastustoimintaa varten hankitut vanhat teollisuushallit laitettava ensin kuntoon ja vasta sitten eri järjestöille vuokrattavaksi > katto ei voi vuotaa, sosiaaliset tilat asianmukaiseen kuntoon, koska vuokrat ovat aika hintavia esim. liikuntajärjestöjen budjetteihin nähden (vanhojen tilojen korjaaminen pintapuolisesti ei riitä) Perusopetus lisää riittävän ajoissa annettavaa opintojen ohjausta ala asteen ryhmäkoot hallituiksi > n. 25 oppilasta tai sitä vähemmän rehtorien suunnittelemat lukujärjestykset tukemaan tarkemmin hip toimintaa koulupsykologipalveluja lisää, samoin kuraattoreita Hammashoito resursseja lisättävä > liian pitkät jonotusajat jatkohoitoon Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen Länsi Tampereen nuoriso ja touhutilat Monitoimitalo 13 tapaan nuorille oma lehti ja alueelliset nettisivut tiedot paikallisista seuroista, järjestöistä ja niiden toiminnasta > mahdollisuus tutustua ilman sitoutumista harrastuksista tiedottamisen yhdeksi kanavaksi esimerkiksi alueelliset, paikallisten kerhojen toimesta järjestetyt messut nuorten ja vanhusten yhteen saattaminen > nuoret ilahduttamaan vanhuksia, näin saadaan sukupolvien välistä kuilua matalammaksi ja parannetaan elämänlaatua Miten nuoria voidaan parhaiten auttaa löytämään polku työelämään? terveen, hyvän elämän perusteet tutuiksi opinto ohjaus > turvataan kaikille riittävästi tukea opintojen suunnitteluun koulutuspaikkojen riittävyys oppisopimuspaikkoja tai harjoittelupaikkoja sekä lisää lähialueen työpaikkoja työpaikkojen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen tiiviimmäksi > hyödyttää myös työnantajia tukityöllistämistä 2

3 nuorisotakuun toteutuminen > harjoittelupaikka työttömyystuella olleille > kaupunki tekee sopimuksen yrittäjien kanssa ja yrittäjät työsopimuksen nuoren kanssa sekä sitoutuvat tiettynä aikana kouluttamaan nuoren työhön, tarjoamaan ruuan ja matkakustannukset työharjoitteluajalta Halukkuus olla mukana kehittämässä lasten, lapsiperheiden ja nuorten palveluja Nuorisotilojen, leikki ja liikuntapaikkojen sekä puistojen kunnossapito mahdollisuus ilmoittaa huonosti olevista asioista nuorille projekteja ja osallistumismahdollisuuksia Lamminpään urheilukenttä yhteisesti alueen asukkaiden ja nuorten käyttöön 2. Terveyspalvelut Terveyttä ja sairauksia koskevat tärkeimmät tietolähteet Internetin kautta saataville selkeästi järjestettyä tietoa asiakaspalvelu > ihminen tärkein palveleva taho > tiedon saanti terveysasemalta ja vastaukset saman tien kysymyksiin terveysasemilla jaettavat esitteet, minkä jälkeen helppo ajan saaminen nettiä ei hyväksytä ainoana palveluna: iäkkäät eivät kykene hoitamaan sähköisesti asioitaan, eivät osaa käyttää nettiä ja etsiä sieltä tietoa, sama ongelma koskee muitakin toimintarajoitteisia Terveystutka sivusto omahoitoa tukemassa hyvä uudistus, mutta ei saa korvata terveysasemien palveluita ja perusterveydenhoitoa tarjolla voisi olla esim. mahdollisuuksia puolesta asiointiin sekä palveluneuvontaa Terveysnyssen palvelut apuvälineiden lainaus tiedottamista ja terveysneuvontaa lisää neuvontaa sosiaalisissa asioissa pysähdyspaikkoja vaihdettava terveysvalmennusta > esim. painonseurantaa ja laihdutusvalmennusta Kaupungin terveysasemien palvelujen laadun ja toiminnan parantaminen Valinnanvapaus kaupunki maksaa yksityisen lääkärikäynnin ja potilaalle jää terveyskeskusmaksua vastaava osa Palvelujen kehittäminen enemmän ammattitaitoisia lääkäreitä lääkärin konsultointimahdollisuus vanhempaan ja osaavaan kollegaan terveysasemalla sähköisiä palveluja > esim. terveysvalmennusta sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen 3

4 Tesoman terveyskeskuksen toiminnan ja palvelujen kehittäminen > asiakkaat kokevat tulleensa tyrmätyiksi, pyritään vain säästöihin, lääkärit hoitajat työnjako jotenkin sekaisin atk järjestelmät toimiviksi Lääkäri hoitaja työpari terveysasemien työmenetelmien kehittäminen: ensin lääkärille ja sen jälkeen hoitajalle, joka selvittää ja huolehtii, että lääkärin ohjeet tulevat toteutettua hoitajien ja lääkärien ammattitaidon lisääminen > lisää koulutusta molemmille, tietokoneella apua tietojen sisäänajoon lääketieteellisen terminologian koulutusta Moniammatillisuus terveysasemilla moniammatillisuus ja yhteistyö tarpeen terveysasemilla Muuta suomen kielen taito tärkeä, todettu ettei viranomaistenkaan kielitaito ole aina riittävä potilasohjeet kirjallisessa muodossa (etenkin jos lääkärin kielitaito ei ole hyvä) > tässä avuksi moniammatillisuus esim. tekstien kirjoittamisessa potilaan pompottamien terveyskeskusten ja Acutan välillä lopetettava > kustannuspaikan osoittaminen perusterveydenhuollon kautta viitetietoina, silloin kun hoitoa ei pystytä terveysasemalla järjestämään 3. Ikäihmisten palvelut Perhehoito ikäihmisenä en hyväksy perhehoitoa vaarana syytingin paluu ja dementikkojen varojen väärinkäyttö miten tässä tapauksessa varmistettaisiin sairaalasta kotiin palaavan vanhuksen kotiutus (sairaalasta kun on kiire kotiuttaa, mutta kotiutusajankohdassa ei varmisteta asioiden toimivuutta)? Kotia lähinnä olevan ikäihmisten palvelukeskuksen palvelut ateriapalvelut viriketoiminta liikunta palveluohjaus ja neuvonta > esim. diabetes, lääkkeidenoton seurantaa (dosetit) kylvetysmahdollisuus 4. Liikkumisen edistäminen Ulkona lähiluonnossa liikkumaan innostaminen rantoja ja totuttuja reittejä ei saa rakentaa liian täyteen > Tesomajärvi, Tohloppi, Näsijärvi Länsi Tampereen uimarantojen hyödyntäminen olisi hyvä tapa saada myös nuoret liikkumaan luonnossa. Rantoja ei päästetä pusikoitumaan. Talvellakin rannat ja vedet ovat tärkeitä liikkumispaikkoja > hiihto, luistelu ja kävely; pilkkiminen tuo jo evästäkin pöytään tasaiset polut ja kulkureitit (esteettömyys ja turvallisuus ikäihmisten näkökulmasta) 4

5 kävelyteiden varsilta lahojen puiden poistaminen ja puuston harventaminen; Tohloppisuolle pitkospuut > on myös luonnonsuojelua epäjatkuvuuskohdat pois ulkoilureiteiltä ja hyvä valaistus tärkeää, siksi valot kuntoon talvella hiekoitetut jalkakäytävät ja hyvin hoidetut ladut mahtaako talvisaunojen lisääminen auttaa, sillä harrastus vaatii vähän erilaista luonnetta Olemassa olevien ja rakennettavien tilojen ja toimintatapojen hyödyntäminen esim. uuden päiväkodin yhteyteen yhteinen liikunnan harrastustila aikuisille ja lapsille siirretään syrjässä olevat nk. kiinalaiset liikuntalaitteet pois Horhasta helpommin saavutettavaksi Haukiluomaan (Lamminpään kenttä) alle 30 vuotiaille nuorille (myös vammaiset, kuntoutujat) Mummon Kammari tyypistä toimintaa Tesoman uimahallin kuntosalin ajanmukaistaminen ja sisäänkäynti uimahallin aulasta Ympäristön siisteys roskat pois luonnosta koirankakkaongelmaan tarttuminen > pussit ja roskikset bussilinjojen päätepysäkeille riittävän isot roska astiat hyötyjätepisteisiin Molokit Lisäisivätkö paremmin hoidetut pyörätiet talvipyöräilyä? kyllä, lumikasat pois pyöräreitit (runkoreitit) samaan hoitotasoon autoväylien kanssa turvallisuudesta huolehtiminen niin, etteivät kävely, pyörä ja autotiet turhaan risteä keskenään > on enemmän jo kaupunkisuunnittelua ei, sillä Suomessa on talvi, ja talvella ei pyöräillä renkaita rikkova sepeli pois Elämäntilanteeseen pohjautuva harrastushinnoittelu? kyllä käy, etenkin eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden kohdalla vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukeminen > käyttöön esim. kortti tai muu tukimuoto, jotta lapsi ja nuori voisi osallistua urheiluseurojen jne. toimintaan lisäksi kuntoutustuella oleville nuorille tukihenkilöitä, jotka kävisivät heidän kanssaan lenkillä, uimassa > kaveritoimintaa Lisäisitkö joukkoliikenteen käyttöä, jos keskipäivällä (klo 9 14) lippujen hintoja alennettaisiin? kyllä, aikaan sidotulla hinnoittelulla voidaan ohjata liikkumista keskustaan joustava bussiliikenne olisi varmasti kaikkien lännessä asuvien etu, sillä molemmat väylät kaupunkiin ovat aamu ja iltapäivisin tukossa 5

6 Muita keinoja läntisen alueen liikenteen sujuvoittamiseksi autoja pitäisi jotenkin saada vähemmäksi. Yksi keino olisi varmasti pyöräilyn edistäminen, mutta talvipyöräily Pispalan kautta tai Kekkosen ja Paasikiven tietä pitkin ei aivan helposti ole kaikkein houkuttelevin tapa liikkua asfaltoinnin ja talviaurauksen oltava parempaa kuin nykyisin tärkeää on huolehtia yhteyksistä asuinalueilta keskustaan: esim. Haukiluomasta tulee olla jatkossakin yksi yhteys asuinalueen sisältä keskustaan, ei tukeuduta pelkästään Myllypuronkadun runkolinjaan > muutoin valtaosa alueen työväestöstä (jota on enemmän alueen asukkaista kuin kaupungissa keskimäärin) ja nuorista siirtyy joukkoliikenteestä oman auton käyttäjiksi. Tiedetään, ettei tästä ole yleensä paluuta bussiin / ratikkaan. Kannattaa kysyä käyttäjämääriä Haukiluoman päätösten tueksi. Bussien aikataulutus, joukkoliikenne, reitit ja pysäköinti täydennysrakennusalueilla bussien aikataulutus > esim. linja 18 on hyvä, samoin reititys, mutta reitin leveyteen ja kunnossapitoon huomiota (Heinämiehentie Karjakontie Kauppamiehentie Virontörmänkatu), esim. noin 0,5 1 metrin levennys on helposti toteutettavissa Haukiluomaan bussin päätepysäkin itäpuoliset kytketyt talot pois kaavasta, sillä tekevät paikasta liian ahtaan miten aiotaan hoitaa uuden bussien kääntöpaikan länsipuolelle suunniteltujen rivitalojen pysäköinti? joukkoliikennettä lisää parhaiten sujuvat, nopeat vuorot keskustaan (vrt. Y13 aiemmin aamuisin) ja tiheä vuoroväli intensiivisillä väylillä myös raideliikenne (lähijuna, ratikka) sujuvoittaisi liikennettä (varsinkin, jos tunneli viivästyy tai se hylätään) 5. Yhdistysten, seurojen tai muiden harrastusyhteisöjen toiminnan tukeminen mahdollisuus käyttää tiloja maksutta tai vain nimellistä korvausta vastaan yhteisöavustukset asukkaiden tärkeäksi kokema ja 1990 luvulla Tesoman kauneimmaksi rakennukseksi valittu Tesoman kirjastorakennus säilytettävä kansalaistalona ja järjestöjen käytössä > pyydetään selvitystä Alvarin kautta säilyttämiskustannuksista (hyöty kustannussuhde) koulutettuja ohjaajia lasten ja nuorten kerhoihin ikäihmisille oma kuntosali Lielahteen helppokäyttöisen sähköisen verkostokanavan kehittäminen koulujen liikuntasalit iltaharrastajille > kustannuksien kattamiseksi esim. vahtimestarija siivouskulut harrastajaryhmien kesken, elleivät seurat ja ryhmät hoida itse talkoilla tuen hakeminen ja saaminen ei saa kaatua pienille yhteisöille kankeaan byrokratiaan Tesoman Naapuri tarjoaa upeaa toimintaa eri ikäisille > turvataan tämä toiminta! 6. Yrittäjyyden edistäminen tonttipolitiikka > teollisuusalueen kaavoittaminen tarjottava yrityksille nopeasti sopivia tontteja ja toimitiloja asiakas ja työmatkaliikenteen sujuvoittaminen mm. raideliikennehankkeiden avulla > esim.. ratikka Lielahti Ylöjärven työpaikka alueet, lähijuna Tohlopin mediakeskittymä Kolmenkulma Pirkkalan lentokentän kehittäminen 6

7 oikorata sekä muut rata ja raidehankkeet pk yritysohjelma koko Tampereelle, lisäksi lähialueille omat ohjelmansa osaamisen kehittäminen: yrittäjät itse, työntekijöiden ammatillinen jatkokoulutus oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen kaupallisten ja julkisten palvelujen yhteistarkastelu perusteettomasti maksetun työllistämistuen takaisinperintä (6 milj. vuonna 2012) 7. Tampereen vetovoima matkailukohteena paremmat lentoyhteydet esim. Pietari, Kööpenhamina, junayhteys ja raideliikenne Baltian läpi Keski Eurooppaan luontomatkailun kehittäminen, yhteistyö naapurikuntien kanssa kahvila Konsulinsaareen Viikinsaari paremmin käyttöön, nyt kaikki toimii Kaidesaaren kahvilan varassa Tredea ja GoTampere ovat liian kotimaahan suuntautuneita, enemmän markkinointia ulkomaille > palveluja saataville myös vierailla kielillä lasten/eläintarha on (oli) kansainvälisesti kiinnostava, Koiramäki vain suomalaisille tuttu > miksei perustettaisi Tampereen omaa Muumimaata? Sara Hildén, taidemuseo ja Muumilaakso keskeiselle paikalle keskustaan, esimerkiksi kannen tornitaloihin matkailualan opiskelijoille sopivia hankkeita kaupungin vetovoiman varmistaminen > rohkea investointipolitiikka ilman tunnelia ja ratikkaa keskustaan edullista pysäköintiä ja pysäköintiajat kohdalleen (2 ( ½ tuntia ei riitä mihinkään) liikennettä kaikkien liikennemuotojen ehdoilla, ei henkilöautotonta Hämeenkatua ja keskustaa 8. Talouden tuomat haasteet talouden ja hankkeiden parempi koordinaatio: nykyisin saattaa esim. yhden tieosuuden avata ensin sähkölaitos, ja kun kuoppa on saatu kiinni ja asfaltoitua, tulee vesilaitos ja avaa kohteen uudelleen lähipalveluja tarkasteltava talouden lisäksi ekotehokkuuden näkökulmasta > lisääkö vai vähentääkö lähipalvelujen karsiminen autoistumista? Keinoja Tampereen kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupungin omien toimialojen toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen (esim. tilakeskuksen toiminta) turhasta kilpailutuksesta luovuttava, oma tuotanto järkevästi johdettuna työntekijöiden aikaa ei käytetä turhaan tilastoimiseen hankintojen ja peruskunnossapidon parempi hyödyntäminen kaupungin omana työnä: nyt maksetaan ulkopuolisille työstä, jonka oma henkilöstö voisi tehdä; Ostari ei ole kattava, lisää tuotevaihtoehtoja ja mahdollisuus hankkia minilaskulla (Travel) myös muualta tavaraa silloin, kun saa halvemmalla ja nopeammalla toimitusajalla. vähemmän pormestareita, muuta johtoa ja esimiestasoa yhden luukun periaate esim. sosiaali ja terveyspalveluissa > byrokratia vähemmäksi 7

8 turhaa byrokratiaa luovan tilaaja tuottaja mallin purkaminen > mikä on tilaaja tuottajamallin hinta (Tampereella siihen siirryttiin, kun Ruotsissa suurten kulujen vuoksi luovuttiin)? tunneli ja ratikkahankkeen lopettaminen > korvaavat ratkaisut kiertoliittymillä tunnelihanke liikkeelle > saadaan paljon lisää verotuloja Kaupunkiympäristöä koskevien palveluiden tason laskeminen kevyenliikenteen väylien talvikunnossapidon taso pykälän tai pari alemmas ja kalusto katuverkon ja asuntokatujen huoltoon puistot ja asuntoyhtiöiden läheiset viheralueet asukashoitoisiksi, lisäksi yhteispihoja ja ryytimaita puistojen tilalle Maksujen korottaminen kurssimaksuja ja kirjaston sakkomaksuja voisi korottaa bussiliput ja muu julkinen liikenne itsensä kannattavaksi, ei subventiota ovatko kunnan kokouspalkkiot kohdallaan vai voisiko niitä laskea 9. Muu palaute ja kehittämisideat Tietoliikenne enemmän Wireless Tampere käyttöpaikkoja > koulut ja julkiset tilat katettava ensimmäisenä, jotta pääsy nettiin on mahdollista ilman erillistä liittymää Palvelutason määrittely lähipalvelu käsitteestä > arjen palveluiksi, sen perusteella, miten palveluja tarvitaan a) päivittäin b) silloin tällöin c) kerran vuodessa tai harvemmin Haukiluoman palvelujen järjestämisen osalta lisäksi tärkeää varata tilaa kunnon kaupalle ja sen pysäköintipaikalle Runkokadun varteen vuoropysäköinti Runkokatu ja Lehtikatu autottomiksi talvella kadunvarsipysäköinti pois > pysäköintilaitoksiin tärkeää koko Haukiluoman palvelurakenteen suunnittelu (päiväkoti, neuvola ja muut palvelut) ja aikataulutus > ensin rakennetaan uudet tilat ja yksiköt ja vasta sitten lakkautetaan vanhat tai suorittaa vaihto vanhoista uusiin tiloihin niin, ettei palveluun tule katkoksia (Tampereella on esimerkkejä päinvastaisesta toimintatavasta). Näin myös kaupan asiakkaat kaikkoavat aika nopeasti muualle, jos liike on suljettu vaikkapa 3 6 kk > lisää autoilua ja vaikeuttaa kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Haukiluoman aikuisneuvolaa ei saa muuttaa Tesomalle, koska osa Lintuviidan ikäihmisistä joutuu käyttämään Haukiluoman palveluja Myllypuronkadun leventäminen Lielahdesta saakka > molemmille puolille katkeamattomat pyörätiet sekä meluaita välille Pännisaarenkatu Lintuviidankatu / Birgitta Tunturi 8

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Alueellisen vaikuttamisen kanava MUISTIO 22.2.2013. Koillis Alvarin kommentit/näkemykset koillisen alueen palveluista.

Alueellisen vaikuttamisen kanava MUISTIO 22.2.2013. Koillis Alvarin kommentit/näkemykset koillisen alueen palveluista. KOILLIS ALVARI PALVELUTARVESELVITYS Aika 19.2.2013 kello 17.30 19.30 Paikka Leinolan koulu, Sammalladonkatu 1 Läsnä Aalto Leena. Ahtee Marjatta, And Kirsti, Auterinen Iina, Jalonen Arto, Juutilainen Tuija

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Tesoman yleisuunnitelmaluonnos

Tesoman yleisuunnitelmaluonnos Länsi-Alvari Alueellisen työryhmän kokous Tesoman koulun ruokala Läsnä Anu Koivula, Marketta Mäki, Riitta Vuorio, Riitta Jääskelä, Pekka Leppänen, Sanna Winberg, Erja Helenius, Heikki Välimäki, Heikki

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014

Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat. Kh suko 8.9.2014 Tampereen tulevaisuuden palvelumalli linjattavat asiat Luonnos monipalvelukeskuksista ja lähipalvelupisteistä 2 Palveluita saman katon alle vai kokonaan uusia palveluita? Tulevaisuuden Kirjasto Omena Espoon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Talousarvion 2016 valmistelu

Talousarvion 2016 valmistelu Talousarvion 2016 valmistelu Asukastilaisuudet Vanhusneuvoston kommentit palvelutarpeisiin 13.4.2015 25.3.2015 klo 17-19, asukastilaisuus palvelutarpeista 2016, Metson Pietilä-salissa viikolla 14-15 Alvareiden

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

OPISKELIJAN KAUPUNKI

OPISKELIJAN KAUPUNKI OPISKELIJAN KAUPUNKI Ideoita, uhkia ja mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen Tutkimusraportti Maria Rytkönen & Juhani Saari Esityksen tulokset Juhani Saari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20 1 of 20 Lehmusreitti Patikointireitti kiertää kaupungin keskustaa maisemapaikalta toiselle luonnonmukaisissa puistometsissä: Salpausselän harjulla, lehdoissa, kallioilla, kuusikoissa ja Vesijärven rannalla.

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ja Lassilan aluesuunnitelma -liikenne. Ensimmäinen tapaaminen 5.9.2011 Muistio

Pohjois-Haagan ja Lassilan aluesuunnitelma -liikenne. Ensimmäinen tapaaminen 5.9.2011 Muistio Pohjois-Haagan ja Lassilan aluesuunnitelma -liikenne Ensimmäinen tapaaminen 5.9.2011 Muistio hyvää ja säilyttämisen arvoista Pohjois-Haagassa ja Lassilassa Vantaankosken radanvarren pyörätie! Jalankulku-,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin seminaarit Eläkevuodet edessä (60+) Liikkumisympäristöt ja olosuhteet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli 2025

Tampereen palvelumalli 2025 Tampereen palvelumalli 2025 Lännen aluetoimijaverkosto 28.1.2016 Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen 1 2.2.2016 Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena on kuvata, miten palvelujen järjestämisessä

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 Kuva: eltis.org Liikenteen sosiaaliset innovaatiot Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 1

LIIKKUMISEN OHJAUS 1 LIIKKUMISEN OHJAUS 1 Liikkumisen ohjaus Mobility Management Liikkumisen ohjaus (engl. Mobility Management) on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kuten neuvonnalla, markkinoinnilla,

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS www.islo.fi 1 OTTEITA LIIKUNTAPAIKKA- ALAN ARVOPERUSTA Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja D-vitamiinin tuotanto lisääntyy Aurinko tekee iholle hyvää (esim. psoriasis) Anti-inflammatorinen vaikutus Tehostaa

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot