ITÄMERI - KALASTUSTIETOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMERI - KALASTUSTIETOA"

Transkriptio

1 LU MR - LUO UR R - DOUMLOUV OPPMRL OPJ MRL ULL RBY OUR BLC MD PROJC

2 lokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja Mattias lum aloittivat kymmenen vuotta kestävän Baltic ea Media Project -hankkeen vuonna e on yksi Ruotsin pikäaikaisimmista journalistisista elokuva- ja mediapanostuksista tähän mennessä. tämeren rannikkovaltioiden 85 miljoonalle asukkaalle halutaan kertoa innovatiivisesti, viihteellisesti ja informatiivisesti, millaisia uhkia sisämereen kohdistuu. Projekti päättyy vuonna 2017 pitkään elokuvaan, joka kuvaa tämerta, sen asukkaita ja luontoa kymmenen vuoden ajanjakson aikana. Lisätietoa projektista on osoitteessa: Balticea2020 on yksityinen säätiö, jonka tavoitteena on kääntää tämeren negatiivinen kehitys toiseen suuntaan vuoteen 2020 mennessä. e saavutetaan käyttämällä 500 miljoonan kruunun lahjoitusvarat konkreettisiin tutkimustoimenpiteisiin, mielipidemuokkaukseen ja aktiiviseen projektisitoutumiseen. itä tarvitaan, sillä muussa tapauksessa tämeren rannikkovaltioiden noin 85 miljoonan asukkaan elinolot huononevat merkittävästi. äätiön puheenjohtaja Björn Carlson uskoo vakaasti, että tässä onnistutaan. Hän haluaa lahjoituksellaan luoda toimintakykyisen toimijan, joka voi ilman politiikkaa ja byrokratiaa puuttua asioihin nopeasti ja huolehtia siitä, että tämeren olosuhteita parantavat asiat myös toteutetaan. Baltic ea Media Project on Balticea2020-säätiön tukema hanke. Lue lisää Balticea2020-säätiöstä osoitteesta:

3 OPJLL - M MD P MR LÖ ämä DVD-kokoelma sisältää Folke Rydénin dokumenttielokuvat ja niihin liittyvät oppimateriaalit. Mukana tuleva oppimateriaali perustuu dokumenttielokuviin urskan tarina (2009), joka kertoo tämerellä tapahtuvasta liikakalastuksesta, aastunut meremme (2011), joka kertoo tämeren rehevöitymisen aiheuttavasta lihan tehotuotannosta ja oinen aalto (2013), joka kertoo ympäristömyrkkyjen vaikutuksista meren ympärillä asuviin eläimiin ja ihmisiin. LOUV 1: UR R O LU (2009) ukaan ei halua, että tämeren turska kuolee. ivät kalastajat eivätkä tutkijat, eivät kansalaiset eivätkä päätöksentekijät. uitenkin juuri niin on tapahtumassa. urskan tarina on riipaiseva dokumentti, jossa seurataan kahden vuoden ajan tämeren arvokkaimman kalalajin systemaattista ja tietoista hävittämistä. un viimeinen turska kuolee, me olemme kaikki häviäjiä. Opintomateriaali sisältää mm. kysymyksiä, keskustelutehtäviä, sanaristikon sekä sanajahdin. iheina mm. U:n politiikka, luonnonvarojen hallinta, tämeren eläimet ja maantieto. LOUV 2: UU MRMM O RHVÖY - M (2011) tämeren tulevaisuus on epävarma. tämereen kohdistuu monia uhkia, joita oma elintarviketuotantomme vahvistaa. ika-, siipikarja- ja nautatiloilta levitetään aivan liikaa lantaa sisämeren ympärillä oleville pelloille. lokuvassa aastunut meremme kerrotaan, kuinka teollistunut lihan tehotuotanto muuttaa tämeren pohjan hapettomaksi ja pohja kuolee. Oppimateriaali sisältää muun muassa oppimiskysymyksiä, keskustelutehtäviä, laskutehtäviä, vuorovaikutteisia tehtäviä verkossa sekä elokuvan aastunut meremme. iheina ovat mm. politiikka (kansallinen ja U:n), ekosysteemi, ympäristö ja maantieto. LOUV 3: O LO O YMPRÖMYRY (2013) Jotakin erikoista on tapahtunut tämeressä ja sen rannikolla. Monet eläinlajit voivat huonosti ja niiden määrät ovat vähentyneet. Hyvinvointisairaudet, kuten syöpä ja hedelmättömyys, ovat lisääntyneet. utkijat varoittavat uudesta ympäristömyrkkyaallosta. ikiöt ja pienet lapset ovat herkimpiä altistumaan myrkyille. aaristossa asuva Cecilia haluaa tietää mitä myrkkyjä hänen vastasyntyneen poikansa lfredin veressä on. utkijoilla on ensimmäisen kerran mahdollisuus analysoida imeväisikäisen lapsen verta. ulos yllättää ja huolestuttaa. oinen aalto on kolmas dokumenttielokuva säätiön kymmenen vuotta kestävässä Baltic ea Media Project -hankkeessa. lokuvassa kerrotaan ympäristömyrkyistä, joita on löytynyt tämerestä, sen rannikoilta, luonnosta ja asukkaista. Oppimateriaali on jaettu kolmeen osaan. nsimmäinen osa on tarkoitettu tehtäväksi ennen elokuvan katsomista, toinen osa elokuvan katsomisen aikana ja kolmas osa oinen aalto -elokuvan katsomisen jälkeen.

4 JOHDO ukaan ei halua turskan häviävän. uitenkin annamme sen tapahtua. Miksi? urska on tämeren ravintoketjun tärkein petokala. Liian vähäinen turskamäärä vaikuttaa muihin eläimiin ja kasveihin. un turskamäärä vähenee, kilohailien määrä lisääntyy. ästä seuraa eläinplanktonin määrän vähentyminen, mikä taas edistää kasviplanktonin lisääntymistä (tämän näemme kesäisin levän kukintana). äin suuret muutokset tämeressä voivat johtaa pysyviin muutoksiin sen ekosysteemissä. erve meriympäristö on edellytys kalojen olemassaololle. O OPOMRL Materiaali päivitettiin keväällä iedot ovat nyt yhdistettävissä eri oppiaineiden keskeisiin sisältöihin peruskoulun opetussuunnitelman Lgr 11 mukaisesti (Lgr 11 on Ruotsin peruskoulujen opetussuunnitelma, joka astui voimaan vuonna 2011). Opettajan on aiempaa helpompi käyttää materiaalin eri osia opetuksessaan kurssisisältöjen ja opetussuunnitelmien mukaisesti. oulun arvopohja -luvussa todetaan seuraavaa: aikkien kouluyhteisössä työskentelevien on edistettävä ihmisarvon ja yhteisen ympäristömme kunnioittamista 1 ja Ympäristönäkökulma tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia kantaa vastuuta siitä ympäristöstä, johon he itse voivat suoraan vaikuttaa sekä omaksua henkilökohtaisen suhtautumistavan laajoihin ja globaaleihin ympäristökysymyksiin. 2 Baltic ea Media Project -hankkeen elokuviin liittyvässä materiaalissa on paljon tietoa, joka on hyvin ajankohtaista nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa. Yksi koulun yleistavoitteista on, että jokainen oppilas kunnioittaa sekä omaa lähiympäristöään että ympäristöä laajemmin käsitettynä sekä huolehtii niistä. 3 oulun tulee vastata siitä, että jokainen oppilas peruskoulun päätettyään on saanut tietoa hyvän ympäristön ja kestävän kehityksen edellytyksistä ja on saanut tietoa ja ymmärtää oman elintavan merkityksen terveydelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. 4 Materiaali on tarkoitettu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille. iinä on esimerkkejä eri tavoista käsitellä tämereen liittyviä asioita. Lähtökohtana on dokumenttielokuva urskan tarina. lokuva antaa laajan kuvan liikakalastuksesta keskittyen turskakantoihin. e osoittaa, mitä kauaskantoisia seurauksia näennäisesti hyvillä ja saatavilla oleviin tietoihin perustuvilla poliittisilla päätöksillä voi olla sekä ihmisille että ympäristölle. 1 oulun arvopohja, Lgr 11, s. 7 2 oulun tehtävä, Lgr 11, s. 9 3 Yleiset tavoitteet ja suuntaviivat, Lgr 11, s iedot, Lgr 11, s. 14

5 Mitä me voimme tehdä? Mitä sinä voit tehdä? etkä kantavat vastuun? Miten liikakalastus vaikuttaa tämereen ja muihin alueisiin maapallollamme? Opintomateriaali on jaettu kolmeen osaan. nsimmäisessä osassa on yleistä tietoa elokuvasta. oisessa osassa on asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota elokuvaa katsottaessa, ja kolmas osa koostuu tehtävistä, jotka tehdään elokuvan katsomisen jälkeen. äytä materiaalia ja tehtäviä opetussuunnitelmanne mukaisesti. Opintomateriaali sisältää mm. kysymyksiä, keskustelutehtäviä, sanaristikon sekä sanajahdin. oivomme, ettäelokuva ja oppimateriaali ovat hyviä työkaluja tämerta koskevan tiedon lisäämiseen ja että niiden avulla saavutetaan nykyisen opetussuunnitelman Lgr 11: tavoitteet. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, kysymyksiä ja ideoita osoitteeseen: OPPLD MRL Lataa oppilaiden materiaali pdf-tiedostona osoitteesta: Menestystä opiskeluun!

6 LÖ UR R - OPPMRL OPJ MRL LÖ LOUV OM ivoriihi okonaiskuva pusanasto arttatyöskentely rikoissanastoa lokuvan henkilöihin tutustuminen urskauutiset LOUV LU ietoa uure urskasta lokuvan pääsanoma LOUV OM JL Oppimiskysymyksiä ertomus kalastajasta alastaminen ilman sivusaalista Luo oma Voki, tämeren ääni Dilemma estävä kehitys irjoitusharjoitus otta vai tarua uure urskan sanakirja anajahti itaatit Lue lisää turskasta Mitä pitäisi tehdä tämeren pelastamiseksi? LO M O PHUU LOUV VLM- UM JL? L ysymyksiä turskauutisista Otteita turskauutisista O VU

7 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL LOUV OM VORH ehtävänä on selvittää ryhmän tiedot tämerta koskevista asioista. nna oppilaiden kertoa omia ajatuksiaan, ja kirjoita muistiin, mitä oppilaat ajattelevat aiheesta tämeri ja turskat. nna oppilaiden lajitella mielleyhtymiään ja sanojaan miellekartalle. un miellekartat ovat valmiit, jokainen ryhmä esittelee oman miellekarttansa muille ryhmille. Mitä tämeri merkitsee oppilaille? ee kysymyksiä oppilaiden esiin tuomista asioista. simerkiksi: Missä tämeri sijaitsee? Mitkä eläimet elävät tämeressä? Miten turskan häviäminen vaikuttaisi näihin eläimiin? Mikä vaikutus meillä ihmisillä on tämereen ja turskaan? Miten elämäntapamme vaikuttaa mereen? tsi lisätietoa tämerestä oheiskirjallisuudesta ja nternetistä. OOUV Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: hmisen riippuvuus luonnosta ja vaikutus siihen. un oppilaat saavat tietoa luonnosta ja ihmisistä, he pystyvät vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa sekä edistämään kestävää kehitystä. 5 äytä he Big Picture -sovelluksen tietoja (vain englanninkielinen) osoitteessa: ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Huom! Painoyksikkö on tonni 1. Miten tämeren turskakanta on muuttunut vuodesta 1965 tähän päivään? 2. uinka paljon turskaa pyydettiin enimmillään, ja minä vuonna se tapahtui? 3. Miten turskan koko vaikuttaa turskakantaan? 4. Miksi veden suolapitoisuus on tärkeä turskalle? 5. Miten tämeren suolapitoisuus on vaihdellut vuosien mittaan? 6. Mikä on kuollut vyöhyke ja miksi se syntyy? 7. nna esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat muuttaneet tämeren ympäristöä? pusanasto Cod population = turskakanta Cod fishing = turskan kalastus alt levels / aline levels = suolapitoisuus Human mpact = ihmisen vaikutus he Moving Baltic = tämeri elokuvissa utrophication = rehevöityminen ncatchment area = valuma-alue otal tock Biomass = okonaisturskakanta 5 Ruotsin peruskoulun opetussuunnitelma, Lgr 11, s

8 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL RYÖLY Maantiedon opetuksen keskeistä sisältöaluetta: imeä uroopan maat, tärkeimmät saaret, vesistöt ja näytä niiden sijainti kartalla... Missä tämeri sijaitsee? Minkä muotoinen tämeri on? utki karttaa! Mitä saat selville tämerestä pelkästään karttaa katsomalla? Mitkä suurkaupungit sijaitsevat sen rannalla? Mitkä maat ovat tämeren rannalla ja käyttävät sen resursseja? äytä mielellään Denver-menetelmää. Menetelmän tavoitteena on opettaa oppilaat lukemaan erilaisten teemakarttojen symboleita ja saamaan niitä käyttäen kuvan todellisuudesta. avoitteena on tehdä tosiasioiden ja yhteyksien etsimisestä mielekästä. tämeren alue kuvataan kartan avulla mahdollisimman tarkasti. Oppilaat voivat sen jälkeen tehdä luettelon oppimistaan asioista, kirjoittaa kertomuksen aiheesta ja tehdä omia johtopäätöksiä. Oppilaiden mahdolliset ongelmat kartan lukemisessa saadaan selville menetelmää käytettäessä. ROO idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rilaisia tapoja käsitellä omien tekstien sisältöä ja muotoa. Miten teksteistä annetaan palautetta, ja miten palaute otetaan vastaan. anakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttö sanojen ymmärtämisen apuna. Opettaja selittää sanoja, joita käytetään dokumenttielokuvassa. anojen selitykset voivat vaihdella ryhmän mukaan. Jos aikaa on riittävästi, oppilaat voivat etsiä itse omaan tekstiinsä valitsemiensa sanojen merkitykset. Vaihtoehtoisesti opettaja voi antaa selitykset. nna oppilaille tehtäväksi kirjoittaa kertomus tai artikkeli, joka sisältää tietyn määrän alla olevista dokumenttielokuvan sanoista. Levät ovat primitiivisiä klorofylliä sisältäviä, vedessä eläviä organismeja, joilla ei ole varsinaista vartta, juuria tai lehtiä; sivusaalis on vahingossa pyydyksiin jäänyt kala; murtovesi on vettä, jonka suolapitoisuus on alhainen, yleensä suolaveden ja makean veden sekoitusta; trooli on kartiomainen verkko, joka kiinnitetään aluksen perään ja jota vedetään pohjaa pitkin; turska on kala, jonka liha on vähärasvaista ja vaaleaa. e on tärkeä kala tämeren ekosysteemissä; rehevöitymisellä tarkoitetaan ravinteiden ylitarjontaa vesistöissä; ylikalastus tarkoittaa liikaa kalastamista; kestävyys kuvaa kykyä ylläpitää ekologista tasapainoa; kaikuluotain on laite, joka mittaa syvyyttä ja veden alla olevia pintoja; kuoleminen sukupuuttoon merkitsee, että jokin häviää kokonaan; haamuverkko on merenpohjaan pudonnut kalaverkko, johon eläimet tarttuvat usein vahingossa; subventio on taloudellinen tuki, jonka valtio maksaa teollisuustoiminnan tukemiseksi; kilohaili on pieni meressä elävä ruokakala; plankton eli keijusto tarkoittaa suolaisessa tai makeassa vedessä leijuvia pieniä eliöitä. Plankton on monien kalojen ensisijainen ravinnonlähde; mereen heittämisellä tarkoitetaan hyödyttömien ja epätoivottujen kalojen hävittämistä mereen; ryöstökalastuksessa vähemmän arvokkaat kalat heitetään takaisin mereen ja jatketaan arvokkaamman saaliin kalastamista. alastajat vievät satamaan vain korkealaatuisimmat kalat. UUU LOUV HLÖH Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. euraavassa esitellyillä henkilöillä on tärkeä rooli turskan elämässä ja tämeren suojelussa. Useimmat näistä henkilöistä esiintyvät myös dokumenttielokuvassa. sittele henkilöt oppilaille. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin ja anna heille tehtäväksi laatia kysymyksiä, jotka he esittävät jollekin henkilöistä. ee sama elokuvan katsomisen jälkeen. arkastele oppilaiden kysymysten muuttumista, kun he ovat saaneet lisää tietoa tämeren ongelmista. 1. Gadus morhua on turskan tieteellinen nimi. uure urska kertoo turskan historiasta ja antaa turskille selviytymisohjeita. 2. Lo Persson on nuori ruotsalainen opiskelija, joka on kiinnostunut turskaa koskevista kysymyksistä. 3. Marcin Cholewinski kalastaa turskaa tämerestä. Hän kalastaa enemmän kuin mihin hänellä olisi lupa. Marcin on kotoisin Darlowkon perinteisestä kalastuskylästä Puolan rannikolta. Hän on hyvin kiinnostunut kalastuskysymyksistä. 4. enneth Bengtssson omistaa troolarin, jota hän käyttää turskan kalastukseen. Hän valittaa joutuvansa heit- 8

9 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL tämään kalaa usein mereen, koska on pyytänyt sitä liikaa. Hänen täytyy noudattaa saamaansa kiintiötä. 5. Daniel Pauly ja hänen ryhmänsä kartoittavat kuinka paljon tämeren turskia on oikeasti kuollut kalastuksen takia. utkijat suosittelivat vuonna 2007 turskankalastuksen lopettamista itäisellä tämerellä. 6. Leszak on koditon puolalainen kalastaja. Hän on vanha, mutta hänen on kuitenkin tehtävä töitä ruoan hankkimiseksi. 7. Poliitikot, kalatalousministerit, sallivat kalastuksen jatkumisen ja päättävät kalastajien kiintiöistä. 8. Virkamiehet. Brian obin oli anadan kalastustus- ja meritalousministeri vuonna 1992, kun turskakanta hävisi anadasta. 9. Urheilukalastajat kalastavat harrastuksen ja hyvän ruoan takia. 10. frikkalaisiin kalastajiin vaikuttavat uroopasta ja muualta tulevat kalastajat, jotka pyytävät kalaa frikan rannikoilla. 11. avalliset perheet, jotka yrittävät ymmärtää, miten heidän tulisi käyttää kalaa, jotta tämeri pysyisi terveenä. Pyydä oppilaita esittämään eri rooleja. Pyydä heitä miettimään, mikä eri henkilöille on tärkeää. Mieti seuraavia kysymyksiä: 1. enen luulet olevan onnettomin ja miksi? 2. uka haluaisit itse olla/mihin ryhmään haluaisit kuulua? Miksi? 3. enet haluaisit parhaaksi ystäväksesi, jos olisit turska? Miksi? URUU 6 Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Lähiympäristön ekosysteemi, eri organismien väliset yhteydet. hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa. Molemmista dokumenttielokuvista ja kotisivulta löydät uure urskan esittämiä raportteja tämerestä ja kalastuksesta. nna oppilaiden käydä materiaali läpi ennen dokumenttielokuvan katsomista. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. nna jokaiselle ryhmälle yksi turskauutinen luettavaksi. Pyydä heitä tekemään yhteenveto sen sisällöstä. nna ryhmien tehdä tehtävä loppuun. en jälkeen jokainen ryhmä esittelee raporttinsa muille. (urskauutisista on myös tulostettavia versioita liitteessä.) 6 atsele turskauutisten viisi jaksoa linkistä 9

10 LOUV LM UR R - OPPMRL OPJ MRL LOUV LM OJ UUR UR Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Lähiympäristön ekosysteemi, eri organismien väliset yhteydet. hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa. Jos ette tutustu URUU ennen elokuvan katsomista, voitte tehdä muistiinpanoja elokuvan katsomisen aikana. Pyydä oppilaita kirjoittamaan muistiin asioita, joita uure urska ottaa esille urskauutisissa. uure antaa tietoa turskien elämästä. (aikkien animaatioiden tekstit ovat liitteessä.) LOUV POM Biologian ja maantiedon keskeistä sisältöaluetta: hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Maapallon resurssien sijainti, ja mihin niitä käytetään? Missä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja kulutetaan, miten tuotteet kuljetetaan? Miten tarjonta ja kauppa ovat muuttuneet aikojen myötä? Mikä oli dokumenttielokuvan pääsanoma? Pyydä oppilaita miettimään näitä kysymyksiä elokuvan katselun aikana. 1. Mitkä elokuvan asiat olivat sinulle uusia? 2. Mitä pidit tästä elokuvasta kokonaisuutena? 3. Mikä oli elokuvan pääsanoma? 4. Mitä luulet elokuvantekijöiden halunneen sinun ajattelevan? 5. Miten elokuva vaikutti sinuun? LOUV OM JL OPPMYYMY Biologian ja maantiedon keskeistä sisältöaluetta: hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Maapallon resurssien sijainti, mihin niitä käytetään? Missä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja kulutetaan, miten tuotteet kuljetetaan? Miten tarjonta ja kauppa ovat muuttuneet aikojen myötä? 1. Mitkä maat sijaitsevat tämeren rannalla? 2. Mitä määräyksiä kalastusteollisuudelle on asetettu? 3. Mitä menetelmiä kalastuksessa käytetään? 4. Milloin turskan elämä muuttui? 5. Miltä merialueilta turska on jo kadonnut? 6. Miksi U:n puolalaiset kalastajat lopettivat turskanpyynnin? 7. uvaile tapoja, joilla me tuhlaamme turskaa. nnamme esimerkiksi osan niistä kuolla syömättä niitä. 8. Miksi eurooppalaiset kalastajat matkustavat frikan rannikolle kalastamaan? 10

11 LOUV LM UR R - OPPMRL OPJ MRL ROMU LJ Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: luonnon käyttö matkailuun ja elämysten tarjontaan. ämä on kertomus kalastajasta, joka kaikista nykyaikaisista kalastusvälineistä huolimatta päättää kalastaa vanhanaikaisella tavalla. äin se kuuluu: Olipa kerran kalastaja. räänä päivänä hän heräsi aikaisin aamulla mennäkseen töihinsä, mikä hänelle tarkoitti lähtöä merelle pyytämään kaloja. inä aamuna hän sai runsaan saaliin. Hän myi kalat torilla ja ajoi sen jälkeen lempipaikkaansa rannalle. iellä hän tapasi ystäviään. Hän oli kuin kotonaan ja rentoutui ystäviensä kanssa päivän kovan työn jälkeen. Hän oli tyytyväinen elämäänsä. un hän istui tuolissaan ja nautti auringosta, eräs mies tuli hänen luokseen. - Miksi istut täällä, kun voisit olla merellä ja saada lisää kaloja? Meressä on paljon kalaa, sinulla olisi enemmän myytävää ja saisit enemmän rahaa. Voisit ostaa toisen aluksen, paremmin varustetun. Voisit palkata työntekijöitä. Muutaman vuoden kuluttua olisit rikas, voisit myydä alukset ja saada niin paljon rahaa, että se riittäisi loppuelämäksesi. Voisit tehdä kaikkea mitä haluat! jateltavaa: Miksi kalastaja ei halunnut kalastaa enempää ja ostaa uusia välineitä? Mikä oli tärkeää näille kertomuksen miehille? aikkea voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Mikä on suurin ero kertomuksen miesten välillä? Miksi luulet heillä olleen eri mielipiteet samasta asiasta? - iinhän minä tällä hetkellä teenkin, kalastaja vastasi! 11

12 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL LM LM VUL Biologiaan liittyvä aihe: ihmisen riippuvuus luonnosta ja hänen vaikutuksensa luontoon. Yksi suurimmista nykyaikaisten kalastusvälineiden aiheuttamista ongelmista on sivusaalis. illä tarkoitetaan kaloja ja muita eläimiä, joita ei ole ollut tarkoitus kalastaa. e osa saaliista, joka heitetään pois epätoivottuna tai taloudellisesti kannattamattomana. alat kuolevat, ja se on tuhlausta. eskustelkaa tästä ongelmasta ja mahdollisista ratkaisuista ongelmaan. Punnitkaa mahdollisia poliittisia toimenpiteitä, esim. pyydyksiä koskevat määräykset jne. OM VO, MR nglanninkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: suulliset ja kirjalliset ohjeet. kieleen liittyvät asiat kuten ääntäminen, intonaatio jne... Yleistavoite: Osata käyttää modernia tekniikkaa viestintään. Verkkosivustolla 7 oppilaat voivat luoda oman puhuvan hahmon. Luo hahmo ja kuvittele, että se haluaa muuttaa tapaamme hoitaa tämerta. Mitä haluat hahmosi viestivän tämerestä? Onko hahmosi huolestunut tämeren tulevaisuudesta? Oppilaat voivat harjoitella ääntämistä ja intonaatiota sekä oikeinkirjoitusta. Voki kuulostaa oudolta, jos sanoissa on kirjoitusvirheitä. Voidaan antaa kotitehtäväksi. Oppilaat voivat lähettää työnsä sivuston kautta opettajan sähköpostiin. Vokit osaavat puhua eri kieliä, mutta tämä voi olla hauska ja kiinnostusta herättävä tehtävä englanninkielellä. DLMM Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. Dilemma on epävarmuus tai epätietoisuus etenkin silloin, kun pitää valita kahden huonon vaihtoehdon välillä. simerkiksi kun yritämme löytää ratkaisun siihen, miten pyytää, myydä ja syödä kalaa, jonka saamme merestä. eskustelkaa seuraavista aiheista: 1. Pitäisikö kalastajien tuoda satamaan kiintiön ylittävä kalasaalis ja myydä se laittomasti vai pitäisikö heidän heittää se takaisin mereen, vaikka he tietävätkin kalojen olevan kuolleita ja vain mätänevän merenpohjassa? 2. alastaja uskoo, että meressä on paljon kalaa, mutta hänelle ei anneta lupaa kalastaa. Hän saa sen sijaan rahaa valtiolta, kun hän ei kalasta vaan seisottaa aluksiaan satamassa. Hän haluaisi kuitenkin ennemmin kalastaa. Mitä hänen pitäisi tehdä ja miksi? 3. Haluaisit syödä turskaa, mutta kaupassa on myynnissä vain kalaa, joka on pyydetty alueilta, joilla turskakanta on uhattuna. itä kuitenkin myydään kaupoissa. Mitä sinä teet? 4. eoreettisesti olisi mahdollista pyytää Ruotsin yhden vuoden turskakiintiö kymmenellä tietyn kokoisella troolarilla, mutta kuitenkin 264 erikokoiselle alukselle on annettu lupa kalastaa turskaa. ilanne on samanlainen myös muissa tämeren maissa. Miten mielestäsi maiden pitäisi hoitaa tämä asia? 5. Yhden kalastajan kiintiö on niin pieni, ettei hän pysty elättämään sillä perhettään. Olisiko laittoman kalan myynti hyvä tapa ansaita riittävästi? 7 oimii myös ipadeissa Rover-lukijan avulla, joka ladataan sovelluksena. Vokia käytetään lukijan kautta. 12

13 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL V HY Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää ja mikä uhkaa? Yhteiskunnallinen keskustelu biologian monimuotoisuudesta, esimerkiksi metsänhoidon ja metsästyksen yhteydessä. 1. kologinen kestävyys 2. osiaalinen kestävyys 3. aloudellinen kestävyys eskustelkaa näistä aiheista. Mikä niiden merkitys on tämerelle? Mikä niistä on turskan kannalta tärkein? oisin sanoen mihin meidän pitää keskittyä ensimmäisenä? etkä/mitkä ovat kestävän kehityksen uhreja? Onko kestävällä kehityksellä uhreja ollenkaan? RJOUHV idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rityyppisten tekstien kirjoitusstrategiat. rilainen kielen käyttö riippuen lukijakunnasta ja kirjoituksen tavoitteesta. Valitse jokin seuraavista aiheista ja kirjoita kertomus tai artikkeli, kaunokirjallinen tai asiateksti: aunokirjalliset: 1. Merikotkan/Dominikan/kuutin elämä. austatietoa: olme uutta elämää saa alkunsa tämeren rannoilla vuonna Pieni merikotkan poikanen kuoriutuu munasta männyssä Ruotsin itärannikolla. amanaikaisesti Gdanskissa syntynyt Dominika-tyttö lasketaan äitinsä rinnoille. Pieni hylkeenpoikanen syö ensimmäistä ateriaansa muutaman kymmenen kilometrin päässä Viron rannikosta. Voit tutustua Our Baltic -sivustoon osoitteessa 2. alastusaluksella pimeässä yössä... ertomus laittomasta kalastuksesta. 3. uure urska vastaan troolari. osiasioita: 1. Meren pelastamisyritykset. 2. Miten minä voin estää turskan kuolemisen sukupuuttoon? 3. frikan kalastajat ilman kalaa. 13

14 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL O V RU Lue seuraavat väittämät ja merkitse, ovatko ne mielestäsi totta vai tarua: O RU 1. aarasturska voi laskea jopa miljoona mätimunaa 2. Mäti uppoaa pohjaan, jos vesi ei ole tarpeeksi suolaista 3. Haamuverkko on tapa kalastaa vain haluttuja kaloja 4. ilohaili syö turskan mätiä ja eläinplanktonia 5. roolari kerää kaiken eteen tulevan 6. Rehevöityminen on eduksi vedelle 7. Murtovedessä on vähän suolaa 8. Puolalla on tämeren pisin rannikko 9. ilohailit ovat turskan ravintoa 10. alajauhoa käytetään siipikarjan rehussa 11. frikan maat saavat rahaa siitä, että eurooppalaiset kalastavat heidän vesillään 12. Levän kukinta lisääntyy, kun turskakanta pienenee 13. urkan painon kasvaminen vaikuttaa sen lisääntymiskykyyn 14. urskan kalastus kukoisti anadassa vuonna 1992 (Oikeat vastaukset ovat liitteessä B.) ee omia totta vai tarua -väittämiä äytä dokumenttielokuvan tietoja hyväksi ja tee omia totta vai tarua -väittämiä. nna muiden oppilaiden vastata niihin. UUR UR RO 1. yömällä kalaa sinusta tulee uki, joka maksetaan kalastusteollisuudelle 3. äällä tehdään meitä koskevat päätökset 4. urska syö ilohaili syö urska sisältää tätä ravintoainetta 7. Paikka, jossa ei ole enää turskaa 8. urskasta ja toisesta kalasta tulee anadassa olemme melkein e jahtaavat meitä 11. Pieni määrä eläinplanktonia voi aiheuttaa tämän 12. lämämme muuttui vaikeammaksi, koska... Meitä 13. apahtuu frikan rannikon tuntumassa 14. Miltä turska maistuu uure urskan mukaan 15. Pohjois-uroopan turskat asuvat tässä meressä 16. Merenpohjaa kaapiva verkko, jolla pyydetään turskaa 17. alaplankton syö alatalousministerit (yhdessä) 19. uure urska on tällainen kala 20. ilohaili syö myös näitä UUR UR RO seuraavalla sivulla. 14

15 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL UUR UR RO

16 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL JH tsi sanat ja ympyröi ne. Ota myös selvää sanojen merkityksistä. Menestystä! LV MUROV CCH UR ULUO RHVÖYM ROOL V LOHL PLO LLU HVM L B U L R C C H R P L R L U L H H O R H M H O O U R V L L V R Ö L Ö V B U L U O U V L Y L L M Y B V M U M U O M O L L O V H U O L V R O R U U L V P L O 16

17 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. euraavassa joitakin sitaatteja dokumenttielokuvasta. Lukekaa ne ja keskustelkaa siitä, mitä niissä todella sanotaan ja miksi. Miksi minun pitäisi tuntea itseni joksikin kirotuksi varkaaksi? Mitä väliä sillä on, pyydänkö kalan minä vai joku tanskalainen? aikki on liiketoimintaa. Marcin Cholewinski, puolalainen kalastaja. alalle on ihan sama, pyydetäänkö se laillisesti vai laittomasti. i ole mitään merkitystä, sisältyykö se kiintiöön vai heitetäänkö se mereen. e on joka tapauksessa kuollut. Daniel Pauly, meribiologi. uhosimme yhden tärkeimmistä ravinnon proteiinilähteistä. voimin silmin. Brian obin, anadan kalastus- ja meritalousministeri ( ) yt meillä on olemassa pitkän aikavälin elvytyssuunnitelma. Meidän on tehtävä jotain ylikapasiteetille ja liikakalastukselle, jotta saamme tämeren tilanteen vakautettua. Joe Borg, meri- ja kalastusasioista vastaava U-komissaari. uolleiden kalojen heittäminen mereen tuhoaa sekä meren että merenpohjan. Lisäksi heitämme mereen samalla oman tulevaisuutemme. On helppo kääntää selkäntä ja ajatellaan jotain muuta. uolleiden kalojen näkeminen kellumassa ei ole mukava näky. Rickard ollander, ruotsalaisen GG44 Runavik -aluksen päällikkö. alojen heittäminen takaisin mereen on laitonta orjassa, koska haluamme valvoa kalastajien pyytämiä kalamääriä. Pidämme kalojen heittämistä mereen myös moraalisesti arveluttavana tekona. Reidar oresen, Bergenin merentutkimusinstituutin tutkimusjohtaja. Lähdemme spanjaan. iomme lähteä ennen kuin tilanne muuttuu vielä huonommaksi. äällä ei ole töitä. Länsiafrikkalainen kalastaja. Haluaisin saada kaikki ihmiset ymmärtämään, että virallisissa raporteissa ei ole kaikkia tietoja, ja paljon heitetään pois poliittisten päätösten ja muiden vastaavien takia. Minulla ei ollut aavistustakaan näistä asioista ennen tätä, ja olisi mukava avata muidenkin silmät. aada muut ymmärtämään. Lo Persson, opiskelija. ROMU LJ idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rgumentointi eri keskustelutilanteissa ja päätösprosesseissa....vastaa väitteisiin sekä tee yhteenveto siitä, mitä sanottiin. tsikää jokin ajankohtainen artikkeli turskasta. Lukekaa se ja keskustelkaa siitä sen jälkeen. Jaa oppilaat kahteen ryhmään, joista toinen on samaa mieltä artikkelin kirjoittajan kanssa ja toinen ryhmä on eri mieltä. 17

18 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL M MR PLM VOD HD? idinkielen ja biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rgumentointi. uulliset esitykset ja kertomukset. Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Yhteiskunnallinen keskustelu biologian monimuotoisuudesta, esimerkiksi metsänhoidon ja metsästyksen yhteydessä. hmisen riippuvuus luonnosta, ihmisen vaikutus luontoon. Jaa oppilaat viiteen tai kuuteen ryhmään. ehtävänä on käydä läpi tämeren pelastustoimenpiteitä, jotka löytyvät englanninkieliseltä verkkosivustolta: involved/it s not too late yet. 8 annusta oppilaita keskustelemaan. Pyydä heitä tekemään luettelo viidestä tärkeimmästä valitsemastaan toimenpiteestä ja perustelemaan niiden valinta. Jokaisen ryhmän edustaja muodostaa uuden ryhmän ja yrittää vakuuttaa tämän ryhmän jäsenet siitä, että hänen ryhmänsä toimenpiteet ovat parhaimmat. Muut ryhmät kuuntelevat ja katsovat. avoitteena on saada aikaan konsensus ja tehdä yhteinen viiden toimenpiteen luettelo. orosta muiden kuuntelemisen tärkeyttä, omien argumenttien selkeää esittämistä ja valvo, että kaikki saavat puheaikaa jne. LO euraavassa luettelo verkkosivustoista, joista saa lisätietoa: Baltic ea Media Project Balticea2020 tämeriportaali Helcom Meri Maailman luonnonsäätiö tämerikeskus, ukholman yliopisto

19 M O PHUU LOUV VLMUM JL? UR R - OPPMRL OPJ MRL M O PHUU LOUV VLMUM JL? U O LU PRU Y UUDLL LU- HODOLL Vuosi 2013 merkitsi virstanpylvästä eurooppalaiselle kalastukselle. U teki päätöksen yhteisestä kalastuspolitiikasta. ulosta kuvattiin historialliseksi. e luo perustan kokonaan uudelle hallinnolle, joka huolehtii paremmin meriympäristöstä, vahvistaa kalakantoja ja luo edellytykset kannattavalle kalastuselinkeinolle. Uusi kalastuspolitiikka sisältää muun muassa poisheittämiskiellon (kaloja ei saa heittää takaisin mereen) sekä vaatimuksen, että kalakantojen koko ei saa alittaa tiettyä kokoa (ns. Maximum ustainable Yield, MY). ällä hetkellä joka neljäs U:n vesillä kalastettu ruokakala heitetään takaisin mereen, mikä merkitsee noin 1,7 miljoonaa tonnia kalaa vuodessa. tämerellä noin kymmenen prosenttia saaliista heitetään laidan yli aivan turhaan. ämän lisäksi kahta kolmesta kalakannasta kalastetaan liikaa. oin 30 % kaikista työpaikoista on kadonnut kalakannan vähentymisen myötä. yt toivotaan, että uusi kalastuslaki parantaa ekosysteemin ja kestävän kehityksen välistä tasapainoa sekä kalastuselinkeinon kannattavuutta. H OLM L L L Uuden yhteisen kalastuslain pääkohdat ovat: alakantoja hallitaan siten, että niiden koko on kestävän enimmäistuoton (MY) mukainen. MY:n avulla U:n jäsenvaltiot voivat päättää minkälaisia kalamääriä minäkin vuonna saa kalastaa. MY on otettava käyttöön mahdollisuuksien mukaan vuonna 2015 ja kuitenkin viimeistään vuonna ykyisessä kalastuslaissa ei määritellä konkreettisesti kuinka suuria kalakantojen pitäisi olla. Poisheittämiskielto astuu voimaan. aikki kalasaaliit on tuotava maihin ja laskettava kalastajan kiintiöön. ämä merkitsee sitä, että kalastaja saa pyytää vain niitä kaloja, joihin hänellä on kiintiö. Poisheitto lopetetaan vaiheittain. tämerellä kielto astuu voimaan tietyille kalalajeille vuonna Uudessa kalastuslaissa käytetään myös termiä alueellistaminen. e tarkoittaa sitä, että merialueilla sijaitsevat U-valtiot voivat ehdottaa toimenpiteitä uuden kalastuslain tavoitteiden saavuttamiseksi ilman muiden U-valtioiden sekaantumista asiaan. 1,7 MLJOO O L VUOD H ML O UR L LL HLL? 2000-luvun puolivälissä tämeren turskakanta oli lähellä häviämistä. ämän jälkeen tämeren rannikkovaltiot laativat turskansuojelun toimintasuunnitelman. oimintasuunnitelman käyttöönotto on johtanut siihen, että tämeren rannikkovaltiot ovat rajoittaneet kiintiöiden nostamista ja minimoineet laittoman kalastuksen. ämän ansiosta turskakannan koko on kolminkertaistunut itäisellä tämerellä ja kalastuskiintiöt on voitu kaksinkertaistaa. urskakanta on tällä hetkellä MY-tason yläpuolella. ämä osoittaa sen, että sekä kalakanta että teollisuus hyötyvät hyvästä kalastuksenhoidosta ja kalakannan paranemiseen ei mene erityisen pitkää aikaa. Laeista huolimatta turskalla on uusia ongelmia. tämeren turska on viimeisten kolmen vuoden aikana kasvanut erittäin hitaasti. ja aikuisen turskan koko ei ole niin suuri kuin sen pitäisi olla. On olemassa teorioita, joiden mukaan isoja turskia on kalastettu liikaa ja pienille turskille ei riitä ravintoa. yt tarvitaan toimenpiteitä turskan kasvun parantamiseksi ja isojen kalojen määrän nostamiseksi. OO LOJ L O LU J POHM LO 19

20 L UR R - OPPMRL OPJ MRL L YYMY URUU 1. UR HOR Mikä tapahtuma muutti turskan elämän noin 60 vuotta sitten? Missä on turskaa? 2. UU RYÖM Mitä tarkoitetaan tuetulla ryöstämisellä? 3. FRL RGD Miksi eurooppalaiset kalastavat afrikkalaisilla vesillä? 4. HJMOP URLL Minkä uure urska kertoo voivan auttaa turskien säilymistä? 5. PRU Mitä olisi tehtävä turskan pelastamiseksi uure urskan mukaan? O UR HOR Osa 1 UR HOR limme miljoonien vuosien ajan rikkauden ja hyvinvoinnin maailmassa, jossa ei ollut uhkia. Lisäännyimme nopeasti ja sopeuduimme erilaisiin vesiympäristöihin. tlantin valtameri, Barentsinmeri, tämeri. Lopulta meitä oli niin paljon, että meret eivät enää riittäneet. hmiset käyttivät meitä ravintonaan jo kivikaudella. Maistumme hyvältä ja sisällämme paljon proteiinia. uhat vuotta sitten tapahtui kuitenkin jotakin. Meistä tuli tärkeä kauppatavara. iihen aikaan meitä oli paljon ja ihmisiä vähän. limme yltäkylläisyydessä vielä satoja vuosia. aikki kuitenkin muuttui kuusikymmentä vuotta sitten. Meitä alettiin pyydystää isoilla aluksilla. luksia tuli koko ajan lisää, ja ne olivat yhä suurempia. Meidän määrämme väheni. Väheni ja väheni. Meidän oli yhä vaikeampi lisääntyä. Lopulta meidät oli hävitetty melkein sukupuuttoon anadan rannikolta. yt meitä on niin vähän, että emme pysty muodostamaan suurta populaatiota uudelleen. tämerellä olemme saman kohtalon edessä. ysymys kuuluu, jäämmekö henkiin? Osa 2 HJMOP URLL äin jäät henkiin tämeressä. Vältä seuraavia: suuret troolarit, pitkät verkot, koukut, haamuverkot ja henkilöt, jotka kutsuvat pyytämistämme urheiluksi. Jos olet näistä selvinnyt, lisäänny mahdollisimman nopeasti! Vältä merialueita, joiden pohja on kuollut ja joiden vedessä ei ole riittävästi suolaa. utusi ei kellu siellä! e painuu pohjaan ja tuhoutuu. Pyydä myrskytuulia ja virtoja tuomaan mereemme uutta suolaista vettä attegatista. Ja vielä yksi asia! Varo kilohaileja! e ovat elämänsä voimissa, koska meitä ei ole syömässä niitä. iitä on nyt niin paljon, että ne hallitsevat tämerta. yt ne syövät meidän viattomat mätimunavauvamme. e syövät melkein kaiken eläinplanktonin tämerestä. läinplanktonin vähentyminen aiheuttaa leväkukintoja. hmiset vihaavat niitä. He eivät voi tämän vihreän liejun takia nauttia uimisesta tämeressä. Harvat ihmiset ymmärtävät, että kaikki liittyy yhteen! aikki me tarvitsemme toisiamme! ai...odotas vähän...eihän me tarvita ihmisiä, vai tarvitsemmeko!? Osa 3 UU RYÖM Brysselissä tehdään päätökset hävittämisestämme. 20

ITÄMERI - KALASTUSTIETOA

ITÄMERI - KALASTUSTIETOA ALATU ITÄMERI - ALATUTIETOA TURAN TARINA - DOUMENTTIELOUVAN OPPIMATERIAALI ULLA ARNBY OUR BALTIC EA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja Mattias lum aloittivat

Lisätiedot

Suojellaan yhdessä meriämme!

Suojellaan yhdessä meriämme! Suojellaan yhdessä meriämme! Hei! Minä olen merikilpikonna Sammy. Elämäni on yhtä seikkailua! Voin elää jopa 150-vuotiaaksi ja ehdinkin joutua elämäni aikana mitä jännittävimpiin tilanteisiin. Jo munasta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ Syöminen vaikuttaa ympäristöön. Ruoan tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja, vettä, ravinteita ja energiaa. Peltoja on jo niin paljon, että niiden määrää on vaikeaa lisätä,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPETTAJAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPETTAJAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kalakantojen muutokset Saaristomerellä. Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet

Kalakantojen muutokset Saaristomerellä. Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet Kalakantojen muutokset Saaristomerellä Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet Skärgårdshavets biosfärområdets vinterträff 2010 28. 1. 2010 Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalakantojen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Keskeiset termit kalakantaarvioiden. Ari Leskelä, RKTL

Keskeiset termit kalakantaarvioiden. Ari Leskelä, RKTL Keskeiset termit kalakantaarvioiden laadinnassa Ari Leskelä, RKTL 21.3.2014 Mitkä? SSB, kutukannan biomassa R, rekrytointi F, kalastuskuolevuus M, luonnollinen kuolevuus MSY, kestävä enimmäistuotto Kalakanta

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Millä edellytyksillä ammattikalastus voi toimia?

Millä edellytyksillä ammattikalastus voi toimia? Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry Teemu Tast Millä edellytyksillä ammattikalastus voi toimia? Ammattikalastuksen merkitys Troolikalastus Rysäkalastus Verkkokalastus Sisävesikalastus Hylkeet ja merimetsot

Lisätiedot

Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME. Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke

Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME. Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke Kuva: Jukka Nurmien, Abyss Art Oy YHTEINEN ITÄMEREMME Miina Mäki John Nurmisen Säätiö Puhdas Itämeri -hanke 16.5.2009 John Nurmisen Säätiö Säätiö perustettiin 1992. John Nurmisen Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Mitä jäi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

2. Uusiutuvat luonnonvarat: Kalastuksen taloustiede

2. Uusiutuvat luonnonvarat: Kalastuksen taloustiede YLE5 / YET-09 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi. Uusiutuvat luonnonvarat: alastuksen taloustiede Marko Lindroos & Maija Holma Uusiutuvat luonnonvarat alastuksen taloustiede: Luentoteemat.1 Johdanto.

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen?

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskus 25.3.2015 Kalliolan koulu 26.3.2015 Paimelan koulu Vesialueen omistajan oikeudet Oikeus päättää omaisuutensa käytöstä Voi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Itämeri pähkinänkuoressa

Itämeri pähkinänkuoressa Itämeri pähkinänkuoressa www.itamerihaaste.net www.ostersjoutmaningen.net www.balticseachallenge.net 12.2.2012 1 Itämeri on ainutlaatuinen, koska sen on: Suhteellisen nuori meri. Jääkauden jälkeen alkanut

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA TEEMA I TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ELÄMÄNTAPA Professori Karin C. Ringsberg, Nordic School of Public Health NHV, pääasiassa vastannut teeman suunni@elusta yhteistyössä tutkijaopiskelija Hrafnhildur GunnarsdoFr

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö,

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö, maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 oppimateriaali oppimateriaali sisältää kysymykset oppilaille tai opettajalle ideoinnin tueksi. hyvä yhteyshenkilö, Ohessa Maailman Kuvalehti Kumppaniin liittyviä

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON

IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON IHMISTOIMINNAN JA SUOJELUN VAIKUTUKSET SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEEN SAARISTOON MITÄ MIELTÄ OLET? Helsingin yliopisto, Göteborg University, Suomen Ympäristökeskus, Coastal Research and Planning Institute,

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Miten lasten ääni kuuluu tutkimuksessa? Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 6.5.2010 Työpaja

Miten lasten ääni kuuluu tutkimuksessa? Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 6.5.2010 Työpaja Miten lasten ääni kuuluu tutkimuksessa? Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 6.5.2010 Työpaja Taustoja Tarve lasten kuulemisen ja osallisuuden vahvistamiseen noussut esille monilla yhteiskuntaelämän alueilla

Lisätiedot

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA

LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA LASTEN KOULURUOKAKAMPANJA Suomen Lasten Parlamentti Me olemme Suomen Lasten Parlamentin hallituksesta. 9-13 -vuotiaat lapset ympäri Suomea vaikuttavat joka viikko sellaisissa asioissa, jotka itse kokevat

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2008

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala VÄLITTÄMISESTÄ Lasse Siurala Välittäminen on myös sitä, että rakennetaan keskinäisen huolehtimisen yhteisöjä, jossa nuori ei ole pelkkä tuen kohde vaan aktiivinen osa solidaarista yhteiskuntaa. VÄLITTÄMINEN

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot