KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA"

Transkriptio

1 KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeussosiologia ja kriminologia Tutkielma Arto Karalahti joulukuu 2008

2 I TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta KARALAHTI, ARTO: Kunniaväkivalta - Kunniamurha kunniaväkivallan muotona Tutkielma, XIII + 74 s. Oikeussosiologia ja kriminologia joulukuu Tutkielmassa tutkitaan kunniaväkivaltaa kiinnittäen erityisesti huomiota kunniaväkivallan äärimmäiseen muotoon eli kunniamurhaan. Tutkielmassa avataan myös näkemyksiä muuhunkin kunniaväkivaltaan, sen eri muotoihin ja mm. lain ja islaminuskonnon ja -kulttuurin suhtautumisesta kunniaväkivaltaan sekä erikseen romanien verikostoon. Kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkielmassa tutkimusaihetta ja -ongelmaa lähestytään deskriptiivisen tutkimuksen suunnasta, jossa keskitytään säännönmukaisuuksien etsimiseen, eri elementtien tunnistamiseen, niiden suhteiden kartoitukseen sekä teemojen löytämiseen. Perimmäisenä ajatuksena oli aristoteelinen näkemys, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäisiä tapauksia kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä kunniamurhissa on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa niitä yleisemmällä tasolla. Tutkielman tutkimusongelma nousee käytännöllisistä lähtökohdista - ilmiön tieteellisestä tutkimattomuudesta Suomessa. Poliisin tietoon ei ole tullut yhtään Suomessa tapahtunutta kunniamurhaa. Puutteellista, virheellistä ja liiaksi yleistävää, arkiajattelun mukanaan tuomaa tietoa kunniaväkivallasta ja erityisesti kunniamurhista Suomesta sen sijaan löytyy. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli viisituhatta naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa. Tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu Pohjoismaissa, lähinnä Ruotsissa, ja muualla maailmalla tapahtuneista kunniamurhista ja Suomessa kunniamurhaksi julkisuudessa väitetyistä tapauksista, jotka suhteutettiin esitettyyn kunniamurhan määritelmään. Tutkielman tulosten avulla on mahdollista todeta, että kunniamurhat ovat tyypillisiä klaaniyhteiskunnille ja kunniakulttuureille, joissa järjestäytyneen yhteiskunnan ote ihmisistä on vähäinen, ja joissa uskottavuudella toisten silmissä on suuri merkitys. Kunniamurhia perustellaan uskontojen ja kulttuurien, etupäässä islamin moraalisäännöillä. Useimmiten kunniamurhia tehdään islamilaisissa maissa tai länsimaihin muuttaneiden muslimien parissa. Toisaalta on todettava, etteivät kunniamurhat kuulu yksinomaan islamilaiseen kulttuuriin, vaan kunniamurhia tapahtuu muuallakin. Tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä on se, että paras kunniamurhien ja kunniaväkivallan ennaltaehkäisykeino on koulutuksen ja tiedon lisääminen näissä kulttuureissa. Asiasanat: Kunniamurha, kunniaväkivalta, kunnia, Islam, verikosto.

3 SISÄLLYSLUETTELO II TIIVISTELMÄ...I SISÄLLYSLUETTELO... II LÄHDELUETTELO...IV Lähteet...IV Oikeustapaukset... VII Viranomaislähteet... VII Internet-lähteet... VII Muut lähteet... VIII 1. JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET, -METODI JA -AINEISTO KUNNIA Kunnia käsitteenä Naisen kunnia Lähi-idässä Kunniaväkivallan taustaa Islamilainen laki, uskonto ja kulttuuri Islamilainen laki Islamin uskonto Islamilainen kulttuuri KUNNIAVÄKIVALLAN MUODOT Yleistä Kunniamurha ja sen määritelmiä Muut kunniaväkivallaksi laskettavat teot Fyysinen, henkinen, hengellinen, taloudellinen ja piilevä väkivalta kunnian nimissä Avioliittoon pakottaminen Naisen sukupuolielinten silpominen (ympärileikkaukset) SUOMEN LAIN SUHTAUTUMINEN KUNNIAVÄKIVALTAAN Henkirikokset Erilaiset pahoinpitelyrikokset kunnian nimissä Avioliittoon pakottaminen Sukupuolielinten silpominen TUTKIMUSAINEISTO LAINVOIMAISIA PÄÄTÖKSIÄ Kunniamurha, Ruotsi: 19-vuotias kurdityttö PELA Kunniamurha, Turkki: 18-vuotias KADRIEN Murha Helsingin Haagassa Murha Helsingin Töyrynummella UUTISIA MAAILMALTA SUOMALAISISSA LEHDISSÄ... VUOSINA 2007 JA Anoi turhaan apua poliisilta. Perhe murhasi väärään mieheen... rakastuneen Banazin Naistuomari siunasi vaimon hakkaamisen...57

4 Isä tappoi huivista kieltäytyneen tytön Kanadassa Suuteleminen toi suomalaisnaiselle karkotuksen Dubaista Ruotsissa epäillään taas kunniamurhaa Parvekkeelta... pudonneen tytön sukulaismiehet vangittiin Romanien verikosto KUNNIAVÄKIVALLAN TAUSTOJA Maahanmuuton lisääntyminen 1990-luvulta lähtien Siirtolaisyhteisöjen sulkeutuneisuus Vähemmistöjen oikeudet läntisissä kulttuureissa JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA...70 III

5 LÄHDELUETTELO IV Lähteet Arola, Pauliina & Hyry, Katja & Kalha, Ulla & Pentikäinen, Antti & Pentikäinen Elina: Uskonnon matkakirja Uskonnot tänään. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Dahlgren, Susanne: Kunniamurha on verikoston tapaan yhteisöllinen teko. Julkaisu: Helsingin Sanomat , Vieraskynäpalsta. Eriksson, Hanna & Grönholm, Pauliina: Muslimeista osa asettaisi islamin lait Suomen lain edelle. Julkaisu: Helsingin Sanomat Ermers, Robert: Concept: Research questions to people from the Middle East and Near Asia, Starting points in honour matters Gerkman, Nina: Naistuomari siunasi vaimon hakkaamisen. Julkaisu: Iltalehti Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa. Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö, WSOY:n graafiset laitokset Haarakangas, Tanja & Ollus, Natalia & Toikka, Sini: Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset: Haaste turvakotipalveluille Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Hallenberg, Helena: Islamilaisen tapakulttuurin perusteita. Teoksessa L. Salo- Lee, R. Malmberg & R. Hallinoja Me ja muut: Kulttuurienvälinen viestintä. Yle-opetuspalvelut Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy. HE 309/1993: Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 94/ : Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Heikkinen, Susan: Ruotsi hautoo murhaa. Julkaisu: Suomen Kuvalehti, numero 7/2002. Hukari, Ari: Kunniatonta väkivaltaa. Julkaisu: Ilta-Sanomat Saatavana Internetistä: https://www.iltasanomat.fi/arkisto/uutinen.asp?folder=%2fp%e4%e4kirjoitukset &pvm= &id= Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka. Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Otavan Kirjapaino Oy Ikäläinen, Sinikka & Martiskainen, Taina & Törrönen, Maritta: Mangopuun juurelta kuusen katveeseen: asiakkaana maahanmuuttajaperhe. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto 2003.

6 V Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus Khouri, Norma: Kunniamurha. Rakkaus ja kuolema nykypäivän Jordaniassa, Juva: WS Bookwell Oy Koponen, Kalle: Ruotsissa epäillään taas kunniamurhaa. Julkaisu: Helsingin Sanomat Koski, Jari: Kunniamurha. Julkaisu: Murharyhmä, numero 1/2006. Kouros, Kristiina & Villa, Susan: Ihmisoikeudet ja Islam (toim.), Otavan kirjapaino Oy Kristal-Andersson, Binnie: Att första flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell. Lund: Studentlitteratur Kulonen, Sirpa: Isä tappoi huivista kieltäytyneen tytön Kanadassa. Julkaisu: Iltalehti Saatavana internetistä: Kunniaväkivalta-hanke. Uhkana kunnia Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri Kyllönen-Saarnio, Eija & Nurmi, Reet: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaita 2005:15. Helsinki: Sosiaali- ja Terveysministeriö & Monika-Naiset Liitto ry. LaVM 22/1994: Lakivaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Laurent, Nina: Miehen kunnia, naisen kuolema. Julkaisu: Kumppani-lehti 6/2004. Saatavana internetistä: Lehtonen, Anja & Perttu, Sirkka: Naisiin kohdistuva väkivalta. Helsinki: Kirjayhtymä Oy Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus Nyström, Maritta: Kunniamurhat siirtyvät Tanskasta ulkomaille. Julkaisu: Satakunnan kansa Olneck, M.R.: Immigrants and education. Teoksessa J.A. Banks & C.A. McGee Banks Handbook of multicultural education. San Francisco: A Wiley Company.

7 VI Parkkonen, Santtu: Helsingin poliisi piilottanut tyttöjä kunniaväkivallan uhan takia. Julkaisu: Helsingin Sanomat Saatavana internetistä: Petrell, Natasha: Pääkaupunkiseudun nuoret naiset suvaitsevaisempia, maalla nuoret miehet ennakkoluuloisia. Asenteet muuttuneet myönteisemmiksi. Julkaisu: Monitori 4/2007. Pitkänen, Pirkko & Kouki, Satu: Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita Räty, Minttu: Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi Salonen, Kristina: Kunniaväkivalta lisääntyy länsimaissakin. Julkaisu: Mielenterveys, numero 5/2005. Seurantatutkimus vuosilta : Maahanmuuttajien kotoutuminen pääkaupunkiseudulla. Tiivistelmä. Shaikh, Younus: Islam ja naiset. Rationalist International Bulletin # 139. Copyright 2004 Rationalist International. Saatavana internetistä: Suomen tietotoimisto (STT): Suuteleminen toi suomalaisnaiselle karkotuksen Dubaista. Julkaisu: Helsingin Sanomat Talib, Mirja-Tytti: Monikulttuurinen koulu: haaste ja mahdollisuus. Helsinki: Kirjapaja Tuominen, Risto (toim.): Kulttuurien välinen työ terveydenhuollossa. Juva: WSOY-Kirjapainoyksikkö Ukkola, Sanna: Anoi turhaan apua, perhe murhasi väärään mieheen rakastuneen Banazin. Julkaisu: Ilta-Sanomat Saatavana internetistä: Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma johdatus tutkielman maailmaan. Juva: WSOY-kirjapainoyksikkö Vähemmistövaltuutettu Etnisten vähemmistöjen oikeudet. Saatavana internetistä: B003861ED Vähemmistövaltuutettu Etninen syrjintä. Saatavana internetistä: 02CC5DE?opendocument

8 VII Vähemmistövaltuutettu Rasistiset ilmaisut. Saatavana internetistä: A4?opendocument Oikeustapaukset Helsingin käräjäoikeus. Murha. Tuomio 06/1871. Helsingin käräjäoikeus. Murha. Tuomio 06/ Korkein oikeus. Ympärileikkaukset. Päätös 2250, Ennakkopäätösrekisterissä 2008:93. Tuusulan käräjäoikeus. Murha. Tuomio 08/622. Viranomaislähteet Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Murha Helsingissä Esitutkintapöytäkirja 6070/R/131820/05. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Murha Helsingissä Esitutkintapöytäkirja 6070/R/114352/06. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Esitutkinnan rajoittamisesitys. Tutkintailmoitus 6070/S/305057/06. Helsingin syyttäjänvirasto. Päätös esitutkinnan rajoittamisesta 08/140. Asianro E 07/ Orimattilan kihlakunnan poliisilaitos. Murha ja vaaran aiheuttaminen. Tutkintailmoitus 6540/R/2891/07. Valtakunnansyyttäjänvirasto. Päätös syyttämättä jättämisestä 04/38. Asianro R 02/15. Internet-lähteet Islam-opas: Suomalaisten muslimien kokoama sivusto, jolla on tietoa uskonnosta. Saatavana internetistä: Salonen, Kristina & Vuorinen, Jarmo: Yhteistyöllä kunniaväkivaltaa vastaan. Julkaisu: Mielenterveysverkkolehti. Saatavana internetistä: keli_id=103 Wikipedia. Vapaa tietosanakirja: Kunniaväkivalta. Saatavana Internetistä:

9 VIII Muut lähteet Kvinnoforum Stockholm: Honour Related Violence. European Resource Book and Good Practice, Based on the European project Prevention of violence against women and girls in patriarchal families. MTV3.doc : Turkin kunniamurhat. Poliisi-TV /YLE TV2: Verikosto. Saatavana internetistä: Ulkolinjadokumentti /YLE TV1: Sharia oikeudessa. Åhre-Älgamo, Kickis: Violence in society related to honour a cross-border problem. Seminar at Europol, in the Hague 22 June 2004.

10 1 1. JOHDANTO Suomessa kunniaväkivalta nousi keskusteluun vuonna 2002, kun kurdi-isä ampui tyttärensä Fadime Sahindalin kuoliaaksi Ruotsin Upsalassa. Teon motiiviksi osoittautui isän kertomana se, että tytär oli valinnut perinteistä poiketen itsenäisen länsimaisen elämäntavan ja seurustellut lisäksi ruotsalaisen miehen kanssa. Isä murhasi siis tyttärensä vedoten perheen kunnian häpäisyyn. Fadime oli tullut perheensä mukana Turkin kurdialueelta Ruotsiin seitsenvuotiaana. Aikuistuttuaan hän ei suostunut järjestettyyn avioliittoon vaan alkoi vastoin isänsä tahtoa seurustella ruotsalaisen miehen kanssa. Fadimen Isä ja veli oli jo vuonna 1998 tuomittu sakkoihin ja vankeuteen Fadimen uhkailusta ja pahoinpitelystä. Näiden seurauksena Fadime jätti perheensä ja esiintyi tämän jälkeen paljon julkisuudessa puolustaen siirtolaisnaisten oikeutta päättää omasta elämästään. Isä ampui tyttärensä 21. tammikuuta 2002 Fadimen ollessa 26-vuotias. 1 Fadimen murha ei ollut ensimmäinen kunniamurha Ruotsissa. Ruotsissa on kymmeniä naisia, jotka elävät Fadimen tapaan perheensä miehiä paossa. Vastaavanlaisia kunniamurhia on tapahtunut aikaisemminkin, mm. Pela Atroshi, Ruotsissa asunut 19-vuotias kurdityttö, murhattiin vuonna Silloin käytiin samanlaista keskustelua kunniamurhista ja esitettiin samat argumentit kuin Fadimen murhan jälkeen. Pela Atroshin murhan jälkeen Ruotsissa perustettiin kunniamurhia vastaan kamppaileva yhdistys Älkää unohtako Pelaa, jonka nimi muutettiin Fadimen murhan jälkeen muotoon Älkää unohtako Pelaa ja Fadimea. 2 Käsitteenä kunniaväkivallalla tarkoitetaan miesvaltaisten yhteisöiden kunnian käsityksiin pohjautuvaa väkivaltaa, jolla pyritään suojelemaan erityisesti miesten ja sukujen kunniaa. Kunniaa katsotaan uhkaavan varsinkin naisten sopimaton seksuaalisuus tai sopimattoman parinvalinnan aiheuttama häpeä. 1 Heikkinen 2002, Heikkinen 2002, 20.

11 2 Kunniaväkivallalla pyritään sekä ehkäisemään että kostamaan miehiin kohdistuvaa häpeää, ja sen muotoina ovat kunniamurha ja avioliittoon pakottaminen. Naisen sukupuolielinten silpominen on toisinaan katsottu myös kunniaväkivallaksi. Sitä pidetään kuitenkin kunniaväkivallan rajatapauksena. Tässä lopputyössä tulen keskittymään kunniaväkivallan äärimmäiseen muotoon eli kunniamurhaan. Lopputyössä avaan myös hieman näkemyksiä muuhunkin kunniaväkivaltaan, sen eri muotoihin ja mm. lain ja islaminuskonnon suhtautumisesta siihen. Islamiin tänä päivänä liitettävät asiat ovat monille pelottavia, jopa vastenmielisiä. Ne herättävät tunteita. Järjen käyttö puolestaan edellyttää tietoa. Lopputyön tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa kunniamurhista, kunniaväkivallasta, islaminuskonnosta, ihmisoikeuksista ja näiden välisistä suhteista. Länsimaiseen uskontoon verrattuna Koraanin mukaan kaikki oikeudet ovat peräisin Allahilta eivätkä ihmiset voi luoda oikeuksia. Tämän lähtökohdan mukaan voisi olla vain ja ainoastaan Koraaniin perustuvia oikeuksia. Kenelläkään ei voisi olla kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johdettavia oikeuksia, joiden kääntöpuolella ovat kiinteästi velvollisuudet. Ihmisoikeuksien tunnustaminen siis edellyttäisi, että ne nähtäisiin vähintäänkin Koraanin perusarvojen mukaisina ja niihin sisältyvinä. Tämän vuoksi joidenkin kansainvälisen oikeuden tutkijoiden mielestä islamilaiseen oikeuteen ei sisälly lainkaan oikeuden käsitettä sellaisessa muodossa kuin ihmisoikeuskäsitteen ymmärtäminen edellyttäisi. Toiset tutkijat taas ovat sitä mieltä, että on liioiteltua painottaa oikeuksien ja velvollisuuksien käsitteiden välistä eroa islamin ja kansainvälisen oikeuden välillä. Heidän näkemyksensä mukaan myös islamilainen oikeus myöntää yksilölle turvattuja oikeuksia. 3 Länsimaissa ovat käsitykset islamilaisesta yhteiskuntajärjestyksestä tulleet vahvasti tutuiksi lähinnä islamilaisten ajattelijoiden ja liikkeiden kautta. Tästä syystä järjestelmä näyttää toimivan silloin, kun kaikessa toiminnassa tukeudutaan Jumalan lain täydellisyyteen ja noudatetaan mahdollisimman 3 Kouros & Villa 2004, 9-10.

12 tarkasti islamilaista lakia. Näin arvioituna islamilainen yhteiskunta näyttää varsin konservatiiviselta. 4 3 Kristinuskon pyhässä kirjassa, Raamatussa, on taas selkeä sääntö kahdesta regimentistä: julkisesta ja yksityisestä. Tämä on mahdollistanut suhteellisen helposti valtion ja kirkon erilaiset tehtävät ja ajoittaisesti näiden välillä syntyneiden suurienkin arvoristiriitojen käsittelyn. Länsimaisessa kulttuurissa uskonto on ollut suuressa määrin jokaisen yksityisasia ja äärimmilleen vietynä se on saattanut olla jopa ihmisoikeuksia polkevaa. 5 Islamin perustekstissä ei valtion ja kirkon välistä eroa tunneta. Islamilaisen käsityksen mukaan yhteisön eli valtion velvollisuus on valvoa Jumalan lain noudattamista, sillä yksilöiden ja yhteisöjen uskonnollinen pelastus on siitä riippuvainen. 6 Nykyisin eivät edes uskonnolliset fundamentalistit lausu ääneen ajatusta naisen tai naiseuden alemmuudesta. Mieluummin puhutaan sukupuolten erilaisista rooleista tai jumalan luomistyön erilaisista tarkoitusperistä. Ollaan erilaisia mutta tasa-arvoisia. Miesten ja naisten välillä on kiistattomia biologisia eroja. Yksi biologisten erojen keskeinen teema on äitiys. Naisten roolia korostetaan lasten ja koko perheen hyvinvoinnin takaajana. Tällaisella äitiyden ja perheen merkityksen voimakkaalla korostamisella on hyviäkin puolia. Musliminainen on usein kodin sisällä perheensä ehdoton matriarkka, vahva ja hyvin verkostoitunut. Ongelma syntyykin silloin, kun musliminainen tulee ulos kodin vaikutuspiiristä, toisin sanoen siirtyy yksityisestä julkiseen. Julkisessa elämässä musliminaisen elämää rajoittavat voimakkaasti erilaiset kontrollivaatimukset ja sanktiovaatimukset kohdistuvat pääsääntöisesti naisiin ja erityisesti naisten seksuaalisuuteen. 7 4 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 12.

13 2. TUTKIMUSKYSYMYKSET, -METODI JA -AINEISTO 4 Tämän tutkielman kohteena ovat kunniamurhat kunniaväkivallan muotona. Kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tässä tutkielmassa tutkimusaihetta ja -ongelmaa lähestytään deskriptiivisen tutkimuksen suunnasta, jossa keskitytään säännönmukaisuuksien etsimiseen, eri elementtien tunnistamiseen, niiden suhteiden kartoitukseen ja teemojen löytämiseen. Ajatuksena on aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäisiä tapauksia kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä kunniamurhissa on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa niitä yleisemmällä tasolla. Tutkimusongelman valintaan ja muotoutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten tutkimuksen käyttötarve ja kohderyhmä. 8 Tutkielman tutkimusongelma nousee käytännöllisistä lähtökohdista ilmiön tieteellisestä tutkimattomuudesta Suomessa. Tämän tutkimuksen tekijä on itse törmännyt työssään puutteelliseen, virheelliseen ja liiaksi yleistävään, arkiajattelun mukanaan tuomaan tietoon kunniaväkivallasta ja erityisesti kunniamurhista. Tutkielman tutkimusongelma voidaan jakaa kahteen osaan kunniamurhan uhriin ja kunniamurhan tekijään. Yleisellä tasolla tutkielman tavoitteena on saada yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä eli kunniamurhasta, sen vaarallisuudesta sekä pyrkiä löytämään, ymmärtämään ja selittämään ne piirteet, joilla voitaisiin arvioida tekijäpiirteitä, motiivia, ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä. Yksilötasolla tutkielman tavoitteena on saada yleiskuva kunniamurhan tekijästä, hänen demografisista, persoonallisuuden ja käyttäytymisen piirteistä: - Millaisesta ilmiöstä on kysymys? - Millainen henkilö on kyseessä? 8 Uusitalo 1991,

14 5 Suomessa ei aikaisemmin ole tehty tieteellistä tutkimusta kunniamurhista. Suomessa ei myöskään ole tullut poliisin tietoon yhtään Suomessa tapahtunutta kunniamurhaa. Tutkimuksen puuttuminen ei ole antanut mahdollisuutta perehtyä aiheeseen arkiajattelua syvällisemmin, vaan tieto kunniamurhista on perustunut Pohjoismaissa, lähinnä Ruotsissa, ja muualla maailmalla tapahtuneisiin kunniamurhiin. Näissä maissa kunniamurhat ovat todellisuutta. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli viisituhatta 9 naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa. Kunniamurha on väistämättä myös Suomessa edessä oleva ongelma. On todennäköisesti vain ajan kysymys, kun ensimmäinen kunniamurha Suomessa tapahtuu. Kunniamurha on aiheena osoittautunut mielenkiintoiseksi ja kiinnostusta herättäväksi, sillä mm. lehdistö on spekuloinut ajatuksella useissa kirjoituksissaan, ja aihetta on sivuttu runsaasti useissa kunniaväkivaltaa käsitelleissä seminaareissa Suomessa ja maailmalla. Tarkoitukseni on tutkia tapausselostuksia oman, muiden määritelmien kautta luomani kunniamurha-määritelmän valossa ja suhteuttaa niitä määritelmään. Oma määritelmäni kunniamurhasta on seuraava: Kunniamurhalla tarkoitetaan useimmiten naisen omalle suvulleen tuottaman häpeän tai vääryyden hyvittämistä kuolemalla. Teon tekijänä on surmatun suvun jäsen, yleisimmin uhrin isä tai veli, ja motiivina on uhrin suvun maineen palauttaminen. Määritelmässäni tulevat esille kunniamurhalle tyypilliset neljä tärkeää osaaluetta: 1. Kyseessä on naisen omalle suvulleen tuottamasta häpeästä tai vääryydestä, 2. joka on hyvitettävä kuolemalla 3. ja jonka toteuttavat nimenomaisesti häpeän tai vääryyden tuottajan eli surmatun suvun edustajat, 9 Laurent, 6/2004.

15 lähinnä isä tai veli, 4. ja murhan tarkoituksena on suvun kunnian palauttaminen. 6 Kunniamurha käsitteenä on osittain harhaanjohtava. Kunniamurhassa ei siis ole kyse aviopuolison kunnian palauttamisesta, mikä on nimenomaan huomioitava, kun tarkastellaan Suomessa tapahtuneita lähellä kunniamurhaa olleita henkirikoksia. Näissä tapauksissa useimmiten on kysymys intohimorikoksesta. Tutkimusaineiston tapausselostukset koostuvat luvussa kuusi kerrotuista neljästä lainvoimaisesta oikeuden päätöksestä, viidestä suomalaisissa lehdissä olleesta uutisesta maailmalta sekä vertailuna romanien verikostosta. Koska kunniamurhia ei toistaiseksi Suomessa ole tapahtunut, tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu tapausselostuksista, jotka pääosin kohdistuvat muualta maailmalta saatujen esimerkkien tarkasteluun.

16 3. KUNNIA Kunnia käsitteenä Kunniarikos liittyy vuosituhansia vanhaan kunniakäsitykseen, joka ei vastaa suomen kielen kunnia-käsitettä. Puhuessamme kunniasta tai kunniamurhista meidän on pidettävä mielessä, että kunnia-käsitteen sisältö vaihtelee eri kulttuurien ja kielten välillä. Suomen kielessä esimerkiksi sanalla kunnia voidaan tarkoittaa erilaisia kunniakäsitteitä. Sillä voidaan tarkoittaa muun muassa tiettyjä moraalin ja siveyden vaatimuksia eli siveellistä kunniaa, tai kuuluisuutta, maineikkuutta ja arvostusta. Kunnia on sellainen arvo, joka ihmiselle on kehittynyt itseensä nähden ja etenkin sellainen arvo, miten ihminen kokee oman kunniansa muiden silmissä. 10 Voidaan myös sanoa, että kunnia on sukupuolistunut termi. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnia ei merkitse samaa suhteessa miehiin ja naisiin. Kunnia liitetään usein miehekkyyteen tai miehisyyteen, ja häpeä taas naisten siveellisyyteen. Suomen kielessä tätä käsitystä voisi ehkä verrata sanaan häpy, joka viittaa juuri naisen seksuaalisuuteen. Kun sanotaan, ettei henkilöllä ole häpyä, tarkoitetaan, ettei hänelle mikään ole pyhää. 11 Niin sanotuissa kunniakulttuureissa häpeä-sanan käyttö on hyvin samantapaista: kun sanotaan, ettei naisella ole häpeää, tarkoitetaan, että hän on kunniaton. Näin ollen kunniakulttuureissa käsitteet kunnia ja häpeä tulee nähdä rinnakkaiskäsitteinä, ei toistensa vastakohtina. 12 Kunniamurhat juontavat juurensa vuosisatoja tai jopa vuosituhansia vanhoihin tapoihin, joiden mukaan nainen on perheen kunnian ylläpitäjä. Kunnia taas on tiiviisti yhteydessä yhteiskunnalliseen asemaan. Miehen kunnian nähdään henkilöityvän naiseen, erityisesti tämän neitsyyteen ja siveyteen. Naisten kunnian vartijoita ovat perheen miehet. Siksi tämä naisten kunniallinen eli 10 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 191.

17 8 häveliäs, neitseellinen ja siveellinen käytös tai vastakohtana häpeämätön käytös vaikuttaa miesten kunniaan. Miehen kunnian ratkaisee siis etupäässä naisen käytös, jota on tästä syystä kontrolloitava. 13 Tällaista kunniakäsitystä siis leimaa ajatus oikeudesta kunnioitukseen ja samalla myös ajatus mahdollisuudesta menettää kunnia. Jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toista niin kauan, kuin tämä elää kunniakoodin mukaisesti. Jos taas kunniakoodia rikotaan, niin kyseinen henkilö ja myös hänen perheensä menettävät kunniansa. Kunnian menetys on kuitenkin todellista vasta, kun perhettä häpäisevä tieto tai käytös on tullut yleiseen tietouteen, ei sitä ennen. Tämä johtuu siitä, että kunnia-käsitys liittyy pääasiassa siihen, miten perheen ja suvun ulkopuoliset henkilöt suhtautuvat käsitykseen henkilöstä. Jos kunniakoodia on rikottu, miehen on puolustettava kunniaansa julkisesti. Pahimmassa tapauksessa tappamalla ne, jotka ovat hänen tai hänen perheensä kunniaa loukanneet. Tämän vuoksi myös useimmat kunniamurhat tehdään julkisesti. Voidaankin sanoa, että kunniamurhat perustuvat käsitykseen yhteisen, yhteisöön kohdistuneen tai yhteiseksi koetun loukkauksen hyvityksestä. Nämä kunniakoodit ovat tyypillisiä niille yhteiskunnille, joissa myös kunniamurhat ovat yleisiä. 14 Länsimaisessa kulttuurissa kunnia koskee yksittäisen ihmisen, ryhmän, valtion tai minkä tahansa tahon mainetta tai itsekuvaa moraalisessa mielessä. Kunnia tarkoittaa joissain tapauksissa yksinkertaisesti hyvää mainetta. Lähes kaikissa kulttuureissa on kuitenkin erilaisia käsityksiä eri ryhmien tai sukupuolten kunniallisuudesta: on olemassa esimerkiksi erikseen mieskunnia ja naiskunnia. Usein kunnia edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista, ja joissain tapauksissa kunnia ei riipu niinkään siitä, miten muut näkevät toimivan tahon, vaan tahon itsekuvasta. Onkin esitetty, että länsimainen kunniakäsitys on suhteellisen uusi ja että eurooppalainen kunniakäsitys keskiajalla ei eronnut paljonkaan tämän päivän Lähi-idän ja Etelä-Aasian kunniakäsityksestä. Näiden näkemysten mukaan eurooppalainen kunniakäsitys alkoi suuntautua nykyiseen kunnia-käsitteeseen 13 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 192.

18 9 vasta luvuilla. Individualismin korostumisen seurauksena kunniakäsitteen painopiste on lännessä siirtynyt perinteisestä laajasta perheestä ydinperheeseen ja yksilöön. Näin onkin esitetty, että kunnia-ajattelu voisi olla selityksenä myös lännen ns. mustasukkaisuusrikoksille Naisen kunnia Lähi-idässä Historiallisesta näkökulmasta yhteisöt ovat muodostuneet sukupolvien välille ainoastaan miespuolisten jäsenten kautta ja vain yhteisön jäsenet kantavat esiisiensä mainetta tai kunniaa. Naiset ovat olleet yhteiskuntaan sidottuja vain yhteiskunnan miespuolisten jäsenten kautta. Nainen ei ole voinut näissä olosuhteissa koskaan olla kunnian kantaja, mutta nainen on voinut teoillaan tuhota miehen ja koko yhteisön. Kun naisella itsellään ei näin ole ollut oikeutta kunnian käsitteeseen, on miehen eli kunnian kantajan tehtävänä ollut suojella naista. 16 Seksuaalisuuden ja häpeän liitto esitetään usein selkein sanoin suurten uskontojen kirjoituksissa. Raamatun mukaan Jumalan miesten tulisi olla pidättyväisiä, sillä naisen haluaminen on askel kohti ikuista kadotusta: Kuudes kymmenestä käskystä on: Älä tee aviorikosta. Raamattu jatkaa myös Matteuksen evankeliumissa 5:27-28: Teille on opetettu tämä käsky: Älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille: Jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Myös Koraani korostaa siveyden merkitystä vastaavalla tavalla. Koraani ei kehota tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen, ja Koraani määrää yhtäläisen raipparangaistuksen avionrikkojille sukupuolesta riippumatta. Tyttöjen ympärileikkaukset, avionrikkojien kivitysrangaistukset sekä murhat kunnian vuoksi palautuvat itäiseen, yhteisölliseen kunniakäsitykseen, eivät islaminuskoon. Lähi-idässä myös kristityt ovat murhanneet naisia kunnian vuoksi, jos nämä ovat esimerkiksi rakastuneet vääräuskoiseen muslimiin. Itämaisen kunniakäsityksen mukaan naisen seksuaalisuus on samalla kertaa sekä uhka suvun kunnialle että koko yhteiskuntarauhalle Kouros & Villa 2004, Härkönen 2004, Härkönen 2004,

19 10 Naisen kohdalla raiskaus tai muu seksuaalinen nöyryyttäminen ei rajoitu vain tapahtumahetkeen. Masennuksen, kostofantasioiden ja traumaan liittyvien muiden psyykkisten oireiden lisäksi naiset tutkimusten mukaan usein syyttävät tapahtuneesta itseään sen sijaan, että kohdistaisivat vihan kiduttajiinsa. Raiskattu nainen kokee usein vietelleensä raiskaajansa tavalla tai toisella. Naisen syyllisyys liittyy puhtauden ja koskemattomuuden ihanteisiin, jotka johtuvat itäisistä kulttuureista. Puuttuessaan naisen seksuaalisuuteen raiskaajat puuttuvat myös naisen kunniaan. Eikä tämä kunniaan puuttuminen pääty raiskaukseen, sillä raiskattu nainen mieltää lääkärin tutkimuksen usein uudeksi raiskaukseksi, ja mahdollinen oikeudenkäynti jatkaa jälleen häpeän taakan kasvamista. 18 Itäisissä kulttuureissa seksuaalinen väkivalta tuhoaa naisen ja samalla hänen yhteisönsä kunnian, sillä naisen kunnia kytkeytyy useimmiten hänen seksuaalisuuteensa. 19 Näin seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen tuhoaa naisen oman kunnian lisäksi myös hänen yhteisönsä kunnian. Naisen tekemä itsemurha jää ainoaksi keinoksi selviytyä häpeästä ja palauttaa se, mitä kunniasta kuoleman avulla ylipäätänsä voidaan palauttaa. Tämä johtuu siitä, että raiskattu ja nöyryytetty nainen ei voi häpeänsä vuoksi myöskään enää välttämättä avioitua eikä liioin asua isänsä kodissa. 20 Esimerkkinä kunniallisen naisen kantamasta taakasta R:n tapaus: R oli 20- vuotias turkkilainen alevikurdi. Hän oli älykäs nainen, joka oli lisäksi kouluttanut itseään lukemalla paljon. Hän oli myös naimisissa oleva yhden lapsen äiti, joka asui Cerdekin kylässä Tokatin provinssissa. Aleveita pidettiin yleisesti Turkissa valtiovallan toimesta valtion potentiaalisina vihollisina, joten valtio katsoi parhaaksi ryhtyä valvomaan heitä asevoimin. Asuinkylässään R oli älykkyydestään tunnettu nainen, ja monet kyläläiset kysyivät häneltä neuvoja omiin vaikeuksiinsa. Kuitenkin hän eräänä päivänä hirttäytyi. Asiaa selvitettäessä syyksi itsemurhaan selvisi raiskaus, jonka tekijänä oli ollut kylää 18 Härkönen 2004, Härkönen 2004, Härkönen 2004, 20.

20 11 valvomassa ollut sotilas. Sotilas ei joutunut koskaan vastuuseen teostaan. R oli ollut vanhempiensa kertoman mukaan hyvin ylpeä nainen, eikä hän ollut voinut elää raiskattuna. Kysymyksessä oli siis kunnian nimissä tehty itsemurha. 21 Miehen kunnia omalta osaltaan taas liittyy pikemminkin kuolemaan kuin seksuaalisuuteen. Seksuaalisuuden sijasta islamin perinne määrää miehen tärkeimmäksi tehtäväksi sodankäynnin, ja nuoret miehet taistelevat islamilaisen kunniakäsitteen saattelemana. Tästä johtuen jokaisen miehen on mentävä armeijaan eikä hän voi kieltäytyä sotimisesta. Kieltäytyminen merkitsee miehen kunnian menettämistä, mikä taas johtaa siihen, että mies, joka ei ole käynyt armeijaa, ei yleensä voi avioitua eikä saada työpaikkaa Kunniaväkivallan taustaa Kunniamurhat ovat ihmisoikeusongelma ennen muuta siksi, että ne usein jäävät kokonaan rankaisematta tai niistä rangaistaan hyvin lievästi. Lainsäädäntöä ei ole ollenkaan, se on puutteellista tai syrjivää. Samoin rikostutkinta jää vain muodolliseksi tai sitä ei suoriteta ollenkaan. Kansainväliset ihmisoikeusnormit eivät ainoastaan vaadi valtioita pidättymään ihmisoikeusloukkauksista, vaan ne velvoittavat valtioita suojelemaan kansalaistensa ihmisoikeuksia ja ryhtymään toimenpiteisiin myös yksityisen syrjinnän ja väkivallan estämiseksi, poistamiseksi ja vähentämiseksi. Kunniamurhat ovat siis ihmisoikeuskysymyksiä silloin, kun valtio lainsäädännön tai tehokkaan lainvalvonnan puutteen tai muun seikan takia on laiminlyönyt velvollisuutensa suojella kansalaistensa oikeuksia. 23 Kunniarikokset liittyvät yhteisöllisyyteen, sukuun ja statukseen. Kunnia puolestaan liittyy oikeutukseen palauttaa menetetty kunnia. Tästä johtuu, että kunniamurha katsotaan hyväksyttäväksi keinoksi palauttaa menetetty kunnia. Juuri kunnian nimissä tehdyt murhat ovat ihmisoikeusnäkökulmasta katsoen kaikkein ongelmallisimpia, koska ne yleisesti jäävät rankaisematta tai mahdollinen rangaistus on nimellinen. Niin kutsuttujen intohimo- tai 21 Härkönen 2004, Härkönen 2004, Kouros & Villa 2004, 193.

21 12 mustasukkaisuusrikosten on vastaavasti katsottu perustuvan yksilöllisyyteen ja seksuaaliseen mustasukkaisuuteen. Kyseessä ei siis ole kunnia, vaan suhteessa väkivaltarikoksiin intohimo-käsite liittyy motiiviin. Kuten kunniamurhaa, intohimo- tai mustasukkaisuusrikosta ei pidetä hyväksyttävänä. Kuitenkin myös se saattaa lieventää tekijän tuomiota. 24 Eri maiden kulttuurit eroavat maailmalla toisistaan. Ihmisillä on tästä johtuen väistämättä erilaisia lähtökohtia elämänsä arvoissa, asenteissa ja päämäärissä, jotka syntyvät siitä kulttuurista, jossa he ovat eläneet. Jos toisen ihmisen pyrkimyksenä on huolehtia ihmisistä ja toisen pyrkimyksenä on tehdä tutkimustyötä, niin näyttää loogiselta, että toinen saattaa kyseenalaistaa toisen tavan ajatella. Perhe ja yksilön asema perheessä ja perheen hierarkiassa näyttelevät suurta roolia useissa kulttuureissa maailmalla. Yhteisö ja kunnia ovat paljon merkittävämpiä yksilön elämässä islamilaisessa kulttuurissa kuin vastaavasti esimerkiksi eurooppalaisten elämässä. Kunniamurhat, joiden tarkoituksena on ollut palauttaa perheen menetetty, lähinnä seksuaalinen kunnia, ovat ilmiönä tapahtuneet oman käden oikeutena jo tuhansia vuosia ja saaneet oikeutuksensa uskonnosta. Vyöhyke, jossa kunniamurhia pääosin on tapahtunut, kulkee Egyptistä Pakistaniin ja Turkista Jemeniin. Joissakin julkaisuissa on väitetty, että kunniamurhia tapahtuu kaikissa maissa Välimeren ympäristössä ja jopa Brasiliassa. 25 Miehille on annettu tehtäväksi huolehtia perheen kunniasta, ja jos perhe menettää esim. perheen seksuaalisen kunnian, niin perheen miehiä tullaan syyttämään siitä, että he ovat epäonnistuneet suojelutehtävässään ja valvonnassaan. Ainoa keino palauttaa perheen kunnia, on kostaa tapahtunut ryhtymällä tarvittaviin asianmukaisiin toimiin. Tahratun kunnian kostaminen on sosiaalinen välttämättömyys. Järkevän ratkaisun löytäminen asiaan saattaa usein olla mahdotonta johtuen sosiaalisesta paineesta. Jos rauhanomainen ratkaisu, kuten avioliitto, ei ole mahdollinen, on syyllisen tappaminen todettu ainoaksi keinoksi perheen kunnian palauttamiseksi. Tämä koskee kaikkia perheen jäseniä, ja jos heidän todetaan epäonnistuneen toimissaan palauttaa 24 Kouros & Villa 2004, Ermers 2005, 26.

22 13 perheen kunnia, heillä on riski tulla erotetuksi heidän yhteisöstään, mikä koskee myös perheen muualla asuvia sukulaisia. Usein kunniamurha onkin määritelty perheen sisäiseksi asiaksi, ja hyvin usein ennen tekoa perheen piirissä on ollut neuvotteluja ja keskusteluja asiasta Islamilainen laki, uskonto ja kulttuuri Islamilainen laki Islamilainen laki on arabiaksi shari a. Sana tarkoittaa tietä. Lain tarkoitus on opastaa muslimia elämään Jumalan tahdon mukaan. Se mainitaan Koraanin jakeessa 45:18, jossa profeetta Muhammadia ja samalla kaikkia muslimeja kehotetaan seuraamaan Jumalan viitoittamaa tietä: Sitten olemme asettaneet sinut käskymme tielle (shari a). Seuraa sitä, äläkä tietämättömien mielitekoja. Tämän lain noudattaminen johtaa muslimin pelastuksen tielle. Muslimin usko ja vakaumus ovat osa tätä tietä ja osa islamilaista lakia. Islamin lakiin kuuluu näiden lisäksi myös ihmisen eri elämäntilanteisiin liittyviä erilaisia ohjeita ja määräyksiä. 27 Jumalan ihmisille antama laki on Koraanissa, jonka sisältöä muslimioppineet ovat vuosisatojen kuluessa tutkineet ja tulkinneet. Profeetta Muhammadin, joka sai Koraanin ilmoituksena elämänsä aikana, tehtävänä oli selittää uskoville sen jakeiden merkityksiä. Useimmat Koraanin ohjeet ovat yleisluontoista eettistä opastusta, joten profeetan ratkaisuista kertovasta perimätiedosta (sunna) muodostui tärkeä lisäohjeisto. Sen, kuinka Koraanin opastusta tuli soveltaa käytäntöön, ohjasivat profeetta Muhammedin ratkaisut ja ohjeet. 28 Profeetta Muhammedin kuoltua oppineet katsoivat, että heidän Koraanin tuntemuksensa ja tietonsa profeetan ratkaisuista velvoittivat heidät toimimaan islamilaisen perinteen ja elämäntavan vaalijoina Ermers 2005, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004,

23 14 Islamilainen lainopillinen kirjallisuus (figh) kehittyi 800- ja 900-luvuilla oppineiston yhteisöä opastavista kirjoituksista. Yleensä tästä käytetään nimitystä Islamilainen laki. Tarkkaan ottaen se ei kuitenkaan ole sama kuin Shari a, joka on ikuinen ja muuttumaton Jumalan laki ja täydellisenä ainoastaan Jumalan tiedossa. Figh on oppineiston muodostama tulkinta shari asta, ja ihmisen tekemänä se on periaatteessa avoin muutoksille. 30 TV1:n Ulkolinja-dokumentti käsitteli shariaa nigerialaisessa oikeudessa. Oikeudessa vierailevana opettajana toimiva tuomari Isah kertoi haastattelussaan, että islamilaisessa tuomioistuimessa laki perustuu Koraaniin, joka on muslimeille Jumalan sanaa. Sharia on pyhä laki, jonka Luojamme ilmoitti meille Koraanissa, ja siksi se on pyhä laki ja muuttumaton. Se on kerrottu Koraanissa, profeetta on niin sanonut ja Jumala on päättänyt niin, joten Älä kysy - Miksi?. Muslimien pitää elää sharian ohjeiden mukaisesti. Sharia on kuin veri suonissa tai yksilön koko elämä. Muslimi ei voi elää ilman shariaa. Se kuuluu ihmisoikeuksiin, ja elleivät ihmiset saa omaa pyhää lakiaan, heidän oikeuksiaan loukataan. Tämän lisäksi tuomari Isah luennoi kuulijoilleen: Mitä sharia on? Monet ihmiset eivät tiedä, mitä sharia tarkoittaa tai mistä sana sharia tulee? Se on arabiaa ja sananjuuri tarkoittaa tietä. Se on tie, joka johtaa Jumalan luo. Islam tarkoittaa täydellistä ja ehdotonta alistumista kaikkivaltiaan Jumalan tahtoon. Sharia ja islam: Niitä ei voi erottaa toisistaan, sharia on erottamaton osa islamia ja islam on erottamaton osa shariaa. Ne ovat yksi ja sama asia. Kaikkivaltiaan Jumalan määräysten noudattaminen tarkoittaa, ettei muslimi voi valita oman etunsa tai tahtonsa mukaan, vaan hänen on noudatettava Jumalan tahtoa, pitipä hän siitä tai ei Islamin uskonto Iranin islamilaisen tasavallan presidentin lausahdus järjen äänen puolesta on oikeaan osuva: Yksi uskonnollisia yhteisöjä vaivaava vitsaus, joka valitettavasti 30 Kouros & Villa 2004, Ulkolinja/YLE TV1. Sharia-oikeudessa.

24 on ajoittain vaivannut myös islamilaista maailmaa, on väärinkäsitys siitä, että uskonnon olemassaolon myötä ihminen ei tarvitse järkeä On selvää, että islamin suhde ihmisoikeuksiin on haasteellinen. Koraanin mukaan kaikki oikeudet ovat peräisin Allahilta eivätkä ihmiset voi luoda oikeuksia. Näin ajateltuna kenelläkään ei voisi olla kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johdettavia oikeuksia, vaan vain ja ainoastaan Koraaniin perustuvia oikeuksia. Islamiin tänä päivänä liitettävät asiat, kuten Al- Qaida, Irak, rukouskutsut, hunnutetut naiset, kunniamurhat jne. ovat monille pelottavia, jopa vastenmielisiä. Ne herättävät tunteita. Järjen käyttö puolestaan edellyttää tietoa. 33 Islam on nuorin Lähi-idässä syntyneistä uskonnoista, mutta se on voimakkaasti kasvava uskonto, jolla on jo yli miljardi kannattajaa. Lähtökohdiltaan islam on profeetta Muhammedin perustama heimouskonto. Muhammed vakuuttui olevansa Allahin, ainoan Jumalan profeetta, joka sai tehtäväkseen välittää arabeille Allahin tahdon. Muhammedin elämänsä aikana saamat ilmestykset on koottu arabiankieliseen Koraaniin, jossa on kiteytetty Islamin perusnäkemykset. Nämä antavat islaminuskontoon kuuluvat elämänohjeet ja arvot. 34 Sana Islam on arabiaa ja tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen varaan sellaisena kuin se on ilmoitettu islamin pyhässä kirjassa Koraanissa. Islamin uskonnolla on muihin uskontoihin nähden sellainen erityispiirre, että se ei henkilöidy mihinkään persoonaan tai tiettyyn kansaan. Sana Islam ei siis kuulu millekään tietylle henkilölle, kansalle tai maalle. Islam on yleismaailmallinen uskonto, jonka tarkoitus on synnyttää ja kehittää ihmisessä islamin uskonnon asennetta ja ominaisuuksia. Sana onkin itse asiassa määrättyjen ominaisuuksien nimitys. Se, jolla on nämä ominaisuudet, on muslimi riippumatta siitä, mihin rotuun, yhteiskuntaan, maahan tai heimoon hän kuuluu Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin.

25 16 Muslimien pyhän kirjan eli Koraanin mukaan on kaikkien kansojen keskuudessa kaikkina aikoina ollut hyviä ja oikeamielisiä ihmisiä, joilla ovat olleet nämä ominaisuudet ja jotka kaikki ovat olleet muslimeja. Ollakseen muslimi ihmisen täytyy omaksua sekä islamin usko että laki, ja sen lisäksi hänen on vielä uskottava voivansa toimia niiden mukaisesti. Jos muslimi ilman laillista syytä ei noudata jotakin islamin säännöistä, häntä pidetään syntisenä. Syntisyyden seurauksena hänestä ei kuitenkaan tule ei-muslimia, sillä katumalla ja pyytämällä Jumalalta anteeksiantoa, hän saa syntinsä anteeksi. Koraanin mukaan ainoastaan Jumalan kieltäminen tai toisen palvominen Hänen rinnallaan ovat sellaisia syntejä, joita Jumala ei anna anteeksi tuomiopäivänä, jos ihminen ei ole eläessään luopunut näistä synneistään. 36 Koraani määrittelee tarkoin Allahin tahdon mukaisen elämän ja pelastuakseen muslimin on pyrittävä suorittamaan velvollisuuksia, jotka tunnetaan islamin viitenä peruspilarina. Ne ovat muslimin tärkeimmät velvollisuudet ja niiden noudattaminen on keskeistä Jumalan miellyttämiseksi. 37 Islamin uskonnon perustana olevat Islamin viisi pilaria ovat: 1. Uskontunnustus eli uskon todistaminen peruslauseella: Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Tämän uskontunnustuksen muslimi saattaa lausua useita kertoja päivässä ja se kuuluu hänen kaikkiin elämänvaiheisiinsa ja rituaaleihinsa. Tullakseen muslimiksi tämä lause täytyy toistaa ja siihen täytyy uskoa Rukous eli viisi rukoiluhetkeä päivittäin, joiden ajankohta on määritelty auringon mukaan. Rukoileminen on mahdollista joko yksityisesti tai moskeijassa ja periaatteessa muslimin on pidettävä kaikki nämä rukoushetket. Ainoastaan jonkin erittäin pakottavan syyn estäessä rukoushetken pitämisen sen voi siirtää myöhemmäksi Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin. 37 Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, 68.

26 17 3. Almuvero eli yleensä 2,5 % omaisuudesta jaetaan vuosittain köyhille. Muslimin velvollisuus on jakaa omaisuudestaan osa tarvitseville. Hänen on itse pidettävä huoli almuveron maksamisesta silloinkin, kun valtio ei kerää almuveroa Paasto eli päivisin paastoaminen Ramadanin aikana. Muslimit paastoavat pyhän kuukauden eli Ramadanin aikana. Ramadanin aikana Muhammedin uskotaan saaneen Jumalan ilmoituksen taivaasta. Ramadanin aikana jokainen kymmenen vuotta täyttänyt muslimi osallistuu säädettyyn kuukauden kestävään paastoon. Paaston aikana tulee välttää syömistä, juomista, tupakoimista ja sukupuolista kanssakäyntiä vaimon ja miehen välillä aamunkoiton ja auringonlaskun välisenä aikana. Ramadanin aikana pyritään myös välttämään pahoja ajatuksia, loukkaavia sanoja ja riitoja Pyhiinvaellus eli jokaisen terveen aikuisen muslimin tulee ainakin kerran elämässään matkustaa pyhiinvaellukselle Mekkaan, islamin pyhään kaupunkiin. Pyhiinvaellus tapahtuu islamilaisen vuoden 12. ja viimeisenä kuukautena. 42 Monille muslimeille pyhiinvaellus on elämän hartain ja syvin kokemus, joka huipentuu kaikkialla islamilaisessa maailmassa vietettävään uhrijuhlaan. 43 Islamin uskonto ei ole pelkästään uskonto. Islam on sekä uskoa että lakia. Islam uskontona jaetaan yleensä kahteen osaan: ensimmäinen osa on usko, johon sisältyy usko Jumalaan, Hänen profeettoihinsa, Hänen kirjoihinsa, enkeleihin, Tuomiopäivään ja Jumalan sallimukseen. Tämä tarkoittaa, että kaikki maailmassa tapahtuu Jumalan rajattoman tiedon, tahdon ja mahdin mukaisesti. Toinen osa on sharia eli islamin laki, joka käsittää kolme elementtiä: 1) palvonta ja kuinka se tulee tehdä, 2) moraali ja hyvät menettelytavat ja 3) ihmisten välisiä suhteita ohjaavat säännöt, kuten perhenormit, sosiaalinen turvallisuus, perintölaki, taloudelliset periaatteet, rikoslait ja kansainväliset suhteet Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin. 43 Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin.

27 Islamilainen kulttuuri 18 Kulttuuri voidaan jakaa karkeasti yksilölliseen ja yhteisölliseen. Kaikissa kulttuureissa on kuitenkin olemassa molempien kulttuurien piirteitä. Tämä jako vaikuttaa ihmisen identiteetin kehittymiseen, ja se, kuuluuko ihminen yhteisölliseen vai yksilölliseen kulttuuriin vaikuttaa suuresti hänen elämäänsä. 45 Maailman kansoista vähemmistönä ovat yksilökeskeiset kansat, joissa yksilön etu menee yhteisön edun edelle. Suomalainen kulttuuri on pääsääntöisesti yksilökulttuuria, joka painottaa ihmisten yksilöllisiä oikeuksia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Kuitenkin suurin osa ihmisistä elää yhteisöllisessä kulttuurissa, jossa tärkeintä on ryhmään kuuluminen. Ihminen ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon muut ryhmän jäsenet, ja ryhmän etu on tärkeämpi kuin henkilökohtaiset edut ja tarpeet. Yhteisöllisessä yhteiskunnassa perheellä ja lähiyhteisöllä on suuri valta ihmisen päätöksiin. Lisäksi yhteisöllisessä kulttuurissa elävät ihmiset ovat usein sisäistäneet yhteisön säännöt täydellisesti, eivätkä tällöin tee eroa henkilökohtaisen tai yhteisönsä identiteetin välille. 46 Islamilainen kulttuuri on kollektiivista kulttuuria, jossa on kyse erittäin laajasta, kulttuurisesti ja historiallisesti monitasoisesta alueesta. Täten myös jokapäiväiset tavat vaihtelevat suuresti. Suomessa on muslimeja eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna hyvin vähän. Suurimman muslimiryhmän Suomessa muodostavat somalialaiset. Muslimit korostavat usein islamilaista yhteisöä eli ummaa, jolla tarkoitetaan kaikkien maailman muslimien muodostamaa yhteisöä. Käytännössä umma on jakautunut kansallisvaltioihin ja etnisiin ryhmittymiin. Yhdistävänä tekijänä islamilaisessa yhteisössä on uskonnon lisäksi osittain myös arabian kieli, joka on islamin pyhä kieli. Tämä on korostanut myös arabikulttuurin merkitystä islamilaisen kulttuurin ytimenä Kanervo & Saarinen 2004, Kanervo & Saarinen 2004, 10; Räty 2002, Hallenberg 1996,

28 19 Islamilaisessa kulttuurissa tiettyyn ryhmään kuuluminen on tärkeämpää kuin yksilölliset saavutukset. Yksilö on aina osa kokonaisuutta, jonka kautta hän toimii ja joka osallistuu päätöksen tekoon. Islamilaisessa kulttuurissa jokainen yksilö on kollektiivisesti vastuussa omasta ryhmästään, sen maineesta ja kunniasta. Yksinoloa ei suosita. Yhteisöllisyys ilmenee ryhmässä toimimisessa, toisen huomioon ottamisena sekä vieraanvaraisuutena. Perheyhteisössä mies on ainakin teoriassa perheen virallinen edustaja ulospäin. Naisella on paljon valtaa kodin sisällä ja maasta riippuen myös kodin ulkopuolella. 48 Islamin keskeisinä arvoina esitetään usein muun muassa vapaus, tasa-arvo, oikeus, veljeys ja rauha ihmisten kesken. 48 Hallenberg 1996, 157.

29 4. KUNNIAVÄKIVALLAN MUODOT Yleistä Kunniaväkivallalla tarkoitetaan perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa, kunnianormien puolustamiseen liittyvää väkivaltaa. Kunniaväkivallan muodot vaihtelevat pakkoavioliitosta tai muusta pakottamisesta, kuten tiukasta liikkumisen kontrolloinnista ja kiellosta opiskella, aina murhaan saakka. Tutkija Neriman Gungördun mukaan kunniamurhien aiheuttaja on yltiömaskuliininen kulttuuri. Hänen mukaansa turkkilainen kulttuuri ja kurdikulttuuri sisältävät ajatuksen perheen kunniasta, jonka nainen voi tahrata. Jos näin tapahtuu, perheen miehen tehtävänä on rangaista perheen kunniaa loukannutta naista. Äärimmäisen harvoin miespuolinen sukulainen on murhannut kunnian nimissä henkilön, joka on teollaan loukannut naisen kunniaa ja hänen kauttaan myös suvun kunniaa. 49 Kunniamurhia tehdään kaikkialla islamilaisessa maailmassa ja erityisesti niitä tehdään Lähi-idässä. Muun muassa Amnesty Internationalin mukaan Pakistanissa tapahtuu satoja kunniamurhia vuodessa. Naisaktivistit puolestaan raportoivat Jordaniassa vuosittain tapahtuvaksi yli kaksikymmentä kunniamurhaa, ja naisjärjestöjen mukaan Irakin Kurdistanissa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 2000 kunniamurhaa. Iso-Britanniassa vastaavasti perheväkivaltaa käsittelevän tutkimuksen mukaan muslimimiehen kanssa avioituneella naisella on kymmenkertainen riski joutua aviomiehensä murhaamaksi muihin brittinaisiin verrattuna. 50 Kunniamurhien todellisen määrän arviointia vaikeuttaa se, että kunniamurhat pyritään usein lavastamaan tapaturmiksi tai vahingoiksi. Nainen saatetaan tappamisen jälkeen vaikka polttaa tai nainen saatetaan heittää parvekkeelta, jolloin kuolemaa voidaan viranomaiskäsittelyssä käsitellä onnettomuutena. Oman yhteisönsä edessä tappaja ei kuitenkaan peittele tekoaan, sillä hän on 49 Härkönen 2004, Härkönen 2004, 90.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Terttu Utriainen Rikosoikeuden professori Helsingin yliopisto 18.8.2011 ls 10 Seminaari raiskauskriisikeskus Tukinainen Kuka on raiskauksen uhri? Kuka kelpaa uhriksi?

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaamiseen vaikuttavat tekijät työntekijä tiedot, taidot ammatillinen viitekehys/oma

Lisätiedot

Maahanmuuttajat. Pohjolan Bioanalyytikkopäivä. laboratorion asiakkaana. Laboratorion erikoispiirteet

Maahanmuuttajat. Pohjolan Bioanalyytikkopäivä. laboratorion asiakkaana. Laboratorion erikoispiirteet Pohjolan Bioanalyytikkopäivä Maahanmuuttajat laboratorion asiakkaana 23.1.2016 Saynur Soramies www.monikulttuurinenhoito.fi Maahanmuuttajien moninaisuus Suomessa 1990 asti 13 000 maahanmuuttajaa vuodessa

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa

Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa Monikulttuurisuus Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa Oulu 10.2.2016 Seija Parekh, Vieraileva tutkija, THL Suomen perinteiset kulttuuriset vähemmistöt Romanit, arviolta 10 000-12 000

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Vakava väkivalta erotilanteessa ja vaino eron jälkeen

Vakava väkivalta erotilanteessa ja vaino eron jälkeen Vakava väkivalta erotilanteessa ja vaino eron jälkeen Riitta Hannus Hanketyöntekijä/ VARJO-hanke Psykoterapeutti Varjosta valoon- seminaari 20.09.2012 Väkivallan monimuotoisuus (Piispa Minna, 2008; Johnson

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Tommi Sarlin Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Väkivaltakokemukset

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

SUOMI ON OIKEUSVALTIO

SUOMI ON OIKEUSVALTIO SUOMI ON OIKEUSVALTIO - Johtosäännöt ja järjestyssäännöt pohjaavat yllä oleviin säädöksiin = MUODOSTAVAT OIKEUSJÄRJESTYKSEN, JOKA MÄÄRÄÄ IHMISTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KIRJOITETUT KIRJOITTAMATTOMAT

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Kulttuuri. Yhteisiä ja eroavia piirteitä. 3. maaliskuuta 16

Kulttuuri. Yhteisiä ja eroavia piirteitä. 3. maaliskuuta 16 Kulttuuri Yhteisiä ja eroavia piirteitä Kulttuuri Tulee sanasta colere = viljeleminen Kulttuuri kahtena Kulttuuri on henkistä ja fyysistä toimintaa, sekä tämän toiminnan tulokset https://www.youtube.com/watch?

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 18.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehittämistyön suuntaviivat Suomessa On seurannut Euroopan

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Sairas mieli, terve usko terve mieli, sairas usko? Mari Stenlund TT, sosionomi(-diakoni) AMK

Sairas mieli, terve usko terve mieli, sairas usko? Mari Stenlund TT, sosionomi(-diakoni) AMK Sairas mieli, terve usko terve mieli, sairas usko? Mari Stenlund TT, sosionomi(-diakoni) AMK mari.stenlund@helsinki.fi Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/11/16

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo

Median sääntely ja sananvapaus. Anna Alatalo Median sääntely ja sananvapaus Anna Alatalo Median toiminnan rajat Median toimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten ehtojen yhteensovittaminen toteutuu median yhteiskunnallisena sääntelynä eli regulaationa.

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria?

Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Raiskattuna rikosprosessissa: terapiaa vai terroria? Heini Kainulainen Tutkija, OTT, dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 029 566 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla. Joonas Timonen, Helsingin yliopisto

Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla. Joonas Timonen, Helsingin yliopisto Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla Joonas Timonen, Helsingin yliopisto 27.11.2014 Esityksen rakenne A. Selvityksen yleisesittely B. Selvityksen tuloksia

Lisätiedot

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23 Sisällys IV Käyttäytyminen... 63 1 lk. I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle... 7 1. Al salamu alaikum!... 8 2. Olemme muslimeja...12 3. Mihin me uskomme...16 4. Muslimeita eri maista...20 14.

Lisätiedot

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE Liisa Nieminen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2098-6 ISBN 978-952-14-2099-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille TAMPERE 8.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa 16.1-23.2.2012 Pohdinta Mitä ajattelit sukupuolesta kurssin alussa? Mitä ajattelet siitä nyt? ( Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Jos, niin mitä?)

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot