Sairaanhoidon kirjaamisen systemaattinen kehittäminen tuotteistuksen tueksi Kalle Ylinampa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoidon kirjaamisen systemaattinen kehittäminen tuotteistuksen tueksi. 4.12.2014 Kalle Ylinampa"

Transkriptio

1 Sairaanhoidon kirjaamisen systemaattinen kehittäminen tuotteistuksen tueksi Kalle Ylinampa

2 Agenda Alustus aiheeseen DI-työ Miksi julkista sektoria tuotteistetaan? Tuotteistaminen Suomessa Empiiriset kokemukset Vaasasta Tuotteistuksen systemaattinen kehittäminen Kansallisen tason vertailu

3 Sairaala Sairaalatuottavuus 2013 (ennakkotiedot) Episodituottavuus Hoitojaksotuottavuus Vaasan keskussairaala/ Centralsjukhuset i Vasa 0,80 0,83 Savonlinnan keskussairaala 0,86 0,86 Seinäjoen keskussairaala 0,89 0,89 Mikkelin keskussairaala 0,94 0,92 Keski-Suomen keskussairaala 0,94 1,00 Keski-Pohjanmaan keskussairaala 0,95 0,91 Kanta-Hämeen keskussairaala 1,00 1,01 Kainuun keskussairaala 1,00 0,96 Etelä-Karjalan keskussairaala 1,00 1,00 Kymenlaakson keskussairaala 1,01 1,00 Satakunnan keskussairaala 1,02 1,05 Lapin keskussairaala 1,02 0,97 Länsi-Pohjan keskussairaala 1,04 1,04 Päijät-Hämeen keskussairaala 1,11 1,09 Hyvinkään sairaala 1,16 1,08 Pohjois-Karjalan keskussairaala 1,27 1,29 THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 3

4 Sairaalatuottavuus 2013 (ennakkotiedot) Erikoisala Episodituottavuus Hoitojaksotuottavuus 10 SISÄTAUDIT 0,78 0,78 20 KIRURGIA 0,84 0,87 30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 0,72 0,81 40 LASTENTAUDIT 0,84 0,87 50 SILMÄTAUDIT 0,91 0,87 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 0,56 0,60 58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET 1,17 1,02 60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 0,98 1,04 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 1,28 1,00 77 NEUROLOGIA 0,89 0,85 78 LASTENNEUROLOGIA 0,32 0,47 80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI 0,69 0,71 YX Muut erikoisalat 0,91 0,69 THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 4

5 Puutteellisen kirjaamisen seuraukset Potilas menee halvempaan DRG-ryhmään Komplisoitumaton-komplisoitunut-vastinpareissa menee komplisoitumattomaan ryhmään Esim. komplisoitunut ryhmä keskim. 2x kalliimpi Seuraukset käytännön tasolla 1. Pärjäämme tuottavuusvertailuissa huonommin 2. Hintamme ovat korkeammat, kun toimintamme vaikeusaste ei kuvastu kirjaamisessa, jolloin joudumme laskuttamaan kevyestä hoidosta enemmän

6 Mistä kaikki lähti liikkeelle Täällä halutaan olla Päädiagnoosien kirjaaminen 2011 Päädiagnoosien kirjaaminen VKS 86,4% Vuonna 2012: 79,5 % Selittelyt tilanteelle alkoivat riittää. Vaikka tilastot eivät kerro totuutta, jotakin piti tehdä jo pelkästään omista tarpeista johtuen. Tilanne on saatava hallintaan, aluksi sisäisesti. Lähde: THL erikseen pyydetyt ja oma tilastotieto 6

7 Tuotteistus Tuote = hyödyke tai palvelu, joka on valmistettu ja jalostettu siten, että ostajalle on tuotteesta arvoa ja ostaja haluaa maksaa siitä (Oxfordin sanakirja, Parkin 2008) Tuotteistus tuotekehitys tai kaupallistaminen Tuotteistus = standardisoitu prosessi, joka tuottaa markkinoille elinkelpoisen tuotteen (Suominen et al. 2009) Tuotteistus = Tuotteistuksen tavoite on etukäteisesti tarjota tilaajalle tieto ostettavasta tavarasta tai palvelusta. Tilaajan ja toimittajan on siis tuotteistuksen mukaan molempien ymmärrettävä tuotteen spesifikaatiot, hinta ja määrä, jotta tuottaja ja tilaaja voivat sopia transaktiosta (Suominen et al. 2009, Simula et al. 2008) Parkin M 2008, Economics, Simula et al. 2008, Re-thinking the product from innovating technology to productized offering Suominen et al. 2009, Reviewing and defining productization 7

8 Tuotteistus Suominen et al. 2009, Reviewing and defining productization 8

9 Tuotteistus sairaanhoidossa Kannustimet sisältävät oletuksen oikeudenmukaisesta palkkiosta, mutta samalla aikaa riskin menetetyistä resursseista. (Kawabuchi 2000) Mikäli tuottaja käyttää hoitoon enemmän rahaa kuin kiinteä hinta, kärsii tuottaja tappion. (Fetter & Freeman 1986) Ei suomalaisessa sairaanhoidossa Tuotteesta on ostajalle arvoa. Ostaja kykenee vertailemaan koko hoitoa, ei vain yksittäistä tapahtumaa Ostaja ymmärtää, mitä on ostamassa Tuotteistuksen yhdenmukaisuus ja vertailtavuus tähtää kustannusten hallitsemiseen (SaTu-hanke 2007) Suomalainen sairaanhoito Riippuvainen rahoitusmekanismista (Kornai 1986) KawabuchiK (2000) Payment systems and considerations of case mix -are diagnosis-related groups applicable in Japan Fetter R & Freeman J (1986) Diagnosis related groups: Product line management within hospitals. Suomen Kuntaliitto (2007) Erikoissairaanhoidon palveluiden tuotteistus Suomessa. 9 KornaiJ (1986) The Soft Budget Constraint.

10 Tuotteistus sairaanhoidossa Lisäksi: 1. tuotteiden painokertoimien muokkaaminen (vaikuttaa hintaan), 2. NordDRG ryhmittelijän muutoksista ilmoittaminen (vaikuttaa välillisesti tuotteen spesifikaatioon). 3. Kirjaamisen ja tietojärjestelmien kehittäminen NordDRG ryhmittelijän kyvykkyyttä vastaavaksi

11 Standardisoitu prosessi Eli tällä kuvalla saadaan muokattua lääketieteelliset spesifikaatiot hoidosta laskutettaviksi maallikon ymmärtämiksi kustannuksiksi Paitsi että tämä täytyisi olla standardisoitua meillä, se täytyisi olla standardisoitua myös teillä. Samalla tavalla. Tuotteistus = standardisoitu prosessi, joka tuottaa markkinoille elinkelpoisen tuotteen (Suominen et al. 2009) Tuotteistuksen yhdenmukaisuus ja vertailtavuus tähtää kustannusten hallitsemiseen

12 Teknisen toteutuksen selvittely Ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, mistä ongelmat löytyivät

13

14 -Kaikki tämä ja siihen päälle vielä yksilöstä riippuva dgja tmp kirjaaminen

15 Jaoin (lääkärin) kooditiedon tuottamisen neljään eri kategoriaan Sanelusta tapahtuva koodaus Paperilta tapahtuva koodaus Koodaus järjestelmiin (josta automaattisesti grouperin käyttöön) Koodaus erilliseen järjestelmään (manuaalinen tiedonsiirto tai ei tiedon siirtoa)

16

17 Mitä asialle voi tehdä? - Selvitetään ongelmat - Kartoitetaan nykytilaa - Valitaan mittarit - Mitataan nykytilaa - Tehdään päätelmät, missä mennään - Asetetaan tavoitteet - standardisointi - Jatkuva kehitys KrajewskiLJ, RitzmanLP & Malhotra MK (2013) Operations Management -Processes and supply chains. 17

18 Mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen suuressa roolissa, koska ongelma on monesti kasvoton KrajewskiLJ, RitzmanLP & Malhotra MK (2013) Operations Management -Processes and supply chains. 18

19 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Lähdimme kokeilemaan kirjaamisprosessin mittaamista Osasto A 1. sivudg kirjaaminen ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Osasto B 1. sivudg kirjaaminen

20 Kokeiluja tehtiin omilla dg poiminnoilla ja Qlikviewillä 40% Osasto X Sivudiagnoosien kirjaaminen % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ongelmana on saada kirjaamisen seurannasta reaaliaikaista

21 Muita tärkeitä toimenpiteitä Controllerin vakanssi auttamaan kirjaamisessa yksiköitä Kustannusten seuranta DRG-kirjaaminen Oma kirjaamisen kehittämiseen tähtäävä työryhmä Säännöllinen kirjaamisen seuranta on käynnistymässä

22 Pohdinnassa myös: voidaanko Ruotsin mallista ottaa oppia? Voitaisiin erityiskouluttaa osastonsihteereistä koodauksen ammattilaisia

23 Tilannetta selvitettiin myös auditoinnilla Auditoitiin kolmea erikoisalaa Sisätaudit (50 hoitojaksoa), gastrokirurgia (25 hoitojaksoa) ja ortopedia (25 hoitojaksoa) DRG-muutos 5 hoitojaksossa 100:sta CMI muutos yhteensä 0,1% FCG 23

24 Muita tuloksia auditoinnista Pääsääntöisesti laadukasta kirjaamista Radiologian koodit puuttuivat kokonaan Päädg kirjattu hyvin ja oikein, laatu hyvä Epikriiseissä kirjattuna monta sivudg, auditoinnissa vain 3 Myös tapauksia, joissa sdg ei epikriisissä, mutta kirjattuna löytyy?? FCG 24

25 Muita vahvistavia tuloksia THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 25

26 Katseet käännettiin poleihin Päädiagnoosin kirjaaminen Päivystyskäynneistä 12 erikoisalaa 20:stä on kirjattu alle maan keskitason 40% käynneistä alle maan keskitason (ei vos ja päiväkir) 70 Psykiatria käynnit Päivystyskäynti Ajanvaraus, ensikäynti Ajanvaraus, uusintakäynti Konsultaatiokäynti Päädg esiintyminen ka. Päädg 70,2 % esiintyminen ka. Päädg 80,5 % esiintyminen ka. Päädg 71,4 % esiintyminen ka. 68,6 % Vaasa (2013) 1,4 % 6,4 % 1,6 % 32,5 % Vaasa (2014) 1,9 % 19,9 % 5,5 % 2,4 % THL, BM-palaute

27 Vahvistavia tuloksia THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 27

28 Esityksen alussa puhuttiin NordDRG tuotteistuksesta, ja nyt ollaan poleissa (Vaasassa ei FullDRG käytössä) Sairaanhoidon tuotteistus yltää myös poleihin. Episodituottavuus Hoitojaksotuottavuus Sairaala Vaasankeskussairaala/ Centralsjukhuset i Vasa 0,80 0,83 Savonlinnan keskussairaala 0,86 0,86 Seinäjoen keskussairaala 0,89 0,89 Mikkelin keskussairaala 0,94 0,92 Keski-Suomen keskussairaala 0,94 1,00 Keski-Pohjanmaan keskussairaala 0,95 0,91 Kanta-Hämeen keskussairaala 1,00 1,01 Kainuun keskussairaala 1,00 0,96 Etelä-Karjalan keskussairaala 1,00 1,00 Kymenlaakson keskussairaala 1,01 1,00 Satakunnan keskussairaala 1,02 1,05 Lapin keskussairaala 1,02 0,97 Länsi-Pohjan keskussairaala 1,04 1,04 Päijät-Hämeen keskussairaala 1,11 1,09 Hyvinkään sairaala 1,16 1,08 Pohjois-Karjalan keskussairaala 1,27 1,

29 Lopuksi vielä vedetään yhteen Kirjaamisen korjaaminen ei voi olla jokaisen sairaalan oma asia Tuotteistuksen tavoitteena on vertailtavuus ja järjestelmien yhteneväisyys

30 DRG (20 Kirurgia) Tarvitsemmeko kansallisen ohjauskeinon koodaamiseen? 166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 167 Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut 167O Umpilisäkkeen poisto, lyhyt hoito 166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut Osuus Keskussairaala/painokerroin 6,14 5,97 5,32 Etelä-Karjalan keskussairaala % Päijät-Hämeen keskussairaala % Satakunnan keskussairaala % Kanta-Hämeen keskussairaala % Hyvinkään sairaala % Seinäjoen keskussairaala % Pohjois-Karjalan keskussairaala % Keski-Pohjanmaan keskussairaala % Kymenlaakson keskussairaala % Länsi-Pohjan keskussairaala % Savonlinnan keskussairaala % Lapin keskussairaala % Vaasan keskussairaala / Centralsjukhuset i Vasa % Keski-Suomen keskussairaala % Mikkelin keskussairaala % Kainuun keskussairaala % THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus

31 100% Syntyykö tieto reikäisestä pohjadatasta? 166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut Osuus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut Osuus 0% THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 31

32 Käytetäänkö tällaista dataa johtopäätöksiin toiminnasta? DRG (30 Naistentaudit ja synnytykset) 373 Alatiesynnytys, 372 Alatiesynnytys, ongelmiaongelmaton 373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito Keskussairaala/painokerroin 4,34 2,68 0,92 373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito Osuus Vaasan keskussairaala / Centralsjukhuset i Vasa % Hyvinkään sairaala % Pohjois-Karjalan keskussairaala % Savonlinnan keskussairaala % Kymenlaakson keskussairaala % Lapin keskussairaala % Seinäjoen keskussairaala % Keski-Pohjanmaan keskussairaala % Mikkelin keskussairaala % Kainuun keskussairaala % Keski-Suomen keskussairaala % Länsi-Pohjan keskussairaala % Kanta-Hämeen keskussairaala % Päijät-Hämeen keskussairaala % Satakunnan keskussairaala % Etelä-Karjalan keskussairaala % THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 32

33 60% Vai kertooko tämä vain kirjaamisen tasosta? 373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito Osuus 50% 40% 30% 20% 10% 373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito Osuus 0% THL.fi, sairaaloiden toiminta ja tuottavuus 33

34

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta (2013) Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 Esityksessä käsitellään Auditoinnin taustaa Auditointimenetelmää

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2000-2003

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2000-2003 Tilastotiedote 8/2005 9.5.2005 Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2000-2003 Junnila Maijaliisa +358 9 3967 2631 Linna Miika +358 9 3967 2295 Juvonen Iiris +358 9 3967 2305 Häkkinen Unto +358 9 3967 2327

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen testaaminen Tunnuslukujen testaus hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan kuvaamisessa

Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen testaaminen Tunnuslukujen testaus hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan kuvaamisessa Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen testaaminen Tunnuslukujen testaus hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan kuvaamisessa Poliklinikkatoiminnan tunnusluvut erikoissairaanhoidossa, saatavuus ja

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Voiko DRG:hen luottaa koodistot ja kirjaaminen laatuanalyysin valossa DRG-käyttäjäpäivät 5.-6.11. Rovaniemi

Voiko DRG:hen luottaa koodistot ja kirjaaminen laatuanalyysin valossa DRG-käyttäjäpäivät 5.-6.11. Rovaniemi Voiko DRG:hen luottaa koodistot ja kirjaaminen laatuanalyysin valossa DRG-käyttäjäpäivät 5.-6.11. Rovaniemi Satu Rautio Datawell Oy Kliinisen koodauksen prosessi sairaalassa 2 Konsultaatiot Kuvantaminen

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Itä-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja toiminta-analyysi Raportti Ilkka Vohlonen, Mika Keinänen, Matti Liukko, Veli Koistinen FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Raportti 1 (25)

Lisätiedot

Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot

Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot Terveydenhuollon tuotantopoliittiset vaihtoehdot Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies No 3 MIKA KEINÄNEN JORMA KOMULAINEN VELI KOISTINEN JAN KLAVUS PIITU PARMANNE MARTTI VIRTANEN

Lisätiedot

Kliinisen koodauksen laatu. Seppo Ranta Timo Pessi

Kliinisen koodauksen laatu. Seppo Ranta Timo Pessi Kliinisen koodauksen laatu Seppo Ranta Timo Pessi Koodatun tiedon tarve 2 Hoito- ja laskutustiedot Terveydenhuollon tuotteistus Ryhmää samankaltaisia potilaita voidaan vertailla laatu- ja kustannusmielessä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA

MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA HUSin hallituksen ja lautakuntien tuottavuusseminaari 3.2.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén Aki Linden, toimitusjohtaja 1 Tuottavuus sairaalassa

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7 Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus TUOTTAJA 1 TUOTTAJA 2 TUOTTAJA 3 Standardituotteistus (+/ ) kyllä Standardituotteistus

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA

PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA PÄIJÄT HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA Asko Rytkönen, HTL, kehittämispäällikkö 16.09. 2012 Versio

Lisätiedot

DRG:n nykytila ja tulevaisuus

DRG:n nykytila ja tulevaisuus DRG:n nykytila ja tulevaisuus Pekka Lampinen 20.1.2009 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Martti Virtanen, Nordic Casemix Centre Mikko Rotonen, Tietotekniikka, HUS Maisa Lukander, vähän sitä

Lisätiedot

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta SerAPI projekti Yhteyshenkilö Heli Luostarinen (Heli.Luostarinen@uku.fi) Dokumentin versio 1.0 Päiväys 28.11.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja määrittelyn tavoitteet... 4 2 Käsitteet ja tausta... 5 2.1

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt?

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? BM-seminaari 16.10.2014 Markku Pekurinen, vs. ylijohtaja 30.10.2014 1 ESH:n laskennalliset menot vuonna 2013 Poikkeama koko maan keskitasosta, m HELSINKI TAMPERE

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä 3.7.2015

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 4/2003. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Haasteiden vuosi 2004 3 Utmaningarnas år 2004 4

Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 4/2003. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Haasteiden vuosi 2004 3 Utmaningarnas år 2004 4 4/2003 joulukuu Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2003 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot