KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA"

Transkriptio

1 KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeussosiologia ja kriminologia Tutkielma Arto Karalahti joulukuu 2008

2 I TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta KARALAHTI, ARTO: Kunniaväkivalta - Kunniamurha kunniaväkivallan muotona Tutkielma, XIII + 74 s. Oikeussosiologia ja kriminologia joulukuu Tutkielmassa tutkitaan kunniaväkivaltaa kiinnittäen erityisesti huomiota kunniaväkivallan äärimmäiseen muotoon eli kunniamurhaan. Tutkielmassa avataan myös näkemyksiä muuhunkin kunniaväkivaltaan, sen eri muotoihin ja mm. lain ja islaminuskonnon ja -kulttuurin suhtautumisesta kunniaväkivaltaan sekä erikseen romanien verikostoon. Kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkielmassa tutkimusaihetta ja -ongelmaa lähestytään deskriptiivisen tutkimuksen suunnasta, jossa keskitytään säännönmukaisuuksien etsimiseen, eri elementtien tunnistamiseen, niiden suhteiden kartoitukseen sekä teemojen löytämiseen. Perimmäisenä ajatuksena oli aristoteelinen näkemys, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäisiä tapauksia kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä kunniamurhissa on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa niitä yleisemmällä tasolla. Tutkielman tutkimusongelma nousee käytännöllisistä lähtökohdista - ilmiön tieteellisestä tutkimattomuudesta Suomessa. Poliisin tietoon ei ole tullut yhtään Suomessa tapahtunutta kunniamurhaa. Puutteellista, virheellistä ja liiaksi yleistävää, arkiajattelun mukanaan tuomaa tietoa kunniaväkivallasta ja erityisesti kunniamurhista Suomesta sen sijaan löytyy. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli viisituhatta naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa. Tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu Pohjoismaissa, lähinnä Ruotsissa, ja muualla maailmalla tapahtuneista kunniamurhista ja Suomessa kunniamurhaksi julkisuudessa väitetyistä tapauksista, jotka suhteutettiin esitettyyn kunniamurhan määritelmään. Tutkielman tulosten avulla on mahdollista todeta, että kunniamurhat ovat tyypillisiä klaaniyhteiskunnille ja kunniakulttuureille, joissa järjestäytyneen yhteiskunnan ote ihmisistä on vähäinen, ja joissa uskottavuudella toisten silmissä on suuri merkitys. Kunniamurhia perustellaan uskontojen ja kulttuurien, etupäässä islamin moraalisäännöillä. Useimmiten kunniamurhia tehdään islamilaisissa maissa tai länsimaihin muuttaneiden muslimien parissa. Toisaalta on todettava, etteivät kunniamurhat kuulu yksinomaan islamilaiseen kulttuuriin, vaan kunniamurhia tapahtuu muuallakin. Tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä on se, että paras kunniamurhien ja kunniaväkivallan ennaltaehkäisykeino on koulutuksen ja tiedon lisääminen näissä kulttuureissa. Asiasanat: Kunniamurha, kunniaväkivalta, kunnia, Islam, verikosto.

3 SISÄLLYSLUETTELO II TIIVISTELMÄ...I SISÄLLYSLUETTELO... II LÄHDELUETTELO...IV Lähteet...IV Oikeustapaukset... VII Viranomaislähteet... VII Internet-lähteet... VII Muut lähteet... VIII 1. JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET, -METODI JA -AINEISTO KUNNIA Kunnia käsitteenä Naisen kunnia Lähi-idässä Kunniaväkivallan taustaa Islamilainen laki, uskonto ja kulttuuri Islamilainen laki Islamin uskonto Islamilainen kulttuuri KUNNIAVÄKIVALLAN MUODOT Yleistä Kunniamurha ja sen määritelmiä Muut kunniaväkivallaksi laskettavat teot Fyysinen, henkinen, hengellinen, taloudellinen ja piilevä väkivalta kunnian nimissä Avioliittoon pakottaminen Naisen sukupuolielinten silpominen (ympärileikkaukset) SUOMEN LAIN SUHTAUTUMINEN KUNNIAVÄKIVALTAAN Henkirikokset Erilaiset pahoinpitelyrikokset kunnian nimissä Avioliittoon pakottaminen Sukupuolielinten silpominen TUTKIMUSAINEISTO LAINVOIMAISIA PÄÄTÖKSIÄ Kunniamurha, Ruotsi: 19-vuotias kurdityttö PELA Kunniamurha, Turkki: 18-vuotias KADRIEN Murha Helsingin Haagassa Murha Helsingin Töyrynummella UUTISIA MAAILMALTA SUOMALAISISSA LEHDISSÄ... VUOSINA 2007 JA Anoi turhaan apua poliisilta. Perhe murhasi väärään mieheen... rakastuneen Banazin Naistuomari siunasi vaimon hakkaamisen...57

4 Isä tappoi huivista kieltäytyneen tytön Kanadassa Suuteleminen toi suomalaisnaiselle karkotuksen Dubaista Ruotsissa epäillään taas kunniamurhaa Parvekkeelta... pudonneen tytön sukulaismiehet vangittiin Romanien verikosto KUNNIAVÄKIVALLAN TAUSTOJA Maahanmuuton lisääntyminen 1990-luvulta lähtien Siirtolaisyhteisöjen sulkeutuneisuus Vähemmistöjen oikeudet läntisissä kulttuureissa JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA...70 III

5 LÄHDELUETTELO IV Lähteet Arola, Pauliina & Hyry, Katja & Kalha, Ulla & Pentikäinen, Antti & Pentikäinen Elina: Uskonnon matkakirja Uskonnot tänään. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Dahlgren, Susanne: Kunniamurha on verikoston tapaan yhteisöllinen teko. Julkaisu: Helsingin Sanomat , Vieraskynäpalsta. Eriksson, Hanna & Grönholm, Pauliina: Muslimeista osa asettaisi islamin lait Suomen lain edelle. Julkaisu: Helsingin Sanomat Ermers, Robert: Concept: Research questions to people from the Middle East and Near Asia, Starting points in honour matters Gerkman, Nina: Naistuomari siunasi vaimon hakkaamisen. Julkaisu: Iltalehti Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa. Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö, WSOY:n graafiset laitokset Haarakangas, Tanja & Ollus, Natalia & Toikka, Sini: Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset: Haaste turvakotipalveluille Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Hallenberg, Helena: Islamilaisen tapakulttuurin perusteita. Teoksessa L. Salo- Lee, R. Malmberg & R. Hallinoja Me ja muut: Kulttuurienvälinen viestintä. Yle-opetuspalvelut Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy. HE 309/1993: Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 94/ : Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Heikkinen, Susan: Ruotsi hautoo murhaa. Julkaisu: Suomen Kuvalehti, numero 7/2002. Hukari, Ari: Kunniatonta väkivaltaa. Julkaisu: Ilta-Sanomat Saatavana Internetistä: https://www.iltasanomat.fi/arkisto/uutinen.asp?folder=%2fp%e4%e4kirjoitukset &pvm= &id= Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka. Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Otavan Kirjapaino Oy Ikäläinen, Sinikka & Martiskainen, Taina & Törrönen, Maritta: Mangopuun juurelta kuusen katveeseen: asiakkaana maahanmuuttajaperhe. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto 2003.

6 V Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus Khouri, Norma: Kunniamurha. Rakkaus ja kuolema nykypäivän Jordaniassa, Juva: WS Bookwell Oy Koponen, Kalle: Ruotsissa epäillään taas kunniamurhaa. Julkaisu: Helsingin Sanomat Koski, Jari: Kunniamurha. Julkaisu: Murharyhmä, numero 1/2006. Kouros, Kristiina & Villa, Susan: Ihmisoikeudet ja Islam (toim.), Otavan kirjapaino Oy Kristal-Andersson, Binnie: Att första flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell. Lund: Studentlitteratur Kulonen, Sirpa: Isä tappoi huivista kieltäytyneen tytön Kanadassa. Julkaisu: Iltalehti Saatavana internetistä: Kunniaväkivalta-hanke. Uhkana kunnia Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri Kyllönen-Saarnio, Eija & Nurmi, Reet: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaita 2005:15. Helsinki: Sosiaali- ja Terveysministeriö & Monika-Naiset Liitto ry. LaVM 22/1994: Lakivaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Laurent, Nina: Miehen kunnia, naisen kuolema. Julkaisu: Kumppani-lehti 6/2004. Saatavana internetistä: Lehtonen, Anja & Perttu, Sirkka: Naisiin kohdistuva väkivalta. Helsinki: Kirjayhtymä Oy Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus Nyström, Maritta: Kunniamurhat siirtyvät Tanskasta ulkomaille. Julkaisu: Satakunnan kansa Olneck, M.R.: Immigrants and education. Teoksessa J.A. Banks & C.A. McGee Banks Handbook of multicultural education. San Francisco: A Wiley Company.

7 VI Parkkonen, Santtu: Helsingin poliisi piilottanut tyttöjä kunniaväkivallan uhan takia. Julkaisu: Helsingin Sanomat Saatavana internetistä: Petrell, Natasha: Pääkaupunkiseudun nuoret naiset suvaitsevaisempia, maalla nuoret miehet ennakkoluuloisia. Asenteet muuttuneet myönteisemmiksi. Julkaisu: Monitori 4/2007. Pitkänen, Pirkko & Kouki, Satu: Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita Räty, Minttu: Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi Salonen, Kristina: Kunniaväkivalta lisääntyy länsimaissakin. Julkaisu: Mielenterveys, numero 5/2005. Seurantatutkimus vuosilta : Maahanmuuttajien kotoutuminen pääkaupunkiseudulla. Tiivistelmä. Shaikh, Younus: Islam ja naiset. Rationalist International Bulletin # 139. Copyright 2004 Rationalist International. Saatavana internetistä: Suomen tietotoimisto (STT): Suuteleminen toi suomalaisnaiselle karkotuksen Dubaista. Julkaisu: Helsingin Sanomat Talib, Mirja-Tytti: Monikulttuurinen koulu: haaste ja mahdollisuus. Helsinki: Kirjapaja Tuominen, Risto (toim.): Kulttuurien välinen työ terveydenhuollossa. Juva: WSOY-Kirjapainoyksikkö Ukkola, Sanna: Anoi turhaan apua, perhe murhasi väärään mieheen rakastuneen Banazin. Julkaisu: Ilta-Sanomat Saatavana internetistä: Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma johdatus tutkielman maailmaan. Juva: WSOY-kirjapainoyksikkö Vähemmistövaltuutettu Etnisten vähemmistöjen oikeudet. Saatavana internetistä: B003861ED Vähemmistövaltuutettu Etninen syrjintä. Saatavana internetistä: 02CC5DE?opendocument

8 VII Vähemmistövaltuutettu Rasistiset ilmaisut. Saatavana internetistä: A4?opendocument Oikeustapaukset Helsingin käräjäoikeus. Murha. Tuomio 06/1871. Helsingin käräjäoikeus. Murha. Tuomio 06/ Korkein oikeus. Ympärileikkaukset. Päätös 2250, Ennakkopäätösrekisterissä 2008:93. Tuusulan käräjäoikeus. Murha. Tuomio 08/622. Viranomaislähteet Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Murha Helsingissä Esitutkintapöytäkirja 6070/R/131820/05. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Murha Helsingissä Esitutkintapöytäkirja 6070/R/114352/06. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Esitutkinnan rajoittamisesitys. Tutkintailmoitus 6070/S/305057/06. Helsingin syyttäjänvirasto. Päätös esitutkinnan rajoittamisesta 08/140. Asianro E 07/ Orimattilan kihlakunnan poliisilaitos. Murha ja vaaran aiheuttaminen. Tutkintailmoitus 6540/R/2891/07. Valtakunnansyyttäjänvirasto. Päätös syyttämättä jättämisestä 04/38. Asianro R 02/15. Internet-lähteet Islam-opas: Suomalaisten muslimien kokoama sivusto, jolla on tietoa uskonnosta. Saatavana internetistä: Salonen, Kristina & Vuorinen, Jarmo: Yhteistyöllä kunniaväkivaltaa vastaan. Julkaisu: Mielenterveysverkkolehti. Saatavana internetistä: keli_id=103 Wikipedia. Vapaa tietosanakirja: Kunniaväkivalta. Saatavana Internetistä:

9 VIII Muut lähteet Kvinnoforum Stockholm: Honour Related Violence. European Resource Book and Good Practice, Based on the European project Prevention of violence against women and girls in patriarchal families. MTV3.doc : Turkin kunniamurhat. Poliisi-TV /YLE TV2: Verikosto. Saatavana internetistä: Ulkolinjadokumentti /YLE TV1: Sharia oikeudessa. Åhre-Älgamo, Kickis: Violence in society related to honour a cross-border problem. Seminar at Europol, in the Hague 22 June 2004.

10 1 1. JOHDANTO Suomessa kunniaväkivalta nousi keskusteluun vuonna 2002, kun kurdi-isä ampui tyttärensä Fadime Sahindalin kuoliaaksi Ruotsin Upsalassa. Teon motiiviksi osoittautui isän kertomana se, että tytär oli valinnut perinteistä poiketen itsenäisen länsimaisen elämäntavan ja seurustellut lisäksi ruotsalaisen miehen kanssa. Isä murhasi siis tyttärensä vedoten perheen kunnian häpäisyyn. Fadime oli tullut perheensä mukana Turkin kurdialueelta Ruotsiin seitsenvuotiaana. Aikuistuttuaan hän ei suostunut järjestettyyn avioliittoon vaan alkoi vastoin isänsä tahtoa seurustella ruotsalaisen miehen kanssa. Fadimen Isä ja veli oli jo vuonna 1998 tuomittu sakkoihin ja vankeuteen Fadimen uhkailusta ja pahoinpitelystä. Näiden seurauksena Fadime jätti perheensä ja esiintyi tämän jälkeen paljon julkisuudessa puolustaen siirtolaisnaisten oikeutta päättää omasta elämästään. Isä ampui tyttärensä 21. tammikuuta 2002 Fadimen ollessa 26-vuotias. 1 Fadimen murha ei ollut ensimmäinen kunniamurha Ruotsissa. Ruotsissa on kymmeniä naisia, jotka elävät Fadimen tapaan perheensä miehiä paossa. Vastaavanlaisia kunniamurhia on tapahtunut aikaisemminkin, mm. Pela Atroshi, Ruotsissa asunut 19-vuotias kurdityttö, murhattiin vuonna Silloin käytiin samanlaista keskustelua kunniamurhista ja esitettiin samat argumentit kuin Fadimen murhan jälkeen. Pela Atroshin murhan jälkeen Ruotsissa perustettiin kunniamurhia vastaan kamppaileva yhdistys Älkää unohtako Pelaa, jonka nimi muutettiin Fadimen murhan jälkeen muotoon Älkää unohtako Pelaa ja Fadimea. 2 Käsitteenä kunniaväkivallalla tarkoitetaan miesvaltaisten yhteisöiden kunnian käsityksiin pohjautuvaa väkivaltaa, jolla pyritään suojelemaan erityisesti miesten ja sukujen kunniaa. Kunniaa katsotaan uhkaavan varsinkin naisten sopimaton seksuaalisuus tai sopimattoman parinvalinnan aiheuttama häpeä. 1 Heikkinen 2002, Heikkinen 2002, 20.

11 2 Kunniaväkivallalla pyritään sekä ehkäisemään että kostamaan miehiin kohdistuvaa häpeää, ja sen muotoina ovat kunniamurha ja avioliittoon pakottaminen. Naisen sukupuolielinten silpominen on toisinaan katsottu myös kunniaväkivallaksi. Sitä pidetään kuitenkin kunniaväkivallan rajatapauksena. Tässä lopputyössä tulen keskittymään kunniaväkivallan äärimmäiseen muotoon eli kunniamurhaan. Lopputyössä avaan myös hieman näkemyksiä muuhunkin kunniaväkivaltaan, sen eri muotoihin ja mm. lain ja islaminuskonnon suhtautumisesta siihen. Islamiin tänä päivänä liitettävät asiat ovat monille pelottavia, jopa vastenmielisiä. Ne herättävät tunteita. Järjen käyttö puolestaan edellyttää tietoa. Lopputyön tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa kunniamurhista, kunniaväkivallasta, islaminuskonnosta, ihmisoikeuksista ja näiden välisistä suhteista. Länsimaiseen uskontoon verrattuna Koraanin mukaan kaikki oikeudet ovat peräisin Allahilta eivätkä ihmiset voi luoda oikeuksia. Tämän lähtökohdan mukaan voisi olla vain ja ainoastaan Koraaniin perustuvia oikeuksia. Kenelläkään ei voisi olla kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johdettavia oikeuksia, joiden kääntöpuolella ovat kiinteästi velvollisuudet. Ihmisoikeuksien tunnustaminen siis edellyttäisi, että ne nähtäisiin vähintäänkin Koraanin perusarvojen mukaisina ja niihin sisältyvinä. Tämän vuoksi joidenkin kansainvälisen oikeuden tutkijoiden mielestä islamilaiseen oikeuteen ei sisälly lainkaan oikeuden käsitettä sellaisessa muodossa kuin ihmisoikeuskäsitteen ymmärtäminen edellyttäisi. Toiset tutkijat taas ovat sitä mieltä, että on liioiteltua painottaa oikeuksien ja velvollisuuksien käsitteiden välistä eroa islamin ja kansainvälisen oikeuden välillä. Heidän näkemyksensä mukaan myös islamilainen oikeus myöntää yksilölle turvattuja oikeuksia. 3 Länsimaissa ovat käsitykset islamilaisesta yhteiskuntajärjestyksestä tulleet vahvasti tutuiksi lähinnä islamilaisten ajattelijoiden ja liikkeiden kautta. Tästä syystä järjestelmä näyttää toimivan silloin, kun kaikessa toiminnassa tukeudutaan Jumalan lain täydellisyyteen ja noudatetaan mahdollisimman 3 Kouros & Villa 2004, 9-10.

12 tarkasti islamilaista lakia. Näin arvioituna islamilainen yhteiskunta näyttää varsin konservatiiviselta. 4 3 Kristinuskon pyhässä kirjassa, Raamatussa, on taas selkeä sääntö kahdesta regimentistä: julkisesta ja yksityisestä. Tämä on mahdollistanut suhteellisen helposti valtion ja kirkon erilaiset tehtävät ja ajoittaisesti näiden välillä syntyneiden suurienkin arvoristiriitojen käsittelyn. Länsimaisessa kulttuurissa uskonto on ollut suuressa määrin jokaisen yksityisasia ja äärimmilleen vietynä se on saattanut olla jopa ihmisoikeuksia polkevaa. 5 Islamin perustekstissä ei valtion ja kirkon välistä eroa tunneta. Islamilaisen käsityksen mukaan yhteisön eli valtion velvollisuus on valvoa Jumalan lain noudattamista, sillä yksilöiden ja yhteisöjen uskonnollinen pelastus on siitä riippuvainen. 6 Nykyisin eivät edes uskonnolliset fundamentalistit lausu ääneen ajatusta naisen tai naiseuden alemmuudesta. Mieluummin puhutaan sukupuolten erilaisista rooleista tai jumalan luomistyön erilaisista tarkoitusperistä. Ollaan erilaisia mutta tasa-arvoisia. Miesten ja naisten välillä on kiistattomia biologisia eroja. Yksi biologisten erojen keskeinen teema on äitiys. Naisten roolia korostetaan lasten ja koko perheen hyvinvoinnin takaajana. Tällaisella äitiyden ja perheen merkityksen voimakkaalla korostamisella on hyviäkin puolia. Musliminainen on usein kodin sisällä perheensä ehdoton matriarkka, vahva ja hyvin verkostoitunut. Ongelma syntyykin silloin, kun musliminainen tulee ulos kodin vaikutuspiiristä, toisin sanoen siirtyy yksityisestä julkiseen. Julkisessa elämässä musliminaisen elämää rajoittavat voimakkaasti erilaiset kontrollivaatimukset ja sanktiovaatimukset kohdistuvat pääsääntöisesti naisiin ja erityisesti naisten seksuaalisuuteen. 7 4 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 12.

13 2. TUTKIMUSKYSYMYKSET, -METODI JA -AINEISTO 4 Tämän tutkielman kohteena ovat kunniamurhat kunniaväkivallan muotona. Kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tässä tutkielmassa tutkimusaihetta ja -ongelmaa lähestytään deskriptiivisen tutkimuksen suunnasta, jossa keskitytään säännönmukaisuuksien etsimiseen, eri elementtien tunnistamiseen, niiden suhteiden kartoitukseen ja teemojen löytämiseen. Ajatuksena on aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäisiä tapauksia kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä kunniamurhissa on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa niitä yleisemmällä tasolla. Tutkimusongelman valintaan ja muotoutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten tutkimuksen käyttötarve ja kohderyhmä. 8 Tutkielman tutkimusongelma nousee käytännöllisistä lähtökohdista ilmiön tieteellisestä tutkimattomuudesta Suomessa. Tämän tutkimuksen tekijä on itse törmännyt työssään puutteelliseen, virheelliseen ja liiaksi yleistävään, arkiajattelun mukanaan tuomaan tietoon kunniaväkivallasta ja erityisesti kunniamurhista. Tutkielman tutkimusongelma voidaan jakaa kahteen osaan kunniamurhan uhriin ja kunniamurhan tekijään. Yleisellä tasolla tutkielman tavoitteena on saada yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä eli kunniamurhasta, sen vaarallisuudesta sekä pyrkiä löytämään, ymmärtämään ja selittämään ne piirteet, joilla voitaisiin arvioida tekijäpiirteitä, motiivia, ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä. Yksilötasolla tutkielman tavoitteena on saada yleiskuva kunniamurhan tekijästä, hänen demografisista, persoonallisuuden ja käyttäytymisen piirteistä: - Millaisesta ilmiöstä on kysymys? - Millainen henkilö on kyseessä? 8 Uusitalo 1991,

14 5 Suomessa ei aikaisemmin ole tehty tieteellistä tutkimusta kunniamurhista. Suomessa ei myöskään ole tullut poliisin tietoon yhtään Suomessa tapahtunutta kunniamurhaa. Tutkimuksen puuttuminen ei ole antanut mahdollisuutta perehtyä aiheeseen arkiajattelua syvällisemmin, vaan tieto kunniamurhista on perustunut Pohjoismaissa, lähinnä Ruotsissa, ja muualla maailmalla tapahtuneisiin kunniamurhiin. Näissä maissa kunniamurhat ovat todellisuutta. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli viisituhatta 9 naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa. Kunniamurha on väistämättä myös Suomessa edessä oleva ongelma. On todennäköisesti vain ajan kysymys, kun ensimmäinen kunniamurha Suomessa tapahtuu. Kunniamurha on aiheena osoittautunut mielenkiintoiseksi ja kiinnostusta herättäväksi, sillä mm. lehdistö on spekuloinut ajatuksella useissa kirjoituksissaan, ja aihetta on sivuttu runsaasti useissa kunniaväkivaltaa käsitelleissä seminaareissa Suomessa ja maailmalla. Tarkoitukseni on tutkia tapausselostuksia oman, muiden määritelmien kautta luomani kunniamurha-määritelmän valossa ja suhteuttaa niitä määritelmään. Oma määritelmäni kunniamurhasta on seuraava: Kunniamurhalla tarkoitetaan useimmiten naisen omalle suvulleen tuottaman häpeän tai vääryyden hyvittämistä kuolemalla. Teon tekijänä on surmatun suvun jäsen, yleisimmin uhrin isä tai veli, ja motiivina on uhrin suvun maineen palauttaminen. Määritelmässäni tulevat esille kunniamurhalle tyypilliset neljä tärkeää osaaluetta: 1. Kyseessä on naisen omalle suvulleen tuottamasta häpeästä tai vääryydestä, 2. joka on hyvitettävä kuolemalla 3. ja jonka toteuttavat nimenomaisesti häpeän tai vääryyden tuottajan eli surmatun suvun edustajat, 9 Laurent, 6/2004.

15 lähinnä isä tai veli, 4. ja murhan tarkoituksena on suvun kunnian palauttaminen. 6 Kunniamurha käsitteenä on osittain harhaanjohtava. Kunniamurhassa ei siis ole kyse aviopuolison kunnian palauttamisesta, mikä on nimenomaan huomioitava, kun tarkastellaan Suomessa tapahtuneita lähellä kunniamurhaa olleita henkirikoksia. Näissä tapauksissa useimmiten on kysymys intohimorikoksesta. Tutkimusaineiston tapausselostukset koostuvat luvussa kuusi kerrotuista neljästä lainvoimaisesta oikeuden päätöksestä, viidestä suomalaisissa lehdissä olleesta uutisesta maailmalta sekä vertailuna romanien verikostosta. Koska kunniamurhia ei toistaiseksi Suomessa ole tapahtunut, tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu tapausselostuksista, jotka pääosin kohdistuvat muualta maailmalta saatujen esimerkkien tarkasteluun.

16 3. KUNNIA Kunnia käsitteenä Kunniarikos liittyy vuosituhansia vanhaan kunniakäsitykseen, joka ei vastaa suomen kielen kunnia-käsitettä. Puhuessamme kunniasta tai kunniamurhista meidän on pidettävä mielessä, että kunnia-käsitteen sisältö vaihtelee eri kulttuurien ja kielten välillä. Suomen kielessä esimerkiksi sanalla kunnia voidaan tarkoittaa erilaisia kunniakäsitteitä. Sillä voidaan tarkoittaa muun muassa tiettyjä moraalin ja siveyden vaatimuksia eli siveellistä kunniaa, tai kuuluisuutta, maineikkuutta ja arvostusta. Kunnia on sellainen arvo, joka ihmiselle on kehittynyt itseensä nähden ja etenkin sellainen arvo, miten ihminen kokee oman kunniansa muiden silmissä. 10 Voidaan myös sanoa, että kunnia on sukupuolistunut termi. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnia ei merkitse samaa suhteessa miehiin ja naisiin. Kunnia liitetään usein miehekkyyteen tai miehisyyteen, ja häpeä taas naisten siveellisyyteen. Suomen kielessä tätä käsitystä voisi ehkä verrata sanaan häpy, joka viittaa juuri naisen seksuaalisuuteen. Kun sanotaan, ettei henkilöllä ole häpyä, tarkoitetaan, ettei hänelle mikään ole pyhää. 11 Niin sanotuissa kunniakulttuureissa häpeä-sanan käyttö on hyvin samantapaista: kun sanotaan, ettei naisella ole häpeää, tarkoitetaan, että hän on kunniaton. Näin ollen kunniakulttuureissa käsitteet kunnia ja häpeä tulee nähdä rinnakkaiskäsitteinä, ei toistensa vastakohtina. 12 Kunniamurhat juontavat juurensa vuosisatoja tai jopa vuosituhansia vanhoihin tapoihin, joiden mukaan nainen on perheen kunnian ylläpitäjä. Kunnia taas on tiiviisti yhteydessä yhteiskunnalliseen asemaan. Miehen kunnian nähdään henkilöityvän naiseen, erityisesti tämän neitsyyteen ja siveyteen. Naisten kunnian vartijoita ovat perheen miehet. Siksi tämä naisten kunniallinen eli 10 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 191.

17 8 häveliäs, neitseellinen ja siveellinen käytös tai vastakohtana häpeämätön käytös vaikuttaa miesten kunniaan. Miehen kunnian ratkaisee siis etupäässä naisen käytös, jota on tästä syystä kontrolloitava. 13 Tällaista kunniakäsitystä siis leimaa ajatus oikeudesta kunnioitukseen ja samalla myös ajatus mahdollisuudesta menettää kunnia. Jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toista niin kauan, kuin tämä elää kunniakoodin mukaisesti. Jos taas kunniakoodia rikotaan, niin kyseinen henkilö ja myös hänen perheensä menettävät kunniansa. Kunnian menetys on kuitenkin todellista vasta, kun perhettä häpäisevä tieto tai käytös on tullut yleiseen tietouteen, ei sitä ennen. Tämä johtuu siitä, että kunnia-käsitys liittyy pääasiassa siihen, miten perheen ja suvun ulkopuoliset henkilöt suhtautuvat käsitykseen henkilöstä. Jos kunniakoodia on rikottu, miehen on puolustettava kunniaansa julkisesti. Pahimmassa tapauksessa tappamalla ne, jotka ovat hänen tai hänen perheensä kunniaa loukanneet. Tämän vuoksi myös useimmat kunniamurhat tehdään julkisesti. Voidaankin sanoa, että kunniamurhat perustuvat käsitykseen yhteisen, yhteisöön kohdistuneen tai yhteiseksi koetun loukkauksen hyvityksestä. Nämä kunniakoodit ovat tyypillisiä niille yhteiskunnille, joissa myös kunniamurhat ovat yleisiä. 14 Länsimaisessa kulttuurissa kunnia koskee yksittäisen ihmisen, ryhmän, valtion tai minkä tahansa tahon mainetta tai itsekuvaa moraalisessa mielessä. Kunnia tarkoittaa joissain tapauksissa yksinkertaisesti hyvää mainetta. Lähes kaikissa kulttuureissa on kuitenkin erilaisia käsityksiä eri ryhmien tai sukupuolten kunniallisuudesta: on olemassa esimerkiksi erikseen mieskunnia ja naiskunnia. Usein kunnia edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista, ja joissain tapauksissa kunnia ei riipu niinkään siitä, miten muut näkevät toimivan tahon, vaan tahon itsekuvasta. Onkin esitetty, että länsimainen kunniakäsitys on suhteellisen uusi ja että eurooppalainen kunniakäsitys keskiajalla ei eronnut paljonkaan tämän päivän Lähi-idän ja Etelä-Aasian kunniakäsityksestä. Näiden näkemysten mukaan eurooppalainen kunniakäsitys alkoi suuntautua nykyiseen kunnia-käsitteeseen 13 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 192.

18 9 vasta luvuilla. Individualismin korostumisen seurauksena kunniakäsitteen painopiste on lännessä siirtynyt perinteisestä laajasta perheestä ydinperheeseen ja yksilöön. Näin onkin esitetty, että kunnia-ajattelu voisi olla selityksenä myös lännen ns. mustasukkaisuusrikoksille Naisen kunnia Lähi-idässä Historiallisesta näkökulmasta yhteisöt ovat muodostuneet sukupolvien välille ainoastaan miespuolisten jäsenten kautta ja vain yhteisön jäsenet kantavat esiisiensä mainetta tai kunniaa. Naiset ovat olleet yhteiskuntaan sidottuja vain yhteiskunnan miespuolisten jäsenten kautta. Nainen ei ole voinut näissä olosuhteissa koskaan olla kunnian kantaja, mutta nainen on voinut teoillaan tuhota miehen ja koko yhteisön. Kun naisella itsellään ei näin ole ollut oikeutta kunnian käsitteeseen, on miehen eli kunnian kantajan tehtävänä ollut suojella naista. 16 Seksuaalisuuden ja häpeän liitto esitetään usein selkein sanoin suurten uskontojen kirjoituksissa. Raamatun mukaan Jumalan miesten tulisi olla pidättyväisiä, sillä naisen haluaminen on askel kohti ikuista kadotusta: Kuudes kymmenestä käskystä on: Älä tee aviorikosta. Raamattu jatkaa myös Matteuksen evankeliumissa 5:27-28: Teille on opetettu tämä käsky: Älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille: Jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Myös Koraani korostaa siveyden merkitystä vastaavalla tavalla. Koraani ei kehota tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen, ja Koraani määrää yhtäläisen raipparangaistuksen avionrikkojille sukupuolesta riippumatta. Tyttöjen ympärileikkaukset, avionrikkojien kivitysrangaistukset sekä murhat kunnian vuoksi palautuvat itäiseen, yhteisölliseen kunniakäsitykseen, eivät islaminuskoon. Lähi-idässä myös kristityt ovat murhanneet naisia kunnian vuoksi, jos nämä ovat esimerkiksi rakastuneet vääräuskoiseen muslimiin. Itämaisen kunniakäsityksen mukaan naisen seksuaalisuus on samalla kertaa sekä uhka suvun kunnialle että koko yhteiskuntarauhalle Kouros & Villa 2004, Härkönen 2004, Härkönen 2004,

19 10 Naisen kohdalla raiskaus tai muu seksuaalinen nöyryyttäminen ei rajoitu vain tapahtumahetkeen. Masennuksen, kostofantasioiden ja traumaan liittyvien muiden psyykkisten oireiden lisäksi naiset tutkimusten mukaan usein syyttävät tapahtuneesta itseään sen sijaan, että kohdistaisivat vihan kiduttajiinsa. Raiskattu nainen kokee usein vietelleensä raiskaajansa tavalla tai toisella. Naisen syyllisyys liittyy puhtauden ja koskemattomuuden ihanteisiin, jotka johtuvat itäisistä kulttuureista. Puuttuessaan naisen seksuaalisuuteen raiskaajat puuttuvat myös naisen kunniaan. Eikä tämä kunniaan puuttuminen pääty raiskaukseen, sillä raiskattu nainen mieltää lääkärin tutkimuksen usein uudeksi raiskaukseksi, ja mahdollinen oikeudenkäynti jatkaa jälleen häpeän taakan kasvamista. 18 Itäisissä kulttuureissa seksuaalinen väkivalta tuhoaa naisen ja samalla hänen yhteisönsä kunnian, sillä naisen kunnia kytkeytyy useimmiten hänen seksuaalisuuteensa. 19 Näin seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen tuhoaa naisen oman kunnian lisäksi myös hänen yhteisönsä kunnian. Naisen tekemä itsemurha jää ainoaksi keinoksi selviytyä häpeästä ja palauttaa se, mitä kunniasta kuoleman avulla ylipäätänsä voidaan palauttaa. Tämä johtuu siitä, että raiskattu ja nöyryytetty nainen ei voi häpeänsä vuoksi myöskään enää välttämättä avioitua eikä liioin asua isänsä kodissa. 20 Esimerkkinä kunniallisen naisen kantamasta taakasta R:n tapaus: R oli 20- vuotias turkkilainen alevikurdi. Hän oli älykäs nainen, joka oli lisäksi kouluttanut itseään lukemalla paljon. Hän oli myös naimisissa oleva yhden lapsen äiti, joka asui Cerdekin kylässä Tokatin provinssissa. Aleveita pidettiin yleisesti Turkissa valtiovallan toimesta valtion potentiaalisina vihollisina, joten valtio katsoi parhaaksi ryhtyä valvomaan heitä asevoimin. Asuinkylässään R oli älykkyydestään tunnettu nainen, ja monet kyläläiset kysyivät häneltä neuvoja omiin vaikeuksiinsa. Kuitenkin hän eräänä päivänä hirttäytyi. Asiaa selvitettäessä syyksi itsemurhaan selvisi raiskaus, jonka tekijänä oli ollut kylää 18 Härkönen 2004, Härkönen 2004, Härkönen 2004, 20.

20 11 valvomassa ollut sotilas. Sotilas ei joutunut koskaan vastuuseen teostaan. R oli ollut vanhempiensa kertoman mukaan hyvin ylpeä nainen, eikä hän ollut voinut elää raiskattuna. Kysymyksessä oli siis kunnian nimissä tehty itsemurha. 21 Miehen kunnia omalta osaltaan taas liittyy pikemminkin kuolemaan kuin seksuaalisuuteen. Seksuaalisuuden sijasta islamin perinne määrää miehen tärkeimmäksi tehtäväksi sodankäynnin, ja nuoret miehet taistelevat islamilaisen kunniakäsitteen saattelemana. Tästä johtuen jokaisen miehen on mentävä armeijaan eikä hän voi kieltäytyä sotimisesta. Kieltäytyminen merkitsee miehen kunnian menettämistä, mikä taas johtaa siihen, että mies, joka ei ole käynyt armeijaa, ei yleensä voi avioitua eikä saada työpaikkaa Kunniaväkivallan taustaa Kunniamurhat ovat ihmisoikeusongelma ennen muuta siksi, että ne usein jäävät kokonaan rankaisematta tai niistä rangaistaan hyvin lievästi. Lainsäädäntöä ei ole ollenkaan, se on puutteellista tai syrjivää. Samoin rikostutkinta jää vain muodolliseksi tai sitä ei suoriteta ollenkaan. Kansainväliset ihmisoikeusnormit eivät ainoastaan vaadi valtioita pidättymään ihmisoikeusloukkauksista, vaan ne velvoittavat valtioita suojelemaan kansalaistensa ihmisoikeuksia ja ryhtymään toimenpiteisiin myös yksityisen syrjinnän ja väkivallan estämiseksi, poistamiseksi ja vähentämiseksi. Kunniamurhat ovat siis ihmisoikeuskysymyksiä silloin, kun valtio lainsäädännön tai tehokkaan lainvalvonnan puutteen tai muun seikan takia on laiminlyönyt velvollisuutensa suojella kansalaistensa oikeuksia. 23 Kunniarikokset liittyvät yhteisöllisyyteen, sukuun ja statukseen. Kunnia puolestaan liittyy oikeutukseen palauttaa menetetty kunnia. Tästä johtuu, että kunniamurha katsotaan hyväksyttäväksi keinoksi palauttaa menetetty kunnia. Juuri kunnian nimissä tehdyt murhat ovat ihmisoikeusnäkökulmasta katsoen kaikkein ongelmallisimpia, koska ne yleisesti jäävät rankaisematta tai mahdollinen rangaistus on nimellinen. Niin kutsuttujen intohimo- tai 21 Härkönen 2004, Härkönen 2004, Kouros & Villa 2004, 193.

21 12 mustasukkaisuusrikosten on vastaavasti katsottu perustuvan yksilöllisyyteen ja seksuaaliseen mustasukkaisuuteen. Kyseessä ei siis ole kunnia, vaan suhteessa väkivaltarikoksiin intohimo-käsite liittyy motiiviin. Kuten kunniamurhaa, intohimo- tai mustasukkaisuusrikosta ei pidetä hyväksyttävänä. Kuitenkin myös se saattaa lieventää tekijän tuomiota. 24 Eri maiden kulttuurit eroavat maailmalla toisistaan. Ihmisillä on tästä johtuen väistämättä erilaisia lähtökohtia elämänsä arvoissa, asenteissa ja päämäärissä, jotka syntyvät siitä kulttuurista, jossa he ovat eläneet. Jos toisen ihmisen pyrkimyksenä on huolehtia ihmisistä ja toisen pyrkimyksenä on tehdä tutkimustyötä, niin näyttää loogiselta, että toinen saattaa kyseenalaistaa toisen tavan ajatella. Perhe ja yksilön asema perheessä ja perheen hierarkiassa näyttelevät suurta roolia useissa kulttuureissa maailmalla. Yhteisö ja kunnia ovat paljon merkittävämpiä yksilön elämässä islamilaisessa kulttuurissa kuin vastaavasti esimerkiksi eurooppalaisten elämässä. Kunniamurhat, joiden tarkoituksena on ollut palauttaa perheen menetetty, lähinnä seksuaalinen kunnia, ovat ilmiönä tapahtuneet oman käden oikeutena jo tuhansia vuosia ja saaneet oikeutuksensa uskonnosta. Vyöhyke, jossa kunniamurhia pääosin on tapahtunut, kulkee Egyptistä Pakistaniin ja Turkista Jemeniin. Joissakin julkaisuissa on väitetty, että kunniamurhia tapahtuu kaikissa maissa Välimeren ympäristössä ja jopa Brasiliassa. 25 Miehille on annettu tehtäväksi huolehtia perheen kunniasta, ja jos perhe menettää esim. perheen seksuaalisen kunnian, niin perheen miehiä tullaan syyttämään siitä, että he ovat epäonnistuneet suojelutehtävässään ja valvonnassaan. Ainoa keino palauttaa perheen kunnia, on kostaa tapahtunut ryhtymällä tarvittaviin asianmukaisiin toimiin. Tahratun kunnian kostaminen on sosiaalinen välttämättömyys. Järkevän ratkaisun löytäminen asiaan saattaa usein olla mahdotonta johtuen sosiaalisesta paineesta. Jos rauhanomainen ratkaisu, kuten avioliitto, ei ole mahdollinen, on syyllisen tappaminen todettu ainoaksi keinoksi perheen kunnian palauttamiseksi. Tämä koskee kaikkia perheen jäseniä, ja jos heidän todetaan epäonnistuneen toimissaan palauttaa 24 Kouros & Villa 2004, Ermers 2005, 26.

22 13 perheen kunnia, heillä on riski tulla erotetuksi heidän yhteisöstään, mikä koskee myös perheen muualla asuvia sukulaisia. Usein kunniamurha onkin määritelty perheen sisäiseksi asiaksi, ja hyvin usein ennen tekoa perheen piirissä on ollut neuvotteluja ja keskusteluja asiasta Islamilainen laki, uskonto ja kulttuuri Islamilainen laki Islamilainen laki on arabiaksi shari a. Sana tarkoittaa tietä. Lain tarkoitus on opastaa muslimia elämään Jumalan tahdon mukaan. Se mainitaan Koraanin jakeessa 45:18, jossa profeetta Muhammadia ja samalla kaikkia muslimeja kehotetaan seuraamaan Jumalan viitoittamaa tietä: Sitten olemme asettaneet sinut käskymme tielle (shari a). Seuraa sitä, äläkä tietämättömien mielitekoja. Tämän lain noudattaminen johtaa muslimin pelastuksen tielle. Muslimin usko ja vakaumus ovat osa tätä tietä ja osa islamilaista lakia. Islamin lakiin kuuluu näiden lisäksi myös ihmisen eri elämäntilanteisiin liittyviä erilaisia ohjeita ja määräyksiä. 27 Jumalan ihmisille antama laki on Koraanissa, jonka sisältöä muslimioppineet ovat vuosisatojen kuluessa tutkineet ja tulkinneet. Profeetta Muhammadin, joka sai Koraanin ilmoituksena elämänsä aikana, tehtävänä oli selittää uskoville sen jakeiden merkityksiä. Useimmat Koraanin ohjeet ovat yleisluontoista eettistä opastusta, joten profeetan ratkaisuista kertovasta perimätiedosta (sunna) muodostui tärkeä lisäohjeisto. Sen, kuinka Koraanin opastusta tuli soveltaa käytäntöön, ohjasivat profeetta Muhammedin ratkaisut ja ohjeet. 28 Profeetta Muhammedin kuoltua oppineet katsoivat, että heidän Koraanin tuntemuksensa ja tietonsa profeetan ratkaisuista velvoittivat heidät toimimaan islamilaisen perinteen ja elämäntavan vaalijoina Ermers 2005, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004,

23 14 Islamilainen lainopillinen kirjallisuus (figh) kehittyi 800- ja 900-luvuilla oppineiston yhteisöä opastavista kirjoituksista. Yleensä tästä käytetään nimitystä Islamilainen laki. Tarkkaan ottaen se ei kuitenkaan ole sama kuin Shari a, joka on ikuinen ja muuttumaton Jumalan laki ja täydellisenä ainoastaan Jumalan tiedossa. Figh on oppineiston muodostama tulkinta shari asta, ja ihmisen tekemänä se on periaatteessa avoin muutoksille. 30 TV1:n Ulkolinja-dokumentti käsitteli shariaa nigerialaisessa oikeudessa. Oikeudessa vierailevana opettajana toimiva tuomari Isah kertoi haastattelussaan, että islamilaisessa tuomioistuimessa laki perustuu Koraaniin, joka on muslimeille Jumalan sanaa. Sharia on pyhä laki, jonka Luojamme ilmoitti meille Koraanissa, ja siksi se on pyhä laki ja muuttumaton. Se on kerrottu Koraanissa, profeetta on niin sanonut ja Jumala on päättänyt niin, joten Älä kysy - Miksi?. Muslimien pitää elää sharian ohjeiden mukaisesti. Sharia on kuin veri suonissa tai yksilön koko elämä. Muslimi ei voi elää ilman shariaa. Se kuuluu ihmisoikeuksiin, ja elleivät ihmiset saa omaa pyhää lakiaan, heidän oikeuksiaan loukataan. Tämän lisäksi tuomari Isah luennoi kuulijoilleen: Mitä sharia on? Monet ihmiset eivät tiedä, mitä sharia tarkoittaa tai mistä sana sharia tulee? Se on arabiaa ja sananjuuri tarkoittaa tietä. Se on tie, joka johtaa Jumalan luo. Islam tarkoittaa täydellistä ja ehdotonta alistumista kaikkivaltiaan Jumalan tahtoon. Sharia ja islam: Niitä ei voi erottaa toisistaan, sharia on erottamaton osa islamia ja islam on erottamaton osa shariaa. Ne ovat yksi ja sama asia. Kaikkivaltiaan Jumalan määräysten noudattaminen tarkoittaa, ettei muslimi voi valita oman etunsa tai tahtonsa mukaan, vaan hänen on noudatettava Jumalan tahtoa, pitipä hän siitä tai ei Islamin uskonto Iranin islamilaisen tasavallan presidentin lausahdus järjen äänen puolesta on oikeaan osuva: Yksi uskonnollisia yhteisöjä vaivaava vitsaus, joka valitettavasti 30 Kouros & Villa 2004, Ulkolinja/YLE TV1. Sharia-oikeudessa.

24 on ajoittain vaivannut myös islamilaista maailmaa, on väärinkäsitys siitä, että uskonnon olemassaolon myötä ihminen ei tarvitse järkeä On selvää, että islamin suhde ihmisoikeuksiin on haasteellinen. Koraanin mukaan kaikki oikeudet ovat peräisin Allahilta eivätkä ihmiset voi luoda oikeuksia. Näin ajateltuna kenelläkään ei voisi olla kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johdettavia oikeuksia, vaan vain ja ainoastaan Koraaniin perustuvia oikeuksia. Islamiin tänä päivänä liitettävät asiat, kuten Al- Qaida, Irak, rukouskutsut, hunnutetut naiset, kunniamurhat jne. ovat monille pelottavia, jopa vastenmielisiä. Ne herättävät tunteita. Järjen käyttö puolestaan edellyttää tietoa. 33 Islam on nuorin Lähi-idässä syntyneistä uskonnoista, mutta se on voimakkaasti kasvava uskonto, jolla on jo yli miljardi kannattajaa. Lähtökohdiltaan islam on profeetta Muhammedin perustama heimouskonto. Muhammed vakuuttui olevansa Allahin, ainoan Jumalan profeetta, joka sai tehtäväkseen välittää arabeille Allahin tahdon. Muhammedin elämänsä aikana saamat ilmestykset on koottu arabiankieliseen Koraaniin, jossa on kiteytetty Islamin perusnäkemykset. Nämä antavat islaminuskontoon kuuluvat elämänohjeet ja arvot. 34 Sana Islam on arabiaa ja tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen varaan sellaisena kuin se on ilmoitettu islamin pyhässä kirjassa Koraanissa. Islamin uskonnolla on muihin uskontoihin nähden sellainen erityispiirre, että se ei henkilöidy mihinkään persoonaan tai tiettyyn kansaan. Sana Islam ei siis kuulu millekään tietylle henkilölle, kansalle tai maalle. Islam on yleismaailmallinen uskonto, jonka tarkoitus on synnyttää ja kehittää ihmisessä islamin uskonnon asennetta ja ominaisuuksia. Sana onkin itse asiassa määrättyjen ominaisuuksien nimitys. Se, jolla on nämä ominaisuudet, on muslimi riippumatta siitä, mihin rotuun, yhteiskuntaan, maahan tai heimoon hän kuuluu Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin.

25 16 Muslimien pyhän kirjan eli Koraanin mukaan on kaikkien kansojen keskuudessa kaikkina aikoina ollut hyviä ja oikeamielisiä ihmisiä, joilla ovat olleet nämä ominaisuudet ja jotka kaikki ovat olleet muslimeja. Ollakseen muslimi ihmisen täytyy omaksua sekä islamin usko että laki, ja sen lisäksi hänen on vielä uskottava voivansa toimia niiden mukaisesti. Jos muslimi ilman laillista syytä ei noudata jotakin islamin säännöistä, häntä pidetään syntisenä. Syntisyyden seurauksena hänestä ei kuitenkaan tule ei-muslimia, sillä katumalla ja pyytämällä Jumalalta anteeksiantoa, hän saa syntinsä anteeksi. Koraanin mukaan ainoastaan Jumalan kieltäminen tai toisen palvominen Hänen rinnallaan ovat sellaisia syntejä, joita Jumala ei anna anteeksi tuomiopäivänä, jos ihminen ei ole eläessään luopunut näistä synneistään. 36 Koraani määrittelee tarkoin Allahin tahdon mukaisen elämän ja pelastuakseen muslimin on pyrittävä suorittamaan velvollisuuksia, jotka tunnetaan islamin viitenä peruspilarina. Ne ovat muslimin tärkeimmät velvollisuudet ja niiden noudattaminen on keskeistä Jumalan miellyttämiseksi. 37 Islamin uskonnon perustana olevat Islamin viisi pilaria ovat: 1. Uskontunnustus eli uskon todistaminen peruslauseella: Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Tämän uskontunnustuksen muslimi saattaa lausua useita kertoja päivässä ja se kuuluu hänen kaikkiin elämänvaiheisiinsa ja rituaaleihinsa. Tullakseen muslimiksi tämä lause täytyy toistaa ja siihen täytyy uskoa Rukous eli viisi rukoiluhetkeä päivittäin, joiden ajankohta on määritelty auringon mukaan. Rukoileminen on mahdollista joko yksityisesti tai moskeijassa ja periaatteessa muslimin on pidettävä kaikki nämä rukoushetket. Ainoastaan jonkin erittäin pakottavan syyn estäessä rukoushetken pitämisen sen voi siirtää myöhemmäksi Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin. 37 Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, 68.

26 17 3. Almuvero eli yleensä 2,5 % omaisuudesta jaetaan vuosittain köyhille. Muslimin velvollisuus on jakaa omaisuudestaan osa tarvitseville. Hänen on itse pidettävä huoli almuveron maksamisesta silloinkin, kun valtio ei kerää almuveroa Paasto eli päivisin paastoaminen Ramadanin aikana. Muslimit paastoavat pyhän kuukauden eli Ramadanin aikana. Ramadanin aikana Muhammedin uskotaan saaneen Jumalan ilmoituksen taivaasta. Ramadanin aikana jokainen kymmenen vuotta täyttänyt muslimi osallistuu säädettyyn kuukauden kestävään paastoon. Paaston aikana tulee välttää syömistä, juomista, tupakoimista ja sukupuolista kanssakäyntiä vaimon ja miehen välillä aamunkoiton ja auringonlaskun välisenä aikana. Ramadanin aikana pyritään myös välttämään pahoja ajatuksia, loukkaavia sanoja ja riitoja Pyhiinvaellus eli jokaisen terveen aikuisen muslimin tulee ainakin kerran elämässään matkustaa pyhiinvaellukselle Mekkaan, islamin pyhään kaupunkiin. Pyhiinvaellus tapahtuu islamilaisen vuoden 12. ja viimeisenä kuukautena. 42 Monille muslimeille pyhiinvaellus on elämän hartain ja syvin kokemus, joka huipentuu kaikkialla islamilaisessa maailmassa vietettävään uhrijuhlaan. 43 Islamin uskonto ei ole pelkästään uskonto. Islam on sekä uskoa että lakia. Islam uskontona jaetaan yleensä kahteen osaan: ensimmäinen osa on usko, johon sisältyy usko Jumalaan, Hänen profeettoihinsa, Hänen kirjoihinsa, enkeleihin, Tuomiopäivään ja Jumalan sallimukseen. Tämä tarkoittaa, että kaikki maailmassa tapahtuu Jumalan rajattoman tiedon, tahdon ja mahdin mukaisesti. Toinen osa on sharia eli islamin laki, joka käsittää kolme elementtiä: 1) palvonta ja kuinka se tulee tehdä, 2) moraali ja hyvät menettelytavat ja 3) ihmisten välisiä suhteita ohjaavat säännöt, kuten perhenormit, sosiaalinen turvallisuus, perintölaki, taloudelliset periaatteet, rikoslait ja kansainväliset suhteet Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin. 43 Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin.

27 Islamilainen kulttuuri 18 Kulttuuri voidaan jakaa karkeasti yksilölliseen ja yhteisölliseen. Kaikissa kulttuureissa on kuitenkin olemassa molempien kulttuurien piirteitä. Tämä jako vaikuttaa ihmisen identiteetin kehittymiseen, ja se, kuuluuko ihminen yhteisölliseen vai yksilölliseen kulttuuriin vaikuttaa suuresti hänen elämäänsä. 45 Maailman kansoista vähemmistönä ovat yksilökeskeiset kansat, joissa yksilön etu menee yhteisön edun edelle. Suomalainen kulttuuri on pääsääntöisesti yksilökulttuuria, joka painottaa ihmisten yksilöllisiä oikeuksia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Kuitenkin suurin osa ihmisistä elää yhteisöllisessä kulttuurissa, jossa tärkeintä on ryhmään kuuluminen. Ihminen ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon muut ryhmän jäsenet, ja ryhmän etu on tärkeämpi kuin henkilökohtaiset edut ja tarpeet. Yhteisöllisessä yhteiskunnassa perheellä ja lähiyhteisöllä on suuri valta ihmisen päätöksiin. Lisäksi yhteisöllisessä kulttuurissa elävät ihmiset ovat usein sisäistäneet yhteisön säännöt täydellisesti, eivätkä tällöin tee eroa henkilökohtaisen tai yhteisönsä identiteetin välille. 46 Islamilainen kulttuuri on kollektiivista kulttuuria, jossa on kyse erittäin laajasta, kulttuurisesti ja historiallisesti monitasoisesta alueesta. Täten myös jokapäiväiset tavat vaihtelevat suuresti. Suomessa on muslimeja eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna hyvin vähän. Suurimman muslimiryhmän Suomessa muodostavat somalialaiset. Muslimit korostavat usein islamilaista yhteisöä eli ummaa, jolla tarkoitetaan kaikkien maailman muslimien muodostamaa yhteisöä. Käytännössä umma on jakautunut kansallisvaltioihin ja etnisiin ryhmittymiin. Yhdistävänä tekijänä islamilaisessa yhteisössä on uskonnon lisäksi osittain myös arabian kieli, joka on islamin pyhä kieli. Tämä on korostanut myös arabikulttuurin merkitystä islamilaisen kulttuurin ytimenä Kanervo & Saarinen 2004, Kanervo & Saarinen 2004, 10; Räty 2002, Hallenberg 1996,

28 19 Islamilaisessa kulttuurissa tiettyyn ryhmään kuuluminen on tärkeämpää kuin yksilölliset saavutukset. Yksilö on aina osa kokonaisuutta, jonka kautta hän toimii ja joka osallistuu päätöksen tekoon. Islamilaisessa kulttuurissa jokainen yksilö on kollektiivisesti vastuussa omasta ryhmästään, sen maineesta ja kunniasta. Yksinoloa ei suosita. Yhteisöllisyys ilmenee ryhmässä toimimisessa, toisen huomioon ottamisena sekä vieraanvaraisuutena. Perheyhteisössä mies on ainakin teoriassa perheen virallinen edustaja ulospäin. Naisella on paljon valtaa kodin sisällä ja maasta riippuen myös kodin ulkopuolella. 48 Islamin keskeisinä arvoina esitetään usein muun muassa vapaus, tasa-arvo, oikeus, veljeys ja rauha ihmisten kesken. 48 Hallenberg 1996, 157.

29 4. KUNNIAVÄKIVALLAN MUODOT Yleistä Kunniaväkivallalla tarkoitetaan perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa, kunnianormien puolustamiseen liittyvää väkivaltaa. Kunniaväkivallan muodot vaihtelevat pakkoavioliitosta tai muusta pakottamisesta, kuten tiukasta liikkumisen kontrolloinnista ja kiellosta opiskella, aina murhaan saakka. Tutkija Neriman Gungördun mukaan kunniamurhien aiheuttaja on yltiömaskuliininen kulttuuri. Hänen mukaansa turkkilainen kulttuuri ja kurdikulttuuri sisältävät ajatuksen perheen kunniasta, jonka nainen voi tahrata. Jos näin tapahtuu, perheen miehen tehtävänä on rangaista perheen kunniaa loukannutta naista. Äärimmäisen harvoin miespuolinen sukulainen on murhannut kunnian nimissä henkilön, joka on teollaan loukannut naisen kunniaa ja hänen kauttaan myös suvun kunniaa. 49 Kunniamurhia tehdään kaikkialla islamilaisessa maailmassa ja erityisesti niitä tehdään Lähi-idässä. Muun muassa Amnesty Internationalin mukaan Pakistanissa tapahtuu satoja kunniamurhia vuodessa. Naisaktivistit puolestaan raportoivat Jordaniassa vuosittain tapahtuvaksi yli kaksikymmentä kunniamurhaa, ja naisjärjestöjen mukaan Irakin Kurdistanissa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 2000 kunniamurhaa. Iso-Britanniassa vastaavasti perheväkivaltaa käsittelevän tutkimuksen mukaan muslimimiehen kanssa avioituneella naisella on kymmenkertainen riski joutua aviomiehensä murhaamaksi muihin brittinaisiin verrattuna. 50 Kunniamurhien todellisen määrän arviointia vaikeuttaa se, että kunniamurhat pyritään usein lavastamaan tapaturmiksi tai vahingoiksi. Nainen saatetaan tappamisen jälkeen vaikka polttaa tai nainen saatetaan heittää parvekkeelta, jolloin kuolemaa voidaan viranomaiskäsittelyssä käsitellä onnettomuutena. Oman yhteisönsä edessä tappaja ei kuitenkaan peittele tekoaan, sillä hän on 49 Härkönen 2004, Härkönen 2004, 90.

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot

UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi

UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi UHKANA KUNNIA Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kunniaväkivalta pähkinänkuoressa 2.1. Mitä kunniaväkivallalla tarkoitetaan? 2.2. Erityishuomio pakkoavioliittoon

Lisätiedot

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE ONKO SEKSUAALISUUS TABU? OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE SISÄLTÖ KOHTAAVATKO KULTTUURIT VAI IHMISET? 4 MAAHANMUUTTOON LIITTYVÄT HAASTEET 4 KULTTUURI VAI USKONTO?

Lisätiedot

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE

ONKO SEKSUAALISUUS TABU OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE ONKO SEKSUAALISUUS TABU? OPAS MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN TYTTÖJEN HYVINVOINNIN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE SISÄLTÖ LUKIJALLE 3 KOHTAAVATKO KULTTUURIT VAI IHMISET? 4 MAAHANMUUTTOON LIITTYVÄT HAASTEET 4 KULTTUURI

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan

islamilaiseen maailmaan Katsaus Sylvia Akar Marja Tiilikainen islamilaiseen maailmaan NAISET, PERHE JA SEKSUAALITERVEYS Väestöliitto Väestötietosarja 13 Sanasto GHUSL Suuri puhdistautuminen, jolloin kylvetään kokonaan. Ghusl

Lisätiedot

Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen. OTM Anne Slåen

Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen. OTM Anne Slåen Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen OTM Anne Slåen 100 Islamilaisen oikeuden suhde kunniamurhiin on monitahoinen ja haastava kysymys. Kunniamurhia tutkivat jakautuvat karkeasti

Lisätiedot

Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset

Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset YTK Hanni-Mari Romppanen YTK Gazale Giray 50 Nainen on kuin kuppi: jos joku juo siitä, kukaan toinen ei tahdo sitä. Nainen on kuin

Lisätiedot

Suojattu yhteisö: Kunniaväkivalta. ilmiönä Suomessa

Suojattu yhteisö: Kunniaväkivalta. ilmiönä Suomessa Suojattu yhteisö: Kunniaväkivalta kollektiivisena ilmiönä Suomessa VTM Tuuli Tammisalo-Savolainen 30 Naisia rajoitetaan kunnian sanelemina. Perheen ja suvun yhteistä etua suojataan naisia vartioiden ja

Lisätiedot

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA Johanna Aapakallio 0 Esipuhe Kunniaan liittyvät konfliktit ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat olleet kautta aikojen

Lisätiedot

SUOMESSA ASUVIEN MUSLIMIEN SUHTAUTUMISESTA PERHEARVOIHIN JA PERHELAINSÄÄDÄNTÖÖN

SUOMESSA ASUVIEN MUSLIMIEN SUHTAUTUMISESTA PERHEARVOIHIN JA PERHELAINSÄÄDÄNTÖÖN SUOMESSA ASUVIEN MUSLIMIEN SUHTAUTUMISESTA PERHEARVOIHIN JA PERHELAINSÄÄDÄNTÖÖN Ihmisoikeusliitto ry:n selvitys Kristiina Kouros Lokakuu 2007 Kiitokset Selvityksen on laatinut Ihmisoikeusliiton pääsihteeri

Lisätiedot

Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa

Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa Jaana Kortesniemi 013632559 Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma Syksy 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIETOA

Lisätiedot

Eri uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat pähkinänkuoressa -seminaari 13.10.2011, Kontiolahti

Eri uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat pähkinänkuoressa -seminaari 13.10.2011, Kontiolahti MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Eri uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat pähkinänkuoressa -seminaari 13.10.2011, Kontiolahti Sisältö Eri uskonnot ja

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry.

TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT. Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt. Suomen NNKY-liitto ry. 2014 2015 TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Toim. Marjo Poikela & Anne Lagerstedt Suomen NNKY-liitto ry. NNKY:n VÄKIVALLATON VIIKKO 2014 2015: TYTTÖJEN PAKKOAVIOLIITOT Teksti: Marjo Poikela Kuvat: UNFPA (The United

Lisätiedot

SOMALINAISET ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAINA

SOMALINAISET ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAINA SOMALINAISET ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAINA Shukri Ali Adan ja Paulette Mpaka-Nsenga Opinnäytetyö, Kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

NAISEN KIVITYS USA, 2008

NAISEN KIVITYS USA, 2008 NAISEN KIVITYS USA, 2008 Ohjaaja: Cyrus Nowrasteh Käsikirjoittaja: Betsy Giffen Nowrasteh ja Cyrus Nowrasteh (perustuen Freidoune Sahebjamin kirjaan). Näyttelijät: Shohreh Aghdashloo, James Caviezel, Mozhan

Lisätiedot

Janette Grönfors. ROTUSYRJINNÄN TUNNISTAMINEN JA TORJUNTA - lyhyt opas (ERRC) IHMISOIKEUDET

Janette Grönfors. ROTUSYRJINNÄN TUNNISTAMINEN JA TORJUNTA - lyhyt opas (ERRC) IHMISOIKEUDET Janette Grönfors ROTUSYRJINNÄN TUNNISTAMINEN JA TORJUNTA - lyhyt opas (ERRC) IHMISOIKEUDET Opetushallitus 2003 1 Opas on osa EU-Comenius-2 Drom Edu - projektia, jossa on koulutettu romaniyhdyshenkilöitä.

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA 1 (Käännös) PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Kunnia suomalaisten miesten väkivallassa. VTM Jessica Sundström

Kunnia suomalaisten miesten väkivallassa. VTM Jessica Sundström Kunnia suomalaisten miesten väkivallassa VTM Jessica Sundström 68 On perusteltua väittää, että suomalaisten miesten näkemys miesten kunniasta ja naisten häpeästä on myös keskeinen kunniaan liittyvän väkivallan

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN Opas väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten tukihenkilöille

YHDESSÄ ETEENPÄIN Opas väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten tukihenkilöille YHDESSÄ ETEENPÄIN Opas väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten tukihenkilöille Susanna Miettinen ja Hanna Toivanen Opinnäytetyö, kevät 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä

Kastetusta kartetuksi. Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kastetusta kartetuksi Entisten Jehovan todistajien omakohtaisia kertomuksia järjestöstä eroamiseen johtaneista syistä Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto Läntinen

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

HUNTUJA, HUUMORIA JA HIENOTUNTEISUUTTA. Suomalaisten sairaanhoitajien kokemuksia islamilaisessa kulttuurissa työskentelystä

HUNTUJA, HUUMORIA JA HIENOTUNTEISUUTTA. Suomalaisten sairaanhoitajien kokemuksia islamilaisessa kulttuurissa työskentelystä HUNTUJA, HUUMORIA JA HIENOTUNTEISUUTTA Suomalaisten sairaanhoitajien kokemuksia islamilaisessa kulttuurissa työskentelystä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET

SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET SUOMEN JA SINGAPOREN KULTTUURILLISET EROAVAISUUDET TIETOPAKETTI SINGAPOREEN MENIJÄLLE Miika Kervola Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Taru Toljamo VÄKIVALTATYÖN VIRANOMAISKÄYTÄNNÖT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN UHRIN KOHTAAMISESSA. Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2011

Taru Toljamo VÄKIVALTATYÖN VIRANOMAISKÄYTÄNNÖT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN UHRIN KOHTAAMISESSA. Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2011 Taru Toljamo VÄKIVALTATYÖN VIRANOMAISKÄYTÄNNÖT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN UHRIN KOHTAAMISESSA Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lähisuhdeväkivalta väkivaltatyön kontekstissa...

Lisätiedot

JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä

JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä Hanna Elfving Maiju Pulliainen JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot