YHTEISKUNTA LAUTASELLA - RUOKA, NYKYKULTTUURI JA SYÖMISHÄIRIÖT Asklepios: loppuessee 4op Anne Hyyppä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTA LAUTASELLA - RUOKA, NYKYKULTTUURI JA SYÖMISHÄIRIÖT Asklepios: loppuessee 4op Anne Hyyppä 505495"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTA LAUTASELLA - RUOKA, NYKYKULTTUURI JA SYÖMISHÄIRIÖT Asklepios: loppuessee 4op Anne Hyyppä (

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Ruoka länsimaisessa nykykulttuurissa 1 3. Olet mitä syöt ruumiinkuvan muodostuminen ja identiteettiprosessi 4 4. Syömishäiriöt ja niiden syyt 6 5. Taideterapia syömishäiriöiden hoidon tukena 8 6. Päätelmät Lähdeluettelo 12

3 1 Emme syö elääksemme vaan elämme syödäksemme (sisilialainen sananlasku) 1. Johdanto Vaikka yllä oleva sananlasku saa italialaisen ravintolan ruokalistaan painettuna odotukset kasvamaan ja hymyn nousemaan huulille, voi se toisessa kontekstissa herättää myös huolta. Länsimaisen ihmisen suhtautuminen ruokaan on tänä päivänä kaukana pelkästä ravinnon tarpeen tyydyttämisestä. Ruoasta on tullut lähes uskontoon verrattava instituutio, joka on osa sosiaalista kanssakäymistä, toimii yhteisöllisyyden luojana erilaisissa ruokavalioihin liittyvissä yhteisöissä, sekä toimii yksilön identiteetin osatekijänä ja vahvistaa omalta osaltaan identiteettiprosessin artikuloitumista kulutuskäyttäytymiseen. Ruoan runsaus ja nyky-yhteiskunnassa esiintyvät vaikeudet tarpeellisen ruoankulutuksen määrässä ovat yhteydessä myös ruumiiseen ja ruumiinkuvaan. Ruumis on teknologisoitunut ja estetisoitunut samalla, kun lihavuus on yhä suurempi ongelma länsimaissa. Ruumiin kauneus liitetään ulkonäkökeskeisessä kulttuurissamme usein terveyteen ja itsekontrolliin. Ruoan muuttuminen ravinnosta kulttuuriseksi ilmiöksi on aikaansaanut myös uusia syömishäiriöitä anoreksian ja bulimian rinnalle. Tarkastelen tässä esseessä ensin median, nykykulttuurin ja länsimaisen yhteiskunnan suhteutumista ruokaan. Pohdin myös median käyttäjän asemaa ruokakulttuuria koskevien mediatuotteiden ristiaallokossa. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään ruumiinkuvan muotoutumista ja sen yhteyttä identiteettiprosessiin ja syömishäiriöihin. Tarkastelen myös syömishäiriöitä ja niiden hoitoa. Lopuksi käsittelen erilaisten taideterapiamuotojen mahdollisuuksia syömishäiriöiden hoidossa. 2. Ruoka länsimaisessa nykykulttuurissa Ruoasta on tullut länsimaisessa nykykulttuurissa lähes uskontoon rinnastettava ilmiö. Ruoka esiintyy kaikkialla: televisio on täynnä ruokaa koskevia ohjelmia, lähes jokaisessa lehdessä käsitellään ruokaa, ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen rakentuu yhä useammin ruoan ympärille ja ruokaa käytetään myös oman identiteetin rakenneaineena. Ruoka aiheuttaa helposti jonkinasteista huolta lähes kaikissa tapauksissa. Miksi en välitä ruoastani? Miksi välitän

4 2 ruoastani liikaa? Miksi en osaa laittaa ruokaa? Miksi en ehdi laittaa ruokaa, vaikka osaisin? Miksi syön väärin ja nautin liikaa ruoastani? Miksi syön koko ajan oikein, enkö osaa nauttia ja heittäytyä? Ihmisen tulee nykykulttuurissa olla nopea ja tehokas ja näitä samoja arvoja halutaan myös ruokavalioilta. Pitkää sitoutumista ja hitaita (vaikka pysyviäkin) tuloksia vaativat ruokavaliot halutaan mielellään korvata nopeutta ja helppoutta lupaavilla dieeteillä. Samanaikaisesti tietoa on ulottuvillamme enemmän kuin koskaan. Elämän nopea tempo, tehokkuusvaatimukset ja saatavilla olevan tiedon runsaus ovat luoneet ihanteelliset olosuhteet erilaisten ihmedieettien synnylle. Tänä päivänä on erittäin vaikea avata lehteä, jossa ei puhuttaisi ruoasta, sen terveellisyydestä, uudesta dieetistä tai nopeista laihdutuskeinoista. Samanaikaisesti ruokaan keskittymättömätkin mediatuotteet tuovat mieleen ruoan. Erityisesti naistenlehdet saavat lähes kannesta kanteen lukijan pohtimaan ruokaa; muotikuvat saavat ihastelemaan mallin kaunista ja hoikkaa vartaloa, ihonhoitovinkit saavat pohtimaan ruokavalintojen aikaansaamaa ihon heleyttä, entä miten nukut paremmin (ja valitset ruokasi ja ruokarytmisi sen mukaisesti), miten nostat kuntoasi (ja millä ravinnolla) ja miten takaat rentouttavan ja hyvän perhe-elämän (yhteinen ja terveellinen illallishetki on edelleen hyvä vaihtoehto). Alusta alkaen itse tehtyä ateriaa voidaankin pitää nykyisin äidin ja isän konkreettisena rakkaudenosoituksena perheelleen (Mäkelä ym. 2003, 53). Televisiosarjojen ja elokuvien henkilöhahmot vievät niin ikään ajatuksemme ruokaan. Tukevan henkilöhahmon representaatio on hauska ja letkeä, mutta tarinan keskeinen ja hoikka henkilöhahmo elää usein romantiikan ja menestyksen täyttämää elämää. Tukeva ihminen saattaa reaalielämässäkin kokea syrjintää jopa työmarkkinoilla. Tukevan ihmisen on vaikeampi saada työtä ja sen saatuaankin hänen palkkansa on hoikkaa työntekijää huonompi. ( Ruokaan liittyvät varoitukset ja huolet eivät ole pelkästään nykyajan ilmiö. Suomalaiset ovat ennenkin hotkineet pikaruokia ja esimerkiksi 1900-luvun alussa tehtaantyttöjä varoiteltiin korvaamasta kaikkia aterioitaan kahvinjuonnilla. Ruokakulttuuri on elävää perinnettä ja myös

5 3 arvostuksen kohteet muuttuvat luvulla rasvatonta maitoa pidettiin halveksuttavana kurrina, nykyään täysmaitoa juova ihminen on harvinaisuus. (Mäkelä ym. 2003, ) Ruoan rinnastaminen uuteen kansanuskoon ei ole uusi ajatus, eikä myöskään itse keksimäni. Ruokakulttuuri sisältää kansanuskonnolle tyypillisiä kysymyksenasetteluja: miten elät pidempään ja pysyt terveenä? Kansanusko voidaan määritellä kirjoitettuun perinteeseen nojaavien korkeauskontojen rinnalla eläväksi uskonnoksi, joka sisältää epäyhtenäisiä oppijärjestelmiä ja ristiriitaisia uskomuksia, ja säilyy suulliseen perinteeseen nojaavien käyttäytymistapojen varassa (Siikala 1985, 303). Ruokaan liittyvien oppijärjestelmien hajanaisuus on kaikkien nähtävissä esimerkiksi karppauksen ja muiden ruokavaliouskomusten muodossa. Omasta suuntauksesta voidaan käydä hyvinkin kiivasta keskustelua omassa yhteisössä, joka on kasvokkain tapahtuvasta kokoontumisesta siirtynyt nettiyhteisöihin. Itse näen joka sunnuntaisten kokkiohjelmien rinnastettavuuden tietäjiin, joiden opit esitetään ironisesti pyhäpäivän viihteenä. Ruoasta on tullut vahvasti myös identiteetin rakentamisen väline. Halutun ruokavalion noudattaminen vahvistaa omaa identiteettiä ja lisää yksilön hallinnan tunnetta itseensä. Lisäksi sillä voidaan tuoda esiin omaa persoonallisuutta myös muiden nähtäväksi, sillä ruokailu on usein sosiaalinen tapahtuma. Ihmiset määrittelevätkin itseään ja muita ihmisiä sen mukaan, mitä syödään ja mitä ei syödä. On kuitenkin muistettava, että kaikilla yhteiskunnan sosiaaliryhmillä tai yksilöillä ei ole samanlaisia kulttuurisia tai taloudellisia mahdollisuuksia tehdä ruokavalintoja oman identiteettinsä jatkeeksi. Joskus on syötävä enemmänkin ravintoa kuin ruokaa. (Mäkelä ym. 2003, ) Oikeisiin ruokavalintoihin tähtäävä ravitsemusvalistus on vaikeuksissa. Claude Fischlerin mukaan modernin ihmisen ruokavalinnoista on tullut ongelma, sillä enää ei ole olemassa selviä ohjeita siitä, mitä ja miten pitäisi syödä (Mäkelä ym. 2003, 39). Olen eri mieltä. Nähdäkseni lähes kaikki tietävät miten tulisi syödä, mikä on terveellistä ja mikä ei. Olen tätä mieltä erilaisten dieettisuuntausten runsaudesta huolimatta. Vaikka yksi dieetti korostaakin hiilihydraattien kulutuksen laskemista ja toinen rasvan kulutuksen laskemista, suurin osa ihmisistä kuitenkin tietää, että esimerkiksi valtava rasvan käyttö ei voi olla hyväksi. Kysymys ei siten ole

6 4 tietämättömyydestä vaan mukavuudenhalusta, oman identiteetin rakentamisesta, nopeiden tulosten halusta nopeassa yhteiskunnassa, sekä luonnollisesti myös kiinnostuksesta ruokaan. Tieto ei kuitenkaan takaa oikeiden valintojen tekemistä. Perinteinen ravitsemus- ja elintarviketutkimus nojaa vahvasti luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksen kohteena ovat luonnontieteellisin menetelmin todennettavissa olevat asiat. Tämä ei kuitenkaan ole tuottanut keinoja muuttaa yksilön ruokailutottumuksia terveyttä edistävään suuntaan. (Mäkelä ym. 2003, 110.) Tässä näkyy ruoan uudenlainen merkitys yksilölle. Ruoka ei ole nyky-yhteiskunnassa vain ravitsemuksellinen käsite. Ravitsemusvalistus on luonnontieteelliseen tutkimusperinteeseen nojatessaan jättänyt ruoan kulttuuriset merkitykset liian vähälle huomiolle. Ruoka on tunnelatautunut käsite, jolta yksilö odottaa muutakin kuin ravitsemuksellista ulottuvuutta. Ihmisen ruokavalio nähdään tänä päivänä asiana, joka kertoo jotakin ihmisestä ja määrittää hänen identiteettiään sekä yksilöllisesti, että yhteisöllisesti. 3. Olet mitä syöt ruumiinkuvan muodostuminen ja identiteettiprosessi Ruumiinkuva muotoutuu biologisesti, psykologisesti ja sosiokulttuurisesti. Yksilön ruumiinkuva perustuu aina sekä havaitsemiseen että asennoitumiseen, ja nämä kaksi ovat riippuvaisia toisistaan. Ihminen ei koskaan katso ruumiinkuvaansa peilistä objektiivisesti ja yksin, vaan yhteisö katsoo kuvaa hänen takaansa. Ruumiinkuvaa sääteleekin aina jonkinlainen ruumiin kulttuurinen muoto-oppi eli morfologia. (Kinnunen 2008, ) Ruumiinkuva muotoutuu siten sekä yksilöllisesti, että yhteisöllisesti. Ruumiin rajojen vartiointi visuaalisessa kulttuurissa on aikamme keskeinen ilmiö. Mainonta on yksi näitä rajoja tarkimmin vartioivista kulttuurin alueista. Mainonnassa hoikkuus määrittää itsestään selvästi ihanneruumiin rajoja. Sen lisäksi, että mainonta kannustaa kuluttajia ostamaan jonkin tuotteen, se myös kannustaa omaksumaan tietyn ruumiillisuusihanteen. (Rossi 2007, )

7 5 Kulttuurin merkitys ruumiinkuvan muodostumiselle tulee ymmärretyksi vasta, kun tarkastellaan prosessin kaksisuuntaista liikettä yksilön ja yhteisön välillä. Kulttuurimme on vahvasti ulkonäkökeskeinen ja ulkonäön merkitys on jatkuvassa kasvussa. Ilmiö ei myöskään koske enää pelkästään naisia, sillä myös miesten ruumisrepresentaatiot ovat muuttuneet. Maskuliinisen ihanneruumiin esiintyminen mediassa on aiheuttanut ulkonäköpaineita myös miehille. Tästä huolimatta naiset näyttävät suhtautuvan ruumiiseensa yhä miehiä kriittisemmin naiset käyttävät miehiä enemmän esimerkiksi esteettistä kauneuskirurgiaa. Anne Puuronen (2006, 239) toteaakin, että oikeanlaista naiseuden mallia tuottaa myös lisääntynyt erotisointi. Monelle nousee huoli oikeanlaisen naisruumiin mittojen täyttymisestä. Sukupuolisuuden voi nähdä suhteena, jolloin se tulee ymmärtää kuulumisena johonkin joukkoon, kuten naisiin tai naisennäköisyyteen. Sukupuoli voikin representoitua sekä yksilöllisenä ruumiinkuvana, että kuulumissuhteena yhteiskunnalliseen joukkoon. Yksilön ruumiskokemuksen voidaan ajatella muodostuvan elettyjen kokemusten, instituutioiden ja diskurssien yhteisvaikutuksessa. Ruumiin mahdollisuuksia ja rajoja eli sen totuutta säätelevät erilaiset kulttuuriset diskurssit. Diskurssit taas muodostuvat erilaisten instituutioiden sisällä ja ympärillä. (Kinnunen 2008, ) Vailla modernia mediaa olevat kulttuurit ovat tyypillisesti kontrolloineet ruumiita suoraan erilaisilla yhteisöllisillä riiteillä ja säädöksillä. Modernisoituneissa yhteisöissä kontrolli on ulkoistettu medialle, joka tuottaa ruumisrepresentaatioita ja joita yksilö omalla toiminnallaan joko vahvistaa tai joita vastaan se kapinoi. (Kinnunen 2008, 47.) Ruumiin kauneuden ihannointi ja estetisoituminen on tehnyt ruumiista taidetta. Kaunista ruumista katsoo toki mielellään. Ruumiin käsittäminen taiteena voisi kuitenkin laajentaa ruumiin tarkkailua pelkkänä kuvana pitämisen lisäksi myös tapahtumallisuuteen. Ruumis on prosessi ja yhtälailla myös ruumiinkuva on prosessi. Ruumista voi tutkia eri näkökulmista aivan kuten tekstiäkin. Kun yksilö katsoo ruumiinkuvaansa, hänellä on kuitenkin taipumusta pilkkoa ruumiinsa osiin ikään kuin perspektiiviverkon avulla. Yksilö voi nähdä jonkin ruumiinosansa täysin kulttuurisesti muotoutuneen ruumiin muoto-opin vastaisena. Yksilö ei usein pysty nimeämään tämän ajatuksen yksiselitteistä syytä, eivätkä toiset ihmiset välttämättä näe ruumiissa merkittävää ruumiin muoto-opillista poikkeamaa. Omaa ruumiinkuvaa tulisi tarkastella

8 6 prosessina aivan kuten identiteettiäkin. Molempia käsitteitä leimaa virheellisesti pysyvyyden ihanne, joka ei ole mahdollinen. Yksilön identiteetti muotoutuu elämän eri vaiheissa erilaiseksi, samoin käy ruumiin ja ruumiinkuvan. Hoikkuuden ihannoinnista ja erilaisten ruokavalioiden noudattamisesta on kehittynyt elämäntyyli ja markkinoiden rahasampo. Syömisen jatkuva tarkkailu synnyttää vääristynyttä terveysruokaintoilua, joka täyttää jo syömishäiriön kriteerit. Laihdutushäiriön (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriön (bulimia nervosa) rinnalle on noussut terveellisen ruoan pakkomielle (orthorexia nervosa). (Mäkelä ym. 2003, 47.) Siirryn seuraavaksi käsittelemään syömishäiriöitä ja niiden syitä. 4. Syömishäiriöt ja niiden syyt En pysty enää syömään. Tästä päivästä lähtien en enää syö. (Käcko 2008, 186.) Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia sairauksia. Sairaus ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja muutoksena sairastuneen fyysisessä tilassa. Käyttäytyminen suhteessa ruokaan, painoon ja liikuntaan muuttuu epänormaaliksi. Myös käsitys itsestä ja omasta kehosta on vääristynyt. ( Syömishäiriön diagnostisina kriteereinä voidaan pitää kieltäytymistä vähintään iän ja pituuden mukaisen minimipainon ylläpitämisestä, voimakasta pelkoa lihavaksi tulemisesta alipainosta huolimatta, oman kehon muodon kohtuutonta vaikuttamista siihen, millaiseksi henkilö kokee itsensä, sekä naisella vähintään kolmen peräkkäisen kuukautiskierron poisjäämistä. (Van der Ster 2005, 319.) Syömishäiriöiden esiintyvyys on samansuuntaista kaikissa länsimaissa. On arvioitu, että suomalaisista naisista 2% sairastaa elinaikanaan anoreksiaa ja 2% bulimiaa. Miehillä näitä sairauksia on pidetty noin kymmenen kertaa harvinaisempina. Tutkimukset viittaavat siihen, että anoreksia ja bulimia yleistyivät selvästi länsimaissa 1900-luvun jälkipuoliskolla. On epävarmaa

9 7 johtuuko yleistyminen vain sairauden paremmasta tunnistamisesta vai todellisesta syömishäiriöiden kasvusta esimerkiksi viime vuosikymmenet laihuutta ihannoivan muodin vuoksi. (Keski-Rahkonen ym. 2008, ) Hyvä itsetunto, oma-aloitteisuus ja varhaisen vuorovaikutuksen luoma turvallisuuden tunne ovat keskeisiä asioita, joiden on ajateltu suojaavan syömishäiriöiltä. Terveen itsetunnon pohjalla on kokemus omasta ihanuudesta ja hyvyydestä. Tämä kokemus ja hyvän itsetunnon perusta luodaan lapsuudessa, mutta niiden rakentaminen on mahdollista myös myöhemmin. (Hällström 2009, ) Syömishäiriöiden syyt eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä. Hoikkuuden ihannointi yleistyi länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen. Populaarikulttuuri alkoi ihannoida poikkeavan pitkiä ja hoikkia ihmisyksilöitä. Hoikkuuden ja nuorekkuuden ajateltiin kertovan terveydestä, elinvoimasta, itsekurista ja moraalisesta ylemmyydestä. Länsimaisen kulttuurin ja median on antropologisissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä syömisoireilun puhkeamiseen. Merkittävällä osalla syömishäiriöön sairastuneista ei ole kuitenkaan yhtä selkeästi osoitettavissa olevaa syytä syömishäiriöön sairastumiselle. (Keski-Rahkonen ym. 2008, ) Itseäni hämmästyttää erityisesti syömishäiriöön sairastuneiden tyttöjen nuori ikä. On hankala kuvitella miten 11-vuotias tyttö voisi kokea median aikaansaaman naiskuvan uhaksi itselleen, sillä tuonikäiset ihmiset kuluttavat käsittääkseni erilaisia mediatuotteita kuin aikuiset. Media ei luonnollisestikaan ole ainut sairauden aiheuttaja. Artikkelissaan Anarkiasta anoreksiaan (2006, 127) Päivi Lappalainen kuvaa lastenkirjallisuudessa kuvattua lasten ahmimista ja ylenpalttista ruokailua kapinana aikuisten maailman sääntöjä vastaan. Ruokailun kontrollointi voi siis näyttäytyä omaan itseensä kohdistuvan protestoinnin sijaan myös ulkomaailmaan kohdistuvana protestointina. Tähän viittaa myös se, että jo 1800-luvulla ruoasta kieltäytyminen mahdollisti porvarillisen perheen tytölle hienovaraisen keinon vastustaa perhettä ja sen vaatimuksia muutoin kuin sanallisesti (Mäkelä ym. 2003, 47). Syömishäiriöstä parantuminen on vaikeaa eikä parantumiselle ole edes tarkkoja kriteereitä. Normaalipainon saavuttamisen jälkeen sairastumisen syyt saattavat olla edelleen epäselviä.

10 8 Sairastunut saattaa jopa pelätä parantumista, sillä sairaudesta on tullut osa elämäntyyliä. (Van der Ster 2005, ) Näyttää siltä, että normaalipainon tavoittelu saa aikaan tilan, jota Peggy Claude-Pierre nimittää kirjassaan numeropeliksi: sairastunut saattaa pakotettuna saavuttaa tavoitellun numeron, normaalipainonsa, jotta hän pääsisi kotiin sairaalasta. Potilas laihtuu kuitenkin kotiin päästyään pian uudelleen. (Claude-Pierre 1997, 164.) Marianne Käcko kuvaa kirjassaan Tapa minut, äiti! samanlaista tilannetta: tytär suostuu nurkkaan ahdistettuna syömään ja saavuttaa tavoitellun painon päästäkseen kotiin, mutta lopettaa pian syömisen uudestaan. Toisaalta juuri painon saaminen normaalille tasolle parantaa myös mieltä. Kehonkuvan vääristymisen yhtenä syynä pidetään aivoissa tapahtuvaa aminohappojen virheellistä kytkentää, joka puolestaan johtuu ravinnon puutteesta (Van der Ster 2005, 34). Syömishäiriöiden hoidossa suositaan kokonaisvaltaista hoitoa, jossa ovat tavoitteena potilaan syömiskäyttäytymisen ja painon normalisoituminen, fyysisten vaurioiden korjaantuminen ja psyykkisten oireiden lievittyminen. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on eduksi, että potilasta hoidetaan moniammatillisesti. (Keski-Rahkonen ym. 2008, 42.) Tarkastelen seuraavaksi taideterapian tarjoamia mahdollisuuksia syömishäiriön psyykkisen hoidon tukemiseksi. 5. Taideterapia syömishäiriöiden hoidon tukena Älä koskaan maalaa elämääsi mustavalkoiseksi, käytä aina kauniita värejä. (Hällström 2009, 165.) Lotta Hällström kertoo kirjoittaneensa yllä olevan ohjeen tyttärensä kirjaan. Hänen mielestään täydellisyydentavoittelijoiden julma maailma on mustavalkoinen. Siinä maailmassa kaikki on joko hyvää tai pahaa, välimuotoja ei ole. Suomessa käytetyimmät taideterapiamuodot ovat kirjallisuusterapia, kuvataideterapia ja musiikkiterapia. Nykyaikaisen kirjallisuusterapian juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa sitä käytettiin hoitomuotona mielenterveydellisissä ongelmissa jo 1800-luvun alussa. Tyypillisimmät käyttöalueet ovat kliininen työ (terveydenhuolto ja mielenterveystyö), kuntoutus (lapset,

11 9 addiktioiden hoito ja -ehkäisy), itsehoito sekä ennalta ehkäisevä mielenterveystyö. On todettu, että tarinan kuuleminen tai lukeminen vaikuttaa aivojen toimintaan ja tunteiden fysiologiaan keskushermoston limbisen systeemin kautta. (Mäki ym. 2008, ) Taideterapian käytöstä syömishäiriöiden hoidossa on laadullisia tutkimuksia, tieteellisiä artikkeleita ja tapauskertomuksia. Julkaisuissa painotetaan taidetyöskentelyn mahdollistamaa tunteiden ilmaisua sekä konfliktien ja ristiriitojen konkretisointia. Tämä edesauttaa tunteiden käsittelemistä hallitusti. Anoreksiaa sairastavilla tyypillisiä taideterapiassa ilmeneviä ristiriitoja ovat intensiivinen työskentely ja halu tuhota työ, voimakas sanallistamisen vastustus, viehtymys taidemateriaaleihin, tarve täydelliseen kontrolliin sekä hallinnan menettämisen pelko. Taideterapian etuna syömishäiriöiden hoidossa on huomion kiinnittyminen syntyvään teokseen. Potilas ei tällöin koe terapiaa liian tunkeilevana ja hän voi säilyttää täydellisen päätäntävallan syntyviin teoksiin. Terapeutin tuleekin antaa potilaalle riittävästi aikaa tutustua itse omiin töihinsä.( n&p_osio=&p_selaus=) Syömishäiriöitä käsittelevästä kirjallisuudesta tulee esille, kuinka potilaat eivät aluksi halua myöntää olevansa sairaita. Lisäksi potilaat kokevat usein sekä fyysisen että psyykkisen hoidon vaikeina ja tunkeilevina, mikä johtaa siihen, että potilas ei esimerkiksi halua avautua terapeutilleen. Oikein valittu taideterapia voisi näin ollen tukea sairauden hoitoa jo sairastumisen alkuvaiheessa. Jos potilas on kiinnostunut kirjallisuudesta tai kuvataiteesta voidaan terapiamuoto valita sen mukaisesti. Näin terapiasta voi tulla helpommin lähestyttävää. Nähdäkseni mikään terapiamuoto ei onnistu ilman potilaan antamaa panosta. Toisaalta taideterapiat voivat sopia myös sairauden loppuvaiheeseen, jolloin potilas on jo paremmissa voimissa. Missään tilanteessa se ei kuitenkaan mielestäni korvaa muita hoitomuotoja vaan voi toimia niiden erinomaisena tukena. Kuvataideterapia voi toimia vääristyneen kehonkuvan hoidon tukena. Lisäksi uskon sen auttavan riittämättömyyden tunteen hallinnassa, sillä kuvataideterapiassa kuvantekoprosessi muuttaa ihmisen kokemusta itsestään. Se herättää eloon tunteet ja muistot eletystä elämästä ja antaa

12 10 mahdollisuudet käsitellä ja ymmärtää niitä. Maalattuina ja käsiteltyinä mielensisäiset kuvat menettävät voimaansa ja uudenlaisten kuvien syntyminen mahdollistuu. (Girard ym. 2008, 152.) Tutkittuani syömishäiriöihin liittyvää kirjallisuutta minulle on syntynyt käsitys, että syömishäiriöön sairastuneet pitävät usein päiväkirjaa. He listaavat päiväkirjaan syömisiään ja purkavat huonoa oloaan yksityisen kirjansa sivuille. Kirjoittaminen onkin hyvin tehokas tapa jäsentää tilanteita (Reinilä 2010, 34). Sairastuneille näyttää olevan ominaista, että he eivät ainakaan aluksi tunne itseään sairaaksi, eivät halua myöntää sairauttaan, kieltäytyvät siksi hoidosta ja haluavat säilyttää täydellisen hallinnan tunteen itseensä. Uskon, että tästä johtuen potilaalle tutun kirjoittamisen voisi yrittää kääntää hoitomuodoksi myös syömishäiriöitä hoidettaessa. Terapeuttinen kirjoittaminen on yhteydessä oivallukseen, itsereflektioon, optimismiin sekä hallinnan tunteeseen ja itsearvostukseen. On myös voitu osoittaa, että terapeuttinen kirjoittaminen edistää myönteisten selviytymiskeinojen kehittymistä (Reinilä 2010, 35). 6. Päätelmät Suhtautuminen ruokaan on nyky-yhteiskunnassa ja mediassa hyvin tunnelatautunutta. Ruoan merkitys on muuttunut pelkästä ravinnosta yhteisöllisyyden tuottajaksi ja identiteetin rakennusaineeksi. Lisäksi ruoka on osa jokapäiväistä mediaa. Suhtautuminen ruokaan on jopa niin voimakasta, että se on saanut uskonnollisia piirteitä. Ihminen rakentaa omakuvaansa peilaamalla itseään muihin ja ihannekehon malli on kulttuurisidonnainen. Nykypäivän tehokkuusvaatimukset, elämän kiihkeä tempo ja informaatiotulva voivat aikaansaada hallinnan tunteen menettämistä, mikä kannustaa nopeasti tulosta tuottavien ja helppojen ruokavalioiden jatkuvaan kokeilemiseen. Ruumiinkuva on vahvasti yksilön identiteettiin liittyvä asia. Sekä ruumiinkuva, että identiteetti tulisi kuitenkin nähdä prosesseina, jotka muuttuvat elämän eri vaiheissa. Valitettavasti myös syömishäiriöstä voi tulla ihmisen identiteettiin kuuluva tekijä: sairastunut ja kotiin päässyt potilas sairastuu usein uudelleen, sillä identiteetti ei muutu hetkessä. Syömishäiriön puhkeamisen syyt ovat yksilöllisiä ja myös hoidon tulee olla yksilöllistä. Erilaiset taideterapiat voivat tarjota hyvän mahdollisuuden tehdä terapiasta helpommin lähestyttävää ja

13 11 kasvattaa työskentelymotivaatiota niillä potilailla, jotka eivät pysty tekemään paranemiseen vaadittavaa työtä muilla tavoin. Syömishäiriöön sairastunut ihminen ei useinkaan pidä itseään sairauden alkuvaiheessa edes sairaana. Tästä johtuen taideterapia voi tarjota syömishäiriöiden hoidossa ainoan hoitomuodon, johon potilas saadaan antamaan oma panoksensa. Mikään terapia ei onnistu ilman potilaan yhteistyötä. Taideterapiat voivat näin ollen toimia hyvänä tukena syömishäiriöiden hoidossa.

14 12 7. Lähdeluettelo Claude-Pierre, Peggy 1997: Syömishäiriöiden salainen kieli. Miten ymmärtää ja hoitaa anoreksiaa ja bulimiaa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Girard, Liisa; Ihanus, Juhani; Laine, Riitta; Ropponen, Mari 2008: Suhteessa kuvaan. Kuvataideterapian teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Kuvataideterapian työhuonekunta Artteli. Hällström, Lotta 2009: Painajainen puntarilla. Syömishäiriöt ja niiden ehkäisy. Helsinki: Minerva Kustannus Oy. Keski-Rahkonen, Anna; Charpentier, Pia; Viljanen, Riikka 2008: Olen juuri syönyt. Läheiselläni on syömishäiriö. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Kinnunen, Taina 2008: Lihaan leikattu kauneus. Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset. Helsinki: Helsinki University Press. Käcko, Marianne 2008: Tapa minut äiti! Helsinki: Teos & Söderströms. Lappalainen, Päivi 2006: Anarkiasta anoreksiaan. Ruoan merkityksestä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Teoksessa Kainulainen, Siru; Parente-Capkova Viola (toim.): Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Turun yliopisto. Mäkelä, Johanna; Palojoki, Päivi; Sillanpää, Merja 2003: Ruisleivästä pestoon. Näkökulmia muuttuvaan ruokakulttuuriin. Porvoo: WSOY. Mäki, Silja; Linnainmaa, Terhikki 2008: Hoivasanat. Opas kirjallisuusterapiaan. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Puuronen, Anne 2006: Heteronaisen tuotantokatkos. Teoksessa Kinnunen, Taina; Puuronen, Anne (toim.): Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus. Reinilä, Eeva 2010: Kirjoituksia itselle. Terapeuttinen päiväkirjaprosessi. Helsinki: Kirja kerrallaan. Rossi, Leena-Maija 2007: Kyllin hyviä mainosruumiiksi? Hyväksytyn vartalon rajojen venytystä televisiomainonnassa. Teoksessa Kyrölä, Katariina; Harjunen, Hannele (toim.): Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: Like. Siikala, Anna-Leena 1985: Kansanusko. Teoksessa Suomen historia 3. Helsinki: Weilin & Göös. Van der Ster, Gisela 2005: Lupa syödä. Opas syömishäiriöiden hoitoon. Helsinki: Edita Publishing Oy.

15 13 Internet-lähteet Taloussanomat (2011) Läski ja lyhyt saavat huonompaa palkkaa. (haettu ) Syömishäiriöliitto. Mitä syömishäiriöt ovat? (haettu ) (haettu ) =&p_selaus= (haettu )

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Mitä pinnan. alla? Tunnista läheisesi syömishäiriö. Tiia-Maria Hahtola. Mitä on. Häiriintynyt. syöminen?

Mitä pinnan. alla? Tunnista läheisesi syömishäiriö. Tiia-Maria Hahtola. Mitä on. Häiriintynyt. syöminen? Mitä pinnan alla? Tunnista läheisesi syömishäiriö Tiia-Maria Hahtola Mitä on Häiriintynyt syöminen? 1 Häiriintynyt syöminen Oireesta muodostuu häiriö, kun se alkaa joko omissa tai lähiympäristön silmissä

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Lue artikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Daily Mailin toimittaja 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eräs opiskelija on hämmentänyt ravitsemusasiantuntijoita

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille

Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille Itsesäätelykyvyn kehittämisestä tukea terveellisille ruokailutottumuksille Hanna Ollila Pilvikki Absetz 21.10.2012 www.tempestproject.eu 1 Terveelliset ruokailutottumukset perustana hyvinvoinnille Lapsuuden

Lisätiedot

Taide on tavallista. Taideterapia kuntoutumisen tukena. Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle?

Taide on tavallista. Taideterapia kuntoutumisen tukena. Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle? Taide on tavallista Taideterapia kuntoutumisen tukena Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle? Tutkimme kuvissamme iloa, tuskaa, kaihoa, häpeää, surua. Nyt katson taidetta ja elämää eri muodoissa uusin

Lisätiedot

LIITE Kysely: Taaperot tahtovat syödä itse!

LIITE Kysely: Taaperot tahtovat syödä itse! LIITE Kysely: Taaperot tahtovat syödä itse! Keskeiset tutkimustulokset taulukoina. Taulukot vain toimitukselliseen käyttöön. SYÖKÖ LAPSI SAMAA RUOKAA KUIN MUU PERHE (%), n= Syö täysin samaa ruokaa Syö

Lisätiedot

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille www.e-imd.org Mikä on ureakierron häiriö/orgaanishappovirtsaisuus? Kehomme hajottaa syömämme ruoan tuhansien kemiallisten reaktioiden avulla ja

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Rakastatko minua tänäänkin?

Rakastatko minua tänäänkin? Rakastatko minua tänäänkin? Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus Lukijalle 3 Aivoverenkiertohäiriöt 4 Seksuaalisuuden monet ulottuvuudet 5 Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä Tavoitteet Sopivan painon pohtiminen Elintapojen vaikutus painonhallintaan terveyttä 3 terveyttä Normaalipaino on suositus paitsi fyysisen myös psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kannalta. Pieni yli-

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

SYÖMISONGELMIEN HOITO URHEILIJOILLA

SYÖMISONGELMIEN HOITO URHEILIJOILLA SYÖMISONGELMIEN HOITO URHEILIJOILLA Urheilijalle enemmän terveitä harjoituspäiviä www.terveurheilija.fi HOITO Erityisen tärkeää on varhainen puuttuminen ja aktiivisen hoito-otteen luominen MITÄ TEHDÄÄN

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista?

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Anna-Maria Mäki-Kuutti, tutkija Tampereen yliopisto, COMET Ehkäisevän työn päivät Lahti 25.9.2014 Sisältö Mistä puhumme,

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

TERVEYSHISTORIA - LYHYT JOHDATUS. Heini Hakosalo FT, akatemiatutkija aate- ja oppihistoria Oulun yliopisto

TERVEYSHISTORIA - LYHYT JOHDATUS. Heini Hakosalo FT, akatemiatutkija aate- ja oppihistoria Oulun yliopisto TERVEYSHISTORIA - LYHYT JOHDATUS Heini Hakosalo FT, akatemiatutkija aate- ja oppihistoria Oulun yliopisto TERVEYSHISTORIA MITÄ SE ON? "HISTORY OF MEDICINE & HEALTH" SAIRAUKSIEN JA NIIDEN HALLINNAN HISTORIAA

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

Lataa Painajainen puntarilla - Lotta Hällström. Lataa

Lataa Painajainen puntarilla - Lotta Hällström. Lataa Lataa Painajainen puntarilla - Lotta Hällström Lataa Kirjailija: Lotta Hällström ISBN: 9789524922920 Sivumäärä: 174 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.95 Mb Syömishäiriöt koetaan yhä usein vain marginaalisen

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

Johdanto... 9 Luku 1. Systeemi... 19 Luku 2. Terveys... 43

Johdanto... 9 Luku 1. Systeemi... 19 Luku 2. Terveys... 43 Sisällysluettelo Johdanto... 9 Luku 1. Systeemi... 19 Systeeminäkemys... 20 Kehon ja mielen yhteistyö johtaa terveyteen tai sairauteen... 22 Systeeminen ihmiskäsitys... 29 Ihmiskäsitys kehittyy jatkuvasti...

Lisätiedot

SUKUPUOLEN MONINAISUUS PERHEESSÄ JA LASTEN TARPEET. Maarit Huuska

SUKUPUOLEN MONINAISUUS PERHEESSÄ JA LASTEN TARPEET. Maarit Huuska SUKUPUOLEN MONINAISUUS PERHEESSÄ JA LASTEN TARPEET Maarit Huuska 1. LAPSET 2. VANHEMMAT SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON Osa ihmisyyttä. Osa luontoa. Tunnettu kaikissa kulttuureissa. Kuuluu Suomen historiaan.

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Hyvä elämä mielenterveyden mahdollistajana. RAI-seminaari 24.3.2011 Kehittämispäällikkö, FT, Britta Sohlman

Hyvä elämä mielenterveyden mahdollistajana. RAI-seminaari 24.3.2011 Kehittämispäällikkö, FT, Britta Sohlman Hyvä elämä mielenterveyden mahdollistajana RAI-seminaari 24.3.2011 Kehittämispäällikkö, FT, Britta Sohlman Esityksen sisältö Mielenterveyden ja hyvän elämän määrittelyä RAI-aineistojen esittely Hyvän elämän

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kurssityössä - lasten, nuorten ja aikuisten kursseilla. Miikka Niskanen

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kurssityössä - lasten, nuorten ja aikuisten kursseilla. Miikka Niskanen Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kurssityössä - lasten, nuorten ja aikuisten kursseilla Miikka Niskanen 18.3.2017 Onko meidän tarpeen keskustella osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukemisesta?

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus

Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus Dieetit ja painonhallinta Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus Pohdittavaa Parantavatko ne elintapoja ja auttavat pysyvään laihtumiseen assosioituvia elintapoja? Pysyvää painonhallintaa

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS 6.11.2017 1 VUOROVAIKUTUS VOI OLLA Suojaavana tekijänä tunne-elämän suotuisalle kehitykselle myös korjaavaa, hoitavaa (sekä hoito- ja terapiasuhteet että

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

Ruoka korjaavana kokemuksena

Ruoka korjaavana kokemuksena Ruoka korjaavana kokemuksena Helsinki 27.1.2011 Sirkka-Anneli Koskinen menetelmät - keinot lait,asetukset historia vuorovaikutus tekijä kohde-tuotos yhteisö Tausta vaikuttajat Donald Winnicott Barbara

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖN TAUSTAA

SYÖMISHÄIRIÖN TAUSTAA SYÖMISHÄIRIÖN TAUSTAA www.tasapainoa.fi MISTÄ SYÖMISHÄIRIÖ JOHTUU? Syömishäiriö on mielenterveyden häiriö eikä siihen ole vain yhtä syytä. On paljon erilaisia asioita, joiden YHDISTYESSÄ sairaus voi kehittyä.

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Lapsuus ja nuoruus. jatkuu. sairastumisen. jälkeenkin! Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson

Lapsuus ja nuoruus. jatkuu. sairastumisen. jälkeenkin! Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson Lapsuus ja nuoruus jatkuu sairastumisen Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson jälkeenkin! Vanhempana emme voi suojata kaikilta vastoinkäymisiltä, mutta voimme tukea heitä eri kehitysvaiheissa löytämään

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Olemme koonneet tähän neljä asiakokonaisuutta, joiden toivomme tulevan huomioiduksi työskentelyssä. Kokonaisuudet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Olemme koonneet tähän neljä asiakokonaisuutta, joiden toivomme tulevan huomioiduksi työskentelyssä. Kokonaisuudet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Sivu 1 / 6 Kommentit Käypä hoito-suositus työryhmälle 26.4.2013 Uutta syömishäiriöiden Käypä hoito-suositusta varten perustettu työryhmä pyysi Syömishäiriöliiton mielipidettä siitä, mitkä ovat 5-10 tärkeintä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

Lataa Kohti terveempää ikääntymistä - Ilkka Vuori. Lataa

Lataa Kohti terveempää ikääntymistä - Ilkka Vuori. Lataa Lataa Kohti terveempää ikääntymistä - Ilkka Vuori Lataa Kirjailija: Ilkka Vuori ISBN: 9789522912794 Sivumäärä: 351 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 37.15 Mb Ikä tuo ja vie edellytyksiä laadukkaaseen elämään.

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Syömishäiriöiden hoitopolun haasteet. Jaana Ruuska, LT, osastonylilääkäri TAYS, nuorisopsyk. vastuualue

Syömishäiriöiden hoitopolun haasteet. Jaana Ruuska, LT, osastonylilääkäri TAYS, nuorisopsyk. vastuualue Syömishäiriöiden hoitopolun haasteet Jaana Ruuska, LT, osastonylilääkäri TAYS, nuorisopsyk. vastuualue 1 Alkavat yleensä nuoruusiässä Suurin osa sairastuu ennen 25v ikää Laihuushäiriö on kolmanneksi yleisin

Lisätiedot

Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla. Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto

Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla. Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto Työnilon jäljillä Miksi katse työniloon? Työnilosta tuloksellisuutta Työnilon edistäminen työpaikoilla Marja Liisa Manka Työhyvinvoinnin professori, Tampereen yliopisto Marja Liisa Manka 1 Miksi katse

Lisätiedot

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke Lasten ruoka allergiat ja psyyke Ayl Liisa Viheriälä HYKS, Lasten ja nuorten sairaala. Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikkö 19.4.2007 Pitkäaikaissairaudet ja psyyke psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Ai sairastaako pojatkin? Katsaus poikien ja miesten syömishäiriöihin

Ai sairastaako pojatkin? Katsaus poikien ja miesten syömishäiriöihin Ai sairastaako pojatkin? Katsaus poikien ja miesten syömishäiriöihin Rasmus Isomaa Toiminnanjohtaja, Fredrika-klinikka, Pietarsaari Kehityspsykologian dosentti, Åbo Akademi 2 Rasmus Isomaa Morton, 1689

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö, hyvinvoinnin ja Terveyden edistäminen Järvenpäässä Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Yhteistyöpäivä

Ehkäisevä päihdetyö, hyvinvoinnin ja Terveyden edistäminen Järvenpäässä Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Yhteistyöpäivä Ehkäisevä päihdetyö, hyvinvoinnin ja Terveyden edistäminen Järvenpäässä Kristiina Kariniemi-Örmälä Terveyden edistämisen johtaja Yhteistyöpäivä 12.10.2017 Hyvinvointia vahvistava kunta Mitä on hyvinvointi?

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Muistiystävällinen kunta - Sipoo

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Muistiystävällinen kunta - Sipoo Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.2017 Muistisairaskin on Elävä Eheä Toivova Kokeva Luova Meillä on paljon elossa olevia kuolleita kukaan ei näe eikä kuule

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset Taide ja kulttuuri osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke / Opetus- ja kulttuuriministeriö / 1/2018/ Johanna

Lisätiedot

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen TAMK v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä

Lisätiedot

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema LIIKUNNASTA ON SYNTYNYT NEGATIIVINEN RIIPPUVAISUUS, JOHON LIITYY TERVEYDELLISIÄ, USEIN SOSIAALISIA JA MAHDOLLISESTI MYÖS

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Palautetaan arvioitavaksi ennen koeviikkoa (palautelaatikkoon viimeistään ke 13.5.) Kurssipäiväkirja on oman oppimisesi,

Lisätiedot

Lapsen vai aikuisen ongelma?

Lapsen vai aikuisen ongelma? Lapsen vai aikuisen ongelma? Kasvatuksen yksi tehtävä on auttaa lasta saavuttamaan myönteinen, terve minäkuva ja hyvä itsetunto 1 Lapset käyttäytyvät hyvin, jos suinkin kykenevät Jos lapset eivät kykene,

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

Jonnan tarina. Keväällä 2007

Jonnan tarina. Keväällä 2007 Sairastui syömishäiriöön 19-vuotiaana, 2006 Hoitosuhde kotikaupunkinsa nuorisopsykiatriseen poliklinikkaan jo ennen syömishäiriötä ahdistuksen takia Nyt 26-vuotias - Nuorisopsykiatrian poliklinikalla syömishäiriötä

Lisätiedot

Innostu liikkeelle Järvenpään kaupunki Tiina kuronen

Innostu liikkeelle Järvenpään kaupunki Tiina kuronen Innostu liikkeelle Järvenpään kaupunki Tiina kuronen 1.10.2015 Arvot ja niiden mukaan eläminen Mitkä asiat ovat sinulle kaikista tärkeimpiä? Elätkö ja teetkö arvojesi mukaisia valintoja? Toimitko arvojesi

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Käytösoireiden lääkkeetön hoito

Käytösoireiden lääkkeetön hoito Käytösoireiden lääkkeetön hoito Motivoinnin ja yksilökeskeisen hoidon mahdollisuudet Muistihoitaja Merete Luoto Turun Sosiaali- ja terveystoimi 24.1.2013 1 Käytösoireet Esiintyvyys; lähes jokaisella sairastuneella

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tmi OwnStory. Tarja Jutila MMM, dipl. taideterapeutti

Tmi OwnStory. Tarja Jutila MMM, dipl. taideterapeutti Tarja Jutila MMM, dipl. taideterapeutti Taideterapia on taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa luovaa, hauskaa ja joskus vakavaakin henkilökohtaista prosessointia. Tärkeintä ei ole lopputulos, vaan koko

Lisätiedot

Lapsi oman elämänsä päähenkilönä

Lapsi oman elämänsä päähenkilönä Lapsi oman elämänsä päähenkilönä Matkalla aktiiviseen kansalaisuuteen Elina Kataja Varhaiskasvatuksen seudullinen koordinaattori, Hämeenlinnan kaupunki elina.kataja@hameenlinna.fi Kasvatuksen ydinkysymykset

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN www.tasapainoa.fi MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN ON? Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että autetaan kaveria tai ystävää jo silloin kun mitään vakavaa ei vielä

Lisätiedot