Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija Kirsi Lindroos, OECD-edustusto Tiivistelmä Pääsihteerin allokaatiorahaston rahoituksella on käynnistetty horisontaalinen projekti "Leveraging the impact of education policy on economic and social outcomes", jonka tarkoituksena on koota yhteen järjestön tietopohja inhimillisestä pääomasta uuden kasvun välineenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuksesta saatavaa hyötyä. OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Se keskittyy ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen teemalla "Investing in Human Capital: New Challenges" Komitean vuosien työohjelman valmistelu käynnistyi. Ohjelma jäsennetään neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Education at a Glance'in vuosien 2011 ja 2012 julkaisuihin sisällytettävistä ja kehittämisen kohteeksi valittavista indikaattoreista pyydetään alkuvuodesta 2010 jäsenmaiden näkemykset. Korkea-asteen koulutuksen oppimistulosten arviointiohjelma AHELO:n toteutettavuustutkimus ei ole edennyt odotetusti. Osallistujamaiden määrä ja rahoituspohja ovat jääneet jälkeen tavoitteista. Ponnisteluja hankkeen edistämiseksi jatketaan. 1. Esityslistan hyväksyminen EDU/EDPC/A(2009)3/REV2 Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen EDU/EDPC/M(2009)1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 2 3. Johtajan suullinen katsaus Koulutuspääosaston johtaja Barbara Ischinger käsitteli katsauksessaan ensin maailmantalouden ja työllisyyden ennakoitua kehitystä sekä OECD:n työministerikokouksen toimenpidesuosituksia, joissa koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä on merkittävä osuus. Hän esitteli myös OECD:n viimeaikaisia koulutusalan julkaisuja, koulutuspääosaston eri elinten (CERI, IMHE, CELE) ajankohtaisia hankkeita sekä ei-jäsenmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 4. Raportti OECD:n epävirallisesta opetusministerikokouksesta Epävirallisen opetusministerikokous pidettiin Oslossa Sen teema oli "Improving Equity in Education". Koulutuksen tasa-arvon kokous määritteli seuraavasti: jokaisella on pääsy minimistandardin mukaiseen koulutukseen; kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa täysi koulutuksellinen potentiaalinsa. Kokous käsitteli ja antoi suosituksia aiheista varhainen väliintulo, kun koulu lakkaa kiinnostamasta ja mitä tiedämme ja mitä teemme tiedollamme. Ministeri Virkkunen ei osallistunut kokoukseen. 5. Virallinen opetusministerikokous 2010: Investing in Human Capital: New Challenges EDU/EDPC(2009)11 Seuraava OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Virallinen päätös kokouksesta on tarkoitus tehdä OECD:n ylimmän päättävän elimen, neuvoston, kokouksessa Kun edellinen virallinen opetusministerikokous 2006 käsitteli korkea-asteen koulutusta, niin tässä kokouksessa keskitytään ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Tässä vaiheessa ovat Itävalta, Uusi-Seelanti ja Meksiko ilmaisseet ministerinsä kiinnostuksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/muu toimihenkilö -tehtäviin. Vastoin aikaisempia tietoja USA:n opetusministeri ei ole vielä ottanut kantaa mahdolliseen osallistumiseensa ja rooliinsa. Kokouksen teemat ovat (1) tackling the effects of crisis, (2) investing in human capital: matching skills to emerging needs ja (3) equipping effective teachers for the 21st century. Näitä kannatettiin yleisesti. Keskustelussa useat maat katsoivat, että myös GPS-projektin (jota on kuvattu jäljempänä) tulisi tuottaa aineistoa kokoukseen. Muutama maa toivoi myös sosiaalisen koheesion ja erityisesti koulutusta vailla olevien nuorten näkyvän kokouksen sisällössä nykyistä selvemmin. Sihteeristö lupasi ottaa nämä näkemykset huomioon. Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko kokouksesta laatia kommunikea vai puheenjohtajan yhteenveto. Kommunikea olisi etukäteen jäsenmaiden kesken sovittu kannanotto, joka hyväksyttäisiin virallisesti kokouksessa. Puheenjohtajan yhteenveto olisi vapaamuotoisempi eikä sitä erikseen virallisesti hyväksyttäisi. Keskustelussa puheenjohtajan yhteenveto sai hieman enemmän kannatusta. Puheenjohtaja Keray Henke totesi, että lopullisesti asiakirjan muodosta sovitaan ministerikokouksen puheenjohtajan kanssa. Hän totesi myös, että työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen mukana ololle tulee vielä löytää luonteva tapa. GPS-projekti Ministerikokouksen käsittelyn yhteydessä apulaispääsihteeri Art de Geus ja pääsihteeri Gurrían kabinettipäällikkö Gabriela Ramos esittelivät juuri käynnistetyn pilottiprojektin "Leveraging the

3 3 impact of education policy on economic and social outcomes". Projektia rahoitetaan pääsihteerin allokaatiorahastosta vuosina yhteensä eurolla. Projektihenkilöstö sijoittuu yleissihteeristöön. Esittelyn mukaan maat tarvitsevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa hyvin perusteltua tietoa inhimillisen pääoman luonteesta uuden kasvun lähteenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuspalvelujen "value for money". Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen ja yhtenäistää koulutuspääosaston eri elinten tietopohja ja sovittaa se yhteen järjestön talous- ja sosiaaliagendan kanssa, kehittää parempaa ymmärrystä menestyksekkäistä koulutuspolitiikoista sekä laatia konkreettisia ehdotuksia toimintatavoista, joilla hallituksille voidaan antaa tietoon perustuvia tilannekohtaisia politiikkasuosituksia. Keskustelussa useat maat ihmettelivät, mikä hankkeessa on uutta. Eikö tätä jo tehdä? Miksi erillinen hanke, kun asia voitaisiin ottaa koulutuspolitiikkakomitean listalle? Art de Geusin mukaan hankkeessa tehdään systemaattisempaa työtä kuin tavallisesti ja se tuo tulokset paremmin maiden käytettäväksi. Gabriela Ramos säesti häntä: nyt halutaan tehty arvokas työ saada maiden käytettäväksi aikaisempaa paremmin, niin että se on tarjolla kun päättäjät tarvitsevat tietoa. Barbara Ischinger ilmoitti koulutuspääosaston kannattavan hanketta. Hän katsoi, että koulutuspääosastolla on ollut liian vähän työvoimaa horisontaaliseen työhön ja että hanke antaa uusia resursseja. 6. PIAAC:in analyyttinen potentiaali EDU/EDPC(2009)13 Aikuisten taitotasomittaus PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on etenemässä esitestausvaiheeseen. Lopullinen aineiston keruu tapahtuu loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta Ensiraportin on määrä valmistua syyskuussa Ensiraportin jälkeen julkaistavista temaattisista julkaisuista ei ole vielä mitään päätöksiä. Sihteeristö halusi nyt käynnistää niitä koskevan keskustelun. Kokousdokumenttiin oli alustavasti kirjattu 14 mahdollista aihealuetta. Keskustelu jäi laimeaksi, ilmeisesti siksi, että vain harvoilla komitean jäsenillä oli riittävästi tietoa PIAAC-hankkeen sisällöstä. Suomen puheenvuorossa korostettiin työssä/työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Muutamassa puheenvuorossa valiteltiin, että dokumentin aihealueet oli pirstottu liiaksi; jäsennellympää lähestymistapaa toivottiin. Andreas Schleicher lupasi ottaa toivomuksen huomioon, kun asiaan komiteassa seuraavan kerran palataan. 7. INES EDU/EDPC(2009)12 Tässä asiakohdassa käsiteltiin Education at a Glancen vuosien 2011 ja 2012 julkaisuja. Sitä varten jäsenmaat asettavat mahdolliset indikaattorit tärkeysjärjestykseen. Komitea hyväksyi prioriteettiharjoituksen toteuttamistavan ja päätti, että harjoituksesta vastaa komitea, mutta yhteistyössä INES (Indicators of Education Systems) Working Partyn (jossa ovat edustettuina maiden indikaattoriasiantuntijat) kanssa. Harjoituksessa maat arvioivat indikaattorien relevanssia, niiden taustalla olevia käsitteitä ja määritelmiä, indikaattorien laskentametodeja, indikaattorien tuottamisessa käytetyn aineiston laatua sekä indikaattorien tulkittavuutta. Lisäksi maat arvioivat kuinka paljon resursseja tarvitaan teknisesti vielä puutteellisella tasolla olevien indikaattorien saattamiseksi riittävän korkealaatuisiksi.

4 4 Lisäksi komitea päätti, että kerättävien indikaattorien määrä pidetään laajana, mutta kaikkia ei sisällytetä vuosittain EaG-julkaisuun. Viime vuosia enemmän päätettiin painottaa indikaattorien laadullista vakauttamistyötä. Komitea päätti myös ottaa INES-asiat vakioaiheeksi kokouksiinsa. 8. Talouskriisi ja koulutus EDU(2009)4 EDU/RD(2009)1 DELSA/ELSA/MIN(2009)6 C/MIN(2009)5/FINAL Paul Swaim työllisyys- ja sosiaaliasiain pääosastosta esitteli pidetyn työministerikokouksen kommunikean. Se korostaa myös koulutuksen merkitystä kriisin ratkaisemisessa. Esittely ei aiheuttanut keskustelua. CERI:n johtaja Kirk van Damme esitteli tuloksia taantuman vaikutuksia koskeneesta kyselystä jäsenmaille. Kysely tehtiin kesäkuussa Vastauksista voidaan tehdä seuraavia alustavia havaintoja: - koulutuksen kysyntä on kasvanut - julkinen rahoitus on kasvanut - ammatillisen osaamisen kehittämisessä pyritään varautumaan tulevaan kasvuun - pelkkä keskushallinnon budjetoinnin seuranta voi antaa väärän kuvan tilanteesta maissa, joissa koulutuspalvelut tuotetaan ja rahoitetaan pääosin paikallisesti - yksityiset investoinnit ovat vähentyneet. Lisäksi muutama maa esitteli tilanteitaan tarkemmin. Kirk van Damme esitteli myös OECD:n majakkahankkeen (Educationtoday: the OECD s lighthouse for the way out of crisis). Majakan muodostavat verkkosivut, joihin kootaan talouskriisiä ja koulutusta koskevaa aineistoa eri maista. Ne avattiin kesäkuussa Heinäkuussa sivuilla oli noin 4500 kävijää, mutta sen jälkeen kävijämäärät ovat pudonneet kuukausittaiseen kävijään. Damme kävi läpi myös uudistuksia, joilla majakasta voitaisiin mahdollisesti saada toimivampi. Lisärahoitusta myös kaivattaisiin, vaikka pääsihteerin allokaatiorahastosta on tullut sekä vuodelle 2009 että vuodelle euron pesämuna. Keskustelussa vain yksi maa käytti puheenvuoron, jonka senkin sisältö lähinnä kertasi havaittuja ongelmia. Pitkän hiljaisuuden jälkeen USA lopulta ehdotti, että perustetaan työryhmä selvittämään, miten majakkaa voisi paremmin hyödyntää. Puheenjohtaja totesi olevansa samaa mieltä ja kehotti maita ilmoittautumaan ryhmään mukaan. 9. Kohti koulutuksen alueen integroitua työohjelmaa strateginen lähetekeskustelu Keskustelun johdattelijana toimi Barbara Ischinger. EDU(2009)3 OECD toimii kahden vuoden syklein. Nyt aloitettiin vuosien työohjelman valmistelu. Ensimmäisenä vaiheena OECD:n sihteeristö toi koulutuspolitiikkakomiteaan keskustelupaperin "Strategic Orientations for the OECD Programme of Work on Education". Siinä sihteeristö esittää alustavan näkemyksensä siitä, miten OECD voisi tukea jäsenmaita uudella työohjelmakaudella.

5 5 Paperia käsitellään koulutusalan toimielimissä syksyn aikana. Käsittelyjen pohjalta sihteeristö tuottaa tammikuun lopulla luonnokset elinten seuraavan ohjelmakauden hankkeiksi. Luonnokset tulevat sisältämään selvästi enemmän hankkeita kuin mitä on mahdollista toteuttaa. Helmikuussa maat asettavat hankkeet tärkeysjärjestykseen. Rankkausten pohjalta sihteeristö laatii luonnokset lopullisiksi työohjelmiksi, joita käsitellään toimielinten kokouksissa huhtikuussa. Sen jälkeen kun OECD:n neuvosto on kesällä 2010 vahvistanut lopulliset budjettikehykset, sihteeristö viimeistelee työohjelmat ja tuo ne toimielinten lopulliseen käsittelyyn syyskuussa. Keskustelupaperissa strategiset suuntaviivat on jäsennelty neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Seuraavassa on esitetty tiiviissä muodossa, miten sihteeristö katsoo OECD:n voivan auttaa jäsenmaita näillä alueilla. Knowledge and skills - kehittämällä välineitä, joilla voidaan tunnistaa yksilöiden ja kansantalouksien menestyksen kannalta keskeisimmät tieto- ja taitoalueet, ja viedä ne opetussuunnitelmiin; - mittaamalla tietojen ja taitojen vaikutuksia yksilöiden taloudellisiin ja sosiaalisiin tuotoksiin ("outcomes", esim. työmarkkinoilla), yksilöiden ei-taloudellisiin tuotoksiin (esim. koulutuksen vaikutuksia terveyteen tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen) sekä agregaattitason tuotoksiin (esim. taloudelliseen kasvuun tai tasa-arvoon työmarkkinoilla); - identifioimalla politiikkoja ja käytäntöjä, joilla yksilöt ja koulutuksen järjestäjät saisivat paremmin tietoa tietojen ja taitojen kysynnästä, ja jotka kannustaisivat koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan tarjontaansa sen mukaisesti; ja - tarjoamalla evidenssiä tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan innovatiivisen talouden edistämisessä ja etsimällä uusia tapoja edistää innovaatioita ja toiminnan parantamista koulutussektorilla. Teaching quality - kehittämällä edelleen opetusta ja oppimista koskevia indikaattoreita ja analyysia TALIS:in toisella kierroksella; - käynnistämällä teematutkinnan opettajankoulutuksesta ja opettajien osaamisen kehittämisestä; - tutkimalla AHELO:n toteutettavuustutkimuksen tulosten pohjalta korkea-asteen instituutioiden opetuksen laadun ja opiskelijoiden oppimisen välisiä yhteyksiä; ja - käynnistämällä tutkimusta innovatiivisten oppimisympäristöjen ymmärtämiseksi. Financing education - vahvistamalla analyysiä ja empiiristä evidenssiä, jolla voidaan perustella julkisten ja yksityisten investointien suuntaamista koulutukseen eri tasoilla (yhteistyössä talousdirektoraatin kanssa); - laajentamalla evidenssipohjaa koulutukseen investoimisen laajemmista sosiaalisista hyödyistä; - kehittämällä koulutukseen suunnattuja tutkimus- ja kehitysinvestointeja kuvaavan indikaattorin ja vahvistamalla koulutusjärjestelmien tietopohjaan investoimista koskevaa evidenssipohjaa; - käynnistämällä teematutkinnan koulutuksen rahoittamisesta ja kehittämällä politiikantekijöille välineitä arvioida rahansuuntaamisen prioriteetteja ja optimoida resurssien kohdentamista; ja - analysoimalla korkea-asteen rahoitus- ja investointimekanismeja sekä rahankäytön malleja instituutiotasolla.

6 6 Equity - käynnistämällä teematutkinnan erityisopetuksen strategioista ja ohjelmista; - käynnistämällä teematutkinnan epäedullisessa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemista edistävän koherentimman koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi (yhteistyössä työ- ja sosiaalidirektoraatin kanssa); - käynnistämällä sekundaarianalyysiä oppimistuloksia koskevasta aineistosta tarkoituksena kehittää vertailevia indikaattoreita koulutuksen tasa-arvosta ja sen yhteyksistä sosiaaliseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen liikkuvuuteen; - käynnistämällä policy-tutkimusta koulutuksen epätasa-arvon, koulun ilmapiirin ja koulun ulkopuolisen käyttäytymisen välisistä yhteyksistä: - jatkamalla oppimisen sosiaalisia tuotoksia koskevaa työtä tutkimalla miten koulutuksen epätasaarvo vaikuttaa epätasa-arvon lisääntymiseen muilla taloudellisilla ja sosiaalisilla elämänalueilla; ja - tuomalla yhteen eri maiden evidenssiä sukupuolten epätasa-arvosta, sen mahdollisista syistä sekä sitä vastustavien strategioiden tehokkuudesta. Keskustelussa asiakirjaa pidettiin pääosin onnistuneena. Useita parannusehdotuksia kuitenkin esitettiin: - ammatillisen koulutuksen ja sen uusien muotojen sekä työssä oppimisen tulisi näkyä paremmin, - tutkimuspohja on pidettävä kunnossa, - opettajia koskevan osuuden tulisi olla tulevaisuuteen suuntautuvampi: 2000-luvun taitojen kehittäminen, uudet opetusmuodot ja uudet oppimisympäristöt tulee selkeämmin yhdistää opetuksen ja opettajien kehittämiseen, - tasa-arvon tulisi näkyä nykyistä selvemmin ohjaavana teemana joko kattavasti eri alueilla tai ainakin eräillä erityisalueilla (esimerkiksi koulutuksen periytyvyys, koulupudokkaat, maahanmuuttajat). Suomen puheenvuorossa pidettiin kaikkia alueita tärkeinä, mutta opettajia koskevaa aluetta esitetyssä muodossaan hieman vähemmän tärkeänä. Sen suuntaamista enemmän tulevaisuuteen edellä esitetyllä tavalla pidettiin välttämättömänä. Puheenvuorossa tuotiin myös esille, että Suomi olisi periaatteessa kiinnostunut maahanmuuttajiin liittyvästä hankkeesta. 10. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työvoiman tarjonta, kvalifikaatiot ja kehittäminen EDU/EDPC(2009)19 EDU/EDPC(2009)19/ANN1 Miho Taguma esitteli OECD:n varhaiskasvatusverkoston tekemän kyselyn tuloksia. Keskeisiä ongelmia jäsenmaissa olivat työvoiman tarjontaongelmat (puute pätevästä henkilöstöstä ja johtajista, suuri vaihtuvuus ja alhaiset alalle tulijamäärät), kvalifikaatiorakenteeseen liittyvät ongelmat (varhaiskasvatuksen ja ensimmäisen asteen opettajien kvalifikaatiovaatimusten erot) sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät ongelmat (alhainen osallistumisaste, puutteellinen tutkimustieto koulutusten tehokkuudesta). Keskeisenä politiikkasuosituksena esitettiin erillisten politiikkakeinojen kokoamista kattavaksi varhaiskasvatuksen työvoimastrategiaksi. Keskustelussa useat maat esittelivät järjestelmiään. Eräissä maissa varhaiskasvatusjärjestelmät ovat hyvin monitahoisia (mukana useita ministeriöitä sekä erilaisia yksityisiä toimijoita), mikä vaikeuttaa johdonmukaisen politiikan kehittämistä. Nämä maat toivoivat tietoa tuloksista erilaisissa ohjelmissa ja ympäristöissä.

7 7 Yleensä varhaiskasvatus kuuluu hallinnollisesti osaksi opetusministeriön ja osaksi sosiaaliministeriön toimialaan, mutta joissakin maissa kokonaan OPM:n toimialaan. Hallintomallista riippumatta käydään useissa maissa keskustelua päivähoidon peruslähtökohdista. Osa keskustelijoista katsoo päivähoidon "edukatisoinnin" kaventavan päivähoidon mahdollisuuksia tukea lapsen kokonaiskehitystä. Japani ilmoitti, että se järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta käsittelevän seminaarin. 11. Ajantasaista tietoa AHELO:sta EDU/IMHE/AHELO/GNE(2009)14 AHELO:n (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) Group of National Experts'in (GNE:n) puheenjohtaja Jan Levy esitteli hankkeen tilanteen. Osanottajamäärä ei ole kasvanut odotetulla tavalla. Tällä hetkellä mukana on 12 maata ja lisäksi kahdelta ei-jäsenmaalta (Kolumbia ja Kuwait) on tullut pyyntö saada osallistua. Komitea hyväksyi linjauksen, jonka mukaan myös ei-jäsenmaat voivat osallistua. Rahaa puuttuu 4-5 milj. euroa. On kolme vaihtoehtoa edetä: (a) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta lähdetään toteutukseen vasta kun rahaa on kertynyt riittävästi, (b) pienennetään hanketta vahvasti tai (c) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta vaiheistetaan sitä rahoitustilanteen vaatimalla tavalla. GNE katsoi, että ratkaisun on löydyttävä vaihtoehdoista a ja c. Se pyysi sihteeristöä jatkamaan ponnistuksia rahoituksen löytämiseksi ja raportoimaan kehityksestä helmikuun loppuun 2010 mennessä. Barbara Ischingerin mukaan OECD:n pääsihteeri on luvannut tukea varainhankintakampanjaa; taustalla on ainakin se, että AHELO oli pääsihteeri Gurrían aloite vuoden 2006 opetusministerikokouksessa. EU:n komissio ilmoitti, että se arvioi vasta ensimmäisten tulosten jälkeen, tuleeko se rahoittamaan hankkeen jatkoa. Jäsenmailta kysyttiin myös mahdollisuuksia lisätä rahoitustaan hankkeeseen. Meksiko ja Norja ilmoittivat olevansa valmiita lisäämään rahoitusosuuttaan. Hollanti ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisärahoitukseen. Keskustelussa tuli esiin myös AHELO:n suhde EU:n "Multi-dimensional Global University Ranking" -hankkeeseen. Sekä sihteeristön että EU-komission edustajat vakuuttivat, että hankkeet ovat toisiaan täydentäviä. EU-hankkeessa on tarkoitus rakentaa moniulotteinen mittaristo, joka kattaa ainakin opetuksen, tutkimuksen, innovaatiot, kansainvälistymisen ja aluekehityksen.

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Satu Helin SHJ, TtT Avoimen yliopiston johtaja Avoimen yliopiston Foorumin pj. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia Mari Helenius Janne Kinnunen Euroopan unionin osarahoittama Esityksen sisältö Mikä on EMN REG? Mitä REG tekee? Työn tähänastiset tulokset Esimerkki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 JOHDANTO Brysselissä 8. marraskuuta 2006 kokoontuneet Euroopan parlamentin, Andien parlamentin, Keski-Amerikan

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari?

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari? TUTKINTOJEN VIITEKEHYS Tunnustetaanko osaaminen seminaari? Birgitta Vuorinen Helsinki, 3.12.2007 MIKSI TUTKINTOJEN VIITEKEHYKSIÄ? Eurooppalaisessa yhteistyössä tehtyjen viitekehysten tavoitteena on tehdä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo Ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi

Koulutuksellinen tasa-arvo Ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi Koulutuksellinen tasa-arvo Ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi 6.11.2014 Jyrki Kataisen hallitusohjelma Sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys ja syrjäytyminen on katkaistava. Jokainen ansaitsee reilun alun

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari

Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari Elinkäinen oppiminen ja ohjaus Opin Ovi Pirkanmaa-projektin seminaari 11.11.2010 Hallitusohjelma Hallitusohjelman mukaan tulevaisuuden talouskasvun yhä tärkeämpi tekijä on osaavan työvoiman riittävä määrä.

Lisätiedot

8039/15 rir/sj/ts 1 DG E - 1C

8039/15 rir/sj/ts 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8039/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 104 JEUN 28 SOC 240 EMPL

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma

Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma Itämeren alueen Interreg B ohjelma ja alueiden välinen Interreg C ohjelma 2014-2020 Uutta rahoituskautta kohti hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti, 14.5.2013 Neuvotteleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.09.2013 Sivu 1 / 1 3726/00.01.02/2013 249 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmakuvausten hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Hoverfält, puh. (09) 816 84862 Jorma

Lisätiedot