Tampereen kaupungin vuoden 2014 budjetin valmisteluun liittyvät palvelutarvekysymykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin vuoden 2014 budjetin valmisteluun liittyvät palvelutarvekysymykset"

Transkriptio

1 Länsi Alvari Alueellisen työryhmän kokous Harjun koulu klo Muistio Tampereen kaupungin vuoden 2014 budjetin valmisteluun liittyvät palvelutarvekysymykset Läsnä Marketta Mäki, Pekka Tenhovuori, Pia Ylikomi, Sanna Winberg, Ellen Kallio, Terttu Koskela, Riitta Vuorio, Anu Koivula, Juhani Lehtimäki, Riitta Jääskelä, Pentti Pynnönen, Hannu Kannel, Juha Kivistö, Jari Vesanterä, Jouni Jurmu, Pekka Leppänen, Matti Vuorikoski, Jukka Salonen, Matti Lahti, Heikki Välimäki, Heikki Engström, Erja Helenius, Sinikka Mäkelä, Sami Karttila, Timo Torsti, Tero Arvonen, Anja Tuppurainen, Markku Grönroos, Mari Luhtalampi, Leila Pärssinen ja Birgitta Tunturi (vuorovaikutussuunnittelija). 1. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatut palvelut 0 5 vuotiaiden palvelut, joissa kaupunki on onnistunut Tampere lisä neuvolapalvelut, lääkärit perhepäivähoito (aiemmin toteutetussa muodossa) hammashoito 0 5 vuotiaiden kehittämistä vaativat palvelut Neuvola ja perhepalvelut soittoaika on liian lyhyt > mahdollisuus varata neuvola aika tai perua se sähköisellä lomakkeella tai tekstiviestillä neuvolapalveluista ei saa tinkiä neuvoloiden kotikäynnit (säilytettävä) työntekijöiden työssä pysyvyys ja viihtyvyys kotiapua myös normaaliperheille esim. sairastapauksissa > hoitoverkosto lasten sairastelukierteet kuriin (vrt. Oulu) Päivähoito lähipäiväkodit säilytettävä, riittävästi henkilöstöä päivähoitopaikkojen riittävyys > tarve tarkistettava riittävän usein aloituspaikkoja ei ole tarpeeksi siellä, missä tuotetaan uusia asuntoja täydennysrakentamisella > lisäresursseja päiväkoteihin ja lastenneuvoloihin riittääkö Haukiluoman uuden päiväkodin kapasiteetti? neuvolat ja aikuisneuvola säilytettävä Haukiluomassa 1

2 6 15 vuotiaiden palvelut, joissa kaupunki on onnistunut Hip harrastava iltapäivätoiminta ja 1 2 luokkalaisten iltapäivähoito skeittipaikka Tesomalla esiopetus sekä esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö Länsi Tampereen kirjastopalvelut 6 15 vuotiaiden kehittämistä vaativat palvelut Harrastuspaikat lähiliikunta ja harrastuspaikat säilytettävä, niiden valot, nurmet ja verkot kuntoon > voisiko tehdä yhteistyössä yhdistysten kanssa? Lielahden alueelle skeittipaikka > skeittipaikan kehittäminen myös Tesomalla nuorten harrastustoimintaa varten hankitut vanhat teollisuushallit laitettava ensin kuntoon ja vasta sitten eri järjestöille vuokrattavaksi > katto ei voi vuotaa, sosiaaliset tilat asianmukaiseen kuntoon, koska vuokrat ovat aika hintavia esim. liikuntajärjestöjen budjetteihin nähden (vanhojen tilojen korjaaminen pintapuolisesti ei riitä) Perusopetus lisää riittävän ajoissa annettavaa opintojen ohjausta ala asteen ryhmäkoot hallituiksi > n. 25 oppilasta tai sitä vähemmän rehtorien suunnittelemat lukujärjestykset tukemaan tarkemmin hip toimintaa koulupsykologipalveluja lisää, samoin kuraattoreita Hammashoito resursseja lisättävä > liian pitkät jonotusajat jatkohoitoon Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen Länsi Tampereen nuoriso ja touhutilat Monitoimitalo 13 tapaan nuorille oma lehti ja alueelliset nettisivut tiedot paikallisista seuroista, järjestöistä ja niiden toiminnasta > mahdollisuus tutustua ilman sitoutumista harrastuksista tiedottamisen yhdeksi kanavaksi esimerkiksi alueelliset, paikallisten kerhojen toimesta järjestetyt messut nuorten ja vanhusten yhteen saattaminen > nuoret ilahduttamaan vanhuksia, näin saadaan sukupolvien välistä kuilua matalammaksi ja parannetaan elämänlaatua Miten nuoria voidaan parhaiten auttaa löytämään polku työelämään? terveen, hyvän elämän perusteet tutuiksi opinto ohjaus > turvataan kaikille riittävästi tukea opintojen suunnitteluun koulutuspaikkojen riittävyys oppisopimuspaikkoja tai harjoittelupaikkoja sekä lisää lähialueen työpaikkoja työpaikkojen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen tiiviimmäksi > hyödyttää myös työnantajia tukityöllistämistä 2

3 nuorisotakuun toteutuminen > harjoittelupaikka työttömyystuella olleille > kaupunki tekee sopimuksen yrittäjien kanssa ja yrittäjät työsopimuksen nuoren kanssa sekä sitoutuvat tiettynä aikana kouluttamaan nuoren työhön, tarjoamaan ruuan ja matkakustannukset työharjoitteluajalta Halukkuus olla mukana kehittämässä lasten, lapsiperheiden ja nuorten palveluja Nuorisotilojen, leikki ja liikuntapaikkojen sekä puistojen kunnossapito mahdollisuus ilmoittaa huonosti olevista asioista nuorille projekteja ja osallistumismahdollisuuksia Lamminpään urheilukenttä yhteisesti alueen asukkaiden ja nuorten käyttöön 2. Terveyspalvelut Terveyttä ja sairauksia koskevat tärkeimmät tietolähteet Internetin kautta saataville selkeästi järjestettyä tietoa asiakaspalvelu > ihminen tärkein palveleva taho > tiedon saanti terveysasemalta ja vastaukset saman tien kysymyksiin terveysasemilla jaettavat esitteet, minkä jälkeen helppo ajan saaminen nettiä ei hyväksytä ainoana palveluna: iäkkäät eivät kykene hoitamaan sähköisesti asioitaan, eivät osaa käyttää nettiä ja etsiä sieltä tietoa, sama ongelma koskee muitakin toimintarajoitteisia Terveystutka sivusto omahoitoa tukemassa hyvä uudistus, mutta ei saa korvata terveysasemien palveluita ja perusterveydenhoitoa tarjolla voisi olla esim. mahdollisuuksia puolesta asiointiin sekä palveluneuvontaa Terveysnyssen palvelut apuvälineiden lainaus tiedottamista ja terveysneuvontaa lisää neuvontaa sosiaalisissa asioissa pysähdyspaikkoja vaihdettava terveysvalmennusta > esim. painonseurantaa ja laihdutusvalmennusta Kaupungin terveysasemien palvelujen laadun ja toiminnan parantaminen Valinnanvapaus kaupunki maksaa yksityisen lääkärikäynnin ja potilaalle jää terveyskeskusmaksua vastaava osa Palvelujen kehittäminen enemmän ammattitaitoisia lääkäreitä lääkärin konsultointimahdollisuus vanhempaan ja osaavaan kollegaan terveysasemalla sähköisiä palveluja > esim. terveysvalmennusta sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen 3

4 Tesoman terveyskeskuksen toiminnan ja palvelujen kehittäminen > asiakkaat kokevat tulleensa tyrmätyiksi, pyritään vain säästöihin, lääkärit hoitajat työnjako jotenkin sekaisin atk järjestelmät toimiviksi Lääkäri hoitaja työpari terveysasemien työmenetelmien kehittäminen: ensin lääkärille ja sen jälkeen hoitajalle, joka selvittää ja huolehtii, että lääkärin ohjeet tulevat toteutettua hoitajien ja lääkärien ammattitaidon lisääminen > lisää koulutusta molemmille, tietokoneella apua tietojen sisäänajoon lääketieteellisen terminologian koulutusta Moniammatillisuus terveysasemilla moniammatillisuus ja yhteistyö tarpeen terveysasemilla Muuta suomen kielen taito tärkeä, todettu ettei viranomaistenkaan kielitaito ole aina riittävä potilasohjeet kirjallisessa muodossa (etenkin jos lääkärin kielitaito ei ole hyvä) > tässä avuksi moniammatillisuus esim. tekstien kirjoittamisessa potilaan pompottamien terveyskeskusten ja Acutan välillä lopetettava > kustannuspaikan osoittaminen perusterveydenhuollon kautta viitetietoina, silloin kun hoitoa ei pystytä terveysasemalla järjestämään 3. Ikäihmisten palvelut Perhehoito ikäihmisenä en hyväksy perhehoitoa vaarana syytingin paluu ja dementikkojen varojen väärinkäyttö miten tässä tapauksessa varmistettaisiin sairaalasta kotiin palaavan vanhuksen kotiutus (sairaalasta kun on kiire kotiuttaa, mutta kotiutusajankohdassa ei varmisteta asioiden toimivuutta)? Kotia lähinnä olevan ikäihmisten palvelukeskuksen palvelut ateriapalvelut viriketoiminta liikunta palveluohjaus ja neuvonta > esim. diabetes, lääkkeidenoton seurantaa (dosetit) kylvetysmahdollisuus 4. Liikkumisen edistäminen Ulkona lähiluonnossa liikkumaan innostaminen rantoja ja totuttuja reittejä ei saa rakentaa liian täyteen > Tesomajärvi, Tohloppi, Näsijärvi Länsi Tampereen uimarantojen hyödyntäminen olisi hyvä tapa saada myös nuoret liikkumaan luonnossa. Rantoja ei päästetä pusikoitumaan. Talvellakin rannat ja vedet ovat tärkeitä liikkumispaikkoja > hiihto, luistelu ja kävely; pilkkiminen tuo jo evästäkin pöytään tasaiset polut ja kulkureitit (esteettömyys ja turvallisuus ikäihmisten näkökulmasta) 4

5 kävelyteiden varsilta lahojen puiden poistaminen ja puuston harventaminen; Tohloppisuolle pitkospuut > on myös luonnonsuojelua epäjatkuvuuskohdat pois ulkoilureiteiltä ja hyvä valaistus tärkeää, siksi valot kuntoon talvella hiekoitetut jalkakäytävät ja hyvin hoidetut ladut mahtaako talvisaunojen lisääminen auttaa, sillä harrastus vaatii vähän erilaista luonnetta Olemassa olevien ja rakennettavien tilojen ja toimintatapojen hyödyntäminen esim. uuden päiväkodin yhteyteen yhteinen liikunnan harrastustila aikuisille ja lapsille siirretään syrjässä olevat nk. kiinalaiset liikuntalaitteet pois Horhasta helpommin saavutettavaksi Haukiluomaan (Lamminpään kenttä) alle 30 vuotiaille nuorille (myös vammaiset, kuntoutujat) Mummon Kammari tyypistä toimintaa Tesoman uimahallin kuntosalin ajanmukaistaminen ja sisäänkäynti uimahallin aulasta Ympäristön siisteys roskat pois luonnosta koirankakkaongelmaan tarttuminen > pussit ja roskikset bussilinjojen päätepysäkeille riittävän isot roska astiat hyötyjätepisteisiin Molokit Lisäisivätkö paremmin hoidetut pyörätiet talvipyöräilyä? kyllä, lumikasat pois pyöräreitit (runkoreitit) samaan hoitotasoon autoväylien kanssa turvallisuudesta huolehtiminen niin, etteivät kävely, pyörä ja autotiet turhaan risteä keskenään > on enemmän jo kaupunkisuunnittelua ei, sillä Suomessa on talvi, ja talvella ei pyöräillä renkaita rikkova sepeli pois Elämäntilanteeseen pohjautuva harrastushinnoittelu? kyllä käy, etenkin eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden kohdalla vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukeminen > käyttöön esim. kortti tai muu tukimuoto, jotta lapsi ja nuori voisi osallistua urheiluseurojen jne. toimintaan lisäksi kuntoutustuella oleville nuorille tukihenkilöitä, jotka kävisivät heidän kanssaan lenkillä, uimassa > kaveritoimintaa Lisäisitkö joukkoliikenteen käyttöä, jos keskipäivällä (klo 9 14) lippujen hintoja alennettaisiin? kyllä, aikaan sidotulla hinnoittelulla voidaan ohjata liikkumista keskustaan joustava bussiliikenne olisi varmasti kaikkien lännessä asuvien etu, sillä molemmat väylät kaupunkiin ovat aamu ja iltapäivisin tukossa 5

6 Muita keinoja läntisen alueen liikenteen sujuvoittamiseksi autoja pitäisi jotenkin saada vähemmäksi. Yksi keino olisi varmasti pyöräilyn edistäminen, mutta talvipyöräily Pispalan kautta tai Kekkosen ja Paasikiven tietä pitkin ei aivan helposti ole kaikkein houkuttelevin tapa liikkua asfaltoinnin ja talviaurauksen oltava parempaa kuin nykyisin tärkeää on huolehtia yhteyksistä asuinalueilta keskustaan: esim. Haukiluomasta tulee olla jatkossakin yksi yhteys asuinalueen sisältä keskustaan, ei tukeuduta pelkästään Myllypuronkadun runkolinjaan > muutoin valtaosa alueen työväestöstä (jota on enemmän alueen asukkaista kuin kaupungissa keskimäärin) ja nuorista siirtyy joukkoliikenteestä oman auton käyttäjiksi. Tiedetään, ettei tästä ole yleensä paluuta bussiin / ratikkaan. Kannattaa kysyä käyttäjämääriä Haukiluoman päätösten tueksi. Bussien aikataulutus, joukkoliikenne, reitit ja pysäköinti täydennysrakennusalueilla bussien aikataulutus > esim. linja 18 on hyvä, samoin reititys, mutta reitin leveyteen ja kunnossapitoon huomiota (Heinämiehentie Karjakontie Kauppamiehentie Virontörmänkatu), esim. noin 0,5 1 metrin levennys on helposti toteutettavissa Haukiluomaan bussin päätepysäkin itäpuoliset kytketyt talot pois kaavasta, sillä tekevät paikasta liian ahtaan miten aiotaan hoitaa uuden bussien kääntöpaikan länsipuolelle suunniteltujen rivitalojen pysäköinti? joukkoliikennettä lisää parhaiten sujuvat, nopeat vuorot keskustaan (vrt. Y13 aiemmin aamuisin) ja tiheä vuoroväli intensiivisillä väylillä myös raideliikenne (lähijuna, ratikka) sujuvoittaisi liikennettä (varsinkin, jos tunneli viivästyy tai se hylätään) 5. Yhdistysten, seurojen tai muiden harrastusyhteisöjen toiminnan tukeminen mahdollisuus käyttää tiloja maksutta tai vain nimellistä korvausta vastaan yhteisöavustukset asukkaiden tärkeäksi kokema ja 1990 luvulla Tesoman kauneimmaksi rakennukseksi valittu Tesoman kirjastorakennus säilytettävä kansalaistalona ja järjestöjen käytössä > pyydetään selvitystä Alvarin kautta säilyttämiskustannuksista (hyöty kustannussuhde) koulutettuja ohjaajia lasten ja nuorten kerhoihin ikäihmisille oma kuntosali Lielahteen helppokäyttöisen sähköisen verkostokanavan kehittäminen koulujen liikuntasalit iltaharrastajille > kustannuksien kattamiseksi esim. vahtimestarija siivouskulut harrastajaryhmien kesken, elleivät seurat ja ryhmät hoida itse talkoilla tuen hakeminen ja saaminen ei saa kaatua pienille yhteisöille kankeaan byrokratiaan Tesoman Naapuri tarjoaa upeaa toimintaa eri ikäisille > turvataan tämä toiminta! 6. Yrittäjyyden edistäminen tonttipolitiikka > teollisuusalueen kaavoittaminen tarjottava yrityksille nopeasti sopivia tontteja ja toimitiloja asiakas ja työmatkaliikenteen sujuvoittaminen mm. raideliikennehankkeiden avulla > esim.. ratikka Lielahti Ylöjärven työpaikka alueet, lähijuna Tohlopin mediakeskittymä Kolmenkulma Pirkkalan lentokentän kehittäminen 6

7 oikorata sekä muut rata ja raidehankkeet pk yritysohjelma koko Tampereelle, lisäksi lähialueille omat ohjelmansa osaamisen kehittäminen: yrittäjät itse, työntekijöiden ammatillinen jatkokoulutus oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen kaupallisten ja julkisten palvelujen yhteistarkastelu perusteettomasti maksetun työllistämistuen takaisinperintä (6 milj. vuonna 2012) 7. Tampereen vetovoima matkailukohteena paremmat lentoyhteydet esim. Pietari, Kööpenhamina, junayhteys ja raideliikenne Baltian läpi Keski Eurooppaan luontomatkailun kehittäminen, yhteistyö naapurikuntien kanssa kahvila Konsulinsaareen Viikinsaari paremmin käyttöön, nyt kaikki toimii Kaidesaaren kahvilan varassa Tredea ja GoTampere ovat liian kotimaahan suuntautuneita, enemmän markkinointia ulkomaille > palveluja saataville myös vierailla kielillä lasten/eläintarha on (oli) kansainvälisesti kiinnostava, Koiramäki vain suomalaisille tuttu > miksei perustettaisi Tampereen omaa Muumimaata? Sara Hildén, taidemuseo ja Muumilaakso keskeiselle paikalle keskustaan, esimerkiksi kannen tornitaloihin matkailualan opiskelijoille sopivia hankkeita kaupungin vetovoiman varmistaminen > rohkea investointipolitiikka ilman tunnelia ja ratikkaa keskustaan edullista pysäköintiä ja pysäköintiajat kohdalleen (2 ( ½ tuntia ei riitä mihinkään) liikennettä kaikkien liikennemuotojen ehdoilla, ei henkilöautotonta Hämeenkatua ja keskustaa 8. Talouden tuomat haasteet talouden ja hankkeiden parempi koordinaatio: nykyisin saattaa esim. yhden tieosuuden avata ensin sähkölaitos, ja kun kuoppa on saatu kiinni ja asfaltoitua, tulee vesilaitos ja avaa kohteen uudelleen lähipalveluja tarkasteltava talouden lisäksi ekotehokkuuden näkökulmasta > lisääkö vai vähentääkö lähipalvelujen karsiminen autoistumista? Keinoja Tampereen kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupungin omien toimialojen toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen (esim. tilakeskuksen toiminta) turhasta kilpailutuksesta luovuttava, oma tuotanto järkevästi johdettuna työntekijöiden aikaa ei käytetä turhaan tilastoimiseen hankintojen ja peruskunnossapidon parempi hyödyntäminen kaupungin omana työnä: nyt maksetaan ulkopuolisille työstä, jonka oma henkilöstö voisi tehdä; Ostari ei ole kattava, lisää tuotevaihtoehtoja ja mahdollisuus hankkia minilaskulla (Travel) myös muualta tavaraa silloin, kun saa halvemmalla ja nopeammalla toimitusajalla. vähemmän pormestareita, muuta johtoa ja esimiestasoa yhden luukun periaate esim. sosiaali ja terveyspalveluissa > byrokratia vähemmäksi 7

8 turhaa byrokratiaa luovan tilaaja tuottaja mallin purkaminen > mikä on tilaaja tuottajamallin hinta (Tampereella siihen siirryttiin, kun Ruotsissa suurten kulujen vuoksi luovuttiin)? tunneli ja ratikkahankkeen lopettaminen > korvaavat ratkaisut kiertoliittymillä tunnelihanke liikkeelle > saadaan paljon lisää verotuloja Kaupunkiympäristöä koskevien palveluiden tason laskeminen kevyenliikenteen väylien talvikunnossapidon taso pykälän tai pari alemmas ja kalusto katuverkon ja asuntokatujen huoltoon puistot ja asuntoyhtiöiden läheiset viheralueet asukashoitoisiksi, lisäksi yhteispihoja ja ryytimaita puistojen tilalle Maksujen korottaminen kurssimaksuja ja kirjaston sakkomaksuja voisi korottaa bussiliput ja muu julkinen liikenne itsensä kannattavaksi, ei subventiota ovatko kunnan kokouspalkkiot kohdallaan vai voisiko niitä laskea 9. Muu palaute ja kehittämisideat Tietoliikenne enemmän Wireless Tampere käyttöpaikkoja > koulut ja julkiset tilat katettava ensimmäisenä, jotta pääsy nettiin on mahdollista ilman erillistä liittymää Palvelutason määrittely lähipalvelu käsitteestä > arjen palveluiksi, sen perusteella, miten palveluja tarvitaan a) päivittäin b) silloin tällöin c) kerran vuodessa tai harvemmin Haukiluoman palvelujen järjestämisen osalta lisäksi tärkeää varata tilaa kunnon kaupalle ja sen pysäköintipaikalle Runkokadun varteen vuoropysäköinti Runkokatu ja Lehtikatu autottomiksi talvella kadunvarsipysäköinti pois > pysäköintilaitoksiin tärkeää koko Haukiluoman palvelurakenteen suunnittelu (päiväkoti, neuvola ja muut palvelut) ja aikataulutus > ensin rakennetaan uudet tilat ja yksiköt ja vasta sitten lakkautetaan vanhat tai suorittaa vaihto vanhoista uusiin tiloihin niin, ettei palveluun tule katkoksia (Tampereella on esimerkkejä päinvastaisesta toimintatavasta). Näin myös kaupan asiakkaat kaikkoavat aika nopeasti muualle, jos liike on suljettu vaikkapa 3 6 kk > lisää autoilua ja vaikeuttaa kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Haukiluoman aikuisneuvolaa ei saa muuttaa Tesomalle, koska osa Lintuviidan ikäihmisistä joutuu käyttämään Haukiluoman palveluja Myllypuronkadun leventäminen Lielahdesta saakka > molemmille puolille katkeamattomat pyörätiet sekä meluaita välille Pännisaarenkatu Lintuviidankatu / Birgitta Tunturi 8

Tesoman yleisuunnitelmaluonnos

Tesoman yleisuunnitelmaluonnos Länsi-Alvari Alueellisen työryhmän kokous Tesoman koulun ruokala Läsnä Anu Koivula, Marketta Mäki, Riitta Vuorio, Riitta Jääskelä, Pekka Leppänen, Sanna Winberg, Erja Helenius, Heikki Välimäki, Heikki

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Etelä Alvari / Aija Karttunen

Etelä Alvari / Aija Karttunen HVS 0.3 (0.32) VERSION KOMMENTOINTI ALVAREILTA 21.8.13 Etelä Alvari / Aija Karttunen YLEISET KOKO ASIAKIRJAAN Painopistealueiden tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole tasapainossa (yhdessä 15 toimenpidettä,

Lisätiedot

Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos Taustamuuttujat Yhteenveto tuloksista Tampereen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

SISÄLLYS. 1. Taustatiedot. 2. Veroprosentti. 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut. 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut KYSELY TUUSULAN PALVELUISTA SISÄLLYS 1. Taustatiedot 2. Veroprosentti 3. Tuusulan keskustojen kehittäminen ja liikenneratkaisut 4. Kunnan palveluiden kehittäminen 5. Saman katon alla sijaitsevat palvelut

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Ylöjärven kaupunki 21.9.2015 Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Kyselyaika 1.-15.9.2015 Mitä veroja ja/tai palvelumaksuja olisit valmis korottamaan tulojen lisäämiseksi?

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO

PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO 1 PALVELUKYSELYN VASTAUKSIEN YHTEENVETO kysely tehtiin 5. 30.9.2013, kyselylomake s. 58 kyselyyn vastasi 707 kajaanilaista (2 % yli 14-vuotiaista kajaanilaisista), 609 hlöä avoimen linkin kautta ja 97

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Yhdessä tamperelaisten parhaaksi Tampereen kaupunki pitää kaupunkilaisten palveluista huolen myös vaikeina aikoina. Se edellyttää hyvää yhteistyötä ja talouden

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Seikkailu- ja senioripuistoja kaivataan Kaarinaan s. 3 Terveyttä ja laatua elämään ravinnosta ja liikunnasta s. 7 Ilmainen kuntopassi 70-vuotta täyttäneille kaarinalaisille s.4 s.9 Vihreät kunnallisvaaliehdokkaat

Lisätiedot

Tampereen kesä kutsuu mukaan! s. 14

Tampereen kesä kutsuu mukaan! s. 14 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2007 Tampereen kesä kutsuu mukaan! s. 14 Jokainen voi osallistua siisteyskampanjaan viemällä omat roskat roskikseen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 Kaupunginhallitus 15.2.2010 oheismateriaali asianro 9 Kaupunginvaltuusto 8.3.2010 oheismateriaali asianro 6 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila.

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila. MAASEUTUASUMISEN VETOIVOIMATEKIJÄT JA LAATU - kyselytutkimus viimeisen viidenvuoden aikana Länsi-Uudenmaan maaseudulle muuttaneille Koottu 25.3.2010 / MAL koordinaattori KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot