ITÄMERI - KALASTUSTIETOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMERI - KALASTUSTIETOA"

Transkriptio

1 LU MR - LUO UR R - DOUMLOUV OPPMRL OPJ MRL ULL RBY OUR BLC MD PROJC

2 lokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja Mattias lum aloittivat kymmenen vuotta kestävän Baltic ea Media Project -hankkeen vuonna e on yksi Ruotsin pikäaikaisimmista journalistisista elokuva- ja mediapanostuksista tähän mennessä. tämeren rannikkovaltioiden 85 miljoonalle asukkaalle halutaan kertoa innovatiivisesti, viihteellisesti ja informatiivisesti, millaisia uhkia sisämereen kohdistuu. Projekti päättyy vuonna 2017 pitkään elokuvaan, joka kuvaa tämerta, sen asukkaita ja luontoa kymmenen vuoden ajanjakson aikana. Lisätietoa projektista on osoitteessa: Balticea2020 on yksityinen säätiö, jonka tavoitteena on kääntää tämeren negatiivinen kehitys toiseen suuntaan vuoteen 2020 mennessä. e saavutetaan käyttämällä 500 miljoonan kruunun lahjoitusvarat konkreettisiin tutkimustoimenpiteisiin, mielipidemuokkaukseen ja aktiiviseen projektisitoutumiseen. itä tarvitaan, sillä muussa tapauksessa tämeren rannikkovaltioiden noin 85 miljoonan asukkaan elinolot huononevat merkittävästi. äätiön puheenjohtaja Björn Carlson uskoo vakaasti, että tässä onnistutaan. Hän haluaa lahjoituksellaan luoda toimintakykyisen toimijan, joka voi ilman politiikkaa ja byrokratiaa puuttua asioihin nopeasti ja huolehtia siitä, että tämeren olosuhteita parantavat asiat myös toteutetaan. Baltic ea Media Project on Balticea2020-säätiön tukema hanke. Lue lisää Balticea2020-säätiöstä osoitteesta:

3 OPJLL - M MD P MR LÖ ämä DVD-kokoelma sisältää Folke Rydénin dokumenttielokuvat ja niihin liittyvät oppimateriaalit. Mukana tuleva oppimateriaali perustuu dokumenttielokuviin urskan tarina (2009), joka kertoo tämerellä tapahtuvasta liikakalastuksesta, aastunut meremme (2011), joka kertoo tämeren rehevöitymisen aiheuttavasta lihan tehotuotannosta ja oinen aalto (2013), joka kertoo ympäristömyrkkyjen vaikutuksista meren ympärillä asuviin eläimiin ja ihmisiin. LOUV 1: UR R O LU (2009) ukaan ei halua, että tämeren turska kuolee. ivät kalastajat eivätkä tutkijat, eivät kansalaiset eivätkä päätöksentekijät. uitenkin juuri niin on tapahtumassa. urskan tarina on riipaiseva dokumentti, jossa seurataan kahden vuoden ajan tämeren arvokkaimman kalalajin systemaattista ja tietoista hävittämistä. un viimeinen turska kuolee, me olemme kaikki häviäjiä. Opintomateriaali sisältää mm. kysymyksiä, keskustelutehtäviä, sanaristikon sekä sanajahdin. iheina mm. U:n politiikka, luonnonvarojen hallinta, tämeren eläimet ja maantieto. LOUV 2: UU MRMM O RHVÖY - M (2011) tämeren tulevaisuus on epävarma. tämereen kohdistuu monia uhkia, joita oma elintarviketuotantomme vahvistaa. ika-, siipikarja- ja nautatiloilta levitetään aivan liikaa lantaa sisämeren ympärillä oleville pelloille. lokuvassa aastunut meremme kerrotaan, kuinka teollistunut lihan tehotuotanto muuttaa tämeren pohjan hapettomaksi ja pohja kuolee. Oppimateriaali sisältää muun muassa oppimiskysymyksiä, keskustelutehtäviä, laskutehtäviä, vuorovaikutteisia tehtäviä verkossa sekä elokuvan aastunut meremme. iheina ovat mm. politiikka (kansallinen ja U:n), ekosysteemi, ympäristö ja maantieto. LOUV 3: O LO O YMPRÖMYRY (2013) Jotakin erikoista on tapahtunut tämeressä ja sen rannikolla. Monet eläinlajit voivat huonosti ja niiden määrät ovat vähentyneet. Hyvinvointisairaudet, kuten syöpä ja hedelmättömyys, ovat lisääntyneet. utkijat varoittavat uudesta ympäristömyrkkyaallosta. ikiöt ja pienet lapset ovat herkimpiä altistumaan myrkyille. aaristossa asuva Cecilia haluaa tietää mitä myrkkyjä hänen vastasyntyneen poikansa lfredin veressä on. utkijoilla on ensimmäisen kerran mahdollisuus analysoida imeväisikäisen lapsen verta. ulos yllättää ja huolestuttaa. oinen aalto on kolmas dokumenttielokuva säätiön kymmenen vuotta kestävässä Baltic ea Media Project -hankkeessa. lokuvassa kerrotaan ympäristömyrkyistä, joita on löytynyt tämerestä, sen rannikoilta, luonnosta ja asukkaista. Oppimateriaali on jaettu kolmeen osaan. nsimmäinen osa on tarkoitettu tehtäväksi ennen elokuvan katsomista, toinen osa elokuvan katsomisen aikana ja kolmas osa oinen aalto -elokuvan katsomisen jälkeen.

4 JOHDO ukaan ei halua turskan häviävän. uitenkin annamme sen tapahtua. Miksi? urska on tämeren ravintoketjun tärkein petokala. Liian vähäinen turskamäärä vaikuttaa muihin eläimiin ja kasveihin. un turskamäärä vähenee, kilohailien määrä lisääntyy. ästä seuraa eläinplanktonin määrän vähentyminen, mikä taas edistää kasviplanktonin lisääntymistä (tämän näemme kesäisin levän kukintana). äin suuret muutokset tämeressä voivat johtaa pysyviin muutoksiin sen ekosysteemissä. erve meriympäristö on edellytys kalojen olemassaololle. O OPOMRL Materiaali päivitettiin keväällä iedot ovat nyt yhdistettävissä eri oppiaineiden keskeisiin sisältöihin peruskoulun opetussuunnitelman Lgr 11 mukaisesti (Lgr 11 on Ruotsin peruskoulujen opetussuunnitelma, joka astui voimaan vuonna 2011). Opettajan on aiempaa helpompi käyttää materiaalin eri osia opetuksessaan kurssisisältöjen ja opetussuunnitelmien mukaisesti. oulun arvopohja -luvussa todetaan seuraavaa: aikkien kouluyhteisössä työskentelevien on edistettävä ihmisarvon ja yhteisen ympäristömme kunnioittamista 1 ja Ympäristönäkökulma tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia kantaa vastuuta siitä ympäristöstä, johon he itse voivat suoraan vaikuttaa sekä omaksua henkilökohtaisen suhtautumistavan laajoihin ja globaaleihin ympäristökysymyksiin. 2 Baltic ea Media Project -hankkeen elokuviin liittyvässä materiaalissa on paljon tietoa, joka on hyvin ajankohtaista nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa. Yksi koulun yleistavoitteista on, että jokainen oppilas kunnioittaa sekä omaa lähiympäristöään että ympäristöä laajemmin käsitettynä sekä huolehtii niistä. 3 oulun tulee vastata siitä, että jokainen oppilas peruskoulun päätettyään on saanut tietoa hyvän ympäristön ja kestävän kehityksen edellytyksistä ja on saanut tietoa ja ymmärtää oman elintavan merkityksen terveydelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. 4 Materiaali on tarkoitettu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille. iinä on esimerkkejä eri tavoista käsitellä tämereen liittyviä asioita. Lähtökohtana on dokumenttielokuva urskan tarina. lokuva antaa laajan kuvan liikakalastuksesta keskittyen turskakantoihin. e osoittaa, mitä kauaskantoisia seurauksia näennäisesti hyvillä ja saatavilla oleviin tietoihin perustuvilla poliittisilla päätöksillä voi olla sekä ihmisille että ympäristölle. 1 oulun arvopohja, Lgr 11, s. 7 2 oulun tehtävä, Lgr 11, s. 9 3 Yleiset tavoitteet ja suuntaviivat, Lgr 11, s iedot, Lgr 11, s. 14

5 Mitä me voimme tehdä? Mitä sinä voit tehdä? etkä kantavat vastuun? Miten liikakalastus vaikuttaa tämereen ja muihin alueisiin maapallollamme? Opintomateriaali on jaettu kolmeen osaan. nsimmäisessä osassa on yleistä tietoa elokuvasta. oisessa osassa on asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota elokuvaa katsottaessa, ja kolmas osa koostuu tehtävistä, jotka tehdään elokuvan katsomisen jälkeen. äytä materiaalia ja tehtäviä opetussuunnitelmanne mukaisesti. Opintomateriaali sisältää mm. kysymyksiä, keskustelutehtäviä, sanaristikon sekä sanajahdin. oivomme, ettäelokuva ja oppimateriaali ovat hyviä työkaluja tämerta koskevan tiedon lisäämiseen ja että niiden avulla saavutetaan nykyisen opetussuunnitelman Lgr 11: tavoitteet. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, kysymyksiä ja ideoita osoitteeseen: OPPLD MRL Lataa oppilaiden materiaali pdf-tiedostona osoitteesta: Menestystä opiskeluun!

6 LÖ UR R - OPPMRL OPJ MRL LÖ LOUV OM ivoriihi okonaiskuva pusanasto arttatyöskentely rikoissanastoa lokuvan henkilöihin tutustuminen urskauutiset LOUV LU ietoa uure urskasta lokuvan pääsanoma LOUV OM JL Oppimiskysymyksiä ertomus kalastajasta alastaminen ilman sivusaalista Luo oma Voki, tämeren ääni Dilemma estävä kehitys irjoitusharjoitus otta vai tarua uure urskan sanakirja anajahti itaatit Lue lisää turskasta Mitä pitäisi tehdä tämeren pelastamiseksi? LO M O PHUU LOUV VLM- UM JL? L ysymyksiä turskauutisista Otteita turskauutisista O VU

7 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL LOUV OM VORH ehtävänä on selvittää ryhmän tiedot tämerta koskevista asioista. nna oppilaiden kertoa omia ajatuksiaan, ja kirjoita muistiin, mitä oppilaat ajattelevat aiheesta tämeri ja turskat. nna oppilaiden lajitella mielleyhtymiään ja sanojaan miellekartalle. un miellekartat ovat valmiit, jokainen ryhmä esittelee oman miellekarttansa muille ryhmille. Mitä tämeri merkitsee oppilaille? ee kysymyksiä oppilaiden esiin tuomista asioista. simerkiksi: Missä tämeri sijaitsee? Mitkä eläimet elävät tämeressä? Miten turskan häviäminen vaikuttaisi näihin eläimiin? Mikä vaikutus meillä ihmisillä on tämereen ja turskaan? Miten elämäntapamme vaikuttaa mereen? tsi lisätietoa tämerestä oheiskirjallisuudesta ja nternetistä. OOUV Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: hmisen riippuvuus luonnosta ja vaikutus siihen. un oppilaat saavat tietoa luonnosta ja ihmisistä, he pystyvät vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa sekä edistämään kestävää kehitystä. 5 äytä he Big Picture -sovelluksen tietoja (vain englanninkielinen) osoitteessa: ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Huom! Painoyksikkö on tonni 1. Miten tämeren turskakanta on muuttunut vuodesta 1965 tähän päivään? 2. uinka paljon turskaa pyydettiin enimmillään, ja minä vuonna se tapahtui? 3. Miten turskan koko vaikuttaa turskakantaan? 4. Miksi veden suolapitoisuus on tärkeä turskalle? 5. Miten tämeren suolapitoisuus on vaihdellut vuosien mittaan? 6. Mikä on kuollut vyöhyke ja miksi se syntyy? 7. nna esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat muuttaneet tämeren ympäristöä? pusanasto Cod population = turskakanta Cod fishing = turskan kalastus alt levels / aline levels = suolapitoisuus Human mpact = ihmisen vaikutus he Moving Baltic = tämeri elokuvissa utrophication = rehevöityminen ncatchment area = valuma-alue otal tock Biomass = okonaisturskakanta 5 Ruotsin peruskoulun opetussuunnitelma, Lgr 11, s

8 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL RYÖLY Maantiedon opetuksen keskeistä sisältöaluetta: imeä uroopan maat, tärkeimmät saaret, vesistöt ja näytä niiden sijainti kartalla... Missä tämeri sijaitsee? Minkä muotoinen tämeri on? utki karttaa! Mitä saat selville tämerestä pelkästään karttaa katsomalla? Mitkä suurkaupungit sijaitsevat sen rannalla? Mitkä maat ovat tämeren rannalla ja käyttävät sen resursseja? äytä mielellään Denver-menetelmää. Menetelmän tavoitteena on opettaa oppilaat lukemaan erilaisten teemakarttojen symboleita ja saamaan niitä käyttäen kuvan todellisuudesta. avoitteena on tehdä tosiasioiden ja yhteyksien etsimisestä mielekästä. tämeren alue kuvataan kartan avulla mahdollisimman tarkasti. Oppilaat voivat sen jälkeen tehdä luettelon oppimistaan asioista, kirjoittaa kertomuksen aiheesta ja tehdä omia johtopäätöksiä. Oppilaiden mahdolliset ongelmat kartan lukemisessa saadaan selville menetelmää käytettäessä. ROO idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rilaisia tapoja käsitellä omien tekstien sisältöä ja muotoa. Miten teksteistä annetaan palautetta, ja miten palaute otetaan vastaan. anakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttö sanojen ymmärtämisen apuna. Opettaja selittää sanoja, joita käytetään dokumenttielokuvassa. anojen selitykset voivat vaihdella ryhmän mukaan. Jos aikaa on riittävästi, oppilaat voivat etsiä itse omaan tekstiinsä valitsemiensa sanojen merkitykset. Vaihtoehtoisesti opettaja voi antaa selitykset. nna oppilaille tehtäväksi kirjoittaa kertomus tai artikkeli, joka sisältää tietyn määrän alla olevista dokumenttielokuvan sanoista. Levät ovat primitiivisiä klorofylliä sisältäviä, vedessä eläviä organismeja, joilla ei ole varsinaista vartta, juuria tai lehtiä; sivusaalis on vahingossa pyydyksiin jäänyt kala; murtovesi on vettä, jonka suolapitoisuus on alhainen, yleensä suolaveden ja makean veden sekoitusta; trooli on kartiomainen verkko, joka kiinnitetään aluksen perään ja jota vedetään pohjaa pitkin; turska on kala, jonka liha on vähärasvaista ja vaaleaa. e on tärkeä kala tämeren ekosysteemissä; rehevöitymisellä tarkoitetaan ravinteiden ylitarjontaa vesistöissä; ylikalastus tarkoittaa liikaa kalastamista; kestävyys kuvaa kykyä ylläpitää ekologista tasapainoa; kaikuluotain on laite, joka mittaa syvyyttä ja veden alla olevia pintoja; kuoleminen sukupuuttoon merkitsee, että jokin häviää kokonaan; haamuverkko on merenpohjaan pudonnut kalaverkko, johon eläimet tarttuvat usein vahingossa; subventio on taloudellinen tuki, jonka valtio maksaa teollisuustoiminnan tukemiseksi; kilohaili on pieni meressä elävä ruokakala; plankton eli keijusto tarkoittaa suolaisessa tai makeassa vedessä leijuvia pieniä eliöitä. Plankton on monien kalojen ensisijainen ravinnonlähde; mereen heittämisellä tarkoitetaan hyödyttömien ja epätoivottujen kalojen hävittämistä mereen; ryöstökalastuksessa vähemmän arvokkaat kalat heitetään takaisin mereen ja jatketaan arvokkaamman saaliin kalastamista. alastajat vievät satamaan vain korkealaatuisimmat kalat. UUU LOUV HLÖH Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. euraavassa esitellyillä henkilöillä on tärkeä rooli turskan elämässä ja tämeren suojelussa. Useimmat näistä henkilöistä esiintyvät myös dokumenttielokuvassa. sittele henkilöt oppilaille. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin ja anna heille tehtäväksi laatia kysymyksiä, jotka he esittävät jollekin henkilöistä. ee sama elokuvan katsomisen jälkeen. arkastele oppilaiden kysymysten muuttumista, kun he ovat saaneet lisää tietoa tämeren ongelmista. 1. Gadus morhua on turskan tieteellinen nimi. uure urska kertoo turskan historiasta ja antaa turskille selviytymisohjeita. 2. Lo Persson on nuori ruotsalainen opiskelija, joka on kiinnostunut turskaa koskevista kysymyksistä. 3. Marcin Cholewinski kalastaa turskaa tämerestä. Hän kalastaa enemmän kuin mihin hänellä olisi lupa. Marcin on kotoisin Darlowkon perinteisestä kalastuskylästä Puolan rannikolta. Hän on hyvin kiinnostunut kalastuskysymyksistä. 4. enneth Bengtssson omistaa troolarin, jota hän käyttää turskan kalastukseen. Hän valittaa joutuvansa heit- 8

9 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL tämään kalaa usein mereen, koska on pyytänyt sitä liikaa. Hänen täytyy noudattaa saamaansa kiintiötä. 5. Daniel Pauly ja hänen ryhmänsä kartoittavat kuinka paljon tämeren turskia on oikeasti kuollut kalastuksen takia. utkijat suosittelivat vuonna 2007 turskankalastuksen lopettamista itäisellä tämerellä. 6. Leszak on koditon puolalainen kalastaja. Hän on vanha, mutta hänen on kuitenkin tehtävä töitä ruoan hankkimiseksi. 7. Poliitikot, kalatalousministerit, sallivat kalastuksen jatkumisen ja päättävät kalastajien kiintiöistä. 8. Virkamiehet. Brian obin oli anadan kalastustus- ja meritalousministeri vuonna 1992, kun turskakanta hävisi anadasta. 9. Urheilukalastajat kalastavat harrastuksen ja hyvän ruoan takia. 10. frikkalaisiin kalastajiin vaikuttavat uroopasta ja muualta tulevat kalastajat, jotka pyytävät kalaa frikan rannikoilla. 11. avalliset perheet, jotka yrittävät ymmärtää, miten heidän tulisi käyttää kalaa, jotta tämeri pysyisi terveenä. Pyydä oppilaita esittämään eri rooleja. Pyydä heitä miettimään, mikä eri henkilöille on tärkeää. Mieti seuraavia kysymyksiä: 1. enen luulet olevan onnettomin ja miksi? 2. uka haluaisit itse olla/mihin ryhmään haluaisit kuulua? Miksi? 3. enet haluaisit parhaaksi ystäväksesi, jos olisit turska? Miksi? URUU 6 Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Lähiympäristön ekosysteemi, eri organismien väliset yhteydet. hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa. Molemmista dokumenttielokuvista ja kotisivulta löydät uure urskan esittämiä raportteja tämerestä ja kalastuksesta. nna oppilaiden käydä materiaali läpi ennen dokumenttielokuvan katsomista. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. nna jokaiselle ryhmälle yksi turskauutinen luettavaksi. Pyydä heitä tekemään yhteenveto sen sisällöstä. nna ryhmien tehdä tehtävä loppuun. en jälkeen jokainen ryhmä esittelee raporttinsa muille. (urskauutisista on myös tulostettavia versioita liitteessä.) 6 atsele turskauutisten viisi jaksoa linkistä 9

10 LOUV LM UR R - OPPMRL OPJ MRL LOUV LM OJ UUR UR Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Lähiympäristön ekosysteemi, eri organismien väliset yhteydet. hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa. Jos ette tutustu URUU ennen elokuvan katsomista, voitte tehdä muistiinpanoja elokuvan katsomisen aikana. Pyydä oppilaita kirjoittamaan muistiin asioita, joita uure urska ottaa esille urskauutisissa. uure antaa tietoa turskien elämästä. (aikkien animaatioiden tekstit ovat liitteessä.) LOUV POM Biologian ja maantiedon keskeistä sisältöaluetta: hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Maapallon resurssien sijainti, ja mihin niitä käytetään? Missä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja kulutetaan, miten tuotteet kuljetetaan? Miten tarjonta ja kauppa ovat muuttuneet aikojen myötä? Mikä oli dokumenttielokuvan pääsanoma? Pyydä oppilaita miettimään näitä kysymyksiä elokuvan katselun aikana. 1. Mitkä elokuvan asiat olivat sinulle uusia? 2. Mitä pidit tästä elokuvasta kokonaisuutena? 3. Mikä oli elokuvan pääsanoma? 4. Mitä luulet elokuvantekijöiden halunneen sinun ajattelevan? 5. Miten elokuva vaikutti sinuun? LOUV OM JL OPPMYYMY Biologian ja maantiedon keskeistä sisältöaluetta: hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Maapallon resurssien sijainti, mihin niitä käytetään? Missä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja kulutetaan, miten tuotteet kuljetetaan? Miten tarjonta ja kauppa ovat muuttuneet aikojen myötä? 1. Mitkä maat sijaitsevat tämeren rannalla? 2. Mitä määräyksiä kalastusteollisuudelle on asetettu? 3. Mitä menetelmiä kalastuksessa käytetään? 4. Milloin turskan elämä muuttui? 5. Miltä merialueilta turska on jo kadonnut? 6. Miksi U:n puolalaiset kalastajat lopettivat turskanpyynnin? 7. uvaile tapoja, joilla me tuhlaamme turskaa. nnamme esimerkiksi osan niistä kuolla syömättä niitä. 8. Miksi eurooppalaiset kalastajat matkustavat frikan rannikolle kalastamaan? 10

11 LOUV LM UR R - OPPMRL OPJ MRL ROMU LJ Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: luonnon käyttö matkailuun ja elämysten tarjontaan. ämä on kertomus kalastajasta, joka kaikista nykyaikaisista kalastusvälineistä huolimatta päättää kalastaa vanhanaikaisella tavalla. äin se kuuluu: Olipa kerran kalastaja. räänä päivänä hän heräsi aikaisin aamulla mennäkseen töihinsä, mikä hänelle tarkoitti lähtöä merelle pyytämään kaloja. inä aamuna hän sai runsaan saaliin. Hän myi kalat torilla ja ajoi sen jälkeen lempipaikkaansa rannalle. iellä hän tapasi ystäviään. Hän oli kuin kotonaan ja rentoutui ystäviensä kanssa päivän kovan työn jälkeen. Hän oli tyytyväinen elämäänsä. un hän istui tuolissaan ja nautti auringosta, eräs mies tuli hänen luokseen. - Miksi istut täällä, kun voisit olla merellä ja saada lisää kaloja? Meressä on paljon kalaa, sinulla olisi enemmän myytävää ja saisit enemmän rahaa. Voisit ostaa toisen aluksen, paremmin varustetun. Voisit palkata työntekijöitä. Muutaman vuoden kuluttua olisit rikas, voisit myydä alukset ja saada niin paljon rahaa, että se riittäisi loppuelämäksesi. Voisit tehdä kaikkea mitä haluat! jateltavaa: Miksi kalastaja ei halunnut kalastaa enempää ja ostaa uusia välineitä? Mikä oli tärkeää näille kertomuksen miehille? aikkea voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Mikä on suurin ero kertomuksen miesten välillä? Miksi luulet heillä olleen eri mielipiteet samasta asiasta? - iinhän minä tällä hetkellä teenkin, kalastaja vastasi! 11

12 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL LM LM VUL Biologiaan liittyvä aihe: ihmisen riippuvuus luonnosta ja hänen vaikutuksensa luontoon. Yksi suurimmista nykyaikaisten kalastusvälineiden aiheuttamista ongelmista on sivusaalis. illä tarkoitetaan kaloja ja muita eläimiä, joita ei ole ollut tarkoitus kalastaa. e osa saaliista, joka heitetään pois epätoivottuna tai taloudellisesti kannattamattomana. alat kuolevat, ja se on tuhlausta. eskustelkaa tästä ongelmasta ja mahdollisista ratkaisuista ongelmaan. Punnitkaa mahdollisia poliittisia toimenpiteitä, esim. pyydyksiä koskevat määräykset jne. OM VO, MR nglanninkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: suulliset ja kirjalliset ohjeet. kieleen liittyvät asiat kuten ääntäminen, intonaatio jne... Yleistavoite: Osata käyttää modernia tekniikkaa viestintään. Verkkosivustolla 7 oppilaat voivat luoda oman puhuvan hahmon. Luo hahmo ja kuvittele, että se haluaa muuttaa tapaamme hoitaa tämerta. Mitä haluat hahmosi viestivän tämerestä? Onko hahmosi huolestunut tämeren tulevaisuudesta? Oppilaat voivat harjoitella ääntämistä ja intonaatiota sekä oikeinkirjoitusta. Voki kuulostaa oudolta, jos sanoissa on kirjoitusvirheitä. Voidaan antaa kotitehtäväksi. Oppilaat voivat lähettää työnsä sivuston kautta opettajan sähköpostiin. Vokit osaavat puhua eri kieliä, mutta tämä voi olla hauska ja kiinnostusta herättävä tehtävä englanninkielellä. DLMM Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. Dilemma on epävarmuus tai epätietoisuus etenkin silloin, kun pitää valita kahden huonon vaihtoehdon välillä. simerkiksi kun yritämme löytää ratkaisun siihen, miten pyytää, myydä ja syödä kalaa, jonka saamme merestä. eskustelkaa seuraavista aiheista: 1. Pitäisikö kalastajien tuoda satamaan kiintiön ylittävä kalasaalis ja myydä se laittomasti vai pitäisikö heidän heittää se takaisin mereen, vaikka he tietävätkin kalojen olevan kuolleita ja vain mätänevän merenpohjassa? 2. alastaja uskoo, että meressä on paljon kalaa, mutta hänelle ei anneta lupaa kalastaa. Hän saa sen sijaan rahaa valtiolta, kun hän ei kalasta vaan seisottaa aluksiaan satamassa. Hän haluaisi kuitenkin ennemmin kalastaa. Mitä hänen pitäisi tehdä ja miksi? 3. Haluaisit syödä turskaa, mutta kaupassa on myynnissä vain kalaa, joka on pyydetty alueilta, joilla turskakanta on uhattuna. itä kuitenkin myydään kaupoissa. Mitä sinä teet? 4. eoreettisesti olisi mahdollista pyytää Ruotsin yhden vuoden turskakiintiö kymmenellä tietyn kokoisella troolarilla, mutta kuitenkin 264 erikokoiselle alukselle on annettu lupa kalastaa turskaa. ilanne on samanlainen myös muissa tämeren maissa. Miten mielestäsi maiden pitäisi hoitaa tämä asia? 5. Yhden kalastajan kiintiö on niin pieni, ettei hän pysty elättämään sillä perhettään. Olisiko laittoman kalan myynti hyvä tapa ansaita riittävästi? 7 oimii myös ipadeissa Rover-lukijan avulla, joka ladataan sovelluksena. Vokia käytetään lukijan kautta. 12

13 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL V HY Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää ja mikä uhkaa? Yhteiskunnallinen keskustelu biologian monimuotoisuudesta, esimerkiksi metsänhoidon ja metsästyksen yhteydessä. 1. kologinen kestävyys 2. osiaalinen kestävyys 3. aloudellinen kestävyys eskustelkaa näistä aiheista. Mikä niiden merkitys on tämerelle? Mikä niistä on turskan kannalta tärkein? oisin sanoen mihin meidän pitää keskittyä ensimmäisenä? etkä/mitkä ovat kestävän kehityksen uhreja? Onko kestävällä kehityksellä uhreja ollenkaan? RJOUHV idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rityyppisten tekstien kirjoitusstrategiat. rilainen kielen käyttö riippuen lukijakunnasta ja kirjoituksen tavoitteesta. Valitse jokin seuraavista aiheista ja kirjoita kertomus tai artikkeli, kaunokirjallinen tai asiateksti: aunokirjalliset: 1. Merikotkan/Dominikan/kuutin elämä. austatietoa: olme uutta elämää saa alkunsa tämeren rannoilla vuonna Pieni merikotkan poikanen kuoriutuu munasta männyssä Ruotsin itärannikolla. amanaikaisesti Gdanskissa syntynyt Dominika-tyttö lasketaan äitinsä rinnoille. Pieni hylkeenpoikanen syö ensimmäistä ateriaansa muutaman kymmenen kilometrin päässä Viron rannikosta. Voit tutustua Our Baltic -sivustoon osoitteessa 2. alastusaluksella pimeässä yössä... ertomus laittomasta kalastuksesta. 3. uure urska vastaan troolari. osiasioita: 1. Meren pelastamisyritykset. 2. Miten minä voin estää turskan kuolemisen sukupuuttoon? 3. frikan kalastajat ilman kalaa. 13

14 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL O V RU Lue seuraavat väittämät ja merkitse, ovatko ne mielestäsi totta vai tarua: O RU 1. aarasturska voi laskea jopa miljoona mätimunaa 2. Mäti uppoaa pohjaan, jos vesi ei ole tarpeeksi suolaista 3. Haamuverkko on tapa kalastaa vain haluttuja kaloja 4. ilohaili syö turskan mätiä ja eläinplanktonia 5. roolari kerää kaiken eteen tulevan 6. Rehevöityminen on eduksi vedelle 7. Murtovedessä on vähän suolaa 8. Puolalla on tämeren pisin rannikko 9. ilohailit ovat turskan ravintoa 10. alajauhoa käytetään siipikarjan rehussa 11. frikan maat saavat rahaa siitä, että eurooppalaiset kalastavat heidän vesillään 12. Levän kukinta lisääntyy, kun turskakanta pienenee 13. urkan painon kasvaminen vaikuttaa sen lisääntymiskykyyn 14. urskan kalastus kukoisti anadassa vuonna 1992 (Oikeat vastaukset ovat liitteessä B.) ee omia totta vai tarua -väittämiä äytä dokumenttielokuvan tietoja hyväksi ja tee omia totta vai tarua -väittämiä. nna muiden oppilaiden vastata niihin. UUR UR RO 1. yömällä kalaa sinusta tulee uki, joka maksetaan kalastusteollisuudelle 3. äällä tehdään meitä koskevat päätökset 4. urska syö ilohaili syö urska sisältää tätä ravintoainetta 7. Paikka, jossa ei ole enää turskaa 8. urskasta ja toisesta kalasta tulee anadassa olemme melkein e jahtaavat meitä 11. Pieni määrä eläinplanktonia voi aiheuttaa tämän 12. lämämme muuttui vaikeammaksi, koska... Meitä 13. apahtuu frikan rannikon tuntumassa 14. Miltä turska maistuu uure urskan mukaan 15. Pohjois-uroopan turskat asuvat tässä meressä 16. Merenpohjaa kaapiva verkko, jolla pyydetään turskaa 17. alaplankton syö alatalousministerit (yhdessä) 19. uure urska on tällainen kala 20. ilohaili syö myös näitä UUR UR RO seuraavalla sivulla. 14

15 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL UUR UR RO

16 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL JH tsi sanat ja ympyröi ne. Ota myös selvää sanojen merkityksistä. Menestystä! LV MUROV CCH UR ULUO RHVÖYM ROOL V LOHL PLO LLU HVM L B U L R C C H R P L R L U L H H O R H M H O O U R V L L V R Ö L Ö V B U L U O U V L Y L L M Y B V M U M U O M O L L O V H U O L V R O R U U L V P L O 16

17 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. euraavassa joitakin sitaatteja dokumenttielokuvasta. Lukekaa ne ja keskustelkaa siitä, mitä niissä todella sanotaan ja miksi. Miksi minun pitäisi tuntea itseni joksikin kirotuksi varkaaksi? Mitä väliä sillä on, pyydänkö kalan minä vai joku tanskalainen? aikki on liiketoimintaa. Marcin Cholewinski, puolalainen kalastaja. alalle on ihan sama, pyydetäänkö se laillisesti vai laittomasti. i ole mitään merkitystä, sisältyykö se kiintiöön vai heitetäänkö se mereen. e on joka tapauksessa kuollut. Daniel Pauly, meribiologi. uhosimme yhden tärkeimmistä ravinnon proteiinilähteistä. voimin silmin. Brian obin, anadan kalastus- ja meritalousministeri ( ) yt meillä on olemassa pitkän aikavälin elvytyssuunnitelma. Meidän on tehtävä jotain ylikapasiteetille ja liikakalastukselle, jotta saamme tämeren tilanteen vakautettua. Joe Borg, meri- ja kalastusasioista vastaava U-komissaari. uolleiden kalojen heittäminen mereen tuhoaa sekä meren että merenpohjan. Lisäksi heitämme mereen samalla oman tulevaisuutemme. On helppo kääntää selkäntä ja ajatellaan jotain muuta. uolleiden kalojen näkeminen kellumassa ei ole mukava näky. Rickard ollander, ruotsalaisen GG44 Runavik -aluksen päällikkö. alojen heittäminen takaisin mereen on laitonta orjassa, koska haluamme valvoa kalastajien pyytämiä kalamääriä. Pidämme kalojen heittämistä mereen myös moraalisesti arveluttavana tekona. Reidar oresen, Bergenin merentutkimusinstituutin tutkimusjohtaja. Lähdemme spanjaan. iomme lähteä ennen kuin tilanne muuttuu vielä huonommaksi. äällä ei ole töitä. Länsiafrikkalainen kalastaja. Haluaisin saada kaikki ihmiset ymmärtämään, että virallisissa raporteissa ei ole kaikkia tietoja, ja paljon heitetään pois poliittisten päätösten ja muiden vastaavien takia. Minulla ei ollut aavistustakaan näistä asioista ennen tätä, ja olisi mukava avata muidenkin silmät. aada muut ymmärtämään. Lo Persson, opiskelija. ROMU LJ idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rgumentointi eri keskustelutilanteissa ja päätösprosesseissa....vastaa väitteisiin sekä tee yhteenveto siitä, mitä sanottiin. tsikää jokin ajankohtainen artikkeli turskasta. Lukekaa se ja keskustelkaa siitä sen jälkeen. Jaa oppilaat kahteen ryhmään, joista toinen on samaa mieltä artikkelin kirjoittajan kanssa ja toinen ryhmä on eri mieltä. 17

18 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL M MR PLM VOD HD? idinkielen ja biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rgumentointi. uulliset esitykset ja kertomukset. Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Yhteiskunnallinen keskustelu biologian monimuotoisuudesta, esimerkiksi metsänhoidon ja metsästyksen yhteydessä. hmisen riippuvuus luonnosta, ihmisen vaikutus luontoon. Jaa oppilaat viiteen tai kuuteen ryhmään. ehtävänä on käydä läpi tämeren pelastustoimenpiteitä, jotka löytyvät englanninkieliseltä verkkosivustolta: involved/it s not too late yet. 8 annusta oppilaita keskustelemaan. Pyydä heitä tekemään luettelo viidestä tärkeimmästä valitsemastaan toimenpiteestä ja perustelemaan niiden valinta. Jokaisen ryhmän edustaja muodostaa uuden ryhmän ja yrittää vakuuttaa tämän ryhmän jäsenet siitä, että hänen ryhmänsä toimenpiteet ovat parhaimmat. Muut ryhmät kuuntelevat ja katsovat. avoitteena on saada aikaan konsensus ja tehdä yhteinen viiden toimenpiteen luettelo. orosta muiden kuuntelemisen tärkeyttä, omien argumenttien selkeää esittämistä ja valvo, että kaikki saavat puheaikaa jne. LO euraavassa luettelo verkkosivustoista, joista saa lisätietoa: Baltic ea Media Project Balticea2020 tämeriportaali Helcom Meri Maailman luonnonsäätiö tämerikeskus, ukholman yliopisto

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

Euroopassa. nro 14. Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt. Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana

Euroopassa. nro 14. Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt. Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro 14 Lokakuu 2 0 0 2 Asiakirjat Syvänmerenkalastus EU vahvistaa säännöt Vierailu Kööpenhaminassa ICES kulissien takana Syvänmeren lajit Tuottajaorganisaatio

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon sekä valtioiden että siirtolaisten tarpeet.

Lisätiedot

Elisa Miinin. Matkaopas oimittamiseen

Elisa Miinin. Matkaopas oimittamiseen Elisa Miinin Matkaopas toimittamiseen oimittamiseen 2 Kirjan kuvituksena on käytetty Nuorten Ääni -toimituksen Helsingin Sanomiin kirjoittamia juttuja ja niiden työversioita. Johdanto... Sisällys Mikä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot