HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.1.2009"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 1 a pöydälle pantu asia MESSUKESKUKSEN JA KÄPYLÄN LIIKUNTAPUISTON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11875) Kslk karttaruutu G4, hanke 328 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee lähettää päivätyn 17 kaupunginosan (Pasila) korttelin tontin 3 ja katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueiden ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. Kirje kaupunginhallitukselle, pöytäkirjanote ja jäljennös kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjeestä hakijalle ja niille mielipiteensä esittäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Lisätiedot: Lepistö Timo, projektipäällikkö, puhelin Luoto Ritva, arkkitehti, puhelin Tammivuori Teo, arkkitehti, puhelin Wahlsten Kalevi, diplomi-insinööri, puhelin , liikennesuunnittelu Salastie Riitta, arkkitehti, puhelin , suojelukysymykset Salonen Peik, insinööri, puhelin , teknistaloudellinen suunnittelu LIITTEET Liite 1 Sijaintikartta Liite 2 Asemakaavan muutosehdotus nro Liite 3 Havainnekuva Liite 4 Asemakaavan muutoksen periaatteet, Kslk Liite 5 Mielipidekirjeet Liite 6 Muistio asukastilaisuudesta Liite 7 Helsinki Fair and Exhibition Centre, Urban design for local development plan, , Joint Venture Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy - Dietz-Joppien Architekten AG (vain sähköisenä linkkinä) Liite 8 Suomen Messut Osuuskunta, Helsingin liikuntavirasto, Helsingin Messukeskus, Pohjoinen sisäänkäynti, Luonnos , Arkkitehtitoimisto K2S Oy (vain sähköisenä linkkinä) ESITTELIJÄ

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 2 a Alueen sijainti Alue sijaitsee Itä-Pasilan pohjoisosassa Ratapihantie Mäkelänkadun ja Rautatieläisenkadun rajaamalla alueella. Alueeseen kuuluu Suomen Messujen ja Käpylän liikuntapuiston alueita, Messukeskuksen pohjoispuolinen Raviradanmäen alue sekä katualueita. Tiivistelmä Asemakaavan muutos mahdollistaa Helsingin Messukeskuksen kehittämisen ja laajentamisen seuraavien noin 10 vuoden aikana. Messukeskuksen alueelle on esitetty tilavaraukset hallilaajennukselle, pohjoisen sisäänkäynnin uudelleen järjestelyille, pysyvien näyttelyjen rakennukselle, hotellin laajennukselle, kongressikeskuksen laajennukselle, uudelle pysäköintilaitokselle Käpylän liikuntapuiston alle sekä nykyisen pysäköintilaitoksen korotukselle. Messukeskuksen tonttia on laajennettu liikuntapuiston suuntaan ja alueiden rajalle liikuntapuiston puolelle on osoitettu vuoroittaiskäyttöalue. Liikuntapuiston alueelle on suunniteltu uudelleenjärjestelyjä, jotka mahdollistavat alueen monipuolisen kehittämisen eri liikuntamuotojen käyttöön. Asemakaavassa alueelle on osoitettu uusia kevyen liikenteen reittejä, kenttien uudelleen järjestelyjä sekä tilavaraukset uusille huoltorakennuksille. Velodromin ja sen ympäristön suojelumääräyksiä on tarkistettu vastaamaan olympiarakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Messukeskuksen tavoitteena on käynnistää uuden näyttelyhallin rakentaminen vuonna Samassa yhteydessä rakennettaisiin kongressipysäköinti liikuntapuiston alle sekä pohjoisen sisäänkäynnin muutoksia. Pysäköintilaitoksen korotus ajoittuisi vuodelle 2011, hotellin laajentaminen alkaisi vuonna 2012 ja viimeisenä pysyvien näyttelyjen rakennus noin vuonna Liikuntapuiston yleissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain, ensimmäisinä vuosina vuoroittaiskäyttöalueet Messukeskuksen kanssa, uudet pääkulkureitit, keskeiset kentät ja Velodromin viereinen huoltorakennus. Vuoden 2013 jälkeen toteutetaan Messukeskuksen pysäköintitalon yhteyteen ja lähistölle suunnitellut uudet liikuntapaikat. Aloite Kaavoitustyö on käynnistetty Suomen Messut Osuuskunnan aloitteesta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asemakaavan muutoksen

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 3 a Lähtökohdat periaatteista Periaatteet ja niihin liittyvä kartta on jaettu esityslistan liitteenä. Yleiskaava Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto , tullut kaava-alueella voimaan ) Messukeskuksen alue on hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta ja liikuntapuisto ja Raviradanmäki virkistysaluetta. Velodromin alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sen pohjoispuolella oleva pähkinäpuulehto on luonnonsuojelualuetta. Hakamäentie on merkitty moottorikatuna, josta liikuntapuiston osuus on tunnelina. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta siten, että Messukeskuksen alue laajenee virkistysalueelle. Asemakaavat Alueella on voimassa asemakaavat nro ( ), ( ), 8727 ( ) ja ( ). Voimassaolevien asemakaavojen mukaan Messukeskus on liikerakennusten korttelialuetta (KL), jolle saa sijoittaa messu-, kongressi- ja hotellitoimintaan kuuluvia ja niitä palvelevia tiloja. Messukeskuksen rakennusoikeus on kaava-alueella k-m 2 ja pysäköintilaitoksen k-m 2. Messukeskuksen tiloja on kaava-alueen ulkopuolella saman korttelin tontilla 5, jossa rakennusoikeus on yhteensä 5370 k- m 2. Liikuntapuisto on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) ja Raviradanmäki lähivirkistysaluetta, metsää (VL-1). Velodromin rakennukset on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennukseksi (sr-1). Muut suunnitelmat ja päätökset Suomen Messut Osuuskunta on teettänyt kevätkaudella 2007 Messukeskuksen kehittämisestä ja laajentamisesta kaksi vaihtoehtoista esisuunnitelmaa: Helsinki Fair Centre Area Development 2007, Dietz- Joppien Architekten AG (Frankfurt) ja Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy Helsingin Messukeskus, Asemakaavan kehittäminen , Arkkitehtitoimisto K2S Oy

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 4 a Molempia suunnitelmia kehitettiin edelleen loppuvuoden 2007 aikana. Helsingin kaupungin liikuntavirasto on teettänyt Käpylän liikuntapuiston yleissuunnitelman (Arkkitehtitoimisto K2S Oy, ). Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet Suunnittelua on jatkettu keväällä 2008 yhteistyössä Suomen Messut Osuuskunnan ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa ja asemakaavan pohjaksi on valmistunut kaksi suunnitteluraporttia: Suomen Messut Osuuskunta, Helsingin liikuntavirasto, Helsingin Messukeskus, Pohjoinen sisäänkäynti, Käpylän liikuntapuisto, luonnos , Arkkitehtitoimisto K2S Oy. Suunnitelma käsittää Käpylän liikuntapuiston suunnitelmia, Messukeskuksen pohjoisen sisäänkäynnin ja pysäköintitalon laajennuksen. Helsinki Fair and Exhibition Centre, Urban design for local development plan, , Joint Venture Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy - Dietz-Joppien Architekten AG. Suunnitelma käsittää Messukeskuksen näyttelyhallin, kongressitilojen ja hotellin laajennukset sekä viherkannen alle rakennettavan pysäköintihallin. Suomen Messut Osuuskunta ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto ovat solmineet kaksi sopimusta: Käpylän liikuntapuiston hiekkakenttien ja Suomen Messut Osuuskunnan hallitseman vuokratontin pysäköintialueiden yhteiskäyttöä koskeva sopimus Sopimuksen mukaan Suomen Messut Osuuskunta osallistuu Käpylän liikuntapuiston kunnostamiseen ja liikuntavirasto myöntää siitä vastavuoroisesti messuille alueen käyttöoikeutta. Suomen Messut on suorittanut kaupungille mennessä kertasuorituksena euroa, joka liikuntatoimen osalta on kohdistettu Käpylän liikuntapuiston monitoimikentän/tekojään rakentamiseen. Liikuntavirasto myöntää vastavuoroisesti Suomen Messut Osuuskunnalle käyttöoikeutta pallokentälle ajaksi ja vanhan kaviouran kentälle ajaksi

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 5 a Sopimuksessa on lisäksi todettu, että messutilaisuudet, noin 45 vuosittain, vahvistetaan osapuolten kesken Osuuskunta Suomen Messujen näyttelyohjelman mukaan vuosittain sopimusvuotta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Sopimus Helsingin Messukeskuksen ja Käpylän liikuntapuiston asemakaavan kehittämisestä Sopimuksen mukaan hallilaajennus suunnitellaan siten, että se täyttää yleisurheilun, koripalloilun ja muiden palloilulajien tila- ja erityisvaatimukset. Liikuntapuiston isojen liikuntatapahtumien yhteydessä pysäköinti on sallittu Suomen Messujen pysäköintilaitoksessa. Messujen pysäköinti päättyy liikuntapuistossa vuonna Suomen Messut vastaa kongressipysäköinnin pysäköintilaitoksen rakentamisesta liikuntapuiston viherkannen alle sekä kaikista viherkannen rakenteiden ja istutusten rakentamis-, kunnossapito- ja hoitokustannuksista. Suomen Messut vastaa myös yhteiskäyttöalueen rakentamisesta ja kunnossapidosta mukaan lukien alueen rajalla olevat istutukset ja portit. Yhteiskäyttöalue suunnitellaan siten, että se soveltuu sekä liikennöintiin, että rullaluisteluun ja rullakiekkoon. Yhteiskäyttöalue on Suomen Messujen käytössä vuosittain enintään välisen ajan, muuna aikana liikunnan käytössä. Kumpikin osapuoli vastaa yhteiskäyttöalueen hoidosta käyttämänään aikana. Suomen Messut sitoutuu rakentamaan pysäköintilaitoksen korotusosaan kahdelle ylimmälle tasolle rullaluistelun tarvitsemat kentät ja wc-tilat. Suomen Messut vastaa laajennuksesta johtuvien kenttien, aitojen ja reittien siirron kustannuksista. Näyttelytoiminnan tarvitsemien ylikorkeiden kuljetusten reitti Mäkelänkadulta Messukeskukseen ohjataan liikuntapuiston läpi. Suomen Messut ja Asunto Oy Rautatieläisenkatu neuvottelivat Ratamestarinkadun pään ja Vaunukujan alueelle tulevien muutosten toteuttamisesta. Alueelle suunnitteilla olevan viherkannen alaisen pysäköinnin vuoksi Vaunukujan korkeustaso nousee ja myös rakennuksen kohdalla maanpinnan korkeustaso nousee. Tästä aiheutuu muutostarpeita mm. asuinrakennukselle. Neuvottelun tulos oli, että Suomen Messut vastaa rakennuksen perustuksiin mahdollisesti tarvittavista muutoksista aiheutuneista kustannuksista.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 6 a Maanomistus Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Kaupunki omistaa kaava-alueen maat. Suomen Messut Osuuskunta on vuokrannut Messukeskuksen tontin. Käpylän liikuntapuisto on liikuntaviraston hallinnassa. Helsingin Messukeskus on Suomen suurin näyttelyjen ja kokousten järjestäjä ja merkittävä kansainvälisten kongressien pitopaikka. Suomen Messut Osuuskunta on perustettu Ensimmäiset messut pidettiin Johanneksen kentällä, Kaartin maneesissa ja ympäristön kouluissa Mannerheimintien varteen rakennetun messuhallin ensimmäinen tilaisuus oli Kalevalan satavuotisjuhla B-messuhalli valmistui Toiminnan edelleen laajetessa messut siirtyivät Itä- Pasilaan, jonne avattiin uusi näyttelykeskus vuonna Nykyisin Messukeskuksessa käy vuosittain yli miljoonaa kävijää messuilla, kongresseissa, banketeissa, kokouksissa ja muissa tapahtumissa. Messukeskuksessa on 6 näyttelyhallia ja 40 erikokoista kokoushuonetta, hotelli, jossa on 244 hotellihuonetta ja lisäksi sviittejä, 11 kahvilaa ja ravintolaa. Suomen Messujen palveluksessa on yli 200 kokopäiväistä ja noin 30 osa-aikaista työntekijää. Käpylän liikuntapuisto on jalkapallon ja juniorijalkapallon merkittävimpiä pelipaikkoja Helsingissä. Muita alueella harrastettavia lajeja ovat mm. pesäpallo, pikajuoksu, luistelu, jääkiekko ja kaukalopallo sekä katukoris. Liikuntapuiston kesäurheilulajien kausi on ja tekojään Liikuntapuistossa on tekonurmikenttiä, nurmikenttiä, koripallokenttiä ja talvisin tekojää. Lisäksi alueella järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia. Alueella on myös Velodromi, jota käytetään pyöräilyyn ja radan keskiosaa amerikkalaisen jalkapallon kenttänä. Käpylän liikuntapuisto, Raviradanmäki ja Velodromia ympäröivät puistot muodostavat kaupunkirakenteessa maisemallisesti merkittävän, laajan ja avoimen viheralueen Käpylän ja Pasilan välissä. Messukeskuksen alueen rakennukset on rakennettu useissa eri vaiheissa vuodesta 1975 lähtien. Ensi vaiheen rakennukset ovat Bertel Ekengrenin insinööritoimiston suunnittelemia. Kongressisiiven on suunnitellut rakennusarkkitehti Vesa Ekholm. Kaksikerroksisen E-hallin

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 7 a sekä aiempien A- ja B-hallien väliin sijoittuvan gallerian on suunnitellut arkkitehti Tapio Korpisaari. Viimeisimmät laajennukset, kuten hotelli, eteläinen sisäänkäynti ja läntisin, Ratapihantiehen rajautuva kaarevaseinäinen halli ovat Parviainen Arkkitehdit Oy:n suunnittelemat. Messukeskuksen pohjoispuolella Raviradanmäen rinteessä on kolmikerroksinen pysäköintitalo, jonka on suunnitellut Ilkka Ridanpää. Ensi vaiheen rakennukset olivat arkkitehtuuriltaan ajan olon mukaisesti vaatimattomia halpoja tyyppihalleja. Investointi Pasilaan oli toiminnan laajuuteen nähden suuri. Kongressisiipi merkitsi Messukeskuksen ulkoisen ilmeen kohentumista. Hotelli, uusi eteläinen sisäänkäynti, talvipuutarha ja Ratapihantien puoleinen hallilaajennus nostivat Messukeskuksen ilmeen nykyiselle tasolleen. Messukeskuksen näyttelyhallien, kongressikeskuksen ja hotellin rakennusoikeus on k-m 2, josta rakentamatonta on noin k-m 2. Pysäköintilaitokselle on osoitettu k-m 2, joka on käytetty. Lisäksi kaava-alueen ulkopuolella omalla tontillaan olevan messutoimiston rakennusoikeus on k-m 2, joka myös on lähes kokonaan käytetty. Ajo Messukeskuksen tontille tapahtuu pääasiassa pohjoisesta Ratapihantieltä sekä toissijaisesti etelästä Ratamestarinkadun päästä. Messukeskuksen pohjoinen sisäänkäynti palvelee pääasiassa pysäköintipaikoilta tulevaa yleisöä. Messukeskuksen pääsisäänkäynti on Rautatieläisenkadulta Messuaukion kautta. Raitiovaunupysäkit sijaitsevat Rautatieläisenkadulla Messuaukion edessä ja bussipysäkit Ratapihantiellä. Pääyhteys Pasilan aseman pohjoisesta alikulusta kulkee Rautatieläisenkatua, jonka jalkakäytävät ovat kävijämäärille liian ahtaat. Messukeskuksen toiminnan keskeisimmät ympäristöä kuormittavat osa-alueet ovat sähkö- ja lämpöenergian kulutus, käytettävät materiaalit, toiminnan aiheuttama liikenne ja toiminnasta syntyneet jätteet. Käpylän liikuntapuiston eteläosassa Mäkelänkadun varrella sijaitsee Velodromi, joka rakennettiin vuoden 1940 olympiakisojen ratapyöräilyä varten. Velodromin rata valmistui 1939 ja pääkatsomo Arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti Hilding Ekelund ja rakennesuunnittelusta kaupungin rakennustoimiston insinöörit Hugo Relander ja A. Lippa.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 8 a Ovaalinmuotoinen 400 metrin pituinen rata on leveimmillään kaarteissa 8,25 m. Suorilla radan leveys on 7,4 m. Radan kaltevuus on enimmillään 35 ja pienimmillään 9. Soikean radan keskellä on sen aikaisen jalkapallokentän kokoinen nurmikenttä, jossa pidettiin olympialaisten maahockey-kilpailut. Yhtenäinen Stadionin kaltainen betoninen ulkovaippa muodostaa julkisivun. Yläosaltaan katettu, paikkainen pääkatsomo on radan lounaissivulla. Pohjakerros ja radan sisäpuoli on yhdistetty tunnelilla. Vastapäiseen luonnonrinteeseen on porrastettu noin istuma- ja seisomapaikan maanvarainen betonikatsomo. Velodromi sisältyy Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuun 8:1996 Olympiarakennusten korjausperiaatteet, joka sisältää suosituksia olympiarakennusten ja niiden ympäristöjen suunnittelu- ja korjausperiaatteista. Velodromi kuuluu olympiarakennusten osana kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön (Documentation and Conservation of Buildings Neighbourhoods and Sites of Modern Movement) Suomen valikoimaan. Ympäröivän katuverkon liikenne Vuoden 2007 keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on kaava-aluetta rajaavilla kaduilla seuraava: Mäkelänkatu ajon/vrk Koskelantie ajon/vrk Ratapihantie ajon/vrk Rautatieläisenkatu n ajon/vrk Ratamestarinkatu n ajon/vrk (kadun pohjoispää) Vuoden 2030 ajoneuvoliikenteen perusennusteessa on yleiskaavan 2002 mukainen liikenneverkko. Perusennusteessa liikennemäärät ovat seuraavat: Koskelantien pää Raviradanmäen kohdalla Liikuntapuiston alittava tunneli Koskelantie Länsi-Käpylän kohdalla Ratapihantie (Hakamäentien eteläpuolella) Mäkelänkatu liikuntapuiston kohdalla ajon/vrk ajon/vrk ajon/vrk ajon/vrk ajon/vrk

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 9 a Hakamäentien muutostyöt valmistuvat syksyllä Messukeskuksen pysäköintiliikenne on suurimmillaan luokkaa ajon/vrk Ratapihantien sisäänajoliittymässä. Pysäköinti Messukeskuksen tontilla on kaikkiaan pysäköintipaikkaa ja 29 linja-autopaikkaa. Pääosa pysäköintipaikoista (1 986 autopaikkaa) on Messukeskuksen pohjoispuolella sijaitsevassa pysäköintilaitoksessa, jossa on kolme rakennettua tasoa ja maantaso. Piha-alueella on 628 pysäköintipaikkaa henkilöautoille ja 29 pysäköintipaikkaa linja-autoille. Hotellin alla on laitospaikkoja yhteensä 100. Tämän lisäksi Messukeskuksen käytössä on messujen aikana erillissopimuksella Käpylän liikuntapuiston hiekkakentät, jonne mahtuu yhteensä noin 1300 pysäköintipaikkaa. Liikuntapuistoa palvelevilla pysäköintialueilla on 356 pysäköintipaikkaa. Messukeskuksen ja Hartwall areenan pysäköintiyhteistyö Linjan 17 pysäkki Suomen Messuilla ja Hartwall Areenalla on nykyisellään pysäköintiä koskeva yritysten välinen sopimus, joka on voimassa vuoteen Sopimuksen tarkoituksena on hyödyntää laitosten vapaana olevia pysäköintipaikkoja molempien tarpeeseen. Suomen Messut osoittaa alueeltaan 800 autopaikkaa Hartwall Areenan asiakaspysäköintiin. Näihin sisältyy 50 paikkaa linja-autoille. Messukeskuksen käytössä on vilkkaimpina messupäivinä Hartwall Areenan pysäköintilaitos, josta on varattu messuyleisön käyttöön 1100 pysäköintipaikkaa. Linjan 17 pysäkki siirrettiin vuonna 1987 Ratamestarinkadun päähän, osittain Messukeskuksen tontille. Voimassa olevassa asemakaavassa on linja-auton paikalla kääntymisen mahdollistamista edellyttävä merkintä. Vuonna 2008 raitiolinjan 9 käyttöön oton yhteydessä linja 17 lakkautettiin. Messuyleisön kulkutapajakauma Messuyleisön kulkutapajakauma vaihtelee messuittain. Osa messuista on luonteeltaan valtakunnallisia, osa paikallisia. Tällä on vaikutusta siihen miten messuille tullaan. Kulkutapajakaumaa ei ole viime vuosina selvitetty. Eri sisäänkäyntien

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 10 a käyttäjämäärien perusteella voidaan arvioida kulkutapajakaumaa. Venemessuille tulijoista 52 % käyttää pohjoista sisäänkäyntiä, eteläistä pääsisäänkäyntiä 36% ja itäistä sisäänkäyntiä 12%. Pohjoisen sisäänkäynnin käyttäjät ovat autolla saapuvia, etäisen sisäänkäynnin käyttäjät saapuvat pääasiassa joukkoliikenteellä, itäisen sisäänkäynnin käyttäjät saapuvat henkilöautolla tai bussilla. Palvelut Messukeskuksen palveluja tuottaa yhdessä Suomen Messujen kanssa yli 30 yritystä. Messukeskuksen merkittävimmät palvelut ovat hotelli- ja ravintolapalvelut, video-, kokous-, valaistus- ja lavastustekniikkaan liittyvät palvelut sekä tietoliikennepalvelut. Messukeskuksen toimintaperiaatteena on liikuntaesteetön Messukeskus. Luonnonympäristö Käpylän liikuntapuisto tarjoaa liikuntapalveluita. Alueella liikkuvat voivat käyttää myös Itä-Pasilan palveluja. Käpylän liikuntapuisto on laaja, avonainen maisematila, jota rajaa lännessä metsäinen Raviradanmäki, idässä Sofianlehdon kalliot ja etelässä Velodromin metsäinen mäki. Alueelle ja sen yli avautuu pitkät ja avarat näkymät Mäkelänkadulta ja Koskelantieltä. Liikuntapuiston laakso ja viheralue liittyy Mäkelänkadun itäpuolella Vallilanlaaksoon. Raviradanmäen metsäinen kallio- ja moreenikukkula on sijaintinsa ja korkeusasemansa vuoksi tärkeä maisemallinen solmukohta. Se on Käpylän selännealueen eteläinen päätepiste, joka samalla toimii tilanrajaajana Käpylän liikuntapuiston maljamaisen laakson ja Pasilan ratapiha-alueen välillä. Kukkulan kautta kulkee myös kaksi pohjoiseteläsuuntaista kevyen liikenteen reittiä, jotka yhdistävät Taivaskallion ja Louhenpuiston Käpylän liikuntapuistoon. Mäkialue on kasvillisuudeltaan runsas. Rinteillä puulajeina vallitsevat haapa, vaahtera, pihlaja ja koivu, mäen laella mänty, koivu ja pihlaja. Alueella on myös runsaasti pähkinäpensaita. Paikallisesti pähkinäpensasesiintymä on arvokas suhteellisen laajuutensa vuoksi ja lähinnä maisemallisista syistä. Liikuntapuiston eteläosassa Velodromin pohjoispuolella oleva mäki on maisemakuvallisesti merkittävä. Mäen pohjoisrinteessä on suojeltu pähkinäpensaslehto. Toinen suojeltu pähkinäpensaslehto sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella Velodromin eteläpuolisessa rinteessä.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 11 a Suojelukohteet Velodromi on asemakaavassa suojeltu (sr-1, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus). Asemakaavassa ei ole Velodromin alueen ympäristöä koskevia määräyksiä. Velodromin ja Mäkelänkadun välisellä alueella on Pasilan pähkinäpensaslehto, joka on luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi (Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös ). Alueella kasvaa yli 20 yli kaksi metriä korkeaa, hyvinvoivaa ja eri-ikäistä pähkinäpensasta. Yhdyskuntatekninen huolto Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Maaperä Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi savea. Alueen maaperässä esiintyy lisäksi saven päällä olevia täytealueita, saven lievealueita, kitkamaa-alueita sekä kallioalueita. Ympäristöhäiriöt Alueen savikerroksen arvioitu paksuus on 1 15 metriä, ollen syvimmillään esitetyn hallilaajennuksen kohdalla. Alueen kaakkois- ja luoteisosissa esiintyvien kallioalueiden maakerroksen paksuus tiiviin kerroksen yläpuolella on alle metrin, kallion pinta esiintyy monin paikoin paljaana. Aluetta ympäröivät vilkasliikenteiset liikenneväylät ja kadut, Hakamäentie, Koskelantie, Ratapihantie ja Mäkelänkatu. Hakamäentien suunnittelun yhteydessä arvioitiin melutasoja Koskelantien päässä. Melutasot arvioitiin 55, 60 ja 65 desibelin (dba) melukäyrien avulla. Nykytilanteessa ainoastaan Käpylän liikuntapuiston reuna-alue noin 50 m leveydeltä Koskelantien vieressä todettiin melutason 55 dba ylittäväksi alueeksi. Ennustetilanteessa Hakamäentien muutostöiden valmistumisen jälkeen 55, 60 ja 65 dba:n melukäyrät pysyivät nykytilanteen mukaisesti noin 50 m levyisellä alueella Koskelantien varressa. Ainoastaan Messukeskuksen pysäköintilaitoksen kohdalla dba:n meluvyöhyke laajeni joitain kymmeniä metrejä liikuntapuiston suuntaan

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 12 a Hakamäentien suunnittelun yhteydessä selvitettiin myös väylän liikenteen aiheuttamaa ilman saastumista. Ennen Hakamäentien muutostöitä hiilidioksidipitoisuudet (CO2) arvioitiin olevan % ohjearvosta (8 mg/m 3, 8 h) ja typpidioksidipitoisuudet (NO2) % ohjearvosta (ohjearvo 150 mikrogrammaa/m 3 ). Ennustetilanteessa Hakamäentien muutostöiden valmistumisen jälkeen hiilidioksidipitoisuudet (CO2) arvioitiin olevan % ohjearvosta ja typpidioksidipitoisuudet (NO2) % ohjearvosta. Koska alue sijaitsee rata- ja liikennealueiden läheisyydessä, voi maaperä olla pilaantunutta. Myös alueella olevat täytemaat saattavat sisältää pilaantuneita aineksia. Tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Messukeskuksen toiminnan kehittäminen Pasilassa. Näyttelyt Suomen Messujen näyttelytoiminnan kehityssuunnitelman toteutuessa näyttelyhallien nykyinen kapasiteetti on riittämätön. Toiminnan huippuaikoina näyttelyiden rakennus- ja purkuajat on minimoitu. Tämä aiheuttaa yö- ja viikonvaihdetyötä myös näytteilleasettajalle. Laajan yhtenäisen hallin tavoitteena on antaa hyvät puitteet näyttelyiden järjestämiseen. Laajemmat näyttelytilat mahdollistavat näyttelytoiminnan kehittämisen. Näyttelyiden rakennus- ja purkuajat voidaan aikatauluttaa joustavammin. Kongressit Kongressitilojen suurimman kokoustilan aulatilat ovat 1000 hengen tapahtumalle riittämättömät. Aulatiloissa nautitaan usein ennen kokousta kahvit, tavataan tuttuja tai muuten valmistaudutaan kokoukseen. Tauoilla samaten. Usein isompien tapahtumien aikana asiakkaalla on myös tarvetta esitellä omia tuotteitaan tai antaa tapahtuman sponsorille mahdollisuus tuote-esittelyyn. Messukeskuksessa on 40 pysyvää kokoustilaa. Kysyntää on erityisesti isoista tiloista. Tähän kysyntään suunniteltu uusi 800 hengen sali vastaa hyvin. Hotelli

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 13 a Suurempien näyttelyiden ja kansainvälisten kongressien aikana hotelli on loppuunmyyty. Hotellin sijainti näyttely- ja kokoustilojen välittömässä läheisyydessä on asiakaspalvelun kannalta ensiarvoisen tärkeä kilpailutekijä, kun liikenteen ruuhkiin ei tarvitse varautua. Suomen Messujen käsityksen mukaan kansainvälisten kongressien saamiselle on esteenä tämän hetken riittämätön hotellikapasiteetti. Pysyvät näyttelyt Pysyvien näyttelyiden liiketoiminta on osoittautunut menestykselliseksi mm. Kööpenhaminassa. Pysyvien näyttelyjen toiminta keskittyy yrityksiltä yrityksille toimintaan. Lisäksi toiminta on jo maailmalla toimivissa pysyvien näyttelyjen keskuksissa keskitetty palvelemaan jotain tai joitain toimialoja, kuten muotia. Pysyvän näyttelyn näytteilleasettajat saavat osaston käyttöönsä kaikkina vuoden päivinä kellon ympäri. Pysyvien näyttelyiden liiketoiminta on lähellä perinteistä messutoimintaa. Messu- ja kongressitoiminnan edellytys on kokouspaikan hyvä julkinen liikenneyhteys. Toiminta tarvitsee menestyäkseen myös lähellä olevia laadukkaita pysäköintipaikkoja. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymät tavoitteet Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen periaatteet, jotka sisälsivät seuraavat tavoitteet: Näyttelyhallin tulee luoda uusi korkeatasoinen julkisivu liikuntapuiston suuntaan. Hotellin laajentamista selvitetään tornimaisena. Edellytyksenä on että rakennus suunnitellaan arkkitehtonisesti poikkeuksellisen korkeatasoisesti. Pohjoista sisäänkäyntiä kehitetään tavoitellen sisäänkäynnin edustavuutta ja toimivuutta. Pysäköintilaitoksen korottamista tutkitaan siten, että ylimpiä tasoja on mahdollista käyttää mahdollisimman monipuolisesti liikunnan, erityisesti rullaluistelun käyttöön. Messukeskuksen pysäköintiä tutkitaan sijoitettavaksi liikuntapuiston alle. Pysäköintitilojen katon tulee olla puistomainen viherkatto; oleskeluun painottuva osa liikuntapuistoa. Kaikissa osaratkaisuissa pyritään määrätietoiseen

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 14 a Asemakaavan muutosehdotus Yleiskuvaus Messukeskuksen alueen imagon kehittämiseen arkkitehtuurin ja ympäristösuunnittelun keinoin. Toteutuksen korkeatasoisuus pyritään oleellisissa kohdissa sitomaan riittävän yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä. Liikuntapuiston kehittämisen tavoitteena on monipuolistaa puiston käyttöä, turvata liikuntapuiston kehittäminen liikunnan ehdoin sekä uusien kevyen liikenteen reittien järjestäminen liikuntapuiston halki. Tavoitteena on myös tarkistaa Velodromin suojelumääräykset vastaamaan nykyisiä suojelunäkemyksiä erityisesti ympäristön osalta. Asemakaavan muutos mahdollistaa Messukeskuksen kehittämisen ja laajentamisen. Messukeskuksen alueelle on esitetty tilavaraukset hallilaajennukselle, pohjoisen sisäänkäynnin uudelleen järjestelyille, pysyvien näyttelyjen rakennukselle, hotellin laajennukselle, kongressikeskuksen laajennukselle, uudelle pysäköintilaitokselle Käpylän liikuntapuiston alle sekä nykyisen pysäköintilaitoksen korottamiselle. Messukeskuksen tonttia on laajennettu liikuntapuiston suuntaan ja alueiden rajalle liikuntapuiston puolelle on osoitettu vuoroittaiskäyttöalue. Liikuntapuiston alueelle on suunniteltu uudelleenjärjestelyjä, jotka mahdollistavat alueen monipuolisen kehittämisen eri liikuntamuotojen käyttöön. Asemakaavassa alueelle on osoitettu uusia kevyen liikenteen reittejä, kenttien uudelleen järjestelyjä sekä tilavaraukset uusille huoltorakennuksille. Velodromin ja sen ympäristön suojelumääräyksiä on tarkistettu vastaamaan olympiarakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Mitoitus Muutosalueen pinta-ala on 36,9 ha. Messukeskuksen liikerakennusten korttelialuetta (KL) on 11 ha, virkistysalueita (V) yhteensä 25,4 ha ja katualueita 0,5 ha. Virkistysalueet jakautuvat Käpylän liikuntapuiston urheilu- ja virkistysalueeksi (VU) 17,7 ha, Velodromin urheilu- ja virkistys alueeksi, jonka ympäristö suojellaan (VU/s) 5,2 ha ja Raviradanmäen lähivirkistysalueeksi, taajametsäksi (VL-1) 2,4 ha. Messukeskuksen kerrosala on k-m 2. Raviradanmäen pysäköintilaitos on merkitty kaavaehdotuksessa ilman rakennusoikeusmerkintää, laitos on määritelty rakennusalojen ja rakennettavien tasojen avulla. Messukeskuksen hallien,

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 15 a kongressitilojen ja hotellin rakennusoikeus kasvaa k-m 2. Hallilaajennuksen osuus on k-m 2, pysyvien näyttelyjen rakennuksen k-m 2 ja hotellin k-m 2. Muu lisäys jakautuu useisiin pieniin kohteisiin. Liikuntapuiston rakennusoikeus on k- m 2, jossa on lisäystä k-m 2. Liikerakennusten korttelialue (KL) Hallilaajennus Hallilaajennus on kooltaan noin 85x150 m. Kaavaan on merkitty enimmäiskorkeudeksi +36 (maasta laskettuna noin 25 m). Rakennuksen lattiataso on sama kuin muiden hallien. Halli on rakennettava siten, että se soveltuu myös mahdollisimman monipuoliseen liikunta- ja kilpaurheilukäyttöön. Viitesuunnitelmissa esitetty hallin voimakasilmeinen muoto on sidottu useilla kaavamääräyksillä. Esimerkiksi rakennuksen katto on tehtävä kaarevaksi siten, että se kääntyy pohjoissivulla seinärakenteeksi. Rekkojen huoltoajo on mahdollistettu hallilaajennuksen itäsivulta suoraan halliin. Myös hallin kiertäminen itäpuolitse on mahdollista pysyen kokonaisuudessaan Messukeskuksen tontilla. Messunurmen pysäköintilaitos Kongressi- ja hotellitoiminnan pysäköinti on esitetty liikuntapuistoon viherkannen alle. Viherkansi on suunniteltu kaltevaksi nousemaan kohti uutta hallilaajennusta. Pysäköintiä saa sijoittaa kahteen tasoon, tasoille ja Rakennuksen katto tulee rakentaa oleskeluun painottuvaksi yleiseksi viheralueeksi. Alueelle on laadittava puistosuunnitelma maanalaisen tilan aiheuttamien maisemallisten muutosten järjestämiseksi. Ratkaisu edellyttää Vaunukujan korkeustason muutosta kadun länsipäässä. Tällöin Vaunukujaa reunustavat puut on kaadettava. Pysäköintilaitoksen rakentaminen, alueen kunnossapito sekä yläpuolisen viheralueen hoito ja puhtaanapito on Messukeskuksen tehtävänä. Viitesuunnitelmissa pysäköintilaitokseen on esitetty 223 autopaikkaa. Ajo laitokseen on Ratamestarinkadun päästä. Kongressikeskuksen laajennus Kongressikeskuksen laajennus sijoittuu nykyisen kongressitoiminnan itäpuolelle Ratamestarinkadun päähän k-m 2 :n suuruinen laajennus käsittää aula- ja kongressitiloja ja kongressin näyttelytiloja.

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 16 a Hotellin laajennus Hotellin laajennus on sijoitettu nykyisen hotellin länsipäähän Messuaukion viereen. Uusia huoneita on suunniteltu 300 jolloin hotellin kokonaishuonemääräksi muodostuisi noin 550. Hotelliin on suunniteltu 27 kerrosta, joista 21 tulisi olemaan hotellihuonekäytössä. Maantasoon sijoittuisi kahvilakerros ja sen yläpuolelle vapaaseen tilaan sijoittuva veistoksellisesti muotoiltava vip-tila. Hotellin toiseksi ylimpään kerrokseen sijoittuisi ravintolatiloja ja lisäksi hotelliin tulisi kaksi teknistä kerrosta. Hotellin katolle on sijoitettava yleisölle avoin näköalaterassi. Hotelliin saapuminen tapahtuu olemassa olevan hotellin vastaanottotilojen kautta. Hotellin julkisivujen pääasiallinen materiaali on monivärinen, yleissävyltään sinertävä lasi. Viitesuunnitelmissa esitetty massan veistoksellinen muoto on sidottu asemakaavamääräyksin ja - merkinnöin. Hotellin enimmäiskorkeus on maasta laskettuna 100 m. Hotelli ei sijoitu kokonaisuudessaan tontille. Hotellin eteläosa on merkitty kadun päälle rakentuvaksi ulokkeeksi. Hotellin eteläosa tulee kannatettavaksi pilareilla, jolloin hotellin veistoksellisuus edelleen korostuu. Pilarit saa sijoittaa katualueelle. Pilareiden kohdalla on tällä hetkellä taksisyvennys, joka poistuu, mikäli jalkakäytävää levennetään Rautatieläisenkadun pohjoisreunassa. Jalkakäytävän leventäminen on samanaikaisesti kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä. Pohjoinen Messuaukio Pohjoinen sisäänkäynti uudistuu siten, että Messukeskuksen nykyisen gallerian pohjoispäähän rakennetaan uusi nykyistä pihatasoa noin 8 m ylempänä oleva kansi, Pohjoinen Messuaukio. Myös nykyisellä pihatasolla oleva sisäänkäyntimahdollisuus säilytetään. Pihakannen alta säilytetään huoltoreitit länsipuolisiin messuhalleihin. Pysyvien näyttelyjen rakennus sijoittuu Pohjoiselle Messuaukiolle Messukeskuksen nykyisen gallerian pohjoispäähän. Rakennus sijoittuu uuden kansitason päälle. Kolmisakarainen rakennus on nostettu pihatasosta pilareille rakennuksen keskiosaa lukuun ottamatta. Kansitason yläpuolisten kerrosten määrä on enimmillään 6. Pysäköintilaitoksen korotus

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 17 a Pysäköintitaloa voidaan korottaa kahdella kerroksella. Laitokseen sijoittuu korotuksen jälkeen 3200 autopaikkaa (ennen laajennusta 1986 autopaikkaa). Uudet pysäköintitasot on rakennettava siten, että niiden rakenteet ja tasojen kallistukset ja pinnoitteet mahdollistavat tilojen käytön liikuntaan. Tilat on varattava vuoroittaiseen liikuntakäyttöön pysäköintikysynnän salliessa. Korotusosan julkisivuilla tulee käyttää kupariverkkoa tai ulkonäöltään patinoituneen kuparin kaltaista vihreää metalliverkkoa. Laitoksen ajoyhteyden saa sijoittaa Raviradanmäen puistoalueen alle. Ajoyhteyden vaikutusalueelle on laadittava puistosuunnitelma. Lähivirkistysalue, taajamametsä (VL-1) Raviradanmäki on merkitty aiemmassa laajuudessaan lähivirkistysalueeksi, taajamametsäksi. Alueella olevat raitit säilyvät. Alueelle on merkitty sijoittuvaksi maanalaisia tiloja, maanpinnalle tulevia ilmanvaihto- ja varapoistumistieyhteyksiä ja kalliotunneleita. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, liikuntapuisto (VU) Liikuntapuiston sisäinen järjestely on esitetty kaavaehdotuksessa aiempia kaavoja yksityiskohtaisempana. Alueen pääraitit on merkitty kaavaan. Uutena pääreittinä on viheryhteys Kumpulan laakson suunnasta Raviradanmäelle. Liikuntapuiston alueen käyttö messu- ja kongressitoiminnan pysäköintiin on määrätty päättyväksi saakka kestävän siirtymäajan jälkeen. Poikkeuksena on vuoroittaiskäyttöalueeksi rajattu alue sekä Messunurmen pysäköintilaitos. Ajankohta on peräisin voimassaolevasta vuonna 2003 tehdystä Suomen Messujen ja liikuntaviraston sopimuksesta. Liikuntapuistosta on rajattu alue, joka on merkitty vuoroittaiskäyttöalueeksi liikuntapuiston ja Messukeskuksen kesken. Messutoiminnan käyttö on rajoitettu vuosittain enintään väliseksi ajaksi mainitut päivät mukaan lukien. Alueen rakentaminen ja kunnossapito on Messukeskuksen vastuulla. Vuoroittaiskäyttöalue on rajattava molemmilta sivuiltaan ajoestein. Liikuntapuiston pohjoisosassa on säilytetty voimassa olevan asemakaavan mukainen maanalaisen ohjeellisen pääkadun merkintä. Liikuntapuiston halki on merkitty ylikorkeiden kuljetusten ajoyhteys. Ajoyhteys on merkitty Mäkelänkadulta Messukeskuksen tontille.

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 18 a Ajoyhteyttä käytetään nykyisinkin Messukeskuksen ylikorkeiden kuljetusten tarpeisiin. Liikuntapuiston alueelle on merkitty rakennusala uudelle pukusuoja- ja huoltorakennukselle alueen Koskelantien puoleiseen reunaan. Liikuntapuistoa kiertämään on merkitty kuntopolku/latu. Velodromin alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (VU/s). Alue on käsitelty kohdassa suojelukohteet. Ratamestarinkadun pohjoispää Ratamestarinkadun pohjoispään katualuetta Rautatieläisenkadun pohjoispuolella on muutettu tonttialueeksi ja merkitty liitettäväksi messutonttiin. Alueen kautta on merkitty ajoyhteys myös tontille 17041/1 (Ratamestarinkatu 13). Osa katualueesta on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Pysäköinti Asemakaavan mukaan Messukeskuksella tulee olla vähintään 2500 ja enintään 3750 autopaikkaa. Pysäköintilaitoksen korotuksen jälkeen laitokseen voi sijoittua 3200 autopaikkaa. Messunurmen pysäköintilaitokseen on suunniteltu sijoittuvan 223 autopaikkaa. Hotellin vanhan osan alla on noin 100 autopaikkaa. Kaikkiaan edellä mainitut autopaikat ovat yhteensä 3523 paikkaa. Suojelukohteet Messutoiminnan autopaikkoja saadaan osoittaa tontin 17055/1 (Hartwall Areena) vuoroittaiskäyttöön. Raviradanmäen pysäköintilaitoksen korottamista koskevan rakennusluvan yhteydessä on muodostettava pysäköinnin vuoroittaiskäyttöä koskeva rasite, tonttien pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin otettava tätä koskeva ehto tai autopaikkojen pysyvyys on varmistettava muulla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Laitosten pysäköintipaikkojen täyttyessä korostuu pysäköinnin opastuksen tarve. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Hartwall Areenan ja Messukeskuksen ajantasaisen pysäköintiopastuksen, joka toteutettaneen lähiaikoina.

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 19 a Velodromin suojelumääräystä on tarkistettu koskemaan rakennuksen lisäksi myös ympäröivää aluetta. Säilytettävä ympäristö on rajattu idässä Mäkelänkatuun ja etelässä Velodrominrinteeseen. Se käsittää Velodromin pohjoispuolisen metsäisen mäen ja pähkinäpensaslehdon, eteläpuolisen paikoitusalueen sekä länsipuolisen uuden huoltoalueen. Säilytettävä alue sisältää myös radan koillispuolella olevan rinteeseen rakennetun maanvaraisen betonikatsomon. Alue on merkitty urheilu- ja virkistystoimintojen alueeksi, jonka ympäristö on rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas olympiarakennusten alue (VU/s). Alueen ympäristö säilytetään ja kehitetään alkuperäistoteutuksen mukaisena kokonaisuutena. Alueella ei saa suorittaa sellaisia muutostöitä, jotka turmelevat alueen rakennustaiteellisia, maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueella oleva maanvarainen alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluva katsomo on säilytettävä. Alueen kautta esitetty kuntopolku tulee toteuttaa kapeana maastopolkuna maaston louhintaa ja täyttöä välttäen. Alueen valaistus tulee suunnitella alueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja ominaispiirteitä kunnioittaen. Alueelle tulee laatia puistosuunnitelma. Ympäristöä koskevista muutostöistä on pyydettävä kaupunginmuseon lausunto. Velodromin rata ja pääkatsomo on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi olympiarakennukseksi (sr-1), jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- ja lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen historiallista tai rakennustaiteellista arvoa tai ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen luonteeseen hyvin soveltuvalla tavalla. Lisäys aikaisempaan suojelumääräykseen on velodromin määrittely olympiarakennukseksi sekä määräys pyytää rakennuksen korjaus- ja muutostöistä kaupunginmuseon lausunto. Velodromin radan länsipuolelle suunniteltu uusi varasto- ja huoltorakennus tulee sovittaa viereisen sr-1 merkinnällä suojellun velodromin arkkitehtuuriin ja sen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Velodromin pohjoispuolella oleva Pasilan pähkinäpensaslehto on merkitty alueen osaksi (s-1), jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltu luontotyyppi (LSL 29 ).

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 20 a Yhdyskuntatekninen huolto Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekniikan verkosto sekä maanalaisia teknisen huollon verkoston osia. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja sekä muutoksia alueella olemassa olevaan teknisen huollon verkostoon. Vesihuolto Asemakaavan muutos vaatii alueella vesihuoltoverkoston johtosiirtoja sekä muutoksia olemassa olevaan verkostoon. Hallin laajennusosan alueella sijaitsevat sadevesiviemärit tulee korvata uusilla sadevesiviemäreillä. Laajennusosan pohjoisosalla oleva yksityinen halkaisijaltaan 800 mm sadevesiviemäri sekä nykyisin Messukeskuksen pohjoispuolella sijaitseva 1400 mm sadevesiviemäri vaatii uudelleen järjestelyjä. Nämä sadevesiviemärit on esitetty yksityisiksi sadevesiviemäreiksi. Ratamestarinkadun suunnasta tulevien sadevesien johtamiseksi tulee nykyinen 800 mm sadevesiviemäri korvata uudella. Ratamestarinkadun ja Vaunukujan muutoksissa tulee varmistaa mahdollisien tulvavesien pääsy Vaunukujaa pitkin edelleen urheilupuistoon. Uuden näyttelyhallin rakentaminen edellyttää Ratapihantien suunnasta tulevan 1400 mm sadevesiviemärin muutosta Pohjoisen messuaukion kohdalla sekä uuden poraliitoksen tekemistä jätevesitunneliin. Maanalaisten tilojen sade- ja jätevedet tulee johtaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon. Sähkö Kaavamuutoksen mukainen näyttelyhallin laajennus edellyttää keskijännitejakeluverkon kaapelin siirtämistä rakentamisen tieltä nykyisen näyttelyhallin itäpuolella. Uusi kaapelireitti rakennetaan laajennuksen ympäri Vaunukujan kautta Ratapihantielle. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Rakennukset perustetaan savialueilla tukipaalujen välityksellä kantavan pohjakerroksen varaan. Muualla rakennukset perustetaan maan tai kallion varaan.

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 21 a Alueen sijainti rata- ja liikennealueiden läheisyydessä ja alueella olevat täyttömaat edellyttävät, että maaperän pilaantuneisuuden tutkimustarve selvitetään ennen maanrakentamiseen johtavan rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä. Nimistö Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan esittää Käpylän urheilupuiston nimeksi Käpylän liikuntapuisto, Kottby idrottspark. Nimistötoimikunnan perusteluna on käytössä oleva nimi. Pyöräilystadion, nimettiin Velodromi, Velodromen pyöräilystadionista yleisesti käytetyn nimen mukaan. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan esittää Messukeskuksen ja Käpylän liikuntapuiston alueelle nimiä Pohjoinen Messuaukio, Norra Mässplatsen ja Messunurmi, Mässvallen. Nimistötoimikunnan perusteluna on nimeäminen Messukeskuksen ja Messuaukion mukaan. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Kaavan toteuttaminen mahdollistaa Helsingin Messukeskuksen kehittämisen ja laajentamisen. Tällä on merkitystä paitsi Helsingin, myös koko Suomen elinkeinoelämän kannalta. Viitesuunnitelmien ja odotusten taso on nyt korkea. Suunnitelmien toteuttamisella parannetaan ympäristöä, alueen itä- ja pohjoisosa muuttuu kaupunkimaiseksi ja vastaamaan tämän päivän ympäristöodotuksia. Hotelli veistoksellisena maamerkkinä parantaa Rautatieläisenkadun ilmettä. Entistä monimuotoisempi liikuntapuisto, sekä Messukeskuksen pysäköintitalon ylimpien kerrosten vuoroittainen liikuntakäyttö tarjoavat virkistysmahdollisuuksia yhä useammalle. Asemakaavan muutos turvaa Velodromin alueen kehittämisen ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen voimassa olevaa asemakaavaa paremmin. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Messukeskuksen laajentaminen lisää jossain määrin liikennettä, mutta

22 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 22 a kokonaisuuden kannalta lisäys ei ole merkittävä. Messukeskuksen pysäköintiliikenne sisään- ja ulosajoineen tapahtuu Ratapihantieltä. Nykyinen messupysäköintiliikenne Rautatieläisenkadun kautta poistuu. Rautatieläisenkadulle jää kuitenkin pysäköintiliikennettä sillä Messunurmen pysäköintilaitoksen sisään- ja ulosajo tulee Ratamestarinkadun päähän. Pysäköinti siirtyy avokentältä laitoksiin ja poistuu liikuntapuiston alueelta vuoden 2012 loppuun mennessä. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä ei kasva, mutta käytettävyys ja pysäköintipalvelujen laatutaso paranevat. Pysäköinnin vuoroittaiskäyttöjärjestelyt Hartwall Areenan kanssa helpottavat ruuhkahuippuja. Messunurmen pysäköintilaitoksen rakentaminen muuttaa alueen korkeussuhteita. Vaunukujan länsipäätä on korotettava noin kaksi metriä, Vaunukujan keski- ja itäosiin korotusvaikutus ei ulotu. Vaunukujan korkeusaseman muutos ja Vaunukujalla tehtävät johtosiirrot aiheuttavat sen, että Vaunukujan puut on kaadettava. Uusien puiden istutusmahdollisuudet tutkitaan kadun tarkemman suunnittelun yhteydessä. Ratamestarinkadun päässä oleva ajoyhteys Messukeskukseen kapenee ja muuttuu osaksi tonttia. Ratamestarinkadun pohjoispää muuttuu leveäksi kävelykaduksi, josta on suora yhteys Vaunukujalle ja liikuntapuistoon. Järjestely parantaa kevyen liikenteen reittejä alueella ja Ratamestarinkadun loppupään ympäristöä. Rautatieläisenkadun kevyen liikenteen järjestelyt (vaikka eivät ole kaava-asia, liittyvät kuitenkin Messukeskuksen kehittämissuunnitelmiin) parantavat kulkua Messukeskukseen ja katuympäristöä. Vaikutukset luontoon ja maisemaan Liikuntapuiston kehittäminen parantaa ympäristöä ja alueen kevyen liikenteen reittejä. Velodromin ja ympäristön uudet suojelumääräykset turvaavat alueen arvojen säilymisen ja parantavat alueen kehittämismahdollisuuksia. Pasilan pähkinäpensaslehdon suojelupäätös saa kaavallisen tuen. Pysäköintilaitosten toteuttamisen aiheuttamien luontoon ja maisemaan kohdistuvien muutosten järjestämiseksi laaditaan puistosuunnitelmat. Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

23 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 23 a Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia johtosiirroista noin euroa ilman arvonlisäveroa. Johtosiirrot jakaantuvat seuraavasti: vesihuollon johtosiirrot sähköverkon johtosiirrot euroa euroa Kustannuksissa ei ole arvioitu Käpylän liikuntapuiston rakentamisen kustannuksia eikä Ratapihantien ja Vaunukujan katualueiden muutoksista aiheutuvia kustannuksia, eikä myöskään Raviradanmäen puistolle pysäköintilaitoksen maanalaisen ajoyhteyden johdosta aiheutuvia kustannuksia. Liikuntaviraston ja Suomen Messujen kesken on sovittu, että Messut vastaa Messunurmen pysäköintilaitoksen yläpuolisista rakenteista, viheristutuksista, alueen kunnossapidosta sekä viheralueen hoidosta ja puhtaanapidosta. Messut vastaa myös yhteiskäyttöalueen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hallilaajennuksen aiheuttamista kenttien siirroista. Suomen Messujen ja rakennusviraston välisessä neuvottelussa sovittiin, että Suomen Messut vastaa Ratamestarinkadun ja Vaunukujan tukimuurien rakentamisesta ja että kaupunki vastaa katurakenteista tukimuurien takana. Raviradanmäen puiston kevyen liikenteen väylän muutokset sovittiin kaupungin rakennettavaksi. Toteutus Rakentamisaikataulu Messukeskuksen tavoitteena on toteuttaa hankkeita seuraavassa aikataulussa: 2009 pohjoisen sisäänkäynnin muutoksia uusi näyttelyhalli ja kongressipysäköinti liikuntapuiston alle 2011 pysäköintilaitoksen korotus hotellin laajennus pysyvien näyttelyjen rakennus

24 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 24 a Liikuntapuiston yleissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisinä vuosina rakennetaan vuoroittaiskäyttöalueet, uudet pääkulkureitit, keskeiset kentät ja Velodromin viereinen huoltorakennus. Vuoden 2012 jälkeen toteutetaan Messukeskuksen pysäköintitalon yhteyteen ja lähistölle suunnitellut uudet liikuntapaikat. Toteuttamissuunnitelmat Messukeskuksen hallilaajennuksen, Messunurmen pysäköintilaitoksen, Liikuntapuiston vuoroittaiskäyttöalueen ja Raviradan viereisen pysäköintilaitoksen rakennuslupien ja käyttöönoton edellytykseksi on asemakaavassa asetettu seuraavat ympäristösuunnitelmat: Vuoroittaiskäyttöalueelle, sen rakenteille ja ajoesteille on laadittava pihasuunnitelma, joka on esitettävä hallilaajennuksen rakennuslupaa haettaessa. Messunurmen pysäköintilaitoksen kansialueelle on laadittava puistosuunnitelma alueella olevan maanalaisen tilan toteuttamisen aiheuttamien maisemallisten muutosten järjestämiseksi. Puistosuunnitelma on hyväksyttävä rakennusvirastossa ja liikuntavirastossa ja liitettävä pysäköintilaitoksen rakennuslupahakemukseen. Raviradanmäen vieressä olevan Messukeskuksen pysäköintilaitoksen laajentaminen vaatii maanalaisen ajoyhteyden rakentamista Raviradanmäen puiston itärinteeseen. Ajoyhteyden alueelle ja sen lähiympäristöön on laadittava puistosuunnitelma maanalaisen tilan toteuttamisen aiheuttamien maisemallisten muutosten järjestämiseksi. Puistosuunnitelma on hyväksyttävä rakennusvirastossa ja liitettävä pysäköintilaitoksen laajennuksen rakennuslupahakemukseen. Messukeskuksen alueelle on laadittava mainosten sijoituksen kokonaissuunnitelma ennen hallilaajennuksen käyttöön ottamista. Koko Messukeskuksen ja koko liikuntapuiston alueille on laadittava valaistuksen yleissuunnitelmat. Molemmat valaistussuunnitelmat on laadittava toisensa huomioon ottaen ennen kuin vuoroittaiskäyttöalue otetaan käyttöön.

25 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/5 25 a Suunnittelun vaiheet Velodromin ympäristön suojelualueelle on laadittava puistosuunnitelma Asemakaavan edellyttämät sopimukset Pysäköintilaitoksen korottamista koskevan rakennusluvan hakemisen yhteydessä on sovittava pysäköinnin vuoroittaiskäytöstä Hartwall Areenan kanssa. Vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus Viranomaisyhteistyö Vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty ). Vireille tulosta ilmoitettiin myös vuoden 2007 kaavoituskatsauksessa. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä Pasilan kirjastossa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä liikuntaviraston, Helsingin Energian, Helsingin Veden, pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, Helsingin liikennelaitoksen, kiinteistöviraston tonttiosaston, kaupunginmuseon, Tiehallinnon Uudenmaan piirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Keväällä 2007 asemakaavaratkaisun pohjaksi Suomen Messujen teettämät esisuunnitelmat sisälsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtuvien näyttelyjen rakennuksesta sekä hotellin laajennuksesta oli kaksi täysin erityyppistä suunnitelmaa. Hotellille oli esitetty vaihtoehtoista sijaintia Rautatieläisenkadun päässä.

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 24.1.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 24.1.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 a 5 MESSUKESKUS JA KÄPYLÄN LIIKUNTAPUISTO, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN PERIAATTEET Kslk 2006-1187, HKL, Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry 10.12.2007, Käpylä-Seura ry 14.12.2007,

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/9 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/9 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/9 1 b 9 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE KÄPYLÄN LIIKUNTAPUISTON SÄILYTTÄMISTÄ Kslk 2008-139, Khs 2007-2711/634 29.1.2008 ESITTELIJÄ Alueen käyttö Heikki Takkinen

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 19.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/4 1 a 4 OP-POHJOLAN VALLILA-KORTTELIN LAAJENNUKSEN SUUNNITTELUKILPAILUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kslk 2011-175 Hankenumero 2981_1, karttaruutu H4 Teollisuuskatu 1a-1b,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 19.3.2009 pöydälle pantu asia PIETARI KALMIN KADUN JOUKKOLIIKENNEKADUN LIIKENNESUUNNITELMA Kslk 2009-332 Karttaruutu H4/P4, hankenro 0949 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2010 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 23.9.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2010 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 23.9.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2010 1 344 HERMANNI, KYLÄSAARENKUJAN KORTTELIN 21676 TONTTEJA 5 JA 6 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11992) Kslk 2010-954 Kyläsaarenkadun pohjoispää, karttaruutu

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Esityslista 34/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Esityslista 34/2013 1 (5) 2 Jätkäsaari, Jätkäsaarenlaituri 1, tonttien 20007/15 ja 20007/16 asemakaavan muutosehdotus (nro 12246) (a-asia) HEL 2012-014322 T 10 03 03 Ksv 0846_6, karttaruudut

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

SOUKANKALLIO Aluenumero

SOUKANKALLIO Aluenumero 1 (5) Asianumero 4470 / 503 / 2006 SOUKANKALLIO Aluenumero 412800 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys Tarkistettu Tarkistettu 29.11.2007 16.04.2008 27.4.2009 OSOITE TAI MUU

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1252-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL 2016 004230 19.5.2016 SÄÄTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5164_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5164_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1268-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5164_1 HEL 2014-011588 4.10.2016 LEPPÄSUONKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) Puistoaluetta (muodostuu uusi tontti 31077/6)

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) Puistoaluetta (muodostuu uusi tontti 31077/6) 1 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxx PÄIVÄTTY x.x.20xx Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) Puistoaluetta (muodostuu uusi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunginhallitus Itä-Pasilan Allianssin tonttia 17023/2 ja tontin itäpuolista katu- ja puistoaluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12077) HEL

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS TARKENNETTU LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 15.9. 3.10.2014 SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot