Suomalainen terveydenhuolto muutoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen terveydenhuolto muutoksessa"

Transkriptio

1 Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Suomalainen terveydenhuolto muutoksessa Terveydenhoitajapäivät Tampere

2

3 THLn tehtävänä on puolustaa ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia 1) Vaikuttaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa 2) Edistää ja tukea palvelujärjestelmän työtä

4 Väestön terveys ja hyvinvointi Yhteiskunnallinen inhimillinen tavoite Kansakunnan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kulmakiviä Riippuvainen hyvin laajasti yhteiskunnan olosuhteista Läheinen yhteys terveys- ja sosiaalipalvelujen tarpeeseen ja niiden kustannuksiin

5 Kansanterveys Suomessa on kehittynyt hyvin - vaiheittain Kulkutaudit ja lapsikuolleisuus Työikäisten kuolleisuus Ikäihmisten terveys ja toimintakyky x x x Aliravitsemus ja puutostaudit ravintovirheet Kulkutaudit Fyysinen terveys haasteet elintapasairaudet mielenterveyden

6 Vastasyntyneen elinajanodote Suomessa (lähde: Tilastokeskus) Vuosia Naiset Miehet Koskinen S, Aromaa A, Huttunen J, Teperi J. Health in Finland. Helsinki

7 KANSANTERVEYS SUOMESSA PAREMPI KUIN KOSKAAN HISTORIAMME AIKANA! SUURIA HAASTEITA: Myönteisen kehityksen jatkuminen: erittäin paljon saavutettavissa Kielteisten trendien kääntäminen: jatkuessaan voivat vaikuttaa koko kansanterveyden kuvaan: erityisesti väestön lihominen ja alkoholi Terveyserot: sairastavuus ja monet riskitekijät kasautuvat alempiin sosioekonomisiin ryhmiin

8 Sotien jälkeisen kansanterveyden menestystarinoita Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus ja sairastuvuus Miesten tupakkasyöpäkuolleisuus ja sairastuvuus Itsemurhat Liikenne- ja työtapaturmakuolleisuus Väestön hammasterveys Ikääntyvän väestön toimintakyvyn paraneminen terveet elinvuodet lisääntyneet Eliniän piteneminen

9

10 Terveydenhuolto Suomessa Kansainvälisesti korkeatasoinen, hyvää eurooppalaista tasoa Nauttii väestön tukea, arvostusta ja luottamusta Suurien haasteiden edessä Kustannusten kasvu Henkilöstön saatavuus Potilas/tautirakenteen muutos Tautien ehkäisyn haasteet

11 Kansanterveyden suuri paraneminen viime vuosikymmeninä 1970-luvulta lähtien elintapojen muutosten/riskitekijöiden vähenemisen seurauksena on suomalaisten elinikään tullut noin 10 lisävuotta lisävuodet pääasiassa terveitä ja toimintakykyisiä Ts. sairaudet siirtyneet myöhempiin vuosiin.

12 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö sairaudet? Eliniän pidentyessä terveempien elintapojen ansiosta: Vaihtoehtoja 1) Sairas, raihnainen kausi pitenee 2) Sairaudet siirtyvät vastaavasti myöhempään ikään 3) Sairas kausi lyhenee, compression of morbidity (J. Freis)

13 vuosia vuosia 65-vuotiaan miehen ja naisen elinajan odotteen jakautuminen terveisiin ja sairaisiin elinvuosiin perustoiminnoista suoriutumisen ja koetun terveyden mukaan vuosina 1980 ja 2000 elinajan pidentyessä lisäelinvuodet ovat olleet terveitä Perustoiminnoista suoriutuminen Koettu terveys miehet naiset miehet naiset sairaana /toimintarajoitteisena sairaana /toimintarajoitteisena terveenä/toimintakykyisenä terveenä /toimintakykyisenä Sihvonen ym. 2003

14 Kansanterveyden edistämisen potentiaali Useimmat kansantautimme (ei kaikki) ovat lääketieteellisen tiedon perusteella hyvin pitkälle ja hyvin myöhäiseen ikään asti ehkäistävissä olevia tauteja Esim. Tyyppi 2 diabetes: 90 % (ravinto, liikunta) Sepelvaltimotauti: 80 % (ravinto, liikunta, tupakka)

15 Ehkäisyn strategiat 1) Korkean riskin strategia Riskitekijöiden mittaus, riskien arviointi, yksilöllinen interaktio Elintapa- ja lääkeinterventiot Mitä korkeampi riski, sitä kustannusvaikuttavampi Perusterveydenhuollon keskeistä työtä 2) Väestöstrategia Politiikkatoimilla ja terveyden edistämisellä vaikutetaan väestön elintapoihin: ravinto, tupakka, liikunta, alkoholi, liikenne ym. Kustannusvaikuttavin tapa edistää väestön terveyttä EIVÄT OLE TOISIAAN POISSULKEVIA MOLEMPIA TARVITAAN TUKEVAT TOISIAAN

16 TERVEYDENHUOLLON VAIKUTUS KANSANTERVEYTEEN ON RAJALLINEN - Avainasemassa elintavat ja elinympäristö Terveyspolitiikka ja terveys kaikissa politiikoissa Terveydenhuollossa perusterveydenhuolto avainasemassa

17 Eri tekijöiden osuus ennenaikaiseen kuolleisuuteen - Elintavat 40 % - Perintötekijät 30 % - Sosiaaliset olosuhteet 15 % - Terveydenhuolto 10 % - Fyysiset ympäristöaltisteet 5 % (McGinnis 2004)

18 ELINTAVAT AVAINASEMASSA Kohonnut Blood verenpaine pressure Tobacco Cholesterol High Body Mass Index Hedelmien/kasvisten Low fruit and vegetable vähäinen intake käyttö Physical inactivity A lcohol Urban air pollution Lead exposure Occupational carcinogens Huumausaineet Illicit drugs Suojaamaton Unsafe seksi sex Occupational risk factors for injury Developed Countries TÄRKEIMMÄT KUOLEMIEN RISKITEKIJÄT KEHITTYNEISSÄ MAISSA V Deaths (WHO) in 2000 attributable to selected leading risk factors Tupakka Kolesteroli Korkea BMI Liikunnan puute Alkoholi Ilman saasteet Lyijyaltistus Työperäiset karsinogeenit Työperäinen Occupational hiukkasaltistus particulates Työtapaturmien riskitekijät Number of deaths (000s) World Health Organization

19 VÄESTÖN ELINTAVAT SUOMESSA Myönteinen kehitys: Miesten tupakointi suuresti vähentynyt ja naisten tupakoinnin lisäys pysähtynyt Ruokavalio yleisesti suuresti parantunut (rasva, suola, kasvikset) Vapaa-ajan liikunta lisääntynyt Haasteita: Alkoholin kulutus noussut Huumeet uhkana Virvoitusjuomien ja makeisten kulutus noussut, uusia rasvan lähteitä Arkiliikunta vähentynyt Väestö lihoo

20 VÄESTÖN ELINTAVAT MUUTTUVAT JA NIIHIN VOIDAAN VAIKUTTAA!

21 Pekka Puska, Director General

22 Ympäristön tupakansavulle altistuminen työpaikalla vähintään tunnin ajan % Miehet, päivittäin tupakoivat Naiset, päivittäin tupakoivat Miehet, muut Naiset, muu vuosi Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus

23 Leivällä käytetty rasva, miehet % Ei lainkaan Kevytlevite Kasvistanolimargariini Margariini/Rasvalevite Voi-kasviöljyseos Voi vuosi Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus

24 Ruoan valmistuksessa käytetty rasva % Ei mitään Kasviöljy Juokseva kaviöljyvalm. Kevytlevite Rasiamargariini Talousmargariini Voi-kasviöljyseos Voi // vuosi Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus

25 Maitolaatu , naiset % Ei juo maitoa Rasvaton maito Ykkösmaito, rasvaa 1 % Kevytmaito, rasvaa 1.5 % Täysmaito, rasvaa 3,5 % Tilamaito, rasvaa 4.4 % vuosi Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus

26 Kokonaisrasvan ja rasvahappojen päivittäinen saanti työikäisillä miehillä osuutena kokonaisenergiasta* E% Kokonaisrasva (~25-35 E%) Tyydyttyneet rasvahapot (~10 E%) Kertatyydyttymättömät rasvahapot (10-15 E%) Monityydyttymättömät rasvahapot (5-10 E%) vuosi *Kokonaisenergia ei sisällä kuidun sisältämää energiaa. Muutos : p <

27 Kokonaisrasvan ja rasvahappojen päivittäinen saanti työikäisillä naisilla osuutena kokonaisenergiasta* Kokonaisrasva (~25-35 E%) E% 20 Tyydyttyneet rasvahapot (~10 E%) Kertatyydyttymättömät rasvahapot (10-15 E%) Monityydyttymättömät rasvahapot (5-10 E%) Vuosi *Kokonaisenergia ei sisällä kuidun sisältämää energiaa. Muutos : p <

28 Työikäisten ( vuotiaiden) miesten ja naisten dietaarisen kolesterolin (mg) saanti vuosina mg Miehet Naiset Muutos : p < Vuosi 28

29 Kolesterolitason muutokset vuotiaat miehet mmol/l 6,4 Miehet 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5, Vuosi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu Muutos : Vuosi p= Ikävakioitu Laboratoriokorjatut arvot Pääjohtaja Pekka Puska

30 mmol/l Kolesterolitason muutokset vuotiaat naiset 6,4 Naiset 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5, Vuosi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu Muutos : Vuosi p< Ikävakioitu Laboratoriokorjatut arvot Pääjohtaja Pekka Puska

31 Suolan saanti Suomessa g/vrk Vuosi Pääjohtaja Pekka Puska Laskettu, miehet Laskettu, naiset 24 t virtsa, miehet 24 t virtsa, naiset Lin. (24 t virtsa, miehet) Lin. (24 t virtsa, naiset) Lin. (Laskettu, miehet)

32 Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen* Miehet Naiset % 100 % vuosi vuosi Vapaa-ajan liikuntaa väh. 2 kertaa viikossa Vapaa-ajan liikuntaa väh. 4krt/viikko Vapaa-ajan liikuntaa väh. 2 kertaa viikossa Vapaa-ajan liikuntaa väh. 4 krt/viikko * vähintään 30 minuutin ajan, niin että ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus

33 % 80 Ylipainoisten osuus (BMI 25 kg/m²) Miehet % 80 Naiset vuosi vuosi Total Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus

34 Alkoholijuomien tilastoitu kulutus Suomessa juomaryhmittäin litroina 100 prosentin alkoholia asukasta kohti, ,1 litraa as. kohti Tilastoitu Kokonaiskulutus kulutus Oluet Väkevät Keskiolut ruokakauppoihin Olut suosituin alkoholijuoma Viinien suosio jatkuvaan nousuun Väkevien kulutus laskussa Viinit Siiderit Lonkerot /16

35 Miten tuetaan yksilöä elintapojen muuttamisessa? Terveysinformaatio Terveystaitojen viestintä Käytännön opastus Sosiaalinen ja ympäristön tuki (perhe, koulut, työyhteisö ym.) Poliittisen päätöksenteon tuki

36 KENEN VASTUU? 1. Kansalaisen vastuu Kukaan ei voi pitää Sinun terveydestäsi parempaa huolta kuin Sinä itse 2. Ympäristön vastuu Ympäristö tärkeä mahdollistava tai rajoittava tekijä Make the healthy choice the easy one (Ottawa declaration 1981) YKSILÖ TERVEYDEN YLLÄPIDON TAAKKA MOLEMPIA TARVITAAN YHTEISKUNTA

37 Terveydenhuollon rooli 1) Sairauksien hoito 2) Sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen

38 PAIKALLINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA TAUTIEN EHKÄISY 1. Palvelujärjestelmä 2. Terveyttä edistävät olosuhteet ja ympäristö

39 Sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon tärkeä tehtävä Korkean riskin strategia: riskitekijöiden identifiointi, riskien arviointi ja interventiot Paikallisen väestötason terveyden edistäminen ( väestöstrategia ) tuki Universaalit palvelut (neuvola ym) + erityistoimet riskitapauksissa

40 Sairauksien hoidon muutostarpeita Yhä useammin kysymys kroonisista sairauksista Chronic care model (pitkäaikaishoitomalli) Näyttöön perustuvat hoito-ohjelmat Moniammatillinen tiimi ICT-tuki Korkeamman tason erikoissairaanhoito Enemmän kansallista keskittämistä Pidemmät hoitosarjat (laatu, kustannukset) Omahoidon tukeminen

41 Terveydenhuollossa tarvitaan sekä kansanterveyden että kustannusten kasvun hillinnän kannalta vahvaa panostusta Perusterveydenhuoltoon Ennaltaehkäisyyn / terveyden edistämiseen (myös hallitusohjelmassa)

42 Peruspalvelujärjestelmän vahvistaminen Resurssit Ennaltaehkäisy Pitkäaikaishoidon järjestäminen ( chronic care model ) Modernit (ja kansallisesti yhteensopivat) IT-järjestelmät Integraatio erikoissairaanhoidon (ja sosiaalipalvelujen) kanssa

43 Eriarvoisuus terveydessä ja terveydenhuollossa Terveydessä: Väestöryhmien väliset terveysmenot (erityisesti sosioekonomiset ryhmät, etniset ryhmät) Erot kuolleisuudessa, sairastavuudessa ja riskikäyttäytymisessä Alkoholi ja tupakka selittävät paljon Terveydenhuollossa (kaikki saavat julkista tukea) Julkinen perusterveydenhuolto (terveyskeskukset) Työterveyshuolto (1,7 milj. suomalaista) Yksityinen terveyshuolto

44

45 Pelastetaan terveyskeskukset! Tilanne monelta osin kriittinen (lääkäritilanne, jonotusajat ym.) Lääkärit siirtyneet sairaaloihin, työterveyshuoltoon ja yksityisiin firmoihin Julkinen hyvin toimiva peruspalvelujärjestelmä avainasemassa Poliittinen tuki peruspalveluille Sote-uudistuksen tulisi olennaisesti vahvistaa perusterveydenhuoltoa Väestö tukee julkista terveydenhuoltoa!

46 Kansanterveyslakia toimeenpantaessa tavoitteena resurssijako Alkuperäinen tavoite KANSANTERVEYSTYÖ 50 % ERIKOISSAIRAANHOITO 50 % Nyt resursseista Kansanterveystyö/perusterveydenhuolto 1/3 Erikoissairaanhoito 2/3

47

48 Lääkärissä käynnit (tuhansia) v v Muutos Terveyskeskukset % Yksityisvastaanotot % Työterveyshuolto %

49 Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystä maaliskuussa 2012 Pitkät ja lyhyet odotusajat lääkärin vastaanotolle lisääntyivät Yli viidennes 24 % väestöstä asui alueella, jossa lääkärin vastaanotolle pääsyä joutui odottamaan yli 4 viikkoa. Vastaava luku oli 20 % lokakuussa Toisaalta alle kahdessa viikossa lääkärin vastaanotolle pääsi 28 % väestöstä (23 % lokakuussa 2011). Hoitajien vastaanotolle pääsy vaikeutui 31 % väestöstä asui alueella, jossa hoitajan vastaanotolle pääsyä joutui odottamaan yli 7 päivää. Yli 7 päivää odottavien määrä oli miltei 20 % suurempi kuin lokakuussa Sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolle pääsyssä oli huomattavia alueellisia eroja. 28 % terveyskeskuksista julkaisi hoitoonpääsytiedot harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää.

50 Terveydenhuollon kustannusten kasvun syitä Palvelutason nousu Yhä kalliimpia hoitoja Yhä useampia sairauksia ja tiloja voidaan hoitaa Halutaan yhä korkeatasoisempia ja monipuolisempia palveluja Yksityiset palvelut markkinoivat itseään ts. pyrkivät luomaan kysyntää Ikääntyvä väestö on yhä kiinnostuneempi terveydestä Väestön ikääntyessä palvelujen tarve kasvaa?

51 Säästääkö ehkäisy rahaa? Joissakin tapauksissa kyllä: esimerkkejä Ravinto vs. lääkkeet Alkoholipolitiikka vs. päihdehuolto Neuvolat ja perheiden tuki vs. huostaanotot Ehkäisy on kustannusvaikuttavin tapa lisätä väestön terveyttä!

52 Työurien pidentäminen Kansantaloudellisesti tärkeää Työurien alussa koulutus- ja perhepoliittiset ratkaisut Työurien pidentäminen jatkossa olennaisesti kiinni kansanterveyden paranemisesta terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääntymisestä Työterveyshuolto ja työhyvinvointi tärkeää mutta kansantautien ehkäisy ja terveyden edistäminen keskeistä Esim. yksikin vaikuttava alkoholipoliittinen uudistus voi olla merkittävä

53 Tautien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä paljon hyviä strategioita, ohjelmia, ohjeistoja: kehitetty myös rakenteita ja instrumentteja (kuntien hyvinvointikertomukset) Strategiat, suunnitelmat, ohjelmat Vaikuttavien toimenpiteiden toteutus Implementation gap

54 Julkinen mielenkiinto eri ongelmissa painottaa Varhaista puuttumista Tehostettua valvontaa Väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta avainasemassa Universaalit palvelut (esim. neuvolat) Terveyden edellytysten tukeminen ja riskien ehkäisy

55 Julkinen uudistuskeskustelu painottaa seuraavia: Palvelun kysyntään vastaaminen Palvelujen kustannus/vaikuttavuus Valinnanvapaus Vähälle huomiolle valitettavasti jäänyt Väestövastuu Väestön terveys ( population health )

56 Subjektiiviset oikeudet? Koulutarkastukset ym. Hoitotakuu Käytettävä harkiten, koska kun kokonaisresurssit eivät muutu, voimavarat ovat pois jostakin muualta (hoitotakuu kasvattanut erikoissairaanhoidon osuutta)

57 Lasten ja nuorten terveys Kansainvälisesti hyvä, monia haasteita Avainasemassa jälleen kotien, koulujen ja yhteiskunnan perusolosuhteet ja työ Universaaliset palvelut: neuvolat ja kouluterveydenhuolto keskeistä Riskipalvelut täydentävät (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ym.)

58 Mistä nuorten kohdalla kyse? Sairauksien ehkäisy Terveyden edistäminen Terveydensuojelu

59 Nuorten syrjäytyminen Arvio yleisyydestä riippuu syrjäytymisen määritelmästä ja käytetystä mittarista. Tilastolukujen takana kaikki eivät ole syrjäytyneitä vaan osalla kyse väliaikaisesta vaiheesta nuoruudessa. Esitettyjä lukuja syrjäytyneistä nuorista: työelämän ja vähintään toisen asteen koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta (15-24 v.) alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa virallisten rekisterien ulkopuolella olevaa alle 25-vuotiasta toimeentulotuella ilman työttömyysturvaa tai muuta sosiaaliturvaa lastensuojelun alla olevaa lasta ja nuorta, kodin ulkopuolelle sijoitettuja

60 Syrjäytymisen vähentämisen tasot 1. Yleinen välittäminen nuorista (perheet, kasvattajat, aikuiset) 2. Syrjäytymisen riskitekijöiden vähentäminen (esim. lapsiköyhyys, työttömyys ym.) 3. Palvelujärjestelmän universaalinen tuki ja varhainen puuttuminen (neuvolat, koulut) 4. Korjaavat toimenpiteet (lastensuojelu)

61 Kaksi vuosikymmentä lapsiperheiden peruspalveluissa Neuvolan perhevalmennusta on karsittu Vanhemmuuskoulutuksella on osoitettu olevan ongelmia ehkäisevä vaikutus Neuvolan kotikäyntejä on vähennetty kotikäyntien lisääminen vähentää lasten myöhempiä mielenterveys ja käytösongelmia Lapsiperheiden kotipalvelut on ajettu alas tuen saanti avun tarpeen herätessä parantaa vanhemmuutta vahva vanhemmuus tukee lasten kehitystä Kouluterveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa on vähennetty lapset, nuoret ja vanhemmat toivovat apua ongelmiinsa juuri kouluissa Jukka Mäkelä

62 Lastensuojelun haasteet Panokset ennaltaehkäisyyn vähentävät kalliin lastensuojelun tarvetta Huostaan otettujen lasten ongelmat: Vuosittain n Korkea riski: alkoholi- ja huumeongelmat, rikollisuus, itsemurhat, alaikäisten raskaudet ym. Huono koulutodistus ennustaa

63 Potilasturvallisuus Iso ongelma: kuolemaa/v. THLn koordinoima kansallinen yhteistyöohjelma: Potilasturvallisuutta taidolla Huomio rakenteisiin ja toimintatapoihin Terveydenhuoltolain (2010) velvoitteet Ohjeistoa, koulutusta, seurantaa

64 Terveydenhuollon lainsäädännön elementit 1) Sisältö (terveydenhuoltolaki) 2) Järjestäminen (sote-uudistus) 3) Rahoitus Taso Monikanavaisuus (eri päätöksenteko sh-piirien ja terveyskeskusten budjeteista, sairausvakuutus tukee yksityistä)

65

66 THLn tavoitteet palvelujärjestelmän uudistamisessa Järjestämisvastuu riittävän suurilla alueilla Integroidaan perusterveydenhuolto ja tavallinen erikoissairaanhoito Yksikanavainen rahoitus - samat alueet Korkean tason erikoissairaanhoidossa suurempi erikoistuminen Peruspalvelujärjestelmän vahvistaminen! Palvelujärjestelmä yhteydessä kuntien muun terveys- ja hyvinvointityön kanssa

67 Tämänhetkisen sote-linjauksen ongelmia/huolia Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu edelleen pienillä alueilla ( mikään ei muutu, kurjistuminen jatkuu ) Sairaanhoitopiirien lakatessa erikoissairaanhoitoa hajautetaan entistä pienemmille alueille ( heikentyy ) Laajempi erikoissairaanhoidon siirtäminen ervaalueiden vastuulle rakentaen entistä vahvempia erikoissairaanhoidon rakenteita ja siirtäen erikoissairaanhoidon entistä kauemmaksi perusterveydenhuollosta.

68 THLn malli käytännössä Noin 20 sote-aluetta, joilla integroidaan perus- ja erikoissairaanhoito (ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuolto) Alueilla JÄRJESTÄMISVASTUU! Tuottaminen ja käytännön järjestäminen alueen olosuhteiden mukaan. Hallintomalli poliittinen kysymys (kuntayhtymä, isäntäkunta, maakunta) Mahdollisimman yksikanavainen rahoitus, yksi päätöksentekijä (mielellään myös yksityisen terveydenhuollon sv-varat) Erityisen korkean tason erikoissairaanhoitoa keskitettävä enemmän erva-sairaaloihin Kunnissa laaja-alainen terveyden edistämisen vastuu (hyvinvointikertomus)

69 Terveysseuranta ja palvelujärjestelmän monitorointi tärkeää Sairastuvuus Riskitekijät, elintavat Sosiaaliset determinantit Prosessitekijät Palvelujärjestelmän toiminta Paikallinen ja alueellinen taso THLn tuki: ATH, hyvinvointikompassi Terveydenhuollon sähköinen tietokanta (KanTe)

70 Kansalliset ohjelmat kehitystyön ja informaatio-ohjauksen tukena Kaste II Kansallinen alkoholiohjelma Mieli-ohjelma TEROKA, terveyserojen kaventaminen Peruspalveluja tukevat verkostot Kansanterveystyön johtajien verkosto Sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden verkosto Erva-alueiden yleislääketieteen laitokset Kaste alueryhmät

71 THLn tuki perusterveydenhuollolle Neuvolat Sähköinen neuvolaopas ym. Kouluterveydenhuollon ohjeistot Rokotusohjeistot Terveysseurantatiedot, hyvinvointikompassi, ATH TEA-viisari, tuki hyvinvointikertomuksille Ohjelmien tuki: Mieli, alkoholiohjelma, Kaste II ym. ICT-työn tuki: OPER, AvoHilmo ym. Perusterveydenhuollon neuvottelukunta Ym.

72 Tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen terveydenhoitajien työn ytimessä: ihmisten auttaminen ja yhteiskunnan etu Terveydenhuollon menojen kasvun hillitseminen Työikäisen työvoiman saatavuus ja työkyky (valtio, työnantajat) Kasvavan ikäihmisten joukon toimintakyky (ja palvelusten tarve) Tarvitaan niin terveydenhuollon kuin yhteiskuntapolitiikan toimenpiteitä

73 Kiitokset ja terveiset suomalaiselle terveydenhoitajakunnalle Kansainvälisestikin esimerkillinen toimintamalli yhdistettynä kovaan osaamiseen ja sitoutumiseen Vahva tukijalka suomalaiselle kansanterveydelle

74 KIITOS

75 18/02/2013 Pekka Puska, Director General 75

Pohjois-Karjalasta maailmalle Onko terveydenhuollolla roolia terveyden edistämisessä vai tulisiko panostus olla yhteiskunnallisessa kehittämisessä?

Pohjois-Karjalasta maailmalle Onko terveydenhuollolla roolia terveyden edistämisessä vai tulisiko panostus olla yhteiskunnallisessa kehittämisessä? Pekka Puska, professori Ex pääjohtaja, THL Presidentti, Kansanterveyslaitosten Maailmanjärjestö (IANPHI) Pohjois-Karjalasta maailmalle Onko terveydenhuollolla roolia terveyden edistämisessä vai tulisiko

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 2 Sisällys 1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyrakenteet ja mihin ollaan matkalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyrakenteet ja mihin ollaan matkalla Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyrakenteet ja mihin ollaan matkalla Professori Erkki Vartiainen, Terveysosaston johtaja 17.4.2015 THL 1 Kuolemansyyt Suomessa 1969-2012: 15-64 -vuotiaat, 100 000 asukasta

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS HOLLOLAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS Sisällys 1. JOHDANTO HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 2 2. HYVINVOINNIN TAUSTATEKIJÄT LÄNTISEN PERUSTURVAPIIRIN KUNNISSA

Lisätiedot

Nastolan hyvinvointikertomus

Nastolan hyvinvointikertomus Nastolan hyvinvointikertomus Käsittely: perusturvalautakunta 26.3.2014 24 ja 14.5.2014 40 sivistyslautakunta 27.3.2014 19 tekninen lautakunta 15.4.2014 31 Hyvän Olon Nastola neuvottelukunta 13.5.2014 kunnanhallitus

Lisätiedot

OYS-erva aluekokeiluhanke

OYS-erva aluekokeiluhanke OYS-erva aluekokeiluhanke LOPPURAPORTTI luonnos 10.10.2012 Selvitysmiehet: Lauri Nuutinen Tuomo Pääkkönen Lauri Nuutinen, Tuomo Pääkkönen ja Sari Nevakivi (toim.) 10.10.2012 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto

Lisätiedot

ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry

ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma MAAKUNTALt1r ) E4fi4iI.Uckkurn) ESLI Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-52-5093-91-9 ISSN 14 5-2 930 2011-2014

Lisätiedot

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 169 tutkimuksia Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 169 Turun

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n seminaari Tilkan auditorio, Helsinki, SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Seppo Koskinen Esityksen

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

LUONNOS KOMMENTOINTIA VARTEN. Lihavuus laskuun. - Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta

LUONNOS KOMMENTOINTIA VARTEN. Lihavuus laskuun. - Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 24.10.2012 LUONNOS KOMMENTOINTIA VARTEN Lihavuus laskuun - Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ohjelman tausta 2.1. Lihavuuden

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät?

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät? Ravitsemus 2k a t s a u s 2 / 2 0 1 3 Pekka Puskan haastattelu s. 4 Finravinto 2012-tutkimus s. 10 Ateriarytmi vaikuttaa painoon s. 25 Kulutuslukuja s. 30 Mitä suomalaiset syövät? Ajankohtaista Ravitsemus

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS...

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 1 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 13 1.1. Sosiaalimenojen kehitys... 13 Etuuksien saajamäärät laskussa...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot