Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus VANTAA

2 Uudistuksissa on oltava herkkä kaupunkilaisten näkemyksille. Viiden vuoden kuluttua Vantaan hyvinvointipalvelut on jo ilmiö ellei peräti käsite.

3 Muutumme rohkeasti mutta viisaasti Uusi valtuusto on tehnyt valtuustokauden mittaiset linjauksensa. Taloussuunnitelmalla ja sen taustalla vaikuttavalla Vantaa-sopimuksella pyritään Vantaalla mittavaan palvelurakenteen muutokseen. Tulevan muutoksen monet yksityiskohdat selvitetään vuoden 2010 keväällä. Selvitysten tavoitteena on turvata kaupunkilaisille aikaansa edellä olevat palvelut. Vantaan tulevaisuuden palveluverkkoa rakennetaan kestävän kehityksen periaatteille hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Palvelurakenteen tulee olla joustava, helposti saavutettavissa ja siinä on hyödynnettävä kehittynyttä sähköistä ympäristöä. Näiden toteuttamiseksi tarvitsemme monia erilaisia kumppaneita. Kun katson Vantaata vuonna 2015, näen nykyistä paremmin voivan kaupungin. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työ ovat tuottaneet tuloksia. Elämäntapasairaudet ja perheiden ongelmat ovat vähentyneet.. Sosiaali- ja terveyspalvelujen voimavarat ovat tasapainossa ja ongelmat hallitaan entistä paremmin. Hoidon tarpeessa olevat asuvat kodinomaisesti eikä nykyisiä laitoksia tarvita. Kaupunkilaiset kokevat elämänsä turvalliseksi. Yhteinen vastuu hyvinvoinnista on vantaalainen toimintatapa, joka näkyy kaikissa ratkaisuissa. Viiden vuoden kuluttua Vantaan hyvinvointipalvelut on jo ilmiö ellei peräti käsite. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan rohkeita mutta viisaita ratkaisuja. Uudistuksissa on oltava herkkä kaupunkilaisten näkemyksille. Viisautta on kuunnella tarkasti myös hyvinvointipalvelujen ammattilaisia ja kannustaa heitä luoviin ratkaisuihin. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 3 Terveysasemalla tulee olla perusterveydenhuollon palveluja. Työssäkäyvä käyttää yleensä työterveyshuoltoa, mutta elämäntilanteet saattavat vaihdella perhetilanteen mukaan. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat tärkeitä myös kansantaloudellisesti, jotta ongelmat havaitaan ajoissa. Sellaisia voisi olla vaikka kauppakeskuksissa, kunhan ihmisten yksityisyys säilyy. Ne täydentävät terveysasemia mutta eivät korvaa. Kristiina Tuohimaa-Salminen Kaivoksela

4 Kaupunginvaltuuston tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluille Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategia on osa Vantaan kaupungin tasapainotettua strategiaa. Uuden valtuuston ensimmäisessä taloussuunnitelmassa asetetaan sosiaali- ja terveyspalveluille suuri joukko rakenteellisia muutostavoitteita: Yhteisiä haasteita: Lastensuojelusuunnitelmaa toteutetaan kaikkien toimialojen yhteistyönä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäryhmästä ei nouse. Ikääntymispoliittista ohjelmaa toteutetaan kaikkien toimialojen yhteistyönä. Omassa kodissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä jatkaa kasvua. Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa kehitetään siten, että kolmesta sosiaali- ja terveysasemasta muodostetaan laajan palvelun yksiköt, jotka tarjoavat myös erikoissairaanhoidon palveluja. Sosiaali- ja terveysasemien keskittämistä täydentävät kevyet lähipalvelut olemassa olevissa tiloissa. Hakunilan suuralueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä suuralueen vastaanottotoiminnan, neuvolan ja kotihoidon määräaikainen käänteinen kilpailutus selvitetään vuoden 2010 aikana. Sosiaali- ja terveystoimessa lisätään erilaisten palvelusetelien käyttöönottoa edellyttäen, että tätä kautta toimintaa voidaan tehostaa ja että sen seurauksena saavutetaan kustannussäästöjä. 4

5 Terveyspalvelujen uudistuksia: Suun terveydenhuollosta tehdään liikelaitos. Terveyspalvelujen vastaanottotoiminnan muuttaminen liikelaitokseksi selvitetään vuoden 2010 aikana. Apuvälinetoiminta ja hoitotarvikejakelu keskitetään. Perhepalvelujen uudistuksia: Lastensuojelun sijaishuollossa selvitetään vuoteen 2011 mennessä edellytykset perustaa erillinen liikelaitos tai osakeyhtiö yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Aikuissosiaalityön sekä lastensuojelun toimipisteiden, perheneuvoloiden sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden määrää supistetaan laaditun palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Lisätään perhehoidon määrää sijaishuollossa. Vanhuspalvelujen uudistuksia: Vanhusten erikoissairaanhoitopaineita vähennetään akuuttihoitoa lisäämällä. Vanhusten aktiivista hoiva-asumista kehitetään. Palvelutarjontaa lisätään vanhustenkeskustoiminnassa samanaikaisesti vähentämällä pitkäaikaista laitoshoitoa, kun tarpeenmukainen hoito on muutoin järjestettävissä. Vanhustyössä lisätään kotihoidon suhteellista osuutta ja lisääntyvään kotihoidon tuottamiseen pyritään saamaan lisää kumppaneita. Tavoitteet kokonaisuudessaan: > Hallinto ja talous > Taloussuunnitelma Korsossa on samankokoinen väestö kuin monessa suomalaisessa kunnassa yhteensä. Täällä asuu paljon vähävaraisia, joille bussilippukin on kustannuserä. Lääkärin vastaanotto ja laboratorio ovat lähipalvelua raskaammat tutkimukset voidaan tehdä kauempanakin. Olen pitkäaikaistyötön, mutta onnekas, koska minulla on ollut 15 vuotta sama lääkäri. Hän tuntee minut läpikotaisin. Matti Oksanen Korso

6 Terveysasemat uudistusten ytimessä Perusterveydenhuollon uudistaminen on rakenteellisten muutosten ytimessä. Terveysasemien toimintaan kohdistuu paljon odotuksia: tulevaisuuden palvelujen tulee olla monipuolisempia ja helpommin saavutettavia mutta samalla taloudellisesti kestävämmällä perustalla. Palvelujen koko paletti samasta paikassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysasema on nykyistä monimuotoisempi palvelukeskus. Kolmesta asemasta muodostetaan laajan palvelun yksiköt, joissa tarjotaan myös erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelujen saavutettavuus perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti joukkoliikenneverkkoon, joka Kehäradan valmistuttua on entistä kattavampi. Ei Länsimäen terveysasema täydellisesti toimi, mutta se on sentään rakennettu varta vasten terveysasemaksi. Hakunilassa vaikeuksia tuntuu olevan paljon enemmän. Tarvitsen sairauteni vuoksi palveluja monta kertaa vuodessa. Voisin ehkä ajatella kulkevani kauemmaksi bussilla, jos ei tarvitsisi odotella pysäkeillä niin pitkiä aikoja. Nyt ne bussit kulkevat kaikki aina peräkkäin. Hilkka Hatinen Länsimäki Lähipalvelut kudotaan arjen rutiineihin Tulevaisuuden lähipalvelu on siellä, missä ihmisen arkikin: lähipalvelupisteissä sekä kenties kauppakeskuksen terveyspysäkillä, kirjastossa, palvelutalossa, neuvoloissa ja tietenkin kotona. Tulevaisuuden visioissa eniten palvelua tarvitseville lapsiperheille, vanhuksille ja pitkäaikaissairaille palvelut tarjotaan joustavasti arjen keskelle. Uusi terveysasema on uudenlainen työpaikka Lääkärien ja hoitajien johdolla valmistellut uudet toimintamallit uudistavat työnteon terveysasemilla. Listautumismalli uudistaa omalääkärijärjestelmän ja tiimityömalli ammattiryhmien välisen yhteistyön. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kehittyä ja saada osaamistaan vastaavia tehtäviä. Listautumis- ja tiimityömallit toteutetaan osana muita toimintatapamuutoksia. 6

7 Itsenäisempi ja tehokkaampi terveysasema Terveyspalvelujen vastaanottotoiminnan muuttaminen liikelaitokseksi selvitetään vuonna Hankkeen toteutuessa vastaanottotoiminta seuraisi tässä suun terveydenhuollon tulosyksikön esimerkkiä. Liikelaitoksena vastaanottotoiminta olisi edelleen kunnan oma yksikkö, mutta toiminnallisesti itsenäisempi ja talouden ohjaukselta läpinäkyvämpi. Yksityiskohtaiset selvitykset ja toimintasuunnitelmat terveyspalvelujen vastaanottotoiminnan uudistuksista valmistuvat Miepä tietää neuvoa Vantaa perustaa vuonna 2010 mielenterveystyön, avopsykiatrian ja päihdehuollon yhteisen mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä-keskus). Keskuksessa arvioidaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarvetta ja ohjataan asiakkaita varsinaisten palvelujen piiriin. Yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa tehostetaan asiakkaiden ohjaamista myös vertaistuen pariin. Asiakkaita varten perustetaan front offi ce. Kaupunki on hakenut Miepä-keskukseen valtakunnallista rahoitusta. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toisistaan erillään hajanaisessa palvelujärjestelmässä. Asiakas saa parhaan avun, kun palvelujärjestelmä muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden, joka kattaa monipuolisesti avo- ja laitospalvelut, perus- ja erikoispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Toteutuakseen tämä edellyttää resurssien kohdistamista peruspalveluissa matalan kynnyksen vastaanottotoimintaan, joka toimii yhden oven periaatteella. (Sosiaali- ja terveysministeriön Mieli työryhmän ehdotukset) Terveysaseman pitää olla lähellä. Koivukylästä voisi nippa nappa ajatella menevänsä Tikkurilaan tai Korsoon, jossa käyn Kelassakin. Useamman lapsen kanssa on vaikea kulkea busseilla. Jos palvelupiste olisi kauppakeskuksessa, menisin senkin vastaanotolle varta vasten. Samalla voisin ehkä käydä myös kaupassa. Sari Likonen Havukoski 7

8 Nyt meistä tulee Suomen ensimmäinen suun terveydenhuollon liikelaitos. 8

9 Tiikerinhyppy tulevaisuuteen Vantaan on ollut valtakunnallinen edelläkävijä suun terveydenhuollon toimintamallien kehittämisessä. Esimerkiksi lasten ja nuorten hoito-ohjelma on ollut mallina monelle kunnalle. Nyt meistä tulee Suomen ensimmäinen suun terveydenhuollon liikelaitos. Se on tiikerinhyppy tulevaisuuteen. Liikelaitoksessa toiminnan ohjaus ja seuranta muutetaan suoritepohjaiseksi. Liikelaitosmallin valmisteluissa toimintamme tulee arvioiduksi perinpohjin ja opimme paremmin ymmärtämään kokonaisuutta. Henkilöstömme on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta. He haluavat palautetta työstään. Jatkossa työntekijät voivat entistä paremmin seurata työnsä tuloksia. Hyvästä tuloksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta pitää myös palkita. Suun terveydenhuollossa on hyvä työilmapiiri, toimivaa yhteistyötä sekä jatkuva oppimisen halu. Työn monipuolisuutta ja työssä kehittymistä pitää vaalia myös muutoksessa. Niiden avulla voimme herättää myös alalle tulevien uusien työntekijöiden kiinnostuksen liikelaitoksena toimivaan organisaatioon. Kunnallinen liikelaitos yhdistää yhtiön tehokkuuden ja kunnan vahvuudet on kunnan oma yksikkö sen työntekijät ovat kaupungin työntekijöitä on toiminnallisesti itsenäinen sillä on oma tase, johtokunta ja toimitusjohtaja toimii pitkäjänteisesti toiminnan edellyttämiä investointeja ja muuta kehittämistä on tarkasteltava usean vuoden aikajänteellä. on taloudeltaan läpinäkyvä sen tuotteilla on aito hinta ja toiminta perustuu ostosopimuksiin Pirjo Rissa Ylihammaslääkäri Pohjois-Vantaan suun terveydenhuolto 9

10 Ikääntymispoliittisen ohjelman eli Viksun palvelulupaukset vuodelle 2015 Vantaan uusi ikääntymispoliittinen ohjelma Viksu linjaa ikääntymispolitiikkaa ja näyttää suuntaa palvelurakenteen uudistukselle. Vantaan ikääntyvä väestö on rikkaus. Meillä ikäihmiset elävät mielekästä elämää tavalla, josta muu maailma ottaa mallia. Liikuntapalveluidenkin yhtenä painopisteenä on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Meille on tärkeää huolehtia monipuolisista ja edullisista liikuntapalveluista ikäihmisille. Senioreiden liikuntaryhmät muodostavat noin kaksi kolmannesta koko liikuntatarjonnastamme. Ikääntymispoliittisen ohjelmatyön avulla liikuntapalvelut tulevat näkyviksi ja meidät ymmärretään aiempaa paremmin osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Pirkko Nurmi Liikuntapalvelupäällikkö Vantaalla on paras tieto ikääntymisestä. Ikäihmisille tarjotaan paljon tietoa vanhenemisesta ja ikäihmisiä palvelevilla on uusin geriatrinen tieto ja osaaminen. Vaikuttavat ehkäisevät palvelut ovat etusijalla. Monipuolisia ennaltaehkäiseviä palveluja tai itsehoitomahdollisuuksia on tarjolla kaikille ikäihmisille. Kaikki ikäihmiset voivat asua elämänmakuisesti. Omassa kodissa on turvallista ja hyvä asua pitkään. Perinteinen laitoshoito muuttuu aktiiviseksi hoiva-asumiseksi. Ikäihmiset ovat uuden teknologian suurkuluttajia. Uusi teknologia on huomaamatonta, helppoa ja elämänlaatua parantavaa. Ikäihmiset ovat täysivaltaisia tietoyhteiskun- nan jäseniä. Vantaa on esteetön. Toimintakyvyn rajoitukset eivät ole este harrastuksille, omien asioiden hoita- miselle tai itsenäiselle asumiselle. Hyvinvoinnin perusta ovat ihmisen omat voimavarat. Ihmisen omia vahvuuksia ja kykyjä arvostetaan, ja palvelut suunnitellaan niitä hyödyntäen ja täydentäen. 10

11 Vanhemmuustyö on lasten ja nuorten hyvinvointistrategian uusi painopiste Perhepalvelujen tulosalueella valmistellaan vanhemmuustyön kehittämissuunnitelmaa. Vanhemmuuden huomioiminen tulee olla itsestään selvä toimintatapa jokaiselle työntekijälle perheiden palveluissa. Vanhemmuustyön uudet toimintamallit tulevat näkymään ennen kaikkia asiakkaille. Ensimmäinen yhteinen vanhemmuusfoorumi pidettäneen syksyllä Vanhemmuutta on monenlaista. Sosiaalinen vanhempi on aikuinen, joka asuu lapsen kanssa ja jakaa arjen hänen kanssaan, tai jota lapsi pitää isänään tai äitinään. Psykologinen vanhemmuus puolestaan haastaa kaikki aikuiset lapsen ja nuoren päivittäisessä arjessa toimimaan lapsen edun mukaisesti. Riittävä vanhemmuus ja koko perheen hyvinvointi ovat lapsen terveen kasvun kannalta kiistatomia. Vanhemmuutta tuetaan tunnistamalla varhain sen esteitä ja tarjoamalla tarkoituksenmukaista tukea. Vanhemmuustyön kehittämissuunnitelma on osa vantaalaista työtä lasten ja nuorten tukemiseksi. Suunnitelma jatkaa lasten ja nuorten hyvinvointistrategian (Lanu) ja kaupungin lastensuojelusuunnitelman tietä. Helsingin yliopisto tuottavuuden sparraajaksi Lastensuojelun avopalvelujen, kuntoutuksen ja vanhusten avopalvelujen tulosyksiköt ovat vuoden 2010 ajan toimialan edelläkävijöitä tuottavuuden kehittämisessä. Hanke toteutetaan osana kansallista Tuottavuus Talkoot -projektia. paranee, prosessit tehostuvat, poissaolot vähenevät ja tuottavuus Työyhteisön arjen sujuvoittaminen vähentää yleensä myös työn kuormittavuutta ja lisää voimavaratekijöitä. Samalla ilmapiiri lisääntyy. Parhaita kokemuksia ovat kriisityöyhteisön solmujen avautuminen. Yhdessä kehittäminen avaa luovuushanat. Vantaa vaikuttaa tehokkaalta, aktiiviselta ja innovatiiviselta. Odotan projektilta huipputulosta: mielenkiintoisia keskusteluja, uusia toimintatapoja ja tietysti työelämän laadun ja tuottavuuden kasvua. Tuula Eloranta Tutkimusjohtaja Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos 11

12 Julkaisija Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Teksti Markus Syrjänen, Elina Kinnunen, Esa Pesonen Taitto ja ulkoasu Kirsi Unhola Kuvat Elina Kinnunen, Sakari Manninen, Kirsi Unhola Paino Trinket Oy, 1/2010

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot