opinto-opas Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 opinto-opas Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

2 Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

3 Hyvä lukija Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun ja tuomaan oman panoksesi kauppakorkeakoulumme ja yliopistomme toimintaan. Kädessäsi on kauppakorkeakoulun opinto-opas. Tutustu oppaaseen ja hanki kokonaiskuva kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnosta, opintojen rakenteista ja sisällöistä. Perehdy oppaan avulla kauppakorkeakoulun pääaineisiin sekä sivuainetarjontaamme. Omia opintoja suunnitellessasi ota huomioon myös yliopistomme muiden yhdeksän tiedekunnan opintotarjonta. Tutustu oman opinto-oppaamme ohella myös Oulun yliopiston Opiskelu -sivuston tietoihin. Sieltä löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kirjastojen, koulutuspalveluiden ja muiden yliopiston palveluyksiköiden toiminnasta sekä opintososiaalisista palveluista, kuten opiskelijaruokailusta, opintotuesta ja terveydenhoitopalveluista. Oulun yliopiston (www.oulu.fi) ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun (www.oulu.fi/ kauppakorkeakoulu) verkkosivuilta löydät lisää tärkeää ja mielenkiintoista tietoa opiskelusta ja muista yliopisto-opiskelijalle läheisistä asioista, kuten opintojaksojen ajoituksesta, opinto-materiaaleista, tenttipäivistä ja opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n toiminnasta. Pienryhmäohjaajat, kauppakorkeakoulun omaopettajat ja opintoneuvojat, opintotoimiston henkilökunta, koulutuspäällikkö, suunnittelijat ja kauppakorkeakoulun muu henkilökunta toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi. Meiltä saat tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta. Menestystä opintoihin! Oulussa, heinäkuun 4. päivänä 2014 Vuokko Iinatti Koulutuspäällikkö Merja Inget Suunnittelija

4

5 SISÄLLYS 1 Oulun yliopisto ja OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tutkinnot ja pääaineet KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINTO JA HENKILÖKUNTA Opintoneuvonta OPETUKSEN AJOITUS, TENTIT, ILMOITTAUTUMINEN JA PALAUTTEEN- ANTO, OPINTOJEN ARVOSTELU, HYVÄKSILUKEMINEN JA TUTKIELMAT Opetuksen ajoitus Tentit WEBOODI: ILMOITTAUTUMINEN OPINTOJAKSOILLE JA opetuksen PALAUTE OPINTOJEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT KTKJA KTMtutkintotoDISTUKSESSA OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN KTK- JA KTM-TUTKINTOIHIN PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE KANDIDAATIN TUTKIELMAN ARVOSTELU JA KYPSYYSNÄYTE PLAGIOINTITAPAUSTEN JA MUIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTEN käsittely KTK- TUTKINNON RAKENNE SEKÄ TUTKINTOVAATIMUKSET KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN KOULUTUSOHJELMA KTK -tutkinnon kokonaisrakenne (ylioppilas tai vastaava pohjakoulutus) Kauppatieteiden pääaineopintojen rakenne Opinnot kauppatieteiden pääaineessa MUUT OPINTOKOKONAISUUDET KIELET JA VIESTINTÄ Suomen kieli ja viestintä 5 op... 64

6 6.3.2 Toinen kotimainen kieli 4 op Vieraat kielet 11 op SIVUAINEOPINTOKOKONAISUUKSIEN RAKENNE Kauppatiede (25 op perusopinnot) Kauppatiede, (35 op aineopinnot, perusopintojen lisäksi) Yritysjuridiikka Ympäristöalan opinnot Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Muita sivuaineopintokokonaisuuksia Sivuaineopintoihin hyväksyttävien opiskelijoiden jonotussääntö KTM-TUTKINNON RAKENNE SEKÄ TUTKINTOVAATIMUKSET KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN koulutusohjelma KTM-tutkinnon kokonaisrakenne KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat) Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen pääaineen rakenne Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen opinnot LASKENTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto) KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Laskentatoimen pääaineen rakenne Laskentatoimen opinnot MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto) KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Markkinoinnin pääaineen rakenne Markkinoinnin pääaineen opinnot RAHOITUKSEN KOULUTUSOHJELMA KTM-tutkinnon kokonaisrakenne KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

7 Rahoituksen pääaineen rakenne Rahoituksen opinnot TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA (ENT. KANSANTALOUSTIEDE) KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto) KTM-tutkinnon rakenne (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat) Taloustieteen pääaineen rakenne Taloustieteen opinnot Laskentatoimen ammattitutkintoihin liittyvät vaatimukset Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM), uusi asetus Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot Oikeustieteen opinnot Muut opinnot Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat (JHTT) Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT) Tieteellinen jatkokoulutus Jatkokoulutuksen tavoitteet Jatkotutkinnot Jatkotutkinnon suoritusoikeus Jatkotutkinnon suoritusoikeuden hakeminen Yleiset jatkotutkintovaatimukset Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja arvostelu Tutkintotodistuksen myöntäminen FINANSSI ry - Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys Liite: Asetus tutkinnoista

8

9 Opinto-opas Oulun yliopisto ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958 ja ensimmäiset opiskelijat kirjoittautuivat yliopistoon syyskuussa Ensimmäisenä lukuvuotena opiskelijoita oli yhteensä 412. Nykyisin yliopistossa opiskelee opiskelijaa. Yliopisto onkin noussut useiden kriteerien mukaan tarkasteltuna yhdeksi maamme suurimmista. Oulun yliopisto on suomalaisittain tarkasteltuna myös poikkeuksellisen laaja-alainen. Yliopiston kymmenessä tiedekunnassa (arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen, humanistinen, kaivos- ja vuorialan, kasvatustieteiden, luonnontieteellinen, lääketieteellinen, teknillinen ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu) voi suorittaa tutkintoja yli neljässäkymmenessä eri koulutusohjelmassa. Monialaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös monipuolisten sivuaineopintojen ja monialaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Kauppatieteet ovat olleet edustettuna Oulun yliopistossa lähes sen perustamisesta lähtien. Vuonna 1959 yliopistoon, sen silloiseen filosofiseen tiedekuntaan, perustettiin kansantaloustieteen professuuri. Kansantaloustieteen opetus aloitettiin kaksi vuotta myöhemmin ja vuodesta 1965 lähtien kansantaloustiedettä (nykyiseltä nimeltään taloustiedettä) on voinut opiskella pääaineena. Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta jakaantui humanistiseksi ja luonnontieteiden tiedekunnaksi, jolloin silloinen kansantaloustieteen laitos siirtyi osaksi humanistista tiedekuntaa. Vuonna 1988 kansantaloustieteen koulutusohjelma muutettiin taloustieteen koulutusohjelmaksi ja siirrettiin humanistisesta teknilliseen tiedekuntaan. Taloustieteen laitoksesta tuli taloustieteen osasto. Ekonomikoulutus aloitettiin syksyllä 1991 kansantaloustieteen ja yrityksen taloustieteen koulutusohjelmissa. Nykyinen, vuonna 2013 AACSB akkreditoitu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, vuoteen 2013 saakka nimeltään taloustieteiden tiedekunta, on perustettu vuoden 2000 alussa. Kauppakorkeakoulussa opiskelee noin 1500 opiskelijaa. Koulutusohjelmia on kandidaatin tutkinnossa yksi ja maisteriopinnoissa viisi. Kansainvälisiä maisteriohjelmia on kolme, ja lisäksi kauppakorkeakoulu tarjoaa emba-koulutusta. Kauppakorkeakoulun nykyinen koulutustarjonta kauppatieteiden kandidaatista maisteriin ja tohtoriin saakka esitellään opinto-oppaan seuraavilla sivuilla. Oulun yliopisto ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

10

11 Opinto-opas Tutkinnot ja pääaineet Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kolme vuotta), ylempänä korkeakoulututkintona kauppatieteiden maisterin tutkinto (ohjeellinen suoritusaika kandidaatin tutkinnon pohjalta kaksi vuotta), sekä jatkotutkintoina kauppatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään samalla ekonomin arvonimi. Kauppakorkeakoulussa on yksi kauppatieteiden kandidaatin koulutusohjelma, jossa pääaineena opiskellaan kauppatieteitä. Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa on yhteensä viisi koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmat ovat: Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma: pääaine kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Laskentatoimen koulutusohjelma: pääaine laskentatoimi Markkinoinnin koulutusohjelma: pääaine markkinointi Rahoituksen koulutusohjelma: pääaine rahoitus Taloustieteen koulutusohjelma: pääaine taloustiede Opiskelijat valitaan maisterivaiheen koulutusohjelmiin joko kandidaatin tutkinnon loppuvaiheen haun tai maisteritason erillisen valinnan kautta. Kauppakorkeakoulussa opetusta annetaan myös kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa: Master Programme in Financial and Management Accounting (FMA), Master Programme in Finance (MF) ja Master Programme in International Business Management (IBM). Lisäksi kauppakorkeakoulu tarjoaa aikuiskoulutuksena suomenkielisen executive MBA (emba) -ohjelman. Pääaineet Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Oppiaineena kansainvälinen liiketoiminta luo valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan periaatteiden hyödyntämiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä painopistealueita ovat kansainväliset liiketoimintastrategiat ja liiketoimintaprosessit, liiketoimintojen johtaminen Tutkinnot ja pääaineet

12 12 Opinto-opas monikulttuurisessa ympäristössä, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä kansainvälisen organisaation kehittäminen. Opintojen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatkoopintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymisiin liittyvissä kysymyksissä. Taloustiede Taloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista. Mikrotalousteoriassa tutkitaan kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa. Makrotalousteoriassa kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation ja vaihtotaseen välillä. Oppihistoriassa ja metodologiassa tutkitaan taloustieteessä käytettäviä eri lähestymistapoja, koulukuntia ja niiden historiallista kehitystä. Ekonometriassa selitetään ja ennustetaan taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin. Taloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ammattiekonomisteja, joilla on valmiudet toimia monenlaisissa käytännön tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä myös vaativissa kansainvälisissä tehtävissä. Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa myös riittävät perusvalmiudet oppiaineen jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Laskentatoimi Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä. Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa. Laskentatoimen aineopinnot antavat hyvän perustan laskentatoimen eri osa-alueiden hallinnalle. Syventävissä opinnoissa erikoistutaan usein yrityksen tuloslaskentaan, kustannuslaskentaan ja tilintarkastukseen. Laskentatoimen laitoksen pro gradu -tutkielmat tehdään usein yhteistyössä talousalueen yritysten kanssa. Laskentatoimen oppiaineen toimintaajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen Tutkinnot ja pääaineet

13 Opinto-opas eri alueilta. Laitoksen vahvuuksia on tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla. Markkinointi Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakassuhteiden kehittymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinointiin ja business-to-business -markkinointiin, tai vaihtoehtoisesti tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien markkinointiin. Strategista näkemystä korostavan luonteensa vuoksi markkinoinnin koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrityksen yleisjohdollisiin tehtäviin. Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa verkostosuhteiden, erityisesti asiakassuhteiden hallinnan osaajia. Markkinoinnin opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat teollisten yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Ammatillisen osaamisen ohella markkinoinnin koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yrityksen markkinoinnin johtamisessa ja asiakas- ja verkostosuhteiden hallinnassa. Rahoitus Rahoituksen opinnoissa keskitytään rahoitusmarkkinoiden sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnittelun erityiskysymyksiin. Opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit ja sijoittajien käyttäytymismallit. Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Riskien analysoinnin ja hallinnan kysymykset ovat keskeinen osa rahoitusekonomin ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen ohella rahoituksen koulutuksellisena tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan jatkoopintoihin sekä erityisesti empiiristen tutkimusmenetelmien käyttöön rahoituksen alueella. Tutkinnot ja pääaineet

14 14 Opinto-opas Kauppakorkeakoulun hallinto ja henkilökunta Kauppakorkeakoulun hallinto Yliopistossa tiedekunnat vastaavat yliopiston tutkimuksesta ja tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Kauppakorkeakoulun hallinnosta vastaavat tiedekuntahallitus, dekaani, varadekaani sekä tiedekunnan johtoryhmä. Tiedekunnassa on tutkimuksen johtoryhmä sekä koulutuksen edistämistä varten koulutustoimikunta. Tiedekuntahallituksen tehtävänä on esimerkiksi hyväksyä kauppakorkeakoulun strateginen toimenpideohjelma ja sille tarvittavat resurssit. Tiedekuntahallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta. Koulutustoimikunnan tehtävänä on opintoasioissa muun muassa päättää perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteista ja yleisistä osista mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet. Lisäksi koulutustoimikunta hyväksyy kauppakorkeakoulussa suoritetut tutkielmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Oulun yliopiston rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tiedekuntaa kuultuaan. Koulutusdekaani toimii varadekaanina. Koulutusdekaani toimii koulutustoimikunnan ja dekaani tutkimustoimikunnan puheenjohtajana. Dekaanin tehtävänä on muun muassa johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa, vastata tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille. Koulutusdekaani hyväksyy uudet opiskelijat ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista. Opintoasioiden esittelijänä koulutustoimikunnassa toimii koulutuspäällikkö. Kauppakorkeakoulun henkilökunta Dekaani: SAHLSTÖM, Petri, KTT Varadekaanit: ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, koulutusdekaani Hallintopäällikkö: MAAMÄKI, Jukka, YTM Koulutuspäällikkö: IINATTI, Vuokko, KTM Suunnittelijat: HEIKKINEN, Pia, FM INGET, Merja, KTM Kauppakorkeakoulun hallinto ja henkilökunta

15 Opinto-opas Controller: KARJALAINEN, Pasi, KTT Opintoasiainsihteerit: BOZKURT, Liisa HANNULA, Katja HOLMBERG, Marketta Henkilöstösihteerit: KARHU, Arja MERILÄINEN, Mervi (tarvittaessa) Taloussihteeri: VIINIKAINEN, Eila Projektisihteeri: NYLUND, Päivi Professorit: HURMELINNA-LAUKKANEN, Pia, KTT, johtaminen/kv-liiketoiminta JUGA, Jari, KTT, markkinointi/logistiikka JÄRVINEN, Janne, KTT, johdon laskentatoimi KALLUNKI, Juha-Pekka, KTT, liiketaloustiede, laskentatoimi KOIVUMÄKI, Timo, KTT, markkinointi KOPSAKANGAS-SAVOLAINEN, Maria, KTT, taloustiede, energiatalous MAINELA, Tuija, KTT, johtaminen/kvliiketoiminta NILSSON, Henrik, Ph.D., laskentatoimi PERTTUNEN, Jukka, FT, rahoitus PUHAKKA, Mikko, Ph.D., taloustiede PUHAKKA, Vesa, KTT, johtaminen/kvliiketoiminta SAHLSTRÖM, Petri, KTT, laskentatoimi SALO, Jari, KTT, markkinointi, liiketoiminnan digitalisoituminen SVENTO, Rauli, FT, taloustiede TÄHTINEN, Jaana, KTT, markkinointi ULKUNIEMI, Pauliina, KTT, markkinointi Yliopistolehtorit: KAHRA, Hannu, FT, rahoitus KORHONEN, Marko, KTT, taloustiede LAARI-SALMELA, Sari, FT, johtaminen/ kv-liiketoiminta MOILANEN, Sinikka, KTT, laskentatoimi SARANIEMI, Saila, KTM, markkinointi Yliopisto-opettajat: HAAPANEN, Lauri, YTM, johtaminen/kv-liiketoiminta HUIKARI, Juha, YTM, laskentatoimi HUUSKONEN, Pertti, DI NIKKILÄ, Sakari, KM, markkinointi PAJARI, Sauli, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta PULKKINEN, Markku, OTK, yritysjuridiikka ZHANG, Xiaotian, Ph.D., johtaminen/kv. liiketoiminta Yliopistotutkijat: AHOKANGAS, Petri, KTT, johtaminen/kv. liiketoiminta LEHTINEN, Ulla, TkT, johtaminen/kv. liiketoiminta NÄTTI, Satu, KTT, markkinointi PEKKARINEN, Saara, KTT, markkinointi/ logistiikka SIMONEN, Jaakko, KTT, taloustiede TUUNAINEN, Juha, VTT, Tenure Track (Management & Organization) Tutkijatohtorit: JARVA, Henry, KTT, laskentatoimi JOENVÄÄRÄ, Juha, KTT, rahoitus JUHO, Anita, KTT, markkinointi JUNTUNEN, Jouni, KTT, markkinointi/logistiikka JUNTUNEN, Mari, KTT, markkinointi Kauppakorkeakoulun hallinto ja henkilökunta

16 16 Opinto-opas KANTOLA, Hannele, KTT, laskentatoimi KARJALAINEN, Pasi, KTT, laskentatoimi KAUPPINEN, Antti, KTT, johtaminen/ kv. liiketoiminta KETTUNEN, Kerttu, KTT, markkinointi KOMULAINEN, Hanna, KTT, markkinointi LANTTO, Anna-Maija, KTT, laskentatoimi LEHENKARI, Mirjam, KTT, rahoitus LEHTIMÄKI, Tuula, KTT; DI, markkinointi LÄMSÄ, Tuija, KTT, johtaminen/kv. liiketoiminta MEEWELLA, John, Ph.D., johtaminen/kv. liiketoiminta MIDDLETON, Alexandra, KTT, laskentatoimi PALO, Teea, KTT, markkinointi PALONIEMI, Kaarlo, KTT, johtaminen/kv. liiketoiminta POUTANEN, Hilkka, FT, johtaminen/kv. liiketoiminta Tohtorikoulutettavat: ALILA, Hanna, HTM, logistiikka ATKOVA, Irina, KTM, kv. liiketoiminta CONLIN, Andrew, KTM, rahoitus DERSEH, Estifanos, johtaminen/kv. liiketoiminta ELSILÄ, Anna, M.Sc., laskentatoimi HAAPALAINEN, Tuomo, KTM, rahoitus HEIKKA, Eija-Liisa, KTM, markkinointi HELIN, Satu, KTM, markkinointi HENTTU-AHO, Tiina, KTM, laskentatoimi HERMES, Jan, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta HUIKARI, Sanna, KTM, taloustiede IIVARI, Marika, KTM, kv. liiketoiminta JUNTUNEN, Marko, KTM, kv. liiketoiminta KAASILA-PAKANEN, Anna-Liisa, KTM, johtaminen KAATTARI, Sinikka, KTM, rahoitus KERÄNEN, Anne, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta KOIVURANTA, Matti, KTM, taloustiede LEHTO, Irene, FM, johtaminen/kv. liiketoiminta MIKKONEN, Jenni, KTM, laskentatoimi MUSIAL, Monika, johtaminen MYLLYKOSKI, Jenni, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta MÄLÄSKÄ, Minna, KTM, markkinointi NADEEM, Waqar, KTM, markkinointi NGUYEN, Kim Lien, KTM, rahoitus NUOJUA, Outi, KTM, markkinointi OIKARINEN, Eeva-Liisa, FM, markkinointi OJANSIVU, Ilkka, KTM, markkinointi OKKONEN, Hanna, KTM, johtaminen/ kv.liiketoiminta POHJOSENPERÄ, Timo, KTM, logistiikka/markkinointi RANTAKARI, Anniina, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta RUOPSA, Leena, YTM, johtaminen/kv. liiketoiminta SALEHI, Hamed, KTM, rahoitus SHVEYKOVSKIY, Alexey, johtaminen/kv. liiketoiminta SIPOLA, Sakari, FM, johtaminen TAN, Irene, KTM, laskentatoimi TEIRILÄ, Juha, KTM, taloustiede TOLONEN, Pekka, KTM, rahoitus TUOMELA-PYYKKÖNEN, Marika, KTM, markkinointi UUSITALO, Marjut, M.Ed., kv-liiketoiminta VAARAMO, Mikko, KTM, taloustiede VIRTA, Anita, KTM, markkinointi VÄHÄKANGAS, Antti, KTM, Kauppakorkeakoulun hallinto ja henkilökunta

17 Opinto-opas johtaminen WANG, Fan, KTM, johtaminen/kv. liiketoiminta VÄISÄNEN, Marjo, KTM, laskentatoimi XU, Yueqiang, KTM, kv. liiketoiminta Dosentit: HILMOLA, Olli-Pekka, KTT, logistiikka, erityisesti logistiikan kavantitatiivinen mallinnus JOHNSTON, Wesley J., Ph.D., teollinen markkinointi ja myyntitoiminta KELEMEN, Mihaela, Ph.D., johtaminen, erityisesti laatu ja organisaatio KOHTAMÄKI, Marko, KTT, strategia ja yrittäjyys KOIVUKANGAS, Pirjo, KTT, terveystaloustiede KOSKELA, Erkki, VTT, kansantaloustiede KOSKI, Heli, KTT, kansantaloustiede KOWALSKI, Christian, Ph.D., markkinointi, erityisesti palvelujohtaminen LILJEBLOM, Eva, KTT, rahoitus LUOMA, Esko, FT, yrittäjyys MÄENPÄÄ, Ilmo, FT, kansantaloustiede, erityisesti yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi NENONEN, Tuomo, FT, kansantaloustiede OHINMAA, Arto, KTT, terveystaloustiede OIKARINEN, Elias, KTT, rahoitus PANULA, Juha, KTT, markkinointi, opetusalana erityisesti viestintä ja sen tutkimus SAVOLAINEN, Taina, KTT, laatujohtaminen SEPPÄNEN, Veikko, KTT, TkT, markkinointi, digitaalinen liiketoiminta TAALAS, Saara, KTT, johtaminen, erityisesti luovan liiketoiminnan johtaminen ja kulttuurinen yrittäjyys TAHVONEN, Olli, KTT, kansantaloustiede, erityisesti resurssi- ja ympäristötaloustiede TAKALO, Tuomas, VTT, kansantaloustiede, erityisesti toimialan taloustiede VIERU, Markku, KTT, laskentatoimi, erityisesti rahoituksen laskentatoimi Oulu Business School Doctoral Programme (OBS-DP): PERNU, Elina, KTT, koordinaattori Projektihenkilöstö: BLUEMINK, Johanna, KT, projektipäällikkö KAUPPILA, Mikko, projektitutkija KEMPPAALA, Miia, suunnittelija KIVIMÄKI, Anri, FT, koordinaattori Martti Ahtisaari Instituutti Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics ARO, Marja, FM, projektisuunnittelija SEPPÄNEN, Veikko, KTT, TkT, OTT, johtaja, professori SOHLO, Sauli, KM, kehityspäällikkö Liikkeenjohdon koulutus Executive education: JAUKKURI, Pirjo, LuK, koulutuskoordinaattori KAUPPILA, Antti, YTM, emba, ohjelmajohtaja Kauppakorkeakoulun hallinto ja henkilökunta

18 18 Opinto-opas Opintoneuvonta Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta sekä nettisivuilta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista, Oulun yliopiston yleisoppaasta sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden nettisivuilta (ks. esim. Uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuuksissa elo-syyskuun vaihteessa sekä pienryhmäohjauksessa sekä HOPS-ohjauksessa (henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta) annetaan tietoja opiskeluun liittyvistä asioista. Pienryhmäohjaus Kaikille uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa ryhmäkohtainen (n opiskelijaa / ryhmä) pienryhmäohjaaja. Pienryhmäohjaajat ovat kauppakorkeakoulun ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Pienryhmäohjaajien tehtäviä: opintojen alkuvaiheen ohjaaminen käytäntöihin tutustuttaminen paikkoihin tutustuttaminen palveluihin tutustuttaminen ainejärjestön ja muuhun vapaa-ajan toimintaan tutustuttaminen Opiskelijat jaetaan pienryhmiin uusille opiskelijoille tarkoitetun vastaanotto- ja informaatiotilaisuuden yhteydessä. Maisteritason erillisvalinnassa sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin valituille opiskelijoille on omat pienryhmäohjaajat ja omat infotilaisuudet. Aikataulut ovat nähtävillä kauppakorkeakoulun nettisivuilla. Omaopettajat Uusille opiskelijoille nimetään opintojen alussa pienryhmäohjaajien lisäksi henkilökohtaiset omaopettajat. Omaopettajatoiminnan tarkoituksena on, että jokaisella uudella opiskelijalla olisi opintojen alusta lähtien ainakin yksi tuttu ihminen kauppakorkeakoulun henkilökunnan keskuudessa. Omaopettajan tehtäviin kuuluu: henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinnan ohjaaminen ja opintosuunnitelman hyväksyntä opintojen ohjaaminen erityisesti opintojen alkuvaiheessa Muu ohjaus kauppakorkeakoulussa opintotoimisto (opintosuorituksiin, tenttijärjestelyihin, tutkintotodistuksiin, lukujärjestyksiin ja opintomateriaaleihin liittyvät asiat) Opintoneuvonta

19 Opinto-opas suunnittelijat (yleinen opintoneuvonta, pienryhmäohjaukseen ja omaopettajatoimintaan liittyvät asiat, hyväksilukeminen, harjoittelu, mentorointi ja kansainvälinen opiskelijavaihto) koulutuspäällikkö (opetussuunnitelmaan, tutkintojen rakenteisiin ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat) Muu ohjaus yliopistolla yliopiston opiskelijakeskus (yleinen opiskeluun ja opintotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta, ilmoittautuminen yliopistoon, opintorekisteriotteet, läsnäolotodistukset, kansainvälinen opiskeluvaihto, liikuntapalvelut, harjoittelu, kieli- ja viestintäkoulutus jne.) YTHS (fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä ohjaus ja neuvonta) kirjastopalvelut (tiedonhankinta, kurssikirjallisuus) Opintoneuvonta

20 20 Opinto-opas Syksyllä 2014 opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäohjaajat ja omaopettajat pääaineittain: 2 Opinto-opas valittujen, Syksyllä syksyllä opintonsa opintonsa aloittavien opiskelijoiden pienryhmäaopettajat ohjaajat pienryhmäohjaajat: omaopettajat pääaineittain: Pääaine Omaopettaja kauppatieteet Pienryhmäohjaaja Enni Ruokamo:.fi Ida-Mari enni.ruokamo(at)oulu.fi Alaperä: Ida-Mari.Alapera(at)student.oulu.fi Sanna Rantasuomela: Sanna.Rantasuomela(at)student.oulu.fi Sinikka Moilanen: Josefiina sinikka.moilanen(at)oulu.fi Korhonen: Josefiina.Korhonen(at)student.oulu.fi Kosti Saila Kontio: Saraniemi: Kosti.Kontio(at)student.oulu.fi saila.saraniemi(at)oulu.fi Elisa Haikala: ElisaAurora.Haikala(at)student.oulu.fi Linda Nerg: ordinaattorit Linda.Nerg(at)student.oulu.fi ja pienryhmäohjaajat 2014 Hanna Kaukoranta: Hanna.Kaukoranta(at)student.oulu.fi Koordinaattori Taika Rautanen: a Taika.Rautanen(at)student.oulu.fi Milla Irene Kottila: Lehto: Milla-Maaria.Kottila(at)student.oulu.fi irene.lehto(at)oulu.fi Jan Käärik: Jan.Kaarik(at)student.oulu.fi Mikko Laurila: Mikko.Laurila(at)student.oulu.fi Juulia Andrew Koskinen: Conlin: Juulia.Koskinen(at)student.oulu.fi andrew.conlin(at)oulu.fi Saara Lehtonen: Saara.Lehtonen(at)student.oulu.fi Pia Pinnola: Anna Elsilä: Pia.Pinnola(at)student.oulu.fi anna.elsila(at)oulu.fi Maija Rinneheimo: Maija.Rinneheimo(at)student.oulu.fi Niklas Alho: Niklas.Alho(at)student.oulu.fi Daniel Stafford: Daniel.Stafford(at)student.oulu.fi Juuli Elonen: Omaopettaja Jenni Mikkonen: jenni.mikkonen(at)oulu.fi Lauri Haapanen: lauri.haapanen(at)oulu.fi Sanna Huikari: sanna.huikari(at)oulu.fi Sauli Pajari: sauli.pajari(at)oulu.fi Hilkka Poutanen: hilkka.poutanen(at)oulu.fi Ilkka Ojansivu: ilkka.ojansivu(at)oulu.fi Satu Nätti: satu.natti(at)oulu.fi Mirjam Lehenkari: mirjam.lehenkari(at)oulu.fi Tiina Henttu-Aho: tiina.henttu-aho(at)oulu.fi Opintoneuvonta

21 Saara.Lehtonen(at)student.oulu.fi satu.natti(at)oulu.fi Pia Pinnola: Pia.Pinnola(at)student.oulu.fi Opinto-opas Maija Rinneheimo: Maija.Rinneheimo(at)student.oulu.fi Niklas Alho: Niklas.Alho(at)student.oulu.fi Daniel Stafford: Daniel.Stafford(at)student.oulu.fi Juuli Elonen: Juuli.Elonen(at)student.oulu.fi Mirjam Lehenkari: mirjam.lehenkari(at)oulu.fi Tiina Henttu-Aho: tiina.henttu-aho(at)oulu.fi Maisteritason erillisvalinnassa valittujen, syksyllä 2014 opintonsa aloittavien Maisteritason opiskelijoiden erillisvalinnassa omaopettajat valittujen, ja syksyllä pienryhmäohjaajat: 2014 opintonsa aloittavien Pienryhmäohjaaja opiskelijoiden omaopettajat ja Omaopettaja pienryhmäohjaajat: Pienryhmäohjaaja Pääaine taloustiede: Omaopettaja Pääaine Teemu Meriläinen: taloustiede: Enni Ruokamo: teemu.merilainen(at)student.oulu.fi enni.ruokamo(at)oulu.fi Teemu Meriläinen: Enni Ruokamo: Pääaine teemu.merilainen(at)student.oulu.fi laskentatoimi enni.ruokamo(at)oulu.fi Pääaine Katri Korhonen: laskentatoimi Sinikka Moilanen: katri.korhonen(at)student.oulu.fi sinikka.moilanen(at)oulu.fi Katri Korhonen: Sinikka Moilanen: katri.korhonen(at)student.oulu.fi Pääaine markkinointi sinikka.moilanen(at)oulu.fi Pääaine Janne Juntunen markkinointi Saila Saraniemi: janne.juntunen(at)oulu.fi saila.saraniemi(at)oulu.fi Janne Juntunen Saila Saraniemi: janne.juntunen(at)oulu.fi saila.saraniemi(at)oulu.fi 4. Kansainvälisten ohjelmien koordinaattorit ja pienryhmäohjaajat 2014 Opintoneuvonta Kansainvälisten Pienryhmäohjaaja ohjelmien koordinaattorit Koordinaattori ja pienryhmäohjaajat 2014 Pienryhmäohjaaja International Koordinaattori Business Management -ohjelma International Julius Business Francis Management Gomes: -ohjelma Irene Lehto: tarkish13(at)gmail.com irene.lehto(at)oulu.fi Julius Francis Gomes: Irene Lehto: Md. Shah Emran: tarkish13(at)gmail.com irene.lehto(at)oulu.fi md.shahemran(at)gmail.com Md. Shah Emran: md.shahemran(at)gmail.com Finance -ohjelma Finance Amit Tareq: -ohjelma Andrew Conlin: omi1171(at)yahoo.com andrew.conlin(at)oulu.fi Amit Tareq: Andrew Conlin: Financial omi1171(at)yahoo.com and Management andrew.conlin(at)oulu.fi Accounting -ohjelma Financial and Management Accounting Li Wang: -ohjelma Anna Elsilä: elaineliwiliam(at)yeah.net anna.elsila(at)oulu.fi Li Wang: Anna Elsilä: elaineliwiliam(at)yeah.net anna.elsila(at)oulu.fi Opintoneuvonta

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille.

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Suunnittelu alkaa jo silloin, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietoja

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot