Allegro ver ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allegro ver. 2.0 -ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten"

Transkriptio

1 Allegro ver ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten Johdanto Tämä asiakirja sisältää Allegro-ohjelmiston asennusohjeet UNIX- ja Windows NT ver ohjelmistoalustoja varten. Tämä on jaettu seuraaviin lukuihin käytön helpottamiseksi. Sinun tarvitsee seurata vain asianmukaisia lukuja. Huomaa kuitenkin, että kunkin yksittäisen luvun ohjeet on toteutettava annetussa, luvun sisäisessä, järjestyksessä. Luku I. Luku II. Luku III. Luku IV. Luku V. UNIX-asennuksen tiivistelmä - Allegro Allegro -ohjelmiston UNIX-asennuksen purkaminen Windows NT -asennuksen tiivistelmä - Allegro Windows NT -asennuksen purkaminen - Allegro Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla IMPORTANT: Suorita tämän oppaan jaksossa II kuvattu asennuksen purkaminen, jos käytät UNIX-käyttöjärjestelmää, tai tämän oppaan jaksossa IV kuvattu asennuksen purkaminen, jos käytät Windows NT - käyttöjärjestelmää, ennen kuin asennat Allegro-ohjelmiston. p/n C52-01 Sivu 1

2 Luku I. UNIX-asennuksen tiivistelmä - Allegro Allegro-ohjelmiston asennus koostuu kahdesta pääosasta: Ennen kuin aloitat Asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen. Print Managerin ja Client Allegro -ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen. Varmista, että käytössäsi on järjestelmän suositellut vähimmäisvaatimukset: Print Manager/Client Client CPU:n nopeus: Mhz 150 Mhz RAM: Mt Mt Umpilevy: 1Gt* 100 Mt (vapaata tilaa) Heittovaihtotila: 400 Mt 200 Mt Muistin vähimmäisvaatimusten lisäksi: * Jos erittäin suuria.stl-tiedostoja Päätä, minkä tyyppisen asennuksen aiot tehdä: 1. Print Manager/Client ja/tai 2. Client Päätä hakemisto, josta ohjelmisto toteutetaan (oletushakemisto on /usr/3d). Hanki Print Managerin työaseman nimi (isäntänimi) ja IP-osoite. Määritä Actua Modelerin nimi ja hanki IP-osoite. Varmista, että TCP/IP-protokolla on käytössä. Varmista, että käyttäjällä on verkkoyhteys Print Manageriin ja Actua Modeleriin. 1. Kirjaudu sisään käyttäjänä, avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita Print Managerin tai Actuan IP-osoite. Esimerkki: Sivu 2

3 ALLEGRO-ohjelmisto /etc/ping <enter> 2. Varmista tiedonsiirron oikea toiminta tarkastamalla, että tulostustiedot ovat seuraavat: PING ( ): 56 data bytes 64 bytes from : iemp_seq=0 ttl=255 time=0ms Poistu ping -komennosta painamalla <Ctrl> C. Joissain UNIX-järjestelmissä voi ilmestyä seuraavanlainen sanoma: is alive Huomaa: Jos et saa vastausta tai saat virhesanoman, korjaa ongelma tai ota yhteys verkonvalvojaasi. Asennusohjelmiston lataaminen ja suorittaminen Vaihe 1: Vaihe 2 Vaihe 3: Varmista, että Print Manager ei ole toiminnassa edellisestä asennuksesta. Jos se on, pysäytä prosessi kill-komennolla, kuten kuvattu jaksossa Print Managerin lopettaminen Kirjaudu sisään käyttäjänä ja aseta Allegro-ohjelmiston CD levyasemaan. Asennus olettaa, että CD-levyn käyttöhakemistona on /CDROM. Vaihda hakemistoksi UNIX-komentotulkin ikkunasta omaa ohjelmistoalustaasi vastaava asennuspolku. Jos ohjelmistoalustanasi on: <ohjelmistoalusta> Käyttöjärjestelmä HP HP-UX IBM AIX SUN SunOS SGI IRIX Vaihe 4: Siirry oikean asennusohjelmiston hakemistoon korvaamalla <ohjelmistoalusta> käyttöjärjestelmääsi vastaavalla tunnuksella, jotka on annettu yllä olevassa <ohjelmistoalusta>-sarakkeessa. Kirjoita: cd /CDROM/<ohjelmistoalusta> Suorita asennusohjelmisto nimeltä install3d antamalla komento:./install3d Sivu 3

4 Vaihe 5: Näyttöön tulee seuraavat kehotteet: 3D Systems Allegro Version 2.0 Installation: (3D Systems Allegro versio 2.0 asennus:) 1. Install for Allegro Print Manager/Client 2. Install for Allegro Client Enter selection - or press q to quit (1. Allegro Print Manager/Client -asennus 2. Allegro Client-asennus Anna valinta - tai keskeytä painamalla q ) Jos valitset 1: Install for Allegro Print Manager/Client, Print Manager/Client -asennus, näyttöön tulee seuraava kehote: Current Destination Directory: /usr/3d Enter a new Destination Directory or ENTER to accept the location shown Current Destination Directory: (Nykyinen kohdehakemisto: /usr/3d Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy näytetty hakemisto painamalla ENTER Nykyinen kohdehakemisto:) Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy oletushakemisto (/ usr/3d) painamalla <Enter>. Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimen nimen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 Enter a new Modeler Name or press ENTER to accept the name shown Current Modeler Name: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen mallinvalmistimen nimi:) Anna tarpeen mukaan uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1) painamalla <Enter>. Sivu 4

5 ALLEGRO-ohjelmisto Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimeen liittyvän TCP/ IP-osoitteen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 TCP/IP address of Modeler: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Mallinvalmistimen TCP/IP-osoite: ) Huomaa: Tämä on oletusarvoinen IP-osoite. Enter new TCP/IP address or press ENTER to accept the address shown: TCP/IP address of Modeler: (Anna uusi TCP/IP-osoite tai hyväksy näytetty osoite painamalla ENTER Mallinvalmistimen TCP/IP-osoite:) Anna oikea Actua-osoite, jos näytetty oletusosoite ei ole oikea mallinvalmistintasi varten. Paina <Enter>. Ohjelmisto aloittaa asennuksen. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, ja lopuksi ilmestyy viesti Done, kun asennus on valmis. Installing files... A backup copy of the ~/.tfab.pref is saved as ~/.tfab.pref_old The programs allegro, msd & mjmstat have been installed in //bin If //bin is not your preferred bin directory, Move these programs to your preferred bin directory Use sample stl files in /usr/3d/usr_files to verify proper modeler installation & operation. Done (Asentaa tiedostoja... ~/.tfab.pref:n varmuuskopio on tallennettu nimellä ~/.tfab.pref_old Ohjelmat allegro, msd ja mjmstat on asennettu hakemistoon //bin Sivu 5

6 Jos //bin ei ole haluamasi bin-hakemisto, siirrä nämä ohjelmat haluamaasi bin-hakemistoon. Tarkista mallinvalmistimen asianmukainen asennus ja toiminta käyttämällä hakemistossa /usr/3d/ usr_files olevia stl-esimerkkitiedostoja. Valmis) Huomaa: Jos käyttämälläsi käyttäjätunnuksella ei ole oikeutta kirjoittaa / usr/3d-hakemistoon, saat seuraavan virheilmoituksen: chmod ( ) failed on <file>: Not privileged Could not chmod ( ) on <file> Installation aborted (chmod ( ) epäonnistui tiedostolla <tiedosto>: Ei oikeuksia Ei voinut chmod ( ) tiedostolla <tiedosto> Asennus keskeytetty) Ja asennus keskeytetään. Voit joko muuttaa käyttäjätunnuksesi oikeuksia tai kirjautua järjestelmään pääkäyttäjänä (järjestelmäoperaattorina). Joudut kummassakin tapauksessa palaamaan asennuksen vaiheeseen 4. Jos valitset 2: Install for Allegro Client, Client-asennus, näyttöön tulee seuraavat kehotteet: Current Destination Directory: /usr/3d Enter a new Destination Directory or ENTER to accept the location shown Current Destination Directory: (Nykyinen kohdehakemisto: /usr/3d Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy näytetty hakemisto painamalla ENTER Nykyinen kohdehakemisto:) Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy oletushakemisto (/usr/3d) painamalla <Enter>. Sivu 6

7 ALLEGRO-ohjelmisto Seuraava kehote ilmestyy Print Managerin laitenimen määritystä varten: Current Print Manager Name: <isäntänimi> Enter a new Print Manager Name or press ENTER to accept the name shown Current Print Manager Name: (Nykyinen Print Managerin nimi: Anna uusi Print Managerin nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen Print Managerin nimi:) Anna Print Manager -ohjelmistoa käyttävän työaseman Print Manager -nimi. Paina <Enter>. Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimen nimen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 Enter a new Modeler Name or press ENTER to accept the name shown Current Modeler Name: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen mallinvalmistimen nimi:) Kirjoita tarvittaessa uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1) painamalla <enter>. Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1). Ohjelmisto aloittaa asennuksen. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, ja lopuksi ilmestyy viesti Done, kun asennus on valmis. Installing files... A backup copy of the ~/.tfab.pref is saved as ~/.tfab.pref_old The programs allegro, msd & mjmstat have been installed in //bin If //bin is not your preferred bin directory, Move these programs to your preferred bin directory Sivu 7

8 Vaihe 6 Use sample stl files in /usr/3d/usr_files to verify proper modeler installation & operation. Done (Asentaa tiedostoja... ~/.tfab.pref:n varmuuskopio on tallennettu nimellä ~/.tfab.pref_old. Ohjelmat allegro, msd ja mjmstat on asennettu hakemistoon //bin Jos //bin ei ole haluamasi bin-hakemisto,siirrä nämä ohjelmat haluamaasi bin-hakemistoon. Tarkista mallinvalmistimen asianmukainen asennus ja toiminta käyttämällä hakemistossa /usr/3d/ usr_files olevia stl-esimerkkitiedostoja. Valmis) Ohjelmat allegro ja mjmstat on asennettu käyttäjän kotihakemistoon ($HOME) tai $HOME/bin-alihakemistoon. Asennus on nyt suoritettu. Varmista seuraavaksi asennus käynnistämällä ja lopettamalla Allegro-ohjelmisto. Print Manager- ja Allegro -ohjelmistojen käynnistäminen ja lopettaminen Nyt kun ohjelmiston asennus on tehty, Print Manager ja Client Allegro-ohjelmisto voidaan käynnistää. Print Manager suorittaa työasema-alustalla kaksi prosessia: Msd<alustan_nimi>, missä alustan_nimi on joko: SGI, SUN, HP tai IBM ja icos Esimerkki: jos Print Manager on asennettu SGI-alustalle, prosessin nimenä on MsdSGI. Kirjaudu sisään käyttäjänä ja aseta Allegro-ohjelmiston CD levyasemaan. Asennus olettaa, että CD-levyn käyttöhakemistona on /CDROM. Sivu 8

9 ALLEGRO-ohjelmisto Print Managerin käynnistäminen komentoriviltä Asennettuasi Print Manager -ohjelmiston, käynnistä sen prosessit. Vaihe 1: Kirjaudu sisään käyttäjänä ja avaa UNIX-komentotulkki. Vaihe 2: Kirjoita komentoriville: msd Print Manager -prosessit ovat käyttäjän omistuksessa, ja niiden toiminta jatkuu uloskirjautumisen jälkeen. Näin työt voidaan lähettää Clientista jopa silloin, kun Print Manager -työasema on kirjattu ulos. Huomaa: Jos Print Manager -ohjelmisto on asennettava uudelleen, Print Manager -prosessit on lopetettava ennen uudelleen asennusta. (Katso kappaletta Print Managerin lopettaminen) Print Managerin lopettaminen Print Managerin prosessi on lopetettava ennen ohjelmiston asentamista. Lopeta Print Manager -prosessessit käyttämällä UNIXin kill-komentoa Print Managerin ohjelmistoalustaan liittyvälle prosessille, esim. Msd<platform>. Määritä onko Msdprosessi käynnissä ja hanki prosessitunnus käyttämällä UNIXin grep-komentoa. Tee tämä kirjoittamalla komentoriville: /bin/ps -ef egrep Msd fgrep -v egrep tai /usr/bin/ps -ef egrep Msd fgrep -v egrep Jos järjestelmä osoittaa, että Msd on käytössä, se voidaan lopettaa kill-komennon ja aiemmin hankitun prosessitunnuksen (pid) avulla (vasemmanpuoleisin numerosarake). Kirjoita kehotteeseen seuraava korvaten <pid> varsinaisella numerolla: /bin/kill <pid> tai /user/bin/kill <pid> Huomaa: Msd lopettaa icos-prosessin automaattisesti. Sivu 9

10 Client-ohjelmiston käynnistäminen Vaihe 1: Vaihe 2: Client-työasemassa kirjaudu sisään käyttäjänä. Avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita komentoriville: allegro Allegron pääpaneeli tulee näyttöön. Vaihe 3 Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta / <destination>/usr_files-hakemistossa olevien.stlesimerkkitiedostojen lähettämistä koskevat ohjeet. Nämä kaksi tiedostoa ovat: clutch_35.stl cube.stl Client-ohjelmiston lopettaminen Vaihe 1: Allegron pääpaneeli tulee näyttöön. Sulje Allegro-sovellus napsauttamalla Allegro-paneelin Cancel-painiketta (jos Allegro Status- tai Urgent-sanomaikkunoita on auki, sulje ne ennen Allegro-istunnon päättämistä). Client-ohjelmisto Allegroa varten pysähtyy. Huomaa: Mikäli Print Manager -prosessit on pysäytettävä, sinun tulee ensin lopettaa Allegro Client -ohjelmisto edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sivu 10

11 ALLEGRO-ohjelmisto Luku II. Allegro-ohjelmiston UNIX-asennuksen purkaminen Vaihe 1: Ennen kuin aloitat tarkista ja lopeta kaikki Allegro-prosessit. Tarkista jommalla kummalla seuraavista komennoista, onko mikään seuraavista prosesseista käynnissä: Allegro, Msd ja icos. Kirjoita komentoriville: /bin/ps -ef egrep Allegro Msd icos fgrep -v egrep tai Vaihe 2: Huomaa: /usr/bin/ps -ef egrep Allegro Msd icos fgrep -v egrep Jos nämä prosessit eivät ole käytössä, järjestelmä siirtyy välittömästi järjestelmän komentorivin kehotteeseen. Jos järjestelmä osoittaa, että nämä prosessit ovat käytössä, lopeta ne käyttämällä prosessitunnustietoja (pid), jotka sait yhdellä edellä mainituista kahdesta komennosta. Prosessitunnus (pid) on vasemmanpuoleisin numerosarake. Kirjoita kehotteeseen seuraava korvaten <pid> asianmukaisilla numeroilla. /bin/kill <pid> Jos käynnissä on useampia prosesseja, ne voidaan kaikki lopettaa yhdellä kertaa. Tee tämä kirjoittamalla järjestelmän komentorivin kehotteeseen: /bin/kill <pid1> <pid2>... Poista vanhat Allegron käyttäjien preferenssitiedostot. Nämä sijaitsevat käyttäjän kirjautumishakemistossa. Nämä tiedostot ovat:.tadmin.pref.tfab.pref.tstatjob.pref.tstatmods.pref.turgent.pref Nämä ovat piilotettuja tiedostoja, joten sinun on käytettävä ls -a -komentoa nähdäksesi ne. UNIXin asennuksen purku on nyt suoritettu. Sivu 11

12 Luku III. Windows NT -asennuksen tiivistelmä - Allegro Sinun tulee asentaa kaksi eri ohjelmistosarjaa Windows NT -laitteeseesi: Ohjelmisto Client Print Manager Tehtävä tulostus ja tulostustila taustatulostustyöt (rakenteet) Voit tarvittaessa asentaa sekä Print Manager- että Client-ohjelmiston samaan NTlaitteeseen, mutta runsas tulostaminen (rakentaminen) voi hidastaa huomattavasti muiden, paljon resursseja vaativien sovellusten suorittamista. Allegro-ohjelmiston asennus koostuu kahdesta pääosasta: Asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen Allegro-ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen Ennen kuin aloitat Allegro Windows NT -version ohjelmistovaatimukset: Windows NT versio 4.0 -käyttöjärjestelmä laitteessasi Suositellut järjestelmän vähimmäisvaatimukset: Print Manager/Client Client CPU:n nopeus: Mhz 33 Mhz RAM: Mt Mt Umpilevy: 1Gt* 100 M (vapaata tilaa) Näennäismuisti: väh. 200, enint. 400 Mt väh. 100, enint. 200 Mt * Jos erittäin suuria.stl-tiedostoja. Päätä, minkä tyyppisen asennuksen aiot tehdä: Määritä suorittamasi asennuksen tyyppi: Client tai Print Manager/Client Sivu 12

13 ALLEGRO-ohjelmisto tai Print Manager Päätä hakemisto, josta ohjelmisto toteutetaan (oletushakemisto on C:\Allegro). Hanki työaseman nimi (isäntänimi) Print Managerille, määritä mallinvalmistimen nimi ja hanki mallinvalmistimen IP-osoite. Varmista, että TCP/IP-protokolla on käytössä. Varmista, että käyttäjällä on verkkoyhteys Print Manageriin ja Actua-mallinvalmistimeen. Vaihe 1 Vaihe 2 Kirjaudu sisään käyttäjänä ja napsauta Start-painiketta. Näkyviin tulee Start-valikko. Valitse Programs ja napsauta sitten MSDOSkomentokehotetta. Vaihe 3: Anna DOS-kehotteeseen IP-osoitteesi, esim.: D:\ping <enter> Sivu 13

14 Huomaa: Pyydä Actua-verkon IP-osoite verkonvalvojaltasi. Vaihe 4: Tietoliikenteen toimiessa IP-osoitteesi tulee näyttöön ja näyttää jotakuinkin seuraavalta: Pinging with 32 bytes of data. (Pingaa :tä 32 tavulla dataa.) Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 ( :n vastaus: tavut=32 aika<10 ms TTL=128) Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Jos tietoliikenne ei toimi, näyttöön ilmestyy: Request timed out. (Pyyntö aikakatkaistu.) Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ota yhteys verkonvalvojaasi ja pyydä apua saadaksesi verkkoyhteyden/asetuksen Actuamallinvalmistimeesi. Kerro verkonvalvojalle, ettet pysty pingaamaan IP-osoitetta. Ohjelmiston asentaminen Huomaa: Suosittelemme, että Print Managerin asennuksesta huolehtii siihen nimetty käyttäjä, jolla on verkonvalvojan oikeudet, tai verkonvalvoja. Client-ohjelmiston voi asentaa käyttäjä ilman verkonvalvojan oikeuksia niin kauan kuin tämä sama käyttäjä käyttää Allegro Client -ohjelmistoa. Vaihe 1 Vaihe 2: Kirjaudu sisään nimettynä käyttäjänä ja varmista, että kaikki muut Windows NT -sovellukset ovat kiinni. Varmista, että Print manager ei ole toiminnassa edellisestä asennuksesta. Jos se on toiminnassa, sulje se käyttämällä valikkoja Settings, Control Panel, Services. Napsauta Actua Manager ja sitten Stop. Sulje sitten Settings-valikko. Sivu 14

15 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 3: Aseta Allegro-ohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Vaihe 4: Napsauta Start-painiketta. Start-valikko tulee näyttöön. Vaihe 5 Napsauta Settings/Control Panel. Kaksoisnapsauta Add/Remove Programs -kuvaketta. Napsauta paneelissa näkyvää Install... -painiketta. Napsauta Next>-painiketta ohittaaksesi "asennus levykkeeltä vai CD-levyltä" -sanoman. Näytössä on Run Installation Program -paneeli ja asennusohjelman komentorivillä lukee: F:\setup.exe. Aloita asennus napsauttamalla Finish-painiketta Run Installation Program -paneelissa. Sivu 15

16 Vaihe 6 Vaihe 7: Vaihe 8: Allegro installation Welcome -paneeli tulee näkyviin Allegro 2.0 Setup -paneeliin. Jatka asennusta napsauttamalla Next > -painiketta tai peruuta asennus painamalla Cancelpainiketta. Jos valitset Next-painikkeen, jatka seuraavalla asennusvaiheella. Jos valitset Cancel-painikkeen ja haluat lopettaa asennuksen, palaa Vaiheeseen 1, kun olet valmis (kun kaikki Windows-ohjelmat on suljettu). Choose Destination Location -paneeli tulee näyttöön. Jos haluat käyttää oletushakemistoa C:\Allegro, napsauta Next > ja jatka seuraavalla vaiheella. Jos haluat tehdä asennuksen toiseen hakemistoon, napsauta Browse...-painiketta. Etsi haluamasi hakemisto tai kirjoita hakemistopolku. Napsauta OK (jos hakemistoa ei ole, näyttöön tulee valintaikkuna, jonka avulla voit luoda hakemiston) ja napsauta sitten Next>, kun olet valmis. Näyttöön tulee Select Allegro Components -paneeli. Valitse asennusvaihtoehto napsauttamalla yhtä alla kuvatuista vaihtoehdoista: Sivu 16

17 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 9: Seuraa asianmukaista toimenpidettä. Vain Client-asennus: Jos valitsit vain Client-vaihtoehdon, napsauta Next > - painiketta. Napsauta Next > -painiketta, jos asetukset ovat oikein. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta <Backpainiketta. Setup-paneeli tulee näyttöön yhdessä "prosenttia tehty" -ilmaisimen kanssa. Kun toimenpide on suoritettu kokonaan (100 %), näyttöön tulee Setup Complete -paneeli. Setup is complete. You may run the Client program by selecting Allegro 2.0 from the Start button. (Asennus on suoritettu. Voit suorittaa Clientohjelman valitsemalla Allegro 2.0:n Startpainikkeesta.) Suorita asennus loppuun napsauttamalla Finish-painiketta. Siirry vaiheeseen 10. Client- ja Print Manager -asennus: Jos valitsit sekä Client- että Print Manager -vaihtoehdot, näyttöön ilmestyy varoituspaneeli, joka ilmoittaa, että jos käyttäjällä on verkonvalvojan oikeudet, NT Print Manager toimii automaattisesti - muutoin käyttäjän on itse aloitettava Print Manager. Voit tehdä tämän käynnistämällä C:\Allegro\PrintManager\bin -kansiossa olevan MsdMainsovelluksen saatuasi asennuksen tehtyä. Jatka napsauttamalla Next >-painiketta. Seuraavaksi näyttöön tulee Modeler Parameters -paneeli. Anna hauamasi mallinvalmistimen nimi ja sen IP-osoite asianmukaisiin kenttiin. Napsauta Next >-painiketta, jos asetukset ovat oikein. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta <Back-painiketta. Setup-paneeli tulee näyttöön yhdessä "prosenttia tehty" -ilmaisimen kanssa. Kun toimenpide on suoritettu, näyttöön tulee Setup Complete -paneeli. Oletusasetuksena on käynnistää tietokone uudelleen seuraavasti: Yes, I want to restart my computer now No, I will restart my computer later Remove the disk, then click the OK button to continue. Sivu 17

18 (Kyllä, haluan käynnistää tietokoneeni uudelleen nyt. Ei, käynnistän tietokoneeni uudelleen myöhemmin. Poista levyke ja napsauta sitten OK jatkaaksesi.) Vain Print Manager -asennus: Jos valitsit vain Print Manager -vaihtoehdon, seuraa yllä kuvattua Client ja Part Manager -asennuksen toimenpiteitä. Vaihe 10 Onneksi olkoon, asennus on nyt tehty! Tarkista seuraavaksi asennus käynnistämällä ja lopettamalla Allegro-ohjelmisto. Allegro-ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen Nyt kun ohjelmiston asennus on tehty, voit aloittaa Allegron: Vaihe 1: Kysyttäessä: Paina Ctrl + Alt + Delete kirjautuaksesi nimetttynä käyttäjänä tai valvojana. Vaihe 2: Anna tavanomaiset kirjautumistiedot. Vaihe 3: Käynnistä Print Manager seuraavasti tai siirry vaiheeseen 4 käynnistääksesi Allegro Clientin: Napsauta Start -- Start-valikko tulee näyttöön. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel -- Control Panel tulee näyttöön. Siirry vierityspalkkia käyttämällä alaspäin ja etsi Services-kuvake. Kaksoisnapsauta Services-kuvaketta -- Services Panel tulee näyttöön. Etsi Service-sarakkeesta Actua Manager. Startupsarakkeessa näkyy Automatic. Jos Status-sarakkeessa lukee Started, poistu sulkemalla kaikki paneelit. Käynnistä Allegro Client. Jos Status-sarake on tyhjä, käynnistä Print Manager: Jos Actua Manager -rivi ei ole jo korostettuna, korosta se valitsemalla Actua Manager. Valitse Start-painike. Status näyttää Started. Valitse Close-painike. Siirry takaisin Control Paneliin. Valitse File ja sitten Close. Siirry vaiheeseen 4 aloittaaksesi Allegro clientin. Sivu 18

19 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 4: Aloita Allegro Client seuraavasti: Napsauta Start-painiketta. Valitse Programs ja sitten Allegro 2.0 ponnahdusvalikosta. Jos näkyviin tulee Allegro-paneeli ilman virhesanomia, kaksoisnapsauta Modeler Name -työkalurivin sarakkeen kohtaa Add Modeler. Näyttöön tulee Add a Modeler -ponnahdusvalikko. Vaihe 5: Sinua pyydetään antamaan Print Manager Host Name (isäntänimi). Kirjoita sen tietokoneen nimi, jossa Print Manager -ohjelmisto on asennettuna. Napsauta OK. Palaat takaisin Allegro-paneeliin. Siinä pitäisi näkyä: Työkalurivin sarakkeen kuvaukset Modeler Name Modeler Status Print Manager Name Print Manager Status Ympäristön tiedot näyttää mallinvalmistimesi nimen näyttää nykyisen tilan, kuten esim. building [rakentaa] (jos off-line, tarkista laite) näyttää Print Managerisi nimen näyttää Print Managerisi tilan, esim. On-line Sivu 19

20 Vaihe 6: Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta \Allegro\Client-hakemistossa olevien.stlesimerkkitiedostojen lähettämistä koskevat ohjeet. Nämä kaksi tiedostoa ovat: clutch_35.stl cube.stl Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta Allegron ominaisuuksien käyttöä koskevia ohjeita. Vaihe 7 Lopeta Allegro Client -ohjelmisto sulkemalla kaikki Allegro Client -ikkunat. Lopeta Print Manager -ohjelmisto seuraavasti: Napsauta Start-painiketta. Näkyviin tulee Start-valikko. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel -- Control Panel tulee näyttöön. Etsi vierityspalkkia käyttäen Services-kuvake. Kaksoisnapsauta Services-kuvaketta -- Services Panel tulee näyttöön. Etsi Service-sarakkeesta Actua Manager. Jos luettelon yläpuolella oleva Status-sarake on tyhjä, Print Manager ei ole toiminnassa. Sulje kaikki paneelit poistuaksesi. Jos Status-sarakkeessa lukee Started, toimi seuraavasti: Jos Actua Manager -rivi ei ole jo korostettu, korosta Actua Manager valitsemalla rivi. Valitse Stop-painike. Status-sarake on tyhjä. Valitse Close-painike. Siirry takaisin Control-paneeliin. Valitse File ja sitten Close tai Exit. Sivu 20

21 ALLEGRO-ohjelmisto Luku IV. Windows NT -asennuksen purkaminen - Allegro Uninstal-ohjelma poistaa kaikki kovalevyllesi asennettujen ohjelmistomoduulien jäljet varmistaakseen, että kaikki Allegro-ohjelmiston tiedostot tulevat poistetuiksi. Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3: Napsauta Start. Start-valikko tulee näyttöön. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel. Control Panel tulee näyttöön. Kaksoisnapsauta Add/Remove Program -kuvaketta. Add/ Remove Programs Properties -paneeli tulee näyttöön. Vaihe 4: Valitse Allegro poistettavien ohjelmistojen luettelosta. Sivu 21

22 Vaihe 5: Vaihe 6: Valitse Add/Remove-painike. Allegro Uninstall -paneeli tulee näyttöön. Päätä, haluatko poistaa vain Clientin, vain Print Managerin vai molemmat, valitsemalla asianmukainen ruutu. Valitun kohdan viereen tulee valintamerkki. Vaihe 7: Napsauta OK-painiketta. Näyttöön tulee varoitus, joka ilmoittaa, että Allegro-ohjelmiston hakemisto ei ole tyhjä (tämä on viimeinen tilaisuutesi keskeyttää asennuksen purkaminen). Vaihe 8: Vaihe 9: Aloita valitun ohjelmiston purkaminen napsauttamalla OK. Uninstall-ohjelma näyttää Uninstall completed -viestin. Napsauta OK. Siirryt takaisin Add/Remove Programs Properties -paneeliin. Napsauta OK. Siirryt takaisin Control Panel -paneeliin. Valitse File ja sitten Close. Asennuksen purkaminen on nyt suoritettu. Sivu 22

23 ALLEGRO-ohjelmisto Luku V. Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla Käynnistä Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla käynnistämällä mjmstatohjelmisto, jossa on useita työasetuksia. Käytä mjmstat-ohjelmistoa seuraavasti: Vaihe 1: Vaihe 2a: Vaihe 2b: Kirjaudu joko Client- tai Print Manager -työasemassa käyttäen samaa id-tunnusta kuin Allegroa asennettaessa. Vain UNIX: Avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita komentoriville: mjmstat <ja haluttu tehtävä> Esimerkki: saat tilatiedot mallinvalmistimesi nimeltä actua_1 kirjoittamalla: mjmstat -stat -m actua_1 Vain NT: Avaa MS-DOS -komentorivi ja kirjoita: cd\allegro\client tai cd\allegro\printmanager\bin Käynnistä Allegron suorittaminen taustalla kirjoittamalla: mjmstat <ja haluttu tehtävä> Esimerkki: saat tilatiedot mallinvalmistimesi nimeltä actua_1 kirjoittamalla: mjmstat-stat-m actua_1 Sivu 23

24 mjmstat:in ohjelmaformaatit: Toimenpide Valinta Suorittaminen Työn tilatiedot: -stat -j -stat -j[jobid] [modeler] Töidesi tilatiedot: -stat -u -stat -u [user] Mallinvalmistimen tilatiedot: -stat -m -stat -m [modeler] Työn vahvistaminen: -confirm -confirm [jobid] [modeler] Työn peruuttaminen: -cancel -cancel [jobid] [modeler] Työn lähettäminen: -submit fab -submit fab/info [-unit inch/mm] [-n 1] [-scale 100] [-style DEFAULT] -mod [modeler] -files </usr/parts/file.stl> [file2.stl] Allegrossa on myös mjmstat:in käytönaikainen ohje. Voit käyttää käytönaikaista ohjetta kirjoittamalla DOS- tai UNIX-komentotulkin komentoriville: mjmstat Sivu 24

25 ALLEGRO-ohjelmisto Sivu 25

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

TELEWELL TW-IA300C MODEEMIN ASENTAMINEN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

TELEWELL TW-IA300C MODEEMIN ASENTAMINEN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN TELEWELL TW-IA300C MODEEMIN ASENTAMINEN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN 1. Johdanto Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän ohjeen avulla voit asentaa koneeseesi sisäisen

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja?

Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja? Onko tietokoneessasi useita Java-ohjelmia tai vanhoja javoja? Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus Taloyhtiöliittymän käyttöönotto Taloyhtiöliittymä toteutetaan joko HomePNA- tai Ethernet-tekniikalla. Jos et tiedä, millä tekniikalla taloyhtiösi liittymä on toteutettu, tarkista asia VLP:n asiakaspalvelusta.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (7) Aditro versio 6.2.0 SP1 Päivitysohje Tammikuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Toimi näin, jos et pääse verkkopankkiin Mozilla Firefox-selaimella

Toimi näin, jos et pääse verkkopankkiin Mozilla Firefox-selaimella Toimi näin, jos et pääse verkkopankkiin Mozilla Firefox-selaimella Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Ohjelmistojen eta ka ytto

Ohjelmistojen eta ka ytto 1 Ohjelmistojen eta ka ytto Sisältö Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä... 1... 2 Ongelmia ja ratkaisuja... 6 Citrix-asiakasohjelmiston oletusasetusten palautus... 10 Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä Citrix-asiakasohjelmiston

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Asteri Verolomake 60,61A, 61B

Asteri Verolomake 60,61A, 61B Asteri Verolomake 60,61A, 61B Vuosipäivitys 2004 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus

McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus 1 McAfee VirusScan Enterprice 7.0.0 asennus Asennuksen vaiheet: 1. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 asennus 2. McAfee VirusScan Enteprice 7.0.0 On-Access Scan:n konfigurointi 3. Automaattisten päivitysten

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 12.7.2017 2 (14) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2 TEHTÄVÄ 3: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM asetukset, asennustiedoston tekeminen, asennus asiakaskoneisiin ja niiden keskitetty hallinta Server 2008 käyttöjärjestelmässä Symantec Endpoint Protection

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO Rev. 046/PC Varoitus Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetään nimettyjä tuotteita ainoastaan tunnistamistarkoituksiin. Ne voivat olla vastaavien yritysten

Lisätiedot

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessa olevat Java ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi näiden ohjeiden mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna ohjeet työpaikan

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Korjattu 13.01.01 Tärkeää: Ennen lisenssin hakemista tulee luoda PTC tili. Tästä on erillinen ohje, jonka on joko tullut tämän dokumentin yhteydessä tai sen saa

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Asentaminen... 4 Näppäinpikakomentoja... 5 EtäAsteri... 6 Tulostaminen doswintu:n avulla... 8 Wordiin tulostaminen... 10 Windows XP

Lisätiedot

Tuen kotisivu: http://support.magix.net

Tuen kotisivu: http://support.magix.net Manual 26 Tuki Tuki Kun otat yhteytää MAGIX-tukeen, varmista että saatavillasi on tarvittavat tiedot järjestelmästäsi ja tarkka kuvaus ongelmasta. Mitä enemmän pystyt antamaan tietoa ongelmastasi, sitä

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4)

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4) 29.10.12 (rev.4) Mathcad 15 asennus Tässä ohjeessa neuvotaan lähinnä version 15.010 asennus, mutta myös muiden versioiden valintoja selostetaan. Kaikkia Mathcad-versiot asennetaan samalta medialta, ainoastaan

Lisätiedot

Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen

Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen 1 Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen (Windows 7) 1. Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat paikallaan. 3. Control Panel (=Ohjauspaneeli) 4. Sound (=Ääni) 2. Start (=Käynnistä) 5. Playback

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje 1 SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje SQL Server 2005 Express Edition on Microsoftin tietokantaohjelmiston ilmaisversio. Asennukset tulee tehdä käyttäjätunnuksella, jolla on administrator-oikeudet.

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

Yksittäisasennus eli perusasennus

Yksittäisasennus eli perusasennus 1 of 18 Yksittäisasennus eli perusasennus Prinetin asentaminen itsenäiseksi ohjelmaksi pitää sisällään seuraavat toimenpiteet: 1. 2. 3. Käyttöliittymän asennus Prinetin demoversion asennusohjelmalla Lisenssi-

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot