TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 9/2014 Vanhusneuvosto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 9/2014 Vanhusneuvosto 1"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 9/2014 Vanhusneuvosto 1 Vanhusneuvoston kokous Aika Torstai klo Paikka Kotipirtin palvelutalo, Käräjätörmä 10, Tampere Osallistujat Päätöksentekijät Ojala Arja Salonen Juha Aho Ossi Juutilainen Tuija-Leena Kauhanen Maire, poissa Lahti Veikko, poissa Moilanen Raija Portaankorva Eero Sillanpää Raimo Tuominen Elina Grönqvist Seppo puheenjohtaja varapuheenjohtaja Oriveden edustaja Muut osallistujat Koivumäki Tanja projektijohtaja, läsnä 86 Rahkonen Riikka projektiarkkitehti, läsnä 86 Hyötynen Hanna harjoittelija, geronomiopiskelija Nurmio Kirsi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Arja Ojala puheenjohtaja Kirsi Nurmio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Keskusvirastotalo Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Raija Moilanen Eero Portaankorva

2 TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 9/2014 Vanhusneuvosto 2 Vanhusneuvoston kokous Aika Torstai klo Paikka Kotipirtin palvelutalo, Käräjätörmä 10, Tampere Asia nro 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 84 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 85 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 5 86 Tesoman kehittäminen 6 87 Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaiden asiakasmaksujen ruuhkat 7 88 Vanhusneuvoston talousarvio v. 2015, vuosisuunnitelma ym Vanhusneuvoston Espoon opintomatka Vuoden 2015 kevään kokousaikataulu Vanhusneuvostolle tulleet asiat Muut esille tulevat asiat Ilmoitusasiat 14

3 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 3 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vanhusneuvosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 4 84 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirja on tarkistettavana viimeistään keskiviikkona Vanhusneuvosto päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raija Moilanen ja Eero Portaankorva.

5 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 5 85 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Vanhusneuvosto myöntää 86 ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden projektiarkkitehti Riikka Rahkoselle Tampereen kaupunkikehittämisestä ja projektijohtaja Tanja Koivumäelle Oma Tesoma hankkeesta sekä harjoittelija, geronomiopiskelija Hanna Hytöselle kokouksen ajaksi.

6 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 6 86 Tesoman kehittäminen Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen Tampereen kaupunkikehittämisestä ja projektijohtaja Tanja Koivumäki Oma Tesoma hankkeesta kertovat Tesoman alueen kehittämisestä. Vanhusneuvosto päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

7 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 7 Dnro TRE:6112 / / Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaiden asiakasmaksujen ruuhkat Asiakasmaksupäällikkö Juho Tervo: Kiitän vanhusneuvostoa allekirjoittaneelle laatimastanne kirjelmästä ja ymmärrän kirjelmässä esitetyn huolen kotona annettavan palvelun asiakasmaksujen maksupäätösten käsittelyaikojen venymisestä. Olen vanhusneuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että tilanne on täysin kohtuuton, kun palvelussa aloittava asiakas joutuu odottamaan maksupäätöstä useita kuukausia, jolloin ensimmäinen lasku palvelusta sisältää useita kuukausia ja on summaltaan hyvin suuri. Parillisten vuosien alkaessa asiakasmaksujen määräytymisperusteisiin laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tapahtuu euromäärien indeksimuutoksia. Tästä johtuen kaikki asiakkaan tuloihin perustuvat asiakasmaksupäätökset (pitkäaikainen laitoshoito, asumispalvelut, kotihoito, pitkäaikainen perhehoito) on pakko uusia vähintään joka toinen vuosi. Tämä on asiakasmaksutoimiston resursseihin nähden valtaisa ponnistus. Nykyisillä tiedonsiirtokanavilla asiakasmaksujen määritteleminen on hidasta manuaalista työtä. Lisäksi tämänkertaisessa indeksitarkistusruuhkassa omaa osaansa näytteli Oriveden kanssa käynnistyneen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen alkuongelmat. Vaikka nämä ongelmat onkin nyt jo pitkälti ratkaistu, nähdään niiden kerrannaisvaikutuksia edelleen. Vuoden 2014 aikana asiakasmaksutoimiston toimintaa on pyritty kehittämään ja parantamaan monin tavoin. Ensinnäkin on pidetty yllä keskustelua automaattisista tiedonsiirtoyhteyksistä maksupäätösten kannalta tärkeimpiin viranomaisiin (verohallinto, KELA) sekä eläkeyhtiöihin. Automaattisesti järjestelmiimme siirtyvät tiedot asiakkaan ajankohtaisista tuloista ja etuisuuksista vähentäisivät huomattavasti maksupäätösten tekemiseen kuluvaa aikaa, ja toivonkin, että jo lähivuosina yhteys on käytössämme. Lisäksi perustettiin työryhmä asiakasmaksutoimiston prosessien ja organisoinnin kehittämiseksi. Työryhmä sai työnsä valmiiksi syyskuun lopussa ja esitti vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla asiakasmaksutoimiston toimintaa voitaisiin kehittää paremmin sekä asiakkaiden että organisaation tarpeita palvelevaksi. Kaupungin johtajisto tekee esityksen pohjalta lähiaikoina ratkaisuja, jotka on tarkoitus viedä käytäntöön mahdollisimman pian. Edellä mainittujen toimien lisäksi asiakasmaksutoimistoon on palkattu vuoden 2014 aikana kaksi määräaikaista työntekijää lisää auttamaan ruuhkassa. Saatua lisäresurssia ei kuitenkaan ole voitu osoittaa yksinomaan ikäihmisten palvelujen asiakkaiden käyttöön, koska vastaava ruuhkautuma on myös lasten päivähoidon asiakasmaksupäätösten kohdalla. Lasten päivähoidon puolella tutkitaan mahdollisuutta maksupäätösprosessin perustavanlaatuiseen muutokseen, josta toivon löytyvän sovellutuksen myös ikäihmisten palveluihin.

8 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 8 Työtä paremman ja toimivamman huomisen eteen on siis tehty samalla kun asiakasmaksutoimisto on tehnyt parhaansa selvitäkseen suuresta urakasta. Uskon, että seuraavan kerran, kun indeksitarkistukset ovat jälleen edessä, on saatu jo riittävästi muutoksia toteutettua, jotta tänä vuonna nähdyiltä käsittelyajoilta vältytään. Haluan kuitenkin tässä yhteydessä muistuttaa myös siitä, että normaalioloissakin asiakasmaksun määrittelyyn voi mennä erinäisistä asiakasmaksutoimistosta riippumattomista syistä 2-3 kuukautta. Pyydän asiakkaitamme hyödyntämään kaupungin verkkosivuilta löytyvää kotihoidon asiakasmaksun arviolaskuria ja varautumaan tulossa olevaan kertaluontoiseen suurempaan laskuun sen perusteella. Kotihoidon henkilökunta, asiakasohjaaja tai Kotitori auttaa tarvittaessa arviolaskurin käytössä. Aiemmin mainitsemani tietojärjestelmäyhteyksien kehitystyö poistanee tämän ongelman tulevaisuudessa, mutta tarkkaa toteutumisaikataulua en uskalla arvioida, koska kyse on pitkälti yhteistyökumppanien suhtautumisesta asiaan sekä tietosuojakysymysten ratkaisemisesta. Pahoittelen siis yksikköni puolesta kotona annettavien palvelujen käsittelyaikojen venymistä. Voitte kuitenkin luottaa siihen, että teemme aina parhaamme palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman nopeasti ja pyrimme jatkuvasti löytämään toimintaamme sujuvoittavia kehityskohteita. Vanhusneuvosto merkitsee saamansa vastauksen tiedoksi. Ilmoitus Tervo Juho/tiry

9 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä 9 Dnro TRE:6649 / / Vanhusneuvoston talousarvio v. 2015, vuosisuunnitelma ym. Vanhusneuvoston vuoden 2015 painopiste on liikunnan edistäminen. Teemaan liittyen järjestetään vuonna 2015 yleisötilaisuus ja yhteistyössä kaupungin kanssa vaikuttamisteematyöpaja. Vuonna 2015 monet vuonna 2014 hyväksi havaitut toimintamuodot jatkuvat (esimerkiksi vanhustenviikon tapahtumat ja palautetilaisuus, joka järjestettiin yhteistyössä vanhusasiamiesten kanssa), mutta uusiakin kokeillaan: Vuonna 2015 muun muassa pyritään tekemään yhteistyötä osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen kanssa ikääntyneiden työntekijöiden, pitkäaikaistyöttömien ja eläköitymisen sujuvuuden osalta. Lisäksi vuonna 2015 järjestetään kaupungin kanssa yhteistyössä vaikuttamisteematyöpaja palvelumallityöstä. Vuonna 2015 tullaan kehittämään eläkeläisvaltuuston kattavuutta ja toiminnan laatua. Hyvä yhteistyö vanhusasiamiesten ja vammais- ja esteettömyysasiamiehen ja neuvoston kanssa jatkuu vuonna Vuonna 2015 tullaan erityisesti keskittymään siihen, että palautetta saataisiin aiempia vuosia enemmän. Vanhusneuvoston palautekanavia on vuoden 2014 aikana kehitetty, mutta tamperelaiset ikäihmiset eivät vielä ole oppineet niitä aktiivisesti käyttämään. Tähän keskitytään vuonna Vanhusneuvosto päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten. Vuosisuunnitelma ja talousarvio hyväksytään kokouksessa. Liite Vanhusneuvoston vuoden 2015 vuosisuunnitelma ja talousarvio

10 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vanhusneuvoston Espoon opintomatka Henkilöstöjaosto on kokouksessaan päättänyt, että vanhusneuvoston jäsenet oikeutetaan osallistumaan opintomatkalle Espooseen Espoon opintomatkan ohjelma jaetaan kokouksessa. Vanhusneuvosto päättää merkitä asian ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

11 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vuoden 2015 kevään kokousaikataulu Kevään 2015 vanhusneuvoston kokoukset pidetään seuraavasti: keskiviikko klo 13 keskiviikko klo 13 keskiviikko klo 13 keskiviikko klo 13. Vanhusneuvosto päättää, että vuoden 2015 kevään kokoukset pidetään seuraavasti: 18.2., 18.3., ja Ilmoitus koh-ti-tuli, virastomestarit, Kekäläinen Arja/tiry

12 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vanhusneuvostolle tulleet asiat Käsitellään vanhusneuvoston jäsenille tulleet yhteydenotot ja päätetään niiden mahdollisesta jatkokäsittelystä. Vanhusneuvosto päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

13 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Muut esille tulevat asiat Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Vanhusneuvosto päättää, merkitä tiedoksi muut esille tulleet asiat ja niistä käydyn keskustelun.

14 TAMPEREEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Ilmoitusasiat pidetyn kokouksen jälkeen vanhusneuvostolla on ollut seuraavia tapahtumia: Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunnan vanhusneuvostotilaisuus järjestettiin Tilaisuuden artikkeli on toimitettu vanhusneuvoston jäsenille. Eläkeläisvaltuuston kaupungin talousarvio 2015 kokous pidettiin Pöytäkirja on valmistunut ja artikkeli toimitettu vanhusneuvoston jäsenille. Elävä yhteisö, kaikkien koti seminaari Tilaisuuden tuloksia jaossa kokouksessa. Lisäksi esittelijäsihteeri oli Tampereen teknillisellä yliopistolla TTYn asuntosuunnittelun T&K-hankkeita esitelevässä pikaseminaarissa ja Valmistelijan ja esittelijän koulutuspäivillä Puheenjohtaja Arja Ojala oli Peurankallion palvelutalolla vierailulla ja jäsen Eero Portaankorva on osallistunut arkiliikuntatapahtumaan ja kaupungin kehittämiseen liittyvään tapahtumaan vanhusneuvoston edustajana. Vanhusneuvosto päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat ja niistä käydyn keskustelun.

TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Vanhusneuvosto 1

TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Vanhusneuvosto 1 TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Vanhusneuvosto 1 Vanhusneuvoston kokous Aika Torstai 27.8.2014 klo 13.00 15.40 Paikka Keskusvirastotalo, nehu 2, 6. krs Osallistujat Päätöksentekijät Ojala Arja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 28.11.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 28.11.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto 28.11.2012 Kokoustiedot Aika 28.11.2012 Keskiviikko, klo 19.45-20.20 Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA

VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA VANHUSNEUVOSTO ESPOOSSA VIERAILEMASSA Tampereen vanhusneuvosto kävi 10.12. tutustumassa Espoon vanhusneuvostoon ja vanhuspalveluihin ELINVOIMAA IKÄÄNTYNEILLE Tilaisuuden ravintola-alan oppilaitos Omniassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

Raportti. Pieni piiri Tempaus -pilottiprojekti 1.10.2013 31.5.2014. Ikäihmiset testaavat Pienen piirin kuvapuhelupalvelua tablettitietokoneella

Raportti. Pieni piiri Tempaus -pilottiprojekti 1.10.2013 31.5.2014. Ikäihmiset testaavat Pienen piirin kuvapuhelupalvelua tablettitietokoneella Raportti Pieni piiri Tempaus -pilottiprojekti 1.10.2013 31.5.2014 Ikäihmiset testaavat Pienen piirin kuvapuhelupalvelua tablettitietokoneella Laatinut Projektikoordinaattori Ida-Lotta Lind 16.7.2014 1

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 20.08.2015 klo 18:02-20:36 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Ervast 1. krs. Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja 3 / 2013

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja 3 / 2013 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja 3 / 2013 Vanhusneuvosto Aika: Maanantai 26.8.2013 klo 13.30 Paikka: Läsnä: Palvelukeskus Vaarinsaari Tuderuksentie 2, RISTIINA Hannu Karttunen, puheenjohtaja Mirja Tarssanen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2012 Sivu 1 26.09.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2012 Sivu 1 26.09.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 26.09.2012 Kokoustiedot Aika 26.09.2012 Keskiviikko klo 15.00-19.25 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO 146 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2014-31.12.2016... 296 147 JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA... 298 2013-2017... 298

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

Tampereen vanhusneuvosto

Tampereen vanhusneuvosto Tampereen vanhusneuvosto Perusinfo Tampereen vanhusneuvosto aloitti toimintansa 30.5.1988 nimellä Eläkeläisten asioita käsittelevä neuvottelukunta vuodet 2000-2008 toimi eläkeläisneuvosto-nimisenä, vanhusneuvosto-nimen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Aika Paikka 9.11.2010 klo 17:30 Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Laaksonen, Leena Suni, Pentti Skyttä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 18.5.2011

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 18.5.2011 Aika ja paikka: 18.5.2011 klo 17.41-19.23 Munkkaanmäki 51, Lohja Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Hannele Monthén, jäsen Poissa:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2015 3.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2015 3.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 26 PTLTK 27 PTLTK 28 PTLTK 29 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 investoinneiksi ja investointisuunnitelmaksi

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 28.8.2014 klo 17.00-21.47 Paikka Metsähautausmaa, kirkon hautausmaa, seurakuntakoti Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen (Ei osall. hautausmaakats.) x Reijo Koskinen vpj

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot