Käyttöopas. HLA Fusion -ohjelmisto, versio 3.x.x. Tarkoitettu diagnostiseen in vitro -käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. HLA Fusion -ohjelmisto, versio 3.x.x. Tarkoitettu diagnostiseen in vitro -käyttöön"

Transkriptio

1 Käyttöopas HLA Fusion -ohjelmisto HLA Fusion -ohjelmisto, versio 3.x.x Tarkoitettu diagnostiseen in vitro -käyttöön Kittridge Street, Canoga Park, CA puh: (818)

2 LABType, LABScreen ja FlowPRA ovat One Lambda, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP ja LABScan 100 ovat One Lambda, Inc:n tavaramerkkejä. Luminex on Luminex Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Kaikki One Lambdan ohjelmistotuotteet on suunniteltu avustamaan HLA-analyysin taitavaa henkilöstöä ehdottamalla tyypitystuloksia. HLA-tyypitystä taitavan henkilön on kuitenkin tarkistettava kaikki kliiniset ja diagnostiset tulokset huolellisesti ja varmistettava niiden oikeellisuus. Ohjelmistoa voidaan käyttää apuna tulosten saamisessa, mutta sitä ei saa käyttää ainoana raportoitavien tulosten määritysmetodina. Ohjelmisto on tarkoitettu laboratorion apuvälineeksi, ei lopullisten tulosten lähteeksi. Ohjelmiston suunnittelu ei lievennä ohjelmiston käyttöön liittyviä riskejä. Laboratorion johtajan tai kudosten yhteensopivuustestauksen koulutusta saaneen laborantin on tarkastettava kaikki tiedot ohjelmiston virheiden varalta. Ota huomioon, että tämä opas on tehty ennen HLA Fusion -ohjelmiston julkaisemista. Tämän vuoksi oppaan ja sovelluksen sisällöt eivät välttämättä vastaa toisiaan täydellisesti. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 2

3 Sisällysluettelo JOHDANTO MIKÄ ON HLA FUSION -OHJELMISTO? TUOTTEEN DOKUMENTAATIO JA PÄIVITYSTIEDOSTOT OHJELMISTOPÄIVITYKSET OHJELMISTON RAJOITUKSET TEKNINEN TUKI OPPAAN KÄYTTÖALUE NAVIGOIMINEN SISÄÄNKIRJAUTUMINEN UNOHDETUN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN JA SALASANAN PALAUTTAMINEN JÄRJESTELMÄN PÄÄASETUKSET NÄYTÖN RESOLUUTIO TIEDOSTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET KÄYTTÖLIITTYMÄ FUSIONIN ALOITUSSIVUT NAVIGOINTI-IKKUNAN AVAAMINEN Navigointipuu TULOSTEN RYHMITTELEMINEN Ryhmitteleminen tuotteen mukaan Ryhmitteleminen luettelon mukaan Ryhmitteleminen testin päivämäärän mukaan HLA FUSION -OHJELMISTON TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN PÄÄVALIKON TOIMINNOT Tietojen analysoiminen Raportit Tiedot Näyte Potilastiedot HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 3

4 Profiili Apuohjelmat Ohje Poistuminen Työkalurivin painikkeet Etsiminen Raportin tulostaminen Raportin esikatseleminen Kuvakaappaus Suurentaminen Navigointi-ikkunan näyttäminen Potilaan/luovuttajan tiedot Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi TUOTETIETOJEN ANALYSOIMINEN Näytteen navigointityökalut Näytteen päivämäärä LABTYPE-ANALYYSI LABTYPE-ANALYYSIN ALOITTAMINEN LABTYPE-ISTUNTOTIETOJEN (EI HD) TUOMINEN LABTYPE-ISTUNTOTIETOJEN NOUTAMINEN (HD) EXON 4+ -ISTUNTOJEN ANALYSOIMINEN LABTYPE-ISTUNNON YHTEENVETO Istunnon yhteenvetosivun kenttien valintatyökalu Tuonti-, esikatselu- ja tulostuspainikkeet LABTYPE-ISTUNNON YHTEENVETOSIVUN VÄLILEHDET Summary (Yhteenveto) -välilehti Control Value (Kontrolliarvo) -välilehti Positiivisen kontrollin yhteenveto Negatiivisen kontrollin yhteenveto Helmien lukumäärän yhteenveto BEAD ANALYSIS (HELMIANALYYSI) -VÄLILEHTI Väärien reaktioiden yhteenveto YLEISIÄ ISTUNNON YHTEENVEDON OMINAISUUKSIA Näytteen poistaminen analyysista LABTYPE-ANALYYSIN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN NÄYTETTÄ VARTEN NYKYISEN NÄYTTEEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN Koodin määrittäminen Bw4/Bw6 serologiassa Demografiset tiedot Positiivisen kontrollin vähimmäisarvo HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 4

5 Helmien vähimmäismäärä Varmojen reaktioiden helmien määrittäminen Laadunvalvonnan tarkasteleminen Low Positive Threshold (Positiivinen alaraja-arvo) -asetus LABTYPE-ANALYYSI-IKKUNAN KÄYTTÄMINEN LABTYPE-ANALYYSIN NÄPPÄIMISTÖN PIKAVALINNAT NELJÄNNES (LAADUNVALVONTAKAAVIO) QC (Laadunvalvonta) -välilehti Rxn (Reaktio) -välilehti Rec (Recognition) Site (Tunnistuskohta) -välilehti Tunnistuspalkki Local QC (Paikallinen QC) -välilehti Patient/Sample Results (Potilaan/näytteen tulokset) -välilehti NELJÄNNES (HELMEN TIEDOT) Bead (Helmi) -välilehti Raw (Raakatiedot) -välilehti Bead Info (Helmen tiedot) -välilehti NELJÄNNES (REAKTIOPROFIILI) Reaktioprofiili NELJÄNNES Pairs (Parit) -välilehti Alleeliparin määrittäminen ehdotusluettelosta Alleeliparin lisääminen lopullisten alleeliparien alueelle kaksoisnapsauttamalla Pairs (Parit) -välilehteä Alleeliparin valitseminen manuaalisesti Force (Pakota) -välilehti Type/Subtype (Tyyppi/alatyyppi) -välilehti Match (Vastaavat) -välilehti Sero (Serologia) -välilehti Eksoni 3 -koettimien jättäminen pois lokuksesta Alleelikoodin määrittäminen Alleelikoodin määrittäminen Alleelikoodin manuaalinen määrittäminen Muu määritys Uudelleenanalysoiminen Yhdistettyjen LABType-istuntojen analysoiminen Kommenttien lisääminen näytteisiin Näytteen merkitseminen lisätestejä varten Serologian ja alleelikooditulosten liittäminen potilaaseen Raporttien esikatseleminen tai tulostaminen Koodattujen tulosten määrittäminen Muuntaminen Määritysten tallentaminen Määritysten vahvistaminen HIIREN KAKKOSPAINIKKEEN VALINNAT LABTYPE-NAVIGOINTI-IKKUNASSA HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 5

6 ISTUNTOTASON VAIHTOEHDOT Laboratorion laadunvalvonnan luominen Istunnon tarkasteleminen Uusi analyysi uudella nimikkeistöllä NÄYTETASON VAIHTOEHDOT Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi Fusionin resurssienhallinta MICRO SSP -ANALYYSI MICRO SSP -ANALYYSIN ALOITTAMINEN MICRO SSP -TIETOJEN ANALYSOINTIASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN Koodin määrittäminen Bw4/Bw6 serologiassa Demografiset tiedot MICRO SSP:N ANALYYSI-IKKUNAN KÄYTTÄMINEN Testigeeliruutu Kuopan tietojen näyttäminen Geelikuvien käsitteleminen Näytteiden lisääminen Rxn (Reaktio) -välilehti Väärien reaktioiden sallittu määrä Yhden väärän reaktion pakottaminen MICRO SSP: YHDISTELMÄANALYYSI TYYPITYSTEN MÄÄRITTÄMINEN MICRO SSP -ANALYYSISSA Alleeliparin määrittäminen ehdotusluettelosta Match (Vastaavat) -välilehti Alleeliparin manuaalinen määrittäminen Mahdolliset alleelikoodit Alleelikoodin määrittäminen Alleelikoodin manuaalinen määrittäminen Tuntemattomat alleelikoodit Muu määritys Possible Serology (Mahdollinen serologia) -kenttä Translate (Muunna) (vain muu kuin nykyinen nimikkeistömuoto) Kommenttien lisääminen näytteisiin Näytteen merkitseminen lisätestejä varten Käsiteltävän analyysi-ikkunan tulostaminen Raporttien esikatseleminen tai tulostaminen Koodattujen tulosten määrittäminen Määritysten tallentaminen HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 6

7 Määritysten vahvistaminen MICRO SSP -ISTUNNON YHTEENVETO NAVIGOINTI-IKKUNAN PIKAVALIKON MICRO SSP -VAIHTOEHDOT ISTUNTOTASON VAIHTOEHDOT Uusi analyysi uudella nimikkeistöllä Näytetason vaihtoehdot Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi LABSCREEN-ANALYYSI LABSCREEN-ANALYYSIN ALOITTAMINEN LABSCREEN-ISTUNNON TIETOJEN HANKKIMINEN LABSCREEN-ISTUNNON YHTEENVETONÄKYMÄ LABSCREEN: YHDISTETYN ANALYYSI-IKKUNAN KÄYTTÄMINEN ANTIGEENIN HAKEMINEN ANTIGEENIEN MOLEKULAARISEN TYYPITYKSEN TARKASTELEMINEN MIC-vasta-aineiden seulontatulosten tarkasteleminen Raja-arvojen muuttaminen Raakatietojen kaavio Raakatietojen taulukko Raakatietojen raportti CREG-PALKKI Määrittäminen Määritysten tallentaminen MÄÄRITYSTEN VAHVISTAMINEN KOMMENTTIEN LISÄÄMINEN NÄYTTEISIIN NÄYTTEEN MERKITSEMINEN LISÄTESTEJÄ VARTEN Käsiteltävän analyysi-ikkunan tulostaminen RAPORTTIEN ESIKATSELEMINEN JA TULOSTAMINEN LABSCREEN: PRA-, SINGLE ANTIGEN (YKSITTÄINEN ANTIGEENI)- JA SINGLES (YKSITTÄISET) -ANALYYSI-IKKUNOIDEN KÄYTTÄMINEN CREG-TAULUKKO Antigeenin hakeminen Laboratorion asteikon muuttaminen Molekulaaristen spesifisyyksien näyttäminen Raja-arvojen muuttaminen Pienimmän positiivisen raja-arvon valitseminen Normalisointikaavan muuttaminen Antigeenien jättäminen pois analyysista Cw-antigeenin sisällyttäminen tai pois jättäminen Asetusten oletusarvojen palauttaminen HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 7

8 Positiivisen pakottaminen Raakatietojen kaavio Raakatietojen taulukko Raakatietojen raportti DSA (Donor Specific Antigen) -vastaavuuden tai -ristiriidan näyttäminen Kommenttien lisääminen näytteisiin Näytteen merkitseminen lisätestejä varten Käsiteltävän analyysi-ikkunan tulostaminen Raporttien esikatseleminen ja tulostaminen Lopullisten määritysten tekeminen Manuaaliset määritykset Näytteiden negatiivisten arvojen määrittäminen Määritysten poistaminen Määritysten tallentaminen Määritysten vahvistaminen Häntäosan analyysiarvojen hakeminen (yksittäisiä lukuun ottamatta) Luovuttajan PRA (yksittäisiä lukuun ottamatta) Pienimpien positiivisten raja-arvojen valitseminen (yksittäisiä lukuun ottamatta) Häntäosan analyysiarvojen piilottaminen (yksittäinen antigeeni) Siirtyminen luokan I ja II välillä (PRA: yhdistetty luokka I ja II) Antigeenin lajitteleminen (yksittäinen antigeeni) NAVIGOINTI-IKKUNAN PIKAVALIKON LABSCREEN-VAIHTOEHDOT Uudelleenanalysoiminen uusilla asetuksilla tai uudella luettelolla Näytetason vaihtoehdot Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi LAT-ANALYYSI LAT-ANALYYSIN ALOITTAMINEN LAT-ISTUNNON TIETOJEN HANKKIMINEN Yhden istunnon manuaalinen lisääminen Manuaalinen erän lisääminen CSV-TIEDOSTOJEN TUOMINEN LAT-ANALYYSISSA LAT MIXED -ANALYYSI-IKKUNAN KÄYTTÄMINEN Tietojen lisääminen ja reaktiomalli ELISA-LUKIJAN KÄYTTÄMINEN Määrittäminen Määritysten tallentaminen MÄÄRITYSTEN VAHVISTAMINEN Kommenttien lisääminen näytteisiin Näytteen merkitseminen lisätestejä varten Levyn tietojen lisääminen Istuntotietojen vieminen HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 8

9 Raakatietojen taulukko Raakatietojen pikaraportti Käsiteltävän analyysi-ikkunan tulostaminen Raporttien esikatseleminen ja tulostaminen LAT: PRA- JA SINGLE ANTIGEN (YKSITTÄINEN ANTIGEENI) -ANALYYSI-IKKUNOIDEN KÄYTTÄMINEN REAKTIOMALLIN LISÄÄMINEN ELISA-LUKIJAN KÄYTTÄMINEN LAT: PRA/SINGLE ANTIGEN (YKSITTÄINEN ANTIGEENI) -HISTOGRAMMI CREG-taulukko Antigeenin hakeminen Molekulaaristen spesifisyyksien näyttäminen Pienimmän positiivisen raja-arvon valitseminen Antigeenin jättäminen pois analyysista Cw-antigeenin sisällyttäminen tai pois jättäminen SIIRTYMINEN LUOKKIEN I JA II VÄLILLÄ (PRA: yhdistetty luokka I ja II) Raakatietojen taulukko Raakatietojen raportti Istuntotietojen vieminen Luovuttajan PRA Kommenttien lisääminen näytteisiin Näytteen merkitseminen lisätestejä varten Raporttien esikatseleminen ja tulostaminen LOPULLISTEN MÄÄRITYSTEN TEKEMINEN Manuaaliset määritykset Näytteiden negatiivisten arvojen määrittäminen Määritysten poistaminen Määritysten tallentaminen MÄÄRITYSTEN VAHVISTAMINEN Häntäanalyysiarvojen hakeminen SIIRTYMINEN LUOKKIEN I JA II VÄLILLÄ (Yhdistetty luokan I ja luokan II PRA) NAVIGATOR-TOIMINNOSSA HIIREN KAKKOSPAINIKKEELLA AVATTAVAT LAT-VALIKKOTOIMINNOT Uudelleenanalysoiminen uudella luettelolla NÄYTETASON VAIHTOEHDOT Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi LCT-ANALYYSI LCT-ANALYYSIN ALOITTAMINEN LCT-TIETOJEN KERÄÄMINEN LCT-ISTUNNON YHTEENVETOIKKUNA HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 9

10 LCT-ANALYYSI-IKKUNAN KÄYTTÄMINEN REAKTIOIDEN SYÖTTÖ- JA ANALYYSIRUUTU Levyn tietojen lisääminen Antigeenin hakeminen CREG-taulukko Lajitteleminen kuopan sijainnin mukaan Pienimmän positiivisen raja-arvon valitseminen Antigeenin jättäminen pois analyysista Cw-antigeenin sisällyttäminen tai pois jättäminen Raakatietojen taulukko Raakatietojen raportti Luovuttajan PRA Kommenttien lisääminen näytteisiin Näytteen merkitseminen lisätestejä varten Käsiteltävän analyysi-ikkunan tulostaminen RAPORTTIEN ESIKATSELEMINEN JA TULOSTAMINEN LOPULLISTEN MÄÄRITYSTEN TEKEMINEN Manuaaliset määritykset Näytteiden negatiivisten arvojen määrittäminen Määritysten poistaminen Määritysten tallentaminen Määritysten vahvistaminen NAVIGOINTI-IKKUNASSA HIIREN KAKKOSPAINIKKEELLA AVATTAVAT LCT-ISTUNTOJEN VALIKKOTOIMINNOT Uudelleenanalysoiminen uudella luettelolla NÄYTETASON VAIHTOEHDOT Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi RAPORTIT RAPORTTI-IKKUNAN KÄYTTÄMINEN Raportti-ikkunaan siirtyminen Raporttityypin valitseminen Raportin tietojen rajaaminen Istunnon/näytteen valitseminen Raporttien tarkasteleminen, tulostaminen ja vieminen Raportin vieminen Raporttien käyttäminen My Favorite (Omat suosikit) -valikosta Raporttien poistaminen My Favorite (Omat suosikit) -luettelosta RAPORTTITYÖKALUT RAPORTTIEN ULKOASUN MUKAUTTAMINEN Mukautettujen tietojen vientimallien luominen Mukautettujen raporttien luominen HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 10

11 Mukautetun molekyyli- ja vasta-aineraportin asetukset NÄYTEYHTEENVETO MOLEKYYLITYYPITYKSEN NÄYTEYHTEENVETO Vasta-aineseulonnan näyteyhteenveto TIETUEIDEN TARKASTELEMINEN POTILASTIEDOT KIRJAUSKETJURAPORTTI RAPORTTITYYPIT TIETOJEN HALLINTA ISTUNNON HALLITSEMINEN ISTUNNON TIETOJEN HALLINTAIKKUNA NÄYTTEIDEN HALLITSEMINEN NÄYTELUETTELOIDEN TUOMINEN NÄYTELUETTELOIDEN TIETOMUODOT Uusi pakkausluettelomuoto Pakkausluettelo: Vanhan standardin mukaiset X-näytteet Vanha pakkausluettelomuoto, "11" AB/DR-näytteissä Pilkuin erotettu muoto Sarkaimin erotettu muoto SDF-muoto Ainoastaan paikallinen/näyte-/potilastunnus NÄYTETIETOJEN TARKASTELEMINEN JA MUOKKAAMINEN TESTILUETTELOT Uusien testiluetteloiden luominen Testiluetteloiden tarkasteleminen ja muokkaaminen Testiluetteloiden poistaminen Testiluetteloiden vieminen LUMINEX-LUETTELOT LUMINEX-LUETTELOIDEN LUOMINEN Näytetyöluetteloiden luominen Testilevysuunnitelman luominen POTILASTIEDOT POTILAS-/LUOVUTTAJALUETTELOIDEN TUOMINEN POTILAS-/LUOVUTTAJATIETUEIDEN HALLITSEMINEN UUSIEN POTILAS-/LUOVUTTAJATIETUEIDEN LISÄÄMINEN HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 11

12 Potilas-/luovuttajatietueiden hakeminen Potilas-/luovuttajatietueiden muokkaaminen Potilas-/luovuttajatunnuksen liittäminen näytetunnuksiin Liitettyjen potilas-/luovuttajatulosten muuntaminen uuteen alleelikoodimuotoon Potilas- ja luovuttajatietueiden liittäminen Luovuttajan liittäminen Luovuttajan PRA -tuloksiin Potilas-/luovuttajatietueiden tulostaminen Potilas-/luovuttajatietueiden vieminen Potilas-/luovuttajatietueiden arkistoiminen Potilas-/luovuttajatietueiden poistaminen Potilas-/luovuttajaluetteloiden luominen POTILAAN VASTA-AINEIDEN JÄLJITTÄMINEN PROFIILIEN HALLITSEMINEN KÄYTTÄJIEN HALLITSEMINEN Käyttäjäluettelon tarkasteleminen Uusien käyttäjien lisääminen Käyttäjäprofiilien muokkaaminen Salasanojen vaihtaminen Salasanojen nollaaminen Käyttöoikeuksien muuttaminen Käyttäjien oikeuksien poistaminen LABORATORION TIEDOT Laboratorion tietojen muokkaaminen Laboratoriokoodien hallitseminen APUOHJELMAT LUETTELOVIITETIEDOSTOJEN HALLITSEMINEN Luettelotiedostojen päivittäminen paikallisesta asemasta tai verkkoasemasta LUETTELOTIEDOSTOJEN PÄIVITTÄMINEN ONE LAMBDAN LATAUSSIVUSTOSSA MOLEKYYLITYYPITYKSEN VIITETIEDOSTOJEN PÄIVITTÄMINEN NMDP-koodien päivittäminen paikallisesta asemasta tai verkkoasemasta NMDP-tiedostojen päivittäminen NMDP:n verkkosivustossa Paikallisen kooditiedoston luominen Paikallisen kooditiedoston päivittäminen Serology Equivalent (Serologinen ekvivalentti) -tiedoston päivittäminen One Lambdan verkkosivustossa LUETTELOIDEN HALLITSEMINEN JA TIEDOT Luetteloiden arkistoiminen Tiedostojen palauttaminen arkistosta Luettelotiedoston tietojen tarkasteleminen Luettelotiedoston tietojen poistaminen Luettelotiedostojen tietojen raportoiminen HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 12

13 Tuotteiden luettelotiedostojen ja Luminex-mallien liittäminen Alleelifrekvenssitiedostojen tuominen (demografinen frekvenssi) ALLEELIFREKVENSSITIEDOSTOJEN PÄIVITTÄMINEN (DEMOGRAFINEN FREKVENSSI) CREG-LUETTELOIDEN TIETOJEN HALLITSEMINEN TUOTTEEN MÄÄRITYSASETUSTEN MUUTTAMINEN MOLEKYYLITUOTEMÄÄRITYSTEN MUUTTAMINEN Yhdistetyn LABScreen-istuntoluettelon luominen LABScreenin oletusarvoisen negatiivisen seerumin muuttaminen LABScreen Mixed -tuotteen määrittäminen Vasta-aineseulonnan analyysimääritysten muuttaminen NS-tiedostojen tuominen YLEISTEN ASETUSTEN VALITSEMINEN Tulostimen oletusasetukset HLA FUSION -OHJELMISTON OLETUSARVOISTEN URL-OSOITTEIDEN JA HAKEMISTOPOLKUJEN MÄÄRITTÄMINEN TUOTTEIDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN VALITSE OK OHJELMISTON VALIDOIMINEN IQ (INSTALLATION QUALIFICATION, ASENNUKSEN HYVÄKSYNTÄ) HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 13

14 Johdanto Mikä on HLA Fusion -ohjelmisto? HLA Fusion -ohjelmisto on One Lambdan molekyylityypitys- ja vasta-aineseulontatuotteiden lisäsovellus. Ohjelmistoa voidaan käyttää itsenäisenä (yhdessä tietokoneessa) ja verkkoympäristössä. Ohjelmistolla voidaan suorittaa seuraavia tehtäviä: tuoda raakatietoja LABScan 100 -virtausanalysaattorista syöttää manuaalisesti Micro SSP-, FlowPRA-, LAT- ja LCT-tuotteiden reaktiomalleja lukea LAT-tuotteiden ELISA-tuloksia analysoida raakatietoja ja tarkastella tuloksia graafisessa muodossa selkeyttää tuloksia raja-arvoja säätämällä päivittää helposti tuotetietoja (esim. uuden tuotteen ja erän tietoja) etsiä tietoja ja luoda vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Huom: Varmista, että olet ladannut tammikuun 2011 nimikkeistön tai uudemman Serology Equivalent (Serologinen ekvivalentti) -tiedoston ennen luetteloiden tuontia tai istuntojen/näytteiden analysointia. Varmista myös, että SQL Serverin kollaatio vastaa mahdollisten työasemien kollaatioita, (kollaatio eli järjestelysääntö koodaa tietyn kielen tai aakkoston merkkien käyttöä ohjaavat säännöt). Jos olet epävarma, pyydä apua järjestelmän-/tietokannanvalvojalta. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 14

15 Tuotteen dokumentaatio ja päivitystiedostot HLA Fusionin verkko-ohje sisältää tuoreimmat tiedot HLA Fusionista ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Ohjeeseen voi siirtyä Fusion-ohjelmistosta painamalla sovelluksen F1-painiketta tai valitsemalla Help : HLA Fusion Help (Ohje: HLA Fusion -ohje). Tämä asiakirja, HLA Fusion -käyttöopas, on niin ajan tasalla kuin mahdollista, mutta se on kirjoitettu ennen ohjelmiston julkaisemista, jotta myös käännökset valmistuisivat ajoissa. Tiedot päivityksistä, kuten tuotteen uusista ominaisuuksista ja ongelmien ratkaisuista, ilmoitetaan tavallisesti FLA Fusion -julkaisuilmoituksissa. Jos julkaistava ohjelmistopäivitys on pieni eikä julkaisuilmoituksia päivitetä, julkaistaan README-tiedosto, jossa on luettelo ohjelmistoon tehdyistä muutoksista ja muista olennaisista tiedoista, jotka eivät sisälly käyttöoppaaseen. Uusimmat tuotepäivitystiedot ovat aina saatavana HLA Fusion -ohjelmistosovelluksen kohdassa Help > Product Update Notes (Ohje > Tuotteen päivitysilmoitukset) ja OLI-lataussivustossa. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 15

16 Ohjelmistopäivitykset Huom: Käytä aina HLA Fusion -ohjelmiston uusinta versiota, jotta tulokset ovat parhaat mahdolliset. HLA Fusion havaitsee saatavana olevat ohjelmistopäivitykset/-muutostiedostot automaattisesti ja ilmoittaa niistä käyttäjälle. Käyttäjä voi myös käynnistää HLA Fusion -päivitysten haun itse. Ota ohjelmiston hankintaan liittyvissä asioissa yhteyttä One Lambdan edustajaan tai etsi lisää yhteystietoja oppaan Tekninen tuki -osiosta. HLA Fusionin tuotetietojen päivitykset (tuoteluettelot yms.) saa One Lambdan edustajalta tai verkkosivustosta: HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 16

17 Ohjelmiston rajoitukset Kaikki One Lambdan ohjelmistotuotteet on suunniteltu apuvälineiksi henkilökunnalle, jolla on kokemusta HLA-analyysista. Tuotteet ehdottavat tyypityksen ja vasta-aineiden seulonnan tuloksia. HLA-tyypityksen tai vasta-aineiden seulonnan ammattilaisen on aina tarkistettava tulokset huolellisesti virheiden varalta. Ohjelmistoa voidaan käyttää apuna tulosten saamisessa, mutta sitä ei saa käyttää ainoana raportoitavien tulosten määritysmetodina. Ohjelmisto on tarkoitettu laboratorion apuvälineeksi, ei lopullisten tulosten lähteeksi. Jotta tietokantaan tallennetut potilastiedot pysyvät luotettavina, käyttäjien on varmistettava, että kunkin potilaan ja näytteen tunniste on erilainen. HLA Fusionin tallennustila vaihtelee käytössä olevan Microsoft SQL Server -version mukaan. Lue lisää eri SQL Server -versioiden tallennustilasta Fusion Database Utility -käyttöoppaasta tai Microsoftin verkkosivustosta (www.microsoft.com). HLA Fusion olettaa, että jokaisen vaaditun tiedonsyötön tiedot ovat muokkaamattomassa standardimuodossa. Raakatietoja sisältävien tiedostojen on oltava Comma Separated Values (CSV) -tiedostomuodossa, ja niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: Tiedosto on CSV-muotoinen, ja se on luotu LABScan100:n ohjelmistoversiolla 1.7, 2.2, 2.3 tai xponent 3.1. Kaikki HD-tuotteet on hankittava ohjelmistoversiolle 2.2, 2.3 tai xponent 3.1. Tiedoston nimi (eli istuntotunnus) saa olla enintään 40 merkin pituinen, ja siihen on sisällyttävä.csv-tiedostopääte. Tiedot luodaan One Lambdan, Inc:n alkuperäisillä, muokkaamattomilla mallipohjilla. Käyttäjä on viime kädessä vastuussa määrityksistä, ja hänen on tarkistettava kaikki ehdotetut tulokset. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 17

18 Tekninen tuki Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat ilmoittaa ohjelmiston ongelmista, ota yhteys One Lambdan edustajaan. Puhelinnumero Yhdysvalloissa on ja Suur- Los Angelesin alueella Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen Järjestelmävaatimukset on eritelty HLA Fusion -ohjelmiston asennusoppaassa. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 18

19 Oppaan käyttöalue Tässä oppaassa on tietoja raakatietojen tuonnista, raja-arvojen muokkaamisesta ja muista analyysissa tarvittavista määritys- ja hallinta-asetuksista sekä analyysin tulosten seuraamisesta ja raportoinnista. On tärkeää huomata, että tässä ohjelmassa käytetyt laadunvalvontatiedot ja oletukset perustuvat One Lambdan kokemukseen tuotteesta tarkasti valvotussa tutkimus- ja kehitysympäristössä. Jos laboratorio tekee HLA-tyypitystä tai vasta-aineseulontaa erilaisessa ympäristössä, raja-arvot on ehkä asetettava uudelleen laboratorion vaatimusten mukaisesti. HLA Fusionin päävalikosta käsin voidaan käyttää ohjelman kolmea pääkomponenttia: Analyze Data (Analysoi tiedot) Manage Records (Hallitse tietueita) Manage Samples (Hallitse näytteitä). Käytettävissä ovat myös seuraavat ominaisuudet: Patient Information (Potilastiedot) Utilities (Apuohjelmat) Help (Ohje) Exit (Poistu) Tämä opas neuvoo käyttäjää One Lambdan HLA Fusion -ohjelmiston käytön aloittamisessa. Siinä on järjestelmän yleiskatsaus ja ohjeita tietojen analysointiin. Asennusohjeet ovat HLA Fusion -ohjelmiston asennusoppaassa. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 19

20 Navigoiminen Tässä osiossa kuvataan erilaisia tapoja käyttää HLA Fusion -ohjelmiston valikkoja ja toimintoja sekä tarkastella ja selata istuntoja ja näytteitä navigointityökalua käyttäen. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 20

21 Sisäänkirjautuminen 1. Kaksoisnapsauta HLA Fusion kuvaketta tietokoneesi työpöydällä. Voit avata ohjelman myös Windows-valikosta: Käynnistä > Ohjelmat > One Lambda > HLA Fusion. Security Login (Suojattu sisäänkirjautuminen) -valintaikkuna avautuu. Fusionin sisäänkirjautumisikkuna Käytössä oleva SQL Server -versio Fusionin käyttämä tietokanta Tietokannan kollaatio Syötä HLA Fusionin User Name (Käyttäjänimi) ja Password (Salasana). Avaa ohjelma napsauttamalla Log In (Kirjaudu sisään) -painiketta. Huom: Database (Tietokanta) -kentässä näkyy tietokanta, johon ohjelma on yhteydessä. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 21

22 Unohdetun käyttäjätunnuksen ja salasanan palauttaminen Jos olet unohtanut HLA Fusion -käyttäjätunnuksesi, napsauta Forgot User Name (Unohditko käyttäjätunnuksesi) -linkkiä, kirjoita etu- ja sukunimesi ja valitse asemasi laboratoriossa (esimies tai laborantti). Järjestelmä ilmoittaa käyttäjätunnuksen antamiesi tietojen perusteella. Jos olet unohtanut HLA Fusion -salasanasi, napsauta Forgot Password (Unohditko salasanasi) -linkkiä ja vastaa kahteen turvakysymykseen, joita sinulta on kysytty aiemmin käyttäjäprofiilia määrittäessäsi. Järjestelmä ilmoittaa salasanan, jos kysymyksiin vastataan oikein. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 22

23 Järjestelmän pääasetukset Näytön resoluutio HLA Fusion -ohjelmisto edellyttää, että näytön resoluutio on 1280 x 768. Ohjelmisto ilmoittaa, jos tietokoneesi resoluutio on pienempi kuin vaadittu asetus. Huom: Voit estää viestin aloitussivun General Configurations (Yleiset asetukset) -osion Edit (Muokkaa) -kohdassa. Näytön vähimmäisresoluutio Valitse Yes (Kyllä), jos haluat, että järjestelmä yrittää korjata asetuksen. Järjestelmä jatkaa sovelluksen käynnistämistä, vaikka resoluution säätäminen ei onnistuisi. Voit myös valita No (Ei) ja säätää asetuksen itse. Jos tietokoneessasi on Microsoft Windows 7 -käyttöjärjestelmä, näytössä näkyvän tekstin kokoasetukseksi on valittava Pienempi 100 % (oletus). Voit säätää näytössä näkyvän tekstin kokoasetusta seuraavalla tavalla: 1. Napsauta tietokoneen työpöytää hiiren kakkospainikkeella. Valitse Näytön tarkkuus. Näytön tarkkuus -ikkuna avautuu. Windows 7 Näytön tarkkuus -ikkuna HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 23

24 Valitse Suurenna tai pienennä tekstiä tai muita kohteita (ks. edellinen). 2. Valitse pienempi tekstin koon asetus. Windows pienemmän tekstin koon valitseminen Tiedostojen käyttöoikeudet Kaikilla HLA Fusion -ohjelmiston käyttäjillä on oltava seuraavien hakemistojen ja tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeus: OneLambda.Fusion.Interface.exe.config ReportMap.xml C:\OLI Fusion\(ja kaikki alihakemistot ja näiden hakemistojen tiedostot) HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 24

25 Käyttöliittymä Fusionin aloitussivut Avaa Catalog Management (Luettelon hallinta) -ikkunan Avaa Reference File Update (Viitetiedoston päivitys) -ikkunan Avaa Analysis Product Selection (Analyysituotteen valinta) -ikkunan Avaa käyttäjäluettelonäkymän Avaa Navigator Search Criteria (Navigoinninn hakuehdot) -ikkunan Fusionin resurssienhallinta avaa haluamasi kohde napsauttamalla sitä Ilmoittaa, että uusia tai päivitettyjä luetteloita on saatavana. Tarkistaa Fusion-ohjelmistopäivitykset Avaa tulostimen asennusikkuna Avaa Fusionin asennusikkunan yleisasetusten, (jäljitysketju, automaattisen latauksen salliminen, potilastyyppi jne.) tulostimen, URL-osoitteiden ja hakemistopolkujen määrittämistä varten. Vihreä, jos kirjausketju on käytössä, Punainen, jos se ei ole käytössä Tilarivi Tästä käyttöliittymästä on helppo siirtyä yksittäisten tuotteiden aloitussivuille, tuoda tietoja ja tarkastella analyysi-ikkunoita. Voit myös tarkastella tai avata järjestelmä- tai tuotetietoja, viitetiedostojen latauksia ja kokoonpanoasetuksia. Huom: Jos auki olevalla sivulla ei näy päivitettyjä muokkaus- tai lataustietoja, palaa pääaloitussivulle ja siirry sitten uudelleen tuotteen aloitussivulle, jotta muutokset tulevat näkyviin. Tämä käyttöliittymä avautuu, kun kirjaudut HLA Fusioniin ensimmäisen kerran. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 25

26 Voit siirtyä jonkin sivun vasemmassa alalaidassa luetellun tuotteen aloitussivulle napsauttamalla tuotteen painiketta tai valikkokohtaa. LABScreen: Paina Fusionin pääaloitussivulla LABScreen-painiketta tai napsauta LABScreen-painiketta näytön yläreunassa olevassa HLA Fusion -työkalurivissä. TAI Valitse Analyze Data > LABScreen (Analysoi tiedot > LABScreen) Fusionin valikkoriviltä. Huomaa, miten näyttö mukautuu valittuun One Lambda -tuotteeseen sopivaksi. Huom: Siirretyt ja päivitetyt tietokannat käyttävät samaa käyttöliittymää. Jos haluat määrittää jonkin tuotteen aloitussivun oletusaloitussivuksi siten, että se avautuu aina, kun kirjaudut sisään HLA Fusioniin, toimi seuraavasti: 1. Palaa Fusionin aloitussivulle napsauttamalla joko Home (Aloitus) -painiketta näytön vasemmassa reunassa tai aloitussivupainiketta Fusion-työkalupalkissa näytön vasemmassa laidassa. 2. Napsauta aloitussivun [Edit] [Muokkaa] -painiketta General Configurations (Yleiset asetukset) -kohdan oikealla puolella. TAI Napsauta Utilities (Apuohjelmat) -painiketta Fusionin tehtäväpalkissa. Napsauta General Settings (Yleiset asetukset) -välilehden pudotusvalikon nuolta ja valitse Default Home Page (Oletusaloitussivu) -pudotusvalikosta haluamasi oletusaloitussivu. 3. Valitse Save (Tallenna) ja sitten Close (Sulje). HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 26

27 Navigointi-ikkunan avaaminen Jos Navigator (Navigointi-ikkuna) -välilehteä ei näy sovellusikkunan oikeassa reunassa, ota navigointitoiminto käyttöön napsauttamalla työkalurivin Näytä navigointi-ikkuna -painiketta, tai Siirrä kohdistin sovellusikkunan oikeassa reunassa olevan Navigator (Navigointi-ikkuna) -välilehden kohdalle, jolloin navigointi-ikkuna avautuu näyttöön. Fusionin navigointipuu Navigointipuu Navigointipuun avulla voit selata helposti analyysituotteita, istuntoja, näytteitä ja testien päivämääriä. Huom: Saat istuntoluettelon näkyviin kaksoisnapsauttamalla istuntoa tai napsauttamalla +-merkkiä Catalog (Luettelo)-, Date (Pvm)- tai Product (Tuote) -moduulin vasemmalla puolella. HLA Fusion -tuotteet Navigointiikkunassa näkyvät istunnot Voit avata näytteen analyysi-ikkunaan napsauttamalla näytteen nimeä. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 27

28 Tulosten ryhmitteleminen Navigointi-ikkunassa näkyvät istunnot ja näytteet voidaan lajitella eri ehtojen mukaan: Product type (Tuotetyyppi) Session Date (Istunnon päivämäärä) Catalog (Luettelo) Test Date (Testin päivämäärä). Järjestelmä lajittelee kohteet oletusarvoisesti tuotteen mukaan. Seuraavissa osioissa on lisätietoja eri lajitteluvaihtoehdoista. Ryhmitteleminen tuotteen mukaan Tarkistetut/tarkistamattomat istunnot Tarkistamattomat istunnot ovat SINISIÄ. Tarkistetut istunnot ovat MUSTIA. Navigointi-ikkunassa näkyvät kunkin tuotetyypin tuodut istunnot tietyltä aikaväliltä tai muiden Find (Etsi) -toiminnolla asetettujen ehtojen mukaisesti. Jos olet jonkin tuotteen analyysitilassa, luettelossa näkyvät vain ne istunnot, jotka vastaavat kyseisen tuotteen aikaväliä. Jos napsautat jonkin tuotetyypin kohdalla olevaa plusmerkkiä (+), sen istunnot avautuvat näyttöön. Sinisinä näkyviä istuntoja ei ole vielä tarkistettu. Kun istunto tarkistetaan, sen väri navigointi-ikkunassa muuttuu mustaksi. Voit tuoda istunnon sisältämät näytteet näkyviin napsauttamalla istunnon nimeä. LABType- ja LABScreen-tuotteita käytettäessä järjestelmä tekee myös eräanalyysin ja näyttää tulokset istunnon yhteenvedossa. Jos näyte näkyy luettelossa punaisena, näyte ei läpäissyt eräanalyysia. Voit avata näytteen analyysi-ikkunaan napsauttamalla näytteen nimeä. Näyte ei läpäise eräanalyysia HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 28

29 Ryhmitteleminen luettelon mukaan Jos valitset navigointi-ikkunan ryhmittelyasetukseksi Catalog (Luettelo), istunnot näkyvät aakkosjärjestyksessä luettelon nimen mukaan. Ryhmitteleminen luettelon mukaan Ryhmitteleminen testin päivämäärän mukaan Jos valitset navigointi-ikkunan ryhmittelyasetukseksi Test Date (Testin pvm), istunnot näkyvät kronologisessa järjestyksessä testauspäivän mukaan. Muuten työkalun käyttöön voidaan soveltaa Ryhmitteleminen tuotteen mukaan -kohdan ohjeita. Ryhmitteleminen istunnon päivämäärän mukaan Jos valitset navigointi-ikkunan ryhmittelyasetukseksi Session Date (Istunnon pvm), istunnot näkyvät kronologisessa järjestyksessä niiden luomispäivän mukaan. Muuten työkalun käyttöön voidaan soveltaa Ryhmitteleminen tuotteen mukaan -kohdan ohjeita. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 29

30 HLA Fusion -ohjelmiston toimintojen käyttäminen Päävalikon toiminnot Fusionin valikkorivin toiminnot Voit käyttää HLA Fusionin toimintoja milloin tahansa työkalupalkin päävalikosta, joka on jokaisen HLA Fusion -sovellusikkunan yläosassa. Kunkin päävalikon kohdan toiminnot esitellään seuraavissa osioissa. Tietojen analysoiminen Tästä valikosta voidaan valita molekyyli- tai vasta-ainetuotteita, joille voidaan tuoda CSV-tiedostoja tai manuaalisesti syöttää reaktioita ja analysoida tietoja. Lisätietoja on tämän käyttöoppaan tuotekohtaisissa osioissa. Raportit Kun valikon tämä kohta valitaan, raporttisivu avautuu ja analyysitiedoista voidaan luoda raportteja. Valikkorivi: Tietojen analysoiminen Tiedot Kun valikon tämä kohta valitaan, näyttöön avautuu tietoikkuna, jossa voidaan hallita (poistaa, arkistoida, aktivoida tai siirtää) istuntoja ja näytteitä, määrittää istuntojen alleeleja uuteen NMDP-nimikkeistöön ja tarkastella tai tulostaa istuntotietojen lokitiedostoja. Näyte Tämän valikkokohdan toiminnot liittyvät näytetietojen tuontiin, luomiseen, hallintaan ja viemiseen. Tätä valikkoa käytetään myös Luminex-testiluetteloiden hallintaan ja näytteiden työluetteloiden ja levymallien luomiseen. Valikkorivi: Näyte HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 30

31 Potilastiedot Tämän valikkokohdan toiminnot liittyvät potilas-/luovuttajaluetteloiden tuontiin, yksittäisten potilaiden/luovuttajien tietojen hallinnointiin ja potilaiden vasta-ainetietojen seuraamiseen. Profiili Valikkorivi: Potilastiedot Valikkorivi: Profiili Tämän valikkokohdan toiminnoilla voidaan luoda ja hallita käyttäjäprofiilia, järjestelmän käyttäjien ja käyttöoikeuksien luetteloa sekä laboratorion tietoja. Käytettävissä on myös toiminto, jolla voidaan vaihtaa aloitussivun asetuksia järjestelmän ja navigointitarpeen mukaan. Apuohjelmat Tämän valikkokohdan toiminnot liittyvät luettelo-, koodi- ja serologiatiedostojen tuontiin, analysoitavien molekyyli- ja vasta-ainetuotteiden määrittämiseen, HLA Fusion -järjestelmän asentamiseen ja järjestelmän validointiin. Ohje Valikkorivi: Apuohjelmat Tästä valikosta pääset tarkastelemaan seuraavia HLA Fusion -ohjelmiston tietoja: Valikkorivi: Ohje verkko-ohje, jossa on HLA Fusion -ohjelmiston käyttöön liittyviä ohjeita linkit opetusohjelmaan ja -videoihin ilmoitukset päivityksistä ja tuoreimman HLA Fusion -ohjelmiston uusien ominaisuuksien kuvaukset HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 31

32 dynaamisesti päivittyvä HLA Fusion -ohjelmiston Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ) -osio käytössä olevan HLA Fusion -ohjelmiston koontiversio ja versionumero. Huom: Verkko-ohjeen voi avata mistä tahansa HLA Fusion- sovelluksesta näppäimistön -painikkeella. Verkko-ohjetta päivitetään toisinaan HLA Fusion -julkaisujen välissä. Varmista, että käytössäsi on uusin ohjetiedosto, OLI-lataussivustosta osoitteessa: download.onelambda.com/pub/tray_info/windows/hla_fusion_catalogs /Document/ Poistuminen Kun tämä valikon kohta valitaan, näyttöön avautuu valintaikkuna, josta voidaan valita joko Yes (Kyllä), jos HLA Fusion -sovellus halutaan sulkea, tai No (Ei), jos istunto halutaan pitää avoinna. Työkalurivin painikkeet Poistumisen vahvistusviesti HLA Fusionin päävalikkorivin alapuolella on työkalurivi, jonka avulla voidaan käyttää yleisimpiä toimintoja. Fusionin työkalurivin painikkeet Voit myös siirtää hiiren kohdistimen painikkeiden kohdalle, jolloin järjestelmä ilmoittaa kunkin painikkeen nimen. Huomaa, että osa painikkeista on käytettävissä ainoastaan analyysinäytössä. Työkalurivin painikkeet on esitelty seuraavassa taulukossa: HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 32

33 Painike Nimi Muut painikkeet ja toiminnot Nimi Aloitussivu Tuotetietojen analysoiminen Etsiminen Raportin tulostaminen Raportin esikatseleminen Näytteen navigointityökalut (näkyvät vain näytteen analyysin aikana). <<Summary (<<Yhteenveto) -linkillä voidaan palata näytteen yhteenvetotaulukkoon. Kuvakaappaus Suurentaminen Näyttää nykyisen näytteen päivämäärän analyysi-ikkunassa. Navigointi-ikkunan näyttäminen Etsiminen Potilas Liittyvät tietueet Rinnakkaisanalyysi Voit etsiä tallennettuja tietueita erilaisilla hakuehdoilla painamalla Etsi -painiketta, jolloin HLA Fusionin Search (Haku) -ikkuna avautuu. Valittavana ovat seuraavat hakuehdot: Patient ID (Potilastunnus), Sample ID (Näytetunnus), Session ID (Istuntotunnus), Catalog ID (Luettelotunnus) (sekä spesifisyys) ja Other (Muu). Jos valitset vaihtoehdon Other (Muu), voit määrittää useita hakuehtoja, kuten: date range (aikaväli), session status (istunnon tila) ja catalog type (luetyyppi). Hakuikkunassa voidaan myös muokata istunnon navigoinnin lajittelu- ja näyttöehtoja. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 33

34 Fusionin Search (Haku) -ikkuna Tee perushaku näillä hakuehdoilla. Valitse Other (Muu), jos haluat käyttää lajittelu- ja näyttöasetuksia. Tee haku aikavälin, istunnon tilan tai luettelon tyypin mukaan. Määritä, missä järjestyksessä hakutulokset näkyvät. Valitse, mitkä tiedot haluat näkyviin. Kun olet valinnut hakuehdot, aloita haku napsauttamalla Find (Etsi) -painiketta. Huom: Tässä valikossa Session Date (Istunnon pvm) -kenttään kirjoitettua aikavälia käytetään oletuksena kaikkialla FLA Fusionissa, esimerkiksi navigointi- ja raportti-ikkunoissa. Kun päivämäärää muutetaan ja Find (Etsi) -painiketta painetaan, koko sovelluksen oletusasetus muuttuu. Raportin tulostaminen Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä Tulosta -painiketta, jolloin näyttöön avautuu luettelo tulostettavissa olevista raporteista (luettelon raportit ovat tapaus- ja tuotekohtaisia, joten tämän esimerkin raportit saattavat olla erilaisia). Jos oletustulostin on määritetty (kohdassa Utilities > Printer Setup [Apuohjelmat > Tulostimen asetukset]), valittu raportti lähetetään automaattisesti määritettyyn tulostimeen. Jos oletustulostinta ei ole määritetty, näyttöön avautuu valintaikkuna, josta tulostin valitaan. Esimerkki raportin tulostusasetuksista HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 34

35 Raportin esikatseleminen Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä Raportin esikatselu -painiketta, jolloin näyttöön avautuu luettelo raporteista, jotka voidaan tarkistaa ennen tulostamista. Luettelon raportit ovat tapaus- ja tuotekohtaisia. Raportit avautuvat esikatseluikkunaan. Voit tulostaa raportin haluamassasi muodossa painamalla esikatseluikkunan Print (Tulosta)- tai Export (Vie) -painiketta. Voit poistua esikatseluikkunasta painamalla Sulje -painiketta näytön oikeassa yläkulmassa. Esimerkki raportin esikatseluasetuksista Kuvakaappaus Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä kuvakaappauspainiketta, jolloin näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa on nykyisen analyysi-ikkunan kuvakaappaus. Voit lähettää kuvakaappauksen suoraan tulostimeen napsauttamalla tulostuspainiketta näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit sulkea ikkunan painamalla Poistu -tai Close (Sulje) -painiketta. Esimerkki kuvakaappauksesta HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 35

36 Suurentaminen Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä Suurenna -painiketta, jolloin voit suurentaa haluamiasi näytön osia suurennuslasilla. Voit liikuttaa suurennuslasia hiirellä ja muuttaa sen leveyttä ja korkeutta näppäimistön nuolinäppäimillä. Voit poistaa suurennuslasin käytöstä napsauttamalla mitä tahansa aluetta näytössä. Alueen suurentaminen Navigointi-ikkunan näyttäminen Jos Fusionin navigointi-ikkuna (joka näkyy tavallisesti sovellusikkunan oikealla puolella) ei ole näkyvissä, napsauta työkalurivin Näytä navigointi-ikkuna -painiketta. Kun Navigator (Navigointi-ikkuna) -välilehti tulee näkyviin, voit avata navigointipaneelin siirtämällä hiiren kohdistimen sen päälle. Fusionin navigointi-ikkuna HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 36

37 Potilaan/luovuttajan tiedot Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä Potilas -painiketta, jolloin näyttöön avautuu Patient/Donor Information (Potilaan/luovuttajan tiedot) -näyttö, jossa voidaan syöttää tai muokata potilaan tai luovuttajan tietoja ja liittää niitä kulloiseenkin näytteeseen. Patient/Donor Information (Potilaan/luovuttajan tiedot) -näyttö Voit avata Patient/Donor Information (Potilaan/luovuttajan tiedot) -näytön milloin tahansa myös valitsemalla Fusionin valikkoriviltä Patient Info > Manage Patient (Potilastiedot > Hallitse potilastietoja). HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 37

38 Liittyvät tietueet Liittyvä tietue on näyte, joka liittyy jollain tavalla analysoitavaan näytteeseen tai potilaaseen. Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä Liittyvät tietueet -painiketta ja ladata kaikki nykyiseen näyttöön liittyvät tietueet Sample ID (Näytetunnus) -kentän pudotusvalikkoon. Voit tarkastella kunkin tallennetun tietueen analyysitietoja yksitellen siirtymällä niiden kohdalle navigointinuolilla. Voit poistua muista tietueista ja palata edelliseen analyysinäyttöön napsauttamalla <<Summary (<<Yhteenveto) -linkkiä Sample ID (Näytetunnus) -kentän vasemmalla puolella näytön yläreunassa. Huom: Toimintoa voidaan käyttää myös napsauttamalla näytettä Fusionin navigointi-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella. Ominaisuudesta kerrotaan lisää tämän oppaan tuotekohtaisissa osioissa. Rinnakkaisanalyysi Voit napsauttaa missä tahansa analyysinäytössä Fusion-työkalurivin Rinnakkaisanalyysi -painiketta ja vertailla nykyisen näytteen tuloksia (näkyy ruskealla taustalla) saman näytetunnuksen edellisten analyysi-istuntojen kanssa. Rinnakkaisanalyysin aloittaminen Valitse näytössä olevasta luettelosta näytteen aiempi analyysi, jota verrataan käsiteltävään analyysiin. Vanha ja uusi analyysi näkyvät näytössä rinnakkain, jotta niitä on helppo vertailla. Voit muuttaa ikkunoiden kokoa ja siirtää niitä vetämällä ja pudottamalla. Voit poistua vertailutilasta napsauttamalla -painiketta uudelleen. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 38

39 Nykyinen analyysi Aiempi analyysi Rinnakkaisanalyysinäkymä Huom: Toimintoa voidaan käyttää myös napsauttamalla näytettä Fusionin navigointi-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella. Tuotetietojen analysoiminen Napsauta mitä tahansa Fusion-työkalupalkin Tuotetietojen analysointi -painiketta, kun haluat siirtyä tuotteen aloitussivulle, tuoda istuntotiedoston, siirtyä istuntoon manuaalisesti tai valita navigointiluettelosta kyseisen tuotteen aiemmin tuotuja istuntoja. Voit avata tuotteen aloitussivun myös napsauttamalla sen kuvaketta Fusionin resurssienhallinnassa näytön vasemmassa alareunassa. Fusionin resurssienhallinta Näytteen navigointityökalut Voit selata kaikkia avoinna olevan istunnon näytteitä näytteen navigointityökalujen avulla. Voit valita eri näytteen samasta istunnosta joko valitsemalla sen Sample ID (Näytetunnus) -kentän pudotusvalikosta tai napsauttamalla kentän vieressä olevia nuolia. Näytteen navigointityökalut HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 39

40 Voit palata istunnon yhteenvetoon painamalla <<Summary (<<Yhteenveto) -painiketta. Saat näkyviin kaikki istunnon näytteet napsauttamalla pudotusvalikon nuolta : Näytteen pudotusvalikko Kun tästä luettelosta valitaan näyte, näyte muuttuu aktiiviseksi näytteeksi analyysi-ikkunassa. Voit valita näytteitä myös nuolipainikkeilla (seuraava) ja (edellinen). Voit siirtyä ensimmäiseen näytteeseen napsauttamalla -painiketta. Voit siirtyä viimeiseen näytteeseen napsauttamalla -painiketta. Voit palata näytteen istunnon yhteenvetoon napsauttamalla <<Summary (<<Yhteenveto) -painiketta. Näytteen päivämäärä Näytteen päivämäärä Sample Date (Näytteen pvm) -kentässä näkyy analysoitavan näytteen ottamispäivämäärä. Näytteenottopäivä voidaan määrittää ja syöttää automaattisesti istunnon tuontitaulukosta. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 40

41 LABType-analyysi HLA Fusion LABType -analyysimoduuli analysoi LABType-tuotteiden Luminex CSV -tulostustiedostoja, HD-tulostustiedostot mukaan lukien. Analyysitulokset perustuvat luettelotietoihin, NMDP-koodeihin tai paikallisiin koodeihin ja Serology Equivalent (Serologinen ekvivalentti) -viitetiedostoihin. Näitä kaikkia voi ladata ja käyttää Fusion-ohjelmistolla. Varmista ennen analyysi-istunnon aloittamista: Varmista ennen analyysia, että käytettävissäsi ovat uusimmat luettelotiedostot sekä NMDP-koodi, paikallinen koodi (jos käytössä) tai Serology Equivalent (Serologinen ekvivalentti) -viitetiedostot. Voit ladata tai päivittää luettelot LABTypen aloitussivulta. Tarkista tuotteen yleiset kokoonpanoasetukset ja muokkaa niitä tarvittaessa ennen analyysin aloittamista. Yleisasetuksia voidaan tarkastella ja muokata LABTypen aloitussivulla tai Utilities (Apuohjelmat) -valikosta käsin. Yleisiä asetuksia käytetään kaikissa juuri tuoduissa istunnoissa. Säästät aikaa CSV-tiedostojen tuonnissa, kun varmistat, että oletus-url-osoitteet ja hakemistotai tiedostopolut osoittavat sijainteihin, joihin tällaiset tiedostot tavallisesti tallennetaan järjestelmässä tai verkkoympäristössäsi. Asetuksia voidaan muokata myös Fusionin aloitussivun General Configurations (Yleiset asetukset) -osiossa. Voit määrittää HLA Fusionin pysymään juuri tallennetun tai vahvistetun näytteen kohdalla sen sijaan, että se siirtyy automaattisesti seuraavaan näytteeseen. Asetusta voi vaihtaa Fusionin aloitussivun General Configurations (Yleiset asetukset) -osiossa. Huom: Osaan yllä luetelluista tehtävistä tarvitaan järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet. Tarkista tarvittaessa järjestelmänvalvojalta, että toiminnot on suoritettu. HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 41

42 Yleiskuvaus LABTypeanalyysin kulusta Kun istunto tai istunnot on tuotu, tarkista, onko yhteenvetotaulukossa alhaisia positiivisia kontrolliarvoja tai alhaisia helmien lukumääriä. Harkitse kyseisten näytteiden poistamista. Tarkista, näkyykö analyysinäytön vasemman alakulman kaaviossa raja-arvojen lähellä olevia reaktioita. Tarkista myös Control (Kontrolli)- ja Bead Analysis (Helmianalyysi) -välilehdet. Käytä Force (Pakota) -välilehteä homotsygoottisten ja harvinaisten alleelien tulosten tarkasteluun (alaoikealla). Tarkastele reaktiotaulukossa alleelien reaktiomalleja (ylävasemmalla). Vahvista määritykset rastittamalla Close Reaction (Sulje reaktio) -valintaruutu (alaoikealla). Säädä raja-arvoja tarvittaessa (yläoikealla tai alavasemmalla). Tee lopulliset alleeliparien, serologian ja/tai koodatut määritykset (alaoikealla). HLAF-MAN-v3.x.x-FI-00, Rev 0 (HLA Fusion -käyttöopas v3.x.x) Diagnostiseen in vitro -käyttöön 42

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Planmeca Romexis. käyttöohje FI 10014932_14

Planmeca Romexis. käyttöohje FI 10014932_14 Planmeca Romexis käyttöohje FI 10014932_14 Sisällysluettelo Luku A: YLEISTÄ 1 JOHDANTO... 7 1.1 Käyttöindikaatiot... 7 1.2 Vastuuvapautuslauseke... 8 2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 9 2.1 Ohjelmiston käynnistäminen...

Lisätiedot

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset ovat osoitteessa http://help.adobe.com/fi_fi/legalnotices/index.html. iii Sisällys Luku 1: Resurssit

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

käyttöohje 10014932_7

käyttöohje 10014932_7 FI käyttöohje 10014932_7 SISÄLLYSLUETTELO LukuA YLEISTÄ 1 JOHDATUS PLANMECA ROMEXIS -OHJELMISTOON... A-1 1.1 Johdanto digitaaliseen kuvaukseen...a-2 1.2 Kuvatietojen suojaaminen...a-2 1.3 Kuvien ottaminen...a-3

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 14.1.00

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 14.1.00 CA Clarity PPM Peruskäyttöopas Julkaisu 14.1.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

KDE:n pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

KDE:n pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 KDE:n pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 NOVELL -PIKAOPASKORTTI SUSE Linux Enterprise sisältää työkalut, joita Linux*-käyttäjät tarvitsevat päivittäisissä toimissaan. Se sisältää helppokäyttöisen

Lisätiedot

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 13.2.00

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 13.2.00 CA Clarity PPM Peruskäyttöopas Julkaisu 13.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on tarkoitettu vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle

Fiery Driver Windows-käyttöjärjestelmälle 2015 Electronics For Imaging. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 23. tammikuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys...5 Asennetut tulostimet sisältävän kansion avaaminen...5

Lisätiedot

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Sisältö 3 Sisällysluettelo TIETOJA NÄISTÄ OHJEISTA 6 EPISERVER-OHJEEN KÄYTTÄMINEN 6 OLETETUT TIEDOT JA TAIDOT 6 VIITTEET 6 EPISERVER WORLD -VERKKOYHTEISÖ 6 TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS 6 JOHDANTO 9 EPISERVER

Lisätiedot

Versio 9.0 KÄYTTÖOPAS

Versio 9.0 KÄYTTÖOPAS Versio 9.0 KÄYTTÖOPAS Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelma sisältää ulkopuolisilta lisensoituja osia. Voit ottaa yhteyttä osoitteella: Netop Business Solutions

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical

KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL. Copyright 2011 Nox Medical KÄYTTÖOPAS NOXTURNAL Copyright 2011 Nox Medical Noxturnal-käyttöopas Versio 1.0 Muokattu viimeksi marraskuussa 2011 Copyright 2011 Nox Medical - Kaikki oikeudet pidetetään Valmistaja: Nox Medical ehf Kím

Lisätiedot

GNOMEn pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

GNOMEn pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 GNOMEn pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 NOVELL -PIKAOPASKORTTI SUSE Linux Enterprise sisältää työkalut, joita Linux*-käyttäjät tarvitsevat päivittäisissä toimissaan. Se sisältää helppokäyttöisen

Lisätiedot

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1 Adobe Type Manager Deluxe 4.1 KŠyttšopas 1999 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Käyttöopas Windowsia varten Tämä käsikirja sekä siinä kuvattu ohjelmisto

Lisätiedot

KDE:n pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1

KDE:n pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 KDE:n pikaopas SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 NOVELL -PIKAOPASKORTTI SUSE Linux Enterprise sisältää työkalut, joita Linux*-käyttäjät tarvitsevat päivittäisissä toimissaan. Se sisältää helppokäyttöisen

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

VERSIO KÄYTTÖOPAS 16-BITTINEN WINDOWS

VERSIO KÄYTTÖOPAS 16-BITTINEN WINDOWS VERSIO KÄYTTÖOPAS 16BITTINEN WINDOWS TM Vastuuvapautuslauseke Novell Incorporated ei takaa, että tämän oppaan tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä, ja torjuu nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta

Lisätiedot

Dexcom Studio -ohjelmisto Käyttöopas Jatkuvatoimisia Dexcom-glukoosinseurantajärjestelmiä varten

Dexcom Studio -ohjelmisto Käyttöopas Jatkuvatoimisia Dexcom-glukoosinseurantajärjestelmiä varten Dexcom Studio -ohjelmisto Käyttöopas Jatkuvatoimisia Dexcom-glukoosinseurantajärjestelmiä varten - 1 - Sisällys 1 DEXCOM STUDIO DATA MANAGER-OHJELMISTON ESITTELY... 4 1.1 YHTEYDENOTTO DEXCOM, INC:N TEKNISEEN

Lisätiedot

Käyttöopas. Protector Suite 2009

Käyttöopas. Protector Suite 2009 Käyttöopas Protector Suite 2009 Esitettyjen tietojen uskotaan olevan oikeita ja luotettavia. Upek, Inc ei kuitenkaan vastaa tietojen käytön seurauksista tai kolmansien osapuolten patenttien ja muiden oikeuksien

Lisätiedot

Seagate Manager. Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa. Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1

Seagate Manager. Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa. Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1 Seagate Manager Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1 Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa Versio 2

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Ohjelmiston aloitusopas

Ohjelmiston aloitusopas SUOMI Ohjelmiston aloitusopas (Canon Digital Camera Solution Disk -levy, versio 33) Asenna Canon Digital Camera Solution Disk -levyllä olevat ohjelmistot ennen kameran liittämistä tietokoneeseen. Asenna

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3 Toimittajan käsikirja EPiServer CMS 7 Versio A, 2012 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Johdanto 5 Tietoja näistä ohjeista 5 EPiServer-ohjeen käyttäminen 5 EPiServer World -verkkoyhteisö

Lisätiedot

ImageBrowser EX -käyttöopas

ImageBrowser EX -käyttöopas ImageBrowser EX -käyttöopas ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA60 Perus Käyttöoppaan käytännöt ja oppaassa siirtyminen Tämän käyttöoppaan käytännöt Käyttöoppaassa siirtyminen Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kronodoc 4.0

Käyttäjän opas Kronodoc 4.0 Käyttäjän opas Kronodoc 4.0 2008 Kronodoc Oy 2 Sisällysluettelo 1 Aloittaminen 5 1.1 Kirjautuminen sisään/ulos 5 1.2 Istunnon aikakatkaisu 6 1.3 Näytä työtilaluettelo 6 1.4 Työtilan sisältö 7 1.4.1 1.4.2

Lisätiedot

Norton AntiVirus -ohjelman käyttöopas

Norton AntiVirus -ohjelman käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus -ohjelman käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttöohjeen versio

Lisätiedot

Ohjeen käyttö. Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1

Ohjeen käyttö. Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1 Ohjeen käyttö Ohjeen käyttö Sisällys Hakemisto Edellinen 1 Ohjeen käyttö Online-ohjeen käyttäminen Adobe Acrobat Reader sisältää täydellisen PDF-muotoisen ohjejärjestelmän. Ohjejärjestelmässä on tietoja

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright Tavaramerkit 2012 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 1/25/2013. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään

Lisätiedot

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön.

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. ADOBE INCOPY Ohje ja opastusohjelmat Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. Kesäkuu 2013 Uudet ominaisuudet Osa sisällöstä, johon pääsee tällä sivulla olevien linkkien kautta,

Lisätiedot