1. Tehtävä ja tutkimusmenetelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tehtävä ja tutkimusmenetelmät"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 43 (Kauppatori 5) Kokkola 1/11 Kälviän terveysasema NEUVOLAN TILOJEN SISÄILMAKATSELMUS 1. Tehtävä ja tutkimusmenetelmät Tehtävänä on ollut arvioida Kälviän terveysaseman sisäilman laatua sekä mahdollisten lisätutkimusten ja sisäilman laatuun vaikuttavien korjaustoimenpiteiden tarvetta ensisijaisesti neuvolan tilojen osalta. Katselmuksen lähtökohtana olivat tiloissa työskentelevän henkilökunnan kokemukset huonosta sisäilman laadusta. Käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan ainakin ilmanvaihto on koettu riittämättömäksi. Katselmuskäynti kohteeseen suoritettiin , jolloin läsnä oli tiloissa työskentelevää henkilökuntaa. Katselmuksen yhteydessä haastateltiin myös rakennuksen kiinteistönhoitaja Mauri Niskalaa ilmanvaihtojärjestelmään liittyen. Katselmuksen suorittivat Jukka Huttunen ja Hannanoora Junttila IdeaStructura Oy:stä. Katselmukseen liittyen neuvolan huonetilat tarkastettiin aistinvaraisesti ja lisäksi tilojen lattiapinnat tarkastettiin kauttaaltaan pintakosteusilmaisimella (GANN Hydrotest LG 3 + aktiivielektrodi B60) mahdollisten piilevien kosteusvaurioiden varalta. Tilojen ilmanvaihdon toimivuutta ja painesuhteita mitattiin paineeromittarilla Swema 3000 md sekä ns. huppumittarilla (SwemaFlow 125 D). Rakenteiden kautta tapahtuvia vuotoilmavirtauksia havainnoitiin lähinnä aistinvaraisesti sekä myös lämpökameran (FLIR E8) avulla. Katselmuksen pääpaino oli neuvolan sisätilojen kosteusteknisen kunnon ja sisäilmaolosuhteiden arvioinnissa. Katselmukseen liittyen ei tarkastettu rakennuksen muiden sisätilojen eikä esimerkiksi julkisivujen, ikkunoiden, vesikaton tai salaojajärjestelmien kuntoa muuten kuin pintapuolisesti. 2. Lähtötiedot ja yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista Tutkitut tilat sijaitsevat 1960-luvulla valmistuneen tiiliverhotun 1-kerroksisen rakennuksen vuonna 1985 rakennetussa kellarillisessa laajennusosassa (kuva 1). Rakennuksessa on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi laajoja ulkovaipparakenteiden tiivistyskorjauksia viimeksi vuonna Samassa yhteydessä on uusittu mm. vaurioituneita lattianpinnoitteita, ulkoseinien alaosien puurakenteita sekä maanpinnan kallistuksia, rakennuksen ulkopuolista salaojitusta ja sadevesiviemäröintiä. Vuonna 2012 on myös tehty muutoksia rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään korvaamalla huonetilojen ja käytävän välillä olleet siirtoilmareitit suoraan huonetiloihin kanavoiduilla tuloilmaelimillä. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty saatujen tietojen mukaan edellisen kerran lokakuussa Y-tunnus

2 2/11 Kuva 1. Tutkitut tilat sijaitsevat 1960-luvulla valmistuneen rakennuksen vuonna 1985 rakennetussa kellarillisessa laajennusosassa. Kuva on otettu rakennuksen koillispuolelta neuvolan sisäänkäynnin luota. Tätä muistiota laadittaessa lähtötietoina ovat olleet käytettävissä rakennuksen pohjapiirustukset vuodelta 1985 sekä ilmanvaihtopiirustus vuodelta Lisäksi käytettävissä on ollut lukuisia tutkimuksen tilaajalta saatuja dokumentteja rakennuksessa aikaisemmin tehdyistä sisäilman laatuun liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä vuosilta Vuonna 2011 tehdyn sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuksen (JW-Inspect Oy Ab, Tutkimusraportti ) jälkeen rakennuksessa on saatujen tietojen mukaan tehty kaikki kyseiseen tutkimukseen liittyvässä erillisessä dokumentissa (JW-Inspect Oy Ab, Toimenpidesuositukset raportin pohjalta ) suositellut korjaustoimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden valmistuttua koko rakennuksen tulo- ja poistoilmamäärät on mitattu ja säädetty lokakuussa Käytettävissä olleen mittauspöytäkirjan (Kokkolan ilmastointiasennus, ) mukaan rakennuksen neuvolatilojen tuloilmamäärät ovat säätöjen jälkeen olleet pääasiassa suunnitelmien mukaiset tai hiukan pienemmät. Poistoilmamäärät ovat olleet säätöjen jälkeen osassa tiloista suunniteltuja arvoja suurempia ja osassa pienempiä. Suurin osa vastaanottohuoneista on ollut ilmamäärien säädön jälkeen hiukan alipaineisia. Ilmamäärien mittauspöytäkirjassa esitettyjä suunniteltuja poistoilmamääriä ei ole merkitty käytettävissä olleeseen ilmanvaihtopiirustukseen. Työterveyshuollon lausunnon (Työplus, ) mukaan työntekijöiden sisäilmaoireilu on jatkunut rakennuksessa vuonna 2012 tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen. Henkilökunnalla on esiintynyt mm. silmiin ja limakalvoihin liittyviä oireita sekä päänsärkyä ja vähäisen ilmanvaihtuvuuden aiheuttamaa ras- Y-tunnus

3 3/11 kasta oloa. Lausunnossa on suositeltu rakennuksen sisäilman ja rakenteiden tutkimista. Alkuvuodesta 2015 rakennuksessa on suoritettu ilmanvaihdon kuntokartoitus (Insinööritoimisto Ylitalo Oy, ) nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän puutteiden ja ongelmien selvittämiseksi. Kuntokartoituksen yhteydessä ei ole mitattu tulo- ja poistoilmamääriä. Kuntokartoituksen raportissa todetaan, että hammashuollon tiloja lukuun ottamatta työskentelytilojen ilmamäärät on mitoitettu keskimäärin 25 % Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoja pienemmiksi. Toisaalta raportissa mainitaan, että ilmanvaihtokoneet on oikein mitoitettu suunnitelluille ilmamäärille. Edelleen raportissa todetaan, että nykyiset toteutuneet ilmamäärät ovat riittäviä tiloissa oleskelevaan henkilömäärään nähden, mutta kuitenkaan ilmanvaihto ei ole riittävää tiloissa harjoitettavaan toimintaan nähden. Ilmanvaihdon kuntokartoitusraportin mukaan rakennuksen ilmamääriä voisi nykyisellä ilmanvaihtojärjestelmällä kasvattaa vähintään määräysten mukaiselle tasolle ilman, että ilmanvaihtokone joutuisi toimimaan maksimitehollaan. Silti ilmanvaihtuvuutta ei kuntokartoitusraportin mukaan välttämättä koettaisi aistinvaraisesti paremmaksi. Tilojen käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan vastaanotto- ja toimenpidehuoneiden ilmanvaihtuvuus on koettu niin riittämättömäksi, että jatkuva ikkunatuuletus on välttämätöntä. Vastaanottoaikana neuvolan vastaanottohuoneissa (pinta-alat m 2 ) oleskelee samanaikaisesti vähintään 2-3 henkilöä ja saatujen tietojen mukaan pahimmillaan jopa lähes 10 henkilöä yhdessä huonetilassa. Työn luonteesta johtuen vastaanottohuoneiden ovia ei voida pitää päivisin auki ilmanvaihtuvuuden lisäämiseksi. Lisäksi käytävä- ja huonetilojen sisäilma on koettu aamuisin töihin tullessa tunkkaiseksi. Aiempien ilmanvaihtojärjestelmään tehtyjen muutos- / korjaustöiden ei ole koettu parantaneen tilojen ilmanvaihtuvuutta merkittävästi. Osassa huonetiloista on toisaalta koettu myös vedon tunnetta ja kylmyysongelmia kesäaikanakin. 3. Havainnot ja mittaustulokset 2.1 Ilmanvaihto ja sen toimivuus Katselmusajankohtana sisäilman laatu vaikutti jo aistinvaraisestikin arvioituna heikolta niissä tiloissa, joissa oli oleskeltu ennen katselmusta. Tiloissa oli havaittavissa lähinnä vähäiseen ilmanvaihtuvuuteen viittaavaa, tilojen käytöstä aiheutuvaa tunkkaisuutta. Suurimmassa osassa huonetiloista tuuletusikkunat olivat olleet auki jo pidempään ennen katselmusta, vaikka ulkoilman lämpötila oli ainoastaan noin ºC. Käytävä- ja aulatiloissa sisäilma oli jo aistivaraisestikin havainnoituna raikkaampaa ja ilmanvaihto tehokkaampaa verrattuna varsinaisiin vastaanottohuoneisiin. Rakennuksessa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto ja tutkimuskohteena olleita neuvolan tiloja palveleva ilmanvaihtokone (Systemair) sijaitsee rakennuksen luoteispäädyn pienessä varastotilassa 146 (kuva 2). Rakennuksen toisessa päädyssä sijaitsevia hammashoidon tiloja palvelee eri ilmanvaihtokone. Vanhat siirtoilmareitit vastaanottohuoneiden ja käytävätilojen välillä on suljettu aiempien remonttien yhteydessä ja tuloilmaelimet on kanavoitu suoraan vastaanottohuoneisiin. Y-tunnus

4 IdeaStructura 4/11 Neuvolan tiloja palveleva ilmanvaihtokone on varustettu pyörivällä lämmönsiirtimellä, mikä ei ole suositeltava ratkaisu terveydenhoidon tiloissa. Lisäksi rakennuksen likaisten tilojen (wc-, välinehuolto- ja laboratoriotilat) poistoilmanvaihtoa ei ole eriytetty muiden tilojen poistoilmanvaihdosta, jolloin on mahdollista, että epäpuhdasta poistoilmaa sekoittuu lämmönsiirtimessä tiloihin puhallettavaan puhtaaseen tuloilmaan. Kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtokoneen suodattimet on vaihdettu 2 kertaa vuodessa (kuva 3). Ilmanvaihtojärjestelmän edellisestä nuohousajankohdasta ei ole tietoa, mutta järjestelmä on ilmeisesti säädetty edellisen kerran lokakuussa Kuva 2. Rakennuksessa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto ja tutkimuskohteena olleita neuvolan tiloja palveleva ilmanvaihtokone (Systemair) sijaitsee rakennuksen luoteispäädyn pienessä varastotilassa 146. Ilmanvaihtokone on varustettu sähkölämmitysvastuksilla, vaikka kiinteistössä on muuten kaukolämpöön kytketty lämmitys. Kuva 3. Kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan neuvolan tiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen suodattimet on vaihdettu 2 kertaa vuodessa. Katselmushetkellä suodattimien vaihtaminen alkoi havaintojen mukaan olemaan jälleen ajankohtaista. IdeaS tr uc tura O y Ku to mo tie H elsi nki Sa ta ma tie 3 30 / PL Kokkola etu ni mi.suk uni tructura.co m tructura.co m Y - tun nus

5 5/11 Ilmanvaihdon käyntiajat on asetettu siten, että kone käy arkisin 90 %:n teholla klo ja muuna aikana 70 %:n teholla. Viikonloppusin kone käy 90 %:n teholla klo ja muuna aikana 70 %:n teholla. Taulukossa 1 on esitetty kohteessa tehtyjen ilmamäärämittausten tulokset. Taulukko 1. Neuvolan tilojen ilmamäärämittausten tulokset. Mittaukset tehtiin SwemaFlow 125 D -huppumittarilla. Suunnitelmissa ei ole esitetty tilakohtasia poistoilmamääriä (taulukossa?-merkki). Mittaushetkellä ilmanvaihtokone oli toiminnassa 90 %:n teholla. Huonetila Tuloilmavirta mitattu/suunniteltu [dm 3 /s] Poistoilmavirta mitattu/suunniteltu [dm 3 /s] Mitattu tuloilmavirta / tilan pinta-ala [dm 3 /s,m²] Toimisto / /? 1,6 Terveydenhoitaja 138 Laboratorio 139 ja wc 140 Terveydenhoitaja 141 Terveydenhoitaja 142 Erityistyöntekijä / /? 1,0 +8 / /? 0,6 +23 / /? 1,2 +23 / /? 1,3 +20 / /? 1,4 Lääkäri / /? 1,1 Taulukossa 1 esitettyjen ilmamäärämittausten tulosten perusteella ilmanvaihtojärjestelmä on suurimmassa osassa vastaanottohuoneista suhteellisen hyvässä tasapainossa. Ilmamäärät eivät sitä vastoin ole alkuunkaan riittäviä tilojen todellista käyttötarkoitusta ajatellen. Vertailuksi todettakoon, että Sisäilmaluokitus 2008:n mukaiset hyvän tason (S2-luokka) ohjearvot lääkäriaseman ilmamäärälle ovat 2 3 dm 3 /s,m 2. Toimistotilalle suurella tilatehokkuudella hyvän tason (S2-luokka) ohjearvot ovat 1,5 dm 3 /s,m 2 tai 11 dm 3 /s,henkilö ja tyydyttävän tason (S3-luokka) 1,5 dm 3 /s,m 2. S3-luokan ilmamäärä vastaa tämänhetkisissä rakentamismääräyksissä esitettyä ohjearvoa. Toimistotilassa 130 työskentelee 3 henkilöä, joten sen ilmamäärä on mittausten mukaan riittävä, vaikka tuloilman määrä ei vastaakaan suunniteltua arvoa. Sen sijaan kaikkien tutkittujen vastaanottohuoneiden ilmamäärät ovat tällä hetkellä ainoastaan noin % ohjearvoista. Ilmamäärämittausten jälkeen ilmanvaihtokone säädettiin heti toimimaan 100 %:n teholla, mutta tämän todettiin kasvattavan ilmamääriä ainoastaan noin 5 %. Ilmamäärämittausten tulosten sekä ilmanvaihtokoneen nykyisten käyntiaikojen ja -tehojen perusteella neuvolan tiloja nykyisin palvelevan ilmanvaihtokoneen teho ei ole riittävä tiloissa tarvittaviin ilmamääriin nähden. Lisäksi kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtokoneen tuloilman sähkölämmityspatterin teho ei riitä talvisaikaan lämmittämään tarvittavaa ilmamää- Y-tunnus

6 6/11 rää ulkoilman lämpötilan laskiessa alle -10 C:n, joten ilmamääriä joudutaan pakkaskaudella pienentämään entisestään kylmyysongelmien ehkäisemiseksi. Talviaikana ongelmana on myös se, että tuloilma jäähtyy yläpohjatilaan sijoitetuissa kanavissa huomattavan alhaiseksi virratessaan rakennuksen keskiosan tiloihin, kauimmaksi ilmanvaihtokoneelta. Ilmanvaihtoon liittyvänä epäkohtana todettiin myös, että toimistossa / infopisteessa 130 tilan ainoan tuloilmaelimen sijainnista ja puuttuvista säätömahdollisuuksista aiheutuu ilmeisiä vetohaittoja. Tuloilmaelin sijaitsee suoraan yhden työpisteen takana ja nykyinen ilman säätömahdollisuuksia oleva kattohajottaja suuntaa tuloilmavirran haitalliseen suuntaan. Kyseisen tuloilmaelimen tilalle paremmin sopiva, käännettävillä suuttimilla varustettu käyttämätön kattohajottaja on kiinteistönhoitajan mukaan hankittu jo aikaisemmin, mutta sitä ei ole jostain syystä asennettu vielä paikoilleen (kuva 4). Tuuletusikkunoiden kautta tehtyjen paine-eromittausten mukaan tutkitut huonetilat olivat tutkimusajankohtana tuuliolosuhteista riippuen noin 3 5 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan, eli tilanne on tältä osin varsin tavanomainen koneellisella tulo-/poistoilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle (kuva 5). Paine-ero käytävään 143 nähden vaihteli välillä Pa. Alipaineen kasvaessa edellä mainitusta rakenteiden kautta tapahtuvat ilmavuodot voimistuvat merkittävästi ja samalla myös epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen riski kasvaa. Kuva 4. Toimistossa / infopisteessä 130 tilan ainoan tuloilmaelimen sijainnista aiheutuu käyttäjien mukaan vetohaittoja. Tuloilmaelin sijaitsee suoraan yhden työpisteen takana ja nykyinen kattohajottaja suuntaa tuloilmavirran haitalliseen suuntaan, pääasiassa alaspäin suoraan vastaanottopisteellä istuvan henkilön niskaan. Kyseisen tuloilmaelimen tilalle paremmin sopiva, käännettävillä suuttimilla varustettu käyttämätön kattohajottaja on kiinteistönhoitajan mukaan hankittu jo aikaisemmin, mutta sitä ei ole jostain syystä asennettu vielä paikoilleen Y-tunnus

7 7/11 Kuva 5. Tuuletusikkunoiden kautta tehtyjen paine-eromittausten mukaan tutkitut huonetilat olivat tutkimusajankohtana tuuliolosuhteista riippuen noin 3 5 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan, eli tilanne on tältä osin tavanomainen koneellisella tulo- /poistoilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle. Kuva on otettu lääkärin huoneesta 145. Tuloilman lämpötila oli katselmushetkellä ilmanvaihtokoneen lämpömittarin mukaan +20 C ulkoilman lämpötilan ollessa noin +15 C. Suoraan tuloilmaelimistä mitattuna tuloilman lämpötila oli tutkituissa huonetiloissa +19,9 +20,5 C. Yleisenä suosituksena on, että tuloilman lämpötilan tulisi lämmityskaudella olla välillä C tuloilmaelimistä mitattuna. Liian lämmin tuloilma aiheuttaa tunkkaisuuden tunnetta ja tuloilman ollessa huoneilmaa lämpimämpää jää se katon rajaan ja kulkeutuu poistoilmaventtiileihin ilman, että puhdas tuloilma pääsee huuhtelemaan varsinaista oleskeluvyöhykettä. Mittausten mukaan huoneilman lämpötila vaihteli eri tiloissa tutkimushetkellä välillä +22,0 C +22,9 C. Sisäilmaluokituksen asettamien tavoitearvojen mukaan sisäilman lämpötila koetaan viihtyisäksi sen ollessa C. Tehtyjen mittausten perusteella sekä mittaushetkellä vallinneet ulkoilman olosuhteet huomioon ottaen tilojen tuloilman ja sisäilman lämpötiloissa ei ole juurikaan huomautettavaa. Tutkituissa tiloissa ei ole keinotekoista jäähdytystä, joten kesäaikana huonelämpötila nousee väistämättä ajoittain suosituslämpötiloja korkeammaksi. Ylilämpenemistä vähentää kuitenkin se, että kaikkien tutkittujen tilojen ikkunoissa on sälekaihtimet. Muutamassa huonetilassa (142 ja 144) lämmityspatterit olivat tutkimushetkellä päällä ja käyttäjien kertoman mukaan osassa tiloista on kesälläkin liian viileää. Y-tunnus

8 8/ Kosteuskartoituksen tulokset Lattianpäällysteenä tutkituissa vastaanottohuoneissa on kokomuoviset muovimatot. Vuoden 2012 korjaustöiden yhteydessä lattianpäällysteet on uusittu kaikissa neuvolan vastaanottohuoneissa lukuun ottamatta tilaa 141, jonka muovimatto on vaihdettu jo kesällä Uudet muovimatot on asennettu myös kiintokalusteiden alle. Tilojen lattiapinnoille suoritetussa pintakosteuskartoituksessa ei löydetty tavanomaista kosteampia alueita, jotka viittaisivat rakenteissa piileviin kosteusvaurioihin Neuvolan vastaanottohuoneiden lattiapinnoilla pintakosteusilmaisimen (GANN) lukemat vaihtelivat välillä (asteikolla ), minkä perusteella tilojen lattiarakenteet ovat täysin kuivia. Ainoastaan pieneltä alueelta wc:n 140 muovimattopäällysteiseltä lattiapinnalta wc-istuimen vierestä mitattiin hieman korkeampia, mutta kuitenkin edelleen hyväksyttävällä tasolla olevia pintakosteusilmaisimen lukemia välillä (asteikolla ) (kuva 7). Asialla ei ole vaikutusta sisäilman laatuun, mutta tilannetta on syytä tarkkailla tulevina vuosina kostean alueen mahdollisen laajenemisen varalta. Mikrobiperäisiä tai muita rakenteiden kosteusvaurioitumiseen viittaavia hajuja ei havaittu missään tutkitussa tilassa. Tilojen kattopinnoilla ja muissa rakenteissa ei myöskään havaittu vesivuotojälkiä eikä muita viitteitä kosteusvaurioista. Kuva 6. Yleiskuva neuvolan vastaanottohuoneesta 142. Vuoden 2012 remontin yhteydessä tilan lattianpäällyste on uusittu ja uusi muovimatto on asennettu myös kiintokalusteiden alle eli myös kiintokalusteet ovat olleet irrotettuna niiden taustan tarkistamista ja ilmatiivistystoimenpiteitä varten. Neuvolan vastaanottohuoneiden lattiapinnoille suoritetussa pintakosteuskartoituksessa ei löydetty tavanomaista kosteampia alueita, jotka viittaisivat rakenteissa piileviin kosteusvaurioihin. Y-tunnus

9 9/11 Kuva 7. Pieneltä kuvaan merkityltä alueelta wc:n 140 muovimattopäällysteiseltä lattiapinnalta wc-istuimen vierestä mitattiin muihin lattiapintoihin verrattuna hieman korkeampia pintakosteusilmaisimen lukemia välillä (asteikolla ). Mahdollisesti kysellä kohdalla on tehty uusia betonivaluja tai tasoitustöitä. Mahdollisesti myös viemärin ja muovimaton liitoksessa tai istuimen kiinnikereikien kohdilla voi olla pieniä vuotokohtia. 2.3 Rakenteiden ilmatiiviys ja muut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät Neuvolan vastaanottohuoneissa on seinä- ja lattiapinnoille tiiviisti kiinnitetyt L- malliset muovijalkalistat lukuun ottamatta tilaa 141, jossa on puiset jalkalistat. Saatujen tietojen mukaan lattianrajat, yläpohjan läpiviennit, verhokotelorakenteet sekä seinissä olevat pistorasioiden kohdat on tiivistetty osana rakennuksessa vuonna 2012 tehtyjä korjaustoimenpiteitä. Rakenneliittymien kautta ei aistinvaraisesti eikä myöskään lämpökameran avulla havaittu tapahtuvan hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, eikä lattia- ja seinärakenteiden liittymissä havaittu lainkaan rakoja, joista olisi ilmayhteys lattian alapuolisiin kellaritiloihin, perustusrakenteisiin tai maaperään. Tältä osin aiemmin tehdyt korjaustoimenpiteet on tehty ilmeisen huolellisesti ja kattavasti. Sisäilman laatuun liittyvänä yleisenä havaintona todettiin, että pölyä keräävän irtaimiston ja tekstiilipintojen määrä tiloissa on varsin vähäinen eikä viherkasveja ole tiloissa lainkaan. Tilojen siisteys on hyvällä tasolla eikä tasopinnoilla havaittu sisäilman laadun kannalta merkittäviä määriä pölyä. Sisätiloissa ei myöskään ole mahdollisina mineraalivillakuitulähteinä toimivia akustiikkalevyjä. Havaintojen mukaan ainakin uudet tuloilmaelimet ovat sisäpinnoiltaan puhtaita ja pölyttömiä sekä niissä käytetyt käytetyt äänenvaimennusmateriaalit ovat polyesterikuitueristettä (Dacron tms.). Y-tunnus

10 10/11 4. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Katselmuksen perusteella neuvolan vastaanottohuoneissa koetut sisäilmaongelmat johtuvat ensisijaisesti tiloihin suunnitelluista jo lähtökohtaisesti liian pienistä ilmanvaihdon ilmamääristä, mistä aiheutuu tunkkaisuutta. Tunkkaisuus on seurausta ihmisistä, toiminnasta sekä rakennusmateriaaleista ja irtaimistosta jo normaalistikin peräisin olevista erilaisista epäpuhtauksista. Vastaanottohuoneissa oletettavasti myös jo pelkästään hiilidioksidipitoisuuden nousu käytön aikana aiheuttaa selviä oireita. Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa mm. tunkkaisuuden tunnetta, väsymystä ja päänsärkyä. Katselmuksen perusteella suosittelemme seuraavia sisäilman laatuun vaikuttavia rakennus- ja ilmanvaihtoteknisiä toimenpiteitä: Väliaikaistoimenpiteenä neuvolan tiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen käyntiaikojen muuttaminen siten, että ilmanvaihto toimii jatkuvasti täydellä tehollaan. Tämä toimenpide ei merkittävästi paranna sisäilman laatua päiväsaikaan, mutta varsinaista käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa tehostamalla voidaan minimoida ainakin materiaalipäästöjen ja muiden epäpuhtauksien pitoisuutta sisäilmassa. Väliaikaistoimenpiteenä on mahdollista harkita myös odotusaulojen ja käytävien tuloilmamäärien pienentämistä, jolloin vastaanottohuoneisiin ja muihin varsinaisiin työskentelytiloihin ohjautuu vastaavasti nykyistä enemmän tuloilmaa. Neuvolan vastaanottohuoneiden ilmanvaihdon ilmamäärien kasvattaminen vähintään ohjearvojen (2 3 dm 3 /s,m 2 ) mukaisiksi. Tämä edellyttäisi käytännössä nykyisen tilassa 146 sijaitsevan ilmanvaihtokoneen korvaamista selvästi tehokkaammalla ilmanvaihtokoneella. Vaihtoehtoisesti ja ensisijaisesti suositeltavana toimenpiteenä nykyinen ilmanvaihtokone voidaan jättää palvelemaan esimerkiksi neuvolan tiloja , jolloin rakennuksen keskiosan tiloja varten tulee asentaa kokonaan uusi ilmanvaihtokone. Tällöin ehkäistään samalla kasvaneiden ilmamäärien aiheuttamia meluhaittoja sekä varmistetaan koneen lämmitystehon riittävyys myös kylmimpänä talviaikana. Ilmanvaihtokoneisiin ja -kanavointeihin kohdistuvien muutostöiden yhteydessä kaikkien tilojen ilmamäärät on luonnollisesti säädettävä ja tasapainotettava uudestaan. Harkinnan mukaan nykyisen ilmanvaihtokoneen pyörivän lämmönsiirtimen korvaaminen muulla ratkaisulla tai wc- ja laboratoriotilojen poistoilmanvaihdon eriyttäminen muiden, puhtaampien tilojen poistoilmanvaihdosta. Pyörivän lämmönsiirtimen käyttäminen terveydenhoidon tiloissa ei ole lähtökohtaisesti suositeltava ratkaisu. Toimiston / infon 130 nykyisen tuloilmaelimen vaihtaminen käännettävillä suuttimilla varustettuun malliin vetohaittojen vähentämiseksi. Ilmanvaihtokoneen suodattimien osalta suositellaan, että suodattimet tulisi jatkossa vaihtaa nykyiseen tapaan vähintään 2 kertaa ja mieluiten 3 kertaa vuodessa, mutta kuitenkin mahdollisimman säännöllisin väliajoin. Sisäilman laadun kannalta suositeltavin ajankohta suodattimien vaihdolle on alkukesästä pahimman siitepölykauden päätyttyä ja Y-tunnus

11 11/11 myöhään syksyllä / alkutalvesta, jolloin ulkoilman sisältämän pölyn määrä on jo vähäinen. Likaiset suodattimet pienentävät ilmamääriä ja aiheuttavat tunkkaista hajua. Lämpöpatteriverkoston säätäminen ja/tai sen lämmitystehon nostaminen talviaikaisten mahdollisten kylmyysongelmien esiintyessä. Tavoitteena on se, että kylmyysongelmien esiintyessä ja ylipäätään talviaikana lämmittäminen tapahtuu ensisijaisesti lämpöpattereiden eikä ilmanvaihdon avulla. Tilan 140 wc-istuimen viemärin muovimattoliitoksen ja kiinnitysruuvien läpivientikohtien tiiviyden tarkastaminen mahdollisten vesivuotojen varalta Katselmuksessa ei todettu tarkastetuissa tiloissa viitteitä sellaisista piilevistä kosteusvaurioista tai muista ongelmista, jotka edellyttäisivät tarkemman kosteusja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tai muun selvityksen teettämistä ainakaan vielä tässä vaiheessa ennen kuin edellä esitetyt suurimmat sisäilman laatua heikentävät puutteet on ensin korjattu. Kokkolassa IdeaStructura Oy Hannanoora Junttila, DI Jukka Huttunen, DI Y-tunnus

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA Oy IV-Special Ab 25.03.2011 IV-kuntotutkimus Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten

Lisätiedot

Hiilidioksidimittausraportti

Hiilidioksidimittausraportti Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot Kurikan kaupunki Tekninen osasto Linjatie A 61300 Kurikka Miedon koulu SISÄILMAKATSELMUS 1/21 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut arvioida Miedon koulun tilojen sisäilman laatua sekä mahdollisten

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 22.06.2009 Mikko Krohn 09 839 22377 Tässä tietoa Kivimäen koulun hiukkasmittauksista. Lämpötilat ja ilmamäärät opetustilassa n:o 149 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

LUENTO 7 SISÄILMA JA SEN LAATU, PAINESUHTEET, ILMANVAIHDOSTA

LUENTO 7 SISÄILMA JA SEN LAATU, PAINESUHTEET, ILMANVAIHDOSTA LUENTO 7 SISÄILMA JA SEN LAATU, PAINESUHTEET, ILMANVAIHDOSTA RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET 453535P, 2 op Esa Säkkinen, arkkitehti esa.sakkinen@oulu.fi Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Sisäilmastoseminaari 2015 1 YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen 1, Pertti Pasanen 2 ja Helmi Kokotti 3,4 1 Envimetria Oy 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Hammashoitolan tiloissa (lähinnä huoneet 217, 214 ja paljeovihuone ) tutkittiin ilmavirtauksia, paine-eroja ja VVOC/VOC pitoisuuksia.

Hammashoitolan tiloissa (lähinnä huoneet 217, 214 ja paljeovihuone ) tutkittiin ilmavirtauksia, paine-eroja ja VVOC/VOC pitoisuuksia. 1(6) Kohdetiedot Havukallion Koulu Osoite Peltoniemenkuja 1, Vantaa Tilauspvm Tilauskirje 17.11.2011 Tutkimukset / Näytteenotto 18.11.2011, 15. ja 28.12.2011 Raportti 20.1.2012 Yhteenveto Hammashoitolan

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

1. Tehtävä ja tutkimusajankohta

1. Tehtävä ja tutkimusajankohta Reisjärven kunta Tekninen toimi Reisjärventie 8 85900 Reisjärvi 1/7 Kisatien koulu RAKENNUKSEN KORJATTAVUUSARVIO 1. Tehtävä ja tutkimusajankohta Tehtävänä on ollut arvioida kohdekäynnin, alustavien tutkimusten

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja

SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Kone- ja tuotantotekniikan laitos Tutkimus RYM-SHOK

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot