Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus...9 Tuloslaskelma / konserni...17 Tase / konserni...18 Tuloslaskelma / emoyhtiö...21 Tase / emoyhtiö...22 Liitetiedot...25 Tilintarkastuskertomus...31

3 Missio Arvot Laitilan Puhelin Osk on aktiivisesti mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskunnan palveluverkostoa ja mahdollistamassa ihmisten päivittäisen toiminnan asioista, tarjoamalla palveluitaan sähköisten viestimien ja verkkojen kautta, riippumatta ajasta, sijaintipaikasta tai käytössä olevasta päätelaitteesta. Visio Laitilan Puhelin Osk on olemassa palvellakseen hyvin ensisijaisesti Laitilan kaupungin maantieteellisellä alueella televiestintäpalveluita tarvitsevia osuuskunnan jäseniä ja asiakkaita, pitäen sekä palvelutarjontansa ajantasaisena että hinnat edullisina ja kilpailukykyisinä. Tavoitteena on olla alueen johtavin tietoliikennepalveluja tarjoava operaattori. Tulevaisuuden tavoitteena on olla paikallinen telepalveluoperaattori, joka tarjoaa kaikille toiminta- alueensa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuuden liittyä käyttämään reaaliaikaista puhetta, dataa ja liikkuvaa kuvaa välittäviä palveluja, langallisesti taikka langattomasti. Osuuskunta on tällöin mukana sen paikallista toimintaa tukevissa valtakunnallisissa tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja hallinnoinnin toiminnoissa. Asiakas ja omistajuus, kotipaikkakuntalaisuus sekä tyytyväinen asiakas Paikallinen omistaja on meille tärkeä myös asiakkaanamme, ja päinvastoin. Tähtäämme toiminnassamme ratkaisuihin, jotka hyödyttävät ensisijaisesti kotipaikkakuntamme ihmisiä ja yrityksiä. Toimimme aktiivisesti ja palveluhenkisesti asiakasta auttaaksemme ja hänelle sopivia palveluita etsien niin, että tyytyväisyys turvataan. Luotettavuus ja luottamuksellisuus, rehellisyys Pidämme sen, minkä sovimme, oli kyse hinnasta, toimitusajasta taikka palvelun sisällöstä. Emme petä asiakkaan luottamusta hänen yksityisyytensä liittyvien tietojen hallinnan ja käsittelemisen suhteen. Toimimme kaikkia kohtaan aidosti, rehellisesti ja avoimesti. Osaaminen ja innovatiivisuus Tärkein menestystekijämme on ammattitaitoinen ja tehtävänsä osaava henkilökunta. Osaamisessa yhdistyvät hyvät ammatilliset tiedot ja taidot sekä kyky kuunnella asiakasta, selvittää hänen tarpeensa ja suositella hänelle sopivia ratkaisuja. Jokaisen vastuulla on kehittää omaa osaamistaan ja tähän luomme kaikille mahdollisuuksia. Kehitämme sekä uudistamme omia toimintojamme ja pyrimme näin pysymään toimialan nopeasti muuttuvassa kehityksessä. Henkilöstön yhteistyö ja keskinäinen arvostus Edistämme kukin omalla toiminnallamme työyhteisön hyvää henkeä, yhdessä tekemisen iloa ja ymmärrämme jokaisen työntekijän merkityksen työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä ja asiakaspalvelun onnistumisessa. Kannustamme avoimen, rakentavan palautteen antamiseen ja selän takana puhumista, juoruamista, kiusaamista tai ahdistelua ei hyväksytä. Tuloksellinen toiminta Ymmärrämme, että vain kannattavasti toimiva yritys voi kehittää toimintaansa asiakkaiden eduksi ja olla hyvä työnantaja. Tuloksellisen toiminnan kautta huolehdimme myös omistajistamme, jotka ovat toimintamme mahdollistava perusta. Kannattavassa yrityksessä jokaisen työntekijän työpanos on kokonaisuuden muodostumisessa merkittävä. Perinteet Tunnistamme ja tunnustamme oman pitkän historiamme kotipaikkakuntamme kehityksessä ja kehittämisessä. Haluamme jatkaa tätä työtä nykyisessä kovasti kilpaillussa toimintaympäristössäkin, osoittamalla toimintamme kautta asiakkaillemme olevamme aidosti heidän asiallaan. Yhteiskunnallinen vastuu Yhteiskuntavastuu merkitsee meille kasvamista paikallisesta työllisyydestä välittävällä tavalla, hyvien eettisten periaatteiden mukaan toimimista, luonnon suojelemisesta ja ympäristöllisistä arvoista huolehtimista sekä taloudellisten yhteiskuntavelvoitteiden maksamista. 5 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Paikallisen puhelinyhtiön toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Vuosituhannen vaihteesta alkanut vahvan taloudellisen kasvun aika on johtanut mm. siihen, että myös teleliiketoiminnan harjoittamista on haluttu tarkastella vain sen vuosineljänneksittäin sijoittajalle tuottaman arvonnousun ja voitonjaon kannalta. Tästä on seurannut mm., että puhelinyhtiöiden kenttä Suomessa on nyt ideologisesti jakautuneena kahtia ; toisaalta voiton maksimointi ja toisaalta aluelähtöinen telepalvelutarjonta johtoajatuksenaan oleviin toimijoihin. Nyt seitsemän vuotta jatkunut kasvun aika on päättynyt ja muut tekijät toiminnan merkityksen arvioimisessa ovat nousseet jälleen esiin. Yhtäkkiä teleoperaattorilta haetaan luotettavuutta, vakautta ja asiakaspalvelukykyä, voimakkaan kasvamisen ja voiton jakamisen sijaan. Ymmärretään siis uudelleen, mikä merkitys toimivilla ja kehittyvillä telepalveluilla ihmisten elämässä ja tämän yhteiskuntamme toiminnassa on. Alueellisten puhelinyhtiöiden toimintaan on aina kuulunut yhdessä tekeminen. Jokainen yhtiö on vahva omalla paikallisalueellaan, mutta yhteisellä tekemisellä on saavutettu kaikille valtakunnallista ulottuvuutta sekä toiminnallisia hyötyjä. Koska ensisijaisena tarkoituksenaan telepalveluiden tuottamista pitävien puhelinyhtiöiden määrä on nyt pienentynyt, ovat mm. Finnet-ryhmän edunvalvontaan ja hankintojen keskittämiseen liittyvät asiat entistä enemmän myös meidän pienimpien toimijoiden vastuulla. Tämä kysyy aiempaa enemmän panostuksia yhteiseen tekemiseen myös Laitilan Puhelimelta. Osuuskuntamme onkin ollut edustettuna niin Finnet -verkostotoiminnan ytimessä kuin edunvalvojana Finnet-liitto ry:n hallituksessa. Tärkeää onkin ymmärtää se, että kuten aiemmasta on jo nähty, ei yksikään alueellinen puhelinyhtiö ole missään vaiheessa ollut yksinään riittävän suuri toimimaan koko maan laajuisesti. Osuuskunta täyttää 100 vuotta nyt keväällä Siihen liittyviä tapahtumia ja juhlallisuuksia on valmisteltu aina jo tämän kertomusvuoden alusta saakka. Juhlallisuudet tulevat huipentumaan tulevan kevään aikana järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Myös muita tapahtumia sekä erilaisia kampanjoita tullaan juhlavuotena näkemään, kuten osuuskunnan historiikin julkistaminen, mutta niistä kuullaan sitten erikseen. Osuuskunnan historia onkin siten lähes yhtä pitkä, kuin on koko osuustoiminnan historia. Laitilassa on oltu tässäkin asiassa edelläkävijöitä. Osuuskuntamme osalta käytiin kertomusvuonna myös keskustelua sen roolista ns. sijoittaminen mielessään toimivien tahojen kannalta. Osuuskunnan nyt täyttäessä 100-vuotta voitaneen paremminkin todeta, että tilaus on ennen kaikkea ollut sen roolille palveluiden toimittajana. Käytyä roolikeskustelua onkin vakautettu linjaamalla, että osuuskunnan jäseneksi pääsee, kun haluaa olla osuuskunnan palveluiden käyttäjä. Ja osuus on se arvopaperi, joka antaa jäsenelle osuuskunnan palveluiden käyttöön liittyvät oikeudet ja etuudet. Haluaisin näin toimitusjohtajana kiittää tässä yhteydessä kaikkia osuuskuntamme jäseniä, asiakkaita sekä henkilöstöä nyt kuluneesta vuodesta Samalla toivon, että pystymme myös jatkossakin täyttämään antamamme palvelulupauksen monipuolisista ja hinnoiltaan kilpailukykyisistä telepalveluista, sekä niihin liittyvästä laadukkaasta paikallisesta asiakaspalvelusta. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja 5

5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallinto puheenjohtaja Paavola Olli lehtori varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Perkkola Jussi erityisluokanopettaja Saarinen Raimo kauppias sihteeri, toim.joht. Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri Tilintarkastus KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät Saarinen Jari palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät Asiakaspalvelu Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava, myymälä ja kotiasiakkaat Paavola Janne myyntineuvottelija, yritysasiakkaat Talous Lainio Raimo kirjanpito ja palkanlaskenta Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Jokinen Juuso teleasentaja Karhu Tuula siistijä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Lainio Raimo kirjanpitäjä Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Osuuskunnan toimintavuosi 2008 Toimintaympäristöstä Laitilan Puhelin Osk:n toiminnassa kertomusvuosi oli sen 99. toiminnan vuosi ja osuuskunnan tulevia 100-vuotisjuhlallisuuksia valmisteltiin jo kertomusvuoden aikana. Osuuskunnan palvelutoiminta eteni kertomusvuonna tavoitteiden mukaisena, mutta vuoden lopulla nopeasti eteen tullut maailmantalouden taantuma näkyi myös osuuskunnan toiminnoissa; teleliiketoiminnan osalta mahdollisuudet kasvuun katosivat ja sijoitusten markkinoilla havahduttiin nopeisiin arvostusten muutoksiin. Kuluneen vuoden aikana on työstetty Finnet -ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden yhteistä kilpailustrategiaa. Perustaksi on tunnistettu asetelma, jossa alueelliset puhelinyhtiöt ovat valokuituliiketoimintaan uskovia haastajaoperaattoreita sellaisilla markkinoilla, joilla on kolme valtakunnallista mobiilioperaattoria, mutta joka on menossa kohti suurinopeuksisia, kiinteillä yhteyksillä toteutettavissa olevia tietoverkkoyhteyksiä ja tietotekniikan palveluita. Tästä on kiteytetty ryhmän yhteiseksi tavoitteeksi : Voittajaksi Internet maailmassa. Osuuskunta on ollut aktiivisesti edustettuna tätä strategiatyötä tehneessä työryhmässä. Uuden ryhmästrategian on myös todettu tarvitsevan uuden ilmeen. Kertomusvuoden lopulla Finnet liiton hallitus vahvisti ryhmälle uuden liikemerkin ja Finnet nimen kirjoitusasun. Uusi ilme julkistetaan keväällä Osuuskunnan itsensä osalta keskeisin liikemerkki on Laitilan Puhelin nimi, mutta tämän uuden Finnet -liikemerkin myötä osuuskunta tunnustaa jatkossakin sen ryhmän, johon se alueellisena toimijana kuuluu. Kertomusvuoden syyskuussa tehtiin teletoimialan tulevaisuutta merkittävästi maassamme linjaava poliittinen periaatepäätös, joka vahvistaa valokaapeliliiketoiminnan merkitystä. Valtioneuvosto julkisti kansallisen valokuitustrategian, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 99 % vakituisista asunnoista ja yritysten toimipaikoista olisi alle kahden kilometrin päässä yhteydestä, joka mahdollistaa 100 Megan tiedonsiirtoyhteyden. Samassa strategiassa on linjattu myös, että laajakaistan määritelmäksi tulee vuonna 2010 vähintään 1 Megan yhteysnopeus. Osuuskunnalla on kertomusvuonna ollut käytössään useita vaikuttavuuskanavia. Toimitusjohtaja on toiminut puhelinyhtiöiden ryhmän valtakunnallisissa organisaatioissa, kuten Finnet-liitto ry:n hallituksen jäsenenä, Finnet verkoston johtoryhmän jäsenenä, sekä Finnet strategiatyöryhmän jäsenenä. Osuuskunnan oman jäsenistön kesken käytiin kertomusvuonna keskustelua jäsenyyden ja osuuskunnan osuuden omistamisen tarkoitusperistä. Tämän seurauksena osuuskunnan hallitus, jäsenyyden merkitystä sekä osuuskunnan ja osakeyhtiön eroavaisuuksia korostaakseen, linjasi jäsenyyden sekä osuuksien rekisteröimisen periaatteita uudelleen. Toiminnasta liiketoiminta-alueittain Yleistä Osuuskunnan toiminnassa lähestyttiin kertomusvuoden lopussa palveluliitynnän rajaa, kun liityntöjen kokonaismäärä ehti nousta 9974 kappaleeseen. Nettokasvua vuoden aikana saavutettiin +454 liitynnän verran, eli +4,8 %. Palveluliityntöjen kokonaismäärään ovat laskettuina mukaan lankapuhelinliitynnät, kiinteät ja langattomat laajakaistaliitynnät, matkapuhelinliitynnät sekä kaapeli-tv -liitynnät.

7 Lankapuhelinpalvelu Lankapuhelinliityntöjen kokonaismäärä väheni, mutta hieman maltillisemmin, kuin aiempina vuosina. Liityntöjä oli kertomusvuoden lopussa käytössä 3852 kappaletta jossa muutosta vuoden aikana oli -4,8 %. Liityntöjen pysyvyyttä lisäsi mm. osuuskunnan oman matkapuhelinliitynnän myynnissä onnistuminen, sekä niiden ja lankaliityntöjen välinen tuotepaketointi kanta-asiakasetuineen. Lankapuhelinliitynnän tarve ei myöskään ole kaikkien asiakkaiden osalta vähentynyt. Laajakaistapalvelut Langallisten ja langattomien laajakaistaliityntöjen määrä oli vuoden lopussa 2182 kappaletta, jossa oli kasvua +5,6 %. Kasvu on tasaantumassa, koska langallinen laajakaistaliityntä on jo valtaosalla alueen kotitalouksista. Matkapuhelinliityntöjen tuotepaketointi kanta-asiakasetujen saamiseksi on ollut mahdollista myös langallisen laajakaistaliitynnän kanssa. Langattoman laajakaistan palvelualuetta laajennettiin Vakka-Suomen rannikkoseudulla ottamalla käyttöön uusia tukiasemia myös Rauman ja Pyhärannan alueella. Vuoden lopussa verkon tukiasemia oli käytössä kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Kertomusvuoden keväällä tuotiin markkinoille vapaa-ajan asuntojen turvaksi tarkoitettu, langattoman laajakaistan avulla toteutettava LPO KiinteistöTurva hälytyspalvelu. Matkapuhelinpalvelut Osuuskunnan omaa LPO Mobiili matkapuhelinliityntää myytiin hyvin. Kertomusvuonna lisäystä niiden määrään tuli 560 kappaletta, ja liityntöjä oli vuoden lopussa käytössä 793 kappaletta. Kasvuprosentti oli +240,3 %. Tämä Mobiili -liityntävaihtoehto tuotiin palvelutarjontaan marraskuussa 2007 ja kyseessä oli siis sen ensimmäinen täysi myyntivuosi. Sitä ennen tarjolla ollut alueellinen LPO City- DCS -matkapuhelinpalvelu lopetettiin tammikuun lopussa, kun kaikki sen asiakkaat oli saatu siirrettyä tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Matkapuhelinliitynnän oheispalveluna on tarjottu tietyn määrän puhe- ja tekstiviestejä sisältäviä kiinteähintaisia palvelupaketteja. Lisäksi syksyllä tuotteistettiin LPO ReissuNetti, liikkuvan käyttäjän internet palvelu, jota yleisesti mobiililaajakaistan nimellä on kutsuttu. Osuuskunnan palveluvalikoimassa se kuitenkin on nopean, kiinteän laajakaistan asiakkaille kohdennettu liikkuva rinnakkaispalvelu. Kanta-asiakkaan tuotepaketit Osuuskunnan kanta-asiakkailleen tarjoamien Puhe, Surffi ja Maxi tuotepakettien suosio jatkui kertomusvuonna. Niitä oli vuoden lopussa tehtynä yhteensä 405 kappaletta ja määrä kasvoi vuoden aikana +240,3 %. Nämä kanta-asiakaspaketit kytkevät yhteen osuuskunnan palvelutarjonnassa olevat lankaliitynnän, laajakaistaliitynnän sekä matkapuhelinliitynnän, ja antavat palvelunsa näin keskittävälle hinta-, lisäpalvelu-, ym. etuuksia. Kaapeli-TV ja LumoTV Kaapeli-TV liityntöjen määrä jatkoi maltillista kasvuaan. Verkkoon oli vuoden lopussa liitettynä 3103 taloutta. Kasvua oli kertomusvuonna +1,0 %. Kaapeli-TV verkossa siirryttiin täysin digitaaliseen ohjelmajakeluun maaliskuun alussa, samaan aikaan kuin valtakunnallisella päätöksellä koko maassa. Ohjelmatarjonnassa kokeiltiin jo myös teräväpiirto (HDTV) -lähetysten välittämistä. Tämän palvelun leviämisen esteenä ovat kuitenkin olleet vielä avoimena oleva lopullinen lähetystekniikka, ohjelmien kopiointisuojaukseen ja tekijänoikeuksiin liittyvät avoimet kysymykset, sekä niistä johtuen myös ongelmat sopivien asiakaspäätelaitteiden saatavuudessa. Lisämaksullisten ohjelmien katselussa käytettävien Kaapelikorttien määrä oli vuoden lopussa 1316 kpl, missä oli kasvua +25,0 %. Kaapeli-TV ohjelmien markkinointia jatkettiin Finnet-yhtiöiden yhteisen LumoTV konseptin alla. Kaapeli-TV -verkon ohjelmapalveluiden toteuttamisessa puolestaan jatkettiin vuonna 2000 aloitettua teknistaloudellista yhteistyötä Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa. Kaapeli-TV verkossa välitettiin myös paikallista ohjelmaa, josta on vastannut LaitilaTV omalla kanavallaan. Ohjelmina olivat kertomusvuonna suorat lähetykset Laitilan Munamarkkinoilta sisältäen mm. Munamarkkinaradion markkina-alueella kuuluneen lähetyksen, sekä Laitilan kaupunginvaltuuston kokousten ja syksyllä pidettyjen kuntavaalien vaalipaneelin televisioinnit. Ohjelma-aikaa on kanavalla täytetty myös ruutukehäuutisilla sekä mainoksilla, joiden tuottamisesta on vastannut Viestintä-Marttala Ky. Verkosto ja tekniset järjestelmät Kertomusvuoden aikana saatettiin päätökseen muutokset verkostossa kantatie 43:n uudistamiseen liittyen. Lisäksi urakoitiin valokaapeliverkkoa ja parannettiin osuuskunnan valmiutta toimittaa Kuitu kotiin liittymiä. Mm. uudella Kotoharjun asuntoalueella asennettiin alueelle uuden tekniikan mukainen aktiivilaitekaappi. Myös ensimmäinen Kuitu kotiin -liityntäsopimus tehtiin. Laajakaistalaitteita uudistettiin siirtämällä asiakkaita vanhoista ATM tekniikan keskittimistä uusiin ethernet tekniikan laitteisiin. Samalla nostettiin koko verkon nopeutta niin, että 24M yhteysnopeuden laajakaistaliityntä on nyt saatavissa koko Laitilan alueella. Langattoman laajakaistan tukiasemaverkkoa laajennettiin viidellä uudella tukiasemalla. Lisäksi rakennettiin näiden tukiasemien tarvitsemat yhteydet linkkijärjestelmillä. Näiden asennuksiin liittyvät mastotyöt tehtiin omien asentajien avulla. Keskustan teknisten laitetilojen osalta uudistettiin sen jäähdytysjärjestelmiä sekä telejärjestelmien tarvitsemat 48V -tasasuuntaajat kokonaan. Myymälä Osuuskunnan uusittu myymälä otettiin käyttöön marraskuun puolivälissä. Myymälä on toteutettu Finnet myymäläkonseptin mukaisena. Se on puhelinyhtiöiden yhdessä kehittämä ja hyödyntämä toimintatapa, jossa on erityisesti keskitytty helpottamaan asiakkaiden päätöksentekoa. Uudistamisen lähtökohtina olivat mm. palveluvalikoiman laajentaminen, vuorovaikutteisuus ja kokeileminen, ostamisen helppous sekä viihtyminen. Uuden myymälän myötä tarjolla olevaa tuotevalikoimaa on laajennettu matkapuhelimista ja muista telelaitteista kannettaviin tietokoneisiin sekä tulostimiin ja muihin niiden oheislaitteisiin, pelikonsoleihin sekä MP3 soittimiin. Uudistamiseen liittyvissä rakennusteknisissä töissä käytettiin paikallisia urakoitsijoita. Muusta liiketoiminnasta Kertomusvuoden aikana lisättiin osuuskunnan omistusta valtakunnallista valokaapeliliiketoimintaa harjoittavassa FNE Finland Oy:ssä. Yhtiöstä on nyt muodostettu Finnet ryhmän uuden kilpailustrategian toteuttamisen kannalta keskeinen toimija. Sen omistajina ovat lähes kaikki Finnet-yhtiöt ja siitä rakennetaan moderni Finnet runkoverkkoyhtiö. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa harjoitettua teknistaloudellista yhteistyötä asetettiin kertomusvuonna uuteen asetelmaan. Laajakaistalaitteisiin ja internet runkoyhteyteen liittyen vuodesta 2000 lukien harjoitettu tuotantoyhteistyö sovittiin päätettäväksi ja osuuskunnassa valmistauduttiin liittymään FNE Finland Oy:n tarjoaman runkoverkon palveluiden, sekä kotimaan ja ulkomaan internet-yhteyspalveluiden käyttäjäksi. Osuuskunta on liittynyt kertomusvuonna myös internetin IP-osoitteita hallinnoivan organisaation, RIPE NCC:n jäseneksi. Kertomusvuonna tehtiin myös päätös siirtyä kohti uuden ajan puhepalveluiden tuotantoa. Sen toteuttamiseksi päätettiin keskittää lankapuheluiden tuottamisen laitteistot Lounais-Suomen alueen Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamalle Länsilinkki Oy: lle. Kyseinen yhtiö on vastannut aiemmin kaikkien omistajayhtiöiden puhelinkeskustekniikan ylläpidosta. Nyt sille siirtyy myös tuotantovastuu uuden ajan VoIP -puhepalveluiden rakentamisesta ja toteuttamisesta. Myös ko. yhtiötä koskevat omistusjärjestelyt saatettiin päätökseen, kun tammikuun lopussa DNA Oy:n taakse ryhmittyneiden puhelinyhtiöiden omistus lunastettiin pois. Kertomusvuonna otettiin käyttöön osuuskunnan sisäinen kustannuslaskentajärjestelmä. Sen avulla pystytään osoittamaan EU-säädeltyjen tuotteiden ja palveluiden omakustannushinnat viestintäviranomaisten osuuskunnalta vaatimalla tavalla. Osuuskunnassa on otettu tuotantokäyttöön täysin digitaalinen ja paikannustietoihin perustuva televerkoston dokumentointijärjestelmä. Sen myötä manuaalinen karttojen piirtäminen ja ylläpito on jäänyt historiaan

8 Osuuskunnan tuotevalikoimaa laajennettiin kattamaan myös kaupan alan palveluyritysten tarvitsemat sirukorttimaksupäätteet sekä niihin liittyvät ylläpitopalvelut. Osuuskunta tarjosi asiakkailleen jouluetuna ilmaiset lähi-, paikallis-, ja kotimaan kaukopuhelut kaikille lankapuhelinasiakkailleen ajalla Lisäksi osuuskunnan LPO Mobiili matkapuheluasiakkaat saivat veloituksetta soittaa ja lähettää tekstiviestejä toisille LPO Mobiili asiakkaille Jäsenistö ja osuudet Osuuskunnalla on olemassa sen sääntöjen mukaan vain yksi osuuslaji. Voimassa olevien osuuksien määrä kertomusvuoden lopussa oli 4657 kappaletta. Osuusmaksun suuruus on 200 euroa. Osuuskunnan varsinaisen kokouksen 2008 yhteydessä hallitus antoi jäsenistön tietoon periaatteen, jonka mukaan kokouksen ajankohdasta lähtien osuuskunnassa hyväksytään enintään yhden osuuden rekisteröiminen jokaista jäsentä kohden. Hallituksessa aiemmin vahvistettuihin rekisteröinteihin tällä tiedotetulla periaatteella ei ole vaikutusta. Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuonna 16 henkilöä ja keski-ikä vuoden lopussa 40,9 vuotta. Kertomusvuonna on ollut voimassa organisaatio, joka uudistettiin vuoden 2007 lopussa. Osuuskunnan toiminnot ovat nyt jaettuna kahteen toimintolohkoon : tekniseen tuotantoon sekä palveluihin. Tekniseen tuotantoon kuuluvat kaikki osuuskunnan palveluiden takana oleva tekniikka, kiinteistöt, sekä niiden rakentaminen, huolto ja ylläpito. Lohkon toiminnoista vastaavat rinnakkain kolme palvelupäällikköä, joista jokaisella on oma vastuukokonaisuutensa. Palvelut lohkoon kuuluvat myymälätoiminta, kuluttaja-asiakkaiden asiakaspalvelu, mainonta- ja markkinointi sekä kaikki sidosryhmätoiminta osuuskunnasta ulospäin. Lohkosta vastaa toimitusjohtaja (oto), yhdessä myymälän asiakaspalvelusta vastaavan henkilön kanssa. Yritysasiakkaiden palveleminen on organisaatiossa sijoitettu osaksi kumpaakin lohkoa. Henkilökunnan kouluttamiseen käytettiin kertomusvuonna kaikkiaan euroa. Koulutusta annettiin mm. tieturva kursseina työnjohdolle, esimiestyön kursseina, markkinointikonseptikoulutuksena uusittuun myymälään liittyen, sekä kaapeli-tv ja IP tekniikan koulutuksena ja mastotyöturvallisuuskursseina asentajille. Vapaaehtoiset henkilöstökulut, johon myös koulutusmenot sisältyvät, olivat kaikkiaan euroa. Kehityskeskustelut koko vakinaista henkilöstä koskien käytiin lokakuussa. Koko vakinaista henkilöstöä koskevana oli kertomusvuoden osalta voimassa tulospalkkiojärjestelmä, joka perustui hallituksen asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa, mihin sisältyvät myös varaukset vuodelta 2008 maksettavaksi tulevien tulospalkkioiden osalta. Hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innovassa, Laitilassa. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2007, sekä päätettiin jakaa osuuspääomalle korkoa 20 euroa osuutta kohden. Kokouksessa myös valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Olli Paavola ja Vesa Ala-Äijälä uudelleen, vuodet kestävälle toimikaudelle. Ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia ei kertomusvuonna pidetty. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olli Paavola. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet varapuheenjohtaja Kari Huunonen sekä jäsenet Vesa Ala-Äijälä, Jukka Alkio, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 12 varsinaista kokousta sekä yhden erillisen Finnet ryhmän strategiaa käsitelleen istunnon. Toimitusjohtajana on toiminut Jouni Parkkonen, toimien samalla myös hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä. Toimitusjohtajaa koskevana on ollut voimassa tulospalkkiojärjestelmä, joka on perustunut hallituksen vuosittain asettamien taloudellisten ja toiminnallisten kriteerien saavuttamiseen.

9 Tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, vastuullisena tarkastajanaan KHT Tapani Kulmala Raumalta. Osuuskunnan hallinnossa jatkettiin hyvän hallintotavan (Corporate Governance) periaatteiden laajentamista. Kertomusvuonna otettiin käyttöön kirjallinen ohjeistus, joka asettaa toimintaohjeet ja osaamistasovaatimukset niin hallituksen jäsenyyden, toimitusjohtajuuden kuin myös tilintarkastuksen osalta. Ohjeistus on katsottu tarpeelliseksi omavalvonnan ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi jäsenistön suuntaan, sekä hallitustyöskentelyyn liittyvien taloudellisten ja juridisten vastuiden, kuin myös hallituksen jäsenenä toimimiselle nykyajassa olevien vaatimusten takia. Konsernirakenne Osuuskunta muodostaa tässä tilinpäätöksessä konsernin yhdessä 100 %:sti omistamansa tytäryhtiön, Laitilan Seudun Puhelin Oy:n kanssa. Tytäryhtiö ei kertomusvuonna harjoittanut varsinaista teleliiketoimintaa vaan se toimi emoyhtiön rinnalla konsernin omistaman varallisuuden hallinnassa. Tytäryhtiön tulos ja tase on yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksen laatimisesta annettujen säännösten mukaan. Taloudelliset asiat Konsernin liikevaihto kasvoi kertomusvuonna + 0,4 %, ollen euroa. Liikevoitto oli euroa, joka tekee +14,0 % liikevaihdosta. Varsinaisen liiketoiminnan osalta kannattavuus parani. Satunnaisista kertaeristä oikaistu liikevoitto oli kertomusvuonna euroa, missä kasvua edellisvuoden vastaavaan on +30,5 %. Kertomusvuoden kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Investointeihin sisältyvät televerkon laitteisiin sekä koneisiin ja kalustoon mm. uusitun myymälän osalta, yhteensä euroa, ja liiketoimintayhtiöiden osakkeisiin tehdyt hankinnat, euroa. Suunnitelman mukaisen poistojen määrä oli euroa. Tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa on esitettyinä konsultointiyhtiö Omnitele Oy osakkeiden myymisestä saatu myyntivoitto sekä kantatie 43:n televerkoston uudistamisen yhteydessä purettujen verkostotarvikkeiden romutavarana myymisestä syntyneitä tuottoja, yhteensä euroa. Muut ao. ryhmän tuotot ovat pääasiassa vuokratuottoja osuuskunnan omistamien tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Satunnaisissa tuotoissa on esitetty lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta vuosilta 2005 ja 2006 saatu vakuutusmaksuhyvitys. Satunnaisia kuluja ei kertomusvuonna ollut. Osuuskunnan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet ja muut rahoitusarvopaperit on tilinpäätöksessä kirjattu tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Kertomusvuodelta kirjattu laskennallinen arvonmuutos on suuruudeltaan euroa, ja siihen liittyy laskennallista verosaamista euroa. Rahoitusarvopapereista realisoituneita tuottoja on tilinpäätöksessä kirjattu euroa ja tappioita euroa. Kertomusvuonna saatiin päätökseen kantatie 43: n rakentamisurakan kustannusten jakoon liittyneet neuvottelut. Tielaitos korvasi linjan siirtoon osuuskunnalle aiheutuneita kustannuksia ja korvaus on tilinpäätöksessä kohdistettu suoraan ao. tase-erälle pysyvissä vastaavissa. Investoinnit tähän hankkeeseen on tehty vuosina 2006 ja Pitkäaikaista vierasta pääomaa on osuuskunnassa käytetty tasaamaan likviditeettitarvetta tilanteessa, jossa osuuskunnan omavaraisuus on ollut korkea ja jossa osuuskunnan varoja on ollut sidottuna sijoituksiin, joiden tuotto-olettama on ylittänyt vieraasta pääomasta aiheutuneen kustannuksen. Kertomusvuonna ei pitkäaikaisen vieraan pääoman määrää lisätty. Ylijäämän käyttö Konsernin tilinpäätös osoittaa euron ylijäämää. Osuuskunnan vararahasto kattaa täysin sekä osuuskuntalain että osuuskunnan omien sääntöjen 10 :n edellyttämän vähimmäismäärän. Hallitus ehdottaa varsinaiselle osuuskuntakokoukselle 2009, että ylijäämää ei jaettaisi, ja että tilikauden 2008 voittovarat jätettäisiin osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia Tilikauden päättymisen jälkeen on toteutettu järjestely, jossa Länsilinkki Oy on ostanut osuuskunnan EWSD -puhelinkeskuksen ja osuuskunta on siirtynyt Länsilinkki Oy:n tarjoaman puhepalvelutuotannon asiakkaaksi. Muutoksella ei ole vaikutusta osuuskunnan omien asiakkaiden palveluiden hintoihin taikka käyttöön. Tehty järjestely tukee valitun ryhmästrategian, Voittajaksi Internet maailmassa, tavoitteiden saavuttamista. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Arvioita tulevasta Valtioneuvoston julkistaman kansallisen laajakaistastrategian odotetaan vaikutuksiltaan tukevan osuuskunnan itselleen valitsemaa kuituverkkojen rakentamisen ja liiketoiminnan strategiaa. Julkisella tuella voi olla vaikutusta markkinaehtoiseen Kuitu kotiin -liittymien tarjoamiseen, mutta pitkällä aikavälillä valokaapeleiden leviämistä tukevasta telepolitiikasta katsotaan olevan osuuskunnan toiminnan kannalta enemmän hyötyjä kuin haittoja. Maailman talouden taantuma ei tähän mennessä ole vaikuttanut merkittävästi osuuskunnan toimintaan. Kotimaisilla kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset, jollainen osuuskuntakin pääasialliselta palvelutarjonnaltaan on, ovat olleet muita paremmin taantumalta suojassa. Pitkittyessään taantuma voi kuitenkin jo vuoden 2009 aikana vaikuttaa osuuskunnan tarjoamien lisäarvopalveluiden kysyntään. Peruskysynnässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia ja osuuskunnalla olevien taloudellisten puskurien katsotaan olevan riittävät merkittävänkin taantumajakson ylittämiseen. Laitilassa Olli Paavola Kari Huunonen Jukka Alkio puheenjohtaja varapuheenjohtaja Raimo Saarinen Vesa Ala-Äijälä Jussi Perkkola Jouni Parkkonen toimitusjohtaja 14

10 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos ,13-68,46 Ulkopuoliset palvelut , , , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,28 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,45 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,28 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 542, ,70 Satunnaiset kulut 0, ,12 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,86 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,42 Tuloverot , ,01 Tilikauden voitto Eur ,86 Eur ,43 Liikevaihto Investoinnit ja poistot milj.euroa tuhatta euroa Osakkeet ja muut sijoitukset Palveluiden ja verkkojen kehittäminen Poistot (EVL)

11 Konsernin tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,93 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Valmiit tuotteet , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,66 Maksamattomat osuudet 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,31 Eur ,58 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,03 Liittymismaksurahastot , ,45 Muut rahastot , , , ,08 Ylijäämät ,43 Tilikauden voitto , , , , ,51 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut lainat 3 900, , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , , , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,31 Eur ,58 Tase vastaavaa Rahoitustuotot/sijoitusvarallisuus Tase vastattavaa Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) milj.euroa milj.euroa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Oma pääoma ja tilinpäätössiirrot 18

12 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos ,13-68,46 Ulkopuoliset palvelut , , , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,35 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,52 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,35 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 542, ,70 Satunnaiset kulut 0, , , ,42 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,93 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,42 Tuloverot , ,61 Tilikauden voitto Eur ,36 Eur ,90 Liikevoitto (varsinaisen toiminnan osalta) Omavaraisuusaste tuhatta euroa

13 Emoyhtiön tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,93 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Valmiit tuotteet , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,66 Maksamattomat osuudet 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,28 Eur ,05 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,03 Liittymismaksurahastot , ,45 Muut rahastot , , , ,08 Edellisten tilikausien voitto ,90 0,00 Tilikauden voitto , , , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat 3 900, , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , , , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,28 Eur ,05 Maksuvalmiuden kehitys Telepalveluiden hintakorivertailu (keskimääräinen kustannus / vuosi / talous) Nettokassavirta Telepalveluliitynnät Quick Ratio euroa 450 tuhatta euroa liityntää kpl Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin Osk Finnet - yhtiöt, kaikki Pienet puhelinyhtiöt Painotettu keskiarvo, kaikki yhtiöt Pörssissä olevat puhelinyhtiöt Kallein yhtiö Laajakaista Puhe TV-kuva 22 23

14 TILINPÄÄTÖS , liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana Laitilan Puhelin Osk konsernin emoyhtiönä, sekä Laitilan Seudun Puhelin Oy sen 100 %:sti omistamana tytäryhtiönä. Tytäryhtiön tulos ja tase on yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitili npäätöksen laatimisesta annettujen säännösten mukaan. Konsernin sisäiset omistukset, liiketapahtumat, katteet, saamiset ja velat sekä voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä siitä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat Siirtoverkosto ja keskuslaitteet Telelaitteet Koneet ja kalusto Muut pitkäaikaiset menot 25 vuotta 10 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on esitetty tilinpäätöksessä hankintamenoonsa taikka sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan arvostettuna. Rahoitusomaisuuden arvostus Osuuskunnan omistamat, markkina-arvoltaan julkisesti noteeratut osakkeet ja muut rahotusarvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöshetken markkina- arvoonsa, tai sen puuttuessa hankintamenoonsa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeet Henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Laskennalliset verot Taseen vastattavaa-ryhmässä olevan poistoeron laskennallinen verovelka on esitetty taseen liitetiedoissa. Konserni Laitilan Puhelin Osk LIIKEVAIHTO , , , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistötuotot 8 451, , , ,26 Muut tuotot , , , ,63 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,62 Varaston muutos ,13 68, ,13 68, , , , ,08 Ulkopuolisilta ostetut palvelut , , , ,89 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,97

15 Konserni Laitilan Puhelin Osk Henkilöstökulut Palkat , , , ,60 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,31 Eläkekulut , , , ,43 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,52 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,11 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,01 Osuuskunnan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistot ja arvonalennukset Aineettomat hyödykkeet , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Poistot ja arvonalennukset yhteensä , , , ,83 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , , ,91 Muut kulut , , , ,60 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista , , , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,35 Arvonalennus vaiht.vast.sijoituksista , , , ,00 Korkokulut ja muut rahoitusmenot , , , ,58 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Aiemmilta tilikausilta laskuttamatta olleet tuotot 0, ,70 0, ,70 Muut satunnaiset tuotot 3 542,54 0, ,54 0,00 Satunnaiset kulut Aiemmilta tilikausilta laskuttamatta olleet kulut 0, ,06 0, ,06 Investointikorvausten takaisinmaksut 0, ,06 0, ,06 Satunnaiset kulut 0, ,00 0, ,00 Satunnaiset kulut yhteensä 0, ,12 0, ,12 Satunnaiset erät yhteensä 3 542, , , ,42 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Aineettomat hyödykkeet -686,68-977,18-686,68-977,18 Aineelliset hyödykkeet , , , ,24 Tilinpäätössiirrot yhteensä , , , ,42 Konserni Laitilan Puhelin Osk Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,47 Tuloverot muusta toiminnasta 3 406, , , ,36 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,22 Välittömät verot yhteensä , , , ,61 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (käyttöomaisuuskirjanpidosta) Aineettomat hyödykkeet Hankintamenot , , , ,02 Lisäykset , , , ,38 Vähennykset ,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,40 Kertyneet poistot , , , ,84 Tilikauden poisto , , , ,60 Kertyneet poistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,87 Lisäykset , , , ,98 Vähennykset , , , ,27 Hankintameno , , , ,58 Kertyneet poistot , , , ,20 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , , ,69 Tilikauden poisto , , , ,23 Kertyneet poistot , , , ,74 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Hankintamenot , , , ,51 Lisäykset , , , ,37 Vähennykset , ,95-336, ,95 Hankintameno , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,93 Konsernilla on osakkuusyhtiönä Kiinteistö Oy Laitilan Ylistupa, josta emoyhtiö omistaa 36,4 %. Tämän osakkuusyhtiön tulosta ja tasetta ei ole niiden vähäisen merkityksen sekä pelkän omistuksellisen yhteyden takia yhdistetty tähän konsernitilinpäätökseen. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,54 Valmiit tuotteet , , , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, ,94 0, ,94 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,44 SAAMISET Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,24 Lainasaamiset , , , ,66 Maksamaton liittymispääoma 0,00 260,80 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,89 Saamiset yhteensä , , , ,

16 Konserni Laitilan Puhelin Osk RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet , , , ,71 Lisäys / vähennys , , , ,42 Realisoitumaton arvonalennuskertymä , , , ,48 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot , , , ,08 Lisäys / vähennys , , , ,49 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , , ,22 Markkina-arvoiltaan julkisesti noteerattujen rahoitusarvopaperien realisoitumattomaan arvonalennukseen on tilinpäätöksessä kirjattu lisäystä ,49 euroa. Arvonalennuskertymään liittyvä laskennallinen verosaaminen on ,81 euroa. Rahoitusomaisuuteen sisältyy yritysvelkakirjalainoja, joihin liittyy pääoman menettämisen riskiä. Niiden luonne sijoituksina on pitkäaikainen (5 vuotta) sekä sovittuna eräpäivänä päättyvä. Lainojen hankintameno on yhteensä ,00 euroa ja kaikkien eräpäivät ovat vuonna RAHAT JA PANKKISAAMISET Käteiskassa 3 863, , , ,75 Pankkitilit , , , ,56 Talletustilit ,00 0, ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , , ,31 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuusmaksurahasto , , , ,00 Vähennys , ,00-400, , , , , ,00 Vapaa oma pääoma Vararahasto , , , ,74 Ylijäämän siirto 0, ,29 0, , , , , ,03 Sääntöjen mukaiset rahastot , , , ,25 Lisäys 0,00 75,20 0,00 75,20 Vähennys ,00-600,00 0,00-600, , , , ,45 Muut rahastot , , , ,60 Ylijäämät Edellisen tilikauden ylijäämä , , , ,29 Ylijäämän jako , , , ,00 Vararahastoon 0, ,29 0, ,29 Tilikauden ylijäämä , , , ,90 Ylijäämät , , , ,90 Oma pääoma yhteensä , , , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Aineettomat oikeudet , , , ,51 Aineelliset oikeudet , , , ,69 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , , , ,20 Tilinpäätössiirtojen laskennallinen verovelka , , , ,97 28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Muut velat 3 900, , , ,00 Pitkäaikainen yhteensä , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Ostovelat , , , ,58 Muut velat , , , ,27 Siirtovelat Palkkavelat , , , ,01 Välittömät verot , , , ,79 Muut 8 915, , , ,22 Siirtovelat yhteensä , , , ,02 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,87 Vieras pääoma yhteensä , , , ,87 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Rahalaitoslainat , , , ,00 Annetut kiinnitykset , , , ,76 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikautta seuraavana vuonna erääntyvinä , , , ,00 Myöhemmin erääntyvinä 5 408, , , ,00 Leasing-sopimukset yhteensä , , , ,00 Laitila, 4. päivänä maaliskuuta 2009 Olli Paavola Jukka Alkio Vesa Ala-Äijälä Kari Huunonen Jussi Perkkola Raimo Saarinen Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Laitila, 9. päivänä maaliskuuta 2009 Konserni Laitilan Puhelin Osk Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT

17 TILINTARKASTUSKERTOMUS Laitilan Puhelin Osk:n jäsenille Olemme tarkastaneet Laitilan Puhelin Osk:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Laitilassa 9. päivänä maaliskuuta 2009 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ Laitilan Puhelin -konsernin tilinpäätös 2008 osoittaa ,86 euron ylijäämää. Osuuskunnan vararahasto kattaa täysin sekä osuuskuntalain että sääntöjen 10 :n edellyttämän vähimmäismäärän. Hallitus ehdottaa, että ylijäämää ei jaettaisi ja että tilikauden 2008 voittovarat jätettäisiin osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Laitilassa, 4. päivänä maaliskuuta 2009 Laitilan Puhelin Osk Hallitus

LAITILAN PUHELIN OSK VUOSIKERTOMUS 2009

LAITILAN PUHELIN OSK VUOSIKERTOMUS 2009 LAITILAN PUHELIN OSK VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Telefoonista laajakaistaan Laitilassa... 2 Laitilan Puhelin Osk huomionosoitukset 100-vuotisjuhlassa... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Vuosikertomus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005

LAITILAN PUHELIN V o u sikertomus 2005 osikertomus 2005 LAITILAN PUHELIN Vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Tunnuslukuja Hallinto Liikevaihto 2,301 milj. euroa Liikevoitto 0,934 milj. euroa Investoinnit 0,429 milj. euroa Puhelinliittymät 4454 kpl Laajakaistaliittymät

Lisätiedot

Valoisin mielin tulevaisuuteen

Valoisin mielin tulevaisuuteen V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 9 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2009 Valoisin mielin tulevaisuuteen Osuuskunnan 111. toimintavuotta voidaan pitää torjuntavoittona. Vaikka vuosi oli syvän taantuman aikaa,

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i 2 0 0 9 s a n o i n j a k u v i n J u k k a Tu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katson näin vuoden 2014 alussa hetken tulevaisuuteen. Siellä teleoperaattoritoiminta näyttäisi olevan muuttunut kahdenlaiseksi: Toisaalta jatkossa on tilaa kansallisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella.

SISÄLTÖÄ VERKKOON. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Tampereen Puhelin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2000 kello 13.00 Tampereella. Osavuosikatsausten julkistamispäivät vuonna 2000: 1 tammi-maaliskuu 10. toukokuuta 2 tammi-kesäkuu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 8

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 8 VUOSIKERTOMUS 2 8 SISÄLLYS 4 Vuosi 28 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiantuntijalta asiantuntijalle 1 Yrittäjän kumppani 12 Lähellä asiakasta 14 Ihmisen näköinen yritys 16 KYMP 125 vuotta 18 Inspiraatiota

Lisätiedot