KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA"

Transkriptio

1 KUNNIAVÄKIVALTA - KUNNIAMURHA KUNNIAVÄKIVALLAN MUOTONA Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeussosiologia ja kriminologia Tutkielma Arto Karalahti joulukuu 2008

2 I TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta KARALAHTI, ARTO: Kunniaväkivalta - Kunniamurha kunniaväkivallan muotona Tutkielma, XIII + 74 s. Oikeussosiologia ja kriminologia joulukuu Tutkielmassa tutkitaan kunniaväkivaltaa kiinnittäen erityisesti huomiota kunniaväkivallan äärimmäiseen muotoon eli kunniamurhaan. Tutkielmassa avataan myös näkemyksiä muuhunkin kunniaväkivaltaan, sen eri muotoihin ja mm. lain ja islaminuskonnon ja -kulttuurin suhtautumisesta kunniaväkivaltaan sekä erikseen romanien verikostoon. Kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkielmassa tutkimusaihetta ja -ongelmaa lähestytään deskriptiivisen tutkimuksen suunnasta, jossa keskitytään säännönmukaisuuksien etsimiseen, eri elementtien tunnistamiseen, niiden suhteiden kartoitukseen sekä teemojen löytämiseen. Perimmäisenä ajatuksena oli aristoteelinen näkemys, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäisiä tapauksia kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä kunniamurhissa on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa niitä yleisemmällä tasolla. Tutkielman tutkimusongelma nousee käytännöllisistä lähtökohdista - ilmiön tieteellisestä tutkimattomuudesta Suomessa. Poliisin tietoon ei ole tullut yhtään Suomessa tapahtunutta kunniamurhaa. Puutteellista, virheellistä ja liiaksi yleistävää, arkiajattelun mukanaan tuomaa tietoa kunniaväkivallasta ja erityisesti kunniamurhista Suomesta sen sijaan löytyy. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli viisituhatta naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa. Tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu Pohjoismaissa, lähinnä Ruotsissa, ja muualla maailmalla tapahtuneista kunniamurhista ja Suomessa kunniamurhaksi julkisuudessa väitetyistä tapauksista, jotka suhteutettiin esitettyyn kunniamurhan määritelmään. Tutkielman tulosten avulla on mahdollista todeta, että kunniamurhat ovat tyypillisiä klaaniyhteiskunnille ja kunniakulttuureille, joissa järjestäytyneen yhteiskunnan ote ihmisistä on vähäinen, ja joissa uskottavuudella toisten silmissä on suuri merkitys. Kunniamurhia perustellaan uskontojen ja kulttuurien, etupäässä islamin moraalisäännöillä. Useimmiten kunniamurhia tehdään islamilaisissa maissa tai länsimaihin muuttaneiden muslimien parissa. Toisaalta on todettava, etteivät kunniamurhat kuulu yksinomaan islamilaiseen kulttuuriin, vaan kunniamurhia tapahtuu muuallakin. Tämän tutkimuksen yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä on se, että paras kunniamurhien ja kunniaväkivallan ennaltaehkäisykeino on koulutuksen ja tiedon lisääminen näissä kulttuureissa. Asiasanat: Kunniamurha, kunniaväkivalta, kunnia, Islam, verikosto.

3 SISÄLLYSLUETTELO II TIIVISTELMÄ...I SISÄLLYSLUETTELO... II LÄHDELUETTELO...IV Lähteet...IV Oikeustapaukset... VII Viranomaislähteet... VII Internet-lähteet... VII Muut lähteet... VIII 1. JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET, -METODI JA -AINEISTO KUNNIA Kunnia käsitteenä Naisen kunnia Lähi-idässä Kunniaväkivallan taustaa Islamilainen laki, uskonto ja kulttuuri Islamilainen laki Islamin uskonto Islamilainen kulttuuri KUNNIAVÄKIVALLAN MUODOT Yleistä Kunniamurha ja sen määritelmiä Muut kunniaväkivallaksi laskettavat teot Fyysinen, henkinen, hengellinen, taloudellinen ja piilevä väkivalta kunnian nimissä Avioliittoon pakottaminen Naisen sukupuolielinten silpominen (ympärileikkaukset) SUOMEN LAIN SUHTAUTUMINEN KUNNIAVÄKIVALTAAN Henkirikokset Erilaiset pahoinpitelyrikokset kunnian nimissä Avioliittoon pakottaminen Sukupuolielinten silpominen TUTKIMUSAINEISTO LAINVOIMAISIA PÄÄTÖKSIÄ Kunniamurha, Ruotsi: 19-vuotias kurdityttö PELA Kunniamurha, Turkki: 18-vuotias KADRIEN Murha Helsingin Haagassa Murha Helsingin Töyrynummella UUTISIA MAAILMALTA SUOMALAISISSA LEHDISSÄ... VUOSINA 2007 JA Anoi turhaan apua poliisilta. Perhe murhasi väärään mieheen... rakastuneen Banazin Naistuomari siunasi vaimon hakkaamisen...57

4 Isä tappoi huivista kieltäytyneen tytön Kanadassa Suuteleminen toi suomalaisnaiselle karkotuksen Dubaista Ruotsissa epäillään taas kunniamurhaa Parvekkeelta... pudonneen tytön sukulaismiehet vangittiin Romanien verikosto KUNNIAVÄKIVALLAN TAUSTOJA Maahanmuuton lisääntyminen 1990-luvulta lähtien Siirtolaisyhteisöjen sulkeutuneisuus Vähemmistöjen oikeudet läntisissä kulttuureissa JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA...70 III

5 LÄHDELUETTELO IV Lähteet Arola, Pauliina & Hyry, Katja & Kalha, Ulla & Pentikäinen, Antti & Pentikäinen Elina: Uskonnon matkakirja Uskonnot tänään. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Dahlgren, Susanne: Kunniamurha on verikoston tapaan yhteisöllinen teko. Julkaisu: Helsingin Sanomat , Vieraskynäpalsta. Eriksson, Hanna & Grönholm, Pauliina: Muslimeista osa asettaisi islamin lait Suomen lain edelle. Julkaisu: Helsingin Sanomat Ermers, Robert: Concept: Research questions to people from the Middle East and Near Asia, Starting points in honour matters Gerkman, Nina: Naistuomari siunasi vaimon hakkaamisen. Julkaisu: Iltalehti Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa. Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö, WSOY:n graafiset laitokset Haarakangas, Tanja & Ollus, Natalia & Toikka, Sini: Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset: Haaste turvakotipalveluille Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Hallenberg, Helena: Islamilaisen tapakulttuurin perusteita. Teoksessa L. Salo- Lee, R. Malmberg & R. Hallinoja Me ja muut: Kulttuurienvälinen viestintä. Yle-opetuspalvelut Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy. HE 309/1993: Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta. HE 94/ : Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Heikkinen, Susan: Ruotsi hautoo murhaa. Julkaisu: Suomen Kuvalehti, numero 7/2002. Hukari, Ari: Kunniatonta väkivaltaa. Julkaisu: Ilta-Sanomat Saatavana Internetistä: https://www.iltasanomat.fi/arkisto/uutinen.asp?folder=%2fp%e4%e4kirjoitukset &pvm= &id= Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka. Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Otavan Kirjapaino Oy Ikäläinen, Sinikka & Martiskainen, Taina & Törrönen, Maritta: Mangopuun juurelta kuusen katveeseen: asiakkaana maahanmuuttajaperhe. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto 2003.

6 V Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus Khouri, Norma: Kunniamurha. Rakkaus ja kuolema nykypäivän Jordaniassa, Juva: WS Bookwell Oy Koponen, Kalle: Ruotsissa epäillään taas kunniamurhaa. Julkaisu: Helsingin Sanomat Koski, Jari: Kunniamurha. Julkaisu: Murharyhmä, numero 1/2006. Kouros, Kristiina & Villa, Susan: Ihmisoikeudet ja Islam (toim.), Otavan kirjapaino Oy Kristal-Andersson, Binnie: Att första flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell. Lund: Studentlitteratur Kulonen, Sirpa: Isä tappoi huivista kieltäytyneen tytön Kanadassa. Julkaisu: Iltalehti Saatavana internetistä: Kunniaväkivalta-hanke. Uhkana kunnia Välineitä viranomaisille kunniaväkivaltaan puuttumiseksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri Kyllönen-Saarnio, Eija & Nurmi, Reet: Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaita 2005:15. Helsinki: Sosiaali- ja Terveysministeriö & Monika-Naiset Liitto ry. LaVM 22/1994: Lakivaliokunnan mietintö n:o 22 hallituksen esityksestä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi. Laurent, Nina: Miehen kunnia, naisen kuolema. Julkaisu: Kumppani-lehti 6/2004. Saatavana internetistä: Lehtonen, Anja & Perttu, Sirkka: Naisiin kohdistuva väkivalta. Helsinki: Kirjayhtymä Oy Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus Nyström, Maritta: Kunniamurhat siirtyvät Tanskasta ulkomaille. Julkaisu: Satakunnan kansa Olneck, M.R.: Immigrants and education. Teoksessa J.A. Banks & C.A. McGee Banks Handbook of multicultural education. San Francisco: A Wiley Company.

7 VI Parkkonen, Santtu: Helsingin poliisi piilottanut tyttöjä kunniaväkivallan uhan takia. Julkaisu: Helsingin Sanomat Saatavana internetistä: Petrell, Natasha: Pääkaupunkiseudun nuoret naiset suvaitsevaisempia, maalla nuoret miehet ennakkoluuloisia. Asenteet muuttuneet myönteisemmiksi. Julkaisu: Monitori 4/2007. Pitkänen, Pirkko & Kouki, Satu: Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita Räty, Minttu: Maahanmuuttaja asiakkaana. Helsinki: Tammi Salonen, Kristina: Kunniaväkivalta lisääntyy länsimaissakin. Julkaisu: Mielenterveys, numero 5/2005. Seurantatutkimus vuosilta : Maahanmuuttajien kotoutuminen pääkaupunkiseudulla. Tiivistelmä. Shaikh, Younus: Islam ja naiset. Rationalist International Bulletin # 139. Copyright 2004 Rationalist International. Saatavana internetistä: Suomen tietotoimisto (STT): Suuteleminen toi suomalaisnaiselle karkotuksen Dubaista. Julkaisu: Helsingin Sanomat Talib, Mirja-Tytti: Monikulttuurinen koulu: haaste ja mahdollisuus. Helsinki: Kirjapaja Tuominen, Risto (toim.): Kulttuurien välinen työ terveydenhuollossa. Juva: WSOY-Kirjapainoyksikkö Ukkola, Sanna: Anoi turhaan apua, perhe murhasi väärään mieheen rakastuneen Banazin. Julkaisu: Ilta-Sanomat Saatavana internetistä: Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma johdatus tutkielman maailmaan. Juva: WSOY-kirjapainoyksikkö Vähemmistövaltuutettu Etnisten vähemmistöjen oikeudet. Saatavana internetistä: B003861ED Vähemmistövaltuutettu Etninen syrjintä. Saatavana internetistä: 02CC5DE?opendocument

8 VII Vähemmistövaltuutettu Rasistiset ilmaisut. Saatavana internetistä: A4?opendocument Oikeustapaukset Helsingin käräjäoikeus. Murha. Tuomio 06/1871. Helsingin käräjäoikeus. Murha. Tuomio 06/ Korkein oikeus. Ympärileikkaukset. Päätös 2250, Ennakkopäätösrekisterissä 2008:93. Tuusulan käräjäoikeus. Murha. Tuomio 08/622. Viranomaislähteet Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Murha Helsingissä Esitutkintapöytäkirja 6070/R/131820/05. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Murha Helsingissä Esitutkintapöytäkirja 6070/R/114352/06. Helsingin kihlakunnan poliisilaitos. Esitutkinnan rajoittamisesitys. Tutkintailmoitus 6070/S/305057/06. Helsingin syyttäjänvirasto. Päätös esitutkinnan rajoittamisesta 08/140. Asianro E 07/ Orimattilan kihlakunnan poliisilaitos. Murha ja vaaran aiheuttaminen. Tutkintailmoitus 6540/R/2891/07. Valtakunnansyyttäjänvirasto. Päätös syyttämättä jättämisestä 04/38. Asianro R 02/15. Internet-lähteet Islam-opas: Suomalaisten muslimien kokoama sivusto, jolla on tietoa uskonnosta. Saatavana internetistä: Salonen, Kristina & Vuorinen, Jarmo: Yhteistyöllä kunniaväkivaltaa vastaan. Julkaisu: Mielenterveysverkkolehti. Saatavana internetistä: keli_id=103 Wikipedia. Vapaa tietosanakirja: Kunniaväkivalta. Saatavana Internetistä:

9 VIII Muut lähteet Kvinnoforum Stockholm: Honour Related Violence. European Resource Book and Good Practice, Based on the European project Prevention of violence against women and girls in patriarchal families. MTV3.doc : Turkin kunniamurhat. Poliisi-TV /YLE TV2: Verikosto. Saatavana internetistä: Ulkolinjadokumentti /YLE TV1: Sharia oikeudessa. Åhre-Älgamo, Kickis: Violence in society related to honour a cross-border problem. Seminar at Europol, in the Hague 22 June 2004.

10 1 1. JOHDANTO Suomessa kunniaväkivalta nousi keskusteluun vuonna 2002, kun kurdi-isä ampui tyttärensä Fadime Sahindalin kuoliaaksi Ruotsin Upsalassa. Teon motiiviksi osoittautui isän kertomana se, että tytär oli valinnut perinteistä poiketen itsenäisen länsimaisen elämäntavan ja seurustellut lisäksi ruotsalaisen miehen kanssa. Isä murhasi siis tyttärensä vedoten perheen kunnian häpäisyyn. Fadime oli tullut perheensä mukana Turkin kurdialueelta Ruotsiin seitsenvuotiaana. Aikuistuttuaan hän ei suostunut järjestettyyn avioliittoon vaan alkoi vastoin isänsä tahtoa seurustella ruotsalaisen miehen kanssa. Fadimen Isä ja veli oli jo vuonna 1998 tuomittu sakkoihin ja vankeuteen Fadimen uhkailusta ja pahoinpitelystä. Näiden seurauksena Fadime jätti perheensä ja esiintyi tämän jälkeen paljon julkisuudessa puolustaen siirtolaisnaisten oikeutta päättää omasta elämästään. Isä ampui tyttärensä 21. tammikuuta 2002 Fadimen ollessa 26-vuotias. 1 Fadimen murha ei ollut ensimmäinen kunniamurha Ruotsissa. Ruotsissa on kymmeniä naisia, jotka elävät Fadimen tapaan perheensä miehiä paossa. Vastaavanlaisia kunniamurhia on tapahtunut aikaisemminkin, mm. Pela Atroshi, Ruotsissa asunut 19-vuotias kurdityttö, murhattiin vuonna Silloin käytiin samanlaista keskustelua kunniamurhista ja esitettiin samat argumentit kuin Fadimen murhan jälkeen. Pela Atroshin murhan jälkeen Ruotsissa perustettiin kunniamurhia vastaan kamppaileva yhdistys Älkää unohtako Pelaa, jonka nimi muutettiin Fadimen murhan jälkeen muotoon Älkää unohtako Pelaa ja Fadimea. 2 Käsitteenä kunniaväkivallalla tarkoitetaan miesvaltaisten yhteisöiden kunnian käsityksiin pohjautuvaa väkivaltaa, jolla pyritään suojelemaan erityisesti miesten ja sukujen kunniaa. Kunniaa katsotaan uhkaavan varsinkin naisten sopimaton seksuaalisuus tai sopimattoman parinvalinnan aiheuttama häpeä. 1 Heikkinen 2002, Heikkinen 2002, 20.

11 2 Kunniaväkivallalla pyritään sekä ehkäisemään että kostamaan miehiin kohdistuvaa häpeää, ja sen muotoina ovat kunniamurha ja avioliittoon pakottaminen. Naisen sukupuolielinten silpominen on toisinaan katsottu myös kunniaväkivallaksi. Sitä pidetään kuitenkin kunniaväkivallan rajatapauksena. Tässä lopputyössä tulen keskittymään kunniaväkivallan äärimmäiseen muotoon eli kunniamurhaan. Lopputyössä avaan myös hieman näkemyksiä muuhunkin kunniaväkivaltaan, sen eri muotoihin ja mm. lain ja islaminuskonnon suhtautumisesta siihen. Islamiin tänä päivänä liitettävät asiat ovat monille pelottavia, jopa vastenmielisiä. Ne herättävät tunteita. Järjen käyttö puolestaan edellyttää tietoa. Lopputyön tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa kunniamurhista, kunniaväkivallasta, islaminuskonnosta, ihmisoikeuksista ja näiden välisistä suhteista. Länsimaiseen uskontoon verrattuna Koraanin mukaan kaikki oikeudet ovat peräisin Allahilta eivätkä ihmiset voi luoda oikeuksia. Tämän lähtökohdan mukaan voisi olla vain ja ainoastaan Koraaniin perustuvia oikeuksia. Kenelläkään ei voisi olla kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johdettavia oikeuksia, joiden kääntöpuolella ovat kiinteästi velvollisuudet. Ihmisoikeuksien tunnustaminen siis edellyttäisi, että ne nähtäisiin vähintäänkin Koraanin perusarvojen mukaisina ja niihin sisältyvinä. Tämän vuoksi joidenkin kansainvälisen oikeuden tutkijoiden mielestä islamilaiseen oikeuteen ei sisälly lainkaan oikeuden käsitettä sellaisessa muodossa kuin ihmisoikeuskäsitteen ymmärtäminen edellyttäisi. Toiset tutkijat taas ovat sitä mieltä, että on liioiteltua painottaa oikeuksien ja velvollisuuksien käsitteiden välistä eroa islamin ja kansainvälisen oikeuden välillä. Heidän näkemyksensä mukaan myös islamilainen oikeus myöntää yksilölle turvattuja oikeuksia. 3 Länsimaissa ovat käsitykset islamilaisesta yhteiskuntajärjestyksestä tulleet vahvasti tutuiksi lähinnä islamilaisten ajattelijoiden ja liikkeiden kautta. Tästä syystä järjestelmä näyttää toimivan silloin, kun kaikessa toiminnassa tukeudutaan Jumalan lain täydellisyyteen ja noudatetaan mahdollisimman 3 Kouros & Villa 2004, 9-10.

12 tarkasti islamilaista lakia. Näin arvioituna islamilainen yhteiskunta näyttää varsin konservatiiviselta. 4 3 Kristinuskon pyhässä kirjassa, Raamatussa, on taas selkeä sääntö kahdesta regimentistä: julkisesta ja yksityisestä. Tämä on mahdollistanut suhteellisen helposti valtion ja kirkon erilaiset tehtävät ja ajoittaisesti näiden välillä syntyneiden suurienkin arvoristiriitojen käsittelyn. Länsimaisessa kulttuurissa uskonto on ollut suuressa määrin jokaisen yksityisasia ja äärimmilleen vietynä se on saattanut olla jopa ihmisoikeuksia polkevaa. 5 Islamin perustekstissä ei valtion ja kirkon välistä eroa tunneta. Islamilaisen käsityksen mukaan yhteisön eli valtion velvollisuus on valvoa Jumalan lain noudattamista, sillä yksilöiden ja yhteisöjen uskonnollinen pelastus on siitä riippuvainen. 6 Nykyisin eivät edes uskonnolliset fundamentalistit lausu ääneen ajatusta naisen tai naiseuden alemmuudesta. Mieluummin puhutaan sukupuolten erilaisista rooleista tai jumalan luomistyön erilaisista tarkoitusperistä. Ollaan erilaisia mutta tasa-arvoisia. Miesten ja naisten välillä on kiistattomia biologisia eroja. Yksi biologisten erojen keskeinen teema on äitiys. Naisten roolia korostetaan lasten ja koko perheen hyvinvoinnin takaajana. Tällaisella äitiyden ja perheen merkityksen voimakkaalla korostamisella on hyviäkin puolia. Musliminainen on usein kodin sisällä perheensä ehdoton matriarkka, vahva ja hyvin verkostoitunut. Ongelma syntyykin silloin, kun musliminainen tulee ulos kodin vaikutuspiiristä, toisin sanoen siirtyy yksityisestä julkiseen. Julkisessa elämässä musliminaisen elämää rajoittavat voimakkaasti erilaiset kontrollivaatimukset ja sanktiovaatimukset kohdistuvat pääsääntöisesti naisiin ja erityisesti naisten seksuaalisuuteen. 7 4 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 12.

13 2. TUTKIMUSKYSYMYKSET, -METODI JA -AINEISTO 4 Tämän tutkielman kohteena ovat kunniamurhat kunniaväkivallan muotona. Kysymyksessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tässä tutkielmassa tutkimusaihetta ja -ongelmaa lähestytään deskriptiivisen tutkimuksen suunnasta, jossa keskitytään säännönmukaisuuksien etsimiseen, eri elementtien tunnistamiseen, niiden suhteiden kartoitukseen ja teemojen löytämiseen. Ajatuksena on aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäisiä tapauksia kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä kunniamurhissa on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa niitä yleisemmällä tasolla. Tutkimusongelman valintaan ja muotoutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten tutkimuksen käyttötarve ja kohderyhmä. 8 Tutkielman tutkimusongelma nousee käytännöllisistä lähtökohdista ilmiön tieteellisestä tutkimattomuudesta Suomessa. Tämän tutkimuksen tekijä on itse törmännyt työssään puutteelliseen, virheelliseen ja liiaksi yleistävään, arkiajattelun mukanaan tuomaan tietoon kunniaväkivallasta ja erityisesti kunniamurhista. Tutkielman tutkimusongelma voidaan jakaa kahteen osaan kunniamurhan uhriin ja kunniamurhan tekijään. Yleisellä tasolla tutkielman tavoitteena on saada yleiskuva tutkittavasta ilmiöstä eli kunniamurhasta, sen vaarallisuudesta sekä pyrkiä löytämään, ymmärtämään ja selittämään ne piirteet, joilla voitaisiin arvioida tekijäpiirteitä, motiivia, ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä. Yksilötasolla tutkielman tavoitteena on saada yleiskuva kunniamurhan tekijästä, hänen demografisista, persoonallisuuden ja käyttäytymisen piirteistä: - Millaisesta ilmiöstä on kysymys? - Millainen henkilö on kyseessä? 8 Uusitalo 1991,

14 5 Suomessa ei aikaisemmin ole tehty tieteellistä tutkimusta kunniamurhista. Suomessa ei myöskään ole tullut poliisin tietoon yhtään Suomessa tapahtunutta kunniamurhaa. Tutkimuksen puuttuminen ei ole antanut mahdollisuutta perehtyä aiheeseen arkiajattelua syvällisemmin, vaan tieto kunniamurhista on perustunut Pohjoismaissa, lähinnä Ruotsissa, ja muualla maailmalla tapahtuneisiin kunniamurhiin. Näissä maissa kunniamurhat ovat todellisuutta. Maailmanlaajuisesti vuosittain yli viisituhatta 9 naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa. Kunniamurha on väistämättä myös Suomessa edessä oleva ongelma. On todennäköisesti vain ajan kysymys, kun ensimmäinen kunniamurha Suomessa tapahtuu. Kunniamurha on aiheena osoittautunut mielenkiintoiseksi ja kiinnostusta herättäväksi, sillä mm. lehdistö on spekuloinut ajatuksella useissa kirjoituksissaan, ja aihetta on sivuttu runsaasti useissa kunniaväkivaltaa käsitelleissä seminaareissa Suomessa ja maailmalla. Tarkoitukseni on tutkia tapausselostuksia oman, muiden määritelmien kautta luomani kunniamurha-määritelmän valossa ja suhteuttaa niitä määritelmään. Oma määritelmäni kunniamurhasta on seuraava: Kunniamurhalla tarkoitetaan useimmiten naisen omalle suvulleen tuottaman häpeän tai vääryyden hyvittämistä kuolemalla. Teon tekijänä on surmatun suvun jäsen, yleisimmin uhrin isä tai veli, ja motiivina on uhrin suvun maineen palauttaminen. Määritelmässäni tulevat esille kunniamurhalle tyypilliset neljä tärkeää osaaluetta: 1. Kyseessä on naisen omalle suvulleen tuottamasta häpeästä tai vääryydestä, 2. joka on hyvitettävä kuolemalla 3. ja jonka toteuttavat nimenomaisesti häpeän tai vääryyden tuottajan eli surmatun suvun edustajat, 9 Laurent, 6/2004.

15 lähinnä isä tai veli, 4. ja murhan tarkoituksena on suvun kunnian palauttaminen. 6 Kunniamurha käsitteenä on osittain harhaanjohtava. Kunniamurhassa ei siis ole kyse aviopuolison kunnian palauttamisesta, mikä on nimenomaan huomioitava, kun tarkastellaan Suomessa tapahtuneita lähellä kunniamurhaa olleita henkirikoksia. Näissä tapauksissa useimmiten on kysymys intohimorikoksesta. Tutkimusaineiston tapausselostukset koostuvat luvussa kuusi kerrotuista neljästä lainvoimaisesta oikeuden päätöksestä, viidestä suomalaisissa lehdissä olleesta uutisesta maailmalta sekä vertailuna romanien verikostosta. Koska kunniamurhia ei toistaiseksi Suomessa ole tapahtunut, tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu tapausselostuksista, jotka pääosin kohdistuvat muualta maailmalta saatujen esimerkkien tarkasteluun.

16 3. KUNNIA Kunnia käsitteenä Kunniarikos liittyy vuosituhansia vanhaan kunniakäsitykseen, joka ei vastaa suomen kielen kunnia-käsitettä. Puhuessamme kunniasta tai kunniamurhista meidän on pidettävä mielessä, että kunnia-käsitteen sisältö vaihtelee eri kulttuurien ja kielten välillä. Suomen kielessä esimerkiksi sanalla kunnia voidaan tarkoittaa erilaisia kunniakäsitteitä. Sillä voidaan tarkoittaa muun muassa tiettyjä moraalin ja siveyden vaatimuksia eli siveellistä kunniaa, tai kuuluisuutta, maineikkuutta ja arvostusta. Kunnia on sellainen arvo, joka ihmiselle on kehittynyt itseensä nähden ja etenkin sellainen arvo, miten ihminen kokee oman kunniansa muiden silmissä. 10 Voidaan myös sanoa, että kunnia on sukupuolistunut termi. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnia ei merkitse samaa suhteessa miehiin ja naisiin. Kunnia liitetään usein miehekkyyteen tai miehisyyteen, ja häpeä taas naisten siveellisyyteen. Suomen kielessä tätä käsitystä voisi ehkä verrata sanaan häpy, joka viittaa juuri naisen seksuaalisuuteen. Kun sanotaan, ettei henkilöllä ole häpyä, tarkoitetaan, ettei hänelle mikään ole pyhää. 11 Niin sanotuissa kunniakulttuureissa häpeä-sanan käyttö on hyvin samantapaista: kun sanotaan, ettei naisella ole häpeää, tarkoitetaan, että hän on kunniaton. Näin ollen kunniakulttuureissa käsitteet kunnia ja häpeä tulee nähdä rinnakkaiskäsitteinä, ei toistensa vastakohtina. 12 Kunniamurhat juontavat juurensa vuosisatoja tai jopa vuosituhansia vanhoihin tapoihin, joiden mukaan nainen on perheen kunnian ylläpitäjä. Kunnia taas on tiiviisti yhteydessä yhteiskunnalliseen asemaan. Miehen kunnian nähdään henkilöityvän naiseen, erityisesti tämän neitsyyteen ja siveyteen. Naisten kunnian vartijoita ovat perheen miehet. Siksi tämä naisten kunniallinen eli 10 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 191.

17 8 häveliäs, neitseellinen ja siveellinen käytös tai vastakohtana häpeämätön käytös vaikuttaa miesten kunniaan. Miehen kunnian ratkaisee siis etupäässä naisen käytös, jota on tästä syystä kontrolloitava. 13 Tällaista kunniakäsitystä siis leimaa ajatus oikeudesta kunnioitukseen ja samalla myös ajatus mahdollisuudesta menettää kunnia. Jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toista niin kauan, kuin tämä elää kunniakoodin mukaisesti. Jos taas kunniakoodia rikotaan, niin kyseinen henkilö ja myös hänen perheensä menettävät kunniansa. Kunnian menetys on kuitenkin todellista vasta, kun perhettä häpäisevä tieto tai käytös on tullut yleiseen tietouteen, ei sitä ennen. Tämä johtuu siitä, että kunnia-käsitys liittyy pääasiassa siihen, miten perheen ja suvun ulkopuoliset henkilöt suhtautuvat käsitykseen henkilöstä. Jos kunniakoodia on rikottu, miehen on puolustettava kunniaansa julkisesti. Pahimmassa tapauksessa tappamalla ne, jotka ovat hänen tai hänen perheensä kunniaa loukanneet. Tämän vuoksi myös useimmat kunniamurhat tehdään julkisesti. Voidaankin sanoa, että kunniamurhat perustuvat käsitykseen yhteisen, yhteisöön kohdistuneen tai yhteiseksi koetun loukkauksen hyvityksestä. Nämä kunniakoodit ovat tyypillisiä niille yhteiskunnille, joissa myös kunniamurhat ovat yleisiä. 14 Länsimaisessa kulttuurissa kunnia koskee yksittäisen ihmisen, ryhmän, valtion tai minkä tahansa tahon mainetta tai itsekuvaa moraalisessa mielessä. Kunnia tarkoittaa joissain tapauksissa yksinkertaisesti hyvää mainetta. Lähes kaikissa kulttuureissa on kuitenkin erilaisia käsityksiä eri ryhmien tai sukupuolten kunniallisuudesta: on olemassa esimerkiksi erikseen mieskunnia ja naiskunnia. Usein kunnia edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista, ja joissain tapauksissa kunnia ei riipu niinkään siitä, miten muut näkevät toimivan tahon, vaan tahon itsekuvasta. Onkin esitetty, että länsimainen kunniakäsitys on suhteellisen uusi ja että eurooppalainen kunniakäsitys keskiajalla ei eronnut paljonkaan tämän päivän Lähi-idän ja Etelä-Aasian kunniakäsityksestä. Näiden näkemysten mukaan eurooppalainen kunniakäsitys alkoi suuntautua nykyiseen kunnia-käsitteeseen 13 Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, 192.

18 9 vasta luvuilla. Individualismin korostumisen seurauksena kunniakäsitteen painopiste on lännessä siirtynyt perinteisestä laajasta perheestä ydinperheeseen ja yksilöön. Näin onkin esitetty, että kunnia-ajattelu voisi olla selityksenä myös lännen ns. mustasukkaisuusrikoksille Naisen kunnia Lähi-idässä Historiallisesta näkökulmasta yhteisöt ovat muodostuneet sukupolvien välille ainoastaan miespuolisten jäsenten kautta ja vain yhteisön jäsenet kantavat esiisiensä mainetta tai kunniaa. Naiset ovat olleet yhteiskuntaan sidottuja vain yhteiskunnan miespuolisten jäsenten kautta. Nainen ei ole voinut näissä olosuhteissa koskaan olla kunnian kantaja, mutta nainen on voinut teoillaan tuhota miehen ja koko yhteisön. Kun naisella itsellään ei näin ole ollut oikeutta kunnian käsitteeseen, on miehen eli kunnian kantajan tehtävänä ollut suojella naista. 16 Seksuaalisuuden ja häpeän liitto esitetään usein selkein sanoin suurten uskontojen kirjoituksissa. Raamatun mukaan Jumalan miesten tulisi olla pidättyväisiä, sillä naisen haluaminen on askel kohti ikuista kadotusta: Kuudes kymmenestä käskystä on: Älä tee aviorikosta. Raamattu jatkaa myös Matteuksen evankeliumissa 5:27-28: Teille on opetettu tämä käsky: Älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille: Jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Myös Koraani korostaa siveyden merkitystä vastaavalla tavalla. Koraani ei kehota tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen, ja Koraani määrää yhtäläisen raipparangaistuksen avionrikkojille sukupuolesta riippumatta. Tyttöjen ympärileikkaukset, avionrikkojien kivitysrangaistukset sekä murhat kunnian vuoksi palautuvat itäiseen, yhteisölliseen kunniakäsitykseen, eivät islaminuskoon. Lähi-idässä myös kristityt ovat murhanneet naisia kunnian vuoksi, jos nämä ovat esimerkiksi rakastuneet vääräuskoiseen muslimiin. Itämaisen kunniakäsityksen mukaan naisen seksuaalisuus on samalla kertaa sekä uhka suvun kunnialle että koko yhteiskuntarauhalle Kouros & Villa 2004, Härkönen 2004, Härkönen 2004,

19 10 Naisen kohdalla raiskaus tai muu seksuaalinen nöyryyttäminen ei rajoitu vain tapahtumahetkeen. Masennuksen, kostofantasioiden ja traumaan liittyvien muiden psyykkisten oireiden lisäksi naiset tutkimusten mukaan usein syyttävät tapahtuneesta itseään sen sijaan, että kohdistaisivat vihan kiduttajiinsa. Raiskattu nainen kokee usein vietelleensä raiskaajansa tavalla tai toisella. Naisen syyllisyys liittyy puhtauden ja koskemattomuuden ihanteisiin, jotka johtuvat itäisistä kulttuureista. Puuttuessaan naisen seksuaalisuuteen raiskaajat puuttuvat myös naisen kunniaan. Eikä tämä kunniaan puuttuminen pääty raiskaukseen, sillä raiskattu nainen mieltää lääkärin tutkimuksen usein uudeksi raiskaukseksi, ja mahdollinen oikeudenkäynti jatkaa jälleen häpeän taakan kasvamista. 18 Itäisissä kulttuureissa seksuaalinen väkivalta tuhoaa naisen ja samalla hänen yhteisönsä kunnian, sillä naisen kunnia kytkeytyy useimmiten hänen seksuaalisuuteensa. 19 Näin seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen tuhoaa naisen oman kunnian lisäksi myös hänen yhteisönsä kunnian. Naisen tekemä itsemurha jää ainoaksi keinoksi selviytyä häpeästä ja palauttaa se, mitä kunniasta kuoleman avulla ylipäätänsä voidaan palauttaa. Tämä johtuu siitä, että raiskattu ja nöyryytetty nainen ei voi häpeänsä vuoksi myöskään enää välttämättä avioitua eikä liioin asua isänsä kodissa. 20 Esimerkkinä kunniallisen naisen kantamasta taakasta R:n tapaus: R oli 20- vuotias turkkilainen alevikurdi. Hän oli älykäs nainen, joka oli lisäksi kouluttanut itseään lukemalla paljon. Hän oli myös naimisissa oleva yhden lapsen äiti, joka asui Cerdekin kylässä Tokatin provinssissa. Aleveita pidettiin yleisesti Turkissa valtiovallan toimesta valtion potentiaalisina vihollisina, joten valtio katsoi parhaaksi ryhtyä valvomaan heitä asevoimin. Asuinkylässään R oli älykkyydestään tunnettu nainen, ja monet kyläläiset kysyivät häneltä neuvoja omiin vaikeuksiinsa. Kuitenkin hän eräänä päivänä hirttäytyi. Asiaa selvitettäessä syyksi itsemurhaan selvisi raiskaus, jonka tekijänä oli ollut kylää 18 Härkönen 2004, Härkönen 2004, Härkönen 2004, 20.

20 11 valvomassa ollut sotilas. Sotilas ei joutunut koskaan vastuuseen teostaan. R oli ollut vanhempiensa kertoman mukaan hyvin ylpeä nainen, eikä hän ollut voinut elää raiskattuna. Kysymyksessä oli siis kunnian nimissä tehty itsemurha. 21 Miehen kunnia omalta osaltaan taas liittyy pikemminkin kuolemaan kuin seksuaalisuuteen. Seksuaalisuuden sijasta islamin perinne määrää miehen tärkeimmäksi tehtäväksi sodankäynnin, ja nuoret miehet taistelevat islamilaisen kunniakäsitteen saattelemana. Tästä johtuen jokaisen miehen on mentävä armeijaan eikä hän voi kieltäytyä sotimisesta. Kieltäytyminen merkitsee miehen kunnian menettämistä, mikä taas johtaa siihen, että mies, joka ei ole käynyt armeijaa, ei yleensä voi avioitua eikä saada työpaikkaa Kunniaväkivallan taustaa Kunniamurhat ovat ihmisoikeusongelma ennen muuta siksi, että ne usein jäävät kokonaan rankaisematta tai niistä rangaistaan hyvin lievästi. Lainsäädäntöä ei ole ollenkaan, se on puutteellista tai syrjivää. Samoin rikostutkinta jää vain muodolliseksi tai sitä ei suoriteta ollenkaan. Kansainväliset ihmisoikeusnormit eivät ainoastaan vaadi valtioita pidättymään ihmisoikeusloukkauksista, vaan ne velvoittavat valtioita suojelemaan kansalaistensa ihmisoikeuksia ja ryhtymään toimenpiteisiin myös yksityisen syrjinnän ja väkivallan estämiseksi, poistamiseksi ja vähentämiseksi. Kunniamurhat ovat siis ihmisoikeuskysymyksiä silloin, kun valtio lainsäädännön tai tehokkaan lainvalvonnan puutteen tai muun seikan takia on laiminlyönyt velvollisuutensa suojella kansalaistensa oikeuksia. 23 Kunniarikokset liittyvät yhteisöllisyyteen, sukuun ja statukseen. Kunnia puolestaan liittyy oikeutukseen palauttaa menetetty kunnia. Tästä johtuu, että kunniamurha katsotaan hyväksyttäväksi keinoksi palauttaa menetetty kunnia. Juuri kunnian nimissä tehdyt murhat ovat ihmisoikeusnäkökulmasta katsoen kaikkein ongelmallisimpia, koska ne yleisesti jäävät rankaisematta tai mahdollinen rangaistus on nimellinen. Niin kutsuttujen intohimo- tai 21 Härkönen 2004, Härkönen 2004, Kouros & Villa 2004, 193.

21 12 mustasukkaisuusrikosten on vastaavasti katsottu perustuvan yksilöllisyyteen ja seksuaaliseen mustasukkaisuuteen. Kyseessä ei siis ole kunnia, vaan suhteessa väkivaltarikoksiin intohimo-käsite liittyy motiiviin. Kuten kunniamurhaa, intohimo- tai mustasukkaisuusrikosta ei pidetä hyväksyttävänä. Kuitenkin myös se saattaa lieventää tekijän tuomiota. 24 Eri maiden kulttuurit eroavat maailmalla toisistaan. Ihmisillä on tästä johtuen väistämättä erilaisia lähtökohtia elämänsä arvoissa, asenteissa ja päämäärissä, jotka syntyvät siitä kulttuurista, jossa he ovat eläneet. Jos toisen ihmisen pyrkimyksenä on huolehtia ihmisistä ja toisen pyrkimyksenä on tehdä tutkimustyötä, niin näyttää loogiselta, että toinen saattaa kyseenalaistaa toisen tavan ajatella. Perhe ja yksilön asema perheessä ja perheen hierarkiassa näyttelevät suurta roolia useissa kulttuureissa maailmalla. Yhteisö ja kunnia ovat paljon merkittävämpiä yksilön elämässä islamilaisessa kulttuurissa kuin vastaavasti esimerkiksi eurooppalaisten elämässä. Kunniamurhat, joiden tarkoituksena on ollut palauttaa perheen menetetty, lähinnä seksuaalinen kunnia, ovat ilmiönä tapahtuneet oman käden oikeutena jo tuhansia vuosia ja saaneet oikeutuksensa uskonnosta. Vyöhyke, jossa kunniamurhia pääosin on tapahtunut, kulkee Egyptistä Pakistaniin ja Turkista Jemeniin. Joissakin julkaisuissa on väitetty, että kunniamurhia tapahtuu kaikissa maissa Välimeren ympäristössä ja jopa Brasiliassa. 25 Miehille on annettu tehtäväksi huolehtia perheen kunniasta, ja jos perhe menettää esim. perheen seksuaalisen kunnian, niin perheen miehiä tullaan syyttämään siitä, että he ovat epäonnistuneet suojelutehtävässään ja valvonnassaan. Ainoa keino palauttaa perheen kunnia, on kostaa tapahtunut ryhtymällä tarvittaviin asianmukaisiin toimiin. Tahratun kunnian kostaminen on sosiaalinen välttämättömyys. Järkevän ratkaisun löytäminen asiaan saattaa usein olla mahdotonta johtuen sosiaalisesta paineesta. Jos rauhanomainen ratkaisu, kuten avioliitto, ei ole mahdollinen, on syyllisen tappaminen todettu ainoaksi keinoksi perheen kunnian palauttamiseksi. Tämä koskee kaikkia perheen jäseniä, ja jos heidän todetaan epäonnistuneen toimissaan palauttaa 24 Kouros & Villa 2004, Ermers 2005, 26.

22 13 perheen kunnia, heillä on riski tulla erotetuksi heidän yhteisöstään, mikä koskee myös perheen muualla asuvia sukulaisia. Usein kunniamurha onkin määritelty perheen sisäiseksi asiaksi, ja hyvin usein ennen tekoa perheen piirissä on ollut neuvotteluja ja keskusteluja asiasta Islamilainen laki, uskonto ja kulttuuri Islamilainen laki Islamilainen laki on arabiaksi shari a. Sana tarkoittaa tietä. Lain tarkoitus on opastaa muslimia elämään Jumalan tahdon mukaan. Se mainitaan Koraanin jakeessa 45:18, jossa profeetta Muhammadia ja samalla kaikkia muslimeja kehotetaan seuraamaan Jumalan viitoittamaa tietä: Sitten olemme asettaneet sinut käskymme tielle (shari a). Seuraa sitä, äläkä tietämättömien mielitekoja. Tämän lain noudattaminen johtaa muslimin pelastuksen tielle. Muslimin usko ja vakaumus ovat osa tätä tietä ja osa islamilaista lakia. Islamin lakiin kuuluu näiden lisäksi myös ihmisen eri elämäntilanteisiin liittyviä erilaisia ohjeita ja määräyksiä. 27 Jumalan ihmisille antama laki on Koraanissa, jonka sisältöä muslimioppineet ovat vuosisatojen kuluessa tutkineet ja tulkinneet. Profeetta Muhammadin, joka sai Koraanin ilmoituksena elämänsä aikana, tehtävänä oli selittää uskoville sen jakeiden merkityksiä. Useimmat Koraanin ohjeet ovat yleisluontoista eettistä opastusta, joten profeetan ratkaisuista kertovasta perimätiedosta (sunna) muodostui tärkeä lisäohjeisto. Sen, kuinka Koraanin opastusta tuli soveltaa käytäntöön, ohjasivat profeetta Muhammedin ratkaisut ja ohjeet. 28 Profeetta Muhammedin kuoltua oppineet katsoivat, että heidän Koraanin tuntemuksensa ja tietonsa profeetan ratkaisuista velvoittivat heidät toimimaan islamilaisen perinteen ja elämäntavan vaalijoina Ermers 2005, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004,

23 14 Islamilainen lainopillinen kirjallisuus (figh) kehittyi 800- ja 900-luvuilla oppineiston yhteisöä opastavista kirjoituksista. Yleensä tästä käytetään nimitystä Islamilainen laki. Tarkkaan ottaen se ei kuitenkaan ole sama kuin Shari a, joka on ikuinen ja muuttumaton Jumalan laki ja täydellisenä ainoastaan Jumalan tiedossa. Figh on oppineiston muodostama tulkinta shari asta, ja ihmisen tekemänä se on periaatteessa avoin muutoksille. 30 TV1:n Ulkolinja-dokumentti käsitteli shariaa nigerialaisessa oikeudessa. Oikeudessa vierailevana opettajana toimiva tuomari Isah kertoi haastattelussaan, että islamilaisessa tuomioistuimessa laki perustuu Koraaniin, joka on muslimeille Jumalan sanaa. Sharia on pyhä laki, jonka Luojamme ilmoitti meille Koraanissa, ja siksi se on pyhä laki ja muuttumaton. Se on kerrottu Koraanissa, profeetta on niin sanonut ja Jumala on päättänyt niin, joten Älä kysy - Miksi?. Muslimien pitää elää sharian ohjeiden mukaisesti. Sharia on kuin veri suonissa tai yksilön koko elämä. Muslimi ei voi elää ilman shariaa. Se kuuluu ihmisoikeuksiin, ja elleivät ihmiset saa omaa pyhää lakiaan, heidän oikeuksiaan loukataan. Tämän lisäksi tuomari Isah luennoi kuulijoilleen: Mitä sharia on? Monet ihmiset eivät tiedä, mitä sharia tarkoittaa tai mistä sana sharia tulee? Se on arabiaa ja sananjuuri tarkoittaa tietä. Se on tie, joka johtaa Jumalan luo. Islam tarkoittaa täydellistä ja ehdotonta alistumista kaikkivaltiaan Jumalan tahtoon. Sharia ja islam: Niitä ei voi erottaa toisistaan, sharia on erottamaton osa islamia ja islam on erottamaton osa shariaa. Ne ovat yksi ja sama asia. Kaikkivaltiaan Jumalan määräysten noudattaminen tarkoittaa, ettei muslimi voi valita oman etunsa tai tahtonsa mukaan, vaan hänen on noudatettava Jumalan tahtoa, pitipä hän siitä tai ei Islamin uskonto Iranin islamilaisen tasavallan presidentin lausahdus järjen äänen puolesta on oikeaan osuva: Yksi uskonnollisia yhteisöjä vaivaava vitsaus, joka valitettavasti 30 Kouros & Villa 2004, Ulkolinja/YLE TV1. Sharia-oikeudessa.

24 on ajoittain vaivannut myös islamilaista maailmaa, on väärinkäsitys siitä, että uskonnon olemassaolon myötä ihminen ei tarvitse järkeä On selvää, että islamin suhde ihmisoikeuksiin on haasteellinen. Koraanin mukaan kaikki oikeudet ovat peräisin Allahilta eivätkä ihmiset voi luoda oikeuksia. Näin ajateltuna kenelläkään ei voisi olla kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johdettavia oikeuksia, vaan vain ja ainoastaan Koraaniin perustuvia oikeuksia. Islamiin tänä päivänä liitettävät asiat, kuten Al- Qaida, Irak, rukouskutsut, hunnutetut naiset, kunniamurhat jne. ovat monille pelottavia, jopa vastenmielisiä. Ne herättävät tunteita. Järjen käyttö puolestaan edellyttää tietoa. 33 Islam on nuorin Lähi-idässä syntyneistä uskonnoista, mutta se on voimakkaasti kasvava uskonto, jolla on jo yli miljardi kannattajaa. Lähtökohdiltaan islam on profeetta Muhammedin perustama heimouskonto. Muhammed vakuuttui olevansa Allahin, ainoan Jumalan profeetta, joka sai tehtäväkseen välittää arabeille Allahin tahdon. Muhammedin elämänsä aikana saamat ilmestykset on koottu arabiankieliseen Koraaniin, jossa on kiteytetty Islamin perusnäkemykset. Nämä antavat islaminuskontoon kuuluvat elämänohjeet ja arvot. 34 Sana Islam on arabiaa ja tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen varaan sellaisena kuin se on ilmoitettu islamin pyhässä kirjassa Koraanissa. Islamin uskonnolla on muihin uskontoihin nähden sellainen erityispiirre, että se ei henkilöidy mihinkään persoonaan tai tiettyyn kansaan. Sana Islam ei siis kuulu millekään tietylle henkilölle, kansalle tai maalle. Islam on yleismaailmallinen uskonto, jonka tarkoitus on synnyttää ja kehittää ihmisessä islamin uskonnon asennetta ja ominaisuuksia. Sana onkin itse asiassa määrättyjen ominaisuuksien nimitys. Se, jolla on nämä ominaisuudet, on muslimi riippumatta siitä, mihin rotuun, yhteiskuntaan, maahan tai heimoon hän kuuluu Kouros & Villa 2004, Kouros & Villa 2004, Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin.

25 16 Muslimien pyhän kirjan eli Koraanin mukaan on kaikkien kansojen keskuudessa kaikkina aikoina ollut hyviä ja oikeamielisiä ihmisiä, joilla ovat olleet nämä ominaisuudet ja jotka kaikki ovat olleet muslimeja. Ollakseen muslimi ihmisen täytyy omaksua sekä islamin usko että laki, ja sen lisäksi hänen on vielä uskottava voivansa toimia niiden mukaisesti. Jos muslimi ilman laillista syytä ei noudata jotakin islamin säännöistä, häntä pidetään syntisenä. Syntisyyden seurauksena hänestä ei kuitenkaan tule ei-muslimia, sillä katumalla ja pyytämällä Jumalalta anteeksiantoa, hän saa syntinsä anteeksi. Koraanin mukaan ainoastaan Jumalan kieltäminen tai toisen palvominen Hänen rinnallaan ovat sellaisia syntejä, joita Jumala ei anna anteeksi tuomiopäivänä, jos ihminen ei ole eläessään luopunut näistä synneistään. 36 Koraani määrittelee tarkoin Allahin tahdon mukaisen elämän ja pelastuakseen muslimin on pyrittävä suorittamaan velvollisuuksia, jotka tunnetaan islamin viitenä peruspilarina. Ne ovat muslimin tärkeimmät velvollisuudet ja niiden noudattaminen on keskeistä Jumalan miellyttämiseksi. 37 Islamin uskonnon perustana olevat Islamin viisi pilaria ovat: 1. Uskontunnustus eli uskon todistaminen peruslauseella: Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Tämän uskontunnustuksen muslimi saattaa lausua useita kertoja päivässä ja se kuuluu hänen kaikkiin elämänvaiheisiinsa ja rituaaleihinsa. Tullakseen muslimiksi tämä lause täytyy toistaa ja siihen täytyy uskoa Rukous eli viisi rukoiluhetkeä päivittäin, joiden ajankohta on määritelty auringon mukaan. Rukoileminen on mahdollista joko yksityisesti tai moskeijassa ja periaatteessa muslimin on pidettävä kaikki nämä rukoushetket. Ainoastaan jonkin erittäin pakottavan syyn estäessä rukoushetken pitämisen sen voi siirtää myöhemmäksi Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin. 37 Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, 68.

26 17 3. Almuvero eli yleensä 2,5 % omaisuudesta jaetaan vuosittain köyhille. Muslimin velvollisuus on jakaa omaisuudestaan osa tarvitseville. Hänen on itse pidettävä huoli almuveron maksamisesta silloinkin, kun valtio ei kerää almuveroa Paasto eli päivisin paastoaminen Ramadanin aikana. Muslimit paastoavat pyhän kuukauden eli Ramadanin aikana. Ramadanin aikana Muhammedin uskotaan saaneen Jumalan ilmoituksen taivaasta. Ramadanin aikana jokainen kymmenen vuotta täyttänyt muslimi osallistuu säädettyyn kuukauden kestävään paastoon. Paaston aikana tulee välttää syömistä, juomista, tupakoimista ja sukupuolista kanssakäyntiä vaimon ja miehen välillä aamunkoiton ja auringonlaskun välisenä aikana. Ramadanin aikana pyritään myös välttämään pahoja ajatuksia, loukkaavia sanoja ja riitoja Pyhiinvaellus eli jokaisen terveen aikuisen muslimin tulee ainakin kerran elämässään matkustaa pyhiinvaellukselle Mekkaan, islamin pyhään kaupunkiin. Pyhiinvaellus tapahtuu islamilaisen vuoden 12. ja viimeisenä kuukautena. 42 Monille muslimeille pyhiinvaellus on elämän hartain ja syvin kokemus, joka huipentuu kaikkialla islamilaisessa maailmassa vietettävään uhrijuhlaan. 43 Islamin uskonto ei ole pelkästään uskonto. Islam on sekä uskoa että lakia. Islam uskontona jaetaan yleensä kahteen osaan: ensimmäinen osa on usko, johon sisältyy usko Jumalaan, Hänen profeettoihinsa, Hänen kirjoihinsa, enkeleihin, Tuomiopäivään ja Jumalan sallimukseen. Tämä tarkoittaa, että kaikki maailmassa tapahtuu Jumalan rajattoman tiedon, tahdon ja mahdin mukaisesti. Toinen osa on sharia eli islamin laki, joka käsittää kolme elementtiä: 1) palvonta ja kuinka se tulee tehdä, 2) moraali ja hyvät menettelytavat ja 3) ihmisten välisiä suhteita ohjaavat säännöt, kuten perhenormit, sosiaalinen turvallisuus, perintölaki, taloudelliset periaatteet, rikoslait ja kansainväliset suhteet Arola ym. 2003, Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin. 43 Arola ym. 2003, Islam-opas. Lyhyt johdatus Islamiin.

27 Islamilainen kulttuuri 18 Kulttuuri voidaan jakaa karkeasti yksilölliseen ja yhteisölliseen. Kaikissa kulttuureissa on kuitenkin olemassa molempien kulttuurien piirteitä. Tämä jako vaikuttaa ihmisen identiteetin kehittymiseen, ja se, kuuluuko ihminen yhteisölliseen vai yksilölliseen kulttuuriin vaikuttaa suuresti hänen elämäänsä. 45 Maailman kansoista vähemmistönä ovat yksilökeskeiset kansat, joissa yksilön etu menee yhteisön edun edelle. Suomalainen kulttuuri on pääsääntöisesti yksilökulttuuria, joka painottaa ihmisten yksilöllisiä oikeuksia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Kuitenkin suurin osa ihmisistä elää yhteisöllisessä kulttuurissa, jossa tärkeintä on ryhmään kuuluminen. Ihminen ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon muut ryhmän jäsenet, ja ryhmän etu on tärkeämpi kuin henkilökohtaiset edut ja tarpeet. Yhteisöllisessä yhteiskunnassa perheellä ja lähiyhteisöllä on suuri valta ihmisen päätöksiin. Lisäksi yhteisöllisessä kulttuurissa elävät ihmiset ovat usein sisäistäneet yhteisön säännöt täydellisesti, eivätkä tällöin tee eroa henkilökohtaisen tai yhteisönsä identiteetin välille. 46 Islamilainen kulttuuri on kollektiivista kulttuuria, jossa on kyse erittäin laajasta, kulttuurisesti ja historiallisesti monitasoisesta alueesta. Täten myös jokapäiväiset tavat vaihtelevat suuresti. Suomessa on muslimeja eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna hyvin vähän. Suurimman muslimiryhmän Suomessa muodostavat somalialaiset. Muslimit korostavat usein islamilaista yhteisöä eli ummaa, jolla tarkoitetaan kaikkien maailman muslimien muodostamaa yhteisöä. Käytännössä umma on jakautunut kansallisvaltioihin ja etnisiin ryhmittymiin. Yhdistävänä tekijänä islamilaisessa yhteisössä on uskonnon lisäksi osittain myös arabian kieli, joka on islamin pyhä kieli. Tämä on korostanut myös arabikulttuurin merkitystä islamilaisen kulttuurin ytimenä Kanervo & Saarinen 2004, Kanervo & Saarinen 2004, 10; Räty 2002, Hallenberg 1996,

28 19 Islamilaisessa kulttuurissa tiettyyn ryhmään kuuluminen on tärkeämpää kuin yksilölliset saavutukset. Yksilö on aina osa kokonaisuutta, jonka kautta hän toimii ja joka osallistuu päätöksen tekoon. Islamilaisessa kulttuurissa jokainen yksilö on kollektiivisesti vastuussa omasta ryhmästään, sen maineesta ja kunniasta. Yksinoloa ei suosita. Yhteisöllisyys ilmenee ryhmässä toimimisessa, toisen huomioon ottamisena sekä vieraanvaraisuutena. Perheyhteisössä mies on ainakin teoriassa perheen virallinen edustaja ulospäin. Naisella on paljon valtaa kodin sisällä ja maasta riippuen myös kodin ulkopuolella. 48 Islamin keskeisinä arvoina esitetään usein muun muassa vapaus, tasa-arvo, oikeus, veljeys ja rauha ihmisten kesken. 48 Hallenberg 1996, 157.

29 4. KUNNIAVÄKIVALLAN MUODOT Yleistä Kunniaväkivallalla tarkoitetaan perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa, kunnianormien puolustamiseen liittyvää väkivaltaa. Kunniaväkivallan muodot vaihtelevat pakkoavioliitosta tai muusta pakottamisesta, kuten tiukasta liikkumisen kontrolloinnista ja kiellosta opiskella, aina murhaan saakka. Tutkija Neriman Gungördun mukaan kunniamurhien aiheuttaja on yltiömaskuliininen kulttuuri. Hänen mukaansa turkkilainen kulttuuri ja kurdikulttuuri sisältävät ajatuksen perheen kunniasta, jonka nainen voi tahrata. Jos näin tapahtuu, perheen miehen tehtävänä on rangaista perheen kunniaa loukannutta naista. Äärimmäisen harvoin miespuolinen sukulainen on murhannut kunnian nimissä henkilön, joka on teollaan loukannut naisen kunniaa ja hänen kauttaan myös suvun kunniaa. 49 Kunniamurhia tehdään kaikkialla islamilaisessa maailmassa ja erityisesti niitä tehdään Lähi-idässä. Muun muassa Amnesty Internationalin mukaan Pakistanissa tapahtuu satoja kunniamurhia vuodessa. Naisaktivistit puolestaan raportoivat Jordaniassa vuosittain tapahtuvaksi yli kaksikymmentä kunniamurhaa, ja naisjärjestöjen mukaan Irakin Kurdistanissa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 2000 kunniamurhaa. Iso-Britanniassa vastaavasti perheväkivaltaa käsittelevän tutkimuksen mukaan muslimimiehen kanssa avioituneella naisella on kymmenkertainen riski joutua aviomiehensä murhaamaksi muihin brittinaisiin verrattuna. 50 Kunniamurhien todellisen määrän arviointia vaikeuttaa se, että kunniamurhat pyritään usein lavastamaan tapaturmiksi tai vahingoiksi. Nainen saatetaan tappamisen jälkeen vaikka polttaa tai nainen saatetaan heittää parvekkeelta, jolloin kuolemaa voidaan viranomaiskäsittelyssä käsitellä onnettomuutena. Oman yhteisönsä edessä tappaja ei kuitenkaan peittele tekoaan, sillä hän on 49 Härkönen 2004, Härkönen 2004, 90.

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus kulttuurisesta näkökulmasta FT Sylvia Akar,

Lisätiedot

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Musliminuoret ja sukupolvien kuilu Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Islam ja muslimit 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5

Lisätiedot

Mitä kunniaväkivalta on? YTT, yliassistentti Suvi Keskinen Tampereen yliopisto 4.2.2009 Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Meneillään oleva tutkimus käsittelee maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma käytäntöön Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Suvi Nipuli, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa

Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Johanna Hiitola (johanna.hiitola@uta.fi) Yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen yksikkö, naistutkimus Tampereen yliopisto Tutkimus Kohde: hallinto-oikeuksien tahdonvastaisten

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi 2017 Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli 1 Taustaa Istanbulin sopimus Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

KUNNIAAN LIITTYVÄT KONFLIKTIT

KUNNIAAN LIITTYVÄT KONFLIKTIT KUNNIAAN LIITTYVÄT KONFLIKTIT - TIETOA, TAITOA JA TOIMINTAOHJEITA KOHTAAMISEN TUEKSI Katri Peräaho Yhteisöpedagogi (AMK), Human Rights, Globalisation and Justice (MA), Seksuaalineuvoja KUNNIAVÄKIVALTA

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri 1.1. 31.12.2009 välisenä aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystykseen

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015

Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Nina Vaaranen-Valkonen Asiantuntija, Lapset ja digitaalinen media Pelastakaa Lapset ry nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Terttu Utriainen Rikosoikeuden professori Helsingin yliopisto 18.8.2011 ls 10 Seminaari raiskauskriisikeskus Tukinainen Kuka on raiskauksen uhri? Kuka kelpaa uhriksi?

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed lakimies, tietokirjailija, vapaa luennoitsija husein@husein.fi

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed lakimies, tietokirjailija, vapaa luennoitsija husein@husein.fi Musliminuoret ja sukupolvien kuilu Husein Muhammed lakimies, tietokirjailija, vapaa luennoitsija husein@husein.fi Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen?

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Väkivaltaa Kokeneet Miehet Miksi mies jää väkivaltaiseen suhteeseen? Jussi Pekkola Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miten yleistä miesten kokema

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Luojan asettama avioliitto Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Matt. 19: 1-12 1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TURVATAITOJA NUORILLE

TURVATAITOJA NUORILLE TURVATAITOJA NUORILLE Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn Jussi Aaltonen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät, Kalastajatorppa, 30.11.2012 Lähtökohdat

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Esitys 13.1.2015 Otanvastuun.fi infotilaisuus/pela Yliopettaja, psykologi Nina Nurminen Rikosseuraamuslaitos/ Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

AVIOLIITTO. kirkossamme tänään ja huomenna. Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen , POHTO-seminaari

AVIOLIITTO. kirkossamme tänään ja huomenna. Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen , POHTO-seminaari AVIOLIITTO kirkossamme tänään ja huomenna Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen 11.1.2017, POHTO-seminaari Avioliittoinstituution lyhyt historia keskiajalta nykyaikaan (Suomi osana Ruotsia, Venäjää

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Sukupuolesta ei tietoa Lapset Tytöt Pojat. Yhteensä Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia?

Sukupuolesta ei tietoa Lapset Tytöt Pojat. Yhteensä Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia? Liitetaulukko 1. Turvakotipalvelut koko maassa 2016 Turvakotien asiakkaat Naiset Kuinka monta asiakasta on ohjattu toiseen turvakotiin tilanpuutteen takia? 512 22 1 175 488 1 198 Turvakodin asumispäivät

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Kuka on maahanmuuttaja? Milloin lakkaa olemasta maahanmuuttaja? Turun ammatti-instituuttiin tulevat maahanmuuttajaopiskelijat

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10. Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.2011 Väite1: islam suomalaistuu Eurooppalaisiin, varsin maallistuneisiin

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa?

Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? Globaali Suomi ja arvot olemmeko vaarassa? VTT Anneli Portman, Helsingin Yliopisto 3.6.2016 1 Mistä vaarat tulevat? Koemme itsemme uhatuksi joko henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla Uhatuksi tulemisen kokemus

Lisätiedot

Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä.

Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä. KANSALAISEN OIKEUDET (opettajan tukiaineisto) Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000. Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä. Suomessa asuvat ulkomaalaiset

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Islam ja Euroopan kohtaaminen

Islam ja Euroopan kohtaaminen Islam ja Euroopan kohtaaminen Kolmannen kulttuurin kohtauspaikalla 21.9.2010: Kristityn ja muslimin avioliitto 21.9.2010 Ari Hukari 1 Kulttuurien vuorovaikutus lainaamista, kopioimista, plagioimista välitystä,

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko 2015 MEDIANÄKYVYYS

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko 2015 MEDIANÄKYVYYS Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko 2015 MEDIANÄKYVYYS TV ja Radio TV Ma 3.2. YLEn aamu-tv klo 7.15: Kaarlo Kalliala, Yaron Nadbornik ja Ramil Bilal keskustelemassa radikalismista. http://areena.yle.fi/tv/2633258

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

PAKOLAISET, MAAHANMUUTTAJAT, ROMANIT Toisen rodun, kultturin, uskonnon omaavien ihmisten kohtaaminen.

PAKOLAISET, MAAHANMUUTTAJAT, ROMANIT Toisen rodun, kultturin, uskonnon omaavien ihmisten kohtaaminen. Koulutuspäivä Pörkenäs 3.5.2011 PAKOLAISET, MAAHANMUUTTAJAT, ROMANIT Toisen rodun, kultturin, uskonnon omaavien ihmisten kohtaaminen. Tausta - pakosta vai vapaaehtoisesti - yksin vai perheen kanssa - traumaattisia

Lisätiedot