28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 26 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/ 2012 Aika Tiistai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin - var. Tuula Kurki x jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala x var. Janne Tranberg jäs. Janne Suominen - var. Kimmo Valkonen - jäs. Tommi Yöntilä - var. Timo Sjöblom x poistui klo :n 36 aikana Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x vastaava lastenohjaaja Sirkku Nyman oli läsnä pykälien ajan klo Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 29 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Liisa Pajala ja Seppo Santala. 30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Allekirjoitus ja varmennus Mika Ahtola puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Liisa Pajala Seppo Santala Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Katsaus päiväkerho,- perhekerho- ja perhetyöhön Kn 31/ Vastaava lastenohjaaja Sirkku Nyman kertoo päiväkerho-, perhekerho- ja perhetyön ajankohtaisista asioista kirkkoneuvoston jäsenille. Vastaavan lastenohjaajan työnkuva määritetään. Perhetyön ja päiväkerhotyön suhteellista osuutta työssä tarkistetaan. Viran kokonaiskuva ja mahdolliset muut tehtävät tarkentuvat kirkkoherran ja vastaavan lastenohjaajan tekemän työnkuvan perusteella. Viran työnkuva saatetaan kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. liite 7 esitys Paimion srk:n lapsi- ja perhetyöstä Vs. kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi. 32 Tilinpäätös 2011 Kn 32/ Vs. kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät kirkkoneuvostolle, että liite 1 1) kirkkoneuvosto hyväksyy Paimion seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2011 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille taloussäännön 24 :n mukaisesti. Tilinpäätösasiakirja liitteenä. 2) kirkkoneuvosto lähettää kehitysvammaistyön tilinpäätöksen vuodelta 2011 sopimusseurakunnille yhdessä kehitysvammaistyön pastorin toimintakertomuksen kanssa. Kehitysvammaistyön tilinpäätös ja -pastorin toimintakertomus sisältyy liitteeseen numero 1. liite 2 Kehitysvammaistyön vuosikertomus on liite nro 2. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

3 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Sijoitussuunnitelma Kn 33/ Kirkkoneuvosto käsitteli sijoituksia edellisen kerran syksyllä 2011 (25.10 ja ) Tällöin päätettiin, että sijoituksissa painotetaan vakaita kohteita ja lähinnä pankkitalletuksia. Talouspäällikkö on siirtänyt tämän jälkeen kassavaroja määräaikaistalletustileille, jolloin kassavarojen tuotto on nousut. Alkuvuonna 2012 ovat myös pörssikurssit nousseet, jonka myötä seurakunnan rahastosijoitusten arvot ovat nousseet. Vuositasolla liite 3 seurakunnan, Merivuoren ym. rahastojen sijoitusten tuotto on noussut n eurosta euroon. Sijoitusten kokonaistuotto on kuitenkin edelleen alle inflaation. Maaliskuun 2012 alkupuolella erääntyy Merivuoren rahaston n euron vakuutussijoitus. Merivuoren rahaston varoille tulisi saada inflaatiota suurempi tuotto, koska rahaston sääntöjen mukaan peruspääomaa (n e) on kartutettava vähintään inflaation verran. Ylimenevä osuus voidaan jakaa avustuksina vähävaraisille paimiolaisille. Merivuoren rahastolla on muitakin sijoituksia kuin nyt erääntyvä vakuutussijoitus. Muiden sijoitusten yhteismäärä on n e. Korkean inflaation aikana peruspääoman kartuttamiseen on mennyt niin varoja, että sijoitusten tuotosta vajaa puolet menee pääomien kartuttamiseen. Mikäli Merivuoren rahaston maaliskuussa 2012 erääntyvä vakuutussijoitus sijoitetaan kohteeseen, jossa tuotto jää alle inflaation (tuotto alle 3,5 %) pitää muiden sijoitusten tuottoja siirtää peruspääoman vahvistamiseen ja näin ollen Merivuoren rahasto ei pystyisi jakamaan tulevaisuudessa niin paljon avustuksia kuin mitä nyt on viimeisten 10 v. Peruspääoman varojen pitää olla toisaalta vakaassa kohteessa tai sellaisessa kohteessa, jossa pääomien arvo ei häviä pitkällä ajanjaksolla (10-50 v). Vakaa ja turvallinen kohde syö toisaalta sijoitustuottoja ja riskien ottaminen mahdollistaa korkeampien tuottojen saamisen. Merivuoren rahastossa on ollut riskipitoisempia osake-joukkovelkakirja rahastosijoituksia sekä vakaampia pankkien määräaikaistalletuksia ja vakuutussijoituksia. Merivuoren rahaston peruspääomasijoitusten yhtenä vaihtoehtona on sijoitus kiinteistöihin / asunto-osakkeisiin. Rahaston alkuperäistä tarkoitusta voisi palvella asunto-osakkeiden ostaminen suunnitellusta senioritalosta. Näin seurakunta voisi vuokrata asunto-osakkeita, jolloin srk saisi vuokrista tuottoja. Samalla myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole mahdollista ostaa senioritalosta osaketta voisivat päästä asumaan vuokrasuhteen kautta senioritaloon. Näin nämä ihmiset voisivat saada myös niitä palveluja, joita senioritalon asukkaille järjestetään; joko senioritalon palveluja tarjoavalta erilliseltä säätiöltä tai Paimion Palvelukeskussäätiöltä. Merivuoren rahaston peruspääomasijoituksen tulee olla silti vähintään inflaation verran. Jotta päätös siitä, ostaisiko seurakunta asunto-osakkeita, voidaan tehdä, tulisi selvittää mikä on myytävän asunnon hinta ja mahdollinen vuokra. Senioritalo-hanke on niin varhaisessa vaiheessa, että näitä lukutietoja ei ole vielä esittää. Tämän vuoksi päätöstä Merivuoren rahaston isommasta sijoituksesta tulisi lykätä myöhäisempään ajankohtaan ja laittaa erääntyvät varat pankkiin määräaikaistalletukseen siksi aikaa kunnes selviää ostettavien asuntojen hinta ja vuokrataso.

4 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 29 Talouspäällikkö esittää, että Merivuoren rahaston maaliskuussa erääntyvästä sijoituksesta tehdään määräaikaistalletus siksi aikaa kunnes senioritalo-hankkeen suunnitelmat tarkentuvat. Paimion seurakunnan varat pidetään myös nykyisissä sijoituskohteissa ja näiden varojen sijoituksesta päätetään samalla kun tehdään päätös Merivuoren rahaston varojen sijoituksesta. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 34 Verkkopankkisopimuksen tekeminen Kn 34/ Paimion srk:lla ei ole verkkopankkitunnuksia, joilla voisi maksaa esim. junalipun silloin kun junalippu tilataan ja maksetaan internetissä. Verkkopankkisopimuksen tekeminen helpottaa käytännön maksutyötä. Talouspäällikkö esittää, että Paimion seurakunta tekee verkkopankkisopimuksen Lounais-Suomen Osuuspankin kanssa, jotta mm. ostot internetin kautta mahdollistuvat. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Diakoniarahaston avustussuunnitelma vuosille Kn 35/ Diakoniarahaston sääntöjen mukaan avustuksina voidaan jakaa enintään se osa korko ym. tuotoista, jota ei ole käytetty peruspääoman lisäämiseen. Peruspääomaa kasvatetaan vuosittain vähintään inflaation verran. Vuosilta on jaettavia korkotuloja tullut yhteensä 9 572,63 e. Rahaston pääomat ovat yht ,09 e, josta peruspääoman osuus on ,00 e. Liite 4 Diakoniarahaston tuloslaskelmat vuosilta ja avustussuunnitelma vuosille Talouspäällikkö on antanut erityisdiakoni Antti Arolle tiedoksi Diakoniarahaston tuloslaskelmat sekä esityksen Diakoniarahaston avustusmääriksi vuosille Antti Aron lausunnon mukaan avustussuunnitelma on hyvä, mutta avustustoimintaa voi olla enemmän paineita vuosille Talouspäällikkö esittää, että avustuksiin varataan vuosina euroa. Vuotta kohden avustusta tulee 1900 e. Koska avustuksia on käytetty aikaisempina vuosina yleisemmin n euroa vuodessa jääneen avustuksia käyttämättä, jolloin näitä käyttämättä jääneitä avustuksia voidaan käyttää mahdollisesti vuosina Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 36 Merivuoren avustussuunnitelma vuosille Kn 36/ Merivuorenrahaston sääntöjen mukaan avustuksina voidaan jakaa enintään se osa korko- ym. tuotoista, jota ei ole käytetty peruspääoman lisäämiseen. Peruspääomaa kasvatetaan vuosittain vähintään inflaation verran. Vuosilta on jaettavia korkotuloja tullut yhtään koska em. vuosien tuloslaskelmat ovat alijäämäisiä yhteensä ,10 e. Rahaston pääomat ovat yht ,20 e, josta peruspääoman osuus on ,00 e. Liite 5 Merivuorenrahaston tuloslaskelmat vuosilta ja avustussuunnitelma vuosille Talouspäällikkö on antanut erityisdiakoni Antti Arolle tiedoksi Merivuorenrahaston tuloslaskelmat sekä esityksen Merivuorenrahaston avustusmääriksi vuosille Antti Aron lausunnon mukaan avustussuunnitelma on hyvä, mutta avustustoimintaa voi olla enemmän paineita vuosille Talouspäällikkö esittää, että avustuksiin varataan vuosina euroa. Vuotta kohden avustusta tulee e. Koska avustuksia on käytetty aikaisempina vuosina keskimäärin euroa vuodessa jääneen avustuksia käyttämättä, jolloin näitä käyttämättä jääneitä avustuksia voidaan käyttää mahdollisesti vuosina Rahaston sääntöjen mukaan avustuksia ei voida jakaa ylijäämän tililtä, koska ylijäämää ei ole tullut. Avustusvarat otetaan erillisestä Merivuoren avustus rahastosta. Näin avustustoiminta voi jatkua suunnitellusti myös vuosina Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Tilapäisen virkasuhteen perustaminen/kesäteologi Kn 37/ Risto Kantonen toimii työntekijänä kesän 2012 rippileirillä nro ( , konfirmaatio 22.7.). Tilapäinen viranhaltija otetaan hallinnollisella päätöksellä palvelussuhteeseen, jossa sovelletaan virkasuhteen normistoa, vaikka kirkkovaltuusto ei ole organisoinut tehtäviä viraksi. Jos viran perustaminen ei esim. tehtävien lyhytaikaisuuden vuoksi ole tarkoituksenmukaista, mutta silti halutaan käyttää virkasuhdetta, kirkkovaltuuston tulee talousarvion perusteluissa tai määrärahaa myönnettäessä ilmaista, että sillä palkattava henkilö tulee tilapäiseen virkasuhteeseen. (Virkasääntö 1 soveltamisohje) Tilapäinen viranhaltija, jonka virkasuhde on tarkoitettu kestämään enintään 6 kk, saadaan ottaa ilman hakumenettelyä (Virkasääntö 5 ) Paimion srk:n vuoden 2012 talousarviossa on euron määräraha rippikoulun kesäteologeja ja nuorisotyönohjaajaharjoittelijoita varten. Vs. kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät, että Risto Kantosen tehtävien hoitamista varten perustetaan tilapäinen virkasuhde ajalle Virkasuhteen pituudessa on huomioitu leirin etukäteisvalmistelut ym. työt ja leirivapaat. Risto Kantosen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan. Peruspalkkana on / kk. Palkan lisäksi maksetaan leiripäiväraha ja palkan vuosisidonnainen osa 15 % peruspalkasta. Kustannuksia tilapäisestä virkasuhteesta tulee yhteensä n euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti sillä lisäyksellä, että jatkossa tilapäisistä virkasuhteista päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Paimion seurakunnan taloussuunnitelmien vuoksi vuoden 2013 rippikoulut on suunniteltava siten, että rippikoulut pidetään omien työntekijöiden voimin.

7 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Talouspäällikön virkavapaus kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston päiviltä Kn 38/ Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vaalilautakunta ilmoittaa seurakunnille kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalien tuloksen (liitteenä). liite 6 Paimion seurakunnan talouspäällikkö Tapio Yliluoma on valittu sekä Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston että kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi vuosille Toimien hoitamista varten talouspäällikkö Tapio Yliluoma pyytää virkavapautta niiden päivien osalta, jolloin hiippakuntavaltuusto tai kirkolliskokous kokoontuu tai muutoin työskentelee. Samoin talouspäällikkö anoo, että virkavapaus on palkallista muiden kuin kirkolliskokouksen kevään ja syksyn istuntopäivien ajalta yht. 10 pv. Talouspäällikön palkasta pidätetyn 10 pv palkan/vuosi kustannusvaikutus on yhteensä n euroa/vuosi. KirVesTes 96 Jos viranhaltijalle on myönnetty virkavapautta kirkon yhteisiä tarpeita varten perustetun toimielimen kokoukseen tai työskentelyyn osallistumiseksi, seurakunnan asianomainen viranomainen voi päättää, että virkavapausajalta maksetaan viranhaltijan varsinainen palkka yhteensä enintään 30 kalenteripäivältä vuodessa. Asian käsittely: Vs. kirkkoherra esittää, että talouspäällikkö Tapio Yliluomalle myönnetään anomuksen mukaisesti virkavapautta hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen kokouspäiville ja muuhun työskentelyyn vuosina Virkavapaus on palkallista muutoin paitsi edellä mainitun 10 päivän / vuosi osalta. Talouspäällikkö Tapio Yliluoma poistui kokouksesta pykälän 38 käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Tiedoksi Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraava asia: Kn 39/ Tuloveroprosentin muutoksen vaikutus kirkosta eroamiseen Talouspäällikön johdolla on tehty selvitystä siitä miten tuloveroprosentin muutos on vaikuttanut kirkosta / seurakunnasta eroamiseen. Vertailuaineistona oli 33 erikokoista seurakuntaa eri puolelta Suomea, jotka olivat korottaneet tuloveroprosenttia vuosien aikana. Selvityksessä verrattiin miten seurakunnassa oli erottu kirkosta keskimäärin vuosina ja miten eroaminen oli lisääntynyt tuloveroprosentin korotuksen jälkeen. Selvityksestä tuli esille, että veroprosentin korotuksella ei ollut merkittävää vaikutusta kirkosta eroamiseen. Kun tarkastellaan yksittäisiä seurakuntia muutaman vuoden ajalta eikä ole paikallistietämystä niin ei voida tehdä yleisiä päätelmiä siitä miten ihmiset käyttäytyvät veroprosentin muutoksissa. Sekin tiedetään, että moni ilmoittaa eroamisen syyksi kirkollisveron. Ajan ilmiö on, että kirkosta erotaan joka tapauksessa jonkin verran joka ikinen vuosi veroprosentin suuruudesta huolimatta. Kun tarkastellaan koko vertailuaineiston joukkoa, voidaan päätellä, että ihmiset kuuluvat kirkkoon ja seurakuntaan jostain muusta syystä kuin veroprosentin suuruudesta. 0,1 0,25 prosenttiyksikön verokorotuksen vaikutus kirkosta eroamiseen oli häviävän pieni siihen nähden mikä merkitys sillä oli seurakunnan talouden kannalta. Vertailua vaikeutti sen määrittely mikä oli kunkin seurakunnan ns. normaali kirkosta eroamismäärä. Tällaisen luvun määrittely on äärimmäisen vaikeaa yksittäisen seurakunnan kohdalle. Vertailussa laskettiin keskiarvoja miten seurakunnasta oli erottu keskimäärin vuosin ja ennen veroprosentin korotusta. Vertailusta jätettiin pois vuosi 2010, jolloin ns. homo-iltakeskustelu ajankohtaisohjelmassa aiheutti eroamisessa poikkeuksellisen kansanliikkeen. Näissä eroamisissa oli kyse muusta kuin tuloveroprosentin suuruudesta. Vertailussa seurakunnat jaettiin kolmeen eri ryhmään. pieniin jäsentä (seurakuntia mukana 15 kpl), keskisuuriin jäsentä (seurakuntia mukana 14 kpl) ja suuriin yli jäsentä (seurakuntia mukana 4 kpl). Vertailussa tuli ilmi, että veroprosentin nosto 0,1 0,25 %-yksiköllä näyttäisi lisäävän kirkosta eroamista 0,1 0,2 prosenttiyksikköä väkiluvusta siten, että pienissä erotaan vähemmän ja suurissa seurakunnissa kynnys erota veroprosentin korotuksen yhteydessä on suurempi. Vertailuseurakuntien keskimääräinen veronkorotus prosentti oli 0,15 %-yksikköä. Kun prosentit muutetaan euroiksi näyttää siltä, että esim. n asukkaan seurakunnassa 0,15 prosenttiyksikön veronkorotus lisää verotuloja n euroa. kirkosta eroaminen lisääntyisi n. 14 hengellä ja saamatta jäisi näiden ihmisten veroja n euroa. Seurakunnan tulorahoitus lisääntyisi siis nettona n euroa.

9 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 34 Seurakunnat vero % vero % verotuloja verotuloja erotus keskimäärin keskimäärin ennen korotuksen uudella entisellä korotusta jälkeen vero %:lla vero %:lla jäsentä kohti Pienet 1,57 1, Keskisuuret 1,48 1, Suuret 1,35 1, Verotulojen lisäys veronprosentin 0,15 % yksikön korotuksella kun jäseniä on srk:ssa x 16 = x 19 = x 19 = Kirkosta erosi eronneiden ennen eronneiden erotus keskimäärin suhde 2010 veron- suhde 2010 jäsentä ja jäsentä/vuosi väkilukuun korotusta väkilukuun suhde erosi väkilukuun Pienet 16 jäsentä = 0,57 % 12 jäsentä 0,44 % 4 ja 0,13 % Keskisuuret 81 jäsentä =0,73 % 64 jäsentä 0,58 % 17 ja 0,15 % Suuret 321 jäsentä =0,83 % 233 jäsentä 0,61 % 88 ja 0,23 % Verotulojen vähennys veroprosentin 0,15 % yksikön korotuksella, kun jäseniä eroaa hieman enemmän kuin mitä muutoin eroaisi x 0,13 % = 5 x 300 = x 0,15 % = 14 x 300 = x 0,23 % = 115 x 300 = Veronkorotuksen hyöty vuositasolla tulojen lisäys eroamiset netto pienet keskisuuret suuret

10 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 35 Vertailuseurakunnat jäsenmäärä Artjärvi Päijät-Häme 0,05 Askola Uusimaa 0,25 Humppila Kanta-Häme 0,10 Jämijärvi Satakunta 0,10 Kannus Keski-Pohjanmaa 0,05 Kesälahti Pohjois-Karjala 0,15 Kinnula Keski-Suomi 0,10 Konnevesi Keski-Suomi 0,25 Koski TL Varsinais-Suomi 0,10 Nakkila Satakunta 0,20 Pello Lappi 0,10 Pomarkku Satakunta 0,15 Posio Lappi 0,15 Ristijärvi Kainuu 0,25 Tohmajärvi Pohjois-Karjala 0,10 korotus keskimäärin 0,15 % jäsenmäärä Akaa Pirkanmaa 0,20 Haapavesi Pohjois-Pohjanmaa 0,10 Heinolan srk-yht. Päijät-Häme 0,10 Hollola Päijät-Häme 0,25 Huittinen Satakunta 0,15 Kemijärvi Lappi 0,15 Kempele Pohjois-Pohjanmaa 0,10 Kurikka Etelä-Pohjanmaa 0,15 Liminka Pohjois-Pohjanmaa 0,25 Nastola Päijät-Häme 0,15 Oulainen Pohjois-Pohjanmaa 0,10 Siikasalo Pohjois-Pohjanmaa 0,10 Viitasaari Keski-Suomi 0,25 Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa 0,10 Korotus keskimäärin 0,15 % jäsenmäärä Mikkeli Etelä-Savo 0,15 Nokia Pirkanmaa 0,10 Porvoo Uusimaa 0,10 Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa 0,15 Korotus keskimäärin 0,10 % veroprosentin korotus %-ykskköä Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi annetun asian tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 41 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Kn 41/ Puheenjohtaja antoi pykälän 41 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

12 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 37 Paimion seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto kokouspäivämäärä pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40 ja 41 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 33, 34, 35, 36 ja 37 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n Pöytäkirjan pykälät: Oikeudenkäymiskaari 1:1 (työsuhteeseen valitseminen) Pöytäkirjan pykälät: 5. hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 6. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 33, 34, 35, 36 ja 37 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

13 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 38 tekeminen hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Paimion seurakunta, kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL TURKU Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 30 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen

14 Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 3/ / 39 Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Vesa Tuominen puh talouspäällikkö Tapio Yliluoma puh Käyntiosoite Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Pyölintie 3. Paimion seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on PL 14, PAIMIO. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TS KV PÖYTÄKIRJA 9/ / 98 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9 / 2014 Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 1/ 30.1.2014/ 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/ 2014 Aika Torstai 30.1.2014 klo 18.00 20.26 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 34 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 8 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Aika Tiistai 19. päivänä elokuuta 2014 klo 19.00-20.50 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot