MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012"

Transkriptio

1 MATKAILUTOIMIALAN YRITYSTEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET

2 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Raportti matkailutoimialan ja kaupan alan yritysten näkemyksistä lähiruuan käyttöä ja luonnontuotealan kehittämismahdollisuuksia kohtaan Kirsi Kuosku, Naturpolis Oy Sisältö 1. Taustaa kyselylle Kyselyn toteuttaminen Vastaajien taustatiedot Lähiruuan merkitys Paikallisten luonnontuotteiden käytön esteet ja mahdollisuudet matkailuyrittäjien mielestä 7 6. Toimialoittaiset kysymykset Ohjelmapalveluyritykset Vähittäiskauppa Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet Yhteenveto ja johtopäätökset.. 22 LIITE 1. Kutsuviesti sähköiseen kyselyyn.

3 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 2 Raportti matkailutoimialalle suunnatusta lähiruoka- ja luonnontuotekyselystä 1. Taustaa kyselylle Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeessa pyrittiin selvittämään monipuolisesti alueen matkailu- ja luonnontuotealojen kysynnän ja tarjonnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Koillis- Suomen elinkeinostrategiassa esille nousi voimakkaasti tarve kehittää matkailua paikallisten luonnontuotteiden avulla ja toisaalta saada maaseudulle ja luonnontuotealalle kehittymismahdollisuuksia matkailusektorin luoman kysynnän avulla. Lähiruuan kysynnän kasvu näkyy tällä hetkellä voimakkaasti koko Suomessa ja tarve mm. lähiruuan saatavuuden parantamiselle on selkeästi olemassa. Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) Maamerkit-ohjelman mukaan maaseutuun kohdistuu nyt uudenlaista kysyntää, joka pitäisi tunnistaa ja johon pitäisi olla valmiuksia vastata. Esiselvityshankkeessa toteutettiin kolme kyselyä: kyselyt matkailijoille, matkailutoimialan yrityksille (vähittäiskaupat, majoitus- ja ravitsemusliikkeet sekä ohjelmapalveluyritykset), sekä maaseutuyrityksille (mm. maataloustuottajat, porotilat ja kalastajat) ja elintarvikkeiden jalostajille. Näiden kolmen kyselyn tulosten perusteella ja alueen valmiuksien pohjalta voidaan suunnitella tulevia kehittämistoimenpiteitä ja löytää mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle. Tässä matkailutoimialalle suunnatussa kyselyssä selvitettiin matkailuyritysten nykyistä paikallisten tuotteiden käyttöä sekä kiinnostusta ja näkemyksiä tulevasta kysynnästä maaseudun tuotteita ja palveluita kohtaan. 2. Kyselyn toteuttaminen Kyselyn tavoitteena oli selvittää matkailutoimialan yritysten kysyntää, nykykäyttöä ja odotuksia lähialueensa tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan lähinnä luonnontuotteisiin ja lähiruokaan liittyen. Kysynnän ja kiinnostuksen selvittämisen nähtiin auttavan löytämään maaseutuelinkeinoille kehittämismahdollisuuksia tähän kysyntään vastaamiseksi. Kysynnän lisäksi tiedusteltiin ongelmakohtia ja kehittämistoiveita, jotta saataisiin selville, millä keinoin tarjonta saataisiin entistä paremmin vastaamaan yritysten tarpeisiin. Kyselyn sisältöä suunniteltiin yhteistyössä mm. ProAgrian ja Naturpoliksen asiantuntijoiden kanssa, sekä testattiin oululaisilla keittiömestareilla heidän ollessaan tutustumismatkalla Kuusamossa. Kommentteja sisältöön kysyttiin myös laajalti yhteistyöverkostolta. Kyselyn toteutti Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen projektipäällikkö, MMM Kirsi Kuosku Naturpolis Oy:stä. Tuottajakyselyn toteutti ProAgria Oulu ry, jonka yritysneuvoja Martti Määttä oli mukana myös muiden kyselyiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikki kolme kyselyä saatiin pidettyä yhtenä kokonaisuutena. Kysely toteutettiin maaliskuussa 212 sähköisesti ZEF-kyselykoneella. Kysely lähetettiin 29 sähköpostiosoitteeseen, jotka haettiin ensinnäkin Naturpoliksen yritysrekisteristä toimialaluokituksen perusteella, sekä lisäksi osittain tuotiin yksitellen internetin matkailusivustojen yrityslistoja läpikäymällä. Kaupan ala on tässä kyselyssä luettu sisään matkailutoimialaan, sillä kauppa hyötyy alueen matkailusta merkittävästi. Yritysrekisterin toimialoista mukaan valittiin ravintolat, vähittäiskaupat, muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä, vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä, hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet, muu majoitus, lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus, muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä,

4 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 3 vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä, baarit ja kahvilat, ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut, huvi ja virkistystoiminta, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, leirintäalueet, varauspalvelut ja muut matkaoppaiden palvelut. Itse kyselyssä yrityksiä pyydettiin merkitsemään toimialansa seuraavista vaihtoehdoista: Vähittäiskauppa, Ravintola tai muut ravitsemuspalvelut, Ohjelmapalvelut tai Muu, mikä, mihin vastaajat ilmoittivat toimialakseen lähinnä erityyppisen majoituksen. Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys tiedotti jäsenistöään kyselystä myös erikseen, ja samoin asiasta kerrottiin paikallisessa lehdessä. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 62 kpl, eli vastausprosentiksi tuli 21,4%. Tässä raportissa kuvataan tulokset ensin kaikille toimialoille yhteisten kysymysten osalta sekä tämän jälkeen erikseen toimialakohtaisten kysymysten osalta. Toimialakohtaisia kysymyksiä oli vähittäiskaupalle, ravintoloille ja ohjelmapalveluyrityksille. Kyselyn aihepiirin ymmärtämistä varten kyselyssä käytettävät termit oli määritelty seuraavasti: Lähiruoka: Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia. Luonnontuotteet: Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia ja puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Green care: Luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Tämä raportti sekä vastaavat raportit matkailijoille toteutetusta kyselystä ja tuottajille ja elintarvikkeiden jalostajille toteutetusta kyselystä muodostavat kokonaisuuden Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen tuloksista. Raportit ovat yrittäjien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden ladattavissa Naturpoliksen internet-sivuilta.

5 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 4 3. Vastaajien taustatiedot Kyselyyn vastasi yhteensä 62 yritystä, joista suurin osa oli majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä (kuvio 1). Yrityksistä suurin osa sijoittui Kuusamoon. Toimiala Sijaintipaikkakunta Majoitus/ muu n=24 Vähittäiskauppa n=8 Ravintolat n=18 Taivalkoski 9 % Posio 12 % Ohjelmapal velu n=21 Kuusamo 79 % Kuvio 1. Matkailutoimialan yritysten taustatiedot Koska Taivalkosken ja Posion yrityksiä oli kyselyyn vastanneissa huomattavasti kuusamolaisia yrityksiä vähemmän, ei tuloksia tässä raportissa käsitellä erikseen eri kuntien osalta. 4. Lähiruuan merkitys Kyselyssä pyrittiin aluksi selvittämään yritysten käsityksiä siitä, mitä ne lähiruualla ymmärtävät (kuvio 2). Käsite on yleensä ottaen hyvin vaikeasti määriteltävä ja eri ihmiset ymmärtävät asian eri tavoin. Kehittäminen kuitenkin vaatisi jonkinlaisen yhteisen näkemyksen aiheesta, joten kysyimme, mitä mieltä yritykset ovat yleisesti käytetyistä lähiruuan määritteistä ja näkemyksistä.

6 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 5 "Lähiruoka on paikallisruokaa" % Kaikki vastaajat, n=56 Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n=16 Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 2. Näkemykset lyhyestä, väljästi määritellystä lähiruoka-käsitteestä Käsite Lähiruoka on paikallisruokaa on MMM:n lähiruokaselvityksen (212) ehdotus lähiruuan lyhyeksi määritelmäksi. Varsinaisen pidemmän määritelmän saama vastaanotto näkyy kuviossa 3. Lähiruokaselvityksen mukaan alan toimijoiden sitoutuminen yhteiseen lähiruoka-käsitteeseen on lähiruokaohjelman onnistumisen edellytys. Tämän kyselyn mukaan käsitteiden määrittely tuntuu onnistuneen hyvin, sillä selkeästi suurin osa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä molempien määritelmien kanssa. "Lähiruoka on ruuantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria" 8 7 % Kaikki vastaajat, n=54 Vähittäiskauppa, n=7 Ravintolat, n= 16 Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Kuvio 3. Näkemykset pitkästä lähiruokamääritelmästä

7 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 6 Paitsi varsinaisia määritelmiä, kysyttiin yrityksiltä myös näkemyksiä käsitteen käyttöön ja sisältöön liittyen (kuvio 4). Mielipiteitä lähiruuasta 5 1 % "Matkailijoille on tärkeää, että matkakohteessa on tarjolla paikallisia elintarvikkeita ja lähiruokaa", n=55 "Lähiruuan tuotanto rajoittuu maakuntaan/ sitä vastaavaan alueeseen", n= Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä "Lähiruoka on ekologista", n= "Kaikki suomalainen ruoka on lähiruokaa", n= Kuvio 4. Matkailutoimialan edustajien mielipiteet lähiruoka-käsitteen käytöstä ja sisällöstä Lähiruuan tärkeys matkailijoille nähdään lähes yksimielisesti, samoin lähes kaikki mieltävät lähiruuan ekologiseksi vaihtoehdoksi, joskin siinä useimmat vastaajat ovat asiasta vain jokseenkin samaa mieltä. Aiemmin vallalla ollut käsitys siitä, että lähes kaikkea suomalaista ruokaa voidaan kutsua lähiruuaksi, ei saanut enää suurta kannatusta, mikä on myös linjassa kansallisen lähiruokaselvityksen suositusten kanssa. Maakunnan kokoinen maantieteellinen alue määrittelyn tukena sen sijaan saa kannatusta. Maantieteellinen läheisyys liitetäänkin yleisesti lähiruokaan (Ruokatietoa 211). Lopuksi kysyttiin vielä näkemystä siitä, antaako lähiruoka-käsitteen käyttö lisäarvoa tuotteille (kuvio 5). Antaako käsite "lähiruoka" lisäarvoa tuotteille? % Ravintolat, n= 16 Ohjelmapalvelu, n= Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Kaikki vastaajat Ei lainkaan Majoitus/ muu, n= Vähittäiskauppa, n= Kuvio 5. Lähiruoka käsitteen tuoma lisäarvo tuotteille matkailuyritysten mielestä. Vastauksista saatiin hyvin selkeä näkemys siitä, että lähiruoka -käsitteellä on lisäarvoa. Kukaan

8 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 7 vastaajista ei ilmoittanut, että käsitteellä ei olisi lainkaan lisäarvoa. Eri toimialojen välillä ei tässä kysymyksessä ollut juurikaan eroa. Ravintolat ja ohjelmapalveluyritykset kuitenkin olivat eniten sitä mieltä, että lähiruoka-käsite tuo erittäin paljon lisäarvoa tuotteille. 5. Paikallisten luonnontuotteiden käytön esteet ja mahdollisuudet matkailuyrittäjien mielestä Yksi tärkeimmistä selvityksen kohteista oli löytää tekijöitä, jotka estävät paikallisten tuotteiden käyttöä matkailuyrityksissä. Ensimmäisenä tiedusteltiin yleisesti, onko yrityksillä tarpeeksi tietoa oman alueensa tuottajista ja tuotteista (kuvio 6). Onko paikallisista tuotteista ja tuottajista tarpeeksi tietoa? % Vähittäiskauppa, n= Ohjelmapalvelu, n=2 Kaikki vastaajat Majoitus/ muu, n= Kyllä Ei Ravintolat, n= Kuvio 6. Matkailuyrittäjien tietoisuus paikallisista tuottajista ja tuotteista Kaikista vastaajista vain puolet koki tuntevansa tarpeeksi hyvin oman alueensa tuottajia ja tuotteita, mutta tämän kysymyksen kohdalla oli suuria eroja eri toimialojen välillä. Ravintoloista jopa 71 %:llä ja majoitusyrittäjistä 68%:lla ei ollut tarpeeksi tietoa oman alueen tarjoamista mahdollisuuksista. Parhaiten oman alueen tarjonta oli tiedossa vähittäiskaupoilla. Yrityksiltä tiedusteltiin myös suoraan, mitkä tekijät estävät tai vaikeuttavat paikallisten tuotteiden ottamista myyntiin ja osaksi omaa tuotevalikoimaa (kuvio 7).

9 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 8 Mitkä tekijät estävät / vaikeuttavat paikallisten tuotteiden ottamista myyntiin/ osaksi tuotevalikoimaa? Ei tunneta tuottajia/ valikoimaa Heikko toimistusvarmuus Logistiikkaongelmat Yhteydenpidon hankaluus Korkea hinta Kaikki vastaajat Tuotevalikoiman suppeus Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n= 16 Sähköisen tilausjärjestelmän puute Epätasainen laatu Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Liian alhainen jalostusaste Ei kysyntää Tuotteet eivät vastaa tarpeeseen % vastaajista vastaajaryhmittäin Kuvio 7. Tekijät, jotka estävät matkailuyrityksiä ottamasta paikallisia tuotteita valikoimiinsa. Kuten jo aiemmasta kysymyksestä (kuvio 6) huomattiinkin, on kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen välillä suuri kuilu, joka muodostaa samalla suurimman esteen paikallisten tuotteiden pääsylle matkailuyrittäjien tuotevalikoimiin. Kaikki seuraavaksi suurimmat esteet johtuvat samasta perusongelmasta: tuottajat ovat pieniä toimijoita, joiden tuotantomäärät eivät riitä vastaamaan kysyntään, ei ole resursseja markkinointiin eikä tuotteita pystytä toimittamaan säännöllisesti. Monien yksittäisten toimijoiden kanssa asiointi puolestaan on matkailualan yrityksille ongelma, ja toisaalta yksittäisillä tuottajilla esimerkiksi logistiikkakustannukset nousevat suuriksi ja tuotteiden hinta samalla liian korkeaksi. Tuotteiden laadussa ei sinänsä koeta olevan suuria onglemia, enemmänkin siinä että erilaisia tuotteita on tarjolla liian vähän. Seuraavaksi matkailuyrityksiltä tiedusteltiin näkemyksiä, miten nämä ongelmat voitaisiin parhaiten ratkaista (kuvio 8), eli mitkä olisivat luonnontuotealan ja lähiruuan tuotannon tärkeimmät kehittämiskohteet.

10 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 9 Mitkä ovat tärkeimmät luonnontuotealan ja lähiruuan tuotannon kehittämiskohteet? Lähiruokatukku/ osuuskunta/ myyntirengas Saatavuus/ toimitusvarmuus Markkinointi Yhteistyö toimialojen välillä Tuotevalikoiman kasvattaminen Kaikki vastaajat Tuotekehitys/ jalostusasteen nostaminen Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n= 16 Luomutuotannon lisääminen Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Laadun kehittäminen/ tasalaatuisuus Logistiikan kehittäminen Sähköinen myyntikanava Yhteinen, esim. maakunnallinen tuotemerkki % vastaajista vastaajaryhmittäin Kuvio 8. Tärkeimmät luonnontuotealan ja lähiruuan tuotannon kehittämiskohteet matkailuyrittäjien mielestä. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi aiempien kysymyksien ongelmakohtien ratkaisuiksi sopivia vaihtoehtoja. Eniten toivottiin jonkinlaisen yhteistyömuodon kehittämistä tuottajien välille (esimerkiksi osuuskuntaa tai lähiruokatukkua tai myyntirengasta). Samaa aihepiiriä jatkaa saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen, johon ensimmäinen kohta olisi yksi ratkaisuvaihtoehto. Näiden kahden jälkeen tärkeimpiä kehittämiskohteita olivat markkinoinnin parantaminen, yhteistyö eri toimialojen välillä ja tuotevalikoiman kasvattaminen. Eri matkailutoimialan yritykset olivat näkemyksissään melko yksimielisiä. Ravintolat toivoivat muita enemmän saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantamista ja vähittäiskauppa puolestaan tuotevalikoiman kasvattamista ja markkinointiin panostamista. Ohjelmapalveluyritysten mielestä tärkeintä olisi lähiruokatukun tai tuottajien myyntirenkaan perustaminen. Seuraavaksi yrityksiltä tiedusteltiin, olivatko asiakkaat esittäneet toiveita paikallisia tuotteita tai lähiruokaa kohtaan (kuvio 9).

11 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 1 Onko asiakkailta tullut toiveita paikallisia tuotteita tai lähiruokaa kohtaan? Kaikki vastaajat % Vähittäiskauppa, n=8 Ravintolat, n= 16 Ohjelmapalvelu, n=2 Majoitus/ muu, n=22 Erittäin usein Usein Silloin tällöin Ei lainkaan Kuvio 9. Asiakkaiden kysyntä paikallisia tuotteita kohtaan. Eri toimialojen yritykset olivat saaneet samansuuntaisesti toiveita paikallisista tuotteista. Suurin osa yrityksistä silloin tällöin, mutta n. 15 % yrityksistä jopa erittäin usein. Yrityksiltä kysyttiin myös, millaisia tuotteita ne toivoisivat valikoimiinsa, mutta mitä ei tällä hetkellä ole saatavilla, tai mitä toiveita asiakkaat ovat esittäneet (taulukko 1). Taulukko 1. Tuotteet, joiden parempaa saatavuutta toivottiin. Tuoteryhmä Mainintojen Mahdolliset tarkennukset määrä Maitotuotteet 4 mainintaa maito, kotijuusto, jäätelö Lihatuotteet 7 mainintaa poro, riista, hirvi, jatkojalosteet, lapinukonkeitto, muu kuin riistaliha Leipomotuotteet 8 mainintaa paikallinen leipä, rieska, kampanisut, piirakat, monipuolinen itse tehty kahviovalikoima Kasvikset, 9 mainintaa peruna juurekset ja vihannekset Kala 8 mainintaa made, ahven, siika, muikku, kalatuotteet Marjat 5 mainintaa hillot, hyytelöt, siirapit Muut (mauste)yrtit, hunaja, kuohujuomat, sinapit, kauneudenhoitotuotteet Lisäksi kysymykseen saatiin seuraavia lisäkommentteja: - Ongelmana on lähinnä volyymimme suuruus ja toimittajien pienuus ja se, ettei meillä ole riittävästi tietoa paikallisista toimijoista - Lisää kalastajia, että saataisiin vähemmän hyödynnetyt kalat paremmin käyttöön. - Ravintoloihin ruokalistoihin tietoa siitä, mistä tarjottavat raaka-aineet ovat peräisin

12 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 11 Lopuksi yrityksiltä tiedusteltiin, kuinka tärkeänä ne näkevät matkailu- ja luonnontuotealojen yhteistyön paikallisten tuotteiden kehittämiseksi matkailijoiden tarpeisiin (kuvio 1). Kuinka tärkeää on matkailu- ja luonnontuotealan yhteistyö paikallisten tuotteiden kehittämiseksi matkailijoiden tarpeisiin? % Kaikki vastaajat Vähittäiskauppa, n=5 Ravintolat, n= Ohjelmapalvelu, n=17 Majoitus/ muu, n=19 Erittäin tärkeää Tärkeää Jonkin verran tärkeää Ei lainkaan tärkeää Kuvio 1. Matkailu- ja luonnontuotealan yhteistyön tarve matkailuyritysten mielestä. Yrittäjistä 87% mielestä yhteistyön lisääminen toimialojen välillä on erittäin tärkeää tai tärkeää. Ohjelmapalveluyrityksistä ja vähittäiskaupan yrityksistä jopa 4% oli sitä mieltä, että yhteistyö on erittäin tärkeää. Tähän kysymykseen on kuitenkin vastannut vain 5 vähittäiskaupan yritystä, joten vastaukset niiden osalta eivät ole kuin suuntaa antavia. Samoin vastaus ei lainkaan tärkeää on vain yhden yrityksen antama vastaus, vaikka se näkyy kuviossa korkeana 2% prosenttiosuutena. 6. Toimialoittaiset kysymykset Osa kysymyksistä suunnattiin erikseen tiettyjä toimialoja koskeviksi. Ne avautuivat sähköisessä kyselyssä vain niille yrityksille, jotka olivat ilmoittaneet yrityksensä kuuluvaksi kyseiseen toimialaan. 6.1 Ohjelmapalveluyritykset Ohjelmapalveluyrityksiltä tiedusteltiin aluksi, hyödyntävätkö ne tällä hetkellä toiminnassaan paikallisia luonnontuotteita ja / tai lähiruokaa (kuvio 11).

13 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 12 Hyödynnättekö tuotteissanne tai palveluissanne paikallisia luonnontuotteita ja/ tai lähiruokaa? Kyllä, ja aiomme lisätä niitä jatkossa 52 Kyllä, riittävästi 43 Kyllä, mutta vähennetään jatkossa Ei vielä, jatkossa kyllä Emme käytä, eikä ole suunnitelmissakaan 1 % (n=21) Kuvio 11. Ohjelmapalveluyritysten tämän hetkinen luonnontuotteiden ja lähiruuan käyttö Lähes kaikki käyttivät paikallisia tuotteita jo tällä hetkellä ja yli puolet ilmoitti aikovansa myös lisätä niiden käyttöä jatkossa. Mikään niistä yrityksistä, jotka tuotteita käyttivät, eivät aio vähentää käyttöä jatkossa. Paikallisilla tuotteilla näyttää siten olevan vahvasti kysyntää ohjelmapalveluyrityksissä. Perusteluina sille, miksi paikallisia tuotteita ei 1% yrityksistä käytetty, mainittiin kustannussyyt. Seuraavaksi tiedusteltiin tarkemmin, mitä tuotteita yritykset tällä hetkellä käyttävät ja mitä tuotteita niillä olisi kiinnostusta hyödyntää jatkossa enemmänkin (kuvio 12).

14 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 13 Ohjelmapalveluyritysten tämän hetkinen paikallisten tuotteiden käyttö tuoteryhmittäin ja kiinnostavimmat lisäkäytön kohteet Marjat ja marjajalosteet Liha ja lihajalosteet Leipomotuotteet Kala ja kalajalosteet Maitotuotteet Vihannekset, juurekset tai niistä valmistettu ruoka Sienet Yrtit ja yrttivalmisteet Hunaja Hyvinvointituotteet Marjaviinit Paikalliset käsityöt ja matkamuistot Luonnontuotteisiin liittyvät perinteet ja kulttuuri Käytössä tällä hetkellä Kiinnostusta hyödyntää jatkossa enemmän % (n=21) Kuvio 12. Käytössä olevat paikalliset tuotteet ja kiinnostavimmat lisäkäytön kohteet ohjelmapalveluyritysten mielestä. Ylivoimaisesti eniten tällä hetkellä käytössä on marja- ja lihatuotteita. Myös ohjelmapalveluyritysten käyttämät leipomo- ja kalatuotteet ovat suurimmaksi osin paikallisia. Tuotteita, joita ei tällä hetkellä juuri ole tai ei käytetä, mutta joiden käyttö kiinnostaisi, ovat hyvinvointituotteet, paikalliset käsityöt ja matkamuistot sekä erityisesti luonnontuotteisiin liittyvät perinteet ja kulttuuri. Näissä tuoteryhmissä on siten uutta potentiaalia luonnontuote- ja matkailusektorin yhteistyöhön. Kysymyksen kohdalla oli mahdollisuus kuvata tarpeita ja toiveita tarkemmin, ja siihen saatiin seuraavia vastauksia: Marjat ja marjajalosteet (hillot, kastikkeet, hyytelöt, mehut...) Lihatuotteet (poro, lammas, riista, lihajalosteet kuten savuliha, kuivaliha, säilykkeet,...) ja niistä valmistettu ruoka Haluaisimme käyttää enemmän Kala Ohjelmapalveluiden tuotevalikoimaan sopivatkin luontevasti erilaiset maaseudun tarjoamat mahdollisuudet niin palveluiden kuin tuotteidenkin osalta. Yrityksiltä tiedusteltiin seuraavaksi, millaiset tuotteet niitä eniten kiinnostaisivat (kuvio 13).

15 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 14 Kiinnostavimmat luonnontuotteita hyödyntävät matkailupalvelut ohjelmapalveluyritysten mielestä Paikalliset luonnontuotteet ja käsityöt matkamuistoina Marjan- ja sienenpoimintaretket, luonnonkasvien hyödyntäminen Ravintoloiden Koillismaa-menu/ erilliset lähiruokavaihtoehdot Retket maatiloille, viinitiloille, keramiikkapajoille jne Lähiruokaa sisältävä ohjelmapalvelu Maatilojen suoramyyntipisteet 4 4 Lähiruokatori/ markkinat 35 Hyvinvointiin liittyvät matkailupalvelut 3 Green care -palvelut 15 % (n=21) Kuvio 13. Kiinnostavimmat luonnontuotteita hyödyntävät matkailupalvelut ohjelmapalveluyritysten mielestä. Eniten ohjelmapalveluyrityksiä kiinnostavat paikalliset luonnontuotteet ja käsityöt matkamuistoina, ja sen jälkeen erilaiset luontoretket, esim. marjan- tai sienenpoimintaretket. Paikallisen ruuan tarjoaminen matkailijoille nähdään myös tärkeänä. Green care on vielä melko vähän tunnettua toimintaa. Siihen läheisesti liittyvä hyvinvointimatkailu on tutumpaa ja saa myös enemmän kannatusta. Ohjelmapalveluyrityksiltä tiedusteltiin myös, millaisista luonnontuotealan ja matkailualan mahdollisista kehittämisvaihtoehdoista ne itse olisivat kiinnostuneita (kuvio 14).

16 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 15 Ohjelmapalveluyritysten kiinnostus erilaisia luonnontuotteiden ja lähiruuan hyödyntämisen kehittämisvaihtoehtoja kohtaan Yhteistyö luonnontuotealan yrittäjien kanssa 63 Kehittämishanke 53 Yhteistyö hyvinvointialan yrittäjien kanssa 47 Lisäkoulutus 42 Opinnäytetyöt 26 % (n=21) Kuvio 14. Ohjelmapalveluyritysten kiinnostus erilaisia kehittämistoimenpiteitä kohtaan. Reilusti yli puolella ohjelmapalveluyrityksistä kiinnostaisi yhteistyö luonnontuotealan yrittäjien kanssa. Myös kehittämishanke saa kannatusta, samoin kuin yhteistyö hyvinvointialan yrittäjien kanssa. Lisäkoulutuskin kiinnostaa 42 % ohjelmapalveluyrittäjistä. Opinnäytetyöt ovat yksi keino saada yrityksiin esimerkiksi tuotekehitysapua, mutta vaihtoehto on toistaiseksi huonosti tunnettu alueella, koska Koillismaalla ei ole omaa luonnontuotealan koulutusta. Siitä huolimatta 26 % yrittäjistä oli kiinnostunut myös opinnäytetöiden ym. tuomista hyödyntämismahdollisuuksista. Vapaapalautteena pyydettiin lisäksi kommentteja, millaisesta koulutuksesta yrittäjät mahdollisesti olisivat kiinnostuneita. Saadut palautteet olivat: "lähiruuan kaupallistaminen ja lähiruokaan perustuvien retkien markkinoinnin ja myyntikanavien toteutus ja alan mahdollisuudet" "tarinat ja perinnetieto" "perinnetietous alueen historiasta ja historiallisista paikoista" "Kalatuotteiden valmistus" "perinnetieto" Perinnetiedon merkitys näyttää korostuvan yritysten antamissa vastauksissa, mikä on varsin ymmärrettävää matkailualalla, jossa tarinoilla ja perinteillä on merkittävä rooli tuotteiden sisällölle. Kaiken kaikkiaan ohjelmapalveluyritysten osalta mielenkiinto luonnontuotealaa kohtaan näyttää olevan positiivisten odotusten vallassa.

17 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u Vähittäiskauppa Vähittäiskaupoilta tiedusteltiin aluksi, onko niillä tällä hetkellä valikoimissaan paikallisia elintarvikkeita tai luomuelintarvikkeita (kuvio 15). Onko valikoimissa tällä hetkellä lähellä/ paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita tai luomuelintarvikkeita? Kyllä, ja aiomme lisätä niitä jatkossa 4 6 Kyllä, riittävästi 1 Lähellä tuotettuja elintarvikkeita Kyllä, mutta vähennetään jatkossa Luomu-elintarvikkeita Ei vielä, jatkossa kyllä 2 Ei ole, eikä ole suunnitelmissakaan 1 2 Vähittäiskaupan vastaukset, n=8 Kuvio 15. Vähittäiskaupan tämän hetkinen luomu- ja lähiruuan tarjonta. Suurimmalla osalla kaupoista oli valikoimissaan lähiruokaa. Ne, joilla ei ollut, perustelivat vastaustaan sillä, ettei sitä ole tarjolla. Luomuelintarvikkeita oli tällä hetkellä tarjolla hieman lähiruokaa vähemmän, mutta jatkossa niiden ottamista valikoimiin suunnitteli 2 yritystä. Seuraavaksi tiedusteltiin tarkemmin, mitä paikallisia tuotteita kaupoilla on tällä hetkellä valikoimissaan ja minkä tuoteryhmien osalta ne odottavat kysynnän olevan kasvussa (kuvio 16).

18 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 17 Vähittäiskaupan tämän hetken valikoima paikallisten tuotteiden osalta ja näkemys kysynnän kasvusta tuoteryhmittäin % (n=8) Leipomotuotteet Liha ja lihajalosteet Paikalliset käsityöt ja matkamuistot Marjat ja marjajalosteet Kala ja kalajalosteet Vihannekset, juurekset tai niistä Maitotuotteet Yrtit ja yrttivalmisteet Hyvinvointituotteet Sienet Hunaja Valikoimissa tällä hetkellä Kysyntä tulee kasvamaan Kuvio 16. Paikallisten tuotteiden valikoima vähittäiskaupoissa ja arvio kysynnän kasvusta tuoteryhmittäin. Eniten kauppojen valikoimista tällä hetkellä löytyy paikallisia leipomotuotteita, lihaa sekä paikallisia käsitöitä ja matkamuistoja, joiden jälkeen seuraavat marjat ja kalat. Kiinnostavimpia tuoteryhmiä kysynnän kasvun kannalta ovat vähittäiskaupan puolella, samoin kuin ohjelmapalveluyrityksissä, paikalliset käsityöt ja matkamuistot. Samoin marjoille ja marjajalosteille odotetaan merkittävää kysynnän kasvua. Paikallista hunajaa ei vähittäiskaupassa tällä hetkellä ole lainkaan tarjolla, mutta sille olisi selkeästi kysyntää. Sienet ovat vähittäiskaupassa muista toimialoista poiketen tuoteryhmä, jolla ei nähdä olevan kysyntää. Vähittäiskaupoille esitettiin kysymys siitä, miten niiden mielestä paikallisten tuotteiden myynti kaupoissa tulisi järjestää (kuvio 17). Sama kysymys esitettiin myös matkailijoille ja tuottajille. Näiden ryhmien antamat vastaukset ovat luettavissa omista raporteistaan. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että matkailijat toivoivat ensisijaisesti paikallisia tuotteita esille omiin hyllyihinsä, kun se vähittäiskaupan näkemyksen mukaan oli huonoin vaihtoehto myynnin järjestämiseksi.

19 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 18 Vähittäiskaupan näkemys: miten paikallisten tuotteiden myynti tulisi järjestää kaupoissa 5 1 % (n=8) Paikallisista tuotteista merkintä hyllyn reunassa Erittäin tärkeää Paikallisissa tuotteissa oma paikallisuuden osoittava merkintä Tärkeää Jonkin verran tärkeää Tuote-esittelypäivät ja -tilaisuudet kaupoissa Ei lainkaan tärkeää Paikalliset tuotteet ovat kaupassa myynnissä omissa hyllyissään Kuvio 17. Vähittäiskaupan näkemys siitä, miten paikallisten tuotteiden myynti kaupoissa tulisi järjestää. Matkailijoiden ja kaupan näkemykset menevät siis tämän kysymyksen kohdalla ristiin sen kohdalla, mikä on paras tapa laittaa esille paikallisia tuotteita. Molemmat ryhmät ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että merkintä paikallisuudesta hyllyn reunassa on myös hyvä tapa tuoda paikallisia tuotteita paremmin esiin. Vähittäiskaupan edustajilta saatiin myös lisäkommentteja, joissa käsiteltiin paikallisten tuotteiden myyntiä kaupoissa: Matkailijat haluavat ostaa paikallistuotteita mitä vaan on saatavilla kohtuu hintaan Sekalainen on seurakunta, huonosti tarjolla ja huonosti tarjotaan Yleensä paikalliset tuotteet ovat hinnaltaan kalliimpia ja ihmiset, jotka juoksevat tarjousten perässä, eivät niitä osta. Paikalliset ihmiset eivät osta oman alueen tuotteita, mutta turistit ja mökkiläiset niitä ostavat.

20 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet Ravintoloilta kysyttiin heti aluksi niiden tämän hetkisestä lähiruuan käytöstä ja näkemyksistä, minkä tuoteryhmien osalta kysyntä tulee jatkossa kasvamaan (kuvio 18). Ravintoloiden tämän hetkinen lähiruuan käyttö ja näkemys tulevasta kysynnästä tuoteryhmittäin Marjat ja marjajalosteet Liha ja lihajalosteet Kala ja kalajalosteet Sienet Leipomotuotteet Vihannekset ja juurekset Maitotuotteet Yrtit ja yrttivalmisteet Hunaja % vastaajista, n=16 Käytössä tällä hetkellä Kysyntä tulee kasvamaan Kuvio 18. Ravintoloiden tämän hetkinen lähiruuan käyttö ja näkemys tulevasta kysynnästä tuoteryhmittäin. Tärkeimmällä sijalla ravintoloissa olivat marjat, liha sekä kala ja niistä valmistetut tuotteet. Muista vastaajaryhmistä poiketen sienet olivat tärkeysjärjestyksessä erittäin korkealla sijalla. Niiden kysynnän myös nähdään kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessakin, samoin kuin muidenkin lähiruokatuoteryhmien. Muista ryhmistä poikkeavaa oli myös arvio yrttien kysynnän kasvusta. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että ravintola-ala arvostaa selkeästi paikallisia tuotteita ja myös näkemykset lähiruuan kysynnän kehityksestä ovat positiivisia. Osa vastaajista oli lisäksi tarkentanut vastaukseensa tuotteita, joiden käyttömäärien kysynnän uskottiin ravintoloissa olevan kasvussa: "peruna" "hillat ja mustikat" "kampanisut" "käristys" "hirvi (2 mainintaa) "muikku Ravintoloilta tiedusteltiin lisäksi, miten lähi- ja luomuruuan osuus niiden käyttämistä raaka-aineista tulee todennäköisesti kehittymään jatkossa (kuvio 19).

21 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 2 Ravintoloiden näkemys lähi-ja luomuruuan käytön osuudesta jatkossa Kasvaa jatkossa Pysyy samana Lähiruuan osuus Luomuruuan osuus Vähenee jatkossa % vastaajista, n=16 Kuvio 19. Ravintoloiden näkemys siitä, miten lähi- ja luomuruuan osuus ravintoloissa tulee jatkossa kehittymään. Sekä lähi- että luomuruuan käytön odotetaan selkeästi lisääntyvän. Neljäsosa vastaajista arvioi niiden osuuden ravintoloiden raaka-aineista pysyvän jatkossa ennallaan. Kukaan ei arvioi käyttömäärien nykyisestä vähenevän. Ravintoloilta kysyttiin myös niiden tällä hetkellä käyttämien lähi- ja luomuraaka-aineiden osuutta kaikista niiden käyttämistä raaka-aineista (kuvio 2). % Luomun ja lähiruuan osuudet ravintoloiden käyttämästä raaka-aineesta Vastaukset, n= 12 Lähiruokaa % raaka-aineista Luomun osuus raaka-aineista Kuvio 2. Lähi- ja luomuruuan osuus ravintoloiden raaka-aineista tällä hetkellä. Kysymykseen vastasi 12 ravintolaa, joilla luomun osuus käytetyistä raaka-aineista vaihteli välillä - 5% ja lähiruuaksi luokiteltavien raaka-aineiden osuus -8%. Yleisesti lähiraaka-aineita oli käytössä luomua enemmän ja suurimmalla osalla lähiruokaa oli 1-3% raaka-aineista, kun taas luomua ei suurimmalla osalla yrityksistä ollut juuri lainkaan. Ravintoloiden voikin olettaa olevan tällä hetkellä

22 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 21 profiloituneita lähi- ja luomuruuan käytön osalta joko niihin, joilla se on tärkeä osa toimintakonseptia tai niihin, jotka tarjoavat aivan toisentyyppistä ruokaa. Ravintoloiden keskuudessa on myös eroja siinä, miten paikalliset raaka-aineet näkyvät niiden ruokalistalla ja miten raaka-aineiden alkuperästä kerrotaan asiakkaille (kuvio 21). Lähiruoka-termin käyttö ja näkyvyys ravintoloissa % vastaajista (n=16) Paikallisista raaka-aineista kerrotaan vain kysyttäessä 57 Listalla "Koillismaa-menu" tai lähiruokavaihtoehtoja Käyttöä harkitaan Paikalliset raaka-aineet näkyvät listalla Käytössä muu vastaava käsite Lähiruoka -termi käytössä Ei ole käytössä 2 2 Paikallisia raaka-aineita ei juurikaan käytetä 7 Kuvio 21. Lähiruoka termin käyttö ja paikallisten raaka-aineiden näkyvyys ravintoloissa Suurin osa ravintoloista kertoo raaka-aineiden alkuperästä vain asiakkaan erikseen kysyessä asiasta. Monilla on kuitenkin tarjolla myös erillisiä lähiruokavaihtoehtoja ja paikalliset raaka-aineet näkyvät listalla (29% ravintoloista). Matkailijoille toteutetussa kyselyssä puolet matkailijoista toivoi löytävänsä lähiruokaa ravintoloiden ruokalistoilta. Niistä ravintoloista, jotka eivät käytä lähiruoka käsitettä, osa ilmoitti käyttävänsä jotain muuta vastaavaa käsitettä tai ilmaisua. Näitä olivat: paikallinen, hyvän ruuan käsite, paikallisesti tehty tai esimerkiksi Kitkan siikaa / Kitkan viisaat. Myös ravintoloilta tiedusteltiin kiinnostusta lisäkoulutusta kohtaan (kuvio 22).

23 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 22 Ravintoloiden kiinnostus lisäkoulutusta kohtaan aihepiireittäin Tarinat ja perinnetieto luonnontuotteisiin liittyen 7 Reseptiikka luonnontuotteisiin liittyen 6 Hankintaosaaminen 4 Yrttien käyttö 3 Elintarvikelainsäädäntö 2 Kuvio 22. Ravintoloiden kiinnostus lisäkoulutusta kohtaan. % vastaajista (n=16) Selkeästi eniten kaivattiin lisäkoulutusta luonnontuotteisiin liittyvästä perinnetiedosta, eli tarve oli sama kuin ohjelmapalveluyrityksillä. Matkailussa tarinoilla on suuri merkitys tuotteen myyntiin, joten tämä on selkeästi osa-alue, johon tulevaisuudessa kannattaisi panostaa. Tärkeä lisäkoulutustarve ravintoloilla on myös reseptiikka luonnontuotteisiin liittyen. Reseptiikkaa kehittämällä voitaisiinkin alueen omille tuotteille saada merkittävää lisäarvoa ja toisaalta ravintoloille uusia erikoistumisen mahdollisuuksia. Byrokratian asettamat reunaehdot koettiin osin hankaloittavan toimintaa, mikä on sama vastaus, joka saatiin tuottajille ja jalostajille suunnatusta kyselystä. Yrttien käyttö on viime aikoina ollut ravintoloiden kasvavan kiinnostuksen kohteena, ja myös tässä kyselyssä 3 % ravintoloista olisi kiinnostunut asiaan liittyvästä lisäkoulutuksesta. 7. Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän kyselyn sekä siihen liittyvien kahden muun kyselyn tulosten perusteella voidaan tehdä suuntaaantavia tulkintoja Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealojen yhteisistä kehittämiskohteista, kehittämisen esteistä ja toisaalta mahdollisuuksista sekä eri toimijoiden kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Lähiruuasta ja luonnontuotteista on positiivinen mielikuva niin matkailijoiden kuin matkailutoimialan ja kaupan alan yrityksilläkin ja ne nähdään tärkeinä alueen matkailusektorin kehittämisessä. Matkailijat odottavat löytävänsä paikallisia tuotteita matkakohteestaan ja niitä pitäisi olla tarjolla ja löydettävissä mahdollisimman helposti. Myös ravintolat, ohjelmapalveluyritykset, majoitusliikkeet ja kaupat näkevät, että paikallisilla tuotteilla on mahdollista saada lisäarvoa tuotteille ja palveluille. Tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan kohtaa, sillä tuottajia on vähän ja yhteistyö sekä tuottajien välillä että tuottajien ja matkailusektorin toimijoiden kesken on ollut vähäistä. Varsinkaan ravintoloilla ja majoitusyrityksillä ei ole tietoa oman alueensa tuottajista. Toisaalta tuottajillakaan ei ole tietoa mahdollisista ostajista. Yhteistyön lisääminen eri toimialojen välillä onkin välttämätöntä, jotta

24 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 23 paikallisia tuotteita saataisiin alueella enemmän myyntiin, räätälöityä kysyntää vastaaviksi ja tuotevalikoimaa kehitettyä. Kyselyjen perusteella kysyntää olisi lähes kaikille tuoteryhmille. Matkailutoimialalla toivottiin paikallisten elintarvikkeiden lisäksi erityisesti matkamuistoiksi soveltuvia luonnontuotteita ja paikallisia käsitöitä, hyvinvointituotteita sekä maaseudun kulttuuriin liittyviä palveluita. Maatilojen suoramyyntipisteet kiinnostaisivat niin matkailijoita kuin matkailuyrityksiäkin. Ylipäätään lähiruokaa ja paikallisia tuotteita olisi selkeästi mahdollista hyödyntää matkailusektorilla entistä enemmän ja monipuolisemmin. Toimitusvarmuus ja logistiikkakysymykset sekä yhteydenpidon hankaluus tuottajien ja matkailuyritysten välillä ovat kehittämisen ongelmakohtia, jotka johtuvat mm. tuottajien keskinäisen yhteistyön puutteesta. Yksittäisillä toimijoilla ei ole resursseja hoitaa markkinointia, tuotantomäärät eivät riitä, toimitukset paikallisiin yrityksiin tulevat kalliiksi, ja toisaalta matkailuyrityksille on hankalaa hoitaa hankintojaan monilta erillisiltä toimijoilta. Tärkeimpiä alan kehityskohteita matkailuyritysten mielestä olivatkin lähiruuan ja luonnontuotteiden saatavuuden parantaminen esimerkiksi perustamalla alueelle lähiruokatukku, tuottajien osuuskunta, myyntirengas tai vastaava järjestely, jolla myyntiä voitaisiin helpottaa. Tuotevalikoiman suppeus ja tuotteiden heikko löydettävyys muodostuivat myös suurimmaksi selitykseksi sille, miksi matkailijat eivät ostaneet enemmän paikallisia tuotteita. Ylipäätään enemmän tietoa paikallisista tuotteista kaipaavat niin matkailuyritykset kuin matkailijatkin. Yhteiset markkinointitoimenpiteet olisivatkin erittäin tärkeitä paikallisten tuotteiden paremman löydettävyyden helpottamiseksi ja sitä kautta kysynnän kasvattamiseksi. Tuotteiden valikoiman kasvattamiseksi ja kysyntälähtöisyyden parantamiseksi sekä ylipäätään käytön lisäämiseksi kyselyihin annetuissa vastauksissa toivottiin mm. jatkojalostus- ja tuotekehityskoulutusta, tietoa luonnontuotteisiin liittyvästä reseptiikasta ja perinnetiedosta, sekä neuvontaa elintarvikelainsäädännöstä ja hankintaosaamisesta. Kysely herätti yrittäjissä runsaasti kiinnostusta. Alueella on virinnyt positiivinen kehittämisen ilmapiiri, johon tulee nyt tarttua erilaisilla kehittämistoimenpiteillä. Jatkossa, jotta luonnontuotealaa saadaan Koillismaalla vietyä eteenpäin, tarvitaan mm. erilaisia koulutus- ja tiedotustoimenpiteitä, yrityskohtaista kehittämistä, yhteistyön lisäämistä, markkinointitoimenpiteitä sekä myös kehittämishankkeita, joilla näitä toimenpiteitä voidaan osin toteuttaa. Lopuksi kommentteja ja ehdotuksia, joita yritykset antoivat vapaasti aiheeseen liittyen kyselyn loppuun: "Olisikohan paikallisilla tuottajilla innostusta pitää esim. tori päiviä, jolloin kaikki voisivat myydä omia tuotteitaan samassa paikassa. Tämän voisi toteuttaa esim. Rukalla, jolloin myös turistit pääsisivät osalliseksi herkuista." "Tämäkin ko. ala vaatisi huomattavasti tehokkaampaa markkinointia... Ennen kaikkea ulkomaiden suuntaan. Lähiruuan merkitystä ei vielä tunnusteta mm. sen vähäisen hiilijalanjäljen suhteen ja merkityksestä ilmaston muutokseen." "Kuusamossa on paljon nuoria ja aikuisia, jotka olisivat kiinnostuneita lähiruoasta ja luomusta, mutta niiden saatavuus on oman jaksamisen varassa. Kuusamolaisiinkin kannattaa panostaa eikä vain matkailijoihin. Eli myös kylälle saatavuus hyväksi vaikka turistit Rukalla pääosin ovatkin."

25 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 24 "Tärkeitä kysymyksiä, työsarkaa tulee riittämään tämän asian tiimoilta." "Paikallisten liikkeiden tulisi suosia oman paikkakunnan yrittäjiä." "Rukalle yhteinen myyntipiste kaikille paikallisille tuotteille ja avoimena joka päivä. Vierailut siellä tuotantoyksikössä, jossa pääsee seuraamaan valmistusta" "Hyvä alku saavutettu, mutta tuottajat tarvitsevat myös varmuutta markkinoista, että uskaltavat panostaa. Siirtyminen pelkästään tukuille myyvästä alkutuottajasta myös pienempiä yksiköitä palvelemaan vaatii usein isoja investointeja varastoihin, käsittelytiloihin, logistiikkaan jne. Jos markkinat epävarmat, niin harva uskaltaa lähteä kasvattamaan toimintaa." "Matkailulehti Rukan sivuilla olemme pyrkineet tuomaan tunnetuksi koillismaalaista lähiruokaa. Tällä hetkellä esittelemme koillismaalaisia keittiömestareita, jotka antavat myös vinkkejä paikallisten einesten käytöstä." "Hyvä aihe, mihin kannattaisi satsata. Meitä kiinnostaisi lähteä lähiruoka hankkeeseen mukaan. Mutta asetukset ja säädökset on tällä hetkelle meille liian monimutkaista. Kiinnostusta lihaa kohtaa on tullut Helsingistä saakka, mutta emme pysty näissä puitteissa itse toimimaan." "Mielenkiintoinen aihe ja varmaankin jossakin määrin tulevaisuuden juttu." "Paikallisuus, luonnon puhtaus, eksoottisuus, riista & kala, marjat, vihannekset, luomu = tuottajien kuvat esiin tuotantoketjun läpinäkymisen takeeksi (esim. Saarioisen broilertuottajat)" "Paikallistuotteet kunniaan ja yhteistyötä enemmän paikallisten toimijoiden välille." "Asiakkaat pyytävät paikallisia tuotteita, mutta joitain tuotteita ei saa ympäri vuoden ja kaikki asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan korkeampaa hintaa. Meidän kaikille asiakkaille lähiruoalla on suuri merkitys!" "Yhdistyksemme toimii pääsääntöisesti nuorten kanssa ja tiedottaa lapsille sekä nuorille luonnontuotealasta. Järjestämme esim. luonnontuotekeruutapahtuman/-mia tulevana kesänä. Luonnontuotteet voisivat olla myös täällä puhtaassa pohjoisessa tärkeä lisäansaintamuoto." "Paremmin esillä /näkyvillä" Lähdeaineisto MMM, Lähiruokaselvitys 212. Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi Ruokatietoa 211. Suomen Gallup Elintarviketieto 211.

26 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 212 S i v u 25 LIITE 1. Kutsuviesti sähköiseen kyselyyn. Hei! Kutsumme Teidät antamaan mielipiteenne lähiruoka- ja luonnontuoteaiheiseen kyselyyn, joka on suunnattu Koillismaan matkailuyrityksille, ravintoloille ja vähittäiskaupoille. Kyselyllä selvitämme alueemme matkailutoimialan kiinnostusta maaseutuyritysten ja luonnontuotealan tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia kohtaan. Kyselyjä tehdään myös matkailijoille ja maaseutuyrityksille, joten tuloksena saadaan kattava kuva alueemme tämän hetken tilanteesta, kehittämistarpeista ja uusista mahdollisuuksista. Vastaamisen voitte aloittaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kopioimalla linkin Internet-selaimen osoiteriville Kyselyyn vastaaminen vie noin 1 minuuttia. Jokainen vastaus on tärkeä, joten toivottavasti löydätte hetken aikaa vastaamiseen! Tuloksista kertomisen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelun vuoksi toivoisimme, että jätätte yhteystietonne kyselyn lopussa olevaan yhteystietokenttään. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä yhdistetä yksittäisiin vastauksiin. Vastauksia pyydetään mennessä. Lämmin kiitos ajastanne! Keväisin terveisin Kirsi Kuosku PIKAOHJE: 1. Vastaaminen tapahtuu hiirellä työskennellen 2. Voit muuttaa vastauksiasi valitsemalla kysymyksen aktiiviseksi kysymyslistasta ja sijoittamalla sen uudelleen vastausalueelle 3. Voit keskeyttää jatkaaksesi myöhemmin painamalla Keskeytä-nappia Kyselyssä käytettäviä käsitteitä: Lähiruoka: Ruuantuotanto ja kulutus, joka käyttää raaka-aineita ja tuotantopanoksia omalta talousalueelta. Lähiruoka tukee paikallisia elinkeinoja ja paikallisten ihmisten hyvinvointia. Luonnontuotteet: Luonnontuotteilla tarkoitetaan luonnonvaraisia ja puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. elintarvikkeina, koriste-esineinä tai hyvinvointi- ja matkailupalveluissa. Luomu-ruoka: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka. Luomutuotannon muotoja ovat kasvi- ja eläintuotanto sekä luonnosta saatavat keruutuotteet. Tuotannossa otetaan huomioon ympäristö ja luonnonvarat. Luomutuotanto on viranomaisten valvoma tuotantomuoto, jota säädellään EU:n luomuasetuksessa. Green care: Luonto-, eläin-, ja maatila-avusteiset menetelmät hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Kysely toteutetaan osana Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanketta ( ), joka on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Myötäle ry / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012

MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 MATKAILIJAKYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Raportti

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais- ja Etelä-Suomi.

Lisätiedot

TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012

TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 TUOTTAJIEN JA JALOSTAJIEN KYSELYN TULOKSET LÄHIRUOKA & LUONNONTUOTTEET 20.6.2012 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2012 S i v u 1 Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta

LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA. Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta LUOMURAAKA-AINE KIINNOSTAA RAVINTOLOITA TURUSSA Johanna Mattila LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta TAVOITTEET Lisätä luomu- ja lähiruokatuotteiden tarjontaa Turun keskusta-alueen ravintoloissa Saada

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.12.2014 Pori Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat 1.8.2012 31.12.2014 Kehitetään paikallis- ja luomuelintarvikeketjun yhteistyötä, jotta asiakaslähtöisten tuotteiden määrä lisääntyy. Luomustatus ja paikallisen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Luonnollisesti läheltä-hanke. Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy

Luonnollisesti läheltä-hanke. Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy Luonnollisesti läheltä-hanke Luonnollisesti läheltä-hanke EAKR/Pohjois-Pohjanmaan liitto Naturpolis Oy ja Koillismaan Aikuiskoulutus Oy Luonnollisesti läheltä taustaa ja yhteistyökumppaneita Koillismaan

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju ja HTM Susanna Määttä leena.viitaharju@helsinki.fi, susanna.maatta@helsinki.fi 11.6.2014

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Lähiruoan lisääminen kuntien elintarvikehankinnoissa

Lähiruoan lisääminen kuntien elintarvikehankinnoissa Lähiruoan lisääminen kuntien elintarvikehankinnoissa 20.9.2012 Toivo Muilu ja Silja Puoskari Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä -hanke

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS LUOMUTUOTANTO VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Mitä luomu on? Luomuelintarvike on aina peräisin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä

Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille ruoan ja raaka-aineiden alkuperästä Kysely julkisille toimijoille Tiedot pyydettiin vuotta 2009 koskien Toteutus huhtikuussa 2010 Sähköinen kysely, tiedot vastaajakohtaisesti

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta

Tutkittua tietoa luomusta Tutkittua tietoa luomusta Luomumarkkinoiden ja liiketoiminnan nykytila Sinikka Mynttinen, Aalto yliopiston Pienyrityskeskus 4.3.2014 Kansainväliset luomumarkkinat Luomumarkkinoiden kehitys Euroopassa ja

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelussa on lisätty paikallisesti tuotettujen lähiraakaaineista. kalatuotteiden käyttöä. Strategiassa

Naantalin kaupungin Ateriapalvelussa on lisätty paikallisesti tuotettujen lähiraakaaineista. kalatuotteiden käyttöä. Strategiassa Naantalin kaupungin Ateriapalvelussa on lisätty paikallisesti tuotettujen lähiraakaaineista valmistettujen kalatuotteiden käyttöä Strategiassa Naantalin ja Airisto-Velkuan kalastusalue Alueella toimii

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi Lahti, 2.10.2013 Ruralia-instituutti 2.10.2013 1 Rahoittaja:

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy. Humppila

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy. Humppila Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Humppila Yrityksen toiminta: - LähiPuoti Remes Oy on perustettu tammikuussa 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. - Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi ATERIA 13, Helsinki 5.11.2013 Ruralia-instituutti 9.10.2013

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Venäläisten suhtautuminen eteläsavolaiseen ja suomalaiseen ruokaan

Venäläisten suhtautuminen eteläsavolaiseen ja suomalaiseen ruokaan Venäläisten suhtautuminen eteläsavolaiseen ja suomalaiseen ruokaan FoodRus hankkeen tuloksia ja ajatelmia Teija Rautiainen Mikkelin ammattikorkeakoulu Marjo Särkkä-Tirkkonen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi?

Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi? Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet -hanke (LT-INNO) Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi? MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki

Lisätiedot

LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE. Lappeenranta 13.2.2014 Hanne Husso

LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE. Lappeenranta 13.2.2014 Hanne Husso LÄHIRUOKAA KUNTALAISTEN LAUTASELLE Lappeenranta 13.2.2014 Hanne Husso 24.2.2014 2 - Meri-Lapin alue - Aloite Kemi-Torinon seutuvaltuustolle paikallisten tuotteiden ja raaka-aineiden käytön lisäämiseksi

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy

Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Lähiruokatukku LähiPuoti Remes Oy Mitä on lähiruoka? - Ei virallista määritelmää. - Asiasta useita eri tulkintoja - Hallituksen Lähiruokaohjelma -> miten lähiruokaa edistetään vuoteen 2020 mennessä. *

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

LUOMUHORECA RYHMÄ. 21.01. 2014 klo 10.00-12.00, Pääposti, Punainen neuvotteluhuone

LUOMUHORECA RYHMÄ. 21.01. 2014 klo 10.00-12.00, Pääposti, Punainen neuvotteluhuone LUOMUHORECA RYHMÄ 21.01. 2014 klo 10.00-12.00, Pääposti, Punainen neuvotteluhuone Osanottajat Nimi Paikalla 21.1.2014 Tiina Ahola, Palmia x Regina Ekroos, Espoo Catering Leila Fogelholm, Fazer Food Service

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014

Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 1 Pitääkö kotimaista ruokaa brändätä Suomessa? Tiivistelmä Agronomiliiton jäsenseminaari 25.10.2014 Outi Hohti, viestintäpäälikkö S-ryhmän marketkauppa Twitter: @hohti Kotimaisuus S-ryhmän marketkaupassa

Lisätiedot

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014

Arkea & Lagerblad Foods. Tuotekehitysyhteistyö. Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea & Lagerblad Foods Tuotekehitysyhteistyö Paula Juvonen 1.4.2014 Arkea asiakkaan kanssa 2.4.2014 1 Arkea (Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy) Aloitti toimintansa 1.1.2012 Omistajana Turun kaupunki ja

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

TUNNETAANKO LUOMU

TUNNETAANKO LUOMU Luomu keittiöissä Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista www.ekocentria.fi

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta

Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Kysyntäohjautuva naudanlihantuotanto Kuinka vastaamme kuluttajien odotuksiin naudanlihantuotannosta Pohjois- Suomen Nurmipäivät 12.1.2012 Mitä kuluttajat odottavat? 2 12.1.2012 Ostopäätöksiin vaikuttavat

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja Voimametsistä viherkattoihin -työpaja 1 Teppo Tutkija 12.6.2015 Voimametsistä viherkattoihin Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 1.1.2015-31.12.2017

Lisätiedot

Alueellisen kehittämisohjelman perusteita. Ruoka-Kouvola teema 2015 31.12.2015 Manu Rantanen & Riitta Kaipainen

Alueellisen kehittämisohjelman perusteita. Ruoka-Kouvola teema 2015 31.12.2015 Manu Rantanen & Riitta Kaipainen Alueellisen kehittämisohjelman perusteita Ruoka-Kouvola teema 2015 31.12.2015 Manu Rantanen & Riitta Kaipainen 31.12.2015 1 Sisältö 1. Tausta: Ruoka-Kouvola kumppanuustoiminta vuonna 2015 2. Keskeisiä

Lisätiedot

Lähiruokaa totta kai! Näe hyvä lähelläsi seminaari Joensuu

Lähiruokaa totta kai! Näe hyvä lähelläsi seminaari Joensuu Lähiruokaa totta kai! Näe hyvä lähelläsi seminaari 29.1.14 Joensuu Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön keskitetään koko kunnan aterioiden

Lisätiedot

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus

Lisätiedot

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa?

Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? KTT Hanna Leipämaa-Leskinen Luonnontuotteiden markkinointi Miten ymmärtää kuluttajaa? 14.5.2014 elintarvikkeita ja kosmetiikkaa -seminaari 1 Mitä suomalaiset kuluttajat arvostavat? elintarvikkeita ja kosmetiikkaa.

Lisätiedot

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu

LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005. Minna Kantén Finfood Luomu LUOMUMARKKINOISTA 15.2.2005 Minna Kantén Finfood Luomu 1 LUOMUMYYNNIN ( ) JAKAUTUMA hedelmät 9% vihannekset 24% muut 32% maito 17% jauhot/hiutaleet 7% tuoreet leipomotuotteet 11% Lähde: A.C.Nielsen, Kotitalouspaneeli,

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Sanoista säästöihin! -Kestävien hankintojen vuosiseminaari 22.03.2013 EkoCentria Anu Arolaakso EkoCentria Tuotamme kestäviin hankintoihin liittyviä viestintä-

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Ruokaketju NYT Made In Varsinais-Suomi. Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus

Ruokaketju NYT Made In Varsinais-Suomi. Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus Ruokaketju NYT Made In Varsinais-Suomi Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskus johanna.mattila@utu.fi Ruokaketju Varsinais-Suomessa tilastokoonti Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN LAPISSA

ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN LAPISSA ELINTARVIKEYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMINEN LAPISSA Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 19.11.2008, Rovaniemi Jussi Veijola MTT Kasvintuotannon tutkimus, Rovaniemi Esityksen sisältö Elintarvikealan

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

FORSSAN, HUMPPILAN, JOKIOISTEN, TAMMELAN JA YPÄJÄN ALUETALOUDELLINEN MALLI

FORSSAN, HUMPPILAN, JOKIOISTEN, TAMMELAN JA YPÄJÄN ALUETALOUDELLINEN MALLI FORSSAN, HUMPPILAN, JOKIOISTEN, TAMMELAN JA YPÄJÄN ALUETALOUDELLINEN MALLI 2 LÄHIRUOKA SEUDUN VOIMAVARAKSI Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä tunnetaan. Sen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun

Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun Case Helsinki - päiväkotien siirtyminen luomuun 20 / 20 -seminaari 21.3.2013, Pro Luomu ja EkoCentria Ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Koulu- ja päiväkotipalvelut Palmia catering-palvelut aulikki.johansson@palmia.fi

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot