ITÄMERI - KALASTUSTIETOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMERI - KALASTUSTIETOA"

Transkriptio

1 LU MR - LUO UR R - DOUMLOUV OPPMRL OPJ MRL ULL RBY OUR BLC MD PROJC

2 lokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja Mattias lum aloittivat kymmenen vuotta kestävän Baltic ea Media Project -hankkeen vuonna e on yksi Ruotsin pikäaikaisimmista journalistisista elokuva- ja mediapanostuksista tähän mennessä. tämeren rannikkovaltioiden 85 miljoonalle asukkaalle halutaan kertoa innovatiivisesti, viihteellisesti ja informatiivisesti, millaisia uhkia sisämereen kohdistuu. Projekti päättyy vuonna 2017 pitkään elokuvaan, joka kuvaa tämerta, sen asukkaita ja luontoa kymmenen vuoden ajanjakson aikana. Lisätietoa projektista on osoitteessa: Balticea2020 on yksityinen säätiö, jonka tavoitteena on kääntää tämeren negatiivinen kehitys toiseen suuntaan vuoteen 2020 mennessä. e saavutetaan käyttämällä 500 miljoonan kruunun lahjoitusvarat konkreettisiin tutkimustoimenpiteisiin, mielipidemuokkaukseen ja aktiiviseen projektisitoutumiseen. itä tarvitaan, sillä muussa tapauksessa tämeren rannikkovaltioiden noin 85 miljoonan asukkaan elinolot huononevat merkittävästi. äätiön puheenjohtaja Björn Carlson uskoo vakaasti, että tässä onnistutaan. Hän haluaa lahjoituksellaan luoda toimintakykyisen toimijan, joka voi ilman politiikkaa ja byrokratiaa puuttua asioihin nopeasti ja huolehtia siitä, että tämeren olosuhteita parantavat asiat myös toteutetaan. Baltic ea Media Project on Balticea2020-säätiön tukema hanke. Lue lisää Balticea2020-säätiöstä osoitteesta:

3 OPJLL - M MD P MR LÖ ämä DVD-kokoelma sisältää Folke Rydénin dokumenttielokuvat ja niihin liittyvät oppimateriaalit. Mukana tuleva oppimateriaali perustuu dokumenttielokuviin urskan tarina (2009), joka kertoo tämerellä tapahtuvasta liikakalastuksesta, aastunut meremme (2011), joka kertoo tämeren rehevöitymisen aiheuttavasta lihan tehotuotannosta ja oinen aalto (2013), joka kertoo ympäristömyrkkyjen vaikutuksista meren ympärillä asuviin eläimiin ja ihmisiin. LOUV 1: UR R O LU (2009) ukaan ei halua, että tämeren turska kuolee. ivät kalastajat eivätkä tutkijat, eivät kansalaiset eivätkä päätöksentekijät. uitenkin juuri niin on tapahtumassa. urskan tarina on riipaiseva dokumentti, jossa seurataan kahden vuoden ajan tämeren arvokkaimman kalalajin systemaattista ja tietoista hävittämistä. un viimeinen turska kuolee, me olemme kaikki häviäjiä. Opintomateriaali sisältää mm. kysymyksiä, keskustelutehtäviä, sanaristikon sekä sanajahdin. iheina mm. U:n politiikka, luonnonvarojen hallinta, tämeren eläimet ja maantieto. LOUV 2: UU MRMM O RHVÖY - M (2011) tämeren tulevaisuus on epävarma. tämereen kohdistuu monia uhkia, joita oma elintarviketuotantomme vahvistaa. ika-, siipikarja- ja nautatiloilta levitetään aivan liikaa lantaa sisämeren ympärillä oleville pelloille. lokuvassa aastunut meremme kerrotaan, kuinka teollistunut lihan tehotuotanto muuttaa tämeren pohjan hapettomaksi ja pohja kuolee. Oppimateriaali sisältää muun muassa oppimiskysymyksiä, keskustelutehtäviä, laskutehtäviä, vuorovaikutteisia tehtäviä verkossa sekä elokuvan aastunut meremme. iheina ovat mm. politiikka (kansallinen ja U:n), ekosysteemi, ympäristö ja maantieto. LOUV 3: O LO O YMPRÖMYRY (2013) Jotakin erikoista on tapahtunut tämeressä ja sen rannikolla. Monet eläinlajit voivat huonosti ja niiden määrät ovat vähentyneet. Hyvinvointisairaudet, kuten syöpä ja hedelmättömyys, ovat lisääntyneet. utkijat varoittavat uudesta ympäristömyrkkyaallosta. ikiöt ja pienet lapset ovat herkimpiä altistumaan myrkyille. aaristossa asuva Cecilia haluaa tietää mitä myrkkyjä hänen vastasyntyneen poikansa lfredin veressä on. utkijoilla on ensimmäisen kerran mahdollisuus analysoida imeväisikäisen lapsen verta. ulos yllättää ja huolestuttaa. oinen aalto on kolmas dokumenttielokuva säätiön kymmenen vuotta kestävässä Baltic ea Media Project -hankkeessa. lokuvassa kerrotaan ympäristömyrkyistä, joita on löytynyt tämerestä, sen rannikoilta, luonnosta ja asukkaista. Oppimateriaali on jaettu kolmeen osaan. nsimmäinen osa on tarkoitettu tehtäväksi ennen elokuvan katsomista, toinen osa elokuvan katsomisen aikana ja kolmas osa oinen aalto -elokuvan katsomisen jälkeen.

4 JOHDO ukaan ei halua turskan häviävän. uitenkin annamme sen tapahtua. Miksi? urska on tämeren ravintoketjun tärkein petokala. Liian vähäinen turskamäärä vaikuttaa muihin eläimiin ja kasveihin. un turskamäärä vähenee, kilohailien määrä lisääntyy. ästä seuraa eläinplanktonin määrän vähentyminen, mikä taas edistää kasviplanktonin lisääntymistä (tämän näemme kesäisin levän kukintana). äin suuret muutokset tämeressä voivat johtaa pysyviin muutoksiin sen ekosysteemissä. erve meriympäristö on edellytys kalojen olemassaololle. O OPOMRL Materiaali päivitettiin keväällä iedot ovat nyt yhdistettävissä eri oppiaineiden keskeisiin sisältöihin peruskoulun opetussuunnitelman Lgr 11 mukaisesti (Lgr 11 on Ruotsin peruskoulujen opetussuunnitelma, joka astui voimaan vuonna 2011). Opettajan on aiempaa helpompi käyttää materiaalin eri osia opetuksessaan kurssisisältöjen ja opetussuunnitelmien mukaisesti. oulun arvopohja -luvussa todetaan seuraavaa: aikkien kouluyhteisössä työskentelevien on edistettävä ihmisarvon ja yhteisen ympäristömme kunnioittamista 1 ja Ympäristönäkökulma tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia kantaa vastuuta siitä ympäristöstä, johon he itse voivat suoraan vaikuttaa sekä omaksua henkilökohtaisen suhtautumistavan laajoihin ja globaaleihin ympäristökysymyksiin. 2 Baltic ea Media Project -hankkeen elokuviin liittyvässä materiaalissa on paljon tietoa, joka on hyvin ajankohtaista nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa. Yksi koulun yleistavoitteista on, että jokainen oppilas kunnioittaa sekä omaa lähiympäristöään että ympäristöä laajemmin käsitettynä sekä huolehtii niistä. 3 oulun tulee vastata siitä, että jokainen oppilas peruskoulun päätettyään on saanut tietoa hyvän ympäristön ja kestävän kehityksen edellytyksistä ja on saanut tietoa ja ymmärtää oman elintavan merkityksen terveydelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. 4 Materiaali on tarkoitettu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille. iinä on esimerkkejä eri tavoista käsitellä tämereen liittyviä asioita. Lähtökohtana on dokumenttielokuva urskan tarina. lokuva antaa laajan kuvan liikakalastuksesta keskittyen turskakantoihin. e osoittaa, mitä kauaskantoisia seurauksia näennäisesti hyvillä ja saatavilla oleviin tietoihin perustuvilla poliittisilla päätöksillä voi olla sekä ihmisille että ympäristölle. 1 oulun arvopohja, Lgr 11, s. 7 2 oulun tehtävä, Lgr 11, s. 9 3 Yleiset tavoitteet ja suuntaviivat, Lgr 11, s iedot, Lgr 11, s. 14

5 Mitä me voimme tehdä? Mitä sinä voit tehdä? etkä kantavat vastuun? Miten liikakalastus vaikuttaa tämereen ja muihin alueisiin maapallollamme? Opintomateriaali on jaettu kolmeen osaan. nsimmäisessä osassa on yleistä tietoa elokuvasta. oisessa osassa on asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota elokuvaa katsottaessa, ja kolmas osa koostuu tehtävistä, jotka tehdään elokuvan katsomisen jälkeen. äytä materiaalia ja tehtäviä opetussuunnitelmanne mukaisesti. Opintomateriaali sisältää mm. kysymyksiä, keskustelutehtäviä, sanaristikon sekä sanajahdin. oivomme, ettäelokuva ja oppimateriaali ovat hyviä työkaluja tämerta koskevan tiedon lisäämiseen ja että niiden avulla saavutetaan nykyisen opetussuunnitelman Lgr 11: tavoitteet. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, kysymyksiä ja ideoita osoitteeseen: OPPLD MRL Lataa oppilaiden materiaali pdf-tiedostona osoitteesta: Menestystä opiskeluun!

6 LÖ UR R - OPPMRL OPJ MRL LÖ LOUV OM ivoriihi okonaiskuva pusanasto arttatyöskentely rikoissanastoa lokuvan henkilöihin tutustuminen urskauutiset LOUV LU ietoa uure urskasta lokuvan pääsanoma LOUV OM JL Oppimiskysymyksiä ertomus kalastajasta alastaminen ilman sivusaalista Luo oma Voki, tämeren ääni Dilemma estävä kehitys irjoitusharjoitus otta vai tarua uure urskan sanakirja anajahti itaatit Lue lisää turskasta Mitä pitäisi tehdä tämeren pelastamiseksi? LO M O PHUU LOUV VLM- UM JL? L ysymyksiä turskauutisista Otteita turskauutisista O VU

7 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL LOUV OM VORH ehtävänä on selvittää ryhmän tiedot tämerta koskevista asioista. nna oppilaiden kertoa omia ajatuksiaan, ja kirjoita muistiin, mitä oppilaat ajattelevat aiheesta tämeri ja turskat. nna oppilaiden lajitella mielleyhtymiään ja sanojaan miellekartalle. un miellekartat ovat valmiit, jokainen ryhmä esittelee oman miellekarttansa muille ryhmille. Mitä tämeri merkitsee oppilaille? ee kysymyksiä oppilaiden esiin tuomista asioista. simerkiksi: Missä tämeri sijaitsee? Mitkä eläimet elävät tämeressä? Miten turskan häviäminen vaikuttaisi näihin eläimiin? Mikä vaikutus meillä ihmisillä on tämereen ja turskaan? Miten elämäntapamme vaikuttaa mereen? tsi lisätietoa tämerestä oheiskirjallisuudesta ja nternetistä. OOUV Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: hmisen riippuvuus luonnosta ja vaikutus siihen. un oppilaat saavat tietoa luonnosta ja ihmisistä, he pystyvät vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa sekä edistämään kestävää kehitystä. 5 äytä he Big Picture -sovelluksen tietoja (vain englanninkielinen) osoitteessa: ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Huom! Painoyksikkö on tonni 1. Miten tämeren turskakanta on muuttunut vuodesta 1965 tähän päivään? 2. uinka paljon turskaa pyydettiin enimmillään, ja minä vuonna se tapahtui? 3. Miten turskan koko vaikuttaa turskakantaan? 4. Miksi veden suolapitoisuus on tärkeä turskalle? 5. Miten tämeren suolapitoisuus on vaihdellut vuosien mittaan? 6. Mikä on kuollut vyöhyke ja miksi se syntyy? 7. nna esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat muuttaneet tämeren ympäristöä? pusanasto Cod population = turskakanta Cod fishing = turskan kalastus alt levels / aline levels = suolapitoisuus Human mpact = ihmisen vaikutus he Moving Baltic = tämeri elokuvissa utrophication = rehevöityminen ncatchment area = valuma-alue otal tock Biomass = okonaisturskakanta 5 Ruotsin peruskoulun opetussuunnitelma, Lgr 11, s

8 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL RYÖLY Maantiedon opetuksen keskeistä sisältöaluetta: imeä uroopan maat, tärkeimmät saaret, vesistöt ja näytä niiden sijainti kartalla... Missä tämeri sijaitsee? Minkä muotoinen tämeri on? utki karttaa! Mitä saat selville tämerestä pelkästään karttaa katsomalla? Mitkä suurkaupungit sijaitsevat sen rannalla? Mitkä maat ovat tämeren rannalla ja käyttävät sen resursseja? äytä mielellään Denver-menetelmää. Menetelmän tavoitteena on opettaa oppilaat lukemaan erilaisten teemakarttojen symboleita ja saamaan niitä käyttäen kuvan todellisuudesta. avoitteena on tehdä tosiasioiden ja yhteyksien etsimisestä mielekästä. tämeren alue kuvataan kartan avulla mahdollisimman tarkasti. Oppilaat voivat sen jälkeen tehdä luettelon oppimistaan asioista, kirjoittaa kertomuksen aiheesta ja tehdä omia johtopäätöksiä. Oppilaiden mahdolliset ongelmat kartan lukemisessa saadaan selville menetelmää käytettäessä. ROO idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rilaisia tapoja käsitellä omien tekstien sisältöä ja muotoa. Miten teksteistä annetaan palautetta, ja miten palaute otetaan vastaan. anakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttö sanojen ymmärtämisen apuna. Opettaja selittää sanoja, joita käytetään dokumenttielokuvassa. anojen selitykset voivat vaihdella ryhmän mukaan. Jos aikaa on riittävästi, oppilaat voivat etsiä itse omaan tekstiinsä valitsemiensa sanojen merkitykset. Vaihtoehtoisesti opettaja voi antaa selitykset. nna oppilaille tehtäväksi kirjoittaa kertomus tai artikkeli, joka sisältää tietyn määrän alla olevista dokumenttielokuvan sanoista. Levät ovat primitiivisiä klorofylliä sisältäviä, vedessä eläviä organismeja, joilla ei ole varsinaista vartta, juuria tai lehtiä; sivusaalis on vahingossa pyydyksiin jäänyt kala; murtovesi on vettä, jonka suolapitoisuus on alhainen, yleensä suolaveden ja makean veden sekoitusta; trooli on kartiomainen verkko, joka kiinnitetään aluksen perään ja jota vedetään pohjaa pitkin; turska on kala, jonka liha on vähärasvaista ja vaaleaa. e on tärkeä kala tämeren ekosysteemissä; rehevöitymisellä tarkoitetaan ravinteiden ylitarjontaa vesistöissä; ylikalastus tarkoittaa liikaa kalastamista; kestävyys kuvaa kykyä ylläpitää ekologista tasapainoa; kaikuluotain on laite, joka mittaa syvyyttä ja veden alla olevia pintoja; kuoleminen sukupuuttoon merkitsee, että jokin häviää kokonaan; haamuverkko on merenpohjaan pudonnut kalaverkko, johon eläimet tarttuvat usein vahingossa; subventio on taloudellinen tuki, jonka valtio maksaa teollisuustoiminnan tukemiseksi; kilohaili on pieni meressä elävä ruokakala; plankton eli keijusto tarkoittaa suolaisessa tai makeassa vedessä leijuvia pieniä eliöitä. Plankton on monien kalojen ensisijainen ravinnonlähde; mereen heittämisellä tarkoitetaan hyödyttömien ja epätoivottujen kalojen hävittämistä mereen; ryöstökalastuksessa vähemmän arvokkaat kalat heitetään takaisin mereen ja jatketaan arvokkaamman saaliin kalastamista. alastajat vievät satamaan vain korkealaatuisimmat kalat. UUU LOUV HLÖH Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. euraavassa esitellyillä henkilöillä on tärkeä rooli turskan elämässä ja tämeren suojelussa. Useimmat näistä henkilöistä esiintyvät myös dokumenttielokuvassa. sittele henkilöt oppilaille. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin ja anna heille tehtäväksi laatia kysymyksiä, jotka he esittävät jollekin henkilöistä. ee sama elokuvan katsomisen jälkeen. arkastele oppilaiden kysymysten muuttumista, kun he ovat saaneet lisää tietoa tämeren ongelmista. 1. Gadus morhua on turskan tieteellinen nimi. uure urska kertoo turskan historiasta ja antaa turskille selviytymisohjeita. 2. Lo Persson on nuori ruotsalainen opiskelija, joka on kiinnostunut turskaa koskevista kysymyksistä. 3. Marcin Cholewinski kalastaa turskaa tämerestä. Hän kalastaa enemmän kuin mihin hänellä olisi lupa. Marcin on kotoisin Darlowkon perinteisestä kalastuskylästä Puolan rannikolta. Hän on hyvin kiinnostunut kalastuskysymyksistä. 4. enneth Bengtssson omistaa troolarin, jota hän käyttää turskan kalastukseen. Hän valittaa joutuvansa heit- 8

9 LOUV OM UR R - OPPMRL OPJ MRL tämään kalaa usein mereen, koska on pyytänyt sitä liikaa. Hänen täytyy noudattaa saamaansa kiintiötä. 5. Daniel Pauly ja hänen ryhmänsä kartoittavat kuinka paljon tämeren turskia on oikeasti kuollut kalastuksen takia. utkijat suosittelivat vuonna 2007 turskankalastuksen lopettamista itäisellä tämerellä. 6. Leszak on koditon puolalainen kalastaja. Hän on vanha, mutta hänen on kuitenkin tehtävä töitä ruoan hankkimiseksi. 7. Poliitikot, kalatalousministerit, sallivat kalastuksen jatkumisen ja päättävät kalastajien kiintiöistä. 8. Virkamiehet. Brian obin oli anadan kalastustus- ja meritalousministeri vuonna 1992, kun turskakanta hävisi anadasta. 9. Urheilukalastajat kalastavat harrastuksen ja hyvän ruoan takia. 10. frikkalaisiin kalastajiin vaikuttavat uroopasta ja muualta tulevat kalastajat, jotka pyytävät kalaa frikan rannikoilla. 11. avalliset perheet, jotka yrittävät ymmärtää, miten heidän tulisi käyttää kalaa, jotta tämeri pysyisi terveenä. Pyydä oppilaita esittämään eri rooleja. Pyydä heitä miettimään, mikä eri henkilöille on tärkeää. Mieti seuraavia kysymyksiä: 1. enen luulet olevan onnettomin ja miksi? 2. uka haluaisit itse olla/mihin ryhmään haluaisit kuulua? Miksi? 3. enet haluaisit parhaaksi ystäväksesi, jos olisit turska? Miksi? URUU 6 Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Lähiympäristön ekosysteemi, eri organismien väliset yhteydet. hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa. Molemmista dokumenttielokuvista ja kotisivulta löydät uure urskan esittämiä raportteja tämerestä ja kalastuksesta. nna oppilaiden käydä materiaali läpi ennen dokumenttielokuvan katsomista. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. nna jokaiselle ryhmälle yksi turskauutinen luettavaksi. Pyydä heitä tekemään yhteenveto sen sisällöstä. nna ryhmien tehdä tehtävä loppuun. en jälkeen jokainen ryhmä esittelee raporttinsa muille. (urskauutisista on myös tulostettavia versioita liitteessä.) 6 atsele turskauutisten viisi jaksoa linkistä 9

10 LOUV LM UR R - OPPMRL OPJ MRL LOUV LM OJ UUR UR Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Lähiympäristön ekosysteemi, eri organismien väliset yhteydet. hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa. Jos ette tutustu URUU ennen elokuvan katsomista, voitte tehdä muistiinpanoja elokuvan katsomisen aikana. Pyydä oppilaita kirjoittamaan muistiin asioita, joita uure urska ottaa esille urskauutisissa. uure antaa tietoa turskien elämästä. (aikkien animaatioiden tekstit ovat liitteessä.) LOUV POM Biologian ja maantiedon keskeistä sisältöaluetta: hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Maapallon resurssien sijainti, ja mihin niitä käytetään? Missä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja kulutetaan, miten tuotteet kuljetetaan? Miten tarjonta ja kauppa ovat muuttuneet aikojen myötä? Mikä oli dokumenttielokuvan pääsanoma? Pyydä oppilaita miettimään näitä kysymyksiä elokuvan katselun aikana. 1. Mitkä elokuvan asiat olivat sinulle uusia? 2. Mitä pidit tästä elokuvasta kokonaisuutena? 3. Mikä oli elokuvan pääsanoma? 4. Mitä luulet elokuvantekijöiden halunneen sinun ajattelevan? 5. Miten elokuva vaikutti sinuun? LOUV OM JL OPPMYYMY Biologian ja maantiedon keskeistä sisältöaluetta: hmisen vaikutus luontoon... Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Maapallon resurssien sijainti, mihin niitä käytetään? Missä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja kulutetaan, miten tuotteet kuljetetaan? Miten tarjonta ja kauppa ovat muuttuneet aikojen myötä? 1. Mitkä maat sijaitsevat tämeren rannalla? 2. Mitä määräyksiä kalastusteollisuudelle on asetettu? 3. Mitä menetelmiä kalastuksessa käytetään? 4. Milloin turskan elämä muuttui? 5. Miltä merialueilta turska on jo kadonnut? 6. Miksi U:n puolalaiset kalastajat lopettivat turskanpyynnin? 7. uvaile tapoja, joilla me tuhlaamme turskaa. nnamme esimerkiksi osan niistä kuolla syömättä niitä. 8. Miksi eurooppalaiset kalastajat matkustavat frikan rannikolle kalastamaan? 10

11 LOUV LM UR R - OPPMRL OPJ MRL ROMU LJ Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: luonnon käyttö matkailuun ja elämysten tarjontaan. ämä on kertomus kalastajasta, joka kaikista nykyaikaisista kalastusvälineistä huolimatta päättää kalastaa vanhanaikaisella tavalla. äin se kuuluu: Olipa kerran kalastaja. räänä päivänä hän heräsi aikaisin aamulla mennäkseen töihinsä, mikä hänelle tarkoitti lähtöä merelle pyytämään kaloja. inä aamuna hän sai runsaan saaliin. Hän myi kalat torilla ja ajoi sen jälkeen lempipaikkaansa rannalle. iellä hän tapasi ystäviään. Hän oli kuin kotonaan ja rentoutui ystäviensä kanssa päivän kovan työn jälkeen. Hän oli tyytyväinen elämäänsä. un hän istui tuolissaan ja nautti auringosta, eräs mies tuli hänen luokseen. - Miksi istut täällä, kun voisit olla merellä ja saada lisää kaloja? Meressä on paljon kalaa, sinulla olisi enemmän myytävää ja saisit enemmän rahaa. Voisit ostaa toisen aluksen, paremmin varustetun. Voisit palkata työntekijöitä. Muutaman vuoden kuluttua olisit rikas, voisit myydä alukset ja saada niin paljon rahaa, että se riittäisi loppuelämäksesi. Voisit tehdä kaikkea mitä haluat! jateltavaa: Miksi kalastaja ei halunnut kalastaa enempää ja ostaa uusia välineitä? Mikä oli tärkeää näille kertomuksen miehille? aikkea voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Mikä on suurin ero kertomuksen miesten välillä? Miksi luulet heillä olleen eri mielipiteet samasta asiasta? - iinhän minä tällä hetkellä teenkin, kalastaja vastasi! 11

12 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL LM LM VUL Biologiaan liittyvä aihe: ihmisen riippuvuus luonnosta ja hänen vaikutuksensa luontoon. Yksi suurimmista nykyaikaisten kalastusvälineiden aiheuttamista ongelmista on sivusaalis. illä tarkoitetaan kaloja ja muita eläimiä, joita ei ole ollut tarkoitus kalastaa. e osa saaliista, joka heitetään pois epätoivottuna tai taloudellisesti kannattamattomana. alat kuolevat, ja se on tuhlausta. eskustelkaa tästä ongelmasta ja mahdollisista ratkaisuista ongelmaan. Punnitkaa mahdollisia poliittisia toimenpiteitä, esim. pyydyksiä koskevat määräykset jne. OM VO, MR nglanninkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: suulliset ja kirjalliset ohjeet. kieleen liittyvät asiat kuten ääntäminen, intonaatio jne... Yleistavoite: Osata käyttää modernia tekniikkaa viestintään. Verkkosivustolla 7 oppilaat voivat luoda oman puhuvan hahmon. Luo hahmo ja kuvittele, että se haluaa muuttaa tapaamme hoitaa tämerta. Mitä haluat hahmosi viestivän tämerestä? Onko hahmosi huolestunut tämeren tulevaisuudesta? Oppilaat voivat harjoitella ääntämistä ja intonaatiota sekä oikeinkirjoitusta. Voki kuulostaa oudolta, jos sanoissa on kirjoitusvirheitä. Voidaan antaa kotitehtäväksi. Oppilaat voivat lähettää työnsä sivuston kautta opettajan sähköpostiin. Vokit osaavat puhua eri kieliä, mutta tämä voi olla hauska ja kiinnostusta herättävä tehtävä englanninkielellä. DLMM Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. Dilemma on epävarmuus tai epätietoisuus etenkin silloin, kun pitää valita kahden huonon vaihtoehdon välillä. simerkiksi kun yritämme löytää ratkaisun siihen, miten pyytää, myydä ja syödä kalaa, jonka saamme merestä. eskustelkaa seuraavista aiheista: 1. Pitäisikö kalastajien tuoda satamaan kiintiön ylittävä kalasaalis ja myydä se laittomasti vai pitäisikö heidän heittää se takaisin mereen, vaikka he tietävätkin kalojen olevan kuolleita ja vain mätänevän merenpohjassa? 2. alastaja uskoo, että meressä on paljon kalaa, mutta hänelle ei anneta lupaa kalastaa. Hän saa sen sijaan rahaa valtiolta, kun hän ei kalasta vaan seisottaa aluksiaan satamassa. Hän haluaisi kuitenkin ennemmin kalastaa. Mitä hänen pitäisi tehdä ja miksi? 3. Haluaisit syödä turskaa, mutta kaupassa on myynnissä vain kalaa, joka on pyydetty alueilta, joilla turskakanta on uhattuna. itä kuitenkin myydään kaupoissa. Mitä sinä teet? 4. eoreettisesti olisi mahdollista pyytää Ruotsin yhden vuoden turskakiintiö kymmenellä tietyn kokoisella troolarilla, mutta kuitenkin 264 erikokoiselle alukselle on annettu lupa kalastaa turskaa. ilanne on samanlainen myös muissa tämeren maissa. Miten mielestäsi maiden pitäisi hoitaa tämä asia? 5. Yhden kalastajan kiintiö on niin pieni, ettei hän pysty elättämään sillä perhettään. Olisiko laittoman kalan myynti hyvä tapa ansaita riittävästi? 7 oimii myös ipadeissa Rover-lukijan avulla, joka ladataan sovelluksena. Vokia käytetään lukijan kautta. 12

13 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL V HY Biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää ja mikä uhkaa? Yhteiskunnallinen keskustelu biologian monimuotoisuudesta, esimerkiksi metsänhoidon ja metsästyksen yhteydessä. 1. kologinen kestävyys 2. osiaalinen kestävyys 3. aloudellinen kestävyys eskustelkaa näistä aiheista. Mikä niiden merkitys on tämerelle? Mikä niistä on turskan kannalta tärkein? oisin sanoen mihin meidän pitää keskittyä ensimmäisenä? etkä/mitkä ovat kestävän kehityksen uhreja? Onko kestävällä kehityksellä uhreja ollenkaan? RJOUHV idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rityyppisten tekstien kirjoitusstrategiat. rilainen kielen käyttö riippuen lukijakunnasta ja kirjoituksen tavoitteesta. Valitse jokin seuraavista aiheista ja kirjoita kertomus tai artikkeli, kaunokirjallinen tai asiateksti: aunokirjalliset: 1. Merikotkan/Dominikan/kuutin elämä. austatietoa: olme uutta elämää saa alkunsa tämeren rannoilla vuonna Pieni merikotkan poikanen kuoriutuu munasta männyssä Ruotsin itärannikolla. amanaikaisesti Gdanskissa syntynyt Dominika-tyttö lasketaan äitinsä rinnoille. Pieni hylkeenpoikanen syö ensimmäistä ateriaansa muutaman kymmenen kilometrin päässä Viron rannikosta. Voit tutustua Our Baltic -sivustoon osoitteessa 2. alastusaluksella pimeässä yössä... ertomus laittomasta kalastuksesta. 3. uure urska vastaan troolari. osiasioita: 1. Meren pelastamisyritykset. 2. Miten minä voin estää turskan kuolemisen sukupuuttoon? 3. frikan kalastajat ilman kalaa. 13

14 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL O V RU Lue seuraavat väittämät ja merkitse, ovatko ne mielestäsi totta vai tarua: O RU 1. aarasturska voi laskea jopa miljoona mätimunaa 2. Mäti uppoaa pohjaan, jos vesi ei ole tarpeeksi suolaista 3. Haamuverkko on tapa kalastaa vain haluttuja kaloja 4. ilohaili syö turskan mätiä ja eläinplanktonia 5. roolari kerää kaiken eteen tulevan 6. Rehevöityminen on eduksi vedelle 7. Murtovedessä on vähän suolaa 8. Puolalla on tämeren pisin rannikko 9. ilohailit ovat turskan ravintoa 10. alajauhoa käytetään siipikarjan rehussa 11. frikan maat saavat rahaa siitä, että eurooppalaiset kalastavat heidän vesillään 12. Levän kukinta lisääntyy, kun turskakanta pienenee 13. urkan painon kasvaminen vaikuttaa sen lisääntymiskykyyn 14. urskan kalastus kukoisti anadassa vuonna 1992 (Oikeat vastaukset ovat liitteessä B.) ee omia totta vai tarua -väittämiä äytä dokumenttielokuvan tietoja hyväksi ja tee omia totta vai tarua -väittämiä. nna muiden oppilaiden vastata niihin. UUR UR RO 1. yömällä kalaa sinusta tulee uki, joka maksetaan kalastusteollisuudelle 3. äällä tehdään meitä koskevat päätökset 4. urska syö ilohaili syö urska sisältää tätä ravintoainetta 7. Paikka, jossa ei ole enää turskaa 8. urskasta ja toisesta kalasta tulee anadassa olemme melkein e jahtaavat meitä 11. Pieni määrä eläinplanktonia voi aiheuttaa tämän 12. lämämme muuttui vaikeammaksi, koska... Meitä 13. apahtuu frikan rannikon tuntumassa 14. Miltä turska maistuu uure urskan mukaan 15. Pohjois-uroopan turskat asuvat tässä meressä 16. Merenpohjaa kaapiva verkko, jolla pyydetään turskaa 17. alaplankton syö alatalousministerit (yhdessä) 19. uure urska on tällainen kala 20. ilohaili syö myös näitä UUR UR RO seuraavalla sivulla. 14

15 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL UUR UR RO

16 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL JH tsi sanat ja ympyröi ne. Ota myös selvää sanojen merkityksistä. Menestystä! LV MUROV CCH UR ULUO RHVÖYM ROOL V LOHL PLO LLU HVM L B U L R C C H R P L R L U L H H O R H M H O O U R V L L V R Ö L Ö V B U L U O U V L Y L L M Y B V M U M U O M O L L O V H U O L V R O R U U L V P L O 16

17 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL Yhteiskuntaopin opetuksen keskeistä sisältöaluetta: ansalaisten oikeudet ja velvollisuudet demokraattisissa yhteiskunnissa. Demokraattisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät eettiset ja demokraattiset dilemmat. euraavassa joitakin sitaatteja dokumenttielokuvasta. Lukekaa ne ja keskustelkaa siitä, mitä niissä todella sanotaan ja miksi. Miksi minun pitäisi tuntea itseni joksikin kirotuksi varkaaksi? Mitä väliä sillä on, pyydänkö kalan minä vai joku tanskalainen? aikki on liiketoimintaa. Marcin Cholewinski, puolalainen kalastaja. alalle on ihan sama, pyydetäänkö se laillisesti vai laittomasti. i ole mitään merkitystä, sisältyykö se kiintiöön vai heitetäänkö se mereen. e on joka tapauksessa kuollut. Daniel Pauly, meribiologi. uhosimme yhden tärkeimmistä ravinnon proteiinilähteistä. voimin silmin. Brian obin, anadan kalastus- ja meritalousministeri ( ) yt meillä on olemassa pitkän aikavälin elvytyssuunnitelma. Meidän on tehtävä jotain ylikapasiteetille ja liikakalastukselle, jotta saamme tämeren tilanteen vakautettua. Joe Borg, meri- ja kalastusasioista vastaava U-komissaari. uolleiden kalojen heittäminen mereen tuhoaa sekä meren että merenpohjan. Lisäksi heitämme mereen samalla oman tulevaisuutemme. On helppo kääntää selkäntä ja ajatellaan jotain muuta. uolleiden kalojen näkeminen kellumassa ei ole mukava näky. Rickard ollander, ruotsalaisen GG44 Runavik -aluksen päällikkö. alojen heittäminen takaisin mereen on laitonta orjassa, koska haluamme valvoa kalastajien pyytämiä kalamääriä. Pidämme kalojen heittämistä mereen myös moraalisesti arveluttavana tekona. Reidar oresen, Bergenin merentutkimusinstituutin tutkimusjohtaja. Lähdemme spanjaan. iomme lähteä ennen kuin tilanne muuttuu vielä huonommaksi. äällä ei ole töitä. Länsiafrikkalainen kalastaja. Haluaisin saada kaikki ihmiset ymmärtämään, että virallisissa raporteissa ei ole kaikkia tietoja, ja paljon heitetään pois poliittisten päätösten ja muiden vastaavien takia. Minulla ei ollut aavistustakaan näistä asioista ennen tätä, ja olisi mukava avata muidenkin silmät. aada muut ymmärtämään. Lo Persson, opiskelija. ROMU LJ idinkielen opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rgumentointi eri keskustelutilanteissa ja päätösprosesseissa....vastaa väitteisiin sekä tee yhteenveto siitä, mitä sanottiin. tsikää jokin ajankohtainen artikkeli turskasta. Lukekaa se ja keskustelkaa siitä sen jälkeen. Jaa oppilaat kahteen ryhmään, joista toinen on samaa mieltä artikkelin kirjoittajan kanssa ja toinen ryhmä on eri mieltä. 17

18 LOUV OM JL UR R - OPPMRL OPJ MRL M MR PLM VOD HD? idinkielen ja biologian opetuksen keskeistä sisältöaluetta: rgumentointi. uulliset esitykset ja kertomukset. Biologinen monimuotoisuus, mikä edistää, mikä uhkaa? Yhteiskunnallinen keskustelu biologian monimuotoisuudesta, esimerkiksi metsänhoidon ja metsästyksen yhteydessä. hmisen riippuvuus luonnosta, ihmisen vaikutus luontoon. Jaa oppilaat viiteen tai kuuteen ryhmään. ehtävänä on käydä läpi tämeren pelastustoimenpiteitä, jotka löytyvät englanninkieliseltä verkkosivustolta: involved/it s not too late yet. 8 annusta oppilaita keskustelemaan. Pyydä heitä tekemään luettelo viidestä tärkeimmästä valitsemastaan toimenpiteestä ja perustelemaan niiden valinta. Jokaisen ryhmän edustaja muodostaa uuden ryhmän ja yrittää vakuuttaa tämän ryhmän jäsenet siitä, että hänen ryhmänsä toimenpiteet ovat parhaimmat. Muut ryhmät kuuntelevat ja katsovat. avoitteena on saada aikaan konsensus ja tehdä yhteinen viiden toimenpiteen luettelo. orosta muiden kuuntelemisen tärkeyttä, omien argumenttien selkeää esittämistä ja valvo, että kaikki saavat puheaikaa jne. LO euraavassa luettelo verkkosivustoista, joista saa lisätietoa: Baltic ea Media Project Balticea2020 tämeriportaali Helcom Meri Maailman luonnonsäätiö tämerikeskus, ukholman yliopisto

19 M O PHUU LOUV VLMUM JL? UR R - OPPMRL OPJ MRL M O PHUU LOUV VLMUM JL? U O LU PRU Y UUDLL LU- HODOLL Vuosi 2013 merkitsi virstanpylvästä eurooppalaiselle kalastukselle. U teki päätöksen yhteisestä kalastuspolitiikasta. ulosta kuvattiin historialliseksi. e luo perustan kokonaan uudelle hallinnolle, joka huolehtii paremmin meriympäristöstä, vahvistaa kalakantoja ja luo edellytykset kannattavalle kalastuselinkeinolle. Uusi kalastuspolitiikka sisältää muun muassa poisheittämiskiellon (kaloja ei saa heittää takaisin mereen) sekä vaatimuksen, että kalakantojen koko ei saa alittaa tiettyä kokoa (ns. Maximum ustainable Yield, MY). ällä hetkellä joka neljäs U:n vesillä kalastettu ruokakala heitetään takaisin mereen, mikä merkitsee noin 1,7 miljoonaa tonnia kalaa vuodessa. tämerellä noin kymmenen prosenttia saaliista heitetään laidan yli aivan turhaan. ämän lisäksi kahta kolmesta kalakannasta kalastetaan liikaa. oin 30 % kaikista työpaikoista on kadonnut kalakannan vähentymisen myötä. yt toivotaan, että uusi kalastuslaki parantaa ekosysteemin ja kestävän kehityksen välistä tasapainoa sekä kalastuselinkeinon kannattavuutta. H OLM L L L Uuden yhteisen kalastuslain pääkohdat ovat: alakantoja hallitaan siten, että niiden koko on kestävän enimmäistuoton (MY) mukainen. MY:n avulla U:n jäsenvaltiot voivat päättää minkälaisia kalamääriä minäkin vuonna saa kalastaa. MY on otettava käyttöön mahdollisuuksien mukaan vuonna 2015 ja kuitenkin viimeistään vuonna ykyisessä kalastuslaissa ei määritellä konkreettisesti kuinka suuria kalakantojen pitäisi olla. Poisheittämiskielto astuu voimaan. aikki kalasaaliit on tuotava maihin ja laskettava kalastajan kiintiöön. ämä merkitsee sitä, että kalastaja saa pyytää vain niitä kaloja, joihin hänellä on kiintiö. Poisheitto lopetetaan vaiheittain. tämerellä kielto astuu voimaan tietyille kalalajeille vuonna Uudessa kalastuslaissa käytetään myös termiä alueellistaminen. e tarkoittaa sitä, että merialueilla sijaitsevat U-valtiot voivat ehdottaa toimenpiteitä uuden kalastuslain tavoitteiden saavuttamiseksi ilman muiden U-valtioiden sekaantumista asiaan. 1,7 MLJOO O L VUOD H ML O UR L LL HLL? 2000-luvun puolivälissä tämeren turskakanta oli lähellä häviämistä. ämän jälkeen tämeren rannikkovaltiot laativat turskansuojelun toimintasuunnitelman. oimintasuunnitelman käyttöönotto on johtanut siihen, että tämeren rannikkovaltiot ovat rajoittaneet kiintiöiden nostamista ja minimoineet laittoman kalastuksen. ämän ansiosta turskakannan koko on kolminkertaistunut itäisellä tämerellä ja kalastuskiintiöt on voitu kaksinkertaistaa. urskakanta on tällä hetkellä MY-tason yläpuolella. ämä osoittaa sen, että sekä kalakanta että teollisuus hyötyvät hyvästä kalastuksenhoidosta ja kalakannan paranemiseen ei mene erityisen pitkää aikaa. Laeista huolimatta turskalla on uusia ongelmia. tämeren turska on viimeisten kolmen vuoden aikana kasvanut erittäin hitaasti. ja aikuisen turskan koko ei ole niin suuri kuin sen pitäisi olla. On olemassa teorioita, joiden mukaan isoja turskia on kalastettu liikaa ja pienille turskille ei riitä ravintoa. yt tarvitaan toimenpiteitä turskan kasvun parantamiseksi ja isojen kalojen määrän nostamiseksi. OO LOJ L O LU J POHM LO 19

20 L UR R - OPPMRL OPJ MRL L YYMY URUU 1. UR HOR Mikä tapahtuma muutti turskan elämän noin 60 vuotta sitten? Missä on turskaa? 2. UU RYÖM Mitä tarkoitetaan tuetulla ryöstämisellä? 3. FRL RGD Miksi eurooppalaiset kalastavat afrikkalaisilla vesillä? 4. HJMOP URLL Minkä uure urska kertoo voivan auttaa turskien säilymistä? 5. PRU Mitä olisi tehtävä turskan pelastamiseksi uure urskan mukaan? O UR HOR Osa 1 UR HOR limme miljoonien vuosien ajan rikkauden ja hyvinvoinnin maailmassa, jossa ei ollut uhkia. Lisäännyimme nopeasti ja sopeuduimme erilaisiin vesiympäristöihin. tlantin valtameri, Barentsinmeri, tämeri. Lopulta meitä oli niin paljon, että meret eivät enää riittäneet. hmiset käyttivät meitä ravintonaan jo kivikaudella. Maistumme hyvältä ja sisällämme paljon proteiinia. uhat vuotta sitten tapahtui kuitenkin jotakin. Meistä tuli tärkeä kauppatavara. iihen aikaan meitä oli paljon ja ihmisiä vähän. limme yltäkylläisyydessä vielä satoja vuosia. aikki kuitenkin muuttui kuusikymmentä vuotta sitten. Meitä alettiin pyydystää isoilla aluksilla. luksia tuli koko ajan lisää, ja ne olivat yhä suurempia. Meidän määrämme väheni. Väheni ja väheni. Meidän oli yhä vaikeampi lisääntyä. Lopulta meidät oli hävitetty melkein sukupuuttoon anadan rannikolta. yt meitä on niin vähän, että emme pysty muodostamaan suurta populaatiota uudelleen. tämerellä olemme saman kohtalon edessä. ysymys kuuluu, jäämmekö henkiin? Osa 2 HJMOP URLL äin jäät henkiin tämeressä. Vältä seuraavia: suuret troolarit, pitkät verkot, koukut, haamuverkot ja henkilöt, jotka kutsuvat pyytämistämme urheiluksi. Jos olet näistä selvinnyt, lisäänny mahdollisimman nopeasti! Vältä merialueita, joiden pohja on kuollut ja joiden vedessä ei ole riittävästi suolaa. utusi ei kellu siellä! e painuu pohjaan ja tuhoutuu. Pyydä myrskytuulia ja virtoja tuomaan mereemme uutta suolaista vettä attegatista. Ja vielä yksi asia! Varo kilohaileja! e ovat elämänsä voimissa, koska meitä ei ole syömässä niitä. iitä on nyt niin paljon, että ne hallitsevat tämerta. yt ne syövät meidän viattomat mätimunavauvamme. e syövät melkein kaiken eläinplanktonin tämerestä. läinplanktonin vähentyminen aiheuttaa leväkukintoja. hmiset vihaavat niitä. He eivät voi tämän vihreän liejun takia nauttia uimisesta tämeressä. Harvat ihmiset ymmärtävät, että kaikki liittyy yhteen! aikki me tarvitsemme toisiamme! ai...odotas vähän...eihän me tarvita ihmisiä, vai tarvitsemmeko!? Osa 3 UU RYÖM Brysselissä tehdään päätökset hävittämisestämme. 20

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Itämeri pähkinänkuoressa

Itämeri pähkinänkuoressa Itämeri pähkinänkuoressa www.itamerihaaste.net www.ostersjoutmaningen.net www.balticseachallenge.net 12.2.2012 1 Itämeri on ainutlaatuinen, koska sen on: Suhteellisen nuori meri. Jääkauden jälkeen alkanut

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia?

Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia? Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia? 8. Miten järvessä voi elää monta kalalajia? Sisällysluettelo Eri kalalajit viihtyvät järven erilaisissa ympäristöissä. (54A) Suun muoto ja rakenne paljastavat

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

Esikoululuokka on lastasi varten

Esikoululuokka on lastasi varten Finska Esikoululuokka on lastasi varten ESITE ESIKOULULUOKASTA Lapsesi aloittaa esikoululuokan Tämä esite antaa sinulle tietoa esikoululuokasta ja sen tehtävästä. Sinä olet tärkeä Sinä olet lähimpänä omaa

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK

38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK 38. Eettiset valinnat Ihminen, luonto ja tekniikka AK Raamattu kuvaa ensimmäisen ihmisen asuinpaikkaa paratiisina, jossa ihminen elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Raamatun mukaan kaikki on saanut

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Oletteko tietoinen ilmaisusta biologinen monimuotoisuus?

Lisätiedot

Näkökulmia aiheeseen :

Näkökulmia aiheeseen : Näkökulmia aiheeseen : Luonto on mykkä, eikä anna neuvoja. Se esittää vain kieltoja. Ja niitäkin usein vasta jälkikäteen. Yrjö Haila Tässä on minun mittaamaton rikkauteni; eipä pese kukaan paitaansa ylävirran

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA. Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA. Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Hankkeen tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

BIODIVERSITEETTI. Lue oheinen sanomalehtiartikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. BIODIVERSITEETTI ON RATKAISU YMPÄRISTÖNHOITOON

BIODIVERSITEETTI. Lue oheinen sanomalehtiartikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. BIODIVERSITEETTI ON RATKAISU YMPÄRISTÖNHOITOON BIODIVERSITEETTI Lue oheinen sanomalehtiartikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. BIODIVERSITEETTI ON RATKAISU YMPÄRISTÖNHOITOON 5 10 15 Ekosysteemi, jossa on suuri biodiversiteetti (eli elollinen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

YLE 5 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi Kalastuksen taloustiede

YLE 5 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi Kalastuksen taloustiede YLE 5 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi alastuksen taloustiede Marko Lindroos Luentoteemat I Johdanto II SchäferGordon malli III Säätely IV ansainväliset kalastussopimukset SchäferGordon malli Gordon

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia?

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Itämerihaasteen kansallinen seminaari 16.11.2010 Satu Viitasalo-Frösén Helsingin kaupungin ympäristökeskus Miksi uusi hanke? 2007

Lisätiedot

Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä?

Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä? Tornionjoen taimen rauhoitettuna kolme vuotta ovatko vaikutukset nähtävissä? Atso Romakkaniemi tutkija Luonnonvarakeskus Kuva: Miska Haapsalo Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

SILAKALLE MSC-MERKKI?

SILAKALLE MSC-MERKKI? SILAKALLE MSC-MERKKI? KIM JORDAS, SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO SAKL RY KALAFOORUMI 13.5.2016 HELSINKI ESITYS Mikä on MSC? Miksi SAKL lähti selvittämään? Miten prosessi edennyt? DNV esiarviointi: Silakan

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee?

Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee? Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee? Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelman esittely Jari Setälä Jari Setälä Riista- ja kalatalouden ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Itämeri meidän yhteinen meremme

Itämeri meidän yhteinen meremme Itämeri meidän yhteinen meremme Lasten Itämeriprotesti Aina sanotaan, että nuoret ovat maamme tulevaisuus. Mutta, mehän olemme siis maamme nykyisyys! Ja lisäksi sen tulevaisuus. Ihannetilanteessa mielipidettäni

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Järvien kuhakannoissa on eroja kuinka kuhan kalastusta pitäisi ohjata?

Järvien kuhakannoissa on eroja kuinka kuhan kalastusta pitäisi ohjata? Järvien kuhakannoissa on eroja kuinka kuhan kalastusta pitäisi ohjata? Jukka Ruuhijärvi, Luke, Sisävesien kalavarat Vesistökunnostusverkoston talviseminaari Lahti 26.1.217 4 35 3 25 2 15 1 5 Kuhasaaliit

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI

Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI Talentum Helsinki 2011 Kimmo Herranen ja Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-1650-7 Kansi: Outi Pallari Taitto: Maria Mitrunen Kuvat:

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Antti Puupponen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus 30.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki Vuonna 2050 maailman arvioitu

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kieli%etoinen opetus. Eiran aikuislukio matkalla Luvaan. VALUVA- seminaari Tampere 3.10.2014. Hanna Honkanen

Kieli%etoinen opetus. Eiran aikuislukio matkalla Luvaan. VALUVA- seminaari Tampere 3.10.2014. Hanna Honkanen Kieli%etoinen opetus Eiran aikuislukio matkalla Luvaan VALUVA- seminaari Tampere 3.10.2014 Hanna Honkanen Katri Ruohomäki S2 Bi, Ge, Te Mitä kieli%etoisuus meille on? Esimerkki yläkoulun biologian oppikirjasta:

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot