Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus, nuoriso ja urheilu"

Transkriptio

1 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia.

2 SISÄLLYS Miksi tarvitaan EU:n toimia? 3 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Valokeilassa Euroopan unionin politiikka Julkaisu kuuluu sarjaan, jossa esitellään EU:n toimia sekä niiden taustoja ja tuloksia eri politiikan aloilla. Laaja alainen ja kattava lähestymistapa 6 Mitä EU tekee? 10 Lisätietoa 16 Tulevaisuuden näkymät 16 Julkaisuja voi ladata verkosta: Tietoa EU:n toiminnasta 12 oppituntia Euroopasta Eurooppa strategia: Euroopan kasvustrategia EU:n perustajat Aluepolitiikka Digitaalistrategia Elintarvikkeiden turvallisuus Energia Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Ilmastonmuutos Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Kansanterveys Kauppa Kilpailu Koulutus, nuoriso ja urheilu Kulttuuri ja audiovisuaaliala Kuluttajat Laajentuminen Liikenne Maatalous Meri- ja kalastusasiat Muuttoliike ja turvapaikka-asiat Oikeusasiat, perusoikeudet ja tasa-arvo Pankki- ja rahoitustoiminta Petostentorjunta Rajavalvonta ja turvallisuus Sisämarkkinat Talous- ja rahaliitto ja euro Talousarvio Tulli Tutkimus ja innovointi Työllisyys- ja sosiaaliasiat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Verotus Ympäristö Yritystoiminta Valokeilassa Euroopan unionin politiikka: Koulutus, nuoriso ja urheilu Euroopan komissio Viestinnän pääosasto Kansalaistiedotus 1049 Bryssel BELGIA Teksti on päivitetty marraskuussa 2014 Kansi ja sivun 2 kuva: Glowimages/Getty Images 16 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /53734 Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua. Yksittäisten valokuvien käyttöön tai jäljentämiseen on haettava lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

3 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 3 Miksi tarvitaan EU:n toimia? Koulutus hyödyttää kaikkia Yksilötason hyödyt: Koulutusinvestoinnit ovat avain tulevaisuuteen, etenkin nuorten kohdalla. Toisen tai kolmannen kielen opiskelu helpottaa tutustumista vieraisiin maihin, uusiin ihmisiin ja erilaisiin elämäntapoihin. Lisäksi se voi avata mahdollisuuden opiskella tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla ja auttaa löytämään antoisan ja hyväpalkkaisen työpaikan tulevaisuudessa. Tutkimusten mukaan korkeasti koulutetut työllistyvät kaksi kertaa todennäköisemmin ja heillä on lähes kolme kertaa todennäköisemmin keskimääräistä korkeammat tulot kuin kouluttamattomilla. Kansallisen tason hyödyt: Maailman eri osat ovat yhä voimakkaammin riippuvaisia toisistaan, ja kansalliset taloudet voivat toimia täydellä teholla vain silloin, kun niiden tukena ovat vahvat koulutusjärjestelmät. Koulutukseen investoiva maa menestyy myös liike elämässä, luonnontieteissä ja taiteissa. Kun taataan kaikille tasavertaiset koulutusmahdollisuudet voidaan lisäksi turvata sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus. Fotolia/MF Tiesitkö? Eurooppalaisista 20 prosentilla on alhainen koulutus, mikä vaikeuttaa heidän pääsyään työmarkkinoille ja yhteiskunnallista osallistumistaan. EU:n tason hyödyt: EU:n menestyminen maailmanmarkkinoilla perustuu ammattitaitoiseen työvoimaan sekä huippuluokan innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen tuotantoon. Koulutus vaikuttaa kuitenkin paljon muuhunkin kuin talouteen: demokratian kukoistus Euroopassa edellyttää, että kaikki kansalaiset tuntevat kansalaisoikeutensa ja -velvollisuutensa. Aktiivista kansalaisuutta on opetettava ja opittava kotona, koulussa ja arkielämässä. Erasmus+ Koulutus vaikuttaa ratkaisevasti kansalaisten, kansakuntien ja koko Euroopan hyvinvointiin tulevaisuudessa, ja sen vuoksi EU on kehittänyt kunnianhimoisen Erasmus+ -ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on tukea ihmisten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. Ohjelmasta tuetaan kaikkia koulutusaloja sekä nuorten epävirallista oppimista, vapaaehtoistoimintaa ja ruohonjuuritason urheilua. Erasmus+ -ohjelmalla korvataan useita aikaisempia ohjelmia, ja soveltamissääntöjä ja -menettelyjä on siinä virtaviivaistettu ja yksinkertaistettu. Vuodesta 1987 alkaen on yli kolme miljoonaa korkeakouluopiskelijaa saanut Erasmus apurahan. Erasmus+ -ohjelmassa EU:n rahoitusta on lisätty merkittävästi. Sen tarkoituksena on vuosina antaa tukea 4 miljoonalle nuorelle, opiskelijalle ja aikuiselle, jotka haluavat kartuttaa kokemustaan ja taitojaan opiskelemalla tai osallistumalla nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan ulkomailla. Ohjelma lisää huomattavasti myös oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen sekä koulutus- ja työelämän välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Koulutus oli tärkeää myös klassisen Kreikan kulttuurille.

4 4 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Hälyttävät luvut kertovat osaamisvajeesta Maailmanlaajuinen talouskriisi on paljastanut rakenteellisia puutteita, joilla on vakavia vaikutuksia miljooniin ihmisiin. Nuorisotyöttömyysaste on koko EU:ssa yli 20 prosenttia ja joissain jäsenmaissa jopa yli 50 prosenttia. Kriisi ei kuitenkaan ole ainoa syy työttömyyteen. Alhainen koulutus ja puutteelliset taidot heikentävät työmahdollisuuksia. Tiesitkö? Luku- ja kirjoitustaidottomuus on yksilön kannalta tuhoisaa ja aiheuttaa valtavia kustannuksia yhteiskunnalle. Pelkästään kehittyneissä maissa lukutaidottomuus maksaa yli euroa (500 miljardia euroa) joka vuosi. EU:ssa noin 20 prosenttia nuorista ei saavuta vähimmäistasoa lukemisen, matematiikan ja luonnontieteiden perustaidoissa. Kuusi miljoonaa nuorta lopettaa koulunkäynnin ylemmän perusasteen koulutuksen päättyessä tai keskeyttää jo ennen sitä. Puutteellisella koulutuksella on merkittäviä vaikutuksia: äskettäin tehty tutkimus paljastaa, että matalasti koulutetuista aikuisista vain puolet on työelämässä, kun taas korkeasti koulutettujen aikuisten keskuudessa työllisyysaste on huomattavasti korkeampi. Onko tutkinnon suorittaminen siis paras tapa työllistyä? Ainakin se on varmin tapa. Monet työnantajat etsivät epätoivoisesti ammattitaitoista työvoimaa. Joka kolmannella työnantajalla on vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä. Tilanne on vaikea erityisesti innovatiivisilla talouden aloilla. Esimerkiksi insinööritieteiden, luonnontieteiden ja teknologian aloilla on avoinna tuhansia työpaikkoja. Työnhakijoiden taidot eivät vastaa työnantajien edellyttämää osaamista. Tätä kutsutaan osaamisvajeeksi. Se on yksi vakavimmista ongelmista Euroopassa. Vajeen täyttämiseksi tarvitaan toimia, ja varmin keino on koulutus. Eläkeläiset nuorten tukena Eurooppalaisessa HEAR ME -hankkeessa (Highly Educated Retirees Mentoring Early School Leavers) etsittiin eläkeläisiä tai eläkeikää lähestyviä henkilöitä, jotka halusivat työskennellä nuorten kanssa. Vapaaehtoiset osallistuivat erilaisille mentorointitaitoja kehittäville kursseille. Sen jälkeen eläkeläiset toimivat tukihenkilöinä koulunkäyntinsä keskeyttäneille nuorille. Nuorille tarjottiin erityistä tukea ja neuvontaa, jota he tarvitsivat opiskelua tai työelämää varten. Tuotantolaitoksiin on vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Fotolia/Ingo Bartussek

5 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 5 Fotolia/Westend61 Toissijaisuusperiaate käytännön tasolla: kotona opittua ei tarvitse opetella enää koulussa. Tartutaan haasteisiin yhdessä Oppimisprosessiin osallistuu miljoonia ihmisiä ja organisaatioita: opiskelijoita, harjoittelijoita ja heidän vanhempiaan, opettajia, korkeakouluja, yrityksiä ja nuorisoryhmiä sekä viranomaisia, maiden hallituksia ja EU toimielimiä. Miten eri vastuualueet voitaisiin jakaa järkevästi? Tätä pohtiessa on pidettävä mielessä toissijaisuusperiaate. Periaatteen mukaisesti päätökset olisi aina tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskettavat. Vastuu koulutuksesta - mitä mieltä olet? Kenellä on tärkein rooli koulutusprosessissa? Hallituksilla, kouluilla, opettajilla vai vanhemmilla? Entä mikä on oma roolisi? Miten pitkälle voit itse päättää, missä, milloin ja mitä opit? EU:n perussopimuksissa määrätään, että kukin EU maa on itse vastuussa koulutus- ja nuorisopolitiikkansa kehittämisestä. Jäsenmaiden hallitusten tehtävänä on päättää opetuksen sisällöstä ja koulutuksen järjestämisestä. Kunkin maan hallitus saa myös vapaasti määritellä, käsitelläänkö koulutusasioita alueiden vai kuntien tasolla. Monet asiat siirretään korkeakoulujen, peruskoulujen ja muiden oppilaitosten päätettäväksi. Joidenkin päätösten toteutuksesta vastaavat nuorisojärjestöt. Menestyminen edellyttää kuitenkin osaamisen lisäämistä ja laajentamista myös yli valtiollisten rajojen. Koulutus- ja nuorisopolitiikassa on oltava eurooppalainen ulottuvuus. EU maat voivat parantaa toimintapolitiikkojaan ottamalla oppia toistensa kokemuksista. Opiskelijat, harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät, opettajat, nuorisotyöntekijät, koulut, yliopistot ja nuorisojärjestöt voivat tehdä yhteistyötä yli rajojen. Yhteistyö Euroopan tasolla on välttämätöntä, jotta oppimisympäristö on paras mahdollinen ja jotta opinnot johtavat arvostettuihin tutkintoihin. Koulutus- ja nuorisoalan yhteistyöohjelmat ovat kuuluneet EU:n toimintasuunnitelmaan jo vuosia: Erasmus ohjelma hyväksyttiin vuonna 1987 ja ensimmäinen eurooppalainen nuoriso ohjelma (Nuorten Eurooppa) vuonna Koulutus, ammatillinen koulutus ja nuorisoasiat lisättiin EU:n virallisiin toimivaltuuksiin kuitenkin vasta vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksessa. Tiesitkö? Urheilu lisättiin EU:n toimivaltaan Lissabonin sopimuksessa vuonna EU:n laajuisilla toimilla voidaan tuoda esiin urheilusta ja liikunnasta saatavaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Samoin tarvitaan laajaa yhteistyötä kielteisten lieveilmiöiden, kuten dopingin, tulosten manipuloinnin ja urheiluun liittyvän väkivallan, torjunnassa. Tarvitaan EU:n tasolla tapahtuvaa tiedonvaihtoa, jotta pystytään kehittämään tehokkaita menettelytapoja näiden epäkohtien korjaamiseksi.

6 6 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Laaja alainen ja kattava lähestymistapa Koulutukseen ja nuorisotyöhön suunnatulla tuella EU pyrkii tukemaan ennakkoluulotonta suhtautumista oppimiseen ja avaamaan uusia mahdollisuuksia. Avoin mieli ja jatkuva oppiminen Elämä on oppimista. Kun lakkaat oppimasta, kuolet. (Tom Clancy) Shutterstock/Alexander Raths Joka tilanteessa voi oppia uutta: keskustelu tuntemattoman kanssa tarjoaa mahdollisuuden oppia tämän mielipiteistä ja kiinnostuksenkohteista. On lähes mahdotonta olla oppimatta. Yritä olla oppimatta mitään uutta tunnin ajan. Onko tehtävässä edes mahdollista onnistua? Ei ole. Jo valmistautuessasi tähän kokeiluun sinun on mietittävä, mitä et voi tehdä sen aikana. Tuloksena saat omien kokemustesi pohjalta selkeämmän kuvan siitä, mitä oppiminen on. Juuri omat kokemukset ovat oppimista parhaimmillaan. Oppiminen on muutakin kuin istumista luokassa. Se on tiedonjanoa. Oppimisessa on kyse elämästä. EU edistää laaja alaista ja kattavaa lähestymistapaa oppimiseen. Sen mukaisesti oppimisessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä esimerkiksi epävirallista oppimista, arkioppimista ja elinikäistä oppimista. Epävirallisella oppimisella tarkoitetaan oppimista virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Oppiminen Fotolia/paffy Opitaan yhteisvastuusta, opitaan elämästä. tapahtuu jäsennellyn toiminnan avulla, ja siihen sisältyy jonkintyyppistä oppimisen tukea, jota ovat esimerkiksi jäsennelty verkko oppiminen yrityksen sisäinen koulutus vapaaehtoistyö tai osallistuminen nuorisovaihtoon ohjelmat, joissa koulunkäyntinsä keskeyttäneille tarjotaan lukutaito opetusta tai työtehtäviin liittyvää opastusta. Arkioppimisella tarkoitetaan oppimista, joka ei ole tavoitteiden, ajankäytön ja ohjauksen osalta organisoitua tai jäsenneltyä. Arkioppimiseen sisältyvät taidot, jotka on hankittu arkielämän ja työkokemuksen kautta. Arkioppiminen ei välttämättä ole tarkoituksellista. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi projektinhallintataidot tai tieto- ja viestintätekniikan taidot, jotka on hankittu työssä kielitaito ja kulttuurien tuntemus, joka on hankittu oleskelemalla ulkomailla sosiaaliset taidot, jotka on hankittu vapaaehtoistoiminnassa, kulttuuritoiminnassa, urheilutoiminnassa tai kotona (esimerkiksi lasta hoitaessa). Oppimisessa on kyse elämästä.

7 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 7 Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan uusien asioiden oppimista koko elämän aikana, erityisesti ensimmäisen virallisen koulutuksen jälkeen. Oppia ikä kaikki! Kehitysvammaisten elinikäinen oppiminen Älyllisesti kehitysvammaisille elinikäinen oppiminen ei ole vain uusien taitojen opettelua. Kyse on myös yhteiskuntaan kuulumisesta, kyvystä hoitaa omia asioita ja elämänhallinnasta. Kuitenkin vain harvat koulutuskurssit sopivat älyllisesti kehitysvammaisille. Opetusmateriaali voi olla vaikeaselkoista ja opettajan puhetta voi olla vaikea ymmärtää. Sen vuoksi eri EU maiden järjestöt yhdistivät voimansa ja käynnistivät Pathways hankkeen. Hankkeeseen osallistuvat järjestöt ovat kehittäneet kursseja, kirjasia ja verkkotyökaluja, joissa selitetään, miten tiedosta voidaan tehdä paremmin saavutettavaa. Hanke helpottaa kehitysvammaisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen. Avoimuutta ja maailmanlaajuista yhteistyötä Eurooppa ei ole suljettu yhteisö, ei etenkään koulutuksen ja nuorisotoiminnan saralla. EU tukee maailmanlaajuista yhteistyötä, jolla pyritään kehittämään ja uudistamaan kumppanimaiden korkeakouluja. Kumppanioppilaitoksia on EU:n naapurimaissa, Länsi Balkanilla, Venäjällä sekä Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. EU tukee nuorisojärjestöjen yhteistyöhankkeita ympäri maailmaa. Hankkeilla pyritään parantamaan nuorisotyön, vapaaehtoistoiminnan, nuorisovaihdon ja muun epävirallisen oppimisen laatua ja tunnustamista eri puolilla maailmaa. Jean Monnet -ohjelmassa edistetään Euroopan yhdentymistä käsittelevää opetusta, tutkimusta ja keskustelua koko maailmassa. Vuosien 1990 ja 2011 välisenä aikana Jean Monnet -ohjelman avulla on perustettu noin Euroopan yhdentymiseen liittyvää tutkimushanketta. Näihin kuuluvat 165 eurooppalaista Jean Monnet -osaamiskeskusta, noin 880 Jean Monnet -oppituolia ja lähes pysyvää kurssia ja Eurooppa moduulia. Ohjelma toimii tällä hetkellä 72 maassa eri puolilla maailmaa. EU tiedon lisääminen koko maailmassa Jean Monnet -toimi on todella tärkeässä asemassa. Taloustieteiden ohjelma toimii nykyään välineenä, jonka avulla kehitetään EU asioiden opetussuunnitelmia, kutsutaan eurooppalaisia tutkijoita ja alan ammattilaisia sekä edistetään erilaisia toimia, joilla lisätään korealaisten tietoja EU:sta. Professori Woosik Moon, EU:n taloustieteen Jean Monnet -oppituoli Soulin kansallisessa yliopistossa Etelä Koreassa EU tukee jäsenmaitaan EU:n jäsenmaiden tehtävänä on määrittää koulutusjärjestelmän ja ammatillisen koulutuksen sisältö ja organisaatio. EU kunnioittaa kansallisten sääntöjen ja painopisteiden monimuotoisuutta eikä sillä ole oikeutta yhdenmukaistaa EU maiden lainsäädäntöä ja määräyksiä tällä alalla (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 ja 166 artikla). EU:n tehtävänä ei myöskään ole asettaa koulutus- ja nuorisopolitiikkaa koskevia sääntöjä. Voiko EU siis tehdä muuta kuin tarkkailla tilannetta taustalta? Toki voi! EU:n tehtävänä eurooppalaisessa oppimisprosessissa on koordinoida ja tukea toimintaa sekä antaa neuvoja. EU kannustaa jäsenmaita yhteistyöhön ja täydentää niiden toimia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

8 8 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Se tarkoittaa muun muassa sitä, että EU tukee opiskelijoita, tohtorikoulutettavia, harjoittelijoita, opettajia, kouluttajia ja luennoitsijoita, jotta he voivat opiskella, opettaa ja hankkia työkokemusta ulkomailla, sekä auttaa nuoria osallistumaan nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan ulkomailla kannustaa jäsenmaita uudistamaan ja nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmiään ja kehittämään nuorisoalan toimia, jotta niiden avulla voitaisiin paremmin vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin helpottaa pääsyä työmarkkinoille, erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta edistää maiden hallitusten, yliopistojen, korkeakoulujen, peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, yritysten, työmarkkinaosapuolten sekä nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Miksi tarvitaan yhteistyötä EU:n tasolla? EU:n tason yhteistyöllä autetaan jäsenmaita parantamaan koulutusjärjestelmiään. Maat voivat toimia yhteistyössä ja oppia toisiltaan jakamalla parhaita käytäntöjä. Yhteistyö EU:n tasolla: EU ohjausjakso Eurooppa strategia on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia. Sen kulmakivi on vuonna 2011 käyttöön otettu talouspolitiikan vuotuinen EU ohjausjakso, jonka avulla koordinoidaan talouspolitiikkaa ja käydään vuoropuhelua EU:n toimielinten sekä EU maiden hallitusten ja parlamenttien kesken. EU ohjausjakson maakohtaisissa suosituksissa annetaan jäsenmaille ohjeistusta, jonka avulla ne varmistavat kilpailukyvyn ja luovat lisää työpaikkoja. Koulutus on yhä tärkeämpää työllisyyden ja talouskehityksen kannalta, joten maakohtaisissa suosituksissa käsitellään myös yhä enemmän koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö EU:n tasolla: liikkuvuuden tulostaulu EU on yhdessä jäsenmaidensa kanssa kehittänyt liikkuvuuden tulostaulun. Liikkuvuuden tulostaulussa keskitytään viiteen tekijään, jotka vaikuttavat nuorten motivaatioon ja kykyyn opiskella tai harjoitella ulkomailla. Tulostaulusta (tammikuu 2014) käy ilmi, että tuki vaihtelee huomattavasti jäsenmaiden välillä. Saksa, Belgia, Espanja, Ranska ja Italia antavat eniten tietoa ja neuvontaa liikkuvuusmahdollisuuksista. Kyproksessa, Luxemburgissa ja Belgian saksankielisessä osassa panostetaan eniten kieltenoppimiseen kouluissa. Tämä vaikuttaa usein merkittävästi päätökseen opiskella, harjoitella tai työskennellä ulkomailla. Belgian flaamilainen osa, Saksa, Italia ja Itävalta nousevat esiin sikäli, että niillä on hyvin kehittynyt taloudellinen tuki lähtökohdiltaan heikommille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla. EU:n kunnianhimoiset tavoitteet Oppimisessa on kyse edistymisestä. Sama koskee koulutuspolitiikkaa. Edistymisen mittaamiseksi EU ja sen jäsenmaat ovat sopineet seuraavien vertailuarvojen saavuttamisesta vuoteen 2020 mennessä: lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä heikosti menestyvien 15-vuotiaiden osuus alle 15 prosenttia koulunkäyntinsä keskeyttävien osuus alle 10 prosenttia

9 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 9 nuorista aikuisista vähintään 40 prosentilla korkea asteen tutkinto korkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista vähintään 20 prosenttia suorittanut opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla. Fotolia/Oleksiy Mark Millainen tilanne on tällä hetkellä? Voidaanko kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? Vuoden 2012 Pisa tutkimuksen mukaan tilanne vaihtelee maiden välillä. Riippumatta siitä, mikä tulos on tietyissä oppiaineissa tai tietyissä maissa, paljon on vielä tekemättä. Niin kauan, kuin miljoonilla nuorilla EU:ssa on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa, työtä on jatkettava. Virossa (kuvassa pääkaupunki Tallinna) taataan kaikille tasavertaiset koulutusmahdollisuudet. Vuoden 2012 Pisa tutkimus Kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma Pisa on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toteuttama maailmanlaajuinen tutkimus. Pisa tutkimuksessa mitataan, miten suuri osa 15-vuotiaista oppilaista on saavuttanut perustiedot ja -taidot matematiikassa, lukemisessa ja luonnontieteissä. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2000, ja arviointi on toistettu sen jälkeen joka kolmas vuosi. Vuoden 2012 Pisa tutkimukseen osallistuivat OECD:n kaikki 34 jäsenmaata ja 31 kumppanuusmaata. Seuraavaksi esitellään joitakin tutkimuksen tuloksia. EU:n tulokset parantuneet lukemisessa ja luonnontieteissä EU on saavuttamassa tavoitteen, jonka mukaan heikosti menestyvien oppilaiden osuus on alle 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Lukeminen: 23,1 % vuonna ,8 % vuonna Matematiikassa jäädään jälkeen Matematiikassa heikosti menestyvien oppilaiden keskimääräinen osuus on pysynyt ennallaan vuoden 2012 Pisa tutkimuksessa (22,1 %) verrattuna vuoden 2009 tutkimukseen (22,3 %). Osa maista erottuu edukseen Neljä EU:n jäsenmaata (Viro, Suomi, Puola, Alankomaat) on maailman parhaiten suoriutuvien maiden joukossa. Niissä on matematiikassa heikosti menestyviä alle EU:n 15 prosentin viitearvon. Virossa on pienin osuus matematiikassa heikosti menestyviä: vain 10,5 prosenttia (koko EU:ssa osuus on 22,1 %). Osa maista on kaukana tavoitteista Joissain EU:n jäsenmaissa kolmannes tai jopa puolet 15-vuotiaista jää alimmalle Pisa tasolle. Luonnontieteet: 20,3 % vuonna ,6 % vuonna 2012.

10 10 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Mitä EU tekee? EU investoi 14,7 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelmaan, joka on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosiksi Erasmus+ -ohjelmalla pyritään tukemaan nuorten työmahdollisuuksia ja henkilökohtaista kehitystä. Ohjelman koulutus- ja nuorisoalan toimien kautta nuoret voivat saada sellaisia taitoja, joita he tarvitsevat työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Tässä julkaisussa on perustietoa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoituksesta. Yksityiskohtaisempia tietoja on hakijoille tarkoitetussa ohjelmaoppaassa. Ohjelmaopas ja paljon muuta tietoa on saatavilla Erasmus+ -verkkosivulla (http://ec.europa. eu/programmes/erasmus plus). Erasmus+ -ohjelman kolme avaintoimea Avaintoimi 1 - Oppimiseen liittyvä liikkuvuus: tukea opiskeluun, työskentelyyn, nuorisotoimiin osallistumiseen, opettamiseen, kouluttamiseen sekä ammattitaidon, pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen ulkomailla Avaintoimi 2 - Yhteistyö ja kumppanuus: yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen sekä opiskelu- ja työelämän välillä Avaintoimi 3 - Toimintapolitiikan uudistaminen: tukea koulutus- ja nuorisoalan toimintapolitiikkojen ja järjestelmien uudistamiseksi tarvittavaan selvitystyöhön, vuoropuheluun ja tietopohjan vahvistamiseen Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus Tässä osassa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Erasmus+ tarjoaa koulutus- ja nuorisoalalla oppijoille ja työntekijöille. Oletko korkeakouluopiskelija ja haluat opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomailla?... ammatillisessa koulutuksessa ja haluat laajentaa osaamistasi?... nuori ja haluat lähteä nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan ulkomaille?... opettaja tai oppilaitoksessa muissa työtehtävissä tai nuorisotyöntekijä ja haluat opettaa tai kouluttaa ulkomailla? Jos vastasit myönteisesti, voit löytää tästä osasta tietoa uusista mahdollisuuksista. Kielitaito ja liikkuvuus Hyvän kielitaidon avulla voi saada enemmän irti oleskelusta ulkomailla. Useimmissa liikkuvuustoimissa vieraiden kielten harjoittelu on tärkeä osa alue. Korkeakouluopiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja oppilaitosten henkilöstön jäsenille, jotka lähtevät ulkomaille vähintään kahdeksi kuukaudeksi, sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, jotka lähtevät ulkomaille vähintään kuukaudeksi, Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuden parantaa opinnoissa, työssä tai vapaaehtoistoiminnassa tarvittavien kielten taitoja. Liikkuvuushakemuksen hyväksymisen jälkeen hakijoita pyydetään tarkistuttamaan kielitaitonsa ja heille tarjotaan kielikurssi joko ennen lähtöä tai ulkomailla oleskelun aikana. Hakijat saavat lisätietoa tästä uudesta Erasmus+ -mahdollisuudesta oppilaitoksestaan tai organisaatioistaan. Kielitaito kuntoon ja menoksi!

11 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 11 KORKEAKOULUOPISKELIJAT Opintojaksot: opiskelijat voivat opiskella 3 12 kuukautta yliopistossa tai korkeakoulussa ulkomailla. Harjoittelut: vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat suorittaa 2-12 kuukauden työharjoittelun ulkomailla. Korkeakoulusta hiljattain valmistuneet voivat suorittaa harjoittelun ulkomailla myös vuoden sisällä valmistumisesta. Suunnittelu on kuitenkin aloitettava ajoissa! Yliopiston tai korkeakoulun on hyväksyttävä opiskelijan harjoittelu viimeisen opiskeluvuoden aikana. Erasmus+ tukee myös eurooppalaisten opiskelijoiden opintoja muualla maailmassa ja Euroopan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden opintoja Euroopassa. Opiskelu toisessa korkeakoulussa auttoi minua laajentamaan opiskelualaani enemmän kuin koskaan. Parasta kokemuksessa olivat kuitenkin kaikki tapaamani ihmiset, joiden kanssa saan varmasti työskennellä tulevaisuudessa. Näin kertoo Robert (Yhdistynyt kuningaskunta) teollisen muotoilun opinnoista, joita hän suoritti 10 kuukauden ajan Delft University of Technology -korkeakoulussa Alankomaissa. OPINTOLAINAA MAISTERIOPINTOIHIN Erasmus+ tukee uusia edullisia lainoja, joiden avulla maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat voivat opiskella muissa Euroopan maissa. Opiskelijat voivat hakea edullista lainaa koko maisterintutkinnon suorittamiseen ulkomailla tai enintään euron lainaa yhden vuoden opintoihin ja enintään euron lainaa kahden vuoden opintoihin. YHTEINEN MAISTERINTUTKINTO Erasmus+ tarjoaa maisterintutkintoa suorittaville opiskelijoille kaikkialla maailmassa mahdollisuuden hakea apurahaa, jonka turvin he voivat suorittaa kansainvälisissä kumppanuusyliopistoissa järjestettäviä yhteisiä koulutusohjelmia. Yhteisistä maisteriohjelmista valmistuneet saavat tutkinnon, jonka koulutusohjelmaan osallistuvat oppilaitokset myöntävät yhdessä. Opiskelijat saavat lisätietoa korkeakoulunsa kansainvälisten asioiden yhteyspisteestä. LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret voivat hankkia ulkomailla taitoja, joita tarvitaan työmarkkinoilla, missä kilpailu on kovaa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat voivat suorittaa harjoittelu- tai oppisopimusjakson ulkomailla. Harjoittelun voi järjestää yritys, työpaikka (esim. kansalaisjärjestö tai julkiselin) tai ammatillinen oppilaitos siten, että siihen sisältyy työhön perustuvaa oppimista yrityksessä. Harjoittelu voi kestää kahdesta viikosta vuoteen. Fotolia/Ekaterina Pokrovsky Opiskele ulkomailla ja laajenna maailmankuvaasi.

12 12 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Fotolia/illustrez vous Kartuta työkokemusta maassa, jossa ovat alan parhaat asiantuntijat. koulutusohjelmien, tieto- ja viestintäteknologian ja kulttuurin aloilla. Vapaaehtoistoiminnassa nuoret vahvistavat itsetuntoaan, osallistuvat kansalaistoimintaan ja tutustuvat toisenlaiseen elämäntapaan. Vapaaehtoistoiminta voi kestää enintään vuoden ajan, ja osallistujat voivat tehdä vapaaehtoistyötä monilla aloilla joko EU:ssa tai EU:n ulkopuolella. Nuorisovaihtoon voivat osallistua vuotiaat nuoret. Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimintaan voivat osallistua vuotiaat nuoret. Myös äskettäin valmistuneet oppisopimusopiskelijat voivat osallistua liikkuvuustoimiin. Heidän on suoritettava harjoittelu ulkomailla vuoden sisällä valmistumisesta. Osallistuin vuoden ajan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimintaan ja opin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suosittelen vapaaehtoispalvelua ehdottomasti kaikille, jotka etsivät avoimin mielin uusia kokemuksia. Liikkuvuudesta on todella ollut apua urallani. Ilman kokemustani en olisi uskaltanut hakea Young Chef of the Year -kokkikilpailuun, enkä ainakaan olisi voittanut sitä. Suosittelen ulkomaille lähtöä kaikille. Aika Ranskassa oli ja on edelleen yksi parhaita muistojani. Näin kertoo Deborah (Yhdistynyt kuningaskunta) työharjoittelustaan Lyonissa, Ranskassa. Liikkuvuusmahdollisuuksista kiinnostuneet opiskelijat saavat lisätietoa oppilaitoksestaan. NUORTEN LIIKKUVUUS: NUORISOVAIHTO JA NUORTEN EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖ Nuorisovaihdossa nuoret hankkivat erilaisia taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi projektinhallintaan ja tiimityöskentelyyn. Nuorille tarjotaan kouluympäristön ulkopuolella mahdollisuus osallistua jäsenneltyyn toimintaan (joka voi sisältää työpajoja, harjoituksia, keskustelua ja roolipelejä) ulkomailla joko EU:ssa tai EU:n ulkopuolella enintään 21 päivän ajan. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu tarjoaa nuorille erinomaisen tilaisuuden kehittää henkilökohtaisia ja ammatillisia taitoja. Nuoret osallistuvat päivittäiseen työhön organisaatioissa, jotka toimivat esimerkiksi sosiaalihuollon, ympäristön, epävirallisten Näin kertoo Clara (Saksa) osallistumisestaan hankkeeseen, jossa autettiin äskettäin saapuneita maahanmuuttajia Jozef Swinnen -keskuksessa Brysselissä, Belgiassa. Nuorten liikkuvuudesta kiinnostuneet saavat lisätietoa kotimaansa kansallisesta toimistosta. HENKILÖSTÖN JA NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS Opettajat ja yritysten työntekijät voivat opettaa ulkomaisissa oppilaitoksissa, saada uusia ammatillisia näkökulmia, laajentaa verkostojaan ja auttaa uudistamaan ja kansainvälistämään Euroopan koulutusjärjestelmiä. Opettajat, muu kuin opettava henkilöstö ja nuorisotyöntekijät voivat myös osallistua koulutukseen ulkomailla ja hankkia uusinta tietoa ja ideoita, joita he voivat hyödyntää käytännön työssä kotimaassa. Koulutusta tarjotaan esimerkiksi jäsennellyillä kursseilla, ammatillisesti suuntautuneilla kielikursseilla ja koulutustapahtumissa sekä työelämään tutustumisen kautta. Toiminta voi kestää kahdesta päivästä kahteen kuukauteen. Liikkuvuudesta kiinnostuneet työntekijät saavat lisätietoa oppilaitoksestaan tai nuorisojärjestöstään. Yritysten työntekijät tarvitsevat korkeakoulun kutsun päästäkseen opettamaan ulkomaille.

13 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 13 Bonnin yliopiston kansainväliseen strategiaan kuuluu nuorten tutkijoiden, opiskelijoiden ja hallintohenkilöstön vaihto ohjelmia. Tutustuin työelämään Kyproksen Kuurojen liitossa, jotta saisin oppia heidän toiminnastaan ja kokemuksistaan [...]. Tämä kokemus auttoi minua ymmärtämään paremmin Kyproksen kuurojen kulttuuria ja kehittämään viittomakielen taitojani. Lisäksi sain paremman käsityksen kuurojen opetuksessa sovellettavasta oppimisprosessista. Näin kertoo viittomakielen opettaja Christophe (Ranska) työelämään tutustumisestaan Kyproksessa. Avaintoimi 2: Yhteistyön ja kumppanuuden tuki University of Bonn / Mr. Lannert KOULUTUS- JA NUORISOALAN SEKÄ TYÖELÄMÄN STRATEGISET KUMPPANUUDET Strategisten kumppanuuksien tarkoituksena on kehittää, jakaa ja toteuttaa innovatiivisia koulutus- ja nuorisoalan käytäntöjä erilaisten organisaatioiden välisen rajat ylittävän yhteistyön kautta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan koulutus- ja nuorisoalalla toimivia organisaatioita eri maissa. Tuettavia toimintoja ovat esimerkiksi yhteisten opinto ohjelmien, uusien opetussuunnitelmien ja innovatiivisten opetusmenetelmien kehittäminen (esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen aikaisempaa tehokkaammin), uusien opetus- ja koulutusmateriaalien, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen (esim. kielten osalta) verkostoituminen ja vertaisoppiminen, joiden avulla opiskelijat ja muut osallistujat saavat todellista kokemusta yritysmaailmasta; näin kehitetään yrittäjyysajattelua ja luovaa ajattelua epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen pätevyyksien validointi kansallisella tasolla, mikä toteutetaan sisällyttämällä taidot EU:n viitekehyksiin ja käyttämällä EU:n dokumentointivälineitä. Hakuohjeet: Oppilaitokset, nuorisojärjestöt ja muiden asiasta kiinnostuneiden organisaatioiden edustajat saavat lisätietoa kotimaansa kansallisesta toimistosta. Koulutus- ja nuorisoalalla toimiville järjestöille ja oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuus työskennellä yli rajojen kollegojen tai työelämän muiden toimijoiden kanssa. Oman alan tai monialaisen vertaisoppimisen avulla innovoidaan ja uudistetaan käytäntöjä. Yrityksille, tutkimuslaitoksille, alueviranomaisille, yhdistyksille, työmarkkinaosapuolille ja kansalaisjärjestöille tarjotaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä koulutus- ja nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Toiminnan avulla syvennetään yhteistyötä, vaihdetaan tietoa ja kehitetään innovatiivisia käytäntöjä. Fotolia/Syda Productions Verkko-oppiminen on joustavaa ja tapahtuu oppijan ehdoilla.

14 14 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Fotolia/Sergey Nivens Oletko valmis haasteeseen? Hanki yrittäjyystaitoja myös korkeakoulutasolla. TIETOYHTEENLIITTYMÄT: KORKEAKOULUJEN JA YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan korkeakoulujen ja yritysten välistä rakenteellista yhteistyökumppanuutta, jonka tarkoituksena on kuroa umpeen korkeakoulutuksen ja työelämän välistä kuilua. Tietoyhteenliittymien kautta parannetaan opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyystaitoja ja lisätään yrittäjyysajattelua korkeakouluissa ja yrityksissä. Tietoyhteenliittymissä tuetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa uusia oppimis- ja opetusmenetelmiä (esim. uudet monialaiset opetussuunnitelmat, oppijakeskeinen ja todellisiin ongelmiin perustuva opetus ja oppiminen) luoda korkea asteen koulutusohjelmiin rakenteita, joilla tuetaan monialaisten taitojen oppimista ja niiden soveltamista. Näitä rakenteita kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa, millä vahvistetaan työllistettävyyttä, tuetaan luovuutta ja luodaan uusia uravaihtoehtoja sisällyttää yrittäjyyskoulutusta ja yrittäjyyshenkeä kaikkien oppiaineiden opetus- ja oppimisprosesseihin. Siten lisätään opiskelijoiden, tutkijoiden, henkilöstön ja opettajien yrittäjyystietoja ja -taitoja sekä motivaatiota osallistua yritystoimintaan. Tietoyhteenliittymiin osallistuu vähintään kuusi organisaatiota vähintään kolmesta ohjelmamaasta (vähintään kaksi yritystä ja kaksi oppilaitosta). ALAKOHTAISET OSAAMISALLIANSSIT: AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA TYÖELÄMÄN VÄLINEN YHTEISTYÖ Yrityksille ja tuotantoteollisuudelle maiden rajat ylittävät toimitusketjut ovat erittäin oleellisia. Alakohtaiset osaamisallianssit ottavat tämän huomioon ja mukauttavat opetussuunnitelmia sen mukaisesti ja auttavat ammatillisessa koulutuksessa olevia nuoria saamaan eurooppalaisilla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Alakohtaiset osaamisallianssit pyrkivät auttamaan ammatillisten erityistaitojen hankkimisessa seuraavilla toimilla: ammattitaitovajetta torjutaan tehostamalla ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen kykyä vastata työmarkkinoiden alakohtaisiin tarpeisiin kehitetään valtiolliset rajat ylittäviä ammatillisia koulutusohjelmia ja opetusmenetelmiä kehitetään työssäoppimista (koulussa tai yrityksissä) ja oppisopimuskoulutusta, jotta voidaan helpottaa nuorten siirtymistä opinnoista työelämään. Alakohtaisiin osaamisalliansseihin osallistuu vähintään yhdeksän eri organisaatiota vähintään kolmesta ohjelmamaasta, joista kaksi on EU:n jäsenmaita.

15 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 15 KORKEA ASTEEN KOULUTUKSEN VALMIUKSIEN PARANTAMINEN: KORKEAKOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KUMPPANIMAISSA Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita ympäri maailmaa. Toiminnalla pyritään kehittämään ja uudistamaan kumppanimaiden korkeakouluja. Kumppanioppilaitoksia on EU:n naapurimaissa, Länsi Balkanilla, Venäjällä, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa. Tuetut hankkeet voivat olla esimerkiksi yhteishankkeita, joissa kehitetään uusia opetussuunnitelmia ja tutkintoja, oppimis- ja opetusmenetelmiä, henkilöstön osaamista, laadunvarmistusta, uusia hallinto- ja johtamisrakenteita ja -prosesseja hankkeita, joissa toteutetaan kansallisen tason rakenteellisia uudistuksia kumppanimaiden viranomaisten tuella (esimerkiksi toimintapolitiikan uudistaminen, korkea asteen koulutusjärjestelmän hallinto- ja johtamisrakenteiden kehittäminen). NUORISOALAN VALMIUKSIEN PARANTAMINEN: NUORISOJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ KUMPPANIMAISSA Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisoalalla toimivien järjestöjen välisiä yhteistyöhankkeita ympäri maailmaa. Nuorisoalan hankkeilla pyritään parantamaan nuorisotyön, epävirallisen oppimisen ja vapaaehtoistoiminnan laatua ja tunnustamista maailman eri alueilla ja erityisesti kehitysmaissa. Toimintaan voi kuulua esimerkiksi nuorisojärjestöjen yhteistyötä, verkostoitumista ja vertaisoppimista yhteistyötä, jolla pyritään tiedottamaan vapaaehtoistoiminnasta ja epävirallisesta oppimisesta ja tunnustamaan ne kumppanimaissa sellaisten hyvien käytäntöjen ja työkalujen kehittämistä ja toteuttamista, joilla parannetaan nuorisotyöntekijöiden ja kouluttajien ammattitaitoa. nuorisovaihtoa, vapaaehtoistyötä ulkomailla ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. VERKKOTYÖKALUJA PERUSKOULUN JA AIKUISKOULUTUKSEN OPETTAJILLE etwinning hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan koulujen välistä yhteistyötä tarjoamalla tukea, hyödyllisiä työkaluja ja verkkoympäristö yhteistoimintaa varten. etwinning tukee liikkuvuushankkeita, strategisia kumppanuuksia ja yhteistyötä verkossa. Lisäksi etwinning tarjoaa opetusmateriaalia verkossa ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen koko Euroopassa, millä edistetään opettajien ja muun henkilöstön ammatillista kehitystä. Kaikki ohjelmamaiden esi- ja peruskoulut voivat milloin vain käyttää etwinning työkaluja, kun ne ovat rekisteröityneet etwinning portaaliin osoitteessa Aikuiskoulutuksen EPALE verkosto (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) on verkkopohjainen foorumi, jossa päätöksentekijät, opettajat, sidosryhmien edustajat ja kaikki muutkin aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät voivat vaihtaa tietoja ja ajatuksia ja esitellä hyviä toimintatapoja. Hankkeessa luodaan aikuiskoulutuksen henkilöstön toimintayhteisöjä ympäri EU:ta. Foorumi on valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. Avaintoimi 3: Toimintapolitiikan uudistamisen tuki Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan toimia, joilla pyritään saavuttamaan Eurooppa strategiassa sekä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET 2020) ja muissa alakohtaisissa strategioissa (esimerkiksi korkeakoulutuksen alalla Bolognan prosessi) asetettuja tavoitteita. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi aineiston kerääminen tietystä aiheista tai maista ja sen tutkiminen ja analysointi, viranomaisten tai keskeisten organisaatioiden väliset yhteistyöhankkeet sekä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen. Lisäksi nuoria ja päättäjiä kannustetaan jäsenneltyyn vuoropuheluun. Toiminnalla on tarkoitus parantaa koulutusjärjestelmien ja nuorisoalan toimintapolitiikkojen laatua ja tehokkuutta, edistää sitoutumista toimintapolitiikkojen uudistamiseen, tehostaa tiedotusta, edistää keskinäistä oppimista ja kansainvälistä yhteistyötä, kehittää osaamista ja kannustaa nuoria osallistumaan demokraattiseen toimintaan.

16 16 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Tulevaisuuden näkymät NA FI-C Vuosina noin neljä miljoonaa henkilöä ja oppilaitosta saa tukea Erasmus+ ohjelmasta. Avainlukuja: Erasmus+ ( ) Kokonaisbudjetti Liikkuvuusmahdollisuudet yhteensä Korkea asteen koulutus Ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat Henkilöstön liikkuvuus Vapaaehtoistoiminta ja nuorisovaihto ohjelmat Maisteriopintojen lainantakausjärjestelmä Yhteinen maisterintutkinto Strategiset kumppanuudet Tietoyhteenliittymät Alakohtaiset osaamisallianssit 14,7 miljardia euroa Lisärahoitusta osoitetaan EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa toteuttaviin toimiin. Yli 4 miljoonaa henkilöä Noin 2 miljoonaa opiskelijaa Noin opiskelijaa ja harjoittelijaa Noin luennoitsijaa, opettajaa, kouluttajaa, koulutusalan työntekijää ja nuorisotyöntekijää Yli nuorta Noin opiskelijaa Yli opiskelijaa Noin strategista kumppanuutta, joissa on mukana koulua, ammatillista oppilaitosta, korkeakoulua ja aikuiskoulutuslaitosta, nuorisojärjestöä ja yritystä Yli 150 tietoyhteenliittymää, joissa on mukana korkeakoulua ja yritystä Yli 150 osaamisallianssia, joissa on mukana ammatillista oppilaitosta ja yritystä Lisätietoa XX Perustietoa EU:n koulutuspolitiikasta: XX Perustietoa EU:n nuorisopolitiikasta:http://ec.europa.eu/youth XX Erasmus+: plus XX Toimeenpanovirasto: XX Kansalliset toimistot: XX Opettajainhuone: corner Opettajainhuone sisältää Euroopan unionia käsittelevää opetusmateriaalia 23 kielellä. Saatavilla on monenlaista materiaalia (verkkosivuja, kirjasia, verkkopelejä, videoita jne.) peruskoulun ja keskiasteen oppilaille. Opettajat voivat saada materiaalista ideoita opetukseen, jossa käsitellään esimerkiksi EU:n historiaa sekä EU:n toimintaa toimintapolitiikkoja. Kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaisia. XX Euroopan nuorisoportaali: Euroopan nuorisoportaalissa on nuorille tietoa muun muassa heidän oikeuksistaan ja heille suunnatuista palveluista Euroopassa. XX Europe Direct -palvelu vastaa kysymyksiin EU:sta ja sen toiminnasta: puh ISBN doi: /53734

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeiden tulee linkittyä KA2 toiminnon tavoitteisiin ja johonkin painopistealueeseen Ks. Programme

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin 2013 Yleistä Hankkeiden tulee linkittyä ohjelmatasolla KA2 toiminnon tavoitteisiin ja painopistealueisiin Ks. Programme Guide sivut 27, 95 ja 238

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600200 YVA Polvinen Minna(OKM) 15.12.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2182(INI) uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2182(INI) uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 11.12.2013 2013/2182(INI) MIETINTÖLUONNOS uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET NEUVOSTO

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET NEUVOSTO 22.12.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 398/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET NEUVOSTO NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009

Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Mikä ihmeen Erasmus+ 2/2009 Historiallinen perspektiivi: Pienistä ohjelmista suuriin kokonaisuuksiin 1986-1995 2000 2007 2014 Erasmus Comett Socrates Socrates Force + Comenius + Grundtvig LLP Erasmus+

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals

KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals Erasmus+ -infotilaisuudet Ammatillinen koulutus KA1 ja KA2 KA1 Liikkuvuus Learning Mobility of Individuals 1 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals)

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO 9.6.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 169/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Virittäydy Erasmus+ hakukierroksen 2017 taajuudelle

Virittäydy Erasmus+ hakukierroksen 2017 taajuudelle Virittäydy Erasmus+ hakukierroksen 2017 taajuudelle Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisessä Mika Saarinen, CIMO Helsinki 4.10.2016 EU-tuella selkeä vaikutus ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam.

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam. test_eu_speak_fi EU-Speak2 Euroopan komissio rahoittaa tätä projektia. Arvoisa opetusalan toimija Kutsumme sinut osallistumaan uuteen, kiinnostavaan projektiin, jossa kehitetään verkossa tapahtuvaa opettajankoulutusta

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Turku, Pori, Tampere

Turku, Pori, Tampere Ammatillisten oppilaitosten kansainväliseen, ja erityisesti EU-alueen toimintaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille, erityisesti ATTO - aineiden opettajille Turku, Pori, Tampere Elämme kansainvälisessä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2351(INI) Lausuntoluonnos Derek Vaughan. PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2351(INI) 4.4.2016 TARKISTUKSET 1-15 Derek Vaughan (PE578.531v01-00) EU:n nuorisostrategian 2013 2015 arviointi (2015/2351(INI)) AM\1089505.doc

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus

Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta 1.11. 2013 Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus Opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteet ja päämäärä oppimistulokset oppiminen osaaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot