V U O S I K E R T O M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2010

2 SISÄLLYS Tilikausi n ja emoyhtiön tulos... 4 Osakepääoma ja omistus Hallinto ja johto Henkilöstö Tytäryhtiöt Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Tulevaisuuden näkymät Tuloslaskelmat ja taseet tuloslaskelma tase - vastaavaa tase - vastattavaa n tuloslaskelma n tase - vastaavaa n tase - vastattavaa Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus Arsenal-konsernia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset n avainlukuja Hallintoelimet ja tilintarkastaja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

3 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Nykyinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Kaupparek ) syntyi sitä edeltäneen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n (Kaupparek ) jakautumisessa Arsenalin täysin omistama tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Arsenal-SSP) toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Tilikausi Arsenal ja Arsenal-SSP on asetettu selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön kahdestoista tilikausi. Arsenal-konsernin omaisuudenhoitoyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Tilikauden toiminta Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä hoitamalla oikeudenkäyntejä ja edunvalvontaa konkurssipesissä. Arsenal-konsernilla oli kauden lopussa 211 (255) perittävää asiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien saatavien nimellisarvo oli 174,0 (192,8) miljoonaa euroa. Osa jäljellä olevista perittävistä luotoista ja saatavista liittyy vireillä oleviin oikeudenkäynteihin. Arsenalin vastuulla olevien arkistojen hoito on ulkoistettu Heikkinen & Puljula Oy:lle. Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamista on tilikauden aikana jatkettu tuhoamiselle määrättyjen rajoitusten puitteissa. Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Pretax City Oy. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja johtaja Seppo Salosen. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal palautti omistajille ennakkojakoosuutena yhteensä 25 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

4 Riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on kantajana, asianomistajana tai vastaajana 38 (48) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 18 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 8 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin konkurssipesiin ja saatavien perintään. Lukuihin sisältyvät sellaiset konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 12 (18) konkurssipesässä, joista 8 (8) pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesän kuluista. Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan aikanaan nostetuissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynneissä kaikki jutut on ratkaistu lainvoimaisilla tuomioilla. Viimeiset erityistarkastuksiin liittyvät prosessit päättyivät vuonna Taseen ja tuloksen muutokset tase supistui tilikauden aikana 0,4 miljoonalla eurolla 215,2 miljoonaan euroon. Vastuiden määrä, mukaan lukien 1,7 (1,8) miljoonan euron taseen ulkopuoliset sitoumukset, oli tilikauden päättyessä 1,7 (3,3) miljoonaa euroa. Likvidit sijoitukset saamis- ja yritystodistuksiin olivat tilikauden päättyessä 24,4 (46,5) miljoonaa euroa ja määräaikaistalletuksiin 2,5 (5,0) miljoonaa euroa. n pakollisten varausten määrä oli kauden päättyessä 9,5 (9,8) miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 205,3 (205,3) miljoonaa euroa. Tiliauden aikana Arsenal-konsernilla ei ollut korollista vierasta pääomaa. Päättyneen tilikauden tappio oli - 0,1 (vertailukauden voitto 3,1) miljoonaa euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

5 n tulos tilinpäätökseen yhdistellyt yhtiöt tilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Arsenal-SSP. n tulos n liiketappio oli 51 (vertailukauden liikevoitto 3 107) tuhatta euroa, ja tilikauden tappio 51 (vertailukauden voitto 3 093) tuhatta euroa. Korkokate n korkokate oli 936 (2 837) tuhatta euroa. Muut tuotot n toimintatuotot olivat yhteensä 202 (306) tuhatta euroa. Hallintokulut n hallintokulut olivat yhteensä (1 333) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli 535 (504) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja 777 (829) tuhatta euroa. Hallintokuluihin sisältyy pakollisten varausten 290 (300) tuhannen euron lisäys. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä (2 068) tuhatta euroa. Tästä toimitilaja muiden kiinteistövuokrien osuus oli 117 (118) tuhatta euroa, perinnän kulujen 174 (343) tuhatta euroa ja asiantuntijapalkkioiden (1 473) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista, kulunpalautukset ja varausten purut Luotto- ja takaustappioiden palautuksena tuloutui konsernille nettomääräisesti 495 (1 979) tuhatta euroa ja kulunpalautuksina (892) tuhatta euroa. Pakollisia varauksia purettiin yhteensä 175 (517) tuhannen euron edestä. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarausta, jonka muutokset sisältyvät luottotappiopalautusten määrään. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

6 n tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal-konserni Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten purku Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Satunnaiset kulut Tilikauden voitto n tase taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa ja konsernin oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (6 426) tuhatta euroa. Erään sisältyy (5 000) tuhatta euroa määräaikaistalletuksia. Luotot ja takaukset Luotot ja takaussaamiset vähenivät kauden alun tuhannesta eurosta 0 euroon joulukuun loppuun mennessä. Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (1 779) tuhatta euroa, joista takausvastuita tuhatta euroa. Takausvastuista osa liittyy konkurssipesien saatavien turvaamistoimiin. Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (46 507) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 4 (14) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet n kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 104 (104) tuhatta euroa. Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli tilikauden lopussa yhteensä 4 (4) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

7 Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot n muut varat 77 (969) tuhatta euroa oli oikeudenkäyntikulujen maksamisen vakuudeksi Sveitsissä annettu vakuus. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia ( ) tuhatta euroa. n rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien määräaikaistalletuksiin ja sijoitustodistuksiin sekä vakavaraisten kotimaisten yhtiöiden yritystodistuksiin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä (51 506) tuhatta euroa. Sijoitustoiminnan tuotto kuluneella tilikaudella oli 1,74 (3,30) prosenttia. Velat yleisölle lla ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 336 (331) tuhatta euroa. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 123 (160) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset n pakollisiin varauksiin on kirjattu konsernin toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (9 755) tuhatta euroa. Oma pääoma n oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. n osakepääoma ja ylikurssirahasto ovat yhteensä (38 063) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

8 n taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal-konserni Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Koneet ja kalusto Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä n tulos Arsenalin tappio tilikaudelta oli -51 (vertailukauden voitto 3 093) tuhatta euroa. Korkokate Korkokate oli (1 796) tuhatta euroa negatiivinen. Korkotuotot olivat 894 (2 771) tuhatta euroa. Korkotuotoista 788 (2 184) tuhatta euroa kertyi saamistodistuksista ja yritystodistuksista. Korkokulut olivat yhteensä (4 567) tuhatta euroa, josta korkokulut tytäryhtiöille olivat yhteensä (4 567) tuhatta euroa. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä (1 166) tuhatta euroa. Arsenal hoitaa tytäryhtiönsä Arsenal-SSP:n liiketoiminnan ja hallinnon. n muihin toimintatuottoihin sisältyy (1 112) tuhannen euron veloitus Arsenal-SSP:ltä sen liiketoiminnan hoitamisesta. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

9 Hallintokulut Arsenalin hallintokulut olivat yhteensä (1 005) tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja oli 535 (479) tuhatta euroa ja muita hallintokuluja 486 (526) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Muut toimintakulut olivat 242 (231) tuhatta euroa. Tästä toimitilavuokrien osuus oli 117 (118) tuhatta euroa ja kone- ja laitevuokrien osuus 13 (9) tuhatta euroa. Tilintarkastuspalkkiot olivat 22 (17) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Tilikauden sekä vertailukauden aikana ei kirjattu poistoja. Luottotappiot n luottotappioiden nettopalautukset olivat (752) tuhatta euroa, ja ne muodostuivat kokonaan Arsenal-SSP:lle myönnetystä nimellisarvoltaan tuhannen euron pääomalainasta kirjatun luottotappion palautuksesta. Satunnaiset erät Satunnaisia tuottoja ei tilikaudella ollut. Vertailuvuonna satunnaisiin tuottoihin kirjattiin tuhannen euron konserniavustus Arsenal-SSP:ltä. n tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal n tase Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Satunnaiset tuotot Tilikauden voitto n taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

10 Saamiset yleisöltä Arsenalin saamiset yleisöltä ( ) tuhatta euroa muodostuu yksinomaan Arsenal-SSP:ltä olevasta tuhannen euron pääomalainasta. Pääomalainan kirjanpitoarvo tuhatta euroa vastaa Arsenal-SSP:n jäljellä olevaa omaa pääomaa lisättynä pääomalainan nimellisarvolla. Saamistodistukset Saamistodistuksia oli (46 507) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Arsenalin omistuksessa olevien osakkeiden kirjanpitoarvo kuluneen tilikauden lopussa oli 0 (0) tuhatta euroa. n omistuksessa on konserniin yhdistellyn tytäryhtiö Arsenal-SSP:n lisäksi osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin ja joiden osakkeilla ei ole kirjanpitoarvoa. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia ( ) tuhatta euroa. Velat yleisölle Arsenalin ( ) tuhannen euron suuruiset velat yleisölle ovat velkoja tytäryhtiö Arsenal-SSP:lle. Oma pääoma n oma pääoma on tilikauden 51 tuhannen euron tappion jälkeen ( ) tuhatta euroa. n taseen pääkohdat, (1000 eur) Arsenal Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä Saamistodistukset Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Vastattavaa Velat yleisölle Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

11 Osakepääoma ja omistus Hallinto ja johto Selvitysmiehet Yhtiön osakepääoma oli tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta) ja Valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja johtaja Seppo Salonen Arsenalista koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Henkilöstö Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia ja Arsenal-SSP:tä koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on Finanssivalvonnan alainen. Arsenalin tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se toimii myös Arsenal- SSP:n tilintarkastajana ja hoitaa konsernin valvontatilintarkastuksen. Arsenal- konsernin palveluksessa on tilikaudella keskimäärin 5 (5) henkilöä. Tilikauden päättyessä palveluksessa oli 5 henkilöä. Tytäryhtiöt Arsenalilla on yksi yhdistelty tytäryhtiö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, joka toimii vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiöllä ei ole palveluksessaan palkattua henkilökuntaa. n organisaatio hoitaa Arsenal-SSP:n hallintoa ja tekee sen liiketoimintaa koskevat päätökset Yhtiön selvitysmiehinä toimivat asianajaja Juha Sivenius sekä johtaja Seppo Salonen. Tilikausi oli yhtiön kahdestoista. n ja Arsenal-SSP:n omistuksessa on lisäksi tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty konserniin. Tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 25. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

12 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin tytäryhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal SSP Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä emoyhtiö Arsenalille tuli 12 ja Arsenal-SSP:lle 44 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne jouduttiin nostamaan 11 valvonnasta. Yhtiön toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen valtiolta saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Tytäryhtiö Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut saatiin päätökseen päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Viimeiset Arsenalin jakautumiseen ja selvitystilaan liittyvää oikeudenkäyntiä päättyivät vuoden 2008 aikana. Ns. Interbank oikeudenkäynti saatiin päätökseen kun korkein oikeus ei antanut Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Lainvoimaiseksi jääneessä Helsingin hovioikeuden tuomiossa vastapuolet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoaminen oli käytännössä keskeytyksissä vuoden 2009 ajan Helsingin hovioikeuden Arsenalin vastapuolien vaatimuksesta määräämän Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

13 turvaamistoimen takia. Sen jälkeen tuhoamista on jatkettu ja arkistojen määrä kuluneen tilikauden päättyessä oli 8 hyllykilometriä. Selvitystilan aikana on vuoden 2010 loppuun mennessä päättynyt yhteensä 147 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 95 uutta oikeudenkäyntiä. Tilikauden päättyessä vireillä oli 38 oikeudenkäyntiä. Osana selvitystilamenettelyä Arsenal maksoi vuoden 2010 aikana omistajilleen ennakkojako-osuutena 25 miljoonaa euroa. Tätä ennen yhtiö on selvitystilan aikana palauttanut omistajilleen ennakkojako-osuutena yhteensä 160 miljoonaa euroa. Selvitystilan aikana Arsenal on palauttanut omistajilleen pääomaa yhteensä 185 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, omaisuuden realisointi, arkistojen alasajo, edunvalvonta konkurssipesissä ja oikeudenkäyntien hoito. Ulosottoperusteen määräaikaisuutta ja saatavien lopullista vanhenemista koskevien säännösten voimaantulo on osaltaan vähentänyt perintäkelpoisten saatavien ja niihin liittyvien osallisten määrää alkaen. Saatavien vanhenemisella ei ole merkittävää vaikutusta alasajon taloudelliseen lopputulokseen. Yhtiön talouden kannalta suurin merkitys tulee olemaan konkurssipesiltä vielä saatavilla jako-osuuksilla ja kulupalautuksilla sekä tuomioihin perustuvilla vahingonkorvauksilla. Vaikka oikeudenkäyntien määrä on selvitystilan aikana huomattavasti vähentynyt, on Arsenal edelleen osallisena lukuisissa oikeudenkäynneissä, joista noin puolessa Arsenal on vastaajan asemassa. Arsenalin velkomilla konkurssipesillä on takaisiinsaantitoimien kohteena huomattava määrä saamisia ja omaisuutta, joiden realisointi ei toistaiseksi ole ollut toteutettavissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy voidaan purkaa vasta kun vireillä olevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Suomen Säästöpankin arkistojen suunnitelman mukainen tuhoaminen jatkuu Helsingin hovioikeuden Arsenal-SSP:n vastapuolien vaatimuksesta määräämän turvaamistoimen poistuttua. Ikuisesti säilytettäväksi määrättyjen aineistojen loppuarkistointi järjestetään ennen yhtiöiden purkamista. Arvion mukaan Arsenal tulee ennen selvitystilan päättämistä palauttamaan omistajileen pääomaa. Palautettava määrä ja palautuksen aikatalu riippuvat oikeudenkäyntien päättymisistä ja lopputuloksista. Arsenal-konsernin oma pääoma ja varat riittävät omaisuudenhoitoyhtiöiden toiminnan lopettamiseen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

14 TULOSLASKELMAT JA TASEET tuloslaskelma (euroa) Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,73 Saamisista yleisöltä , ,04 Saamistodistuksista , ,60 Muut korkotuotot 0, ,93 663, ,83 Korkokulut 0,00-204,67 KORKOKATE , ,16 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 41, ,60 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,62 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , , , ,80 Muut hallintokulut , , , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Varausten purku , ,00 Kulunpalautukset , ,84 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista , ,69 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,90 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,81 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,09 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

15 tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,45 Saamiset yleisöltä Luotot ja takaussaamiset 0, ,15 Saamistodistukset Muilta , ,99 Osakkeet ja osuudet 4 236, ,82 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet 4 140, , , ,30 Muut varat , ,00 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,60 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

16 tase - vastattavaa (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma , ,23 Muut velat Muut velat , ,73 Pakolliset varaukset , , , ,00 Siirtovelat , , , ,23 Oma pääoma , ,37 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,64 Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden voitto , , , , , , , ,60 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,34 Taselainausvastuut , ,39 Pesänhoitokuluihin liittyvä takaus , ,00 Turvaamistoimiin liittyvät takaukset , , , ,69 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

17 n tuloslaskelma (euroa) Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta ja keskuspankilta , ,73 Saamistodistuksista , ,60 Muut korkotuotot 0, ,25 663, ,79 Korkokulut Veloista yleisölle , ,53 KORKOKATE , ,74 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 5 755,46 499,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,83 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,28 Muut hallintokulut , , , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , ,40 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista , ,18 LIIKEVOITTO , ,33 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0, ,42 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,09 TILIKAUDEN VOITTO , ,09 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

18 n tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta , ,45 Saamiset yleisöltä Muut , ,30 Saamistodistukset Muilta , ,99 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,89 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

19 n tase - vastattavaa (euroa) VASTATTAVAA Vieras pääoma , ,52 Velat yleisölle , ,58 Muut velat Muut velat , ,82 Pakolliset varaukset , , , ,82 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,52 Oma pääoma , ,37 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,64 Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden voitto , , , , , , , ,89 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,48 Taselainausvastuut , , , ,87 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

20 Tilinpäätöksen liitetiedot (1000 euroa) Liite Sivu Liite Sivu Tilinpäätösperiaatteet Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat 1 Saamiset luottolaitoksilta 23 osakkeenomistajat 26 2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sektroreittain Vuokrat ja leasingvastuut 26 3 Saamistodistukset omaisuuslajeiltaan Taseen ulkopuoliset sitoumukset 26 4 Osakkeet ja osuudet Erittely korkotuotoista ja korkokuluista 27 5 Aineelliset hyödykkeet Arvopaperikaupan nettotuotot 27 6 Kiinteistöomistukset Tilikauden aikana ostettujen ja myytyjen vaihtuviin vastaaviin 7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 24 luettujen arvopapereiden yhteenlasketut määrät 27 8 Muut varat Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 27 9 Muut velat Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Siirtovelat ja saadut ennakot Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät merkittävät erät Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Tuotot liiketoiminta-alueittain Saamisten ja velkojen maturiteettijakautuma tase-erittäin Henkilöstön lukumäärät Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset 27 Tiedot yrityksistä, joista omsitetaan pysyviin vastaaviiin tilikauden aikana 25 kuuluvia osakkeita Osakepääoma Saamiset ja velat muilta konserniyrityksiltä sekä niistä 15 Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen omaan suoritetut korot ja konserniyrityksiltä perityt muut korvaukset 29 pääomaan sisältyvien jakokelvottomien erien määrä Rahoituslaskelmat 30 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

21 Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n selvitystilassa (Arsenal-SSP) tilinpäätöksiä ja konsernitilinpäätöstä. Arsenal ja sen tytäryhtiö Arsenal-SSP ovat valtion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitettuja omaisuudenhoitoyhtiöitä. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätökset sekä konsernitilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tilinpäätöksissä noudatetaan pääosin yhteneviä arvostus- ja kirjausperiaatteita. Arsenal konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön 11. tilikaudelta Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksestä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. RATA:n (FIVA:n) standardi 3.1 (Dnro7/120/2005) astui voimaan Standardiin tehty viimeisin muutos astui voimaan Liitetietoina annetaan edellä mainittujen määräysten mukaiset liitetiedot. tilinpäätöksen laajuus Arsenalin konsernitilinpäätökseen sisältyy Arsenal ja sen suoraan omistama Arsenal- SSP. Arsenal omistaa Arsenal-SSP:n kokonaan eikä Arsenal-SSP laadi alakonsernitilinpäätöstä. tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty, poikkeuksena Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP, selvitystilassa. Tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsolidointi tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Tytäryhtiöiden välitilinpäätökset on konsolidoinnin yhteydessä muutettu vastaamaan emoyhtiön käyttämää tulos- ja tasekaavaa. n sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

22 Jakautumisen yhteydessä syntyneeseen konserniin ei muodostunut konserniaktiivaa tai konsernireserviä. Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottoihin tai sen oikaisuksi kirjataan saamisten myynnistä syntyvät voitot ja tappiot. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättöminä saamisina on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan nettotuottoihin on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Tuottojen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Kiinteistö- ja muut toimintatuotot Vuokrasaamiset on arvostettu todennäköiseen arvoon. Järjestämättömiä vuokrasaamisia (yli 90 päivää) ei ole tuloutettu. Eläkekulut Arsenalin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutusyhtiöltä otetulla vakuutuksella (Tyel) ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät eläkekuluihin. n eläkevastuut on katettu. Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneistä, joissa Arsenal-SSP on vastaajana, tuomittaviin korvauksiin on varauduttu pakollisella varauksella. Pakolliseen varaukseen ei ole sisällytetty oikeudenkäyntikuluja tapauksista, joissa Arsenal-SSP on kantajana. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Arvonalentumisina luotoista ja muista saamisista (jäljempänä luottotappiot) on kirjattu toteutuneet ja todennäköiset luottotappiot. Todennäköinen luottotappio on kirjattu, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta. Nämä luottotappiot on kohdennettu asiakas- ja luottokohtaisesti ja vähennetty saamisista. Luotto- ja takaustappiona on kirjattu asiakkaan vastuiden ja vakuuksien ero. Todennäköistä luottotappiota arvioitaessa saamisen tai vastuusitoumuksen vakuutena oleva omaisuus on arvostettu käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan kauppahintaa, joka kohteesta rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen saadaan, myytäessä se vapailla markkinoilla kohtuullisen myyntiajan kuluessa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

23 Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennukset Muiden kuin selvitystilassa olevien tytäryhtiöiden taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrän ylittävä osa jäljellä olevasta hankintamenosta on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksina kuluksi ja tytäryhtiöosakkeiden arvonpalautukset vastaavasti tuloutettu kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta on arvostettu nimellisarvoon. Saamiset yleisöltä Saamisista yleisöltä - luotoista, takaussaamisista ja valuuttaluottosaamisista on vähennetty toteutuneet ja todennäköiset luotto- ja takaustappiot. Pakollisena varauksena kirjattua saatavien tappiovarausta ei ole vähennetty saamisten määrästä. Luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon tai, mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on alhaisempi kuin hankintameno, todennäköiseen luovutushintaan. Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoon. Mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä on pysyvästi alempi kuin niiden kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu kuluksi. Arsenalin ja Arsenal-SSP:n tytäryhtiöiden osakkeet on emoyhtiöiden tilinpäätöksissä arvostettu tytäryhtiön taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrään. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on arvostettu enintään todennäköiseen luovutushintaan. Arvonalennukset on kirjattu poistoina kuluiksi. Koneiden ja kaluston hankintameno on kokonaan poistettu. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina tuotoista on vähennetty ne konsernin alasajoon vastaisuudessa liittyvät menot, joihin on sitouduttu ja joista ei odoteta saatavan niitä vastaavaa tuloa tai joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

24 Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) 1. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA vaadittaessa maksettavat muut yhteensä vaadittaessa maksettavat muut yhteensä Kotimaisilta luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta yhteensä vaadittaessa maksettavat muut yhteensä vaadittaessa maksettavat muut yhteensä Kotimaisilta luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta yhteensä SAAMISET YLEISÖLTÄ JA JULKISYHTEISÖILTÄ SEKTOREITTAIN Yritykset Yhteensä SAAMISTODISTUKSET OMAISUUSLAJEITTAIN Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkee seen laskemat saamiset Muut saamistodistukset Yhteensä Saamistodistukset ovat vakavaraisten suomalaisten yritysten liikkeelle laskemia yritystodistuksia ja pankkien sijoitustodistuksia. Saamistodistusten arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 4. OSAKKEET JA OSUUDET Muut Muut Osakkeet ja osuudet Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat Yhteensä Osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. Julkisesti noteerattuja osakkeita ja osuuksia ei ole. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

25 5. AINEELLISET HYÖDYKKEET 1) Maa- ja vesialueet ja rakennukset sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ) Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Muutos Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa KIINTEISTÖOMISTUKSET Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Muut kuin omassa käytössä olevat Yhteensä llä ei ole ollut kiinteistöomistusta. 7. SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT Siirtosaamiset Korot Muut Yhteensä Erä Muut siirtosaamiset sisältää 185 (160) miljoonaa euroa ennakkojako-osuutta. 8. MUUT VARAT Muut varat Muut Yhteensä MUUT VELAT Muut Pakolliset varaukset Yhteensä Liiketoiminnan alasajokustannukset Tilivuoden alussa Varausten muutos Tilivuoden lopussa SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT Siirtovelat Korot Muut Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

26 11. SAAMISET, JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA SAAMISILLA Pääomalaina tytäryhtiölle Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa, on antanut Arsenal-SSP:lle tuhannen euron pääomalainan Pääomalainasopimus on voimassa toistaiseksi. Pääomalainasopimus on irtisanottavissa yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Laina-ajan päätyttyä pääomalaina erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin niin, että jäljempänä todettuja ehtoja on noudatettava. Pääomalainalle ei makseta korkoa eikä muita hyvityksiä. Pääomalainan pääoma voidaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa Arsenalille vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Arsenalin on kuitenkin saatava yhtiön purkautuessa tai sen konkurssissa pääomalainasopimuksen mukainen suoritus pääomalainan pääomalainan pääomalle yhtiöltä ennen yhtiön oman pääoman palautuksia. Pääomalainan pääoma voidaan maksaa takaisin Arsenalille vain, jos yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen (ja konsernitaseen) mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Yhtiö voi kattaa pääomalainalla sellaisen vahvistetun taseen mukaisia tappioita, joihin sen vapaa pääoma tai muut sidotut pääomat ja osakepääoma eivät riitä. Pääomalainaan on sovellettava kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pääomalainaa koskevia määräyksiä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin hallituksen päätöksen mukaisesti Arsenal antaa suostumuksensa siihen, että Arsenal-SSP:tä ei mahdollisesta ylivelkaisuudesta huolimatta luovuteta konkurssiin. 12. SAAMISTEN JA VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA TASE-ERITTÄIN Maturiteetit Maturiteetit Tase-erät - 3 kk 3-12 kk 1-5 v - 3 kk 3-12 kk 1-5 v Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Yhteensä Velat yleisölle ja julkisyhteisöille (Arsenal-SSP:lle) Yhteensä Maturiteetit Maturiteetit Tase-erät - 3 kk 3-12 kk 1-5 v - 3 kk 3-12 kk 1-5 v Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Yhteensä Velat yleisölle ja julkisyhteisöille (Arsenal-SSP:lle) Yhteensä OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA Osake- Ylikurssi- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto voittovarat Tilikauden alussa Muutokset tilikauden aikana Tilikauden voitto Tilikauden lopussa Osake- Ylikurssi- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto voittovarat Tilikauden alussa Muutokset tilikauden aikana Tilikauden voitto Tilikauden lopussa OSAKEPÄÄOMA Yhtiöllä on vain yksi osakelaji. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

27 15. LASKELMA JAKOKELPOISISTA VAROISTA JA VAPAASEEN OMAAN PÄÄOMAAN SISÄLTYVIEN JAKOKELVOTTOMIEN ERIEN MÄÄRÄ Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Yhteensä OSAKKEIDEN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN JA SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeiden Osuus Osakkeiden lukumäärä osakkeista,% äänimäärä Suomen valtio ,95 % Valtion vakuusrahasto ,05 % Yhteensä ,00 % VUOKRAT JA LEASINGVASTUUT Vuokrat ja leasingvastuut Seuraavana vuonna maksettavat Myöhempinä vuosina maksettavat TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset: Takaukset ja pantit Taselainausvastuut Turvaamistoimiin liittyvät takaukset Pesänhoitokuluihin liittyvät takaukset Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

28 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1000 Euroa) 19. ERITTELY KORKOTUOTOISTA JA KORKOKULUISTA Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta Saamisista yleisöltä Saamistodistuksista Muut korkotuotot Yhteensä Korkokulut Veloista yleisölle Yhteensä ARVOPAPERIKAUPAN NETTOTUOTOT Osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuotot Yhteensä Saamistodistukset on pidetty eräpäivään asti, jolloin myyntivoittoja ja -tappioita ei ole realisoitunut. 21. TILIKAUDEN AIKANA OSTETTUJEN JA MYYTYJEN VAIHTUVIIN VASTAAVIIN LUETTUJEN ARVOPAPEREIDEN YHTEENLASKETUT MÄÄRÄT Saamistodistukset Tilikauden aikana ostetut Tilikauden aikana myydyt Yhteensä Osakkeiden ja osuuksien sekä saamistodistusten arvostusperiaatteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 22. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA MUUT KULUT Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan- ja hallinnon palkkiot Muut* Yhteensä * n muut tuotot 2009 on ollut ilmoitettu virheellisesti vertailuvuonna ja on oikaistu tässä tilinpäätöksessä. Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Kiinteistökulut (omassa käytössä olevat kiinteistöt) Muut kulut Yhteensä Liiketoiminnan kuluihin kirjattujen pesänhoitokulujen palautukset 1148 (892) teur on esitetty tuloslaskelmassa yhteissummana omalla rivillään. n pakollisista varauksista on katettu asiakasliiketoiminnan ja muun toiminnan alasajokustannuksia 603 (536) tuhannella eurolla. Varauksia on purettu 175 (517) tuhannella eurolla, josta 5 (22) tuhatta euroa on kirjattu suoraan maatilalainasaamisten palautukseksi. Arsenal-SSP:n omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajon vastaisten kustannusten kattamista varten pakollisia varauksia lisättiin 376 (300) tuhannella eurolla, josta 85 (0) tuhatta euroa on kirjattu maatilalainasaamisten tappioiksi.. n varauksia lisättiin tilikautena palkkasumman ja tukipakettien tarkistuksen johdosta 104 (2) tuhatta euroa Koko konsernin pakollisten varausten nettomääräinen vähennys oli 297 (751) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

29 23. ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA JA MUISTA SAAMISISTA Luottotappiot (brutto) Saamisista yleisöltä Yhteensä Palautukset ja luottovakuutuskorvaukset Saamisista yleisöltä Yhteensä Luotto- ja takaustappioiden kirjausperusteet on selostettu tilinpäätösperiaatteissa. 24. SATUNNAISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN SISÄLTYVÄT MERKITTÄVÄT ERÄT Satunnaiset tuotot (konserniavustus) Satunnaiset kulut Yhteensä TUOTOT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN n ja emoyhtiön tuotot ovat kertyneet kokonaisuudessaan omaisuudenhoitoyhtiötoiminnasta markkina-alueena Suomi. Henkilöstöä sekä toimi- ja valvontaelinten jäseniä koskevat liitetiedot 26. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Keskimäärin Vakinainen kokoaikainen henkilöstö Yhteensä Muutokset tilikauden aikana Kokoaikainen henkilöstö Yhteensä Hallinto- ja valvontaelinten jäsenille maksetut palkat sekä palkkiot arvonlisäveroineen Selvitysmiehet Yhteensä Yrityksen taloudellisesta tuloksesta riippuvaisia palkkoja ja palkkioita ei ole maksettu. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

30 a koskevat liitetiedot 27. TIEDOT YRITYKSISTÄ, JOISTA OMISTETAAN PYSYVIIN VASTAAVIIN KUULUVIA OSAKKEITA 1. Arsenalin konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhtiöiden tiedot Tilinpäätöstiedot ovat tilikaudelta 2010, jollei muuta mainita. teur teur teur teur Omistus- Ääni- Kirj. Oma Tilik. Tytäryhtiö Kotipaikka Toimiala osuus,% osuus,% arvo pääoma tulos Tase ARSENAL-SSP OY Helsinki Omaisuuden hoitoyhtiö 100,00 100, Yhteensä tilinpäätökseen yhdistelemättä jätetyt tytär- ja osakkuusyhtiöt Arsenal Kotipaikka Toimiala teur teur teur teur Kirj. Oma Tilik. arvo pääoma Tulos Tase YRITYSPANKKI SKOP OYJ, selvitystilassa Helsinki Luottolaitos 32,18 29, Yhteensä Omistusosuus,% Ääniosuus,% teur teur teur teur Omistusosuus,osuus,% Ääni- Kirj. Oma Tilik. Arsenal-SSP Kotipaikka Toimiala arvo pääoma Tulos Tase ARILCO OPPORTUNE* Belgia Holding 99,51 99, YRITYSPANKKI SKOP OYJ, selvitystilassa Helsinki Luottolaitos 5,24 1, Yhteensä * SAAMISET JA VELAT MUILTA KONSERNIYRITYKSILTÄ SEKÄ NIISTÄ SUORITETUT KOROT SEKÄ KONSERNIYRITYKSILTÄ PERITYT MUUT KORVAUKSET yrityksille suoritetut korkokulut* yrityksiltä olevien saamisten yhteismäärä yrityksille olevien velkojen ja pääomalainojen yhteismäärä** Liiketoiminnan- ja hallinnon palkkiotuotot * Tilinpäätöksen 2009 sisältämä virheellinen korkokulu 2009 on oikaistu tässä tilinpäätöksessä. ** Vertailukelpoisuuden vuoksi vertailuluku on oikaistu tässä tilinpäätöksessä sisältämään konsernitilivelka Arsenal-SSP:lle. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

31 Rahoituslaskelmat 29. RAHOITUSLASKELMA (tuhansina euroina) L iiketoiminnan rahavirta: P alautuneista luottotappiois ta saadut maksut (+) S aamisten muutos (-/+) Muut tuotot Maks ut liiketoiminnan kuluista (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja S aadut korot Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitus kuluista (-) = Liiketoiminnan rahavirta (A) Inves tointien rahavirta: Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutus tulot (+) Muiden sijoitusten luovutusvoitot (+) = Inves tointien rahavirta (B) R ahoituks en rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Maks etut ennakkojako-osuudet Maks etut (-) / s aadut (+) konserniavustuks et = R ahoituks en rahavirta (C) R ahavarojen lis äys / vähennys (A+B +C) R ahavarat tilikauden alus s a* R ahavarat tilikauden lopus s a* * Rahavarat muodostuvat saamisista luottolaitoksilta sekä saamistodistuksista, jotka näkyvät kokonaisuudessaan taseesta. Tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011 Seppo Salonen selvitysmies Juha Sivenius selvitysmies Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2010

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2007 Sisällys Tilikauden 2007 tapahtumia...2 n avainlukuja... 3 Tilikausi 1.1. 31.12.2007...4 n ja emoyhtiön tulos...7 Osakepääoma ja omistus...14 Hallinto ja johto...14 Henkilöstö...14

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2008 SISÄLLYS TILIKAUSI 1.1.- 31.12.2008...5 Tilikauden 1.1. - 31.12.2008 toiminta...6 n ja emoyhtiön tulos...8 n tase...11 Osakepääoma ja omistus...16 Hallinto ja johto...16

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2005 Sisällys Tilikauden 2005 tapahtumia...2 n avainlukuja...3 Tilikausi 1.1. 31.12.2005...4 n ja emoyhtiön tulos...6 Osakepääoma ja omistus...13 Hallinto ja johto...13 Henkilöstö...16

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2011 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2011... 2 n ja emoyhtiön tulos... 3 Osakepääoma ja omistus... 11 Hallinto ja johto... 11 Henkilöstö... 11 Tytäryhtiöt... 11 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2014 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2014... 2 Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2003 Sisällys Tilikauden 2003 tapahtumia...1 n avainlukuja...2 Tilikausi 1.1.-31.12.2003...3 n ja emoyhtiön tulos...5 Osakepääoma ja omistus...9 Hallinto ja johto...9 Henkilöstö...12

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot