Transforming. strategies. Päivitetty alueellinen strategia. Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys. Pietarsaaren seutu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Päivitetty alueellinen strategia. Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys. Pietarsaaren seutu 30.11."

Transkriptio

1 Transforming strategies Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys Päivitetty alueellinen strategia Pietarsaaren seutu Jari Puhakka, Mia Örså Capful Oy Kaj Boström, Niclas Dahl, Michael Djupsjöbacka, Mikael Jakobsson, Gun Kaptens, Tomas Knuts, Asko Lamminen, Maria Nybäck, Carl-Anders Nygård, Curt Nyman, Mikael Sandås Pietarsaaren seutu

2 Capful copyright Tämä aineisto sisältää luottamuksellista tietoa. Aineistoa suojaavat suomalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait eikä sitä saa käyttää eikä välittää kolmannelle osapuolelle ilman Capful Oy:n suostumusta. 2

3 SISÄLTÖ OSA 1 OSA 2 OSA 3 OSA 4 OSA 5 OSA 6 Päivityshankkeen tavoitteet, organisointi ja prosessi Seutu nykyään toimialat ja kilpailukyvyn osatekijät Trendit Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat Strateginen tahto ja visio Strategiaohjelma 3

4 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 1 Päivityshankkeen tavoitteet, organisointi ja prosessi 4

5 EVA:n skenaarioiden hyödyntäminen Pietarsaaren seudulla Alueen skenaariotyön lähtökohdat Viitekehys, tavoitteet, resursointi jne. Lisätiedon hankinta Nettikysely Strategiset analyysit Alueen nykytila-analyysit Referenssiskenaariot EVA:n globaalit skenaariot lähtökohtana Alueen Kohtalonkysymykset Muutostekijät Menestystekijät Fokusoidut skenaariot Alueen tilanteeseen ja strategisiin kysymyksiin räätälöidyt skenaariot Fokusointi alueen tilanteeseen Keskeiset logiikat ja muutostekijät Skenaarioiden vaikutukset Mahdollisuudet ja riskit Nykystrategian muutostarpeet Välttämättömät toimenpiteet Varautumissuunnitelmat 5

6 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 2 Seutu nykyään toimialat ja kilpailykyvyn osatekijät 6

7 Alkutuotanto Jalostus Palvelut Suomi 5 % Pietarsaaren seutu 11 % Alkutuotanto Jalostus Palvelut 58 % 37 % 33 % 55 % Alkutuotannon, jalostuksen ja palvelualan työntekijöiden määrä vuonna 2007 Lähde: Toimiala Online (Tilastokeskus) Alojen kolmijaon perustana TOL 2008 Kokkola Vaasa Seinäjoki Varkaus 4 % 5 % 8 % 10 % 51 % 41 % 49 % 47 % 46 % 44 % 40 % 55 % 7

8 KASVUPONTENTIAALI Seudun kilpailualueet ja niiden kasvupotentiaali 2009 Tilasto yrityksistä ja työntekijöistä Yritysten lukumäärä Pallojen koko kuvaa työntekijöiden määrää seudulla < >151 ISO Tiedotus ja viestintä Yrityspalvelut Sähkö, kaasu ja lämpö Majoitus ja ravintola Kauppa Kiinteistöpalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut Elintarvike Luovat alat Metalli Kumi ja muovi Vene Konevalmistus Me Saha- ja puutuotteet Paperi Metsätalous Maatalous Logistiikka Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Turkis PIENI Rakentaminen SUPPEA SEUDUN OSAAMINEN LAAJA (Lähde: Tilastokeskus, 2007) 8

9 KASVUPOTENTIAALI Seudun osaamisalueet ja niiden kasvupotentiaali 2009 Tilasto yrityksistä ja työntekijöistä Pallojen koko kuvaa työntekijöiden määrää seudulla Alkutuotanto Jalostus Palvelut ISO Tiedotus ja viestintä Yrityspalvelut Sähkö, kaasu ja lämpö Majoitus ja ravintola Kauppa Kiinteistöpalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut Elintarvike Luovat alat Metalli Kumi ja muovi Vene Konevalmistus Saha- ja puutuotteet Paperi Metsätalous Maatalous Logistiikka Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Turkis PIENI Rakentaminen SUPPEA SEUDUN OSAAMINEN LAAJA (Lähde: Tilastokeskus, 2007) 9

10 Pietarsaaren seudun alueellisen strategiasuunnitelman päivitys OSA 3 Trendit 10

11 Skenaarioiden dynamiikka Muutosvoimia ja kehitysprosesseja Sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten painopiste Maailmantalous Kansainväliset suhteet ja geopolitiikka Ilmastonmuutos Energia ja raaka-aineet Innovaatiot Ympäristöteknologia Internet-teknologia Kilpailu osaajista Arvot, uskonnot ja kulttuuri Terrorismi Yhdysvaltojen kehitys Venäjän kehitys EU:n kehitys Kiinan kehitys Vientimarkkinat Liikkuvuus (ihmiset, tieto, tavarat) Muutostekijöiden syyseuraus -suhteet ja kokonaisvaikutukset Suomen elinkeinoelämän kehitys Energia- ja luonnonvarapolitiikka Alueiden välinen kilpailu Koulutusjärjestelmien muutokset Kaksikielisyys Suomessa SKENAARIO 1 Länsi luo nahkansa SKENAARIO 2 Kiinalainen kapitalismi SKENAARIO 3 Blokkien taistelu SKENAARIO 4 Stimulus ja romahdus Markkinatalouden ja demokratian liitto on vahva, samoin Yhdysvaltojen ja EU:n yhteistyö. Yhdysvallat on merkittävä kansainvälinen toimija, mutta hegemonian aika on ohi. Osaajista kilpaillaan enemmän kuin raaka-aineista. Venäjä on WTO:n jäsen ja öljyn korkea hinta tukee sen talouskasvua, mutta maa ei ole onnistunut monipuolistamaan taloutta. Perusteollisuuden alojen ja alkutuotannon osuus vähenee Suomessa edelleen ja yritykset siirtyvät tietointensiivisiin kokonaispalveluihin. Kapitalismia ilman demokratiaa. Osaamiskeskukset ja verkostot ovat tärkeämpiä talouden toimijoita kuin valtiot. Länsi toipuu hitaasti Aasian perässä. Avoin maailmankauppa toimii Kiinan ja sen kasvavan keskiluokan ehdoilla. EU on poliittisesti toimintakyvytön. Venäjä suuntautuu vauhdikkaasti kehittyville Kiinan ja Intian markkinoille ja välit EU:n kanssa kiristyvät. Kansainväliset investoijat omistavat hyvinvointipalvelujen suurimmat tuottajat. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeiden merkitys korostuu. Kaupan, politiikan ja talouden blokit kilpailevat keskenään. Venäjän ja EU:n yhteistyö toimii hyvin. Maailman painopiste on siirtynyt Eurooppaan. Maailmantalouden kriisi syvenee ja pitkittyy. Paikallinen tuotanto, palvelut ja kauppa tulevat tärkeämmiksi. Suomessa tuotetaan jälleen kappaletavaraa. Itämeren alue on Euroopan uusi valtatekijä. Finanssikriisi johtaa alhaisen talouskasvun maailmaan. Yhdysvaltojen kansainvälinen asema on luhistunut eikä mikään maa tai blokki pysty täyttämään johtajan paikkaa. Venäjällä on hyvin epävakaat olosuhteet, mutta Suomen ja Venäjän väliset investoinnit kuitenkin jatkuvat. Vientimäärät jäävät vuosien tasolle. Omavarainen tuotanto luo paikallisia kasvumahdollisuuksia. Julkinen sektori on valtavissa vaikeuksissa. Aluepoliittisen tuen avulla luodut alueet kärsivät voimakkaasti. 11

12 Trendit (1/2) Globalisaatio jatkuu Globalisaatio on edelleen jatkuva prosessi, jolla on taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, ympäristöllinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tuotannon kilpailukyky heikkenee etenkin bulkkituotteiden osalta. Globalisaation vastavoimat kuitenkin vahvistuvat resurssien vähäisyyden ja kestävään kehitykseen pyrkimisen seurauksena. Globaali väestönkasvu jatkuu muuttoliike Väestö lisääntyy koko maailmassa, mutta eri tahtiin eri alueilla. Länsimaiden odotetaan vastaavan ainoastaan 3 %:sta väestönkasvua vuoteen 2025 mennessä. Eri alueiden epätasainen kasvutahti johtaa yhteiskunnalliseen paineeseen ja suuriin muuttoliikkeisiin. Energiantarve kasvaa Globaalin väestönkasvun myötä energiantarve lisääntyy samalla kun uusiutumattomat energianlähteet vähenevät. Energiahuollon merkitys kasvaa ja sekä energiantuotannon että kulutuksen tehokkuuspaineet kasvavat. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämisestä tulee yhä tärkeämpää. Vihreät arvot lisääntyvät Kestävä kehitys kaikissa muodoissaan (talous, ympäristö, sosiaali, kulttuuri) vahvistuu kaiken toiminnan perustana. Ympäristöystävälliset ratkaisut yleistyvät energian ja kulutustavaroiden tuotannossa. Ympäristölainsäädäntöä lisätään, mikä asettaa lisää vaatimuksia tuotantoyhtiöille ja korottaa tuotantokustannuksia. Tiedon saatavuus lisääntyy Informaatioteknologian kehityksen kautta voidaan yhä suurempi määrä tietoa levittää yhä suuremmalle alueelle aikaisempaa nopeammin, myös langattomasti. Tietoverkkojen ja sosiaalisten online-yhteisöjen merkitys kasvaa maailmankylä Tietoverkkojen saatavuuden ja tiedon hallinnan merkitys korostuu. Internetin sosiaalisten yhteisöjen merkitys kasvaa. Verkostoja, kuten Facebook ja Twitter, käytetään yhä enemmän mainonnan, kaupankäynnin, tiedonvälityksen ja poliittisen viestinnän välineenä. Yksilön valta/vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät asiakaskeskeisyys korostuu Sosiaalisten medioiden ja tietoverkkojen kehitys lisäävät yksilön vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvässä että pahassa. Esim. blogien avulla kuka tahansa voi tavoittaa suuren määrän ihmisiä reaaliajassa. Asiakaskeskeisyydestä tulee tärkeämpää kunnille, yrityksille ja oppilaitoksille. Opetuksen yksilöllistyminen lisääntyy, mikä lisää vaatimusta suuremmista yksiköistä/keskittymisestä ja asettaa suuria vaatimuksia esim. Optimalle. Liikemallit uudistuvat Verkostoituminen yhä tärkeämpää globaalissa tuotanto- ja kulutusverkossa. Internetin merkitys liiketoiminnassa lisääntyy ja sähköiset palvelut lisääntyvät. Turvattomuuden tunne lisääntyy Terrorismi, luonnonkatastrofit, pandemiat ja yleinen epävakaus lisäävät ihmisten turvattomuuden tunnetta. Turvattomuuden tunne kriteerinä asumispaikan valinnassa ja yritysten sijoittumispäätöksissä tulee tärkeämmäksi. 12

13 Trendejä (2/2) Palvelujen tarve lisääntyy Palvelujen tarve lisääntyy elinkeinoelämässä, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä yksityistalouksissa. Kuntiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen lisääntyminen ja niukat resurssit johtavat suureen tehokkuuspaineeseen kunnissa. Tilanteesta selviytyminen edellyttää uudenlaisia palvelujen tuottamistapoja esimerkiksi sähköisesti, sekä rakenteellisia uudistuksia. Sosiaalinen vastuu lisääntyy Sosiaalisen vastuunoton merkitys lisääntyy myös liiketoiminnassa ja yritysten odotetaan toimivan eettisesti ympäristön, työolojen ja toimitusolosuhteiden suhteen. Yritykset eivät ole vastuussa ainoastaan viranomaisille, työntekijöille, omistajille ja kuluttajille, vaan myös laajemmalle ryhmälle, joka käsittää median, aatteelliset järjestöt ja paikalliset yhteisöt. Liikenneväylien ympärille syntyy kehityskäytäviä rautatie varat. rautatielle tie maaliikenneyhteys vesikulkuväylä satama lentoasema matkakeskus tavara-asema Yrittäjät ikääntyvät Alueen yrittäjät ikääntyvät etenkin eräissä avainryhmissä. Pula osaavasta työvoimasta lisääntyy ulkomaalainen työvoima lisääntyy Kansainvälinen kilpailu asiantuntijoista ja osaajista kiristyy. Ulkomaisen työvoiman osuus kasvaa sekä matalapalkka-aloilla että korkeakoulutusta ja huippuosaamista vaativissa tehtävissä. Kyky tulkita ympäristön muutoksia ja reagoida niihin nopeasti korostuu (sekä yksityisesti että kunnissa) Ympäristöministeriö,

14 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 4 Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat 14

15 Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat Länsi luo nahkansa Panostus työvoiman saatavuuteen, työmuutto Yritykset vahvasti mukana EU:ta kehittävässä verkostossa Yrityksissä ja julkisella sektorilla tuetaan kykyä ottaa riskejä ja hyväksyä epäonnistumiset nopeat kokeilut Blokkien taistelu Venäjän-kaupan kehittäminen ja Suomen ja Venäjän lisääntyneiden suhteiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Panostus innovaatiotoimintaan tappion korvaamiseksi (USA) Palvelualalla tarvittavien yrityspalvejujen korostaminen entisestään Skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet Elinkeinoelämän kehittäminen Innovaatiorakenteiden vahvistaminen, kasvuyrityksiin panostaminen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen elikeinoelämän kilpailukyvyn parantuminen Elinkeinoelämän monipuolistamisen suunnitelma; erityisesti tietointensiiviset palvelut yrityksille. Yrityspalvelujen voimakas markkinointi ja paketointi. Paikalliseen kauppaan panostaminen. Aktiivinen rekrytointi ja strukturoitu työvoiman maahanmuutto. Foorumien luominen nuorten (ja muiden) ideoiden hyödyntämiseksi. Näkyvyys Seudun imagon vahvistaminen ja täsmentäminen kansallisella tasolla. Sosiaalisen pääoman vaaliminen ja ilmiön hyödyntäminen alueellisessa markkinoinnissa. Seudun aktiivinen tuotteistaminen ja markkinointi uusien yritysten paikkakunnalle asettumista varten. Koulutus Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen (uudelleenkoulutus) alueellinen suunnitelma takaamaan yrityksille niiden tarvitseman koulutuksen. Aktiivinen koulutuspolitiikka, joka fokusoi arvonnousuun liittyviin toimenpiteisiin. Yhteistyö Yhteistyölautakunnan toiminnan kehittäminen. Yhteistyölautakunnan valinta- ja resurssointiohjelma, joka takaa jatkuvan demokraattisen vaikutusvallan. Vaativimpien tehtävien koordinointi. Avainalueiden strategiset toiminnalliset allianssit. Ennakkoluuloton ote yhteistyöhön sekä seudun sisällä että naapurialueiden kanssa. Julkiset palvelut ja hallinto Julkisten palvelujen tehokkuusohjelma. Palvelutuotannon vaihtoehtoisten mallien ja työnjakojen etsiminen. Julkisen hallinnon tehokkuusohjelma, infrastruktuurin oikea resursointi. Infrastruktuuri Logistiikkaan ja infrastruktuuriin panostaminen. Valmius alueen lentokentän ylläpitämiseen. Maansuunnittelu aluetasolla. Yrityksille edellytykset toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiinalaista kapitalismia Panostus aasialaisen liiketavan, kulttuurien ja kielten tuntemukseen Tiiviimpi oppilaitosten välinen yhteistyö Kiinan ja muiden Aasian maiden kanssa Julkisten palvelujen ulkoistamiseen liittyvän prosessiosaamisen kehittäminen Stimulus ja romahdus Paikallisesti tuotetut tavarat paikallisiin ja Suomen markkinoihin keskittyminen Paikalliseen elintarviketuotantoon panostaminen ja sen kehittäminen Varautuminen valtion ohjauksen huomattavaan lisääntymiseen Uutta toimintaa kyettävä aloittamaan pysähtyneessä elinkeinoelämässä 15

16 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivittäminen OSA 5 Strateginen tahto ja visio 16

17 Seudun strateginen tahto Korkea TAHTO 2020 Useita keskisuuria (20-50 henkilöä) kansainvälisesti suuntautuneita kärkiyrityksiä Syvempi yhteistyö seudun sisällä ja alueiden välillä Kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikenneyhteydet Alue on avoin, näkyvä ja vetovoimainen Jatkuva muutosvalmius Jäsennelty yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä Sosiaalisesti vastuun ottava alue laajassa merkityksessä Teollisuuden, palvelujen ja kaupan sekä koulutuksen välinen tasapaino Hyvä palveluympäristö uusille yrityksille Hyväksyttävä Kasvu Korkea NYKYISYYS Laaja vientiin suuntautunut paikallisomisteinen elinkeinoelämä, mutta vähän keskisuuria yrityksiä (>50 työntekijää) Elinkeinokehityksessä toimijoiden välinen koordinointi huono, palvelutarjonta epäselvä Luottamuksen puute Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen välillä, yhteistyötä Pohjanmaan liiton kanssa voidaan kehittää Kolmannen asteen teknillistä koulutusta ei ole, yrityksiltä pienet tutkimus- ja kehityspanostukset Hyvä ammatillisen koulutuksen tarjonta Hyvin rakennettu ja toimiva julkinen palvelurakenne, laajemman alueellisen yhteistoiminnan potentiaali Vähän palveluja tuottavia yrityksiä, erityisesti IT-yrityksiä Matala kynnys yrityksen perustamiseen Hyvin voiva alue, hyvä terveys, vahva sosiaalinen pääoma Vetovoimnaisuus Alhainen 17

18 Pietarsaaren seudun visio 2020 Pietarsaaren seutu on ennakoiva, tehokas, hyvin hoidettu, ulospäin suuntautunut ja monikulttuurinen. Seutu, jossa onnistutaan ja voidaan hyvin. 18

19 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 6 Strategiaohjelma 19

20 Pietarsaaren seudun strategiaohjelma prioriteetti 2. prioriteetti Yrittäjyys Uudet yritykset Kasvuyritykset Vientiyritykset Palveluyritykset Kolmas sektori Suurempi jalostusaste ja useita keskisuuria (20-50 henkilöä) vientiin suuntautuneita kärkiyrityksiä Kasvu ja kilpailukyky Kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikennejärjestelmät Lisää huomiota palveluihin ja kauppaan Tiiviimpi yhteistyö seudulla ja seutujen välillä Työvoiman saatavuus Osaaminen ja innovaatiokehitys Parempi julkisen hankerahoituksen ja hankkeiden johtamisen tuntemus Luovuus- ja innovaatioympäristöjen edistäminen Yrityskeskusten ja yrityshautomoiden perustaminen Sosiaalinen pääoma Laajempi yhteistyö yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä Avoimuuden, suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden edistäminen Näkyvyys ja vetovoimaisuus Luodaan vetovoimaiset työpaikat ja asuinympäristöt sekä perustamisympäristöt yrityksille Alueen näkyvyyden lisääminen markkinointi ja brändäys Kestävän kehityksen edellytysten luominen 20

21 Strategiaohjelma Kasvu ja kilpailukyky (1/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Suurempi jalostusaste ja useita keskisuuria (20-50 henkilöä) vientiin suuntautuneita kärkiyrityksiä 15 % lisää yrityksiä (toimintapaikkoja), joissa on yli 20 työntekijää vuonna 2020 (2006: :115) 65 % alueen teollisuuden bruttoarvosta viedään maasta 2020 (UPM:n oletetaan olevan muuttumaton) Luovien alojen potentiaalin järjestelmällinen hyödyntäminen Yritysten kehittämishankkeita, uudistumishankkeet, tuotteiden ja palvelujen kehittämismenetelmät Seudullisia foorumeja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Säännölliset tapaamiset yrityksille, koulutusjärjestäjille ja kunnallisille päätöksentekijöille. Fact finding ja kansainvälistymistä aloille, joiden kansainvälistymisaste on alhainen Yrityspalvelujen tarjonnan koordinointifoorumi Hankkeita, jotka koordinoivat ja kehittävät luovia tuotekehitysympäristöjä ja kokoontumispaikkoja, esim. kampusalue keur keur keur Viexpo keur keur Concordia, TEkeskus, Kauppakamari Optima, Concordia, Kauppakamari, yrittäjäyhdistykset TE-keskus, TEM, Concordia ÅA, yhteistyölautakunta 2015 on: %:n laajakaistapeitto - paikallinen lentokenttä ( matkustajaa) - yleiset tiet ilman painorajoituksia (100 %) - rautatie (tärkeät henkilöjunat pysähtyvät) - satama (2,2 milj. tonnia) Edunvalvonnalle seudullinen rakenne, joka tukee mm. koulutuksen, infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittämistä Logistiikan kehittämishanke, käsittää mm. joukkoliikenteen-/kimppakyytimahdollisuuksien selvittelyn keur keur Kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikennejärjestelmät Yhteistyölautakunta, Concordia Concordia/Kosek, Pohjanmaan liitto, Keski- Pohjanmaan liitto 21

22 Strategiaohjelma Kasvu ja kilpailukyky (2/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Lisää huomiota palveluihin ja kauppaan Tiiviimpi yhteistyö seudulla ja seutujen välillä Työvoiman saatavuus Edsevön > m2:n kauppapaikan mahdollistava kaava valmis 2012 Tehokkaan maansuunnittelun avulla kootaan 100 % alueen ostovoiman kehityksestä, myös paljon tilaa vaativa erikoiskauppa ja autokauppa Pietarsaaren ratapihan siirto aloitetaan % työntekijöistä työskentelee yksityisissä palveluyrityksissä vuonna 2020 Ala-Jepuan alueen kauppapaikan kaava valmis 2015 Neljä uutta yhteistyöfoorumia ennen vuotta 2015 Lukioon ja ammattikoulutukseen hakijoiden suhde on tasapainossa, 50 % +/- 5 % 21 %:lla työkykyisestä väestöstä on kolmannen asteen koulutus vuonna 2015 Seudulla ei ole työvoimapulaa 2020 Alueellinen työryhmä kehittämään alueen kauppaa Yrittäjyys- ja kehittämishankkeita sosiaalija terveyspalvelualan yrityksille Parlamentti alueen päättäjille, säännölliset suunnittelukokoukset naapuriseutujen kanssa, yhteistoimintaa kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa Seudullisen päätöksenteon vakiinnuttaminen Työllisuusohjelmia, jotka edistävät alueelle muuttaneiden työllistymismahdollisuuksia ja osaamista Työperäistä maahanmuuttoa tukevat toimenpiteet Työryhmä kehittämään verkkolukioita Kokonaistalousarvio keur keur keur 22 Toimijat Kunnat, Cityryhmä, Kauppakamari Concordia/Markkinointi Concordia, ÅA, Pietarsaari Concordia, yhteistyölautakunta keur Yhteistyölautakunta keur keur COU, TE-toimisto, TE-keskus, yritykset, kauppakamari, koulutusorganisaatiot TE-toimisto, Concordia

23 Strategiaohjelma Osaaminen ja innovaatiokehitys (1/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Parempi julkisen hankerahoituksen ja hankkeiden johtamisen tuntemus Seudulla 1 uusi EU-hanke vuosittain (yhteensä EUR) vuodesta 2012 Seudulla 4-6 hankeasiantuntijaa 2011 Seudullinen foorumi edistämään hankerahoitusta keur Concordia, Optima, Pohjanmaan liitto ym. Luovuus- ja innovaatioympäristön edistäminen Strengbergin talo on täydessä käytössä 2011 Tutkimuslaitos perustettu 2012 Juthbackan osaamiskeskus 2012 Alueellisen aivoriihen perustaminen innovaatioympäristön nostamiseksi alueelliseksi kehityskysymykseksi, uusien palvelumallien ja pilottikonseptien testaaminen Yritysten mentorointi ja Advisory Board -palvelut Tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen liittyvän tutkimuslaitoksen perustaminen sekä seudun innovaatiotekniikka, joka voi mm. tukea palveluja innovaatiotehtaana ja lisätä yliopistojen ja korkeakoulujen näkyvyyttä seudulla keur keur keur Concordia, kansalliset innovaatioverkot, yrityskoulutusorganisaatiot, kauppakamari, Pietarsaaren Tulevaisuus (nuorkauppakamari ym.) Concordia, TEkeskus Pohjanmaan liitto, T&E, koulutusorganisaatiot, Juthbacka Vertailuhanke, jonka tarkoituksena on lisätä korkeasti koulutettujen määrää ja kannustaa yrityksiä kehittämistyön lisäämiseen keur Concordia, TE-keskus, ÅA, yritykset 23

24 Strategiaohjelma Osaaminen ja innovaatiokehitys (2/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Yrityskeskusten ja yrityshautomoiden perustaminen Hautomotilat ovat valmiina 2010 Hautomoyrityksiä kaikista kunnista kaksi uutta/suunnitteilla olevaa yrityskeskusta 2015 vähintään kolmasosa hautomoyrityksistä on naisyrityksiä 15 % enemmän asiakkaita vuosittain yrityskeskuksissa 2015 Luovien ympäristöjen, yrityskeskusten ja hautomotilojen perustaminen hyvin kehitettyine yritys- ja kehittämispalveluineen keur Etätyön pilottiympäristö keur Concordia, Juthbacka, kampus Concordia, Pohjanmaan liitto 24

25 Strategiaohjelma Sosiaalinen pääoma (1/1) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Laajempi yhteistyö yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä Kolmannen sektorin tukirakenne toteutunut 2011 Tukirakenne kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvinvoinnin edellytysten ylläpitämiseksi keur Concordia, yhteistyölautakunta, Svenska Kulturfonden, Pohjanmaan liitto Edistää avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta Vähiten rasistisia rikoksia Suomessa 2015 After Eight toteuttaa alueellisesti rahoitettua paikallistoimintaa 2012 Kaksi sukupolvien välistä kohtauspaikkaa Seudulliseen yrittäjäkasvatushankkeeseen osallistuminen. Naisten, nuorten ja maahanmuottajien yrittäjyyden edistämistoimet. Eri kansalaisuuksien ja sukupolvien kohtaamispaikkoja keur keur Concordia, TEtoimisto, TE-keskus, Pohjanmaan liitto, VAMK Yhdistykset, seurakunnat, koulutusorganisaatiot, yhteistyölautakunta, After Eight, Aktion ÖB 25

26 Strategiaohjelma Näkyvyys ja vetovoimaisuus (1/1) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Luoda vetovoimaiset työpaikat ja asuinympäristöt sekä perustamisympäristöt yrityksille Seudulla on 150 hengen vuotuinen nettomuutto ja jatkuva myönteinen 1 %:n vuotuinen väestönkasvu vuoteen yrityksen vuosittainen nettolisäys seudulla Kehittämishanke (esim. instituutti) ennakoinnin lisäämiseksi sekä tulevaisuuden työpaikkoja ja palveluja varten Kehityskäytävät, maankäyttö ja muu kauaskantoinen alueellinen kehittämistyö ja strateginen kansallinen yhteistoiminta Kokonaistalousarvio keur keur Toimijat Optima, TEkeskus, Concordia, Juthbacka, Pohjanmaan liitto Yhteistyölautakunta Lisätä alueen näkyvyyttä markkinointi ja brändäys Seudun brändäyshanke päätökseen vuoden 2012 lopussa Alueen tuntemus on lisääntynyt valituissa kohderyhmissä 20 % vuodesta 2010 vuoteen 2014 Seudun brändäys keur Concordia Yritys- ja henkilöstörekrytointi sekä aluemarkkinointi Alueellisen viestintäkoordinaattorin toiminnan vakiinnuttaminen keur keur Concordia, Pohjanmaan liitto, Svenska kulturfonden Concordia, Yhteistyölautakunta Luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle 5 biokaasulaitosta seudulla 2015 Luodonjärven tilanne parempi Alueen ekologisen jalanjäljen pienentäminen Alueellisen ilmastostrategian laatiminen ja käyttöönotto Life-hanke (EU), happamat sulfaattimaat, toimenpidesuositukset Pienimuotoisen uusiutuvan energian hanke Helppokäyttöinen jalanjälkilaskennan mukautettu malli keur keur keur keur Työryhmä, Concordia Suomen ympäristökeskus, GTK, ÅA jne. Yhteistyölautakunta, Merinova Merinova, Concordia 26

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä TEM valtak. tavoitepäätös alueiden kehittämiseksi MAAKUNTASUUNNITELMA visio tavoiteltava kehitys kehittämislinjaukset ja strategia tavoitetilan vaatima aluerakenne kuvaus

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi

Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liiton painopisteet yrittäjyyden edistämiseksi Elinkeinoseminaari Seinäjoki 16.5.2007 16.5.2007 Asko Peltola Elinkeinoseminaari 2007 1 Maakuntasuunnitelman visio 2030: Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Ennakointifoorumi IV 22.5.2012 TILASTOT JA SKENAARIOT

Ennakointifoorumi IV 22.5.2012 TILASTOT JA SKENAARIOT Ennakointifoorumi IV 22.5.2012 TILASTOT JA SKENAARIOT Ohjelma 08.30 Aamukahvi 09.00 Foorumin avaus Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto TILASTOT - Mitkä ovat oleelliset tilastot ja mitä ne kertovat? Juontaja

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Hyödykkeet ja tuotannontekijät

Hyödykkeet ja tuotannontekijät Hyödykkeet ja tuotannontekijät Hyödyke = tavara tai palvelu Hyödyke Kulutushyödyke Investointihyödyke Kestokulutushyödyke -Esim. autot ja kodinkoneet Kertakulutushyödyke -Esim. ruoka, sanomalehdet, vaatteet,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Innovaatiot ja kilpailukyky Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Suomen menestyksen edellytyksenä on: Kokonaistuottavuuden nostaminen Osaaminen ja sen hyödyntäminen on sen keskeisin keino

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

Tampere-Pirkkala AiRRport. Seutufoorumi Tampere, 13.11.2014 Vuorineuvos Kari Neilimo

Tampere-Pirkkala AiRRport. Seutufoorumi Tampere, 13.11.2014 Vuorineuvos Kari Neilimo Tampere-Pirkkala AiRRport Seutufoorumi Tampere, 13.11.2014 Vuorineuvos Kari Neilimo 1 AiRRport suuri mahdollisuus Pirkanmaalle ja koko Länsi-Suomelle Näin kaikki alkoi ja tässä ollaan nyt Elinkeinoelämä,

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle

Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle Vuorineuvos Jorma Eloranta Teknologiateollisuus ry 17.4.2012 Note: Kauppatase (balance of trade) = tavara vienti tavaratunoti, (Vaihtotase

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kestävä kehitys on yhteiskuntapolitiikkaa Ekologinen kestävyys;

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry

MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia Maarit Lindström Metsäteollisuus ry MITEN METSÄTEOLLISUUS PÄRJÄÄ GLOBAALISSA TALOUDESSA? Päättäjien Metsäakatemia 26.4.2017 Maarit Lindström Metsäteollisuus ry Asuminen tekoäly kaupungistuminen Robotiikka Digitalisaatio Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Metsäalan menestysstrategia Suomessa. Anssi Niskanen. Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Metsäalan menestysstrategia Suomessa Anssi Niskanen Johtaja Metsäalan tulevaisuusfoorumi Sisältö: 1. Perusmetsäsektori ja uudet mahdollisuudet 2. Menestysstrategian elementtejä 3. Osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Asmo Honkanen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Asmo Honkanen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Asmo Honkanen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos " # $ % & & & & ' & & RKTL:n strategia EY:n strategia Elintarviketalouden tutkimusohjelma Toimintaympäristöanalyysi Asiakastarpeet Tutkimustarpeet Teemat

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 Pitkän aikavälin skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Alustavia tuloksia Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot