Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarpeet"

Transkriptio

1 Kotkan Haminan seutu Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarpeet Nuokkosaaret. Kuva: Juha Reivilä Tykenelikko2-hanke 2015 Liisa Avelin

2 Kotkan Haminan seudun matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarpeet Kartoituksen tausta Tämä raportti on koottu haastatteluista, joita tehtiin 13:ssa Kotkan Haminan seudulla toimivassa matkailualan yrityksessä. Toimialoina olivat matkailun ohjelmapalvelut (viisi), museot (kolme), hotellit (kolme) ja matkanjärjestäjät (kaksi yritystä). Haastattelut ja niiden perusteella laaditun osaamiskartoituksen toteutti Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto/liisa Avelin maalis huhtikuussa Haastatteluissa yrityksiltä kysyttiin, mitä ammattiryhmiä heillä työskentelee ja mitä tietoja ja taitoja heiltä tällä hetkellä työssään edellytetään. Toinen kysymys ennakoi tilannetta 3-5 vuoden päästä: Mitkä osaamiset tulevaisuudessa korostuvat? Mitä aivan uutta osaamista tullaan tarvitsemaan? Kolmas teema liittyi sellaiseen osaamiseen, jota yrityksessä pitäisi välittömästi kehittää. Osaamiskartoitus toteutettiin C&Q-järjestelmällä ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittaman Tykenelikko2-hankkeen tuella. Raporttia on täydennetty vuonna 2012 haastatelluissa seudun ravintoloissa (viisi yritystä) esiin nousseilla osaamistarpeilla.

3 Tulosten yhteenveto Monitaitoisuus toistui kaikkien yritysten haastatteluissa. Matkailu- ja ravitsemisalalla ollaan joustavia, tartutaan toimeen ja ylitetään perinteisten ammattiryhmien rajat. Yritysten vastauksissa korostuivat myös laadukkaan asiakaspalvelun merkitys, vuorovaikutustaidot, kustannustietoisuus ja elämys- ja ohjelmapalvelujen suunnittelu- ja tuotteistustaidot. Kielitaito on itsestäänselvyys. Usein alalle hakeudutaan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta: matkailu on elämäntapa. Markkinointiosaaminen koettiin erittäin tärkeäksi, ja some-kanavien tehokas hyödyntäminen mainittiin yhtenä keskeisenä tulevaisuuden haasteena. Nykyisinä osaamisvaatimuksina mainittiin kaikissa matkailualan yrityksissä: asiakaspalvelutaidot, asiakkaan positiivisen yllättämisen taito henkilökohtainen kiinnostus matkailualaa kohtaan (matkailu elämäntapana) luonto-opastuksen hallinta (luontoretkikohteiden esittely, maasto-opastus) kustannustietoisuus ja taloudellinen ajattelu Tulevaisuudessa korostuvat: palveluhenkisyys, asiakaspalvelutaidot tietous oman alan uusista laeista ja säädöksistä elämys- ja ohjelmapalvelujen suunnittelu- ja tuotteistustaidot tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä, internetin tehokäyttö lähiruokaosaaminen, uusimpien raaka-aineiden ja ruokalajien tuntemus Välitön lisäosaamistarve: ensiaputaidot omien palvelujen/tuotteiden markkinointitaidot ymmärrys sosiaalisen median hyödyntämisestä ja käyttömahdollisuuksista riittävä vieraan kielen osaaminen

4 Nykyiset osaamisvaatimukset Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot Sosiaalisuus, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot Paikallisen luonnon ja eläimistön ja oman toimintaympäristön tuntemus Ryhmätyötaidot, ryhmän hallinta, asiakkaan neuvonta- ja opastustaidot Elämyspalvelujen tuottamiseen liittyvä osaaminen Aitous, rehellisyys, luotettavuus Myönteinen asenne, intohimo omaan työhön Sopeutumiskyky ja joustavuus, muutosvalmius Ravitsemispalveluihin liittyvä osaaminen (kahvitukset, lähiruoka, eräkokkaus) Työturvallisuusosaaminen Kielitaito Myyntihenkisyys, kaupantekotaidot, markkinointiosaaminen Ympäristöosaaminen, ekologisuus Tuotekehitysosaaminen, innovatiivisuus, luovuus Jämäkkyys, rohkeus, itseluottamus Tilausajojen hallinta, kuljetusreittien luominen ja optimointi Henkilön siisti, neutraali, asiallinen olemus Kulttuuripalveluihin liittyvä osaaminen Yleinen kunnossapito-osaaminen Ammattitaidon kehittäminen, erikoistuminen Matkailun ohjelmapalvelut Aikataulujen optimointi, aikataulussa pysyminen 8 Työn korkea laatutaso Ajoneuvojen huoltotaito ohjelmapalveluyritystä 16 työntekijää

5 Tulevaisuudessa korostuva osaaminen Erikoistuminen, spesialisoituminen omassa työssä 3 % Palveluhenkisyys, asiakaspalvelutaidot 38 % Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 12 % Hyvä työn laatu, laadukkaan työn tekeminen 17 % Uusien energiamuotojen tuntemus 18 % Kokouspalvelujen perustekniikat, kokouspalvelujen hoitaminen 6 % Matkailun ohjelmapalvelut Ruokapalveluosaaminen 6 % 5 ohjelmapalveluyritystä 16 työntekijää

6 Välitön lisäosaamistarve Uusien markkina-alueiden löytäminen, markkinamahdollisuuksien tunnistamisen taito 5 % Erilaisten tuote- tai palvelukokonaisuuksien myyntitaidot Hakukonemarkkinointiin liittyvä osaaminen 5 % Asiakkaan positiivinen yllättämistaito Hinnoittelun kehittäminen Asiakaspalvelun merkityksen ymmärtäminen Oman toimialan lainsäädännön tuntemus Ensiaputaidot Oman toiminta-alueen, toimintaympäristön ja sen erityispiirteiden tuntemus, paikallistuntemus 4 % Ohjelmapalvelujen ohjaus- ja opastustaidot 5 % Kiinteistönhallinnan ja -hoidon avustavien ja yleistehtävien hallinta 18 % Elämysten tuottamiseen liittyvä osaaminen Matkailun ohjelmapalvelut 3 ohjelmapalveluyritystä 9 työntekijää

7 Nykyiset osaamisvaatimukset Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot Tilausajojen hallinta, matkustusasiakirjat, rajamuodollisuudet Oppimiskyky, muutosvalmius, tilannetaju, kiireen sietokyky Matkailualan erikoisosaaminen, kiinnostus matkailualaa kohtaan Markkinointitaidot, myyntihenkisyys, myyntitaidot Vastuuntuntoisuus, huolellisuus, rohkeus, positiivisuus Liiketoimintaosaaminen Monikulttuurisuustaidot, kansainvälisyysmyönteisyys Matkanjärjestäjät Kielitaito 22 Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä 13 Motivaatio, intohimo omaan työhön 12 Eettinen osaaminen 12 Ryhmätyötaidot 5 Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky matkanjärjestäjää 12 työntekijää

8 Tulevaisuudessa korostuva osaaminen Muuttuva lainsäädäntö, tietous oman alan uusista laeista, säädöksistä ja määräyksistä 28 % Tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmistojen ja teknologioiden omaksuminen 18 % Kuljetusreitin luominen, kuljetusreitin optimointitaito Matkanjärjestäjät Sähköinen myynti, myyminen verkkokaupan kautta, internet-kauppa, nettikauppa 18 % Majoituspalveluiden hinnoittelun perusteiden hallinta, Revenue Management Kansainvälisyysmyönteisyys, ymmärrys monikulttuurisesta maailmasta 18 % 2 matkanjärjestäjää 10 työntekijää

9 Välitön lisäosaamistarve Tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen 23 % Microsoft Office -ohjelmien perustuntemus ja käyttötaidot 11 % Organisaation tiedonhallintajärjestelmien hallinta ja hyödyntäminen 12 % Matkanjärjestäjät Kustannustietoisuus, taloudellinen ajattelu, tulosajattelu 12 % Tuotetietous, tuotetuntemus, tuoteosaaminen (liikeelämän palvelutuotanto) 12 % Omien palvelujen/tuotteiden markkinointitaidot, markkinointiosaaminen 12 % Asiakaspalvelun merkityksen ymmärtäminen 12 % Ohjelmapalvelujen ohjausja opastustaidot 6 % 1 matkanjärjestäjää 6 työntekijää

10 Nykyiset osaamisvaatimukset Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä Palveluhenkisyys, asiakaspalvelutaidot Kulttuurialoihin liittyvä osaaminen Museot Vastuuntuntoisuus, huolellisuus, tarkkuus 22 Markkinointiosaaminen 20 Sopeutumiskyky ja joustavuus 19 Kielitaito 18 Omatoimisuus, itseohjautuvuus 16 Arvotavaran pakkaamistaidot, kuljetus- ja logistiikkapalvelujen yleinen 16 Ryhmänohjaus- ja opastustaidot 15 Tehokas työskentelytapa, ahkeruus, kiireen sietokyky 13 Ohjelmapalvelujen suunnittelu- ja käsikirjoitustaidot 13 Myytävien tuotteiden tuntemus, kassaohjelmistojen hallinta, 10 Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky 9 Tiimityöskentelytaidot 9 Visuaalinen silmä, graafisen suunnittelun osaaminen 9 Tekninen ja tuotannollinen yleisosaaminen 8 Siisti olemus, hyvä fyysinen kunto 7 Työsuhdeasioihin liittyvä osaaminen 7 Toiminnan rahoituksen periaatteiden tuntemus museota 29 työntekijää

11 Tulevaisuudessa korostuva osaaminen Visuaalinen suunnittelutaito, visuaalisen ilmeen luomisen hallinta 8 % Tulevaisuusorientoituneisuus ja ennakoiva ote 4 % Ymmärrys sosiaalisen median hyödyntämisestä ja käyttömahdollisuuksista 4 % Eri rahoitusmahdollisuuksien tunteminen ja kyky hyödyntää niitä 8 % Museot Näyttelytekniikan, näytteillepanotekniikan hallinta 8 % Mukautumiskyky toiminnan ja työn muutoksiin, luopuminen ja poisoppiminen vanhoista käytännöistä 16 % Paikallishistorian tuntemus 4 % Tiedonhankintataito kohdemarkkinoiden tuotevaatimuksista 8 % Asiakkaan erityisvaatimusten, yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 8 % Asiakkaiden tutustumiskäyntien hallinta 8 % Verkostoituminen ja yhteydenpito toiminnan kannalta merkittäviin henkilöihin, yhteistyötahoihin Elämys- ja ohjelmapalvelujen suunnittelu- ja tuotteistamistaidot 20 % 3 museota 6 työntekijää

12 Välitön lisäosaamistarve Museot Ennakkoluulottomuus, avoin uudelle, uusista asioista innostuminen 33 % Ymmärrys sosiaalisen median (some) hyödyntämisestä ja käyttömahdollisuuksista 67 % 1 museo 2 työntekijää

13 Nykyiset osaamisvaatimukset Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot Sopeutumiskyky ja joustavuus, stressinsietokyky Hotellit Ravitsemispalveluihin liittyvä osaaminen 38 Yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot, sosiaalisuus, kohteliaisuus 30 Motivaatio, monitaitoisuus, aktiivinen ja myönteinen asenne omaan työhön 24 Siisteys, rauhallisuus, kärsivällisyys, rehellisyys, luotettavuus 23 Paikallistuntemus, tapahtumapaikkojen ja järjestettävien tapahtumien tuntemus 21 Ongelmanratkaisukyky, töiden priorisointi- ja ajankäytön arviointikyky, tehokkuus 18 Myyntihenkisyys 16 Kielitaito 16 Tietotekniikan perustaidot 15 Neuvottelutaidot, asiakkaan kuuntelemisen taito 13 Oman organisaation laskutuskäytäntöjen tuntemus 10 3 hotellia 14 työntekijää

14 Tulevaisuudessa korostuva osaaminen Kustannustehokas, tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa 10 % Hotellit Tietotekniikan perusosaaminen ja internetin hyödyntäminen omassa työssä 33 % Kiinnostuneisuus omaa alaa kohtaan 20 % Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 20 % Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen 17 % 2 hotellia 11 työntekijää

15 Välitön lisäosaamistarve Rohkeus heittäytyä, omasta rajoittuneisuudesta irtipääseminen 22 % Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen 34 % Hotellit Luottamuksellisten asiakassuhteiden saavuttamisen taito 22 % Omasta palvelusta kertomisen taito 22 % 1 hotelli 3 työntekijää

16 Nykyiset osaamisvaatimukset Tarjoilun perustekniikat- ja taidot Vastuullisuus, tunnollisuus, kärsivällisyys, kohteliaisuus, psykologiset taidot Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius Raaka-aineiden perustuntemus, käsittelytaidot Ravitsemispalvelujen toimintojen tunteminen, kokonaisuuden hahmottaminen Muutosvalmius, sopeutumiskyky ja joustavuus, monitaitoisuus Oman alan perustaidot (hygieniaosaaminen, laatutietoisuus, atk-taidot, Tilausten vastaanottoon liittyvä osaaminen, hävikin hallinta Ruoanvalmistustiedot, perusteoriatietous, alkoholituntemus Tehokkuus, ripeys, kustannustietoisuus Erilaisten ruokien valmistustaidot Motivaatio, aktiivisuus, myönteinen asenne omaan työhön Oppimishalukkuus, ajan tasalla pysyminen, kehittävä työote Siivousalan yleistehtävien hallinta Kassatyöskentely, erilaisten maksuvälineiden käsittelytaidot Rohkeus, uskallus, jämäkkyys Hankintaosaaminen Siisti, asiallinen olemus, hyvä fyysinen kunto Suullinen ja kirjallinen viestintätaito, vuorovaikutustaidot Verkosto-osaaminen Me-henkisyys, moniammatillinen yhteistyöosaaminen Oman ammattialan matemaattinen osaaminen Rohkeus käyttää vierasta kieltä Ideointikyky, luovuus, tuotekehitys- ja suunnitteluosaaminen Myyntihenkisyys Oman organisaation toimintakokonaisuuden tuntemus Dieettitietous, asiakaspalvelu ja neuvonta Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen Ravintolat 6 ravintolaa 64 työntekijää

17 Tulevaisuudessa korostuva osaaminen À la carte -ruokien valmistus, gourmet-, juhlaruokien valmistus 13 % Vatitarjoilun hallinta 7 % Ravitsemispalvelujen erikoisosaaminen 7 % Tietotekniikan hyödyntäminen omassa työssä 11 % Oman toiminta-alueen ja sen erityispiirteiden tuntemus, paikallistuntemus 6 % Ravintolat Ruoanvalmistuksen kokonaisuuksien hallinta 15 % Viinien tuntemus, viinien valintaan liittyvä osaaminen 7 % Käsityötaidot 4 % Uusimpien raaka-aineiden ja ruokalaijien tuntemus 17 % Ravitsemispalvelujen tuotetietous 7 % Hygieniatietous, omavalvontatietous 6 % 6 ravintolaa 56 työntekijää

18 Välitön lisäosaamistarve Kustannustehokas, tuloksellinen ja taloudellinen toimintatapa, kustannusrakenteiden tunteminen 20 % Sisäinen yrittäjyys asiakaspalvelutilanteissa 5 % Oman organisaation palvelujen ja niiden sisällön tuntemus, kokonaisuuden hahmottaminen Ensiavun peruskurssin edellyttämä Ravintolat Ongelmanratkaisukyky 5 % Auttava venäjän kielen taito 8 % Tiedon hankintaan, tiedonhakuun liittyvä osaaminen, tiedon etsiminen eri lähteistä 5 % Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 5 % Osaston, yksikön johtamistaidot, ryhmän johtaminen Hävikin ehkäisyyn 1 % liittyvä osaaminen 5 % Varastonhallinta ja varastointi, varastokirjanpidon hallinta 4 % Annoskorttien suunnittelu ja kustannuslaskenta, katelaskenta Ruokaleipien valmistuksen hallinta 6 % Viinilistan, viinien tuntemus, viinien valintaan liittyvä osaaminen 6 % 6 ravintolaa 35 työntekijää

19 Lisätietoja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Yrityspalvelut Työelämäpalvelujen koordinaattori Liisa Avelin Kymenlaaksonkatu 29, Kotka facebook.com/ekami.fi

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima?

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 47/2014 TUULA VEHMAS Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2012:13 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI

GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Raportit ja selvitykset 2013:13 Opetushallitus ja tekijät

Lisätiedot

ForeAmmatti-infopaketit

ForeAmmatti-infopaketit ForeAmmatti-infopaketit ForeAmmatti-infopakettien tavoitteena on tarjota ennustetietoa ammattien työmarkkinatilanteesta Pirkanmaalla heinäkuu 2010 kesäkuu 2011 välisenä aikana. Infopaketeissa olevat työllisten

Lisätiedot

Suurtalouskokkina pääkaupunkiseudulla Catering-alan ammattitaitovaatimukset muutoksessa

Suurtalouskokkina pääkaupunkiseudulla Catering-alan ammattitaitovaatimukset muutoksessa Suurtalouskokkina pääkaupunkiseudulla Catering-alan ammattitaitovaatimukset muutoksessa Teittinen, Leena 2009 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suurtalouskokkina pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena KOTITYÖPALVELUSELVITYS ETELÄ-SAVOSSA Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen hanke Suvi Korhonen Kirsi Lappalainen PROAGRIA

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan osaamistarpeet 2015

Vähittäiskaupan osaamistarpeet 2015 Vähittäiskaupan osaamistarpeet 2015 Mitä vähittäiskaupan myyjien ja esimiesten on osattava lähitulevaisuudessa? Ennakointikamari 10.3.2011 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA 0 TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA Jaana Heikanen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Logistiikan koulutusohjelma YAMK Tekniikan ja liikenteen ala 1 KUVAILULEHTI Tekijä(t) Heikanen, Jaana Julkaisun

Lisätiedot

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen ja sen yhteys opetussuunnitelman kehittämiseen Ida Abendstein, Nelli Hemminki Opinnäytetyö Hotelli-

Lisätiedot

Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala

Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi Tampereen teknillinen yliopisto Porin yliopistokeskus Mikko Huhtala 2013 Koulutuksen laadullinen ennakointi / Osaamistarpeiden ennakointi

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV. Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV. Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma Matkailupalvelujen tuottaja Aikuiskoulutus, näyttötutkinto TUTKINTOKOHTAINEN OSA Valmistava koulutus 2013-15 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

Osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa

Osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa Osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari Pirkanmaalla 28.3.2007, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) 1 Matkailuyrityksen voimavarat osaaminen

Lisätiedot

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa Oulun seutu 2 Tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet Teksti:

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys

Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Tekstiili- ja vaatetusalan laadullisen ennakoinnin selvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunnalle kuuluvien tutkintojen ennakoinnin selvitystyö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Laadullisen ennakoinnin lisäselvitys Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 10/2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Ennakointiselvityksen tausta ja tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

SIIVOOJAN TYÖN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

SIIVOOJAN TYÖN AMMATTITAITOVAATIMUKSET SIIVOOJAN TYÖN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Minna Lahtinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1.4.2004

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ALAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHIT- TÄMINEN TULEVAISUUDESSA Tässä luvussa esitetään SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot