Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus..."

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo LPO-huoneentaulut...2 Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja henkilöstö...7 Hallituksen toimintakertomus...9 Tuloslaskelma / konserni...17 Tase / konserni...18 Tuloslaskelma / emoyhtiö...21 Tase / emoyhtiö...22 Liitetiedot...25 Tilintarkastuskertomus...31

3 Missio Arvot Laitilan Puhelin Osk on aktiivisesti mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskunnan palveluverkostoa ja mahdollistamassa ihmisten päivittäisen toiminnan asioista, tarjoamalla palveluitaan sähköisten viestimien ja verkkojen kautta, riippumatta ajasta, sijaintipaikasta tai käytössä olevasta päätelaitteesta. Visio Laitilan Puhelin Osk on olemassa palvellakseen hyvin ensisijaisesti Laitilan kaupungin maantieteellisellä alueella televiestintäpalveluita tarvitsevia osuuskunnan jäseniä ja asiakkaita, pitäen sekä palvelutarjontansa ajantasaisena että hinnat edullisina ja kilpailukykyisinä. Tavoitteena on olla alueen johtavin tietoliikennepalveluja tarjoava operaattori. Tulevaisuuden tavoitteena on olla paikallinen telepalveluoperaattori, joka tarjoaa kaikille toiminta- alueensa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuuden liittyä käyttämään reaaliaikaista puhetta, dataa ja liikkuvaa kuvaa välittäviä palveluja, langallisesti taikka langattomasti. Osuuskunta on tällöin mukana sen paikallista toimintaa tukevissa valtakunnallisissa tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja hallinnoinnin toiminnoissa. Asiakas ja omistajuus, kotipaikkakuntalaisuus sekä tyytyväinen asiakas Paikallinen omistaja on meille tärkeä myös asiakkaanamme, ja päinvastoin. Tähtäämme toiminnassamme ratkaisuihin, jotka hyödyttävät ensisijaisesti kotipaikkakuntamme ihmisiä ja yrityksiä. Toimimme aktiivisesti ja palveluhenkisesti asiakasta auttaaksemme ja hänelle sopivia palveluita etsien niin, että tyytyväisyys turvataan. Luotettavuus ja luottamuksellisuus, rehellisyys Pidämme sen, minkä sovimme, oli kyse hinnasta, toimitusajasta taikka palvelun sisällöstä. Emme petä asiakkaan luottamusta hänen yksityisyytensä liittyvien tietojen hallinnan ja käsittelemisen suhteen. Toimimme kaikkia kohtaan aidosti, rehellisesti ja avoimesti. Osaaminen ja innovatiivisuus Tärkein menestystekijämme on ammattitaitoinen ja tehtävänsä osaava henkilökunta. Osaamisessa yhdistyvät hyvät ammatilliset tiedot ja taidot sekä kyky kuunnella asiakasta, selvittää hänen tarpeensa ja suositella hänelle sopivia ratkaisuja. Jokaisen vastuulla on kehittää omaa osaamistaan ja tähän luomme kaikille mahdollisuuksia. Kehitämme sekä uudistamme omia toimintojamme ja pyrimme näin pysymään toimialan nopeasti muuttuvassa kehityksessä. Henkilöstön yhteistyö ja keskinäinen arvostus Edistämme kukin omalla toiminnallamme työyhteisön hyvää henkeä, yhdessä tekemisen iloa ja ymmärrämme jokaisen työntekijän merkityksen työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä ja asiakaspalvelun onnistumisessa. Kannustamme avoimen, rakentavan palautteen antamiseen ja selän takana puhumista, juoruamista, kiusaamista tai ahdistelua ei hyväksytä. Tuloksellinen toiminta Ymmärrämme, että vain kannattavasti toimiva yritys voi kehittää toimintaansa asiakkaiden eduksi ja olla hyvä työnantaja. Tuloksellisen toiminnan kautta huolehdimme myös omistajistamme, jotka ovat toimintamme mahdollistava perusta. Kannattavassa yrityksessä jokaisen työntekijän työpanos on kokonaisuuden muodostumisessa merkittävä. Perinteet Tunnistamme ja tunnustamme oman pitkän historiamme kotipaikkakuntamme kehityksessä ja kehittämisessä. Haluamme jatkaa tätä työtä nykyisessä kovasti kilpaillussa toimintaympäristössäkin, osoittamalla toimintamme kautta asiakkaillemme olevamme aidosti heidän asiallaan. Yhteiskunnallinen vastuu Yhteiskuntavastuu merkitsee meille kasvamista paikallisesta työllisyydestä välittävällä tavalla, hyvien eettisten periaatteiden mukaan toimimista, luonnon suojelemisesta ja ympäristöllisistä arvoista huolehtimista sekä taloudellisten yhteiskuntavelvoitteiden maksamista. 5 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Paikallisen puhelinyhtiön toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Vuosituhannen vaihteesta alkanut vahvan taloudellisen kasvun aika on johtanut mm. siihen, että myös teleliiketoiminnan harjoittamista on haluttu tarkastella vain sen vuosineljänneksittäin sijoittajalle tuottaman arvonnousun ja voitonjaon kannalta. Tästä on seurannut mm., että puhelinyhtiöiden kenttä Suomessa on nyt ideologisesti jakautuneena kahtia ; toisaalta voiton maksimointi ja toisaalta aluelähtöinen telepalvelutarjonta johtoajatuksenaan oleviin toimijoihin. Nyt seitsemän vuotta jatkunut kasvun aika on päättynyt ja muut tekijät toiminnan merkityksen arvioimisessa ovat nousseet jälleen esiin. Yhtäkkiä teleoperaattorilta haetaan luotettavuutta, vakautta ja asiakaspalvelukykyä, voimakkaan kasvamisen ja voiton jakamisen sijaan. Ymmärretään siis uudelleen, mikä merkitys toimivilla ja kehittyvillä telepalveluilla ihmisten elämässä ja tämän yhteiskuntamme toiminnassa on. Alueellisten puhelinyhtiöiden toimintaan on aina kuulunut yhdessä tekeminen. Jokainen yhtiö on vahva omalla paikallisalueellaan, mutta yhteisellä tekemisellä on saavutettu kaikille valtakunnallista ulottuvuutta sekä toiminnallisia hyötyjä. Koska ensisijaisena tarkoituksenaan telepalveluiden tuottamista pitävien puhelinyhtiöiden määrä on nyt pienentynyt, ovat mm. Finnet-ryhmän edunvalvontaan ja hankintojen keskittämiseen liittyvät asiat entistä enemmän myös meidän pienimpien toimijoiden vastuulla. Tämä kysyy aiempaa enemmän panostuksia yhteiseen tekemiseen myös Laitilan Puhelimelta. Osuuskuntamme onkin ollut edustettuna niin Finnet -verkostotoiminnan ytimessä kuin edunvalvojana Finnet-liitto ry:n hallituksessa. Tärkeää onkin ymmärtää se, että kuten aiemmasta on jo nähty, ei yksikään alueellinen puhelinyhtiö ole missään vaiheessa ollut yksinään riittävän suuri toimimaan koko maan laajuisesti. Osuuskunta täyttää 100 vuotta nyt keväällä Siihen liittyviä tapahtumia ja juhlallisuuksia on valmisteltu aina jo tämän kertomusvuoden alusta saakka. Juhlallisuudet tulevat huipentumaan tulevan kevään aikana järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Myös muita tapahtumia sekä erilaisia kampanjoita tullaan juhlavuotena näkemään, kuten osuuskunnan historiikin julkistaminen, mutta niistä kuullaan sitten erikseen. Osuuskunnan historia onkin siten lähes yhtä pitkä, kuin on koko osuustoiminnan historia. Laitilassa on oltu tässäkin asiassa edelläkävijöitä. Osuuskuntamme osalta käytiin kertomusvuonna myös keskustelua sen roolista ns. sijoittaminen mielessään toimivien tahojen kannalta. Osuuskunnan nyt täyttäessä 100-vuotta voitaneen paremminkin todeta, että tilaus on ennen kaikkea ollut sen roolille palveluiden toimittajana. Käytyä roolikeskustelua onkin vakautettu linjaamalla, että osuuskunnan jäseneksi pääsee, kun haluaa olla osuuskunnan palveluiden käyttäjä. Ja osuus on se arvopaperi, joka antaa jäsenelle osuuskunnan palveluiden käyttöön liittyvät oikeudet ja etuudet. Haluaisin näin toimitusjohtajana kiittää tässä yhteydessä kaikkia osuuskuntamme jäseniä, asiakkaita sekä henkilöstöä nyt kuluneesta vuodesta Samalla toivon, että pystymme myös jatkossakin täyttämään antamamme palvelulupauksen monipuolisista ja hinnoiltaan kilpailukykyisistä telepalveluista, sekä niihin liittyvästä laadukkaasta paikallisesta asiakaspalvelusta. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja 5

5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallinto puheenjohtaja Paavola Olli lehtori varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Perkkola Jussi erityisluokanopettaja Saarinen Raimo kauppias sihteeri, toim.joht. Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri Tilintarkastus KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala Toimintovastuulliset henkilöt Tekniikka Saisaari Kari palvelupäällikkö, verkostojärjestelmät Lehtiö Pertti palvelupäällikkö, yritys- ja puhejärjestelmät Saarinen Jari palvelupäällikkö, tietoliikennejärjestelmät Asiakaspalvelu Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava, myymälä ja kotiasiakkaat Paavola Janne myyntineuvottelija, yritysasiakkaat Talous Lainio Raimo kirjanpito ja palkanlaskenta Vakinainen henkilöstö vuoden lopussa Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Jokinen Juuso teleasentaja Karhu Tuula siistijä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Lainio Raimo kirjanpitäjä Lehtiö Pertti palvelupäällikkö Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari palvelupäällikkö Saisaari Kari palvelupäällikkö Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija asiakaspalveluvastaava

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Osuuskunnan toimintavuosi 2008 Toimintaympäristöstä Laitilan Puhelin Osk:n toiminnassa kertomusvuosi oli sen 99. toiminnan vuosi ja osuuskunnan tulevia 100-vuotisjuhlallisuuksia valmisteltiin jo kertomusvuoden aikana. Osuuskunnan palvelutoiminta eteni kertomusvuonna tavoitteiden mukaisena, mutta vuoden lopulla nopeasti eteen tullut maailmantalouden taantuma näkyi myös osuuskunnan toiminnoissa; teleliiketoiminnan osalta mahdollisuudet kasvuun katosivat ja sijoitusten markkinoilla havahduttiin nopeisiin arvostusten muutoksiin. Kuluneen vuoden aikana on työstetty Finnet -ryhmään kuuluvien puhelinyhtiöiden yhteistä kilpailustrategiaa. Perustaksi on tunnistettu asetelma, jossa alueelliset puhelinyhtiöt ovat valokuituliiketoimintaan uskovia haastajaoperaattoreita sellaisilla markkinoilla, joilla on kolme valtakunnallista mobiilioperaattoria, mutta joka on menossa kohti suurinopeuksisia, kiinteillä yhteyksillä toteutettavissa olevia tietoverkkoyhteyksiä ja tietotekniikan palveluita. Tästä on kiteytetty ryhmän yhteiseksi tavoitteeksi : Voittajaksi Internet maailmassa. Osuuskunta on ollut aktiivisesti edustettuna tätä strategiatyötä tehneessä työryhmässä. Uuden ryhmästrategian on myös todettu tarvitsevan uuden ilmeen. Kertomusvuoden lopulla Finnet liiton hallitus vahvisti ryhmälle uuden liikemerkin ja Finnet nimen kirjoitusasun. Uusi ilme julkistetaan keväällä Osuuskunnan itsensä osalta keskeisin liikemerkki on Laitilan Puhelin nimi, mutta tämän uuden Finnet -liikemerkin myötä osuuskunta tunnustaa jatkossakin sen ryhmän, johon se alueellisena toimijana kuuluu. Kertomusvuoden syyskuussa tehtiin teletoimialan tulevaisuutta merkittävästi maassamme linjaava poliittinen periaatepäätös, joka vahvistaa valokaapeliliiketoiminnan merkitystä. Valtioneuvosto julkisti kansallisen valokuitustrategian, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 99 % vakituisista asunnoista ja yritysten toimipaikoista olisi alle kahden kilometrin päässä yhteydestä, joka mahdollistaa 100 Megan tiedonsiirtoyhteyden. Samassa strategiassa on linjattu myös, että laajakaistan määritelmäksi tulee vuonna 2010 vähintään 1 Megan yhteysnopeus. Osuuskunnalla on kertomusvuonna ollut käytössään useita vaikuttavuuskanavia. Toimitusjohtaja on toiminut puhelinyhtiöiden ryhmän valtakunnallisissa organisaatioissa, kuten Finnet-liitto ry:n hallituksen jäsenenä, Finnet verkoston johtoryhmän jäsenenä, sekä Finnet strategiatyöryhmän jäsenenä. Osuuskunnan oman jäsenistön kesken käytiin kertomusvuonna keskustelua jäsenyyden ja osuuskunnan osuuden omistamisen tarkoitusperistä. Tämän seurauksena osuuskunnan hallitus, jäsenyyden merkitystä sekä osuuskunnan ja osakeyhtiön eroavaisuuksia korostaakseen, linjasi jäsenyyden sekä osuuksien rekisteröimisen periaatteita uudelleen. Toiminnasta liiketoiminta-alueittain Yleistä Osuuskunnan toiminnassa lähestyttiin kertomusvuoden lopussa palveluliitynnän rajaa, kun liityntöjen kokonaismäärä ehti nousta 9974 kappaleeseen. Nettokasvua vuoden aikana saavutettiin +454 liitynnän verran, eli +4,8 %. Palveluliityntöjen kokonaismäärään ovat laskettuina mukaan lankapuhelinliitynnät, kiinteät ja langattomat laajakaistaliitynnät, matkapuhelinliitynnät sekä kaapeli-tv -liitynnät.

7 Lankapuhelinpalvelu Lankapuhelinliityntöjen kokonaismäärä väheni, mutta hieman maltillisemmin, kuin aiempina vuosina. Liityntöjä oli kertomusvuoden lopussa käytössä 3852 kappaletta jossa muutosta vuoden aikana oli -4,8 %. Liityntöjen pysyvyyttä lisäsi mm. osuuskunnan oman matkapuhelinliitynnän myynnissä onnistuminen, sekä niiden ja lankaliityntöjen välinen tuotepaketointi kanta-asiakasetuineen. Lankapuhelinliitynnän tarve ei myöskään ole kaikkien asiakkaiden osalta vähentynyt. Laajakaistapalvelut Langallisten ja langattomien laajakaistaliityntöjen määrä oli vuoden lopussa 2182 kappaletta, jossa oli kasvua +5,6 %. Kasvu on tasaantumassa, koska langallinen laajakaistaliityntä on jo valtaosalla alueen kotitalouksista. Matkapuhelinliityntöjen tuotepaketointi kanta-asiakasetujen saamiseksi on ollut mahdollista myös langallisen laajakaistaliitynnän kanssa. Langattoman laajakaistan palvelualuetta laajennettiin Vakka-Suomen rannikkoseudulla ottamalla käyttöön uusia tukiasemia myös Rauman ja Pyhärannan alueella. Vuoden lopussa verkon tukiasemia oli käytössä kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Kertomusvuoden keväällä tuotiin markkinoille vapaa-ajan asuntojen turvaksi tarkoitettu, langattoman laajakaistan avulla toteutettava LPO KiinteistöTurva hälytyspalvelu. Matkapuhelinpalvelut Osuuskunnan omaa LPO Mobiili matkapuhelinliityntää myytiin hyvin. Kertomusvuonna lisäystä niiden määrään tuli 560 kappaletta, ja liityntöjä oli vuoden lopussa käytössä 793 kappaletta. Kasvuprosentti oli +240,3 %. Tämä Mobiili -liityntävaihtoehto tuotiin palvelutarjontaan marraskuussa 2007 ja kyseessä oli siis sen ensimmäinen täysi myyntivuosi. Sitä ennen tarjolla ollut alueellinen LPO City- DCS -matkapuhelinpalvelu lopetettiin tammikuun lopussa, kun kaikki sen asiakkaat oli saatu siirrettyä tämän uuden palvelun käyttäjiksi. Matkapuhelinliitynnän oheispalveluna on tarjottu tietyn määrän puhe- ja tekstiviestejä sisältäviä kiinteähintaisia palvelupaketteja. Lisäksi syksyllä tuotteistettiin LPO ReissuNetti, liikkuvan käyttäjän internet palvelu, jota yleisesti mobiililaajakaistan nimellä on kutsuttu. Osuuskunnan palveluvalikoimassa se kuitenkin on nopean, kiinteän laajakaistan asiakkaille kohdennettu liikkuva rinnakkaispalvelu. Kanta-asiakkaan tuotepaketit Osuuskunnan kanta-asiakkailleen tarjoamien Puhe, Surffi ja Maxi tuotepakettien suosio jatkui kertomusvuonna. Niitä oli vuoden lopussa tehtynä yhteensä 405 kappaletta ja määrä kasvoi vuoden aikana +240,3 %. Nämä kanta-asiakaspaketit kytkevät yhteen osuuskunnan palvelutarjonnassa olevat lankaliitynnän, laajakaistaliitynnän sekä matkapuhelinliitynnän, ja antavat palvelunsa näin keskittävälle hinta-, lisäpalvelu-, ym. etuuksia. Kaapeli-TV ja LumoTV Kaapeli-TV liityntöjen määrä jatkoi maltillista kasvuaan. Verkkoon oli vuoden lopussa liitettynä 3103 taloutta. Kasvua oli kertomusvuonna +1,0 %. Kaapeli-TV verkossa siirryttiin täysin digitaaliseen ohjelmajakeluun maaliskuun alussa, samaan aikaan kuin valtakunnallisella päätöksellä koko maassa. Ohjelmatarjonnassa kokeiltiin jo myös teräväpiirto (HDTV) -lähetysten välittämistä. Tämän palvelun leviämisen esteenä ovat kuitenkin olleet vielä avoimena oleva lopullinen lähetystekniikka, ohjelmien kopiointisuojaukseen ja tekijänoikeuksiin liittyvät avoimet kysymykset, sekä niistä johtuen myös ongelmat sopivien asiakaspäätelaitteiden saatavuudessa. Lisämaksullisten ohjelmien katselussa käytettävien Kaapelikorttien määrä oli vuoden lopussa 1316 kpl, missä oli kasvua +25,0 %. Kaapeli-TV ohjelmien markkinointia jatkettiin Finnet-yhtiöiden yhteisen LumoTV konseptin alla. Kaapeli-TV -verkon ohjelmapalveluiden toteuttamisessa puolestaan jatkettiin vuonna 2000 aloitettua teknistaloudellista yhteistyötä Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa. Kaapeli-TV verkossa välitettiin myös paikallista ohjelmaa, josta on vastannut LaitilaTV omalla kanavallaan. Ohjelmina olivat kertomusvuonna suorat lähetykset Laitilan Munamarkkinoilta sisältäen mm. Munamarkkinaradion markkina-alueella kuuluneen lähetyksen, sekä Laitilan kaupunginvaltuuston kokousten ja syksyllä pidettyjen kuntavaalien vaalipaneelin televisioinnit. Ohjelma-aikaa on kanavalla täytetty myös ruutukehäuutisilla sekä mainoksilla, joiden tuottamisesta on vastannut Viestintä-Marttala Ky. Verkosto ja tekniset järjestelmät Kertomusvuoden aikana saatettiin päätökseen muutokset verkostossa kantatie 43:n uudistamiseen liittyen. Lisäksi urakoitiin valokaapeliverkkoa ja parannettiin osuuskunnan valmiutta toimittaa Kuitu kotiin liittymiä. Mm. uudella Kotoharjun asuntoalueella asennettiin alueelle uuden tekniikan mukainen aktiivilaitekaappi. Myös ensimmäinen Kuitu kotiin -liityntäsopimus tehtiin. Laajakaistalaitteita uudistettiin siirtämällä asiakkaita vanhoista ATM tekniikan keskittimistä uusiin ethernet tekniikan laitteisiin. Samalla nostettiin koko verkon nopeutta niin, että 24M yhteysnopeuden laajakaistaliityntä on nyt saatavissa koko Laitilan alueella. Langattoman laajakaistan tukiasemaverkkoa laajennettiin viidellä uudella tukiasemalla. Lisäksi rakennettiin näiden tukiasemien tarvitsemat yhteydet linkkijärjestelmillä. Näiden asennuksiin liittyvät mastotyöt tehtiin omien asentajien avulla. Keskustan teknisten laitetilojen osalta uudistettiin sen jäähdytysjärjestelmiä sekä telejärjestelmien tarvitsemat 48V -tasasuuntaajat kokonaan. Myymälä Osuuskunnan uusittu myymälä otettiin käyttöön marraskuun puolivälissä. Myymälä on toteutettu Finnet myymäläkonseptin mukaisena. Se on puhelinyhtiöiden yhdessä kehittämä ja hyödyntämä toimintatapa, jossa on erityisesti keskitytty helpottamaan asiakkaiden päätöksentekoa. Uudistamisen lähtökohtina olivat mm. palveluvalikoiman laajentaminen, vuorovaikutteisuus ja kokeileminen, ostamisen helppous sekä viihtyminen. Uuden myymälän myötä tarjolla olevaa tuotevalikoimaa on laajennettu matkapuhelimista ja muista telelaitteista kannettaviin tietokoneisiin sekä tulostimiin ja muihin niiden oheislaitteisiin, pelikonsoleihin sekä MP3 soittimiin. Uudistamiseen liittyvissä rakennusteknisissä töissä käytettiin paikallisia urakoitsijoita. Muusta liiketoiminnasta Kertomusvuoden aikana lisättiin osuuskunnan omistusta valtakunnallista valokaapeliliiketoimintaa harjoittavassa FNE Finland Oy:ssä. Yhtiöstä on nyt muodostettu Finnet ryhmän uuden kilpailustrategian toteuttamisen kannalta keskeinen toimija. Sen omistajina ovat lähes kaikki Finnet-yhtiöt ja siitä rakennetaan moderni Finnet runkoverkkoyhtiö. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n kanssa harjoitettua teknistaloudellista yhteistyötä asetettiin kertomusvuonna uuteen asetelmaan. Laajakaistalaitteisiin ja internet runkoyhteyteen liittyen vuodesta 2000 lukien harjoitettu tuotantoyhteistyö sovittiin päätettäväksi ja osuuskunnassa valmistauduttiin liittymään FNE Finland Oy:n tarjoaman runkoverkon palveluiden, sekä kotimaan ja ulkomaan internet-yhteyspalveluiden käyttäjäksi. Osuuskunta on liittynyt kertomusvuonna myös internetin IP-osoitteita hallinnoivan organisaation, RIPE NCC:n jäseneksi. Kertomusvuonna tehtiin myös päätös siirtyä kohti uuden ajan puhepalveluiden tuotantoa. Sen toteuttamiseksi päätettiin keskittää lankapuheluiden tuottamisen laitteistot Lounais-Suomen alueen Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamalle Länsilinkki Oy: lle. Kyseinen yhtiö on vastannut aiemmin kaikkien omistajayhtiöiden puhelinkeskustekniikan ylläpidosta. Nyt sille siirtyy myös tuotantovastuu uuden ajan VoIP -puhepalveluiden rakentamisesta ja toteuttamisesta. Myös ko. yhtiötä koskevat omistusjärjestelyt saatettiin päätökseen, kun tammikuun lopussa DNA Oy:n taakse ryhmittyneiden puhelinyhtiöiden omistus lunastettiin pois. Kertomusvuonna otettiin käyttöön osuuskunnan sisäinen kustannuslaskentajärjestelmä. Sen avulla pystytään osoittamaan EU-säädeltyjen tuotteiden ja palveluiden omakustannushinnat viestintäviranomaisten osuuskunnalta vaatimalla tavalla. Osuuskunnassa on otettu tuotantokäyttöön täysin digitaalinen ja paikannustietoihin perustuva televerkoston dokumentointijärjestelmä. Sen myötä manuaalinen karttojen piirtäminen ja ylläpito on jäänyt historiaan

8 Osuuskunnan tuotevalikoimaa laajennettiin kattamaan myös kaupan alan palveluyritysten tarvitsemat sirukorttimaksupäätteet sekä niihin liittyvät ylläpitopalvelut. Osuuskunta tarjosi asiakkailleen jouluetuna ilmaiset lähi-, paikallis-, ja kotimaan kaukopuhelut kaikille lankapuhelinasiakkailleen ajalla Lisäksi osuuskunnan LPO Mobiili matkapuheluasiakkaat saivat veloituksetta soittaa ja lähettää tekstiviestejä toisille LPO Mobiili asiakkaille Jäsenistö ja osuudet Osuuskunnalla on olemassa sen sääntöjen mukaan vain yksi osuuslaji. Voimassa olevien osuuksien määrä kertomusvuoden lopussa oli 4657 kappaletta. Osuusmaksun suuruus on 200 euroa. Osuuskunnan varsinaisen kokouksen 2008 yhteydessä hallitus antoi jäsenistön tietoon periaatteen, jonka mukaan kokouksen ajankohdasta lähtien osuuskunnassa hyväksytään enintään yhden osuuden rekisteröiminen jokaista jäsentä kohden. Hallituksessa aiemmin vahvistettuihin rekisteröinteihin tällä tiedotetulla periaatteella ei ole vaikutusta. Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuonna 16 henkilöä ja keski-ikä vuoden lopussa 40,9 vuotta. Kertomusvuonna on ollut voimassa organisaatio, joka uudistettiin vuoden 2007 lopussa. Osuuskunnan toiminnot ovat nyt jaettuna kahteen toimintolohkoon : tekniseen tuotantoon sekä palveluihin. Tekniseen tuotantoon kuuluvat kaikki osuuskunnan palveluiden takana oleva tekniikka, kiinteistöt, sekä niiden rakentaminen, huolto ja ylläpito. Lohkon toiminnoista vastaavat rinnakkain kolme palvelupäällikköä, joista jokaisella on oma vastuukokonaisuutensa. Palvelut lohkoon kuuluvat myymälätoiminta, kuluttaja-asiakkaiden asiakaspalvelu, mainonta- ja markkinointi sekä kaikki sidosryhmätoiminta osuuskunnasta ulospäin. Lohkosta vastaa toimitusjohtaja (oto), yhdessä myymälän asiakaspalvelusta vastaavan henkilön kanssa. Yritysasiakkaiden palveleminen on organisaatiossa sijoitettu osaksi kumpaakin lohkoa. Henkilökunnan kouluttamiseen käytettiin kertomusvuonna kaikkiaan euroa. Koulutusta annettiin mm. tieturva kursseina työnjohdolle, esimiestyön kursseina, markkinointikonseptikoulutuksena uusittuun myymälään liittyen, sekä kaapeli-tv ja IP tekniikan koulutuksena ja mastotyöturvallisuuskursseina asentajille. Vapaaehtoiset henkilöstökulut, johon myös koulutusmenot sisältyvät, olivat kaikkiaan euroa. Kehityskeskustelut koko vakinaista henkilöstä koskien käytiin lokakuussa. Koko vakinaista henkilöstöä koskevana oli kertomusvuoden osalta voimassa tulospalkkiojärjestelmä, joka perustui hallituksen asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa, mihin sisältyvät myös varaukset vuodelta 2008 maksettavaksi tulevien tulospalkkioiden osalta. Hallinto Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innovassa, Laitilassa. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2007, sekä päätettiin jakaa osuuspääomalle korkoa 20 euroa osuutta kohden. Kokouksessa myös valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Olli Paavola ja Vesa Ala-Äijälä uudelleen, vuodet kestävälle toimikaudelle. Ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia ei kertomusvuonna pidetty. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olli Paavola. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet varapuheenjohtaja Kari Huunonen sekä jäsenet Vesa Ala-Äijälä, Jukka Alkio, Jussi Perkkola ja Raimo Saarinen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 12 varsinaista kokousta sekä yhden erillisen Finnet ryhmän strategiaa käsitelleen istunnon. Toimitusjohtajana on toiminut Jouni Parkkonen, toimien samalla myös hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä. Toimitusjohtajaa koskevana on ollut voimassa tulospalkkiojärjestelmä, joka on perustunut hallituksen vuosittain asettamien taloudellisten ja toiminnallisten kriteerien saavuttamiseen.

9 Tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, vastuullisena tarkastajanaan KHT Tapani Kulmala Raumalta. Osuuskunnan hallinnossa jatkettiin hyvän hallintotavan (Corporate Governance) periaatteiden laajentamista. Kertomusvuonna otettiin käyttöön kirjallinen ohjeistus, joka asettaa toimintaohjeet ja osaamistasovaatimukset niin hallituksen jäsenyyden, toimitusjohtajuuden kuin myös tilintarkastuksen osalta. Ohjeistus on katsottu tarpeelliseksi omavalvonnan ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi jäsenistön suuntaan, sekä hallitustyöskentelyyn liittyvien taloudellisten ja juridisten vastuiden, kuin myös hallituksen jäsenenä toimimiselle nykyajassa olevien vaatimusten takia. Konsernirakenne Osuuskunta muodostaa tässä tilinpäätöksessä konsernin yhdessä 100 %:sti omistamansa tytäryhtiön, Laitilan Seudun Puhelin Oy:n kanssa. Tytäryhtiö ei kertomusvuonna harjoittanut varsinaista teleliiketoimintaa vaan se toimi emoyhtiön rinnalla konsernin omistaman varallisuuden hallinnassa. Tytäryhtiön tulos ja tase on yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitilinpäätöksen laatimisesta annettujen säännösten mukaan. Taloudelliset asiat Konsernin liikevaihto kasvoi kertomusvuonna + 0,4 %, ollen euroa. Liikevoitto oli euroa, joka tekee +14,0 % liikevaihdosta. Varsinaisen liiketoiminnan osalta kannattavuus parani. Satunnaisista kertaeristä oikaistu liikevoitto oli kertomusvuonna euroa, missä kasvua edellisvuoden vastaavaan on +30,5 %. Kertomusvuoden kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Investointeihin sisältyvät televerkon laitteisiin sekä koneisiin ja kalustoon mm. uusitun myymälän osalta, yhteensä euroa, ja liiketoimintayhtiöiden osakkeisiin tehdyt hankinnat, euroa. Suunnitelman mukaisen poistojen määrä oli euroa. Tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa on esitettyinä konsultointiyhtiö Omnitele Oy osakkeiden myymisestä saatu myyntivoitto sekä kantatie 43:n televerkoston uudistamisen yhteydessä purettujen verkostotarvikkeiden romutavarana myymisestä syntyneitä tuottoja, yhteensä euroa. Muut ao. ryhmän tuotot ovat pääasiassa vuokratuottoja osuuskunnan omistamien tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Satunnaisissa tuotoissa on esitetty lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta vuosilta 2005 ja 2006 saatu vakuutusmaksuhyvitys. Satunnaisia kuluja ei kertomusvuonna ollut. Osuuskunnan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet ja muut rahoitusarvopaperit on tilinpäätöksessä kirjattu tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Kertomusvuodelta kirjattu laskennallinen arvonmuutos on suuruudeltaan euroa, ja siihen liittyy laskennallista verosaamista euroa. Rahoitusarvopapereista realisoituneita tuottoja on tilinpäätöksessä kirjattu euroa ja tappioita euroa. Kertomusvuonna saatiin päätökseen kantatie 43: n rakentamisurakan kustannusten jakoon liittyneet neuvottelut. Tielaitos korvasi linjan siirtoon osuuskunnalle aiheutuneita kustannuksia ja korvaus on tilinpäätöksessä kohdistettu suoraan ao. tase-erälle pysyvissä vastaavissa. Investoinnit tähän hankkeeseen on tehty vuosina 2006 ja Pitkäaikaista vierasta pääomaa on osuuskunnassa käytetty tasaamaan likviditeettitarvetta tilanteessa, jossa osuuskunnan omavaraisuus on ollut korkea ja jossa osuuskunnan varoja on ollut sidottuna sijoituksiin, joiden tuotto-olettama on ylittänyt vieraasta pääomasta aiheutuneen kustannuksen. Kertomusvuonna ei pitkäaikaisen vieraan pääoman määrää lisätty. Ylijäämän käyttö Konsernin tilinpäätös osoittaa euron ylijäämää. Osuuskunnan vararahasto kattaa täysin sekä osuuskuntalain että osuuskunnan omien sääntöjen 10 :n edellyttämän vähimmäismäärän. Hallitus ehdottaa varsinaiselle osuuskuntakokoukselle 2009, että ylijäämää ei jaettaisi, ja että tilikauden 2008 voittovarat jätettäisiin osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia Tilikauden päättymisen jälkeen on toteutettu järjestely, jossa Länsilinkki Oy on ostanut osuuskunnan EWSD -puhelinkeskuksen ja osuuskunta on siirtynyt Länsilinkki Oy:n tarjoaman puhepalvelutuotannon asiakkaaksi. Muutoksella ei ole vaikutusta osuuskunnan omien asiakkaiden palveluiden hintoihin taikka käyttöön. Tehty järjestely tukee valitun ryhmästrategian, Voittajaksi Internet maailmassa, tavoitteiden saavuttamista. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Arvioita tulevasta Valtioneuvoston julkistaman kansallisen laajakaistastrategian odotetaan vaikutuksiltaan tukevan osuuskunnan itselleen valitsemaa kuituverkkojen rakentamisen ja liiketoiminnan strategiaa. Julkisella tuella voi olla vaikutusta markkinaehtoiseen Kuitu kotiin -liittymien tarjoamiseen, mutta pitkällä aikavälillä valokaapeleiden leviämistä tukevasta telepolitiikasta katsotaan olevan osuuskunnan toiminnan kannalta enemmän hyötyjä kuin haittoja. Maailman talouden taantuma ei tähän mennessä ole vaikuttanut merkittävästi osuuskunnan toimintaan. Kotimaisilla kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset, jollainen osuuskuntakin pääasialliselta palvelutarjonnaltaan on, ovat olleet muita paremmin taantumalta suojassa. Pitkittyessään taantuma voi kuitenkin jo vuoden 2009 aikana vaikuttaa osuuskunnan tarjoamien lisäarvopalveluiden kysyntään. Peruskysynnässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia ja osuuskunnalla olevien taloudellisten puskurien katsotaan olevan riittävät merkittävänkin taantumajakson ylittämiseen. Laitilassa Olli Paavola Kari Huunonen Jukka Alkio puheenjohtaja varapuheenjohtaja Raimo Saarinen Vesa Ala-Äijälä Jussi Perkkola Jouni Parkkonen toimitusjohtaja 14

10 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos ,13-68,46 Ulkopuoliset palvelut , , , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,28 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,45 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,28 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 542, ,70 Satunnaiset kulut 0, ,12 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,86 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,42 Tuloverot , ,01 Tilikauden voitto Eur ,86 Eur ,43 Liikevaihto Investoinnit ja poistot milj.euroa tuhatta euroa Osakkeet ja muut sijoitukset Palveluiden ja verkkojen kehittäminen Poistot (EVL)

11 Konsernin tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,93 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Valmiit tuotteet , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,66 Maksamattomat osuudet 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,31 Eur ,58 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,03 Liittymismaksurahastot , ,45 Muut rahastot , , , ,08 Ylijäämät ,43 Tilikauden voitto , , , , ,51 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut lainat 3 900, , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , , , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,31 Eur ,58 Tase vastaavaa Rahoitustuotot/sijoitusvarallisuus Tase vastattavaa Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) milj.euroa milj.euroa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Oma pääoma ja tilinpäätössiirrot 18

12 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Varastojen muutos ,13-68,46 Ulkopuoliset palvelut , , , ,97 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut , , , ,01 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 Liikevoitto , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,35 Arvonalennus vaihtuvista vastaavista , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,52 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,35 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3 542, ,70 Satunnaiset kulut 0, , , ,42 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,93 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,42 Tuloverot , ,61 Tilikauden voitto Eur ,36 Eur ,90 Liikevoitto (varsinaisen toiminnan osalta) Omavaraisuusaste tuhatta euroa

13 Emoyhtiön tase V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,46 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5 855, ,38 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet 3 590, , , ,93 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,54 Valmiit tuotteet , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Lainasaamiset , ,66 Maksamattomat osuudet 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ Eur ,28 Eur ,05 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,03 Liittymismaksurahastot , ,45 Muut rahastot , , , ,08 Edellisten tilikausien voitto ,90 0,00 Tilikauden voitto , , , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat 3 900, , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,58 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , , , ,87 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eur ,28 Eur ,05 Maksuvalmiuden kehitys Telepalveluiden hintakorivertailu (keskimääräinen kustannus / vuosi / talous) Nettokassavirta Telepalveluliitynnät Quick Ratio euroa 450 tuhatta euroa liityntää kpl Edullisin yhtiö Laitilan Puhelin Osk Finnet - yhtiöt, kaikki Pienet puhelinyhtiöt Painotettu keskiarvo, kaikki yhtiöt Pörssissä olevat puhelinyhtiöt Kallein yhtiö Laajakaista Puhe TV-kuva 22 23

14 TILINPÄÄTÖS , liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana Laitilan Puhelin Osk konsernin emoyhtiönä, sekä Laitilan Seudun Puhelin Oy sen 100 %:sti omistamana tytäryhtiönä. Tytäryhtiön tulos ja tase on yhdistetty emoyhtiön tilinpäätökseen konsernitili npäätöksen laatimisesta annettujen säännösten mukaan. Konsernin sisäiset omistukset, liiketapahtumat, katteet, saamiset ja velat sekä voitonjako on eliminoitu. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä siitä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat Siirtoverkosto ja keskuslaitteet Telelaitteet Koneet ja kalusto Muut pitkäaikaiset menot 25 vuotta 10 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on esitetty tilinpäätöksessä hankintamenoonsa taikka sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan arvostettuna. Rahoitusomaisuuden arvostus Osuuskunnan omistamat, markkina-arvoltaan julkisesti noteeratut osakkeet ja muut rahotusarvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöshetken markkina- arvoonsa, tai sen puuttuessa hankintamenoonsa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Eläkkeet Henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Laskennalliset verot Taseen vastattavaa-ryhmässä olevan poistoeron laskennallinen verovelka on esitetty taseen liitetiedoissa. Konserni Laitilan Puhelin Osk LIIKEVAIHTO , , , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistötuotot 8 451, , , ,26 Muut tuotot , , , ,63 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,62 Varaston muutos ,13 68, ,13 68, , , , ,08 Ulkopuolisilta ostetut palvelut , , , ,89 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,97

15 Konserni Laitilan Puhelin Osk Henkilöstökulut Palkat , , , ,60 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,31 Eläkekulut , , , ,43 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,12 Muut henkilösivukulut , , , ,52 Siirto käyttöomaisuuteen , , , ,11 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,01 Osuuskunnan palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Poistot ja arvonalennukset Aineettomat hyödykkeet , , , ,60 Aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Poistot ja arvonalennukset yhteensä , , , ,83 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , , , ,91 Muut kulut , , , ,60 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , , , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvistä vastaavista , , , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,35 Arvonalennus vaiht.vast.sijoituksista , , , ,00 Korkokulut ja muut rahoitusmenot , , , ,58 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Aiemmilta tilikausilta laskuttamatta olleet tuotot 0, ,70 0, ,70 Muut satunnaiset tuotot 3 542,54 0, ,54 0,00 Satunnaiset kulut Aiemmilta tilikausilta laskuttamatta olleet kulut 0, ,06 0, ,06 Investointikorvausten takaisinmaksut 0, ,06 0, ,06 Satunnaiset kulut 0, ,00 0, ,00 Satunnaiset kulut yhteensä 0, ,12 0, ,12 Satunnaiset erät yhteensä 3 542, , , ,42 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Aineettomat hyödykkeet -686,68-977,18-686,68-977,18 Aineelliset hyödykkeet , , , ,24 Tilinpäätössiirrot yhteensä , , , ,42 Konserni Laitilan Puhelin Osk Välittömät verot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,47 Tuloverot muusta toiminnasta 3 406, , , ,36 Laskennallisen verovelan muutos , , , ,22 Välittömät verot yhteensä , , , ,61 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET (käyttöomaisuuskirjanpidosta) Aineettomat hyödykkeet Hankintamenot , , , ,02 Lisäykset , , , ,38 Vähennykset ,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,40 Kertyneet poistot , , , ,84 Tilikauden poisto , , , ,60 Kertyneet poistot , , , ,44 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,87 Lisäykset , , , ,98 Vähennykset , , , ,27 Hankintameno , , , ,58 Kertyneet poistot , , , ,20 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , , ,69 Tilikauden poisto , , , ,23 Kertyneet poistot , , , ,74 Kirjanpitoarvo , , , ,84 Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Hankintamenot , , , ,51 Lisäykset , , , ,37 Vähennykset , ,95-336, ,95 Hankintameno , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,93 Konsernilla on osakkuusyhtiönä Kiinteistö Oy Laitilan Ylistupa, josta emoyhtiö omistaa 36,4 %. Tämän osakkuusyhtiön tulosta ja tasetta ei ole niiden vähäisen merkityksen sekä pelkän omistuksellisen yhteyden takia yhdistetty tähän konsernitilinpäätökseen. Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,54 Valmiit tuotteet , , , ,96 Muu vaihto-omaisuus 0, ,94 0, ,94 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,44 SAAMISET Pitkäaikaiset Lainasaamiset 0, ,68 0, ,68 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,24 Lainasaamiset , , , ,66 Maksamaton liittymispääoma 0,00 260,80 0,00 260,80 Siirtosaamiset , , , ,89 Saamiset yhteensä , , , ,

16 Konserni Laitilan Puhelin Osk RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet , , , ,71 Lisäys / vähennys , , , ,42 Realisoitumaton arvonalennuskertymä , , , ,48 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot , , , ,08 Lisäys / vähennys , , , ,49 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , , ,22 Markkina-arvoiltaan julkisesti noteerattujen rahoitusarvopaperien realisoitumattomaan arvonalennukseen on tilinpäätöksessä kirjattu lisäystä ,49 euroa. Arvonalennuskertymään liittyvä laskennallinen verosaaminen on ,81 euroa. Rahoitusomaisuuteen sisältyy yritysvelkakirjalainoja, joihin liittyy pääoman menettämisen riskiä. Niiden luonne sijoituksina on pitkäaikainen (5 vuotta) sekä sovittuna eräpäivänä päättyvä. Lainojen hankintameno on yhteensä ,00 euroa ja kaikkien eräpäivät ovat vuonna RAHAT JA PANKKISAAMISET Käteiskassa 3 863, , , ,75 Pankkitilit , , , ,56 Talletustilit ,00 0, ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , , ,31 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuusmaksurahasto , , , ,00 Vähennys , ,00-400, , , , , ,00 Vapaa oma pääoma Vararahasto , , , ,74 Ylijäämän siirto 0, ,29 0, , , , , ,03 Sääntöjen mukaiset rahastot , , , ,25 Lisäys 0,00 75,20 0,00 75,20 Vähennys ,00-600,00 0,00-600, , , , ,45 Muut rahastot , , , ,60 Ylijäämät Edellisen tilikauden ylijäämä , , , ,29 Ylijäämän jako , , , ,00 Vararahastoon 0, ,29 0, ,29 Tilikauden ylijäämä , , , ,90 Ylijäämät , , , ,90 Oma pääoma yhteensä , , , ,98 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Aineettomat oikeudet , , , ,51 Aineelliset oikeudet , , , ,69 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , , , ,20 Tilinpäätössiirtojen laskennallinen verovelka , , , ,97 28 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Muut velat 3 900, , , ,00 Pitkäaikainen yhteensä , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Ostovelat , , , ,58 Muut velat , , , ,27 Siirtovelat Palkkavelat , , , ,01 Välittömät verot , , , ,79 Muut 8 915, , , ,22 Siirtovelat yhteensä , , , ,02 Lyhytaikainen yhteensä , , , ,87 Vieras pääoma yhteensä , , , ,87 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Rahalaitoslainat , , , ,00 Annetut kiinnitykset , , , ,76 Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Tilikautta seuraavana vuonna erääntyvinä , , , ,00 Myöhemmin erääntyvinä 5 408, , , ,00 Leasing-sopimukset yhteensä , , , ,00 Laitila, 4. päivänä maaliskuuta 2009 Olli Paavola Jukka Alkio Vesa Ala-Äijälä Kari Huunonen Jussi Perkkola Raimo Saarinen Jouni Parkkonen toimitusjohtaja Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Laitila, 9. päivänä maaliskuuta 2009 Konserni Laitilan Puhelin Osk Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT

17 TILINTARKASTUSKERTOMUS Laitilan Puhelin Osk:n jäsenille Olemme tarkastaneet Laitilan Puhelin Osk:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Laitilassa 9. päivänä maaliskuuta 2009 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tapani Kulmala KHT HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ Laitilan Puhelin -konsernin tilinpäätös 2008 osoittaa ,86 euron ylijäämää. Osuuskunnan vararahasto kattaa täysin sekä osuuskuntalain että sääntöjen 10 :n edellyttämän vähimmäismäärän. Hallitus ehdottaa, että ylijäämää ei jaettaisi ja että tilikauden 2008 voittovarat jätettäisiin osuuskunnan taseeseen, kertyneiden voittovarojen tilille. Laitilassa, 4. päivänä maaliskuuta 2009 Laitilan Puhelin Osk Hallitus

18

19 Mikaelinkatu 2, Laitila puh. (02) Y-tunnus

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot