Allegro ver ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allegro ver. 2.0 -ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten"

Transkriptio

1 Allegro ver ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten Johdanto Tämä asiakirja sisältää Allegro-ohjelmiston asennusohjeet UNIX- ja Windows NT ver ohjelmistoalustoja varten. Tämä on jaettu seuraaviin lukuihin käytön helpottamiseksi. Sinun tarvitsee seurata vain asianmukaisia lukuja. Huomaa kuitenkin, että kunkin yksittäisen luvun ohjeet on toteutettava annetussa, luvun sisäisessä, järjestyksessä. Luku I. Luku II. Luku III. Luku IV. Luku V. UNIX-asennuksen tiivistelmä - Allegro Allegro -ohjelmiston UNIX-asennuksen purkaminen Windows NT -asennuksen tiivistelmä - Allegro Windows NT -asennuksen purkaminen - Allegro Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla IMPORTANT: Suorita tämän oppaan jaksossa II kuvattu asennuksen purkaminen, jos käytät UNIX-käyttöjärjestelmää, tai tämän oppaan jaksossa IV kuvattu asennuksen purkaminen, jos käytät Windows NT - käyttöjärjestelmää, ennen kuin asennat Allegro-ohjelmiston. p/n C52-01 Sivu 1

2 Luku I. UNIX-asennuksen tiivistelmä - Allegro Allegro-ohjelmiston asennus koostuu kahdesta pääosasta: Ennen kuin aloitat Asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen. Print Managerin ja Client Allegro -ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen. Varmista, että käytössäsi on järjestelmän suositellut vähimmäisvaatimukset: Print Manager/Client Client CPU:n nopeus: Mhz 150 Mhz RAM: Mt Mt Umpilevy: 1Gt* 100 Mt (vapaata tilaa) Heittovaihtotila: 400 Mt 200 Mt Muistin vähimmäisvaatimusten lisäksi: * Jos erittäin suuria.stl-tiedostoja Päätä, minkä tyyppisen asennuksen aiot tehdä: 1. Print Manager/Client ja/tai 2. Client Päätä hakemisto, josta ohjelmisto toteutetaan (oletushakemisto on /usr/3d). Hanki Print Managerin työaseman nimi (isäntänimi) ja IP-osoite. Määritä Actua Modelerin nimi ja hanki IP-osoite. Varmista, että TCP/IP-protokolla on käytössä. Varmista, että käyttäjällä on verkkoyhteys Print Manageriin ja Actua Modeleriin. 1. Kirjaudu sisään käyttäjänä, avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita Print Managerin tai Actuan IP-osoite. Esimerkki: Sivu 2

3 ALLEGRO-ohjelmisto /etc/ping <enter> 2. Varmista tiedonsiirron oikea toiminta tarkastamalla, että tulostustiedot ovat seuraavat: PING ( ): 56 data bytes 64 bytes from : iemp_seq=0 ttl=255 time=0ms Poistu ping -komennosta painamalla <Ctrl> C. Joissain UNIX-järjestelmissä voi ilmestyä seuraavanlainen sanoma: is alive Huomaa: Jos et saa vastausta tai saat virhesanoman, korjaa ongelma tai ota yhteys verkonvalvojaasi. Asennusohjelmiston lataaminen ja suorittaminen Vaihe 1: Vaihe 2 Vaihe 3: Varmista, että Print Manager ei ole toiminnassa edellisestä asennuksesta. Jos se on, pysäytä prosessi kill-komennolla, kuten kuvattu jaksossa Print Managerin lopettaminen Kirjaudu sisään käyttäjänä ja aseta Allegro-ohjelmiston CD levyasemaan. Asennus olettaa, että CD-levyn käyttöhakemistona on /CDROM. Vaihda hakemistoksi UNIX-komentotulkin ikkunasta omaa ohjelmistoalustaasi vastaava asennuspolku. Jos ohjelmistoalustanasi on: <ohjelmistoalusta> Käyttöjärjestelmä HP HP-UX IBM AIX SUN SunOS SGI IRIX Vaihe 4: Siirry oikean asennusohjelmiston hakemistoon korvaamalla <ohjelmistoalusta> käyttöjärjestelmääsi vastaavalla tunnuksella, jotka on annettu yllä olevassa <ohjelmistoalusta>-sarakkeessa. Kirjoita: cd /CDROM/<ohjelmistoalusta> Suorita asennusohjelmisto nimeltä install3d antamalla komento:./install3d Sivu 3

4 Vaihe 5: Näyttöön tulee seuraavat kehotteet: 3D Systems Allegro Version 2.0 Installation: (3D Systems Allegro versio 2.0 asennus:) 1. Install for Allegro Print Manager/Client 2. Install for Allegro Client Enter selection - or press q to quit (1. Allegro Print Manager/Client -asennus 2. Allegro Client-asennus Anna valinta - tai keskeytä painamalla q ) Jos valitset 1: Install for Allegro Print Manager/Client, Print Manager/Client -asennus, näyttöön tulee seuraava kehote: Current Destination Directory: /usr/3d Enter a new Destination Directory or ENTER to accept the location shown Current Destination Directory: (Nykyinen kohdehakemisto: /usr/3d Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy näytetty hakemisto painamalla ENTER Nykyinen kohdehakemisto:) Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy oletushakemisto (/ usr/3d) painamalla <Enter>. Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimen nimen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 Enter a new Modeler Name or press ENTER to accept the name shown Current Modeler Name: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen mallinvalmistimen nimi:) Anna tarpeen mukaan uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1) painamalla <Enter>. Sivu 4

5 ALLEGRO-ohjelmisto Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimeen liittyvän TCP/ IP-osoitteen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 TCP/IP address of Modeler: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Mallinvalmistimen TCP/IP-osoite: ) Huomaa: Tämä on oletusarvoinen IP-osoite. Enter new TCP/IP address or press ENTER to accept the address shown: TCP/IP address of Modeler: (Anna uusi TCP/IP-osoite tai hyväksy näytetty osoite painamalla ENTER Mallinvalmistimen TCP/IP-osoite:) Anna oikea Actua-osoite, jos näytetty oletusosoite ei ole oikea mallinvalmistintasi varten. Paina <Enter>. Ohjelmisto aloittaa asennuksen. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, ja lopuksi ilmestyy viesti Done, kun asennus on valmis. Installing files... A backup copy of the ~/.tfab.pref is saved as ~/.tfab.pref_old The programs allegro, msd & mjmstat have been installed in //bin If //bin is not your preferred bin directory, Move these programs to your preferred bin directory Use sample stl files in /usr/3d/usr_files to verify proper modeler installation & operation. Done (Asentaa tiedostoja... ~/.tfab.pref:n varmuuskopio on tallennettu nimellä ~/.tfab.pref_old Ohjelmat allegro, msd ja mjmstat on asennettu hakemistoon //bin Sivu 5

6 Jos //bin ei ole haluamasi bin-hakemisto, siirrä nämä ohjelmat haluamaasi bin-hakemistoon. Tarkista mallinvalmistimen asianmukainen asennus ja toiminta käyttämällä hakemistossa /usr/3d/ usr_files olevia stl-esimerkkitiedostoja. Valmis) Huomaa: Jos käyttämälläsi käyttäjätunnuksella ei ole oikeutta kirjoittaa / usr/3d-hakemistoon, saat seuraavan virheilmoituksen: chmod ( ) failed on <file>: Not privileged Could not chmod ( ) on <file> Installation aborted (chmod ( ) epäonnistui tiedostolla <tiedosto>: Ei oikeuksia Ei voinut chmod ( ) tiedostolla <tiedosto> Asennus keskeytetty) Ja asennus keskeytetään. Voit joko muuttaa käyttäjätunnuksesi oikeuksia tai kirjautua järjestelmään pääkäyttäjänä (järjestelmäoperaattorina). Joudut kummassakin tapauksessa palaamaan asennuksen vaiheeseen 4. Jos valitset 2: Install for Allegro Client, Client-asennus, näyttöön tulee seuraavat kehotteet: Current Destination Directory: /usr/3d Enter a new Destination Directory or ENTER to accept the location shown Current Destination Directory: (Nykyinen kohdehakemisto: /usr/3d Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy näytetty hakemisto painamalla ENTER Nykyinen kohdehakemisto:) Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy oletushakemisto (/usr/3d) painamalla <Enter>. Sivu 6

7 ALLEGRO-ohjelmisto Seuraava kehote ilmestyy Print Managerin laitenimen määritystä varten: Current Print Manager Name: <isäntänimi> Enter a new Print Manager Name or press ENTER to accept the name shown Current Print Manager Name: (Nykyinen Print Managerin nimi: Anna uusi Print Managerin nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen Print Managerin nimi:) Anna Print Manager -ohjelmistoa käyttävän työaseman Print Manager -nimi. Paina <Enter>. Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimen nimen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 Enter a new Modeler Name or press ENTER to accept the name shown Current Modeler Name: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen mallinvalmistimen nimi:) Kirjoita tarvittaessa uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1) painamalla <enter>. Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1). Ohjelmisto aloittaa asennuksen. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, ja lopuksi ilmestyy viesti Done, kun asennus on valmis. Installing files... A backup copy of the ~/.tfab.pref is saved as ~/.tfab.pref_old The programs allegro, msd & mjmstat have been installed in //bin If //bin is not your preferred bin directory, Move these programs to your preferred bin directory Sivu 7

8 Vaihe 6 Use sample stl files in /usr/3d/usr_files to verify proper modeler installation & operation. Done (Asentaa tiedostoja... ~/.tfab.pref:n varmuuskopio on tallennettu nimellä ~/.tfab.pref_old. Ohjelmat allegro, msd ja mjmstat on asennettu hakemistoon //bin Jos //bin ei ole haluamasi bin-hakemisto,siirrä nämä ohjelmat haluamaasi bin-hakemistoon. Tarkista mallinvalmistimen asianmukainen asennus ja toiminta käyttämällä hakemistossa /usr/3d/ usr_files olevia stl-esimerkkitiedostoja. Valmis) Ohjelmat allegro ja mjmstat on asennettu käyttäjän kotihakemistoon ($HOME) tai $HOME/bin-alihakemistoon. Asennus on nyt suoritettu. Varmista seuraavaksi asennus käynnistämällä ja lopettamalla Allegro-ohjelmisto. Print Manager- ja Allegro -ohjelmistojen käynnistäminen ja lopettaminen Nyt kun ohjelmiston asennus on tehty, Print Manager ja Client Allegro-ohjelmisto voidaan käynnistää. Print Manager suorittaa työasema-alustalla kaksi prosessia: Msd<alustan_nimi>, missä alustan_nimi on joko: SGI, SUN, HP tai IBM ja icos Esimerkki: jos Print Manager on asennettu SGI-alustalle, prosessin nimenä on MsdSGI. Kirjaudu sisään käyttäjänä ja aseta Allegro-ohjelmiston CD levyasemaan. Asennus olettaa, että CD-levyn käyttöhakemistona on /CDROM. Sivu 8

9 ALLEGRO-ohjelmisto Print Managerin käynnistäminen komentoriviltä Asennettuasi Print Manager -ohjelmiston, käynnistä sen prosessit. Vaihe 1: Kirjaudu sisään käyttäjänä ja avaa UNIX-komentotulkki. Vaihe 2: Kirjoita komentoriville: msd Print Manager -prosessit ovat käyttäjän omistuksessa, ja niiden toiminta jatkuu uloskirjautumisen jälkeen. Näin työt voidaan lähettää Clientista jopa silloin, kun Print Manager -työasema on kirjattu ulos. Huomaa: Jos Print Manager -ohjelmisto on asennettava uudelleen, Print Manager -prosessit on lopetettava ennen uudelleen asennusta. (Katso kappaletta Print Managerin lopettaminen) Print Managerin lopettaminen Print Managerin prosessi on lopetettava ennen ohjelmiston asentamista. Lopeta Print Manager -prosessessit käyttämällä UNIXin kill-komentoa Print Managerin ohjelmistoalustaan liittyvälle prosessille, esim. Msd<platform>. Määritä onko Msdprosessi käynnissä ja hanki prosessitunnus käyttämällä UNIXin grep-komentoa. Tee tämä kirjoittamalla komentoriville: /bin/ps -ef egrep Msd fgrep -v egrep tai /usr/bin/ps -ef egrep Msd fgrep -v egrep Jos järjestelmä osoittaa, että Msd on käytössä, se voidaan lopettaa kill-komennon ja aiemmin hankitun prosessitunnuksen (pid) avulla (vasemmanpuoleisin numerosarake). Kirjoita kehotteeseen seuraava korvaten <pid> varsinaisella numerolla: /bin/kill <pid> tai /user/bin/kill <pid> Huomaa: Msd lopettaa icos-prosessin automaattisesti. Sivu 9

10 Client-ohjelmiston käynnistäminen Vaihe 1: Vaihe 2: Client-työasemassa kirjaudu sisään käyttäjänä. Avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita komentoriville: allegro Allegron pääpaneeli tulee näyttöön. Vaihe 3 Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta / <destination>/usr_files-hakemistossa olevien.stlesimerkkitiedostojen lähettämistä koskevat ohjeet. Nämä kaksi tiedostoa ovat: clutch_35.stl cube.stl Client-ohjelmiston lopettaminen Vaihe 1: Allegron pääpaneeli tulee näyttöön. Sulje Allegro-sovellus napsauttamalla Allegro-paneelin Cancel-painiketta (jos Allegro Status- tai Urgent-sanomaikkunoita on auki, sulje ne ennen Allegro-istunnon päättämistä). Client-ohjelmisto Allegroa varten pysähtyy. Huomaa: Mikäli Print Manager -prosessit on pysäytettävä, sinun tulee ensin lopettaa Allegro Client -ohjelmisto edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sivu 10

11 ALLEGRO-ohjelmisto Luku II. Allegro-ohjelmiston UNIX-asennuksen purkaminen Vaihe 1: Ennen kuin aloitat tarkista ja lopeta kaikki Allegro-prosessit. Tarkista jommalla kummalla seuraavista komennoista, onko mikään seuraavista prosesseista käynnissä: Allegro, Msd ja icos. Kirjoita komentoriville: /bin/ps -ef egrep Allegro Msd icos fgrep -v egrep tai Vaihe 2: Huomaa: /usr/bin/ps -ef egrep Allegro Msd icos fgrep -v egrep Jos nämä prosessit eivät ole käytössä, järjestelmä siirtyy välittömästi järjestelmän komentorivin kehotteeseen. Jos järjestelmä osoittaa, että nämä prosessit ovat käytössä, lopeta ne käyttämällä prosessitunnustietoja (pid), jotka sait yhdellä edellä mainituista kahdesta komennosta. Prosessitunnus (pid) on vasemmanpuoleisin numerosarake. Kirjoita kehotteeseen seuraava korvaten <pid> asianmukaisilla numeroilla. /bin/kill <pid> Jos käynnissä on useampia prosesseja, ne voidaan kaikki lopettaa yhdellä kertaa. Tee tämä kirjoittamalla järjestelmän komentorivin kehotteeseen: /bin/kill <pid1> <pid2>... Poista vanhat Allegron käyttäjien preferenssitiedostot. Nämä sijaitsevat käyttäjän kirjautumishakemistossa. Nämä tiedostot ovat:.tadmin.pref.tfab.pref.tstatjob.pref.tstatmods.pref.turgent.pref Nämä ovat piilotettuja tiedostoja, joten sinun on käytettävä ls -a -komentoa nähdäksesi ne. UNIXin asennuksen purku on nyt suoritettu. Sivu 11

12 Luku III. Windows NT -asennuksen tiivistelmä - Allegro Sinun tulee asentaa kaksi eri ohjelmistosarjaa Windows NT -laitteeseesi: Ohjelmisto Client Print Manager Tehtävä tulostus ja tulostustila taustatulostustyöt (rakenteet) Voit tarvittaessa asentaa sekä Print Manager- että Client-ohjelmiston samaan NTlaitteeseen, mutta runsas tulostaminen (rakentaminen) voi hidastaa huomattavasti muiden, paljon resursseja vaativien sovellusten suorittamista. Allegro-ohjelmiston asennus koostuu kahdesta pääosasta: Asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen Allegro-ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen Ennen kuin aloitat Allegro Windows NT -version ohjelmistovaatimukset: Windows NT versio 4.0 -käyttöjärjestelmä laitteessasi Suositellut järjestelmän vähimmäisvaatimukset: Print Manager/Client Client CPU:n nopeus: Mhz 33 Mhz RAM: Mt Mt Umpilevy: 1Gt* 100 M (vapaata tilaa) Näennäismuisti: väh. 200, enint. 400 Mt väh. 100, enint. 200 Mt * Jos erittäin suuria.stl-tiedostoja. Päätä, minkä tyyppisen asennuksen aiot tehdä: Määritä suorittamasi asennuksen tyyppi: Client tai Print Manager/Client Sivu 12

13 ALLEGRO-ohjelmisto tai Print Manager Päätä hakemisto, josta ohjelmisto toteutetaan (oletushakemisto on C:\Allegro). Hanki työaseman nimi (isäntänimi) Print Managerille, määritä mallinvalmistimen nimi ja hanki mallinvalmistimen IP-osoite. Varmista, että TCP/IP-protokolla on käytössä. Varmista, että käyttäjällä on verkkoyhteys Print Manageriin ja Actua-mallinvalmistimeen. Vaihe 1 Vaihe 2 Kirjaudu sisään käyttäjänä ja napsauta Start-painiketta. Näkyviin tulee Start-valikko. Valitse Programs ja napsauta sitten MSDOSkomentokehotetta. Vaihe 3: Anna DOS-kehotteeseen IP-osoitteesi, esim.: D:\ping <enter> Sivu 13

14 Huomaa: Pyydä Actua-verkon IP-osoite verkonvalvojaltasi. Vaihe 4: Tietoliikenteen toimiessa IP-osoitteesi tulee näyttöön ja näyttää jotakuinkin seuraavalta: Pinging with 32 bytes of data. (Pingaa :tä 32 tavulla dataa.) Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 ( :n vastaus: tavut=32 aika<10 ms TTL=128) Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Jos tietoliikenne ei toimi, näyttöön ilmestyy: Request timed out. (Pyyntö aikakatkaistu.) Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ota yhteys verkonvalvojaasi ja pyydä apua saadaksesi verkkoyhteyden/asetuksen Actuamallinvalmistimeesi. Kerro verkonvalvojalle, ettet pysty pingaamaan IP-osoitetta. Ohjelmiston asentaminen Huomaa: Suosittelemme, että Print Managerin asennuksesta huolehtii siihen nimetty käyttäjä, jolla on verkonvalvojan oikeudet, tai verkonvalvoja. Client-ohjelmiston voi asentaa käyttäjä ilman verkonvalvojan oikeuksia niin kauan kuin tämä sama käyttäjä käyttää Allegro Client -ohjelmistoa. Vaihe 1 Vaihe 2: Kirjaudu sisään nimettynä käyttäjänä ja varmista, että kaikki muut Windows NT -sovellukset ovat kiinni. Varmista, että Print manager ei ole toiminnassa edellisestä asennuksesta. Jos se on toiminnassa, sulje se käyttämällä valikkoja Settings, Control Panel, Services. Napsauta Actua Manager ja sitten Stop. Sulje sitten Settings-valikko. Sivu 14

15 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 3: Aseta Allegro-ohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Vaihe 4: Napsauta Start-painiketta. Start-valikko tulee näyttöön. Vaihe 5 Napsauta Settings/Control Panel. Kaksoisnapsauta Add/Remove Programs -kuvaketta. Napsauta paneelissa näkyvää Install... -painiketta. Napsauta Next>-painiketta ohittaaksesi "asennus levykkeeltä vai CD-levyltä" -sanoman. Näytössä on Run Installation Program -paneeli ja asennusohjelman komentorivillä lukee: F:\setup.exe. Aloita asennus napsauttamalla Finish-painiketta Run Installation Program -paneelissa. Sivu 15

16 Vaihe 6 Vaihe 7: Vaihe 8: Allegro installation Welcome -paneeli tulee näkyviin Allegro 2.0 Setup -paneeliin. Jatka asennusta napsauttamalla Next > -painiketta tai peruuta asennus painamalla Cancelpainiketta. Jos valitset Next-painikkeen, jatka seuraavalla asennusvaiheella. Jos valitset Cancel-painikkeen ja haluat lopettaa asennuksen, palaa Vaiheeseen 1, kun olet valmis (kun kaikki Windows-ohjelmat on suljettu). Choose Destination Location -paneeli tulee näyttöön. Jos haluat käyttää oletushakemistoa C:\Allegro, napsauta Next > ja jatka seuraavalla vaiheella. Jos haluat tehdä asennuksen toiseen hakemistoon, napsauta Browse...-painiketta. Etsi haluamasi hakemisto tai kirjoita hakemistopolku. Napsauta OK (jos hakemistoa ei ole, näyttöön tulee valintaikkuna, jonka avulla voit luoda hakemiston) ja napsauta sitten Next>, kun olet valmis. Näyttöön tulee Select Allegro Components -paneeli. Valitse asennusvaihtoehto napsauttamalla yhtä alla kuvatuista vaihtoehdoista: Sivu 16

17 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 9: Seuraa asianmukaista toimenpidettä. Vain Client-asennus: Jos valitsit vain Client-vaihtoehdon, napsauta Next > - painiketta. Napsauta Next > -painiketta, jos asetukset ovat oikein. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta <Backpainiketta. Setup-paneeli tulee näyttöön yhdessä "prosenttia tehty" -ilmaisimen kanssa. Kun toimenpide on suoritettu kokonaan (100 %), näyttöön tulee Setup Complete -paneeli. Setup is complete. You may run the Client program by selecting Allegro 2.0 from the Start button. (Asennus on suoritettu. Voit suorittaa Clientohjelman valitsemalla Allegro 2.0:n Startpainikkeesta.) Suorita asennus loppuun napsauttamalla Finish-painiketta. Siirry vaiheeseen 10. Client- ja Print Manager -asennus: Jos valitsit sekä Client- että Print Manager -vaihtoehdot, näyttöön ilmestyy varoituspaneeli, joka ilmoittaa, että jos käyttäjällä on verkonvalvojan oikeudet, NT Print Manager toimii automaattisesti - muutoin käyttäjän on itse aloitettava Print Manager. Voit tehdä tämän käynnistämällä C:\Allegro\PrintManager\bin -kansiossa olevan MsdMainsovelluksen saatuasi asennuksen tehtyä. Jatka napsauttamalla Next >-painiketta. Seuraavaksi näyttöön tulee Modeler Parameters -paneeli. Anna hauamasi mallinvalmistimen nimi ja sen IP-osoite asianmukaisiin kenttiin. Napsauta Next >-painiketta, jos asetukset ovat oikein. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta <Back-painiketta. Setup-paneeli tulee näyttöön yhdessä "prosenttia tehty" -ilmaisimen kanssa. Kun toimenpide on suoritettu, näyttöön tulee Setup Complete -paneeli. Oletusasetuksena on käynnistää tietokone uudelleen seuraavasti: Yes, I want to restart my computer now No, I will restart my computer later Remove the disk, then click the OK button to continue. Sivu 17

18 (Kyllä, haluan käynnistää tietokoneeni uudelleen nyt. Ei, käynnistän tietokoneeni uudelleen myöhemmin. Poista levyke ja napsauta sitten OK jatkaaksesi.) Vain Print Manager -asennus: Jos valitsit vain Print Manager -vaihtoehdon, seuraa yllä kuvattua Client ja Part Manager -asennuksen toimenpiteitä. Vaihe 10 Onneksi olkoon, asennus on nyt tehty! Tarkista seuraavaksi asennus käynnistämällä ja lopettamalla Allegro-ohjelmisto. Allegro-ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen Nyt kun ohjelmiston asennus on tehty, voit aloittaa Allegron: Vaihe 1: Kysyttäessä: Paina Ctrl + Alt + Delete kirjautuaksesi nimetttynä käyttäjänä tai valvojana. Vaihe 2: Anna tavanomaiset kirjautumistiedot. Vaihe 3: Käynnistä Print Manager seuraavasti tai siirry vaiheeseen 4 käynnistääksesi Allegro Clientin: Napsauta Start -- Start-valikko tulee näyttöön. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel -- Control Panel tulee näyttöön. Siirry vierityspalkkia käyttämällä alaspäin ja etsi Services-kuvake. Kaksoisnapsauta Services-kuvaketta -- Services Panel tulee näyttöön. Etsi Service-sarakkeesta Actua Manager. Startupsarakkeessa näkyy Automatic. Jos Status-sarakkeessa lukee Started, poistu sulkemalla kaikki paneelit. Käynnistä Allegro Client. Jos Status-sarake on tyhjä, käynnistä Print Manager: Jos Actua Manager -rivi ei ole jo korostettuna, korosta se valitsemalla Actua Manager. Valitse Start-painike. Status näyttää Started. Valitse Close-painike. Siirry takaisin Control Paneliin. Valitse File ja sitten Close. Siirry vaiheeseen 4 aloittaaksesi Allegro clientin. Sivu 18

19 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 4: Aloita Allegro Client seuraavasti: Napsauta Start-painiketta. Valitse Programs ja sitten Allegro 2.0 ponnahdusvalikosta. Jos näkyviin tulee Allegro-paneeli ilman virhesanomia, kaksoisnapsauta Modeler Name -työkalurivin sarakkeen kohtaa Add Modeler. Näyttöön tulee Add a Modeler -ponnahdusvalikko. Vaihe 5: Sinua pyydetään antamaan Print Manager Host Name (isäntänimi). Kirjoita sen tietokoneen nimi, jossa Print Manager -ohjelmisto on asennettuna. Napsauta OK. Palaat takaisin Allegro-paneeliin. Siinä pitäisi näkyä: Työkalurivin sarakkeen kuvaukset Modeler Name Modeler Status Print Manager Name Print Manager Status Ympäristön tiedot näyttää mallinvalmistimesi nimen näyttää nykyisen tilan, kuten esim. building [rakentaa] (jos off-line, tarkista laite) näyttää Print Managerisi nimen näyttää Print Managerisi tilan, esim. On-line Sivu 19

20 Vaihe 6: Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta \Allegro\Client-hakemistossa olevien.stlesimerkkitiedostojen lähettämistä koskevat ohjeet. Nämä kaksi tiedostoa ovat: clutch_35.stl cube.stl Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta Allegron ominaisuuksien käyttöä koskevia ohjeita. Vaihe 7 Lopeta Allegro Client -ohjelmisto sulkemalla kaikki Allegro Client -ikkunat. Lopeta Print Manager -ohjelmisto seuraavasti: Napsauta Start-painiketta. Näkyviin tulee Start-valikko. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel -- Control Panel tulee näyttöön. Etsi vierityspalkkia käyttäen Services-kuvake. Kaksoisnapsauta Services-kuvaketta -- Services Panel tulee näyttöön. Etsi Service-sarakkeesta Actua Manager. Jos luettelon yläpuolella oleva Status-sarake on tyhjä, Print Manager ei ole toiminnassa. Sulje kaikki paneelit poistuaksesi. Jos Status-sarakkeessa lukee Started, toimi seuraavasti: Jos Actua Manager -rivi ei ole jo korostettu, korosta Actua Manager valitsemalla rivi. Valitse Stop-painike. Status-sarake on tyhjä. Valitse Close-painike. Siirry takaisin Control-paneeliin. Valitse File ja sitten Close tai Exit. Sivu 20

21 ALLEGRO-ohjelmisto Luku IV. Windows NT -asennuksen purkaminen - Allegro Uninstal-ohjelma poistaa kaikki kovalevyllesi asennettujen ohjelmistomoduulien jäljet varmistaakseen, että kaikki Allegro-ohjelmiston tiedostot tulevat poistetuiksi. Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3: Napsauta Start. Start-valikko tulee näyttöön. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel. Control Panel tulee näyttöön. Kaksoisnapsauta Add/Remove Program -kuvaketta. Add/ Remove Programs Properties -paneeli tulee näyttöön. Vaihe 4: Valitse Allegro poistettavien ohjelmistojen luettelosta. Sivu 21

22 Vaihe 5: Vaihe 6: Valitse Add/Remove-painike. Allegro Uninstall -paneeli tulee näyttöön. Päätä, haluatko poistaa vain Clientin, vain Print Managerin vai molemmat, valitsemalla asianmukainen ruutu. Valitun kohdan viereen tulee valintamerkki. Vaihe 7: Napsauta OK-painiketta. Näyttöön tulee varoitus, joka ilmoittaa, että Allegro-ohjelmiston hakemisto ei ole tyhjä (tämä on viimeinen tilaisuutesi keskeyttää asennuksen purkaminen). Vaihe 8: Vaihe 9: Aloita valitun ohjelmiston purkaminen napsauttamalla OK. Uninstall-ohjelma näyttää Uninstall completed -viestin. Napsauta OK. Siirryt takaisin Add/Remove Programs Properties -paneeliin. Napsauta OK. Siirryt takaisin Control Panel -paneeliin. Valitse File ja sitten Close. Asennuksen purkaminen on nyt suoritettu. Sivu 22

23 ALLEGRO-ohjelmisto Luku V. Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla Käynnistä Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla käynnistämällä mjmstatohjelmisto, jossa on useita työasetuksia. Käytä mjmstat-ohjelmistoa seuraavasti: Vaihe 1: Vaihe 2a: Vaihe 2b: Kirjaudu joko Client- tai Print Manager -työasemassa käyttäen samaa id-tunnusta kuin Allegroa asennettaessa. Vain UNIX: Avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita komentoriville: mjmstat <ja haluttu tehtävä> Esimerkki: saat tilatiedot mallinvalmistimesi nimeltä actua_1 kirjoittamalla: mjmstat -stat -m actua_1 Vain NT: Avaa MS-DOS -komentorivi ja kirjoita: cd\allegro\client tai cd\allegro\printmanager\bin Käynnistä Allegron suorittaminen taustalla kirjoittamalla: mjmstat <ja haluttu tehtävä> Esimerkki: saat tilatiedot mallinvalmistimesi nimeltä actua_1 kirjoittamalla: mjmstat-stat-m actua_1 Sivu 23

24 mjmstat:in ohjelmaformaatit: Toimenpide Valinta Suorittaminen Työn tilatiedot: -stat -j -stat -j[jobid] [modeler] Töidesi tilatiedot: -stat -u -stat -u [user] Mallinvalmistimen tilatiedot: -stat -m -stat -m [modeler] Työn vahvistaminen: -confirm -confirm [jobid] [modeler] Työn peruuttaminen: -cancel -cancel [jobid] [modeler] Työn lähettäminen: -submit fab -submit fab/info [-unit inch/mm] [-n 1] [-scale 100] [-style DEFAULT] -mod [modeler] -files </usr/parts/file.stl> [file2.stl] Allegrossa on myös mjmstat:in käytönaikainen ohje. Voit käyttää käytönaikaista ohjetta kirjoittamalla DOS- tai UNIX-komentotulkin komentoriville: mjmstat Sivu 24

25 ALLEGRO-ohjelmisto Sivu 25

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA100B MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN

TELEWELL TW-EA100B MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN TELEWELL TW-EA100B MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 SAUNALAHTI GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen!

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Software käyttöohje. Johdanto. Asennus. Tulostinohjaimen käyttäminen. TM-T20 Utility. Tietoja sovelluskehityksestä. M00026004FI Rev.

Software käyttöohje. Johdanto. Asennus. Tulostinohjaimen käyttäminen. TM-T20 Utility. Tietoja sovelluskehityksestä. M00026004FI Rev. Software käyttöohje Johdanto TM-T0 Software Installer -asennusohjelman ominaisuudet. Asennus Asentaminen ja asennuksen poisto. Tulostinohjaimen käyttäminen Perustulostustoiminnot ja muut hyödylliset toiminnot.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1 PhotoCam Käyttäjän opas Versio 1.1 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti tai mekaanisesti,

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS. Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS. Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP Ohjattu käynnistys...4 Käynnistä-valikko Sähköposti...4 Outlook 2003:n käynnistys...5 Uuden profiilin

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Software käyttöohje M00026006 FI

Software käyttöohje M00026006 FI M00026006 FI Varoitukset ja tavaramerkit Varoitukset ja tavaramerkit Varoitukset Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai lähettää missään muodossa tai millään menetelmällä

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö Jouko Karhunen Tietotekniikan peruskäyttö 2010 YLEISTÄ Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot