Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon"

Transkriptio

1 KATSAUS Veijo Saano Ruoka vaikuttaa lääkehoitoon hoitomyöntyvyydestä lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeihin ja metaboliaan asti. Ruokailu voi edistää lääkehoidon onnistumista mm. siksi, että lääke muistetaan ottaa aina samaan aikaan, ruokailun yhteydessä. Ruoan sisältämät ainekset voivat muunnella lääkeaineiden vaikutuksia. Yleensä se tapahtuu farmakokineettisillä, joskus myös farmakodynaamisilla mekanismeilla. Tavallisinta lienee lääkeaineen imeytymisen hidastuminen ja väheneminen ruoan vaikutuksesta. Toisin kuin aiemmin ajateltiin, farmakokineettiset interaktiot eivät koske vain lääkeaineen imeytymistä. Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon ovat ruvenneet näyttämään aiempaa yleisemmiltä. Vaikutelma voi olla todenmukainen muun muassa siksi, että nykyisin käytetään paljon farmakokineettiseltä käyttäytymiseltään hienoviritettyjä lääkemuotoja. Niiden toimivuus kärsii helposti häiritsevistä tekijöistä. On jopa ehdotettu, että olisi puhuttava mieluummin lääkemuotojen ja ravinnon kuin lääkeaineiden ja ravinnon yhteisvaikutuksista (Welling 1996). Uusien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ovat spesifisempiä kuin aiemmin käytössä olleiden. Ruoan aiheuttama muutos uuden aineen ainoassa vaikutusmekanismissa muuttaa myös kliinistä vastetta todennäköisemmin kuin vanhoja, useilla mekanismeilla vaikuttavia aineita käytettäessä. Kuitenkin myös uusien aineiden ja ravinnon interaktiot syntyvät yleensä usealla mekanismilla. Nämä mekanismit voivat kumota toisiaan, joten jokainen interaktio ei johda kliinisesti merkitykselliseen tapahtumaan. Vaikka karttuvat tietomme lääkeaineiden kinetiikasta ja vaikutusmekanismeista selittävät yhä hienosyisemmin ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia, on muistettava myös maanläheiset interaktiot, jotka liittyvät potilaan välittömiin kokemuksiin. Jos lääkkeen voi niellä vain sen pahan maun peittävän ruoan kanssa, on siinäkin kyseessä interaktio, onneksi hyödyllinen. Mielenkiintoa ruoan ja lääkkeiden kliinisiä interaktioita kohtaan lisää myös vierasaineiden metaboliaa koskevan tiedon syventyminen: kun tiedetään, mitä etsiä, löydetään yhä vaikeammin todettavia yhteisvaikutuksia. Ruoan ja lääkeaineiden keskinäisten vaikutusten tutkimus yltää näin lopulta myös parenteraalisten antotapojen puolelle, vaikka interaktionäytelmän pääosassa ovat edelleen suun kautta otettavat lääkkeet. Lääkeaineiden imeytymisen nopeus Melkein poikkeuksetta lääkeaineen imeytyminen on nopeinta ja täydellisintä silloin, kun maha on lääkkeen sinne tullessa tyhjä. Tämä pätee varsinkin, jos lääke otetaan tutun ohjeen mukaisesti nesteen kera. Nestettä saa olla reilustikin, ei kuitenkaan ravintopitoista nestettä vaan mieluiten vettä (Welling 1996). Veden kanssa nieltynä kiinteäkin lääkevalmiste hajoaa nopeasti, liukenee mahan nesteisiin, ja vaikuttava aine pääsee siirtymään varsinaiseen imeytymispaikkaansa ohutsuoleen. Duodecim 114: ,

2 Taulukko 1. Lääkeaineita, joiden imeytyminen voi hidastua, kun lääke otetaan ruoan kanssa (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Lisätietoja ruoan vaikutuksesta Asetyylisalisyylihappo Kefaklori C max pienenee n. 50 % Kefaleksiini C max pienenee n. 50 % Diklofenaakki C max pienenee 0 40 % (riippuu valmistemuodosta), t max 2 6 Erytromysiiniasistraatti Ruoka aiheuttaa suurta yksilöllistä vaihtelua imeytymisnopeuteen Famotidiini Furosemidi Glipitsidi Hydralatsiini C max pienenee jopa 80 % Ibuprofeeni Kipua lievittävä vaikutus voi viivästyä Isosorbidi-5-mononitraatti Lorakarbefi C max pienenee n. 50 %, t max kaksinkertaistuu Metronidatsoli Nifedipiini C max pienenee lähes 50 % Parasetamoli Rifabutiini Simetidiini Tratsodoni Tsidovudiini C max pienenee % C max = lääkeaineen huippupitoisuus seerumissa, t max = huippupitoisuuden ajankohta (tuntia lääkkeen ottamisesta) Mahalaukusta lääkeaineet eivät yleensä imeydy merkitsevästi: mahalaukun pinta on lääkeaineen imeytymiselle hankalampi este kuin ohutsuolen nukkainen, laajempi pinta. Erityisesti rasvainen ja myös runsaasti valkuaisaineita sisältävä ruoka voi pysyä mahalaukussa kauan ja pitää siellä myös lääkkeen. Näin ruoka voi estää lääkeaineen kulkua ohutsuoleen ja hidastaa lääkeaineen imeytymistä. Vain poikkeuksellisesti rasvainen ruoka edistää lääkeaineen imeytymistä. Tällainen poikkeus on esimerkiksi griseofulviini. Toisaalta lääkeaine voi indusoida mahalaukun ja myös suolen liian nopeaa tyhjenemistä, jolloin lääkeaine ei ehdi imeytyä toivottua vaikutustaan tuottamaan. Siksi litium on syytä ottaa ruokailun jälkeen: ruoka suojaa ruoansulatuskanavaa litiumin ärsytykseltä ja hidastaa tapahtumia sopivasti. Pelkkä lääkeaineen hitaampi imeytyminen (aineen pitoisuuden huippu seerumissa siirtyy myöhemmäksi: t max suurenee) on kliinisesti merkitsevää vain silloin, kun tarvitaan nopeaa vaikutusta. Kun vaikutus hidastuessaan myös pitkittyy, voi interaktio olla jopa hyödyllinen, kuten litiumin ja ruoan yhteisvaikutuksessa. Kuitenkin hidastuneeseen imeytymiseen liittyy yleensä myös huippupitoisuuden pieneneminen (C max pienenee). Tuolloin vaikuttava lääkeaineen pitoisuus voi jäädä kokonaan saavuttamatta, tai se voi ylittyä vain riittämättömän lyhyeksi ajaksi (taulukko 1). Imeytymisen täydellisyys Ruoka siis yleensä hidastaa, mutta usein myös vähentää lääkeaineiden imeytymistä (taulukko 2). Herkimpiä tälle vaikutukselle ovat lääkeainetta hitaasti vapauttavat»slow release»-,»duretter»- ja»retard»-tyyppiset valmisteet. Muutkin lääkkeen farmaseuttiset ominaisuudet (kidekoko, päällyste- ja muut apuaineet jne.) vaikuttavat. Esimerkiksi teofylliinin imeytymistä ruoka voi vähentää tai lisätä; valmistemuoto ratkaisee interaktion suunnan (Welling 1996). Ruoan sisältämät aineet, esimerkiksi kalsium ja rauta, voivat sitoa lääkeainemolekyylit imeytymättömään muotoon. Näin maitotuotteet vähentävät kalsiumillaan mm. tetrasykliinien, bisfosfonaattien (alendronaatti, etidronaatti, klodronaatti, tiludronaatti) ja fluorokinolonien imeytymistä siinä määrin, että lääkehoito jää tehottomaksi. Maito voi lisäksi suurentaa mahalaukun ph:ta siinä määrin, että ohutsuolessa hajoaviksi tarkoitetut lääkkeet liukenevatkin jo mahalaukussa ja tuhoutuvat (Welling 1996, Williams ym. 1996). Luultavasti myös tumma leipä, puurot ja kananmunat vähentävät sitovalla vaikutuksellaan raudan imeytymistä. Ruoan runsas kuitu voi sitoa lääkeaineita jo ennen imeytymistä ja estää takaisin imeytymistä enterohepaattisessa kierrossa. Ainakin digoksiinista on osoitettu, että hyötyosuus pienenee lähes viidenneksellä, jos potilas ottaa lääkkeen runsaskuituisen ruoan kanssa, verrattuna vähäkuituisen ruoan kanssa ottamiseen (Pletscher ja Peretti 1990). Samoin spironolaktonia kuitu sitoo. Kahvin, vaalean leivän ja liharuoan väitetään lisäävän raudan imeytymistä V. Saano

3 Pysyminen liian pitkään mahalaukussa voi ympäristön happamuuden vuoksi olla lääkeaineelle tuhoisaa. Kuten tunnettua, esimerkiksi bentsyylieli G-penisilliini ei siedä happamuutta. Ruoan aiheuttama jarrutus ja sen myötä lääkkeen pitkään kestävä pysyminen mahalaukussa kompensoituvat osaksi sillä, että ruokamassa suojaa lääkeainetta hapon vaikutukselta (Charman ym. 1997). Vaikka erityisesti rasvainen ruoka hidastaa lääkeaineen pääsyä ohutsuoleen, se toisaalta kiihottaa ruoansulatusnesteiden mm. sapen eritystä. Nämä nesteet edistävät kiinteiden lääkkeiden liukenemista mahassa ja näin nopeuttavat lääkeaineen imeytymistä (Welling 1996). Lääkeaineiden hyötyosuutta muuttavat ruoan vaikutukset eivät rajoitu mahalaukkuun, vaan ravinnon aminohapot voivat estää lääkeaineiden imeytymistä ohutsuolesta kilpailemalla aktiivisesta kuljetuksesta esimerkiksi levodopan kanssa. Lääkeaineiden alttius tällaiselle kilpailulle vaihtelee suuresti: sydämen rytmihäiriöihin käytetyn bidisomidin hyötyosuutta ruoka heikentää mutta disopyramidin ei, vaikka aineet ovat kemialliselta rakenteeltaan lähisukua (Lee ym. 1997). Ruoka ja lääkeaineiden metabolia Taulukko 2. Lääkeaineita, joiden imeytyminen voi vähentyä, kun lääke otetaan ruoan tai maidon kanssa (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Lisätietoja Alendronaatti F pienenee jopa 90 % Amoksisilliini Ampisilliini Asetyylisalisyylihappo Astemitsoli Atenololi F pienenee n. 30 % Atsitromysiini F pienenee jopa 50 % Erytromysiinistearaatti Fenytoiini Flekainidi F pienenee jopa 50 % (maito) Hydralatsiini Isoniatsidi Kaptopriili Kefaleksiini (liuos) Keftibuteeni F pienenee n. 16 % Ketokonatsoli Klodronaatti Klooripromatsiini Levodopa, karbidopa F pienenee runsasproteiinisen ruoan vaikutuksesta Metformiini Metotreksaatti F pienenee n. 15 % Metyylidopa Naprokseeni Norfloksasiini F pienenee n. 50 % (maito ja jogurtti) Parasetamoli Penisilliinit Pravastatiini F pienenee n. 30 % Rifampisiini Siprofloksasiini F pienenee n. 35 % (maito ja jogurtti) Sotaloli F pienenee n. 20 % Sulpiridi Takriini F pienenee n. 20 %, siedettävyys paranee Teofylliini Tetrasykliinit F pienenee n. 35 %, maito vaikuttaa enemmän, siedettävyys paranee Tiludronaatti Tsidovudiini F pienenee n. 50 % Varfariini Verapamiili F = hyötyosuus Ruoan ja lääkkeiden interaktioiden mekanismeista ovat viime vuosina ehkä eniten saaneet huomiota lääkeainemetabolian muutoksiin perustuvat ilmiöt, joihin usein liittyy lääkeaineen hyötyosuuden lisääntyminen (taulukko 3). Monien lääkeaineiden kuten myös etyylialkoholin metaboliassa suolella on merkittävä osuus. Mm. hydralatsiinin, labetalolin, metoprololin ja propranololin niellystä annoksesta suuri osa hajoaa jo suolessa. Ruoka estää tuota metaboliaa, joten lääkeaineannoksesta suurempi osa pääsee verenkiertoon. Näyttävimmästä päästä interaktioita on greippimehun vaikutus lääkeaineiden hyötyosuuteen. Aineksia, joilla greippimehu lisää imeytyneen lääkeaineen määrän jopa 3 9-kertaiseksi, ovat ainakin flavonoidi naringiini ja furanokumariinit. Ne estävät lääkeaineiden oksidatiivista metaboliaa (sytokromi P-450 3A4) ohutsuolessa (Lown ym. 1997). Greipin vaikuttavien aineiden pitoisuudet vaihtelevat suuresti, joten lääkeaineen pitoisuuksien kasvun suuruutta plasmassa ja sen myötä interaktion kliinistä merkitystä on vaikea ennustaa. Kalsiuminsalpaajia, terfenadiinia, syklosporiinia, midatsolaamia ja triatsolaamia ei pidä ottaa greippimehun kanssa. Appelsiinimehu ei lisää ainakaan 1053

4 Taulukko 3. Lääkeaineita, joiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta voi lisääntyä ruoan tai juoman vaikutuksesta (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Alpratsolaami Astemitsoli Danatsoli Dekstropropoksifeeni Diatsepaami Diltiatseemi Erytromysiinietyylisuksinaatti (liuos) Erytromysiiniemäs Felodipiini Fenytoiini Griseofulviini Hydroklooritiatsidi Itrakonatsoli Karbamatsepiini Kefuroksiimi Lisätietoja F jopa kolminkertaistuu Greippimehu voi moninkertaistaa F:n F jopa kolminkertaistuu F lisääntyy sapen erityksen vaikutuksesta Klaritromysiini F lisääntyy % Labetaloli Levodopa F lisääntyy runsaskuituisen ruoan vaikutuksesta 30 % Metoprololi Moklobemidi Nifedipiini Greippimehu voi moninkertaistaa F:n F lisääntyy ruoan vaikutuksesta 20 % Nitrofurantoiini Oksibutyniini Okskarbatsepiini Progesteroni Ruoka voi kaksinkertaistaa F:n Propranololi Syklosporiini Sparfloksasiini Spironolaktoni Teofylliini (»sustained release») Terfenadiini Tramadoli F = hyötyosuus felodipiinin eikä nifedipiinin imeytymistä (Bailey ym. 1991, Ameer ja Weintraub 1997, Lown ym. 1997). Propranololin ja teofylliinin metabolia on runsasproteiinisen ruokavalion aikana merkitsevästi nopeampaa kuin nautittaessa runsaasti hiilihydraatteja (Fagan ym. 1987). Runsasproteiininen, vähähiilihydraattinen ruoka jarruttaa glukuronidaatiota (Pantuck ym. 1991) mutta kiihdyttää muita metaboliareittejä. Siksi kokonaiseliminaatio ei yleensä muutu ruokavaliotyypin mukaan. Vaikka essentiaalisten rasvahappojen saanti onkin lääkeainemetabolialle välttämätöntä, ei runsasrasvainen ruoka tiettävästi muuta lääkeaineiden metaboliaa. Vapaat rasvahapot voivat kylläkin syrjäyttää lääkeaineita plasman proteiinisidoksista ja aiheuttaa lääkeaineen tilapäisen pitoisuushuipun seerumiin ja eliminaation nopeutumisen. Vapaiden rasvahappojen pitoisuus suurenee sekä runsasrasvaisen aterian jälkeen että paaston aikana (Williams ym. 1996). Kaalissa, parsakaalissa ja ruusukaalissa on indolijohdoksia, jotka indusoivat antipyriinin eli fenatsonin oksidaatiota ja nopeuttavat myös parasetamolin metaboliaa. Samoin grillaamisessa syntyy hiilivetyjä, jotka indusoivat em. aineiden ja teofylliinin metaboliaa. Myös metyyliksantiineilla, joita on suklaassa, kahvissa, teessä ja kaakaossa, on vaikutusta metaboliaan: ne näyttävät kilpailevan metaboliasta teofylliinin kanssa hidastaen sen eliminaatiota (Williams ym. 1996). Paasto ja vegetarismi tuskin muuttavat merkitsevästi lääkeaineiden metaboliaa. Myöskään tahaton ravinnonpuutos, ellei kyseessä ole muutenkin vaarallisen voimallinen nälkiintyminen, ei näytä muuttavan lääkeaineiden metaboliaa. Kuitenkin painon väheneminen on syytä ottaa huomioon lääkeaineen annostelussa. Samoin on muistettava K-vitamiinin saannin muutokset antikoagulanttihoitoa saavien potilaiden osalta, jos he siirtyvät pelkkään kasviruokavalioon (Williams ym. 1996). Ravinto ja lääkeaineiden erittyminen virtsaan Virtsan happamuuden muuttuminen on mekanismi, jonka voi odottaa vaikuttavan lääkeaineiden eliminaatioon. Vihannekset, sitrushedelmät ja runsas maitotuotteiden käyttö tekevät virtsan alkaliseksi, jolloin primaarivirtsaan erittyneet heikot hapot reabsorboituvat verenkiertoon niukasti (Pletscher ja Peretti 1990). Leipä, liha, kala, kana ja munaruoat puolestaan happamoivat virtsan, jolloin heikkojen happojen eritys hidastuu ja heikkojen emästen eritys nopeutuu V. Saano

5 Runsas natriumin ja kaliumin saanti puolestaan nopeuttaa litiumin eliminaatiota. Natriumin niukkuus voimistaa litiumin reabsorptiota munuaisissa; tämä voi johtaa myrkyllisiin litiumpitoisuuksiin (Bennett 1997). Lääkkeet ja alkoholi Vaikka alkoholi ei olisikaan käyttäjänsä pääasiallinen ravinto, ovat interaktiot mahdollisia jo pienten, esimerkiksi ruokailun yhteydessä nautittavien alkoholimäärien takia. Toisaalta on syytä lievittää turhia pelkoja lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista: viinilasillinen ei esimerkiksi estä antibioottihoidon onnistumista, kunhan varotaan metronidatsolin yhteydessä joskus ilmenevää»antabusreaktiota». Jos alkoholi on suuressa nestemäärässä, pääsee siihen liuennut lääkeaine nopeasti ohutsuoleen ja siellä kontaktiin laajan limakalvopinnan kanssa. Tämä lupaa nopeaa imeytymistä verenkiertoon. Kuitenkin hyvin runsas nestemäärä, varsinkin jos kyseessä on limakalvoa ärsyttävän väkevä alkoholijuoma, voi sulkea mahanportin, ja lääkeaineen vaikutus viivästyy tai juomisen johtaessa oksentamiseen estyy. Jo kohtuullisina pidetyt alkoholimäärät ovat maksalle suuria, joten etanolin hajotus siirtyy ensimmäisen asteen metaboliasta nolla-asteen metabolian eli saturaatiometabolian puolelle. Alkoholin juomisen aiheuttama maksan akuutti kuormitustila hidastaa lääkeaineiden metaboliaa, voimistaen ja pitkittäen näin lääkkeiden aineiden vaikutusta. Mm. tolbutamidin, fenytoiinin, varfariinin ja parasetamolin eliminaatio hidastuu alkoholin vaikutuksesta (Hoyumpa ja Schenker 1982, Lieber 1994). Erityisesti väsyttävien lääkeaineiden osalta interaktio on potentiaalisesti vaarallinen, koska mukana on vielä keskushermostossa tapahtuva sedaatiota voimistava yhteisvaikutus. Alkoholin metaboliset interaktiot lääkeaineiden kanssa eivät yleensä ja pelkästään liity alkoholidehydrogenaasin saturoitumiseen, vaan interaktiomekanismeja on ainakin tusina (Thomas 1995). Päivittäin alkoholia runsaahkosti käyttävien maksan toiminta on indusoitunut, joten heidän lääkeainemetaboliansa vaihtelee hidastuneen (akuutin käytön yhteydessä) ja nopeutuneen (ei alkoholia veressä, jolloin vallitsee»metabolinen lääkeainetoleranssi») välillä. Maksan vajaatoimintaan ja kirroosiin johtanut pitkäaikainen yletön alkoholin käyttö romahduttaa myös lääkeaineiden metaboloinnin kyvyn. Interaktiot lääkevaikutuksessa Ravinto muuttaa harvoin lääkeaineiden farmakodynamiikkaa. Joskus yhteisvaikutusta voidaan ennakoida lääkeaineen vaikutusmekanismin perusteella. K-vitamiinia runsaasti sisältävien ainesten kuten maksan tai vihreiden vihannesten runsas saanti estää K-vitamiinin antagonistin varfariinin vaikutusta. Äkillinen siirtyminen terveelliseen kasvisruokavalioon voi antikoagulanttihoidon aikana johtaa veritulpan muodostumiseen. Erityisesti on mainittu avokado-hedelmän runsaan syönnin estävän varfariinin antikoagulanttivaikutusta (Wells ym. 1994). Lakritsia jotkut syövät runsaasti, jopa kg päivässä. Lakritsijuurella on farmakologisia vaikutuksia: se on laajalti käytetty yrttilääke japanilaisessa Kampo-medisiinassa. Juuren glykyrritsiinihappo mm. vähentää virtsan eritystä ja vaikuttaa mineralokortikoidien tavoin. Sen runsas syönti nostaa verenpainetta ja muuttaa veren kaliumpitoisuutta aiheuttaen näin verenpainelääkityksen epäonnistumisen. Kauan kypsytetty juusto, kanan maksa, härkäpavut, hiivauutteet, chiantiviini ja oluet sisältävät tyramiinia ja fenyylietyyliamiinia, jotkut dopamiiniakin. Aiemmin käytössä olleet monoamiinioksidaasin (MAO) epäspesifiset estäjät hidastavat kyseisten amiinien hajoamista, joten verenpaine nousee; interaktio voi olla hengenvaarallinen. Yhteisvaikutus on tässäkin tavallaan farmakokineettinen, tosin ravinnon sisältämien aineiden kinetiikkaan kohdistuva. Saman interaktion mahdollisuus on myös käytettäessä nialamidia, isoniatsidia ja prokarbatsiinia. Spesifinen MAO-B:n estäjä selegiliini ei aiheuta vastaavaa interaktiota, eikä myöskään reversiibelisti MAO-A:ta estävä moklobemidi ole tuottanut suuria ongelmia tyramiinipitoisen ruoan kanssa otettuna. Varovaisuuteen kuitenkin kehotetaan (Livingstone ja Livingstone 1996). 1055

6 Kliininen merkitys Selvien, kattavien yleissääntöjen antaminen ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten varalle on osoittautunut mahdottomaksi: vaikuttavia tekijöitä on liian paljon (Welling 1996). Ruoan ja lääkeaineiden yhteisvaikutukset tunnetaan yhä puutteellisesti, vaikka uusia lääkeaineita sisältävien lääkevalmisteiden myyntiluvan dokumentaatioon kuuluu nykyisin myös ruoan vaikutuksen tutkiminen imeytymisen nopeuden ja täydellisyyden osalta. Aiemmin imeytymistutkimukset tehtiin vain paastonneille terveille vapaaehtoisille. Vaikka haitallisten interaktioiden mahdollisuuksia on paljon, niiden käytännön merkitys lienee melko vähäinen. Kurfees ja Dotson (1987) tutkivat yli 60-vuotiaita amerikkalaisia, jotka käyttivät runsaasti lääkkeitä. Vaikka tutkimusjaksolla todettiin olleen 310 mahdollisuutta lääkityksen ja ravitsemuksen interaktioon, ei yhtään vakavaa seuraamusta ilmennyt. Niinpä lääkärin olisi tunnettava ne harvat lääkkeet, joiden käyttöä aloitettaessa potilasta on varoitettava ruokaan liittyvistä kliinisesti merkityksellisistä yhteisvaikutuksista. Kaikkien lääkkeillä hoidettavien potilaiden elämää ei pidä tehdä turhan monimutkaiseksi eikä rajoittaa monipuolista ravitsemusta yhteisvaikutusten pelossa. Hieman suurempaa joukkoa potilaita on syytä pitää silmällä ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten varalta. Sellaisia potilaita ovat useita lääkkeitä yhtä aikaa, jatkuvasti ja suuria annoksia käyttävät, erikoisruokavaliota noudattavat, syömishäiriöiset, alkoholistit, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa potevat ja vaikeasti alipainoiset (Thomas 1995). On lisäksi muistettava, että ravitsemuksen ja lääkityksen interaktio on usein hyödyllinen, ja sitä voi käyttää potilaan eduksi. Esimerkiksi doksisykliini ja litium ovat parhaiten siedettäviä, kun ne otetaan ruoan kanssa. Tyhjään mahaan otettuina molemmat aiheuttavat varsin usein haittoja, doksisykliini mahakipua, pahoinvoinnin tunnetta ja oksentelua, litium ripulia. Jos jatkuvasti käytettävä lääkitys säädetään potilaalle sopivaksi, olisi hyvä, että lääke otettaisiin aina ruokailuun nähden samaan aikaan. Esimerkiksi digoksiini- tai varfariinilääkitys saadaan näin sujumaan hyvin riippumatta siitä, vaikuttaako ruoka imeytymiseen. Ajoitus on tärkeää myös pyrittäessä lääkeaineen pitoisuusmäärityksillä säätämään pitkäaikaista, säännöllisesti otettavaa lääkitystä optimimäärään. Tuolloin on otettava huomioon ruokailun ajoitus ennen ja jälkeen sen lääkkeenottokerran, jonka jälkeen verinäyte otetaan. Ravinnon ja lääkeaineen interaktion vuoksi tilapäisesti suureksi tai pieneksi tullut pitoisuus voi aiheuttaa kauaskantoiset seuraukset. Silloinkin, kun ruoka ja lääke eivät farmakokineettisen interaktion takia sovi yhteen, riittää yleensä, että lääke otetaan kahta tuntia ennen ruokailua. Ruokailun jälkeen pitäisi aikavälin olla mielellään hieman pitempi sitä suuremmalla syyllä, mitä raskaampi nautittu ateria on ollut. Mieluiten lääke otetaan ennen ruokailua, elleivät lääkkeen ominaisuudet muuta edellytä. Suun kautta otettava lääke on hyvä ottaa nesteen kanssa. Juomaksi ei turvallisuussyistä sovi greippimehu eikä alkoholipitoinen neste, eikä lääke aina toimi hyvin myöskään maitoryypyn kyytipoikana. Kirjallisuutta Ameer B, Weintraub R A. Drug interactions with grapefruit juice. Clin Pharmacokinet 1997; 33: Bailey D G, Spence J D, Munoz C, ym. Interaction of citrus juices with felodipine and nifedipine. Lancet 1991; 337: Bennett W M. Drug interactions and consequences of sodium restriction. Am J Clin Nutr 1997; 65 (2 Suppl): 678S 781S. Charman W N, Porter C J, Mithani S, ym. Physiochemical and physiological mechanisms for the effects of food on drug absorption: the role of lipids and ph. J Pharm Sci 1997; 86: Fagan T C, Walle T, Oxmann M J, ym. Increased clearance of propranolol and theophylline by high-protein compared with high-carbohydrate diet. Clin Pharmacol Ther 1987; 41: Hatchcock J N. Metabolic mechanisms of drug-nutrient interactions. Federation Proc 1985; 44: Hoyumpa A M, Schenker S. Major drug interactions: effect of liver disease, alcohol, and malnutrition. Annu Rev Med 1982; 33: Lee K H, Xu G X, Schoenhard G L, ym. Mechanisms of food effects of structurally related antiarrhythmic drugs, disopyramide and 1056 V. Saano

7 bidisomide in the rat. Pharm Res 1997; 14: Lieber C S: Mechanism of ethanol-drug-nutrition interactions. Clin Toxicol 1994; 32: Livingston M G, Livingston H M: Monoamine oxidase inhibitors. An update on drug interactions. Drug Saf 1996; 14: Lown K S, Bailey D G, Fontana R J, ym. Grapefruit juice increases felodipine oral availability in humans by decreasing intestinal CYP3A protein expression. J Clin Invest 1997; 99: Kurfees J F, Dotson R L. Drug interactions in the elderly. J Fam Pract 1987; 25: Pantuck E J, Pantuck C B, Kappas A, ym. Effects of protein and carbohydrate content of diet on drug conjugation. Clin Pharmacol 1991; 50: Pletscher W, Peretti E. Beeinflussung der Arzneimittelwirkung durch Nahrungseinnahme. Pharm Acta Helv 1990; 65: Thomas J A. Drug-nutrient interactions. Nutr Rev 1995; 53: Welling P G. Effects of food on drug absorption. Annu Rev Nutr 1996; 16: Wells P S, Holbrook A M, Crowther N R, ym. Interactions of warfarin with drugs and food. Ann Intern Med 1994; 121: Williams L, Hill D P, Davis J A, ym. The influence of food on the absorption and metabolism of drugs: an update. Eur J Drug Metab Pharmacokin 1996; 213: VEIJO SAANO, dosentti, ylilääkäri Lääkelaitos PL Helsinki 1057

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. CARBOMIX -rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. CARBOMIX -rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBOMIX -rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 50 g/annospullo Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Jauhe Valmisteen kuvaus: valkoinen jauhe

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 5 mg, tabletti kissoille ja koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 5 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 2 litraan vettä sekoitetussa liuoksessa ovat seuraavat ionikonsentraatiot:

VALMISTEYHTEENVETO. 2 litraan vettä sekoitetussa liuoksessa ovat seuraavat ionikonsentraatiot: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI ENERGAID, jauhe oraaliliuosta varten vasikoille. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Aktiivinen aine: Kukin 165 g pussi sisältää: Natriumsitraattidihydraatti

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö.

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 20 mg tabletti: furosemidia 20 mg / tabletti. 40 mg tabletti: furosemidia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Raskaana oleville raudanpuutteen ehkäisyyn 1 tabletti vuorokaudessa ja raudanpuuteanemian hoitoon 1 tabletti aamulla ja illalla.

VALMISTEYHTEENVETO. Raskaana oleville raudanpuutteen ehkäisyyn 1 tabletti vuorokaudessa ja raudanpuuteanemian hoitoon 1 tabletti aamulla ja illalla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duroferon 100 mg Fe 2+ depottabletti (Duretter ) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 depottabletti sisältää ferrosulfaattia, joka vastaa 100 mg Fe 2+. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Antimikrobisen hoidon tukena vähentämään kliinisiä akuutin hengitystieinfektion sekä akuutin utaretulehduksen oireita naudalla.

Antimikrobisen hoidon tukena vähentämään kliinisiä akuutin hengitystieinfektion sekä akuutin utaretulehduksen oireita naudalla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprodolor vet. 50 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaine(et): Etanoli 96 % 50 mg 0,1 ml

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA Jouni Ahonen, proviisori, FaT, LHKA KYSin apteekki ja Lääkekoulutus ja Konsultaatio Jouni Ahonen Oy Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Kuopio 2015 1 SYÖPÄPOTILAAT

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 50,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: ketokonatsoli 400 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi.

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Soluvit infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Soluvit-injektiopullo sisältää: Yksi pullo sisältää vaikuttavia aineita:

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. OSMOSAL-jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. OSMOSAL-jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OSMOSAL-jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi 0,9 g, kaliumkloridi 0,75 g, natriumsitraattidihydraatti 1,45 g ja glukoosi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä Esityksen sisältö TURVALLINEN LÄÄKEHOITO -yhteinen tavoite Keravan Vammaisneuvosto ja Vanhusneuvosto 8.9.2016 u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LIVOSTIN 0,5 mg/ml nenäsumute, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi millilitra

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Altermol 500 mg/30 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. Apuaine,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 230 mg pyranteeliembonaattia ja 20 mg pratsikvanteelia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 230 mg pyranteeliembonaattia ja 20 mg pratsikvanteelia 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Cazitel 230/20 mg kalvopäällysteinen tabletti kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 230 mg pyranteeliembonaattia

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille imidatsolijohdoksille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille imidatsolijohdoksille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktarin 2 % puuteri 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma puuteria sisältää 20 mg mikonatsolinitraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Normofusin 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Normofusin 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Normofusin 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 000 ml Normofusin 50 mg/ml infuusionestettä sisältää: Vaikuttava aine Määrä

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maidon luonnollinen hiilihydraatti, jota kutsutaan myös maitosokeriksi. Äidinmaidossa laktoosia n. 7 g/100 g, lehmänmaidossa n. 4,8 g/100

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent Banana 0,25 mg F -imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Kiitos Vihdin Vedelle!

Kiitos Vihdin Vedelle! TYPEN JA LÄÄKEAINEIDEN POISTON TEHOSTAMINEN JÄTEVEDESTÄ PAC-MBR TEKNIIKALLA Niina Vieno, TkT Vesihuolto 2016 Kiitos Vihdin Vedelle! 1 Jauhemainen aktiivihiili lisätään biologiseen ilmastusvaiheeseen Jätevesi

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoito yhdessä LHRH-analogihoidon tai kirurgisen kastraation kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SKYLUTAMIDE 0 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0 mg bikalutamidia. Apuaine, jonka

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta.

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta. Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Bluefish 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron Bluefish 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 mg:n tabletti:

Lisätiedot

Tabletti Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella ristikkäinen jakouurre. Tabletit voidaan puolittaa tai jakaa neljään osaan.

Tabletti Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella ristikkäinen jakouurre. Tabletit voidaan puolittaa tai jakaa neljään osaan. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Epityl vet 60 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Fenobarbitaali 60 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA)

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Miia Turpeinen, Outi Laatikainen, Sami Sneck, Outi Ryymin 1 LASA-lääkkeet Lääkevalmisteita, joilla on riski sekoittua toisen valmisteen kanssa lääkepakkausten yhtenevän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kermanvärinen tai vaaleanruskea hieno jauhe, jolla tunnusomainen vaniljan tuoksu.

VALMISTEYHTEENVETO. Kermanvärinen tai vaaleanruskea hieno jauhe, jolla tunnusomainen vaniljan tuoksu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resonium jauhe oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumpolystyreenisulfonaatti 99,934 g/100 g jauhetta Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 15 x 6 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 15 x 6 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 20 mg, tabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 20 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia.

Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ESTRACYT 140 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia.

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito

Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito Farmakogeneettinen paneeli Geenitestillä tehokas ja turvallinen lääkehoito VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Farmakogenetiikka mitä ja miksi? Lääkehoitoihin tiedetään liittyvän huomattavaa yksilöllistä vaihtelua,

Lisätiedot

Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia.

Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vedrop 50 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia. Apuaineet:

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg levosetiritsiinidihydrokloridia (joka vastaa 4,2 mg levosetiritsiiniä).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg levosetiritsiinidihydrokloridia (joka vastaa 4,2 mg levosetiritsiiniä). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg levosetiritsiinidihydrokloridia

Lisätiedot