Tämä oli käyttäjä- lähtöisyyden malliprojekti. sivu 8. Asko Kodinkoneille toteutettiin turvaratkaisut asiakaspalautteiden pohjalta, sivu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä oli käyttäjä- lähtöisyyden malliprojekti. sivu 8. Asko Kodinkoneille toteutettiin turvaratkaisut asiakaspalautteiden pohjalta, sivu 10"

Transkriptio

1 OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI Muotoilun yliopettaja Sami Lahtinen: Tämä oli käyttäjä- lähtöisyyden malliprojekti sivu 8 Asko Kodinkoneille toteutettiin turvaratkaisut asiakaspalautteiden pohjalta, sivu 10 1

2 1 Uutiset Alihankinta-messut ovat alan ykköstapahtuma , Tampereen messu- ja urheilukeskussa (Ilmailunkatu 20, Tampere) järjestetään Alihankinta-messut. Messuilla osaamistaan esittelevät merkittävimmät alihankintateollisuuden yritykset 19 maasta. OC-System Oy on mukana osastolla A1118. Messuille pääsee veloituksetta ilmoittautumalla osoitteessa Tervetuloa mukaan vuoden merkittävimpään alihankintateollisuuden suurtapahtumaan. SFS-EN ohjausjärjestelmästandardin soveltamisaika päättyy! Raimo Hevosmaa / Safepro Euroopan unionin alueella koneturvallisuus on laissa säädetty ja tämä laki on sisällöltään sama kaikissa jäsenvaltioissa. Jotta koneen rakentaja voisi toteuttaa lain vaatimukset, on unioni teettänyt standardisointijärjestöillä lakien vaatimuksia täyttäviä standardeja. Nämä standardit saavat yhdenmukaistetun standardin aseman. Kun koneen valmistaja noudattaa yhdenmukaistettuja standardeja, katsotaan koneen olevan konedirektiivin mukainen. Standardeja uudistetaan määräajoin lakimuutosten sekä teknisen kehityksen myötä ja niinpä yhden merkittävän ohjausjärjestelmästandardin aika on ohi. ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI Pääkirjoitus Käyttäjiä kuunnellen Pekka Laitinen, muotoilija Me ihmiset olemme periaatteessa ulkoisesti hyvin samankaltaisia ja perustarpeemmekin ovat samoja. Erilaiset ympäristötekijät kuitenkin aiheuttavat meille myös yksilöllisiä tarpeita. Näin on myös työelämän eri tehtävissä; saman tehtävänimikkeen alla työtehtävät ja niiden yksilölliset vaatimukset saattavat erota huomattavastikin toisistaan. Valvomotyöntekijän työtehtävät ja haasteet ovat erilaisia paperitehtaalla kuin energialaitoksen valvomossa. Tässä numerossa on juttu käyttäjäkeskeisestä suunnitteluprosessista, jossa saimme olla mukana yhdessä Mikkelin Ammattikorkeakoulun muotoilun osaston kanssa. Projektissa suunniteltiin ja valmistettiin uusi valvomo Stora Enson Flutingtehtaalle Heinolaan. Tärkeässä osassa jo ennen valvomon suunnitteluvaihetta oli työntekijöiden työtehtäviin tutustuminen ja heidän mielipiteiden kuuleminen. Näin saimme hyödyllistä tietoa työn vaatimuksista ja erityispiirteistä, jotka vaikuttavat myös valvomon suunnitteluun ja tilajärjestelyihin. Työhyvinvointitutkimuksen mukaan hyvinvoivalle työyhteisölle on ominaista muun muassa terveelliset ja turvalliset työolosuhteet, mahdollisuus luovaan toimintaan ja osallistuminen päätöksentekoon. Työntekijöiden mielipiteiden kuuleminen ja suunnitteluun mukaan ottaminen ei ole suunnitteluprosessissa kallis menoerä, mutta toimivien tilojen elinkaaren aikana hyödyt voivat olla merkittäviä niin yksilölle kuin yrityksellekin. Uusi alumiininen ikkunaprofiili Uusi alumiininen ikkunaprofiili on suunniteltu OC40 seinäelementille. Profiili on anodisoitua alumiinia ja profiilissa voi käyttää 4-6 mm paksuista lasia, akryyliä tai polykarbonaattia. Takasivun asennuskuvasarjassa on uudesta profiilista tehty ikkuna. Tässä numerossa OC-NEWS 2 / Pääkirjoitus: Käyttäjiä kuunnellen Asiantuntija-artikkeli SFS-EN ohjausjärjestelmästandardin soveltamisaika päättyy! Suolahdella vanhasta muokataan toimivaa ja turvalista Stora Enson Heinolan Flutingtehtaalla lyötiin kaksi valvomoa yhteen käyttäjälähtöisesti Muotoilun yliopettaja Sami Lahtinen: Tämä oli käyttäjälähtöisyyden malliprojekti Asko Kodinkoneille toteutettiin turvaratkaisut asiakaspalautteiden pohjalta Turvallisen koneen suunnittelun prioriteetit Koneasetuksen mukaan suunnittelijan on ensisijaisesti suunniteltava kone turvalliseksi luontaisia turvallistamisen periaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa, että koneen vaaralliset osat ovat koneen rakenteiden suojassa siten, ettei niihin ole pääsyä. Mikäli liikkuvia osia jää koneen rakenteen ulkopuolella tulee niiden voimaa tai nopeutta rajoittaa alle määrätyn raja-arvon ja tarvittaessa varmistaa, että ns. vapaat tilat liikkuvan koneen osan tai liikuteltavan kappaleen ja kiinteän rakenteen välillä ovat riittävät. Em. raja-arvoja on esimerkiksi konetyyppikohtaisissa standardeissa. Mikäli koneen luonnollisella turvallisuussuunnittelulla ei riittävää turvallisuustasoa saavuteta, toissijaisena turvallisuusratkaisuna on suojien ja turvalaitteiden lisääminen. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi suoja-aidan tai suojalasin rakentaminen vaarallisen koneen ympärille. Kun tämä suojarakenne tehdään avattavaksi, tai siihen tehdään avattavia luukkuja/ovia tai siihen jätetään aukkoja tavaroiden liikuttamista varten, on luukkujen/ovien asemaa tai aukkojen läpi kulkemista valvottava ohjausjärjestelmän avulla. Luukut, ovet ja aukkojen valvonnat ovat ns. toimintaan kytkettyjä suojuksia ja ne ovat turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia. Koneturvallisuuden ohjausjärjestelmästandardit käsittelevät mm. näiden suojaratkaisuiden vaatimuksia ja toteutuksia. SFS-EN ISO ja SFS-EN Koneen suunnittelija voi valita em. standardeista itselleen sopivimman. Näistä standardeista kauimmin käytössä olleen SFS-EN asema yhdenmukaistettuna standardina päättyy Se tarkoittaa, että koneenrakentaja, joka on tehnyt koneen turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat tämän standardin mukaan, ei ensi vuoden alun jälkeen voi enää taata koneen vaatimustenmukaisuutta viittaamalla ko. standardiin. Vuoden lopussa poistuvan standardin SFS-EN tilalla koneen suunnittelija voi siis käyttää joko SFS-EN ISO tai SFS-EN standardeja. Molemmat standardit lähestyvät ohjausjärjestelmällä tuotettua turvallisuutta komponenttien luotettavuuden, vikojen siedon ja vikojen paljastumisen arvioinnin kautta. SFS-EN on sähköisille, elektronisille ja ohjelmoitaville elektronisille järjestelmille tehty standardi ja se ei sovellu hydraulisten tai pneumaattisten ohjausjärjestelmien suunnitteluun. Se ja sen emostandardisarja IEC antavat sen sijaan hyvät työkalut turvallisuuteen liittyvän ohjelmoinnin käsittelyyn ja sillä on mahdollista käsitellä monimutkaisiakin elektroniikalla suunniteltuja turvajärjestelmiä. SFS-EN ISO on edelliseen verrattuna yksinkertaistettu standardi, joka soveltuu myös hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien suunnitteluun. Standardissa käytetään ohjausjärjestelmäkokonaisuuden arvioimiseen yksinkertaistettuja malleja, jonka johdosta se asettaa suuremmat rajoitukset ohjausjärjestelmän rakenteelliselle toteuttamiselle. Vastaavasti järjestelmälle tehtävät tarkastelut eivät vaadi todennäköisyyslaskennan erityistaitoja. SFS-EN ISO luokittelee turvapiirin suoritustasoihin, PL (Performance Level) a, b, c, d ja e. SFS-EN luokittelee turvapiirin turvallisuuden eheydentasoihin, SIL (Safety Integrity Level) 1,2 ja 3. Ollaan kuulolla! Muotoilun yliopettaja Sami Lahtinen: OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI Tämä oli käyttäjä- lähtöisyyden malliprojekti OC-NEWS 2/2011 Lehti on OC-System Oy:n asiakaslehti ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Päätoimittaja: Riku Räisänen Lehden sisällön osittainenkin lainaaminen ilman lupaa kielletty. Toimituskunta: OC-System Oy: Riku Räisänen Mainostoimisto Crealab Oy: Janne Mustikkamaa Valokuvat: Studio-Valimo Pekka Laitinen Foto-Saarenheimo Leo Kokkonen Kannen kuva: Studio-Valimo Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto Crealab Oy Paino: Offsetpaino Tuovinen Ky, Kuopio Julkaisija: OC-System Oy, Työkuja 4, Joroinen Puh , fax Kuva 1. Kuvassa on periaatteellinen esimerkki ohjausjärjestelmästä ja sen turvallisuuteen liittyvistä osista. Punaisella merkityt komponentit ovat turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia. Poistuva ja vaihtoehtoiset uudet standardit Koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien yhdenmukaistettuja standardeja ovat tällä hetkellä SFS-EN 954-1, Koneen ohjausjärjestelmän suunnittelija voi käyttää samassa kokonaisuudessa molempia standardeja, riippuen siitä, kumpi soveltuu osajärjestelmän toteuttamiseen paremmin. Standardissa SFS-EN on alla oleva taulukko, jonka mukaan PL- ja SIL -luokat voidaan rinnastaa. Jos koneen turvallisuuteen liittyvä ohjausjärjestelmä on suunniteltu PL -tasoilla, niin siihen voidaan liittää suoraan osajärjestelmä (esim. turvavaloverho) jolle sen valmistaja on määrittänyt SIL tason, ilma muunnoslaskelmia SIL:stä PL:iin. 2 3 Asko Kodinkoneille toteutettiin turvaratkaisut asiakaspalautteiden pohjalta, sivu 10 sivu 8

3 Suoritustaso, PL EN ISO Turvallisuuden eheyden taso, SIL IEC 61508, EN a ei määritelty b 1 c 1 d 2 e 3 Taulukko 1. Suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) vastaavuus SFS-EN ISO huomioi enemmän kuin SFS-EN SFS-EN lähestyy turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnittelua lähinnä järjestelmän vikojen siedon perusteella. Vikojen sieto taas standardin mukaan riippuu siitä, millainen rakenne ohjausjärjestelmässä on. Näitä rakenteita ovat turvallisuusluokat B, 1, 2, 3 ja 4. SFS-EN ISO standardissa nämä samat rakenteet muodostavat edelleenkin osan ohjausjärjestelmän turvallisuustasoa, mutta niiden lisäksi arvioissa on otettava huomioon komponenttien luotettavuus, diagnostiikan kattavuus ja yhteisvikaantumisia estävät toimenpiteet. Komponenttien luotettavuutta ja koko turvatoiminnan luotettavuutta arvioidaan MTTFd arvolla (Mean Time To Dangerous Failure = keskimääräinen odotettavissa oleva aika vaarallisen vikaantumisen esiintymiseen). MTTFd arvon määrittää turvakomponentin valmistaja ja näistä yksittäisistä komponenttien arvoista ohjausjärjestelmän suunnittelija laskee koko turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osan luotettavuuden. Diagnostiikan kattavuus (DC = Diagnostic Coverage) kertoo kuinka hyvin ohjausjärjestelmän poikkeamat (viat) havaitaan. Suunnittelija määrittää turvallisuuteen liittyvälle ohjausjärjestelmälle DC arvon käyttämällä komponenttivalmistajien antamia arvoja sekä arvioimalla ohjausjärjestelmässä käytettyjen testausten ja valvontatoimintojen kattavuutta. Yhteisvikaantuminen tarkoittaa, että yksi syy aiheuttaa useamman eri kohteen vikaantumisen (CCF = Common Cause Failure). Standardissa määritetään toimenpiteet millä yhteisvikaantumisia estetään ja toteuttamalla näitä toimenpiteitä kerätään pisteitä kunnes riittävä ja mahdollisimman korkea taso on saavutettu. SFS-EN ISO ottaa myös huomioon suunnitteluprosessin, käyttökuormituksen, ympäristöolosuhteet ja käyttötoiminnan menettelytavat turvatoiminnon vikaantumisen todennäköisyyttä arvioitaessa. Uuden omaksumisella on jo kiire Koneen rakentajan ja sen joka suunnittelee ohjausjärjestelmiä koneisiin, on otettava uusien standardien vaatimukset huomioon viimeistään jälkeen markkinoille tulevissa koneissa. Tämä tarkoittaa, että nyt on jo kiire tutustua uusiin termeihin, vaatimuksiin sekä mahdollisesti käyttöön otettaviin työkaluihin. Tämä artikkeli käsitteli standardiuudistusta hyvin yleisellä tasolla, tarkoituksena herättää huomio tapahtuvaan muutokseen. Lukijan on huomattava, että muutoksessa on kysymys paljon laajemmasta kokonaisuudesta, joka voi aiheuttaa koneen suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin merkittäviä uudistuksia. Näiden uudistusten toteuttaminen voi viedä paljonkin aikaa riippuen ohjausjärjestelmällä toteutetun turvajärjestelmän laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Suolahdessa vanhasta muokataan toimivaa ja turvallista Teksti: Katri Tanni Kuvat: Leo Kokkonen Huolto-ovi. aloitimme tämän uudistusprojektin, jonka kautta saamme OC-Systemiltä uusia turvaratkaisuja tehtaillemme, Salmikuukka kertoo. Salmikuukan mukaan nyt suunnitellut uudistukset saadaan vietyä päätökseen vuoden 2013 aikana. Kyse onkin mittavasta työstä, sillä Suolahdella sijaitsevat tehtaat ovat Metsäliiton puutuoteteollisuuspuolen suurin puutuoteyksikkö. Suolahden kolme tehdasyksikköä työllistää n. 550 henkilöä. - Otimme OC-Systemin mukaan uudistustyöhön kun omat suunnitteluresurssimme ovat rajalliset ja halusimme yhteistyössä suunnitellun kokonaisratkaisun ja turvaratkaisuiden toimituksen sekä asennuksen, Salmikuukka tähdentää. OC-System toimittaa Suolahdelle aluesuojausratkaisuita kuten aitoja, erilaisia porttiratkaisuita ihmisten ja tavaroiden kulkua varten. Tehdaspalvelupäällikkö painottaa, että lähes jokainen ratkaisu on räätälöity toimitilojen vaatimusten mukaan. - Olemme tyytyväisiä tähänastiseen muutostyöhön ja projekti on sujunut kaikin puolin hyvin. Uudet turvaratkaisut toki tuovat muutoksia henkilöstön työskentelyyn ja seuraammekin muutostöitä kokoajan. Tehtaan henkilökunta ja koneiden käyttäjät ovat olleet mukana suunnitteluvaiheessa ja pidän sitä erittäin tärkeänä kokonaisuuden onnistumisen kannalta, Salmikuukka toteaa. Kunnossapitopäällikön mukaan turvallisuus on ykkösasia Suolahden tehtaiden kunnossapidon työnjohtajana toimiva Pentti Kortelainen kiteyttää koko muutosprosessin ytimen: turvallisuus on tehtailla ykkösasia. - Tehtaiden henkilöstö ja koneiden käyttäjät ovat antaneet muutostöistä hyvää palautetta vaikka prosessi on vielä kesken ja se jatkuu todennäköisesti vaiheittain vuoteen 2013 saakka. On silti tärkeää, että alku on sujunut moitteettomasti, jotta pitkässä prosessissa jaksamme loppuun saakka samalla mallilla. Toki muutostyöt ja uudet turvaratkaisut tuovat tehtaiden ruuhka-aikaan tiettyjä vaikeuksia työskentelyrytmiin tietyillä koneilla, mutta turvallisuudesta emme halua tinkiä, Kortelainen painottaa. Kunnossapitopäällikkö toteaa, että OC-Systemin toimesta tehtaille on lisätty tai tullaan lisäämään suoja-aitoja kaikkien avonaisten työstökoneiden ympärille. Kortelainen on saanut tehtaan henkilöstöltä hyvää palautetta uusista turvaratkaisuista. - OC-System suunnitteli suoja-aidat ja portit ja suunnitelmia on joustavasti yhdessä muokattu. Olemme olleet tyytyväisiä siihen, että vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen on sujunut hyvin ja meidän toiveemme ja ehdotuksemme on otettu vastaan ja toteutettu, Kortelainen sanoo. Aina ei vanhoja toimi- tai työtiloja tarvitse laittaa maan tasalle, vaan oikeanlaisilla uudistuksilla vanhastakin saadaan toimiva. Finnforestin Suolahden vaneritehtailla on käynnissä usean vuoden kestävä tehdastilojen muutostyö, jonka kautta vanhoista tiloista saadaan entistä toimivammat ja ennen kaikkea turvallisemmat. Finnforestin tehtaalla on paljon sinne räätälöityjä suojaratkaisuja. Uudet turvaratkaisut uudistavat tehtaat Metsäliitto Osuuskunnan Finnforestin vaneritehtailla on kolme tehdasyksikköä joissa valmistetaan koivu- ja havuvanereita ja jatkojalostetaan niitä. Tehtailla käynnissä olevat uudistukset kohdistuvat koivu- ja havuvaneritehtaiden toimintaan. Tehdaspalvelupäällikkö Timo Salmikuukan mukaan 1990-luvun aikana rakennettuja tehdaslinjoja uusitaan nyt monivuotisessa projektissa lähinnä turvallisuussyistä luvulla valmistuneet linjat eivät enää vastaa tämän päivän muuttuneita turvallisuusstandardeja ja siksi muutostyöt tulivat ajankohtaisiksi. Lähinnä on kyse siitä, että turvataso aluesuojauksessa on vanhanaikainen. Vuonna 2009 Metsäliitto Osuuskunta / Finnforest Metsäliiton Puutuoteteollisuus toimittaa asiakkaiden tarpeiden mukaan kehitettyjä puupohjaisia ratkaisuja. Asiakassuuntautunut toimintamalli, vankka kokemus vaativien ja ympäristöystävällisten puurakenteiden valmistuksessa sekä toimitusvarmuus ovat yrityksen vahvuuksia. Finnforest-ratkaisut perustuvat pohjoismaiseen laadukkaaseen puuraaka-aineeseen. Pohjoisissa metsissä hitaasti kasvavalla puuraaka-aineella on erinomaiset kestävyys- ja ulkonäköominaisuudet. Finnforest on erikoistunut tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen erityisesti teolliseen rakentamiseen, muille teollisuusasiakkaille sekä kotien ja asumisen tarpeisiin. Näissä segmenteissä se on Euroopan johtava puutuotetoimittaja ja tarjoaa asiakkailleen laajan palveluverkoston 20 maassa. Kodinkunnostajia ja loppukäyttäjiä yritys palvelee tee se itse -ketjujen sekä muiden jakelukanavien kautta. Yrityksen liikevaihto on 902 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on kaikkiaan ammattilaista. Paineilmatoiminen nostoportti. 4 5

4 Stora Enson Heinolan Flutingtehtaalla lyötiin kaksi valvomoa yhteen käyttäjälähtöisesti Heinolan Flutingtehtaalla valmistetaan korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia. Tuotanto on ollut käynnissä jo vuodesta 1961 lähtien. Fluting on aaltopahviteollisuuden raaka-aine, josta valmistetaan vahvoja ja kestäviä laatikoita mm. hedelmien ja vihannesten pakkaamiseen ja on siksi osa jokapäiväistä elämää. Alati uudistuva ala vaatii myös uudistuksia tuotannossa. Kartonkikoneen ja massatehtaan alueella haluttiin siirtyä työryhmätyöskentelyyn. Tämä asetti uudet vaatimukset myös tehtaiden kahdelle valvomotilalle, jotka uudistuksen myötä päätettiin yhdistää. Valvomossa on yhteensä 7 työpistettä. Tammikuussa 2011 alkoivat valvomotilan rakennustyöt. Karvinen kertoo, että valvomon sijoitukseen otettiin tehtaan sisältä tilaa uusiokäyttöön. Valvomo sijoitettiin siten, että valvomoon saatiin mm. suora näkö- ja kulkuyhteys ulos. - Tilan käytöltä tämä oli meille näppärä ratkaisu. Valvomon tila koneisiin nähden on hyvä eikä se toisaalta vie tilaa muulta toiminnaltamme, hän sanoo. Valvomosta virallinen turvatila Heinolan Flutingtehtaalla haluttiin projektin aikana parantaa työturvallisuutta entisestään. Karvinen painottaakin, että erityisesti meluntorjunnassa uusi valvomoratkaisu on erinomainen parannus entiseen. sekä toiminnallisuuteen. Kysyttäessä prosessin sujuvuudesta, kartonkikoneen käyttöpäällikkö myhäilee tyytyväisyyttään. - Meillä ei ole moitteen sanaa projektin kokonaisuuteen. Käyttäjälähtöisyystutkimus ja oppilaitosyhteistyö olivat hyvä avaus ja OC-Systemin palvelualttius ja asiantuntemus olivat erinomainen apu meille. Parannettavaa olisi ollut asiakkaan puolella pienten yksityiskohtien tarkemmasta suunnittelusta, Karvinen pohtii. Uusi valvomo konesalin puolelta. - Meluntorjunnan lisäksi saimme työturvallisuustasoa nostettua sillä, että työntekijöiden varustekaapit sijaitsevat nyt valvomon välittömässä läheisyydessä, kaikki tarvittavat suojavarusteet ovat kädenulottuvilla. Tila on nyt myös kartonki- ja massatehtaan virallinen turvatila mm. kaasuvaaratilanteissa, Karvinen toteaa. Teksti: Katri Tanni Kuvat: Pekka Laitinen ja Studio-Valimo Karvinen on tyytyväinen valvomotilan syntyprosessiin Taukotilasta on rauhoittava näkymä ympäröivään luontoon. Halusimme totta kai mukaan uuteen projektiin - Keväällä 2010 valvomotilojen yhdistäminen tuli ajankohtaiseksi ja niiden suunnittelutyö alkoi. OC-Systemin tiesimme entuudestaan ja otimme heidät projektiin. Kun yrityksestä kysyttiin, haluammeko mukaan uuteen kokeiluun oppilaitosyhteistyössä, jossa suunnitellaan uudet tilat erityisen käyttäjälähtöisesti, ilmoitimme toki halukkuutemme tähän. Meitä kiinnostaa käyttäjälähtöisyys ja uskoimme projektin alussakin, että meillä on annettavaa valvomotilojen suunnittelutyöhön, kertoo Flutingtehtaan kartonkikoneen käyttöpäällikkö Tero Karvinen. Karvinen painottaa, että he halusivat prosessissa selvittää massa- ja kartonkikoneiden käyttäjien tarpeet. Tämä erityisesti siksi, että yhdistetty valvomotila siirtäisi valvomoa massatuotannosta entistä kauemmaksi. Uudistuksen jälkeen valvomosta ei ole enää näköyhteyttä massatuotantopuolelle. Stora Enson Heinolan Flutingtehdas on valmistanut korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia vuodesta 1961 lähtien. Fluting on aaltopahviteollisuuden raaka-aine, josta valmistetaan vahvoja ja kestäviä laatikoita mm. hedelmien ja vihannesten pakkaamiseen. Viennin osuus tuotannosta on lähes 90 %. Tuotetta viedään yli 50 maan aaltopahviteollisuuden tarpeisiin. Myynnistä huolehtii Stora Enson maailmanlaajuinen myyntikonttoriverkosto yhteistyössä tehtaan kanssa. Vaikka tehdas perustettiinkin jo viisi vuosikymmentä sitten, on se jatkuvilla investoinneilla pysynyt yhtenä maailman parhaimmista ja tuottavimmista puolikemiallisen flutingin valmistajista. 6 7

5 MUOTOILUN YLIOPETTAJA SAMI LAHTINEN: Tämä oli käyttäjälähtöisyyden malliprojekti Mikkelin ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun koulutusohjelmassa on ollut käynnissä tuotekehitysstudiotutkimushanke. ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään tuotekehitysprosesseja ja -menetelmiä. Muotoilun yliopettaja Sami Lahtisen mukaan malliesimerkki käyttäjälähtöisyyden tutkimuksesta ja tulosten soveltamisesta on ollut Stora Enson Heinolan Fluting-tehtaan valvomoprojekti, jossa OC-System oli vahvasti mukana. Nykyaikaisessa valvomossa prosessia seurataan useiden näyttöjen avulla Jani Pesonen, Minna Ukkonen, Maiju Kiesilä ja Sami Lahtinen tutustumassa juuri valmistuneeseen valvomoon. Aulatilasta on käynti taukotilaan, valvomoon, konesaliin sekä ulkotiloihin. Teksti: Katri Tanni Kuvat: Studio-Valimo ja Pekka Laitinen teltiin eräänlainen itsedokumentointityylinen Luotainpaketti. Se sisälsi kysymyksiä ja tehtäviä, joihin vastaamalla työntekijät saattoivat kertoa heille tärkeistä tarpeista, vaatimuksista ja haluista koskien valvomoa, Lahtinen tähdentää. Valvomon konsepti syntyi OC Systemissä OC-Systemin Pekka Laitinen oli tiiviisti mukana tutkimus- ja tarkkailuvaiheessa. Tutkimustulosten perusteella hän suunnitteli Stora Enson Heinolan tehtaille uuden valvomokonseptin, jossa yhdistyi kaksi erillistä valvomotilaa. Uusi valvomo oli OC-Systemin toimesta paikalleen asennettuna ja käyttövalmiina toukokuun puolessa välissä. Sami Lahtinen kertoo, että vielä tämänkin jälkeen käyttäjiä kuunneltiin ja heidän palautteensa pohjalta tehtiin viimeistelyjä uudessa valvomotilassa. - Kaiken kaikkiaan palaute on ollut erinomaista. Opettajan näkökulmasta hanke on ollut malliesimerkki siitä, miten teollisuuden tarpeisiin suunnitellaan ja valmistetaan käyttäjiä palveleva ja turvallinen työtila, Lahtinen painottaa. Hän muistuttaa, että vaikka edellä kuvatulla tavalla työstetty valvomoprojekti vie aikaa, lopputulos on monin verroin parempi ja käyttäjille sopivampi kuin nopeasti toteutusvaiheeseen edennyt projekti. - Luotainpaketti sisälsi kysymyksiä ja tehtäviä valvomo- työntekijöille, joita he saivat täytellä omaan tahtiin. Paketissa oli mukana myös kamera, jolla he saivat kuvailla työssä kohtaamiaan asioita, Jani Pesonen kuvailee. Opiskelijoiden mukaan projekti oli sekä jatkotöiden että alan opintojen kannalta heille erinomainen kokemus. - Oppimiskokemuksena koimme tämän tärkeänä osana alaamme, sillä on hyvä tietää asiakkaan toiveet ja tarpeet suunnittelutyötä tehdessä. Tulevaisuudessa käyttäjälähtöinen suunnittelu ja -tutkimus ovat varmasti tärkeässä osassa kaikissa suunnitteluprojekteissa. Opimme, että käyttäjälähtöinen tutkimus vie aikaa ja se täytyy tehdä huolella, jotta saa kaiken tarvittavan tiedon, he painottavat. Muotoilun yliopettaja Sami Lahtisen vinkit käyttäjälähtöiseen suunnitteluun: Tutkimustietoa ei valunut hukkaan Stora Enson Heinolan tehtailla on käytössä valvomotilat, josta ohjataan paperikoneiden käyttöä. Sami Lahtinen painottaa, että jokainen valvomo on erilainen, erilaisine tarpeineen ja lähtökohtineen. - Kun halutaan saada aikaan käyttäjäkeskeinen valvomotila, valvomon käyttäjien tarpeet on selvitettävä. Nähdäkseni ainoa keino tähän on vuorovaikutteinen selvitysprosessi, jossa käyttäjät kertovat ja kuvaavat tarpeitaan ja valvomon käyttöä tutkijoille useaan otteeseen, Lahtinen sanoo. Mikkelin ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun opiskelijat Jani Pesonen, Maiju Kiesilä ja Minna Ukkonen, muotoilun yliopettaja Sami Lahtinen sekä OC- Systemin muotoilija Pekka Laitinen ja markkinointipäällikkö Riku Räisänen vierailivat Stora Enson Heinolan tehtailla hankkeen alkuun saattamiseksi. Opiskelijat keräsivät tutkimustietoa haastattelemalla valvomotyöntekijöitä ja tulokset koottiin Luotainpaketiksi. - Opiskelijat havainnoivat ja haastattelivat valvomossa työskenteleviä. Tämän jälkeen pidettiin luova palaveri, jossa havainnointien ja haastattelujen pohjalta suunni- - Uskallankin sanoa, että Heinolaan valmistui valvomo, joka on yksityiskohtia myöten käyttäjiensä tarpeiden mukainen, Lahtinen vahvistaa. Opiskelijat luovivat kasaan tutkimusraportin Kolmannen vuoden teollisen muotoilun opiskelijat Jani Pesonen, Maiju Kiesilä ja Minna Ukkonen antoivat ison panoksen Stora Enson Heinolan tehtaiden valvomotilan uudistamisprosessissa. He suunnittelivat valvomotyöntekijöitä haastattelemalla Luotainpaketin, jonka avulla saatiin tietoa valvomossa vallitsevista olosuhteista ja valvomotyöntekijöiden kehitysideoista. 1. Käyttäjien tarpeiden selvittäminen ensin 2. Luova suunnitteluprosessi käyttäjätutkimusaineiston pohjalta 3. Saumaton tutkimus-, suunnittelu- ja toteutustyö 4. Suunnittelijan omakohtainen kokemus ja havainnointi 5. Käyttäjien arviointi useassa prosessin vaiheessa 8 9

6 - Robotit ja niiden ympäröimät seinämät ovat nyt viimeistellyn näköiset. Turvaseinät eli tämä OC-Systemin suunnittelema ja kokoama kasettielementti on komean näköinen kokonaisuus ikkunoineen. Kokonaisuuden kasaaminen täällä meillä kesti vain pari päivää ja sitten työpisteet olivat käytössämme, Virtanen toteaa. Teksti: Katri Tanni Kuvat: Studio-Valimo Asko Kodinkoneille Ikkunoista voi seurata robotin työskentelyä särmäyspuristimella. toteutettiin turvaratkaisut asiakaspalautteiden pohjalta Vaikka itse roboteista ei lähde kovaa ääntä, Virtasen mukaan OC-Systemin toimittamat kasettielementit auttavat tehtailla äänisuojauksessakin. - Solussa on uusien robottien lisäksi kaksi särmäyspuristinta joten äänivallinakin kasettielementit toimivat. Niissä on otettu huomioon tarvittavat turvaetäisyydet ja meidän kannaltamme tämä kokonaisuus paransi myös henkilöstön turvallisuutta. On hienoa, että meidän äänemme kuului ja näkyi lopputuloksessa, Virtanen huomauttaa. - OC-Systemin toteuttama suojaratkaisu on peltirakenteinen seinä, joka toteutettiin uudella tavalla. Asko Kodinkoneilta tulleet toiveet otettiin huomioon suojaseinien rakenteessa, värityksessä ja mitoituksessa. Niissä on sekä pelti- ja verkkoseinää, että ikkunoita. Suojaratkaisu on sovelluksen ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisuus, Tolonen sanoo. Asko Kodinkoneisiin liitetään mielikuvissa laadukkuus ja tuotteiden kestävyys. Laadukkuus painottuu myös tuotannossa. Tästä esimerkkinä on Lahdessa sijaitsevilla tehtailla alkuvuodesta 2011 toimeenpantu kahden teollisuusrobotin ja niitä suojaavien turvaseinien uudistustyö. Kokonaisuus kerralla kuntoon Lahden tehtailla valmistetaan sähköliesiä ja mankeleita UPO, ASKO ja Cylinda-brändien alla ja n. 140 työntekijän voimin. Liesiä valmistuu vuositasolla n ja mankeleita n Tehtaille haluttiin liesivalmistuspuolelle uusia robotteja jotka nostaisivat kappaleiden käsittelyn automaatiotasoa. Robotit, jotka vapauttavat työntekijöiden resursseja kappaleiden muuhun kokoonpanoon, toimitettiin ABB:ltä. Asko Kodinkoneiden Lahden tehtaiden kunnossapitopäällikkö Kari Virtanen painottaa, että kyse oli robottien ja turvaratkaisuiden kokonaistoimituksesta. - Saimme tilauksen yhteydessä hyvän kokonaistoimituksen, sillä sekä robotit että niitä ympäröivät turvaratkaisut tulivat meille kerralla eikä meidän täytynyt niitä erikseen hankkia. Robotteja ympäröi ns. kasettielementti, joka kehitettiin antamamme palautteen pohjalta yhteistyössä OC-Systemin kanssa. Meille lähettiin 3D-mallikuvat hyväksyttäväksi ja kommentoitavaksi ja yhteydet toimivat näin moitteettomasti. Saimme tätä kautta sen mikä olimme lähteneet hakemaankin, Kari Virtanen kertoo projektin kulusta. Liesivalmistukseen tulleet robotit särmäävät pitkiä kappaleita. Kari Virtanen huomauttaa, että uudistuksen jälkeen robottiyksiköt ovat tehtailla näyttävän näköinen ja samalla turvallinen kokonaisuus. Kasettielementti oli turvallisuustae OC-Systemin toimittamat kasettielementit asennettiin robottisolujen ympärille. Särmäyssolun ABB IRB4600 teollisuusrobotti voi käsitellä 45 kg:n kappaleita ja se toteuttaa erilaisia tuotekohtaisia työkiertoja. ABB:ltä projektissa mukana olleen Pentti Tolosen mukaan Asko Kodinkoneiden Lahden tehtaille toimitettu kokonaisuus on henkilöstön kannalta erittäin turvallinen. Faktaa Uusi kaksipuoleinen kasettielementti on kehitetty asiakaspalautteiden ja projekteissa tulleiden kehitysideoiden pohjalta. Uusi kasettielementti korvaa aiemman version. Se on nopea sekä tehokas tapa suojata robottisoluja joissa turvaetäisyydet ovat pieniä. Kasettielementti toimii myös robotti- ja työsoluissa joissa turvallisuussyistä seinien pitää olla umpinaiset. Näitä ovat solut joissa hitsataan, hiotaan, jyrsitään tai koneistetaan kappaleita ja joissa käyttäjiä on suojattava hitsauksen valokaarelta, lastuilta, leikkuunesteeltä tai muilta vastaavilta tekijöiltä. Uusi elementti on nopea asentaa ja sillä saadaan solun sisä- ja ulkopuoli siistiksi tasomaiseksi pinnaksi

7 Suojaseinän asennus OC-Systemin uusi kasettielementti Uusi kaksipuoleinen kasettielementti on kehitetty asiakaspalautteiden ja projekteissa tulleiden kehitysideoiden pohjalta. Kasettielementti on nopea asentaa ja sillä saadaan solun sisä- ja ulkopuoli siistiksi tasomaiseksi pinnaksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää! Kuvat: Foto-Saarenheimo, Joroinen OC-System Oy Työkuja 4, Joroinen Puh , fax

Konedirektiivi uudistuu:

Konedirektiivi uudistuu: O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 0 9 Konedirektiivi uudistuu: Suojaseinät- ja ovet parantamassa koneturvallisuutta Äänieristysseinä laski aaltopahvikoneen melutasoa, sivu 4 Asiakaspalautteella

Lisätiedot

Joustava asennuspalvelu on asiakkaalle suuri etu. Työturvallisuutta, sivu 3. o C - S y S t E M o y : n a S i a k a S L E h t i 1 2 0 0 8

Joustava asennuspalvelu on asiakkaalle suuri etu. Työturvallisuutta, sivu 3. o C - S y S t E M o y : n a S i a k a S L E h t i 1 2 0 0 8 o C - S y S t E M o y : n a S i a k a S L E h t i 1 2 0 0 8 Pullouudistus aiheutti muutoksia Sinebrychoffin tehtailla, sivu 7 Stora Enso uusi paperikonetyöympäristö ylitti odotukset, sivu 4 Joustava asennuspalvelu

Lisätiedot

Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA

Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 0 Toimivat suoja- ja seinärakenteet MITTATILAUKSESTA Uudet työtilat OC-Systemin suunnittelijoille, sivu 4 1 Riku Räisänen, markkinointipäällikkö

Lisätiedot

Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun

Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun O C - S Y S T E M O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 2 0 0 8 Piirustuspöydältä 3D-suunnitteluun Acta Print uusi painokone käy hiljaisesti, sivu 4 Metso Minerals uudisti työtilat äänieristysseinällä, sivu

Lisätiedot

OClite näyttävänä tilanjakana Karikon Autotalossa. Turvallisuutta konesaliin Uudet koulutusratkaisut koneturvallisuuteen. Sivu.

OClite näyttävänä tilanjakana Karikon Autotalossa. Turvallisuutta konesaliin Uudet koulutusratkaisut koneturvallisuuteen. Sivu. OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2014 OClite näyttävänä tilanjakana Karikon Autotalossa 5 Sivu Turvallisuutta konesaliin Uudet koulutusratkaisut koneturvallisuuteen 10 Sivu Uutiset Äänieristystiloja Latviaan

Lisätiedot

power Olkiluoto huolletaan kellon tarkkuudella

power Olkiluoto huolletaan kellon tarkkuudella power 3 11 ABB Oy:n asiakaslehti Olkiluoto huolletaan kellon tarkkuudella M-realilla tuotanto tehostui kolmanneksen 07 Suorakäyttöjärjestelmä paransi myös käytettävyyttä Luvassa säästöjä, turvallisuutta

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? INSPECTA STORIES

Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? INSPECTA STORIES 1 2013 INSPECTA STORIES Tiedolla tuloksia Miten tuotetusta tiedosta saadaan irti paras hyöty? TIETOA TYÖMAAN HYÖDYKSI Montes del Plata, yksi maailman suurimmista sellutehtaista, nousee Uruguayhin. PAREMPIA

Lisätiedot

POHJOISMAISESTA TEHOKKUUDESTA. Martti Ahtisaari puhuu rauhasta ja

POHJOISMAISESTA TEHOKKUUDESTA. Martti Ahtisaari puhuu rauhasta ja ISMAgazine NRO 2 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI Hans Blix: - katson olevani suhteellisen tehokas Hyvät käyttökokemukset ovat työvoittoja Pohjoismainen tehokkuus - sitä Visma on Martti Ahtisaari puhuu rauhasta

Lisätiedot

Mittavat investoinnit Joensuussa saivat turvallisen ympäristön

Mittavat investoinnit Joensuussa saivat turvallisen ympäristön OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2013 Mittavat investoinnit Joensuussa saivat turvallisen ympäristön sivu 4 sivu 4 Sandvik sai jäysteenpoistosolun ja kokoonpanolinjan sivu 10 Mittavat investoinnit Joensuussa

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Ohjelmistotyökalun Sistema käyttö koneiden turvatoimintojen suunnittelussa julkaisupäivä: 12.4.2010 Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos!

Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos! AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 1/2014 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 14 Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos! 9 ATTUNE

Lisätiedot

Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto

Teollisuuden Näytelehden internet-palveluosoitteisto Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Toukokuu Syyskuu 4/2007 2/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu

Lisätiedot

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Schneider Schneider Electric Finlandin asiakaslehti 1/2011 Uutiset Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Exxact mullistaa markkinat Pääkirjoitus Sisällys

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle. www.prometalli.fi. Uudet tuulet puhaltavat paineilmassa. Robotteja odotellaan Suomen konepajoille

Yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle. www.prometalli.fi. Uudet tuulet puhaltavat paineilmassa. Robotteja odotellaan Suomen konepajoille Uudet tuulet puhaltavat paineilmassa Robotteja odotellaan Suomen konepajoille www.prometalli.fi Hakaniemen Metallin Tero Niemelä: Yrityksen pieni koko ei ole este pärjäämiselle Silloin tällöin täytyy yhdistää

Lisätiedot

Innostavaa mekatroniikkaa

Innostavaa mekatroniikkaa INNOVAATIO-OPAS Innostavaa mekatroniikkaa Innostavaa mekatroniikkaa SISÄLLYS Hyvä kiertämään... 4 Menetelmälinkit aiheiden mukaan... 5 Osaava kumppani Symbio... 6 Ammattiasiakkaat tuotekehittäjinä Orima-Tuote

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Tervetuloa messuosastollemme

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Tervetuloa messuosastollemme METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Huhtikuu 4/2007 2/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

HYÖTYNELIÖ 44/2007. Tilamarkkinat vaihtoi nimensä Cramo Instantiksi. Nurmijärvi vuokrasi päiväkodin 25 vuodeksi

HYÖTYNELIÖ 44/2007. Tilamarkkinat vaihtoi nimensä Cramo Instantiksi. Nurmijärvi vuokrasi päiväkodin 25 vuodeksi 44/2007 HYÖTYNELIÖ Cramo Instant Oy:n asiakaslehti Tilamarkkinat vaihtoi nimensä Cramo Instantiksi Nurmijärvi vuokrasi päiväkodin 25 vuodeksi 9-sarjan toimistotilat joustavat teollisuuden projekteissa

Lisätiedot

huonekaluvalmistuksen

huonekaluvalmistuksen M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2009 12.11.2009 Finnforest Iso-Britanniassa: Uusi tapa toimia Sivu 6 Jos Englannin jalkapallojoukkue menestyy hyvin MMkisoissa, vedetään

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16

Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16 Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16 AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI 12. vuosikerta n:o 3/2015 Syyskuu ISSN 1459-7047 Kansikuvat: AGCOn arkisto Ylimmässä

Lisätiedot