TEUVAN KUNTA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEUVAN KUNTA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020"

Transkriptio

1 TEUVAN KUNTA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 LUONNOS

2 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT MAANKÄYTÖN NYKYTILA Parran maankäyttö Sotkan maankäyttö KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI Kehittämiseen vaikuttavat suunnitelmat Sotka ja Parra Suomen matkailun aluerakenteessa Kysyntä Parran lammen laajentaminen Kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia Arvio kehittämispotentiaalista VISIO JA TAVOITTEET...26 Visio ja strategiset tavoitteet TOIMINNALLISET KONSEPTIT...26 Parran ja Sotkan kehittämiskonseptit Yhteistyö Yhteismarkkinointi Seuranta MAANKÄYTTÖ JA INFRASTRUKTUURI...26

3 3 ALKUSANAT JOHANNA PELTONIEMI KIRJOITTAA? (HANKKEEN TAUSTA, TAVOITTEET, RA- HOITTAJAT JNE.) 1 MAANKÄYTÖN NYKYTILA Parran alue sijaitsee Teuvan kunnassa ja Sotkan alue Kauhajoen kaupungissa Suupohjan seutukunnassa, jossa asuu noin asukasta. Alueiden välinen etäisyys on noin km. Parran alue koostuu kolmesta osa-alueesta: Snowpark Parra (laskettelukeskus) Luonto-Parra (reitistöjä, ravintola- ja juhlarakennus, kokoustiloja yms.) Mökki-Parra (noin 60 mökin kasvava mökkialue) Sotkan alueella toimii mm.: Rinnehiihtokeskus Sotkanrinteet ja rinnekahvila Sotkan Pirtti Hiihto- ja ampumahiihtostadion Reitistöjä (kuntorata, latuverkko, suunnistusalue Kesäteatteri Moottoriurheilukeskus Lisäksi seutukunnassa Parran ja Sotkan lähialueilla on runsaasti muuta matkailun ja vapaa-ajan tarjontaa (mm. kansallispuistot, golf-kenttä), joilla on synergiaa suunnittelualueen kanssa. Maakuntakaava Kauhajoki ja Teuva kuuluvat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava-alueeseen (2005). Maakuntakaavan mukaisesti Kauhajoen Sotkan alueella on mm. seuraavia aluevarauksia: Virkistysalue Moottoriurheilurata Sotkan lounaispuolella sijaitsee alue joka on määritelty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi Ohjeellinen moottorikelkkailun runkoreitti Ohjeellinen ulkoilureitti Luoteisosaltaan Sotka rajoittuu taajamatoimintojen alueeseen

4 4 Maakuntakaavan mukaisesti Teuvan Parran alueella on mm. seuraavia aluevarauksia: Loma-asuntoalue Virkistysalue, Parran rinteet Turvetuotantovyöhykkeen raja kulkee Parran alueen kaakkoispuolitse Alueen eteläpuolella sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue Alueen eteläpuolella sijaitsee myös luonnonsuojelualue Ohjeellinen Teuvan keskustaan, Karijoelle ja Kauhajoelle johtava ulkoilureitti Ote maakuntakaavasta Kauhajoen ja Teuvan osalta. Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asema- tai rantaasemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Parran alueelle on laadittu osayleiskaava vuonna 2000 (liite 1).

5 5 1.1 Parran maankäyttö Parran alue sijaitsee Teuvan keskustaajamasta 7 km matkan päässä. Alue on rakennettu asumattomalle metsäiselle seudulle ja on sivussa pääväyliltä. Luonto- Parran alue koostuu Snow-Parran rinnealueen eteläpuolelle laskeutuvasta alueesta, jonka laajuus on n. 40 ha. Parran mökkialueelle on rakennettu n. 60 vapaa-ajan asuntoa ja kaavoitettuna on vapaita tontteja noin 15 kpl. Mökkitonttialueen omistaa Suupohjan Osuuspankki. Lisäksi SOP:n omistuksessa on kaavoittamatta ja rakentamatta kaksi aluetta mökkialueen läheisyydessä, yhteensä noin 30 ha. Yleiskaavoitetun alueen itärajalta alkavat yksityisten maanomistajien omistamat maa-alueet, jotka rajoittaa alueen maankäyttöä. Lännessä alue rajoittuu maantiehen. Alueen pohjois- ja etelä rajoilla sijaitsevat pohjaveden hankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Parran rinteitä rajaa itä- ja länsipuolella luonnonsuojelualueet. Rinteen itäpuoli on suhteellisen jyrkkä. Luonto-Parran alueelle saavuttaessa alueen päärakennukset vastaanottavat tulijan, taustalla siintää viehättävä lampi. Päärakennuksia vastapäätä sijaitsee Parran asuntovaunualue. Alueella on 12 sähköpaikkaa, Parran päärakennuksessa sijaitsee saunat ja leirikeittiö. Alueella on tilaa noin sadalle vaunulle.

6 6 Lampi muodostaa kauniin näkymän Parran alueelle. Lampi sijaitsee Luonto-Parran keskeisellä alueella, joskin näkymättömissä loma-asuntoalueeseen nähden. Parran alueen kehittämisen suurimpia kysymyksiä on, minne mahdollinen uusi vesiaihe sijoitetaan. Vettä tarvitaan tykkilumetukseen. Vaihtoehtoisina sijaintipaikkoina on tullut esiin lammen koillispuolinen alue ja alue loma-asuntoalueen Haltijantien ja Pyökkitien välisellä suoalueella. Lammen rannassa on uimaranta hiekkarantoineen. Päärakennuksen kupeessa on lapsille leikkipaikka ja laituri.

7 7 Parran Caravan-alue, näkymä päärakennukselta. Parran rinteen suotovedet laskevat Parran lampeen. Maisemallisesti ja maankäytöllisesti lampi muodostaa alueen sydämen, jolla on myös virkistyksellisesti merkitystä alueelle. Lammen ympäristö on nykyisellään rakentamaton ja jäsentymätön. Puustoa alueella ei juurikaan ole, mikä antaa alueesta keskeneräisen vaikutelman.

8 8 Maanteitse Snow-Parran ja luontoparran välinen etäisyys on n. 2,5 km, mikä antaa mielikuvan että alueet ovat toisistaan erillään, vaikkakin Luonto-Parra sijoittuu heti laskettelurinteiden takana sijaitsevalle alueelle. Rinteiden kaakkoispuolella on runsaasti tilaa, mutta ympäristö ei nykyisellään ole kesäisin houkutteleva. Taustalla näkyy Keihäsparran alue muistomerkkeineen. Alue on laaja rakentamaton aukio, joka kaipaisi jäsentelyä ja erilaisin elementein esim. istutuksilla tai puustolla muodostettavaa tilantuntua. Parran luontokeskuksen ja rinteiden väliin jäävällä alueella on asemakaavassa osoitettu alue yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Nykyisellään alue on rakentamatonta. Kuvan oton jälkeen aluetta on siistitty risukoista. Parran loma-asuntoalue on osin toteutunut. Alue on rauhallinen vapaaajanviettopaikka luonnon helmassa. Alueesta on muodostunut tiivis kokonaisuus rakennusten sijoittuessa alueella risteilevien tonttikatujen varrelle. Lomaasuntoalueen laajentumissuunta on alueesta lounaaseen, uusia tiejärjestelyjä on hahmoteltu alueelle.

9 SUUNNITTELUKESKUS OY Sotkan maankäyttö Saavutettavuuden kannalta Sotkan alue sijoittuu erinomaisesti Kauhajoen keskustaan nähden. Alueelle saavutaan helposti kantatieltä 44, rinteet näkyvät laajalle alueelle. Rinne pysäköintialueineen vastaanottaa alueelle tulijan. Rinteiden takana saavutaan varsinaiselle toiminta-alueelle joka on muodostunut hyvin tiiviiksi maankäytöltään. Maasto on korkeuksiltaan vaihtelevaa, alue on lähes kauttaaltaan rinnettä. Sotkan alueen kartta.

10 10 Näkymä Sotkan rinteille. Sotkan rinteet näkyvät näyttävästi kantatielle 44. Rinteiden saavutettavuus on erinomaisen hyvä niiden sijaitessa lähellä Kauhajoen keskustaa, näkyvällä paikalla ohikulkijoihin nähden.

11 11 Maisemahäiriö Sotkan rinteiden pysäköintialueen laidalla Sotkan ulkoilmateatterin näyttämöä. Teatteri sijaitsee laskettelukeskuksesta ja moottoriurheilukeskuksesta erillään. Sotkan alueelle on rakennettu moottoristadion: Mikroautorata, Jokamies- ja rallycross rata. Moottoriurheilukeskuksen viereisellä alueella on myös hiihtostadionin

12 12 ampumahiihdon suorituspaikat. Melua aiheuttavat toiminnot ovat sijoittuneet yhtenäiselle alueelle. Sotkan moottoristadionin lähtöruudut. Sotkan mikroautorata. Sotkan alue on kauttaaltaan rinnealuetta. Moottoriurheiluradat, laskettelukeskus ja ampumahiihtostadion muodostavat tiiviin kokonaisuuden jotka kartalta tarkasteltuna ovat selkeitä kokonaisuuksia. Alueelle saavuttaessa on kuitenkin vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa alueesta, toimintojen sijaitessa metsäisessä rinnemaastos-

13 13 sa. Maaston korkeuseroja voidaan pitää jonkin verran maankäyttöä rajoittavana tekijänä.

14 14 2 KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI 2.1 Kehittämiseen vaikuttavat suunnitelmat Alueen kehittäminen liittyy tiiviisti sovittuihin valtakunnallisiin matkailun kehittämisen päälinjoihin, Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittämiseen sekä Suupohjan matkailun kehittämisen painopisteisiin. Suomen valtakunnallinen matkailustrategia 1 1) Luoda edellytykset ympärivuotiseen matkailun ja ammattimaisen yritystoiminnan kehittymiselle 2) Hakea matkailualan kasvua ulkomailta ja panostaa kotimaan matkailun kehittymiseen 3) Luoda matkailukeskusten saavutettavuudesta Suomen kilpailuetu 4) Kehittää vetovoimaisia matkailutuotteita ja palveluja kansainvälisille ja kotimaisille matkailijoille 5) Aikaansaada tuloksellinen, verkostomainen ja ennakoiva matkailun kehittämisen pitkän tähtäimen toimintatapa Matkailun kasvun strategiset painopistealueet ovat: Matkailukeskusten kehittäminen Teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Matkailustrategian kärkituoteteemojen toteutuksessa huomioidaan seuraavat osa-alueet: lumi- ja joulutuotteet, vesistötuotteet, hyvinvointimatkailutuote, tapahtumat, kokous-, kongressi- ja incentivematkailu, lyhytlomat, kiertomatkailu Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2 Visio: Etelä-Pohjanmaa tunnetaan aitoa pohjalaisuutta ja alueen kulttuuria tarjoavana laadukkaana matkailualueena, jonka vetovoimaiset tapahtumat, monipuoliset kokousmahdollisuudet, hyvät majoituspaikat ja persoonalliset käyntikohteet tarjoavat niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin yritys- ja vapaa-ajanmatkailijoille runsaasti vaihtoehtoisia matkailukohteita ympäri vuoden Strategiset tavoitteet vuoteen 2013: 1 Kauppa- ja teollisuusministeriö (2006): Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja Toimenpideohjelma vuosille Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia ja toimenpidesuunnitelma vuosille MATKO Matkailun koordinaatiohanke.

15 15 Matkailun kasvutavoite 3 % vuodessa Ulkomaisten matkailijoiden osuus 7 8 % (nyt 4 %) Kehittämisen painopistealueet: Matkailukeskittymien edelleen kehittäminen Teemapohjaiset tuotteet ja palvelut Matkailustrategian maakunnallisiksi matkailukeskittymiksi ei ole listattu Sotkaa eikä Parraa. Parhaillaan on menossa alueella kahden matkailun alueorganisaation Pohjanmaan Matkailu ry:n ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n toimintojen yhdistämiseen tähtäävä selvitystyö. Strategian tavoitteena on maakuntarajat ylittävän yhteisen alueorganisaation syntyminen sekä seutukohtaisten matkailuyhdyshenkilöiden nimeäminen. Suupohjan matkailun kehittämisen painopisteet 3 1) Veturikohteen / matkailukeskittymän kehittäminen alueelle 2) Teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen: - luontomatkailu (Lauhavuori ja Parra), - maaseutumatkailu, - tapahtumat ja teemamatkailu: urheilu (Sotka ja Botniaring), ruoka ja ravinto sekä pohjalainen kulttuuri Valtakunnallinen matkailustrategia tukee Sotkan ja Parran kehittämistä ympärivuotisena ja verkostomaisesti toimivanna matkailukeskuksena. Valtakunnallisten linjausten vaikutuksesta kilpailutilanteen voidaan odottaa kiristyvän koko maassa: matkailukeskuksien kehittämiseen panostetaan paljon ja nykyiset kohteet kehittyvät jatkuvasti Kaikissa matkailustrategioissa korostetaan matkailukeskusten ja teemamatkailun kehittämistä 3 E_P:n Matkailun Koordinaatiohanke MATKO (2006). Suupohjan Matkailun Painopisetalueet

16 Kauhajoki ja Teuva Suomen matkailun aluerakenteessa Suomen matkailun aluerakennetta on selvitetty luokittelemalla kunnat matkailutarjonnan ja kysynnän mukaan. Matkailun tarjontaa voidaan tarkastella jakamalla kuntien vetovoimatekijät luonnonvetovoimaan, kulttuurivetovoimaan, majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalveluihin sekä ohjelmapalveluihin ja tapahtumiin. MEK:in 4. selvityksessä kunnat ryhmiteltiin hierarkkisesti neljään matkailukuntaluokkaan A, B, C ja D sen mukaan, kuinka monipuolista ja runsasta kuntien matkailutarjonta eli vetovoimatekijät ja palvelut olivat vuonna Ylimmän A-tason matkailukuntia ovat 20 kuntaa, joihin lukeutuvat useat Lapin ja Järvi-Suomen kunnat sekä eteläisen Suomen ja länsirannikon kaupunkikeskukset. Suurin osa Suomen kunnista sijoittuu B- ja C-luokkiin. Vaatimattomimmalle D-tasolle luokitellut kunnat edustavat potentiaalisia matkailukuntia. Teuva sijoittuu D-tasolle ja Kauhajoki C-tasolle. Vetovoimaltaan Etelä-Pohjanmaan maakunta sijoittuu D-tasolle. Suuressa osassa Suomen kuntia ja maakuntia matkailun kysyntä vastaa tarjontaa. Länsiosassa maata tarjonta ja kysyntä jäävät muuta Suomea vaatimattomammaksi. Lisäksi selvitettiin yksityiskohtaisemmin eri näkökulmista alueiden vetovoimaa asteikolla 1 4. MEK:in selvityksessä luonnonvetovoimaindikaattoreita olivat sijainti, korkokuva, vesiindikaattorit, ilmastotekijät, matkailullisesti tärkeät suojelualueet sekä erityiset luonnonnähtävyydet. Pohjois-Suomi erottuu selvästi luonnonvetovoimaisimpana alueena. Luonnonvetovoimaltaan vaatimattomimmat kunnat ovat Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla, jossa on vähäiset korkeuserot, niukasti vesistöjä ja useita pinta-alaltaan pieniä kuntia. Teuva ja Kauhajoki sijoittuvat toisiksi alimpaan luonnonvetovoimaluokkaan. Kulttuurivetovoimaindikaattoreita olivat luostarit ja kirkot, rakennukset, museot ja historiakohteet, näyttämö- ja konserttitoiminta sekä pysyvät näyttelyt. Kulttuurillisesti vetovoimaisimmat kunnat sijaitsevat Etelä-Suomessa. Yhteensä 21 kuntaa jäi kokonaan ilman pisteitä kulttuurivetovoimaa mittaavilla indikaattoreilla. Teuva sijoittui kulttuurivetovoimaltaan alimpaan luokkaan ja Kauhajoki toiseksi alimpaan luokkaan. Majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalveluiden tarjontaa arvioitiin seuraavilla indikaattoreilla: majoitus- ja ravitsemispalvelut sekä liikennepalvelut. Korkeimpaan luokkaan sijoittuneet kunnat sijaitsevat pääosin Pohjois-Suomessa, Järvi-Suomessa ja rannikolla. Suuret kaupungit ja Pohjois-Suomen vahvat matkailukunnat nousevat tarjonnassa esiin. Palvelutarjonnaltaan vaatimattomia kuntia on runsaasti Pohjanmaalla ja muualla Länsi-Suomessa. Teuva sijoittui majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalveluiden vetovoimaltaan alimpaan luokkaan ja Kauhajoki toiseksi alimpaan luokkaan. Ohjelmapalveluiden ja tapahtumien indikaattoreita olivat kiinteät ohjelmapalvelut sekä tapahtumat. Ohjelmapalvelu- ja tapahtumarikkaimmat kunnat sijaitsevat pääosin 4 MEK A:155 (2007). Suomen matkailun aluerakenne 2005: Tutkimusraportti.

17 17 Pohjois-Suomessa, Järvi-Suomessa ja rannikolla. Palvelutarjonnaltaan vaatimattomimpia kuntia on runsaasti Pohjanmaalla ja muualla Länsi-Suomessa. Teuva sijoittui ohjelmapalvelu- ja tapahtumatarjonnallaan toiseksi alimpaan luokkaan ja Kauhajoki toiseksi ylimpään luokkaan. MEK:n tutkimuksen kriteereiden mukaan Etelä-Pohjanmaan matkailun vetovoima on heikko Kauhajoki arvioitiin vetovoimaltaan hieman paremmaksi kuin Teuva Heikoimmaksi Kauhajoki ja Teuva arvioitiin luonnonvetovoimassa, parhaiten sijoituttiin ohjelmapalvelujen ja tapahtumien arvioinnissa 2.3 Kysyntä Seuraavassa on tarkasteltu Sotkan ja Parran matkailupalvelujen kysyntää yleisten matkailun trendien sekä alueellisen kysynnän näkökulmasta. Kysyntä trendien näkökulmasta Seuraavaan on koottu Sotkan ja Parran kehittämisen kannalta keskeisiä matkailun trendejä. Maailma pienenee ja ns. äärimatkat lisääntyy Osa matkailijoista haluaa kokea äärielämyksiä turvallisissa olosuhteissa. Kestävä kehitys on matkailun perusedellytys Kestävä kehitys saattaa vaikuttaa jopa joidenkin matkustuspäätöksiin. Alueen jätehuolto- ja energiaratkaisut kiinnostavat matkailijoita. Matkailun painopiste siirtyy peruspalveluista yksilöllisiin elämyksiin Ryhmän jäsenetkin ovat yksilöitä, joiden tarpeet tulee huomioida. Eri asiakkailla on erilainen käsitys peruspalveluista. Tieto- ja viestintäteknologia muokkaa tiedonvälitystä, jakelua ja tuotantoa Sähköiset jakelutiet kehittyvät ja kaupankäynti niiden kautta kasvaa. Asiakas haluaa koota omat pakettinsa netin kautta. Matkantekoprosessi nopeutuu varauksesta itse matkalle lähtöön Matkailu arkipäiväistyy ja matkapäätöksiä voidaan tehdä hetken mielijohteesta, esim. messutarjousten johdosta. Äkkilähdöt. Ei haluta sitoutua ennakkovarauksiin.

18 18 Tietojärjestelmillä saadaan tietoa matkailuasiakkaista, jolloin matkailumarkkinoinnin kohdentaminen tarkentuu Asiakkaiden tunteminen ja heidän tarpeiden tunnistaminen on edellytys tehokkaalle markkinoinnille. Matkailukysyntä sirpaloituu erilaisiksi ns. life-style tyyppisiksi matkailijaryhmiksi Demograafisten tekijöiden lisäksi erilaiset heimot tulee huomioida markkinoinnissa. Esim. Golffarit, Lautailijat, Koiraihmiset jne. Matkailijoilla on yhä korkeampi hinta-laatutietoisuus Matkailijat ovat kokeneempia, he haluavat yhä enemmän laatua ja ovat myös valmiimpia siitä maksamaan Varttuneempi väestö muodostuu yhä tärkeämmäksi kohderyhmäksi Entistä varakkaampia ja hyväkuntoisempia ja valmiimpia matkustamaan myös sesonkien ulkopuolella. Matkailukeskusten imagomerkitys kasvaa Matkailukeskuksista on tullut muotituotteita, joiden brändeihin samaistutaan mielellään. Lyhytlomat yleistyvät (3-4 pvää) Entistä enemmän ja entistä useammin. Lyhyemmässä ajassa halutaan maksimimäärä elämyksiä, joka on haaste tuotteistamiselle. Kokousmatkailu lisääntyy Tietotekniikka mahdollistaa etätyöskentelyn > voidaankin osallistua helpommin kokouksiin sen sijaan, että tehtäisiin töitä toimistolla. Luonto- ja kulttuurimatkailu kasvavat Halutaan kokea aitoja elämyksiä ja saada vastapainoa kaupungistuneella arjelle. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa Kiinnostus omasta hyvinvoinnista kasvaa, esim. terveellisempien ruokien suosio, kuntoilu, hemmottelu. Teemamatkat lisääntyvät Saman henkilön lyhytlomilla voi olla eri teemoja: golf, laskettelu, ratsastus, kalastus. Peurungalla on edellytykset tarjota korkealaatuisia teemalomia. Lyhytlomien yleistyminen, luonto- ja kulttuurimatkailun lisääntyminen, terveysja hyvinvointipalvelujen kasvu sekä teemamatkat luovat mahdollisuuksia Sotkalle ja Parralle Haasteena ovat imagon merkityksen kasvu sekä vaatimustason nousu kaikissa palveluissa. Haasteena on myös löytää omat asiakasryhmät sekä erilaistua muista vastaavista keskuksista.

19 19 Kysyntä alueellisesta näkökulmasta Suupohja Suupohjan seudulla ei ole valtakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita, jotka loisivat suurta yksittäistä kysyntää. Alueen pääkohteet ovat Lauhavuoren luontomatkailualue, Parran alue, Sotka ja Botniaring Jurvassa. Merkittävin vuosittainen tapahtuma ovat Ruokamessut Kauhajoella. Seuraavassa nykyinen ja tavoiteltu kysyntä Suupohjan kunnissa. 5 SUUPOHJA Lähtötilanne Tavoite Kasvu Rekisteröidyt majoitusvuorokaudet ( + 58 %) Matkailutulo, milj. 16 milj. 25 milj. 9 milj. Ulkomaisten osuus 4 % 8 % 4 % Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan alueen majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vuonna 2006 kasvoivat edellisvuodesta + 6,6 %. Suurin kasvu yöpymisvuorokausissa oli Kuusiokuntien alueella yöpymistä, eli kasvua jopa + 30 %. Yöpymiset jakaantuvat matkan tarkoituksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla seuraavasti: vapaa-aika 76 % (vuonna %) ammattiin liittyvä 23 % muu 1 % Ulkomaisia yöpymisiä oli vain 4 %, joista eniten Saksasta, Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Koko maan ulkomaalaisyöpymisten osuus oli 27 %. Kesällä 2006 majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät + 9,8 % edellisvuodesta, kun taas talven yöpymiset vähenivät - 2,6 %. 5 Etelä-Pohjanmaan Matkailun Koordinaatiohanke (2007), Matkailun kehittämisen painopisteet Suupohjassa.

20 Parran lammen laajentaminen Parran lammelle on ehdotettu uusia laajentamismahdollisuuksia. Esille on tullut kaksi vaihtoehtoista sijaintia: 1) toinen lampi olemassa olevan rinnalle, uusi lampi sijoittuisi olemassa olevan koillispuolelle, tilansa verran koilliseen. 2) toinen lampi loma-asutusalueen keskelle, Haltijantien ja Pyökkitien väliselle suoalueelle. Parran aluetta rajaa etelässä ja pohjoisessa pohjavesien hankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Molemmissa sijaintivaihtoehdoissa ennen hankkeen eteenpäin viemistä on pyydettävä lausunto ympäristöviranomaisilta. Lammen rakentamisessa on syytä suosia suuria yksittäisiä vesialueita. Pienten lammikoiden ylläpito on hankalaa. Molemmissa vaihtoehdoissa on syytä laatia maaperätutkimus turpeen alla olevan maa-aineksen ja sen vedenläpäisevyyden tutkimiseksi. Mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää, lammen vesi saattaa suotautua pohjavedeksi. Vaihtoehdossa 1 karttatarkastelun pohjalta voidaan todeta maanpinnan korkeudeksi 117 m. Vaihtoehdossa 2 karttatarkastelun pohjalta voidaan todeta maanpinnan korkeudeksi 121 m. Lisäksi maa viettää pohjavesialuetta kohden, jolloin on mahdollista että lammen vesi suotautuu pohjavesialueelle. Pohjavesien ja maanpinnan muotojen kannalta voidaan pitää vaihtoehtoa 1 edullisempana, siksi että alue on 4 m vaihtoehdon 2 maanpintaa alempana. Lisäksi maaston muodot vaihtoehdossa 1 pohjoiseen pohjavesialueeseen nähden ovat edullisemmat sillä pohjavesialue sijaitsee kukkulan takana. Mahdollisia muita vaihtoehtoja tarkasteltuna voidaan todeta että maastonmuoto muodostaa koillis - lounaissuunnassa akselin jonka luoteispuolelta laskeutuva rinne muodostaa akselin kaakkoispuolelle alavan vyöhykkeen, jolle lammen sijoittaminen voi tulla kysymykseen. Alueen muita mahdollisia sijoitusvaihtoehtoja tarkasteltaessa voidaan todeta: 3) Kirkon ja kodan koillispuolinen alue soveltuisi lammen laajennusalueeksi hyvin. 4) Hautaharjuntien varrella Pyökkitien ja Kelotien kulmaukseen jäävä asuntoalueen laajennusalueeksi suunniteltu alue. Alue sijaitsee puolittain alueen eteläisellä pohjavesialueella ja siksi ei ole tarkoitukseen hyvin soveltuva. 5) Keihäsparran ja loma-asuntoalueen jäävä alue sijaitsee rinteessä ja ei siksi ole tarkoitukseen hyvin soveltuva. Vesialueen laajuudella on merkitystä alueen vetovoimaan ja merkittävyyteen virkistysalueena. Vesiaiheen laajuutta ajatellen parhaiten lammen sijoituspaikaksi soveltu-

21 21 via alueita 1,2 ja 3 voidaan tarkastella myös siten että niistä toteutettaisiin esille tuotuja vaihtoehtoja laajempikin kokonaisuus. Esm. vaihtoehdot 1. ja 2. tai vaihtoehto 1. yhtenä kokonaisuutena ilman lampia erottavaa maa-aluetta tai laajennettuna etelään kodan ja kirkon viereiselle alueelle. Laajemman vesialueen toteuttaminen vaatii kuitenkin veden riittävyyden tutkimisen lampien veden riittä 2.5 Kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia Tähän on koottu lähdeaineistosta, tähän menneissä tehdyistä haastatteluista ja kyselyistä keskeisiä kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Esitetyt asiat ovat eritasoisia, mutta tässä vaiheessa kirjattu tiedoksi ja suunnittelun pohjaksi. Heikkoudet Yhteiset Sijainti valtaväylistä sivussa Valtakunnallisesti vetovoimaisten matkailukohteiden puuttuminen Tuotteistaminen (Yhteis)markkinointi ja myynti Reitistöjen perustaminen onnistuu, mutta huolto ja hoito huonoa Hiihtoreittejä ei hyödynnetä kesäkäytössä Reitistökartat puutteellisia ja huonosti saatavilla Karavaanareiden vaikea saada talvella vaunupaikkoja, sähköpaikkoja ei ole Majoituksesta pulaa Etäisyys keskuksien välillä liian pitkä Sotka Reitisöt tehty kilpaolosuhteisiin liian suppea laadullinen tarjonta Moottoriurheilun melu kuuluu jopa 5 km:n säteellä Uimapaikka puuttuu Majoituskapasiteetti puuttuu Alueella ei jätevesiverkostoa Puutteellinen jätehuolto Vaikea ja mutkainen tie korkeilla autoilla (bussit), koska suorin tie kulkee rautatien alituksen kautta. Ongelmana suoremman reitin huono kunto (yksityinen metsätie, jonka käytöstä pitäisi maksaa korvaus) Parra Majoitustarjonnan vähäisyys ja laatu Kesäajan toiminnot Luonto-Parrassa pysähtyneisyyden tila, kesällä hiljaista

22 22 Parra ei ole löytänyt yhtenäistä näkemystä toiminnoista Pysäköintialue riittämätön mikäli järjestetään suuria tapahtumia Vahvuudet Yhteiset Luonto Sotka Moottorikelkkareitistöt ja kilpareitistöt Toiminnan monipuolisuus Luonto lähellä Moottoriurheilu keskittynyt samalle alueelle ja se on tunnettu Moottoriurheilualue on toimiva ja sijainti on hyvä Kesäteatteri Kajo, kaunis paikka ja hyvä äänentoisto Kansallisten ja kansainvälisten ampumakisojen järjestämisen osalta rata-alue hyvä: voisi laajentaa aluetta Parra Nuotiopaikat Reitistöt Luonto ja monipuolisuus Jyrkkä rinne Kehittämisen mahdollisuuksia Yhteiset Urheilumatkailuun perustuvat tapahtumat Selkeät kohderyhmittäiset tuotteet ja tapahtumat Teemapohjaiset tuotteet (tapahtuma-, luonto-, urheilumatkailu) Verkostoituminen Pohjalaisen kulttuurin hyödyntäminen Luokitellut reitit, myös helppokulkuisia reittejä Koirille mahdollisuus päästä pururadalle Aktiivinen tiedottaminen paikallisväestölle mm. lehtijutut Rullaluistelu, lumikenkäily Ympäristön vesiaiheiden hyödyntäminen Sotkaa ja Parraa yhdistävä patikkareitti Yhteinen reittien tuotteistus ja markkinointi Yhteismarkkinointi (mm. nettisivut, TV- mainonta), asiakassegmentit, markkinaalueena Länsi-Suomi

23 23 Viipymän pidentäminen, nyt heti tapahtuman jälkeen lähdetään pois Sotkan ja Parran välille uusi tie tai vanhan parantaminen, (ravintolabussi, ohjelmapalveluna moottorikelkkakuljetus) Paikat on laitettava kuntoon Tasokkaita moottoriurheilukilpailuja, vaikeutena syrjäinen sijainti Kulttuuriyhteistyö esim. kiertävä kesäteatteri, konsertit ym. Kulttuuritarjonnan paketointi Ulkomaiset matkailijat Metsästysmatkojen markkinointi Teuvan Rivakan ja Kauhajoen Karhun kilpailutoiminnan yhteistyö (hiihto, suunnistus) Opastus ja viitoitus, myös 8-tie ja kantatie 67 Sotka Kauhajoen jokialueiden hyödyntäminen mm. kanoottivuokraus Moottoriurheilun yleisötilojen kehittäminen Yhteismarkkinointi ja yhteistyö moottoriurheilujärjestöjen kanssa Yhteinen huoltohalli moottoriurheilulle Cross-radan rakentaminen moottorikelkkailijoille Laavupaikkoja lisää moottorikelkkareitin varrelle Carting-radan korjaus tai uuden rakentaminen Moottorikerhon oman maaradan rakentaminen Kaupallinen mökkikylä ja caravan alue Kansainvälisen tason täyttävät moottoriurheilun rakennukset ja huoltotilat Talkootyön rinnalle tarvitaan muitakin toimijoita ja investoreita Kesäteatterin puutteet korjattava: pieni paikoitusalue, pieni katos, kahvila- ja WCtilat Ampumaradoilta puuttuvat kovavaippaiset radat Oheispalvelut: savusauna, uima-allas Koirien koulutuskeskus: koulutuskenttä ja varusteiden säilytystilat koiraharrastajille, Sotkan hiekkamontun ruoppaus vesipelastusharjoitteluun soveltuvaksi Lumetusveden saannin varmistaminen Vaellus- ja moottorikelkkareitistöjen kytkeminen rinnekahvioon Reitit kuntoon ja kytkeminen osaksi laajempaa verkostoa Tiet pinnoitettava Kisakuja-Erähovi sekä läpikulku ja ajonopeudet kuriin Rakennettava pyöräreitti, virallinen kelkkareitti Pysäköinti riittäväksi Parra Try-on näytöskisan järjestäminen Parran rinteillä Kaupallisia mökkejä välitykseen, huoneistohotelli, leirimajoitus Palvelujen kehittäminen: luonnonsuojelualueet, extreme-lajit Katettu esiintymispaikka (sos.tilat ja akustiikka), joka voisi toimia ympärivuotisesti Metsäkirkon korjaus

24 24 Parran tuvassa taidenäyttelyt Vuori-alueella mahdollisuuksia ympärivuotiseen toimintaan Pauli Nevalan salissa kulttuuritapahtumia Jousiampumarata Parraan Parrasta TYKY-toiminna keskus Luonto-Parrasta talviurheilupuisto läntisen Suomen hiihtoharjoittelun Mekka (valmennus, huolto, välinevuokraus jne.) Liikuntapainotteiset ohjelmapaketit yrityksille Eri toimijoiden työnjako selkeäksi Kunnan vastuunotto alueen kunnosta vastuuhenkilö nimettävä kunnassa Luonto-Parra voi tarjota ohjelmapalveluyrittäjille tiloja Veden riittävyyden varmistaminen kaikille toimijoille Valokuituyhteys mökkeihin Kevyen liikenteen väylä Leveät ladut pitkille reiteille Alueen viihtyisyys, kiinteistöjen kunnostus ja hoito Opastuspalvelut Ravitsemuspalvelut (aukiolo, anniskeluoikeudet) Ohjelmapalvelujen tarjonta Erilliset saunatilat Matkamuisto / käsityömyymälä Jatkuva asiakaspalautteen keräys Perhematkailijat kohderyhmäksi Perheiden Parra Uintilammen kunnostus Ratsastus- ja rippileirit

25 Arvio kehittämispotentiaalista Matkailukeskuksen yleiset menestystekijät voidaan karkeasti jaotella ensisijaisiin, toissijaisiin ja muihin tekijöihin. Massamatkailussa kohteen keskeisemmäksi elementiksi on ymmärretty saavutettavuus. Se ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös vetovoimatekijöitä ja palveluja. Sekundaarista tekijöistä erityisesti markkinointi ja liiketaitoosaaminen ovat tärkeitä. Kaikki tekijät ovat kytköksissä toisiinsa ja menestyvässä matkailukeskuksessa ovat nämä kaikki tekijät kunnossa. 6 Seuraavassa on koottu taulukkoon Sotkan ja Parran yhteistä kehittämispotentiaalia näiden tekijöiden valossa. Ensisijaiset tekijät Saavutettavuus Lähisaavutettavuus melko hyvä (100 km) Kaukosaavutettavuus huono Maakunnallinen kohde, paitsi erikoistuneissa teematuotteissa potentiaalia valtakunnalliseksi kohteeksi Vetovoimatekijät Ei valtakunnallisia luonnon eikä kulttuurin vetovoimatekijöitä Maakunnallisina vetovoimatekijöinä laskettelurinteet Maakunnallinen kohde Palvelut Reitistöt ja rinteet maakunnallisesti merkittäviä Sotkan moottoriurheilussa ja ampumaharrastuksessa potentiaalia vahvistaa valtakunnallista merkittävyyttä Majoitus- ja ravitsemuspalvelut puutteellisia Maakunnallinen kohde, paitsi erikoistuneissa teematuotteissa potentiaalia valtakunnalliseksi kohteeksi Toissijaiset tekijät Markkinointi Kohteiden markkinointi erillään ja kohteiden sisällä erillismarkkinointia Tuotteiden ollessa kunnossa, paljon hyödynnettävää koordinoidusta yhteismarkkinoinnista Liiketaito-osaaminen Sekä Sotkan että Parran toiminta perustuu osin talkootyöhön Liiketaito-osaamisen kehittäminen tärkeää Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset osassa toimintaa pienet talkootyön avulla Talkootyön ja ammattitaitoisen matkailuosaamisen taitava yhdistäminen toisi kilpailuetua Muut tekijät Osaava henkilökunta Henkilöstön osaamistaso vaihtelee eri toiminnoissa Yhteistyö Seinäjoen / Kauhajoen ammattikorkeakoulun henkilöstön koulutuksessa ja osaavan henkilöstön rekrytoinnissa Tutkimustiedon hyödyntäminen Asiakasseuranta satunnaista Säännöllinen asiakasseuranta kehittämisen edellytys Kytkennät paikalliskulttuuriin ja talouteen Sotkan kesäteatteri vahvuus Parran ja Sotkan kulttuuritarjonnan yhteistyö mahdollisuus Pohjalaisen kulttuurin kytkeminen palveluihin luo imagoa jolla erottua muista 6 Saarinen (2006). Matkailu ja paikallisuus. Alue ja Ympäristö 2 / 2006.

26 26 3 VISIO JA TAVOITTEET Visio ja strategiset tavoitteet 4 TOIMINNALLISET KONSEPTIT Parran ja Sotkan kehittämiskonseptit Parra: Tuotekehitys- ja investointihankkeet Sotka: Tuotekehitys- ja investointihankkeet Yhteistyö Yhteismarkkinointi Seuranta Investoinnit Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 5 MAANKÄYTTÖ JA INFRASTRUKTUURI

27 27 LIITE 1 Parran alueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuodelta 2000.

28 28

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Keski-Suomi Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2015

Keski-Suomi Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2015 Keski-Suomi Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2015 12.11.2008 Sivu 2/29 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.....3 2. Yhtymäkohdat valtakunnallisiin matkailustrategioihin

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 NYKYTILANNE... 3 2.1

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN SELOSTUS 30.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE, LÄHTÖTIEDOT... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Kaavatilanne ja maanomistus... 4 1.3 Rakennettu

Lisätiedot

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa 31.5.2012 Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa VirMa -työryhmän raportti NIMI: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö PUHELIN (044) 499 3296 OSOITE Elektroniikkatie 5, PL 22, 90015, Oulun

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhä-Luosto strategia 2008 Päiväys 1.9.2003. 1. Johdanto... 3

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhä-Luosto strategia 2008 Päiväys 1.9.2003. 1. Johdanto... 3 Sivu 1(36) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohta... 6 2.1. Tiivistelmä Lapin matkailustrategiasta 2003-2006...6 2.2. Pyhä-Luosto matkailukapasiteetit 2002...8 2.3. Rekisteröidyt yöpymiset ja matkailijamäärät...9

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN 1. TAUSTAA Teuvan kunnassa sijaitsevaa Parran aluetta ja Kauhajoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sotkan aluetta on molempia kehitetty

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Simpsiön alueen kehityshanke II TAVOITEOHJELMA. Simpsiön alueen kehityshanke II EU:n Leader+ -hanke nro 23184 Dnro 3939/3524-2005

Lapuan kaupunki Simpsiön alueen kehityshanke II TAVOITEOHJELMA. Simpsiön alueen kehityshanke II EU:n Leader+ -hanke nro 23184 Dnro 3939/3524-2005 SIMPSIÖN KEHITTÄMISEN EU:n Leader+ -hanke nro 23184 Dnro 3939/3524-2005 Versio: 14.09.2006 14.09.2006 Sivu 2/61 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO...3 2. TIIVISTELMÄ...5 3. TAUSTATIETOA...9 3.1.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Melonta, kalastus ja retkiluistelu. Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto)

OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Melonta, kalastus ja retkiluistelu. Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto) OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Melonta, kalastus ja retkiluistelu Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto) Noora Tahvanainen (Itä-Suomen yliopisto) Maija-Liisa Eskelinen

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ... 4 3. LAPIN MATKAILUN NYKYTILA... 7 3.1. Matkailun kehitys globaalisti, Suomessa ja Lapissa... 7 3.2 Matkailun merkitys

Lisätiedot

Keski-Suomi Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010

Keski-Suomi Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 Keski-Suomi Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin KESKI-SUOMEN MATKAILUELINKEINON STRATEGIA 2010 Sivu 2/18 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Yhtymäkohdat valtakunnallisiin matkailustrategioihin ja linjauksiin...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Tiivistelmä Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES kokosi keväällä 2009 Päijät-Hämeen matkailualan toimijoista strategiatyöryhmän, jonka työn tuloksena Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE

MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET POHJOIS-SAVOSSA -SELVITYSHANKE RAPORTTI Sivu 1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1), 70201 KUOPIO p. (017)

Lisätiedot