HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU"

Transkriptio

1 HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN OHJELMA 1

2 Sisältö 1. KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS OSANOTTAJAT ALIHANKINNAT / YHTEISTYÖ JA KONSORTIOT OSAEHDOTUKSET KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELU KILPAILUAIKA KILPAILUMENETTELY JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUN TAUSTAA: HYRYLÄN ALUEEN KAUPALLISET PALVELUT KILPAILUTUKSEN ALUE JA KOHDE ALUEESEEN TUTUSTUMINEN HINTA SUUNNITTELUOHJEET KAUPALLISET TOIMINNOT JA ASUMINEN KAUPUNKIKUVA LIIKENNE LIITTYMINEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMIIN JA VAIHEISTUS PYSÄKÖINTI MAAPERÄ JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO ENERGIA POHJAVESI ARVOSTELUPERIAATTEET JA EHDOTUSTEN VERTAILUPERUSTEET EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET VAADITUT ASIAKIRJAT KILPAILUSALAISUUS EHDOTUKSEN JÄTTÄJÄN KELPOISUUDEN ARVIOINTI EHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN JA KILPAILUTUKSESTA LUOPUMINEN SOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN OIKEUDET OSANOTTAJIEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA MATERIAALI KILPAILUASIAKIRJOJEN JULKISUUS EHDOTUKSEN TOIMITTAMINEN LISÄTIEDOT JA KILPAILUA KOSKEVA KYSYMYKSET

3 1. KILPAILUKUTSU 1.1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS 1.2. OSANOTTAJAT Kilpailun järjestää Tuusulan kunta. Kilpailun järjestäjän edustaja on: projektiasiamies Tuomo Sipilä Tuusulan kunta, kuntakehitys kehittämisprojektit PL Tuusula Kilpailun päätavoitteena on saada Hyrylän alueen kaupalliset palvelut vastaamaan kysyntää. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tulee kilpailualueelle kehittää arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kaupunkikuvaa uudistava ja vetovoimainen liikekeskus. Tällä kilpailulla haetaan ideaa ja toteuttajaa liikekeskus-kokonaisuudelle. Kyseessä on rajoitettu kilpailu, johon pyydetään ilmoittautumaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen otsikolla: Liikekeskus. Ilmoittautumisesta lähetetään kuittaus lähettäjälle. Kilpailu on suunnattu osanottajille, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan tämän kilpailuohjelman mukaisesti rakennusteknisesti vaativalle alueelle liikekeskuskokonaisuuden. Ilmoittautujalla tulee olla arviointihetkellä käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus, taloudelliset ja muut edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle sijoittuvien ja rakennusteknisesti vaativien suurten hankkeiden toteuttamiseksi. Tarjoajan tulee täyttää vaadittavat kriteerit (kts. kohta 7.). Kilpailusta on julkaistu ilmoitus HILMA-palvelussa osoitteessa sekä Tuusulan kunnan internet-sivuilla ALIHANKINNAT / YHTEISTYÖ JA KONSORTIOT Tarjoajan on liitettävä ehdotukseensa selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa tekemänsä ehdotuksen alihankkijoiden toteutettavaksi. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä ja sen tuloksista kuin omastaan. Alihankkijat on yksilöitävä siltä osin, kun ne ovat tiedossa. 3

4 1.3. OSAEHDOTUKSET Osaehdotuksia ei hyväksytä KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELU 1.5. KILPAILUAIKA Arviointiryhmän jäsenet ovat: - Hannu Joensivu, kunnanjohtaja, Tuusulan kunta (puheenjohtaja) - Tuomo Sipilä, projektiasiamies, Tuusulan kunta (sihteeri) - Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja, Tuusulan kunta - Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti, Tuusulan kunta - Asko Honkanen, kaavoituspäällikkö, Tuusulan kunta - Kalervo Lankinen, projektipäällikkö, Tuusulan kunta - Salla Heinänen, kunnanhallituksen valitsema edustaja - Klaus Koivunen, kunnanhallituksen valitsema edustaja - Jussi Salonen, kunnanhallituksen valitsema edustaja Senaatti-kiinteistöt voi halutessaan nimetä oman edustajansa arviointiryhmään. Arviointiryhmä voi käyttää tarvittaessa asiantuntijoita apunaan. Ennen arvioinnin tekemistä saadut ehdotukset esitellään kunnanhallitukselle. Kilpailu tulee julkiseksi ja siihen tulee ilmoittautua mennessä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä myöhässä ilmoittautuneet tarjoajat. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee esittää mennessä. Vastaukset kysymyksiin tullaan antamaan mennessä. Kilpailuehdotukset tulee jättää mennessä KILPAILUMENETTELY JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY Kilpailumenettely on yksivaiheinen. Kilpailu on anonyymi ja perustuu materiaaliin, jonka tarjoaja jättää. Kilpailun vaiheet ovat seuraavat: a) Kilpailutuksen ilmoittaminen b) Ilmoittautuneiden kirjaaminen c) Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen d) Ehdotusten kirjaaminen e) Ehdotusten avaaminen. f) Ehdotusten ohjeiden mukaisuuden tarkistaminen g) Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi ja valinta h) Ehdotusten esittely kunnanhallitukselle 4

5 i) Ehdotusten vertailu ja arviointi j) Arviointipäätökset k) Päätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen KILPAILUTEHTÄVÄ 2.1. KILPAILUN TAUSTAA: HYRYLÄN ALUEEN KAUPALLISET PALVELUT Tuusulassa, Hyrylän alueella on käynnistynyt useita mittavia kehittämishankkeita. Suurimpana näistä on entisen ilmatorjuntarykmentin alueelle syntyvä asukkaan asuinalue, Rykmentinpuisto. Rykmentinpuisto on yksi Helsingin seudun merkittävistä uusista asuinaluehankkeista. Alueelle suunnitellaan raikasta kyläkaupunkia, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät puutarhakaupunkina. Se on paikka, jossa moderni arkkitehtuuri ja luonnon muovaama metsä kohtaava. Nyt suunnitteilla oleva 150 hehtaarin kokoinen Rykmentinpuiston ensimmäinen asemakaava-alue, liittyy läheisesti Hyrylän keskustaan ja sen rakentuminen vaikuttaa voimakkaasti koko Hyrylän tulevaisuuteen. Hyrylästä muodostuu Rykmentinpuiston myötä pikkukaupunkimainen Tuusulan keskus. Samanaikaisesti Hyrylän nykyistä keskustaa ollaan kehittämässä niin palveluiden, liikenteen kuin asumisen osalta. Yhtenä suurimmista osakokonaisuuksista on kehittää alueen kaupalliset palvelut vastaamaan nykyistä sekä tulevaa kysyntää. Hyrylän alueen kaupalliset palvelut keskittyvät nykyisellään pohjoisen sekä eteläisen liikenneympyrän tuntumaan. Jo tehdyt selvitykset osoittavat, että olemassa olevien kaupallisten palveluiden kehittämisen lisäksi alueella on jo nykytilanteessa olemassa kysyntää erityisesti keskustahakuisen erikoistavarakaupan palveluille sekä päivittäistavarakaupalle. Näiden tavoitteiden ja ennakkotietojen pohjalta olemme käyneet alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelua aiheesta. Käydyn vuoropuhelun ja viimeisimpien suunnitelmien pohjalta olemme siirtyneet hankkeessa seuraavaan vaiheeseen, jossa haemme kilpailun avulla toteuttamiskelpoista ratkaisua vastaamaan kaupalliseen kysyntään. Laadittujen viitesuunnitelmien, selvitysten ja käydyn markkinavuoropuhelun pohjalta kilpailukohteeksi valikoitui Rykmentinpuiston keskuksen keskeisin korttelialue. Kaupallisten toimintojen kehittämisen lisäksi tavoitteenamme on luoda Hyrylään elävää kävelykeskustaa. Erityisenä tavoitteena on tämän kilpailun avulla saada konsepti, joka huomio kaupan murroksen sekä tulevaisuuden tarpeet. Näihin päämääriin päästäksemme on tahtotilanamme saada alueelle asumisen, kaupan ja palvelut yhdistävä hybridiratkaisu, johon sijoittuisi erikoistavarakaupan ja päivittäistavarakaupan yksiköitä sekä asumista ja palveluita. 5

6 Perinteinen hypermarket-ratkaisu sellaisenaan ei vastaa tavoitteitamme. Kaupan keskusliikkeet ovat jo osoittaneet kiinnostusta aihetta kohtaan. Kilpailutettavan korttelialueen kokoluokkaa ja toimintojen sijoittumista olemme kaavailleet asemakaavaluonnoksen mukaisesti seuraavanlaisesti: Kilpailukortteliin tulee sijoittua keskustahakuista erikoistavarakauppaa ja liiketilaa vähintään k-m² ja päivittäistavarakaupan toimintoja korkeintaan k-m². Käsityksemme mukaan paras kokonaisuus saadaan sijoittamalla kohteeseen kaksi päivittäistavarakaupan yksikköä (2 x k-m²). Asuinkerrostaloja kortteliin on kaavailtu vähintään k-m². Joukkoliikenteen palvelut keskittyvät jo nykyisellään alueelle ja tulevaisuudessa korttelin merkitys alueellisena joukkoliikenteen solmukohtana tulee kasvamaan. Kortteleiden toimintojen pysäköinti tulee sijoittaa lähtökohtaisesti maan alle. Kilpailualueella tulee osoittaa pysäköintipaikat uimahallin asiakkaille KILPAILUTUKSEN ALUE JA KOHDE Kilpailutuksen kohteena on Hyrylän keskustassa sijaitsevan Rykmentinpuiston keskuksen keskeisin korttelialue. Kilpailualue on rajattu liitteenä olevaan karttaan. Keskuksen maanalainen pysäköintihalli voidaan toteuttaa myös torialueen alla, kilpailualueen rajoja noudattaen. Kunta hoitaa torialueen maanpäällisen (=pysäköintihallin vesieristeen suojabetonin yläpuolisen) rakentamisen, pois lukien mahdollisten yhteyksien rakentamisen pysäköintihalliin sekä uimahallin sekä liikekeskuksen välinen pysäköintialue. Maanalainen rakentaminen ei saa heikentää katu-/toriaukioalueen käytettävyyttä. Maanalaisista rakenteista ei saa aiheutua myöskään ylimääräisiä kustannuksia toriaukion tai katujen kunnossapitoon. Lisäksi rakenteet tulee suunnitella tarvittavilta osin kestämään pelastuslaitoksen ajoneuvojen tukijalkakuorma. Kilpailutuksen kohteena olevalle alueelle on laadittu asemakaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksessa esitetystä torialueen ja korttelialueen rajasta voi tarvittaessa poiketa vähäisessä määrin. Asemakaavaehdotus tullaan laatimaan yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa. Kilpailuehdotuksena kaipaamme valituilta osanottajilta asiantuntijuuteen pohjautuvaa, toteuttamiskelpoista suunnitelmaa siitä, millaisella konseptilla voisitte sitoutua viemään hanketta eteenpäin. Kilpailutus on yksivaiheinen. Päämääränämme on löytää kilpailun avulla paras mahdollinen ratkaisu, jolle tulemme tarjoamaan suunnitteluvarausta konseptille. Voittajan kanssa tullaan lähtökohtaisesti tekemään myös toteutussopimus. Uimahallin ja liikekeskuksen välinen pysäköintialue tulee tarjoajan omistukseen ja hallintaan, ja siitä laaditaan rasite ja muut tarvittavat sopimukset. 6

7 Valmistelua varten tarjoamme käyttöönne monipuolisen taustamateriaalikokonaisuuden (listaus liitteistä jäljempänä) ALUEESEEN TUTUSTUMINEN Tietoa alueesta: https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id= HINTA Suunnittelualueen rakennusoikeuksille on määritelty hinta 325 / k-m², johon tarjouksen tulee perustua. Tämä hinta vahvistetaan vielä kunnanvaltuustossa muun sopimisen yhteydessä. Tämän lisäksi toteuttajan maksettavaksi tulevat muun muassa normaalit lupa-, suunnittelu ja liittymismaksut. Vaatimuksena on, että PT-kauppaa saa toteuttaa korkeintaan k- m2, asuntoja vähintään k-m2 ja muita liiketiloja vähintään k-m2. Kunta sitoutuu myymään omistamansa kiinteistönosan, joka sijoittuu uimahallin ja liikekeskuksen väliin myöhemmin sovittavalla, valtuuston vahvistamalla kohtuullisella kauppahinnalla. 3. SUUNNITTELUOHJEET Ehdotuksen päätarkoituksena on luoda alueelle korkeatasoinen liikekeskus, joka yhdistää asumisen, kaupan, työn ja palvelut. Kannustamme uusien innovaatioiden hyödyntämiseen. Ehdotuksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ehdotuksessa voi esittää mahdollista haettavaa kestävän kehityksen sertifikaattia. Suunnitteluohjeet eri aihealueittain on kuvattu tarkemmin alla KAUPALLISET TOIMINNOT JA ASUMINEN Tehdyt selvityt osoittavat, että Hyrylässä on patoutunutta kysyntää kohdistuen erityisesti keskustahakuiseen erikoiskauppaan. Tämän lisäksi kysyntää on perinteiselle päivittäistavarakaupalle ja palveluille. Ehdotusten odotetaan vastaavan tähän kysyntään, em. mainitut kerrosneliömetritavoitteet huomioon ottaen (kts. kohta 2.1). 7

8 Ehdotuksessa keskukseen tulee sijoittaa merkittävä määrä asumista. Asumisen määrän maksimoimisen tarkoituksena on elävöittää keskustaa ja luoda edellytyksiä kaupunkimaisen ympäristön syntymiselle. Näkemyksemme mukaan toimintojen sekoittaminen kilpailualueella tuottaa parasta ympäristöä KAUPUNKIKUVA 3.3. LIIKENNE Ehdotuksilta odotetaan omaleimaista kaupunkikuvallista ratkaisua. Alueelle on suunniteltava torimaista julkista jalankulkuympäristöä. Maan pinnan materiaalien ja jäsentelyn tulee olla korkeatasoista. Katutason toiminnan tulee luoda elävää kaupunkia ja pöhinää. Toteutuksen tulee siis aktivoida katutila ja julkisivut. Ehdotuksessa tulee luoda vireää toimintaa viereiselle torialueelle, joka toimii Rykmentinpuiston sydämenä. Ehdotuksen tulee istua paikkaansa, osana muuta ympäristöä. Keskuksen ympäristön valaistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valaistuksen tulee luoda alueelle persoonallista ilmettä ja korostaa sen merkitystä alueen keskuksena. Näkemyksemme mukaan mainospyloni ei luo kaupunkikuvallisesti laadukasta ympäristöä. Lisää lähtökohtia kaupunkikuvalle löytyy asemakaavan kaavaluonnosmateriaalista. Ehdotuksen liikenneratkaisu tulee suunnitella ensisijaisesti jalankulun ja kevyenliikenteen ehdoilla siten, että katu- ja aukiotilojen yhdistäminen kauppakeskuksen sisäiseen liikenteeseen on luontevaa. Huoltopihan sijoittuminen tulee ottaa ehdotuksessa huomioon siten, että se on mahdollisimman vähän näkyvissä ympäröiviltä yleisiltä alueilta tai lähikortteleiden tulevista asunnoista. Asiakasliikenteen ratkaisun tulee ilmetä ehdotuksesta. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon, että alueelle saattaa tulevaisuudessa sijoittua maan alla kulkevan lentoradan asema LIITTYMINEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMIIN JA VAIHEISTUS Ehdotuksen tulee liittyä laadukkaasti ympäristöönsä sekä toteuttaa asemakaavaluonnoksen yhteydessä laaditun rakentamistapaohjeen henkeä. Toriaukio tulee toteutumaan vaiheittain. Ensivaiheessa aukio tulee olemaan nurmetettua aluetta, jonka läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet. Myöhemmässä vaiheessa torialue tullaan viimeistelemään laadukkaasti kivetyksin. Ehdotuksessa tulee esittää kuinka vaiheistus otetaan huomioon sekä missä järjestyksessä kohde toteutetaan. 8

9 3.5. PYSÄKÖINTI Kilpailualueella sijaitsevaa, torin kannella olevaa, pientä liikerakennusta ei kuulu toteuttaa tässä kilpailussa. Ehdotus ei saa heikentää merkittävästi sen toteuttamismahdollisuuksia myöhemmin. Korttelin toimintojen pysäköinnin tulee sijoittua lähtökohtaisesti maan alle. Tavoitteena on kustannustehokas vuorottaiskäyttöön perustuva pysäköintimalli, jossa samaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan muun muassa liiketilojen, palveluiden ja asumisen tarvittavat autopaikat. Asuinkerrostalojen pysäköinti tulee esittää erillisenä muiden toimintojen pysäköintipaikoista. Maanalaisen pysäköintihallin voi toteuttaa tarvittaessa koko kilpailualueen kattavasti. Toisin sanoen torialueen alle on mahdollista toteuttaa pysäköintitilaa. Ehdotuksessa tulee käyttää pysäköintinormina asumisessa 1 ap. / 85 k- m², kuitenkin vähintään 0,8 ap / asunto. Päivittäistavarakaupan osalta pysäköintipaikkojen normina tulee olla 1 ap / 30 k-m² ja muiden liiketilojen osalta 1 ap / 50 k-m². Varsinainen toteutuksessa käytettävä autopaikkanormisto määritellään kaavasuunnittelun yhteydessä. Ehdotuksessa tulee osoittaa pysäköintipaikat kilpailualueen vaatimien toimintojen lisäksi uimahallin asiakkaille. Tätä varten liikekeskuksen ja uimahallin väliin tulee toteuttaa laadukkaasti vähintään 80 maanpäällistä pysäköintipaikkaa, jotka tulee toteuttaa edellä mainitusti vaaditun normin lisäksi. Nämä paikat ovat myös liikekeskuksen asiakkaiden käytössä. Liiketilojen pysäköintipaikoista 100 kappaletta tulee olla käyttäjille veloituksettomia ja aikarajoituksettomia ma-pe klo 7:00-17:00. Muina ajankohtina paikat ovat liikekeskuksen normaalin aikarajoituksen ja mahdollisen veloituksen piirissä. Uimahallin pysäköintipaikoista sekä 100:sta em. säädellyistä paikoista ( ) tullaan perustamaan pysyvät rasitteet ja / tai niiden toteutus tullaan kirjaamaan osaksi toteuttamissuunnitelmaa ja tontinluovutusehtoja. Kaikki pysäköintipaikat tulee toteuttaa tarjoajan kustannuksella. Liiketilojen yhteyteen on kaavailtu laadukasta polkupyöräpysäköintiparkkia. Lähtökohtana on luoda kustannustehokas ja vetovoimainen pysäköintimalli polkupyörille, joka lisää polkupyöräilyn houkuttelevuutta liikkumismuotona. Polkupyörille tulee varata vähintään 1 pp / k-m² liiketilaa sisäänkäyntien yhteyteen. Puolet näistä paikoista tulee olla katoksellisia. Asuntojen asukkaiden polkupyörille tulee varata erilliset säilytystilat asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotuksessa tulee esittää pysäköinnin toiminnallisuus paikkalukuineen. 9

10 3.6. MAAPERÄ JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 3.7. ENERGIA 3.8. POHJAVESI Suunnittelualueen maaperä on suurelta osin hiekkaa ja karkeaa hietaa. Lisätietoa alueen maaperästä ja yhdyskuntateknisestä huollosta löytyy liitteistä. Kilpailualueella on Tuusulan Veden johtoja sekä lisäksi alueella saattaa olla puolustusvoimien käytössä olevia yhdyskuntateknisiä johtoja, joiden tarkempi sijoittelu selviää suunnittelun edetessä. Näiden mahdollisten johtojen siirrosta ja/tai purkamisesta sovitaan myöhemmin. Keskuksen energiaratkaisussa tulee ottaa huomioon paikallisen ja kestävien energiantuotantotapojen mahdollisuudet. Kilpailualueen ollessa Rykmentinpuiston ensimmäisen rakennusvaiheen merkittävimpiä kiinteistömassoja sillä tulee olemaan alueella merkittävä suora tai epäsuora vaikutus energian käyttäjänä (lämpö, sähkö, kaukokylmä, liikennevirrat). Liikekeskukset ovat hyvä alusta myös uusiutuvan energian tuotannolle, joka voidaan hyödyntää joko kauppatai naapurikiinteistöissä, optimoiden laajempaa energiatasetta. Elintarvikekaupan jätevirrat voidaan myös hyödyntää osana alueen jätehuollon biojaetta biokaasun tuotannossa tai kompostoinnissa. Rykmentinpuiston aluetta tarkasteltiin VTT:n REmix-projektissa, jossa liikekeskus nostettiin esiin tärkeänä osana alueen energiakehittämistä. Projektin edetessä kävi ilmi, että kaikki alueen tulevat toimijat tulee saada heti alussa sitoutumaan kehittämistoimintaan, sillä ensimmäisillä päätöksillä ja muodostuvilla asenteilla on ratkaiseva vaikutus sekä teknisiin perusratkaisuihin, että alueelle muodostuvan energiaekosysteemin kehittymismahdollisuuksiin. Liikekeskuksissa käy myös suuri määrä alueen nykyisiä tai tulevia asukkaita, mikä lisää kiinteistössä tehtävien ratkaisuiden näkyvyyttä, tukien näin esimerkin kautta alueen uusiutuvan energian tunnettuutta ja käytön edistämistä. Alueelle on suunnitteilla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva kaukolämpöverkko. Asemakaavaluonnoksessa on muun muassa tehty varaus keskitetylle maalämpökentälle, jota liikekeskuskortteli voi hyödyntää. Suunnittelualue sijaitsee osittain ensimmäisen luokan pohjavesialueella ja esiintymää hyödynnetään talousvesikäyttöön. Alueelta on tehty seuraavat pohjavesiselvitykset: Hyrylän pohjavesialue, muodostuvan pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen Rykmentinpuiston ja Sulan kaavoituksen toteutuksessa (Pöyry 2013) sekä Rykmentinpuiston pohjavesiselvitys (Ramboll 2013).Yleiset määräykset pohjavesialueelle 10

11 rakentamisesta löytyvät Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksen kohdasta 8.2 Pohjavesialueet. Seuraavassa kuvassa on esitetty ensimmäisen luokan pohjavesialueen rajaus. Suunnittelualueella pohjaveden pinnan korkeus vaihtelee välillä N m (laskennallinen arvio). Korkein taso on suunnittelualueen eteläreunalla ja matalin taso luoteisreunalla. Katoilta, aukioilta ja kansilta valuvat hulevedet on imeytettävä maahan alueilla, joissa maaperä on vettä läpäisevää. Tie- ja katu- ja muilta asfaltoiduilta alueilta virtaavat hulevedet saattavat sisältää pohjaveden laadulle haitallisia aineita, kuten öljyä, tiesuolaa ja muita kemikaaleja. Näiden alueiden hulevesiä ei voida sellaisenaan imeyttää maaperään, vaan ne on käsiteltävä tai johdettava viemäriin. Erikseen määrätyiltä alueilta (esim. päivittäistavarakaupan lastaus- ja purkualueet/pihat) muodostuvat hulevedet on johdettava viemäriin vain öljynerottimien kautta. Pohjavesialueelle rakennettaessa tulee huomioida myös likaantuneen veden maahan imeytymisen estäminen. Erityisesti työnaikaisten vesien hallintaan tulee kiinnittää huomioita. Työnaikainen pohjavedenpinnan alentaminen tulee olla mahdollisimman lyhytkestoista. Pohjaveden pinnan alapuolelle sijoittuvia rakenteita ei suositella. 11

12 4. ARVOSTELUPERIAATTEET JA EHDOTUSTEN VERTAILUPERUSTEET Ehdotusten arvioinnissa pääpaino on toteutuskelpoisen ja omaleimaisen kaupallisen konseptin tunnistamisessa. Arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota myös arkkitehtonisten, toiminnallisten, innovatiivisten ja teknisten vaatimusten tasapainoiseen ja luontevaan kokonaisratkaisuun. Ehdotusten vertailuperusteet ovat: 1. Liikekeskus kokonaisuuden arkkitehtoninen, liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu (40 %) 2. Liikekeskuksen kaupallisen konseptin ratkaisu (30 %) 3. Liikekeskuksen alueen toteuttamisesta kunnalle tulevat tulot (15 %) 4. Liikekeskuksen ekologisuus (15 %) Arvosteluperiaatteet ovat seuraavat: 1. Liikekeskus kokonaisuuden arkkitehtoninen, liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: arvioitu toteutusaikataulu, vaiheistus ja rakentamisjärjestys keskuksen kokonaisratkaisu ja suhde ympäristöön sekä kokonaismaisemaan pysäköintiratkaisun toimivuus kevyenliikenteen ratkaisut selostuksessa esiintuodut innovatiiviset elementit huoltotoimintojen huomaamattomuus kytkeytyminen torialueeseen laadukkaat julkisivumateriaalit ja julkisivujen käsittely alueen historian ilmentäminen massoittelu ja aukotus mainosten laadukas käyttö osana julkisivua rakennusten julkisivujen aktiivisuus ehdotuksen arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu laadukkaan ja omaleimaisen valaistusratkaisun luominen ehdotetun ratkaisun asuinrakentamisen määrä, asuntojakauma ja asukaspihojen laatu 2. Liikekeskuksen kaupallisen konseptin ratkaisu; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: keskuksen kaupallisen ratkaisun omaleimaisuus ja monipuolisuus ehdotetun ratkaisun liikerakentamisen määrä ja jakauma miten suunnitelmissa on otettu huomioon kaupan murros 12

13 3. Liikekeskuksen alueen toteuttamisesta kunnalle tulevat tulot 4. Liikekeskuksen ekologisuus; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: lähienergiantuotannon mahdollisuuksien huomioiminen ja rakentamisen ekotehokkuutta lisäävät innovatiiviset ratkaisut mahdolliset älykkäät talotekniset ja muut kokonaisuutta (asuminen/kauppa/liike) palvelevat järjestelmät rakennuksen E-luku, lämmitys- ja jäähdytysratkaisun ekologisuus sekä ehdotuksen toteutettavuus ja vaiheittaisuus mahdollisuudet pohjaveden määrän ja laadun huomioiminen sekä hulevesien kestävä hallinta Ansiokasta kokonaisratkaisua pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. 5. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET Ehdotuksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset. Ehdotuksen laatimiskielen tulee olla suomi VAADITUT ASIAKIRJAT Ehdotusten on oltava julkaisukelpoisia ja kokoluokkaa A1. Tiivis, korkeintaan 10-sivuinen A4 kokoinen selostus ehdotuksen kaupallisesta, kaupunkikuvallisista ja toiminnallisista ratkaisuista pinta-alatietoineen. Havainnekuva, joka tulee laatia käyttäen hyväksi lähtötietona annettua dwg-muotoista havainnekuvaa, dwg-muodossa suunnitelman liittymisestä kaupunkirakenteeseen 1:2000. Tarvittaessa havainnekuvassa voidaan esittää ideoita kilpailualueen liittymisestä laajempaan kokonaisuuteen. Asemapiirros, jossa näkyy suunnitellut rakennukset, maantason toiminnallinen järjestely ja pintamateriaalikäsittely 1:500. Rakennusten ja pysäköintihallin pohjapiirrokset kaavioina 1:500. Julkisivupiirustukset 1:500. Julkisivuote liikekeskusosasta ja asunto-osasta 1:200. Vähintään kaksi suunnitelmaa havainnollistavaa leikkausta osanottajan valitsemasta kohdasta 1:

14 Ehdotusta havainnollistavia perspektiivikuvia, joista ainakin yhden on oltava sovitettuna viistoilmakuvaan. Video ehdotuksesta ja osanottajan on mahdollista jättää myös 3D-malli A3-kokoiset valokopiontikelpoiset pienennökset koko materiaalista, sisältäen saman materiaalin kuin varsinaiset kilpailupiirustukset. Julkisivujen valaistussuunnitelma. Edellä mainitut myös sähköisesti pdf-muodossa KILPAILUSALAISUUS Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailuasiakirjojen mukana on lähetettävä suljettu nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki, tekijät, yhteystiedot sekä mahdollisten avustajien nimet. Lisäksi on merkittävä kenellä on ehdotuksen tekijänoikeudet. Nämä velvollisuudet koskevat myös konsortioita. Kilpailuehdotuksissa olevat merkinnät, joista ilmenee suoraan tai välillisesti kilpailuehdotuksen tekijä, ovat kiellettyjä. Mikäli kilpailusalaisuus on tahallisesti vaarannettu, voidaan kilpailuehdotus hylätä. 6. EHDOTUKSEN JÄTTÄJÄN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjoajalta vaadittavat kelpoisuuden arviointiin liittyvät selvitykset tulee jättää erillisessä kirjekuoressa Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja tarjoajalta vaaditut selvitykset Tarjoajalta ja kaikilta nimetyiltä alihankkijoilta / konsortion osapuolilta tullaan vaatimaan alla mainitut todistukset sekä tilaajavastuulain 5 :n mukaiset selvitykset, sikäli kun ne eivät sisälly jäljempänä listaan. Vaadittavat todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. - veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista - työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön antama eläkevakuutusmaksutodistus - vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 14

15 6.2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan taloudellisen tilan on oltava tyydyttävä ja tarjoajalta vaaditaan lisäksi uskottavaa luottoluokitusta ja maksuhistoriaa. Taloudellisen suorituskyvyn osoittamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta sekä mahdollinen konsernitilinpäätös Tekninen suorituskyky ammatillinen pätevyys ja hyvä kokemus Tarjoajalta tai konsortiolta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta laajojen sekä monipuolisten hankkeiden toteuttamisessa. Tämä osaaminen ja kokemus tulee käydä ilmi tarjoajan tai konsortion aiemmista hankkeista tai muista toimeksiannoista (kolme referenssiä). Referensseistä tulee esittää seuraavat tiedot: kohteen nimi kokoluokka käyttötarkoitus kohteen toteutunut aikataulu referenssitoteutuksen (toimeksiannon) arvo. Ehdotuksen liitteenä tulee olla lisäksi selvitykset organisaation tähän projektiin osallistuvien henkilöiden kokemuksesta, koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä. 7. EHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN JA KILPAILUTUKSESTA LUOPUMINEN Ehdotuksen tulee olla pyydetyn mukainen ja sen liitteiden sisällön mukainen ja ehdotukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Ehdotukset voidaan hyväksyä vain, mikäli ne vastaavat tarjouspyyntöä ja ehdotus on annettu kilpailuohjeessa määritellyllä tavalla ja määritellyssä muodossa. Tilaaja voi hylätä kaikki ehdotukset, jos ehdotusten laatutaso on liian matala tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikekeskusta ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa kilpailuohjelmassa esitetyllä tavalla. 15

16 8. SOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Kilpailualueen maanomistajina ovat Tuusulan kunta ja Senaattikiinteistöt. Kilpailun päätyttyä arviointiryhmä tekee ehdotusten arvioinnista kaikkien jäsenten allekirjoittaman pöytäkirjan, johon sisältyvät ehdotusten paremmuusjärjestys ja ansiot sekä mahdolliset arviointiryhmän huomautukset. Jos arviointiryhmä katsoo, että kilpailun voittajatyötä tulee vielä kehittää joiltain osin, niin tarjoajan kanssa voidaan neuvotella tarjouksen kehittämisestä, ennen suunnitteluvarauksen ja muiden sopimusten laatimista. Mikäli voittajan kanssa ei päästä asiasta sopimukseen, niin kilpailun järjestäjä varaa oikeuden jatkaa neuvotteluita kilpailussa seuraavaksi sijoittuneen kanssa. Kilpailun voittajan kanssa tehdään kirjallinen suunnitteluvaraussopimus kohteesta. Tämän lisäksi laaditaan toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus alueesta. Voittajalta tullaan lähtökohtaisesti edellyttämään vakuutta tai pankkitalletusta toteutuksen varmistamiseksi. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan tarjouksessa ja mahdollisessa tarjouksen jatkokehittämisen myötä sovittua laatutasoa Kunta vie yhteistyössä voittajan kanssa suunnitelmia eteenpäin niin, että lopullinen kiinteistökauppa kohteesta voidaan solmia kun maankäyttösopimus kunnan ja alueen toisen maanomistajan, Senaatti kiinteistöjen, kanssa on hyväksytty ja asemakaavaehdotus on saanut lainvoiman. Kiinteistökaupalle ja hinnoittelulle tulee saada valtuuston hyväksyntä ennen lopullista sopimusten allekirjoitusta. 9. OIKEUDET Suunnitelmien tekijänoikeus säilyy tekijöillä. Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus voittajatyöhön ja oikeus käyttää ehdotusten aiheita, ideoita ja kuvamateriaalia sekä julkaista materiaalia korvauksetta. Voittajalla on oikeus käyttää hyväkseen muiden ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa. 16

17 10. OSANOTTAJIEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA MATERIAALI Tarjoajien käyttöön luovutetaan seuraava materiaali FTP-palvelimen kautta osoitteesta: 1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 2. Aluerajaus 3. Pohjakartta alueesta (dwg) 4. Asemakaavaluonnos numero 3498 liitteineen (Rykmentinpuiston I asemakaava ja asemakaavan muutos) (dwg & pdf) 5. Ilmakuvia alueelta 6. Maaperäkartta ja johtokartat alueelta (vesihuolto, energiahuolto ja tietoliikenne) 7. Pohjavesitiedot 8. Hyrylän alueen kaupallinen selvitys 9. Tiivistelmä uimahallin pysäköintitutkimuksesta 11. KILPAILUASIAKIRJOJEN JULKISUUS Kilpailuasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Kilpailuasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli tarjoajille, kun päätös on tehty. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on merkittävä nämä kohdat selkeästi ja ilmoitettava tiedot erillisellä liitteellä. 12. EHDOTUKSEN TOIMITTAMINEN Kilpailuehdotukset ja nimikuori tulee toimittaa tai postittaa alla olevaan osoitteeseen viimeistään klo Postitse lähetettäessä tulee ehdotuksessa olla postileima viimeistään Lähetyksen päällä tulee olla teksti: Liikekeskus Tuusulan kunta Kirjaamo PL Tuusula Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon. 17

18 13. LISÄTIEDOT JA KILPAILUA KOSKEVA KYSYMYKSET Tarkentavat kysymykset on esitettävä klo 16:00 mennessä kirjallisina nimettömänä blankossa kirjekuoressa osoitteeseen: Tuomo Sipilä Kuntakehitys / Kehittämisprojektit PL Tuusula Kuoreen tulee laittaa merkintä liikekeskus. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Rykmentinpuiston internet-sivuilla osoitteessa mennessä. Tuusulassa Hannu Joensivu Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo Kuntakehitysjohtaja 18

HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU

HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU 4.2.2015 7.4.2015 KILPAILUN OHJELMA 1 Sisältö 1. KILPAILUKUTSU... 3 1.1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS... 3 1.2. OSANOTTAJAT... 3 1.2.1. ALIHANKINNAT

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA Vihdin kunta tarjoaa rakennusliikkeille tai muille rakennuttajille ostettavaksi otsikossa mainitun korttelin tontit 1 ja 2. Kilpailu

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4

LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4 KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4 VIHDIN KUNTA PL 13, 03101 Nummela Puhelin: (09) 4258 3000 www.vihti.fi Asemantie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU I D E A K I L P A I L U O P I S K E L I J O I L L E 12.4.-29.09.2017 ALUSTAVA OHJELMA 6.4.2017 1 Kilpailukutsu 1.1 Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT, JOENSUUN TILAKESKUS

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT, JOENSUUN TILAKESKUS 31.5.2017 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT, JOENSUUN TILAKESKUS T A R J O U S K I L P A I L U K O T I L A H D E N S A I R A A L A - R A K E N N U K S I S T A J A A L U E E N M A A N K Ä Y T Ö N K E H I T T Ä M

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen

Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit. Elise Lehikoinen Tontinluovutuskilpailu Naantalin Keskustakorttelit Elise Lehikoinen 12.12.2016 Kilpailun aikataulu ja siitä tiedottaminen Kilpailun aikataulu KSJ 21.11.2016 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kilpailun ehdot

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 6007 6006 Tuusulan kunta järjestää Jokelan taajaman kahden asuinkerrostalotontin tontinluovutuskilpailun, koskien kortteleita 6006 ja 6007.

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Sisällysluettelo 1. Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet 1 2. Kilpailualue 2 3. Menettelyt 3 4. Lähtötiedot 4 5. Ilmoittautuminen 5 6. Tontinluovutuskilpailu

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU HANKKEEN KUVAUS 09.05.2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Yleistä... 3 2. Tarjouskilpailu... 4 2.1 Tarjouskilpailun ehdot... 4 2.2 Tarjouksessa pyydetään

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta.

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta. KIINTEISTÖVEROJEN TARKASTUS pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta., jäljempänä SAKKY on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä keskustakorttelin suunnittelua varten, kortteli 23311

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä keskustakorttelin suunnittelua varten, kortteli 23311 28.11.2016 Sivu 1 / 1 3081/2015 10.00.02 112 16.11.2015 115 Alueen varauksen jatkaminen Matinkylästä keskustakorttelin suunnittelua varten, kortteli 23311 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma

Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma Hervannan pohjoisakselin kortteleiden ideakilpailu Kilpailuohjelma 2.1. 12.5.2017 Kilpailuinfo 13.1.2017 Galleria Nottbeck Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi Tiedottaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 47 Hakaniemenrannan ideakilpailu HEL 2017-009670 T 10 03 09 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa Asemakaavoitus-palvelun Eteläisen alueyksikön järjestämään Hakaniemenrannan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot