Ruotsin Kvinnolobbyn ja pohjoismaisen verkoston järjestämä yhteispohjoismainen seminaari ja jatko Malmön 2014 Nordiskt Forumille:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruotsin Kvinnolobbyn ja pohjoismaisen verkoston järjestämä yhteispohjoismainen seminaari ja jatko Malmön 2014 Nordiskt Forumille:"

Transkriptio

1 RAPORTTI /Terhi Heinilä, Naisjärjestöjen Keskusliitto Ruotsin Kvinnolobbyn ja pohjoismaisen verkoston järjestämä yhteispohjoismainen seminaari ja jatko Malmön 2014 Nordiskt Forumille: Nordiskt FEMINISTISKT Nätverk -seminaari "Its the feminist economic, stupid!" Kungälv, Ruotsi Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui muiden suomalaisten naisjärjestöjen kanssa pohjoismaisen feministisen verkoston kokoukseen Kungälvissä Ruotsissa. Tavoitteena oli tiivistää pohjoismaisen yhteistyön verkostoja ja keskustella feministisestä taloudesta. NYTKIS ry vastasi pohjoismaiseen valmistelevaan kokoukseen osallistumisesta, Suomen delegaation kokoamisesta (12 osallistujaa) ja suomalaisen luennoitsijan kutsumisesta. Ruotsi kattoi NYTKIS ry:n delegaatioon kuuluneiden (NYTKIS ry:n hallituksen jäseniä) osallistumisen Nordiskt Forumista jääneillä tuotoilla. Suomesta mukana Nytkis ry:n vetämässä delegaatiossa olivat Keskustanaiset, Svenska Kvinnoförbundet, Vasemmistonaiset, Vihreät naiset, Naisasialiitto Unioni ja NJKL. NJKL:n edustajina olivat varapuheenjohtaja Anita Paulig ja pääsihteeri Terhi Heinilä. Mukana olivat myös Eurooppanaisten Anja- Riitta Ketokoski ja luennoitsijana tutkija Tuija Koivunen Tampereen yliopistosta. Feministinen talousteoria Tutkija Agneta Stark Dalarnan yliopistosta alusti seminaarin avauksessa feministisestä talousteoriasta. Rikkaassa maassa voi olla köyhä ja ilman riittäviä tuloja välttämättömään elämään. Naisten palkat pidettiin pitkään tarkoituksella matalina, että naiset pysyisivät kotona. Naisten osallistumista työelämään pidettiin erojen mahdollistajana ja eläkejärjestelmää lasten määrän madaltajana. Tutkija Stark mietti, jos miehet matkustaisivat kuin naiset, siis pyöräilisivät, kävelisivät ja käyttäisivät julkista liikennettä, mitä tapahtuisi ympäristölle, mitä vaikutusta tällä olisi verotuloihin. Aiemmin palkkaeroa perusteltiin koulutuksella, työn raskaudella ja likaisuudella. Nykynaiset tekevät tätä kaikkea ja palkkaerolle on etsitty uudet syyt. Tasa-arvo ei ole ongelma, se on ratkaisu Haluan feministien Pohjoismaissa olevan paljon vahvempia. Ruotsin Kvinnolobbyn aiempi pitkäaikainen puheenjohtaja Gertrud Åström sanoo, että tasa-arvo normina on hyväksytty laajalti. Mutta mitä tasaarvo on todellisuudessa? Millainen on yhteiskunta, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu? Åström kuvaa tasa-arvoa sillä, että naisilla ja miehillä on sama valta muokata yhteiskuntaa ja omaa elämäänsä. Ruotsissa yli puolet naisista ei tule toimeen omilla tuloillaan. Tavoitteena on elämänaikainen taloudellinen riippumattomuus. Miten Suomessa? Vihatuin tasa-arvon tavoite on jakaa naisten ja miesten välillä palkaton taloustyö puoliksi. Poliittinen tahto tasa-arvon edistämiseksi on tärkeintä. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen on keskeistä. Haluaisin, että pohjoismainen feministinen liike löytäisi menetelmän olla operatiivinen ja toimia tasa-arvon puolesta kaikissa prosesseissa: kansallisessa budjetin ja päätöksenteossa, paikallistasolla, hoitolaitoksessa, urheilukentaällä jne. Haluaisin, että pohjoismainen feministinen liike löytäisi menetelmän olla operatiivinen ja toimia tasa-

2 arvon puolesta kaikissa prosesseissa: kansallisessa budjetin ja päätöksenteossa, paikallistasolla, hoitolaitoksessa, urheilukentaällä jne. Islanti on maailman tasa-arvoisin maa Islanti on maailman tasa-arvoisin maa. Hyvään tulokseen vaikuttavat mm. naisten poliittinen voima, hyvä terveys, korkea koulutus ja naiset yliopisto-opettajina. Naiset tekevät töitä pidempään kuin muissa Pohjoismaissa. Korjattavaa on vielä palkkatasa-arvossa ja naisten taloudellisissa voimavaroissa. Naiset toimivat enemmän julkisella sektorilla ja palveluissa. Islannilla on käytössä uusi palkkatasoa-arvon sertifikaattijärjestelmä. Suunnittele-implementoi-tarkista-toimi! Noin 40 prosenttia naisista tekee osaaikatyötä. Syinä terveys ja sosiaaliset syyt, vaikeus löytää kokopäivätyötä. Näin kuvaa Islannin työmarkkinajärjestöt tasa-arvokonsultti Marianna Traustadottir tasa-arvon tilannetta Islannissa. Hanke on nimeltään Collective bargaining system - Tool to close the gender pay gap. Naiset ja verotus Tanskan tilastokeskuksen tutkija Inge Henningsen raportoi Tanskan kahden eri verouudistuksen vaikutuksista naisiin. Miehet hyötyivät Tanskan verouudistuksesta vuonna 2009 tuplasti naisiin verrattuna. Miesten tulot naisia korkeammat. Hallitus odotti, että veronkevennyksen luovat 4000 uutta työpaikkaa. Julkisen talouden työn investoinnit olisivat kuitenkin luoneet enemmän työtä. Kuinka paljon sosiaali-ja terveydenalan työpaikkaa olisi luotu verohelpotuksilla? Naisten odotettiin tuottavan 2/3 uudesta työstä ja saavan 1/3 verohelpotuksista. Vuonna 2012 tehtiin uusi verouudistus, jolla täsmälleen samat vaikutukset. Millainen verouudistus helpottaisi naisten verotusta? Mm. yksinhuoltajien ja eläkeläisten tilanteen huomioiminen verotuksessa on tärkeää ja sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi naisten veroasteeseen. NAISTEN YLENNYKSET työuralla ja osallistuminen POLITIIKKAAN Ruotsissa Naispoliitikot eivät välttämättä ole naimisissa eikä heillä ole alle 18-vuotiaita lapsia. Naisilla politiikassa mahdollisuus EROON kasvaa puolella, kun taas miehillä politiikassa mukana olo vähentää avioeroja. Kun naiset saavat ylennyksen, asiasta joudutaan keskustelemaan kotona miehiä enemmän. Nain kuvaa tutkija Johanna Rickne teollisuusekonomian tutkimuskeskuksesta. Ylennys kaupunginjohtajaksi vaikuttaa 20 prosenttia palkkaan ja lisää työtunteja. Työmäärä on rajaton eikä perhe- ja terveystilannetta huomioida. Tehtävässä ei ollut mitään erityisiä eroja sukupuolten suhteen. Ruotsissa 25 prosenttia kaupunginjohtajista on naisia. Tullakseen valituksi politiikkaan naiset tekevät enemmän töitä ja saavat korkeampaa palkkaa kuin kaupunginjohtajiksi pyrkivät miehet. Kun kunnassa on enemmän poliittista kilpailua valita pätevä johtaja, johdossa on enemmän naisia. 26 prosenttia naisista eroaa, kun ovat ensimmäistä kertaa valittuja kaupunginjohtajiksi. Miehillä prosentti on 11. Myöskään naisten oppositiojohtajilla eroa ei ole. Kun naiskunnanjohtajalla on alle 18- vuotiaita lapsia, avioeroprosentti nousee dramaattisesti. Sama kehitys näkyi selvästi naisilla yritysten toimitusjohtajina.

3 Syinä pidettiin kotitöiden kasaantumista, suurempia palkkoja ja perheen sairauslomia. Naiset johtotehtävissä eivät eron jälkeen käytä juurikaan sairauspoissaoloja miehiin verrattuna. Naimisissa olevien, johtotehtävissä olevien naisten miesten palkkatulot kasvavat, eivätkä he rajoita uraansa naisten tehtävien vuoksi. Taas johtotehtävissä olevien miesten vaimojen palkat pysyvät keskimäärin alhaisemmalla tasolla, eikä urakehitys ole miehiä vastaavaa. Jos johtotehtävissä olevat eronneet naiset menivät uudelleen naimisiin, heidän puolisoidensa tulotaso oli aiempia puolisoita alhaisempia. Poliitikkomiehet eivät rajoita työtuntejaan. Politiikassa mukana olevat naiset huolehtivat myös perheenjäsenten sairastumisesta. Yhteiset pohjoismaiset jatkotoimet Seminaarin päätteeksi käytiin yhteinen keskustelu tasa-arvokonsultti Katarina Olssonin johdolla. Keskustelussa sovittiin mm. seuraavaa: - Pyritään tapaamaan kerran vuodessa pohjoismaisella tasolla ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Hyödynnetään kansainväliset kokoukset tapaamisten suhteen, mm. CSW ja Women Deliver 2016 Kööpenhaminassa. - Lisätään yhteydenpitoa pohjoismaisella tasolla. NYTKIS ry perustaa pohjoismaiselle verkostolle Facebook-sivun, johon mukana olleet liittyvät. Ruotsin Kvinnolobby toimittaa osallistujille mukana olleiden nimet, tehtävät ja sähköpostiosoitteet. - NJKL ja Nytkis ovat yhteydessä STM:n tasa-arvoyksikköön koskien Pohjoismaisen ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuutta vuonna 2016 ja suunnitelmia tasa-arvon suhteen. Selvitetään järjestötoimijoiden tapaamismahdollisuus vuoden aikana. Samoin naisjärjestöt vievät viestin pohjoismaisista asioista vastaavalle ministeri Anne Bernerille ja tasaarvosta vastaavalle ministeri Juha Rehulalle. Informoidaan teemasta muita Pohjoismaita. - Osallistujat pitivät feminististä taloutta keskeisenä teemana ja sille toivottiin jatkokäsittelyä. Tanska kokoaa pohjoismaisen työryhmän feministisestä taloudesta ja järjestää kokouksen ensi vuonna Tanskassa. - Norja vastaa 2016 CSW-session pohjoismaisesta tilaisuudesta. Ensi vuoden yleisteemana Empowerment. - Bilateraali yhteistyö Ruotsin kanssa: Keskusteltiin alustavasti Ruotsin Kvinnolobbyn matkasta Suomeen ja hallitusten (NJKL, mahdollisesti myös Nytkis ja Svenska Kvinnoförbundet) yhteisestä teemakokouksesta 2016 keväällä.

4 Suomen delegaatio pohjoismaisessa feministisen talouden seminaarissa Kungälvissa Tutkija Johanna Rickne kuvasi johtotehtävissä toimivien naisten uraa ja perhe-elämää.

5 Ruotsin Kvinnolobbyn aiempi pitkäaikainen pj. Gertrud Åström.

6 Ruotsin Kvinnolobbyn puheenjohtaja vuoden 2015 alusta lähtien: Clara Berglund. Tässä käynnissä kuulumiset eri Pohjoismaista. Suomesta lavalla Svenska Kvinnoförbundetin puheenjohtaja Anna Jungner-Nordgren.

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 2. Naiset ja budjetti ISBN 952-5443-01-9. Kustannusliike Susi

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 2. Naiset ja budjetti ISBN 952-5443-01-9. Kustannusliike Susi Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 2 Naiset ja budjetti ISBN 952-5443-01-9 Kustannusliike Susi Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 2 Naiset ja budjetti Kustannusliike Susi

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO- KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND TOIMINTAKERTOMUS

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO- KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND TOIMINTAKERTOMUS NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO- KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteisellä asialla, naisten ja tyttöjen

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus 213qwertyuiopåasdf hjklöä zxcvbnm Gender sosiaalinen sukupuoli kehitysyhteistyössä

kehitysyhteistyön palvelukeskus 213qwertyuiopåasdf hjklöä zxcvbnm Gender sosiaalinen sukupuoli kehitysyhteistyössä kehitysyhteistyön palvelukeskus 213qwertyuiopåasdf hjklöä zxcvbnm Gender sosiaalinen sukupuoli kehitysyhteistyössä Johdanto julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ISBN 978-952-200-059-0 toimittajat:

Lisätiedot

PUHETTA LASTENSAAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA - luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla

PUHETTA LASTENSAAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA - luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla PUHETTA LASTENSAAMISESTA JA TOIMEENTULOSTA - luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla Eekku Aromaa Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa

EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa FEMANET EUROCADRES Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (The Council of European Professional and Managerial Staff) tuo

Lisätiedot

10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO

10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO 10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO 1 EMO IN- AND Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitto Päivi Räsänen Kristilliskraatit 10 VUOTTA kratian tukemista Carl Haglund

Lisätiedot

kestä äkö hy vinvointi yhteiskunta?

kestä äkö hy vinvointi yhteiskunta? eduskunnan tule vaisuus valiokunnan julk aisu 4/2014 kestä äkö hy vinvointiyhteiskunta 4/2014 ISBN 978-951-53-3556 -2 (NID.) ISBN 978-951-53-3557-9 (PDF) kestä äkö hy vinvointi yhteiskunta? kestääkö hyvinvointiyhteiskunta?

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti

Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Naismetsänhoitajat voimavarana - metsänhoitajanaisten urakehitystä ja työllistymistä edistävä projekti Esiselvitys ja luonnos toimenpide-ehdotuksiksi Metsänhoitajaliitto ry. Naismetsänhoitajat ry. Esiselvitys

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta. Vuosikertomus 2014

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta. Vuosikertomus 2014 Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Vuosikertomus 2014 Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Vuosikertomus 2014 ANP 2015:769 Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Vuosikertomus 2014 ISBN

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

AND PROFESSIONAL WOMEN

AND PROFESSIONAL WOMEN BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2011 Hinta 3 Uuden hallituksen esittely...s. 5 Kevätkokous...s. 9 Vaalitoimikunnan tärkeä rooli... s. 12 Liz Benhamin tervehdys...s. 15 Equal Pay Day...s.

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken?

NAINEN. +eläke. 3 erää sinun rahoistasi. Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8. Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? Eläke ei ole vain eläkeläisten asia s. 8 NAINEN +eläke 3 erää sinun rahoistasi I Nainen yhteiskunnassa Oletko sinä hankala tyyppi? II Nainen työuralla Pelastavatko koti-isät kaiken? III Nainen eläkkeellä

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

6 ISSN 1796-1263 ISBN

6 ISSN 1796-1263 ISBN cupore Graffiti Grannies Suvilahdessa, Kuva Oskari Pastila 2009 Aktiivinen ikääntyminen. Mitä suomalaiset tutkimukset ovat siitä sanoneet Cupore Katja Pynnönen 2011 Cuporen verkkojulkaisuja 6 ISSN 1796-1263

Lisätiedot

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 4. Perhe ja työ. Kustannusliike Susi

Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 4. Perhe ja työ. Kustannusliike Susi Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 4 Perhe ja työ Kustannusliike Susi Eduskunnan Naiskansanedustajien verkoston julkaisu 4 Perhe ja työ Kustannusliike Susi 1 Kansi ja taitto: Lauri Voutilainen

Lisätiedot