YHTEISKUNTA LAUTASELLA - RUOKA, NYKYKULTTUURI JA SYÖMISHÄIRIÖT Asklepios: loppuessee 4op Anne Hyyppä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTA LAUTASELLA - RUOKA, NYKYKULTTUURI JA SYÖMISHÄIRIÖT Asklepios: loppuessee 4op Anne Hyyppä 505495"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTA LAUTASELLA - RUOKA, NYKYKULTTUURI JA SYÖMISHÄIRIÖT Asklepios: loppuessee 4op Anne Hyyppä (http://3.bp.blogspot.com/-b_tcov5apam/t00dvrkvisi/aaaaaaaaagi/z4ndw-sikde/s1600/imagescagwj2uj.jpg)

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Ruoka länsimaisessa nykykulttuurissa 1 3. Olet mitä syöt ruumiinkuvan muodostuminen ja identiteettiprosessi 4 4. Syömishäiriöt ja niiden syyt 6 5. Taideterapia syömishäiriöiden hoidon tukena 8 6. Päätelmät Lähdeluettelo 12

3 1 Emme syö elääksemme vaan elämme syödäksemme (sisilialainen sananlasku) 1. Johdanto Vaikka yllä oleva sananlasku saa italialaisen ravintolan ruokalistaan painettuna odotukset kasvamaan ja hymyn nousemaan huulille, voi se toisessa kontekstissa herättää myös huolta. Länsimaisen ihmisen suhtautuminen ruokaan on tänä päivänä kaukana pelkästä ravinnon tarpeen tyydyttämisestä. Ruoasta on tullut lähes uskontoon verrattava instituutio, joka on osa sosiaalista kanssakäymistä, toimii yhteisöllisyyden luojana erilaisissa ruokavalioihin liittyvissä yhteisöissä, sekä toimii yksilön identiteetin osatekijänä ja vahvistaa omalta osaltaan identiteettiprosessin artikuloitumista kulutuskäyttäytymiseen. Ruoan runsaus ja nyky-yhteiskunnassa esiintyvät vaikeudet tarpeellisen ruoankulutuksen määrässä ovat yhteydessä myös ruumiiseen ja ruumiinkuvaan. Ruumis on teknologisoitunut ja estetisoitunut samalla, kun lihavuus on yhä suurempi ongelma länsimaissa. Ruumiin kauneus liitetään ulkonäkökeskeisessä kulttuurissamme usein terveyteen ja itsekontrolliin. Ruoan muuttuminen ravinnosta kulttuuriseksi ilmiöksi on aikaansaanut myös uusia syömishäiriöitä anoreksian ja bulimian rinnalle. Tarkastelen tässä esseessä ensin median, nykykulttuurin ja länsimaisen yhteiskunnan suhteutumista ruokaan. Pohdin myös median käyttäjän asemaa ruokakulttuuria koskevien mediatuotteiden ristiaallokossa. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään ruumiinkuvan muotoutumista ja sen yhteyttä identiteettiprosessiin ja syömishäiriöihin. Tarkastelen myös syömishäiriöitä ja niiden hoitoa. Lopuksi käsittelen erilaisten taideterapiamuotojen mahdollisuuksia syömishäiriöiden hoidossa. 2. Ruoka länsimaisessa nykykulttuurissa Ruoasta on tullut länsimaisessa nykykulttuurissa lähes uskontoon rinnastettava ilmiö. Ruoka esiintyy kaikkialla: televisio on täynnä ruokaa koskevia ohjelmia, lähes jokaisessa lehdessä käsitellään ruokaa, ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen rakentuu yhä useammin ruoan ympärille ja ruokaa käytetään myös oman identiteetin rakenneaineena. Ruoka aiheuttaa helposti jonkinasteista huolta lähes kaikissa tapauksissa. Miksi en välitä ruoastani? Miksi välitän

4 2 ruoastani liikaa? Miksi en osaa laittaa ruokaa? Miksi en ehdi laittaa ruokaa, vaikka osaisin? Miksi syön väärin ja nautin liikaa ruoastani? Miksi syön koko ajan oikein, enkö osaa nauttia ja heittäytyä? Ihmisen tulee nykykulttuurissa olla nopea ja tehokas ja näitä samoja arvoja halutaan myös ruokavalioilta. Pitkää sitoutumista ja hitaita (vaikka pysyviäkin) tuloksia vaativat ruokavaliot halutaan mielellään korvata nopeutta ja helppoutta lupaavilla dieeteillä. Samanaikaisesti tietoa on ulottuvillamme enemmän kuin koskaan. Elämän nopea tempo, tehokkuusvaatimukset ja saatavilla olevan tiedon runsaus ovat luoneet ihanteelliset olosuhteet erilaisten ihmedieettien synnylle. Tänä päivänä on erittäin vaikea avata lehteä, jossa ei puhuttaisi ruoasta, sen terveellisyydestä, uudesta dieetistä tai nopeista laihdutuskeinoista. Samanaikaisesti ruokaan keskittymättömätkin mediatuotteet tuovat mieleen ruoan. Erityisesti naistenlehdet saavat lähes kannesta kanteen lukijan pohtimaan ruokaa; muotikuvat saavat ihastelemaan mallin kaunista ja hoikkaa vartaloa, ihonhoitovinkit saavat pohtimaan ruokavalintojen aikaansaamaa ihon heleyttä, entä miten nukut paremmin (ja valitset ruokasi ja ruokarytmisi sen mukaisesti), miten nostat kuntoasi (ja millä ravinnolla) ja miten takaat rentouttavan ja hyvän perhe-elämän (yhteinen ja terveellinen illallishetki on edelleen hyvä vaihtoehto). Alusta alkaen itse tehtyä ateriaa voidaankin pitää nykyisin äidin ja isän konkreettisena rakkaudenosoituksena perheelleen (Mäkelä ym. 2003, 53). Televisiosarjojen ja elokuvien henkilöhahmot vievät niin ikään ajatuksemme ruokaan. Tukevan henkilöhahmon representaatio on hauska ja letkeä, mutta tarinan keskeinen ja hoikka henkilöhahmo elää usein romantiikan ja menestyksen täyttämää elämää. Tukeva ihminen saattaa reaalielämässäkin kokea syrjintää jopa työmarkkinoilla. Tukevan ihmisen on vaikeampi saada työtä ja sen saatuaankin hänen palkkansa on hoikkaa työntekijää huonompi. (http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-elama/2011/05/28/laski-ja-lyhyt-saavat-huonompaapalkkaa/ /139) Ruokaan liittyvät varoitukset ja huolet eivät ole pelkästään nykyajan ilmiö. Suomalaiset ovat ennenkin hotkineet pikaruokia ja esimerkiksi 1900-luvun alussa tehtaantyttöjä varoiteltiin korvaamasta kaikkia aterioitaan kahvinjuonnilla. Ruokakulttuuri on elävää perinnettä ja myös

5 3 arvostuksen kohteet muuttuvat luvulla rasvatonta maitoa pidettiin halveksuttavana kurrina, nykyään täysmaitoa juova ihminen on harvinaisuus. (Mäkelä ym. 2003, ) Ruoan rinnastaminen uuteen kansanuskoon ei ole uusi ajatus, eikä myöskään itse keksimäni. Ruokakulttuuri sisältää kansanuskonnolle tyypillisiä kysymyksenasetteluja: miten elät pidempään ja pysyt terveenä? Kansanusko voidaan määritellä kirjoitettuun perinteeseen nojaavien korkeauskontojen rinnalla eläväksi uskonnoksi, joka sisältää epäyhtenäisiä oppijärjestelmiä ja ristiriitaisia uskomuksia, ja säilyy suulliseen perinteeseen nojaavien käyttäytymistapojen varassa (Siikala 1985, 303). Ruokaan liittyvien oppijärjestelmien hajanaisuus on kaikkien nähtävissä esimerkiksi karppauksen ja muiden ruokavaliouskomusten muodossa. Omasta suuntauksesta voidaan käydä hyvinkin kiivasta keskustelua omassa yhteisössä, joka on kasvokkain tapahtuvasta kokoontumisesta siirtynyt nettiyhteisöihin. Itse näen joka sunnuntaisten kokkiohjelmien rinnastettavuuden tietäjiin, joiden opit esitetään ironisesti pyhäpäivän viihteenä. Ruoasta on tullut vahvasti myös identiteetin rakentamisen väline. Halutun ruokavalion noudattaminen vahvistaa omaa identiteettiä ja lisää yksilön hallinnan tunnetta itseensä. Lisäksi sillä voidaan tuoda esiin omaa persoonallisuutta myös muiden nähtäväksi, sillä ruokailu on usein sosiaalinen tapahtuma. Ihmiset määrittelevätkin itseään ja muita ihmisiä sen mukaan, mitä syödään ja mitä ei syödä. On kuitenkin muistettava, että kaikilla yhteiskunnan sosiaaliryhmillä tai yksilöillä ei ole samanlaisia kulttuurisia tai taloudellisia mahdollisuuksia tehdä ruokavalintoja oman identiteettinsä jatkeeksi. Joskus on syötävä enemmänkin ravintoa kuin ruokaa. (Mäkelä ym. 2003, ) Oikeisiin ruokavalintoihin tähtäävä ravitsemusvalistus on vaikeuksissa. Claude Fischlerin mukaan modernin ihmisen ruokavalinnoista on tullut ongelma, sillä enää ei ole olemassa selviä ohjeita siitä, mitä ja miten pitäisi syödä (Mäkelä ym. 2003, 39). Olen eri mieltä. Nähdäkseni lähes kaikki tietävät miten tulisi syödä, mikä on terveellistä ja mikä ei. Olen tätä mieltä erilaisten dieettisuuntausten runsaudesta huolimatta. Vaikka yksi dieetti korostaakin hiilihydraattien kulutuksen laskemista ja toinen rasvan kulutuksen laskemista, suurin osa ihmisistä kuitenkin tietää, että esimerkiksi valtava rasvan käyttö ei voi olla hyväksi. Kysymys ei siten ole

6 4 tietämättömyydestä vaan mukavuudenhalusta, oman identiteetin rakentamisesta, nopeiden tulosten halusta nopeassa yhteiskunnassa, sekä luonnollisesti myös kiinnostuksesta ruokaan. Tieto ei kuitenkaan takaa oikeiden valintojen tekemistä. Perinteinen ravitsemus- ja elintarviketutkimus nojaa vahvasti luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksen kohteena ovat luonnontieteellisin menetelmin todennettavissa olevat asiat. Tämä ei kuitenkaan ole tuottanut keinoja muuttaa yksilön ruokailutottumuksia terveyttä edistävään suuntaan. (Mäkelä ym. 2003, 110.) Tässä näkyy ruoan uudenlainen merkitys yksilölle. Ruoka ei ole nyky-yhteiskunnassa vain ravitsemuksellinen käsite. Ravitsemusvalistus on luonnontieteelliseen tutkimusperinteeseen nojatessaan jättänyt ruoan kulttuuriset merkitykset liian vähälle huomiolle. Ruoka on tunnelatautunut käsite, jolta yksilö odottaa muutakin kuin ravitsemuksellista ulottuvuutta. Ihmisen ruokavalio nähdään tänä päivänä asiana, joka kertoo jotakin ihmisestä ja määrittää hänen identiteettiään sekä yksilöllisesti, että yhteisöllisesti. 3. Olet mitä syöt ruumiinkuvan muodostuminen ja identiteettiprosessi Ruumiinkuva muotoutuu biologisesti, psykologisesti ja sosiokulttuurisesti. Yksilön ruumiinkuva perustuu aina sekä havaitsemiseen että asennoitumiseen, ja nämä kaksi ovat riippuvaisia toisistaan. Ihminen ei koskaan katso ruumiinkuvaansa peilistä objektiivisesti ja yksin, vaan yhteisö katsoo kuvaa hänen takaansa. Ruumiinkuvaa sääteleekin aina jonkinlainen ruumiin kulttuurinen muoto-oppi eli morfologia. (Kinnunen 2008, ) Ruumiinkuva muotoutuu siten sekä yksilöllisesti, että yhteisöllisesti. Ruumiin rajojen vartiointi visuaalisessa kulttuurissa on aikamme keskeinen ilmiö. Mainonta on yksi näitä rajoja tarkimmin vartioivista kulttuurin alueista. Mainonnassa hoikkuus määrittää itsestään selvästi ihanneruumiin rajoja. Sen lisäksi, että mainonta kannustaa kuluttajia ostamaan jonkin tuotteen, se myös kannustaa omaksumaan tietyn ruumiillisuusihanteen. (Rossi 2007, )

7 5 Kulttuurin merkitys ruumiinkuvan muodostumiselle tulee ymmärretyksi vasta, kun tarkastellaan prosessin kaksisuuntaista liikettä yksilön ja yhteisön välillä. Kulttuurimme on vahvasti ulkonäkökeskeinen ja ulkonäön merkitys on jatkuvassa kasvussa. Ilmiö ei myöskään koske enää pelkästään naisia, sillä myös miesten ruumisrepresentaatiot ovat muuttuneet. Maskuliinisen ihanneruumiin esiintyminen mediassa on aiheuttanut ulkonäköpaineita myös miehille. Tästä huolimatta naiset näyttävät suhtautuvan ruumiiseensa yhä miehiä kriittisemmin naiset käyttävät miehiä enemmän esimerkiksi esteettistä kauneuskirurgiaa. Anne Puuronen (2006, 239) toteaakin, että oikeanlaista naiseuden mallia tuottaa myös lisääntynyt erotisointi. Monelle nousee huoli oikeanlaisen naisruumiin mittojen täyttymisestä. Sukupuolisuuden voi nähdä suhteena, jolloin se tulee ymmärtää kuulumisena johonkin joukkoon, kuten naisiin tai naisennäköisyyteen. Sukupuoli voikin representoitua sekä yksilöllisenä ruumiinkuvana, että kuulumissuhteena yhteiskunnalliseen joukkoon. Yksilön ruumiskokemuksen voidaan ajatella muodostuvan elettyjen kokemusten, instituutioiden ja diskurssien yhteisvaikutuksessa. Ruumiin mahdollisuuksia ja rajoja eli sen totuutta säätelevät erilaiset kulttuuriset diskurssit. Diskurssit taas muodostuvat erilaisten instituutioiden sisällä ja ympärillä. (Kinnunen 2008, ) Vailla modernia mediaa olevat kulttuurit ovat tyypillisesti kontrolloineet ruumiita suoraan erilaisilla yhteisöllisillä riiteillä ja säädöksillä. Modernisoituneissa yhteisöissä kontrolli on ulkoistettu medialle, joka tuottaa ruumisrepresentaatioita ja joita yksilö omalla toiminnallaan joko vahvistaa tai joita vastaan se kapinoi. (Kinnunen 2008, 47.) Ruumiin kauneuden ihannointi ja estetisoituminen on tehnyt ruumiista taidetta. Kaunista ruumista katsoo toki mielellään. Ruumiin käsittäminen taiteena voisi kuitenkin laajentaa ruumiin tarkkailua pelkkänä kuvana pitämisen lisäksi myös tapahtumallisuuteen. Ruumis on prosessi ja yhtälailla myös ruumiinkuva on prosessi. Ruumista voi tutkia eri näkökulmista aivan kuten tekstiäkin. Kun yksilö katsoo ruumiinkuvaansa, hänellä on kuitenkin taipumusta pilkkoa ruumiinsa osiin ikään kuin perspektiiviverkon avulla. Yksilö voi nähdä jonkin ruumiinosansa täysin kulttuurisesti muotoutuneen ruumiin muoto-opin vastaisena. Yksilö ei usein pysty nimeämään tämän ajatuksen yksiselitteistä syytä, eivätkä toiset ihmiset välttämättä näe ruumiissa merkittävää ruumiin muoto-opillista poikkeamaa. Omaa ruumiinkuvaa tulisi tarkastella

8 6 prosessina aivan kuten identiteettiäkin. Molempia käsitteitä leimaa virheellisesti pysyvyyden ihanne, joka ei ole mahdollinen. Yksilön identiteetti muotoutuu elämän eri vaiheissa erilaiseksi, samoin käy ruumiin ja ruumiinkuvan. Hoikkuuden ihannoinnista ja erilaisten ruokavalioiden noudattamisesta on kehittynyt elämäntyyli ja markkinoiden rahasampo. Syömisen jatkuva tarkkailu synnyttää vääristynyttä terveysruokaintoilua, joka täyttää jo syömishäiriön kriteerit. Laihdutushäiriön (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriön (bulimia nervosa) rinnalle on noussut terveellisen ruoan pakkomielle (orthorexia nervosa). (Mäkelä ym. 2003, 47.) Siirryn seuraavaksi käsittelemään syömishäiriöitä ja niiden syitä. 4. Syömishäiriöt ja niiden syyt En pysty enää syömään. Tästä päivästä lähtien en enää syö. (Käcko 2008, 186.) Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia sairauksia. Sairaus ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksena sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen suhteessa ruokaan, painoon ja liikuntaan muuttuu epänormaaliksi. Myös käsitys itsestä ja omasta kehosta on vääristynyt. (http://www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/) Syömishäiriön diagnostisina kriteereinä voidaan pitää kieltäytymistä vähintään iän ja pituuden mukaisen minimipainon ylläpitämisestä, voimakasta pelkoa lihavaksi tulemisesta alipainosta huolimatta, oman kehon muodon kohtuutonta vaikuttamista siihen, millaiseksi henkilö kokee itsensä, sekä naisella vähintään kolmen peräkkäisen kuukautiskierron poisjäämistä. (Van der Ster 2005, 319.) Syömishäiriöiden esiintyvyys on samansuuntaista kaikissa länsimaissa. On arvioitu, että suomalaisista naisista 2% sairastaa elinaikanaan anoreksiaa ja 2% bulimiaa. Miehillä näitä sairauksia on pidetty noin kymmenen kertaa harvinaisempina. Tutkimukset viittaavat siihen, että anoreksia ja bulimia yleistyivät selvästi länsimaissa 1900-luvun jälkipuoliskolla. On epävarmaa

9 7 johtuuko yleistyminen vain sairauden paremmasta tunnistamisesta vai todellisesta syömishäiriöiden kasvusta esimerkiksi viime vuosikymmenet laihuutta ihannoivan muodin vuoksi. (Keski-Rahkonen ym. 2008, ) Hyvä itsetunto, oma-aloitteisuus ja varhaisen vuorovaikutuksen luoma turvallisuuden tunne ovat keskeisiä asioita, joiden on ajateltu suojaavan syömishäiriöiltä. Terveen itsetunnon pohjalla on kokemus omasta ihanuudesta ja hyvyydestä. Tämä kokemus ja hyvän itsetunnon perusta luodaan lapsuudessa, mutta niiden rakentaminen on mahdollista myös myöhemmin. (Hällström 2009, ) Syömishäiriöiden syyt eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä. Hoikkuuden ihannointi yleistyi länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen. Populaarikulttuuri alkoi ihannoida poikkeavan pitkiä ja hoikkia ihmisyksilöitä. Hoikkuuden ja nuorekkuuden ajateltiin kertovan terveydestä, elinvoimasta, itsekurista ja moraalisesta ylemmyydestä. Länsimaisen kulttuurin ja median on antropologisissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä syömisoireilun puhkeamiseen. Merkittävällä osalla syömishäiriöön sairastuneista ei ole kuitenkaan yhtä selkeästi osoitettavissa olevaa syytä syömishäiriöön sairastumiselle. (Keski-Rahkonen ym. 2008, ) Itseäni hämmästyttää erityisesti syömishäiriöön sairastuneiden tyttöjen nuori ikä. On hankala kuvitella miten 11-vuotias tyttö voisi kokea median aikaansaaman naiskuvan uhaksi itselleen, sillä tuonikäiset ihmiset kuluttavat käsittääkseni erilaisia mediatuotteita kuin aikuiset. Media ei luonnollisestikaan ole ainut sairauden aiheuttaja. Artikkelissaan Anarkiasta anoreksiaan (2006, 127) Päivi Lappalainen kuvaa lastenkirjallisuudessa kuvattua lasten ahmimista ja ylenpalttista ruokailua kapinana aikuisten maailman sääntöjä vastaan. Ruokailun kontrollointi voi siis näyttäytyä omaan itseensä kohdistuvan protestoinnin sijaan myös ulkomaailmaan kohdistuvana protestointina. Tähän viittaa myös se, että jo 1800-luvulla ruoasta kieltäytyminen mahdollisti porvarillisen perheen tytölle hienovaraisen keinon vastustaa perhettä ja sen vaatimuksia muutoin kuin sanallisesti (Mäkelä ym. 2003, 47). Syömishäiriöstä parantuminen on vaikeaa eikä parantumiselle ole edes tarkkoja kriteereitä. Normaalipainon saavuttamisen jälkeen sairastumisen syyt saattavat olla edelleen epäselviä.

10 8 Sairastunut saattaa jopa pelätä parantumista, sillä sairaudesta on tullut osa elämäntyyliä. (Van der Ster 2005, ) Näyttää siltä, että normaalipainon tavoittelu saa aikaan tilan, jota Peggy Claude-Pierre nimittää kirjassaan numeropeliksi: sairastunut saattaa pakotettuna saavuttaa tavoitellun numeron, normaalipainonsa, jotta hän pääsisi kotiin sairaalasta. Potilas laihtuu kuitenkin kotiin päästyään pian uudelleen. (Claude-Pierre 1997, 164.) Marianne Käcko kuvaa kirjassaan Tapa minut, äiti! samanlaista tilannetta: tytär suostuu nurkkaan ahdistettuna syömään ja saavuttaa tavoitellun painon päästäkseen kotiin, mutta lopettaa pian syömisen uudestaan. Toisaalta juuri painon saaminen normaalille tasolle parantaa myös mieltä. Kehonkuvan vääristymisen yhtenä syynä pidetään aivoissa tapahtuvaa aminohappojen virheellistä kytkentää, joka puolestaan johtuu ravinnon puutteesta (Van der Ster 2005, 34). Syömishäiriöiden hoidossa suositaan kokonaisvaltaista hoitoa, jossa ovat tavoitteena potilaan syömiskäyttäytymisen ja painon normalisoituminen, fyysisten vaurioiden korjaantuminen ja psyykkisten oireiden lievittyminen. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on eduksi, että potilasta hoidetaan moniammatillisesti. (Keski-Rahkonen ym. 2008, 42.) Tarkastelen seuraavaksi taideterapian tarjoamia mahdollisuuksia syömishäiriön psyykkisen hoidon tukemiseksi. 5. Taideterapia syömishäiriöiden hoidon tukena Älä koskaan maalaa elämääsi mustavalkoiseksi, käytä aina kauniita värejä. (Hällström 2009, 165.) Lotta Hällström kertoo kirjoittaneensa yllä olevan ohjeen tyttärensä kirjaan. Hänen mielestään täydellisyydentavoittelijoiden julma maailma on mustavalkoinen. Siinä maailmassa kaikki on joko hyvää tai pahaa, välimuotoja ei ole. Suomessa käytetyimmät taideterapiamuodot ovat kirjallisuusterapia, kuvataideterapia ja musiikkiterapia. Nykyaikaisen kirjallisuusterapian juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa sitä käytettiin hoitomuotona mielenterveydellisissä ongelmissa jo 1800-luvun alussa. Tyypillisimmät käyttöalueet ovat kliininen työ (terveydenhuolto ja mielenterveystyö), kuntoutus (lapset,

11 9 addiktioiden hoito ja -ehkäisy), itsehoito sekä ennalta ehkäisevä mielenterveystyö. On todettu, että tarinan kuuleminen tai lukeminen vaikuttaa aivojen toimintaan ja tunteiden fysiologiaan keskushermoston limbisen systeemin kautta. (Mäki ym. 2008, ) Taideterapian käytöstä syömishäiriöiden hoidossa on laadullisia tutkimuksia, tieteellisiä artikkeleita ja tapauskertomuksia. Julkaisuissa painotetaan taidetyöskentelyn mahdollistamaa tunteiden ilmaisua sekä konfliktien ja ristiriitojen konkretisointia. Tämä edesauttaa tunteiden käsittelemistä hallitusti. Anoreksiaa sairastavilla tyypillisiä taideterapiassa ilmeneviä ristiriitoja ovat intensiivinen työskentely ja halu tuhota työ, voimakas sanallistamisen vastustus, viehtymys taidemateriaaleihin, tarve täydelliseen kontrolliin sekä hallinnan menettämisen pelko. Taideterapian etuna syömishäiriöiden hoidossa on huomion kiinnittyminen syntyvään teokseen. Potilas ei tällöin koe terapiaa liian tunkeilevana ja hän voi säilyttää täydellisen päätäntävallan syntyviin teoksiin. Terapeutin tuleekin antaa potilaalle riittävästi aikaa tutustua itse omiin töihinsä.(http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00162&p_teos=on n&p_osio=&p_selaus=) Syömishäiriöitä käsittelevästä kirjallisuudesta tulee esille, kuinka potilaat eivät aluksi halua myöntää olevansa sairaita. Lisäksi potilaat kokevat usein sekä fyysisen että psyykkisen hoidon vaikeina ja tunkeilevina, mikä johtaa siihen, että potilas ei esimerkiksi halua avautua terapeutilleen. Oikein valittu taideterapia voisi näin ollen tukea sairauden hoitoa jo sairastumisen alkuvaiheessa. Jos potilas on kiinnostunut kirjallisuudesta tai kuvataiteesta voidaan terapiamuoto valita sen mukaisesti. Näin terapiasta voi tulla helpommin lähestyttävää. Nähdäkseni mikään terapiamuoto ei onnistu ilman potilaan antamaa panosta. Toisaalta taideterapiat voivat sopia myös sairauden loppuvaiheeseen, jolloin potilas on jo paremmissa voimissa. Missään tilanteessa se ei kuitenkaan mielestäni korvaa muita hoitomuotoja vaan voi toimia niiden erinomaisena tukena. Kuvataideterapia voi toimia vääristyneen kehonkuvan hoidon tukena. Lisäksi uskon sen auttavan riittämättömyyden tunteen hallinnassa, sillä kuvataideterapiassa kuvantekoprosessi muuttaa ihmisen kokemusta itsestään. Se herättää eloon tunteet ja muistot eletystä elämästä ja antaa

12 10 mahdollisuudet käsitellä ja ymmärtää niitä. Maalattuina ja käsiteltyinä mielensisäiset kuvat menettävät voimaansa ja uudenlaisten kuvien syntyminen mahdollistuu. (Girard ym. 2008, 152.) Tutkittuani syömishäiriöihin liittyvää kirjallisuutta minulle on syntynyt käsitys, että syömishäiriöön sairastuneet pitävät usein päiväkirjaa. He listaavat päiväkirjaan syömisiään ja purkavat huonoa oloaan yksityisen kirjansa sivuille. Kirjoittaminen onkin hyvin tehokas tapa jäsentää tilanteita (Reinilä 2010, 34). Sairastuneille näyttää olevan ominaista, että he eivät ainakaan aluksi tunne itseään sairaaksi, eivät halua myöntää sairauttaan, kieltäytyvät siksi hoidosta ja haluavat säilyttää täydellisen hallinnan tunteen itseensä. Uskon, että tästä johtuen potilaalle tutun kirjoittamisen voisi yrittää kääntää hoitomuodoksi myös syömishäiriöitä hoidettaessa. Terapeuttinen kirjoittaminen on yhteydessä oivallukseen, itsereflektioon, optimismiin sekä hallinnan tunteeseen ja itsearvostukseen. On myös voitu osoittaa, että terapeuttinen kirjoittaminen edistää myönteisten selviytymiskeinojen kehittymistä (Reinilä 2010, 35). 6. Päätelmät Suhtautuminen ruokaan on nyky-yhteiskunnassa ja mediassa hyvin tunnelatautunutta. Ruoan merkitys on muuttunut pelkästä ravinnosta yhteisöllisyyden tuottajaksi ja identiteetin rakennusaineeksi. Lisäksi ruoka on osa jokapäiväistä mediaa. Suhtautuminen ruokaan on jopa niin voimakasta, että se on saanut uskonnollisia piirteitä. Ihminen rakentaa omakuvaansa peilaamalla itseään muihin ja ihannekehon malli on kulttuurisidonnainen. Nykypäivän tehokkuusvaatimukset, elämän kiihkeä tempo ja informaatiotulva voivat aikaansaada hallinnan tunteen menettämistä, mikä kannustaa nopeasti tulosta tuottavien ja helppojen ruokavalioiden jatkuvaan kokeilemiseen. Ruumiinkuva on vahvasti yksilön identiteettiin liittyvä asia. Sekä ruumiinkuva, että identiteetti tulisi kuitenkin nähdä prosesseina, jotka muuttuvat elämän eri vaiheissa. Valitettavasti myös syömishäiriöstä voi tulla ihmisen identiteettiin kuuluva tekijä: sairastunut ja kotiin päässyt potilas sairastuu usein uudelleen, sillä identiteetti ei muutu hetkessä. Syömishäiriön puhkeamisen syyt ovat yksilöllisiä ja myös hoidon tulee olla yksilöllistä. Erilaiset taideterapiat voivat tarjota hyvän mahdollisuuden tehdä terapiasta helpommin lähestyttävää ja

13 11 kasvattaa työskentelymotivaatiota niillä potilailla, jotka eivät pysty tekemään paranemiseen vaadittavaa työtä muilla tavoin. Syömishäiriöön sairastunut ihminen ei useinkaan pidä itseään sairauden alkuvaiheessa edes sairaana. Tästä johtuen taideterapia voi tarjota syömishäiriöiden hoidossa ainoan hoitomuodon, johon potilas saadaan antamaan oma panoksensa. Mikään terapia ei onnistu ilman potilaan yhteistyötä. Taideterapiat voivat näin ollen toimia hyvänä tukena syömishäiriöiden hoidossa.

14 12 7. Lähdeluettelo Claude-Pierre, Peggy 1997: Syömishäiriöiden salainen kieli. Miten ymmärtää ja hoitaa anoreksiaa ja bulimiaa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Girard, Liisa; Ihanus, Juhani; Laine, Riitta; Ropponen, Mari 2008: Suhteessa kuvaan. Kuvataideterapian teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Kuvataideterapian työhuonekunta Artteli. Hällström, Lotta 2009: Painajainen puntarilla. Syömishäiriöt ja niiden ehkäisy. Helsinki: Minerva Kustannus Oy. Keski-Rahkonen, Anna; Charpentier, Pia; Viljanen, Riikka 2008: Olen juuri syönyt. Läheiselläni on syömishäiriö. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Kinnunen, Taina 2008: Lihaan leikattu kauneus. Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset. Helsinki: Helsinki University Press. Käcko, Marianne 2008: Tapa minut äiti! Helsinki: Teos & Söderströms. Lappalainen, Päivi 2006: Anarkiasta anoreksiaan. Ruoan merkityksestä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Teoksessa Kainulainen, Siru; Parente-Capkova Viola (toim.): Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Turun yliopisto. Mäkelä, Johanna; Palojoki, Päivi; Sillanpää, Merja 2003: Ruisleivästä pestoon. Näkökulmia muuttuvaan ruokakulttuuriin. Porvoo: WSOY. Mäki, Silja; Linnainmaa, Terhikki 2008: Hoivasanat. Opas kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Puuronen, Anne 2006: Heteronaisen tuotantokatkos. Teoksessa Kinnunen, Taina; Puuronen, Anne (toim.): Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus. Reinilä, Eeva 2010: Kirjoituksia itselle. Terapeuttinen päiväkirjaprosessi. Helsinki: Kirja kerrallaan. Rossi, Leena-Maija 2007: Kyllin hyviä mainosruumiiksi? Hyväksytyn vartalon rajojen venytystä televisiomainonnassa. Teoksessa Kyrölä, Katariina; Harjunen, Hannele (toim.): Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: Like. Siikala, Anna-Leena 1985: Kansanusko. Teoksessa Suomen historia 3. Helsinki: Weilin & Göös. Van der Ster, Gisela 2005: Lupa syödä. Opas syömishäiriöiden hoitoon. Helsinki: Edita Publishing Oy.

15 13 Internet-lähteet Taloussanomat (2011) Läski ja lyhyt saavat huonompaa palkkaa. (haettu ) Syömishäiriöliitto. Mitä syömishäiriöt ovat? (haettu ) (haettu ) =&p_selaus= (haettu )

Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä

Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä Kun ystävä sairastaa syömishäiriötä Laadullinen kyselytutkimus tyttöjen kokemuksista ystävänsä syömishäiriöstä Pro gradu - tutkielma Lea Koskela Henna-Riikka Viitala Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖT. mistä on kyse? Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille

SYÖMISHÄIRIÖT. mistä on kyse? Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille SYÖMISHÄIRIÖT mistä on kyse? Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille Oppaan tilaukset: Syömishäiriöliitto-SYLI ry puh. 02 251 9716 info@syomishairioliitto.fi www.syomishairioliitto.fi

Lisätiedot

Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa

Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2009, 6, (2), 181-212. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Ambivalenssi anoreksiaa sairastavan nuoren kognitiivisessa psykoterapiassa Dimitroff Sirja & Eroma

Lisätiedot

ANOREKSIASTA KUNTOUTUMINEN- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA YKSITYISESTÄ HOIDOSTA

ANOREKSIASTA KUNTOUTUMINEN- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA YKSITYISESTÄ HOIDOSTA ANOREKSIASTA KUNTOUTUMINEN- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA YKSITYISESTÄ HOIDOSTA Elina Löytynoja PRO GRADU Lapin Yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Esa Poikela Syksy 2014 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Kansankynttilä vai ihan vaan ihminen? Ulkonäkökeskeisen kulttuurin luomat vaatimukset luokanopettajan työssä

Kansankynttilä vai ihan vaan ihminen? Ulkonäkökeskeisen kulttuurin luomat vaatimukset luokanopettajan työssä Kansankynttilä vai ihan vaan ihminen? Ulkonäkökeskeisen kulttuurin luomat vaatimukset luokanopettajan työssä Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Miia Kumpurinne 0122069 Luokanopettajakoulutus Professori

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Miehisyys puntarissa. Haastattelututkimus miesten painonhallinnasta

TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Miehisyys puntarissa. Haastattelututkimus miesten painonhallinnasta TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Miehisyys puntarissa Haastattelututkimus miesten painonhallinnasta Vera Raivola Pro gradu -tutkielma Sosiologia Helmikuu 2011 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitoyössä -opas

Lisätiedot

Naisen velvollisuus on olla solakka.

Naisen velvollisuus on olla solakka. Naisen velvollisuus on olla solakka. 1950 1960-lukujen kauneusihanne aikakauslehdessä. Katja Johanna Heiskanen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Talous- ja sosiaalihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Bulimiaa sairastavien nuorten kokemuksia opiskeluterveydenhuollon palveluista

Bulimiaa sairastavien nuorten kokemuksia opiskeluterveydenhuollon palveluista OPINNÄYTETYÖ Meeri Keränen 2009 Bulimiaa sairastavien nuorten kokemuksia opiskeluterveydenhuollon palveluista Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Lotta Levälä Katja Näätänen "IHAN ALUKSI EN EDES YMMÄRTÄNYT, ETTÄ KYSE OLI SAIRAUDESTA EIKÄ TYTTÄREN ITSEPÄISYYDESTÄ" Omaisten saama tieto

Lisätiedot

Anoreksiasta paraneminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Anoreksiasta paraneminen ja siihen vaikuttavat tekijät Anoreksiasta paraneminen ja siihen vaikuttavat tekijät Eveliina Tahvanainen ja Siniriikka Ventelä Psykologian tutkielma Savonlinnan Lyseon lukio koulu 19.11.2009 Ohjaaja: Kari Tukiainen Tiivistelmä Anoreksiasta

Lisätiedot

Syömishäiriöt ja paranemisen ongelma tulkintoja internetin keskustelupalstalta

Syömishäiriöt ja paranemisen ongelma tulkintoja internetin keskustelupalstalta Syömishäiriöt ja paranemisen ongelma tulkintoja internetin keskustelupalstalta Tiina Valkendorff: VTM, tutkija, yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto tiina.valkendorff@helsinki.fi Janus vol.

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Pauliina Heikkinen ANOREKSIAA SAIRASTAVIEN KOKEMUKSIA SAAMASTAAN HOIDOSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Pauliina Heikkinen ANOREKSIAA SAIRASTAVIEN KOKEMUKSIA SAAMASTAAN HOIDOSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Pauliina Heikkinen ANOREKSIAA SAIRASTAVIEN KOKEMUKSIA SAAMASTAAN HOIDOSTA Opinnäytetyö Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2008 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kilot kuriin vedellä ja näkkileivällä 9. luokkalaisten tyttöjen käsityksiä ja kokemuksia laihduttamisesta ja painonhallinnasta

Kilot kuriin vedellä ja näkkileivällä 9. luokkalaisten tyttöjen käsityksiä ja kokemuksia laihduttamisesta ja painonhallinnasta Kilot kuriin vedellä ja näkkileivällä 9. luokkalaisten tyttöjen käsityksiä ja kokemuksia laihduttamisesta ja painonhallinnasta Hotti-Heikkinen Sirkku Sekki Sanna Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit

MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista. Kujanpää Maarit MIKÄ 12-VUOTIAAN MIELTÄ PAINAA? Tutkimus kuudesluokkalaisten huolenaiheista ja niiden käsittelytavoista Kujanpää Maarit Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajien aikuiskoulutus Chydenius-Instituutti

Lisätiedot

Johanna Pisilä & Pauliina Rukkinen 7. LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ELÄMÄNTAPAKARTOITUS. Kyselytutkimus Oulaisten ja Ylivieskan yläkouluilla

Johanna Pisilä & Pauliina Rukkinen 7. LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ELÄMÄNTAPAKARTOITUS. Kyselytutkimus Oulaisten ja Ylivieskan yläkouluilla Johanna Pisilä & Pauliina Rukkinen 7. LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ELÄMÄNTAPAKARTOITUS Kyselytutkimus Oulaisten ja Ylivieskan yläkouluilla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala Lokakuu

Lisätiedot

Petra Kynnäs Tiina Taavitsainen

Petra Kynnäs Tiina Taavitsainen KARTOITUS HÄIRIINTYNEEN SYÖMISEN YLEISYY- DESTÄ JA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISESTA NUORTEN AIKUISTEN KESKUUDESSA Petra Kynnäs Tiina Taavitsainen Opinnäytetyö Helmikuu 2011 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-,

Lisätiedot

AZ EVÉSZAVAROK MINT IRODALMI TÉMA

AZ EVÉSZAVAROK MINT IRODALMI TÉMA Eötvös Loránd yliopisto, Humanistinen tiedekunta Kirjallisuustieteiden tohtorikoulu Uralilaisten kansojen kansanperinteet ja kirjallisuudet tohtoriohjelma AZ EVÉSZAVAROK MINT IRODALMI TÉMA A KORTÁRS FINN

Lisätiedot

Keinoja nuorten terveellisten ruokailutottumusten tukemiseksi

Keinoja nuorten terveellisten ruokailutottumusten tukemiseksi Marijn Stok Denise de Ridder Emely de Vet John de Wit TEMPEST-tutkimuskonsortio TYÖPAPERI ruokailutottumusten tukemiseksi Käsikirja TEMPEST-projektista 3 2013 TYÖPAPERI 3/2013 Marijn Stok, Denise de Ridder,

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON

YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON YRITÄTKÖ OKSENTAA? KOULUTERVEYDENHOITAJAN NÄKÖKULMA SYÖMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEEN JA PUHEEKSI OTTOON Taru Suurmaa - Susan Väisänen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Lisätiedot

TYTTÖJEN AJATUKSIA ULKONÄÖSTÄ JA MEDIASTA

TYTTÖJEN AJATUKSIA ULKONÄÖSTÄ JA MEDIASTA TYTTÖJEN AJATUKSIA ULKONÄÖSTÄ JA MEDIASTA Mari Inkinen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2010 TIIVISTELMÄ TYTTÖJEN AJATUKSIA ULKONÄÖSTÄ JA MEDIASTA

Lisätiedot

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005 Tuki- ja neuvontapalvelu 2001 2005 Apua mielenterveysongelmista kärsivien sairaiden omaisille Laatijat Projektivastaava Elisa Huuhtanen Projektityöntekijä Anne Alakiuttu Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ulkonäkö, työelämä, terveys

Ulkonäkö, työelämä, terveys Hanna Toiviainen, Tuula Väänänen, Elina Hemminki (toim.) Ulkonäkö, työelämä, terveys Raportti naistenpäivän seminaarista 8.3.2004 Aiheita 20/2004 ISBN 951-33-1452-9 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot