Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija Kirsi Lindroos, OECD-edustusto Tiivistelmä Pääsihteerin allokaatiorahaston rahoituksella on käynnistetty horisontaalinen projekti "Leveraging the impact of education policy on economic and social outcomes", jonka tarkoituksena on koota yhteen järjestön tietopohja inhimillisestä pääomasta uuden kasvun välineenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuksesta saatavaa hyötyä. OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Se keskittyy ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen teemalla "Investing in Human Capital: New Challenges" Komitean vuosien työohjelman valmistelu käynnistyi. Ohjelma jäsennetään neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Education at a Glance'in vuosien 2011 ja 2012 julkaisuihin sisällytettävistä ja kehittämisen kohteeksi valittavista indikaattoreista pyydetään alkuvuodesta 2010 jäsenmaiden näkemykset. Korkea-asteen koulutuksen oppimistulosten arviointiohjelma AHELO:n toteutettavuustutkimus ei ole edennyt odotetusti. Osallistujamaiden määrä ja rahoituspohja ovat jääneet jälkeen tavoitteista. Ponnisteluja hankkeen edistämiseksi jatketaan. 1. Esityslistan hyväksyminen EDU/EDPC/A(2009)3/REV2 Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen EDU/EDPC/M(2009)1 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 2 3. Johtajan suullinen katsaus Koulutuspääosaston johtaja Barbara Ischinger käsitteli katsauksessaan ensin maailmantalouden ja työllisyyden ennakoitua kehitystä sekä OECD:n työministerikokouksen toimenpidesuosituksia, joissa koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä on merkittävä osuus. Hän esitteli myös OECD:n viimeaikaisia koulutusalan julkaisuja, koulutuspääosaston eri elinten (CERI, IMHE, CELE) ajankohtaisia hankkeita sekä ei-jäsenmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 4. Raportti OECD:n epävirallisesta opetusministerikokouksesta Epävirallisen opetusministerikokous pidettiin Oslossa Sen teema oli "Improving Equity in Education". Koulutuksen tasa-arvon kokous määritteli seuraavasti: jokaisella on pääsy minimistandardin mukaiseen koulutukseen; kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa täysi koulutuksellinen potentiaalinsa. Kokous käsitteli ja antoi suosituksia aiheista varhainen väliintulo, kun koulu lakkaa kiinnostamasta ja mitä tiedämme ja mitä teemme tiedollamme. Ministeri Virkkunen ei osallistunut kokoukseen. 5. Virallinen opetusministerikokous 2010: Investing in Human Capital: New Challenges EDU/EDPC(2009)11 Seuraava OECD:n virallinen opetusministerikokous pidetään Pariisissa. Virallinen päätös kokouksesta on tarkoitus tehdä OECD:n ylimmän päättävän elimen, neuvoston, kokouksessa Kun edellinen virallinen opetusministerikokous 2006 käsitteli korkea-asteen koulutusta, niin tässä kokouksessa keskitytään ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Tässä vaiheessa ovat Itävalta, Uusi-Seelanti ja Meksiko ilmaisseet ministerinsä kiinnostuksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja/muu toimihenkilö -tehtäviin. Vastoin aikaisempia tietoja USA:n opetusministeri ei ole vielä ottanut kantaa mahdolliseen osallistumiseensa ja rooliinsa. Kokouksen teemat ovat (1) tackling the effects of crisis, (2) investing in human capital: matching skills to emerging needs ja (3) equipping effective teachers for the 21st century. Näitä kannatettiin yleisesti. Keskustelussa useat maat katsoivat, että myös GPS-projektin (jota on kuvattu jäljempänä) tulisi tuottaa aineistoa kokoukseen. Muutama maa toivoi myös sosiaalisen koheesion ja erityisesti koulutusta vailla olevien nuorten näkyvän kokouksen sisällössä nykyistä selvemmin. Sihteeristö lupasi ottaa nämä näkemykset huomioon. Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko kokouksesta laatia kommunikea vai puheenjohtajan yhteenveto. Kommunikea olisi etukäteen jäsenmaiden kesken sovittu kannanotto, joka hyväksyttäisiin virallisesti kokouksessa. Puheenjohtajan yhteenveto olisi vapaamuotoisempi eikä sitä erikseen virallisesti hyväksyttäisi. Keskustelussa puheenjohtajan yhteenveto sai hieman enemmän kannatusta. Puheenjohtaja Keray Henke totesi, että lopullisesti asiakirjan muodosta sovitaan ministerikokouksen puheenjohtajan kanssa. Hän totesi myös, että työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen mukana ololle tulee vielä löytää luonteva tapa. GPS-projekti Ministerikokouksen käsittelyn yhteydessä apulaispääsihteeri Art de Geus ja pääsihteeri Gurrían kabinettipäällikkö Gabriela Ramos esittelivät juuri käynnistetyn pilottiprojektin "Leveraging the

3 3 impact of education policy on economic and social outcomes". Projektia rahoitetaan pääsihteerin allokaatiorahastosta vuosina yhteensä eurolla. Projektihenkilöstö sijoittuu yleissihteeristöön. Esittelyn mukaan maat tarvitsevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa hyvin perusteltua tietoa inhimillisen pääoman luonteesta uuden kasvun lähteenä sekä politiikoista ja käytännöistä, jotka parantavat koulutuspalvelujen "value for money". Hankkeessa on tarkoitus koota yhteen ja yhtenäistää koulutuspääosaston eri elinten tietopohja ja sovittaa se yhteen järjestön talous- ja sosiaaliagendan kanssa, kehittää parempaa ymmärrystä menestyksekkäistä koulutuspolitiikoista sekä laatia konkreettisia ehdotuksia toimintatavoista, joilla hallituksille voidaan antaa tietoon perustuvia tilannekohtaisia politiikkasuosituksia. Keskustelussa useat maat ihmettelivät, mikä hankkeessa on uutta. Eikö tätä jo tehdä? Miksi erillinen hanke, kun asia voitaisiin ottaa koulutuspolitiikkakomitean listalle? Art de Geusin mukaan hankkeessa tehdään systemaattisempaa työtä kuin tavallisesti ja se tuo tulokset paremmin maiden käytettäväksi. Gabriela Ramos säesti häntä: nyt halutaan tehty arvokas työ saada maiden käytettäväksi aikaisempaa paremmin, niin että se on tarjolla kun päättäjät tarvitsevat tietoa. Barbara Ischinger ilmoitti koulutuspääosaston kannattavan hanketta. Hän katsoi, että koulutuspääosastolla on ollut liian vähän työvoimaa horisontaaliseen työhön ja että hanke antaa uusia resursseja. 6. PIAAC:in analyyttinen potentiaali EDU/EDPC(2009)13 Aikuisten taitotasomittaus PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on etenemässä esitestausvaiheeseen. Lopullinen aineiston keruu tapahtuu loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta Ensiraportin on määrä valmistua syyskuussa Ensiraportin jälkeen julkaistavista temaattisista julkaisuista ei ole vielä mitään päätöksiä. Sihteeristö halusi nyt käynnistää niitä koskevan keskustelun. Kokousdokumenttiin oli alustavasti kirjattu 14 mahdollista aihealuetta. Keskustelu jäi laimeaksi, ilmeisesti siksi, että vain harvoilla komitean jäsenillä oli riittävästi tietoa PIAAC-hankkeen sisällöstä. Suomen puheenvuorossa korostettiin työssä/työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Muutamassa puheenvuorossa valiteltiin, että dokumentin aihealueet oli pirstottu liiaksi; jäsennellympää lähestymistapaa toivottiin. Andreas Schleicher lupasi ottaa toivomuksen huomioon, kun asiaan komiteassa seuraavan kerran palataan. 7. INES EDU/EDPC(2009)12 Tässä asiakohdassa käsiteltiin Education at a Glancen vuosien 2011 ja 2012 julkaisuja. Sitä varten jäsenmaat asettavat mahdolliset indikaattorit tärkeysjärjestykseen. Komitea hyväksyi prioriteettiharjoituksen toteuttamistavan ja päätti, että harjoituksesta vastaa komitea, mutta yhteistyössä INES (Indicators of Education Systems) Working Partyn (jossa ovat edustettuina maiden indikaattoriasiantuntijat) kanssa. Harjoituksessa maat arvioivat indikaattorien relevanssia, niiden taustalla olevia käsitteitä ja määritelmiä, indikaattorien laskentametodeja, indikaattorien tuottamisessa käytetyn aineiston laatua sekä indikaattorien tulkittavuutta. Lisäksi maat arvioivat kuinka paljon resursseja tarvitaan teknisesti vielä puutteellisella tasolla olevien indikaattorien saattamiseksi riittävän korkealaatuisiksi.

4 4 Lisäksi komitea päätti, että kerättävien indikaattorien määrä pidetään laajana, mutta kaikkia ei sisällytetä vuosittain EaG-julkaisuun. Viime vuosia enemmän päätettiin painottaa indikaattorien laadullista vakauttamistyötä. Komitea päätti myös ottaa INES-asiat vakioaiheeksi kokouksiinsa. 8. Talouskriisi ja koulutus EDU(2009)4 EDU/RD(2009)1 DELSA/ELSA/MIN(2009)6 C/MIN(2009)5/FINAL Paul Swaim työllisyys- ja sosiaaliasiain pääosastosta esitteli pidetyn työministerikokouksen kommunikean. Se korostaa myös koulutuksen merkitystä kriisin ratkaisemisessa. Esittely ei aiheuttanut keskustelua. CERI:n johtaja Kirk van Damme esitteli tuloksia taantuman vaikutuksia koskeneesta kyselystä jäsenmaille. Kysely tehtiin kesäkuussa Vastauksista voidaan tehdä seuraavia alustavia havaintoja: - koulutuksen kysyntä on kasvanut - julkinen rahoitus on kasvanut - ammatillisen osaamisen kehittämisessä pyritään varautumaan tulevaan kasvuun - pelkkä keskushallinnon budjetoinnin seuranta voi antaa väärän kuvan tilanteesta maissa, joissa koulutuspalvelut tuotetaan ja rahoitetaan pääosin paikallisesti - yksityiset investoinnit ovat vähentyneet. Lisäksi muutama maa esitteli tilanteitaan tarkemmin. Kirk van Damme esitteli myös OECD:n majakkahankkeen (Educationtoday: the OECD s lighthouse for the way out of crisis). Majakan muodostavat verkkosivut, joihin kootaan talouskriisiä ja koulutusta koskevaa aineistoa eri maista. Ne avattiin kesäkuussa Heinäkuussa sivuilla oli noin 4500 kävijää, mutta sen jälkeen kävijämäärät ovat pudonneet kuukausittaiseen kävijään. Damme kävi läpi myös uudistuksia, joilla majakasta voitaisiin mahdollisesti saada toimivampi. Lisärahoitusta myös kaivattaisiin, vaikka pääsihteerin allokaatiorahastosta on tullut sekä vuodelle 2009 että vuodelle euron pesämuna. Keskustelussa vain yksi maa käytti puheenvuoron, jonka senkin sisältö lähinnä kertasi havaittuja ongelmia. Pitkän hiljaisuuden jälkeen USA lopulta ehdotti, että perustetaan työryhmä selvittämään, miten majakkaa voisi paremmin hyödyntää. Puheenjohtaja totesi olevansa samaa mieltä ja kehotti maita ilmoittautumaan ryhmään mukaan. 9. Kohti koulutuksen alueen integroitua työohjelmaa strateginen lähetekeskustelu Keskustelun johdattelijana toimi Barbara Ischinger. EDU(2009)3 OECD toimii kahden vuoden syklein. Nyt aloitettiin vuosien työohjelman valmistelu. Ensimmäisenä vaiheena OECD:n sihteeristö toi koulutuspolitiikkakomiteaan keskustelupaperin "Strategic Orientations for the OECD Programme of Work on Education". Siinä sihteeristö esittää alustavan näkemyksensä siitä, miten OECD voisi tukea jäsenmaita uudella työohjelmakaudella.

5 5 Paperia käsitellään koulutusalan toimielimissä syksyn aikana. Käsittelyjen pohjalta sihteeristö tuottaa tammikuun lopulla luonnokset elinten seuraavan ohjelmakauden hankkeiksi. Luonnokset tulevat sisältämään selvästi enemmän hankkeita kuin mitä on mahdollista toteuttaa. Helmikuussa maat asettavat hankkeet tärkeysjärjestykseen. Rankkausten pohjalta sihteeristö laatii luonnokset lopullisiksi työohjelmiksi, joita käsitellään toimielinten kokouksissa huhtikuussa. Sen jälkeen kun OECD:n neuvosto on kesällä 2010 vahvistanut lopulliset budjettikehykset, sihteeristö viimeistelee työohjelmat ja tuo ne toimielinten lopulliseen käsittelyyn syyskuussa. Keskustelupaperissa strategiset suuntaviivat on jäsennelty neljään kokonaisuuteen: (1) knowledge and skills, (2) teaching quality, (3) financing education ja (4) equity. Seuraavassa on esitetty tiiviissä muodossa, miten sihteeristö katsoo OECD:n voivan auttaa jäsenmaita näillä alueilla. Knowledge and skills - kehittämällä välineitä, joilla voidaan tunnistaa yksilöiden ja kansantalouksien menestyksen kannalta keskeisimmät tieto- ja taitoalueet, ja viedä ne opetussuunnitelmiin; - mittaamalla tietojen ja taitojen vaikutuksia yksilöiden taloudellisiin ja sosiaalisiin tuotoksiin ("outcomes", esim. työmarkkinoilla), yksilöiden ei-taloudellisiin tuotoksiin (esim. koulutuksen vaikutuksia terveyteen tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen) sekä agregaattitason tuotoksiin (esim. taloudelliseen kasvuun tai tasa-arvoon työmarkkinoilla); - identifioimalla politiikkoja ja käytäntöjä, joilla yksilöt ja koulutuksen järjestäjät saisivat paremmin tietoa tietojen ja taitojen kysynnästä, ja jotka kannustaisivat koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan tarjontaansa sen mukaisesti; ja - tarjoamalla evidenssiä tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan innovatiivisen talouden edistämisessä ja etsimällä uusia tapoja edistää innovaatioita ja toiminnan parantamista koulutussektorilla. Teaching quality - kehittämällä edelleen opetusta ja oppimista koskevia indikaattoreita ja analyysia TALIS:in toisella kierroksella; - käynnistämällä teematutkinnan opettajankoulutuksesta ja opettajien osaamisen kehittämisestä; - tutkimalla AHELO:n toteutettavuustutkimuksen tulosten pohjalta korkea-asteen instituutioiden opetuksen laadun ja opiskelijoiden oppimisen välisiä yhteyksiä; ja - käynnistämällä tutkimusta innovatiivisten oppimisympäristöjen ymmärtämiseksi. Financing education - vahvistamalla analyysiä ja empiiristä evidenssiä, jolla voidaan perustella julkisten ja yksityisten investointien suuntaamista koulutukseen eri tasoilla (yhteistyössä talousdirektoraatin kanssa); - laajentamalla evidenssipohjaa koulutukseen investoimisen laajemmista sosiaalisista hyödyistä; - kehittämällä koulutukseen suunnattuja tutkimus- ja kehitysinvestointeja kuvaavan indikaattorin ja vahvistamalla koulutusjärjestelmien tietopohjaan investoimista koskevaa evidenssipohjaa; - käynnistämällä teematutkinnan koulutuksen rahoittamisesta ja kehittämällä politiikantekijöille välineitä arvioida rahansuuntaamisen prioriteetteja ja optimoida resurssien kohdentamista; ja - analysoimalla korkea-asteen rahoitus- ja investointimekanismeja sekä rahankäytön malleja instituutiotasolla.

6 6 Equity - käynnistämällä teematutkinnan erityisopetuksen strategioista ja ohjelmista; - käynnistämällä teematutkinnan epäedullisessa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemista edistävän koherentimman koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseksi (yhteistyössä työ- ja sosiaalidirektoraatin kanssa); - käynnistämällä sekundaarianalyysiä oppimistuloksia koskevasta aineistosta tarkoituksena kehittää vertailevia indikaattoreita koulutuksen tasa-arvosta ja sen yhteyksistä sosiaaliseen tasa-arvoon ja sosiaaliseen liikkuvuuteen; - käynnistämällä policy-tutkimusta koulutuksen epätasa-arvon, koulun ilmapiirin ja koulun ulkopuolisen käyttäytymisen välisistä yhteyksistä: - jatkamalla oppimisen sosiaalisia tuotoksia koskevaa työtä tutkimalla miten koulutuksen epätasaarvo vaikuttaa epätasa-arvon lisääntymiseen muilla taloudellisilla ja sosiaalisilla elämänalueilla; ja - tuomalla yhteen eri maiden evidenssiä sukupuolten epätasa-arvosta, sen mahdollisista syistä sekä sitä vastustavien strategioiden tehokkuudesta. Keskustelussa asiakirjaa pidettiin pääosin onnistuneena. Useita parannusehdotuksia kuitenkin esitettiin: - ammatillisen koulutuksen ja sen uusien muotojen sekä työssä oppimisen tulisi näkyä paremmin, - tutkimuspohja on pidettävä kunnossa, - opettajia koskevan osuuden tulisi olla tulevaisuuteen suuntautuvampi: 2000-luvun taitojen kehittäminen, uudet opetusmuodot ja uudet oppimisympäristöt tulee selkeämmin yhdistää opetuksen ja opettajien kehittämiseen, - tasa-arvon tulisi näkyä nykyistä selvemmin ohjaavana teemana joko kattavasti eri alueilla tai ainakin eräillä erityisalueilla (esimerkiksi koulutuksen periytyvyys, koulupudokkaat, maahanmuuttajat). Suomen puheenvuorossa pidettiin kaikkia alueita tärkeinä, mutta opettajia koskevaa aluetta esitetyssä muodossaan hieman vähemmän tärkeänä. Sen suuntaamista enemmän tulevaisuuteen edellä esitetyllä tavalla pidettiin välttämättömänä. Puheenvuorossa tuotiin myös esille, että Suomi olisi periaatteessa kiinnostunut maahanmuuttajiin liittyvästä hankkeesta. 10. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työvoiman tarjonta, kvalifikaatiot ja kehittäminen EDU/EDPC(2009)19 EDU/EDPC(2009)19/ANN1 Miho Taguma esitteli OECD:n varhaiskasvatusverkoston tekemän kyselyn tuloksia. Keskeisiä ongelmia jäsenmaissa olivat työvoiman tarjontaongelmat (puute pätevästä henkilöstöstä ja johtajista, suuri vaihtuvuus ja alhaiset alalle tulijamäärät), kvalifikaatiorakenteeseen liittyvät ongelmat (varhaiskasvatuksen ja ensimmäisen asteen opettajien kvalifikaatiovaatimusten erot) sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät ongelmat (alhainen osallistumisaste, puutteellinen tutkimustieto koulutusten tehokkuudesta). Keskeisenä politiikkasuosituksena esitettiin erillisten politiikkakeinojen kokoamista kattavaksi varhaiskasvatuksen työvoimastrategiaksi. Keskustelussa useat maat esittelivät järjestelmiään. Eräissä maissa varhaiskasvatusjärjestelmät ovat hyvin monitahoisia (mukana useita ministeriöitä sekä erilaisia yksityisiä toimijoita), mikä vaikeuttaa johdonmukaisen politiikan kehittämistä. Nämä maat toivoivat tietoa tuloksista erilaisissa ohjelmissa ja ympäristöissä.

7 7 Yleensä varhaiskasvatus kuuluu hallinnollisesti osaksi opetusministeriön ja osaksi sosiaaliministeriön toimialaan, mutta joissakin maissa kokonaan OPM:n toimialaan. Hallintomallista riippumatta käydään useissa maissa keskustelua päivähoidon peruslähtökohdista. Osa keskustelijoista katsoo päivähoidon "edukatisoinnin" kaventavan päivähoidon mahdollisuuksia tukea lapsen kokonaiskehitystä. Japani ilmoitti, että se järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta käsittelevän seminaarin. 11. Ajantasaista tietoa AHELO:sta EDU/IMHE/AHELO/GNE(2009)14 AHELO:n (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) Group of National Experts'in (GNE:n) puheenjohtaja Jan Levy esitteli hankkeen tilanteen. Osanottajamäärä ei ole kasvanut odotetulla tavalla. Tällä hetkellä mukana on 12 maata ja lisäksi kahdelta ei-jäsenmaalta (Kolumbia ja Kuwait) on tullut pyyntö saada osallistua. Komitea hyväksyi linjauksen, jonka mukaan myös ei-jäsenmaat voivat osallistua. Rahaa puuttuu 4-5 milj. euroa. On kolme vaihtoehtoa edetä: (a) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta lähdetään toteutukseen vasta kun rahaa on kertynyt riittävästi, (b) pienennetään hanketta vahvasti tai (c) pidetään hankkeen laajuudesta kiinni, mutta vaiheistetaan sitä rahoitustilanteen vaatimalla tavalla. GNE katsoi, että ratkaisun on löydyttävä vaihtoehdoista a ja c. Se pyysi sihteeristöä jatkamaan ponnistuksia rahoituksen löytämiseksi ja raportoimaan kehityksestä helmikuun loppuun 2010 mennessä. Barbara Ischingerin mukaan OECD:n pääsihteeri on luvannut tukea varainhankintakampanjaa; taustalla on ainakin se, että AHELO oli pääsihteeri Gurrían aloite vuoden 2006 opetusministerikokouksessa. EU:n komissio ilmoitti, että se arvioi vasta ensimmäisten tulosten jälkeen, tuleeko se rahoittamaan hankkeen jatkoa. Jäsenmailta kysyttiin myös mahdollisuuksia lisätä rahoitustaan hankkeeseen. Meksiko ja Norja ilmoittivat olevansa valmiita lisäämään rahoitusosuuttaan. Hollanti ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisärahoitukseen. Keskustelussa tuli esiin myös AHELO:n suhde EU:n "Multi-dimensional Global University Ranking" -hankkeeseen. Sekä sihteeristön että EU-komission edustajat vakuuttivat, että hankkeet ovat toisiaan täydentäviä. EU-hankkeessa on tarkoitus rakentaa moniulotteinen mittaristo, joka kattaa ainakin opetuksen, tutkimuksen, innovaatiot, kansainvälistymisen ja aluekehityksen.

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Kasvatustieteen päivät Vaasassa 22. 23.11.2007 Janne Varjo Jaakko Kauko Kasvatustieteen laitos Tutkimustehtävä ja näkökulma

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely Keskusteluseminaari VET-LSA-hankkeesta Helsinki 14.9.2009 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo

Koulutuksellinen tasa-arvo Koulutuksellinen tasa-arvo Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivät 15.-16.5.2014 Ylitarkastaja Eeva Kaunismaa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa,

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Satu Helin SHJ, TtT Avoimen yliopiston johtaja Avoimen yliopiston Foorumin pj. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014

MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014 MITÄ KUULUU OPETTAJALLE - Opettajat Suomessa 2014 Opetushallitus 10.11.2014, Helsinki Opetusneuvos Armi Mikkola Uusia opettajatietoja käytettävissä: OECD:n Teaching and Learning International Survey TALIS

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena?

Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena? Tutkimustieto TNO-palvelujen järjestämisen tukena? Raimo Vuorinen, KT ELGPN -koordinaattori Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos KEHA-keskus & VOKES Webinaari 25.8.2015 klo 13.00-14.00 Koettuja

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto KIELIPARLAMENTTI 2013 KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Kieliverkosto KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen

KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa. 14.12.2015 Paavo Keränen KAINUUN LIITON PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PRIORITEETIT 2015-2017 Barentsin alueneuvostossa ja aluekomiteassa 14.12.2015 Paavo Keränen Puheenjohtajuusohjelma on saatavilla kolmella kielellä: http://issuu.com/kainuunliitto/docs/kainuu_b

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot