ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 17 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 17 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 17 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Luhtala Pentti Ojala Markku, I vpj Reinilä Johanna Vannesluoma Paula Viitamäki Raija Väli-Torala Kai Alho Antti, vj Poissa Knuuttila Kari Mäki Jari Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat Risto Lahti ja Markku Koskela, joka poistui klo :n 295 käsittelyn aikana Esittelijänä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä ja esittelijänä :n 304 aikana hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Asiantuntijana Vivi-Ann Koskimäki :t klo sekä vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola :t 297 ja 299 klo ja projekti-insinööri Satu Kangas-Kuittinen 297 klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirja on tarkastettu Veli Haavisto Antti Alho Mika Sillanpää puheenjohtaja pj 304 pöytäkirjanpitäjä Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Paula Vannesluoma Raija Viitamäki , virka-aikana Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KH 280 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KH 281 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KH KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN HINNOITTELUKOHDAT 3 KH RUOKAHUOLLON HINNOITTELUKOHDAT 4 KH 284 JYTY ILMAJOKI RY:N PALKANKOROTUSESITYKSET 5 KH 285 KH 286 KH 287 KH 288 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI SAARIMÄELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA 6 KYRÖNJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI LAPUAN KAUPUNGIN ESITYS SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDUN YHTEISEN ILMASTOSTRATEGIA - HANKKEEN HALLINNOINNISTA/VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ILMASTOSTRATEGIAN OHJAUSRYHMÄÄN 9 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 11 KH 289 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT 14 KH 290 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS 18 KH 291 KH 292 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 75, 345 JA 346 SAARENPÄÄN ALUEELLA 22 ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT RY:N LAINAN KORKOPERUSTEEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 25 KH 293 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ONNENKOTI 26 KH KUNNAN VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN 29 KH 295 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ESITYS JÄSENKUNNILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA KH 296 KH 297 OMAVELKAINEN TAKAUS KORPISAAREN SÄÄTIÖN LAINAAN 33 ILMAJOEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN PÄIVITETYN HANKESUUNNITELMAN, PÄÄPIIRUSTUSTEN, RAKENNUSTAPASELOSTUKSEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 35 KH 298 OMAKOTITONTTIEN VARAUSMAKSU 40 KH 299 LAUSUNTO/ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO, TUULIVOIMASELVITYKSEN POTENTIAALISTEN ALUEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET 42 KH 300 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 47 ESITYSLISTAN ULKOPUOLISEST ASIAT KH 301 SOSIAALITOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 49 KH 302 SUOMEN LASTEN PARLAMENTIN EDUSTAJIEN VALINTA 51 KH 303 ILMAJOEN KUNNAN LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE ENSIHOIDON UUDELLEEN JÄRJESTELYISTÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 52 KH 304 RENGONHARJU-SÄÄTIÖN LAINANTAKAUS 56 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 4. päivänä lokakuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 21. päivänä syyskuuta 2011 Veli Haavisto, merk.

4 Kunnanhallitus KH 280 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KH 281 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Paula Vannesluoma ja Raija Viitamäki, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Vannesluoma ja Raija Viitamäki.

5 Kunnanhallitus KH 282 KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN HINNOITTELUKOHDAT YHT 360/2011/181 PAL 9 Käpälämäen päiväkoti on aloittanut toimintansa alkaen ja sinne siirtyneiden ja uusien henkilöiden palkkahinnoittelukohdat on vahvistamatta. Kvtes luku II 4 : 1 Palkkahinnoittelukohdan määrääminen Kunnan toimivaltainen viranomainen toteaa palkkahinnoittelun piiriin kuuluvaan viranhaltijaan/työntekijään sovellettavan palkkaryhmän. Vt. henkilöstöpäällikön ehdotus: Ehdotan alkuvuonna aloittaneiden henkilöiden hinnoittelukohdat vahvistettavaksi oheisen liitteen numero 1 mukaisena. Liite 1 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä KH Liite 1 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä 1. (Lisätietoja: palkkasihteeri Leena Vekola, puh )

6 Kunnanhallitus KH 283 RUOKAHUOLLON HINNOITTELUKOHDAT YHT 361/2011/181 PAL 10 KVTES:n liitteen 6 hinnoittelukohtaan 06RUO050 tuli rakennemuutos lukien. Hinnoittelukohta jaettiin kohtiin 06Ruo05A = vaativat ammattitehtävät ja 06RUO05B = ammattitehtävät. Ruokapalvelupäällikkö on antanut oman ehdotuksensa henkilöiden sijoittelusta hinnoittelukohtiin. Vt. henkilöstöpäällikön ehdotus: Vahvistetaan hinnoittelukohdat oheisen liitteen 2 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä KH Liite 2 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä 2. (Lisätietoja: palkkasihteeri Leena Vekola, puh )

7 Kunnanhallitus KH 284 JYTY ILMAJOKI RY:N PALKANKOROTUSESITYKSET YHT 340/2011/181 PAL 12 Jyty Ilmajoki ry on tehnyt esityksen palkankorotuksista alkaen henkilöille, joiden palkkaus ei ole ammattiliiton esityksen mukaan sopusoinnussa työn vaativuuteen ja koulukseen nähden sekä esittää oikaisemaan suhteellista matalapalkkaisuutta ja korjaamaan paikallisia palkkausepäkohtia. Vt. henkilöstöpäällikön esitys: Jyty Ilmajoki ry:n tekemät palkankorotusesitykset ovat luonteeltaan niitä korjauksia, jotka tehdään järjestelyvaraerän puitteissa, joten esitän esitykset hylättäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: palkkasihteeri Leena Vekola, puh )

8 Kunnanhallitus YHT 370/2011/113 KH 285 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI SAARIMÄELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA Päivi Saarimäki on pyytänyt eroa nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä, koska ei ole enää Keskustapuolueen jäsen. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto 1. myöntää eron Päivi Saarimäelle nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä ja 2. nimeää uuden jäsenen nuoriso- ja liikuntalautakuntaan Päivi Saarimäen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja, Mika Sillanpää puh )

9 Kunnanhallitus YHT 351/2011/113 KH 286 KYRÖNJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry on pyytänyt nimeämään jäsenen ja varajäsenen Kyrönjokirahaston johtoryhmään. Kyrönjokirahasto on perustettu vuonna 1997 Kyrönjoen neuvottelukunnan aloitteesta rahoittamaan hankkeita, jotka edistävät neuvottelukunnan tavoitteiden mukaisesti ympäristönsuojelua sekä ympäristönsuojelun ja elinkeinoelämän yhteistyötä Kyrönjoen vesialueella. Tähtäimenä on elävä ja monimuotoinen jokilaakso. Rahaston jäseniä ovat kaikki "jokivarsikunnat": Jalasjärvi, Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Isokyrö, Vähäkyrö, Mustasaari ja Vaasa sekä osittain vesialueella sijaitsevat Vöyri, Virrat, kihniö ja Laihia. Muita jäsenyhteisöjä ovat Fortum, Pro Agria E- P, Norra Kvarkens fiskeområde ja Vapo. Rahaston toimikausi on viisi vuotta, meneillä oleva toimikausi päättyy v Kunnanhallitus on edellisen kerran valinnut johtoryhmään jäseneksi Antti Yli-Suomun ja varajäseneksi Matti Talvitien kaudeksi Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Kyrönjokirahaston johtoryhmään jäsenen ja varajäsenen kaudeksi Käsittely: Pentti Luhtala esitti jäseneksi Veli Haavistoa ja Kai Väli-Torala esitti varajäseneksi Matti Talvitietä. Veli Haavisto esitti varajäseneksi Markku Ojalaa. Koska oli tehty kaksi esitystä varajäsenestä suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Äänestyksen tuloksena Matti Talvitie sai 2 ääntä ja Markku Ojala 7 ääntä. Kunnanhallitus nimesi Kyrönjokilaakson johtoryhmään jäseneksi Veli Haaviston ja varajäseneksi äänin 7-2 Markku Ojalan. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää,

10 Kunnanhallitus puh )

11 Kunnanhallitus YHT 371/2011/113 KH 287 LAPUAN KAUPUNGIN ESITYS SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDUN YHTEISEN ILMASTOSTRATEGIA -HANKKEEN HALLINNOINNISTA/VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ILMASTOSTRATEGIAN OHJAUSRYHMÄÄN Lapuan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt osallistua Seinäjoen kaupunkiseudun yhteisen ilmastostrategian laadintaan vuosina Kaupunginhallitus on nimennyt Panu Lahdensuon kaupunginhallituksen edustajaksi hankkeelle perustettavaan ohjausryhmään. Lapuan kaupunki esittää Seinäjoen kaupunkiseudun kunnille, että Lapuan kaupunki koordinoi hankkeen ja Lapuan kaupungin edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistuu ympäristönsuojelusihteeri Mirva Korpi. Lapuan kaupunki on päättänyt osallistua myös kuntaliiton ilmastohankkeeseen "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastomuutos kunnan päätöksenteossa" yhdessä Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Kuntaliiton hankkeessa Lapuan kaupungin yhteyshenkilönä toimii ympäristönsuojelusihteeri Mirva Korpi. Vastaukset pyydetään toimittamaan mennessä Lapuan kaupunginhallitukselle, osoitteella Valtuustontie 8, Lapua. Kuntaosuus on Ilmajoen kunnan osalta vuosina yhteensä euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lapuan kaupungin esityksen ilmastostrategia -hankkeesta sekä osallistua Kuntaliiton ilmastohankkeeseen. Kunnanhallitus nimeää ilmastostrategiahankkeen ohjausryhmään edustajansa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi yksimielisesti Kari Knuuttilan ilmastostrategian ohjausryhmään. (Lisätietoja: ympäristösihteeri Sari Paananen, puh )

12 Kunnanhallitus KH Tarkoituksenmukaista on, että kunnanhallituksen 225/2010 valitsemalle ohjausryhmän jäsenelle nimetään varajäsen. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Kari Knuuttilalle varajäsenen ilmastostrategian ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimesi varajäseneksi Pentti Luhtalan. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

13 Kunnanhallitus KH 288 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI YHT 119/2011/180 SIV 25 Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koosta maan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Ilmajoen kunnan lastentarhanopettajat eivät nykyisessä tehtävässään käytä julkista valtaa, eli he eivät päätä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, eivätkä anna toista koskevia määräyksiä tai muulla tavalla puutu toisen etuun tai oikeuteen. Julkisen vallan käyttämistä ei ole työnantajan tavanomaiseen työnjohtooikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosiloman vahvistaminen, eivätkä myöskään tehtävät, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta, ilman että tehdään valituskelpoisia päätöksiä. Hallintosäännön kohdan 53 mukaan kunnanhallitus päättää olemassa olevan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli tehtävän hoitoon ei liity julkisen vallan käyttöä. Seuraavien lastentarhanopettajien virat tulisi lakkauttaa ko. virkojen tullessa avoimeksi, koska näissä ei käytetä julkista valtaa. Näihin tehtäviin tarvitaan kuitenkin uudet henkilöt, joten nämä otettaisiin työsuhteeseen alkaen: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. 2. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää työryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta a) lupaa lakkauttaa seuraavat virat niiden tullessa avoimeksi ja b) täyttää ko. tehtävät työsuhteella: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen.

14 Kunnanhallitus Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:23-19:24. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus: 147 Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan ja Vanamon päiväkodin toisen lastentarhanopettajan virat lakkautetaan, koska em. virkojen hoitoon ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Asiantuntijana tämän pykälän aikana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ) SIV Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta a) lupaa lakkauttaa Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka sen tullessa avoimeksi ja b) täyttää ko. tehtävä työsuhteella alkaen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli Vivi-Ann Koskimäki klo 18:38-18:40. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki,

15 Kunnanhallitus puh ) KH Ala-Kuhnalan lastentarhanopettajan viranhaltija on irtisanoutunut virastaan (Siv.ltk / 61). Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka lakkautetaan sen tullessa avoimeksi. Asiantuntijana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh )

16 Kunnanhallitus KH 289 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT YHT 118/2011/180 SIV 24 Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koosta maan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Seuraavien virkojen auki julistaminen on tarpeen tehtävien hoidon vuoksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka, (vs. päiväkodinjohtajana Marianne Anjala asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Päivätien päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka (vs. Anne Lehtimäki asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Metsätähdessä ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin Vanamon päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja

17 Kunnanhallitus vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Vanamossa ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Vanamon päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin 800. Pienten päiväkotien johtajien peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO011 mukaan /kk (2 567 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa Lastentarhanopettajan peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO02B mukaan /kk (2 499 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa /kk.). Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta lupaa täyttää seuraavat kahden päiväkodinjohtajan virat ja muuttaa kaksi lastentarhanopettajan tointa kahdeksi päiväkodinjohtajan viraksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka alkaen. Metsätähden toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. 4. Vanamon päiväkodinjohtajan virka alkaen. Vanamon toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:22-19:23.

18 Kunnanhallitus (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus: 146 Kunnanhallitus päättää 1. Myöntää täyttöluvan Päivätien päiväkodinjohtajan virkaan lukien (julkinen viranhaku). 2. Myöntää täyttöluvan Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virkaan lukien (julkinen viranhaku). 3. Esittää valtuustolle, että lakkautetaan Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimi ja tilalle perustetaan Metsätähden päiväkodinjohtajan virka lukien (julkinen viranhaku). Palkkausero katetaan sivistyslautakunnan esityksen mukaan. 4. Esittää valtuustolle, että Vanamon toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan alkaen Vanamon päiväkodinjohtajan viraksi (julkinen viranhaku). Palkkausero katetaan sivistyslautakunnan esityksen mukaan. Asiantuntijana tämän pykälän aikana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ) SIV Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää 1. myöntää täyttöluvan Päivätien päiväkodinjohtajan virkaan lukien (julkinen viranhaku). 2. esittää valtuustolle, että lakkautetaan Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimi lukien.

19 Kunnanhallitus tilalle perustetaan Metsätähden päiväkodinjohtajan virka lukien (julkinen viranhaku). Palkkausero huomioidaan vuoden 2012 talousarviossa. 4. esittää, että Vanamon toisen lastentarhanopettajan virka muutetaan alkaen Vanamon päiväkodinjohtajan viraksi (julkinen viranhaku). Palkkausero huomioidaan vuoden 2012 talousarviossa. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli Vivi-Ann Koskimäki klo 18:37-18:38. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ) KH Kohta 1: Tehtäväkohtainen palkka on ollut 2 261,69 /kk (05PKO011 peruspalkka 2 141,33 /kk). Kohta 2: Tehtäväkohtainen palkka 2 112,35 /kk. Kohta 3: peruspalkkaus 2 141,33 /kk (05PKO011). Kohta 4: Tehtäväkohtainen palkkaus 2 112,35 /kk. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle päiväkodinjohtajan viran perustamista (lastentarhanopettajan toimi lakkautetaan). Asiantuntijana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh )

20 Kunnanhallitus KH 290 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS YHT 117/2011/180 SIV Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koosta- 23 maan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Päivähoitolasten lukumäärä on kasvanut verrattaessa aikaisempien vuosien lapsimääriä. Varhaiskasvatuksessa oli syksyllä 2010 yhteensä 590 lasta, kun vuonna 2009 lasten lukumäärä oli 550. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelee 92 vakinaista työntekijää. Päivähoidosta kuitenkin eläköityy vuoteen 2015 mennessä 18 henkilöä. Kolme päivähoidon vakinaista työntekijää saavuttaa eläkeiän vuonna 2011, neljä henkilöä tätä seuraavana vuonna, 2013 siirtyy eläkkeelle viisi henkilöä ja 2014 eläköityy kuusi henkilöä. Eräille päivähoidon työntekijöille on tehty toistuvia määräaikaisia työsopimuksia, joita kuntatyönantaja ei suosita (TSL 1:3.2). Vakinaistaminen on tarpeen, jos määräaikaisuudelle ei ole perustetta, vaan tehtävät jatkuvat edelleen, eikä niiden määrä vähene. Mikäli perusteltua syytä ei ole esittää, tulee palvelussuhteen olla toistaiseksi voimassaoleva. Seuraavien pitkään toimineiden määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen on tarpeen: 1. Päiväkoti Metsätähdessä on toiminut määräaikaisena lastentarhanopettajana ja lastentarhanopettajan sijaisena Marita Latva-Ranto alkaen ja hoitanut erilaisia sijaisuuksia alkaen päivähoidossa. Hän on myös toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan eri ajankohtina vuosina Marita Latva-Ranto on koulutukseltaan sosionomi AMK ja riittävästi varhaiskasvatuksen opintoja (60 op varhaiskasvatuksen opintoja ja pedagogiikkaa). Hänellä on pätevyys lastentarhanopettajan toimeen. Vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen. 2. Päiväkoti Vanamossa toimii määräaikaisena päivähoitajana Minna Luuri. Minna Luuri on toiminut eri tehtävissä päivähoidossa alkaen Minna Luuri on koulutukseltaan lähihoitaja. Vakinaistetaan kiertävään päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva on toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan alkaen ja siirtynyt määräaikaiseksi kiertäväksi perhepäivähoitajaksi Vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen.

21 Kunnanhallitus Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki on toiminut määräaikaisena ryhmäperhepäivähoitajana alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Itäisellä alueella on puutetta päivähoitopaikoista. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. Määräaikaisten avustajien vakinaistaminen. 1. Rintala Susanna on toiminut sijaisena ja määräaikaisena henkilökohtaisena avustajana päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. 2. Kiikeri Sointu on toiminut määräaikaisena työntekijänä erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. Näiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen on tarpeen, koska vakinaistaminen ei lisää sivistystoimen tosiasiallista henkilöstömäärää. Se mahdollistaa kunnalle sitoutuneemman henkilöstön. Vakinaistaminen ei lisää kustannuksia edellisiin vuosiin eikä määräaikaisiin työsuhteisiin verrattuna, koska heidän työpanostaan on tarvittu toistuvasti tähänkin asti, eikä työtarpeen vähentymistä ole tiedossa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, että seuraavat henkilöt vakinaistetaan alkaen: 1. Määräaikainen lastentarhanopettaja Marita Latva-Ranto vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen.

22 Kunnanhallitus Määräaikainen päivähoitaja Minna Luuri vakinaistetaan päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen. 4. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 9. Susanna Rintala vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen 10. Sointu Kiikeri vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:18-19:22. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen kohdat Vakinaistamiset tapahtuvat lukien. Kohdasta 1 todettakoon, että sivistyslautakunta on esittänyt em. tointa lakkautettavaksi ja muutettavaksi Metsätähden päiväkodinjohtajan viraksi (ks. hallituksen listan edellinen asiakohta). Asiantuntijana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Kunnanhallitus

24 Kunnanhallitus YHT 23/2011/512 KH 291 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 75, 345 JA 346 SAARENPÄÄN ALUEELLA TEK 159 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitustyön tavoitteena on osoittaa alueelle pääosin rivitalorakentamista. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 8. Asemakaavalla muodostetaan viisi rivitalojen rakennuspaikkaa ja kolme erillispientalotonttia, joista kaksi on rakennettu, sekä puistoja tiealue. Tontit rajoittuvat pääosin olemassa olevaan asutukseen. Puisto jakautuu kahteen osaan, toinen osa johtaa turvallisen kulun Ääritien puistoon Saarenpään alueelta, Leppätieltä, Siltalopenkujalta ja Luomankujalta ja toinen sijoittuu rivitalojen väliin koulun suuntaan. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 2,57 ha, rakennusoikeuden määrä on 4460 k-m 2 ja aluetehokkuus e= 0,17. Virkistysaluetta on noin 0,28 ha ja tiealuetta noin 0,2,6 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Fortumilta sekä Ilmajoen kunnan rakennustarkastajalta, tiemestarilta, vesihuoltorakennusmestarilta ja ympäristösihteeriltä. Mielipiteitä ovat esittäneet Kari Hakanen sekä Markku ja Marja- Liisa Ojala. Mielipiteet ovat esityslistan oheismateriaalina. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Fortum Sähkönsiirto Oy ilmoittaa, että sähköntoimitus voidaan pääosin hoitaa olevilla verkostoratkaisuilla. lisäksi olevalle puistomuuntamolle tulee olla esteetön kulku raskaalla ajoneuvolla kaikkina vuorokauden ja vuodenaikoina. Kari Hakanen ihmettelee, että luonnoksen mukaan uudelle alueelle tulisi tie kiertämään pussin pohjan kautta. Kulku Leppätietä jatka-

25 Kunnanhallitus malla purkaisi Tuomitien liikennepainetta, hän esittää myös Ääritien ja Luomankujan käyttämistä alueen kulkuväylinä. Hakanen on laskenut, että Saarenpään alue ja Halmen alue lisäävät Tuomitielle ja marketin kohtaan n. 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Edelleen Hakanen kysyy keskitien tiealueen saattamisesta ajan tasalle. Markku ja Marja-Liisa Ojala esittävät, että heidän omistamiensa kahden tontin ja kunnan omistaman alueen rajalle on suunniteltava puisto. Lisäksi alueelle tulisi kaavoittaa myös omakotitaloja ja Polkuvainiontie tulisi jatkaa Luomankujalle, jolloin liikenne jakautuisi tasaisemmin alueen teille. Mielipiteiden huomioon ottaminen Kari Hakasen ja Markku ja Marja-Liisa Ojalan mielipiteiden johdosta ei ole tehty muutoksia. Liikenne Saarenpään alueelta kulkee Keskitielle, josta se voi jatkaa Tuomitien ja Huhdantien kautta tai Savitien kautta Alaanentielle. Kaikki nämä tiet ovat kokoojateitä, joilla suoria tonttiliittymiä on vain vähän. Lisääntyvä liikenne on tulevien asukkaiden aiheuttamaa, ei läpikulkuliikennettä, joten on lupa odottaa sen mukaista liikennekäyttäytymistä. Esitetyt vaihtoehtoiset pääsytiet Leppätie, Luomankuja ja Ääritie ovat asuttuja päättyviä teitä, joiden kaltaisten teiden muuttaminen läpikulkuteiksi ei ole suositeltavaa eikä se yleensä onnistu asukkaiden vastustuksesta johtuen. Keskitie on toteutettu säästäen olemassa olevia pihoja ja on tarkoitus muuttaa kaava sen mukaiseksi. Tässä yhteydessä se kuitenkin aiheuttaisi huomattavan alueen laajennustarpeen ja siten aikataulun venymisen. Markku ja Marja-Liisa Ojalan omistamat alueet on kaavoitettu omakotitalojen korttelialueeksi, molemmat tontit ovat rivitaloja vasten metriä syviä, joten puistokaista kahden eri pientalomuodon välillä ei liene välttämätön. Alue on kaavoitettu pääosin rivitalokortteleiksi hallituksen kaavoituspäätöksen mukaisesti. Ilmajoen keskustassa on tarvetta rivitalojen rakennuspaikoista. Omakotitaloille on juuri valmistunut Siltalan alueelle Napustanmäkeen asemakaava ja muutoinkin omakotitonttitarjontaa keskustassa on Tuoresluomalla ja Lauroselassa sekä Seppälän alueella. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Siltalan kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 75, 345 ja 346, Saarenpään alueella liitteen nro 8 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

26 Kunnanhallitus KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Markku Ojala jääväsi itsensä (maanomistus) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä ehdotti käydyn keskustelun perusteella asian palautettavaksi tekniseen lautakuntaan tutkittavaksi KLV:n merkinnän osalta. Kunnanhallitus hyväksy yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Siltalan kunnanosan tarkennetun asemakaavaehdotuksen kortteleissa 75, 345 ja 346, Saarenpään alueella liitteen mukaisena ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Markku Ojala jääväsi itsensä (maanomistus) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

27 Kunnanhallitus KH 292 ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT RY:N LAINAN KORKOPERUSTEEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN YHT 373/2011/142 Ilmajoen kunnanvaltuusto / 94 on myöntänyt esityslistan liitteen mukaisella velkakirjalla vakuudettoman mk:n lainan Ilmajoen musiikkijuhlille 6%:n korolla. Valtuusto on myöntänyt lykkäystä lyhennyksille / 3 ja / 30 niin, että viimeisimmän päätöksen mukaan takaisinmaksuohjelmaan on tehty seuraava muutos: Myönnetty lykkäystä lyhennyksille saakka, siitä alkaen lyhennys 5.045,64 kaksi kertaa vuodessa ja koko velkapääoman loppuun saakka. Kyseiseen lainaan on sovellettu koko laina-ajan liitteenä olevan velkakirjan mukaista 6%:n korkoa, joka on tämänhetkisen korkotilanteen vallitessa korkeahko. Tarkoituksenmukaisinta olisi muuttaa Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:n korko 3,5 %:ksi. Muut velkakirjan ehdot säilyvät ennallaan. Takaisinmaksuaikataulu valtuuston edellä todetun / 30 päätöksen mukaisena. Kyseisen lainan määrä on tilanteen mukaan ,84. Lainan korkoperusteen muutos edellyttää, että se hyväksytään valtuustossa. Muut velkakirjan ehdot pysyvät ennallaan. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa mainitun Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:lle annetun lainan korkoperusteen muuttamisen siten, että uudeksi pohjakoroksi tulee 3,5 % muiden ehtojen säilyessä ennallaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

28 Kunnanhallitus KH 293 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ONNENKOTI YHT 372/2011/173 Ilmajoen kunnalle esitetään Ilmajoen Palvelutalosäätiön kanssa tehtävää vuokrasopimusta hyväksyttäväksi: Vuokranantaja: Ilmajoen Palvelutalosäätiö y: PL 23, Ilmajoki Puh Vuokralainen: Ilmajoen kunta y: PL 23, Ilmajoki Puh Vuokrauskohde: Kehitysvammaisten ryhmäkoti Vehnätie 4, Ilmajoki Kiinteistötunnus: Tilojen käyttötarkoitus: Palveluasuminen Kiinteistössä on kolme ryhmäkotia, joissa on yhteensä 15 asuinhuonetta ja asumisen toteutumista palvelevat ryhmä- ja palvelutuottajatilat. Vuokrattujen tilojen pinta-ala on yhteensä 894,1 m². Lisäksi kiinteissä on teknisiä tiloja. Vuokra: 8.852,00 eur/kk (alv 0%). Vuokraan sisältyy lämmitys, vesi, sähkö, kiinteistövakuutus, kiinteistövero, tontin vuokra, kiinteistön huolto- ja korjauskulut sekä pääomakulut. Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain oma kustannusperiaatteen mukaisesti. Tarkistettu vuokra astuu voimaan 1.3. alkaen. Vuokra maksetaan kunkin kuukauden 5. päivään mennessä etukäteen. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Vuokranantaja vastaa kiinteistön hoitokuluista. Vuokralainen vastaa toimintansa aiheuttamista kuluista. Vuokralaisen vastuulle kuuluvat mm. vuokralaisen käytössä olevien tilojen lamppujen vaihdot, kiuaskivien vaih-

29 Kunnanhallitus dot sekä vuokralaisen käytössä olevien tilojen siivous mukaan lukien ulkorakennukset. Vuokra-aika: Muutostyöt: Vuokrasopimus alkaa ja on toistaiseksi voimassa oleva. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta molemmin puolin. Vuokralaisella on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä vuokrakohteeseen vähäisiä muutostöitä edellyttäen, että niistä sovitaan vuokranantajan kanssa etukäteen. Vuokralaisen velvollisuudet: Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta huolellisesti ja huolehtimaan, että vuokrakohteen käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita huoneiston käyttöä koskevia määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi on säädetty ja määrätty. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan myös siitä, että vuokrakohteessa pidetään kaikki harjoitettavan toiminnan edellyttämät viranomaistarkastukset. Vuokraoikeuden siirto ja tilojen luovuttaminen toisen käytettäväksi: Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa kiinteistön tai sen osan hallintaa kolmannelle osapuolelle tämän sopimuksen vastaisesti. Yleistä: Sopimukseen sovelletaan AHVL:n määräyksiä Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen edellä kuvatun sisältöisenä. Pentti Luhtala ja Salme Hautala jääväsivät itsensä (Ilmajoen palvelutalon hallitus) ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kunnanhallitus (Lisätietoja: Vammaispalvelujen koordinaattori Kirsti Yli-Ojanperä, puh ).

31 Kunnanhallitus KH 294 KUNNAN VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN YHT 50/2011/144 Kunnanhallitus päätti / 54, että kunnan vakuutukset kilpailutetaan ulkopuolisena toimeksiantona (Marsh Oy). Edellisen kerran vakuutukset oli kilpailutettu Kunnan nykyinen vakuutusyhtiö on Pohjola Oy. Tarjouspyynnöt on lähetetty Ifiin, Pohjolaan, Pohjantähteen ja Tapiolaan. Tarjoukset jättivät If ja Pohjola. Arviointiperusteet olivat tarjouspyynnön mukaan vakuutusmaksut 40 %, lakisääteinen tapaturmavakuutus 40 % ja sisältö ja palvelut 20 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoukset esitti Pohjola. Kunnan vakuutusmaksut ovat yhteensä vuodessa. Kilpailutuksen jälkeen v vakuutusmaksut ovat , säästöä Esityslistan liitteenä tarjousvertailuaineisto. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Ilmajoen kunta hyväksyy Pohjola Oy:n tarjouksen esittelytekstissä ja liiteaineistossa esitetyin perustein. Liite 3 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä 3 tarjousvertailuaineisto. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

32 Kunnanhallitus KH 295 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ESITYS JÄSENKUNNILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA YHT 224/2011/130 PER Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus on lähettänyt jä- sen- 62 kuntien kunnanhallituksille kirjeen perussopimuksen muuttamisesta alkaen niin, että eläkemenoperusteinen maksu kerättäisiin KEVA:n kuntakohtaisen laskelman perusteella eikä sitä enää lisättäisi nykyisen palvelutuotannon suoritehintoihin. Tällä hinnoittelulla saataisiin vertailukelpoiseksi kuntien omien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän perussopimuksen muutosta alkaen siten, että eläkemenoperusteinen maksu kerättäisiin KEVA:n kuntakohtaisen laskelman perusteella eikä enää lisäämällä sitä nykyisen palvelutuotannon suoritehintoihin. Tällä hinnoittelu saataisiin vertailukelpoiseksi niin kuntien omien kuin yksityistenkin palvelutuottajien kanssa. Tämän lisäksi on huomattava, että uusilla toimijoilla, jotka ovat aloittaneet toimintansa jälkeen ei enää ole ollenkaan po. rasitetta toiminnassaan (esimerkiksi kuntien uudet liikelaitoskuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet). Eläkemenoperusteisten maksujen keräämistä KEVA: n kuntakohtaiseen laskelmaan perustuen suosittelee myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo. Seuraavassa suora lainaus KEVA:n sivuilta: Eläkemenoperusteinen eläkemaksu Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksun kokonaismäärä vuonna 2011 on 992 miljoonaa euroa eli noin 28 % vuoden 2011 arvioidusta eläkemenosta. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua ei tai sen jälkeen perustetuille jäsen yhteisöille Eläkemenoperusteista maksua eivät maksa oman henkilökuntansa

33 Kunnanhallitus työn perusteella ne yhteisöt, jotka ovat liittyneet Kevan jäsenyhteisöksi tai sen jälkeen. Poikkeuksena on esimerkiksi kuntaliitostilanne, jossa lakkautettavien kuntien henkilöstö ja samalla eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät uuteen kuntaan. Sen sijaan, jos perustetaan uusi osakeyhtiö jatkamaan kunnalta siirtyvää toimintaa, osakeyhtiölle ei aiheudu siirtyvästä henkilöstöstä eläkemenoperusteisia maksuja. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten työnantajan kannattaa budjetoida se euromääräisenä erillään palkkaperusteisesta maksusta Olemme valmiit tulemaan myös kuntien kutsusta perustelemaan muutosta paikan päälle, sillä eläkemenoperusteisten maksujen suuruus kuntayhtymässämme on n euroa ja sen vaikutus suoritehintoihimme on 5 %: luokkaa. Olemme valmistelemassa vuoden 2012 talousarviota ja sen vuoksi asia on käsiteltävä kunnissa viimeistään syyskuun aikana, jolloin se ehtii vielä kuntayhtymämme marraskuun valtuustoon. Saatekirjeen liitteenä on viimeisin KEVA:n ennakkolaskelma kuntien osuuksista eläkemenoperusteiseen maksuun. Voitte ottaa yhteyttä asiassa suoraan kuntayhtymän johtajaan joko sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)eskoo.fi tai puhelimitse Eskoon puolesta Merja Uusitalo Jouni Nummi hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja Ote Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjasta , jossa esitetään: 1. Hallitus esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 15 :ään tehdään seuraava lisäys: Kunnallisen eläkelaitoksen perimä eläkemenoperusteinen maksu rahoitetaan jäsenkunnilta perittävillä rahoitusosuuksilla. Rahoitus-osuudet määräytyvät Kunnallisen eläkelaitoksen laskelman mukaisessa suhteessa. Kuntayhtymä perii rahoitusosuuksiin maksuennakkoa kuukausittain. Maksuerät määräytyvät Kunnallisen eläkelaitoksen ennakkoarvion mukaisesti.

34 Kunnanhallitus Hallitus esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 3 :n 1 momentti kuuluu seuraavasti: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vimpeli, Vähäkyrö, Vöyri ja Ähtäri. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei estettä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen esittämään järjestelmään siirtymiselle ole. Taloudelliset vaikutukset järjestelmän muutoksella kunnan sosiaalitoimen ostopalveluihin ovat vähäiset, mutta tuotannon suunnittelun toiminnalliselta puolella voidaan todeta, että muutoksella hinnoittelu saataisiin vertailukelpoiseksi niin kuntien omien kuin yksityistenkin palvelutuottajien kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh ) KH Ehdotus: Koska perusturvalautakunnan kokous on esityslistan lähettämisen jälkeen, päätösehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä teki kokouksessa ehdotuksen asian jättämisestä pöydälle. Esittelijän pöydällepanoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Markku Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

35 Kunnanhallitus KH 296 OMAVELKAINEN TAKAUS KORPISAAREN SÄÄTIÖN LAINAAN YHT 375/2011/142 Korpisaaren säätiö/etelä-pohjanmaan opisto anoo kunnalta 1,7 M :n omavelkaista takausta lainaan, joka käytetään L-rakennuksen, jossa sijaitsevat Korpisaari-sali, auditorio ym. laajentamiseen. Laajennusosaan rakennetaan keittiö, ravintola ja kirjasto. Laajennusosan kustannusarvio on n , jolle siis haetaan kunnan omavelkaista takausta. Takaushakemus ja rakennuksen havainnekuva ovat esityslistan liitteenä. Kuntalain mukaan takauksen muodossa annettava tuki kuuluu kunnan toimialaan lähinnä silloin, kun tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen. Taattavina lainoina toimialaan ovat oikeuskäytännön mukaan kuuluneet lähinnä investointilainat, joilla on luotu uusia pysyviä työpaikkoja tai varmistettu työpaikkojen pysyminen kunnassa. Kunnan edut on turvattava siten, että kunta saa riskit kattavat vastavakuudet. Säätiön taloudellinen tilanne on kokonaisuutena hyvä. Säätiö on kyennyt maksamaan lainanlyhennykset ajallaan. Etelä-Pohjanmaan opisto on Ilmajoella työllistäjänä merkittävä yhteisö ja muutoinkin opisto on voimakkaasti kehittänyt toimintaansa, joten takauksen antamista voidaan pitää perusteltuna. Koska esityslistaa lähetettäessä ei ollut tiedossa Korpisaari säätiön valitsemaa korkomuotoa, esitystä täydennetään tältä osin kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 1. Myöntää Korpisaaren säätiölle 1,7 M :n omavelkaisen takauksen. Takaus tulee Korpisaaren säätiön ottaman 1,7 M :n lainaan, joka otetaan Nordealta 15 vuoden laina-ajalla. Korko on x. 2. Että vastavakuudeksi kunnan tulee saada kiinnitys Korpisaaren säätiön omistamiin kiinteistöihin niin, että kiinnitykset kattavat takauksen kohteena olevan lainan pääoman sekä korot kolmelle vuodelle. Kiinnityksen määrä tulee olla x. Paula Vannesmäki poistui kokouksesta esteellisenä (Korpisaaren säätiön hallitus) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä täsmensi kokouksessa ehdotustaan seuraavasti:

36 Kunnanhallitus Lainan korko on 2,5 % ja kiinnityksen määrä tulee olla Esittelijän täsmennetty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

37 Kunnanhallitus YHT 515/2008/54 KH 297 ILMAJOEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN PÄIVITETYN HANKESUUNNITELMAN, PÄÄPIIRUSTUSTEN, RAKENNUSTAPASELOSTUKSEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN TEK Yleistä 165 Ilmajoen terveyskeskuksen poliklinikan, neuvolan ja hammashoitolan peruskorjauksesta ja laajennuksesta on laadittu hankesuunnitelma vuonna Hankesuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2010 ja 2011, jolloin mukaan on otettu myös ruokalan peruskorjaus ja laajennus. Hankesuunnitelman päivityksessä ja luonnosvaiheen suunnittelussa on ollut mukana hankkeeseen valittujen suunnittelijoiden lisäksi laaja-alainen käyttäjien (JIK ky), kunnan luottamushenkilöiden ja teknisen toimen edustus. Suunnittelutyön aikana on kuultu laajasti käyttäjätahoa. Hankkeen arkkitehtinä ja pääsuunnittelijana toimii Amhold Oy, rakennesuunnittelijana Ramboll Oy, LVIAsuunnittelijana Sartekno Oy ja sähkösuunnittelijana Amhold Oy. Hankesuunnitelman keskeistä sisältöä Hankesuunnitelma sisältää mm. selostuksen hankkeesta tilaohjelmineen ja toimenpiteineen, selvityksen hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulun. Päivitetty hankesuunnitelma on esityslistan liiteaineistona. Rakennukset Terveyskeskuksen poliklinikka- ja neuvolasiipi on yksikerroksinen ja rakennettu vuonna Poliklinikkatilat on peruskorjattu vuonna 1996, jolloin uusittiin pintamateriaaleja ja kalustusta sekä tehtiin joitakin tilajärjestelyjä. Hammashoitolan tilat sijaitsevat 1960-luvun alkupuolella rakennetussa ja v hammashoitolan tarpeisiin korjatussa, alun perin asuin- ja lääkärin vastaanottotiloiksi suunnitellussa rakennuksessa. Tilat ovat epäkäytännölliset ja osittain riittämättömät. Lisäksi kiinteistössä on terveystarkastajan suorittamissa mittauksissa todettu kasvavan terveydelle vaarallisia homeitiöitä. Tällaisenaan tilat ovat jo heikentäneet henkilökunnan saatavuutta. Rakennusten ilmanvaihto-, viemäri-, vesijohto- ja lämmitysputkisto ovat lähes alkuperäisessä kunnossa, niihin on tehty normaaleja vuosikorjauksia sekä tarvittavia täydennyksiä. Vuoden 1996 terveyskeskuksen poliklinikan peruskorjauksessa sähköjärjestelmä saatettiin ajan tasalle.

38 Kunnanhallitus Toiminnallisten tilojen nykytilanne Poliklinikkatilat Nykyiset poliklinikan vastaanotto- ja tutkimustilat sekä aputilat ovat riittämättömät. Lisätiloja tarvitaan muuttuneiden ja lisääntyneiden toimintojen sekä tiedossa olevien muutosten takia. Poliklinikka- ja neuvolatilojen ilmanvaihto on riittämätön. Neuvolatilat Neuvolassa tilojen mitoitus ei vastaa nykyisiä tarpeita. Työhuoneet ovat ahtaita ja perheneuvola toimii epätarkoituksenmukaisissa tiloissa erillään kunnantalolla. Äitiysneuvolan ja perheneuvolan henkilöstö on korostanut tarvetta tehdä työtä samoissa tiloissa, koska asiakaskuntakin on usein yhteistä. Kotihoidon tilat Kuntaan on perustettu kotihoitoyksikkö ja tavoitteena on avohoitopainotteinen hoito ja hoiva. Tällä hetkellä kotihoito toimii erittäin ahtaissa ja puutteellisissa tiloissa Kotokartanossa. Hallinnon tilat Kotihoidon tarvitessa nykyiset hallinnon ja työterveyshuollon tilat hallinto sijoitetaan eri paikkaan. Työterveyshuollon tilat Työterveyshuollon laajentuessa sille ei ole ollut osoittaa asianmukaisia tiloja. Se on aina toiminut hajautetusti tilapäistiloissa ja sijoituspaikkoja on jouduttu vaihtamaan useasti. Hammashoitolan tilat Työntekijöiden välisen työnjaon kehittäminen edelleen aiheuttaa hoitohuoneiden määrän lisäämisen tarpeen. Välinehuollon tilat ovat nykytarpeisiin nähden liian pienet. Ajanvarauksen tilat ovat nykyisellään erittäin puutteelliset. Henkilöstö- ja sosiaaliset tilat Vakinaisen henkilökunnan pesu- ja pukeutumistilat ovat ahtaat ja tiloja on liian vähän. Koulutustilana käytetään terveyskeskuksen ruokasalia, joka vaikeuttaa aikataulullisesti toimintaa sekä keittiön että hoitotyön kannalta. Osa henkilökunnan taukotiloista toimii tällä hetkellä myös potilasryhmäopetus- ja perhevalmennustiloina. Arkistotilat Huolimatta sähköisestä sairauskertomuksesta on arkistointi paperimuodossa säilynyt ja osin lisääntynytkin toiminnan monipuolistuttua paikallisesti.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011 KOKOUSAIKA 15.08.2011 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Palvelukeskus Elviira KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 22 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 37

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 30.8.2011, kello 17.00 19:40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Jaakko Ilkan koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10 KOKOUSAIKA 23.2.2015 klo 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Metsämäki Herkko Saastamoinen Linda Koivuniemi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot