185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen kokous 179 Askel askeleelta -hanke ja työpajatoiminta, selostus tiedoksi 180 Vuoden 2012 määrärahaylitykset, ehdotus valtuustolle 181 Vuoden 2012 tilinpäätös, ehdotus valtuustolle 182 Ympäristöterveydenhuolto, ehdotus valtuustolle 183 Kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan jatkaminen, ehdotus valtuustolle 184 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus, ehdotus valtuustolle 185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle 186 Valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano (27.5.) 187 Tunturi-Lapin Kehitys ry ja Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry, seminaari 188 Tienpito- ja liikennesuunnitelma, lausunto 189 Viestintäpalvelujen tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset, lausunto 190 Asevelvollisten kutsunnat 191 Rakennusperinteen yhdyshenkilö 192 Järjestöavustuksen myöntäminen Käsivarren Seniorit ry:lle 193 Sääaseman sijoitus- ja huoltosopimus 194 Kielan myyntikojujen varaaminen ja perittävät kustannukset 195 Sirpa Airaksisen oikaisuvaatimus 196 Maataloussihteerin virka, jatketaan hakuaikaa 197 Määräaikaisen toimistosihteerin valitseminen 198 Teknisen ja sivistyslautakunnan päätökset ja otto-oikeus 199 Asiakirjoja tiedoksi 200 Kirjastoauton hankinnan lisämääräraha, ehdotus valtuustolle 201 Eräiden keskeneräisten investointien määrärahat, ehdotus valtuustolle 202 Ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushanke, muutossopimus 203 Muut asiat

2 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Juha Niemelä varapuheenjohtaja Raija Lehtimäki jäsen Katja Muotka Pirkko Rauhala Markku Vuollo Kosti Hietala valtuuston puheenjohtaja Annika Muotka varapuheenjohtaja Sirpa Hartojoki, esittelijä Anneli Uusitalo hallintosihteeri, npitäjä Katri Rantakokko projektipäällikkö 179 Merja Hietala taloussihteeri 180, 181 ja 201 Poissa Matti Myllykangas Laillisuus ja päätös- todettiin (177 ) valtaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä Pöytäkirjan tarkastus ma , kunnantalo Raija Lehtimäki Pirkko Rauhala Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ti klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

3 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä (9. ). Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää esityslistan julkaisemisesta Internetsivuilla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosäännön 11. ja 17. ) Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka npitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalain 58 ). Hallitus päätti , että kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla tai esityslistalla, joka lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista ja se postitetaan ennen kokousta, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille. Tiedoksi annettava esityslista toimitetaan sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Kokouskutsu on 5.6. lähetetty sähköpostitse ja esityslista toimitetaan 6.6. (myös sähköpostitse). Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

4 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Kuntalain 50 :n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. n laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti , että kaksi jäsentä tarkastaa n kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös etätarkastuksen. Hallitus valitsi tarkastajiksi Raija Lehtimäen ja Pirkko Rauhalan.

5 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Askel askeleelta -hanke ja työpajatoiminta päätti kunnan olevan mukana Askel Askeleelta II -hankkeessa ja esitti samalla kunnanvaltuustolle, että se tekee periaatepäätöksen työpajatoiminnan määräaikaisesta siirtämisestä Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. Hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa. Pääsopimus on laadittu toistaiseksi voimassa olevaksi. Irtisanomisaika on 6 kuukautta, ja sopimuksessa todetaan, että sisältöä voidaan muuttaa vain yhteisestä sopimuksesta. merkitsee projektipäällikön antaman informaation tiedoksi. Askel askeleelta II -hankkeen projektipäällikkö Katri Rantakokko oli paikalla selostamassa kuluvan vuoden lopussa päätyvää hanketta sekä työpajatoimintaa ja sen tulevaisuutta. Hän poistui ennen päätöksen tekemistä. Projektipäällikkö esitteli hankkeeseen ja työpajatoimintaan liittyviä valtuuston ja -hallituksen päätöksiä, hankkeen toimintaa ja mm. lainsäädännön ja työ- ja elinkeinotoimiston toimintaympäristön muutosten vaikutuksia hankkeeseen ja myös tuleviin ratkaisuihin ja kustannuksiin. Projektipäällikkö selosti Tunturi-Lapin kuntien työpajatoimintaan liittyviä suunnitelmia ja alustavia kannanottoja. Keskustelussa oli esillä myös työpajan hyödyntäminen kunnan töissä ja työpajan tiloihin liittyvät muutostyöt. Hallitus merkitsi selostuksen tiedoksi.

6 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Vuoden 2012 määrärahaylitysten hyväksyminen Kunnanvaltuusto hyväksyi vuosien taloussuunnitelman ja siihen sisältyvänä vuoden 2012 talousarvion. Valtuusto voi muuttaa talousarviota, ja valtuustolle tehtävässä muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin (kuntalain 65 ja hallintosäännön 25. ). päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen. Valtuusto muutti vuonna 2012 talousarviota myöntämällä lisämäärärahaa yhteensä euroa ja merkitsemällä tuloksi euroa seuraavasti: terveystoimi euroa sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö ja kotipalvelu, vammaispalvelut, toimeentuloturva sisäilman laadun tutkiminen ja parantaminen asiointiliikenne etsivä nuorisotyö (menot ,, tulot , ) kulttuurimatkailu kiinteistöohjelman päivitys maanvuokrat (mm. ulkoilureitit, ampumarata-alue) Valtuusto hyväksyi investointiosan kiinteistömäärärahojen virheellisen yhteissumman tarkistamisen ja Kielan planetaarion kunnostusmäärärahan käyttämisen myös näyttelytilojen kunnostamiseen. Talousarvion toteutuman mukaan valtuuston hyväksymien muutosten jälkeen sitovuustason nettoylityksiä on seuraavasti: Käyttötalous vaalit 3 055,99 euroa lomatoiminta 126,59 vanhustyö ja kotipalvelu ,83 sivistystoimen hallinto 2 320,96 varhaiskasvatus ,05 perusopetus ,39 kulttuuritoimi 265,10 nuorisotoimi 1 049,50 teknisen toimen hallinto ,05 kiinteistöhoito ,58 vesihuoltolaitos ,52 yhteensä ,56 euroa Investoinnit muut osakkeet ja osuudet ,36 euroa (mm. Kuntien Tiera Oy)

7 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Merkittävimmät ylitykset ovat perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, vanhustyössä ja kotipalvelussa, teknisen toimen hallinnossa, kiinteistönhoidossa ja vesihuollossa. Mm. henkilöstömenojen kasvu, palvelujen ostot ja koulukyyditysten kohonneet kustannukset aiheuttivat ylitystä. Vesihuollon menot ovat ylittyneet ja tulot alittuneet. Sitovuustason ylitykset olivat esillä hallituksen käsitellessä 4.4. tilinpäätöksen allekirjoittamista, ja talousarvion toteutumasta ja ylitysten luettelosta on jaettu kopio hallituksen esityslistan 7/2013 ohessa. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2012 sitovuustason määrärahaylitykset, joita on yhteensä ,92 euroa. Taloussihteeri Merja Hietala selosti lyhyesti määrärahaylityksiä ja ilmoitti, että toimintakertomusta on täydennetty ylityksistä kertovilla tiedoilla. tä tehtäessä Hietala ei ollut paikalla. Hallitus edellytti, että lautakuntien puheenjohtajat otetaan nykyistä tiiviimmin mukaan talouden neljännesvuosikatsauksen valmisteluun. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

8 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen , 107 Lainsäädäntö Kunnan taloudesta säädetään kuntalain 8. luvussa (65 70 ). Kunnanhallituksen tulee laatia tilikaudelta (kalenterivuodelta) tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastuksen jälkeen saattaa se kesäkuun loppuun mennessä valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman liitetietoineen. Tuloslaskelmaan otetaan toiminnalliset menot ja tulot sekä investointien jaksottamiseksi tehtävät käyttöomaisuuden poistot ja mahdolliset arvonalennukset menoina. Laskelma antaa kolme talouden tunnuslukua: toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen (yli- tai alijäämän). Toimintakate saadaan, kun toimintatuloista vähennetään toimintakulut, ja vuosikate, kun toimintakatelukuun lisätään esim. verotulot ja rahoituskulujen netto. Perusoletuksena on, että jos vuosikate on tilikauden tulosta laskettaessa siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai siirtää muuhun vapaaseen pääomaan. Alijäämä katetaan ensisijaisesti tilikauden ylijäämällä ja taloussuunnitelmavuosien ylijäämillä ja toissijaisesti rahastopääomalla ja peruspääomalla. Koska toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, sen sisällön painopiste on kunnan taloutta koskevissa tiedoissa. Valtion viranomaisten tarvitsemien tietojen lisäksi kunnan asukkaille ja sidosryhmille on annettava selkeä kuva toiminnan ja talouden kehityksestä. Lautakunnat voivat kuitenkin antaa tilikauden toiminnastaan kertomuksia, jotka eivät kuulu tilinpäätökseen sisällytettävään toimintakertomukseen, mutta ne voivat kuitenkin olla valtuuston käytettävissä tilinpäätöstä käsiteltäessä. Kunta voi laatia toimintakertomuksen lisäksi myös vuosikertomuksen. Koska muu tilinpäätösaineisto esitetään nimikkein ja numeroin, toimintakertomuksessa käytetään pääasiassa sanallista ilmaisutapaa.

9 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Kirjanpitolaki mahdollistaa mm. investointivarauksen tekemisen tilinpäätöksessä (5. luvun 15 ). Varaus on luonteeltaan ennenaikainen kulukorvaus, jonka kirjaaminen heikentää varauksen muodostamistilikaudella tuloslaskelman ylijäämää. Varaus voidaan tehdä vain, jos tilinkauden tulos antaa siihen mahdollisuuden ja hanke on investointisuunnitelmassa. Vuosina kaatopaikan maisemointia varten toteutettiin euron suuruinen varaus ( euroa/vuosi). Se on purettu ja vähennetään poistoajan poistoerokirjauksena. Kunnan talouden sisäisen ohjauksen säännöstöä on uudistettu voimaan tulleella kuntalain muutoksella ja muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2013 tehtävään tilinpäätökseen. Lakimuutoksia selostetaan Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä nro 15/ Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja tilivelvolliset Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus vastaavat tilinpäätöksestä ja myös tilinpäätöksen osana olevan toimintakertomuksen antamisesta. Kunnanhallituksen jäsenet ja allekirjoittavat tilinpäätöksen, ja tilivelvollisia ovat toimielimen jäsenet (eivät valtuutetut) ja johtavat viranhaltijat. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta, mutta mahdollisen tilivelvollisten luettelon hyväksymisestä päättää valtuusto tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Talouden tasapainottamissuunnitelma Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 9 :n mukainen selvitys ja ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Arviointiryhmä ehdotti, että kunta toteuttaa kuntalain 65 :n mukaisen talouden tervehdyttämisohjelman, joka sisällytetään talousarvioon ja siihen liittyvään taloussuunnitelmaan. Suunnittelukaudella tilikausien yhteenlasketun tuloksen tulee olla vähintään 2,8 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä katettuna viimeistään vuoden 2013 lopussa. Lainakannan tulee olla alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan liitetyssä talouden tasapainottamissuunnitelmassa vuoden 2012 toimintakatteeksi on merkitty euroa, vuosikatteeksi euroa ja ylijäämäksi euroa (poistot euroa). Verotulojen määräksi on arvioitu euroa, valtionosuuksiksi ja -avustuksiksi euroa. Lainamääräksi on merkitty euroa, eli euroa asukasta kohti, ja korkokuluiksi euroa.

10 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Vuoden 2012 tilinpäätös Talousarvion käyttötalousmenojen nettototeutuma on 100,7 % (brutto 100,1 %) ja investointimenojen 44,3 % (brutto 46,3 %). Käyttötalouden ylitykset ovat noin ja investointien euroa. Vesihuollon tulot ovat alittuneet noin eurolla, ja merkittävimmät ylitykset ovat perusopetuksessa ( euroa, 103,7 %) varhaiskasvatuksessa ( euroa, 104,6 %) teknisen toimen hallinnossa ( euroa, 114,7 %) kiinteistönhoidossa ( euroa, 108,5 %). Talousarviossa rakennus- ja kunnostustöiden pääpaino oli kolmen rivitalon peruskorjauksessa, veteraanitalon muuttamisessa päiväkodiksi, Utkujärven vedenottamon muutostöissä ja Kalliotien ja Särkilompolon vesi- ja viemärilinjan ja ulkoilureittien rakentamisessa. Näistä vain vedenottamon muutostyöt saatiin valmiiksi. Tilikauden tulos muodostuu, kun vuosikatteesta vähennetään käyttöomaisuuden poistot. Jos vuosikate ylittää poistojen määrän, kunnan taloutta pidetään ylijäämäisenä ja alijäämäisenä, jos poistojen määrä on vuosikatetta suurempi. Kuluneen tilikauden toimintakate on , vuosikate , tulos ja alijäämä euroa. Talousarviota valmisteltaessa varauduttiin noin euron suuruiseen ylijäämään, mutta myöhemmät talousarvion muutokset lisäsivät menomäärärahoja eurolla. Käyttöomaisuuden poistot ovat noin ja poistoerokirjaukset vajaat euroa. Kun päättyneen tilikauden alijäämä lisätään aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen, kattamatonta alijäämää on vuoden lopussa kaikkiaan euroa. Verotuloiksi arvioitu euroa alittui vajaalla eurolla, mutta euron valtionosuusarvio ylittyi noin eurolla. Lainaa nostettiin 2 miljoonaa euroa, mikä mahdollisti vanhojen lainojen lyhentämisen lyhennyssuunnitelmien mukaisesti 1,1 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu, ja kuntatodistusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa oli vuoden lopussa euroa. Kunnan lainamäärä kasvoi noin euroon, euroon asukasta kohden. Kirjanpidossa eriytetyn vesihuoltolaitoksen poistot ovat vajaat euroa ja alijäämä vajaat euroa. Valtuusto päätti muuttaa talousarviota myöntämällä lisämäärärahaa kiinteistörekisterijärjestelmää varten euroa ja kulttuurimatkailun kehittämiseen euroa. Kokouksessaan valtuusto päätti myöntää sisäilman laadun tutkimus- ja parannustöihin , maanvuokriin ja asiointiliikenteeseen euroa. Etsivää nuorisotyötä varten valtuusto myönsi lisämäärärahaa euroa ja merkitsi

11 Muonion kunta Esityslista/ 12/ tuloksi euroa. Esillä oli myös investointien yhteissumman merkintävirhe. Valtuusto myönsi lisämäärärahaa sosiaalitoimelle yhteensä euroa ja terveystoimelle euroa. Yhteensä vajaan euron henkilöstömenot (37,7 % käyttötalousmenoista) alittuivat noin eurolla arvioidusta lisäystä kuitenkin edelliseen vuoteen vajaat euroa. Vuoden 2012 lopussa kunnan palveluksessa oli 168 henkilöä (+9): 118 vakituista ja 50 määräaikaista. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden keski-ikä oli 49,11 ja määräaikaisten 41,78 vuotta. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta tilintarkastajalta on varmistettu, että kunnan tilinpäätös on mahdollista allekirjoittaa. Sitovuustason ylityksistä laaditusta yhteenvedosta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Tilinpäätöksestä on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. keskustelee kunnan taloustilanteesta ja toteaa, että tilikauden alijäämän taseeseen kirjaamisen jälkeen kattamatonta alijäämää on vuoden 2012 lopussa yhteensä noin miljoona euroa ja että määrärahaylitysten hyväksymistä esitetään valtuustolle myöhemmin. Hallitus sisällyttää kannanoton tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteistä toimintakertomukseen, samoin henkilöstöraportin. Hallitus toteaa, että konsernitilinpäätös ei ole valmistunut, joten tilinpäätös käsitellään myöhemmin uudelleen. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja hyväksyy teknisluonteisten tarkistusten tekemisen toimintakertomukseen. Taloussihteeri Merja Hietala oli paikalla asian käsittelyn ajan. Hän selosti ensin talousarvion toteutumaa pääluokkatasolla ja sen jälkeen toimielimittäin, myös heikkeneviä talouden tunnuslukuja ja tasapainottamissuunnitelman toteutumista. Hallituksen jäsen Markku Vuollo ja valtuuston varapuheenjohtaja Annika Muotka poistuivat kesken selostuksen toiseen kokoukseen. Kunnan talous on kääntynyt huonompaan suuntaan, joten keskustelussa mietittiin mahdollisuuksia tilanteen muuttamiseen. Esillä oli mm. kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyminen ja kaavoituksen toteuttaminen mm. asuntotuotannon mahdollistamiseksi. Juha Niemelä edellytti, että tilinpäätösasiakirjojen tekstiä tarkistetaan vastaamaan talousarvion toteutumaa.

12 Muonion kunta Esityslista/ 12/ , 181 Hallitus hyväksyi n ehdotuksen. Tilinpäätöksen allekirjoittamisajankohdan takia tarkastetaan kokouksessa. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen viivästyminen vaikuttaa kunnan konsernitilinpäätökseen ja siten myös tilintarkastuskertomuksen antamiseen ja toimielinten käsittelyyn. Konsernitilinpäätöksen vuosikate on , tilikauden tulos ja alijäämä euroa. Lainakanta on noin (3 997 euroa asukasta kohden) ja kertynyt alijäämä euroa. Kokouksessa jaettiin kopio eräistä kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätökseen liittyvistä tiedoista ja kunnan tilinpäätöksen kohdasta 6, joka sisältää tiedot konsernitilinpäätöksestä. toteaa, toimintakertomuksen kohta 7.2 sisältää kuntalain 69 :n tarkoittaman selvityksen talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Hallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilikauden euron määräisen alijäämän siirtämisen taseeseen yli- ja alijäämätilille. Taloussihteeri Merja Hietala ilmoitti kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen valmistumisesta ja viikolla 25 järjestettävästä tilintarkastuksesta ja viittasi tilintarkastajan raporttiin 1/2012 ja Enontekiön kunnalle terveyskeskuskiinteistön peruskorjauskustannuksista toimitettuun laskuun. Hän selosti konsernitilinpäätöstä ja siihen liittyviä tunnuslukuja ja poistui ennen päätöksen tekemistä. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

13 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän alueen ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä päättäminen Kuntien vastuulla olevan ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon tehostamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi säädetty laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista tuli voimaan kesäkuussa Kunnan tuli vuoden 2009 loppuun mennessä tehdä päätös yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta ja yhteistoiminta-alueiden aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta. Kunnanvaltuusto päätti Tunturi-Lapin alueelle muodostettavaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta. Yhteistoiminnan toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa ei kuitenkaan toteutunut, sillä Kolarin kunta jäi syksyllä 2012 valmistelusta pois, minkä jälkeen on keskusteltu mm. Sodankylän kunnan mukaantulosta ja isäntäkunnasta. Yhteistoiminta-alueen perustaminen tulee ratkaista kesäkuun loppuun mennessä. Enontekiön, Muonion, Kittilän ja Sodankylän kunnissa on virkamiestyönä valmisteltu ehdotus yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi siten, että toiminta voidaan käynnistää vuoden 2014 alusta. Sodankylän kunnalta on saatu sopimusluonnos (dnro 92/2013). Sopimusluonnoksen mukaan Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja Sodankylän kunta ottaa alueen ympäristöterveydenhuollon järjestettäväkseen. Isäntäkunnan (vastuukunnan) toimielimelle siirretään terveydenhuoltolain 21:ssä määritellyt ympäristöterveydenhuollon mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät (mm. eläinlääkintähuolto- ja terveydensuojelulakiin sekä elintarvike-, tupakka-, kemikaali- ja kuluttajaturvallisuuslakiin sisältyviä tehtäviä). Löytöeläintoiminta jää kuntien hoidettavaksi. Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaoston ja siihen seitsemän jäsentä: kolme Sodankylästä, kaksi Kittilästä ja yksi Muoniosta ja Enontekiöltä. Sopijakuntien valtuustot päättävät jäsenten ja varajäsenten valinnasta. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi siten, että puheenjohtajuus on Kittilän kunnalla ja varapuheenjohtajuus vuorotellen Enontekiön ja Muonion kunnilla. Toimielin hoitaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtäviä sopijakuntien alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien lisäksi jaosto valmistelee talousarvion ja -suunnitelman, asettaa tulosyksikölle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista ja hyväksyy toimintakertomuksen (sopijakuntien hallitukset vahvistavat). Isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tai sen alaisten viranhaltijoiden kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisena tekemiin päätöksiin.

14 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Lähtökohtana on tarjota laadulliset, samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella. Kaikki alueen ympäristöterveydenhuollon vakituiset toimipisteet jatkavat toimintaansa, ja jokaisessa kunnassa on oma palvelupiste. Laitteet siirtyvät vastikkeetta isäntäkunnan hallintaan, ja vuokran määräytymisessä noudatetaan yhdenmukaista laskentaperustetta. Kunnat sitoutuvat ylläpitämään atk-laitteita, tietojärjestelmiä ja tietoturvaa sillä tasolla, että se mahdollistaa yhteistoimintayksikön joustavan ja turvallisen toiminnan. Ammattiohjelmistot sekä asiakastietokannat ja -rekisterit yhdistetään, ja isäntäkunta vastaa niiden ylläpidosta. Saadun kustannusarvion mukaan kuluvan vuoden talousarviolukujen perusteella lasketut menot ovat yhteensä noin euroa, josta sekä Muonion että Enontekiön kunnan osuus on noin euroa. Kuntien maksuosuudet määräytyvät aluksi pelastuslaitoksen mallin mukaisesti: puolet jäsenkuntien asukasluvun ja puolet kuntien ympäristöterveydenhuollon talousarvion tai tilinpäätöstietojen mukaan. On arvioitu, että kunnan maksuosuus on noin euroa. Virkasuhteinen henkilöstö siirtyy Sodankylän kunnan palvelukseen (liikkeen luovutus). Esimiehenä ja jaoston esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö, ja hänelle nimetään sijainen. Ympäristöterveydenhuollon jaosto valitsee alaisensa viran- ja toimenhaltijat. Sopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta, mutta sen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä valtuustojen päätösten saatua lainvoiman (toimielinten vaali, ympäristöterveyspäällikön nimeäminen ja talousarvion laatiminen). Mahdollinen eroilmoitus tulee tehdä tammikuun loppuun mennessä, jolloin ero tulee voimaan seuraavan vuoden alusta. Esityslistan ohessa toimitetaan kopio yhteistoimintasopimusluonnoksesta, kustannustenjakolaskelmasta ja henkilöstösuunnitelmasta. Lainsäädäntö Kunnassa tai kunnan yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat resurssit, joilla ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. Yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa voidaan lain 3 :n mukaan poiketa 10 henkilötyövuotta vastaavien henkilöresurssien vaatimuksesta mm. pitkien etäisyyksien vuoksi, saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi tai tehtävien riittävä ja laadukas järjestäminen kunnassa tai yhteistoiminta-alueella voidaan muutoin turvata. Mikäli kunta ei täytä laissa asetettuja vaatimuksia, valtioneuvosto voi päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä

15 Muonion kunta Esityslista/ 12/ kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Yhteistoiminnasta säädetään kuntalain 10 luvussa: yhteistoiminnan muodoista 76 :ssä ja yhteisistä toimielimistä 77 :ssä. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen yhteistoimintasopimusluonnoksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

16 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan jatkamisesta päättäminen , 272 Terveydenhuollossa toteutettiin 1970-luvulla kaksi merkittävää lainsäädäntöuudistusta: kansanterveyslaki ja yleissairaalalain muutos. Kansanterveyslaki tuli voimaan , ja siihen liittyvänä kunnanvaltuusto päätti terveyskeskuksen perustamisesta 1.4. lukien ja Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntainliiton muodostamisesta. Kuntainliitot muutettiin myöhemmin kuntayhtymiksi. Perusterveydenhuollon lisäksi Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä huolehtii nykyään eläinlääkintähuollosta ja tupakka- ja kemikaalilain valvonnasta ja voi huolehtia ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 6 :ssä tarkoitetuista eräistä ympäristölautakunnan ja ympäristölupaviranomaisen tehtävistä ja löytöeläinten talteenoton järjestämisestä. Peruskunnat ovat antaneet kuntayhtymän tehtäväksi myös nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisen ja tuoteturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät. Kunnanvaltuusto hyväksyi perussopimuksen kymmeneksi vuodeksi. Laki ja asetukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tulivat voimaan , ja tuolloin keskusteltiin mm. laajempien terveyspiirien perustamisesta. Valtuusto päätti hyväksyä sopimuksen jatkamisen kahdella vuodella neuvottelussa esitetyin täsmennyksin. Vuonna 2010 terveydenhuoltolainsäädännön uudistus oli vielä kesken ja mm. Tunturi-Lapin yhteisestä terveyspiiristä keskusteltiin. Valtuusto päätti jatkaa perussopimusta vuoden 2012 loppuun saakka neuvottelumuistiossa mainituin periaattein. Terveyskeskuskiinteistöön liittyvät vastuut tuli ratkaista tammikuun 2011 loppuun mennessä. Vuodeosaston peruskorjauksen yhteydessä hoivaosasto siirrettiin neuvolapäätyyn, missä se on aloittanut toimintansa 10-paikkaisena sosiaalitoimen yksikkönä. Kesäkuussa 2009 voimaan tullut laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista edellyttää yhteistoiminta-alueiden perustamista ja toiminnan aloittamista viimeistään vuoden 2013 alusta, ja valtuusto päätti Tunturi-Lapin alueelle muodostettavaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta. Yhteistyön valmistelu on edennyt siten, että yhteistoimintasopimus saadaan piakkoin kuntien käsittelyyn, jotta yhteistyö voidaan aloittaa ensi vuoden alusta. Ympäristöterveydenhuolto on tarkoitus toteuttaa siten, että Kittilän kunta toimii isäntäkuntana. Muutos tarkoittaa mm. eräiden tehtävien siirtymistä kansanterveystyön kuntayhtymältä ympäristöterveydenhuollon organisaatiolle.

17 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Kuntayhtymämalli on etenkin Enontekiön kunnassa koettu raskaaksi, byrokraattiseksi ja aikansa eläneeksi ja myös Muonion kunnassa kuntayhtymän toiminnan uudistaminen on nähty tarpeelliseksi. Erityisesti terveyspalvelujen menojen kasvun hillintä ei ole onnistunut riittävän hyvin. Mm. puitelakiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin perustuen Enontekiön ja Muonion kunnat ovat valmistelleet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä yhteistyönä. Kokouksessaan valtuusto merkitsi valmistelun tiedoksi ja hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kuntien alueella sairaalaneuvos Matti Kakon laatiman selvityksen pohjalta erikseen vahvistettavan sopimuksen mukaisesti tavoitteena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen yhtenä kokonaisuutena ensi vuoden alusta lukien. Kunnat olivat jo aikaisemmin päättäneet toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen aluekokeilun käynnistämisestä, ja uudelleenjärjestelyjen valmistelua varten valittiin määräaikainen projektipäällikkö. Menettelytavoista ei kuitenkaan ole päästy yksimielisyyteen. Yhtenä keskustelun kohteena on ollut tehtävien hoitaminen selvityksessä esitetyllä isäntäkuntamallilla, koska selvitystyön aikana valtio ohjasi kuntia luopumaan kuntayhtymistä hallintomallina. Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisellä yhteistyössä on pitkä perinne. Sen sijaan sosiaalitoimen palvelujen järjestämistavat ovat kunnissa hyvin erilaiset, mikä on tullut esille sosiaalijohtajien kesällä 2012 aloittamissa neuvotteluissa. Sosiaalipalvelujen yhdenmukaisen saatavuuden, kustannustehokkuuden ja parhaiden palvelukäytäntöjen sekä hallinnoitavuuden varmistamiseksi vaaditaan vielä niin paljon työtä, että alkuperäisestä tavoiteaikataulusta on ollut pakko luopua (sosiaali- ja terveyspalvelut uuden hallintomallin mukaisesti ensi vuoden alusta). Selvitystyö sosiaalitoimen yhdistämisestä on kuitenkin aloitettu kuntien virkamiestyönä ja sen voi ennakoida kestävän useita kuukausia. Koska kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen voimassaoloaika päättyy kuluvan vuoden lopussa ja poliittiset linjaukset sosiaali- ja terveystoimen alueellisesta järjestämisestä ovat vielä kesken, Enontekiön kunnan ja kuntayhtymän edustajien kanssa on keskusteltu perussopimuksen jatkamisesta. Valtakunnan tason poliittiset linjaukset selvinnevät lähikuukausina, ja linjauksilla voi olla oleellinen vaikutus myös Muonion ja Enontekiön kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalliin. Enontekiön kunta on valmistellut uutta perussopimusta, ja kunnanhallitus on esittänyt Muonion kunnalle sen hyväksymistä, jos kuntayhtymän toimintaa halutaan jatkaa. Päätöksestä on kokouskutsun mukana toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja muille kopio toimitetaan esityslistan ohessa.

18 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Hallitus linjasi kokouksissaan ja 3.9. kantaansa yhteisneuvotteluja varten. Kunnan tavoitteena on, että perussopimusta jatketaan toistaiseksi, mikä mahdollistaa kuntayhtymän tuottamien palvelujen vakaan kehittämisen ja jatkuvuuden työyhteisössä. Toimintaa jatketaan, kunnes peruskuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan yhteistyön toteutus on selvitetty. Kunnat jatkavat sosiaali- ja terveydenhuollon syvemmän yhteistyön selvittämistä. Sopimuksesta uudistetaan pykälät vuodeosaston laskutuksesta ja vuokrasta ja kuntien maksuvelvollisuus jatkuvan valmiuden ylläpidosta ja päivystyksestä aiheutuviin kustannuksiin selvitetään. Sopimukseen voidaan tehdä tai neuvotella teknisiä tarkistuksia. Kunnanvaltuustojen puheenjohtajat ja hallitusten puheenjohtajisto sekä sosiaali- ja perusturvalautakuntien puheenjohtajat neuvottelivat yhteistyöstä. Muoniosta paikalla olivat Matti Myllykangas, Juha Niemelä, Markku Vuollo, Kosti Hietala ja Raija Lehtimäki ja Enontekiöltä Satu-Marja Eira-Keskitalo, Sari Keskitalo ja Leena Palojärvi. Neuvottelussa sovittiin, että kuntayhtymän toimintaa jatketaan vuodella. Perussopimusta uudistetaan neuvottelussa sovituilta osin ja muut neuvottelussa sovitut kuntayhtymää ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevat asiat kirjataan sopimusta täydentävään liitemuistioon. Vuodeosaston laskutus on tarkoitus muuttaa suoriteperusteiseksi ja tilavuokrat määritellä uudelleen. Molempien kuntien t valmistelevat liitemuistiota, ja tavoitteena on, että se saadaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Tilintarkastaja raportissaan 1/ suosittelee kiinteistön omistajan ja kuntayhtymän välisten sopimusasiakirjojen laatimista toimintatapojen ja laskutusperusteiden ajantasaistamiseksi ja selkeyttämiseksi ja kuntayhtymän taloustilanteen ja kustannusten jaon läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Yhtenä yhteistyön muotona voisi olla hyvinvointikuntayhtymä. Sen toiminnalliseen ja taloudelliseen ohjattavuuteen kunnat voivat aidosti vaikuttaa, koska jäsenkuntien valtuustot käyttävät kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa (johtosäännöt, taloussuunnitelma, tilinpäätös). Ellei lainsäädäntö edellytä valtuustokäsittelyä, päätöksenteko kuuluu lähtökohtaisesti kuntayhtymän toimielimille ja viranhaltijoille. Kuntayhtymä tuottaa palvelut jäsenkunnan toimiessa tilaajana. Jäsenkunta täsmentää tilaamansa palvelut kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa, ja kuntayhtymällä on järjestämisvastuu. Kuntayhtymästä kunnan yhteistoiminnan muotona säädetään kuntalain 10 luvussa (76 86 ). Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella, jota kutsutaan perussopimukseksi, ja myös sopimuksen muuttaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätöstä. Kuntayhtymästä eroamisesta säädetään kuntalain 84 :ssä.

19 Muonion kunta Esityslista/ 12/ esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen jatkamisen vuodella ja uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamisen vuoden 2014 alusta. Taloussihteeri Merja Hietala selosti lähinnä vuodenosaston kustannusten laskuttamista ja tilavuokrien perimistä. Hän poistui ennen päätöksen tekemistä. Kokouksessa keskusteltiin mm. neuvottelussa esillä olleesta kehittämis- ja talousjohtajan palkkaamisesta ja hyvinvointikuntayhtymämallista. Keskustelun kuluessa Kosti Hietala esitti, että tässä vaiheessa ei vielä päätetä vuoden 2014 alusta toteutettavaa toimintamallia, koska mm. valtionhallinnon linjaukset ja ohjeet tarkentuvat vielä. Esitystä ei kannatettu. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen , 290 Enontekiön ja Muonion kuntien t ovat valmistelleet kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen liitemuistiota neuvottelussa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Muistioon on sisällytetty mm. seuraavat muutokset ja täydennykset: Vuodeosaston laskutus toteutetaan suoriteperusteisena. Kiinteistöjen vuokraamisesta laaditaan ajantasaiset sopimusasiakirjat. Nykyisen kuntayhtymän purkautumiseen liittyvistä toimenpiteistä sovitaan erikseen. Kuntayhtymälle palkataan alkaen kehittämis- ja talouspäällikkö, joka toimii yhtymähallituksen esittelijänä yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa ja valmistelee jäsenkunnille uuden hyvinvointikuntayhtymän aloittamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset. Kuntayhtymä vastaa saamen kielilain toteutumisesta toiminnassaan. Kunnat sopivat kuntayhtymän tuottamien saamenkielisten palvelujen kehittämisestä erikseen sovittavalla tavalla. Kotisairaanhoidon- ja kotipalvelun yhteistyötä syvennetään jo vuonna 2013 erikseen sovittavalla tavalla. Kuntayhtymä ja jäsenkunnat selvittävät talous- ja palkkahallinnon yhteistyömahdollisuudet. Peruskuntien kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston ja -hallituksen kokouksissa alkaen. Kuntayhtymän sääntöihin tehdään tarvittavat muutokset. Muistiosta jaetaan kopio kokouksessa.

20 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Enontekiön on tuonut esille myös perussopimuksen laki- ja sääntöviittausten ajantasaistamisen. Suomen Kuntaliiton lakimies ei pidä sitä tässä tilanteessa välttämättömänä. esittää valtuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen muutokset kunnanjohtajien valmistelemassa liitteessä esitetyn mukaisena. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen. Kunnanvaltuusto , 45 Kunnanhallituksen kokouksessa esillä olleesta perussopimuksen liiteluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa (liite nro 15). Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotukset (272 ja 290 )., 183 Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä Enontekiön ja Muonion kuntien alueella on kuluvana vuonna keskusteltu useaan otteeseen. Terveydenhuollon toteuttamisesta pidetyssä neuvottelussa on päädytty esittämään nykyisen kuntayhtymän toiminnan jatkamista viidellä vuodella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamista ensi vuoden alusta lukien Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän alueella on valmisteltu siten, että isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Osa peruskuntien Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle antamista tehtävistä siirtyy yhteistyön toteutuessa uudelle organisaatiolle, mm. eläinlääkintähuolto- ja terveydensuojelulakiin sekä elintarvike-, tupakka-, kemikaali-, ja kuluttajaturvallisuuslakiin sisältyviä tehtäviä. Löytöeläintoiminta jää kuitenkin peruskuntien vastuulle. esittää valtuustolle, että uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamista vuoden 2014 alusta ei toteuteta vaan nykyisen kuntayhtymän toimintaa jatketaan viidellä vuodella. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

21 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymien Terveydenhuollossa toteutettiin 1970-luvulla kaksi merkittävää lainsäädäntöuudistusta: kansanterveyslaki ja yleissairaalalain muutos. Kansanterveyslaki tuli voimaan , ja siihen liittyvänä kunnanvaltuusto päätti terveyskeskuksen perustamisesta 1.4. lukien ja Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntainliiton muodostamisesta. Kuntainliitot muutettiin myöhemmin kuntayhtymiksi. Tehtäviä on hoidettu määräaikaisin perussopimuksin. Kunnanvaltuusto hyväksyi Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen jatkamisen vuodella ja uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamisen vuoden 2014 alusta. Enontekiön kunnanvaltuusto teki vastaavan päätöksen. Samalla hyväksyttiin perussopimukseen eräitä tarkistuksia. Terveydenhuollon toteuttamisesta pidetyssä neuvottelussa on päädytty kuitenkin esittämään kuntayhtymän toiminnan jatkamista ensi vuoden alusta viidellä vuodella. Perusterveydenhuollon lisäksi kuntayhtymä voi suorittaa muita jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävin päätöksin sille osoittamia tehtäviä. Yhtymävaltuustossa on kummastakin kunnasta 5 jäsentä ja hallituksessa 3 jäsentä, valtuuston puheenjohtaja Enontekiön ja hallituksen puheenjohtaja Muonion kunnasta. Kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kummassakin toimielimessä ja veto-oikeus. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamista ensi vuoden alusta lukien Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän alueella on valmisteltu siten, että isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Osa peruskuntien Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle antamista tehtävistä siirtyy yhteistoiminnan toteutuessa uudelle organisaatiolle, mm, eläinlääkintähuolto- ja terveydensuojelulakiin sekä elintarvike-, tupakka-, kemikaali-, ja kuluttajaturvallisuuslakiin sisältyviä tehtäviä. Löytöeläintoiminta jää kuitenkin peruskuntien vastuulle. Kuluvan vuoden voimassa olevaan perussopimukseen liitettiin luettelo eräistä muutoksia ja asioista, joita tuli selvittää. Neuvottelussa on hyväksytty seuraavia muutoksia: yhtymävaltuuston (12) ja -hallituksen kokoonpano (10) pienenee, puheenjohtajuudet eivät vuorottele kahden vuoden välein palkataan johtaja, joka vastaa toiminnasta ja taloudesta ja toimii esittelijänä yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa omistajaohjausta vahvistetaan, kunnanjohtajille veto-oikeus kaikissa toiminnoissa siirrytään suoriteperusteiseen hinnoitteluun taloushallinto siirretään Muonion kunnalle ja palkkahallinto Enontekiön kunnalle asetetaan saamenkielisen terveydenhuollon kehittämisvelvoite ja kustannukset kohdennetaan Enontekiön kunnalle.

22 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Uudesta perussopimusluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Lainsäädäntö Kunnan yhteistoiminnan muodoista säädetään kuntalain 10 luvussa (76 86 ). Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (78 ), jota kutsutaan perussopimukseksi, ja myös sopimuksen muuttaminen edellyttää jäsenkuntien valtuustojen päätöstä. Kuntayhtymän oikeustoimikelpoisuudesta säädetään kuntalain 80 :ssä, toimielimistä 81 :ssä, vaalikelpoisuudesta 82 :ssä ja kuntayhtymästä eroamisesta 84 :ssä. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimusluonnoksen. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

23 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Keskustan asemakaavan tarkistamisesta päättäminen Kunta on allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Ojustien eteläpuolelta 0,40 ha:n suuruisen maa-alueen palvelutalohanketta varten, ja lainhuuto on saatu. Alue kuuluu Keskustan asemakaavassa osoitettuun maa- ja metsätalousalueeseen, joten hankkeen toteuttaminen edellyttää joko asemakaavan muutosta tai poikkeamismenettelyä. Rakentamista on suunniteltu toteuttavaksi poikkeamismenettelyin, koska hankkeella on kiire ja valmistelut kuntakeskuksen asemakaava-alueiden laajentamiseksi ja kaavojen tarkistamiseksi on vasta aloitettu. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjeistuksen perusteella teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä on kuitenkin pyytänyt kaavamuutoksen valmistelua M-alueelle palvelutalon rakentamisen mahdollistamiseksi. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä on 3.6. saatu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos. Kaava-asiakirjojen mukaan kortteli 37 laajenisi länteen ja kunnan omistama M-alue muutettaisiin yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue muuttuisi korttelin sisällä olevaksi jalankululle ja pyöräilylle varatun alueen osaksi. Kaavaluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Maankäyttö- ja rakennuslain 20 :n mukaan kunnan tulee huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Lain 51 edellyttää, että asemakaava laaditaan ja pidetään ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan laatimisen, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus toimii kaavoitusviranomaisena. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Keskustan asemakaavan tarkistamisen Ojustien eteläpuolelle suunnitellun palvelutalon rakentamisen mahdollistamiseksi. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

24 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kunnanvaltuusto päätti kannattaa terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymistä ja hyväksyä Rivitalo Tokan peruskorjauksen suunnitelmien mukaisena ja muistihäiriöisten palvelutalon toteuttamisen siten, että rakentamisesta vastaa Asumispalvelusäätiö ASPA ja palvelujen tuottamisesta kunta. Valtuusto hyväksyi palvelutalon rakennuspaikaksi suunnitellun maa-alueen luovutusehdot ja valitsi Paula Vilamaan sivistystoimenjohtajan virkaan. Kokouksen on pidetty nähtävänä ja osa otteista on toimitettu samana päivänä. Lainsäädäntö vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Kuntalain 98 sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoiman saavuttamista, mutta täytäntöönpano ei saa kuitenkaan tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomaisella on oikeus kieltää täytäntöönpano, mitä voidaan oikaisuvaatimuksen tai valituksen yhteydessä erikseen vaatia. Käytännössä hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöön paneminen on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös lainvoimaa vailla olevana täytäntöönpanokelpoinen. toteaa, että valtuuston pidetyn kokouksen päätökset ovat laillisia, ja hyväksyy mahdollisen täytäntöönpanon ennen päätösten lainvoiman saavuttamista. Hallitus hyväksyi n ehdotuksen.

25 Muonion kunta Esityslista/ 12/ Tunturi-Lapin Kehitys ry ja Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry , 164 (muut asiat), 187 Kokouksen alkuvaiheen järjestäytymisen jälkeen Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimitusjohtaja Reija Viinanen selosti yhdistyksen toimintaa ja suunnitelmia Leader-toiminnan ulottamisesta yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen hallitus on esittänyt lausunnon pyytämistä kunnanhallituksilta ohjelmakauden Leader-ohjelmarahoituksen hakemisesta Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle ensi syksyn virallisessa haussa. Viinanen vastasi hänelle esitettyihin kysymyksiin ja poistui sen jälkeen kokouksesta. Hallituksen esityksestä ja sen liitteenä olevasta professori Eero Uusitalon kirjeestä on 8.5. toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja muille esityslistan ohessa. Tunturi-Lapin Kehitys ry on perustettu toteuttamaan Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien seutukunnallista yhteistyötä päätoimialana seutukunnan kehittäminen ja yhteistyö eri organisaatioiden välillä. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry toteuttaa Tunturi-Lapin alueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa tavoitteena säilyttää ja luoda työpaikkoja ja kehittää alueen kyliä. Yhdistysten kotikunta on Muonio. Ajateltu toimintojen yhdistäminen ja Leader-rahoituksen hakeminen tarkoittaisi mm. sääntöjen muuttamista, jolloin kuntien vaikutusvalta laskisi kolmanteen osaan. Esitetty aikataulu on haastava mm. sääntömuutosten takia. Kunnanjohtajan perustelumuistiosta (liite nro 25) toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Muutettu ehdotus toteaa, että etenkin nyt kuntakentän ollessa murroksessa tarvitaan vahvaa kunnallista ja seutukunnallista edunvalvontaa mm. sosiaali- ja terveystoimen uudistusten takia, ja suosittaa yhdistysten päätöksentekoelinten yhteisen seminaarin järjestämistä. Hallitus korostaa, että organisointitavasta riippumatta seutukunnassa tarvitaan sekä vahvaa edunvalvontaa että alueperusteista, toimijalähtöistä kehittämistä. toteaa, että etenkin nyt kuntakentän ollessa murroksessa tarvitaan vahvaa kunnallista ja seutukunnallista edunvalvontaa mm. sosiaali- ja terveystoimen uudistusten takia, ja suosittaa yhdistysten ja kuntien

26 Muonion kunta Esityslista/ 12/ päätöksentekoelinten yhteisen seminaarin järjestämistä. Hallitus korostaa, että organisointitavasta riippumatta seutukunnassa tarvitaan sekä vahvaa edunvalvontaa että alueperusteista, toimijalähtöistä kehittämistä. Hallitus hyväksyi n muutetun ehdotuksen.

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kunnanhallituksen kokous 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Muonion kunta Esityslista/ 6/2014 168 Kunnanhallituksen kokous Aika ti klo 18.00 19.15 Paikka kunnantalo,

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista 29.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.11.2014

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.11.2014 Kunnanhallituksen 276 Terveyskeskuskiinteistön kunnostaminen, tilanne tiedoksi 277 Lukio- ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäminen, lausunto 278 Lukio- ja ammatillisen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 31.3.2011 / 18 hyväksymä Sisältää valtuuston sääntöön erillisillä päätöksillä tekemät muutokset. Valtuuston päätökset on luetteloitu sivulle 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö

MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö MIEHIKKÄLÄN KUNTA VIROLAHDEN KUNTA Hallintosääntö Miehikkälän kvalt 16.12.2014 39 Virolahden kvalt 15.12.2014 56 Kaakon kaksikko 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 K A A K O N K A K S I K K O... 4 1 Yleistä...

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta.

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta. Eteva kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ johon sisältyy: Yhtymäkokouksen työjärjestys (7 Luku: Kokousmenettely) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (8 Luku: Palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista) Konserniohje

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot