Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus...9 Tuloslaskelma / konserni...17 Tase / konserni...18 Tuloslaskelma / emoyhtiö...21 Tase / emoyhtiö...22 Liitetiedot...25 Tilintarkastuskertomus...31

3 Missio Arvot Laitilan Puhelin Osk on aktiivisesti mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskunnan palveluverkostoa ja mahdollistamassa ihmisten päivittäisen toiminnan asioista, tarjoamalla palveluitaan sähköisten viestimien ja verkkojen kautta, riippumatta ajasta, sijaintipaikasta tai käytössä olevasta päätelaitteesta. Visio Laitilan Puhelin Osk on olemassa palvellakseen hyvin ensisijaisesti Laitilan kaupungin maantieteellisellä alueella televiestintäpalveluita tarvitsevia osuuskunnan jäseniä ja asiakkaita, pitäen sekä palvelutarjontansa ajantasaisena että hinnat edullisina ja kilpailukykyisinä. Tavoitteena on olla alueen johtavin tietoliikennepalveluja tarjoava operaattori. Tulevaisuuden tavoitteena on olla paikallinen telepalveluoperaattori, joka tarjoaa kaikille toiminta- alueensa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuuden liittyä käyttämään reaaliaikaista puhetta, dataa ja liikkuvaa kuvaa välittäviä palveluja, langallisesti taikka langattomasti. Osuuskunta on tällöin mukana sen paikallista toimintaa tukevissa valtakunnallisissa tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja hallinnoinnin toiminnoissa. Asiakas ja omistajuus, kotipaikkakuntalaisuus sekä tyytyväinen asiakas Paikallinen omistaja on meille tärkeä myös asiakkaanamme, ja päinvastoin. Tähtäämme toiminnassamme ratkaisuihin, jotka hyödyttävät ensisijaisesti kotipaikkakuntamme ihmisiä ja yrityksiä. Toimimme aktiivisesti ja palveluhenkisesti asiakasta auttaaksemme ja hänelle sopivia palveluita etsien niin, että tyytyväisyys turvataan. Luotettavuus ja luottamuksellisuus, rehellisyys Pidämme sen, minkä sovimme, oli kyse hinnasta, toimitusajasta taikka palvelun sisällöstä. Emme petä asiakkaan luottamusta hänen yksityisyytensä liittyvien tietojen hallinnan ja käsittelemisen suhteen. Toimimme kaikkia kohtaan aidosti, rehellisesti ja avoimesti. Osaaminen ja innovatiivisuus Tärkein menestystekijämme on ammattitaitoinen ja tehtävänsä osaava henkilökunta. Osaamisessa yhdistyvät hyvät ammatilliset tiedot ja taidot sekä kyky kuunnella asiakasta, selvittää hänen tarpeensa ja suositella hänelle sopivia ratkaisuja. Jokaisen vastuulla on kehittää omaa osaamistaan ja tähän luomme kaikille mahdollisuuksia. Kehitämme sekä uudistamme omia toimintojamme ja pyrimme näin pysymään toimialan nopeasti muuttuvassa kehityksessä. Henkilöstön yhteistyö ja keskinäinen arvostus Edistämme kukin omalla toiminnallamme työyhteisön hyvää henkeä, yhdessä tekemisen iloa ja ymmärrämme jokaisen työntekijän merkityksen työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä ja asiakaspalvelun onnistumisessa. Kannustamme avoimen, rakentavan palautteen antamiseen ja selän takana puhumista, juoruamista, kiusaamista tai ahdistelua ei hyväksytä. Tuloksellinen toiminta Ymmärrämme, että vain kannattavasti toimiva yritys voi kehittää toimintaansa asiakkaiden eduksi ja olla hyvä työnantaja. Tuloksellisen toiminnan kautta huolehdimme myös omistajistamme, jotka ovat toimintamme mahdollistava perusta. Kannattavassa yrityksessä jokaisen työntekijän työpanos on kokonaisuuden muodostumisessa merkittävä. Perinteet Tunnistamme ja tunnustamme oman pitkän historiamme kotipaikkakuntamme kehityksessä ja kehittämisessä. Haluamme jatkaa tätä työtä nykyisessä kovasti kilpaillussa toimintaympäristössäkin, osoittamalla toimintamme kautta asiakkaillemme olevamme aidosti heidän asiallaan. Yhteiskunnallinen vastuu Yhteiskuntavastuu merkitsee meille kasvamista paikallisesta työllisyydestä välittävällä tavalla, hyvien eettisten periaatteiden mukaan toimimista, luonnon suojelemisesta ja ympäristöllisistä arvoista huolehtimista sekä taloudellisten yhteiskuntavelvoitteiden maksamista. 5 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Paikallisen puhelinyhtiön toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Vuosituhannen vaihteesta alkanut vahvan taloudellisen kasvun aika on johtanut mm. siihen, että myös teleliiketoiminnan harjoittamista on haluttu tarkastella vain sen vuosineljänneksittäin sijoittajalle tuottaman arvonnousun ja voitonjaon kannalta. Tästä on seurannut mm., että puhelinyhtiöiden kenttä Suomessa on nyt ideologisesti jakautuneena kahtia ; toisaalta voiton maksimointi ja toisaalta aluelähtöinen telepalvelutarjonta johtoajatuksenaan oleviin toimijoihin. Nyt seitsemän vuotta jatkunut kasvun aika on päättynyt ja muut tekijät toiminnan merkityksen arvioimisessa ovat nousseet jälleen esiin. Yhtäkkiä teleoperaattorilta haetaan luotettavuutta, vakautta ja asiakaspalvelukykyä, voimakkaan kasvamisen ja voiton jakamisen sijaan. Ymmärretään siis uudelleen, mikä merkitys toimivilla ja kehittyvillä telepalveluilla ihmisten elämässä ja tämän yhteiskuntamme toiminnassa on. Alueellisten puhelinyhtiöiden toimintaan on aina kuulunut yhdessä tekeminen. Jokainen yhtiö on vahva omalla paikallisalueellaan, mutta yhteisellä tekemisellä on saavutettu kaikille valtakunnallista ulottuvuutta sekä toiminnallisia hyötyjä. Koska ensisijaisena tarkoituksenaan telepalveluiden tuottamista pitävien puhelinyhtiöiden määrä on nyt pienentynyt, ovat mm. Finnet-ryhmän edunvalvontaan ja hankintojen keskittämiseen liittyvät asiat entistä enemmän myös meidän pienimpien toimijoiden vastuulla. Tämä kysyy aiempaa enemmän panostuksia yhteiseen tekemiseen myös Laitilan Puhelimelta. Osuuskuntamme onkin ollut edustettuna niin Finnet -verkostotoiminnan ytimessä kuin edunvalvojana Finnet-liitto ry:n hallituksessa. Tärkeää onkin ymmärtää se, että kuten aiemmasta on jo nähty, ei yksikään alueellinen puhelinyhtiö ole missään vaiheessa ollut yksinään riittävän suuri toimimaan koko maan laajuisesti. Osuuskunta täyttää 100 vuotta nyt keväällä Siihen liittyviä tapahtumia ja juhlallisuuksia on valmisteltu aina jo tämän kertomusvuoden alusta saakka. Juhlallisuudet tulevat huipentumaan tulevan kevään aikana järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Myös muita tapahtumia sekä erilaisia kampanjoita tullaan juhlavuotena näkemään, kuten osuuskunnan historiikin julkistaminen, mutta niistä kuullaan sitten erikseen. Osuuskunnan historia onkin siten lähes yhtä pitkä, kuin on koko osuustoiminnan historia. Laitilassa on oltu tässäkin asiassa edelläkävijöitä. Osuuskuntamme osalta käytiin kertomusvuonna myös keskustelua sen roolista ns. sijoittaminen mielessään toimivien tahojen kannalta. Osuuskunnan nyt täyttäessä 100-vuotta voitaneen paremminkin todeta, että tilaus on ennen kaikkea ollut sen roolille palveluiden toimittajana. Käytyä roolikeskustelua onkin vakautettu linjaamalla, että osuuskunnan jäseneksi pääsee, kun haluaa olla osuuskunnan palveluiden käyttäjä. Ja osuus on se arvopaperi, joka antaa jäsenelle osuuskunnan palveluiden käyttöön liittyvät oikeudet ja etuudet. Haluaisin näin toimitusjohtajana kiittää tässä yhteydessä kaikkia osuuskuntamme jäseniä, asiakkaita sekä henkilöstöä nyt kuluneesta vuodesta Samalla toivon, että pystymme myös jatkossakin täyttämään antamamme palvelulupauksen monipuolisista ja hinnoiltaan kilpailukykyisistä telepalveluista, sekä niihin liittyvästä laadukkaasta paikallisesta asiakaspalvelusta. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja 5

5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallinto puheenjohtaja Paavola Olli lehtori varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Perkkola Jussi erityisluokanopettaja Saarinen Raimo kauppias sihteeri, toim.joht. Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri Tilintarkastus KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät Saarinen Jari palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät Asiakaspalvelu Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava, myymälä ja kotiasiakkaat Paavola Janne myyntineuvottelija, yritysasiakkaat Talous Lainio Raimo kirjanpito ja palkanlaskenta Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Jokinen Juuso teleasentaja Karhu Tuula siistijä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Lainio Raimo kirjanpitäjä Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Osuuskunnan toimintavuosi 2008 Toimintaympäristöstä Laitilan Puhelin Osk:n toiminnassa kertomusvuosi oli sen 99. toiminnan vuosi ja osuuskunnan tulevia 100-vuotisjuhlallisuuksia valmisteltiin jo kertomusvuoden aikana. Osuuskunnan palvelutoiminta eteni kertomusvuonna tavoitteiden mukaisena, mutta vuoden lopulla nopeasti eteen tullut maailmantalouden taantuma näkyi myös osuuskunnan toiminnoissa; teleliiketoiminnan osalta mahdollisuudet kasvuun katosivat ja sijoitusten markkinoilla havahduttiin nopeisiin arvostusten muutoksiin. Kuluneen vuoden aikana on työstetty Finnet -ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden yhteistä kilpailustrategiaa. Perustaksi on tunnistettu asetelma, jossa alueelliset puhelinyhtiöt ovat valokuituliiketoimintaan uskovia haastajaoperaattoreita sellaisilla markkinoilla, joilla on kolme valtakunnallista mobiilioperaattoria, mutta joka on menossa kohti suurinopeuksisia, kiinteillä yhteyksillä toteutettavissa olevia tietoverkkoyhteyksiä ja tietotekniikan palveluita. Tästä on kiteytetty ryhmän yhteiseksi tavoitteeksi : Voittajaksi Internet maailmassa. Osuuskunta on ollut aktiivisesti edustettuna tätä strategiatyötä tehneessä työryhmässä. Uuden ryhmästrategian on myös todettu tarvitsevan uuden ilmeen. Kertomusvuoden lopulla Finnet liiton hallitus vahvisti ryhmälle uuden liikemerkin ja Finnet nimen kirjoitusasun. Uusi ilme julkistetaan keväällä Osuuskunnan itsensä osalta keskeisin liikemerkki on Laitilan Puhelin nimi, mutta tämän uuden Finnet -liikemerkin myötä osuuskunta tunnustaa jatkossakin sen ryhmän, johon se alueellisena toimijana kuuluu. Kertomusvuoden syyskuussa tehtiin teletoimialan tulevaisuutta merkittävästi maassamme linjaava poliittinen periaatepäätös, joka vahvistaa valokaapeliliiketoiminnan merkitystä. Valtioneuvosto julkisti kansallisen valokuitustrategian, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 99 % vakituisista asunnoista ja yritysten toimipaikoista olisi alle kahden kilometrin päässä yhteydestä, joka mahdollistaa 100 Megan tiedonsiirtoyhteyden. Samassa strategiassa on linjattu myös, että laajakaistan määritelmäksi tulee vuonna 2010 vähintään 1 Megan yhteysnopeus. Osuuskunnalla on kertomusvuonna ollut käytössään useita vaikuttavuuskanavia. Toimitusjohtaja on toiminut puhelinyhtiöiden ryhmän valtakunnallisissa organisaatioissa, kuten Finnet-liitto ry:n hallituksen jäsenenä, Finnet verkoston johtoryhmän jäsenenä, sekä Finnet strategiatyöryhmän jäsenenä. Osuuskunnan oman jäsenistön kesken käytiin kertomusvuonna keskustelua jäsenyyden ja osuuskunnan osuuden omistamisen tarkoitusperistä. Tämän seurauksena osuuskunnan hallitus, jäsenyyden merkitystä sekä osuuskunnan ja osakeyhtiön eroavaisuuksia korostaakseen, linjasi jäsenyyden sekä osuuksien rekisteröimisen periaatteita uudelleen. Toiminnasta liiketoiminta-alueittain Yleistä Osuuskunnan toiminnassa lähestyttiin kertomusvuoden lopussa palveluliitynnän rajaa, kun liityntöjen kokonaismäärä ehti nousta 9974 kappaleeseen. Nettokasvua vuoden aikana saavutettiin +454 liitynnän verran, eli +4,8 %. Palveluliityntöjen kokonaismäärään ovat laskettuina mukaan lankapuhelinliitynnät, kiinteät ja langattomat laajakaistaliitynnät, matkapuhelinliitynnät sekä kaapeli-tv -liitynnät.

7 Lankapuhelinpalvelu Lankapuhelinliityntöjen kokonaismäärä väheni, mutta hieman maltillisemmin, kuin aiempina vuosina. Liityntöjä oli kertomusvuoden lopussa käytössä 3852 kappaletta jossa muutosta vuoden aikana oli -4,8 %. Liityntöjen pysyvyyttä lisäsi mm. osuuskunnan oman matkapuhelinliitynnän myynnissä onnistuminen, sekä niiden ja lankaliityntöjen välinen tuotepaketointi kanta-asiakasetuineen. Lankapuhelinliitynnän tarve ei myöskään ole kaikkien asiakkaiden osalta vähentynyt. Laajakaistapalvelut Langallisten ja langattomien laajakaistaliityntöjen määrä oli vuoden lopussa 2182 kappaletta, jossa oli kasvua +5,6 %. Kasvu on tasaantumassa, koska langallinen laajakaistaliityntä on jo valtaosalla alueen kotitalouksista. Matkapuhelinliityntöjen tuotepaketointi kanta-asiakasetujen saamiseksi on ollut mahdollista myös langallisen laajakaistaliitynnän kanssa. Langattoman laajakaistan palvelualuetta laajennettiin Vakka-Suomen rannikkoseudulla ottamalla käyttöön uusia tukiasemia myös Rauman ja Pyhärannan alueella. Vuoden lopussa verkon tukiasemia oli käytössä kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Kertomusvuoden keväällä tuotiin markkinoille vapaa-ajan asuntojen turvaksi tarkoitettu, langattoman laajakaistan avulla toteutettava LPO KiinteistöTurva hälytyspalvelu. Matkapuhelinpalvelut Osuuskunnan omaa LPO Mobiili matkapuhelinliityntää myytiin hyvin. Kertomusvuonna lisäystä niiden määrään tuli 560 kappaletta, ja liityntöjä oli vuoden lopussa käytössä 793 kappaletta. Kasvuprosentti oli +240,3 %. Tämä Mobiili -liityntävaihtoehto tuotiin palvelutarjontaan marraskuussa 2007 ja kyseessä oli siis sen ensimmäinen täysi myyntivuosi. Sitä ennen tarjolla ollut alueellinen LPO City- DCS -matkapuhelinpalvelu lopetettiin tammikuun lopussa, kun kaikki sen asiakkaat oli saatu siirrettyä tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Matkapuhelinliitynnän oheispalveluna on tarjottu tietyn määrän puhe- ja tekstiviestejä sisältäviä kiinteähintaisia palvelupaketteja. Lisäksi syksyllä tuotteistettiin LPO ReissuNetti, liikkuvan käyttäjän internet palvelu, jota yleisesti mobiililaajakaistan nimellä on kutsuttu. Osuuskunnan palveluvalikoimassa se kuitenkin on nopean, kiinteän laajakaistan asiakkaille kohdennettu liikkuva rinnakkaispalvelu. Kanta-asiakkaan tuotepaketit Osuuskunnan kanta-asiakkailleen tarjoamien Puhe, Surffi ja Maxi tuotepakettien suosio jatkui kertomusvuonna. Niitä oli vuoden lopussa tehtynä yhteensä 405 kappaletta ja määrä kasvoi vuoden aikana +240,3 %. Nämä kanta-asiakaspaketit kytkevät yhteen osuuskunnan palvelutarjonnassa olevat lankaliitynnän, laajakaistaliitynnän sekä matkapuhelinliitynnän, ja antavat palvelunsa näin keskittävälle hinta-, lisäpalvelu-, ym. etuuksia. Kaapeli-TV ja LumoTV Kaapeli-TV liityntöjen määrä jatkoi maltillista kasvuaan. Verkkoon oli vuoden lopussa liitettynä 3103 taloutta. Kasvua oli kertomusvuonna +1,0 %. Kaapeli-TV verkossa siirryttiin täysin digitaaliseen ohjelmajakeluun maaliskuun alussa, samaan aikaan kuin valtakunnallisella päätöksellä koko maassa. Ohjelmatarjonnassa kokeiltiin jo myös teräväpiirto (HDTV) -lähetysten välittämistä. Tämän palvelun leviämisen esteenä ovat kuitenkin olleet vielä avoimena oleva lopullinen lähetystekniikka, ohjelmien kopiointisuojaukseen ja tekijänoikeuksiin liittyvät avoimet kysymykset, sekä niistä johtuen myös ongelmat sopivien asiakaspäätelaitteiden saatavuudessa. Lisämaksullisten ohjelmien katselussa käytettävien Kaapelikorttien määrä oli vuoden lopussa 1316 kpl, missä oli kasvua +25,0 %. Kaapeli-TV ohjelmien markkinointia jatkettiin Finnet-yhtiöiden yhteisen LumoTV konseptin alla. Kaapeli-TV -verkon ohjelmapalveluiden toteuttamisessa puolestaan jatkettiin vuonna 2000 aloitettua teknistaloudellista yhteistyötä Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa. Kaapeli-TV verkossa välitettiin myös paikallista ohjelmaa, josta on vastannut LaitilaTV omalla kanavallaan. Ohjelmina olivat kertomusvuonna suorat lähetykset Laitilan Munamarkkinoilta sisältäen mm. Munamarkkinaradion markkina-alueella kuuluneen lähetyksen, sekä Laitilan kaupunginvaltuuston kokousten ja syksyllä pidettyjen kuntavaalien vaalipaneelin televisioinnit. Ohjelma-aikaa on kanavalla täytetty myös ruutukehäuutisilla sekä mainoksilla, joiden tuottamisesta on vastannut Viestintä-Marttala Ky. Verkosto ja tekniset järjestelmät Kertomusvuoden aikana saatettiin päätökseen muutokset verkostossa kantatie 43:n uudistamiseen liittyen. Lisäksi urakoitiin valokaapeliverkkoa ja parannettiin osuuskunnan valmiutta toimittaa Kuitu kotiin liittymiä. Mm. uudella Kotoharjun asuntoalueella asennettiin alueelle uuden tekniikan mukainen aktiivilaitekaappi. Myös ensimmäinen Kuitu kotiin -liityntäsopimus tehtiin. Laajakaistalaitteita uudistettiin siirtämällä asiakkaita vanhoista ATM tekniikan keskittimistä uusiin ethernet tekniikan laitteisiin. Samalla nostettiin koko verkon nopeutta niin, että 24M yhteysnopeuden laajakaistaliityntä on nyt saatavissa koko Laitilan alueella. Langattoman laajakaistan tukiasemaverkkoa laajennettiin viidellä uudella tukiasemalla. Lisäksi rakennettiin näiden tukiasemien tarvitsemat yhteydet linkkijärjestelmillä. Näiden asennuksiin liittyvät mastotyöt tehtiin omien asentajien avulla. Keskustan teknisten laitetilojen osalta uudistettiin sen jäähdytysjärjestelmiä sekä telejärjestelmien tarvitsemat 48V -tasasuuntaajat kokonaan. Myymälä Osuuskunnan uusittu myymälä otettiin käyttöön marraskuun puolivälissä. Myymälä on toteutettu Finnet myymäläkonseptin mukaisena. Se on puhelinyhtiöiden yhdessä kehittämä ja hyödyntämä toimintatapa, jossa on erityisesti keskitytty helpottamaan asiakkaiden päätöksentekoa. Uudistamisen lähtökohtina olivat mm. palveluvalikoiman laajentaminen, vuorovaikutteisuus ja kokeileminen, ostamisen helppous sekä viihtyminen. Uuden myymälän myötä tarjolla olevaa tuotevalikoimaa on laajennettu matkapuhelimista ja muista telelaitteista kannettaviin tietokoneisiin sekä tulostimiin ja muihin niiden oheislaitteisiin, pelikonsoleihin sekä MP3 soittimiin. Uudistamiseen liittyvissä rakennusteknisissä töissä käytettiin paikallisia urakoitsijoita. Muusta liiketoiminnasta Kertomusvuoden aikana lisättiin osuuskunnan omistusta valtakunnallista valokaapeliliiketoimintaa harjoittavassa FNE Finland Oy:ssä. Yhtiöstä on nyt muodostettu Finnet ryhmän uuden kilpailustrategian toteuttamisen kannalta keskeinen toimija. Sen omistajina ovat lähes kaikki Finnet-yhtiöt ja siitä rakennetaan moderni Finnet runkoverkkoyhtiö. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa harjoitettua teknistaloudellista yhteistyötä asetettiin kertomusvuonna uuteen asetelmaan. Laajakaistalaitteisiin ja internet runkoyhteyteen liittyen vuodesta 2000 lukien harjoitettu tuotantoyhteistyö sovittiin päätettäväksi ja osuuskunnassa valmistauduttiin liittymään FNE Finland Oy:n tarjoaman runkoverkon palveluiden, sekä kotimaan ja ulkomaan internet-yhteyspalveluiden käyttäjäksi. Osuuskunta on liittynyt kertomusvuonna myös internetin IP-osoitteita hallinnoivan organisaation, RIPE NCC:n jäseneksi. Kertomusvuonna tehtiin myös päätös siirtyä kohti uuden ajan puhepalveluiden tuotantoa. Sen toteuttamiseksi päätettiin keskittää lankapuheluiden tuottamisen laitteistot Lounais-Suomen alueen Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamalle Länsilinkki Oy: lle. Kyseinen yhtiö on vastannut aiemmin kaikkien omistajayhtiöiden puhelinkeskustekniikan ylläpidosta. Nyt sille siirtyy myös tuotantovastuu uuden ajan VoIP -puhepalveluiden rakentamisesta ja toteuttamisesta. Myös ko. yhtiötä koskevat omistusjärjestelyt saatettiin päätökseen, kun tammikuun lopussa DNA Oy:n taakse ryhmittyneiden puhelinyhtiöiden omistus lunastettiin pois. Kertomusvuonna otettiin käyttöön osuuskunnan sisäinen kustannuslaskentajärjestelmä. Sen avulla pystytään osoittamaan EU-säädeltyjen tuotteiden ja palveluiden omakustannushinnat viestintäviranomaisten osuuskunnalta vaatimalla tavalla. Osuuskunnassa on otettu tuotantokäyttöön täysin digitaalinen ja paikannustietoihin perustuva televerkoston dokumentointijärjestelmä. Sen myötä manuaalinen karttojen piirtäminen ja ylläpito on jäänyt historiaan

8 Osuuskunnan tuotevalikoimaa laajennettiin kattamaan myös kaupan alan palveluyritysten tarvitsemat sirukorttimaksupäätteet sekä niihin liittyvät ylläpitopalvelut. Osuuskunta tarjosi asiakkailleen jouluetuna ilmaiset lähi-, paikallis-, ja kotimaan kaukopuhelut kaikille lankapuhelinasiakkailleen ajalla Lisäksi osuuskunnan LPO Mobiili matkapuheluasiakkaat saivat veloituksetta soittaa ja lähettää tekstiviestejä toisille LPO Mobiili asiakkaille Jäsenistö ja osuudet Osuuskunnalla on olemassa sen sääntöjen mukaan vain yksi osuuslaji. Voimassa olevien osuuksien määrä kertomusvuoden lopussa oli 4657 kappaletta. Osuusmaksun suuruus on 200 euroa. Osuuskunnan varsinaisen kokouksen 2008 yhteydessä hallitus antoi jäsenistön tietoon periaatteen, jonka mukaan kokouksen ajankohdasta lähtien osuuskunnassa hyväksytään enintään yhden osuuden rekisteröiminen jokaista jäsentä kohden. Hallituksessa aiemmin vahvistettuihin rekisteröinteihin tällä tiedotetulla periaatteella ei ole vaikutusta. Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuonna 16 henkilöä ja keski-ikä vuoden lopussa 40,9 vuotta. Kertomusvuonna on ollut voimassa organisaatio, joka uudistettiin vuoden 2007 lopussa. Osuuskunnan toiminnot ovat nyt jaettuna kahteen toimintolohkoon : tekniseen tuotantoon sekä palveluihin. Tekniseen tuotantoon kuuluvat kaikki osuuskunnan palveluiden takana oleva tekniikka, kiinteistöt, sekä niiden rakentaminen, huolto ja ylläpito. Lohkon toiminnoista vastaavat rinnakkain kolme palvelupäällikköä, joista jokaisella on oma vastuukokonaisuutensa. Palvelut lohkoon kuuluvat myymälätoiminta, kuluttaja-asiakkaiden asiakaspalvelu, mainonta- ja markkinointi sekä kaikki sidosryhmätoiminta osuuskunnasta ulospäin. Lohkosta vastaa toimitusjohtaja (oto), yhdessä myymälän asiakaspalvelusta vastaavan henkilön kanssa. Yritysasiakkaiden palveleminen on organisaatiossa sijoitettu osaksi kumpaakin lohkoa. Henkilökunnan kouluttamiseen käytettiin kertomusvuonna kaikkiaan euroa. Koulutusta annettiin mm. tieturva kursseina työnjohdolle, esimiestyön kursseina, markkinointikonseptikoulutuksena uusittuun myymälään liittyen, sekä kaapeli-tv ja IP tekniikan koulutuksena ja mastotyöturvallisuuskursseina asentajille. Vapaaehtoiset henkilöstökulut, johon myös koulutusmenot sisältyvät, olivat kaikkiaan euroa. Kehityskeskustelut koko vakinaista henkilöstä koskien käytiin lokakuussa. Koko vakinaista henkilöstöä koskevana oli kertomusvuoden osalta voimassa tulospalkkiojärjestelmä, joka perustui hallituksen asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa, mihin sisältyvät myös varaukset vuodelta 2008 maksettavaksi tulevien tulospalkkioiden osalta. Hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innovassa, Laitilassa. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2007, sekä päätettiin jakaa osuuspääomalle korkoa 20 euroa osuutta kohden. Kokouksessa myös valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Olli Paavola ja Vesa Ala-Äijälä uudelleen, vuodet kestävälle toimikaudelle. Ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia ei kertomusvuonna pidetty. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olli Paavola. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet varapuheenjohtaja Kari Huunonen sekä jäsenet Vesa Ala-Äijälä, Jukka Alkio, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 12 varsinaista kokousta sekä yhden erillisen Finnet ryhmän strategiaa käsitelleen istunnon. Toimitusjohtajana on toiminut Jouni Parkkonen, toimien samalla myös hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä. Toimitusjohtajaa koskevana on ollut voimassa tulospalkkiojärjestelmä, joka on perustunut hallituksen vuosittain asettamien taloudellisten ja toiminnallisten kriteerien saavuttamiseen.

9 Tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, vastuullisena tarkastajanaan KHT Tapani Kulmala Raumalta. Osuuskunnan hallinnossa jatkettiin hyvän hallintotavan (Corporate Governance) periaatteiden laajentamista. Kertomusvuonna otettiin käyttöön kirjallinen ohjeistus, joka asettaa toimintaohjeet ja osaamistasovaatimukset niin hallituksen jäsenyyden, toimitusjohtajuuden kuin myös tilintarkastuksen osalta. Ohjeistus on katsottu tarpeelliseksi omavalvonnan ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi jäsenistön suuntaan, sekä hallitustyöskentelyyn liittyvien taloudellisten ja juridisten vastuiden, kuin myös hallituksen jäsenenä toimimiselle nykyajassa olevien vaatimusten takia. Konsernirakenne Osuuskunta muodostaa tässä tilinpäätöksessä konsernin yhdessä 100 %:sti omistamansa tytäryhtiön, Laitilan Seudun Puhelin Oy:n kanssa. Tytäryhtiö ei kertomusvuonna harjoittanut varsinaista teleliiketoimintaa vaan se toimi emoyhtiön rinnalla konsernin omistaman varallisuuden hallinnassa. Tytäryhtiön tulos ja tase on yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksen laatimisesta annettujen säännösten mukaan. Taloudelliset asiat Konsernin liikevaihto kasvoi kertomusvuonna + 0,4 %, ollen euroa. Liikevoitto oli euroa, joka tekee +14,0 % liikevaihdosta. Varsinaisen liiketoiminnan osalta kannattavuus parani. Satunnaisista kertaeristä oikaistu liikevoitto oli kertomusvuonna euroa, missä kasvua edellisvuoden vastaavaan on +30,5 %. Kertomusvuoden kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Investointeihin sisältyvät televerkon laitteisiin sekä koneisiin ja kalustoon mm. uusitun myymälän osalta, yhteensä euroa, ja liiketoimintayhtiöiden osakkeisiin tehdyt hankinnat, euroa. Suunnitelman mukaisen poistojen määrä oli euroa. Tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa on esitettyinä konsultointiyhtiö Omnitele Oy osakkeiden myymisestä saatu myyntivoitto sekä kantatie 43:n televerkoston uudistamisen yhteydessä purettujen verkostotarvikkeiden romutavarana myymisestä syntyneitä tuottoja, yhteensä euroa. Muut ao. ryhmän tuotot ovat pääasiassa vuokratuottoja osuuskunnan omistamien tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Satunnaisissa tuotoissa on esitetty lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta vuosilta 2005 ja 2006 saatu vakuutusmaksuhyvitys. Satunnaisia kuluja ei kertomusvuonna ollut. Osuuskunnan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet ja muut rahoitusarvopaperit on tilinpäätöksessä kirjattu tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Kertomusvuodelta kirjattu laskennallinen arvonmuutos on suuruudeltaan euroa, ja siihen liittyy laskennallista verosaamista euroa. Rahoitusarvopapereista realisoituneita tuottoja on tilinpäätöksessä kirjattu euroa ja tappioita euroa. Kertomusvuonna saatiin päätökseen kantatie 43: n rakentamisurakan kustannusten jakoon liittyneet neuvottelut. Tielaitos korvasi linjan siirtoon osuuskunnalle aiheutuneita kustannuksia ja korvaus on tilinpäätöksessä kohdistettu suoraan ao. tase-erälle pysyvissä vastaavissa. Investoinnit tähän hankkeeseen on tehty vuosina 2006 ja Pitkäaikaista vierasta pääomaa on osuuskunnassa käytetty tasaamaan likviditeettitarvetta tilanteessa, jossa osuuskunnan omavaraisuus on ollut korkea ja jossa osuuskunnan varoja on ollut sidottuna sijoituksiin, joiden tuotto-olettama on ylittänyt vieraasta pääomasta aiheutuneen kustannuksen. Kertomusvuonna ei pitkäaikaisen vieraan pääoman määrää lisätty. Ylijäämän käyttö Konsernin tilinpäätös osoittaa euron ylijäämää. Osuuskunnan vararahasto kattaa täysin sekä osuuskuntalain että osuuskunnan omien sääntöjen 10 :n edellyttämän vähimmäismäärän. Hallitus ehdottaa varsinaiselle osuuskuntakokoukselle 2009, että ylijäämää ei jaettaisi, ja että tilikauden 2008 voittovarat jätettäisiin osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia Tilikauden päättymisen jälkeen on toteutettu järjestely, jossa Länsilinkki Oy on ostanut osuuskunnan EWSD -puhelinkeskuksen ja osuuskunta on siirtynyt Länsilinkki Oy:n tarjoaman puhepalvelutuotannon asiakkaaksi. Muutoksella ei ole vaikutusta osuuskunnan omien asiakkaiden palveluiden hintoihin taikka käyttöön. Tehty järjestely tukee valitun ryhmästrategian, Voittajaksi Internet maailmassa, tavoitteiden saavuttamista. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Arvioita tulevasta Valtioneuvoston julkistaman kansallisen laajakaistastrategian odotetaan vaikutuksiltaan tukevan osuuskunnan itselleen valitsemaa kuituverkkojen rakentamisen ja liiketoiminnan strategiaa. Julkisella tuella voi olla vaikutusta markkinaehtoiseen Kuitu kotiin -liittymien tarjoamiseen, mutta pitkällä aikavälillä valokaapeleiden leviämistä tukevasta telepolitiikasta katsotaan olevan osuuskunnan toiminnan kannalta enemmän hyötyjä kuin haittoja. Maailman talouden taantuma ei tähän mennessä ole vaikuttanut merkittävästi osuuskunnan toimintaan. Kotimaisilla kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset, jollainen osuuskuntakin pääasialliselta palvelutarjonnaltaan on, ovat olleet muita paremmin taantumalta suojassa. Pitkittyessään taantuma voi kuitenkin jo vuoden 2009 aikana vaikuttaa osuuskunnan tarjoamien lisäarvopalveluiden kysyntään. Peruskysynnässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia ja osuuskunnalla olevien taloudellisten puskurien katsotaan olevan riittävät merkittävänkin taantumajakson ylittämiseen. Laitilassa Olli Paavola Kari Huunonen Jukka Alkio puheenjohtaja varapuheenjohtaja Raimo Saarinen Vesa Ala-Äijälä Jussi Perkkola Jouni Parkkonen toimitusjohtaja 14

10 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos ,13-68,46 Ulkopuoliset palvelut , , , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,28 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,45 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,28 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 542, ,70 Satunnaiset kulut 0, ,12 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,86 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,42 Tuloverot , ,01 Tilikauden voitto Eur ,86 Eur ,43 Liikevaihto Investoinnit ja poistot milj.euroa tuhatta euroa Osakkeet ja muut sijoitukset Palveluiden ja verkkojen kehittäminen Poistot (EVL)

11 Konsernin tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,93 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Valmiit tuotteet , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,66 Maksamattomat osuudet 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,31 Eur ,58 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,03 Liittymismaksurahastot , ,45 Muut rahastot , , , ,08 Ylijäämät ,43 Tilikauden voitto , , , , ,51 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut lainat 3 900, , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , , , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,31 Eur ,58 Tase vastaavaa Rahoitustuotot/sijoitusvarallisuus Tase vastattavaa Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) milj.euroa milj.euroa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Oma pääoma ja tilinpäätössiirrot 18

12 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos ,13-68,46 Ulkopuoliset palvelut , , , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,35 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,52 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,35 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 542, ,70 Satunnaiset kulut 0, , , ,42 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,93 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,42 Tuloverot , ,61 Tilikauden voitto Eur ,36 Eur ,90 Liikevoitto (varsinaisen toiminnan osalta) Omavaraisuusaste tuhatta euroa

13 Emoyhtiön tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,93 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Valmiit tuotteet , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,66 Maksamattomat osuudet 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,28 Eur ,05 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,03 Liittymismaksurahastot , ,45 Muut rahastot , , , ,08 Edellisten tilikausien voitto ,90 0,00 Tilikauden voitto , , , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat 3 900, , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , , , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,28 Eur ,05 Maksuvalmiuden kehitys Telepalveluiden hintakorivertailu (keskimääräinen kustannus / vuosi / talous) Nettokassavirta Telepalveluliitynnät Quick Ratio euroa 450 tuhatta euroa liityntää kpl Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin Osk Finnet - yhtiöt, kaikki Pienet puhelinyhtiöt Painotettu keskiarvo, kaikki yhtiöt Pörssissä olevat puhelinyhtiöt Kallein yhtiö Laajakaista Puhe TV-kuva 22 23

14 TILINPÄÄTÖS , liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana Laitilan Puhelin Osk konsernin emoyhtiönä, sekä Laitilan Seudun Puhelin Oy sen 100 %:sti omistamana tytäryhtiönä. Tytäryhtiön tulos ja tase on yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitili npäätöksen laatimisesta annettujen säännösten mukaan. Konsernin sisäiset omistukset, liiketapahtumat, katteet, saamiset ja velat sekä voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä siitä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat Siirtoverkosto ja keskuslaitteet Telelaitteet Koneet ja kalusto Muut pitkäaikaiset menot 25 vuotta 10 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on esitetty tilinpäätöksessä hankintamenoonsa taikka sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan arvostettuna. Rahoitusomaisuuden arvostus Osuuskunnan omistamat, markkina-arvoltaan julkisesti noteeratut osakkeet ja muut rahotusarvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöshetken markkina- arvoonsa, tai sen puuttuessa hankintamenoonsa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeet Henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Laskennalliset verot Taseen vastattavaa-ryhmässä olevan poistoeron laskennallinen verovelka on esitetty taseen liitetiedoissa. Konserni Laitilan Puhelin Osk LIIKEVAIHTO , , , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistötuotot 8 451, , , ,26 Muut tuotot , , , ,63 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,62 Varaston muutos ,13 68, ,13 68, , , , ,08 Ulkopuolisilta ostetut palvelut , , , ,89 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,97

15 Konserni Laitilan Puhelin Osk Henkilöstökulut Palkat , , , ,60 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,31 Eläkekulut , , , ,43 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,52 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,11 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,01 Osuuskunnan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistot ja arvonalennukset Aineettomat hyödykkeet , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Poistot ja arvonalennukset yhteensä , , , ,83 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , , ,91 Muut kulut , , , ,60 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista , , , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,35 Arvonalennus vaiht.vast.sijoituksista , , , ,00 Korkokulut ja muut rahoitusmenot , , , ,58 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Aiemmilta tilikausilta laskuttamatta olleet tuotot 0, ,70 0, ,70 Muut satunnaiset tuotot 3 542,54 0, ,54 0,00 Satunnaiset kulut Aiemmilta tilikausilta laskuttamatta olleet kulut 0, ,06 0, ,06 Investointikorvausten takaisinmaksut 0, ,06 0, ,06 Satunnaiset kulut 0, ,00 0, ,00 Satunnaiset kulut yhteensä 0, ,12 0, ,12 Satunnaiset erät yhteensä 3 542, , , ,42 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Aineettomat hyödykkeet -686,68-977,18-686,68-977,18 Aineelliset hyödykkeet , , , ,24 Tilinpäätössiirrot yhteensä , , , ,42 Konserni Laitilan Puhelin Osk Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,47 Tuloverot muusta toiminnasta 3 406, , , ,36 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,22 Välittömät verot yhteensä , , , ,61 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (käyttöomaisuuskirjanpidosta) Aineettomat hyödykkeet Hankintamenot , , , ,02 Lisäykset , , , ,38 Vähennykset ,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,40 Kertyneet poistot , , , ,84 Tilikauden poisto , , , ,60 Kertyneet poistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,87 Lisäykset , , , ,98 Vähennykset , , , ,27 Hankintameno , , , ,58 Kertyneet poistot , , , ,20 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , , ,69 Tilikauden poisto , , , ,23 Kertyneet poistot , , , ,74 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Hankintamenot , , , ,51 Lisäykset , , , ,37 Vähennykset , ,95-336, ,95 Hankintameno , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,93 Konsernilla on osakkuusyhtiönä Kiinteistö Oy Laitilan Ylistupa, josta emoyhtiö omistaa 36,4 %. Tämän osakkuusyhtiön tulosta ja tasetta ei ole niiden vähäisen merkityksen sekä pelkän omistuksellisen yhteyden takia yhdistetty tähän konsernitilinpäätökseen. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,54 Valmiit tuotteet , , , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, ,94 0, ,94 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,44 SAAMISET Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,24 Lainasaamiset , , , ,66 Maksamaton liittymispääoma 0,00 260,80 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,89 Saamiset yhteensä , , , ,

16 Konserni Laitilan Puhelin Osk RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet , , , ,71 Lisäys / vähennys , , , ,42 Realisoitumaton arvonalennuskertymä , , , ,48 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot , , , ,08 Lisäys / vähennys , , , ,49 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , , ,22 Markkina-arvoiltaan julkisesti noteerattujen rahoitusarvopaperien realisoitumattomaan arvonalennukseen on tilinpäätöksessä kirjattu lisäystä ,49 euroa. Arvonalennuskertymään liittyvä laskennallinen verosaaminen on ,81 euroa. Rahoitusomaisuuteen sisältyy yritysvelkakirjalainoja, joihin liittyy pääoman menettämisen riskiä. Niiden luonne sijoituksina on pitkäaikainen (5 vuotta) sekä sovittuna eräpäivänä päättyvä. Lainojen hankintameno on yhteensä ,00 euroa ja kaikkien eräpäivät ovat vuonna RAHAT JA PANKKISAAMISET Käteiskassa 3 863, , , ,75 Pankkitilit , , , ,56 Talletustilit ,00 0, ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , , ,31 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuusmaksurahasto , , , ,00 Vähennys , ,00-400, , , , , ,00 Vapaa oma pääoma Vararahasto , , , ,74 Ylijäämän siirto 0, ,29 0, , , , , ,03 Sääntöjen mukaiset rahastot , , , ,25 Lisäys 0,00 75,20 0,00 75,20 Vähennys ,00-600,00 0,00-600, , , , ,45 Muut rahastot , , , ,60 Ylijäämät Edellisen tilikauden ylijäämä , , , ,29 Ylijäämän jako , , , ,00 Vararahastoon 0, ,29 0, ,29 Tilikauden ylijäämä , , , ,90 Ylijäämät , , , ,90 Oma pääoma yhteensä , , , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Aineettomat oikeudet , , , ,51 Aineelliset oikeudet , , , ,69 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , , , ,20 Tilinpäätössiirtojen laskennallinen verovelka , , , ,97 28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Muut velat 3 900, , , ,00 Pitkäaikainen yhteensä , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Ostovelat , , , ,58 Muut velat , , , ,27 Siirtovelat Palkkavelat , , , ,01 Välittömät verot , , , ,79 Muut 8 915, , , ,22 Siirtovelat yhteensä , , , ,02 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,87 Vieras pääoma yhteensä , , , ,87 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Rahalaitoslainat , , , ,00 Annetut kiinnitykset , , , ,76 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikautta seuraavana vuonna erääntyvinä , , , ,00 Myöhemmin erääntyvinä 5 408, , , ,00 Leasing-sopimukset yhteensä , , , ,00 Laitila, 4. päivänä maaliskuuta 2009 Olli Paavola Jukka Alkio Vesa Ala-Äijälä Kari Huunonen Jussi Perkkola Raimo Saarinen Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Laitila, 9. päivänä maaliskuuta 2009 Konserni Laitilan Puhelin Osk Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT

17 TILINTARKASTUSKERTOMUS Laitilan Puhelin Osk:n jäsenille Olemme tarkastaneet Laitilan Puhelin Osk:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Laitilassa 9. päivänä maaliskuuta 2009 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ Laitilan Puhelin -konsernin tilinpäätös 2008 osoittaa ,86 euron ylijäämää. Osuuskunnan vararahasto kattaa täysin sekä osuuskuntalain että sääntöjen 10 :n edellyttämän vähimmäismäärän. Hallitus ehdottaa, että ylijäämää ei jaettaisi ja että tilikauden 2008 voittovarat jätettäisiin osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Laitilassa, 4. päivänä maaliskuuta 2009 Laitilan Puhelin Osk Hallitus

18

19 Mikaelinkatu 2, Laitila puh. (02) Y-tunnus

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot