Transforming. strategies. Päivitetty alueellinen strategia. Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys. Pietarsaaren seutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transforming. strategies. Päivitetty alueellinen strategia. Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys. Pietarsaaren seutu 30.11."

Transkriptio

1 Transforming strategies Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys Päivitetty alueellinen strategia Pietarsaaren seutu Jari Puhakka, Mia Örså Capful Oy Kaj Boström, Niclas Dahl, Michael Djupsjöbacka, Mikael Jakobsson, Gun Kaptens, Tomas Knuts, Asko Lamminen, Maria Nybäck, Carl-Anders Nygård, Curt Nyman, Mikael Sandås Pietarsaaren seutu

2 Capful copyright Tämä aineisto sisältää luottamuksellista tietoa. Aineistoa suojaavat suomalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait eikä sitä saa käyttää eikä välittää kolmannelle osapuolelle ilman Capful Oy:n suostumusta. 2

3 SISÄLTÖ OSA 1 OSA 2 OSA 3 OSA 4 OSA 5 OSA 6 Päivityshankkeen tavoitteet, organisointi ja prosessi Seutu nykyään toimialat ja kilpailukyvyn osatekijät Trendit Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat Strateginen tahto ja visio Strategiaohjelma 3

4 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 1 Päivityshankkeen tavoitteet, organisointi ja prosessi 4

5 EVA:n skenaarioiden hyödyntäminen Pietarsaaren seudulla Alueen skenaariotyön lähtökohdat Viitekehys, tavoitteet, resursointi jne. Lisätiedon hankinta Nettikysely Strategiset analyysit Alueen nykytila-analyysit Referenssiskenaariot EVA:n globaalit skenaariot lähtökohtana Alueen Kohtalonkysymykset Muutostekijät Menestystekijät Fokusoidut skenaariot Alueen tilanteeseen ja strategisiin kysymyksiin räätälöidyt skenaariot Fokusointi alueen tilanteeseen Keskeiset logiikat ja muutostekijät Skenaarioiden vaikutukset Mahdollisuudet ja riskit Nykystrategian muutostarpeet Välttämättömät toimenpiteet Varautumissuunnitelmat 5

6 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 2 Seutu nykyään toimialat ja kilpailykyvyn osatekijät 6

7 Alkutuotanto Jalostus Palvelut Suomi 5 % Pietarsaaren seutu 11 % Alkutuotanto Jalostus Palvelut 58 % 37 % 33 % 55 % Alkutuotannon, jalostuksen ja palvelualan työntekijöiden määrä vuonna 2007 Lähde: Toimiala Online (Tilastokeskus) Alojen kolmijaon perustana TOL 2008 Kokkola Vaasa Seinäjoki Varkaus 4 % 5 % 8 % 10 % 51 % 41 % 49 % 47 % 46 % 44 % 40 % 55 % 7

8 KASVUPONTENTIAALI Seudun kilpailualueet ja niiden kasvupotentiaali 2009 Tilasto yrityksistä ja työntekijöistä Yritysten lukumäärä Pallojen koko kuvaa työntekijöiden määrää seudulla < >151 ISO Tiedotus ja viestintä Yrityspalvelut Sähkö, kaasu ja lämpö Majoitus ja ravintola Kauppa Kiinteistöpalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut Elintarvike Luovat alat Metalli Kumi ja muovi Vene Konevalmistus Me Saha- ja puutuotteet Paperi Metsätalous Maatalous Logistiikka Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Turkis PIENI Rakentaminen SUPPEA SEUDUN OSAAMINEN LAAJA (Lähde: Tilastokeskus, 2007) 8

9 KASVUPOTENTIAALI Seudun osaamisalueet ja niiden kasvupotentiaali 2009 Tilasto yrityksistä ja työntekijöistä Pallojen koko kuvaa työntekijöiden määrää seudulla Alkutuotanto Jalostus Palvelut ISO Tiedotus ja viestintä Yrityspalvelut Sähkö, kaasu ja lämpö Majoitus ja ravintola Kauppa Kiinteistöpalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut Elintarvike Luovat alat Metalli Kumi ja muovi Vene Konevalmistus Saha- ja puutuotteet Paperi Metsätalous Maatalous Logistiikka Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Turkis PIENI Rakentaminen SUPPEA SEUDUN OSAAMINEN LAAJA (Lähde: Tilastokeskus, 2007) 9

10 Pietarsaaren seudun alueellisen strategiasuunnitelman päivitys OSA 3 Trendit 10

11 Skenaarioiden dynamiikka Muutosvoimia ja kehitysprosesseja Sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten painopiste Maailmantalous Kansainväliset suhteet ja geopolitiikka Ilmastonmuutos Energia ja raaka-aineet Innovaatiot Ympäristöteknologia Internet-teknologia Kilpailu osaajista Arvot, uskonnot ja kulttuuri Terrorismi Yhdysvaltojen kehitys Venäjän kehitys EU:n kehitys Kiinan kehitys Vientimarkkinat Liikkuvuus (ihmiset, tieto, tavarat) Muutostekijöiden syyseuraus -suhteet ja kokonaisvaikutukset Suomen elinkeinoelämän kehitys Energia- ja luonnonvarapolitiikka Alueiden välinen kilpailu Koulutusjärjestelmien muutokset Kaksikielisyys Suomessa SKENAARIO 1 Länsi luo nahkansa SKENAARIO 2 Kiinalainen kapitalismi SKENAARIO 3 Blokkien taistelu SKENAARIO 4 Stimulus ja romahdus Markkinatalouden ja demokratian liitto on vahva, samoin Yhdysvaltojen ja EU:n yhteistyö. Yhdysvallat on merkittävä kansainvälinen toimija, mutta hegemonian aika on ohi. Osaajista kilpaillaan enemmän kuin raaka-aineista. Venäjä on WTO:n jäsen ja öljyn korkea hinta tukee sen talouskasvua, mutta maa ei ole onnistunut monipuolistamaan taloutta. Perusteollisuuden alojen ja alkutuotannon osuus vähenee Suomessa edelleen ja yritykset siirtyvät tietointensiivisiin kokonaispalveluihin. Kapitalismia ilman demokratiaa. Osaamiskeskukset ja verkostot ovat tärkeämpiä talouden toimijoita kuin valtiot. Länsi toipuu hitaasti Aasian perässä. Avoin maailmankauppa toimii Kiinan ja sen kasvavan keskiluokan ehdoilla. EU on poliittisesti toimintakyvytön. Venäjä suuntautuu vauhdikkaasti kehittyville Kiinan ja Intian markkinoille ja välit EU:n kanssa kiristyvät. Kansainväliset investoijat omistavat hyvinvointipalvelujen suurimmat tuottajat. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeiden merkitys korostuu. Kaupan, politiikan ja talouden blokit kilpailevat keskenään. Venäjän ja EU:n yhteistyö toimii hyvin. Maailman painopiste on siirtynyt Eurooppaan. Maailmantalouden kriisi syvenee ja pitkittyy. Paikallinen tuotanto, palvelut ja kauppa tulevat tärkeämmiksi. Suomessa tuotetaan jälleen kappaletavaraa. Itämeren alue on Euroopan uusi valtatekijä. Finanssikriisi johtaa alhaisen talouskasvun maailmaan. Yhdysvaltojen kansainvälinen asema on luhistunut eikä mikään maa tai blokki pysty täyttämään johtajan paikkaa. Venäjällä on hyvin epävakaat olosuhteet, mutta Suomen ja Venäjän väliset investoinnit kuitenkin jatkuvat. Vientimäärät jäävät vuosien tasolle. Omavarainen tuotanto luo paikallisia kasvumahdollisuuksia. Julkinen sektori on valtavissa vaikeuksissa. Aluepoliittisen tuen avulla luodut alueet kärsivät voimakkaasti. 11

12 Trendit (1/2) Globalisaatio jatkuu Globalisaatio on edelleen jatkuva prosessi, jolla on taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, ympäristöllinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tuotannon kilpailukyky heikkenee etenkin bulkkituotteiden osalta. Globalisaation vastavoimat kuitenkin vahvistuvat resurssien vähäisyyden ja kestävään kehitykseen pyrkimisen seurauksena. Globaali väestönkasvu jatkuu muuttoliike Väestö lisääntyy koko maailmassa, mutta eri tahtiin eri alueilla. Länsimaiden odotetaan vastaavan ainoastaan 3 %:sta väestönkasvua vuoteen 2025 mennessä. Eri alueiden epätasainen kasvutahti johtaa yhteiskunnalliseen paineeseen ja suuriin muuttoliikkeisiin. Energiantarve kasvaa Globaalin väestönkasvun myötä energiantarve lisääntyy samalla kun uusiutumattomat energianlähteet vähenevät. Energiahuollon merkitys kasvaa ja sekä energiantuotannon että kulutuksen tehokkuuspaineet kasvavat. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämisestä tulee yhä tärkeämpää. Vihreät arvot lisääntyvät Kestävä kehitys kaikissa muodoissaan (talous, ympäristö, sosiaali, kulttuuri) vahvistuu kaiken toiminnan perustana. Ympäristöystävälliset ratkaisut yleistyvät energian ja kulutustavaroiden tuotannossa. Ympäristölainsäädäntöä lisätään, mikä asettaa lisää vaatimuksia tuotantoyhtiöille ja korottaa tuotantokustannuksia. Tiedon saatavuus lisääntyy Informaatioteknologian kehityksen kautta voidaan yhä suurempi määrä tietoa levittää yhä suuremmalle alueelle aikaisempaa nopeammin, myös langattomasti. Tietoverkkojen ja sosiaalisten online-yhteisöjen merkitys kasvaa maailmankylä Tietoverkkojen saatavuuden ja tiedon hallinnan merkitys korostuu. Internetin sosiaalisten yhteisöjen merkitys kasvaa. Verkostoja, kuten Facebook ja Twitter, käytetään yhä enemmän mainonnan, kaupankäynnin, tiedonvälityksen ja poliittisen viestinnän välineenä. Yksilön valta/vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät asiakaskeskeisyys korostuu Sosiaalisten medioiden ja tietoverkkojen kehitys lisäävät yksilön vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvässä että pahassa. Esim. blogien avulla kuka tahansa voi tavoittaa suuren määrän ihmisiä reaaliajassa. Asiakaskeskeisyydestä tulee tärkeämpää kunnille, yrityksille ja oppilaitoksille. Opetuksen yksilöllistyminen lisääntyy, mikä lisää vaatimusta suuremmista yksiköistä/keskittymisestä ja asettaa suuria vaatimuksia esim. Optimalle. Liikemallit uudistuvat Verkostoituminen yhä tärkeämpää globaalissa tuotanto- ja kulutusverkossa. Internetin merkitys liiketoiminnassa lisääntyy ja sähköiset palvelut lisääntyvät. Turvattomuuden tunne lisääntyy Terrorismi, luonnonkatastrofit, pandemiat ja yleinen epävakaus lisäävät ihmisten turvattomuuden tunnetta. Turvattomuuden tunne kriteerinä asumispaikan valinnassa ja yritysten sijoittumispäätöksissä tulee tärkeämmäksi. 12

13 Trendejä (2/2) Palvelujen tarve lisääntyy Palvelujen tarve lisääntyy elinkeinoelämässä, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä yksityistalouksissa. Kuntiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen lisääntyminen ja niukat resurssit johtavat suureen tehokkuuspaineeseen kunnissa. Tilanteesta selviytyminen edellyttää uudenlaisia palvelujen tuottamistapoja esimerkiksi sähköisesti, sekä rakenteellisia uudistuksia. Sosiaalinen vastuu lisääntyy Sosiaalisen vastuunoton merkitys lisääntyy myös liiketoiminnassa ja yritysten odotetaan toimivan eettisesti ympäristön, työolojen ja toimitusolosuhteiden suhteen. Yritykset eivät ole vastuussa ainoastaan viranomaisille, työntekijöille, omistajille ja kuluttajille, vaan myös laajemmalle ryhmälle, joka käsittää median, aatteelliset järjestöt ja paikalliset yhteisöt. Liikenneväylien ympärille syntyy kehityskäytäviä rautatie varat. rautatielle tie maaliikenneyhteys vesikulkuväylä satama lentoasema matkakeskus tavara-asema Yrittäjät ikääntyvät Alueen yrittäjät ikääntyvät etenkin eräissä avainryhmissä. Pula osaavasta työvoimasta lisääntyy ulkomaalainen työvoima lisääntyy Kansainvälinen kilpailu asiantuntijoista ja osaajista kiristyy. Ulkomaisen työvoiman osuus kasvaa sekä matalapalkka-aloilla että korkeakoulutusta ja huippuosaamista vaativissa tehtävissä. Kyky tulkita ympäristön muutoksia ja reagoida niihin nopeasti korostuu (sekä yksityisesti että kunnissa) Ympäristöministeriö,

14 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 4 Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat 14

15 Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat Länsi luo nahkansa Panostus työvoiman saatavuuteen, työmuutto Yritykset vahvasti mukana EU:ta kehittävässä verkostossa Yrityksissä ja julkisella sektorilla tuetaan kykyä ottaa riskejä ja hyväksyä epäonnistumiset nopeat kokeilut Blokkien taistelu Venäjän-kaupan kehittäminen ja Suomen ja Venäjän lisääntyneiden suhteiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Panostus innovaatiotoimintaan tappion korvaamiseksi (USA) Palvelualalla tarvittavien yrityspalvejujen korostaminen entisestään Skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet Elinkeinoelämän kehittäminen Innovaatiorakenteiden vahvistaminen, kasvuyrityksiin panostaminen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen elikeinoelämän kilpailukyvyn parantuminen Elinkeinoelämän monipuolistamisen suunnitelma; erityisesti tietointensiiviset palvelut yrityksille. Yrityspalvelujen voimakas markkinointi ja paketointi. Paikalliseen kauppaan panostaminen. Aktiivinen rekrytointi ja strukturoitu työvoiman maahanmuutto. Foorumien luominen nuorten (ja muiden) ideoiden hyödyntämiseksi. Näkyvyys Seudun imagon vahvistaminen ja täsmentäminen kansallisella tasolla. Sosiaalisen pääoman vaaliminen ja ilmiön hyödyntäminen alueellisessa markkinoinnissa. Seudun aktiivinen tuotteistaminen ja markkinointi uusien yritysten paikkakunnalle asettumista varten. Koulutus Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen (uudelleenkoulutus) alueellinen suunnitelma takaamaan yrityksille niiden tarvitseman koulutuksen. Aktiivinen koulutuspolitiikka, joka fokusoi arvonnousuun liittyviin toimenpiteisiin. Yhteistyö Yhteistyölautakunnan toiminnan kehittäminen. Yhteistyölautakunnan valinta- ja resurssointiohjelma, joka takaa jatkuvan demokraattisen vaikutusvallan. Vaativimpien tehtävien koordinointi. Avainalueiden strategiset toiminnalliset allianssit. Ennakkoluuloton ote yhteistyöhön sekä seudun sisällä että naapurialueiden kanssa. Julkiset palvelut ja hallinto Julkisten palvelujen tehokkuusohjelma. Palvelutuotannon vaihtoehtoisten mallien ja työnjakojen etsiminen. Julkisen hallinnon tehokkuusohjelma, infrastruktuurin oikea resursointi. Infrastruktuuri Logistiikkaan ja infrastruktuuriin panostaminen. Valmius alueen lentokentän ylläpitämiseen. Maansuunnittelu aluetasolla. Yrityksille edellytykset toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiinalaista kapitalismia Panostus aasialaisen liiketavan, kulttuurien ja kielten tuntemukseen Tiiviimpi oppilaitosten välinen yhteistyö Kiinan ja muiden Aasian maiden kanssa Julkisten palvelujen ulkoistamiseen liittyvän prosessiosaamisen kehittäminen Stimulus ja romahdus Paikallisesti tuotetut tavarat paikallisiin ja Suomen markkinoihin keskittyminen Paikalliseen elintarviketuotantoon panostaminen ja sen kehittäminen Varautuminen valtion ohjauksen huomattavaan lisääntymiseen Uutta toimintaa kyettävä aloittamaan pysähtyneessä elinkeinoelämässä 15

16 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivittäminen OSA 5 Strateginen tahto ja visio 16

17 Seudun strateginen tahto Korkea TAHTO 2020 Useita keskisuuria (20-50 henkilöä) kansainvälisesti suuntautuneita kärkiyrityksiä Syvempi yhteistyö seudun sisällä ja alueiden välillä Kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikenneyhteydet Alue on avoin, näkyvä ja vetovoimainen Jatkuva muutosvalmius Jäsennelty yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä Sosiaalisesti vastuun ottava alue laajassa merkityksessä Teollisuuden, palvelujen ja kaupan sekä koulutuksen välinen tasapaino Hyvä palveluympäristö uusille yrityksille Hyväksyttävä Kasvu Korkea NYKYISYYS Laaja vientiin suuntautunut paikallisomisteinen elinkeinoelämä, mutta vähän keskisuuria yrityksiä (>50 työntekijää) Elinkeinokehityksessä toimijoiden välinen koordinointi huono, palvelutarjonta epäselvä Luottamuksen puute Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen välillä, yhteistyötä Pohjanmaan liiton kanssa voidaan kehittää Kolmannen asteen teknillistä koulutusta ei ole, yrityksiltä pienet tutkimus- ja kehityspanostukset Hyvä ammatillisen koulutuksen tarjonta Hyvin rakennettu ja toimiva julkinen palvelurakenne, laajemman alueellisen yhteistoiminnan potentiaali Vähän palveluja tuottavia yrityksiä, erityisesti IT-yrityksiä Matala kynnys yrityksen perustamiseen Hyvin voiva alue, hyvä terveys, vahva sosiaalinen pääoma Vetovoimnaisuus Alhainen 17

18 Pietarsaaren seudun visio 2020 Pietarsaaren seutu on ennakoiva, tehokas, hyvin hoidettu, ulospäin suuntautunut ja monikulttuurinen. Seutu, jossa onnistutaan ja voidaan hyvin. 18

19 Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys OSA 6 Strategiaohjelma 19

20 Pietarsaaren seudun strategiaohjelma prioriteetti 2. prioriteetti Yrittäjyys Uudet yritykset Kasvuyritykset Vientiyritykset Palveluyritykset Kolmas sektori Suurempi jalostusaste ja useita keskisuuria (20-50 henkilöä) vientiin suuntautuneita kärkiyrityksiä Kasvu ja kilpailukyky Kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikennejärjestelmät Lisää huomiota palveluihin ja kauppaan Tiiviimpi yhteistyö seudulla ja seutujen välillä Työvoiman saatavuus Osaaminen ja innovaatiokehitys Parempi julkisen hankerahoituksen ja hankkeiden johtamisen tuntemus Luovuus- ja innovaatioympäristöjen edistäminen Yrityskeskusten ja yrityshautomoiden perustaminen Sosiaalinen pääoma Laajempi yhteistyö yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä Avoimuuden, suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden edistäminen Näkyvyys ja vetovoimaisuus Luodaan vetovoimaiset työpaikat ja asuinympäristöt sekä perustamisympäristöt yrityksille Alueen näkyvyyden lisääminen markkinointi ja brändäys Kestävän kehityksen edellytysten luominen 20

21 Strategiaohjelma Kasvu ja kilpailukyky (1/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Suurempi jalostusaste ja useita keskisuuria (20-50 henkilöä) vientiin suuntautuneita kärkiyrityksiä 15 % lisää yrityksiä (toimintapaikkoja), joissa on yli 20 työntekijää vuonna 2020 (2006: :115) 65 % alueen teollisuuden bruttoarvosta viedään maasta 2020 (UPM:n oletetaan olevan muuttumaton) Luovien alojen potentiaalin järjestelmällinen hyödyntäminen Yritysten kehittämishankkeita, uudistumishankkeet, tuotteiden ja palvelujen kehittämismenetelmät Seudullisia foorumeja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Säännölliset tapaamiset yrityksille, koulutusjärjestäjille ja kunnallisille päätöksentekijöille. Fact finding ja kansainvälistymistä aloille, joiden kansainvälistymisaste on alhainen Yrityspalvelujen tarjonnan koordinointifoorumi Hankkeita, jotka koordinoivat ja kehittävät luovia tuotekehitysympäristöjä ja kokoontumispaikkoja, esim. kampusalue keur keur keur Viexpo keur keur Concordia, TEkeskus, Kauppakamari Optima, Concordia, Kauppakamari, yrittäjäyhdistykset TE-keskus, TEM, Concordia ÅA, yhteistyölautakunta 2015 on: %:n laajakaistapeitto - paikallinen lentokenttä ( matkustajaa) - yleiset tiet ilman painorajoituksia (100 %) - rautatie (tärkeät henkilöjunat pysähtyvät) - satama (2,2 milj. tonnia) Edunvalvonnalle seudullinen rakenne, joka tukee mm. koulutuksen, infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittämistä Logistiikan kehittämishanke, käsittää mm. joukkoliikenteen-/kimppakyytimahdollisuuksien selvittelyn keur keur Kilpailukykyinen infrastruktuuri ja hyvät liikennejärjestelmät Yhteistyölautakunta, Concordia Concordia/Kosek, Pohjanmaan liitto, Keski- Pohjanmaan liitto 21

22 Strategiaohjelma Kasvu ja kilpailukyky (2/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Lisää huomiota palveluihin ja kauppaan Tiiviimpi yhteistyö seudulla ja seutujen välillä Työvoiman saatavuus Edsevön > m2:n kauppapaikan mahdollistava kaava valmis 2012 Tehokkaan maansuunnittelun avulla kootaan 100 % alueen ostovoiman kehityksestä, myös paljon tilaa vaativa erikoiskauppa ja autokauppa Pietarsaaren ratapihan siirto aloitetaan % työntekijöistä työskentelee yksityisissä palveluyrityksissä vuonna 2020 Ala-Jepuan alueen kauppapaikan kaava valmis 2015 Neljä uutta yhteistyöfoorumia ennen vuotta 2015 Lukioon ja ammattikoulutukseen hakijoiden suhde on tasapainossa, 50 % +/- 5 % 21 %:lla työkykyisestä väestöstä on kolmannen asteen koulutus vuonna 2015 Seudulla ei ole työvoimapulaa 2020 Alueellinen työryhmä kehittämään alueen kauppaa Yrittäjyys- ja kehittämishankkeita sosiaalija terveyspalvelualan yrityksille Parlamentti alueen päättäjille, säännölliset suunnittelukokoukset naapuriseutujen kanssa, yhteistoimintaa kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa Seudullisen päätöksenteon vakiinnuttaminen Työllisuusohjelmia, jotka edistävät alueelle muuttaneiden työllistymismahdollisuuksia ja osaamista Työperäistä maahanmuuttoa tukevat toimenpiteet Työryhmä kehittämään verkkolukioita Kokonaistalousarvio keur keur keur 22 Toimijat Kunnat, Cityryhmä, Kauppakamari Concordia/Markkinointi Concordia, ÅA, Pietarsaari Concordia, yhteistyölautakunta keur Yhteistyölautakunta keur keur COU, TE-toimisto, TE-keskus, yritykset, kauppakamari, koulutusorganisaatiot TE-toimisto, Concordia

23 Strategiaohjelma Osaaminen ja innovaatiokehitys (1/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Parempi julkisen hankerahoituksen ja hankkeiden johtamisen tuntemus Seudulla 1 uusi EU-hanke vuosittain (yhteensä EUR) vuodesta 2012 Seudulla 4-6 hankeasiantuntijaa 2011 Seudullinen foorumi edistämään hankerahoitusta keur Concordia, Optima, Pohjanmaan liitto ym. Luovuus- ja innovaatioympäristön edistäminen Strengbergin talo on täydessä käytössä 2011 Tutkimuslaitos perustettu 2012 Juthbackan osaamiskeskus 2012 Alueellisen aivoriihen perustaminen innovaatioympäristön nostamiseksi alueelliseksi kehityskysymykseksi, uusien palvelumallien ja pilottikonseptien testaaminen Yritysten mentorointi ja Advisory Board -palvelut Tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen liittyvän tutkimuslaitoksen perustaminen sekä seudun innovaatiotekniikka, joka voi mm. tukea palveluja innovaatiotehtaana ja lisätä yliopistojen ja korkeakoulujen näkyvyyttä seudulla keur keur keur Concordia, kansalliset innovaatioverkot, yrityskoulutusorganisaatiot, kauppakamari, Pietarsaaren Tulevaisuus (nuorkauppakamari ym.) Concordia, TEkeskus Pohjanmaan liitto, T&E, koulutusorganisaatiot, Juthbacka Vertailuhanke, jonka tarkoituksena on lisätä korkeasti koulutettujen määrää ja kannustaa yrityksiä kehittämistyön lisäämiseen keur Concordia, TE-keskus, ÅA, yritykset 23

24 Strategiaohjelma Osaaminen ja innovaatiokehitys (2/2) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Yrityskeskusten ja yrityshautomoiden perustaminen Hautomotilat ovat valmiina 2010 Hautomoyrityksiä kaikista kunnista kaksi uutta/suunnitteilla olevaa yrityskeskusta 2015 vähintään kolmasosa hautomoyrityksistä on naisyrityksiä 15 % enemmän asiakkaita vuosittain yrityskeskuksissa 2015 Luovien ympäristöjen, yrityskeskusten ja hautomotilojen perustaminen hyvin kehitettyine yritys- ja kehittämispalveluineen keur Etätyön pilottiympäristö keur Concordia, Juthbacka, kampus Concordia, Pohjanmaan liitto 24

25 Strategiaohjelma Sosiaalinen pääoma (1/1) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Kokonaistalousarvio Toimijat Laajempi yhteistyö yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä Kolmannen sektorin tukirakenne toteutunut 2011 Tukirakenne kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvinvoinnin edellytysten ylläpitämiseksi keur Concordia, yhteistyölautakunta, Svenska Kulturfonden, Pohjanmaan liitto Edistää avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta Vähiten rasistisia rikoksia Suomessa 2015 After Eight toteuttaa alueellisesti rahoitettua paikallistoimintaa 2012 Kaksi sukupolvien välistä kohtauspaikkaa Seudulliseen yrittäjäkasvatushankkeeseen osallistuminen. Naisten, nuorten ja maahanmuottajien yrittäjyyden edistämistoimet. Eri kansalaisuuksien ja sukupolvien kohtaamispaikkoja keur keur Concordia, TEtoimisto, TE-keskus, Pohjanmaan liitto, VAMK Yhdistykset, seurakunnat, koulutusorganisaatiot, yhteistyölautakunta, After Eight, Aktion ÖB 25

26 Strategiaohjelma Näkyvyys ja vetovoimaisuus (1/1) Ohjelma Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Luoda vetovoimaiset työpaikat ja asuinympäristöt sekä perustamisympäristöt yrityksille Seudulla on 150 hengen vuotuinen nettomuutto ja jatkuva myönteinen 1 %:n vuotuinen väestönkasvu vuoteen yrityksen vuosittainen nettolisäys seudulla Kehittämishanke (esim. instituutti) ennakoinnin lisäämiseksi sekä tulevaisuuden työpaikkoja ja palveluja varten Kehityskäytävät, maankäyttö ja muu kauaskantoinen alueellinen kehittämistyö ja strateginen kansallinen yhteistoiminta Kokonaistalousarvio keur keur Toimijat Optima, TEkeskus, Concordia, Juthbacka, Pohjanmaan liitto Yhteistyölautakunta Lisätä alueen näkyvyyttä markkinointi ja brändäys Seudun brändäyshanke päätökseen vuoden 2012 lopussa Alueen tuntemus on lisääntynyt valituissa kohderyhmissä 20 % vuodesta 2010 vuoteen 2014 Seudun brändäys keur Concordia Yritys- ja henkilöstörekrytointi sekä aluemarkkinointi Alueellisen viestintäkoordinaattorin toiminnan vakiinnuttaminen keur keur Concordia, Pohjanmaan liitto, Svenska kulturfonden Concordia, Yhteistyölautakunta Luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle 5 biokaasulaitosta seudulla 2015 Luodonjärven tilanne parempi Alueen ekologisen jalanjäljen pienentäminen Alueellisen ilmastostrategian laatiminen ja käyttöönotto Life-hanke (EU), happamat sulfaattimaat, toimenpidesuositukset Pienimuotoisen uusiutuvan energian hanke Helppokäyttöinen jalanjälkilaskennan mukautettu malli keur keur keur keur Työryhmä, Concordia Suomen ympäristökeskus, GTK, ÅA jne. Yhteistyölautakunta, Merinova Merinova, Concordia 26

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä TEM valtak. tavoitepäätös alueiden kehittämiseksi MAAKUNTASUUNNITELMA visio tavoiteltava kehitys kehittämislinjaukset ja strategia tavoitetilan vaatima aluerakenne kuvaus

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu 2010 -luvulla Veijo KAVONIUS Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö 3.2.2010 Aluestrategia 2020 työ Valmistuu

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

2

2 2 Varsinainen jäsen Edunvalvontajäsen Kalajoki Kannus Kokkola Sievi Kruunupyy Toholampi Kaustinen Reisjärvi Veteli Halsua Lestijärvi Perho Kinnula 5 1 2 Kilometriä 6 7 9 2 25 21 215 22 2-2 - 4-6 Väestönlisäys

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot