Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon"

Transkriptio

1 KATSAUS Veijo Saano Ruoka vaikuttaa lääkehoitoon hoitomyöntyvyydestä lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeihin ja metaboliaan asti. Ruokailu voi edistää lääkehoidon onnistumista mm. siksi, että lääke muistetaan ottaa aina samaan aikaan, ruokailun yhteydessä. Ruoan sisältämät ainekset voivat muunnella lääkeaineiden vaikutuksia. Yleensä se tapahtuu farmakokineettisillä, joskus myös farmakodynaamisilla mekanismeilla. Tavallisinta lienee lääkeaineen imeytymisen hidastuminen ja väheneminen ruoan vaikutuksesta. Toisin kuin aiemmin ajateltiin, farmakokineettiset interaktiot eivät koske vain lääkeaineen imeytymistä. Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon ovat ruvenneet näyttämään aiempaa yleisemmiltä. Vaikutelma voi olla todenmukainen muun muassa siksi, että nykyisin käytetään paljon farmakokineettiseltä käyttäytymiseltään hienoviritettyjä lääkemuotoja. Niiden toimivuus kärsii helposti häiritsevistä tekijöistä. On jopa ehdotettu, että olisi puhuttava mieluummin lääkemuotojen ja ravinnon kuin lääkeaineiden ja ravinnon yhteisvaikutuksista (Welling 1996). Uusien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ovat spesifisempiä kuin aiemmin käytössä olleiden. Ruoan aiheuttama muutos uuden aineen ainoassa vaikutusmekanismissa muuttaa myös kliinistä vastetta todennäköisemmin kuin vanhoja, useilla mekanismeilla vaikuttavia aineita käytettäessä. Kuitenkin myös uusien aineiden ja ravinnon interaktiot syntyvät yleensä usealla mekanismilla. Nämä mekanismit voivat kumota toisiaan, joten jokainen interaktio ei johda kliinisesti merkitykselliseen tapahtumaan. Vaikka karttuvat tietomme lääkeaineiden kinetiikasta ja vaikutusmekanismeista selittävät yhä hienosyisemmin ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia, on muistettava myös maanläheiset interaktiot, jotka liittyvät potilaan välittömiin kokemuksiin. Jos lääkkeen voi niellä vain sen pahan maun peittävän ruoan kanssa, on siinäkin kyseessä interaktio, onneksi hyödyllinen. Mielenkiintoa ruoan ja lääkkeiden kliinisiä interaktioita kohtaan lisää myös vierasaineiden metaboliaa koskevan tiedon syventyminen: kun tiedetään, mitä etsiä, löydetään yhä vaikeammin todettavia yhteisvaikutuksia. Ruoan ja lääkeaineiden keskinäisten vaikutusten tutkimus yltää näin lopulta myös parenteraalisten antotapojen puolelle, vaikka interaktionäytelmän pääosassa ovat edelleen suun kautta otettavat lääkkeet. Lääkeaineiden imeytymisen nopeus Melkein poikkeuksetta lääkeaineen imeytyminen on nopeinta ja täydellisintä silloin, kun maha on lääkkeen sinne tullessa tyhjä. Tämä pätee varsinkin, jos lääke otetaan tutun ohjeen mukaisesti nesteen kera. Nestettä saa olla reilustikin, ei kuitenkaan ravintopitoista nestettä vaan mieluiten vettä (Welling 1996). Veden kanssa nieltynä kiinteäkin lääkevalmiste hajoaa nopeasti, liukenee mahan nesteisiin, ja vaikuttava aine pääsee siirtymään varsinaiseen imeytymispaikkaansa ohutsuoleen. Duodecim 114: ,

2 Taulukko 1. Lääkeaineita, joiden imeytyminen voi hidastua, kun lääke otetaan ruoan kanssa (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Lisätietoja ruoan vaikutuksesta Asetyylisalisyylihappo Kefaklori C max pienenee n. 50 % Kefaleksiini C max pienenee n. 50 % Diklofenaakki C max pienenee 0 40 % (riippuu valmistemuodosta), t max 2 6 Erytromysiiniasistraatti Ruoka aiheuttaa suurta yksilöllistä vaihtelua imeytymisnopeuteen Famotidiini Furosemidi Glipitsidi Hydralatsiini C max pienenee jopa 80 % Ibuprofeeni Kipua lievittävä vaikutus voi viivästyä Isosorbidi-5-mononitraatti Lorakarbefi C max pienenee n. 50 %, t max kaksinkertaistuu Metronidatsoli Nifedipiini C max pienenee lähes 50 % Parasetamoli Rifabutiini Simetidiini Tratsodoni Tsidovudiini C max pienenee % C max = lääkeaineen huippupitoisuus seerumissa, t max = huippupitoisuuden ajankohta (tuntia lääkkeen ottamisesta) Mahalaukusta lääkeaineet eivät yleensä imeydy merkitsevästi: mahalaukun pinta on lääkeaineen imeytymiselle hankalampi este kuin ohutsuolen nukkainen, laajempi pinta. Erityisesti rasvainen ja myös runsaasti valkuaisaineita sisältävä ruoka voi pysyä mahalaukussa kauan ja pitää siellä myös lääkkeen. Näin ruoka voi estää lääkeaineen kulkua ohutsuoleen ja hidastaa lääkeaineen imeytymistä. Vain poikkeuksellisesti rasvainen ruoka edistää lääkeaineen imeytymistä. Tällainen poikkeus on esimerkiksi griseofulviini. Toisaalta lääkeaine voi indusoida mahalaukun ja myös suolen liian nopeaa tyhjenemistä, jolloin lääkeaine ei ehdi imeytyä toivottua vaikutustaan tuottamaan. Siksi litium on syytä ottaa ruokailun jälkeen: ruoka suojaa ruoansulatuskanavaa litiumin ärsytykseltä ja hidastaa tapahtumia sopivasti. Pelkkä lääkeaineen hitaampi imeytyminen (aineen pitoisuuden huippu seerumissa siirtyy myöhemmäksi: t max suurenee) on kliinisesti merkitsevää vain silloin, kun tarvitaan nopeaa vaikutusta. Kun vaikutus hidastuessaan myös pitkittyy, voi interaktio olla jopa hyödyllinen, kuten litiumin ja ruoan yhteisvaikutuksessa. Kuitenkin hidastuneeseen imeytymiseen liittyy yleensä myös huippupitoisuuden pieneneminen (C max pienenee). Tuolloin vaikuttava lääkeaineen pitoisuus voi jäädä kokonaan saavuttamatta, tai se voi ylittyä vain riittämättömän lyhyeksi ajaksi (taulukko 1). Imeytymisen täydellisyys Ruoka siis yleensä hidastaa, mutta usein myös vähentää lääkeaineiden imeytymistä (taulukko 2). Herkimpiä tälle vaikutukselle ovat lääkeainetta hitaasti vapauttavat»slow release»-,»duretter»- ja»retard»-tyyppiset valmisteet. Muutkin lääkkeen farmaseuttiset ominaisuudet (kidekoko, päällyste- ja muut apuaineet jne.) vaikuttavat. Esimerkiksi teofylliinin imeytymistä ruoka voi vähentää tai lisätä; valmistemuoto ratkaisee interaktion suunnan (Welling 1996). Ruoan sisältämät aineet, esimerkiksi kalsium ja rauta, voivat sitoa lääkeainemolekyylit imeytymättömään muotoon. Näin maitotuotteet vähentävät kalsiumillaan mm. tetrasykliinien, bisfosfonaattien (alendronaatti, etidronaatti, klodronaatti, tiludronaatti) ja fluorokinolonien imeytymistä siinä määrin, että lääkehoito jää tehottomaksi. Maito voi lisäksi suurentaa mahalaukun ph:ta siinä määrin, että ohutsuolessa hajoaviksi tarkoitetut lääkkeet liukenevatkin jo mahalaukussa ja tuhoutuvat (Welling 1996, Williams ym. 1996). Luultavasti myös tumma leipä, puurot ja kananmunat vähentävät sitovalla vaikutuksellaan raudan imeytymistä. Ruoan runsas kuitu voi sitoa lääkeaineita jo ennen imeytymistä ja estää takaisin imeytymistä enterohepaattisessa kierrossa. Ainakin digoksiinista on osoitettu, että hyötyosuus pienenee lähes viidenneksellä, jos potilas ottaa lääkkeen runsaskuituisen ruoan kanssa, verrattuna vähäkuituisen ruoan kanssa ottamiseen (Pletscher ja Peretti 1990). Samoin spironolaktonia kuitu sitoo. Kahvin, vaalean leivän ja liharuoan väitetään lisäävän raudan imeytymistä V. Saano

3 Pysyminen liian pitkään mahalaukussa voi ympäristön happamuuden vuoksi olla lääkeaineelle tuhoisaa. Kuten tunnettua, esimerkiksi bentsyylieli G-penisilliini ei siedä happamuutta. Ruoan aiheuttama jarrutus ja sen myötä lääkkeen pitkään kestävä pysyminen mahalaukussa kompensoituvat osaksi sillä, että ruokamassa suojaa lääkeainetta hapon vaikutukselta (Charman ym. 1997). Vaikka erityisesti rasvainen ruoka hidastaa lääkeaineen pääsyä ohutsuoleen, se toisaalta kiihottaa ruoansulatusnesteiden mm. sapen eritystä. Nämä nesteet edistävät kiinteiden lääkkeiden liukenemista mahassa ja näin nopeuttavat lääkeaineen imeytymistä (Welling 1996). Lääkeaineiden hyötyosuutta muuttavat ruoan vaikutukset eivät rajoitu mahalaukkuun, vaan ravinnon aminohapot voivat estää lääkeaineiden imeytymistä ohutsuolesta kilpailemalla aktiivisesta kuljetuksesta esimerkiksi levodopan kanssa. Lääkeaineiden alttius tällaiselle kilpailulle vaihtelee suuresti: sydämen rytmihäiriöihin käytetyn bidisomidin hyötyosuutta ruoka heikentää mutta disopyramidin ei, vaikka aineet ovat kemialliselta rakenteeltaan lähisukua (Lee ym. 1997). Ruoka ja lääkeaineiden metabolia Taulukko 2. Lääkeaineita, joiden imeytyminen voi vähentyä, kun lääke otetaan ruoan tai maidon kanssa (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Lisätietoja Alendronaatti F pienenee jopa 90 % Amoksisilliini Ampisilliini Asetyylisalisyylihappo Astemitsoli Atenololi F pienenee n. 30 % Atsitromysiini F pienenee jopa 50 % Erytromysiinistearaatti Fenytoiini Flekainidi F pienenee jopa 50 % (maito) Hydralatsiini Isoniatsidi Kaptopriili Kefaleksiini (liuos) Keftibuteeni F pienenee n. 16 % Ketokonatsoli Klodronaatti Klooripromatsiini Levodopa, karbidopa F pienenee runsasproteiinisen ruoan vaikutuksesta Metformiini Metotreksaatti F pienenee n. 15 % Metyylidopa Naprokseeni Norfloksasiini F pienenee n. 50 % (maito ja jogurtti) Parasetamoli Penisilliinit Pravastatiini F pienenee n. 30 % Rifampisiini Siprofloksasiini F pienenee n. 35 % (maito ja jogurtti) Sotaloli F pienenee n. 20 % Sulpiridi Takriini F pienenee n. 20 %, siedettävyys paranee Teofylliini Tetrasykliinit F pienenee n. 35 %, maito vaikuttaa enemmän, siedettävyys paranee Tiludronaatti Tsidovudiini F pienenee n. 50 % Varfariini Verapamiili F = hyötyosuus Ruoan ja lääkkeiden interaktioiden mekanismeista ovat viime vuosina ehkä eniten saaneet huomiota lääkeainemetabolian muutoksiin perustuvat ilmiöt, joihin usein liittyy lääkeaineen hyötyosuuden lisääntyminen (taulukko 3). Monien lääkeaineiden kuten myös etyylialkoholin metaboliassa suolella on merkittävä osuus. Mm. hydralatsiinin, labetalolin, metoprololin ja propranololin niellystä annoksesta suuri osa hajoaa jo suolessa. Ruoka estää tuota metaboliaa, joten lääkeaineannoksesta suurempi osa pääsee verenkiertoon. Näyttävimmästä päästä interaktioita on greippimehun vaikutus lääkeaineiden hyötyosuuteen. Aineksia, joilla greippimehu lisää imeytyneen lääkeaineen määrän jopa 3 9-kertaiseksi, ovat ainakin flavonoidi naringiini ja furanokumariinit. Ne estävät lääkeaineiden oksidatiivista metaboliaa (sytokromi P-450 3A4) ohutsuolessa (Lown ym. 1997). Greipin vaikuttavien aineiden pitoisuudet vaihtelevat suuresti, joten lääkeaineen pitoisuuksien kasvun suuruutta plasmassa ja sen myötä interaktion kliinistä merkitystä on vaikea ennustaa. Kalsiuminsalpaajia, terfenadiinia, syklosporiinia, midatsolaamia ja triatsolaamia ei pidä ottaa greippimehun kanssa. Appelsiinimehu ei lisää ainakaan 1053

4 Taulukko 3. Lääkeaineita, joiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta voi lisääntyä ruoan tai juoman vaikutuksesta (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Alpratsolaami Astemitsoli Danatsoli Dekstropropoksifeeni Diatsepaami Diltiatseemi Erytromysiinietyylisuksinaatti (liuos) Erytromysiiniemäs Felodipiini Fenytoiini Griseofulviini Hydroklooritiatsidi Itrakonatsoli Karbamatsepiini Kefuroksiimi Lisätietoja F jopa kolminkertaistuu Greippimehu voi moninkertaistaa F:n F jopa kolminkertaistuu F lisääntyy sapen erityksen vaikutuksesta Klaritromysiini F lisääntyy % Labetaloli Levodopa F lisääntyy runsaskuituisen ruoan vaikutuksesta 30 % Metoprololi Moklobemidi Nifedipiini Greippimehu voi moninkertaistaa F:n F lisääntyy ruoan vaikutuksesta 20 % Nitrofurantoiini Oksibutyniini Okskarbatsepiini Progesteroni Ruoka voi kaksinkertaistaa F:n Propranololi Syklosporiini Sparfloksasiini Spironolaktoni Teofylliini (»sustained release») Terfenadiini Tramadoli F = hyötyosuus felodipiinin eikä nifedipiinin imeytymistä (Bailey ym. 1991, Ameer ja Weintraub 1997, Lown ym. 1997). Propranololin ja teofylliinin metabolia on runsasproteiinisen ruokavalion aikana merkitsevästi nopeampaa kuin nautittaessa runsaasti hiilihydraatteja (Fagan ym. 1987). Runsasproteiininen, vähähiilihydraattinen ruoka jarruttaa glukuronidaatiota (Pantuck ym. 1991) mutta kiihdyttää muita metaboliareittejä. Siksi kokonaiseliminaatio ei yleensä muutu ruokavaliotyypin mukaan. Vaikka essentiaalisten rasvahappojen saanti onkin lääkeainemetabolialle välttämätöntä, ei runsasrasvainen ruoka tiettävästi muuta lääkeaineiden metaboliaa. Vapaat rasvahapot voivat kylläkin syrjäyttää lääkeaineita plasman proteiinisidoksista ja aiheuttaa lääkeaineen tilapäisen pitoisuushuipun seerumiin ja eliminaation nopeutumisen. Vapaiden rasvahappojen pitoisuus suurenee sekä runsasrasvaisen aterian jälkeen että paaston aikana (Williams ym. 1996). Kaalissa, parsakaalissa ja ruusukaalissa on indolijohdoksia, jotka indusoivat antipyriinin eli fenatsonin oksidaatiota ja nopeuttavat myös parasetamolin metaboliaa. Samoin grillaamisessa syntyy hiilivetyjä, jotka indusoivat em. aineiden ja teofylliinin metaboliaa. Myös metyyliksantiineilla, joita on suklaassa, kahvissa, teessä ja kaakaossa, on vaikutusta metaboliaan: ne näyttävät kilpailevan metaboliasta teofylliinin kanssa hidastaen sen eliminaatiota (Williams ym. 1996). Paasto ja vegetarismi tuskin muuttavat merkitsevästi lääkeaineiden metaboliaa. Myöskään tahaton ravinnonpuutos, ellei kyseessä ole muutenkin vaarallisen voimallinen nälkiintyminen, ei näytä muuttavan lääkeaineiden metaboliaa. Kuitenkin painon väheneminen on syytä ottaa huomioon lääkeaineen annostelussa. Samoin on muistettava K-vitamiinin saannin muutokset antikoagulanttihoitoa saavien potilaiden osalta, jos he siirtyvät pelkkään kasviruokavalioon (Williams ym. 1996). Ravinto ja lääkeaineiden erittyminen virtsaan Virtsan happamuuden muuttuminen on mekanismi, jonka voi odottaa vaikuttavan lääkeaineiden eliminaatioon. Vihannekset, sitrushedelmät ja runsas maitotuotteiden käyttö tekevät virtsan alkaliseksi, jolloin primaarivirtsaan erittyneet heikot hapot reabsorboituvat verenkiertoon niukasti (Pletscher ja Peretti 1990). Leipä, liha, kala, kana ja munaruoat puolestaan happamoivat virtsan, jolloin heikkojen happojen eritys hidastuu ja heikkojen emästen eritys nopeutuu V. Saano

5 Runsas natriumin ja kaliumin saanti puolestaan nopeuttaa litiumin eliminaatiota. Natriumin niukkuus voimistaa litiumin reabsorptiota munuaisissa; tämä voi johtaa myrkyllisiin litiumpitoisuuksiin (Bennett 1997). Lääkkeet ja alkoholi Vaikka alkoholi ei olisikaan käyttäjänsä pääasiallinen ravinto, ovat interaktiot mahdollisia jo pienten, esimerkiksi ruokailun yhteydessä nautittavien alkoholimäärien takia. Toisaalta on syytä lievittää turhia pelkoja lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista: viinilasillinen ei esimerkiksi estä antibioottihoidon onnistumista, kunhan varotaan metronidatsolin yhteydessä joskus ilmenevää»antabusreaktiota». Jos alkoholi on suuressa nestemäärässä, pääsee siihen liuennut lääkeaine nopeasti ohutsuoleen ja siellä kontaktiin laajan limakalvopinnan kanssa. Tämä lupaa nopeaa imeytymistä verenkiertoon. Kuitenkin hyvin runsas nestemäärä, varsinkin jos kyseessä on limakalvoa ärsyttävän väkevä alkoholijuoma, voi sulkea mahanportin, ja lääkeaineen vaikutus viivästyy tai juomisen johtaessa oksentamiseen estyy. Jo kohtuullisina pidetyt alkoholimäärät ovat maksalle suuria, joten etanolin hajotus siirtyy ensimmäisen asteen metaboliasta nolla-asteen metabolian eli saturaatiometabolian puolelle. Alkoholin juomisen aiheuttama maksan akuutti kuormitustila hidastaa lääkeaineiden metaboliaa, voimistaen ja pitkittäen näin lääkkeiden aineiden vaikutusta. Mm. tolbutamidin, fenytoiinin, varfariinin ja parasetamolin eliminaatio hidastuu alkoholin vaikutuksesta (Hoyumpa ja Schenker 1982, Lieber 1994). Erityisesti väsyttävien lääkeaineiden osalta interaktio on potentiaalisesti vaarallinen, koska mukana on vielä keskushermostossa tapahtuva sedaatiota voimistava yhteisvaikutus. Alkoholin metaboliset interaktiot lääkeaineiden kanssa eivät yleensä ja pelkästään liity alkoholidehydrogenaasin saturoitumiseen, vaan interaktiomekanismeja on ainakin tusina (Thomas 1995). Päivittäin alkoholia runsaahkosti käyttävien maksan toiminta on indusoitunut, joten heidän lääkeainemetaboliansa vaihtelee hidastuneen (akuutin käytön yhteydessä) ja nopeutuneen (ei alkoholia veressä, jolloin vallitsee»metabolinen lääkeainetoleranssi») välillä. Maksan vajaatoimintaan ja kirroosiin johtanut pitkäaikainen yletön alkoholin käyttö romahduttaa myös lääkeaineiden metaboloinnin kyvyn. Interaktiot lääkevaikutuksessa Ravinto muuttaa harvoin lääkeaineiden farmakodynamiikkaa. Joskus yhteisvaikutusta voidaan ennakoida lääkeaineen vaikutusmekanismin perusteella. K-vitamiinia runsaasti sisältävien ainesten kuten maksan tai vihreiden vihannesten runsas saanti estää K-vitamiinin antagonistin varfariinin vaikutusta. Äkillinen siirtyminen terveelliseen kasvisruokavalioon voi antikoagulanttihoidon aikana johtaa veritulpan muodostumiseen. Erityisesti on mainittu avokado-hedelmän runsaan syönnin estävän varfariinin antikoagulanttivaikutusta (Wells ym. 1994). Lakritsia jotkut syövät runsaasti, jopa kg päivässä. Lakritsijuurella on farmakologisia vaikutuksia: se on laajalti käytetty yrttilääke japanilaisessa Kampo-medisiinassa. Juuren glykyrritsiinihappo mm. vähentää virtsan eritystä ja vaikuttaa mineralokortikoidien tavoin. Sen runsas syönti nostaa verenpainetta ja muuttaa veren kaliumpitoisuutta aiheuttaen näin verenpainelääkityksen epäonnistumisen. Kauan kypsytetty juusto, kanan maksa, härkäpavut, hiivauutteet, chiantiviini ja oluet sisältävät tyramiinia ja fenyylietyyliamiinia, jotkut dopamiiniakin. Aiemmin käytössä olleet monoamiinioksidaasin (MAO) epäspesifiset estäjät hidastavat kyseisten amiinien hajoamista, joten verenpaine nousee; interaktio voi olla hengenvaarallinen. Yhteisvaikutus on tässäkin tavallaan farmakokineettinen, tosin ravinnon sisältämien aineiden kinetiikkaan kohdistuva. Saman interaktion mahdollisuus on myös käytettäessä nialamidia, isoniatsidia ja prokarbatsiinia. Spesifinen MAO-B:n estäjä selegiliini ei aiheuta vastaavaa interaktiota, eikä myöskään reversiibelisti MAO-A:ta estävä moklobemidi ole tuottanut suuria ongelmia tyramiinipitoisen ruoan kanssa otettuna. Varovaisuuteen kuitenkin kehotetaan (Livingstone ja Livingstone 1996). 1055

6 Kliininen merkitys Selvien, kattavien yleissääntöjen antaminen ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten varalle on osoittautunut mahdottomaksi: vaikuttavia tekijöitä on liian paljon (Welling 1996). Ruoan ja lääkeaineiden yhteisvaikutukset tunnetaan yhä puutteellisesti, vaikka uusia lääkeaineita sisältävien lääkevalmisteiden myyntiluvan dokumentaatioon kuuluu nykyisin myös ruoan vaikutuksen tutkiminen imeytymisen nopeuden ja täydellisyyden osalta. Aiemmin imeytymistutkimukset tehtiin vain paastonneille terveille vapaaehtoisille. Vaikka haitallisten interaktioiden mahdollisuuksia on paljon, niiden käytännön merkitys lienee melko vähäinen. Kurfees ja Dotson (1987) tutkivat yli 60-vuotiaita amerikkalaisia, jotka käyttivät runsaasti lääkkeitä. Vaikka tutkimusjaksolla todettiin olleen 310 mahdollisuutta lääkityksen ja ravitsemuksen interaktioon, ei yhtään vakavaa seuraamusta ilmennyt. Niinpä lääkärin olisi tunnettava ne harvat lääkkeet, joiden käyttöä aloitettaessa potilasta on varoitettava ruokaan liittyvistä kliinisesti merkityksellisistä yhteisvaikutuksista. Kaikkien lääkkeillä hoidettavien potilaiden elämää ei pidä tehdä turhan monimutkaiseksi eikä rajoittaa monipuolista ravitsemusta yhteisvaikutusten pelossa. Hieman suurempaa joukkoa potilaita on syytä pitää silmällä ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten varalta. Sellaisia potilaita ovat useita lääkkeitä yhtä aikaa, jatkuvasti ja suuria annoksia käyttävät, erikoisruokavaliota noudattavat, syömishäiriöiset, alkoholistit, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa potevat ja vaikeasti alipainoiset (Thomas 1995). On lisäksi muistettava, että ravitsemuksen ja lääkityksen interaktio on usein hyödyllinen, ja sitä voi käyttää potilaan eduksi. Esimerkiksi doksisykliini ja litium ovat parhaiten siedettäviä, kun ne otetaan ruoan kanssa. Tyhjään mahaan otettuina molemmat aiheuttavat varsin usein haittoja, doksisykliini mahakipua, pahoinvoinnin tunnetta ja oksentelua, litium ripulia. Jos jatkuvasti käytettävä lääkitys säädetään potilaalle sopivaksi, olisi hyvä, että lääke otettaisiin aina ruokailuun nähden samaan aikaan. Esimerkiksi digoksiini- tai varfariinilääkitys saadaan näin sujumaan hyvin riippumatta siitä, vaikuttaako ruoka imeytymiseen. Ajoitus on tärkeää myös pyrittäessä lääkeaineen pitoisuusmäärityksillä säätämään pitkäaikaista, säännöllisesti otettavaa lääkitystä optimimäärään. Tuolloin on otettava huomioon ruokailun ajoitus ennen ja jälkeen sen lääkkeenottokerran, jonka jälkeen verinäyte otetaan. Ravinnon ja lääkeaineen interaktion vuoksi tilapäisesti suureksi tai pieneksi tullut pitoisuus voi aiheuttaa kauaskantoiset seuraukset. Silloinkin, kun ruoka ja lääke eivät farmakokineettisen interaktion takia sovi yhteen, riittää yleensä, että lääke otetaan kahta tuntia ennen ruokailua. Ruokailun jälkeen pitäisi aikavälin olla mielellään hieman pitempi sitä suuremmalla syyllä, mitä raskaampi nautittu ateria on ollut. Mieluiten lääke otetaan ennen ruokailua, elleivät lääkkeen ominaisuudet muuta edellytä. Suun kautta otettava lääke on hyvä ottaa nesteen kanssa. Juomaksi ei turvallisuussyistä sovi greippimehu eikä alkoholipitoinen neste, eikä lääke aina toimi hyvin myöskään maitoryypyn kyytipoikana. Kirjallisuutta Ameer B, Weintraub R A. Drug interactions with grapefruit juice. Clin Pharmacokinet 1997; 33: Bailey D G, Spence J D, Munoz C, ym. Interaction of citrus juices with felodipine and nifedipine. Lancet 1991; 337: Bennett W M. Drug interactions and consequences of sodium restriction. Am J Clin Nutr 1997; 65 (2 Suppl): 678S 781S. Charman W N, Porter C J, Mithani S, ym. Physiochemical and physiological mechanisms for the effects of food on drug absorption: the role of lipids and ph. J Pharm Sci 1997; 86: Fagan T C, Walle T, Oxmann M J, ym. Increased clearance of propranolol and theophylline by high-protein compared with high-carbohydrate diet. Clin Pharmacol Ther 1987; 41: Hatchcock J N. Metabolic mechanisms of drug-nutrient interactions. Federation Proc 1985; 44: Hoyumpa A M, Schenker S. Major drug interactions: effect of liver disease, alcohol, and malnutrition. Annu Rev Med 1982; 33: Lee K H, Xu G X, Schoenhard G L, ym. Mechanisms of food effects of structurally related antiarrhythmic drugs, disopyramide and 1056 V. Saano

7 bidisomide in the rat. Pharm Res 1997; 14: Lieber C S: Mechanism of ethanol-drug-nutrition interactions. Clin Toxicol 1994; 32: Livingston M G, Livingston H M: Monoamine oxidase inhibitors. An update on drug interactions. Drug Saf 1996; 14: Lown K S, Bailey D G, Fontana R J, ym. Grapefruit juice increases felodipine oral availability in humans by decreasing intestinal CYP3A protein expression. J Clin Invest 1997; 99: Kurfees J F, Dotson R L. Drug interactions in the elderly. J Fam Pract 1987; 25: Pantuck E J, Pantuck C B, Kappas A, ym. Effects of protein and carbohydrate content of diet on drug conjugation. Clin Pharmacol 1991; 50: Pletscher W, Peretti E. Beeinflussung der Arzneimittelwirkung durch Nahrungseinnahme. Pharm Acta Helv 1990; 65: Thomas J A. Drug-nutrient interactions. Nutr Rev 1995; 53: Welling P G. Effects of food on drug absorption. Annu Rev Nutr 1996; 16: Wells P S, Holbrook A M, Crowther N R, ym. Interactions of warfarin with drugs and food. Ann Intern Med 1994; 121: Williams L, Hill D P, Davis J A, ym. The influence of food on the absorption and metabolism of drugs: an update. Eur J Drug Metab Pharmacokin 1996; 213: VEIJO SAANO, dosentti, ylilääkäri Lääkelaitos PL Helsinki 1057

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä Page 1 of 9 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä hallittavissa Pentti J. Neuvonen Vain osa lääkkeiden yhteisvaikutuksista on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeitä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBO MEDICINALIS 250 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 250 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Suomen vanhin urheilujuoma, joka kehitettiin 80-luvulla. Alun perin Suomen suurimman virvoitusjuomien

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

KATSAUS. Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset. Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö

KATSAUS. Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset. Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö KATSAUS Lääkeaineiden ongelmalliset yhteisvaikutukset Pertti J. Neuvonen ja Kari Kivistö Lääkkeiden kliinisesti tärkeiden yhteisvaikutusten esiintymisessä on suuria potilaskohtaisia eroja. Vaarallisia

Lisätiedot

perustettu vuonna 1927

perustettu vuonna 1927 perustettu vuonna 1927 RAVINNON MERKITYS Ravinto ja liikunta Kova liikuntaharrastus yhdessä puutteellisen ruokavalion kanssa voi olla riski kasvulle, kehitykselle ja terveydelle!!! Energian riittämättömän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletti 175 mg: pyöreä, valkoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T.

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletti 175 mg: pyöreä, valkoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nuelin Depot 175 mg depottabletit Nuelin Depot 250 mg depottabletit Nuelin Depot 350 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 depottabletti sisältää

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset

Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset Päivi Laurila On yhä tavallisempaa, että leikkaukseen tulevalla potilaalla on leikkaukseen johtaneen sairauden lisäksi useita muita perussairauksia. Näiden sairauksien

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Magnesiumsulfaatti infuusiokonsentraattia

Lisätiedot

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MIKÄ ON MONILÄÄKITYSTÄ? Tutkimukset 5 tai yli 10 tai yli runsas

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ummetus, liikahappoisuuteen liittyvät mahavaivat, gastriitti, maha- ja pohjukaissuolihaava, meteorismi.

VALMISTEYHTEENVETO. Ummetus, liikahappoisuuteen liittyvät mahavaivat, gastriitti, maha- ja pohjukaissuolihaava, meteorismi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Magnesiamaito 82,5 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra oraalisuspensiota sisältää magnesiumhydroksidipastaa vastaten

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 3 grammaa diosmektiittiä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Farmakokinetiikan perusteita

Farmakokinetiikan perusteita Farmakokinetiikan perusteita Pekka Rauhala Lokakuu 2013 Farmakologian perusteet Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8/9 painos, 2012/2013 Kappaleet 1-6 ja 11 Luennoilla esille tulevat asiat PBL-tapauksissa käsiteltävät

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cartexan 400 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiininatriumsulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia PIKAOPAS Kysymyksiä ja vastauksia K: Mikä ja mihin käyttötarkoitukseen Acetium on? V: Acetium on tarkoitettu karsinogeenisen asetaldehydin sitomiseen paikallisesti mahasta ihmisillä, jotka kuuluvat asetaldehydialtistuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Galieve Peppermint purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää: Natriumalginaatti 250 mg Natriumvetykarbonaatti 133,5 mg Kalsiumkarbonaatti

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Kari Raaska, LT Psykiatrian ja kliinisen farmakologian el Ylilääkäri HySHA:n psykiatrian ty Biomedicum 2014-12-2 Tupakointi ja lääkeinteraktiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. CARBOMIX -rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. CARBOMIX -rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBOMIX -rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 50 g/annospullo Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Sylvi 96 v Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2013 Glaukooma: timololi 1 tippa x 2 RR-tauti: hydroklooritiatsidi 25mg x2, (diureetista virtsan karkailua, minkä vuoksi Sylvi otti lääkettä

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke Pellavansiemenen terveysvaikutukset Kooste Lähteenä käytetty artikkelia TarpilaA, WennbergT. TarpilaS: Flaxseedas a functionalfood. Current Topics in Neutraceutical Research 2005 (3);3:167-188 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

100 mg. (Ks. myös kohta 4.4. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimenpiteet.)

100 mg. (Ks. myös kohta 4.4. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimenpiteet.) 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI GAVISCON oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää: Natriumalginaatti Aluminiumhydroksidigeeli (10 % Al 2 O 3 ) Natriumvetykarbonaatti

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

TIETOISKU RAUDASTA. Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset

TIETOISKU RAUDASTA. Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset TIETOISKU RAUDASTA Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset Yleistä raudasta Tärkein tehtävä elimistössä on hapen kuljetus Puutoksen oireita: väsymys, kalpeus, heikentynyt

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011

Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Vanhusten lääkehoidon turvallisuus 14.9.2011 Sisältö Yleistä vanhusten lääkityksestä Iäkkäillä vältettävät ja sopimattomat lääkkeet Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääketurvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ongelmatilanteet: potilastapauksia 6.5.2015 Mikko Niemi Hy/Kliininen farmakologia Potilastapaus 8. 30 v. nainen on lomamatkalla Afrikassa. Hän saa ripulin, johon annetaan

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys mikonatsolille, muille imidatsolijohdannaisille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys mikonatsolille, muille imidatsolijohdannaisille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktarin 20 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää mikonatsolinitraattia 20 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Paula Timonen Proviisori LHKA Toimitusjohtaja Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Käsiteltävät aiheet Miksi iäkkäät ovat erityisryhmä? Miten ikä tulee ottaa huomioon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Jauhe Valmisteen kuvaus: valkoinen jauhe

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Annosteluväli riippuu oireista ja enimmäisvuorokausiannoksesta. Älä kuitenkaan koskaan ota tabletteja useammin kuin 6 tunnin välein.

Annosteluväli riippuu oireista ja enimmäisvuorokausiannoksesta. Älä kuitenkaan koskaan ota tabletteja useammin kuin 6 tunnin välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paramax Comp 500 mg/65 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 500 mg parasetamolia ja 65 mg kofeiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LÄÄKEAINEET YMPÄRISTÖSSÄ

LÄÄKEAINEET YMPÄRISTÖSSÄ LÄÄKEAINEET YMPÄRISTÖSSÄ Niina Vieno, TkT Vesialan asiantuntijapalvelut Kolme pääasiallista lähdettä Niina Vieno 2 Lääkeaineen erittyminen elimistöstä muuttumattomana 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Esofagiitti 1 poretabletti (1 g) 3 4 kertaa vuorokaudessa aterioiden välillä ja ennen nukkumaanmenoa.

VALMISTEYHTEENVETO. Esofagiitti 1 poretabletti (1 g) 3 4 kertaa vuorokaudessa aterioiden välillä ja ennen nukkumaanmenoa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Antepsin 1 g poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 1 g sukralfaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: sorbitoli, jota

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

VIIKKO 7. Ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä. Kotitehtävä

VIIKKO 7. Ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä. Kotitehtävä VIIKKO 7 Ravitsemuksen erityiskysymyksiä Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä Kotitehtävä ENNEN ALOITUSTA VIIKKO 7 Miten viikkotehtävä meni? Onnistumiset? Missä voisi tehdä

Lisätiedot

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kaisa Härmälä Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Lähellä tuotettua. Sesongin mukaista. Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio Oliiviöljy

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Tulehduksen ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa luusto-lihassairauksissa koirilla.

Tulehduksen ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa luusto-lihassairauksissa koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 1,5 mg/ml oraalisuspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 1,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa

LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa LÄÄKEAINEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET Interaktio ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa ja Kuusankosken I apteekissa Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Neste- ja elektrolyyttihukka esim. leikkauksen, trauman tai palovammojen yhteydessä.

VALMISTEYHTEENVETO. Neste- ja elektrolyyttihukka esim. leikkauksen, trauman tai palovammojen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ringer-acetat Fresenius Kabi, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 000 ml infuusionestettä sisältää: Natr. chlorid. 5,9 g Natr. acet.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällystetty tabletti sisältää 30 mg nimodipiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Asiasisältö Keskeisyys Taso 1 2 3 A B C 1 Autonomisen hermoston farmakologia 1.1 Parasympatomimeetit

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Raskaana oleville raudanpuutteen ehkäisyyn 1 tabletti vuorokaudessa ja raudanpuuteanemian hoitoon 1 tabletti aamulla ja illalla.

VALMISTEYHTEENVETO. Raskaana oleville raudanpuutteen ehkäisyyn 1 tabletti vuorokaudessa ja raudanpuuteanemian hoitoon 1 tabletti aamulla ja illalla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duroferon 100 mg Fe 2+ depottabletti (Duretter ) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 depottabletti sisältää ferrosulfaattia, joka vastaa 100 mg Fe 2+. Täydellinen

Lisätiedot

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti ELINTAPANEUVONTA EHKÄISEE MUISTIHÄIRIÖITÄ MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY ALKAA JO KOHDUSSA Riittävä ravitsemus raskausaikana

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

Farmakokinetiikan perusteita. Pekka Rauhala, LKT, Medicum, Farmakologian osasto

Farmakokinetiikan perusteita. Pekka Rauhala, LKT, Medicum, Farmakologian osasto Farmakokinetiikan perusteita Pekka Rauhala, LKT, Medicum, Farmakologian osasto 16.8.2017 Farmakologia Kuinka lääkeaineet vaikuttavat elimistössä ja mitä seikkoja on otettava huomioon lääkkeitä käytettäessä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fludent 0,25mg F- imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia määrän, joka vastaa 0,25 mg:aa fluoridia. Yksi

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö Tiedosta hyvinvointia 1 Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -seminaari Lääkelaitos Tiedosta hyvinvointia 2 Tavoite Tarkastella raskaudenaikaisen lääkkeiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Tempora vet 50 mg purutabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Spironolaktoni 50 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Lääkkeiden turvallisuus

Lääkkeiden turvallisuus Lääkkeiden turvallisuus Lääke tulee markkinoille Myyntiluvan saamiseksi turvallisuus ja tehokkuus on osoitettava Haittavaikutusrekisteri Fimea ylläpitää lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä Ilmoituksia

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA Jouni Ahonen, proviisori, FaT, LHKA KYSin apteekki ja Lääkekoulutus ja Konsultaatio Jouni Ahonen Oy Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Kuopio 2015 1 SYÖPÄPOTILAAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 5 mg, tabletti kissoille ja koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 5 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot