METSÄNTUTKIMUSLAITOS. vuosikertomus 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNTUTKIMUSLAITOS. vuosikertomus 2005"

Transkriptio

1

2 METSÄNTUTKIMUSLAITOS vuosikertomus

3 Arvot Luotettavuus Toimimme vastuullisesti tuottaen tieteellisesti luotettavaa, puolueetonta tietoa sekä pidämme kiinni asiakkaille antamistamme lupauksista. Osaaminen ja työhyvinvointi Motivoimme henkilöstöä kehittämällä osaamista ja työhyvinvointia saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme ja kehittyäksemme johtavaksi metsäalan osaajaksi. 2

4 Visio Metsäntutkimuslaitos on vaikuttavin, asiakkaidensa tietotarpeet ennakoiva metsien kestävän käytön kansallinen ja kansainvälinen asiantuntija. Vuorovaikutteisuus Toimimme avoimesti ja vuorovaikutteisesti asiakkaidemme parhaaksi. Ennakoivuus ja luovuus Ennakoimme tulevia tietotarpeita ja työskentelemme ennakkoluulottomasti toimintatapojamme kehittäen. 3

5 4 Sisältö

6 Metsäntutkimuslaitos Ylijohtajan katsaus Tutkimusjohtajan katsaus Kansainvälisen toiminnan katsaus Metsiin perustuvat elinkeinot ja metsäympäristön tietovarannot Metsäekosysteemit ja metsien yhteiskunnallinen merkitys Väitöskirjat Tapahtumat ja seminaarit Tutkimushankkeet Julkaisut Resurssit 5

7 6

8 7 Tapani Vartiainen

9 8

10 Ari Turunen 9

11 Jouni Hyvärinen 10

12 Jouni Hyvärinen Mauri Timonen 11

13 Strategiset päämäärät Tieteellisesti korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä edistävä tutkimus- ja kehitystoiminta. Tutkimuksen painoaloja ovat 1) metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 2) metsien yhteiskunnallinen merkitys 3) metsäekosysteemien rakenne ja toiminta 4) metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Organisaatiorakenteeltaan ja toimintakulttuuriltaan asiakkaita palveleva Metla Metla on prosessipohjainen matriisiorganisaatio, jonka muodostavat ydin- ja tukiprosessit sekä alueelliset yksiköt. Ydintoimintoihin keskitetyt resurssit, hyvä reagointikyky ja kustannustehokas toiminta. Metla kohdentaa resurssejaan tutkimustiedon tuottamiseen, hankkimiseen ja käytäntöön vientiin. Ulkopuolisen rahoituksen määrä kaksinkertaisetaan. Osaamista sekä jatkuvaa oppimista tukeva toimintakulttuuri Yhteisiin arvoihin perustuvassa toimintakulttuurissa korostuvat yhtenäisyys, aloitteellisuus, osaaminen, hyvä hallintokulttuuri sekä asiakkaita palveleva asenne. 12

14 Asiakkaat ja muut sidosryhmät 13

15 Suomen, Euroopan metsävaltaisimman maan, pinta-alasta metsää on 76%. Suomessa hakkuiden määrä on 1970-luvulta lähtien ollut pienempi kuin puuston kasvu, joten puuvaranto lisääntyy koko ajan. Jo 1800-luvulla Suomessa oltiin huolissaan metsävarojen vähenemisestä. Ratkaisuksi kehitettiin Metsäntutkimuslaitoksessa valtakunnallinen metsien inventointi. Ensimmäinen inventointi saatiin Suomessa päätökseen ensimmäisenä maailmassa Nykyään inventoinnissa yhdistetään satelliittikuvat ja numeerinen paikkatieto perinteisiin maastomittauksiin. Inventoinneissa kerätään monipuolisesti tietoa metsien puuston määrästä ja kasvusta sekä metsien tilasta ja biologisesta monimuotoisuudesta. Ajantasaista tietoa puun riittävyydestä, metsien kasvusta ja hiilivarastoista tarvitaan muun muassa metsien hoidossa, metsävarojen käytön suunnittelussa, metsätalouden kestävyyden seurannassa ja kansainvälisessä metsäpolitiikassa. Metla laatii Suomen metsien hakkuumahdollisuusarviot ja tekee asiakkaiden tilaamia alueellisia metsälaskelmia valtakunnan metsien inventoinnin aineistoista. Metlan näihin laskelmiin kehittämä MELA-ohjelmistoa käytetään yleisesti metsätalouden suunnittelussa. Metla laatii myös pääosan Suomen virallisista metsätilastoista sekä osallistuu yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seurantaan. Seuranta tehdään vuosittain 6000 havaintoalalla, jotka sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa. Metlan verkossa olevat Metinfo-palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta, metsävaroista sekä taimituotannosta. Metsäpinta-ala % (maiden lkm) (9) (15) (22) (20) (18) (15) (13) 5 12 (18) 0 5 (27) 14

16 15 Lähde: FAO 2000 & Forests For the New Millennium -raportti

17 Metsäntutkimuslaitos on yli 900 hengen asiantuntijaorganisaatio, jolla on yhdeksän tutkimusyksikköä eri puolilla Suomea sekä lähes koko maan kattava tutkimusmetsäverkosto. Metlan tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Metla on Euroopan suurin metsäntutkimusorganisaatio. Metla on kerännyt tietoa metsistä ja metsätaloudesta jo vuodesta Metlalla on suuri määrä pysyviä koealoja ja niistä kerättyjä laajoja mittausaineistoja. Tutkimuksen ja siihen liittyvien tietovarantojen hallinnoinnin lisäksi Metla laatii ennusteita mm. metsien terveydentilasta, satonäkymistä ja puukaupasta. Metla hallinnoi myös Kolin kansallispuistoa, Mallan ja Vesijaon luonnonpuistoja sekä kymmeniä pienempiä luonnonsuojelualueita. KOLARI Kolari edistää metsänraja-alueiden hoitoa ja kestävää käyttöä sekä luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittamista tutkimuksen keinoin. Vakinaista henkilöstöä 21. KANNUS Kannuksen painoalat ovat metsäenergia, metsäsuunnittelu, rannikkometsien tutkimus, peltojen metsitys ja suometsien käyttö. Vakinaista henkilöstöä 23. SUONENJOKI Suonenjoen yksikkö on erikoistunut taimitarhatutkimukseen. Suonenjoella tutkitaan myös metsänuudistamista, metsäpuiden ekofysiologiaa ja metsätalouden suunnittelua. Vakinaista henkilöstöä 47. PARKANO Parkanon yksikkö tuottaa tutkimustietoa metsien terveydentilasta sekä metsätaloudesta ja se perusteista etenkin turv la. Vakinaista henkilöstöä

18 ROVANIEMI Rovaniemen yksikön tehtävänä on tutkia pohjoiseen soveltuvia metsänhoidon menetelmiä, metsäluontoa sekä sen arvoja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi. Vakinaista henkilöstöä 74. MUHOS Muhoksen yksikössä tutkitaan metsien uudistumisen ekologiaa ja metsäympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia sekä kehitetään Pohjanmaan-Kainuun alueelle sopivia metsänhoidon menetelmiä. Vakinaista henkilöstöä 47. JOENSUU Joensuun yksikkö edistää tutkimuksen keinoin puu- ja metsäosaamiseen liittyvää taloudellista, sosiaalista ja ekologista alueellista kehittämistä. Vakinaista henkilöstöä oli vuoden 2005 lopulla 79. PUNKAHARJU Punkaharjun yksikkö tekee metsägeneettistä tutkimusta erityisesti biotekniikan ja kestävyysjalostuksen alalla sekä soveltaa tutkimustuloksia käytännön metsänjalostuksen tarpeisiin. Vakinaista henkilöstöä 38. VANTAA Vantaan yksikkö tuottaa perustietoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä metsien käytöstä. Vantaa kantaa Metlassa päävastuun valtakunnallisesta metsäpolitiikan ja metsätalouden ja sen sidosryhmien palvelemisesta. Vakinaista henkilöstöä

19 18

20 Ylijohtajan katsaus Haasteena asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus Metlan uusi strategia astui voimaan tämän vuoden alussa. Takana on puolitoista vuotta kovaa puurtamista, lukuisia kokouksia, seminaareja ja haastatteluja. Metlan strategiaa tehtiin ensimmäistä kertaa laajassa vuorovaikutuksessa Metlan henkilöstön, sidosryhmien ja omistajan kanssa heidän toiveitaan kuunnellen. Vuoden 2005 lopulla vahvistetun uuden strategian mukaan Metlan tavoitteena on tehdä yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja metsäpolitiikan valmistelua edistävää tutkimus- ja kehitystyötä sekä toimia osana kansallista innovaatiojärjestelmää. Tutkimustoiminnalle määriteltiin neljä painoalaa: metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta, metsien yhteiskunnallinen merkitys, metsäekosysteemien rakenne ja toiminta sekä metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot. Strategian laadinnassa otettiin huomioon Metlan toimintaympäristön muutos. Metlan toimintaan vaikuttavat globalisaatio, Venäjän ja Itämeren alueen merkityksen muuttuminen Suomen metsäteollisuuden puuhuollossa, EU:n laajentuminen, globaalit ympäristömuutokset, ympäristöön liittyvien arvojen vaikutus metsäteollisuustuotteiden kulutukseen sekä bioenergian käytön kasvaminen. Suomessa Metlan toimintaan vaikuttavat metsänomistajien ikärakenne, yksityismetsätalouden kannattavuus, tutkimusrahoituksen rakenne sekä julkisen sektorin tuottavuusvaatimusten kasvaminen. Tutkimuslaitoksen tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavimpia tuotteita ovat tietenkin tieteelliset julkaisut. Henkilötyövuosien laskusta huolimatta Metlan tutkijoiden kansainvälisten referoitujen artikkelien määrä saavutti uuden ennätyksen. Samoin katsaustyyppisten artikkeleiden määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta. Suomalaisen metsäntutkimuksen korkeaa tieteellistä laatutasoa osoittaa, että Metlan ja Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisema sarja Silva Fennica on viittausindeksien mukaan kohonnut suhteellisesti maailman eniten siteeratuksi metsätieteelliseksi yleissarjaksi. Tutkimustietoa vietiin käytäntöön myös lukuisissa seminaareissa, joista mainittakoon Ollaksemme yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttava, dynaaminen ja reagointikykyinen organisaatio, Metlan tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon entistä paremmin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja omistajan toiveet. Metlan suunnittelema ja Eduskunnassa pidetty seminaari ilmastonmuutoksen metsävaikutuksista. Toinen kansainvälinen ilmastoseminaari pidettiin kevättalvella 2005 Pallastunturilla yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Ylä-Lapin metsien kestävää käyttöä ja ristiriitojen ratkaisemista käsittelevä seminaari pidettiin Saariselällä, missä Metlan tutkijat esittelivät tuloksia metsätaloutta, poronhoitoa, matkailua ja luonnonsuojelua käsittelevistä 19

21 sosiaalisista ja taloudellisista tutkimuksistaan. Metlan Suonenjoen yksikkö jatkoi tiivistä yhteistyötään käytännön taimituottajien kanssa kouluttamalla taimitarhojen henkilökuntaa. Valtakunnan metsien inventoinnin ja metsäsuunnittelun tutkimusohjelmat välittivät metsävaratietoja ja niistä laskettuja metsien kehitysennusteita tietoa tarvitsevien organisaatioiden käyttöön. Tutkimustiedon käyttäjiä palveleva tietopaketti löytyy Metlan nettisivujen Metinfo -palvelusta ja vuosittain julkaistavasta yli 400-sivuisesta Metsätilastollisesta vuosikirjasta. Vuoden 2005 aikana Metla osallistui aktiivisesti myös eurooppalaisen Forest-based Sector Technology Platformin valmisteluun sekä maa- ja metsätalousministeriön johtamien Kansallisen metsäohjelman ja Metso -ohjelman tukemiseen. Huomattava määrä Metlan tutkijoita osallistui asiantuntijoina Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion valtakunnallisten metsänhoitosuositusten uusimiseen sekä hyvän metsänhoidon koulutustilaisuuksiin ympäri maata. Metlan kansainvälinen toiminta jatkui vilkkaana. Metla sai paljon kansainvälistä huomiota maailman metsäntutkimusorganisaatioiden liiton IUFRO:n maailmankongressissa Australiassa. Professori Risto Seppälän viisivuotinen toimikausi IUFRO:n presidenttinä päättyi vuoden lopulla. Myös IUFROn perustaman ja ylläpitämän maailmanlaajuisen tutkimustietokannan laadinnassa (Global Forest Information System) sekä laajassa, kansainvälisessä Maailman Metsät - hankkeessa Metlan tutkijoilla oli johtava rooli. Vaikuttavuuden kasvattamiseksi viestinnässä panostettiin tutkimustuloksista viestimiseen sekä asiakaslehden uudistamiseen. Vuoden aikana julkaistiin tutkimustuloksista kertovia tiedotteita kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Samoin vahvistettiin kansainvälistä viestintää. Metlan tuottavuusohjelman mukaisesti isoina strategisina kysymyksinä esillä olivat tutkimusmetsien hallinta ja pääkaupunkiseudun tilaratkaisut. Kummankin kysymyksen osalta lopulliset ratkaisut siirtyivät vuodelle Samoin strategisen henkilöstösuunnitelman laadinta siirtyi tehtäväksi seuraavalle vuodelle. Vuoden aikana valmisteltiin myös Metlan ja MTT:n Kannuksessa olevien toimitilojen yhteiskäyttöä. Vuosille laaditun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma eteni. Erityistä huomiota kiinnitettiin vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin luomiseen. Vuoden aikana rekrytoitiin uudet tutkimusjohtajat, joista toisen toimiala painottuu ekologisen kestävyyden ja toisen taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden alueelle. Lisäksi vuoden lopulla nimitettiin Vantaan yksikköön uusi johtaja lukien. Joensuun yksikön kehittämistä jatkettiin ministeriön kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. Joulukuussa saavutettiin neuvottelutulos uudeksi palkkausjärjestelmäksi, joka perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Ollaksemme yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttava, dynaaminen ja reagointikykyinen organisaatio, Metlan tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon entistä paremmin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja omistajan toiveet. Metlan tulee kyetä tuottamaan asiakkailleen kasvavaa lisäarvoa ja uusia toimintamahdollisuuksia. Tämä kaikki edellyttää entistä suurempaa panostusta vuorovaikutteisemman toimintakulttuurin, osaamisen ja laatuajattelun kehittämiseen. Visiomme onkin, että Metsäntutkimuslaitos on tulevaisuudessa vaikuttavin, asiakkaidensa tietotarpeet ennakoiva metsien kestävän käytön kansallinen ja kansainvälinen asiantuntija. Lopuksi haluan esittää lämpimät kiitokseni tutkimuslaitoksen henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille aktiivisesta ja tuloksellisesta vuodesta. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori 20

22 Vuonna 1892 perustettu IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) on maailman vanhimpia tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymiä. Sen jäseninä on yli tutkijaa ja 700 organisaatiota 114 eri maasta. Metlan yhteistyö IUFROn kanssa oli erityisen aktiivista vuonna 2005: IUF- ROn presidenttinä oli Metlan professori Risto Seppälä ja toimihenkilöinä oli 17 Metlan tutkijaa. Australiassa järjestettyyn IUFROn maailmankongressiin osallistui lähes 50 metlalaista. IUFRO Punkaharjun kansallismaiseman synnystä, historiasta ja nykyisyydestä kertova kirja Luonnon vihreä ajatusviiva julkistettiin Punkaharjulla marraskuussa. Kirjan julkaisi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Metlan ja ympäristöministeriön tuella. Kirja sisältää useita artikkeleita kansallismaiseman synnystä ja matkailun kehittymisestä harjualueella, Punkaharjulla tehtävästä metsäntutkimuksesta sekä alueen suojelusta ja metsien hoidosta. Alue tuli Metlan hallintaan Harju suojeltiin lopullisesti muuttamalla se luonnonsuojelualueeksi Eduskunnan puhemies Paavo Paavo Lipponen vihki helmikuussa Metsäntutkimuslaitoksen Metla-talon käyttöön. Metla-talo on ensimmäinen suuri puinen toimistorakennus Suomessa. Myös talon kantavat rakenteet ovat puusta. Puuta on käytetty noin 2000 kuutiometriä. Lipposen mukaan Metla-talo ja Metsäntutkimuslaitoksen laajentuminen Joensuussa on onnistunut alueellistamisen esimerkki. Metlan Joensuun yksikössä tehdään paljon puurakentamista tukevaa puutieteen ja yritystoiminnan tutkimusta. Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili toukokuussa Metsäntutkimuslaitoksen Haapastensyrjän jalostusasemalla Lopen Läyliäisissä. Presidentti tutustui metsänjalostukseen sekä koivun siementuotantoon. Ohjelmaan kuului myös kävelykierros jalostusaseman puistossa, jossa presidentille esiteltiin kotimaisten puulajien erikoismuotoja. Vierailun lopuksi presidentti istutti puistoon oman nimikkopuunsa. Vierailun isäntänä toimi Metlan ylijohtaja professori Hannu Raitio. Haapastensyrjä on metsänjalostustoiminnan keskus Suomessa. 21

23 22

24 Tutkimusjohtajan katsaus Monitieteisyys on vahvuus Metlan uuteen strategiaan pohjautuva tutkimussuunnittelu vastaa sekä pitkän aikavälin että ajankohtaisiin tieto tarpeisiin. Keskeisenä työmuotona ovat tutkimusohjelmat. Ohjelma on aiheeltaan rajattu ja määräaikainen kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä monien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Metsiin perustuvien elinkeinoja tukevan tutkimuksen ohella on turvattava myös metsätieteiden oma kehittyminen, jotta sovellutusten tieteelliset edellytykset pysyvät riittävinä. Lisääntyvä tieteidenvälisyys parantaa ongelmien ratkaisukykyä. Metlan laajat tutkimusohjelmat ovat hyvä kansallisen ja kansainvälisen tieteellisen yhteistyön muoto. Lisääntyvä tieteidenvälisyys parantaa ongelmien ratkaisukykyä. Metlan laajat tutkimusohjelmat ovat hyvä kansallisen ja kansainvälisen tieteellisen yhteistyön muoto. Metlan monitieteiset tutkimusohjelmat ovat välittäneet tietoa käyttäjille monin tavoin. Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset vaihtoehdottutkimusohjelman yhtenä loppuraporttina ilmestyi oppikirja Tuottava metsänkasvatus ja sen liitteenä jaettiin MOTTI -simulaattori. Sen avulla on mahdollista tarkastella metsänkasvatuksen eri vaihtoehtojen tuotosta ja taloudellisuutta metsikössä. Metsänomistajien taloudelliseen päätöksentekoon ja neuvontaan kehitettyä simulaattoria on testattu tiiviissä yhteistyössä metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten kanssa. MOTTI on ladattavissa maksutta Internetistä ja sen laaja käyttäjäkoulutus on aloitettu.kuluneena kesänä Metlan ja metsäkeskusten välinen yhteistyö valtakunnan metsien inventoinnissa käynnistyi erinomaisella tavalla. Jokaisesta metsäkeskuksesta yksi suunnittelija työskenteli VMI:n maastoryhmänjohtajana kenttäkaudella Vastavuoroisesti metsäkeskuksille tuotettiin satelliittikuvien erotustulkinnalla kartta uudistushakkuista ja VMI:n tuottamat metsävarakartat tulivat metsäkeskusten käyttöön syksyllä Valtakunnan metsien inventoinnin ja metsäsuunnittelun tutkimusohjelmat ovat välittäneet metsävaratietoja ja niistä laskettuja metsien kehitysennusteita tietoa tarvitsevien organisaatioiden käyttöön. Metlan tutkijat ovat jatkaneet VMI:n tietoihin perustuvaa metsätalouden alueittaista suunnittelua jul- 23

25 kaisemalla Lapin VMI9-hakkuumahdollisuusarviot ja valmiiksi saatiin VMI9-hakkuulaskelmakierros koko maahan. Metlan tarjoaman metsätalouden suunnitteluohjelmisto MELA päivitettiin ja sen saatavuutta parannettiin kehittämällä NettiME- LA-verkkopalvelu. Vuonna 2005 aloitettiin kolmen uuden ohjelman suunnittelu. Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu -ohjelmassa metsänhoidon kustannustehokkuutta lisäämällä investoinnit puuntuotantoon voivat olla perusteltuja, kun samalla varmistetaan metsässä tehtävien toimenpiteiden laatu. Metsävaratietojärjestelmät ja metsäsuunnittelu -ohjelmassa kehitetään ja tutkitaan metsävaratietojen jatkuvan ylläpidon ja suunnittelun toimintomalleja, niitä tukevia tietoteknisiä sovelluksia sekä näiden yhdistämistä erilaisiin päätöstilanteisiin soveltuviksi suunnittelu- ja neuvontatuotteiksi ja palveluiksi. Tähän ohjelmaan liittyvänä täytettiin määräaikainen (5 v) metsäsuunnittelun professorin virka. Bioenergia-ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä Kun suunnitellaan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa energiahuoltoa, on tärkeä tietää bioenergian käytön ekologiset vaikutukset. Ohjelmassa tutkitaan metsäbioenergian tuottamisen keinoja ja talousvaikutuksia, mm. aluetaloudellisia näkökulmia. Ohjelmassa on mukana myös metsään perustuvien raaka-ainelähteiden käytettävyys liikennepolttoaineiden ja kemian teollisuuden raaka-aineiden tuotannossa. Ohjelman kautta Metla voi verkottua laajasti bioenergia-alan toimijoiden kanssa. Metlassa panostettiin myös kasvihuonekaasujen laskentajärjestelmän kehittämiseen ja raportointiin. Suomen tulee raportoida vuosittain kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle ja EU:n komissiolle. Maaja metsätalousministeriö on antanut Metlan tehtäväksi metsiä koskevan raportoinnin valmistelun, ja ensimmäinen raportti valmistui syksyllä Raportoinnin kehittämisessä Metla jatkaa metsämaiden kasvihuonekaasutaseiden mittausta ja raportointimenetelmien kehittämistä siten, että Suomen menetelmät täyttävät hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ohjeistojen vaatimukset. Metlan tutkimuksen painotuksissa asiakkaille tärkeät sovellutukset ovat korostuneet entisestään. Tätä suuntaa tukevat Metlan nykyiset vahvuudet, kuten metsätalouden ja -sektorin hyvä tuntemus, korkeatasoinen menetelmäosaaminen, monitieteisyys, laajasti hyödynnettävissä olevat tietovarannot ja yhteistyöverkot. Tutkimuksen ja kehitystoiminnan edelleen verkottuminen kansallisesti ja kansainvälisesti parantaa tutkimuksen niin tieteellistä kuin yhteiskunnallistakin vaikuttavuutta. Pasi Puttonen Tutkimusjohtaja 24

26 25 Metlassa panostettiin kasvihuonekaasujen laskentajärjestelmän kehittämiseen ja raportointiin. Suomen tulee raportoida vuosittain kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle ja EU:n komissiolle. Vuonna 2005 toimitettiin ensimmäisen kerran tiedot kaikkien viiden hiilivarannon, maanpäällisen ja maanalaisen biomassan, kuolleen puun, karikkeen ja maan orgaanisen hiilen hiilivarantojen muutokset.

27 26

28 Kansainvälisen toiminnan katsaus Metsäalan rakennemuutos näkyy kansainvälisessä tutkimuksessa Uuden visionsa mukaan Metla on asiakkaidensa tietotarpeet ennakoiva, vaikuttavin metsien kestävän käytön kansainvälinen asiantuntija. Se asettaa uusia haasteita Metlan kansainväliselle toiminnalle, jonka tärkeimpiä muotoja ovat olleet yhteiset tutkimushankkeet, tutkijaverkostot ja tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus. Metsäntutkimuksen tärkein kansainvälinen järjestö on International Union of Forest Research Organizations, IUFRO. Vuoden 2005 lopussa päättyneen viisivuotisjakson ajan järjestöä johti Metlan professori Risto Seppälä. IUFRO järjesti elokuussa Australiassa maailmankongressin, joka kokosi 2100 metsäntutkijaa eri puolelta maailmaa. Kongressiin osallistui lähes 50 metlalaista, mikä vastaa viidesosaa kaikista Metlan tutkijoista. Monelta tutkijalta oli hyväksytty kongressiin useampia esitelmiä ja postereita ja luentosaleihin oli tulijoita enemmän kuin niihin mahtui. Yksi IUFRO:n maailmankongressissa kiinnostusta herättänyt julkaisu oli Information Technology and the Forest Sector, jossa arvioidaan tietotekniikan kehityksen vaikutuksia metsäsektorille. Toinen julkaisun toimittajista oli Metlan tutkija Lauri Hetemäki. Julkaisussa 27 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista metsäntutkijaa pohtivat, miten tietotekniikan muutokset vahvistavat metsäsektorin globalisaatiokehitystä varsinkin kun metsäteollisuustuotteiden kulutuksen ja tuotannon painopiste siirtyy Pohjois-Amerikasta ja Länsi- Euroopasta Aasiaan ja Itä-Eurooppaan. Metsäalan tulevaisuuden haasteisiin on ottanut vahvasti kantaa myös metsäsektorin teknologiayhteisö, Forest-based Sector Technology Platform, jossa Metla on ollut mukana sen perustamisesta lähtien. Yhteisö, jossa metsäteollisuus on keskeisellä sijalla, on koonnut yhteen metsäalan tärkeimmät vaikuttajat Euroopasssa luomaan yhteistä strategiaa tulevaisuuden tutkimustarpeista. Vuoden 2005 aikana valmistui metsäsektorin visio, joka ulottuu aina vuoteen Myös strategisen tutkimusagendan valmistelu oli loppusuoralla vuoden lopussa. Metla haluaa säilyttää merkittävän roolin metsäsektorin teknologiayhteisössä myös työn jatkuessa tulevina vuosina. Teknologiayhteisön työllä pyritään vaikuttamaan myös EU:n tulevien puite- 27

29 ohjelmien sisältöön ja metsäntutkimuksen saamaan rahoitukseen. Metlassa yli 90 % ulkopuolisesta kansainvälisestä rahoituksesta on saatu Euroopan Unionista. Vuoden 2005 aikana hyväksyttiin EU:ssa rahoitettavaksi kolme suurta hanketta, joissa Metla on mukana. Eräs hyväksytyistä hankkeista, Millennium, pyrkii selvittämään, poikkeaako viimeisen sadan vuoden ilmasto sitä edeltävän tuhannen vuoden ilmastosta ja jos poikkeaa, niin miten. Vielä joitakin vuosia sitten Metlan saama EU-rahoitus pohjautui lähes yksistään puiteohjelman temaattisiin ohjelmiin ja metsien terveydentilaa koskevien säädösten mukaisiin toimintoihin, mutta erityisesti viime vuosina Metla on saanut rahoitusta hankkeilleen myös EU:n ympäristörahastoista ja rajat ylittävää yhteistyötä tukevasta Interreg -ohjelmasta. Metlalla on perinteisesti vahvat juuret eurooppalaisessa metsäntutkimuksessa, mutta viime vuosina se on laajentanut toimintaansa myös Euroopan ulkopuolelle. Vuonna 2005 tehtiin suunnitelmia yhteisistä tutkimushankkeista mm. Chilen metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Yhteistyön aiheina ovat metsävarojen suunnittelu, bioenergia ja metsänjalostus. Konkreettista yhteistyötä kehiteltiin myös kansainvälisten järjestöjen ICRAF:n (World Agroforestry Centre) ja CIFOR:n (Centre for International Forestry Research) kanssa, joiden toiminta suuntautuu kehitysmaihin. Viime vuoden aikana Metlan tutkija Pasi Rautio siirtyi kansalliseksi asiantuntijaksi Euroopan Komission ympäristöosastolle Brysseliin. Rautio osallistuu metsien terveydentilaa seuraavan Forest Focus -ohjelman hallinnointiin. Myös EU:n tilastotoimistossa Luxemburgissa työskentelee Metlan tutkija Elina Mäki-Simola. Metlan kansainvälisen toiminnan monipuolistumisesta on seurannut tilanne, jossa resursseja ei aina ole riittävästi mielenkiintoisiin kansainvälisiin tehtäviin, osaaville tutkijoille kun olisi käyttöä myös Metlan omissa hankkeissa kotimaassa. Sama ongelma on tullut esiin myös harkittaessa Metlan osallistumisia ulkomaille suuntautuviin tarjouskilpailuihin. IUFRO:n maailmankonferessissa Brisbanessa julkistettiin Lauri Hetemäen ja Sten Nilssonin toimittama raportti, jossa 27 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista metsäntutkijaa arvioivat miten tietotekniikan kehitys vaikuttaa metsäsektoriin. Lauri Hetemäki ja Sten Nilsson (toim.) Information Technology and the Forest Sector. IUFRO World Series, vol. 18 /julkaisut/muut/ict-forest-sector-2005.pdf Anne Luhtala Kansainvälisten asioiden koordinaattori 28

30 Ari Turunen IUFRO:n presidentti, professori Risto Seppälä Metsäntutkimuslaitoksesta kiinnitti huomiota Brisbanen maailmankonferenssin avajaispuheessaan siihen, että metsäntutkijoiden on pystyttävä entistä nopeammin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Metsäteollisuustuotteiden tuotantoa siirtyy Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta Aasiaan, Itä-Eurooppaan ja Venäjälle. Samaan aikaan tieto- ja viestintätekniikan kehitys on vähentänyt tiettyjen paperituotteiden kulutusta. Johtavien metsäteollisuusmaiden onkin löydettävä uusia tuotteita selviytyäkseen. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat bioenergia, puukemia ja puusta saatavat lääkeaineet ja funktionaaliset ruoka-aineet. IUFRO Metlan yhteistyö metsäntutkimusjärjestöjen kansainväliseen liiton IUFROn kanssa oli erityisen aktiivista vuonna Metlan tutkijat osallistuivat mittavaan Maailman Metsät, Yhteiskunta ja Ympäristö (IUFRO-WFSE) -projektiin. Yli 200 tutkijan projektissa selvitettiin, miten metsät, ihmiset, talous ja yhteiskunta ovat vuorovaikutuksessa sekä paikallisesti että globaalisti. Kolmivuotista hanketta koordinoi Metsäntutkimuslaitos. Vuonna 2005 projekti julkaisi kaksi raporttia. Forest for the New Millennium -raportissa annetaan toimenpidesuosituksia metsien, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisesta. Forests in the Global Balance Changing Paradigms- julkaisussa pohditaan, miten arvot ja poliittiset muutokset ovat vaikuttaneet metsiin liittyviiin asenteisiin ja toimintatapoihin. Muutokset näkyvät metsiin ja puuhun perustuvien elinkeinojen korostamisessa, pyrkimyksissä metsien hyvään hallintoon ja suhtautumisessa istutusmetsiin. Kuva: IUFRO 29

31 30 Metlassa ulkomaiset tutkijat ja harjoittelijat ovat yhä jokapäiväisempi näky. Ulkomaisten harjoittelijoiden määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana huimasti. Vuoden 2005 aikana Metlassa työskenteli ulkomaisia tutkijoita ja harjoittelijoita yhteensä yli kahdenkymmenen työvuoden edestä. Metla kiinnosti erityisesti espanjalaisia ja ranskalaisia harjoittelijoita, mutta kaukaisimmat tulijat saapuivat Metlaan Kiinasta, Nepalista ja Thaimaasta.

32 Venäjän tutkimusyhteistyö: puutuotteiden viennistä kasvihuonekaasuihin Metlan Venäjä-yhteistyö vahvistui entisestään vuonna Venäjän Tiedeakatemian ja Karjalan tutkimuskeskuksen kanssa laadittiin yhteistyösopimus vuosiksi Toinen sopimus solmittiin Sukachevin metsälaitoksen kanssa, joka on Venäjän suurin metsäntutkimusyksikkö. Yhteisinä tutkimuskohteina ovat muun muassa kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä ja metsänrajan eteneminen ilmaston lämmetessä. Metlalla on ennestään Venäjän kanssa neljä yhteistyösopimusta ja kuusi tutkimushanketta, jotka koskevat mm. metsäsektorin tiedonvälitystä, metsätalouden kehittämistä ja energiapuun hankintaa. Metlassa alkoi tutkimushanke, jossa kartoitetaan venäläisten puutuotteiden viennin vaikutuksia Euroopassa. Hankkeessa analysoidaan vilkastuneen kaupan vaikutuksia puumarkkinoiden toimintaan Suomessa ja eurooppalaisten sahatavaramarkkinoiden kilpailukykyyn. Euroopassa venäläistä raakapuuta viedään eniten Suomeen, jossa venäläinen puu vastaa lähes viidennestä metsäteollisuuden vuosittaisesta raakapuun tarpeesta. EU:n kuudennen puiteohjelman hankkeet: eläinperäisistä taudeista Euroopan ilmastoon Metla aloitti partnerina kahdessa EU:n kuudennen puiteohjelman hankkeesssa. Tällaiset integroidut projektit ovat poikkitieteellisiä, usean kymmenen tutkimusryhmän muodostamia suuria toimintakokonaisuuksia. Emerging Diseases in a Changing European Environment (EDEN) on EU:n Global Change -ohjelmaan kuuluva 5-vuotinen jättiprojekti, johon kuuluu 42 tutkimusryhmää 24 maasta. EDEN-projektissa Metla koordinoi eläinperäisten virustautien tutkimusta.taudinaiheuttajien levinneisyydet ja tautien epidemiologiat voivat muuttua rajustikin ympäristön muuttuessa. Kukin osaprojekti hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ja kerää uutta tietoa sekä ihmis- että eläinepidemiologiasta. Näitä tietoja yhdistetään satelliittikuvauksen antamaan ilmasto- ja ympäristötietoon, ja pyritään mallintamisen keinoin ennustamaan tulevia vaihtoehtoja. Lisätietoja: 31

33 Millenium on Euroopan unionin kärkihanke ilmastonmuutoksen tutkimuksessa. Eurooppalaiset tiedemiehet tutkivat, millainen ilmasto Euroopassa on vallinnut kuluneen tuhannen vuoden aikana. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, poikkeaako viimeisen sadan vuoden ilmasto viimeisen tuhannen vuoden ilmastosta ja jos poikkeaa niin miten? Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan ilmasto tutkitaan tuhannen vuoden ajalta. Neljä vuotta kestävässä hankkeessa on mukana 39 yliopistoa tai tutkimuslaitosta 16 Euroopan maasta. Suomesta mukana ovat Metla, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto. Tutkittavaksi ajanjaksoksi on valittu viimeiset tuhat vuotta, koska se sisältää ilmastollisia vaihteluita enemmän kuin mikään muu ajanjakso viimeisen jääkauden jälkeen. Lisätietoja: geography.swan.ac.uk/millennium/ Ekosysteemien geneettinen muuntelu ja jalostusaineiston geenirekisteri Metla oli mukana kahdessa metsägenetiikkaan liittyvässä EU-hankkeessa, jotka kumpikin hyväksyttiin rahoitettaviksi. Evoltree-projektissa (The Evolution of Trees as Drivers of Terrestrial biodiversity) tutkitaan puiden ja metsäekosysteemien geneettistä muuntelua. Evoltree-tutkimusverkosto pyrkii ymmärtämään, miten geenit liikkuvat ekosysteemeistä toiseen ja miten ne mukautuvat muuttuneisiin olosuhteisiin. Treebreedex-hankkeessa luodaan virtuaalinen eurooppalanen metsänjalostuskeskus. Metla on mukana suunnittelemassa tietokantoja ja jalostusaineiston geneettisen rekisterin. Lisätietoja: 32

34 Millennium-jättihanke selvittää Euroopan sään vaihtelut tuhannen vuoden ajalta. Metla vastaa puuarkistoista saatavien tietojen keräämisestä. Tiedot kerätään Metlan Laanilan tutkimusalueelta Saariselän pohjoispuolella ja niiden pohjalta tuotettavista aikasarjoista. Työ on merkittävä koko Euroopan ilmastotutkimukselle, sillä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että alueen puista pystytään kuvaamaan menneen ilmaston lämpö- ja sadeolot. Laanila on erinomainen myös siksi, että siellä mennyt ilmasto voidaan rakentaa helposti 1100 vuotta taakse päin. 33

35 5EURES: Metsäenergian tutkimusta Vuoden aikana käynnistyi EU:n ALTENER energiaohjelman rahoittamana uusi hanke. Viisi Euroopan maata yhdistävä projekti edistää metsäenergiaan perustuvia energiaratkaisuja ja siirtää osaamista ja teknologiaa Suomen, Portugalin, Espanjan, Saksan ja Liettuan välillä. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kokonaisia metsäenergian hankintaketjuja energiapuun korjuusta aina energian toimitukseen asti. Tarkasteltavana ovat tekniset ratkaisut, liiketoimintamallit ketjun yrittäjille sekä pysyvien kansallisten koulutusohjelmien kehittäminen. Metsäntutkimuslaitos tukee osaamisellaan erityisesti energiapuupotentiaalien arviointia ja kehittää puun korjuuta, haketusta ja kuljetusta. Ilmatieteen laitos Lisätietoja: /hanke/805701/ Ennallistamisen seurantatutkimukset käynnistyvät vihreällä vyöhykkeellä Uusi EU:n ympäristörahaston LIFE-hanke käynnistyi ja nosti Metlan LIFE-hankkeiden määrän seitsemään. Suomen, Venäjän ja Norjan rajaseudulla sijaitsee vihreäksi vyöhykkeeksi kutsuttu metsä-, suo- ja tunturialueiden verkosto. Se on läntisen Euroopan suurin ja merkittävin alkuperäisen luonnon jäljellä oleva kokonaisuus. Päämääränä on seurata miten erilaiset ennallistamismenetelmät edesauttavat metsätalouden yksipuolistamien metsien ja ojitettujen soiden palautumista alkuperäisen kaltaiseksi. Tutkimuksen ja seurannan avulla pyritään selvittämään keinoja, joilla ennallistamistoimenpiteet saataisiin kustannustehokkaammaksi ja ekosysteemin kannalta toimivammaksi. Tutkittavia muuttujia ovat mm. alkuperäisen lajiston palautuminen, puuston rakenne ja uudistuminen, maaperän ravinneolot polttamisen jälkeen sekä orgaanisen aineksen muodostuminen ja juuriston kehitys teiden metsityksen jälkeen. Ennallistamisen vaikutusalueen laajuutta tutkitaan käyttäen hyväksi spatiaalisia mallinnusmenetelmiä sekä kuvanmittausmenetelmiä. Luonnonvarojen seurantaa muuttuvassa ilmastossa Rajat ylittävään yhteistyöhön tähtääviä EU:n Interreg-hankkeita Metlassa oli yhdeksän. Uudessa Interreg IIIA Nordkalotten -hankkeessa luodaan Pohjoiskalotin havumetsävyöhykettä, ilmakehää, jääpei- Satelliittien merkitys ilmakehän ja ympäristön tarkkailussa kasvaa nopeasti. Uusien numeeristen menetelmien ja mallinnuksen avulla saadaan luotua ympäristössä tapahtuvia muutoksia koskeva havainnointi- ja ennakkovaroitusjärjestelmä. NorSEN- hankkeessa kehitettävät menetelmät ja infrastruktuuri tehostavat ympäristötiedon tuottamista julkishallinnolle ja kansalaisille. 34

36 tettä sekä merialueita seuraava mittauspisteiden verkosto. Projektissa mitataan lisäksi kasvillisuuden vuodenaikaisrytmiikaa ja lehtipinta-alaindeksiä. Mitattua aineistoa verrataan satelliittidataan. Alueelle luodun mittausverkoston avulla satelliittien tuottamaa informaatiota voidaan paremmin soveltaa pohjoisen erityisolosuhteisiin. Nordkalotten Satellite Evaluation co-operation Network (NorSEN) hanketta vetää Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Sodankylässä. Hankkeessa on mukana 16 organisaatiota Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Lisätietoja: Metla koordinoi Suomessa luonnon virkistyskäytön eurooppalaista tutkimusyhteistyötä Metlan tutkijat osallistuvat aktiivisesti myös kansainvälistä verkostoitumista edistäviin EU:n COST-ohjelmiin. Metlan tutkijoita oli mukana lähes kahdessakymmenessä metsäalan COST-hankkeessa, joista kolmessa metlalainen oli koordinaattorina. Metla koordinoi Suomessa Euroopan unionin uutta COST E33-hanketta, jonka tavoitteena on koota yhteen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimustietoa Euroopassa, kehittää alan tutkimusmenetelmiä sekä luoda tutkijoiden yhteistyöverkostoja. Forest for recreation and nature tourism (Forrec) -hankkeen tavoitteena on myös parantaa tutkimustiedon käyttöä luontoympäristöjen, erityisesti metsien, suunnittelussa ja hoidossa sekä virkistys- ja luontomatkailupalvelujen tarjonnan kehittämisessä. Hankkeen verkkosivut: 35

37 Suomi on vuodesta 1985 lähtien osallistunut yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seurantaohjelmaan. Forest Focusohjelmassa keskityttiin erityisesti seuraamaan ilman epäpuhtauksien vaikutuksia metsiin. Metla toimi ohjelman kansallisena koordinaattorina, osallistui pilottihankkeisiin ja jatkoi Forest Focus asetuksen toiminnan arviointia englantilaisen yhteistyökumppanin kanssa. Euroopanlaajuiset tulokset julkaistaan vuosittain yleisluontoisessa raportissa (The Condition of Forests in Europe, Executive Report). Kansainvälisessä vertailussa Suomen havumetsät ovat vähemmän harsuuntuneita kuin useimpien muiden Euroopan maiden. Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu ovat yhä tärkeämpiä metsien käyttömuotoja myös Suomessa. Valtioneuvoston vuonna 2003 tuottaman toimintaohjelman tavoitteena on luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun työpaikkojen määrän kaksinkertaistaminen vuoteen 2010 mennessä. Forest for recreation and nature tourism (Forrec) - hankkeeseen osallistuu lähes 80 asiantuntijaa 20 eri maasta. Lisätietoja: 36

38 Vuonna 2005 alettiin saada alustavia tuloksia COST -hankkeesta, jossa harmonisoidaan Euroopan valtakunnan metsien inventointien tuloksia ja luodaan yhtenäistä raportointijärjestelmää. Perinteisten metsävaratietojen harmonisoinnin ohella kehitetään metodeja, joiden avulla maat pystyvät raportoimaan vertailukelpoisia tietoja metsien hiilivarastojen muutoksista ja metsien monimuotoisuuden indikaattoreista. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. YK:n alaisen FAO:n, Euroopan metsäministerikonferenssin, YK:n ilmastosopimuksen sekä Kioton pöytäkirjan mukaisissa raportoinneissa. Vuonna 2008 päättyvään hankkeeseen osallistuu 27 maata Euroopasta sekä Yhdysvallat. Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia ovat ilmoittaneet halukkuutensa liittyä hankkeeseen. Hanketta koordinoi Metla. Lisätietoja: /eu/cost/e43/ 37

39 38

40 Metsiin perustuvat elinkeinot ja metsäympäristön tietovarannot Metla tuottaa ja välittää tietoa puuntuottamisen ja metsien muun käytön perusteista ja vaihtoehdoista, puuraaka-aineen ominaisuuksista sekä metsiin perustuvan yritys- ja muun elinkeinotoiminnan kilpailukyvystä. Metla ylläpitää ja kartuttaa metsätaloutta ja metsäympäristön tilaa koskevia tietovarantoja sekä tuottaa tilastoja, palveluita, tuotteita ja vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon tueksi. 39

41 Kasvihuonekaasujen inventointi: maaperän hiilen varastomuutokset raportoitiin ensimmäistä kertaa Tiedonkeruumenetelmien ja tietokonemallien avulla Suomi pystyi raportoimaan maaperän hiilen varastomuutokset ensimmäistä kertaa vuonna Tilastokeskuksen ja Metla allekirjoittaman sopimuksen mukaan Metla toimittaa YK:n ilmastosopimuksen edellyttämät kasvihuonekaasujen lähteet ja nielut lukuunottamatta maataloutta. Vuonna 2005 toimitettiin ensimmäisen kerran tiedot kaikkien viiden hiilivarannon muutoksista, eli maanpäällisen ja maanalaisessa biomassan, kuolleen puun, karikkeen ja maan orgaanisen hiilen hiilivarantojen muutokset. Lisäksi toimitettiin metsälannoituksen aiheuttamat di-typpioksidipäästöt ja metsäpalojen aiheuttamat hiilidioksidin, typen oksidien ja metaanin päästöt sekä turvetuotantoalueiden päästöt. Maaluokkien pinta-alatiedot ja puuston kasvutiedot sekä osa käytettävien mallien edellyttämistä syöttötiedoista perustuvat valtakunnan metsien inventointiin. Menetelmiä ja malleja hiilivarantojen muutosten arviointiin on kehitetty Metlan ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeissa ja -ohjelmissa. Menetelmiä käytetään myös Kioton pöytäkirjan edellyttämässä raportoinnissa. Lisätietoja: /hanke/3431/ Yhteenveto eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä Metla teki yhteenvedon Euroopassa kasvavien puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä, joissa käytetään selittävänä muuttujana rinnankorkeusläpimittaa ja/tai puun korkeutta. Yhtälöitä käytetään muun muassa metsävarojen kartoituksessa sekä ekosysteemien energia- ja ravinnevirtoja tutkittaessa. Myös YK: n ilmastosopimuksen edellyttämän metsien hiilitaseiden laskennan työkaluiksi tarvitaan puuston biomassan arviointimenetelmiä. Yhteenveto on laatuaan ensimmäinen Euroopassa. Työssä on esitetty biomassayhtälöitä 39 eri puulajille yhteensä 607 kappaletta, joista suurin osa on tarkoitettu maanpäällisten puun osien ja erityisesti oksien ja lehtien biomassojen ennustamiseen. Runkotilavuuden ennustamiseen soveltuvia yhtälöitä yhteenvedossa on yhteensä 230 kappaletta 55 eri puulajille. Suurin osa biomassayhtälöistä on kehitetty Pohjois- ja Keski-Euroopassa; vain 82 yhtälöä on peräisin Etelä-Euroopasta. Lisätietoja: /hanke/3399/ 40

42 Kasvihuonekaasujen päästöarvioiden tarkkuutta on parannettava Metsien hiili-inventoinneissa on kaksi keskeistä haastetta. Ensimmäinen johtuu siitä, että hiilen vuosittaiset muutokset ovat pieniä verrattuna olemassa oleviin hiilen varastoihin. Toisen aiheuttaa se, että metsäekosysteemien sisällä on suurta vuotuista vaihtelua, josta tietoa on rajallisesti. Puiden hiilinielujen arvioimiseen voidaan käyttää metsäinventointien tietoa keskimääräisestä puuvarannosta sekä puuston kasvusta ja poistumasta. Näiden muutosten arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta. Suomessa vuosittain päivitettävät puuston kasvuarviot vähentävät hiilinielujen epävarmuutta. Maaperän hiilivarastojen muutosten arviointia pidetään yleisesti hyvin haasteellisena. Käytettävissä olevat arviointimenetelmät perustuvat mallinnukseen, koska nykyiset metsäinventoinnit eivät kata maaperän hiilivaraston seurantaa. Vuotuisten nielujen arvioinnin luotettavuutta horjuttavat mm. hatarat tiedot maaperän hiilen alkuperäisestä määrästä. Maaperän hiilinielujen arviointi edellyttää tietoja karikkeen määrästä, joka voidaan laskea biomassavarastojen ja poistuman perusteella. Tästä syystä myös vuotuinen karikesyöte vaikuttaa maaperän Suomen kangasmetsien maaperään on kertynyt lähes kuusi miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa ja puustoon kangasmailla ja soilla yhteensä jopa 24 miljoonaa tonnia. Suomen metsät sitovat siis kolmanneksen hiilidioksidipäästöistä. Suomen metsien hiilinielujen arvioihin vaikuttavia epävarmuuustekijöitä selvitettiin vuosina Metlan koordinoimassa, Euroopan metsäinstituutin (EFI) ja Valtion teknillinen tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa toteutetussa tutkimushankkeessa. 41

43 nielun epävarmuuteen. Tämän lisäksi epävarmuutta aiheuttaa karikkeen hajoamisen mallintaminen sekä hajoamisnopeuden riippuvuus lämpötilasta. Lisätietoja: /hanke/3306/ Uusia menetelmiä metsien hiilivarojen arvioimiseen EU:n rahoittamassa Carboinvent -tutkimuskonsortiossa kehitettiin menetelmiä metsien hiilivaraston ja sen muutosten arvioimista varten. Tuloksia käytetään kasvihuonekaasuinventaareissa ja kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC: n inventointiohjeiden laatimisessa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään eri maiden inventointijärjestelmiä kehitettäessä. Metla koordinoi tutkimuskonsortion osaa, joka käsitteli biomassan hiilivaraston muutosten analysointia. Tutkimuksessa kehitettiin Välimeren ilmastoon ja boreaaliselle havumetsävyöhykkeelle soveltuvia uusia entistä luotettavampia biomassan muunnoskertoimia tärkeimmille puulajeille. Lauhkean vyöhykkeen puulajeille kehitettiin uusia entistä laajempiin ja edustavampiin aineistoihin perustuvia biomassayhtälöitä. Yksinkertaisiin kertoimiin perustuvaa biomassan laskentamenetelmää verrattiin yksityiskohtaisempaan puukohtaiseen aineistoon ja biomassamalleihin perustuvaan menetelmään soveltamalla molempia menetelmiä suuraluetasolla Ruotsin valtakunnan metsien inventoinnin aineistoon. Molemmat laskentamenetelmät soveltuvat suuralueilla biomassan hiilivaraston laskentaan, ja laskentamenetelmästä riippumatta suurimmat epävarmuudet ovat nuorien metsien hiilivaraston arvioinnissa. Lisätietoja: /hanke/3399/ Metla julkaisi metsikön kasvatusvaihtoehtojen suunnitteluohjelmiston Metla julkaisi Motti-ohjelmiston, jolla metsänomistaja voi tuottaa yhdelle metsikkökuviolle käyttäjän määrittelemiä kasvatusohjelmia. Motti perustuu Metlan laajoihin maastomittausaineistoihin ja sitä on kehitetty yhteistyössä käyttäjien kanssa. Motti havainnollistaa erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen vaikutuksia metsikön puuston kehitykseen ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen. Motissa olevat kasvu- ja tuotosmallit soveltuvat koko maahan. Motin avulla kasvu- ja tuotostutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännössä. Käyttäjä voi antaa ohjelmistolle puu- ja 42

44 puutavaralajeittaiset kantohinnat, metsänhoitokustannukset (taimikonhoito, lannoitus- ja ojituskustannukset) sekä korkokannan. Ohjelmisto tuottaa käyttäjän määritelemälle lähtöpuustolle kehitysennusteita päätehakkuuhetkeen saakka. Lisätietoja: /metinfo/motti/ NettiMELA mahdollistaa metsälaskelmat verkossa Metsäntutkimuslaitos julkisti metsäsuunnitteluohjelmistostaan version verkkokäyttöön. NettiMELA on Internet-palvelu, jolla käyttäjät voivat tehdä metsälaskelmia Metlan palvelimella olevalla MELA-ohjelmistolla. Palvelu on tarkoitettu yrityksille ja organisaatiot, jotka tarvitsevat metsälaskelmia joko omien metsiensä hoidon ja käytön suunnittelussa tai metsänomistajille tarjottavien suunnittelupalveluiden tuotannossa. NettiMELA:n avulla tutkimustulokset voidaan siirtää käytännön metsätalouteen ja sen suunnittelujärjestelmiin entistä nopeammin. MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalousmalli ja suunnitteluväline, jonka avulla voidaan tehostaa metsäsuunnittelua ja metsävarojen käyttöä. Ohjelmistolla voidaan mm. tarkastella metsävarojen ja niiden käytön välisiä riippuvuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Lisätietoja: /metinfo/mela/ Valtakunnan metsien inventointi: metsävaratietojen keruu paranee Aiemmat valtakunnan metsien inventoinnit tehtiin alueittain, jolloin maastotietoa mitattiin maakunta kerrallaan. Nykyisessä VMI:ssa maastomittaukset tehdään joka vuosi koko maassa. Uusi järjestelmä takaa sen, että koko maan metsävaratiedot ovat samalta ajankohdalta. Metla ja metsäkeskukset käynnistivät kesällä 2005 käytännön yhteistyön valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) metsävaratietojen keruussa. Kukin kolmestatoista alueellisesta metsäkeskuksesta luovutti yhden metsäammattilaisen inventoinnin maastoryhmän vetäjäksi. Maastoryhmiin saatiin näin erittäin hyvää paikallistuntemusta. Yhteistyön ansiosta valtakunnan metsien inventointi ja metsäsuunnittelu voidaan kytkeä entistä tiiviimmin toisiinsa. Suomessa on Metlan valtakunnallisen metsien inventoinnin ohella alueellinen yksi- 43

45 tyismetsien inventointijärjestelmä, jonka toteuttavat metsäkeskukset. Alueellinen metsävaratieto koostuu kuviokohtaisista puusto- ja kasvupaikkatunnuksista. Tiedoista koostetaan tilakohtaisia metsäsuunnitelmia, ja tietoja hyödynnetään hakkuiden ja metsänhoitotöiden kohdentamisessa. Metlan ja metsäkeskusten yhteistyöllä saavutetaan kustannussäästöjä, ja samalla metsävaratiedon laatu ja taso paranevat ja seuranta tehostuu. Metsäkeskukset saavat käyttöönsä satelliittikuvien ja maastotiedon avulla tuotetut metsävarakartat. Näin tieto on nopeasti hyödynnettävissä. Ensimmäisiä luotettavia tuloksia puuston määrästä ja kasvusta koko maassa voidaan laskea vuoden 2006 aikana vuosien 2004 ja 2005 mittausten perusteella. Lisätietoja: /hanke/3401/ Landsat 7 ETM; kartat: Maanmittauslaitos (Lupa 6/MYY/06) Metsien inventoinnissa hyödynnetään maastomittausten ohella Landsat-satelliitikuvia. Yksi pikseli vastaa maastossa 25 metriä. Yksi pikseli on siis pienempi kuin keskimääräisen metsikön koko. Tällaisella tarkkuudella maaston todellinen vaihtelu voidaan erottaa. Kestävistä hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään 85 prosenttia Vuosina hakattiin käyttöpuuta Suomen metsistä keskimäärin 57 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 85 prosenttia suurimman kestävän hakkuumäärän arviosta. Vain Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Rannikon metsäkeskuksen Pohjanmaan alueella hakkuumahdollisuudet ovat olleet lähes täyskäytössä. Metlan tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen lähivuosikymmenen hakkuumahdollisuuksia ja puuston kehitystä koko maassa ja metsäkeskusten alueilla. Suomen metsien runkopuun määrä on valtakunnan metsien 9. inventoinnin mukaan yli 2 miljardia kuutiometriä ja puuston kasvun arvioidaan olevan yli 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ilman kestävyysvaatimuksia hakkuukypsää ja hakkuukypsäksi tulevaa puuta riittäisi lähimmän kymmenvuotiskauden aikana hakattavaksi 97 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jos kestävyydestä halutaan huolehtia, osa nyt hakattavissa olevasta puustosta on säästettävä tuleville vuosikymmenille. Suurimman kestävän hakkuumäärän arvio on 67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 44

46 Hakkuulaskelmat tehtiin metsäkeskuksittain Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla. Laskelma-aineisto perustui vuosina mitattuihin valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) koeala- ja puutietoihin, jotka Valtakunnan metsien inventoinnin -tutkimusohjelma (VMI) oli Etelä-Suomen osalta laskennallisesti ajantasaistanut vuoteen Lisätietoja: /hanke/3002/ Alueellisten metsäohjelmien ( ) hakkuutavoitteet maltillisia Etelä-Suomen metsien puuvarat, säästöpuiden määrä ja iäkkäiden metsien osuus kasvavat nykyisestä, jos metsiä hakataan alueellisten metsäohjelmien mukaisesti ja nykyiset suojelupäätökset sekä metsienkäsittelysuositukset ovat voimassa seuraavat 50 vuotta. Tarkastelujaksolle määriteltiin kaksi skenaariota: ensimmäisessä hakkuut noudattivat koko 50 vuoden jakson ajan metsäkeskuksittain vuosille laadittuja alueellisia metsäohjelmia ja toisessa ensimmäisen 10-vuotisjakson jälkeen hakattiin suurimman kestävän hakkuukertymän mukaisesti. Alueellisten metsäohjelmien mukaan vuosien hakkuumäärä Etelä-Suomessa on lähes 51 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hakkuita vastaava kokonaispoistuma oli ensimmäisellä vuosikymmenellä kummassakin skenaariossa lähes 61 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Toisessa skenaariossa hakkuukertymäarvio nousi myöhempinä kymmenvuotiskausina 61 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Laskelmakauden alussa puuston kokonaistilavuus oli 1,4 miljardia kuutiometriä. Laskelmakauden lopussa puuston kokonaistilavuus oli ensimmäisessä skenaariossa 2,0 miljardia kuutiometriä ja toisessa skenaariossa lähes 1,7 miljardia kuutiometriä. Molemmissa skenaarioissa yli 140-vuotiaiden metsien osuus kasvoi. Järeiden säästöpuiden määrä laskelmakauden lopussa oli yli 50 miljoonaa kuutiometriä. Lisätietoja: /hanke/3002/ ja /hanke/3417/ Lapin hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät Metlan laskelmien mukaan Lapin metsistä voisi lähivuosikymmenten aikana hakata puuta selvästi enemmän kuin nykyisin, mutta metsien rakenteesta johtuen hakkuumahdollisuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin puuston nykyinen kasvu. Tulokset perustuvat MELA-laskelmiin ja vuosina mitattui- 45

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Metsäntutkimus Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Hiilen nielut Puun käytön monet mahdollisuudet Vihreä kemia Uutisia Metsämaiden happamoitumisesta vain heikkoja merkkejä Kangasmetsien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 5 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti... 5 2.2 Viranomaispalvelut... 12

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 1 2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 5 2.1 Vaikuttavuus... 5 2.2 Metlan toiminnalliset tavoitteet... 7 2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 1.1 Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2010 Sisällys 1 Johdon katsaus........................................................... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus....................................................

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Päättäjien 22. Metsäakatemia. Päättäjien 23. Metsäakatemia. Päättäjien Metsäakatemian 6. brunssi

Päättäjien 22. Metsäakatemia. Päättäjien 23. Metsäakatemia. Päättäjien Metsäakatemian 6. brunssi 2007 Päättäjien 22. Metsäakatemia Päättäjien 23. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 6. brunssi Toimittajat Eeva Hellström, Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry., Salomonkatu 17 A, 00100

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, jonka tehtävänä on voimassa olevan lain ja

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 7/2004 1 Kansallinen metsäohjelma 2010 seurantaraportti 2002 2003 Julkaisija Maa- ja metsätalousministriö

Lisätiedot

Metsäntutkimus. Suometsien puunkorjuussa kantavuus on haaste. Kasvillisuuden seuranta paljastaa ilmastonmuutoksen etenemisen

Metsäntutkimus. Suometsien puunkorjuussa kantavuus on haaste. Kasvillisuuden seuranta paljastaa ilmastonmuutoksen etenemisen Metsäntutkimus Metlan asiakaslehti Nro 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 Kasvillisuuden seuranta paljastaa ilmastonmuutoksen etenemisen Hannu Raitio: Suomi tarvitsee kolmikärkistä innovaatioyhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006 1 (17) METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011 Sisällysluettelo: 1. Maa- ja metsätalousministeriön konsernistrategia 2 1.1 Tausta 2 1.2 Yhteisen strategiatyön hyödyntäminen 2 1.3 Konsernistrategia 2 1.4

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys Maija Huhtala, Marjatta Hytönen, Tuija Sievänen ja Pauli Wallenius www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot