Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija Kirsi Lindroos, OECD-edustusto Tiivistelmä Pääsihteerin allokaatiorahaston rahoituksella on käynnistetty horisontaalinen projekti "Leveraging the impact of education policy on economic and social outcomes", jonka tarkoituksena on koota yhteen järjestön tietopohja inhimillisestä pääomasta uuden kasvun välineenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuksesta saatavaa hyötyä. OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Se keskittyy ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen teemalla "Investing in Human Capital: New Challenges" Komitean vuosien työohjelman valmistelu käynnistyi. Ohjelma jäsennetään neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Education at a Glance'in vuosien 2011 ja 2012 julkaisuihin sisällytettävistä ja kehittämisen kohteeksi valittavista indikaattoreista pyydetään alkuvuodesta 2010 jäsenmaiden näkemykset. Korkea-asteen koulutuksen oppimistulosten arviointiohjelma AHELO:n toteutettavuustutkimus ei ole edennyt odotetusti. Osallistujamaiden määrä ja rahoituspohja ovat jääneet jälkeen tavoitteista. Ponnisteluja hankkeen edistämiseksi jatketaan. 1. Esityslistan hyväksyminen EDU/EDPC/A(2009)3/REV2 Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen EDU/EDPC/M(2009)1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 2 3. Johtajan suullinen katsaus Koulutuspääosaston johtaja Barbara Ischinger käsitteli katsauksessaan ensin maailmantalouden ja työllisyyden ennakoitua kehitystä sekä OECD:n työministerikokouksen toimenpidesuosituksia, joissa koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä on merkittävä osuus. Hän esitteli myös OECD:n viimeaikaisia koulutusalan julkaisuja, koulutuspääosaston eri elinten (CERI, IMHE, CELE) ajankohtaisia hankkeita sekä ei-jäsenmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 4. Raportti OECD:n epävirallisesta opetusministerikokouksesta Epävirallisen opetusministerikokous pidettiin Oslossa Sen teema oli "Improving Equity in Education". Koulutuksen tasa-arvon kokous määritteli seuraavasti: jokaisella on pääsy minimistandardin mukaiseen koulutukseen; kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa täysi koulutuksellinen potentiaalinsa. Kokous käsitteli ja antoi suosituksia aiheista varhainen väliintulo, kun koulu lakkaa kiinnostamasta ja mitä tiedämme ja mitä teemme tiedollamme. Ministeri Virkkunen ei osallistunut kokoukseen. 5. Virallinen opetusministerikokous 2010: Investing in Human Capital: New Challenges EDU/EDPC(2009)11 Seuraava OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Virallinen päätös kokouksesta on tarkoitus tehdä OECD:n ylimmän päättävän elimen, neuvoston, kokouksessa Kun edellinen virallinen opetusministerikokous 2006 käsitteli korkea-asteen koulutusta, niin tässä kokouksessa keskitytään ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Tässä vaiheessa ovat Itävalta, Uusi-Seelanti ja Meksiko ilmaisseet ministerinsä kiinnostuksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/muu toimihenkilö -tehtäviin. Vastoin aikaisempia tietoja USA:n opetusministeri ei ole vielä ottanut kantaa mahdolliseen osallistumiseensa ja rooliinsa. Kokouksen teemat ovat (1) tackling the effects of crisis, (2) investing in human capital: matching skills to emerging needs ja (3) equipping effective teachers for the 21st century. Näitä kannatettiin yleisesti. Keskustelussa useat maat katsoivat, että myös GPS-projektin (jota on kuvattu jäljempänä) tulisi tuottaa aineistoa kokoukseen. Muutama maa toivoi myös sosiaalisen koheesion ja erityisesti koulutusta vailla olevien nuorten näkyvän kokouksen sisällössä nykyistä selvemmin. Sihteeristö lupasi ottaa nämä näkemykset huomioon. Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko kokouksesta laatia kommunikea vai puheenjohtajan yhteenveto. Kommunikea olisi etukäteen jäsenmaiden kesken sovittu kannanotto, joka hyväksyttäisiin virallisesti kokouksessa. Puheenjohtajan yhteenveto olisi vapaamuotoisempi eikä sitä erikseen virallisesti hyväksyttäisi. Keskustelussa puheenjohtajan yhteenveto sai hieman enemmän kannatusta. Puheenjohtaja Keray Henke totesi, että lopullisesti asiakirjan muodosta sovitaan ministerikokouksen puheenjohtajan kanssa. Hän totesi myös, että työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen mukana ololle tulee vielä löytää luonteva tapa. GPS-projekti Ministerikokouksen käsittelyn yhteydessä apulaispääsihteeri Art de Geus ja pääsihteeri Gurrían kabinettipäällikkö Gabriela Ramos esittelivät juuri käynnistetyn pilottiprojektin "Leveraging the

3 3 impact of education policy on economic and social outcomes". Projektia rahoitetaan pääsihteerin allokaatiorahastosta vuosina yhteensä eurolla. Projektihenkilöstö sijoittuu yleissihteeristöön. Esittelyn mukaan maat tarvitsevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa hyvin perusteltua tietoa inhimillisen pääoman luonteesta uuden kasvun lähteenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuspalvelujen "value for money". Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen ja yhtenäistää koulutuspääosaston eri elinten tietopohja ja sovittaa se yhteen järjestön talous- ja sosiaaliagendan kanssa, kehittää parempaa ymmärrystä menestyksekkäistä koulutuspolitiikoista sekä laatia konkreettisia ehdotuksia toimintatavoista, joilla hallituksille voidaan antaa tietoon perustuvia tilannekohtaisia politiikkasuosituksia. Keskustelussa useat maat ihmettelivät, mikä hankkeessa on uutta. Eikö tätä jo tehdä? Miksi erillinen hanke, kun asia voitaisiin ottaa koulutuspolitiikkakomitean listalle? Art de Geusin mukaan hankkeessa tehdään systemaattisempaa työtä kuin tavallisesti ja se tuo tulokset paremmin maiden käytettäväksi. Gabriela Ramos säesti häntä: nyt halutaan tehty arvokas työ saada maiden käytettäväksi aikaisempaa paremmin, niin että se on tarjolla kun päättäjät tarvitsevat tietoa. Barbara Ischinger ilmoitti koulutuspääosaston kannattavan hanketta. Hän katsoi, että koulutuspääosastolla on ollut liian vähän työvoimaa horisontaaliseen työhön ja että hanke antaa uusia resursseja. 6. PIAAC:in analyyttinen potentiaali EDU/EDPC(2009)13 Aikuisten taitotasomittaus PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on etenemässä esitestausvaiheeseen. Lopullinen aineiston keruu tapahtuu loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta Ensiraportin on määrä valmistua syyskuussa Ensiraportin jälkeen julkaistavista temaattisista julkaisuista ei ole vielä mitään päätöksiä. Sihteeristö halusi nyt käynnistää niitä koskevan keskustelun. Kokousdokumenttiin oli alustavasti kirjattu 14 mahdollista aihealuetta. Keskustelu jäi laimeaksi, ilmeisesti siksi, että vain harvoilla komitean jäsenillä oli riittävästi tietoa PIAAC-hankkeen sisällöstä. Suomen puheenvuorossa korostettiin työssä/työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Muutamassa puheenvuorossa valiteltiin, että dokumentin aihealueet oli pirstottu liiaksi; jäsennellympää lähestymistapaa toivottiin. Andreas Schleicher lupasi ottaa toivomuksen huomioon, kun asiaan komiteassa seuraavan kerran palataan. 7. INES EDU/EDPC(2009)12 Tässä asiakohdassa käsiteltiin Education at a Glancen vuosien 2011 ja 2012 julkaisuja. Sitä varten jäsenmaat asettavat mahdolliset indikaattorit tärkeysjärjestykseen. Komitea hyväksyi prioriteettiharjoituksen toteuttamistavan ja päätti, että harjoituksesta vastaa komitea, mutta yhteistyössä INES (Indicators of Education Systems) Working Partyn (jossa ovat edustettuina maiden indikaattoriasiantuntijat) kanssa. Harjoituksessa maat arvioivat indikaattorien relevanssia, niiden taustalla olevia käsitteitä ja määritelmiä, indikaattorien laskentametodeja, indikaattorien tuottamisessa käytetyn aineiston laatua sekä indikaattorien tulkittavuutta. Lisäksi maat arvioivat kuinka paljon resursseja tarvitaan teknisesti vielä puutteellisella tasolla olevien indikaattorien saattamiseksi riittävän korkealaatuisiksi.

4 4 Lisäksi komitea päätti, että kerättävien indikaattorien määrä pidetään laajana, mutta kaikkia ei sisällytetä vuosittain EaG-julkaisuun. Viime vuosia enemmän päätettiin painottaa indikaattorien laadullista vakauttamistyötä. Komitea päätti myös ottaa INES-asiat vakioaiheeksi kokouksiinsa. 8. Talouskriisi ja koulutus EDU(2009)4 EDU/RD(2009)1 DELSA/ELSA/MIN(2009)6 C/MIN(2009)5/FINAL Paul Swaim työllisyys- ja sosiaaliasiain pääosastosta esitteli pidetyn työministerikokouksen kommunikean. Se korostaa myös koulutuksen merkitystä kriisin ratkaisemisessa. Esittely ei aiheuttanut keskustelua. CERI:n johtaja Kirk van Damme esitteli tuloksia taantuman vaikutuksia koskeneesta kyselystä jäsenmaille. Kysely tehtiin kesäkuussa Vastauksista voidaan tehdä seuraavia alustavia havaintoja: - koulutuksen kysyntä on kasvanut - julkinen rahoitus on kasvanut - ammatillisen osaamisen kehittämisessä pyritään varautumaan tulevaan kasvuun - pelkkä keskushallinnon budjetoinnin seuranta voi antaa väärän kuvan tilanteesta maissa, joissa koulutuspalvelut tuotetaan ja rahoitetaan pääosin paikallisesti - yksityiset investoinnit ovat vähentyneet. Lisäksi muutama maa esitteli tilanteitaan tarkemmin. Kirk van Damme esitteli myös OECD:n majakkahankkeen (Educationtoday: the OECD s lighthouse for the way out of crisis). Majakan muodostavat verkkosivut, joihin kootaan talouskriisiä ja koulutusta koskevaa aineistoa eri maista. Ne avattiin kesäkuussa Heinäkuussa sivuilla oli noin 4500 kävijää, mutta sen jälkeen kävijämäärät ovat pudonneet kuukausittaiseen kävijään. Damme kävi läpi myös uudistuksia, joilla majakasta voitaisiin mahdollisesti saada toimivampi. Lisärahoitusta myös kaivattaisiin, vaikka pääsihteerin allokaatiorahastosta on tullut sekä vuodelle 2009 että vuodelle euron pesämuna. Keskustelussa vain yksi maa käytti puheenvuoron, jonka senkin sisältö lähinnä kertasi havaittuja ongelmia. Pitkän hiljaisuuden jälkeen USA lopulta ehdotti, että perustetaan työryhmä selvittämään, miten majakkaa voisi paremmin hyödyntää. Puheenjohtaja totesi olevansa samaa mieltä ja kehotti maita ilmoittautumaan ryhmään mukaan. 9. Kohti koulutuksen alueen integroitua työohjelmaa strateginen lähetekeskustelu Keskustelun johdattelijana toimi Barbara Ischinger. EDU(2009)3 OECD toimii kahden vuoden syklein. Nyt aloitettiin vuosien työohjelman valmistelu. Ensimmäisenä vaiheena OECD:n sihteeristö toi koulutuspolitiikkakomiteaan keskustelupaperin "Strategic Orientations for the OECD Programme of Work on Education". Siinä sihteeristö esittää alustavan näkemyksensä siitä, miten OECD voisi tukea jäsenmaita uudella työohjelmakaudella.

5 5 Paperia käsitellään koulutusalan toimielimissä syksyn aikana. Käsittelyjen pohjalta sihteeristö tuottaa tammikuun lopulla luonnokset elinten seuraavan ohjelmakauden hankkeiksi. Luonnokset tulevat sisältämään selvästi enemmän hankkeita kuin mitä on mahdollista toteuttaa. Helmikuussa maat asettavat hankkeet tärkeysjärjestykseen. Rankkausten pohjalta sihteeristö laatii luonnokset lopullisiksi työohjelmiksi, joita käsitellään toimielinten kokouksissa huhtikuussa. Sen jälkeen kun OECD:n neuvosto on kesällä 2010 vahvistanut lopulliset budjettikehykset, sihteeristö viimeistelee työohjelmat ja tuo ne toimielinten lopulliseen käsittelyyn syyskuussa. Keskustelupaperissa strategiset suuntaviivat on jäsennelty neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Seuraavassa on esitetty tiiviissä muodossa, miten sihteeristö katsoo OECD:n voivan auttaa jäsenmaita näillä alueilla. Knowledge and skills - kehittämällä välineitä, joilla voidaan tunnistaa yksilöiden ja kansantalouksien menestyksen kannalta keskeisimmät tieto- ja taitoalueet, ja viedä ne opetussuunnitelmiin; - mittaamalla tietojen ja taitojen vaikutuksia yksilöiden taloudellisiin ja sosiaalisiin tuotoksiin ("outcomes", esim. työmarkkinoilla), yksilöiden ei-taloudellisiin tuotoksiin (esim. koulutuksen vaikutuksia terveyteen tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen) sekä agregaattitason tuotoksiin (esim. taloudelliseen kasvuun tai tasa-arvoon työmarkkinoilla); - identifioimalla politiikkoja ja käytäntöjä, joilla yksilöt ja koulutuksen järjestäjät saisivat paremmin tietoa tietojen ja taitojen kysynnästä, ja jotka kannustaisivat koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan tarjontaansa sen mukaisesti; ja - tarjoamalla evidenssiä tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan innovatiivisen talouden edistämisessä ja etsimällä uusia tapoja edistää innovaatioita ja toiminnan parantamista koulutussektorilla. Teaching quality - kehittämällä edelleen opetusta ja oppimista koskevia indikaattoreita ja analyysia TALIS:in toisella kierroksella; - käynnistämällä teematutkinnan opettajankoulutuksesta ja opettajien osaamisen kehittämisestä; - tutkimalla AHELO:n toteutettavuustutkimuksen tulosten pohjalta korkea-asteen instituutioiden opetuksen laadun ja opiskelijoiden oppimisen välisiä yhteyksiä; ja - käynnistämällä tutkimusta innovatiivisten oppimisympäristöjen ymmärtämiseksi. Financing education - vahvistamalla analyysiä ja empiiristä evidenssiä, jolla voidaan perustella julkisten ja yksityisten investointien suuntaamista koulutukseen eri tasoilla (yhteistyössä talousdirektoraatin kanssa); - laajentamalla evidenssipohjaa koulutukseen investoimisen laajemmista sosiaalisista hyödyistä; - kehittämällä koulutukseen suunnattuja tutkimus- ja kehitysinvestointeja kuvaavan indikaattorin ja vahvistamalla koulutusjärjestelmien tietopohjaan investoimista koskevaa evidenssipohjaa; - käynnistämällä teematutkinnan koulutuksen rahoittamisesta ja kehittämällä politiikantekijöille välineitä arvioida rahansuuntaamisen prioriteetteja ja optimoida resurssien kohdentamista; ja - analysoimalla korkea-asteen rahoitus- ja investointimekanismeja sekä rahankäytön malleja instituutiotasolla.

6 6 Equity - käynnistämällä teematutkinnan erityisopetuksen strategioista ja ohjelmista; - käynnistämällä teematutkinnan epäedullisessa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemista edistävän koherentimman koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi (yhteistyössä työ- ja sosiaalidirektoraatin kanssa); - käynnistämällä sekundaarianalyysiä oppimistuloksia koskevasta aineistosta tarkoituksena kehittää vertailevia indikaattoreita koulutuksen tasa-arvosta ja sen yhteyksistä sosiaaliseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen liikkuvuuteen; - käynnistämällä policy-tutkimusta koulutuksen epätasa-arvon, koulun ilmapiirin ja koulun ulkopuolisen käyttäytymisen välisistä yhteyksistä: - jatkamalla oppimisen sosiaalisia tuotoksia koskevaa työtä tutkimalla miten koulutuksen epätasaarvo vaikuttaa epätasa-arvon lisääntymiseen muilla taloudellisilla ja sosiaalisilla elämänalueilla; ja - tuomalla yhteen eri maiden evidenssiä sukupuolten epätasa-arvosta, sen mahdollisista syistä sekä sitä vastustavien strategioiden tehokkuudesta. Keskustelussa asiakirjaa pidettiin pääosin onnistuneena. Useita parannusehdotuksia kuitenkin esitettiin: - ammatillisen koulutuksen ja sen uusien muotojen sekä työssä oppimisen tulisi näkyä paremmin, - tutkimuspohja on pidettävä kunnossa, - opettajia koskevan osuuden tulisi olla tulevaisuuteen suuntautuvampi: 2000-luvun taitojen kehittäminen, uudet opetusmuodot ja uudet oppimisympäristöt tulee selkeämmin yhdistää opetuksen ja opettajien kehittämiseen, - tasa-arvon tulisi näkyä nykyistä selvemmin ohjaavana teemana joko kattavasti eri alueilla tai ainakin eräillä erityisalueilla (esimerkiksi koulutuksen periytyvyys, koulupudokkaat, maahanmuuttajat). Suomen puheenvuorossa pidettiin kaikkia alueita tärkeinä, mutta opettajia koskevaa aluetta esitetyssä muodossaan hieman vähemmän tärkeänä. Sen suuntaamista enemmän tulevaisuuteen edellä esitetyllä tavalla pidettiin välttämättömänä. Puheenvuorossa tuotiin myös esille, että Suomi olisi periaatteessa kiinnostunut maahanmuuttajiin liittyvästä hankkeesta. 10. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työvoiman tarjonta, kvalifikaatiot ja kehittäminen EDU/EDPC(2009)19 EDU/EDPC(2009)19/ANN1 Miho Taguma esitteli OECD:n varhaiskasvatusverkoston tekemän kyselyn tuloksia. Keskeisiä ongelmia jäsenmaissa olivat työvoiman tarjontaongelmat (puute pätevästä henkilöstöstä ja johtajista, suuri vaihtuvuus ja alhaiset alalle tulijamäärät), kvalifikaatiorakenteeseen liittyvät ongelmat (varhaiskasvatuksen ja ensimmäisen asteen opettajien kvalifikaatiovaatimusten erot) sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät ongelmat (alhainen osallistumisaste, puutteellinen tutkimustieto koulutusten tehokkuudesta). Keskeisenä politiikkasuosituksena esitettiin erillisten politiikkakeinojen kokoamista kattavaksi varhaiskasvatuksen työvoimastrategiaksi. Keskustelussa useat maat esittelivät järjestelmiään. Eräissä maissa varhaiskasvatusjärjestelmät ovat hyvin monitahoisia (mukana useita ministeriöitä sekä erilaisia yksityisiä toimijoita), mikä vaikeuttaa johdonmukaisen politiikan kehittämistä. Nämä maat toivoivat tietoa tuloksista erilaisissa ohjelmissa ja ympäristöissä.

7 7 Yleensä varhaiskasvatus kuuluu hallinnollisesti osaksi opetusministeriön ja osaksi sosiaaliministeriön toimialaan, mutta joissakin maissa kokonaan OPM:n toimialaan. Hallintomallista riippumatta käydään useissa maissa keskustelua päivähoidon peruslähtökohdista. Osa keskustelijoista katsoo päivähoidon "edukatisoinnin" kaventavan päivähoidon mahdollisuuksia tukea lapsen kokonaiskehitystä. Japani ilmoitti, että se järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta käsittelevän seminaarin. 11. Ajantasaista tietoa AHELO:sta EDU/IMHE/AHELO/GNE(2009)14 AHELO:n (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) Group of National Experts'in (GNE:n) puheenjohtaja Jan Levy esitteli hankkeen tilanteen. Osanottajamäärä ei ole kasvanut odotetulla tavalla. Tällä hetkellä mukana on 12 maata ja lisäksi kahdelta ei-jäsenmaalta (Kolumbia ja Kuwait) on tullut pyyntö saada osallistua. Komitea hyväksyi linjauksen, jonka mukaan myös ei-jäsenmaat voivat osallistua. Rahaa puuttuu 4-5 milj. euroa. On kolme vaihtoehtoa edetä: (a) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta lähdetään toteutukseen vasta kun rahaa on kertynyt riittävästi, (b) pienennetään hanketta vahvasti tai (c) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta vaiheistetaan sitä rahoitustilanteen vaatimalla tavalla. GNE katsoi, että ratkaisun on löydyttävä vaihtoehdoista a ja c. Se pyysi sihteeristöä jatkamaan ponnistuksia rahoituksen löytämiseksi ja raportoimaan kehityksestä helmikuun loppuun 2010 mennessä. Barbara Ischingerin mukaan OECD:n pääsihteeri on luvannut tukea varainhankintakampanjaa; taustalla on ainakin se, että AHELO oli pääsihteeri Gurrían aloite vuoden 2006 opetusministerikokouksessa. EU:n komissio ilmoitti, että se arvioi vasta ensimmäisten tulosten jälkeen, tuleeko se rahoittamaan hankkeen jatkoa. Jäsenmailta kysyttiin myös mahdollisuuksia lisätä rahoitustaan hankkeeseen. Meksiko ja Norja ilmoittivat olevansa valmiita lisäämään rahoitusosuuttaan. Hollanti ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisärahoitukseen. Keskustelussa tuli esiin myös AHELO:n suhde EU:n "Multi-dimensional Global University Ranking" -hankkeeseen. Sekä sihteeristön että EU-komission edustajat vakuuttivat, että hankkeet ovat toisiaan täydentäviä. EU-hankkeessa on tarkoitus rakentaa moniulotteinen mittaristo, joka kattaa ainakin opetuksen, tutkimuksen, innovaatiot, kansainvälistymisen ja aluekehityksen.

OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous 17. - 19.10.2007

OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous 17. - 19.10.2007 Irja Blomqvist / Elinolot Aila Repo / Henkilötilastot Matkakertomus 27.11.2007 1(6) OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous 17. - 19.10.2007 Tiivistelmä Kokouksessa

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Uusi konteksti, vanha sisältö?

Uusi konteksti, vanha sisältö? Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot