Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon"

Transkriptio

1 KATSAUS Veijo Saano Ruoka vaikuttaa lääkehoitoon hoitomyöntyvyydestä lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeihin ja metaboliaan asti. Ruokailu voi edistää lääkehoidon onnistumista mm. siksi, että lääke muistetaan ottaa aina samaan aikaan, ruokailun yhteydessä. Ruoan sisältämät ainekset voivat muunnella lääkeaineiden vaikutuksia. Yleensä se tapahtuu farmakokineettisillä, joskus myös farmakodynaamisilla mekanismeilla. Tavallisinta lienee lääkeaineen imeytymisen hidastuminen ja väheneminen ruoan vaikutuksesta. Toisin kuin aiemmin ajateltiin, farmakokineettiset interaktiot eivät koske vain lääkeaineen imeytymistä. Ruoan ja juoman vaikutukset lääkehoitoon ovat ruvenneet näyttämään aiempaa yleisemmiltä. Vaikutelma voi olla todenmukainen muun muassa siksi, että nykyisin käytetään paljon farmakokineettiseltä käyttäytymiseltään hienoviritettyjä lääkemuotoja. Niiden toimivuus kärsii helposti häiritsevistä tekijöistä. On jopa ehdotettu, että olisi puhuttava mieluummin lääkemuotojen ja ravinnon kuin lääkeaineiden ja ravinnon yhteisvaikutuksista (Welling 1996). Uusien lääkeaineiden vaikutusmekanismit ovat spesifisempiä kuin aiemmin käytössä olleiden. Ruoan aiheuttama muutos uuden aineen ainoassa vaikutusmekanismissa muuttaa myös kliinistä vastetta todennäköisemmin kuin vanhoja, useilla mekanismeilla vaikuttavia aineita käytettäessä. Kuitenkin myös uusien aineiden ja ravinnon interaktiot syntyvät yleensä usealla mekanismilla. Nämä mekanismit voivat kumota toisiaan, joten jokainen interaktio ei johda kliinisesti merkitykselliseen tapahtumaan. Vaikka karttuvat tietomme lääkeaineiden kinetiikasta ja vaikutusmekanismeista selittävät yhä hienosyisemmin ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia, on muistettava myös maanläheiset interaktiot, jotka liittyvät potilaan välittömiin kokemuksiin. Jos lääkkeen voi niellä vain sen pahan maun peittävän ruoan kanssa, on siinäkin kyseessä interaktio, onneksi hyödyllinen. Mielenkiintoa ruoan ja lääkkeiden kliinisiä interaktioita kohtaan lisää myös vierasaineiden metaboliaa koskevan tiedon syventyminen: kun tiedetään, mitä etsiä, löydetään yhä vaikeammin todettavia yhteisvaikutuksia. Ruoan ja lääkeaineiden keskinäisten vaikutusten tutkimus yltää näin lopulta myös parenteraalisten antotapojen puolelle, vaikka interaktionäytelmän pääosassa ovat edelleen suun kautta otettavat lääkkeet. Lääkeaineiden imeytymisen nopeus Melkein poikkeuksetta lääkeaineen imeytyminen on nopeinta ja täydellisintä silloin, kun maha on lääkkeen sinne tullessa tyhjä. Tämä pätee varsinkin, jos lääke otetaan tutun ohjeen mukaisesti nesteen kera. Nestettä saa olla reilustikin, ei kuitenkaan ravintopitoista nestettä vaan mieluiten vettä (Welling 1996). Veden kanssa nieltynä kiinteäkin lääkevalmiste hajoaa nopeasti, liukenee mahan nesteisiin, ja vaikuttava aine pääsee siirtymään varsinaiseen imeytymispaikkaansa ohutsuoleen. Duodecim 114: ,

2 Taulukko 1. Lääkeaineita, joiden imeytyminen voi hidastua, kun lääke otetaan ruoan kanssa (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Lisätietoja ruoan vaikutuksesta Asetyylisalisyylihappo Kefaklori C max pienenee n. 50 % Kefaleksiini C max pienenee n. 50 % Diklofenaakki C max pienenee 0 40 % (riippuu valmistemuodosta), t max 2 6 Erytromysiiniasistraatti Ruoka aiheuttaa suurta yksilöllistä vaihtelua imeytymisnopeuteen Famotidiini Furosemidi Glipitsidi Hydralatsiini C max pienenee jopa 80 % Ibuprofeeni Kipua lievittävä vaikutus voi viivästyä Isosorbidi-5-mononitraatti Lorakarbefi C max pienenee n. 50 %, t max kaksinkertaistuu Metronidatsoli Nifedipiini C max pienenee lähes 50 % Parasetamoli Rifabutiini Simetidiini Tratsodoni Tsidovudiini C max pienenee % C max = lääkeaineen huippupitoisuus seerumissa, t max = huippupitoisuuden ajankohta (tuntia lääkkeen ottamisesta) Mahalaukusta lääkeaineet eivät yleensä imeydy merkitsevästi: mahalaukun pinta on lääkeaineen imeytymiselle hankalampi este kuin ohutsuolen nukkainen, laajempi pinta. Erityisesti rasvainen ja myös runsaasti valkuaisaineita sisältävä ruoka voi pysyä mahalaukussa kauan ja pitää siellä myös lääkkeen. Näin ruoka voi estää lääkeaineen kulkua ohutsuoleen ja hidastaa lääkeaineen imeytymistä. Vain poikkeuksellisesti rasvainen ruoka edistää lääkeaineen imeytymistä. Tällainen poikkeus on esimerkiksi griseofulviini. Toisaalta lääkeaine voi indusoida mahalaukun ja myös suolen liian nopeaa tyhjenemistä, jolloin lääkeaine ei ehdi imeytyä toivottua vaikutustaan tuottamaan. Siksi litium on syytä ottaa ruokailun jälkeen: ruoka suojaa ruoansulatuskanavaa litiumin ärsytykseltä ja hidastaa tapahtumia sopivasti. Pelkkä lääkeaineen hitaampi imeytyminen (aineen pitoisuuden huippu seerumissa siirtyy myöhemmäksi: t max suurenee) on kliinisesti merkitsevää vain silloin, kun tarvitaan nopeaa vaikutusta. Kun vaikutus hidastuessaan myös pitkittyy, voi interaktio olla jopa hyödyllinen, kuten litiumin ja ruoan yhteisvaikutuksessa. Kuitenkin hidastuneeseen imeytymiseen liittyy yleensä myös huippupitoisuuden pieneneminen (C max pienenee). Tuolloin vaikuttava lääkeaineen pitoisuus voi jäädä kokonaan saavuttamatta, tai se voi ylittyä vain riittämättömän lyhyeksi ajaksi (taulukko 1). Imeytymisen täydellisyys Ruoka siis yleensä hidastaa, mutta usein myös vähentää lääkeaineiden imeytymistä (taulukko 2). Herkimpiä tälle vaikutukselle ovat lääkeainetta hitaasti vapauttavat»slow release»-,»duretter»- ja»retard»-tyyppiset valmisteet. Muutkin lääkkeen farmaseuttiset ominaisuudet (kidekoko, päällyste- ja muut apuaineet jne.) vaikuttavat. Esimerkiksi teofylliinin imeytymistä ruoka voi vähentää tai lisätä; valmistemuoto ratkaisee interaktion suunnan (Welling 1996). Ruoan sisältämät aineet, esimerkiksi kalsium ja rauta, voivat sitoa lääkeainemolekyylit imeytymättömään muotoon. Näin maitotuotteet vähentävät kalsiumillaan mm. tetrasykliinien, bisfosfonaattien (alendronaatti, etidronaatti, klodronaatti, tiludronaatti) ja fluorokinolonien imeytymistä siinä määrin, että lääkehoito jää tehottomaksi. Maito voi lisäksi suurentaa mahalaukun ph:ta siinä määrin, että ohutsuolessa hajoaviksi tarkoitetut lääkkeet liukenevatkin jo mahalaukussa ja tuhoutuvat (Welling 1996, Williams ym. 1996). Luultavasti myös tumma leipä, puurot ja kananmunat vähentävät sitovalla vaikutuksellaan raudan imeytymistä. Ruoan runsas kuitu voi sitoa lääkeaineita jo ennen imeytymistä ja estää takaisin imeytymistä enterohepaattisessa kierrossa. Ainakin digoksiinista on osoitettu, että hyötyosuus pienenee lähes viidenneksellä, jos potilas ottaa lääkkeen runsaskuituisen ruoan kanssa, verrattuna vähäkuituisen ruoan kanssa ottamiseen (Pletscher ja Peretti 1990). Samoin spironolaktonia kuitu sitoo. Kahvin, vaalean leivän ja liharuoan väitetään lisäävän raudan imeytymistä V. Saano

3 Pysyminen liian pitkään mahalaukussa voi ympäristön happamuuden vuoksi olla lääkeaineelle tuhoisaa. Kuten tunnettua, esimerkiksi bentsyylieli G-penisilliini ei siedä happamuutta. Ruoan aiheuttama jarrutus ja sen myötä lääkkeen pitkään kestävä pysyminen mahalaukussa kompensoituvat osaksi sillä, että ruokamassa suojaa lääkeainetta hapon vaikutukselta (Charman ym. 1997). Vaikka erityisesti rasvainen ruoka hidastaa lääkeaineen pääsyä ohutsuoleen, se toisaalta kiihottaa ruoansulatusnesteiden mm. sapen eritystä. Nämä nesteet edistävät kiinteiden lääkkeiden liukenemista mahassa ja näin nopeuttavat lääkeaineen imeytymistä (Welling 1996). Lääkeaineiden hyötyosuutta muuttavat ruoan vaikutukset eivät rajoitu mahalaukkuun, vaan ravinnon aminohapot voivat estää lääkeaineiden imeytymistä ohutsuolesta kilpailemalla aktiivisesta kuljetuksesta esimerkiksi levodopan kanssa. Lääkeaineiden alttius tällaiselle kilpailulle vaihtelee suuresti: sydämen rytmihäiriöihin käytetyn bidisomidin hyötyosuutta ruoka heikentää mutta disopyramidin ei, vaikka aineet ovat kemialliselta rakenteeltaan lähisukua (Lee ym. 1997). Ruoka ja lääkeaineiden metabolia Taulukko 2. Lääkeaineita, joiden imeytyminen voi vähentyä, kun lääke otetaan ruoan tai maidon kanssa (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Lisätietoja Alendronaatti F pienenee jopa 90 % Amoksisilliini Ampisilliini Asetyylisalisyylihappo Astemitsoli Atenololi F pienenee n. 30 % Atsitromysiini F pienenee jopa 50 % Erytromysiinistearaatti Fenytoiini Flekainidi F pienenee jopa 50 % (maito) Hydralatsiini Isoniatsidi Kaptopriili Kefaleksiini (liuos) Keftibuteeni F pienenee n. 16 % Ketokonatsoli Klodronaatti Klooripromatsiini Levodopa, karbidopa F pienenee runsasproteiinisen ruoan vaikutuksesta Metformiini Metotreksaatti F pienenee n. 15 % Metyylidopa Naprokseeni Norfloksasiini F pienenee n. 50 % (maito ja jogurtti) Parasetamoli Penisilliinit Pravastatiini F pienenee n. 30 % Rifampisiini Siprofloksasiini F pienenee n. 35 % (maito ja jogurtti) Sotaloli F pienenee n. 20 % Sulpiridi Takriini F pienenee n. 20 %, siedettävyys paranee Teofylliini Tetrasykliinit F pienenee n. 35 %, maito vaikuttaa enemmän, siedettävyys paranee Tiludronaatti Tsidovudiini F pienenee n. 50 % Varfariini Verapamiili F = hyötyosuus Ruoan ja lääkkeiden interaktioiden mekanismeista ovat viime vuosina ehkä eniten saaneet huomiota lääkeainemetabolian muutoksiin perustuvat ilmiöt, joihin usein liittyy lääkeaineen hyötyosuuden lisääntyminen (taulukko 3). Monien lääkeaineiden kuten myös etyylialkoholin metaboliassa suolella on merkittävä osuus. Mm. hydralatsiinin, labetalolin, metoprololin ja propranololin niellystä annoksesta suuri osa hajoaa jo suolessa. Ruoka estää tuota metaboliaa, joten lääkeaineannoksesta suurempi osa pääsee verenkiertoon. Näyttävimmästä päästä interaktioita on greippimehun vaikutus lääkeaineiden hyötyosuuteen. Aineksia, joilla greippimehu lisää imeytyneen lääkeaineen määrän jopa 3 9-kertaiseksi, ovat ainakin flavonoidi naringiini ja furanokumariinit. Ne estävät lääkeaineiden oksidatiivista metaboliaa (sytokromi P-450 3A4) ohutsuolessa (Lown ym. 1997). Greipin vaikuttavien aineiden pitoisuudet vaihtelevat suuresti, joten lääkeaineen pitoisuuksien kasvun suuruutta plasmassa ja sen myötä interaktion kliinistä merkitystä on vaikea ennustaa. Kalsiuminsalpaajia, terfenadiinia, syklosporiinia, midatsolaamia ja triatsolaamia ei pidä ottaa greippimehun kanssa. Appelsiinimehu ei lisää ainakaan 1053

4 Taulukko 3. Lääkeaineita, joiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta voi lisääntyä ruoan tai juoman vaikutuksesta (Hatchcock 1985, Welling 1996, Williams ym. 1996). Lääkeaine Alpratsolaami Astemitsoli Danatsoli Dekstropropoksifeeni Diatsepaami Diltiatseemi Erytromysiinietyylisuksinaatti (liuos) Erytromysiiniemäs Felodipiini Fenytoiini Griseofulviini Hydroklooritiatsidi Itrakonatsoli Karbamatsepiini Kefuroksiimi Lisätietoja F jopa kolminkertaistuu Greippimehu voi moninkertaistaa F:n F jopa kolminkertaistuu F lisääntyy sapen erityksen vaikutuksesta Klaritromysiini F lisääntyy % Labetaloli Levodopa F lisääntyy runsaskuituisen ruoan vaikutuksesta 30 % Metoprololi Moklobemidi Nifedipiini Greippimehu voi moninkertaistaa F:n F lisääntyy ruoan vaikutuksesta 20 % Nitrofurantoiini Oksibutyniini Okskarbatsepiini Progesteroni Ruoka voi kaksinkertaistaa F:n Propranololi Syklosporiini Sparfloksasiini Spironolaktoni Teofylliini (»sustained release») Terfenadiini Tramadoli F = hyötyosuus felodipiinin eikä nifedipiinin imeytymistä (Bailey ym. 1991, Ameer ja Weintraub 1997, Lown ym. 1997). Propranololin ja teofylliinin metabolia on runsasproteiinisen ruokavalion aikana merkitsevästi nopeampaa kuin nautittaessa runsaasti hiilihydraatteja (Fagan ym. 1987). Runsasproteiininen, vähähiilihydraattinen ruoka jarruttaa glukuronidaatiota (Pantuck ym. 1991) mutta kiihdyttää muita metaboliareittejä. Siksi kokonaiseliminaatio ei yleensä muutu ruokavaliotyypin mukaan. Vaikka essentiaalisten rasvahappojen saanti onkin lääkeainemetabolialle välttämätöntä, ei runsasrasvainen ruoka tiettävästi muuta lääkeaineiden metaboliaa. Vapaat rasvahapot voivat kylläkin syrjäyttää lääkeaineita plasman proteiinisidoksista ja aiheuttaa lääkeaineen tilapäisen pitoisuushuipun seerumiin ja eliminaation nopeutumisen. Vapaiden rasvahappojen pitoisuus suurenee sekä runsasrasvaisen aterian jälkeen että paaston aikana (Williams ym. 1996). Kaalissa, parsakaalissa ja ruusukaalissa on indolijohdoksia, jotka indusoivat antipyriinin eli fenatsonin oksidaatiota ja nopeuttavat myös parasetamolin metaboliaa. Samoin grillaamisessa syntyy hiilivetyjä, jotka indusoivat em. aineiden ja teofylliinin metaboliaa. Myös metyyliksantiineilla, joita on suklaassa, kahvissa, teessä ja kaakaossa, on vaikutusta metaboliaan: ne näyttävät kilpailevan metaboliasta teofylliinin kanssa hidastaen sen eliminaatiota (Williams ym. 1996). Paasto ja vegetarismi tuskin muuttavat merkitsevästi lääkeaineiden metaboliaa. Myöskään tahaton ravinnonpuutos, ellei kyseessä ole muutenkin vaarallisen voimallinen nälkiintyminen, ei näytä muuttavan lääkeaineiden metaboliaa. Kuitenkin painon väheneminen on syytä ottaa huomioon lääkeaineen annostelussa. Samoin on muistettava K-vitamiinin saannin muutokset antikoagulanttihoitoa saavien potilaiden osalta, jos he siirtyvät pelkkään kasviruokavalioon (Williams ym. 1996). Ravinto ja lääkeaineiden erittyminen virtsaan Virtsan happamuuden muuttuminen on mekanismi, jonka voi odottaa vaikuttavan lääkeaineiden eliminaatioon. Vihannekset, sitrushedelmät ja runsas maitotuotteiden käyttö tekevät virtsan alkaliseksi, jolloin primaarivirtsaan erittyneet heikot hapot reabsorboituvat verenkiertoon niukasti (Pletscher ja Peretti 1990). Leipä, liha, kala, kana ja munaruoat puolestaan happamoivat virtsan, jolloin heikkojen happojen eritys hidastuu ja heikkojen emästen eritys nopeutuu V. Saano

5 Runsas natriumin ja kaliumin saanti puolestaan nopeuttaa litiumin eliminaatiota. Natriumin niukkuus voimistaa litiumin reabsorptiota munuaisissa; tämä voi johtaa myrkyllisiin litiumpitoisuuksiin (Bennett 1997). Lääkkeet ja alkoholi Vaikka alkoholi ei olisikaan käyttäjänsä pääasiallinen ravinto, ovat interaktiot mahdollisia jo pienten, esimerkiksi ruokailun yhteydessä nautittavien alkoholimäärien takia. Toisaalta on syytä lievittää turhia pelkoja lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista: viinilasillinen ei esimerkiksi estä antibioottihoidon onnistumista, kunhan varotaan metronidatsolin yhteydessä joskus ilmenevää»antabusreaktiota». Jos alkoholi on suuressa nestemäärässä, pääsee siihen liuennut lääkeaine nopeasti ohutsuoleen ja siellä kontaktiin laajan limakalvopinnan kanssa. Tämä lupaa nopeaa imeytymistä verenkiertoon. Kuitenkin hyvin runsas nestemäärä, varsinkin jos kyseessä on limakalvoa ärsyttävän väkevä alkoholijuoma, voi sulkea mahanportin, ja lääkeaineen vaikutus viivästyy tai juomisen johtaessa oksentamiseen estyy. Jo kohtuullisina pidetyt alkoholimäärät ovat maksalle suuria, joten etanolin hajotus siirtyy ensimmäisen asteen metaboliasta nolla-asteen metabolian eli saturaatiometabolian puolelle. Alkoholin juomisen aiheuttama maksan akuutti kuormitustila hidastaa lääkeaineiden metaboliaa, voimistaen ja pitkittäen näin lääkkeiden aineiden vaikutusta. Mm. tolbutamidin, fenytoiinin, varfariinin ja parasetamolin eliminaatio hidastuu alkoholin vaikutuksesta (Hoyumpa ja Schenker 1982, Lieber 1994). Erityisesti väsyttävien lääkeaineiden osalta interaktio on potentiaalisesti vaarallinen, koska mukana on vielä keskushermostossa tapahtuva sedaatiota voimistava yhteisvaikutus. Alkoholin metaboliset interaktiot lääkeaineiden kanssa eivät yleensä ja pelkästään liity alkoholidehydrogenaasin saturoitumiseen, vaan interaktiomekanismeja on ainakin tusina (Thomas 1995). Päivittäin alkoholia runsaahkosti käyttävien maksan toiminta on indusoitunut, joten heidän lääkeainemetaboliansa vaihtelee hidastuneen (akuutin käytön yhteydessä) ja nopeutuneen (ei alkoholia veressä, jolloin vallitsee»metabolinen lääkeainetoleranssi») välillä. Maksan vajaatoimintaan ja kirroosiin johtanut pitkäaikainen yletön alkoholin käyttö romahduttaa myös lääkeaineiden metaboloinnin kyvyn. Interaktiot lääkevaikutuksessa Ravinto muuttaa harvoin lääkeaineiden farmakodynamiikkaa. Joskus yhteisvaikutusta voidaan ennakoida lääkeaineen vaikutusmekanismin perusteella. K-vitamiinia runsaasti sisältävien ainesten kuten maksan tai vihreiden vihannesten runsas saanti estää K-vitamiinin antagonistin varfariinin vaikutusta. Äkillinen siirtyminen terveelliseen kasvisruokavalioon voi antikoagulanttihoidon aikana johtaa veritulpan muodostumiseen. Erityisesti on mainittu avokado-hedelmän runsaan syönnin estävän varfariinin antikoagulanttivaikutusta (Wells ym. 1994). Lakritsia jotkut syövät runsaasti, jopa kg päivässä. Lakritsijuurella on farmakologisia vaikutuksia: se on laajalti käytetty yrttilääke japanilaisessa Kampo-medisiinassa. Juuren glykyrritsiinihappo mm. vähentää virtsan eritystä ja vaikuttaa mineralokortikoidien tavoin. Sen runsas syönti nostaa verenpainetta ja muuttaa veren kaliumpitoisuutta aiheuttaen näin verenpainelääkityksen epäonnistumisen. Kauan kypsytetty juusto, kanan maksa, härkäpavut, hiivauutteet, chiantiviini ja oluet sisältävät tyramiinia ja fenyylietyyliamiinia, jotkut dopamiiniakin. Aiemmin käytössä olleet monoamiinioksidaasin (MAO) epäspesifiset estäjät hidastavat kyseisten amiinien hajoamista, joten verenpaine nousee; interaktio voi olla hengenvaarallinen. Yhteisvaikutus on tässäkin tavallaan farmakokineettinen, tosin ravinnon sisältämien aineiden kinetiikkaan kohdistuva. Saman interaktion mahdollisuus on myös käytettäessä nialamidia, isoniatsidia ja prokarbatsiinia. Spesifinen MAO-B:n estäjä selegiliini ei aiheuta vastaavaa interaktiota, eikä myöskään reversiibelisti MAO-A:ta estävä moklobemidi ole tuottanut suuria ongelmia tyramiinipitoisen ruoan kanssa otettuna. Varovaisuuteen kuitenkin kehotetaan (Livingstone ja Livingstone 1996). 1055

6 Kliininen merkitys Selvien, kattavien yleissääntöjen antaminen ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten varalle on osoittautunut mahdottomaksi: vaikuttavia tekijöitä on liian paljon (Welling 1996). Ruoan ja lääkeaineiden yhteisvaikutukset tunnetaan yhä puutteellisesti, vaikka uusia lääkeaineita sisältävien lääkevalmisteiden myyntiluvan dokumentaatioon kuuluu nykyisin myös ruoan vaikutuksen tutkiminen imeytymisen nopeuden ja täydellisyyden osalta. Aiemmin imeytymistutkimukset tehtiin vain paastonneille terveille vapaaehtoisille. Vaikka haitallisten interaktioiden mahdollisuuksia on paljon, niiden käytännön merkitys lienee melko vähäinen. Kurfees ja Dotson (1987) tutkivat yli 60-vuotiaita amerikkalaisia, jotka käyttivät runsaasti lääkkeitä. Vaikka tutkimusjaksolla todettiin olleen 310 mahdollisuutta lääkityksen ja ravitsemuksen interaktioon, ei yhtään vakavaa seuraamusta ilmennyt. Niinpä lääkärin olisi tunnettava ne harvat lääkkeet, joiden käyttöä aloitettaessa potilasta on varoitettava ruokaan liittyvistä kliinisesti merkityksellisistä yhteisvaikutuksista. Kaikkien lääkkeillä hoidettavien potilaiden elämää ei pidä tehdä turhan monimutkaiseksi eikä rajoittaa monipuolista ravitsemusta yhteisvaikutusten pelossa. Hieman suurempaa joukkoa potilaita on syytä pitää silmällä ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten varalta. Sellaisia potilaita ovat useita lääkkeitä yhtä aikaa, jatkuvasti ja suuria annoksia käyttävät, erikoisruokavaliota noudattavat, syömishäiriöiset, alkoholistit, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa potevat ja vaikeasti alipainoiset (Thomas 1995). On lisäksi muistettava, että ravitsemuksen ja lääkityksen interaktio on usein hyödyllinen, ja sitä voi käyttää potilaan eduksi. Esimerkiksi doksisykliini ja litium ovat parhaiten siedettäviä, kun ne otetaan ruoan kanssa. Tyhjään mahaan otettuina molemmat aiheuttavat varsin usein haittoja, doksisykliini mahakipua, pahoinvoinnin tunnetta ja oksentelua, litium ripulia. Jos jatkuvasti käytettävä lääkitys säädetään potilaalle sopivaksi, olisi hyvä, että lääke otettaisiin aina ruokailuun nähden samaan aikaan. Esimerkiksi digoksiini- tai varfariinilääkitys saadaan näin sujumaan hyvin riippumatta siitä, vaikuttaako ruoka imeytymiseen. Ajoitus on tärkeää myös pyrittäessä lääkeaineen pitoisuusmäärityksillä säätämään pitkäaikaista, säännöllisesti otettavaa lääkitystä optimimäärään. Tuolloin on otettava huomioon ruokailun ajoitus ennen ja jälkeen sen lääkkeenottokerran, jonka jälkeen verinäyte otetaan. Ravinnon ja lääkeaineen interaktion vuoksi tilapäisesti suureksi tai pieneksi tullut pitoisuus voi aiheuttaa kauaskantoiset seuraukset. Silloinkin, kun ruoka ja lääke eivät farmakokineettisen interaktion takia sovi yhteen, riittää yleensä, että lääke otetaan kahta tuntia ennen ruokailua. Ruokailun jälkeen pitäisi aikavälin olla mielellään hieman pitempi sitä suuremmalla syyllä, mitä raskaampi nautittu ateria on ollut. Mieluiten lääke otetaan ennen ruokailua, elleivät lääkkeen ominaisuudet muuta edellytä. Suun kautta otettava lääke on hyvä ottaa nesteen kanssa. Juomaksi ei turvallisuussyistä sovi greippimehu eikä alkoholipitoinen neste, eikä lääke aina toimi hyvin myöskään maitoryypyn kyytipoikana. Kirjallisuutta Ameer B, Weintraub R A. Drug interactions with grapefruit juice. Clin Pharmacokinet 1997; 33: Bailey D G, Spence J D, Munoz C, ym. Interaction of citrus juices with felodipine and nifedipine. Lancet 1991; 337: Bennett W M. Drug interactions and consequences of sodium restriction. Am J Clin Nutr 1997; 65 (2 Suppl): 678S 781S. Charman W N, Porter C J, Mithani S, ym. Physiochemical and physiological mechanisms for the effects of food on drug absorption: the role of lipids and ph. J Pharm Sci 1997; 86: Fagan T C, Walle T, Oxmann M J, ym. Increased clearance of propranolol and theophylline by high-protein compared with high-carbohydrate diet. Clin Pharmacol Ther 1987; 41: Hatchcock J N. Metabolic mechanisms of drug-nutrient interactions. Federation Proc 1985; 44: Hoyumpa A M, Schenker S. Major drug interactions: effect of liver disease, alcohol, and malnutrition. Annu Rev Med 1982; 33: Lee K H, Xu G X, Schoenhard G L, ym. Mechanisms of food effects of structurally related antiarrhythmic drugs, disopyramide and 1056 V. Saano

7 bidisomide in the rat. Pharm Res 1997; 14: Lieber C S: Mechanism of ethanol-drug-nutrition interactions. Clin Toxicol 1994; 32: Livingston M G, Livingston H M: Monoamine oxidase inhibitors. An update on drug interactions. Drug Saf 1996; 14: Lown K S, Bailey D G, Fontana R J, ym. Grapefruit juice increases felodipine oral availability in humans by decreasing intestinal CYP3A protein expression. J Clin Invest 1997; 99: Kurfees J F, Dotson R L. Drug interactions in the elderly. J Fam Pract 1987; 25: Pantuck E J, Pantuck C B, Kappas A, ym. Effects of protein and carbohydrate content of diet on drug conjugation. Clin Pharmacol 1991; 50: Pletscher W, Peretti E. Beeinflussung der Arzneimittelwirkung durch Nahrungseinnahme. Pharm Acta Helv 1990; 65: Thomas J A. Drug-nutrient interactions. Nutr Rev 1995; 53: Welling P G. Effects of food on drug absorption. Annu Rev Nutr 1996; 16: Wells P S, Holbrook A M, Crowther N R, ym. Interactions of warfarin with drugs and food. Ann Intern Med 1994; 121: Williams L, Hill D P, Davis J A, ym. The influence of food on the absorption and metabolism of drugs: an update. Eur J Drug Metab Pharmacokin 1996; 213: VEIJO SAANO, dosentti, ylilääkäri Lääkelaitos PL Helsinki 1057

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineinteraktiot. Polyfarmasia. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineinteraktiot

Luentorunko. Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät. Lääkeaineinteraktiot. Polyfarmasia. Lääkkeiden yhteisvaikutukset. Lääkeaineinteraktiot Luentorunko Yleistä lääkeaineiden yhteisvaikutuksista Lääkkeiden yhteisvaikutukset YMPESUPU Anni-Maija Linden, FaT Biolääketieteen laitos, Farmakologia Helsingin yliopisto Farmakokineettiset interaktiomekanismit

Lisätiedot

Histamiini ja histamiiniantagonistit

Histamiini ja histamiiniantagonistit 17. Histamiini ja histamiiniantagonistit Histamiini ja histamiiniantagonistit Histamiinin esiintyminen Histamiinia eli 2(4imidatsolyyli)etyyliamiinia esiintyy elimistön kaikissa osissa, erityisen runsaasti

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Drug information from the National Agency for Medicines, Finland 3 2006 TABU 3.2006 14. vuosikerta 14 årgången 14th

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MicardisPlus 40/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 40 mg telmisartaania ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Etanoli: 100 mg/kapseli. Sandimmun Neoral pehmeät kapselit sisältävät 11,8 % (v/v) etanolia (9,4 % m/v).

VALMISTEYHTEENVETO. Etanoli: 100 mg/kapseli. Sandimmun Neoral pehmeät kapselit sisältävät 11,8 % (v/v) etanolia (9,4 % m/v). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sandimmun Neoral 25 mg kapseli, pehmeä Sandimmun Neoral 50 mg kapseli, pehmeä Sandimmun Neoral 100 mg kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 25

Lisätiedot

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet 44. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Hyperlipidemioilla tarkoitetaan rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, joissa kolesterolia tai triglyseridejä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusionestettä sisältää 2 mg flukonatsolia. 50 ml infuusionestettä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Eliquis 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg apiksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

REYATAZ on tarkoitettu HIV-1-infektoituneiden aikuisten hoitoon yhdessä muiden antiretroviraalisten aineiden kanssa.

REYATAZ on tarkoitettu HIV-1-infektoituneiden aikuisten hoitoon yhdessä muiden antiretroviraalisten aineiden kanssa. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REYATAZ 300 mg kova kapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 300 mg atatsanaviiria(sulfaattina). Apuaine: yksi kapseli sisältää 164,36 mg laktoosia.

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it LÄÄKEHOITO Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) Tähän ryhmään kuuluvat lääkkeet ovat oireiden hoitoon tarkoitettuja,

Lisätiedot

OKSIKODONIN FARMAKOKINETIIKKA LAPSILLA

OKSIKODONIN FARMAKOKINETIIKKA LAPSILLA OKSIKODONIN FARMAKOKINETIIKKA LAPSILLA Hanna Pitkänen Pro gradu -tutkielma Proviisorin koulutusohjelma Itä-Suomen Yliopisto Farmasian laitos Helmikuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1 Eripainos Suomen Lääkärilehdestä 15/15.4.2005, s. 1678 1684 Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon ROHTO-KESKUS SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1678 1678 S

Lisätiedot

Professori Suomen Parkinson -liitto r.y. Erkki Mäkinen LKT, terveyskeskuslääkäri Joensuun terveyskeskus

Professori Suomen Parkinson -liitto r.y. Erkki Mäkinen LKT, terveyskeskuslääkäri Joensuun terveyskeskus Kirjoittajat Tapani Keränen Vt. professori Neurologian klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala Reijo Marttila Vt. professori Neurologian klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala Asiantuntijat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicotinell Mint 2 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Vaikuttava aine: 2 mg nikotiinia (vastaa 6,144 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito keinoläppäpotilailla INR 2,5 3,5. Muut indikaatiot INR 2,0 3,0.

VALMISTEYHTEENVETO. Tromboembolisten komplikaatioiden estohoito keinoläppäpotilailla INR 2,5 3,5. Muut indikaatiot INR 2,0 3,0. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Marevan 3 mg tabletti Marevan forte 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 3 mg tai 5 mg varfariininatriumia. Apuaine, jonka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 5MG/1,25MG

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 5MG/1,25MG VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 5MG/1,25MG 3.10.2014 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERSYL COMP NOVUM 5 mg/ 1,25 mg -kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi 5.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Petri Pommelin....................... Pekka Autio.......................... Pirkko Paakkari....................... Katja Lindgren-Äimänen................

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia.

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia.

Lisätiedot