Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN"

Transkriptio

1 Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

2 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti (MAA7). Mikä on funktion f ( ) määrittelyjoukko? Funktio f ( ) on määritelty muualla paitsi nimittäjän nollakohdissa ja, joten määrittelyjoukko on R \ {, }.. Ratkaise epäyhtälö 0. Epäyhtälö ratkeaa osoittajan ja nimittäjän merkkitarkastelulla. 0 < - osamäärä. Määritä raja-arvo a) lim ( ) b) lim 0 a) lim ( ) lim( ) b) lim lim, kun,. Millä a:n arvolla funktio f ( ) on kaikkialla jatkuva? a, kun >,, kun, Funktio f ( ) on kaikkialla jatkuva (polynomilausekkeet), jos se a, kun >, on jatkuva kohdassa. Tämä taas edellyttää, että lim f ( ) lim f ( ), eli tulee olla a. Tästä a. Silloin lim f ( ) f (). 5. Derivoi funktio. a) f ( ) 5 b) f ( ) c) f ( ) ( ) a) f ( ) 5 b) f ( ) c) f ( ) ( ) 9 ( ) Lukion Calculus

3 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut 6. Oheinen käyrä y f () on polynomifunktion f derivaatan kuvaaja. Se leikkaa -akselin kohdassa ja sivuaa sitä kohdassa. a) Ilmoita kuvan perusteella funktion f ääriarvokohdat ja vastaavan ääriarvon laatu. b) Kuvan nojalla voidaan päätellä, että funktiolla f on absoluuttinen ääriarvo. Perustele. a) Funktiolla on minimi kohdassa. y y f' ( ) b) Derivaatan merkistä voi päätellä, että funktio on kohtaan asti aidosti vähenevä ja sen jälkeen aidosti kasvava. (Derivaatalla on vain yksittäinen nollakohta kohdassa.) Siksi funktiolla on absoluuttinen minimi eli pienin arvo kohdassa Osoita, että funktio f ( ) 0, 0, on kaikkialla aidosti kasvava. Funktion 5 f ( ) 0, 0, derivaatta f ( ),5 0,6 0, (5 ) on kaikilla :n arvoilla ei-negatiivinen, ja sen nollakohta 0 on yksittäinen. Siksi funktio f on kaikkialla aidosti kasvava. 8. Määritä funktion f ( ) suurin ja pienin arvo välillä [, ]. Funktion f ( ) on jatkuva suljetulla välillä [, ], joten sen tällä välillä saamien arvojen joukossa on suuri luku ja pienin luku. Ne voivat sijaita välin päätepisteissä tai derivaatan f ( ) nollakohdassa. Arvoista f( ), f( ) ja f() 5 suurin on ja pienin Käyrälle y piirretään tangentti pisteeseen (0, ). Mikä on tämän tangentin a) kulmakerroin, b) yhtälö? a) Käyrälle y pisteeseen ( 0, ) piirretyn tangentin kulmakerroin on derivaatan y arvo kohdassa 0. Kulmakerroin on. ( ) b) Tangentin yhtälö on y ( 0) eli y. 0. Käytettävissä on 80 m aitaverkkoa, jolla ympäröidään alaltaan suurin mahdollinen suorakaiteen muotoinen tarha. Kuinka suuri on tarhan pinta-ala? Olkoon tarhan pituus (m), jolloin leveys on 0 ja ala A() (0 ). Tässä 0 0. Derivaatalla A ( ) 0 on nollakohta 0. Siinä pinta-ala on suurin 00 (m ), silla A(0) A(0) 0. Tarhan suurin pinta-ala on aaria. Lukion Calculus

4 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Kertauskoe (MAA7) 6. Määritä a) f ( 0 ), b) lim f ( ), kun f ( ) 5. 6 a) Kun f ( ) 5, niin 6 f ( ) ja f ( 0 ). ( ) b) lim f ( ) lim 5. Määritä funktion f ( ) suurin ja pienin arvo välillä [, ]. Funktio f ( ) on jatkuva suljetulla välillä [, ], joten se saa tällä välillä suurimman ja pienimmän arvon. Derivaatan f ( ) nollakohdista vain kuuluu annetulle välille. Arvoista f( ), f ( ) ja f() 0 ensimmäinen on suurin ja seuraava pienin.. Poika suunnitteli ostavansa 00 maksavan polkupyörän. Hän saa pikkuaskareistaan tietyn suuruisen viikkorahan. Poika laski, että mikäli hän saisi viikkorahaa 0 enemmän, hän pystyisi hankkimaan pyörän hinnan viikkoa lyhyemmässä ajassa. Kuinka suuri oli pojan viikkoraha? Olkoon pojan viikkoraha ( ). Muodostetaan yhtälö pyörän hinnan hankkimiseen menevistä ajoista:, sievennettynä Ratkaisuista 50 ja 60 vain ensin mainittu sopii. Viikkoraha oli 50.. Suora y sivuaa paraabelia y a b samassa pisteessä, jossa se leikkaa -akselin. Määritä a ja b. Suoran y ja paraabelin y a b sivuamispiste on (, 0), jolloin y( ) a b 0 ja y ( ) a b. Saadaan a, b. Lukion Calculus

5 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut a 5. Määritä vakiolle a sellainen arvo, että funktion f ( ) minimikohta on. Mikä on tällöin minimiarvo? a a 8 Funktion f ( ) minimikohta on derivaatan f ( ) 8 nollakohta, joten a 0. Siitä a. Minimiarvo on f ( ) Jos kauppias alentaa tuotteen hintaa p %, tuotetta myydään,6p % enemmän. Mikä p:n arvo antaa kauppiaalle suurimman myynnin arvon? Millä p:n arvolla myynnin arvo on sama kuin alkuperäisellä hinnalla? (yo-teht. S9/6) Olkoon alkuperäinen hinta 00a ja alkuperäinen myyntimäärä 00b. Uudet arvot ovat vastaavasti ( 00 p) a ja ( 00, 6p) b. Myynnin arvon ilmoittaa funktio f ( p) ( 00 p)( 00, 6 p) ab, 0 < p < 00. Sen kuvaaja on alaspäin aukeavan paraabelin kaari, joten funktio saa suurimman arvonsa huipun kohdalla eli kohdassa p 8, 75. Alkuperäinen ja uusi myynnin arvo ovat samoja eli ( 00 p) ( 00, 6p) ab 0 000ab, kun p 0 tai p 7, 5. Edelliseen p:n arvoon ei liity mitään hinnanalennusta. 7. Määritä vakio a niin, että yhtälöllä a on täsmälleen yksi ratkaisu. Yhtälöt a ja a 0 ovat yhtäpitäviä. Merkitään f ( ) a. Funktio f on kaikkialla jatkuva. Sen derivaatan f ( ) 6 nollakohta on maksimikohta ja minimikohta. Raja-arvot äärettömyyksissä ovat lim f ( ) ja lim f ( ). Funktiolla on tarkalleen yksi nollakohta, jos maksimi on negatiivinen tai jos minimi on positiivinen. Toisin 0 sanoen f ( ) a < 0 tai f ( ) a > 0. Tästä saadaan vastaus a < tai 0 7 a > Ympyrälevystä, jonka säde on 0 cm, leikataan pois sektori ja jäännöslevy taivutetaan ympyräreunaiseksi suppiloksi. Suppilon korkeus riippuu poistetusta sektorista. Kuinka korkea suppilo on silloin, kun sen tilavuus on suurin mahdollinen? Kuinka suuri tämä tilavuus on? r 0 cm Lukion Calculus

6 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut 5 Olkoon ρ suppilon pohjaympyrän säde ja h suppilon korkeus. Lausutaan suppilon tilavuus h:n funktiona. V ( h) πρ h π( r h ) h π( r h h ), 0 h r h r π r Derivaatan V ( h) ( r h ) nollakohdaksi saadaan h. ρ r r Koska V ( 0) V ( r) 0, niin V ( ) on suurin tilavuuden arvo. Sijoittamal- 7 la r 0 cm saadaan suppilon korkeudelle arvo 0 cm, 5 cm ja tilavuudelle 6 π dm 7, dm. Kertauskoe (MAA7). Määritä a) lim f ( ), b) lim f ( ), kun f ( ). 8 a) lim ( ) f ( ) lim ( )( ). Ratkaise epäyhtälö. 8 b) lim f ( ) lim tai > osamäärä -. Millä vakion k arvoilla rationaalifunktio f ( ) k k on kaikkialla jatkuva? Funktio f ( ) k k on murtofunktiona kaikilla :n arvoilla jatkuva silloin, kun nimittäjällä ole nollakohtia. Tämä pätee, kun nimittäjään liittyvä diskriminantti D k k < 0 eli arvoilla 0< k <.. Kun mansikoita alkoi kypsyä enemmän, niiden kilohintaa alennettiin puoli euroa, jolloin 8 eurolla sai kilogramman aikaisempaa enemmän mansikoita. Mikä oli mansikoiden alkuperäinen kilohinta? Lukion Calculus

7 6 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Olkoon alkuperäinen kilohinta ( ). Muodostetaan yhtälö 8 eurolla ostettujen mansikoiden määristä: eli sievennettynä 8 0. Tästä 8 8 0,5 tai,5. Alkuperäinen kilohinta oli. 5. Osoita, että käyrät y ja y (9 ) leikkaavat toisensa kohtisuorasti. Käyrät y ja y (9 ) kohtaavat toisensa kohdassa, jossa toteutuu (9 ). Tästä ±. Derivaatat y ja y saavat kummassakin kohdassa arvot, joiden tulo on. Se osoittaa, että ko. kohtiin piirretyt tangentit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan eli käyrät leikkaavat toisensa kohtisuorasti. 6. Millä muuttujan arvolla jokaisen polynomifunktion f a ( ) a ( a ) ( a R ) derivaatta saa saman arvon? Mikä on tämä arvo? Valitaan polynomifunktioista ( f a ( ) a ( a ) mielivaltaiset kaksi funktiota f a ) a ( a ) ja f a ) a ( a ). Niiden derivaatat saavat saman arvon, kun a a a a a a sa. Siinä laskettu derivaatan arvo on. ( a a ) ( 7. Suorakulmion ABCD sivujen pituudet ovat cm ja 8 cm, ja piste E on lyhyemmän sivun keskipiste. Suorakulmion sisään piirretään suunnikas, jossa on kaksi BE:n suuntaista sivua. Miten suunnikas on piirrettävä, että sen pinta-ala olisi mahdollisimman suuri? E D A eli kohdas- D C Suunnikkaan ala on suurin, kun neljän suorakulmaisen kolmion yhteinen ala on pienin. Vasemmassa alareunassa oleva kolmio on yhdenmuotoinen kolmion ABE kanssa, E joten sen kateettien suhde on : :. Kolmiot ovat 8 - pareittain yhteneviä ja niiden yhteinen ala on A( ) ( )(8 ) , 0 < <. A - B Pienin arvo tulee kuvaajana olevan ylöspäin aukeavan paraabelin huipun kohdalla eli kohdassa. Tällä tiedolla suurin suunnikas on piirrettävissä. C B Lukion Calculus

8 Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut 7 8. Määritä rationaalifunktion f ( ) ääriarvot. Funktio f ( ) on määritelty muualla paitsi origossa. Sen ääriarvot voivat sijaita vain derivaatan f ( ) nol- lakohdissa. Jaetaan osoittaja tekijöihin: ( ) ( )( ). Siitä nähdään derivaatan nollakohdat ja. (Tekijään liittyy aidosti kasvava funktio, joten sillä ei ole muita nollakohtia kuin.) Derivaatan merkkikaavion nojalla saadaan ääriarvot minimi f ( ) ja minimi ( -)( ) f '( ) - 0 f ( ). y y f( ) 8 Ohessa on funktion kuvaaja. f ( ) Lukion Calculus

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x Laudatur MAA ratkaisut kertausarjoituksiin. Polynomifunktion nollakodat 6 + 7. Suoritetaan jakolasku jakokulmassa 5 4 + + 4 8 6 6 5 4 + 0 + 0 + 0 + 0+ 6 5 ± 5 5 4 ± 4 4 ± 4 4 ± 4 8 8 ± 8 6 6 + ± 6 Vastaus:

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka A

Insinöörimatematiikka A Insinöörimatematiikka A Demonstraatio 3, 3.9.04 Tehtävissä 4 tulee käyttää Gentzenin järjestelmää kaavojen johtamiseen. Johda kaava φ (φ ) tyhjästä oletusjoukosta. ) φ ) φ φ 3) φ 4) φ (E ) (E ) (I, ) (I,

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

Raja-arvo ja jatkuvuus, L5

Raja-arvo ja jatkuvuus, L5 ja jatkuvuus, L5 1 Wikipedia: (http://fi.wikipedia.org/wiki/ ) 2 Funktion f () = 2 4 2 a ei voi laskea kohdassa = 2. Jos eroaa kahdesta ( 2), niin funktion voidaan laskea ja seuraavasta taulukosta nähdään,

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin muunnoksella (eng. transform) on vastaava asema diskreettiaikaisten signaalien ja LTI järjestelmien analyysissä kuin Laplace muunnoksella jatkuvaaikaisten

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot