Koulutus, nuoriso ja urheilu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus, nuoriso ja urheilu"

Transkriptio

1 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia.

2 SISÄLLYS Miksi tarvitaan EU:n toimia? 3 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Valokeilassa Euroopan unionin politiikka Julkaisu kuuluu sarjaan, jossa esitellään EU:n toimia sekä niiden taustoja ja tuloksia eri politiikan aloilla. Laaja alainen ja kattava lähestymistapa 6 Mitä EU tekee? 10 Lisätietoa 16 Tulevaisuuden näkymät 16 Julkaisuja voi ladata verkosta: Tietoa EU:n toiminnasta 12 oppituntia Euroopasta Eurooppa strategia: Euroopan kasvustrategia EU:n perustajat Aluepolitiikka Digitaalistrategia Elintarvikkeiden turvallisuus Energia Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Ilmastonmuutos Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Kansanterveys Kauppa Kilpailu Koulutus, nuoriso ja urheilu Kulttuuri ja audiovisuaaliala Kuluttajat Laajentuminen Liikenne Maatalous Meri- ja kalastusasiat Muuttoliike ja turvapaikka-asiat Oikeusasiat, perusoikeudet ja tasa-arvo Pankki- ja rahoitustoiminta Petostentorjunta Rajavalvonta ja turvallisuus Sisämarkkinat Talous- ja rahaliitto ja euro Talousarvio Tulli Tutkimus ja innovointi Työllisyys- ja sosiaaliasiat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Verotus Ympäristö Yritystoiminta Valokeilassa Euroopan unionin politiikka: Koulutus, nuoriso ja urheilu Euroopan komissio Viestinnän pääosasto Kansalaistiedotus 1049 Bryssel BELGIA Teksti on päivitetty marraskuussa 2014 Kansi ja sivun 2 kuva: Glowimages/Getty Images 16 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /53734 Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua. Yksittäisten valokuvien käyttöön tai jäljentämiseen on haettava lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

3 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 3 Miksi tarvitaan EU:n toimia? Koulutus hyödyttää kaikkia Yksilötason hyödyt: Koulutusinvestoinnit ovat avain tulevaisuuteen, etenkin nuorten kohdalla. Toisen tai kolmannen kielen opiskelu helpottaa tutustumista vieraisiin maihin, uusiin ihmisiin ja erilaisiin elämäntapoihin. Lisäksi se voi avata mahdollisuuden opiskella tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla ja auttaa löytämään antoisan ja hyväpalkkaisen työpaikan tulevaisuudessa. Tutkimusten mukaan korkeasti koulutetut työllistyvät kaksi kertaa todennäköisemmin ja heillä on lähes kolme kertaa todennäköisemmin keskimääräistä korkeammat tulot kuin kouluttamattomilla. Kansallisen tason hyödyt: Maailman eri osat ovat yhä voimakkaammin riippuvaisia toisistaan, ja kansalliset taloudet voivat toimia täydellä teholla vain silloin, kun niiden tukena ovat vahvat koulutusjärjestelmät. Koulutukseen investoiva maa menestyy myös liike elämässä, luonnontieteissä ja taiteissa. Kun taataan kaikille tasavertaiset koulutusmahdollisuudet voidaan lisäksi turvata sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus. Fotolia/MF Tiesitkö? Eurooppalaisista 20 prosentilla on alhainen koulutus, mikä vaikeuttaa heidän pääsyään työmarkkinoille ja yhteiskunnallista osallistumistaan. EU:n tason hyödyt: EU:n menestyminen maailmanmarkkinoilla perustuu ammattitaitoiseen työvoimaan sekä huippuluokan innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen tuotantoon. Koulutus vaikuttaa kuitenkin paljon muuhunkin kuin talouteen: demokratian kukoistus Euroopassa edellyttää, että kaikki kansalaiset tuntevat kansalaisoikeutensa ja -velvollisuutensa. Aktiivista kansalaisuutta on opetettava ja opittava kotona, koulussa ja arkielämässä. Erasmus+ Koulutus vaikuttaa ratkaisevasti kansalaisten, kansakuntien ja koko Euroopan hyvinvointiin tulevaisuudessa, ja sen vuoksi EU on kehittänyt kunnianhimoisen Erasmus+ -ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on tukea ihmisten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. Ohjelmasta tuetaan kaikkia koulutusaloja sekä nuorten epävirallista oppimista, vapaaehtoistoimintaa ja ruohonjuuritason urheilua. Erasmus+ -ohjelmalla korvataan useita aikaisempia ohjelmia, ja soveltamissääntöjä ja -menettelyjä on siinä virtaviivaistettu ja yksinkertaistettu. Vuodesta 1987 alkaen on yli kolme miljoonaa korkeakouluopiskelijaa saanut Erasmus apurahan. Erasmus+ -ohjelmassa EU:n rahoitusta on lisätty merkittävästi. Sen tarkoituksena on vuosina antaa tukea 4 miljoonalle nuorelle, opiskelijalle ja aikuiselle, jotka haluavat kartuttaa kokemustaan ja taitojaan opiskelemalla tai osallistumalla nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan ulkomailla. Ohjelma lisää huomattavasti myös oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen sekä koulutus- ja työelämän välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Koulutus oli tärkeää myös klassisen Kreikan kulttuurille.

4 4 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Hälyttävät luvut kertovat osaamisvajeesta Maailmanlaajuinen talouskriisi on paljastanut rakenteellisia puutteita, joilla on vakavia vaikutuksia miljooniin ihmisiin. Nuorisotyöttömyysaste on koko EU:ssa yli 20 prosenttia ja joissain jäsenmaissa jopa yli 50 prosenttia. Kriisi ei kuitenkaan ole ainoa syy työttömyyteen. Alhainen koulutus ja puutteelliset taidot heikentävät työmahdollisuuksia. Tiesitkö? Luku- ja kirjoitustaidottomuus on yksilön kannalta tuhoisaa ja aiheuttaa valtavia kustannuksia yhteiskunnalle. Pelkästään kehittyneissä maissa lukutaidottomuus maksaa yli euroa (500 miljardia euroa) joka vuosi. EU:ssa noin 20 prosenttia nuorista ei saavuta vähimmäistasoa lukemisen, matematiikan ja luonnontieteiden perustaidoissa. Kuusi miljoonaa nuorta lopettaa koulunkäynnin ylemmän perusasteen koulutuksen päättyessä tai keskeyttää jo ennen sitä. Puutteellisella koulutuksella on merkittäviä vaikutuksia: äskettäin tehty tutkimus paljastaa, että matalasti koulutetuista aikuisista vain puolet on työelämässä, kun taas korkeasti koulutettujen aikuisten keskuudessa työllisyysaste on huomattavasti korkeampi. Onko tutkinnon suorittaminen siis paras tapa työllistyä? Ainakin se on varmin tapa. Monet työnantajat etsivät epätoivoisesti ammattitaitoista työvoimaa. Joka kolmannella työnantajalla on vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä. Tilanne on vaikea erityisesti innovatiivisilla talouden aloilla. Esimerkiksi insinööritieteiden, luonnontieteiden ja teknologian aloilla on avoinna tuhansia työpaikkoja. Työnhakijoiden taidot eivät vastaa työnantajien edellyttämää osaamista. Tätä kutsutaan osaamisvajeeksi. Se on yksi vakavimmista ongelmista Euroopassa. Vajeen täyttämiseksi tarvitaan toimia, ja varmin keino on koulutus. Eläkeläiset nuorten tukena Eurooppalaisessa HEAR ME -hankkeessa (Highly Educated Retirees Mentoring Early School Leavers) etsittiin eläkeläisiä tai eläkeikää lähestyviä henkilöitä, jotka halusivat työskennellä nuorten kanssa. Vapaaehtoiset osallistuivat erilaisille mentorointitaitoja kehittäville kursseille. Sen jälkeen eläkeläiset toimivat tukihenkilöinä koulunkäyntinsä keskeyttäneille nuorille. Nuorille tarjottiin erityistä tukea ja neuvontaa, jota he tarvitsivat opiskelua tai työelämää varten. Tuotantolaitoksiin on vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Fotolia/Ingo Bartussek

5 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 5 Fotolia/Westend61 Toissijaisuusperiaate käytännön tasolla: kotona opittua ei tarvitse opetella enää koulussa. Tartutaan haasteisiin yhdessä Oppimisprosessiin osallistuu miljoonia ihmisiä ja organisaatioita: opiskelijoita, harjoittelijoita ja heidän vanhempiaan, opettajia, korkeakouluja, yrityksiä ja nuorisoryhmiä sekä viranomaisia, maiden hallituksia ja EU toimielimiä. Miten eri vastuualueet voitaisiin jakaa järkevästi? Tätä pohtiessa on pidettävä mielessä toissijaisuusperiaate. Periaatteen mukaisesti päätökset olisi aina tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskettavat. Vastuu koulutuksesta - mitä mieltä olet? Kenellä on tärkein rooli koulutusprosessissa? Hallituksilla, kouluilla, opettajilla vai vanhemmilla? Entä mikä on oma roolisi? Miten pitkälle voit itse päättää, missä, milloin ja mitä opit? EU:n perussopimuksissa määrätään, että kukin EU maa on itse vastuussa koulutus- ja nuorisopolitiikkansa kehittämisestä. Jäsenmaiden hallitusten tehtävänä on päättää opetuksen sisällöstä ja koulutuksen järjestämisestä. Kunkin maan hallitus saa myös vapaasti määritellä, käsitelläänkö koulutusasioita alueiden vai kuntien tasolla. Monet asiat siirretään korkeakoulujen, peruskoulujen ja muiden oppilaitosten päätettäväksi. Joidenkin päätösten toteutuksesta vastaavat nuorisojärjestöt. Menestyminen edellyttää kuitenkin osaamisen lisäämistä ja laajentamista myös yli valtiollisten rajojen. Koulutus- ja nuorisopolitiikassa on oltava eurooppalainen ulottuvuus. EU maat voivat parantaa toimintapolitiikkojaan ottamalla oppia toistensa kokemuksista. Opiskelijat, harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät, opettajat, nuorisotyöntekijät, koulut, yliopistot ja nuorisojärjestöt voivat tehdä yhteistyötä yli rajojen. Yhteistyö Euroopan tasolla on välttämätöntä, jotta oppimisympäristö on paras mahdollinen ja jotta opinnot johtavat arvostettuihin tutkintoihin. Koulutus- ja nuorisoalan yhteistyöohjelmat ovat kuuluneet EU:n toimintasuunnitelmaan jo vuosia: Erasmus ohjelma hyväksyttiin vuonna 1987 ja ensimmäinen eurooppalainen nuoriso ohjelma (Nuorten Eurooppa) vuonna Koulutus, ammatillinen koulutus ja nuorisoasiat lisättiin EU:n virallisiin toimivaltuuksiin kuitenkin vasta vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksessa. Tiesitkö? Urheilu lisättiin EU:n toimivaltaan Lissabonin sopimuksessa vuonna EU:n laajuisilla toimilla voidaan tuoda esiin urheilusta ja liikunnasta saatavaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Samoin tarvitaan laajaa yhteistyötä kielteisten lieveilmiöiden, kuten dopingin, tulosten manipuloinnin ja urheiluun liittyvän väkivallan, torjunnassa. Tarvitaan EU:n tasolla tapahtuvaa tiedonvaihtoa, jotta pystytään kehittämään tehokkaita menettelytapoja näiden epäkohtien korjaamiseksi.

6 6 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Laaja alainen ja kattava lähestymistapa Koulutukseen ja nuorisotyöhön suunnatulla tuella EU pyrkii tukemaan ennakkoluulotonta suhtautumista oppimiseen ja avaamaan uusia mahdollisuuksia. Avoin mieli ja jatkuva oppiminen Elämä on oppimista. Kun lakkaat oppimasta, kuolet. (Tom Clancy) Shutterstock/Alexander Raths Joka tilanteessa voi oppia uutta: keskustelu tuntemattoman kanssa tarjoaa mahdollisuuden oppia tämän mielipiteistä ja kiinnostuksenkohteista. On lähes mahdotonta olla oppimatta. Yritä olla oppimatta mitään uutta tunnin ajan. Onko tehtävässä edes mahdollista onnistua? Ei ole. Jo valmistautuessasi tähän kokeiluun sinun on mietittävä, mitä et voi tehdä sen aikana. Tuloksena saat omien kokemustesi pohjalta selkeämmän kuvan siitä, mitä oppiminen on. Juuri omat kokemukset ovat oppimista parhaimmillaan. Oppiminen on muutakin kuin istumista luokassa. Se on tiedonjanoa. Oppimisessa on kyse elämästä. EU edistää laaja alaista ja kattavaa lähestymistapaa oppimiseen. Sen mukaisesti oppimisessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä esimerkiksi epävirallista oppimista, arkioppimista ja elinikäistä oppimista. Epävirallisella oppimisella tarkoitetaan oppimista virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Oppiminen Fotolia/paffy Opitaan yhteisvastuusta, opitaan elämästä. tapahtuu jäsennellyn toiminnan avulla, ja siihen sisältyy jonkintyyppistä oppimisen tukea, jota ovat esimerkiksi jäsennelty verkko oppiminen yrityksen sisäinen koulutus vapaaehtoistyö tai osallistuminen nuorisovaihtoon ohjelmat, joissa koulunkäyntinsä keskeyttäneille tarjotaan lukutaito opetusta tai työtehtäviin liittyvää opastusta. Arkioppimisella tarkoitetaan oppimista, joka ei ole tavoitteiden, ajankäytön ja ohjauksen osalta organisoitua tai jäsenneltyä. Arkioppimiseen sisältyvät taidot, jotka on hankittu arkielämän ja työkokemuksen kautta. Arkioppiminen ei välttämättä ole tarkoituksellista. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi projektinhallintataidot tai tieto- ja viestintätekniikan taidot, jotka on hankittu työssä kielitaito ja kulttuurien tuntemus, joka on hankittu oleskelemalla ulkomailla sosiaaliset taidot, jotka on hankittu vapaaehtoistoiminnassa, kulttuuritoiminnassa, urheilutoiminnassa tai kotona (esimerkiksi lasta hoitaessa). Oppimisessa on kyse elämästä.

7 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 7 Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan uusien asioiden oppimista koko elämän aikana, erityisesti ensimmäisen virallisen koulutuksen jälkeen. Oppia ikä kaikki! Kehitysvammaisten elinikäinen oppiminen Älyllisesti kehitysvammaisille elinikäinen oppiminen ei ole vain uusien taitojen opettelua. Kyse on myös yhteiskuntaan kuulumisesta, kyvystä hoitaa omia asioita ja elämänhallinnasta. Kuitenkin vain harvat koulutuskurssit sopivat älyllisesti kehitysvammaisille. Opetusmateriaali voi olla vaikeaselkoista ja opettajan puhetta voi olla vaikea ymmärtää. Sen vuoksi eri EU maiden järjestöt yhdistivät voimansa ja käynnistivät Pathways hankkeen. Hankkeeseen osallistuvat järjestöt ovat kehittäneet kursseja, kirjasia ja verkkotyökaluja, joissa selitetään, miten tiedosta voidaan tehdä paremmin saavutettavaa. Hanke helpottaa kehitysvammaisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen. Avoimuutta ja maailmanlaajuista yhteistyötä Eurooppa ei ole suljettu yhteisö, ei etenkään koulutuksen ja nuorisotoiminnan saralla. EU tukee maailmanlaajuista yhteistyötä, jolla pyritään kehittämään ja uudistamaan kumppanimaiden korkeakouluja. Kumppanioppilaitoksia on EU:n naapurimaissa, Länsi Balkanilla, Venäjällä sekä Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. EU tukee nuorisojärjestöjen yhteistyöhankkeita ympäri maailmaa. Hankkeilla pyritään parantamaan nuorisotyön, vapaaehtoistoiminnan, nuorisovaihdon ja muun epävirallisen oppimisen laatua ja tunnustamista eri puolilla maailmaa. Jean Monnet -ohjelmassa edistetään Euroopan yhdentymistä käsittelevää opetusta, tutkimusta ja keskustelua koko maailmassa. Vuosien 1990 ja 2011 välisenä aikana Jean Monnet -ohjelman avulla on perustettu noin Euroopan yhdentymiseen liittyvää tutkimushanketta. Näihin kuuluvat 165 eurooppalaista Jean Monnet -osaamiskeskusta, noin 880 Jean Monnet -oppituolia ja lähes pysyvää kurssia ja Eurooppa moduulia. Ohjelma toimii tällä hetkellä 72 maassa eri puolilla maailmaa. EU tiedon lisääminen koko maailmassa Jean Monnet -toimi on todella tärkeässä asemassa. Taloustieteiden ohjelma toimii nykyään välineenä, jonka avulla kehitetään EU asioiden opetussuunnitelmia, kutsutaan eurooppalaisia tutkijoita ja alan ammattilaisia sekä edistetään erilaisia toimia, joilla lisätään korealaisten tietoja EU:sta. Professori Woosik Moon, EU:n taloustieteen Jean Monnet -oppituoli Soulin kansallisessa yliopistossa Etelä Koreassa EU tukee jäsenmaitaan EU:n jäsenmaiden tehtävänä on määrittää koulutusjärjestelmän ja ammatillisen koulutuksen sisältö ja organisaatio. EU kunnioittaa kansallisten sääntöjen ja painopisteiden monimuotoisuutta eikä sillä ole oikeutta yhdenmukaistaa EU maiden lainsäädäntöä ja määräyksiä tällä alalla (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 ja 166 artikla). EU:n tehtävänä ei myöskään ole asettaa koulutus- ja nuorisopolitiikkaa koskevia sääntöjä. Voiko EU siis tehdä muuta kuin tarkkailla tilannetta taustalta? Toki voi! EU:n tehtävänä eurooppalaisessa oppimisprosessissa on koordinoida ja tukea toimintaa sekä antaa neuvoja. EU kannustaa jäsenmaita yhteistyöhön ja täydentää niiden toimia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

8 8 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Se tarkoittaa muun muassa sitä, että EU tukee opiskelijoita, tohtorikoulutettavia, harjoittelijoita, opettajia, kouluttajia ja luennoitsijoita, jotta he voivat opiskella, opettaa ja hankkia työkokemusta ulkomailla, sekä auttaa nuoria osallistumaan nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan ulkomailla kannustaa jäsenmaita uudistamaan ja nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmiään ja kehittämään nuorisoalan toimia, jotta niiden avulla voitaisiin paremmin vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin helpottaa pääsyä työmarkkinoille, erityisesti ammatillisen koulutuksen kautta edistää maiden hallitusten, yliopistojen, korkeakoulujen, peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, yritysten, työmarkkinaosapuolten sekä nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Miksi tarvitaan yhteistyötä EU:n tasolla? EU:n tason yhteistyöllä autetaan jäsenmaita parantamaan koulutusjärjestelmiään. Maat voivat toimia yhteistyössä ja oppia toisiltaan jakamalla parhaita käytäntöjä. Yhteistyö EU:n tasolla: EU ohjausjakso Eurooppa strategia on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia. Sen kulmakivi on vuonna 2011 käyttöön otettu talouspolitiikan vuotuinen EU ohjausjakso, jonka avulla koordinoidaan talouspolitiikkaa ja käydään vuoropuhelua EU:n toimielinten sekä EU maiden hallitusten ja parlamenttien kesken. EU ohjausjakson maakohtaisissa suosituksissa annetaan jäsenmaille ohjeistusta, jonka avulla ne varmistavat kilpailukyvyn ja luovat lisää työpaikkoja. Koulutus on yhä tärkeämpää työllisyyden ja talouskehityksen kannalta, joten maakohtaisissa suosituksissa käsitellään myös yhä enemmän koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö EU:n tasolla: liikkuvuuden tulostaulu EU on yhdessä jäsenmaidensa kanssa kehittänyt liikkuvuuden tulostaulun. Liikkuvuuden tulostaulussa keskitytään viiteen tekijään, jotka vaikuttavat nuorten motivaatioon ja kykyyn opiskella tai harjoitella ulkomailla. Tulostaulusta (tammikuu 2014) käy ilmi, että tuki vaihtelee huomattavasti jäsenmaiden välillä. Saksa, Belgia, Espanja, Ranska ja Italia antavat eniten tietoa ja neuvontaa liikkuvuusmahdollisuuksista. Kyproksessa, Luxemburgissa ja Belgian saksankielisessä osassa panostetaan eniten kieltenoppimiseen kouluissa. Tämä vaikuttaa usein merkittävästi päätökseen opiskella, harjoitella tai työskennellä ulkomailla. Belgian flaamilainen osa, Saksa, Italia ja Itävalta nousevat esiin sikäli, että niillä on hyvin kehittynyt taloudellinen tuki lähtökohdiltaan heikommille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella tai suorittaa työharjoittelun ulkomailla. EU:n kunnianhimoiset tavoitteet Oppimisessa on kyse edistymisestä. Sama koskee koulutuspolitiikkaa. Edistymisen mittaamiseksi EU ja sen jäsenmaat ovat sopineet seuraavien vertailuarvojen saavuttamisesta vuoteen 2020 mennessä: lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä heikosti menestyvien 15-vuotiaiden osuus alle 15 prosenttia koulunkäyntinsä keskeyttävien osuus alle 10 prosenttia

9 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 9 nuorista aikuisista vähintään 40 prosentilla korkea asteen tutkinto korkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista vähintään 20 prosenttia suorittanut opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla. Fotolia/Oleksiy Mark Millainen tilanne on tällä hetkellä? Voidaanko kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? Vuoden 2012 Pisa tutkimuksen mukaan tilanne vaihtelee maiden välillä. Riippumatta siitä, mikä tulos on tietyissä oppiaineissa tai tietyissä maissa, paljon on vielä tekemättä. Niin kauan, kuin miljoonilla nuorilla EU:ssa on vaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa, työtä on jatkettava. Virossa (kuvassa pääkaupunki Tallinna) taataan kaikille tasavertaiset koulutusmahdollisuudet. Vuoden 2012 Pisa tutkimus Kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma Pisa on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toteuttama maailmanlaajuinen tutkimus. Pisa tutkimuksessa mitataan, miten suuri osa 15-vuotiaista oppilaista on saavuttanut perustiedot ja -taidot matematiikassa, lukemisessa ja luonnontieteissä. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2000, ja arviointi on toistettu sen jälkeen joka kolmas vuosi. Vuoden 2012 Pisa tutkimukseen osallistuivat OECD:n kaikki 34 jäsenmaata ja 31 kumppanuusmaata. Seuraavaksi esitellään joitakin tutkimuksen tuloksia. EU:n tulokset parantuneet lukemisessa ja luonnontieteissä EU on saavuttamassa tavoitteen, jonka mukaan heikosti menestyvien oppilaiden osuus on alle 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Lukeminen: 23,1 % vuonna ,8 % vuonna Matematiikassa jäädään jälkeen Matematiikassa heikosti menestyvien oppilaiden keskimääräinen osuus on pysynyt ennallaan vuoden 2012 Pisa tutkimuksessa (22,1 %) verrattuna vuoden 2009 tutkimukseen (22,3 %). Osa maista erottuu edukseen Neljä EU:n jäsenmaata (Viro, Suomi, Puola, Alankomaat) on maailman parhaiten suoriutuvien maiden joukossa. Niissä on matematiikassa heikosti menestyviä alle EU:n 15 prosentin viitearvon. Virossa on pienin osuus matematiikassa heikosti menestyviä: vain 10,5 prosenttia (koko EU:ssa osuus on 22,1 %). Osa maista on kaukana tavoitteista Joissain EU:n jäsenmaissa kolmannes tai jopa puolet 15-vuotiaista jää alimmalle Pisa tasolle. Luonnontieteet: 20,3 % vuonna ,6 % vuonna 2012.

10 10 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Mitä EU tekee? EU investoi 14,7 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelmaan, joka on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosiksi Erasmus+ -ohjelmalla pyritään tukemaan nuorten työmahdollisuuksia ja henkilökohtaista kehitystä. Ohjelman koulutus- ja nuorisoalan toimien kautta nuoret voivat saada sellaisia taitoja, joita he tarvitsevat työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Tässä julkaisussa on perustietoa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoituksesta. Yksityiskohtaisempia tietoja on hakijoille tarkoitetussa ohjelmaoppaassa. Ohjelmaopas ja paljon muuta tietoa on saatavilla Erasmus+ -verkkosivulla (http://ec.europa. eu/programmes/erasmus plus). Erasmus+ -ohjelman kolme avaintoimea Avaintoimi 1 - Oppimiseen liittyvä liikkuvuus: tukea opiskeluun, työskentelyyn, nuorisotoimiin osallistumiseen, opettamiseen, kouluttamiseen sekä ammattitaidon, pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen ulkomailla Avaintoimi 2 - Yhteistyö ja kumppanuus: yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen sekä opiskelu- ja työelämän välillä Avaintoimi 3 - Toimintapolitiikan uudistaminen: tukea koulutus- ja nuorisoalan toimintapolitiikkojen ja järjestelmien uudistamiseksi tarvittavaan selvitystyöhön, vuoropuheluun ja tietopohjan vahvistamiseen Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus Tässä osassa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Erasmus+ tarjoaa koulutus- ja nuorisoalalla oppijoille ja työntekijöille. Oletko korkeakouluopiskelija ja haluat opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomailla?... ammatillisessa koulutuksessa ja haluat laajentaa osaamistasi?... nuori ja haluat lähteä nuorisovaihtoon tai vapaaehtoistoimintaan ulkomaille?... opettaja tai oppilaitoksessa muissa työtehtävissä tai nuorisotyöntekijä ja haluat opettaa tai kouluttaa ulkomailla? Jos vastasit myönteisesti, voit löytää tästä osasta tietoa uusista mahdollisuuksista. Kielitaito ja liikkuvuus Hyvän kielitaidon avulla voi saada enemmän irti oleskelusta ulkomailla. Useimmissa liikkuvuustoimissa vieraiden kielten harjoittelu on tärkeä osa alue. Korkeakouluopiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja oppilaitosten henkilöstön jäsenille, jotka lähtevät ulkomaille vähintään kahdeksi kuukaudeksi, sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, jotka lähtevät ulkomaille vähintään kuukaudeksi, Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuden parantaa opinnoissa, työssä tai vapaaehtoistoiminnassa tarvittavien kielten taitoja. Liikkuvuushakemuksen hyväksymisen jälkeen hakijoita pyydetään tarkistuttamaan kielitaitonsa ja heille tarjotaan kielikurssi joko ennen lähtöä tai ulkomailla oleskelun aikana. Hakijat saavat lisätietoa tästä uudesta Erasmus+ -mahdollisuudesta oppilaitoksestaan tai organisaatioistaan. Kielitaito kuntoon ja menoksi!

11 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 11 KORKEAKOULUOPISKELIJAT Opintojaksot: opiskelijat voivat opiskella 3 12 kuukautta yliopistossa tai korkeakoulussa ulkomailla. Harjoittelut: vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat suorittaa 2-12 kuukauden työharjoittelun ulkomailla. Korkeakoulusta hiljattain valmistuneet voivat suorittaa harjoittelun ulkomailla myös vuoden sisällä valmistumisesta. Suunnittelu on kuitenkin aloitettava ajoissa! Yliopiston tai korkeakoulun on hyväksyttävä opiskelijan harjoittelu viimeisen opiskeluvuoden aikana. Erasmus+ tukee myös eurooppalaisten opiskelijoiden opintoja muualla maailmassa ja Euroopan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden opintoja Euroopassa. Opiskelu toisessa korkeakoulussa auttoi minua laajentamaan opiskelualaani enemmän kuin koskaan. Parasta kokemuksessa olivat kuitenkin kaikki tapaamani ihmiset, joiden kanssa saan varmasti työskennellä tulevaisuudessa. Näin kertoo Robert (Yhdistynyt kuningaskunta) teollisen muotoilun opinnoista, joita hän suoritti 10 kuukauden ajan Delft University of Technology -korkeakoulussa Alankomaissa. OPINTOLAINAA MAISTERIOPINTOIHIN Erasmus+ tukee uusia edullisia lainoja, joiden avulla maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat voivat opiskella muissa Euroopan maissa. Opiskelijat voivat hakea edullista lainaa koko maisterintutkinnon suorittamiseen ulkomailla tai enintään euron lainaa yhden vuoden opintoihin ja enintään euron lainaa kahden vuoden opintoihin. YHTEINEN MAISTERINTUTKINTO Erasmus+ tarjoaa maisterintutkintoa suorittaville opiskelijoille kaikkialla maailmassa mahdollisuuden hakea apurahaa, jonka turvin he voivat suorittaa kansainvälisissä kumppanuusyliopistoissa järjestettäviä yhteisiä koulutusohjelmia. Yhteisistä maisteriohjelmista valmistuneet saavat tutkinnon, jonka koulutusohjelmaan osallistuvat oppilaitokset myöntävät yhdessä. Opiskelijat saavat lisätietoa korkeakoulunsa kansainvälisten asioiden yhteyspisteestä. LIIKKUVUUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret voivat hankkia ulkomailla taitoja, joita tarvitaan työmarkkinoilla, missä kilpailu on kovaa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat voivat suorittaa harjoittelu- tai oppisopimusjakson ulkomailla. Harjoittelun voi järjestää yritys, työpaikka (esim. kansalaisjärjestö tai julkiselin) tai ammatillinen oppilaitos siten, että siihen sisältyy työhön perustuvaa oppimista yrityksessä. Harjoittelu voi kestää kahdesta viikosta vuoteen. Fotolia/Ekaterina Pokrovsky Opiskele ulkomailla ja laajenna maailmankuvaasi.

12 12 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Fotolia/illustrez vous Kartuta työkokemusta maassa, jossa ovat alan parhaat asiantuntijat. koulutusohjelmien, tieto- ja viestintäteknologian ja kulttuurin aloilla. Vapaaehtoistoiminnassa nuoret vahvistavat itsetuntoaan, osallistuvat kansalaistoimintaan ja tutustuvat toisenlaiseen elämäntapaan. Vapaaehtoistoiminta voi kestää enintään vuoden ajan, ja osallistujat voivat tehdä vapaaehtoistyötä monilla aloilla joko EU:ssa tai EU:n ulkopuolella. Nuorisovaihtoon voivat osallistua vuotiaat nuoret. Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimintaan voivat osallistua vuotiaat nuoret. Myös äskettäin valmistuneet oppisopimusopiskelijat voivat osallistua liikkuvuustoimiin. Heidän on suoritettava harjoittelu ulkomailla vuoden sisällä valmistumisesta. Osallistuin vuoden ajan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimintaan ja opin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suosittelen vapaaehtoispalvelua ehdottomasti kaikille, jotka etsivät avoimin mielin uusia kokemuksia. Liikkuvuudesta on todella ollut apua urallani. Ilman kokemustani en olisi uskaltanut hakea Young Chef of the Year -kokkikilpailuun, enkä ainakaan olisi voittanut sitä. Suosittelen ulkomaille lähtöä kaikille. Aika Ranskassa oli ja on edelleen yksi parhaita muistojani. Näin kertoo Deborah (Yhdistynyt kuningaskunta) työharjoittelustaan Lyonissa, Ranskassa. Liikkuvuusmahdollisuuksista kiinnostuneet opiskelijat saavat lisätietoa oppilaitoksestaan. NUORTEN LIIKKUVUUS: NUORISOVAIHTO JA NUORTEN EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖ Nuorisovaihdossa nuoret hankkivat erilaisia taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi projektinhallintaan ja tiimityöskentelyyn. Nuorille tarjotaan kouluympäristön ulkopuolella mahdollisuus osallistua jäsenneltyyn toimintaan (joka voi sisältää työpajoja, harjoituksia, keskustelua ja roolipelejä) ulkomailla joko EU:ssa tai EU:n ulkopuolella enintään 21 päivän ajan. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu tarjoaa nuorille erinomaisen tilaisuuden kehittää henkilökohtaisia ja ammatillisia taitoja. Nuoret osallistuvat päivittäiseen työhön organisaatioissa, jotka toimivat esimerkiksi sosiaalihuollon, ympäristön, epävirallisten Näin kertoo Clara (Saksa) osallistumisestaan hankkeeseen, jossa autettiin äskettäin saapuneita maahanmuuttajia Jozef Swinnen -keskuksessa Brysselissä, Belgiassa. Nuorten liikkuvuudesta kiinnostuneet saavat lisätietoa kotimaansa kansallisesta toimistosta. HENKILÖSTÖN JA NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS Opettajat ja yritysten työntekijät voivat opettaa ulkomaisissa oppilaitoksissa, saada uusia ammatillisia näkökulmia, laajentaa verkostojaan ja auttaa uudistamaan ja kansainvälistämään Euroopan koulutusjärjestelmiä. Opettajat, muu kuin opettava henkilöstö ja nuorisotyöntekijät voivat myös osallistua koulutukseen ulkomailla ja hankkia uusinta tietoa ja ideoita, joita he voivat hyödyntää käytännön työssä kotimaassa. Koulutusta tarjotaan esimerkiksi jäsennellyillä kursseilla, ammatillisesti suuntautuneilla kielikursseilla ja koulutustapahtumissa sekä työelämään tutustumisen kautta. Toiminta voi kestää kahdesta päivästä kahteen kuukauteen. Liikkuvuudesta kiinnostuneet työntekijät saavat lisätietoa oppilaitoksestaan tai nuorisojärjestöstään. Yritysten työntekijät tarvitsevat korkeakoulun kutsun päästäkseen opettamaan ulkomaille.

13 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 13 Bonnin yliopiston kansainväliseen strategiaan kuuluu nuorten tutkijoiden, opiskelijoiden ja hallintohenkilöstön vaihto ohjelmia. Tutustuin työelämään Kyproksen Kuurojen liitossa, jotta saisin oppia heidän toiminnastaan ja kokemuksistaan [...]. Tämä kokemus auttoi minua ymmärtämään paremmin Kyproksen kuurojen kulttuuria ja kehittämään viittomakielen taitojani. Lisäksi sain paremman käsityksen kuurojen opetuksessa sovellettavasta oppimisprosessista. Näin kertoo viittomakielen opettaja Christophe (Ranska) työelämään tutustumisestaan Kyproksessa. Avaintoimi 2: Yhteistyön ja kumppanuuden tuki University of Bonn / Mr. Lannert KOULUTUS- JA NUORISOALAN SEKÄ TYÖELÄMÄN STRATEGISET KUMPPANUUDET Strategisten kumppanuuksien tarkoituksena on kehittää, jakaa ja toteuttaa innovatiivisia koulutus- ja nuorisoalan käytäntöjä erilaisten organisaatioiden välisen rajat ylittävän yhteistyön kautta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan koulutus- ja nuorisoalalla toimivia organisaatioita eri maissa. Tuettavia toimintoja ovat esimerkiksi yhteisten opinto ohjelmien, uusien opetussuunnitelmien ja innovatiivisten opetusmenetelmien kehittäminen (esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen aikaisempaa tehokkaammin), uusien opetus- ja koulutusmateriaalien, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen (esim. kielten osalta) verkostoituminen ja vertaisoppiminen, joiden avulla opiskelijat ja muut osallistujat saavat todellista kokemusta yritysmaailmasta; näin kehitetään yrittäjyysajattelua ja luovaa ajattelua epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittujen pätevyyksien validointi kansallisella tasolla, mikä toteutetaan sisällyttämällä taidot EU:n viitekehyksiin ja käyttämällä EU:n dokumentointivälineitä. Hakuohjeet: Oppilaitokset, nuorisojärjestöt ja muiden asiasta kiinnostuneiden organisaatioiden edustajat saavat lisätietoa kotimaansa kansallisesta toimistosta. Koulutus- ja nuorisoalalla toimiville järjestöille ja oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuus työskennellä yli rajojen kollegojen tai työelämän muiden toimijoiden kanssa. Oman alan tai monialaisen vertaisoppimisen avulla innovoidaan ja uudistetaan käytäntöjä. Yrityksille, tutkimuslaitoksille, alueviranomaisille, yhdistyksille, työmarkkinaosapuolille ja kansalaisjärjestöille tarjotaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä koulutus- ja nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Toiminnan avulla syvennetään yhteistyötä, vaihdetaan tietoa ja kehitetään innovatiivisia käytäntöjä. Fotolia/Syda Productions Verkko-oppiminen on joustavaa ja tapahtuu oppijan ehdoilla.

14 14 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Fotolia/Sergey Nivens Oletko valmis haasteeseen? Hanki yrittäjyystaitoja myös korkeakoulutasolla. TIETOYHTEENLIITTYMÄT: KORKEAKOULUJEN JA YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan korkeakoulujen ja yritysten välistä rakenteellista yhteistyökumppanuutta, jonka tarkoituksena on kuroa umpeen korkeakoulutuksen ja työelämän välistä kuilua. Tietoyhteenliittymien kautta parannetaan opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyystaitoja ja lisätään yrittäjyysajattelua korkeakouluissa ja yrityksissä. Tietoyhteenliittymissä tuetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa uusia oppimis- ja opetusmenetelmiä (esim. uudet monialaiset opetussuunnitelmat, oppijakeskeinen ja todellisiin ongelmiin perustuva opetus ja oppiminen) luoda korkea asteen koulutusohjelmiin rakenteita, joilla tuetaan monialaisten taitojen oppimista ja niiden soveltamista. Näitä rakenteita kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa, millä vahvistetaan työllistettävyyttä, tuetaan luovuutta ja luodaan uusia uravaihtoehtoja sisällyttää yrittäjyyskoulutusta ja yrittäjyyshenkeä kaikkien oppiaineiden opetus- ja oppimisprosesseihin. Siten lisätään opiskelijoiden, tutkijoiden, henkilöstön ja opettajien yrittäjyystietoja ja -taitoja sekä motivaatiota osallistua yritystoimintaan. Tietoyhteenliittymiin osallistuu vähintään kuusi organisaatiota vähintään kolmesta ohjelmamaasta (vähintään kaksi yritystä ja kaksi oppilaitosta). ALAKOHTAISET OSAAMISALLIANSSIT: AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA TYÖELÄMÄN VÄLINEN YHTEISTYÖ Yrityksille ja tuotantoteollisuudelle maiden rajat ylittävät toimitusketjut ovat erittäin oleellisia. Alakohtaiset osaamisallianssit ottavat tämän huomioon ja mukauttavat opetussuunnitelmia sen mukaisesti ja auttavat ammatillisessa koulutuksessa olevia nuoria saamaan eurooppalaisilla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Alakohtaiset osaamisallianssit pyrkivät auttamaan ammatillisten erityistaitojen hankkimisessa seuraavilla toimilla: ammattitaitovajetta torjutaan tehostamalla ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen kykyä vastata työmarkkinoiden alakohtaisiin tarpeisiin kehitetään valtiolliset rajat ylittäviä ammatillisia koulutusohjelmia ja opetusmenetelmiä kehitetään työssäoppimista (koulussa tai yrityksissä) ja oppisopimuskoulutusta, jotta voidaan helpottaa nuorten siirtymistä opinnoista työelämään. Alakohtaisiin osaamisalliansseihin osallistuu vähintään yhdeksän eri organisaatiota vähintään kolmesta ohjelmamaasta, joista kaksi on EU:n jäsenmaita.

15 K o u l u t u s, n u o r i s o j a u r h e i l u 15 KORKEA ASTEEN KOULUTUKSEN VALMIUKSIEN PARANTAMINEN: KORKEAKOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KUMPPANIMAISSA Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita ympäri maailmaa. Toiminnalla pyritään kehittämään ja uudistamaan kumppanimaiden korkeakouluja. Kumppanioppilaitoksia on EU:n naapurimaissa, Länsi Balkanilla, Venäjällä, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa. Tuetut hankkeet voivat olla esimerkiksi yhteishankkeita, joissa kehitetään uusia opetussuunnitelmia ja tutkintoja, oppimis- ja opetusmenetelmiä, henkilöstön osaamista, laadunvarmistusta, uusia hallinto- ja johtamisrakenteita ja -prosesseja hankkeita, joissa toteutetaan kansallisen tason rakenteellisia uudistuksia kumppanimaiden viranomaisten tuella (esimerkiksi toimintapolitiikan uudistaminen, korkea asteen koulutusjärjestelmän hallinto- ja johtamisrakenteiden kehittäminen). NUORISOALAN VALMIUKSIEN PARANTAMINEN: NUORISOJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ KUMPPANIMAISSA Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisoalalla toimivien järjestöjen välisiä yhteistyöhankkeita ympäri maailmaa. Nuorisoalan hankkeilla pyritään parantamaan nuorisotyön, epävirallisen oppimisen ja vapaaehtoistoiminnan laatua ja tunnustamista maailman eri alueilla ja erityisesti kehitysmaissa. Toimintaan voi kuulua esimerkiksi nuorisojärjestöjen yhteistyötä, verkostoitumista ja vertaisoppimista yhteistyötä, jolla pyritään tiedottamaan vapaaehtoistoiminnasta ja epävirallisesta oppimisesta ja tunnustamaan ne kumppanimaissa sellaisten hyvien käytäntöjen ja työkalujen kehittämistä ja toteuttamista, joilla parannetaan nuorisotyöntekijöiden ja kouluttajien ammattitaitoa. nuorisovaihtoa, vapaaehtoistyötä ulkomailla ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. VERKKOTYÖKALUJA PERUSKOULUN JA AIKUISKOULUTUKSEN OPETTAJILLE etwinning hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan koulujen välistä yhteistyötä tarjoamalla tukea, hyödyllisiä työkaluja ja verkkoympäristö yhteistoimintaa varten. etwinning tukee liikkuvuushankkeita, strategisia kumppanuuksia ja yhteistyötä verkossa. Lisäksi etwinning tarjoaa opetusmateriaalia verkossa ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen koko Euroopassa, millä edistetään opettajien ja muun henkilöstön ammatillista kehitystä. Kaikki ohjelmamaiden esi- ja peruskoulut voivat milloin vain käyttää etwinning työkaluja, kun ne ovat rekisteröityneet etwinning portaaliin osoitteessa Aikuiskoulutuksen EPALE verkosto (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) on verkkopohjainen foorumi, jossa päätöksentekijät, opettajat, sidosryhmien edustajat ja kaikki muutkin aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät voivat vaihtaa tietoja ja ajatuksia ja esitellä hyviä toimintatapoja. Hankkeessa luodaan aikuiskoulutuksen henkilöstön toimintayhteisöjä ympäri EU:ta. Foorumi on valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. Avaintoimi 3: Toimintapolitiikan uudistamisen tuki Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan toimia, joilla pyritään saavuttamaan Eurooppa strategiassa sekä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa (ET 2020) ja muissa alakohtaisissa strategioissa (esimerkiksi korkeakoulutuksen alalla Bolognan prosessi) asetettuja tavoitteita. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi aineiston kerääminen tietystä aiheista tai maista ja sen tutkiminen ja analysointi, viranomaisten tai keskeisten organisaatioiden väliset yhteistyöhankkeet sekä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen. Lisäksi nuoria ja päättäjiä kannustetaan jäsenneltyyn vuoropuheluun. Toiminnalla on tarkoitus parantaa koulutusjärjestelmien ja nuorisoalan toimintapolitiikkojen laatua ja tehokkuutta, edistää sitoutumista toimintapolitiikkojen uudistamiseen, tehostaa tiedotusta, edistää keskinäistä oppimista ja kansainvälistä yhteistyötä, kehittää osaamista ja kannustaa nuoria osallistumaan demokraattiseen toimintaan.

16 16 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Tulevaisuuden näkymät NA FI-C Vuosina noin neljä miljoonaa henkilöä ja oppilaitosta saa tukea Erasmus+ ohjelmasta. Avainlukuja: Erasmus+ ( ) Kokonaisbudjetti Liikkuvuusmahdollisuudet yhteensä Korkea asteen koulutus Ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat Henkilöstön liikkuvuus Vapaaehtoistoiminta ja nuorisovaihto ohjelmat Maisteriopintojen lainantakausjärjestelmä Yhteinen maisterintutkinto Strategiset kumppanuudet Tietoyhteenliittymät Alakohtaiset osaamisallianssit 14,7 miljardia euroa Lisärahoitusta osoitetaan EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa toteuttaviin toimiin. Yli 4 miljoonaa henkilöä Noin 2 miljoonaa opiskelijaa Noin opiskelijaa ja harjoittelijaa Noin luennoitsijaa, opettajaa, kouluttajaa, koulutusalan työntekijää ja nuorisotyöntekijää Yli nuorta Noin opiskelijaa Yli opiskelijaa Noin strategista kumppanuutta, joissa on mukana koulua, ammatillista oppilaitosta, korkeakoulua ja aikuiskoulutuslaitosta, nuorisojärjestöä ja yritystä Yli 150 tietoyhteenliittymää, joissa on mukana korkeakoulua ja yritystä Yli 150 osaamisallianssia, joissa on mukana ammatillista oppilaitosta ja yritystä Lisätietoa XX Perustietoa EU:n koulutuspolitiikasta: XX Perustietoa EU:n nuorisopolitiikasta:http://ec.europa.eu/youth XX Erasmus+: plus XX Toimeenpanovirasto: XX Kansalliset toimistot: XX Opettajainhuone: corner Opettajainhuone sisältää Euroopan unionia käsittelevää opetusmateriaalia 23 kielellä. Saatavilla on monenlaista materiaalia (verkkosivuja, kirjasia, verkkopelejä, videoita jne.) peruskoulun ja keskiasteen oppilaille. Opettajat voivat saada materiaalista ideoita opetukseen, jossa käsitellään esimerkiksi EU:n historiaa sekä EU:n toimintaa toimintapolitiikkoja. Kaikki opetusmateriaalit ovat ilmaisia. XX Euroopan nuorisoportaali: Euroopan nuorisoportaalissa on nuorille tietoa muun muassa heidän oikeuksistaan ja heille suunnatuista palveluista Euroopassa. XX Europe Direct -palvelu vastaa kysymyksiin EU:sta ja sen toiminnasta: puh ISBN doi: /53734

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu 13 30-vuotiaille nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Kansainvälinen nuorisotyö on kiinnostusta maailman moninaisiin kysymyksiin. Se herättää uteliaisuuden uusia asioita

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman linjaukset

Erasmus+ -ohjelman linjaukset Erasmus+ -ohjelman linjaukset CIMO, ammatillinen koulutus 2013 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle Liikkuvuus (KA1) Opiskelijoiden liikkuvuus Vastavalmistuneiden liikkuvuus Opettajien ja muun henkilöstön

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle

Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle EUROOPAN KOMISSIO - LEHDISTÖTIEDOTE Yhteinen Erasmus -ohjelmasta avustuksia jopa 5 miljoonalle hakijalle Bryssel 23. marraskuuta 2011 - Euroopan komissio esitti tänään uutta Yhteinen Erasmus -ohjelmaa

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin

Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeen linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Linkit ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin Hankkeiden tulee linkittyä KA2 toiminnon tavoitteisiin ja johonkin painopistealueeseen Ks. Programme

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin 2013 Yleistä Hankkeiden tulee linkittyä ohjelmatasolla KA2 toiminnon tavoitteisiin ja painopistealueisiin Ks. Programme Guide sivut 27, 95 ja 238

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ECVET Round Table 10.12.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus Euroopan Unionin Neuvoston suositus (2012/C 398/01):

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017 EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Sirpa Pietikäinen 2017 Euroopan unionin kansalaisuus Unionin kansalaisuus luotiin Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600200 YVA Polvinen Minna(OKM) 15.12.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria

Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria OPISKELE KOULUTTAUDU OSALLISTU Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria OIKEUTESI TYÖSKENTELE LUO LIIKU OPI LUO UUTTA VAPAAEHTOISEKSI EUROOPASSA Euroopan komissio tai kukaan komission nimissä toimiva henkilö

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Lähtökohta: Erilaiset opintopolut vastauksina erilaisiin tarpeisiin Ihmisen ikä ei saa aiheuta eriarvoisuutta tai ongelmia sinänsä,

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) 13413/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Erasmus+ ja osaamisen kehittäminen. Sari Turunen-Zwinger Vastaava asiantuntija

Erasmus+ ja osaamisen kehittäminen. Sari Turunen-Zwinger Vastaava asiantuntija Erasmus+ ja osaamisen kehittäminen Sari Turunen-Zwinger Vastaava asiantuntija Eurooppalaisen Erasmus+ ohjelman tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2182(INI) uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2182(INI) uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 11.12.2013 2013/2182(INI) MIETINTÖLUONNOS uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. huhtikuuta 2015 (OR. en) 7863/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET NEUVOSTO

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET NEUVOSTO 22.12.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 398/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET NEUVOSTO NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen

Lisätiedot