Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön kehittämistyössä Lapissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön kehittämistyössä Lapissa"

Transkriptio

1 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön kehittämistyössä Lapissa Maija Uusisuo Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö Lapin liitto

2 Sisältö Tilastot Lapin strategiajohtamisessa Toimialakohtainen seuranta Lapin kehityksen seuranta

3 Maakuntatason suunnittelujärjestelmä MAAKUNTASUUNNITELMA pitkä aikaväli yleispiirteinen strategia ja kehittämistavoitteet valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet MAAKUNTAOHJELMA keskipitkä aikaväli kärkihankkeet rahoitussuunnitelma MAAKUNTAKAAVA pitkä aikaväli alueiden käytön yleiset periaatteet ja tavoitteet aluevaraukset ja yhteystarpeet valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA lyhyt aikaväli, valmistellaan vuosittain kehittämisen konkretisointi maakunnan esitykset valtion budjettiin KUNTAKAAVOITUS kuntien maankäyttöstrategiat yleis- ja asemakaavoitus

4 Tilastotiedot Lapin strategiajohtamisessa Kehityshankkeiden kohdentaminen Nykytila Trendit Tavoitteen määrittely Hankkeiden arviointi alan kehitykseen verrattuna Lapin kehityksen seuranta Suhdannekatsaukset Toimialakohtaiset seurannat Kuntatalouden kehittymisen seuranta

5 Määrälliset kehitystavoitteet Lapin maakuntasuunnitelma määrälliset kehitystavoitteet 2000 Lähtötaso tavoite 2020 tavoite 2030 Väestökehitys väkiluku (TK, väestötilasto) *(2008) muuttotase *(2008) keskimäärin noin / vuosi keskimäärin / vuosi luonnollinen väestönmuutos *(2008) positiivinen keskimäärin / vuosi Työmarkkinat ja huoltosuhde työpaikat (TK, työssäkäyntitilasto) *(2006) työttömyysaste (TEM, 17,3 % 12,6 % *(2008) maan keskiarvo työllisyyskatsaus) työvoima (TK, työssäkäyntitilasto) *(2007) työllisyysaste (TK, työvoimatutkimus) 57,2 % 62,3 % *(2008) maan keskiarvo huoltosuhde (TK, työssäkäyntitilasto) 1,76 1,57 *(2007) 1,4-1,5 1,3-1,4 Alue- ja kuntatalous bkt/asukas % koko maan tasosta (TK, aluetalouden indikaattorit) 85,7 % 81,7 % *(2007) 95,0 100,0 Teollisuuden, kaivosten ja energian *(2006) työpaikat (TK, työssäkäyntitilasto) Matkailuliikevaihto M *(2007) Matkailutyöllisyys htv *(2007) kuntien vuosikate /asukas *(2008) positiivinen Koulutus ja hyvinvointi tutkinnon suorittaneiden osuus % 57,7 63,5 *(2007) maan keskiarvo Ikävakioitu sairastavuusindeksi 110,7 113,0 *(2008) maan keskiarvo = 100

6 Lapin väestötavoite Lapin väestökehityksen trendilaskelma ja tavoiteura Asukasta Toteutunut kehitys Tilastokeskuksen trendilaskelma Lapin tavoiteura

7 Muut strategiat ja ohjelmat Lapin energiastrategia Lapin matkailustrategia Valmisteilla 1/ /2010 Lapin ilmastostrategia Valmisteilla 3/ /2011 Lapin liikennejärjestelmä Valmisteilla 4/ /2011 Lapin teollisuusstrategia Valmisteilla 3/2010-4/2011

8 Lapin teollisuusstrategia Liikevaihto 2008, Lappi F Rakentaminen Metallien jalostus Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden, tietokoneiden, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Sahatavaran, puutuotteiden ja huonekalujen valmistus 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Elintarvikkeidenja juomien valmistus Televiestintä, tietopalvelutoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta Liikevaihto (milj. euroa) TOL 2008 Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus

9 Lapin teollisuusstrategia Henkilöstö 2008, Lappi F Rakentaminen Metallien jalostus Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden, tietokoneiden, eloktronisten, optisten ja sähkölaitteiden D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Sahatavaran, puutuotteiden ja huonekalujen valmistus Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Elintarvikkeidenja juomien valmistus Televiestintä, tietopalvelutoiminta TOL 2008 Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus

10 Toimialakohtainen seuranta Toimialaraportit vuonna 2010 Työnvälityspalvelut Tekninen konsultointi Kaivosteollisuus Elintarviketeollisuus Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Sähkölaitteiden valmistus Ympäristöteknologian koneet PK-bioenergia Matkailun yleisosa Matkailun ohjelmapalvelut Sosiaalipalvelut Raportit ladattavissa maksutta osoitteesta Myös aikaisemmin ilmestyneet raportit Muut aineistot Lapin matkailutilastollinen vuosikirja

11 Toimialaraportit Tilastollinen tarkastelu Toimialan rakenteesta Yritykset ja toimipaikat koko Suomi / alueellinen jakauma Henkilöstö Markkinoiden rakenne ja kehitys Kokonaiskuva Asiakastoimialat Vienti ja tuonti Tuotanto Investoinnit Aineelliset ja aineettomat investoinnit Taloudellinen tilanne Liikevaihdon kehitys Kustannusrakenne ja kannattavuus

12 Toimialaraportit Lähteet Toimiala Online, Tilastokeskus Tullihallitus, ULJAS-tietokanta Työ- ja elinkeinoministeriö Toimialan omat tutkimuslaitokset Muut lähteet

13 Liikevaihdon kehitys Metallimalmien louhinta (TOL07) (indeksi 2005=100) Kausitasoitettu sarja Trendisarja Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus

14 Investoinnit Metallimalmien louhinta (TOL07) e Kokonaisinvestoinnit (aineelliset ja aineettomat) Rakennusinvestoinnit Investoinnit koneisiin ja kalustoon 2009e = ennakkotieto Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus

15 Taloudellinen tila Käyttökate %, kivituotteiden valmistus % Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus

16 Ikärakenne Luonnonkiviala vs. kaikki toimialat ,5 4,0 3,5 3,0 % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Luonnonkiviala ( ) Kaikki toimialat yhteensä Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus

17 Lapin matkailutilastollinen vuosikirja Vuosittain päivitettävä nettijulkaisu Toimialan tarkastelutasot Globaalitaso Suomi Pohjoismaat Lappi Seutukunnat Matkailukeskukset

18 Lapin matkailutilastollinen vuosikirja Lähteet Majoitustilastot rekisteröidyt yöpymiset Finavia Oyj Toimiala Online, Tilastokeskus Tilastokeskus, Asiakaskohtainen toimialapalvelu Muut lähteet

19 Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v Rekisteröidyt yöpymiset Lapissa Rek. yöpymis Lähde: Tilastokeskus Domestic Foreign Total V ,2 milj. rek. yöpymistä, (Tavoite 2010: 2,6 milj.) Muutos - 4,9 % (+ 5,6 % vuosikasvutavoite) Suomi 0,1 % (+ 4 %) Ulkomaat - 12,6 % (+ 8 %) Lähde: Satu Luiro, Lapin liitto Matkailun toimialapäivät

20 Rekisteröidyt yöpymiset markkina-alueittain Lapin rek. yöpymiset markkina-alueittain Rek. yöpymis Lähde: Tilastokeskus UK Germany France Netherlands Norway Russia Switzerland Italy Pudotusta kaikilla markkina-alueilla, eniten Brittimarkkinoilla Lähde: Satu Luiro, Lapin liitto Matkailun toimialapäivät

21 Lapin kehityksen seuranta Lapin kehityksen seuranta seutukunnittain ja koko Lappi tasolla Indikaattorit määritelty maakuntaohjelmassa Lapin suhdanteet Kuntataloustilastot Toimialakohtaiset seurannat

22 Lapin kehityksen seuranta 160 Koko talouden (tol A-X) liikevaihdon vertailu alueittain 140 Indeksi 2005= / / / / / / / / / /2009 Lappi Rovaniemi Kemi-Tornio Tunturi-Lappi Pohjois-Lappi Itä-Lappi Torniolaakso Koko maa Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu

23 Lapin kehityksen seuranta Liikevaihdon kehitys Lapin maakunnassa: Teollisuus (TOL C) Indeksi 2005= / / / / / / / / / /2009 Alkuperäinen Kausitasoitettu Trendi Lähde: Tilastok esk us, Asiak ask ohtainen suhdannepalvelu

24 Tilastojen käytön rajoituksia Toimialaluokitus ei huomio uusia toimialaoja Luonnontuoteala Ohjelmapalvelut Luovat alat Pienillä toimialoilla Tietosuojalainsäädäntö estää tietojen saannin Tilastojen virheet korostuvat Matkailualalla tilastointikäytännöistä johtuen rekisteröidyt yöpymiset kattaa n. 1/3 kaikista yöpymisistä Mökkimajoitus on tilastoinnin ulkopuolella Tilastoinnin viive etenkin toimintaympäristön nopeissa muutoksissa

25 Yhteenveto Tilastoja käytetään ja hyödynnetään laajasti Tilastotiedot ovat perusta kehittämistoimien suunnittelulle ja toimenpiteiden vaikutusten seurannalle Tiedon luotettavuus tärkeää Rajoitteet huomioitava Toimintaympäristön nopeat muutokset asettavat entistä suurempia vaatimukset ajantasaiselle tiedolle

26 KIITOS

EAKR ohjelman mahdollisuudet ja ohjelmien yhteensovittaminen Ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitto 20.11.2008

EAKR ohjelman mahdollisuudet ja ohjelmien yhteensovittaminen Ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitto 20.11.2008 EAKR ohjelman mahdollisuudet ja ohjelmien yhteensovittaminen Ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen Lapin liitto 20.11.2008 Rovaniemi paisuu, muu Lappi tyhjenee Yle Lapin Radio 20.11.2008 Lapin väkiluku pienenee

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.03.2008 13.03.2008 A 1 A) Budjettirahoitteinen

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennus- jppuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennus- jppuusepäntuotteiden valmistus Puutalojen ja rakennus- jppuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima-

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tilastojen tarjonta Pohjois-Savon liitossa (aluekehitys) Jari Jääskeläinen

Tilastojen tarjonta Pohjois-Savon liitossa (aluekehitys) Jari Jääskeläinen Tilastojen tarjonta Pohjois-Savon liitossa (aluekehitys) Jari Jääskeläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Tilastotietopalvelu 2. Aluetalouden seuranta 3. Ennakointi ja ennakointitiedon portaali 4. Strategia- ja

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Julkaisu xxx 2014 Julkaisu xxx 2014 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi

Lisätiedot

METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä. Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011

METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä. Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011 METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011 Planner of Regional Development M.Sc. Forestry Joint Authority of Kainuu Region/ Planning and Development Division/ Regional

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Kaivosteollisuus Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Julkaisu xxx 2014 Julkaisu xxx 2014 POKAT 2017 Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia kestävästi

Lisätiedot

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Huonekaluteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Kone- ja laiteteollisuus

Kone- ja laiteteollisuus Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 7 13.9.7 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Seurantaraportti 2013 12.6.2013 Kainuun liitto 2013 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET... 7 4. STRATEGISET TOIMINTALINJAT

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA 2030 Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS 28.10.2013 0 Esipuhe... 2 Tiivistelmä... 3 JOHDANTO... 4 Maakuntakaava osana suunnittelujärjestelmää... 4 Maakuntakaavan sisältövaatimukset...

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta Toimintaympäristö TTL Lappeenranta Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan 26 482

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Seurantaraportti 2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 4 3. OHJELMAN TAVOITTEET... 5 4. STRATEGISET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011

Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä. Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian ja energiatehokkuuden ajankohtaispäivä Toimialapäällikkö Markku Alm Rovaniemi 25.1.2011 Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008 toimialaluokituksessa

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot