V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2010

2 SISÄLLYS Tilikausi n ja emoyhtiön tulos... 4 Osakepääoma ja omistus Hallinto ja johto Henkilöstö Tytäryhtiöt Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Tulevaisuuden näkymät Tuloslaskelmat ja taseet tuloslaskelma tase - vastaavaa tase - vastattavaa n tuloslaskelma n tase - vastaavaa n tase - vastattavaa Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus Arsenal-konsernia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset n avainlukuja Hallintoelimet ja tilintarkastaja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

3 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Nykyinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Kaupparek ) syntyi sitä edeltäneen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n (Kaupparek ) jakautumisessa Arsenalin täysin omistama tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Arsenal-SSP) toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Tilikausi Arsenal ja Arsenal-SSP on asetettu selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön kahdestoista tilikausi. Arsenal-konsernin omaisuudenhoitoyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Tilikauden toiminta Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä hoitamalla oikeudenkäyntejä ja edunvalvontaa konkurssipesissä. Arsenal-konsernilla oli kauden lopussa 211 (255) perittävää asiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien saatavien nimellisarvo oli 174,0 (192,8) miljoonaa euroa. Osa jäljellä olevista perittävistä luotoista ja saatavista liittyy vireillä oleviin oikeudenkäynteihin. Arsenalin vastuulla olevien arkistojen hoito on ulkoistettu Heikkinen & Puljula Oy:lle. Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamista on tilikauden aikana jatkettu tuhoamiselle määrättyjen rajoitusten puitteissa. Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Pretax City Oy. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja johtaja Seppo Salosen. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal palautti omistajille ennakkojakoosuutena yhteensä 25 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

4 Riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on kantajana, asianomistajana tai vastaajana 38 (48) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 18 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 8 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin konkurssipesiin ja saatavien perintään. Lukuihin sisältyvät sellaiset konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 12 (18) konkurssipesässä, joista 8 (8) pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesän kuluista. Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan aikanaan nostetuissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynneissä kaikki jutut on ratkaistu lainvoimaisilla tuomioilla. Viimeiset erityistarkastuksiin liittyvät prosessit päättyivät vuonna Taseen ja tuloksen muutokset tase supistui tilikauden aikana 0,4 miljoonalla eurolla 215,2 miljoonaan euroon. Vastuiden määrä, mukaan lukien 1,7 (1,8) miljoonan euron taseen ulkopuoliset sitoumukset, oli tilikauden päättyessä 1,7 (3,3) miljoonaa euroa. Likvidit sijoitukset saamis- ja yritystodistuksiin olivat tilikauden päättyessä 24,4 (46,5) miljoonaa euroa ja määräaikaistalletuksiin 2,5 (5,0) miljoonaa euroa. n pakollisten varausten määrä oli kauden päättyessä 9,5 (9,8) miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 205,3 (205,3) miljoonaa euroa. Tiliauden aikana Arsenal-konsernilla ei ollut korollista vierasta pääomaa. Päättyneen tilikauden tappio oli - 0,1 (vertailukauden voitto 3,1) miljoonaa euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

5 n tulos tilinpäätökseen yhdistellyt yhtiöt tilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Arsenal-SSP. n tulos n liiketappio oli 51 (vertailukauden liikevoitto 3 107) tuhatta euroa, ja tilikauden tappio 51 (vertailukauden voitto 3 093) tuhatta euroa. Korkokate n korkokate oli 936 (2 837) tuhatta euroa. Muut tuotot n toimintatuotot olivat yhteensä 202 (306) tuhatta euroa. Hallintokulut n hallintokulut olivat yhteensä (1 333) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli 535 (504) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja 777 (829) tuhatta euroa. Hallintokuluihin sisältyy pakollisten varausten 290 (300) tuhannen euron lisäys. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä (2 068) tuhatta euroa. Tästä toimitilaja muiden kiinteistövuokrien osuus oli 117 (118) tuhatta euroa, perinnän kulujen 174 (343) tuhatta euroa ja asiantuntijapalkkioiden (1 473) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista, kulunpalautukset ja varausten purut Luotto- ja takaustappioiden palautuksena tuloutui konsernille nettomääräisesti 495 (1 979) tuhatta euroa ja kulunpalautuksina (892) tuhatta euroa. Pakollisia varauksia purettiin yhteensä 175 (517) tuhannen euron edestä. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarausta, jonka muutokset sisältyvät luottotappiopalautusten määrään. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

6 n tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal-konserni Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten purku Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Satunnaiset kulut Tilikauden voitto n tase taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa ja konsernin oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (6 426) tuhatta euroa. Erään sisältyy (5 000) tuhatta euroa määräaikaistalletuksia. Luotot ja takaukset Luotot ja takaussaamiset vähenivät kauden alun tuhannesta eurosta 0 euroon joulukuun loppuun mennessä. Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (1 779) tuhatta euroa, joista takausvastuita tuhatta euroa. Takausvastuista osa liittyy konkurssipesien saatavien turvaamistoimiin. Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (46 507) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 4 (14) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet n kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 104 (104) tuhatta euroa. Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa yhteensä 4 (4) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

7 Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot n muut varat 77 (969) tuhatta euroa oli oikeudenkäyntikulujen maksamisen vakuudeksi Sveitsissä annettu vakuus. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia ( ) tuhatta euroa. n rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien määräaikaistalletuksiin ja sijoitustodistuksiin sekä vakavaraisten kotimaisten yhtiöiden yritystodistuksiin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä (51 506) tuhatta euroa. Sijoitustoiminnan tuotto kuluneella tilikaudella oli 1,74 (3,30) prosenttia. Velat yleisölle lla ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 336 (331) tuhatta euroa. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 123 (160) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset n pakollisiin varauksiin on kirjattu konsernin toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (9 755) tuhatta euroa. Oma pääoma n oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. n osakepääoma ja ylikurssirahasto ovat yhteensä (38 063) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

8 n taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal-konserni Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Koneet ja kalusto Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä n tulos Arsenalin tappio tilikaudelta oli -51 (vertailukauden voitto 3 093) tuhatta euroa. Korkokate Korkokate oli (1 796) tuhatta euroa negatiivinen. Korkotuotot olivat 894 (2 771) tuhatta euroa. Korkotuotoista 788 (2 184) tuhatta euroa kertyi saamistodistuksista ja yritystodistuksista. Korkokulut olivat yhteensä (4 567) tuhatta euroa, josta korkokulut tytäryhtiöille olivat yhteensä (4 567) tuhatta euroa. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä (1 166) tuhatta euroa. Arsenal hoitaa tytäryhtiönsä Arsenal-SSP:n liiketoiminnan ja hallinnon. n muihin toimintatuottoihin sisältyy (1 112) tuhannen euron veloitus Arsenal-SSP:ltä sen liiketoiminnan hoitamisesta. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

9 Hallintokulut Arsenalin hallintokulut olivat yhteensä (1 005) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli 535 (479) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja 486 (526) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Muut toimintakulut olivat 242 (231) tuhatta euroa. Tästä toimitilavuokrien osuus oli 117 (118) tuhatta euroa ja kone- ja laitevuokrien osuus 13 (9) tuhatta euroa. Tilintarkastuspalkkiot olivat 22 (17) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Tilikauden sekä vertailukauden aikana ei kirjattu poistoja. Luottotappiot n luottotappioiden nettopalautukset olivat (752) tuhatta euroa, ja ne muodostuivat kokonaan Arsenal-SSP:lle myönnetystä nimellisarvoltaan tuhannen euron pääomalainasta kirjatun luottotappion palautuksesta. Satunnaiset erät Satunnaisia tuottoja ei tilikaudella ollut. Vertailuvuonna satunnaisiin tuottoihin kirjattiin tuhannen euron konserniavustus Arsenal-SSP:ltä. n tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal n tase Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Satunnaiset tuotot Tilikauden voitto n taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

10 Saamiset yleisöltä Arsenalin saamiset yleisöltä ( ) tuhatta euroa muodostuu yksinomaan Arsenal-SSP:ltä olevasta tuhannen euron pääomalainasta. Pääomalainan kirjanpitoarvo tuhatta euroa vastaa Arsenal-SSP:n jäljellä olevaa omaa pääomaa lisättynä pääomalainan nimellisarvolla. Saamistodistukset Saamistodistuksia oli (46 507) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Arsenalin omistuksessa olevien osakkeiden kirjanpitoarvo kuluneen tilikauden lopussa oli 0 (0) tuhatta euroa. n omistuksessa on konserniin yhdistellyn tytäryhtiö Arsenal-SSP:n lisäksi osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin ja joiden osakkeilla ei ole kirjanpitoarvoa. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia ( ) tuhatta euroa. Velat yleisölle Arsenalin ( ) tuhannen euron suuruiset velat yleisölle ovat velkoja tytäryhtiö Arsenal-SSP:lle. Oma pääoma n oma pääoma on tilikauden 51 tuhannen euron tappion jälkeen ( ) tuhatta euroa. n taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Vastattavaa Velat yleisölle Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

11 Osakepääoma ja omistus Hallinto ja johto Selvitysmiehet Yhtiön osakepääoma oli tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta) ja Valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja johtaja Seppo Salonen Arsenalista koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Henkilöstö Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia ja Arsenal-SSP:tä koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on Finanssivalvonnan alainen. Arsenalin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se toimii myös Arsenal- SSP:n tilintarkastajana ja hoitaa konsernin valvontatilintarkastuksen. Arsenal- konsernin palveluksessa on tilikaudella keskimäärin 5 (5) henkilöä. Tilikauden päättyessä palveluksessa oli 5 henkilöä. Tytäryhtiöt Arsenalilla on yksi yhdistelty tytäryhtiö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, joka toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiöllä ei ole palveluksessaan palkattua henkilökuntaa. n organisaatio hoitaa Arsenal-SSP:n hallintoa ja tekee sen liiketoimintaa koskevat päätökset Yhtiön selvitysmiehinä toimivat asianajaja Juha Sivenius sekä johtaja Seppo Salonen. Tilikausi oli yhtiön kahdestoista. n ja Arsenal-SSP:n omistuksessa on lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin. Tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 25. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

12 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal SSP Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä emoyhtiö Arsenalille tuli 12 ja Arsenal-SSP:lle 44 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne jouduttiin nostamaan 11 valvonnasta. Yhtiön toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen valtiolta saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Tytäryhtiö Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut saatiin päätökseen päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Viimeiset Arsenalin jakautumiseen ja selvitystilaan liittyvää oikeudenkäyntiä päättyivät vuoden 2008 aikana. Ns. Interbank oikeudenkäynti saatiin päätökseen kun korkein oikeus ei antanut Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Lainvoimaiseksi jääneessä Helsingin hovioikeuden tuomiossa vastapuolet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoaminen oli käytännössä keskeytyksissä vuoden 2009 ajan Helsingin hovioikeuden Arsenalin vastapuolien vaatimuksesta määräämän Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

13 turvaamistoimen takia. Sen jälkeen tuhoamista on jatkettu ja arkistojen määrä kuluneen tilikauden päättyessä oli 8 hyllykilometriä. Selvitystilan aikana on vuoden 2010 loppuun mennessä päättynyt yhteensä 147 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 95 uutta oikeudenkäyntiä. Tilikauden päättyessä vireillä oli 38 oikeudenkäyntiä. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal maksoi vuoden 2010 aikana omistajilleen ennakkojako-osuutena 25 miljoonaa euroa. Tätä ennen yhtiö on selvitystilan aikana palauttanut omistajilleen ennakkojako-osuutena yhteensä 160 miljoonaa euroa. Selvitystilan aikana Arsenal on palauttanut omistajilleen pääomaa yhteensä 185 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, omaisuuden realisointi, arkistojen alasajo, edunvalvonta konkurssipesissä ja oikeudenkäyntien hoito. Ulosottoperusteen määräaikaisuutta ja saatavien lopullista vanhenemista koskevien säännösten voimaantulo on osaltaan vähentänyt perintäkelpoisten saatavien ja niihin liittyvien osallisten määrää alkaen. Saatavien vanhenemisella ei ole merkittävää vaikutusta alasajon taloudelliseen lopputulokseen. Yhtiön talouden kannalta suurin merkitys tulee olemaan konkurssipesiltä vielä saatavilla jako-osuuksilla ja kulupalautuksilla sekä tuomioihin perustuvilla vahingonkorvauksilla. Vaikka oikeudenkäyntien määrä on selvitystilan aikana huomattavasti vähentynyt, on Arsenal edelleen osallisena lukuisissa oikeudenkäynneissä, joista noin puolessa Arsenal on vastaajan asemassa. Arsenalin velkomilla konkurssipesillä on takaisiinsaantitoimien kohteena huomattava määrä saamisia ja omaisuutta, joiden realisointi ei toistaiseksi ole ollut toteutettavissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy voidaan purkaa vasta kun vireillä olevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Suomen Säästöpankin arkistojen suunnitelman mukainen tuhoaminen jatkuu Helsingin hovioikeuden Arsenal-SSP:n vastapuolien vaatimuksesta määräämän turvaamistoimen poistuttua. Ikuisesti säilytettäväksi määrättyjen aineistojen loppuarkistointi järjestetään ennen yhtiöiden purkamista. Arvion mukaan Arsenal tulee ennen selvitystilan päättämistä palauttamaan omistajileen pääomaa. Palautettava määrä ja palautuksen aikatalu riippuvat oikeudenkäyntien päättymisistä ja lopputuloksista. Arsenal-konsernin oma pääoma ja varat riittävät omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminnan lopettamiseen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

14 TULOSLASKELMAT JA TASEET tuloslaskelma (euroa) Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,73 Saamisista yleisöltä , ,04 Saamistodistuksista , ,60 Muut korkotuotot 0, ,93 663, ,83 Korkokulut 0,00-204,67 KORKOKATE , ,16 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 41, ,60 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,62 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , , , ,80 Muut hallintokulut , , , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Varausten purku , ,00 Kulunpalautukset , ,84 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista , ,69 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,81 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,09 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

15 tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,45 Saamiset yleisöltä Luotot ja takaussaamiset 0, ,15 Saamistodistukset Muilta , ,99 Osakkeet ja osuudet 4 236, ,82 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet 4 140, , , ,30 Muut varat , ,00 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,60 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

16 tase - vastattavaa (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma , ,23 Muut velat Muut velat , ,73 Pakolliset varaukset , , , ,00 Siirtovelat , , , ,23 Oma pääoma , ,37 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,64 Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden voitto , , , , , , , ,60 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,34 Taselainausvastuut , ,39 Pesänhoitokuluihin liittyvä takaus , ,00 Turvaamistoimiin liittyvät takaukset , , , ,69 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

17 n tuloslaskelma (euroa) Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,73 Saamistodistuksista , ,60 Muut korkotuotot 0, ,25 663, ,79 Korkokulut Veloista yleisölle , ,53 KORKOKATE , ,74 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 5 755,46 499,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,83 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,28 Muut hallintokulut , , , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , ,40 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista , ,18 LIIKEVOITTO , ,33 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0, ,42 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 TILIKAUDEN VOITTO , ,09 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

18 n tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,45 Saamiset yleisöltä Muut , ,30 Saamistodistukset Muilta , ,99 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,89 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

19 n tase - vastattavaa (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma , ,52 Velat yleisölle , ,58 Muut velat Muut velat , ,82 Pakolliset varaukset , , , ,82 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,52 Oma pääoma , ,37 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,64 Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden voitto , , , , , , , ,89 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,48 Taselainausvastuut , , , ,87 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

20 Tilinpäätöksen liitetiedot (1000 euroa) Liite Sivu Liite Sivu Tilinpäätösperiaatteet Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat 1 Saamiset luottolaitoksilta 23 osakkeenomistajat 26 2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sektroreittain Vuokrat ja leasingvastuut 26 3 Saamistodistukset omaisuuslajeiltaan Taseen ulkopuoliset sitoumukset 26 4 Osakkeet ja osuudet Erittely korkotuotoista ja korkokuluista 27 5 Aineelliset hyödykkeet Arvopaperikaupan nettotuotot 27 6 Kiinteistöomistukset Tilikauden aikana ostettujen ja myytyjen vaihtuviin vastaaviin 7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 24 luettujen arvopapereiden yhteenlasketut määrät 27 8 Muut varat Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 27 9 Muut velat Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Siirtovelat ja saadut ennakot Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät merkittävät erät Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Tuotot liiketoiminta-alueittain Saamisten ja velkojen maturiteettijakautuma tase-erittäin Henkilöstön lukumäärät Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset 27 Tiedot yrityksistä, joista omsitetaan pysyviin vastaaviiin tilikauden aikana 25 kuuluvia osakkeita Osakepääoma Saamiset ja velat muilta konserniyrityksiltä sekä niistä 15 Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen omaan suoritetut korot ja konserniyrityksiltä perityt muut korvaukset 29 pääomaan sisältyvien jakokelvottomien erien määrä Rahoituslaskelmat 30 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

21 Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n selvitystilassa (Arsenal-SSP) tilinpäätöksiä ja konsernitilinpäätöstä. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP ovat valtion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitettuja omaisuudenhoitoyhtiöitä. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätökset sekä konsernitilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätöksissä noudatetaan pääosin yhteneviä arvostus- ja kirjausperiaatteita. Arsenal konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön 11. tilikaudelta Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksestä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. RATA:n (FIVA:n) standardi 3.1 (Dnro7/120/2005) astui voimaan Standardiin tehty viimeisin muutos astui voimaan Liitetietoina annetaan edellä mainittujen määräysten mukaiset liitetiedot. tilinpäätöksen laajuus Arsenalin konsernitilinpäätökseen sisältyy Arsenal ja sen suoraan omistama Arsenal- SSP. Arsenal omistaa Arsenal-SSP:n kokonaan eikä Arsenal-SSP laadi alakonsernitilinpäätöstä. tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty, poikkeuksena Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP, selvitystilassa. Tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsolidointi tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden välitilinpäätökset on konsolidoinnin yhteydessä muutettu vastaamaan emoyhtiön käyttämää tulos- ja tasekaavaa. n sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

22 Jakautumisen yhteydessä syntyneeseen konserniin ei muodostunut konserniaktiivaa tai konsernireserviä. Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottoihin tai sen oikaisuksi kirjataan saamisten myynnistä syntyvät voitot ja tappiot. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättöminä saamisina on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan nettotuottoihin on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Tuottojen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Kiinteistö- ja muut toimintatuotot Vuokrasaamiset on arvostettu todennäköiseen arvoon. Järjestämättömiä vuokrasaamisia (yli 90 päivää) ei ole tuloutettu. Eläkekulut Arsenalin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutusyhtiöltä otetulla vakuutuksella (Tyel) ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät eläkekuluihin. n eläkevastuut on katettu. Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneistä, joissa Arsenal-SSP on vastaajana, tuomittaviin korvauksiin on varauduttu pakollisella varauksella. Pakolliseen varaukseen ei ole sisällytetty oikeudenkäyntikuluja tapauksista, joissa Arsenal-SSP on kantajana. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Arvonalentumisina luotoista ja muista saamisista (jäljempänä luottotappiot) on kirjattu toteutuneet ja todennäköiset luottotappiot. Todennäköinen luottotappio on kirjattu, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta. Nämä luottotappiot on kohdennettu asiakas- ja luottokohtaisesti ja vähennetty saamisista. Luotto- ja takaustappiona on kirjattu asiakkaan vastuiden ja vakuuksien ero. Todennäköistä luottotappiota arvioitaessa saamisen tai vastuusitoumuksen vakuutena oleva omaisuus on arvostettu käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan kauppahintaa, joka kohteesta rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen saadaan, myytäessä se vapailla markkinoilla kohtuullisen myyntiajan kuluessa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

23 Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennukset Muiden kuin selvitystilassa olevien tytäryhtiöiden taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrän ylittävä osa jäljellä olevasta hankintamenosta on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksina kuluksi ja tytäryhtiöosakkeiden arvonpalautukset vastaavasti tuloutettu kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta on arvostettu nimellisarvoon. Saamiset yleisöltä Saamisista yleisöltä - luotoista, takaussaamisista ja valuuttaluottosaamisista on vähennetty toteutuneet ja todennäköiset luotto- ja takaustappiot. Pakollisena varauksena kirjattua saatavien tappiovarausta ei ole vähennetty saamisten määrästä. Luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon tai, mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on alhaisempi kuin hankintameno, todennäköiseen luovutushintaan. Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoon. Mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä on pysyvästi alempi kuin niiden kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu kuluksi. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tytäryhtiöiden osakkeet on emoyhtiöiden tilinpäätöksissä arvostettu tytäryhtiön taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrään. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on arvostettu enintään todennäköiseen luovutushintaan. Arvonalennukset on kirjattu poistoina kuluiksi. Koneiden ja kaluston hankintameno on kokonaan poistettu. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina tuotoista on vähennetty ne konsernin alasajoon vastaisuudessa liittyvät menot, joihin on sitouduttu ja joista ei odoteta saatavan niitä vastaavaa tuloa tai joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

24 Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) 1. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA vaadittaessa maksettavat muut yhteensä vaadittaessa maksettavat muut yhteensä Kotimaisilta luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta yhteensä vaadittaessa maksettavat muut yhteensä vaadittaessa maksettavat muut yhteensä Kotimaisilta luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta yhteensä SAAMISET YLEISÖLTÄ JA JULKISYHTEISÖILTÄ SEKTOREITTAIN Yritykset Yhteensä SAAMISTODISTUKSET OMAISUUSLAJEITTAIN Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkee seen laskemat saamiset Muut saamistodistukset Yhteensä Saamistodistukset ovat vakavaraisten suomalaisten yritysten liikkeelle laskemia yritystodistuksia ja pankkien sijoitustodistuksia. Saamistodistusten arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 4. OSAKKEET JA OSUUDET Muut Muut Osakkeet ja osuudet Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat Yhteensä Osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. Julkisesti noteerattuja osakkeita ja osuuksia ei ole. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

25 5. AINEELLISET HYÖDYKKEET 1) Maa- ja vesialueet ja rakennukset sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ) Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa KIINTEISTÖOMISTUKSET Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut kuin omassa käytössä olevat Yhteensä llä ei ole ollut kiinteistöomistusta. 7. SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT Siirtosaamiset Korot Muut Yhteensä Erä Muut siirtosaamiset sisältää 185 (160) miljoonaa euroa ennakkojako-osuutta. 8. MUUT VARAT Muut varat Muut Yhteensä MUUT VELAT Muut Pakolliset varaukset Yhteensä Liiketoiminnan alasajokustannukset Tilivuoden alussa Varausten muutos Tilivuoden lopussa SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT Siirtovelat Korot Muut Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

26 11. SAAMISET, JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA SAAMISILLA Pääomalaina tytäryhtiölle Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa, on antanut Arsenal-SSP:lle tuhannen euron pääomalainan Pääomalainasopimus on voimassa toistaiseksi. Pääomalainasopimus on irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Laina-ajan päätyttyä pääomalaina erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin niin, että jäljempänä todettuja ehtoja on noudatettava. Pääomalainalle ei makseta korkoa eikä muita hyvityksiä. Pääomalainan pääoma voidaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa Arsenalille vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Arsenalin on kuitenkin saatava yhtiön purkautuessa tai sen konkurssissa pääomalainasopimuksen mukainen suoritus pääomalainan pääomalainan pääomalle yhtiöltä ennen yhtiön oman pääoman palautuksia. Pääomalainan pääoma voidaan maksaa takaisin Arsenalille vain, jos yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen (ja konsernitaseen) mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Yhtiö voi kattaa pääomalainalla sellaisen vahvistetun taseen mukaisia tappioita, joihin sen vapaa pääoma tai muut sidotut pääomat ja osakepääoma eivät riitä. Pääomalainaan on sovellettava kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pääomalainaa koskevia määräyksiä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin hallituksen päätöksen mukaisesti Arsenal antaa suostumuksensa siihen, että Arsenal-SSP:tä ei mahdollisesta ylivelkaisuudesta huolimatta luovuteta konkurssiin. 12. SAAMISTEN JA VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA TASE-ERITTÄIN Maturiteetit Maturiteetit Tase-erät - 3 kk 3-12 kk 1-5 v - 3 kk 3-12 kk 1-5 v Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Yhteensä Velat yleisölle ja julkisyhteisöille (Arsenal-SSP:lle) Yhteensä Maturiteetit Maturiteetit Tase-erät - 3 kk 3-12 kk 1-5 v - 3 kk 3-12 kk 1-5 v Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Yhteensä Velat yleisölle ja julkisyhteisöille (Arsenal-SSP:lle) Yhteensä OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA Osake- Ylikurssi- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto voittovarat Tilikauden alussa Muutokset tilikauden aikana Tilikauden voitto Tilikauden lopussa Osake- Ylikurssi- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto voittovarat Tilikauden alussa Muutokset tilikauden aikana Tilikauden voitto Tilikauden lopussa OSAKEPÄÄOMA Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

27 15. LASKELMA JAKOKELPOISISTA VAROISTA JA VAPAASEEN OMAAN PÄÄOMAAN SISÄLTYVIEN JAKOKELVOTTOMIEN ERIEN MÄÄRÄ Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Yhteensä OSAKKEIDEN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN JA SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeiden Osuus Osakkeiden lukumäärä osakkeista,% äänimäärä Suomen valtio ,95 % Valtion vakuusrahasto ,05 % Yhteensä ,00 % VUOKRAT JA LEASINGVASTUUT Vuokrat ja leasingvastuut Seuraavana vuonna maksettavat Myöhempinä vuosina maksettavat TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset: Takaukset ja pantit Taselainausvastuut Turvaamistoimiin liittyvät takaukset Pesänhoitokuluihin liittyvät takaukset Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

28 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 Euroa) 19. ERITTELY KORKOTUOTOISTA JA KORKOKULUISTA Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta Saamisista yleisöltä Saamistodistuksista Muut korkotuotot Yhteensä Korkokulut Veloista yleisölle Yhteensä ARVOPAPERIKAUPAN NETTOTUOTOT Osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuotot Yhteensä Saamistodistukset on pidetty eräpäivään asti, jolloin myyntivoittoja ja -tappioita ei ole realisoitunut. 21. TILIKAUDEN AIKANA OSTETTUJEN JA MYYTYJEN VAIHTUVIIN VASTAAVIIN LUETTUJEN ARVOPAPEREIDEN YHTEENLASKETUT MÄÄRÄT Saamistodistukset Tilikauden aikana ostetut Tilikauden aikana myydyt Yhteensä Osakkeiden ja osuuksien sekä saamistodistusten arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 22. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA MUUT KULUT Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan- ja hallinnon palkkiot Muut* Yhteensä * n muut tuotot 2009 on ollut ilmoitettu virheellisesti vertailuvuonna ja on oikaistu tässä tilinpäätöksessä. Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Kiinteistökulut (omassa käytössä olevat kiinteistöt) Muut kulut Yhteensä Liiketoiminnan kuluihin kirjattujen pesänhoitokulujen palautukset 1148 (892) teur on esitetty tuloslaskelmassa yhteissummana omalla rivillään. n pakollisista varauksista on katettu asiakasliiketoiminnan ja muun toiminnan alasajokustannuksia 603 (536) tuhannella eurolla. Varauksia on purettu 175 (517) tuhannella eurolla, josta 5 (22) tuhatta euroa on kirjattu suoraan maatilalainasaamisten palautukseksi. Arsenal-SSP:n omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajon vastaisten kustannusten kattamista varten pakollisia varauksia lisättiin 376 (300) tuhannella eurolla, josta 85 (0) tuhatta euroa on kirjattu maatilalainasaamisten tappioiksi.. n varauksia lisättiin tilikautena palkkasumman ja tukipakettien tarkistuksen johdosta 104 (2) tuhatta euroa Koko konsernin pakollisten varausten nettomääräinen vähennys oli 297 (751) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

29 23. ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA JA MUISTA SAAMISISTA Luottotappiot (brutto) Saamisista yleisöltä Yhteensä Palautukset ja luottovakuutuskorvaukset Saamisista yleisöltä Yhteensä Luotto- ja takaustappioiden kirjausperusteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 24. SATUNNAISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT MERKITTÄVÄT ERÄT Satunnaiset tuotot (konserniavustus) Satunnaiset kulut Yhteensä TUOTOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN n ja emoyhtiön tuotot ovat kertyneet kokonaisuudessaan omaisuudenhoitoyhtiötoiminnasta markkina-alueena Suomi. Henkilöstöä sekä toimi- ja valvontaelinten jäseniä koskevat liitetiedot 26. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Keskimäärin Vakinainen kokoaikainen henkilöstö Yhteensä Muutokset tilikauden aikana Kokoaikainen henkilöstö Yhteensä Hallinto- ja valvontaelinten jäsenille maksetut palkat sekä palkkiot arvonlisäveroineen Selvitysmiehet Yhteensä Yrityksen taloudellisesta tuloksesta riippuvaisia palkkoja ja palkkioita ei ole maksettu. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

30 a koskevat liitetiedot 27. TIEDOT YRITYKSISTÄ, JOISTA OMISTETAAN PYSYVIIN VASTAAVIIN KUULUVIA OSAKKEITA 1. Arsenalin konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhtiöiden tiedot Tilinpäätöstiedot ovat tilikaudelta 2010, jollei muuta mainita. teur teur teur teur Omistus- Ääni- Kirj. Oma Tilik. Tytäryhtiö Kotipaikka Toimiala osuus,% osuus,% arvo pääoma tulos Tase ARSENAL-SSP OY Helsinki Omaisuuden hoitoyhtiö 100,00 100, Yhteensä tilinpäätökseen yhdistelemättä jätetyt tytär- ja osakkuusyhtiöt Arsenal Kotipaikka Toimiala teur teur teur teur Kirj. Oma Tilik. arvo pääoma Tulos Tase YRITYSPANKKI SKOP OYJ, selvitystilassa Helsinki Luottolaitos 32,18 29, Yhteensä Omistusosuus,% Ääniosuus,% teur teur teur teur Omistusosuus,osuus,% Ääni- Kirj. Oma Tilik. Arsenal-SSP Kotipaikka Toimiala arvo pääoma Tulos Tase ARILCO OPPORTUNE* Belgia Holding 99,51 99, YRITYSPANKKI SKOP OYJ, selvitystilassa Helsinki Luottolaitos 5,24 1, Yhteensä * SAAMISET JA VELAT MUILTA KONSERNIYRITYKSILTÄ SEKÄ NIISTÄ SUORITETUT KOROT SEKÄ KONSERNIYRITYKSILTÄ PERITYT MUUT KORVAUKSET yrityksille suoritetut korkokulut* yrityksiltä olevien saamisten yhteismäärä yrityksille olevien velkojen ja pääomalainojen yhteismäärä** Liiketoiminnan- ja hallinnon palkkiotuotot * Tilinpäätöksen 2009 sisältämä virheellinen korkokulu 2009 on oikaistu tässä tilinpäätöksessä. ** Vertailukelpoisuuden vuoksi vertailuluku on oikaistu tässä tilinpäätöksessä sisältämään konsernitilivelka Arsenal-SSP:lle. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

31 Rahoituslaskelmat 29. RAHOITUSLASKELMA (tuhansina euroina) L iiketoiminnan rahavirta: P alautuneista luottotappiois ta saadut maksut (+) S aamisten muutos (-/+) Muut tuotot Maks ut liiketoiminnan kuluista (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja S aadut korot Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitus kuluista (-) = Liiketoiminnan rahavirta (A) Inves tointien rahavirta: Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutus tulot (+) Muiden sijoitusten luovutusvoitot (+) = Inves tointien rahavirta (B) R ahoituks en rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Maks etut ennakkojako-osuudet Maks etut (-) / s aadut (+) konserniavustuks et = R ahoituks en rahavirta (C) R ahavarojen lis äys / vähennys (A+B +C) R ahavarat tilikauden alus s a* R ahavarat tilikauden lopus s a* * Rahavarat muodostuvat saamisista luottolaitoksilta sekä saamistodistuksista, jotka näkyvät kokonaisuudessaan taseesta. Tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011 Seppo Salonen selvitysmies Juha Sivenius selvitysmies Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2008 SISÄLLYS TILIKAUSI 1.1.- 31.12.2008...5 Tilikauden 1.1. - 31.12.2008 toiminta...6 n ja emoyhtiön tulos...8 n tase...11 Osakepääoma ja omistus...16 Hallinto ja johto...16

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2007 Sisällys Tilikauden 2007 tapahtumia...2 n avainlukuja... 3 Tilikausi 1.1. 31.12.2007...4 n ja emoyhtiön tulos...7 Osakepääoma ja omistus...14 Hallinto ja johto...14 Henkilöstö...14

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2014 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2014... 2 Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET. Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan:

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET. Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: 1 (46) TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: TULOSLASKELMA 1. Korkotuotot 2. Leasingtoiminnan nettotuotot 3. Korkokulut 4. RAHOITUSKATE 5. Tuotot

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki.

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. vuosikertomus 2000 Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. Vuosi 2000 lyhyesti AVAINLUKUJA Aktiivihenkilöasiakkaita,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja voitonjako Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2005 oli 6 050 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden lopussa oli 5

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus 18-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-64 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 1-17 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase... 18-20 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot... 21-66 Luettelo kirjanpitokirjoista,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

KYLPYLÄKASINO OYJ TASEKIRJA

KYLPYLÄKASINO OYJ TASEKIRJA Ikaalinen 1 KYLPYLÄKASINO OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2006 Ikaalinen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 1. Toimintakertomus 3-8 2. Tunnusluvut, konserni 9 3. Tilinpäätös Konsernitilinpäätös (IFRS) 10-33

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2006

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2006 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Tietoa osakkeenomistajille 8 Liiketoimintaperiaatteet 9 Hallituksen toimintakertomus 10-11 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot