ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 17 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 17 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 17 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Luhtala Pentti Ojala Markku, I vpj Reinilä Johanna Vannesluoma Paula Viitamäki Raija Väli-Torala Kai Alho Antti, vj Poissa Knuuttila Kari Mäki Jari Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat Risto Lahti ja Markku Koskela, joka poistui klo :n 295 käsittelyn aikana Esittelijänä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä ja esittelijänä :n 304 aikana hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Asiantuntijana Vivi-Ann Koskimäki :t klo sekä vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola :t 297 ja 299 klo ja projekti-insinööri Satu Kangas-Kuittinen 297 klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirja on tarkastettu Veli Haavisto Antti Alho Mika Sillanpää puheenjohtaja pj 304 pöytäkirjanpitäjä Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Paula Vannesluoma Raija Viitamäki , virka-aikana Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KH 280 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KH 281 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KH KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN HINNOITTELUKOHDAT 3 KH RUOKAHUOLLON HINNOITTELUKOHDAT 4 KH 284 JYTY ILMAJOKI RY:N PALKANKOROTUSESITYKSET 5 KH 285 KH 286 KH 287 KH 288 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI SAARIMÄELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA 6 KYRÖNJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI LAPUAN KAUPUNGIN ESITYS SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDUN YHTEISEN ILMASTOSTRATEGIA - HANKKEEN HALLINNOINNISTA/VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ILMASTOSTRATEGIAN OHJAUSRYHMÄÄN 9 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI 11 KH 289 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT 14 KH 290 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS 18 KH 291 KH 292 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 75, 345 JA 346 SAARENPÄÄN ALUEELLA 22 ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT RY:N LAINAN KORKOPERUSTEEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 25 KH 293 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ONNENKOTI 26 KH KUNNAN VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN 29 KH 295 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ESITYS JÄSENKUNNILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA KH 296 KH 297 OMAVELKAINEN TAKAUS KORPISAAREN SÄÄTIÖN LAINAAN 33 ILMAJOEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN PÄIVITETYN HANKESUUNNITELMAN, PÄÄPIIRUSTUSTEN, RAKENNUSTAPASELOSTUKSEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 35 KH 298 OMAKOTITONTTIEN VARAUSMAKSU 40 KH 299 LAUSUNTO/ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO, TUULIVOIMASELVITYKSEN POTENTIAALISTEN ALUEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET 42 KH 300 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 47 ESITYSLISTAN ULKOPUOLISEST ASIAT KH 301 SOSIAALITOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 49 KH 302 SUOMEN LASTEN PARLAMENTIN EDUSTAJIEN VALINTA 51 KH 303 ILMAJOEN KUNNAN LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE ENSIHOIDON UUDELLEEN JÄRJESTELYISTÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 52 KH 304 RENGONHARJU-SÄÄTIÖN LAINANTAKAUS 56 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 4. päivänä lokakuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 21. päivänä syyskuuta 2011 Veli Haavisto, merk.

4 Kunnanhallitus KH 280 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KH 281 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Paula Vannesluoma ja Raija Viitamäki, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Vannesluoma ja Raija Viitamäki.

5 Kunnanhallitus KH 282 KÄPÄLÄMÄEN PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN HINNOITTELUKOHDAT YHT 360/2011/181 PAL 9 Käpälämäen päiväkoti on aloittanut toimintansa alkaen ja sinne siirtyneiden ja uusien henkilöiden palkkahinnoittelukohdat on vahvistamatta. Kvtes luku II 4 : 1 Palkkahinnoittelukohdan määrääminen Kunnan toimivaltainen viranomainen toteaa palkkahinnoittelun piiriin kuuluvaan viranhaltijaan/työntekijään sovellettavan palkkaryhmän. Vt. henkilöstöpäällikön ehdotus: Ehdotan alkuvuonna aloittaneiden henkilöiden hinnoittelukohdat vahvistettavaksi oheisen liitteen numero 1 mukaisena. Liite 1 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä KH Liite 1 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä 1. (Lisätietoja: palkkasihteeri Leena Vekola, puh )

6 Kunnanhallitus KH 283 RUOKAHUOLLON HINNOITTELUKOHDAT YHT 361/2011/181 PAL 10 KVTES:n liitteen 6 hinnoittelukohtaan 06RUO050 tuli rakennemuutos lukien. Hinnoittelukohta jaettiin kohtiin 06Ruo05A = vaativat ammattitehtävät ja 06RUO05B = ammattitehtävät. Ruokapalvelupäällikkö on antanut oman ehdotuksensa henkilöiden sijoittelusta hinnoittelukohtiin. Vt. henkilöstöpäällikön ehdotus: Vahvistetaan hinnoittelukohdat oheisen liitteen 2 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä KH Liite 2 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hinnoittelukohdat pöytäkirjan liitteenä 2. (Lisätietoja: palkkasihteeri Leena Vekola, puh )

7 Kunnanhallitus KH 284 JYTY ILMAJOKI RY:N PALKANKOROTUSESITYKSET YHT 340/2011/181 PAL 12 Jyty Ilmajoki ry on tehnyt esityksen palkankorotuksista alkaen henkilöille, joiden palkkaus ei ole ammattiliiton esityksen mukaan sopusoinnussa työn vaativuuteen ja koulukseen nähden sekä esittää oikaisemaan suhteellista matalapalkkaisuutta ja korjaamaan paikallisia palkkausepäkohtia. Vt. henkilöstöpäällikön esitys: Jyty Ilmajoki ry:n tekemät palkankorotusesitykset ovat luonteeltaan niitä korjauksia, jotka tehdään järjestelyvaraerän puitteissa, joten esitän esitykset hylättäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: palkkasihteeri Leena Vekola, puh )

8 Kunnanhallitus YHT 370/2011/113 KH 285 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI SAARIMÄELLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA Päivi Saarimäki on pyytänyt eroa nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä, koska ei ole enää Keskustapuolueen jäsen. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto 1. myöntää eron Päivi Saarimäelle nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä ja 2. nimeää uuden jäsenen nuoriso- ja liikuntalautakuntaan Päivi Saarimäen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja, Mika Sillanpää puh )

9 Kunnanhallitus YHT 351/2011/113 KH 286 KYRÖNJOKIRAHASTON JOHTORYHMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry on pyytänyt nimeämään jäsenen ja varajäsenen Kyrönjokirahaston johtoryhmään. Kyrönjokirahasto on perustettu vuonna 1997 Kyrönjoen neuvottelukunnan aloitteesta rahoittamaan hankkeita, jotka edistävät neuvottelukunnan tavoitteiden mukaisesti ympäristönsuojelua sekä ympäristönsuojelun ja elinkeinoelämän yhteistyötä Kyrönjoen vesialueella. Tähtäimenä on elävä ja monimuotoinen jokilaakso. Rahaston jäseniä ovat kaikki "jokivarsikunnat": Jalasjärvi, Kauhajoki, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Isokyrö, Vähäkyrö, Mustasaari ja Vaasa sekä osittain vesialueella sijaitsevat Vöyri, Virrat, kihniö ja Laihia. Muita jäsenyhteisöjä ovat Fortum, Pro Agria E- P, Norra Kvarkens fiskeområde ja Vapo. Rahaston toimikausi on viisi vuotta, meneillä oleva toimikausi päättyy v Kunnanhallitus on edellisen kerran valinnut johtoryhmään jäseneksi Antti Yli-Suomun ja varajäseneksi Matti Talvitien kaudeksi Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Kyrönjokirahaston johtoryhmään jäsenen ja varajäsenen kaudeksi Käsittely: Pentti Luhtala esitti jäseneksi Veli Haavistoa ja Kai Väli-Torala esitti varajäseneksi Matti Talvitietä. Veli Haavisto esitti varajäseneksi Markku Ojalaa. Koska oli tehty kaksi esitystä varajäsenestä suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Äänestyksen tuloksena Matti Talvitie sai 2 ääntä ja Markku Ojala 7 ääntä. Kunnanhallitus nimesi Kyrönjokilaakson johtoryhmään jäseneksi Veli Haaviston ja varajäseneksi äänin 7-2 Markku Ojalan. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää,

10 Kunnanhallitus puh )

11 Kunnanhallitus YHT 371/2011/113 KH 287 LAPUAN KAUPUNGIN ESITYS SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDUN YHTEISEN ILMASTOSTRATEGIA -HANKKEEN HALLINNOINNISTA/VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN ILMASTOSTRATEGIAN OHJAUSRYHMÄÄN Lapuan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt osallistua Seinäjoen kaupunkiseudun yhteisen ilmastostrategian laadintaan vuosina Kaupunginhallitus on nimennyt Panu Lahdensuon kaupunginhallituksen edustajaksi hankkeelle perustettavaan ohjausryhmään. Lapuan kaupunki esittää Seinäjoen kaupunkiseudun kunnille, että Lapuan kaupunki koordinoi hankkeen ja Lapuan kaupungin edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistuu ympäristönsuojelusihteeri Mirva Korpi. Lapuan kaupunki on päättänyt osallistua myös kuntaliiton ilmastohankkeeseen "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastomuutos kunnan päätöksenteossa" yhdessä Seinäjoen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Kuntaliiton hankkeessa Lapuan kaupungin yhteyshenkilönä toimii ympäristönsuojelusihteeri Mirva Korpi. Vastaukset pyydetään toimittamaan mennessä Lapuan kaupunginhallitukselle, osoitteella Valtuustontie 8, Lapua. Kuntaosuus on Ilmajoen kunnan osalta vuosina yhteensä euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lapuan kaupungin esityksen ilmastostrategia -hankkeesta sekä osallistua Kuntaliiton ilmastohankkeeseen. Kunnanhallitus nimeää ilmastostrategiahankkeen ohjausryhmään edustajansa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi yksimielisesti Kari Knuuttilan ilmastostrategian ohjausryhmään. (Lisätietoja: ympäristösihteeri Sari Paananen, puh )

12 Kunnanhallitus KH Tarkoituksenmukaista on, että kunnanhallituksen 225/2010 valitsemalle ohjausryhmän jäsenelle nimetään varajäsen. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Kari Knuuttilalle varajäsenen ilmastostrategian ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimesi varajäseneksi Pentti Luhtalan. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

13 Kunnanhallitus KH 288 LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI YHT 119/2011/180 SIV 25 Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koosta maan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Ilmajoen kunnan lastentarhanopettajat eivät nykyisessä tehtävässään käytä julkista valtaa, eli he eivät päätä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, eivätkä anna toista koskevia määräyksiä tai muulla tavalla puutu toisen etuun tai oikeuteen. Julkisen vallan käyttämistä ei ole työnantajan tavanomaiseen työnjohtooikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosiloman vahvistaminen, eivätkä myöskään tehtävät, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta, ilman että tehdään valituskelpoisia päätöksiä. Hallintosäännön kohdan 53 mukaan kunnanhallitus päättää olemassa olevan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, mikäli tehtävän hoitoon ei liity julkisen vallan käyttöä. Seuraavien lastentarhanopettajien virat tulisi lakkauttaa ko. virkojen tullessa avoimeksi, koska näissä ei käytetä julkista valtaa. Näihin tehtäviin tarvitaan kuitenkin uudet henkilöt, joten nämä otettaisiin työsuhteeseen alkaen: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. 2. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan virka (nyt viransijainen asti). Virka lakkautetaan. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää työryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta a) lupaa lakkauttaa seuraavat virat niiden tullessa avoimeksi ja b) täyttää ko. tehtävät työsuhteella: 1. Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen. Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen.

14 Kunnanhallitus Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan viran lakkauttaminen Tehtävään tarvitaan uusi henkilö, koska työtä ei voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Lastentarhanopettaja tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen alkaen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:23-19:24. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus: 147 Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan ja Vanamon päiväkodin toisen lastentarhanopettajan virat lakkautetaan, koska em. virkojen hoitoon ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Asiantuntijana tämän pykälän aikana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ) SIV Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta a) lupaa lakkauttaa Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka sen tullessa avoimeksi ja b) täyttää ko. tehtävä työsuhteella alkaen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli Vivi-Ann Koskimäki klo 18:38-18:40. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki,

15 Kunnanhallitus puh ) KH Ala-Kuhnalan lastentarhanopettajan viranhaltija on irtisanoutunut virastaan (Siv.ltk / 61). Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Ala-Kuhnalan päiväkodin lastentarhanopettajan virka lakkautetaan sen tullessa avoimeksi. Asiantuntijana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh )

16 Kunnanhallitus KH 289 PÄIVÄKODINJOHTAJIEN VIRAT YHT 118/2011/180 SIV 24 Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koosta maan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Seuraavien virkojen auki julistaminen on tarpeen tehtävien hoidon vuoksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka, (vs. päiväkodinjohtajana Marianne Anjala asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Päivätien päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka (vs. Anne Lehtimäki asti). Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtaja virka tulisi täyttää alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Metsätähdessä ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin Vanamon päiväkodinjohtajan virka (päivähoidonjohtajan vastuulla ollut asti.) Käpälämäen päiväkodinjohtaja

17 Kunnanhallitus vastaa Ahonkylän-Tuomikylän alueen kokonaisuudesta. Tällä hetkellä Vanamossa ei ole päiväkodinjohtajaa, mutta on kaksi lastentarhanopettajan tointa. Päivähoitolaki edellyttää, että yhdellä lapsiryhmällä (väh. 7 lasta) on oltava yksi lastentarhanopettaja. Päiväkodinjohtaja päättää sekä pedagogisesta johtamisesta että päiväkodin arjen toiminnasta, mm. henkilöstön ja lasten suhteen, lasten päiväkotiin sijoittamisesta ja esiopetuksen antamisesta. Tehtävää ei voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Vanamon päiväkodinjohtajan virka tulisi täyttää alkaen. Vanamon päiväkodin lastentarhanopettajan toimelle on varattu määräraha talousarvioon 2011, mutta ei päiväkodinjohtajalle. Päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajan palkkausero vuodessa on noin 800. Pienten päiväkotien johtajien peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO011 mukaan /kk (2 567 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa Lastentarhanopettajan peruspalkka on hinnoitteluluokka 05PKO02B mukaan /kk (2 499 /kk henkilöstökuluineen), eli vuodessa /kk.). Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselta lupaa täyttää seuraavat kahden päiväkodinjohtajan virat ja muuttaa kaksi lastentarhanopettajan tointa kahdeksi päiväkodinjohtajan viraksi: 1. Päivätien päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 2. Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virka alkaen. Virkaan on vuoden 2011 talousarviossa varattu määräraha. 3. Metsätähden päiväkodinjohtajan virka alkaen. Metsätähden toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. 4. Vanamon päiväkodinjohtajan virka alkaen. Vanamon toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan päiväkodinjohtajan viraksi. Palkkausero katetaan päivähoidon sisäisin järjestelyin. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:22-19:23.

18 Kunnanhallitus (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus: 146 Kunnanhallitus päättää 1. Myöntää täyttöluvan Päivätien päiväkodinjohtajan virkaan lukien (julkinen viranhaku). 2. Myöntää täyttöluvan Ala-Kuhnalan päiväkodinjohtajan virkaan lukien (julkinen viranhaku). 3. Esittää valtuustolle, että lakkautetaan Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimi ja tilalle perustetaan Metsätähden päiväkodinjohtajan virka lukien (julkinen viranhaku). Palkkausero katetaan sivistyslautakunnan esityksen mukaan. 4. Esittää valtuustolle, että Vanamon toisen lastentarhanopettajan toimi muutetaan alkaen Vanamon päiväkodinjohtajan viraksi (julkinen viranhaku). Palkkausero katetaan sivistyslautakunnan esityksen mukaan. Asiantuntijana tämän pykälän aikana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ) SIV Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää 1. myöntää täyttöluvan Päivätien päiväkodinjohtajan virkaan lukien (julkinen viranhaku). 2. esittää valtuustolle, että lakkautetaan Metsätähden päiväkodin lastentarhanopettajan toimi lukien.

19 Kunnanhallitus tilalle perustetaan Metsätähden päiväkodinjohtajan virka lukien (julkinen viranhaku). Palkkausero huomioidaan vuoden 2012 talousarviossa. 4. esittää, että Vanamon toisen lastentarhanopettajan virka muutetaan alkaen Vanamon päiväkodinjohtajan viraksi (julkinen viranhaku). Palkkausero huomioidaan vuoden 2012 talousarviossa. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana oli Vivi-Ann Koskimäki klo 18:37-18:38. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh ) KH Kohta 1: Tehtäväkohtainen palkka on ollut 2 261,69 /kk (05PKO011 peruspalkka 2 141,33 /kk). Kohta 2: Tehtäväkohtainen palkka 2 112,35 /kk. Kohta 3: peruspalkkaus 2 141,33 /kk (05PKO011). Kohta 4: Tehtäväkohtainen palkkaus 2 112,35 /kk. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle päiväkodinjohtajan viran perustamista (lastentarhanopettajan toimi lakkautetaan). Asiantuntijana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, puh )

20 Kunnanhallitus KH 290 MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VAKINAISTAMINEN / VARHAISKASVATUS YHT 117/2011/180 SIV Sivistyslautakunta on asettanut työryhmän koosta- 23 maan varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaa siten, että päivähoidon tehtävänimikkeitä tarkastellaan kokonaisuutena ja samanaikaisesti. Päivähoitolasten lukumäärä on kasvanut verrattaessa aikaisempien vuosien lapsimääriä. Varhaiskasvatuksessa oli syksyllä 2010 yhteensä 590 lasta, kun vuonna 2009 lasten lukumäärä oli 550. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelee 92 vakinaista työntekijää. Päivähoidosta kuitenkin eläköityy vuoteen 2015 mennessä 18 henkilöä. Kolme päivähoidon vakinaista työntekijää saavuttaa eläkeiän vuonna 2011, neljä henkilöä tätä seuraavana vuonna, 2013 siirtyy eläkkeelle viisi henkilöä ja 2014 eläköityy kuusi henkilöä. Eräille päivähoidon työntekijöille on tehty toistuvia määräaikaisia työsopimuksia, joita kuntatyönantaja ei suosita (TSL 1:3.2). Vakinaistaminen on tarpeen, jos määräaikaisuudelle ei ole perustetta, vaan tehtävät jatkuvat edelleen, eikä niiden määrä vähene. Mikäli perusteltua syytä ei ole esittää, tulee palvelussuhteen olla toistaiseksi voimassaoleva. Seuraavien pitkään toimineiden määräaikaisten työntekijöiden vakinaistaminen on tarpeen: 1. Päiväkoti Metsätähdessä on toiminut määräaikaisena lastentarhanopettajana ja lastentarhanopettajan sijaisena Marita Latva-Ranto alkaen ja hoitanut erilaisia sijaisuuksia alkaen päivähoidossa. Hän on myös toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan eri ajankohtina vuosina Marita Latva-Ranto on koulutukseltaan sosionomi AMK ja riittävästi varhaiskasvatuksen opintoja (60 op varhaiskasvatuksen opintoja ja pedagogiikkaa). Hänellä on pätevyys lastentarhanopettajan toimeen. Vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen. 2. Päiväkoti Vanamossa toimii määräaikaisena päivähoitajana Minna Luuri. Minna Luuri on toiminut eri tehtävissä päivähoidossa alkaen Minna Luuri on koulutukseltaan lähihoitaja. Vakinaistetaan kiertävään päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva on toiminut perhepäivähoitajana omassa kodissaan alkaen ja siirtynyt määräaikaiseksi kiertäväksi perhepäivähoitajaksi Vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen.

21 Kunnanhallitus Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela on toiminut erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki on toiminut määräaikaisena ryhmäperhepäivähoitajana alkaen Vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Itäisellä alueella on puutetta päivähoitopaikoista. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso on palkattu määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi omaan kotiin alkaen. Vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. Määräaikaisten avustajien vakinaistaminen. 1. Rintala Susanna on toiminut sijaisena ja määräaikaisena henkilökohtaisena avustajana päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. 2. Kiikeri Sointu on toiminut määräaikaisena työntekijänä erilaisissa tehtävissä päivähoidossa alkaen Vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. Näiden määräaikaisten toimien vakinaistaminen on tarpeen, koska vakinaistaminen ei lisää sivistystoimen tosiasiallista henkilöstömäärää. Se mahdollistaa kunnalle sitoutuneemman henkilöstön. Vakinaistaminen ei lisää kustannuksia edellisiin vuosiin eikä määräaikaisiin työsuhteisiin verrattuna, koska heidän työpanostaan on tarvittu toistuvasti tähänkin asti, eikä työtarpeen vähentymistä ole tiedossa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää henkilöstösuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, että seuraavat henkilöt vakinaistetaan alkaen: 1. Määräaikainen lastentarhanopettaja Marita Latva-Ranto vakinaistetaan lastentarhanopettajan toimeen.

22 Kunnanhallitus Määräaikainen päivähoitaja Minna Luuri vakinaistetaan päivähoitajan toimeen. 3. Määräaikainen kiertävä perhepäivähoitaja Aila Uusineva vakinaistetaan kiertävään perhepäivähoitajan toimeen. 4. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala- Välkkilä vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 5. Määräaikainen ryhmäperhepäivähoitaja Sirpa Korpela vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 6. Ryhmäperhepäivähoitaja Eija Ylimäki vakinaistetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen. 7. Perhepäivähoitaja Satu Taipalus vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 8. Perhepäivähoitaja Pirita Pöytälaakso vakinaistetaan perhepäivähoitajan toimeen. 9. Susanna Rintala vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen 10. Sointu Kiikeri vakinaistetaan henkilökohtaisen avustajan toimeen. Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultavana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki tämän pykälän ajan klo 19:18-19:22. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen kohdat Vakinaistamiset tapahtuvat lukien. Kohdasta 1 todettakoon, että sivistyslautakunta on esittänyt em. tointa lakkautettavaksi ja muutettavaksi Metsätähden päiväkodinjohtajan viraksi (ks. hallituksen listan edellinen asiakohta). Asiantuntijana päivähoidonjohtaja Vivi-Ann Koskimäki. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Kunnanhallitus

24 Kunnanhallitus YHT 23/2011/512 KH 291 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 75, 345 JA 346 SAARENPÄÄN ALUEELLA TEK 159 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitustyön tavoitteena on osoittaa alueelle pääosin rivitalorakentamista. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 8. Asemakaavalla muodostetaan viisi rivitalojen rakennuspaikkaa ja kolme erillispientalotonttia, joista kaksi on rakennettu, sekä puistoja tiealue. Tontit rajoittuvat pääosin olemassa olevaan asutukseen. Puisto jakautuu kahteen osaan, toinen osa johtaa turvallisen kulun Ääritien puistoon Saarenpään alueelta, Leppätieltä, Siltalopenkujalta ja Luomankujalta ja toinen sijoittuu rivitalojen väliin koulun suuntaan. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 2,57 ha, rakennusoikeuden määrä on 4460 k-m 2 ja aluetehokkuus e= 0,17. Virkistysaluetta on noin 0,28 ha ja tiealuetta noin 0,2,6 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Fortumilta sekä Ilmajoen kunnan rakennustarkastajalta, tiemestarilta, vesihuoltorakennusmestarilta ja ympäristösihteeriltä. Mielipiteitä ovat esittäneet Kari Hakanen sekä Markku ja Marja- Liisa Ojala. Mielipiteet ovat esityslistan oheismateriaalina. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Fortum Sähkönsiirto Oy ilmoittaa, että sähköntoimitus voidaan pääosin hoitaa olevilla verkostoratkaisuilla. lisäksi olevalle puistomuuntamolle tulee olla esteetön kulku raskaalla ajoneuvolla kaikkina vuorokauden ja vuodenaikoina. Kari Hakanen ihmettelee, että luonnoksen mukaan uudelle alueelle tulisi tie kiertämään pussin pohjan kautta. Kulku Leppätietä jatka-

25 Kunnanhallitus malla purkaisi Tuomitien liikennepainetta, hän esittää myös Ääritien ja Luomankujan käyttämistä alueen kulkuväylinä. Hakanen on laskenut, että Saarenpään alue ja Halmen alue lisäävät Tuomitielle ja marketin kohtaan n. 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Edelleen Hakanen kysyy keskitien tiealueen saattamisesta ajan tasalle. Markku ja Marja-Liisa Ojala esittävät, että heidän omistamiensa kahden tontin ja kunnan omistaman alueen rajalle on suunniteltava puisto. Lisäksi alueelle tulisi kaavoittaa myös omakotitaloja ja Polkuvainiontie tulisi jatkaa Luomankujalle, jolloin liikenne jakautuisi tasaisemmin alueen teille. Mielipiteiden huomioon ottaminen Kari Hakasen ja Markku ja Marja-Liisa Ojalan mielipiteiden johdosta ei ole tehty muutoksia. Liikenne Saarenpään alueelta kulkee Keskitielle, josta se voi jatkaa Tuomitien ja Huhdantien kautta tai Savitien kautta Alaanentielle. Kaikki nämä tiet ovat kokoojateitä, joilla suoria tonttiliittymiä on vain vähän. Lisääntyvä liikenne on tulevien asukkaiden aiheuttamaa, ei läpikulkuliikennettä, joten on lupa odottaa sen mukaista liikennekäyttäytymistä. Esitetyt vaihtoehtoiset pääsytiet Leppätie, Luomankuja ja Ääritie ovat asuttuja päättyviä teitä, joiden kaltaisten teiden muuttaminen läpikulkuteiksi ei ole suositeltavaa eikä se yleensä onnistu asukkaiden vastustuksesta johtuen. Keskitie on toteutettu säästäen olemassa olevia pihoja ja on tarkoitus muuttaa kaava sen mukaiseksi. Tässä yhteydessä se kuitenkin aiheuttaisi huomattavan alueen laajennustarpeen ja siten aikataulun venymisen. Markku ja Marja-Liisa Ojalan omistamat alueet on kaavoitettu omakotitalojen korttelialueeksi, molemmat tontit ovat rivitaloja vasten metriä syviä, joten puistokaista kahden eri pientalomuodon välillä ei liene välttämätön. Alue on kaavoitettu pääosin rivitalokortteleiksi hallituksen kaavoituspäätöksen mukaisesti. Ilmajoen keskustassa on tarvetta rivitalojen rakennuspaikoista. Omakotitaloille on juuri valmistunut Siltalan alueelle Napustanmäkeen asemakaava ja muutoinkin omakotitonttitarjontaa keskustassa on Tuoresluomalla ja Lauroselassa sekä Seppälän alueella. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Siltalan kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 75, 345 ja 346, Saarenpään alueella liitteen nro 8 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

26 Kunnanhallitus KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Markku Ojala jääväsi itsensä (maanomistus) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä ehdotti käydyn keskustelun perusteella asian palautettavaksi tekniseen lautakuntaan tutkittavaksi KLV:n merkinnän osalta. Kunnanhallitus hyväksy yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Siltalan kunnanosan tarkennetun asemakaavaehdotuksen kortteleissa 75, 345 ja 346, Saarenpään alueella liitteen mukaisena ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Markku Ojala jääväsi itsensä (maanomistus) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

27 Kunnanhallitus KH 292 ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT RY:N LAINAN KORKOPERUSTEEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN YHT 373/2011/142 Ilmajoen kunnanvaltuusto / 94 on myöntänyt esityslistan liitteen mukaisella velkakirjalla vakuudettoman mk:n lainan Ilmajoen musiikkijuhlille 6%:n korolla. Valtuusto on myöntänyt lykkäystä lyhennyksille / 3 ja / 30 niin, että viimeisimmän päätöksen mukaan takaisinmaksuohjelmaan on tehty seuraava muutos: Myönnetty lykkäystä lyhennyksille saakka, siitä alkaen lyhennys 5.045,64 kaksi kertaa vuodessa ja koko velkapääoman loppuun saakka. Kyseiseen lainaan on sovellettu koko laina-ajan liitteenä olevan velkakirjan mukaista 6%:n korkoa, joka on tämänhetkisen korkotilanteen vallitessa korkeahko. Tarkoituksenmukaisinta olisi muuttaa Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:n korko 3,5 %:ksi. Muut velkakirjan ehdot säilyvät ennallaan. Takaisinmaksuaikataulu valtuuston edellä todetun / 30 päätöksen mukaisena. Kyseisen lainan määrä on tilanteen mukaan ,84. Lainan korkoperusteen muutos edellyttää, että se hyväksytään valtuustossa. Muut velkakirjan ehdot pysyvät ennallaan. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa mainitun Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:lle annetun lainan korkoperusteen muuttamisen siten, että uudeksi pohjakoroksi tulee 3,5 % muiden ehtojen säilyessä ennallaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

28 Kunnanhallitus KH 293 VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ONNENKOTI YHT 372/2011/173 Ilmajoen kunnalle esitetään Ilmajoen Palvelutalosäätiön kanssa tehtävää vuokrasopimusta hyväksyttäväksi: Vuokranantaja: Ilmajoen Palvelutalosäätiö y: PL 23, Ilmajoki Puh Vuokralainen: Ilmajoen kunta y: PL 23, Ilmajoki Puh Vuokrauskohde: Kehitysvammaisten ryhmäkoti Vehnätie 4, Ilmajoki Kiinteistötunnus: Tilojen käyttötarkoitus: Palveluasuminen Kiinteistössä on kolme ryhmäkotia, joissa on yhteensä 15 asuinhuonetta ja asumisen toteutumista palvelevat ryhmä- ja palvelutuottajatilat. Vuokrattujen tilojen pinta-ala on yhteensä 894,1 m². Lisäksi kiinteissä on teknisiä tiloja. Vuokra: 8.852,00 eur/kk (alv 0%). Vuokraan sisältyy lämmitys, vesi, sähkö, kiinteistövakuutus, kiinteistövero, tontin vuokra, kiinteistön huolto- ja korjauskulut sekä pääomakulut. Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain oma kustannusperiaatteen mukaisesti. Tarkistettu vuokra astuu voimaan 1.3. alkaen. Vuokra maksetaan kunkin kuukauden 5. päivään mennessä etukäteen. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Vuokranantaja vastaa kiinteistön hoitokuluista. Vuokralainen vastaa toimintansa aiheuttamista kuluista. Vuokralaisen vastuulle kuuluvat mm. vuokralaisen käytössä olevien tilojen lamppujen vaihdot, kiuaskivien vaih-

29 Kunnanhallitus dot sekä vuokralaisen käytössä olevien tilojen siivous mukaan lukien ulkorakennukset. Vuokra-aika: Muutostyöt: Vuokrasopimus alkaa ja on toistaiseksi voimassa oleva. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta molemmin puolin. Vuokralaisella on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä vuokrakohteeseen vähäisiä muutostöitä edellyttäen, että niistä sovitaan vuokranantajan kanssa etukäteen. Vuokralaisen velvollisuudet: Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta huolellisesti ja huolehtimaan, että vuokrakohteen käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita huoneiston käyttöä koskevia määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi on säädetty ja määrätty. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan myös siitä, että vuokrakohteessa pidetään kaikki harjoitettavan toiminnan edellyttämät viranomaistarkastukset. Vuokraoikeuden siirto ja tilojen luovuttaminen toisen käytettäväksi: Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa kiinteistön tai sen osan hallintaa kolmannelle osapuolelle tämän sopimuksen vastaisesti. Yleistä: Sopimukseen sovelletaan AHVL:n määräyksiä Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen edellä kuvatun sisältöisenä. Pentti Luhtala ja Salme Hautala jääväsivät itsensä (Ilmajoen palvelutalon hallitus) ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kunnanhallitus (Lisätietoja: Vammaispalvelujen koordinaattori Kirsti Yli-Ojanperä, puh ).

31 Kunnanhallitus KH 294 KUNNAN VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN YHT 50/2011/144 Kunnanhallitus päätti / 54, että kunnan vakuutukset kilpailutetaan ulkopuolisena toimeksiantona (Marsh Oy). Edellisen kerran vakuutukset oli kilpailutettu Kunnan nykyinen vakuutusyhtiö on Pohjola Oy. Tarjouspyynnöt on lähetetty Ifiin, Pohjolaan, Pohjantähteen ja Tapiolaan. Tarjoukset jättivät If ja Pohjola. Arviointiperusteet olivat tarjouspyynnön mukaan vakuutusmaksut 40 %, lakisääteinen tapaturmavakuutus 40 % ja sisältö ja palvelut 20 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoukset esitti Pohjola. Kunnan vakuutusmaksut ovat yhteensä vuodessa. Kilpailutuksen jälkeen v vakuutusmaksut ovat , säästöä Esityslistan liitteenä tarjousvertailuaineisto. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Ilmajoen kunta hyväksyy Pohjola Oy:n tarjouksen esittelytekstissä ja liiteaineistossa esitetyin perustein. Liite 3 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä 3 tarjousvertailuaineisto. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

32 Kunnanhallitus KH 295 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ESITYS JÄSENKUNNILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA YHT 224/2011/130 PER Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus on lähettänyt jä- sen- 62 kuntien kunnanhallituksille kirjeen perussopimuksen muuttamisesta alkaen niin, että eläkemenoperusteinen maksu kerättäisiin KEVA:n kuntakohtaisen laskelman perusteella eikä sitä enää lisättäisi nykyisen palvelutuotannon suoritehintoihin. Tällä hinnoittelulla saataisiin vertailukelpoiseksi kuntien omien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän perussopimuksen muutosta alkaen siten, että eläkemenoperusteinen maksu kerättäisiin KEVA:n kuntakohtaisen laskelman perusteella eikä enää lisäämällä sitä nykyisen palvelutuotannon suoritehintoihin. Tällä hinnoittelu saataisiin vertailukelpoiseksi niin kuntien omien kuin yksityistenkin palvelutuottajien kanssa. Tämän lisäksi on huomattava, että uusilla toimijoilla, jotka ovat aloittaneet toimintansa jälkeen ei enää ole ollenkaan po. rasitetta toiminnassaan (esimerkiksi kuntien uudet liikelaitoskuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet). Eläkemenoperusteisten maksujen keräämistä KEVA: n kuntakohtaiseen laskelmaan perustuen suosittelee myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo. Seuraavassa suora lainaus KEVA:n sivuilta: Eläkemenoperusteinen eläkemaksu Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksun kokonaismäärä vuonna 2011 on 992 miljoonaa euroa eli noin 28 % vuoden 2011 arvioidusta eläkemenosta. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon nyt maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua ei tai sen jälkeen perustetuille jäsen yhteisöille Eläkemenoperusteista maksua eivät maksa oman henkilökuntansa

33 Kunnanhallitus työn perusteella ne yhteisöt, jotka ovat liittyneet Kevan jäsenyhteisöksi tai sen jälkeen. Poikkeuksena on esimerkiksi kuntaliitostilanne, jossa lakkautettavien kuntien henkilöstö ja samalla eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät uuteen kuntaan. Sen sijaan, jos perustetaan uusi osakeyhtiö jatkamaan kunnalta siirtyvää toimintaa, osakeyhtiölle ei aiheudu siirtyvästä henkilöstöstä eläkemenoperusteisia maksuja. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten työnantajan kannattaa budjetoida se euromääräisenä erillään palkkaperusteisesta maksusta Olemme valmiit tulemaan myös kuntien kutsusta perustelemaan muutosta paikan päälle, sillä eläkemenoperusteisten maksujen suuruus kuntayhtymässämme on n euroa ja sen vaikutus suoritehintoihimme on 5 %: luokkaa. Olemme valmistelemassa vuoden 2012 talousarviota ja sen vuoksi asia on käsiteltävä kunnissa viimeistään syyskuun aikana, jolloin se ehtii vielä kuntayhtymämme marraskuun valtuustoon. Saatekirjeen liitteenä on viimeisin KEVA:n ennakkolaskelma kuntien osuuksista eläkemenoperusteiseen maksuun. Voitte ottaa yhteyttä asiassa suoraan kuntayhtymän johtajaan joko sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)eskoo.fi tai puhelimitse Eskoon puolesta Merja Uusitalo Jouni Nummi hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja Ote Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjasta , jossa esitetään: 1. Hallitus esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 15 :ään tehdään seuraava lisäys: Kunnallisen eläkelaitoksen perimä eläkemenoperusteinen maksu rahoitetaan jäsenkunnilta perittävillä rahoitusosuuksilla. Rahoitus-osuudet määräytyvät Kunnallisen eläkelaitoksen laskelman mukaisessa suhteessa. Kuntayhtymä perii rahoitusosuuksiin maksuennakkoa kuukausittain. Maksuerät määräytyvät Kunnallisen eläkelaitoksen ennakkoarvion mukaisesti.

34 Kunnanhallitus Hallitus esittää jäsenkunnille, että perussopimuksen 3 :n 1 momentti kuuluu seuraavasti: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vimpeli, Vähäkyrö, Vöyri ja Ähtäri. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei estettä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen esittämään järjestelmään siirtymiselle ole. Taloudelliset vaikutukset järjestelmän muutoksella kunnan sosiaalitoimen ostopalveluihin ovat vähäiset, mutta tuotannon suunnittelun toiminnalliselta puolella voidaan todeta, että muutoksella hinnoittelu saataisiin vertailukelpoiseksi niin kuntien omien kuin yksityistenkin palvelutuottajien kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh ) KH Ehdotus: Koska perusturvalautakunnan kokous on esityslistan lähettämisen jälkeen, päätösehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä teki kokouksessa ehdotuksen asian jättämisestä pöydälle. Esittelijän pöydällepanoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Markku Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

35 Kunnanhallitus KH 296 OMAVELKAINEN TAKAUS KORPISAAREN SÄÄTIÖN LAINAAN YHT 375/2011/142 Korpisaaren säätiö/etelä-pohjanmaan opisto anoo kunnalta 1,7 M :n omavelkaista takausta lainaan, joka käytetään L-rakennuksen, jossa sijaitsevat Korpisaari-sali, auditorio ym. laajentamiseen. Laajennusosaan rakennetaan keittiö, ravintola ja kirjasto. Laajennusosan kustannusarvio on n , jolle siis haetaan kunnan omavelkaista takausta. Takaushakemus ja rakennuksen havainnekuva ovat esityslistan liitteenä. Kuntalain mukaan takauksen muodossa annettava tuki kuuluu kunnan toimialaan lähinnä silloin, kun tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen. Taattavina lainoina toimialaan ovat oikeuskäytännön mukaan kuuluneet lähinnä investointilainat, joilla on luotu uusia pysyviä työpaikkoja tai varmistettu työpaikkojen pysyminen kunnassa. Kunnan edut on turvattava siten, että kunta saa riskit kattavat vastavakuudet. Säätiön taloudellinen tilanne on kokonaisuutena hyvä. Säätiö on kyennyt maksamaan lainanlyhennykset ajallaan. Etelä-Pohjanmaan opisto on Ilmajoella työllistäjänä merkittävä yhteisö ja muutoinkin opisto on voimakkaasti kehittänyt toimintaansa, joten takauksen antamista voidaan pitää perusteltuna. Koska esityslistaa lähetettäessä ei ollut tiedossa Korpisaari säätiön valitsemaa korkomuotoa, esitystä täydennetään tältä osin kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää 1. Myöntää Korpisaaren säätiölle 1,7 M :n omavelkaisen takauksen. Takaus tulee Korpisaaren säätiön ottaman 1,7 M :n lainaan, joka otetaan Nordealta 15 vuoden laina-ajalla. Korko on x. 2. Että vastavakuudeksi kunnan tulee saada kiinnitys Korpisaaren säätiön omistamiin kiinteistöihin niin, että kiinnitykset kattavat takauksen kohteena olevan lainan pääoman sekä korot kolmelle vuodelle. Kiinnityksen määrä tulee olla x. Paula Vannesmäki poistui kokouksesta esteellisenä (Korpisaaren säätiön hallitus) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä täsmensi kokouksessa ehdotustaan seuraavasti:

36 Kunnanhallitus Lainan korko on 2,5 % ja kiinnityksen määrä tulee olla Esittelijän täsmennetty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa. (Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh )

37 Kunnanhallitus YHT 515/2008/54 KH 297 ILMAJOEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN PÄIVITETYN HANKESUUNNITELMAN, PÄÄPIIRUSTUSTEN, RAKENNUSTAPASELOSTUKSEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN TEK Yleistä 165 Ilmajoen terveyskeskuksen poliklinikan, neuvolan ja hammashoitolan peruskorjauksesta ja laajennuksesta on laadittu hankesuunnitelma vuonna Hankesuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2010 ja 2011, jolloin mukaan on otettu myös ruokalan peruskorjaus ja laajennus. Hankesuunnitelman päivityksessä ja luonnosvaiheen suunnittelussa on ollut mukana hankkeeseen valittujen suunnittelijoiden lisäksi laaja-alainen käyttäjien (JIK ky), kunnan luottamushenkilöiden ja teknisen toimen edustus. Suunnittelutyön aikana on kuultu laajasti käyttäjätahoa. Hankkeen arkkitehtinä ja pääsuunnittelijana toimii Amhold Oy, rakennesuunnittelijana Ramboll Oy, LVIAsuunnittelijana Sartekno Oy ja sähkösuunnittelijana Amhold Oy. Hankesuunnitelman keskeistä sisältöä Hankesuunnitelma sisältää mm. selostuksen hankkeesta tilaohjelmineen ja toimenpiteineen, selvityksen hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulun. Päivitetty hankesuunnitelma on esityslistan liiteaineistona. Rakennukset Terveyskeskuksen poliklinikka- ja neuvolasiipi on yksikerroksinen ja rakennettu vuonna Poliklinikkatilat on peruskorjattu vuonna 1996, jolloin uusittiin pintamateriaaleja ja kalustusta sekä tehtiin joitakin tilajärjestelyjä. Hammashoitolan tilat sijaitsevat 1960-luvun alkupuolella rakennetussa ja v hammashoitolan tarpeisiin korjatussa, alun perin asuin- ja lääkärin vastaanottotiloiksi suunnitellussa rakennuksessa. Tilat ovat epäkäytännölliset ja osittain riittämättömät. Lisäksi kiinteistössä on terveystarkastajan suorittamissa mittauksissa todettu kasvavan terveydelle vaarallisia homeitiöitä. Tällaisenaan tilat ovat jo heikentäneet henkilökunnan saatavuutta. Rakennusten ilmanvaihto-, viemäri-, vesijohto- ja lämmitysputkisto ovat lähes alkuperäisessä kunnossa, niihin on tehty normaaleja vuosikorjauksia sekä tarvittavia täydennyksiä. Vuoden 1996 terveyskeskuksen poliklinikan peruskorjauksessa sähköjärjestelmä saatettiin ajan tasalle.

38 Kunnanhallitus Toiminnallisten tilojen nykytilanne Poliklinikkatilat Nykyiset poliklinikan vastaanotto- ja tutkimustilat sekä aputilat ovat riittämättömät. Lisätiloja tarvitaan muuttuneiden ja lisääntyneiden toimintojen sekä tiedossa olevien muutosten takia. Poliklinikka- ja neuvolatilojen ilmanvaihto on riittämätön. Neuvolatilat Neuvolassa tilojen mitoitus ei vastaa nykyisiä tarpeita. Työhuoneet ovat ahtaita ja perheneuvola toimii epätarkoituksenmukaisissa tiloissa erillään kunnantalolla. Äitiysneuvolan ja perheneuvolan henkilöstö on korostanut tarvetta tehdä työtä samoissa tiloissa, koska asiakaskuntakin on usein yhteistä. Kotihoidon tilat Kuntaan on perustettu kotihoitoyksikkö ja tavoitteena on avohoitopainotteinen hoito ja hoiva. Tällä hetkellä kotihoito toimii erittäin ahtaissa ja puutteellisissa tiloissa Kotokartanossa. Hallinnon tilat Kotihoidon tarvitessa nykyiset hallinnon ja työterveyshuollon tilat hallinto sijoitetaan eri paikkaan. Työterveyshuollon tilat Työterveyshuollon laajentuessa sille ei ole ollut osoittaa asianmukaisia tiloja. Se on aina toiminut hajautetusti tilapäistiloissa ja sijoituspaikkoja on jouduttu vaihtamaan useasti. Hammashoitolan tilat Työntekijöiden välisen työnjaon kehittäminen edelleen aiheuttaa hoitohuoneiden määrän lisäämisen tarpeen. Välinehuollon tilat ovat nykytarpeisiin nähden liian pienet. Ajanvarauksen tilat ovat nykyisellään erittäin puutteelliset. Henkilöstö- ja sosiaaliset tilat Vakinaisen henkilökunnan pesu- ja pukeutumistilat ovat ahtaat ja tiloja on liian vähän. Koulutustilana käytetään terveyskeskuksen ruokasalia, joka vaikeuttaa aikataulullisesti toimintaa sekä keittiön että hoitotyön kannalta. Osa henkilökunnan taukotiloista toimii tällä hetkellä myös potilasryhmäopetus- ja perhevalmennustiloina. Arkistotilat Huolimatta sähköisestä sairauskertomuksesta on arkistointi paperimuodossa säilynyt ja osin lisääntynytkin toiminnan monipuolistuttua paikallisesti.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 10.3.2011, kello 17:30 21:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Käpälämäen päiväkoti Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 5.9.2011, kello 16.30 17.18 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Juhani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Kokousaika Tiistai 19.02.2008 klo 10.00 16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Asia no Sivu 42 Järjestäytymisasiat 72 43 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.11.2012, kello 17.00 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 17.4.2012, kello16.30 19.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, pj, poistui kokouksesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka

Sisällysluettelo. 16.2.2015 klo 18.00. Sodexon ruokala, Kurikka Yhdistymishalli tus Sisällysluettelo 1/2015 1 Kokousaika klo 18.00 Kokouspaikka Sodexon ruokala, Kurikka 1 Kurikan viranhaltijaorganisaation muodostuminen 2 Koskuen leirintäalueen järjestelyt/hallinta-

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 17 8.9.2014 417. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 17 8.9.2014 417. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17 8.9.2014 417 Kokousaika 8.9.2014 klo 17.00 19.33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot