Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija Kirsi Lindroos, OECD-edustusto Tiivistelmä Pääsihteerin allokaatiorahaston rahoituksella on käynnistetty horisontaalinen projekti "Leveraging the impact of education policy on economic and social outcomes", jonka tarkoituksena on koota yhteen järjestön tietopohja inhimillisestä pääomasta uuden kasvun välineenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuksesta saatavaa hyötyä. OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Se keskittyy ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen teemalla "Investing in Human Capital: New Challenges" Komitean vuosien työohjelman valmistelu käynnistyi. Ohjelma jäsennetään neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Education at a Glance'in vuosien 2011 ja 2012 julkaisuihin sisällytettävistä ja kehittämisen kohteeksi valittavista indikaattoreista pyydetään alkuvuodesta 2010 jäsenmaiden näkemykset. Korkea-asteen koulutuksen oppimistulosten arviointiohjelma AHELO:n toteutettavuustutkimus ei ole edennyt odotetusti. Osallistujamaiden määrä ja rahoituspohja ovat jääneet jälkeen tavoitteista. Ponnisteluja hankkeen edistämiseksi jatketaan. 1. Esityslistan hyväksyminen EDU/EDPC/A(2009)3/REV2 Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen EDU/EDPC/M(2009)1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 2 3. Johtajan suullinen katsaus Koulutuspääosaston johtaja Barbara Ischinger käsitteli katsauksessaan ensin maailmantalouden ja työllisyyden ennakoitua kehitystä sekä OECD:n työministerikokouksen toimenpidesuosituksia, joissa koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä on merkittävä osuus. Hän esitteli myös OECD:n viimeaikaisia koulutusalan julkaisuja, koulutuspääosaston eri elinten (CERI, IMHE, CELE) ajankohtaisia hankkeita sekä ei-jäsenmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 4. Raportti OECD:n epävirallisesta opetusministerikokouksesta Epävirallisen opetusministerikokous pidettiin Oslossa Sen teema oli "Improving Equity in Education". Koulutuksen tasa-arvon kokous määritteli seuraavasti: jokaisella on pääsy minimistandardin mukaiseen koulutukseen; kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa täysi koulutuksellinen potentiaalinsa. Kokous käsitteli ja antoi suosituksia aiheista varhainen väliintulo, kun koulu lakkaa kiinnostamasta ja mitä tiedämme ja mitä teemme tiedollamme. Ministeri Virkkunen ei osallistunut kokoukseen. 5. Virallinen opetusministerikokous 2010: Investing in Human Capital: New Challenges EDU/EDPC(2009)11 Seuraava OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Virallinen päätös kokouksesta on tarkoitus tehdä OECD:n ylimmän päättävän elimen, neuvoston, kokouksessa Kun edellinen virallinen opetusministerikokous 2006 käsitteli korkea-asteen koulutusta, niin tässä kokouksessa keskitytään ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Tässä vaiheessa ovat Itävalta, Uusi-Seelanti ja Meksiko ilmaisseet ministerinsä kiinnostuksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/muu toimihenkilö -tehtäviin. Vastoin aikaisempia tietoja USA:n opetusministeri ei ole vielä ottanut kantaa mahdolliseen osallistumiseensa ja rooliinsa. Kokouksen teemat ovat (1) tackling the effects of crisis, (2) investing in human capital: matching skills to emerging needs ja (3) equipping effective teachers for the 21st century. Näitä kannatettiin yleisesti. Keskustelussa useat maat katsoivat, että myös GPS-projektin (jota on kuvattu jäljempänä) tulisi tuottaa aineistoa kokoukseen. Muutama maa toivoi myös sosiaalisen koheesion ja erityisesti koulutusta vailla olevien nuorten näkyvän kokouksen sisällössä nykyistä selvemmin. Sihteeristö lupasi ottaa nämä näkemykset huomioon. Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko kokouksesta laatia kommunikea vai puheenjohtajan yhteenveto. Kommunikea olisi etukäteen jäsenmaiden kesken sovittu kannanotto, joka hyväksyttäisiin virallisesti kokouksessa. Puheenjohtajan yhteenveto olisi vapaamuotoisempi eikä sitä erikseen virallisesti hyväksyttäisi. Keskustelussa puheenjohtajan yhteenveto sai hieman enemmän kannatusta. Puheenjohtaja Keray Henke totesi, että lopullisesti asiakirjan muodosta sovitaan ministerikokouksen puheenjohtajan kanssa. Hän totesi myös, että työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen mukana ololle tulee vielä löytää luonteva tapa. GPS-projekti Ministerikokouksen käsittelyn yhteydessä apulaispääsihteeri Art de Geus ja pääsihteeri Gurrían kabinettipäällikkö Gabriela Ramos esittelivät juuri käynnistetyn pilottiprojektin "Leveraging the

3 3 impact of education policy on economic and social outcomes". Projektia rahoitetaan pääsihteerin allokaatiorahastosta vuosina yhteensä eurolla. Projektihenkilöstö sijoittuu yleissihteeristöön. Esittelyn mukaan maat tarvitsevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa hyvin perusteltua tietoa inhimillisen pääoman luonteesta uuden kasvun lähteenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuspalvelujen "value for money". Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen ja yhtenäistää koulutuspääosaston eri elinten tietopohja ja sovittaa se yhteen järjestön talous- ja sosiaaliagendan kanssa, kehittää parempaa ymmärrystä menestyksekkäistä koulutuspolitiikoista sekä laatia konkreettisia ehdotuksia toimintatavoista, joilla hallituksille voidaan antaa tietoon perustuvia tilannekohtaisia politiikkasuosituksia. Keskustelussa useat maat ihmettelivät, mikä hankkeessa on uutta. Eikö tätä jo tehdä? Miksi erillinen hanke, kun asia voitaisiin ottaa koulutuspolitiikkakomitean listalle? Art de Geusin mukaan hankkeessa tehdään systemaattisempaa työtä kuin tavallisesti ja se tuo tulokset paremmin maiden käytettäväksi. Gabriela Ramos säesti häntä: nyt halutaan tehty arvokas työ saada maiden käytettäväksi aikaisempaa paremmin, niin että se on tarjolla kun päättäjät tarvitsevat tietoa. Barbara Ischinger ilmoitti koulutuspääosaston kannattavan hanketta. Hän katsoi, että koulutuspääosastolla on ollut liian vähän työvoimaa horisontaaliseen työhön ja että hanke antaa uusia resursseja. 6. PIAAC:in analyyttinen potentiaali EDU/EDPC(2009)13 Aikuisten taitotasomittaus PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on etenemässä esitestausvaiheeseen. Lopullinen aineiston keruu tapahtuu loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta Ensiraportin on määrä valmistua syyskuussa Ensiraportin jälkeen julkaistavista temaattisista julkaisuista ei ole vielä mitään päätöksiä. Sihteeristö halusi nyt käynnistää niitä koskevan keskustelun. Kokousdokumenttiin oli alustavasti kirjattu 14 mahdollista aihealuetta. Keskustelu jäi laimeaksi, ilmeisesti siksi, että vain harvoilla komitean jäsenillä oli riittävästi tietoa PIAAC-hankkeen sisällöstä. Suomen puheenvuorossa korostettiin työssä/työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Muutamassa puheenvuorossa valiteltiin, että dokumentin aihealueet oli pirstottu liiaksi; jäsennellympää lähestymistapaa toivottiin. Andreas Schleicher lupasi ottaa toivomuksen huomioon, kun asiaan komiteassa seuraavan kerran palataan. 7. INES EDU/EDPC(2009)12 Tässä asiakohdassa käsiteltiin Education at a Glancen vuosien 2011 ja 2012 julkaisuja. Sitä varten jäsenmaat asettavat mahdolliset indikaattorit tärkeysjärjestykseen. Komitea hyväksyi prioriteettiharjoituksen toteuttamistavan ja päätti, että harjoituksesta vastaa komitea, mutta yhteistyössä INES (Indicators of Education Systems) Working Partyn (jossa ovat edustettuina maiden indikaattoriasiantuntijat) kanssa. Harjoituksessa maat arvioivat indikaattorien relevanssia, niiden taustalla olevia käsitteitä ja määritelmiä, indikaattorien laskentametodeja, indikaattorien tuottamisessa käytetyn aineiston laatua sekä indikaattorien tulkittavuutta. Lisäksi maat arvioivat kuinka paljon resursseja tarvitaan teknisesti vielä puutteellisella tasolla olevien indikaattorien saattamiseksi riittävän korkealaatuisiksi.

4 4 Lisäksi komitea päätti, että kerättävien indikaattorien määrä pidetään laajana, mutta kaikkia ei sisällytetä vuosittain EaG-julkaisuun. Viime vuosia enemmän päätettiin painottaa indikaattorien laadullista vakauttamistyötä. Komitea päätti myös ottaa INES-asiat vakioaiheeksi kokouksiinsa. 8. Talouskriisi ja koulutus EDU(2009)4 EDU/RD(2009)1 DELSA/ELSA/MIN(2009)6 C/MIN(2009)5/FINAL Paul Swaim työllisyys- ja sosiaaliasiain pääosastosta esitteli pidetyn työministerikokouksen kommunikean. Se korostaa myös koulutuksen merkitystä kriisin ratkaisemisessa. Esittely ei aiheuttanut keskustelua. CERI:n johtaja Kirk van Damme esitteli tuloksia taantuman vaikutuksia koskeneesta kyselystä jäsenmaille. Kysely tehtiin kesäkuussa Vastauksista voidaan tehdä seuraavia alustavia havaintoja: - koulutuksen kysyntä on kasvanut - julkinen rahoitus on kasvanut - ammatillisen osaamisen kehittämisessä pyritään varautumaan tulevaan kasvuun - pelkkä keskushallinnon budjetoinnin seuranta voi antaa väärän kuvan tilanteesta maissa, joissa koulutuspalvelut tuotetaan ja rahoitetaan pääosin paikallisesti - yksityiset investoinnit ovat vähentyneet. Lisäksi muutama maa esitteli tilanteitaan tarkemmin. Kirk van Damme esitteli myös OECD:n majakkahankkeen (Educationtoday: the OECD s lighthouse for the way out of crisis). Majakan muodostavat verkkosivut, joihin kootaan talouskriisiä ja koulutusta koskevaa aineistoa eri maista. Ne avattiin kesäkuussa Heinäkuussa sivuilla oli noin 4500 kävijää, mutta sen jälkeen kävijämäärät ovat pudonneet kuukausittaiseen kävijään. Damme kävi läpi myös uudistuksia, joilla majakasta voitaisiin mahdollisesti saada toimivampi. Lisärahoitusta myös kaivattaisiin, vaikka pääsihteerin allokaatiorahastosta on tullut sekä vuodelle 2009 että vuodelle euron pesämuna. Keskustelussa vain yksi maa käytti puheenvuoron, jonka senkin sisältö lähinnä kertasi havaittuja ongelmia. Pitkän hiljaisuuden jälkeen USA lopulta ehdotti, että perustetaan työryhmä selvittämään, miten majakkaa voisi paremmin hyödyntää. Puheenjohtaja totesi olevansa samaa mieltä ja kehotti maita ilmoittautumaan ryhmään mukaan. 9. Kohti koulutuksen alueen integroitua työohjelmaa strateginen lähetekeskustelu Keskustelun johdattelijana toimi Barbara Ischinger. EDU(2009)3 OECD toimii kahden vuoden syklein. Nyt aloitettiin vuosien työohjelman valmistelu. Ensimmäisenä vaiheena OECD:n sihteeristö toi koulutuspolitiikkakomiteaan keskustelupaperin "Strategic Orientations for the OECD Programme of Work on Education". Siinä sihteeristö esittää alustavan näkemyksensä siitä, miten OECD voisi tukea jäsenmaita uudella työohjelmakaudella.

5 5 Paperia käsitellään koulutusalan toimielimissä syksyn aikana. Käsittelyjen pohjalta sihteeristö tuottaa tammikuun lopulla luonnokset elinten seuraavan ohjelmakauden hankkeiksi. Luonnokset tulevat sisältämään selvästi enemmän hankkeita kuin mitä on mahdollista toteuttaa. Helmikuussa maat asettavat hankkeet tärkeysjärjestykseen. Rankkausten pohjalta sihteeristö laatii luonnokset lopullisiksi työohjelmiksi, joita käsitellään toimielinten kokouksissa huhtikuussa. Sen jälkeen kun OECD:n neuvosto on kesällä 2010 vahvistanut lopulliset budjettikehykset, sihteeristö viimeistelee työohjelmat ja tuo ne toimielinten lopulliseen käsittelyyn syyskuussa. Keskustelupaperissa strategiset suuntaviivat on jäsennelty neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Seuraavassa on esitetty tiiviissä muodossa, miten sihteeristö katsoo OECD:n voivan auttaa jäsenmaita näillä alueilla. Knowledge and skills - kehittämällä välineitä, joilla voidaan tunnistaa yksilöiden ja kansantalouksien menestyksen kannalta keskeisimmät tieto- ja taitoalueet, ja viedä ne opetussuunnitelmiin; - mittaamalla tietojen ja taitojen vaikutuksia yksilöiden taloudellisiin ja sosiaalisiin tuotoksiin ("outcomes", esim. työmarkkinoilla), yksilöiden ei-taloudellisiin tuotoksiin (esim. koulutuksen vaikutuksia terveyteen tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen) sekä agregaattitason tuotoksiin (esim. taloudelliseen kasvuun tai tasa-arvoon työmarkkinoilla); - identifioimalla politiikkoja ja käytäntöjä, joilla yksilöt ja koulutuksen järjestäjät saisivat paremmin tietoa tietojen ja taitojen kysynnästä, ja jotka kannustaisivat koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan tarjontaansa sen mukaisesti; ja - tarjoamalla evidenssiä tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan innovatiivisen talouden edistämisessä ja etsimällä uusia tapoja edistää innovaatioita ja toiminnan parantamista koulutussektorilla. Teaching quality - kehittämällä edelleen opetusta ja oppimista koskevia indikaattoreita ja analyysia TALIS:in toisella kierroksella; - käynnistämällä teematutkinnan opettajankoulutuksesta ja opettajien osaamisen kehittämisestä; - tutkimalla AHELO:n toteutettavuustutkimuksen tulosten pohjalta korkea-asteen instituutioiden opetuksen laadun ja opiskelijoiden oppimisen välisiä yhteyksiä; ja - käynnistämällä tutkimusta innovatiivisten oppimisympäristöjen ymmärtämiseksi. Financing education - vahvistamalla analyysiä ja empiiristä evidenssiä, jolla voidaan perustella julkisten ja yksityisten investointien suuntaamista koulutukseen eri tasoilla (yhteistyössä talousdirektoraatin kanssa); - laajentamalla evidenssipohjaa koulutukseen investoimisen laajemmista sosiaalisista hyödyistä; - kehittämällä koulutukseen suunnattuja tutkimus- ja kehitysinvestointeja kuvaavan indikaattorin ja vahvistamalla koulutusjärjestelmien tietopohjaan investoimista koskevaa evidenssipohjaa; - käynnistämällä teematutkinnan koulutuksen rahoittamisesta ja kehittämällä politiikantekijöille välineitä arvioida rahansuuntaamisen prioriteetteja ja optimoida resurssien kohdentamista; ja - analysoimalla korkea-asteen rahoitus- ja investointimekanismeja sekä rahankäytön malleja instituutiotasolla.

6 6 Equity - käynnistämällä teematutkinnan erityisopetuksen strategioista ja ohjelmista; - käynnistämällä teematutkinnan epäedullisessa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemista edistävän koherentimman koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi (yhteistyössä työ- ja sosiaalidirektoraatin kanssa); - käynnistämällä sekundaarianalyysiä oppimistuloksia koskevasta aineistosta tarkoituksena kehittää vertailevia indikaattoreita koulutuksen tasa-arvosta ja sen yhteyksistä sosiaaliseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen liikkuvuuteen; - käynnistämällä policy-tutkimusta koulutuksen epätasa-arvon, koulun ilmapiirin ja koulun ulkopuolisen käyttäytymisen välisistä yhteyksistä: - jatkamalla oppimisen sosiaalisia tuotoksia koskevaa työtä tutkimalla miten koulutuksen epätasaarvo vaikuttaa epätasa-arvon lisääntymiseen muilla taloudellisilla ja sosiaalisilla elämänalueilla; ja - tuomalla yhteen eri maiden evidenssiä sukupuolten epätasa-arvosta, sen mahdollisista syistä sekä sitä vastustavien strategioiden tehokkuudesta. Keskustelussa asiakirjaa pidettiin pääosin onnistuneena. Useita parannusehdotuksia kuitenkin esitettiin: - ammatillisen koulutuksen ja sen uusien muotojen sekä työssä oppimisen tulisi näkyä paremmin, - tutkimuspohja on pidettävä kunnossa, - opettajia koskevan osuuden tulisi olla tulevaisuuteen suuntautuvampi: 2000-luvun taitojen kehittäminen, uudet opetusmuodot ja uudet oppimisympäristöt tulee selkeämmin yhdistää opetuksen ja opettajien kehittämiseen, - tasa-arvon tulisi näkyä nykyistä selvemmin ohjaavana teemana joko kattavasti eri alueilla tai ainakin eräillä erityisalueilla (esimerkiksi koulutuksen periytyvyys, koulupudokkaat, maahanmuuttajat). Suomen puheenvuorossa pidettiin kaikkia alueita tärkeinä, mutta opettajia koskevaa aluetta esitetyssä muodossaan hieman vähemmän tärkeänä. Sen suuntaamista enemmän tulevaisuuteen edellä esitetyllä tavalla pidettiin välttämättömänä. Puheenvuorossa tuotiin myös esille, että Suomi olisi periaatteessa kiinnostunut maahanmuuttajiin liittyvästä hankkeesta. 10. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työvoiman tarjonta, kvalifikaatiot ja kehittäminen EDU/EDPC(2009)19 EDU/EDPC(2009)19/ANN1 Miho Taguma esitteli OECD:n varhaiskasvatusverkoston tekemän kyselyn tuloksia. Keskeisiä ongelmia jäsenmaissa olivat työvoiman tarjontaongelmat (puute pätevästä henkilöstöstä ja johtajista, suuri vaihtuvuus ja alhaiset alalle tulijamäärät), kvalifikaatiorakenteeseen liittyvät ongelmat (varhaiskasvatuksen ja ensimmäisen asteen opettajien kvalifikaatiovaatimusten erot) sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät ongelmat (alhainen osallistumisaste, puutteellinen tutkimustieto koulutusten tehokkuudesta). Keskeisenä politiikkasuosituksena esitettiin erillisten politiikkakeinojen kokoamista kattavaksi varhaiskasvatuksen työvoimastrategiaksi. Keskustelussa useat maat esittelivät järjestelmiään. Eräissä maissa varhaiskasvatusjärjestelmät ovat hyvin monitahoisia (mukana useita ministeriöitä sekä erilaisia yksityisiä toimijoita), mikä vaikeuttaa johdonmukaisen politiikan kehittämistä. Nämä maat toivoivat tietoa tuloksista erilaisissa ohjelmissa ja ympäristöissä.

7 7 Yleensä varhaiskasvatus kuuluu hallinnollisesti osaksi opetusministeriön ja osaksi sosiaaliministeriön toimialaan, mutta joissakin maissa kokonaan OPM:n toimialaan. Hallintomallista riippumatta käydään useissa maissa keskustelua päivähoidon peruslähtökohdista. Osa keskustelijoista katsoo päivähoidon "edukatisoinnin" kaventavan päivähoidon mahdollisuuksia tukea lapsen kokonaiskehitystä. Japani ilmoitti, että se järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta käsittelevän seminaarin. 11. Ajantasaista tietoa AHELO:sta EDU/IMHE/AHELO/GNE(2009)14 AHELO:n (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) Group of National Experts'in (GNE:n) puheenjohtaja Jan Levy esitteli hankkeen tilanteen. Osanottajamäärä ei ole kasvanut odotetulla tavalla. Tällä hetkellä mukana on 12 maata ja lisäksi kahdelta ei-jäsenmaalta (Kolumbia ja Kuwait) on tullut pyyntö saada osallistua. Komitea hyväksyi linjauksen, jonka mukaan myös ei-jäsenmaat voivat osallistua. Rahaa puuttuu 4-5 milj. euroa. On kolme vaihtoehtoa edetä: (a) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta lähdetään toteutukseen vasta kun rahaa on kertynyt riittävästi, (b) pienennetään hanketta vahvasti tai (c) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta vaiheistetaan sitä rahoitustilanteen vaatimalla tavalla. GNE katsoi, että ratkaisun on löydyttävä vaihtoehdoista a ja c. Se pyysi sihteeristöä jatkamaan ponnistuksia rahoituksen löytämiseksi ja raportoimaan kehityksestä helmikuun loppuun 2010 mennessä. Barbara Ischingerin mukaan OECD:n pääsihteeri on luvannut tukea varainhankintakampanjaa; taustalla on ainakin se, että AHELO oli pääsihteeri Gurrían aloite vuoden 2006 opetusministerikokouksessa. EU:n komissio ilmoitti, että se arvioi vasta ensimmäisten tulosten jälkeen, tuleeko se rahoittamaan hankkeen jatkoa. Jäsenmailta kysyttiin myös mahdollisuuksia lisätä rahoitustaan hankkeeseen. Meksiko ja Norja ilmoittivat olevansa valmiita lisäämään rahoitusosuuttaan. Hollanti ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisärahoitukseen. Keskustelussa tuli esiin myös AHELO:n suhde EU:n "Multi-dimensional Global University Ranking" -hankkeeseen. Sekä sihteeristön että EU-komission edustajat vakuuttivat, että hankkeet ovat toisiaan täydentäviä. EU-hankkeessa on tarkoitus rakentaa moniulotteinen mittaristo, joka kattaa ainakin opetuksen, tutkimuksen, innovaatiot, kansainvälistymisen ja aluekehityksen.

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Kasvatustieteen päivät Vaasassa 22. 23.11.2007 Janne Varjo Jaakko Kauko Kasvatustieteen laitos Tutkimustehtävä ja näkökulma

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely Keskusteluseminaari VET-LSA-hankkeesta Helsinki 14.9.2009 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014

MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014 MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014 Opetushallitus 10.11.2014, Helsinki Opetusneuvos Armi Mikkola Uusia opettajatietoja käytettävissä: OECD:n Teaching and Learning International Survey TALIS

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM Opetus ja kulttuuriministeriö MINVA OKM201700046 KAS Ruso Henrik(OKM) 07.02.2017 Viite Asia Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheiluneuvosto 17.2.2017 Suomea kokouksessa edustaa opetus ja kulttuuriministeri

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäseniltä pyydettiin edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti:

Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäseniltä pyydettiin edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti: Lapsi- ja nuorisoneuvosto 8 05.05.2015 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 9 12.04.2016 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 20 01.11.2016 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 10 04.04.2017 Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäsenten palautteiden

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. huhtikuuta 2015 (OR. en) 7863/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Yleiskuva maakuntien ohjauksesta ja rahoituksesta. Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM Maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuus 7.9.

Yleiskuva maakuntien ohjauksesta ja rahoituksesta. Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM Maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuus 7.9. Yleiskuva maakuntien ohjauksesta ja rahoituksesta Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM Maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuus 7.9.2017 1 Maakuntien rahoitus Yleistä maakuntien rahoituksesta 2 3 Maakuntien

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia Mari Helenius Janne Kinnunen Euroopan unionin osarahoittama Esityksen sisältö Mikä on EMN REG? Mitä REG tekee? Työn tähänastiset tulokset Esimerkki

Lisätiedot

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM Opetusministeriö EJATKOKIRJELMÄ OPM200500020 KAS Koponen Johanna 28.01.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle Valkoisen kirj an "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet"

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. heinäkuuta 2006 (17.07) (OR. en) 6237/06 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2004/0153 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. heinäkuuta 2006 (17.07) (OR. en) 6237/06 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2004/0153 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2006 (17.07) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2004/0153 (COD) 6237/06 ADD 1 EDUC 27 SOC 61 CADREN 29 CODEC 136 OC 135 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo

Koulutuksellinen tasa-arvo Koulutuksellinen tasa-arvo Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivät 15.-16.5.2014 Ylitarkastaja Eeva Kaunismaa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa,

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen?

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Suomen lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Tavoitteena on että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Satu Helin SHJ, TtT Avoimen yliopiston johtaja Avoimen yliopiston Foorumin pj. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600200 YVA Polvinen Minna(OKM) 15.12.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista

Lisätiedot