1. Tehtävä ja tutkimusmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tehtävä ja tutkimusmenetelmät"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 43 (Kauppatori 5) Kokkola 1/11 Kälviän terveysasema NEUVOLAN TILOJEN SISÄILMAKATSELMUS 1. Tehtävä ja tutkimusmenetelmät Tehtävänä on ollut arvioida Kälviän terveysaseman sisäilman laatua sekä mahdollisten lisätutkimusten ja sisäilman laatuun vaikuttavien korjaustoimenpiteiden tarvetta ensisijaisesti neuvolan tilojen osalta. Katselmuksen lähtökohtana olivat tiloissa työskentelevän henkilökunnan kokemukset huonosta sisäilman laadusta. Käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan ainakin ilmanvaihto on koettu riittämättömäksi. Katselmuskäynti kohteeseen suoritettiin , jolloin läsnä oli tiloissa työskentelevää henkilökuntaa. Katselmuksen yhteydessä haastateltiin myös rakennuksen kiinteistönhoitaja Mauri Niskalaa ilmanvaihtojärjestelmään liittyen. Katselmuksen suorittivat Jukka Huttunen ja Hannanoora Junttila IdeaStructura Oy:stä. Katselmukseen liittyen neuvolan huonetilat tarkastettiin aistinvaraisesti ja lisäksi tilojen lattiapinnat tarkastettiin kauttaaltaan pintakosteusilmaisimella (GANN Hydrotest LG 3 + aktiivielektrodi B60) mahdollisten piilevien kosteusvaurioiden varalta. Tilojen ilmanvaihdon toimivuutta ja painesuhteita mitattiin paineeromittarilla Swema 3000 md sekä ns. huppumittarilla (SwemaFlow 125 D). Rakenteiden kautta tapahtuvia vuotoilmavirtauksia havainnoitiin lähinnä aistinvaraisesti sekä myös lämpökameran (FLIR E8) avulla. Katselmuksen pääpaino oli neuvolan sisätilojen kosteusteknisen kunnon ja sisäilmaolosuhteiden arvioinnissa. Katselmukseen liittyen ei tarkastettu rakennuksen muiden sisätilojen eikä esimerkiksi julkisivujen, ikkunoiden, vesikaton tai salaojajärjestelmien kuntoa muuten kuin pintapuolisesti. 2. Lähtötiedot ja yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista Tutkitut tilat sijaitsevat 1960-luvulla valmistuneen tiiliverhotun 1-kerroksisen rakennuksen vuonna 1985 rakennetussa kellarillisessa laajennusosassa (kuva 1). Rakennuksessa on tehty sisäilmaongelmien korjaamiseksi laajoja ulkovaipparakenteiden tiivistyskorjauksia viimeksi vuonna Samassa yhteydessä on uusittu mm. vaurioituneita lattianpinnoitteita, ulkoseinien alaosien puurakenteita sekä maanpinnan kallistuksia, rakennuksen ulkopuolista salaojitusta ja sadevesiviemäröintiä. Vuonna 2012 on myös tehty muutoksia rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään korvaamalla huonetilojen ja käytävän välillä olleet siirtoilmareitit suoraan huonetiloihin kanavoiduilla tuloilmaelimillä. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty saatujen tietojen mukaan edellisen kerran lokakuussa Y-tunnus

2 2/11 Kuva 1. Tutkitut tilat sijaitsevat 1960-luvulla valmistuneen rakennuksen vuonna 1985 rakennetussa kellarillisessa laajennusosassa. Kuva on otettu rakennuksen koillispuolelta neuvolan sisäänkäynnin luota. Tätä muistiota laadittaessa lähtötietoina ovat olleet käytettävissä rakennuksen pohjapiirustukset vuodelta 1985 sekä ilmanvaihtopiirustus vuodelta Lisäksi käytettävissä on ollut lukuisia tutkimuksen tilaajalta saatuja dokumentteja rakennuksessa aikaisemmin tehdyistä sisäilman laatuun liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä vuosilta Vuonna 2011 tehdyn sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuksen (JW-Inspect Oy Ab, Tutkimusraportti ) jälkeen rakennuksessa on saatujen tietojen mukaan tehty kaikki kyseiseen tutkimukseen liittyvässä erillisessä dokumentissa (JW-Inspect Oy Ab, Toimenpidesuositukset raportin pohjalta ) suositellut korjaustoimenpiteet sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden valmistuttua koko rakennuksen tulo- ja poistoilmamäärät on mitattu ja säädetty lokakuussa Käytettävissä olleen mittauspöytäkirjan (Kokkolan ilmastointiasennus, ) mukaan rakennuksen neuvolatilojen tuloilmamäärät ovat säätöjen jälkeen olleet pääasiassa suunnitelmien mukaiset tai hiukan pienemmät. Poistoilmamäärät ovat olleet säätöjen jälkeen osassa tiloista suunniteltuja arvoja suurempia ja osassa pienempiä. Suurin osa vastaanottohuoneista on ollut ilmamäärien säädön jälkeen hiukan alipaineisia. Ilmamäärien mittauspöytäkirjassa esitettyjä suunniteltuja poistoilmamääriä ei ole merkitty käytettävissä olleeseen ilmanvaihtopiirustukseen. Työterveyshuollon lausunnon (Työplus, ) mukaan työntekijöiden sisäilmaoireilu on jatkunut rakennuksessa vuonna 2012 tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen. Henkilökunnalla on esiintynyt mm. silmiin ja limakalvoihin liittyviä oireita sekä päänsärkyä ja vähäisen ilmanvaihtuvuuden aiheuttamaa ras- Y-tunnus

3 3/11 kasta oloa. Lausunnossa on suositeltu rakennuksen sisäilman ja rakenteiden tutkimista. Alkuvuodesta 2015 rakennuksessa on suoritettu ilmanvaihdon kuntokartoitus (Insinööritoimisto Ylitalo Oy, ) nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän puutteiden ja ongelmien selvittämiseksi. Kuntokartoituksen yhteydessä ei ole mitattu tulo- ja poistoilmamääriä. Kuntokartoituksen raportissa todetaan, että hammashuollon tiloja lukuun ottamatta työskentelytilojen ilmamäärät on mitoitettu keskimäärin 25 % Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoja pienemmiksi. Toisaalta raportissa mainitaan, että ilmanvaihtokoneet on oikein mitoitettu suunnitelluille ilmamäärille. Edelleen raportissa todetaan, että nykyiset toteutuneet ilmamäärät ovat riittäviä tiloissa oleskelevaan henkilömäärään nähden, mutta kuitenkaan ilmanvaihto ei ole riittävää tiloissa harjoitettavaan toimintaan nähden. Ilmanvaihdon kuntokartoitusraportin mukaan rakennuksen ilmamääriä voisi nykyisellä ilmanvaihtojärjestelmällä kasvattaa vähintään määräysten mukaiselle tasolle ilman, että ilmanvaihtokone joutuisi toimimaan maksimitehollaan. Silti ilmanvaihtuvuutta ei kuntokartoitusraportin mukaan välttämättä koettaisi aistinvaraisesti paremmaksi. Tilojen käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan vastaanotto- ja toimenpidehuoneiden ilmanvaihtuvuus on koettu niin riittämättömäksi, että jatkuva ikkunatuuletus on välttämätöntä. Vastaanottoaikana neuvolan vastaanottohuoneissa (pinta-alat m 2 ) oleskelee samanaikaisesti vähintään 2-3 henkilöä ja saatujen tietojen mukaan pahimmillaan jopa lähes 10 henkilöä yhdessä huonetilassa. Työn luonteesta johtuen vastaanottohuoneiden ovia ei voida pitää päivisin auki ilmanvaihtuvuuden lisäämiseksi. Lisäksi käytävä- ja huonetilojen sisäilma on koettu aamuisin töihin tullessa tunkkaiseksi. Aiempien ilmanvaihtojärjestelmään tehtyjen muutos- / korjaustöiden ei ole koettu parantaneen tilojen ilmanvaihtuvuutta merkittävästi. Osassa huonetiloista on toisaalta koettu myös vedon tunnetta ja kylmyysongelmia kesäaikanakin. 3. Havainnot ja mittaustulokset 2.1 Ilmanvaihto ja sen toimivuus Katselmusajankohtana sisäilman laatu vaikutti jo aistinvaraisestikin arvioituna heikolta niissä tiloissa, joissa oli oleskeltu ennen katselmusta. Tiloissa oli havaittavissa lähinnä vähäiseen ilmanvaihtuvuuteen viittaavaa, tilojen käytöstä aiheutuvaa tunkkaisuutta. Suurimmassa osassa huonetiloista tuuletusikkunat olivat olleet auki jo pidempään ennen katselmusta, vaikka ulkoilman lämpötila oli ainoastaan noin ºC. Käytävä- ja aulatiloissa sisäilma oli jo aistivaraisestikin havainnoituna raikkaampaa ja ilmanvaihto tehokkaampaa verrattuna varsinaisiin vastaanottohuoneisiin. Rakennuksessa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto ja tutkimuskohteena olleita neuvolan tiloja palveleva ilmanvaihtokone (Systemair) sijaitsee rakennuksen luoteispäädyn pienessä varastotilassa 146 (kuva 2). Rakennuksen toisessa päädyssä sijaitsevia hammashoidon tiloja palvelee eri ilmanvaihtokone. Vanhat siirtoilmareitit vastaanottohuoneiden ja käytävätilojen välillä on suljettu aiempien remonttien yhteydessä ja tuloilmaelimet on kanavoitu suoraan vastaanottohuoneisiin. Y-tunnus

4 IdeaStructura 4/11 Neuvolan tiloja palveleva ilmanvaihtokone on varustettu pyörivällä lämmönsiirtimellä, mikä ei ole suositeltava ratkaisu terveydenhoidon tiloissa. Lisäksi rakennuksen likaisten tilojen (wc-, välinehuolto- ja laboratoriotilat) poistoilmanvaihtoa ei ole eriytetty muiden tilojen poistoilmanvaihdosta, jolloin on mahdollista, että epäpuhdasta poistoilmaa sekoittuu lämmönsiirtimessä tiloihin puhallettavaan puhtaaseen tuloilmaan. Kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtokoneen suodattimet on vaihdettu 2 kertaa vuodessa (kuva 3). Ilmanvaihtojärjestelmän edellisestä nuohousajankohdasta ei ole tietoa, mutta järjestelmä on ilmeisesti säädetty edellisen kerran lokakuussa Kuva 2. Rakennuksessa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto ja tutkimuskohteena olleita neuvolan tiloja palveleva ilmanvaihtokone (Systemair) sijaitsee rakennuksen luoteispäädyn pienessä varastotilassa 146. Ilmanvaihtokone on varustettu sähkölämmitysvastuksilla, vaikka kiinteistössä on muuten kaukolämpöön kytketty lämmitys. Kuva 3. Kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan neuvolan tiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen suodattimet on vaihdettu 2 kertaa vuodessa. Katselmushetkellä suodattimien vaihtaminen alkoi havaintojen mukaan olemaan jälleen ajankohtaista. IdeaS tr uc tura O y Ku to mo tie H elsi nki Sa ta ma tie 3 30 / PL Kokkola etu ni mi.suk uni tructura.co m tructura.co m Y - tun nus

5 5/11 Ilmanvaihdon käyntiajat on asetettu siten, että kone käy arkisin 90 %:n teholla klo ja muuna aikana 70 %:n teholla. Viikonloppusin kone käy 90 %:n teholla klo ja muuna aikana 70 %:n teholla. Taulukossa 1 on esitetty kohteessa tehtyjen ilmamäärämittausten tulokset. Taulukko 1. Neuvolan tilojen ilmamäärämittausten tulokset. Mittaukset tehtiin SwemaFlow 125 D -huppumittarilla. Suunnitelmissa ei ole esitetty tilakohtasia poistoilmamääriä (taulukossa?-merkki). Mittaushetkellä ilmanvaihtokone oli toiminnassa 90 %:n teholla. Huonetila Tuloilmavirta mitattu/suunniteltu [dm 3 /s] Poistoilmavirta mitattu/suunniteltu [dm 3 /s] Mitattu tuloilmavirta / tilan pinta-ala [dm 3 /s,m²] Toimisto / /? 1,6 Terveydenhoitaja 138 Laboratorio 139 ja wc 140 Terveydenhoitaja 141 Terveydenhoitaja 142 Erityistyöntekijä / /? 1,0 +8 / /? 0,6 +23 / /? 1,2 +23 / /? 1,3 +20 / /? 1,4 Lääkäri / /? 1,1 Taulukossa 1 esitettyjen ilmamäärämittausten tulosten perusteella ilmanvaihtojärjestelmä on suurimmassa osassa vastaanottohuoneista suhteellisen hyvässä tasapainossa. Ilmamäärät eivät sitä vastoin ole alkuunkaan riittäviä tilojen todellista käyttötarkoitusta ajatellen. Vertailuksi todettakoon, että Sisäilmaluokitus 2008:n mukaiset hyvän tason (S2-luokka) ohjearvot lääkäriaseman ilmamäärälle ovat 2 3 dm 3 /s,m 2. Toimistotilalle suurella tilatehokkuudella hyvän tason (S2-luokka) ohjearvot ovat 1,5 dm 3 /s,m 2 tai 11 dm 3 /s,henkilö ja tyydyttävän tason (S3-luokka) 1,5 dm 3 /s,m 2. S3-luokan ilmamäärä vastaa tämänhetkisissä rakentamismääräyksissä esitettyä ohjearvoa. Toimistotilassa 130 työskentelee 3 henkilöä, joten sen ilmamäärä on mittausten mukaan riittävä, vaikka tuloilman määrä ei vastaakaan suunniteltua arvoa. Sen sijaan kaikkien tutkittujen vastaanottohuoneiden ilmamäärät ovat tällä hetkellä ainoastaan noin % ohjearvoista. Ilmamäärämittausten jälkeen ilmanvaihtokone säädettiin heti toimimaan 100 %:n teholla, mutta tämän todettiin kasvattavan ilmamääriä ainoastaan noin 5 %. Ilmamäärämittausten tulosten sekä ilmanvaihtokoneen nykyisten käyntiaikojen ja -tehojen perusteella neuvolan tiloja nykyisin palvelevan ilmanvaihtokoneen teho ei ole riittävä tiloissa tarvittaviin ilmamääriin nähden. Lisäksi kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtokoneen tuloilman sähkölämmityspatterin teho ei riitä talvisaikaan lämmittämään tarvittavaa ilmamää- Y-tunnus

6 6/11 rää ulkoilman lämpötilan laskiessa alle -10 C:n, joten ilmamääriä joudutaan pakkaskaudella pienentämään entisestään kylmyysongelmien ehkäisemiseksi. Talviaikana ongelmana on myös se, että tuloilma jäähtyy yläpohjatilaan sijoitetuissa kanavissa huomattavan alhaiseksi virratessaan rakennuksen keskiosan tiloihin, kauimmaksi ilmanvaihtokoneelta. Ilmanvaihtoon liittyvänä epäkohtana todettiin myös, että toimistossa / infopisteessa 130 tilan ainoan tuloilmaelimen sijainnista ja puuttuvista säätömahdollisuuksista aiheutuu ilmeisiä vetohaittoja. Tuloilmaelin sijaitsee suoraan yhden työpisteen takana ja nykyinen ilman säätömahdollisuuksia oleva kattohajottaja suuntaa tuloilmavirran haitalliseen suuntaan. Kyseisen tuloilmaelimen tilalle paremmin sopiva, käännettävillä suuttimilla varustettu käyttämätön kattohajottaja on kiinteistönhoitajan mukaan hankittu jo aikaisemmin, mutta sitä ei ole jostain syystä asennettu vielä paikoilleen (kuva 4). Tuuletusikkunoiden kautta tehtyjen paine-eromittausten mukaan tutkitut huonetilat olivat tutkimusajankohtana tuuliolosuhteista riippuen noin 3 5 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan, eli tilanne on tältä osin varsin tavanomainen koneellisella tulo-/poistoilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle (kuva 5). Paine-ero käytävään 143 nähden vaihteli välillä Pa. Alipaineen kasvaessa edellä mainitusta rakenteiden kautta tapahtuvat ilmavuodot voimistuvat merkittävästi ja samalla myös epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen riski kasvaa. Kuva 4. Toimistossa / infopisteessä 130 tilan ainoan tuloilmaelimen sijainnista aiheutuu käyttäjien mukaan vetohaittoja. Tuloilmaelin sijaitsee suoraan yhden työpisteen takana ja nykyinen kattohajottaja suuntaa tuloilmavirran haitalliseen suuntaan, pääasiassa alaspäin suoraan vastaanottopisteellä istuvan henkilön niskaan. Kyseisen tuloilmaelimen tilalle paremmin sopiva, käännettävillä suuttimilla varustettu käyttämätön kattohajottaja on kiinteistönhoitajan mukaan hankittu jo aikaisemmin, mutta sitä ei ole jostain syystä asennettu vielä paikoilleen Y-tunnus

7 7/11 Kuva 5. Tuuletusikkunoiden kautta tehtyjen paine-eromittausten mukaan tutkitut huonetilat olivat tutkimusajankohtana tuuliolosuhteista riippuen noin 3 5 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan, eli tilanne on tältä osin tavanomainen koneellisella tulo- /poistoilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle. Kuva on otettu lääkärin huoneesta 145. Tuloilman lämpötila oli katselmushetkellä ilmanvaihtokoneen lämpömittarin mukaan +20 C ulkoilman lämpötilan ollessa noin +15 C. Suoraan tuloilmaelimistä mitattuna tuloilman lämpötila oli tutkituissa huonetiloissa +19,9 +20,5 C. Yleisenä suosituksena on, että tuloilman lämpötilan tulisi lämmityskaudella olla välillä C tuloilmaelimistä mitattuna. Liian lämmin tuloilma aiheuttaa tunkkaisuuden tunnetta ja tuloilman ollessa huoneilmaa lämpimämpää jää se katon rajaan ja kulkeutuu poistoilmaventtiileihin ilman, että puhdas tuloilma pääsee huuhtelemaan varsinaista oleskeluvyöhykettä. Mittausten mukaan huoneilman lämpötila vaihteli eri tiloissa tutkimushetkellä välillä +22,0 C +22,9 C. Sisäilmaluokituksen asettamien tavoitearvojen mukaan sisäilman lämpötila koetaan viihtyisäksi sen ollessa C. Tehtyjen mittausten perusteella sekä mittaushetkellä vallinneet ulkoilman olosuhteet huomioon ottaen tilojen tuloilman ja sisäilman lämpötiloissa ei ole juurikaan huomautettavaa. Tutkituissa tiloissa ei ole keinotekoista jäähdytystä, joten kesäaikana huonelämpötila nousee väistämättä ajoittain suosituslämpötiloja korkeammaksi. Ylilämpenemistä vähentää kuitenkin se, että kaikkien tutkittujen tilojen ikkunoissa on sälekaihtimet. Muutamassa huonetilassa (142 ja 144) lämmityspatterit olivat tutkimushetkellä päällä ja käyttäjien kertoman mukaan osassa tiloista on kesälläkin liian viileää. Y-tunnus

8 8/ Kosteuskartoituksen tulokset Lattianpäällysteenä tutkituissa vastaanottohuoneissa on kokomuoviset muovimatot. Vuoden 2012 korjaustöiden yhteydessä lattianpäällysteet on uusittu kaikissa neuvolan vastaanottohuoneissa lukuun ottamatta tilaa 141, jonka muovimatto on vaihdettu jo kesällä Uudet muovimatot on asennettu myös kiintokalusteiden alle. Tilojen lattiapinnoille suoritetussa pintakosteuskartoituksessa ei löydetty tavanomaista kosteampia alueita, jotka viittaisivat rakenteissa piileviin kosteusvaurioihin Neuvolan vastaanottohuoneiden lattiapinnoilla pintakosteusilmaisimen (GANN) lukemat vaihtelivat välillä (asteikolla ), minkä perusteella tilojen lattiarakenteet ovat täysin kuivia. Ainoastaan pieneltä alueelta wc:n 140 muovimattopäällysteiseltä lattiapinnalta wc-istuimen vierestä mitattiin hieman korkeampia, mutta kuitenkin edelleen hyväksyttävällä tasolla olevia pintakosteusilmaisimen lukemia välillä (asteikolla ) (kuva 7). Asialla ei ole vaikutusta sisäilman laatuun, mutta tilannetta on syytä tarkkailla tulevina vuosina kostean alueen mahdollisen laajenemisen varalta. Mikrobiperäisiä tai muita rakenteiden kosteusvaurioitumiseen viittaavia hajuja ei havaittu missään tutkitussa tilassa. Tilojen kattopinnoilla ja muissa rakenteissa ei myöskään havaittu vesivuotojälkiä eikä muita viitteitä kosteusvaurioista. Kuva 6. Yleiskuva neuvolan vastaanottohuoneesta 142. Vuoden 2012 remontin yhteydessä tilan lattianpäällyste on uusittu ja uusi muovimatto on asennettu myös kiintokalusteiden alle eli myös kiintokalusteet ovat olleet irrotettuna niiden taustan tarkistamista ja ilmatiivistystoimenpiteitä varten. Neuvolan vastaanottohuoneiden lattiapinnoille suoritetussa pintakosteuskartoituksessa ei löydetty tavanomaista kosteampia alueita, jotka viittaisivat rakenteissa piileviin kosteusvaurioihin. Y-tunnus

9 9/11 Kuva 7. Pieneltä kuvaan merkityltä alueelta wc:n 140 muovimattopäällysteiseltä lattiapinnalta wc-istuimen vierestä mitattiin muihin lattiapintoihin verrattuna hieman korkeampia pintakosteusilmaisimen lukemia välillä (asteikolla ). Mahdollisesti kysellä kohdalla on tehty uusia betonivaluja tai tasoitustöitä. Mahdollisesti myös viemärin ja muovimaton liitoksessa tai istuimen kiinnikereikien kohdilla voi olla pieniä vuotokohtia. 2.3 Rakenteiden ilmatiiviys ja muut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät Neuvolan vastaanottohuoneissa on seinä- ja lattiapinnoille tiiviisti kiinnitetyt L- malliset muovijalkalistat lukuun ottamatta tilaa 141, jossa on puiset jalkalistat. Saatujen tietojen mukaan lattianrajat, yläpohjan läpiviennit, verhokotelorakenteet sekä seinissä olevat pistorasioiden kohdat on tiivistetty osana rakennuksessa vuonna 2012 tehtyjä korjaustoimenpiteitä. Rakenneliittymien kautta ei aistinvaraisesti eikä myöskään lämpökameran avulla havaittu tapahtuvan hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, eikä lattia- ja seinärakenteiden liittymissä havaittu lainkaan rakoja, joista olisi ilmayhteys lattian alapuolisiin kellaritiloihin, perustusrakenteisiin tai maaperään. Tältä osin aiemmin tehdyt korjaustoimenpiteet on tehty ilmeisen huolellisesti ja kattavasti. Sisäilman laatuun liittyvänä yleisenä havaintona todettiin, että pölyä keräävän irtaimiston ja tekstiilipintojen määrä tiloissa on varsin vähäinen eikä viherkasveja ole tiloissa lainkaan. Tilojen siisteys on hyvällä tasolla eikä tasopinnoilla havaittu sisäilman laadun kannalta merkittäviä määriä pölyä. Sisätiloissa ei myöskään ole mahdollisina mineraalivillakuitulähteinä toimivia akustiikkalevyjä. Havaintojen mukaan ainakin uudet tuloilmaelimet ovat sisäpinnoiltaan puhtaita ja pölyttömiä sekä niissä käytetyt käytetyt äänenvaimennusmateriaalit ovat polyesterikuitueristettä (Dacron tms.). Y-tunnus

10 10/11 4. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Katselmuksen perusteella neuvolan vastaanottohuoneissa koetut sisäilmaongelmat johtuvat ensisijaisesti tiloihin suunnitelluista jo lähtökohtaisesti liian pienistä ilmanvaihdon ilmamääristä, mistä aiheutuu tunkkaisuutta. Tunkkaisuus on seurausta ihmisistä, toiminnasta sekä rakennusmateriaaleista ja irtaimistosta jo normaalistikin peräisin olevista erilaisista epäpuhtauksista. Vastaanottohuoneissa oletettavasti myös jo pelkästään hiilidioksidipitoisuuden nousu käytön aikana aiheuttaa selviä oireita. Korkea hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa mm. tunkkaisuuden tunnetta, väsymystä ja päänsärkyä. Katselmuksen perusteella suosittelemme seuraavia sisäilman laatuun vaikuttavia rakennus- ja ilmanvaihtoteknisiä toimenpiteitä: Väliaikaistoimenpiteenä neuvolan tiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen käyntiaikojen muuttaminen siten, että ilmanvaihto toimii jatkuvasti täydellä tehollaan. Tämä toimenpide ei merkittävästi paranna sisäilman laatua päiväsaikaan, mutta varsinaista käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa tehostamalla voidaan minimoida ainakin materiaalipäästöjen ja muiden epäpuhtauksien pitoisuutta sisäilmassa. Väliaikaistoimenpiteenä on mahdollista harkita myös odotusaulojen ja käytävien tuloilmamäärien pienentämistä, jolloin vastaanottohuoneisiin ja muihin varsinaisiin työskentelytiloihin ohjautuu vastaavasti nykyistä enemmän tuloilmaa. Neuvolan vastaanottohuoneiden ilmanvaihdon ilmamäärien kasvattaminen vähintään ohjearvojen (2 3 dm 3 /s,m 2 ) mukaisiksi. Tämä edellyttäisi käytännössä nykyisen tilassa 146 sijaitsevan ilmanvaihtokoneen korvaamista selvästi tehokkaammalla ilmanvaihtokoneella. Vaihtoehtoisesti ja ensisijaisesti suositeltavana toimenpiteenä nykyinen ilmanvaihtokone voidaan jättää palvelemaan esimerkiksi neuvolan tiloja , jolloin rakennuksen keskiosan tiloja varten tulee asentaa kokonaan uusi ilmanvaihtokone. Tällöin ehkäistään samalla kasvaneiden ilmamäärien aiheuttamia meluhaittoja sekä varmistetaan koneen lämmitystehon riittävyys myös kylmimpänä talviaikana. Ilmanvaihtokoneisiin ja -kanavointeihin kohdistuvien muutostöiden yhteydessä kaikkien tilojen ilmamäärät on luonnollisesti säädettävä ja tasapainotettava uudestaan. Harkinnan mukaan nykyisen ilmanvaihtokoneen pyörivän lämmönsiirtimen korvaaminen muulla ratkaisulla tai wc- ja laboratoriotilojen poistoilmanvaihdon eriyttäminen muiden, puhtaampien tilojen poistoilmanvaihdosta. Pyörivän lämmönsiirtimen käyttäminen terveydenhoidon tiloissa ei ole lähtökohtaisesti suositeltava ratkaisu. Toimiston / infon 130 nykyisen tuloilmaelimen vaihtaminen käännettävillä suuttimilla varustettuun malliin vetohaittojen vähentämiseksi. Ilmanvaihtokoneen suodattimien osalta suositellaan, että suodattimet tulisi jatkossa vaihtaa nykyiseen tapaan vähintään 2 kertaa ja mieluiten 3 kertaa vuodessa, mutta kuitenkin mahdollisimman säännöllisin väliajoin. Sisäilman laadun kannalta suositeltavin ajankohta suodattimien vaihdolle on alkukesästä pahimman siitepölykauden päätyttyä ja Y-tunnus

11 11/11 myöhään syksyllä / alkutalvesta, jolloin ulkoilman sisältämän pölyn määrä on jo vähäinen. Likaiset suodattimet pienentävät ilmamääriä ja aiheuttavat tunkkaista hajua. Lämpöpatteriverkoston säätäminen ja/tai sen lämmitystehon nostaminen talviaikaisten mahdollisten kylmyysongelmien esiintyessä. Tavoitteena on se, että kylmyysongelmien esiintyessä ja ylipäätään talviaikana lämmittäminen tapahtuu ensisijaisesti lämpöpattereiden eikä ilmanvaihdon avulla. Tilan 140 wc-istuimen viemärin muovimattoliitoksen ja kiinnitysruuvien läpivientikohtien tiiviyden tarkastaminen mahdollisten vesivuotojen varalta Katselmuksessa ei todettu tarkastetuissa tiloissa viitteitä sellaisista piilevistä kosteusvaurioista tai muista ongelmista, jotka edellyttäisivät tarkemman kosteusja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tai muun selvityksen teettämistä ainakaan vielä tässä vaiheessa ennen kuin edellä esitetyt suurimmat sisäilman laatua heikentävät puutteet on ensin korjattu. Kokkolassa IdeaStructura Oy Hannanoora Junttila, DI Jukka Huttunen, DI Y-tunnus

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 22.06.2009 Mikko Krohn 09 839 22377 Tässä tietoa Kivimäen koulun hiukkasmittauksista. Lämpötilat ja ilmamäärät opetustilassa n:o 149 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot Kurikan kaupunki Tekninen osasto Linjatie A 61300 Kurikka Miedon koulu SISÄILMAKATSELMUS 1/21 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut arvioida Miedon koulun tilojen sisäilman laatua sekä mahdollisten

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE:

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna 1971-72. Rakennus

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

Consulting ROC and Cloud Service

Consulting ROC and Cloud Service Consulting ROC and Cloud Service Hiilidioksidi mittaukset Pähkinärinteen koulu Riika Rytkönen Jari Kauko 7.4.2015 Yleistiedot Peustiedot Kohde Osoite Käyttötarkoitus Rakennus vuosi Pähkinärinteen koulu

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus

Päiväkotien sisäilmatutkimus Asiantuntija, DI Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry Päiväkotien sisäilmatutkimus Päiväkotien sisäympäristössä ja ilmanvaihdossa on parannettavaa. Kaikkia sisäympäristön ongelmia tai työntekijöiden

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Käräjäkoskentie 18, Riihimäki Kuvauspäivä: 14.11.16 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Käräjäkoskentie 18 Riihimäki Tilaaja uspäivät 14.11.16 uksen Teemu Niiranen

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

KASTU TP7. Ilmansuodatus- ja puhdistustekniikat savuepisodihiukkasille altistumisen torjunnassa. KASTU-työkokous 04.11.2009

KASTU TP7. Ilmansuodatus- ja puhdistustekniikat savuepisodihiukkasille altistumisen torjunnassa. KASTU-työkokous 04.11.2009 VTT INDUSTRIAL Technical Research SYSTEMS Centre of Finland KASTU TP7 Ilmansuodatus- ja puhdistustekniikat savuepisodihiukkasille altistumisen torjunnassa KASTU-työkokous 04.11.2009 Matti Lehtimäki, Aimo

Lisätiedot

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA Sivu 1 / 53 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Alapohja... 5 3.2 Välipohjarakenne... 5 3.3 Yläpohjarakenne... 5 3.4 Runko... 5

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot