SISÄLLYS. Toimitusjohtajan katsaus 3 4 Hallinto 5 Hallituksen toimintakertomus 6 7 Tilastoja Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin lyhyesti 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Toimitusjohtajan katsaus 3 4 Hallinto 5 Hallituksen toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2002 2006 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin lyhyesti 19"

Transkriptio

1 vuosikertomus

2 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus 3 4 Hallinto 5 Hallituksen toimintakertomus 6 7 Tilastoja Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin lyhyesti 19

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Muutokset kohti uutta tietoyhteiskuntaa jatkuivat vuonna voimakkaana. Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta päivitettiin uusi Suomen tietoyhteiskuntastrategia seuraavalle 4-vuotiskaudelle, joka julkistettiin syksyllä. Sen keskeisempinä tavoitteina on tieto- ja viestintäteknologian häivyttäminen taustalle ja jokapäiväisen tietoyhteiskunnan helppouden mahdollistaminen kaikille käyttäjille. Lohjan Puhelin Oy:n 94. toimintavuonna tietoliikenteen muutos kohti tätä helpompaa käyttäjäympäristöä näkyi edelleen matkapuhelinliittymien ja laajakaistayhteyksien vahvana kasvuna sekä perinteisten lankaliittymien voimakkaana vähenemisenä. Lohjan Puhelin Oy konserni saavutti toiminnallisesti hyvän tuloksen ja kiinteät liittymät lisääntyivät edelleen. Kasvuun vaikuttivat eniten laajakaistaliittymien ja kaapeli-tv-liittymien lisääntyminen. Kannattavuus erittäin tiukassa kilpailutilanteessa säilyi hyvänä. Konsernin liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa vuonna ) ja liikevoittoprosentti 22,3 % (11,7%). Lohjan Puhelin Oy yhtiöitti vuoden alusta teleliiketoiminnan Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta -yhtiöön ja kaapeli-tvliiketoiminnan Hiidenverkot Oy:öön. Muita liiketoiminnallisesti merkittäviä muutoksia olivat mobiili-infran myynti DNA Verkot Oy:lle ja liittymäasiakkuuksien myynti DNA Finland Oy:lle vuoden aikana. Lohjan Puhelin Oy:ssä DNA-liittymien markkinaosuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Konsernin keskeisimpiä investointeja oli uuden toimitalon rakentaminen yhtiön omistamalle Asemanrinteen tontille. 3

4 Kiinteistöön valmistui uudet tekniset laitetilat sekä kattavat toimisto- ja varastotilat nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti. Kiinteistössä on myös vuokrattavia toimistotiloja. Kaikki liiketoiminnot asiakaspalvelupisteitä lukuun ottamatta on kokonaisuudessaan keskitetty Asemanrinteen uuteen kiinteistöön. Muutto uusiin tiloihin tapahtui Liiketoimintayhtiöissä investoinnit kohdistuivat moottoritien ja Lohjan asemanseudun kaapelimuutosten lisäksi dataverkon muutostöihin sekä Karkkilan ja Vihdin kaapeli-tvverkon digitalisointiin. Asiakkaita palvellaan F-piste myymälöissä Lohjalla, Nummelassa sekä Vihdin kirkonkylässä. Aiemmin omistuksessa ollut Espoon Iso-Omenan myymälätoiminta myytiin keväällä. Valtakunnallisesti Finnet-ryhmän toiminnoissa tapahtui jakaantuminen kahteen erilliseen ryhmään ja osa puhelinyhtiöistä erosi vuoden lopussa Finnet-Liitto ry:stä. Toimiala elää edelleen muutosten kourissa. Jatkossa lankaverkosta soitetut puhelut tulevat siirtymään IT-pohjaisiksi VoIP-puheluiksi ja langattomuus lisääntyy normaalissa telekommunikoinnissa tuoden teknisesti ja kaupallisesti uusia haasteita. Kilpailu telealalla jatkuu ja vaatii harkittuja toimenpiteitä kannattavuuden säilyttämiseksi. Myös monia uusia teknisiä ratkaisuja on näköpiirissä. Vuoden 2007 alussa Lohjan Puhelin Oy myi Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta -yhtiön ja Hiidenverkot Oy:n koko osakekannan Finnet Oy:lle. Kiitän omalta osaltani yrityksen asiantuntevaa hallintoa ja henkilöstöä saavutetusta tuloksesta ja panoksesta yrityksen kehittämisessä. Erityiset kiitokset haluan osoittaa asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä sekä luottamuksesta. Jyrki Välkkynen, toimitusjohtaja 4

5 HALLINTO HALLINTONEUVOSTO Puheenjohtaja Räsänen Pekka, talousjohtaja Varapuheenjohtaja Peltomaa Ritva, toimitusjohtaja Jäsenet Heinonen Marja-Leena, toimitusjohtaja Honkanen Raimo, talousjohtaja Härmä Antero, maanviljelijä Johansson Veli, toimitusjohtaja Kallio Jorma, toimitusjohtaja Kasurinen Kari, eversti Lantto Reijo, toimitusjohtaja Nurmi Juha, varatoimitusjohtaja Perttala Samuli, tilintarkastaja, HTM Piekka Heikki, maanviljelijä Puomila Jaakko, toimitusjohtaja Siltasaari Reijo, rehtori Varis Lippo, poliisipäällikkö Vikholm Kari, henkilökunnan edustaja HALLITUS Puheenjohtaja Johansson Thor, toimitusjohtaja Varapuheenjohtaja Sevón Pentti, toimitusjohtaja Jäsenet Hietanen Mikko, talousjohtaja Haapasalo Seppo, hallintojohtaja Leijamaa Juhani, toimitusjohtaja Mustila Simo, talousjohtaja Hallituksen sihteeri Välkkynen Jyrki, toimitusjohtaja, insinööri TILINTARKASTAJAT ERNST & YOUNG OY KHT-yhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Sipilä Pekka, KHT Packalén Paul, HTM, isännöitsijä Valvontatilintarkastaja Anttila Jorma, KHT, KTM 5

6 HALLITUKSEN YLEISTÄ Lohjan Puhelin Oy yhtiöitti vuoden alusta teleliiketoiminnan Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta -yhtiöön ja kaapeli-tv-liiketoiminnan Hiidenverkot Oy:öön. Liiketoimintasiirto suoritettiin EVL 52 :n mukaisena. Järjestelyn tavoitteena oli tehostaa liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta sekä parantaa viranomaisten vaatimaa kustannusten läpinäkyvyyttä. Vuoden syksyllä Lohjan Puhelin Oy:n 100 %:sti omistama Hiisivisio Oy sulautettiin Hiidenverkot Oy:öön. Konsernin liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa ja kertaluontoisista eristä puhdistettu tulos saavutti tavoitteet. Lankapuhelinliittymien määrän väheneminen jatkui hieman odotettua voimakkaammin ja DNA-matkapuhelinliittymien määrän kasvu myötäili markkinoiden yleistä kehitystä. Alkuvuodesta myytiin DNA:n käytössä ollut mobiiliinfra DNA Verkot Oy:lle ja vuoden lopussa tehdyllä sopimuksella siirrettiin yhtiön hankkimat DNA-mobiililiittymät DNA Finland Oy:lle, sekä tuloutettiin aiemmin sopimuksen mukaisesti annetut pitkäaikaisalennukset DNA Verkot Oy:lle. Järjestelyistä kertyi kertaluotoisia myyntivoittoja 2,6 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Lohjan Puhelin Oy erosi Finnet-Liitto ry:stä LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN Laajakaista- ja internetpalvelujen kasvu jatkui edelleen konsernin toiminta-alueilla. Laajakaista- ja kaapeli-tvliittymiä toimitettiin kuluneen vuoden aikana oman perinteisen toimialueen lisäksi myös Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan alueelle. Perinteisten puhelinliittymien määrän väheneminen jatkui ennakoitua voimakkaammin. Vuoden lopussa lankaliittymiä oli kpl. Lankaliittymäasiakkaille markkinoitiin voimakkaasti Finnet Kotisopimuksia, jotka tarjoavat asiakkaillemme edelleen edulliset lähi-, kauko- ja ulkomaanpuhelut. Laajakaistaliittymien määrä yhtiön verkossa oli vuoden lopussa kpl. Kaapeli-tv-liittymiä oli verkkoon kytketty vuoden lopussa kpl. Verkoston rakennus- ja saneeraustöitä tehtiin edellisten vuosien tapaan, merkittävimpiä kohteita olivat edelleenkin moottoritierakentamisen (VT1:n ja KT25:n) ja Lohjan aseman alueen aiheuttamat kaapelireittien siirto- ja muutostyöt, sekä Vihdin kirkonkylän ja Karkkilan alueiden kaapeli-tv-verkon muutostyöt. Dataverkon muuttaminen ethernet-pohjaiseksi ja ADSL 2+ -toiminnalliseksi suoritettiin kuluneen vuoden aikana. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Yhtiöillä ei ole ollut oleellista tutkimus ja tuotekehitystä. Tuotekehityksessä yhteistyötä on tehty Finnet-yhtiöiden kanssa. TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun ovat eniten vaikuttaneet laajakaistaja kaapeli-tv-liittymien kasvu sekä markkinaosuuden säilyminen hyvänä. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 22,3. Tulokseen ovat vaikuttaneet merkittävästi DNAmobiilitoiminnan infran myynti ja DNA-jälleenmyyntisopimuksen ja DNA-Verkot Oy:n verkonvuokrasopimuksen purkukorvaukset. Investoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 8,6 miljoonaa euroa. Konserni 2004 Liikevaihto (milj.euroa) 13,4 13,1 13,6 Liikevoitto (milj.euroa) 3,0 1,6 0,9 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 22,3 11,7 7,0 Oman pääoman tuotto % 7,4 4,3 3,3 Omavaraisuusaste % 77,8 90,0 90,4 Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (milj.euroa) 3,6 4,1 3,7 6

7 TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖ Liiketoimintojen sopeuttamisen ja perinteisten liiketoimintojen tehostamisen seurauksena liiketoimintayhtiössä käytiin kesän aikana YT-prosessi, jossa irtisanottiin neljä henkilöä. ATK-toimintojen ulkoistamisen sekä eläkeratkaisujen myötä henkilöstövähennys oli viisi henkeä. Yhtiöstä irtisanoutuneiden tilalle ei palkattu uusia, vaan töiden uudelleenjärjestelyllä palvelutaso pystyttiin säilyttämään hyvänä. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 80 henkilöä. KOKOUKSET Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenyydestä olivat erovuorossa John Ahlskog, Heikki Piekka, Jaakko Puomila, Juhani Pöhö ja Pekka Räsänen. Lisäksi hallintoneuvoston jäsen Arto Kaikkonen on ilmoittanut hallintoneuvoston kokouksessa eroavansa hallintoneuvostosta. Uudelleen valittiin Jaakko Puomila, Pekka Räsänen ja Heikki Piekka ja uusina jäseninä Samuli Perttala, Jorma Kallio, sekä eroa pyytäneen Arto Kaikkosen tilalle Juha Nurmi. Tilintarkastajiksi valittiin HTM Paul Packalén ja ERNST & YOUNG OY, KHT- yhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Sipilä. Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 10 euroa osaketta kohti. Koska osakkeenomistaja lähes poikkeuksetta omistaa vähintään 5 osaketta, oli vähimmäisosinko osakkeenomistajalle 50 euroa. Hallintoneuvoston kokoukset olivat ja Hallitus kokoontui tilikauden aikana 14 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Thor Johansson ja varapuheenjohtajana Pentti Sevón. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jyrki Välkkynen. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Lohjan Puhelin Oy myi allekirjoitetulla kauppakirjalla Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminnan ja Hiidenverkot Oy:n koko osakekannat Finnet Oy:lle. Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta ja Hiidenverkot Oy tulevat olemaan osa suurempaa kokonaisuutta Finnet Oy:n kiinteän verkon liiketoiminnassa, johon on tarkoitus yhdistää myös Oulun Puhelin Oy:n, Enfo Oyj:n, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n, Lännen Puhelin Oy:n ja Satakunnan Puhelin Oy:n teleliiketoiminnat. Kaupan yhteydessä Lohjan Puhelin Oy sitoutui luovuttamaan Lohjan Puhelin -nimen käyttöoikeuden ostajalle neljäksi vuodeksi. Yhtiölle on toimitettu kirje merkittävältä osakkeenomistajalta, jossa on varattu oikeus oikeustoimiin liiketoimintayhtiöiden osakkeiden kaupan sitomattomuuden vahvistamiseksi. Hallituksen näkemyksen mukaan osakkeiden myynti on tapahtunut osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön liiketoiminnan painopiste tulee muuttumaan ja tilikauden 2007 tulos tulee olemaan hyvä johtuen liiketoimintakaupoista saatavista myyntivoitoista, eikä epävarmuus- tai riskitekijöitä ole nähtävissä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakkeeseen, joilla kaikilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Emoyhtiö 2004 Liikevaihto (milj.euroa) 12,8 13,5 Liikevoitto (milj.euroa) 1,8 1,6 0,9 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 12,5 6,7 Oman pääoman tuotto % 5,4 5,0 3,7 Omavaraisuusaste % 81,4 83,0 83,4 7

8 TILASTOJA VUODELTA 1000 Liikevaihto % Omavaraisuusaste 1000 Liikevoitto ,8 % Investoinnit Henkilöstömäärä

9 TULOSLASKELMA 1000 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Laskennalliset verot 48 TILIKAUDEN VOITTO

10 TASE VASTAAVAA 1000 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Tytäryritysten osakkeet Omistusyhteysyritysten osakkeet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset osakkuusyhtiöltä Konserniaktiiva VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset 387 Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset 321 Saaminen konserniyhtiöiltä 93 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

11 TASE VASTATTAVAA 1000 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Ylikurssirahasto Liittymismaksurahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2 Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velka konserniyhtiöille 514 Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 RAHOITUSLASKELMA 1000 Voitto ennen satunnaisia eriä Sumu poistot Rahoitustuotot- ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten saamisten lisäys Vom:n lisäys Korottomien velk.muutos liiketoim.siirrossa Lyhytaikaisten velkojen väh/lisäys Saadut korot Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja velkoja Maksetut korot Saadut osingot Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta A Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Myönnetyty lainat -387 Investointien rahavirta B Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta C Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LAADINTAPERIAATTEET Tuloslaskelman, taseen ja muiden tilinpäätöksessä esitettävien erien laskenta- ja esittämisperiaatteissa ei ole tehty olennaisia muutoksia vuoden aikana. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty kaikki kolme täysin omistettua tytäryhtiötä, Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta, Hiidenverkot Oy ja Lohjan Viestihuolto Oy, joiden kaikkien kotipaikka on Lohja. Omien pääomien eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä. Konserniaktiiva poistetaan kolmessa vuodessa paitsi epäolennaiset erät, jotka poistetaan syntymisvuotenaan. Tytäryhtiöissä ei ole vähemmistöosuuksia. Osakkuusyhtiönä on huomioitu Puhelinpartnerit Oy, josta omistusosuus on 23,3 %. Lohjan Puhelin Oy on toteuttanut 1.1. EVL 52 :n mukaisen liiketoimintasiirron, josta johtuu tase-epäjatkuvuus. Liiketoiminnat siirrettiin aiemmin toimimattomina olleisiin tytäryhtiöihin. Liiketoiminta jatkuu Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta ja Hiidenverkot Oy -nimisissä yhtiöissä. Hiisivisio Oy on fuusioitu Hiidenverkot Oy:öön. Emoyhtiön luvut eivät ole vertailukelpoisia liiketoimintasiirrosta johtuen. Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Yhtiön omistamat osakkeet on myös arvostettu hankintamenoon. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu jäännösarvoista. Todennäköistä taloudellista käyttöikää vastaavina poistoprosentteina on käytetty elinkeinoverolain maksimipoistoja paitsi siirtoverkoston osalta, jonka suunnitelmanmukainen poistoprosentti on 20%. Tilikauden aikana käyttöönotetuista hyödykkeistä tehdään puolet em. poistoista. Poistosuunnitelma: Rakennukset, menojäännöspoisto 4% ja 7% Kevyet rakennelmat, menojäännöspoisto 20% Siirtoverkosto, menojäännöspoisto 20% Koneet ja kalusto, menojäännöspoisto 25% Muut aineelliset hyödykkeet, tasapoisto 20% Muut pitkävaikutteiset menot, tasapoisto 20% Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintahintaan. Lohjan Puhelin Oy omistaa Finnet Oy:n osakkeita yhteensä kpl. Vuoden osakeannissa osakkeet merkittiin 80 euron kappalehintaan. Hallituksen arvion mukaan, Finnet Oy:n osakkeiden osalta tehdyn arvonmäärityksen perusteella, voidaan tilinpäätöksessä käyttää osakkeen arvona hankintahintaa. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan alimman arvon periaatteella. RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Liikevaihto on muodostunut Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta yhtiön teleliiketoiminnasta 11, 5 miljoonaa euroa ja Hiidenverkot Oy:n kaapeliliiketoiminnasta 1,9 miljoonaa euroa LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntituotot DNA Finland Oy:lle myydyt mobiililiittymät 440 DNA Verkot Oy:ltä tuloutuneet pitkäaikaisalennukset 141 Muut Yhteensä ELÄKEMENOJEN KÄSITTELY Henkilöstön eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. 13

14 Henkeä HENKILÖSTÖ TILIKAUDEN AIKANA Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Tilikauden keskimääräinen henkilöstö HENKILÖSTÖKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilöstökulut Aktivoidut palkat Aktivoidut eläkekulut Aktivoidut muut henkilöstökulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Luontoisedut Palkkiot hallituksen jäsenille Palkkiot hallintoneuvoston jäsenille SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Konserniliikearvon poistot RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Osinkotuotot Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Korkotuotot Muilta Saman konsernin yrityksiltä 21 Sijoitusten arvonmuutokset Rahoitusarvopaperien arvonalennukset Rahoitusarvopaperien kirjaamaton arvonnousu hankintahinnan ylittävältä osalta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Osakkuusyrityksille VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta Laskennallisen verovelan muutos

15 1000 KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat oikeudet Menojäännös Vähennys Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Menojäännös Vähennys Lisäykset Vähennys 34 Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Menojäännös Vähennys liiketoimintasiirrossa 13 Lisäys Vähennys 7 7 Kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat Menojäännös Vähennys liiketoimintasiirrossa 95 Lisäys Vähennys Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Telelaitteet ja verkosto Menojäännös Vähennys liiketoimintasiirrossa Lisäys Vähennys Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Menojäännös Vähennys liiketoimintasiirrossa Lisäys Vähennys 105 Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Menojäännös Vähennys liiketoimintasiirrossa 93 Lisäys Vähennys 93 Suunnitelman mukainen poisto Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Menojäännös Vähennys liiketoimintasiirrossa 56 Lisäys Vähennys Kirjanpitoarvo

16 1000 Omistusosuus Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo LOHJAN PUHELIN OY:N OMISTAMAT OSAKKEET Tytäryhtiöosakkeet Hiisivisio Oy 100,0 % 201 Hiidenverkot Oy 100,0 % Lohjan Viestihuolto Oy 100,0 % Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta 100,0 % Hiisivisio Oy fuusioitiin Hiidenverkot Oy:öön Osakkuusyhtiöosakkeet Puhelinpartnerit Oy 23,3 % Muut osakkeet ja osuudet Lisäykset Vähennykset Yhteensä MUUT SAAMISET Alv-saaminen 685 Lainasaaminen konserniyhtiöiltä 93 SIIRTOSAAMISET Verot Jälleenmyyntikorvaukset DNA Sosiaalivakuutusjaksotukset 64 Kuituyhteys-, vuokra- ja maa-aluevuokrien jaksotukset 94 Muut Yhteensä RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Yhteensä OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Liittymismaksurahasto Lisäys 66 Liittymismaksurahasto Käyttörahasto Käyttörahasto Tulos edellisiltä vuosilta Osingonjako Tilikauden tulos Kertynyt tulos Oma pääoma yhteensä

17 1000 Laskelma jakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto Osingonjako Yhteensä VARAUKSET Kertynyt poistoero Kirjanpidossa tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Aineettomat hyödykkeet Siirtoverkosto Yhteensä Omaan pääomaan kirjattu osuus Laskennallisiin verovelkoihin kirjattu osuus PAKOLLISET VARAUKSET Ympäristövaraus painekyllästetyistä pylväistä on tehty vuosivarauksen määrästä PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA Lyhytaikainen MUUT VELAT Velka konserniyhtiöille 514 SIIRTOVELAT Verot 252 Lomapalkat Henkilöstön tulospalkkiot Siirtyvät korot Muut Yhteensä OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET Pantit Annetut kiinnitykset Emoyhtiön pantit ja kiinteistökiinnitykset ovat lyhytaikaisen lainan ja shekkitilin limiitin vakuutena. Limiitti ei ollut käytössä vuoden päättyessä. TAKAUKSET MUIDEN PUOLESTA Omavelkaiset takaukset Finnet-konsernin yhtiöiden puolesta MUUT VASTUUT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat autoleasingmaksut Myöhemmin maksettavat autoleasingmaksut Tilikaudella 2007 maksettavat kopio- ja puristinkoneleasingmaksut 18 Myöhemmin maksettavat kopio- ja puristinkoneleasingmaksut 44 ALV 33 :n mukainen palautusvastuu rakentamisesta 5 vuoden ajalta rakennuksen valmistumisvuoden päättymisestä

18 HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISEKSI Lohjan Puhelin Oy:n jakokelpoiset varat ovat 17,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 1,4 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 130,00 euroa (muutos ) osakkeelle eli yhteensä 15,5 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. Lohjalla 15. maaliskuuta 2007 Lohjan Puhelin Oy, hallitus: Thor Johansson, Pentti Sevón, Mikko Hietanen, Juhani Leijamaa, Seppo Haapasalo, Simo Mustila ja Jyrki Välkkynen (toimitusjohtaja). TILINTARKASTUSKERTOMUS Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Lohjan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja emoyhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti sillä varaumalla, etteivät tehdyt yritysjärjestelyt aiheuta veroseuraamuksia eivätkä sijoituksiin kirjatut Finnet Oy:n osakkeet ole kirjanpitoarvoltaan yli niiden käyvän arvon. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat edellä esitetty huomioiden kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa edellä mainituin varaumin. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilivuodelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen sillä edellytyksellä, että Finnet Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo ei ylitä niiden käypää arvoa. Lohjalla 20. maaliskuuta 2007 ERNST & YOUNG OY KHT-yhteisö Pekka Sipilä, KHT Paul Packalén, HTM HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on pitämässään kokouksessa tarkastanut Lohjan Puhelin Oy:n tilinpäätöksen vuodelta ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen vahvistetaan ja vastuuvelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta. Lohjalla 27. maaliskuuta 2007 Hallintoneuvosto Pekka Räsänen, hallintoneuvoston puheenjohtaja 18

19 LYHYESTI Lohjan Puhelin Liikevaihto * 13,4 13,1 Liikevoitto * 3,0 1,5 Investoinnit * 8,6 3,1 Taseen loppusumma * 44,9 37,4 Omavaraisuusaste % 77,8 90,0 Henkilöstömäärä *milj.

20 Lohjan Puhelin Oy Asemanrinne 9, PL 92, Lohja Puh. (019)

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää):

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää): PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Lähettäkää lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 115,11 Helsinki. Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Tunnuslukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 5 GWS-yhtiöt 6 Kyro 8 Perlos 10 Detection Technology 12 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

v u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 vuosikertomus 2012 3 sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...7 Kontaktia Oy vuonna 2012...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2012...9 DNA Oy vuonna 2012...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Vaskelantie 1 81100 KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot