Allegro ver ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Allegro ver. 2.0 -ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten"

Transkriptio

1 Allegro ver ohjelmisto ACTUA 2100 Office Modeler -mallinvalmistinta varten Johdanto Tämä asiakirja sisältää Allegro-ohjelmiston asennusohjeet UNIX- ja Windows NT ver ohjelmistoalustoja varten. Tämä on jaettu seuraaviin lukuihin käytön helpottamiseksi. Sinun tarvitsee seurata vain asianmukaisia lukuja. Huomaa kuitenkin, että kunkin yksittäisen luvun ohjeet on toteutettava annetussa, luvun sisäisessä, järjestyksessä. Luku I. Luku II. Luku III. Luku IV. Luku V. UNIX-asennuksen tiivistelmä - Allegro Allegro -ohjelmiston UNIX-asennuksen purkaminen Windows NT -asennuksen tiivistelmä - Allegro Windows NT -asennuksen purkaminen - Allegro Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla IMPORTANT: Suorita tämän oppaan jaksossa II kuvattu asennuksen purkaminen, jos käytät UNIX-käyttöjärjestelmää, tai tämän oppaan jaksossa IV kuvattu asennuksen purkaminen, jos käytät Windows NT - käyttöjärjestelmää, ennen kuin asennat Allegro-ohjelmiston. p/n C52-01 Sivu 1

2 Luku I. UNIX-asennuksen tiivistelmä - Allegro Allegro-ohjelmiston asennus koostuu kahdesta pääosasta: Ennen kuin aloitat Asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen. Print Managerin ja Client Allegro -ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen. Varmista, että käytössäsi on järjestelmän suositellut vähimmäisvaatimukset: Print Manager/Client Client CPU:n nopeus: Mhz 150 Mhz RAM: Mt Mt Umpilevy: 1Gt* 100 Mt (vapaata tilaa) Heittovaihtotila: 400 Mt 200 Mt Muistin vähimmäisvaatimusten lisäksi: * Jos erittäin suuria.stl-tiedostoja Päätä, minkä tyyppisen asennuksen aiot tehdä: 1. Print Manager/Client ja/tai 2. Client Päätä hakemisto, josta ohjelmisto toteutetaan (oletushakemisto on /usr/3d). Hanki Print Managerin työaseman nimi (isäntänimi) ja IP-osoite. Määritä Actua Modelerin nimi ja hanki IP-osoite. Varmista, että TCP/IP-protokolla on käytössä. Varmista, että käyttäjällä on verkkoyhteys Print Manageriin ja Actua Modeleriin. 1. Kirjaudu sisään käyttäjänä, avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita Print Managerin tai Actuan IP-osoite. Esimerkki: Sivu 2

3 ALLEGRO-ohjelmisto /etc/ping <enter> 2. Varmista tiedonsiirron oikea toiminta tarkastamalla, että tulostustiedot ovat seuraavat: PING ( ): 56 data bytes 64 bytes from : iemp_seq=0 ttl=255 time=0ms Poistu ping -komennosta painamalla <Ctrl> C. Joissain UNIX-järjestelmissä voi ilmestyä seuraavanlainen sanoma: is alive Huomaa: Jos et saa vastausta tai saat virhesanoman, korjaa ongelma tai ota yhteys verkonvalvojaasi. Asennusohjelmiston lataaminen ja suorittaminen Vaihe 1: Vaihe 2 Vaihe 3: Varmista, että Print Manager ei ole toiminnassa edellisestä asennuksesta. Jos se on, pysäytä prosessi kill-komennolla, kuten kuvattu jaksossa Print Managerin lopettaminen Kirjaudu sisään käyttäjänä ja aseta Allegro-ohjelmiston CD levyasemaan. Asennus olettaa, että CD-levyn käyttöhakemistona on /CDROM. Vaihda hakemistoksi UNIX-komentotulkin ikkunasta omaa ohjelmistoalustaasi vastaava asennuspolku. Jos ohjelmistoalustanasi on: <ohjelmistoalusta> Käyttöjärjestelmä HP HP-UX IBM AIX SUN SunOS SGI IRIX Vaihe 4: Siirry oikean asennusohjelmiston hakemistoon korvaamalla <ohjelmistoalusta> käyttöjärjestelmääsi vastaavalla tunnuksella, jotka on annettu yllä olevassa <ohjelmistoalusta>-sarakkeessa. Kirjoita: cd /CDROM/<ohjelmistoalusta> Suorita asennusohjelmisto nimeltä install3d antamalla komento:./install3d Sivu 3

4 Vaihe 5: Näyttöön tulee seuraavat kehotteet: 3D Systems Allegro Version 2.0 Installation: (3D Systems Allegro versio 2.0 asennus:) 1. Install for Allegro Print Manager/Client 2. Install for Allegro Client Enter selection - or press q to quit (1. Allegro Print Manager/Client -asennus 2. Allegro Client-asennus Anna valinta - tai keskeytä painamalla q ) Jos valitset 1: Install for Allegro Print Manager/Client, Print Manager/Client -asennus, näyttöön tulee seuraava kehote: Current Destination Directory: /usr/3d Enter a new Destination Directory or ENTER to accept the location shown Current Destination Directory: (Nykyinen kohdehakemisto: /usr/3d Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy näytetty hakemisto painamalla ENTER Nykyinen kohdehakemisto:) Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy oletushakemisto (/ usr/3d) painamalla <Enter>. Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimen nimen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 Enter a new Modeler Name or press ENTER to accept the name shown Current Modeler Name: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen mallinvalmistimen nimi:) Anna tarpeen mukaan uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1) painamalla <Enter>. Sivu 4

5 ALLEGRO-ohjelmisto Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimeen liittyvän TCP/ IP-osoitteen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 TCP/IP address of Modeler: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Mallinvalmistimen TCP/IP-osoite: ) Huomaa: Tämä on oletusarvoinen IP-osoite. Enter new TCP/IP address or press ENTER to accept the address shown: TCP/IP address of Modeler: (Anna uusi TCP/IP-osoite tai hyväksy näytetty osoite painamalla ENTER Mallinvalmistimen TCP/IP-osoite:) Anna oikea Actua-osoite, jos näytetty oletusosoite ei ole oikea mallinvalmistintasi varten. Paina <Enter>. Ohjelmisto aloittaa asennuksen. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, ja lopuksi ilmestyy viesti Done, kun asennus on valmis. Installing files... A backup copy of the ~/.tfab.pref is saved as ~/.tfab.pref_old The programs allegro, msd & mjmstat have been installed in //bin If //bin is not your preferred bin directory, Move these programs to your preferred bin directory Use sample stl files in /usr/3d/usr_files to verify proper modeler installation & operation. Done (Asentaa tiedostoja... ~/.tfab.pref:n varmuuskopio on tallennettu nimellä ~/.tfab.pref_old Ohjelmat allegro, msd ja mjmstat on asennettu hakemistoon //bin Sivu 5

6 Jos //bin ei ole haluamasi bin-hakemisto, siirrä nämä ohjelmat haluamaasi bin-hakemistoon. Tarkista mallinvalmistimen asianmukainen asennus ja toiminta käyttämällä hakemistossa /usr/3d/ usr_files olevia stl-esimerkkitiedostoja. Valmis) Huomaa: Jos käyttämälläsi käyttäjätunnuksella ei ole oikeutta kirjoittaa / usr/3d-hakemistoon, saat seuraavan virheilmoituksen: chmod ( ) failed on <file>: Not privileged Could not chmod ( ) on <file> Installation aborted (chmod ( ) epäonnistui tiedostolla <tiedosto>: Ei oikeuksia Ei voinut chmod ( ) tiedostolla <tiedosto> Asennus keskeytetty) Ja asennus keskeytetään. Voit joko muuttaa käyttäjätunnuksesi oikeuksia tai kirjautua järjestelmään pääkäyttäjänä (järjestelmäoperaattorina). Joudut kummassakin tapauksessa palaamaan asennuksen vaiheeseen 4. Jos valitset 2: Install for Allegro Client, Client-asennus, näyttöön tulee seuraavat kehotteet: Current Destination Directory: /usr/3d Enter a new Destination Directory or ENTER to accept the location shown Current Destination Directory: (Nykyinen kohdehakemisto: /usr/3d Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy näytetty hakemisto painamalla ENTER Nykyinen kohdehakemisto:) Anna uusi kohdehakemisto tai hyväksy oletushakemisto (/usr/3d) painamalla <Enter>. Sivu 6

7 ALLEGRO-ohjelmisto Seuraava kehote ilmestyy Print Managerin laitenimen määritystä varten: Current Print Manager Name: <isäntänimi> Enter a new Print Manager Name or press ENTER to accept the name shown Current Print Manager Name: (Nykyinen Print Managerin nimi: Anna uusi Print Managerin nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen Print Managerin nimi:) Anna Print Manager -ohjelmistoa käyttävän työaseman Print Manager -nimi. Paina <Enter>. Seuraava kehote ilmestyy mallinvalmistimen nimen määritystä varten: Current Modeler Name: actua_1 Enter a new Modeler Name or press ENTER to accept the name shown Current Modeler Name: (Nykyinen mallinvalmistimen nimi: actua_1 Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy näytetty nimi painamalla ENTER Nykyinen mallinvalmistimen nimi:) Kirjoita tarvittaessa uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1) painamalla <enter>. Anna uusi mallinvalmistimen nimi tai hyväksy oletusnimi (actua_1). Ohjelmisto aloittaa asennuksen. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, ja lopuksi ilmestyy viesti Done, kun asennus on valmis. Installing files... A backup copy of the ~/.tfab.pref is saved as ~/.tfab.pref_old The programs allegro, msd & mjmstat have been installed in //bin If //bin is not your preferred bin directory, Move these programs to your preferred bin directory Sivu 7

8 Vaihe 6 Use sample stl files in /usr/3d/usr_files to verify proper modeler installation & operation. Done (Asentaa tiedostoja... ~/.tfab.pref:n varmuuskopio on tallennettu nimellä ~/.tfab.pref_old. Ohjelmat allegro, msd ja mjmstat on asennettu hakemistoon //bin Jos //bin ei ole haluamasi bin-hakemisto,siirrä nämä ohjelmat haluamaasi bin-hakemistoon. Tarkista mallinvalmistimen asianmukainen asennus ja toiminta käyttämällä hakemistossa /usr/3d/ usr_files olevia stl-esimerkkitiedostoja. Valmis) Ohjelmat allegro ja mjmstat on asennettu käyttäjän kotihakemistoon ($HOME) tai $HOME/bin-alihakemistoon. Asennus on nyt suoritettu. Varmista seuraavaksi asennus käynnistämällä ja lopettamalla Allegro-ohjelmisto. Print Manager- ja Allegro -ohjelmistojen käynnistäminen ja lopettaminen Nyt kun ohjelmiston asennus on tehty, Print Manager ja Client Allegro-ohjelmisto voidaan käynnistää. Print Manager suorittaa työasema-alustalla kaksi prosessia: Msd<alustan_nimi>, missä alustan_nimi on joko: SGI, SUN, HP tai IBM ja icos Esimerkki: jos Print Manager on asennettu SGI-alustalle, prosessin nimenä on MsdSGI. Kirjaudu sisään käyttäjänä ja aseta Allegro-ohjelmiston CD levyasemaan. Asennus olettaa, että CD-levyn käyttöhakemistona on /CDROM. Sivu 8

9 ALLEGRO-ohjelmisto Print Managerin käynnistäminen komentoriviltä Asennettuasi Print Manager -ohjelmiston, käynnistä sen prosessit. Vaihe 1: Kirjaudu sisään käyttäjänä ja avaa UNIX-komentotulkki. Vaihe 2: Kirjoita komentoriville: msd Print Manager -prosessit ovat käyttäjän omistuksessa, ja niiden toiminta jatkuu uloskirjautumisen jälkeen. Näin työt voidaan lähettää Clientista jopa silloin, kun Print Manager -työasema on kirjattu ulos. Huomaa: Jos Print Manager -ohjelmisto on asennettava uudelleen, Print Manager -prosessit on lopetettava ennen uudelleen asennusta. (Katso kappaletta Print Managerin lopettaminen) Print Managerin lopettaminen Print Managerin prosessi on lopetettava ennen ohjelmiston asentamista. Lopeta Print Manager -prosessessit käyttämällä UNIXin kill-komentoa Print Managerin ohjelmistoalustaan liittyvälle prosessille, esim. Msd<platform>. Määritä onko Msdprosessi käynnissä ja hanki prosessitunnus käyttämällä UNIXin grep-komentoa. Tee tämä kirjoittamalla komentoriville: /bin/ps -ef egrep Msd fgrep -v egrep tai /usr/bin/ps -ef egrep Msd fgrep -v egrep Jos järjestelmä osoittaa, että Msd on käytössä, se voidaan lopettaa kill-komennon ja aiemmin hankitun prosessitunnuksen (pid) avulla (vasemmanpuoleisin numerosarake). Kirjoita kehotteeseen seuraava korvaten <pid> varsinaisella numerolla: /bin/kill <pid> tai /user/bin/kill <pid> Huomaa: Msd lopettaa icos-prosessin automaattisesti. Sivu 9

10 Client-ohjelmiston käynnistäminen Vaihe 1: Vaihe 2: Client-työasemassa kirjaudu sisään käyttäjänä. Avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita komentoriville: allegro Allegron pääpaneeli tulee näyttöön. Vaihe 3 Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta / <destination>/usr_files-hakemistossa olevien.stlesimerkkitiedostojen lähettämistä koskevat ohjeet. Nämä kaksi tiedostoa ovat: clutch_35.stl cube.stl Client-ohjelmiston lopettaminen Vaihe 1: Allegron pääpaneeli tulee näyttöön. Sulje Allegro-sovellus napsauttamalla Allegro-paneelin Cancel-painiketta (jos Allegro Status- tai Urgent-sanomaikkunoita on auki, sulje ne ennen Allegro-istunnon päättämistä). Client-ohjelmisto Allegroa varten pysähtyy. Huomaa: Mikäli Print Manager -prosessit on pysäytettävä, sinun tulee ensin lopettaa Allegro Client -ohjelmisto edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sivu 10

11 ALLEGRO-ohjelmisto Luku II. Allegro-ohjelmiston UNIX-asennuksen purkaminen Vaihe 1: Ennen kuin aloitat tarkista ja lopeta kaikki Allegro-prosessit. Tarkista jommalla kummalla seuraavista komennoista, onko mikään seuraavista prosesseista käynnissä: Allegro, Msd ja icos. Kirjoita komentoriville: /bin/ps -ef egrep Allegro Msd icos fgrep -v egrep tai Vaihe 2: Huomaa: /usr/bin/ps -ef egrep Allegro Msd icos fgrep -v egrep Jos nämä prosessit eivät ole käytössä, järjestelmä siirtyy välittömästi järjestelmän komentorivin kehotteeseen. Jos järjestelmä osoittaa, että nämä prosessit ovat käytössä, lopeta ne käyttämällä prosessitunnustietoja (pid), jotka sait yhdellä edellä mainituista kahdesta komennosta. Prosessitunnus (pid) on vasemmanpuoleisin numerosarake. Kirjoita kehotteeseen seuraava korvaten <pid> asianmukaisilla numeroilla. /bin/kill <pid> Jos käynnissä on useampia prosesseja, ne voidaan kaikki lopettaa yhdellä kertaa. Tee tämä kirjoittamalla järjestelmän komentorivin kehotteeseen: /bin/kill <pid1> <pid2>... Poista vanhat Allegron käyttäjien preferenssitiedostot. Nämä sijaitsevat käyttäjän kirjautumishakemistossa. Nämä tiedostot ovat:.tadmin.pref.tfab.pref.tstatjob.pref.tstatmods.pref.turgent.pref Nämä ovat piilotettuja tiedostoja, joten sinun on käytettävä ls -a -komentoa nähdäksesi ne. UNIXin asennuksen purku on nyt suoritettu. Sivu 11

12 Luku III. Windows NT -asennuksen tiivistelmä - Allegro Sinun tulee asentaa kaksi eri ohjelmistosarjaa Windows NT -laitteeseesi: Ohjelmisto Client Print Manager Tehtävä tulostus ja tulostustila taustatulostustyöt (rakenteet) Voit tarvittaessa asentaa sekä Print Manager- että Client-ohjelmiston samaan NTlaitteeseen, mutta runsas tulostaminen (rakentaminen) voi hidastaa huomattavasti muiden, paljon resursseja vaativien sovellusten suorittamista. Allegro-ohjelmiston asennus koostuu kahdesta pääosasta: Asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen Allegro-ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen Ennen kuin aloitat Allegro Windows NT -version ohjelmistovaatimukset: Windows NT versio 4.0 -käyttöjärjestelmä laitteessasi Suositellut järjestelmän vähimmäisvaatimukset: Print Manager/Client Client CPU:n nopeus: Mhz 33 Mhz RAM: Mt Mt Umpilevy: 1Gt* 100 M (vapaata tilaa) Näennäismuisti: väh. 200, enint. 400 Mt väh. 100, enint. 200 Mt * Jos erittäin suuria.stl-tiedostoja. Päätä, minkä tyyppisen asennuksen aiot tehdä: Määritä suorittamasi asennuksen tyyppi: Client tai Print Manager/Client Sivu 12

13 ALLEGRO-ohjelmisto tai Print Manager Päätä hakemisto, josta ohjelmisto toteutetaan (oletushakemisto on C:\Allegro). Hanki työaseman nimi (isäntänimi) Print Managerille, määritä mallinvalmistimen nimi ja hanki mallinvalmistimen IP-osoite. Varmista, että TCP/IP-protokolla on käytössä. Varmista, että käyttäjällä on verkkoyhteys Print Manageriin ja Actua-mallinvalmistimeen. Vaihe 1 Vaihe 2 Kirjaudu sisään käyttäjänä ja napsauta Start-painiketta. Näkyviin tulee Start-valikko. Valitse Programs ja napsauta sitten MSDOSkomentokehotetta. Vaihe 3: Anna DOS-kehotteeseen IP-osoitteesi, esim.: D:\ping <enter> Sivu 13

14 Huomaa: Pyydä Actua-verkon IP-osoite verkonvalvojaltasi. Vaihe 4: Tietoliikenteen toimiessa IP-osoitteesi tulee näyttöön ja näyttää jotakuinkin seuraavalta: Pinging with 32 bytes of data. (Pingaa :tä 32 tavulla dataa.) Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 ( :n vastaus: tavut=32 aika<10 ms TTL=128) Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=128 Jos tietoliikenne ei toimi, näyttöön ilmestyy: Request timed out. (Pyyntö aikakatkaistu.) Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ota yhteys verkonvalvojaasi ja pyydä apua saadaksesi verkkoyhteyden/asetuksen Actuamallinvalmistimeesi. Kerro verkonvalvojalle, ettet pysty pingaamaan IP-osoitetta. Ohjelmiston asentaminen Huomaa: Suosittelemme, että Print Managerin asennuksesta huolehtii siihen nimetty käyttäjä, jolla on verkonvalvojan oikeudet, tai verkonvalvoja. Client-ohjelmiston voi asentaa käyttäjä ilman verkonvalvojan oikeuksia niin kauan kuin tämä sama käyttäjä käyttää Allegro Client -ohjelmistoa. Vaihe 1 Vaihe 2: Kirjaudu sisään nimettynä käyttäjänä ja varmista, että kaikki muut Windows NT -sovellukset ovat kiinni. Varmista, että Print manager ei ole toiminnassa edellisestä asennuksesta. Jos se on toiminnassa, sulje se käyttämällä valikkoja Settings, Control Panel, Services. Napsauta Actua Manager ja sitten Stop. Sulje sitten Settings-valikko. Sivu 14

15 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 3: Aseta Allegro-ohjelmiston CD-levy CD-asemaan. Vaihe 4: Napsauta Start-painiketta. Start-valikko tulee näyttöön. Vaihe 5 Napsauta Settings/Control Panel. Kaksoisnapsauta Add/Remove Programs -kuvaketta. Napsauta paneelissa näkyvää Install... -painiketta. Napsauta Next>-painiketta ohittaaksesi "asennus levykkeeltä vai CD-levyltä" -sanoman. Näytössä on Run Installation Program -paneeli ja asennusohjelman komentorivillä lukee: F:\setup.exe. Aloita asennus napsauttamalla Finish-painiketta Run Installation Program -paneelissa. Sivu 15

16 Vaihe 6 Vaihe 7: Vaihe 8: Allegro installation Welcome -paneeli tulee näkyviin Allegro 2.0 Setup -paneeliin. Jatka asennusta napsauttamalla Next > -painiketta tai peruuta asennus painamalla Cancelpainiketta. Jos valitset Next-painikkeen, jatka seuraavalla asennusvaiheella. Jos valitset Cancel-painikkeen ja haluat lopettaa asennuksen, palaa Vaiheeseen 1, kun olet valmis (kun kaikki Windows-ohjelmat on suljettu). Choose Destination Location -paneeli tulee näyttöön. Jos haluat käyttää oletushakemistoa C:\Allegro, napsauta Next > ja jatka seuraavalla vaiheella. Jos haluat tehdä asennuksen toiseen hakemistoon, napsauta Browse...-painiketta. Etsi haluamasi hakemisto tai kirjoita hakemistopolku. Napsauta OK (jos hakemistoa ei ole, näyttöön tulee valintaikkuna, jonka avulla voit luoda hakemiston) ja napsauta sitten Next>, kun olet valmis. Näyttöön tulee Select Allegro Components -paneeli. Valitse asennusvaihtoehto napsauttamalla yhtä alla kuvatuista vaihtoehdoista: Sivu 16

17 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 9: Seuraa asianmukaista toimenpidettä. Vain Client-asennus: Jos valitsit vain Client-vaihtoehdon, napsauta Next > - painiketta. Napsauta Next > -painiketta, jos asetukset ovat oikein. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta <Backpainiketta. Setup-paneeli tulee näyttöön yhdessä "prosenttia tehty" -ilmaisimen kanssa. Kun toimenpide on suoritettu kokonaan (100 %), näyttöön tulee Setup Complete -paneeli. Setup is complete. You may run the Client program by selecting Allegro 2.0 from the Start button. (Asennus on suoritettu. Voit suorittaa Clientohjelman valitsemalla Allegro 2.0:n Startpainikkeesta.) Suorita asennus loppuun napsauttamalla Finish-painiketta. Siirry vaiheeseen 10. Client- ja Print Manager -asennus: Jos valitsit sekä Client- että Print Manager -vaihtoehdot, näyttöön ilmestyy varoituspaneeli, joka ilmoittaa, että jos käyttäjällä on verkonvalvojan oikeudet, NT Print Manager toimii automaattisesti - muutoin käyttäjän on itse aloitettava Print Manager. Voit tehdä tämän käynnistämällä C:\Allegro\PrintManager\bin -kansiossa olevan MsdMainsovelluksen saatuasi asennuksen tehtyä. Jatka napsauttamalla Next >-painiketta. Seuraavaksi näyttöön tulee Modeler Parameters -paneeli. Anna hauamasi mallinvalmistimen nimi ja sen IP-osoite asianmukaisiin kenttiin. Napsauta Next >-painiketta, jos asetukset ovat oikein. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta <Back-painiketta. Setup-paneeli tulee näyttöön yhdessä "prosenttia tehty" -ilmaisimen kanssa. Kun toimenpide on suoritettu, näyttöön tulee Setup Complete -paneeli. Oletusasetuksena on käynnistää tietokone uudelleen seuraavasti: Yes, I want to restart my computer now No, I will restart my computer later Remove the disk, then click the OK button to continue. Sivu 17

18 (Kyllä, haluan käynnistää tietokoneeni uudelleen nyt. Ei, käynnistän tietokoneeni uudelleen myöhemmin. Poista levyke ja napsauta sitten OK jatkaaksesi.) Vain Print Manager -asennus: Jos valitsit vain Print Manager -vaihtoehdon, seuraa yllä kuvattua Client ja Part Manager -asennuksen toimenpiteitä. Vaihe 10 Onneksi olkoon, asennus on nyt tehty! Tarkista seuraavaksi asennus käynnistämällä ja lopettamalla Allegro-ohjelmisto. Allegro-ohjelmiston käynnistäminen ja lopettaminen Nyt kun ohjelmiston asennus on tehty, voit aloittaa Allegron: Vaihe 1: Kysyttäessä: Paina Ctrl + Alt + Delete kirjautuaksesi nimetttynä käyttäjänä tai valvojana. Vaihe 2: Anna tavanomaiset kirjautumistiedot. Vaihe 3: Käynnistä Print Manager seuraavasti tai siirry vaiheeseen 4 käynnistääksesi Allegro Clientin: Napsauta Start -- Start-valikko tulee näyttöön. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel -- Control Panel tulee näyttöön. Siirry vierityspalkkia käyttämällä alaspäin ja etsi Services-kuvake. Kaksoisnapsauta Services-kuvaketta -- Services Panel tulee näyttöön. Etsi Service-sarakkeesta Actua Manager. Startupsarakkeessa näkyy Automatic. Jos Status-sarakkeessa lukee Started, poistu sulkemalla kaikki paneelit. Käynnistä Allegro Client. Jos Status-sarake on tyhjä, käynnistä Print Manager: Jos Actua Manager -rivi ei ole jo korostettuna, korosta se valitsemalla Actua Manager. Valitse Start-painike. Status näyttää Started. Valitse Close-painike. Siirry takaisin Control Paneliin. Valitse File ja sitten Close. Siirry vaiheeseen 4 aloittaaksesi Allegro clientin. Sivu 18

19 ALLEGRO-ohjelmisto Vaihe 4: Aloita Allegro Client seuraavasti: Napsauta Start-painiketta. Valitse Programs ja sitten Allegro 2.0 ponnahdusvalikosta. Jos näkyviin tulee Allegro-paneeli ilman virhesanomia, kaksoisnapsauta Modeler Name -työkalurivin sarakkeen kohtaa Add Modeler. Näyttöön tulee Add a Modeler -ponnahdusvalikko. Vaihe 5: Sinua pyydetään antamaan Print Manager Host Name (isäntänimi). Kirjoita sen tietokoneen nimi, jossa Print Manager -ohjelmisto on asennettuna. Napsauta OK. Palaat takaisin Allegro-paneeliin. Siinä pitäisi näkyä: Työkalurivin sarakkeen kuvaukset Modeler Name Modeler Status Print Manager Name Print Manager Status Ympäristön tiedot näyttää mallinvalmistimesi nimen näyttää nykyisen tilan, kuten esim. building [rakentaa] (jos off-line, tarkista laite) näyttää Print Managerisi nimen näyttää Print Managerisi tilan, esim. On-line Sivu 19

20 Vaihe 6: Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta \Allegro\Client-hakemistossa olevien.stlesimerkkitiedostojen lähettämistä koskevat ohjeet. Nämä kaksi tiedostoa ovat: clutch_35.stl cube.stl Katso Actua 2100 Concept Modelerin käyttöoppaasta Allegron ominaisuuksien käyttöä koskevia ohjeita. Vaihe 7 Lopeta Allegro Client -ohjelmisto sulkemalla kaikki Allegro Client -ikkunat. Lopeta Print Manager -ohjelmisto seuraavasti: Napsauta Start-painiketta. Näkyviin tulee Start-valikko. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel -- Control Panel tulee näyttöön. Etsi vierityspalkkia käyttäen Services-kuvake. Kaksoisnapsauta Services-kuvaketta -- Services Panel tulee näyttöön. Etsi Service-sarakkeesta Actua Manager. Jos luettelon yläpuolella oleva Status-sarake on tyhjä, Print Manager ei ole toiminnassa. Sulje kaikki paneelit poistuaksesi. Jos Status-sarakkeessa lukee Started, toimi seuraavasti: Jos Actua Manager -rivi ei ole jo korostettu, korosta Actua Manager valitsemalla rivi. Valitse Stop-painike. Status-sarake on tyhjä. Valitse Close-painike. Siirry takaisin Control-paneeliin. Valitse File ja sitten Close tai Exit. Sivu 20

21 ALLEGRO-ohjelmisto Luku IV. Windows NT -asennuksen purkaminen - Allegro Uninstal-ohjelma poistaa kaikki kovalevyllesi asennettujen ohjelmistomoduulien jäljet varmistaakseen, että kaikki Allegro-ohjelmiston tiedostot tulevat poistetuiksi. Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3: Napsauta Start. Start-valikko tulee näyttöön. Valitse Settings ja napsauta sitten Control Panel. Control Panel tulee näyttöön. Kaksoisnapsauta Add/Remove Program -kuvaketta. Add/ Remove Programs Properties -paneeli tulee näyttöön. Vaihe 4: Valitse Allegro poistettavien ohjelmistojen luettelosta. Sivu 21

22 Vaihe 5: Vaihe 6: Valitse Add/Remove-painike. Allegro Uninstall -paneeli tulee näyttöön. Päätä, haluatko poistaa vain Clientin, vain Print Managerin vai molemmat, valitsemalla asianmukainen ruutu. Valitun kohdan viereen tulee valintamerkki. Vaihe 7: Napsauta OK-painiketta. Näyttöön tulee varoitus, joka ilmoittaa, että Allegro-ohjelmiston hakemisto ei ole tyhjä (tämä on viimeinen tilaisuutesi keskeyttää asennuksen purkaminen). Vaihe 8: Vaihe 9: Aloita valitun ohjelmiston purkaminen napsauttamalla OK. Uninstall-ohjelma näyttää Uninstall completed -viestin. Napsauta OK. Siirryt takaisin Add/Remove Programs Properties -paneeliin. Napsauta OK. Siirryt takaisin Control Panel -paneeliin. Valitse File ja sitten Close. Asennuksen purkaminen on nyt suoritettu. Sivu 22

23 ALLEGRO-ohjelmisto Luku V. Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla Käynnistä Allegro-ohjelmiston suorittaminen taustalla käynnistämällä mjmstatohjelmisto, jossa on useita työasetuksia. Käytä mjmstat-ohjelmistoa seuraavasti: Vaihe 1: Vaihe 2a: Vaihe 2b: Kirjaudu joko Client- tai Print Manager -työasemassa käyttäen samaa id-tunnusta kuin Allegroa asennettaessa. Vain UNIX: Avaa UNIX-komentotulkki ja kirjoita komentoriville: mjmstat <ja haluttu tehtävä> Esimerkki: saat tilatiedot mallinvalmistimesi nimeltä actua_1 kirjoittamalla: mjmstat -stat -m actua_1 Vain NT: Avaa MS-DOS -komentorivi ja kirjoita: cd\allegro\client tai cd\allegro\printmanager\bin Käynnistä Allegron suorittaminen taustalla kirjoittamalla: mjmstat <ja haluttu tehtävä> Esimerkki: saat tilatiedot mallinvalmistimesi nimeltä actua_1 kirjoittamalla: mjmstat-stat-m actua_1 Sivu 23

24 mjmstat:in ohjelmaformaatit: Toimenpide Valinta Suorittaminen Työn tilatiedot: -stat -j -stat -j[jobid] [modeler] Töidesi tilatiedot: -stat -u -stat -u [user] Mallinvalmistimen tilatiedot: -stat -m -stat -m [modeler] Työn vahvistaminen: -confirm -confirm [jobid] [modeler] Työn peruuttaminen: -cancel -cancel [jobid] [modeler] Työn lähettäminen: -submit fab -submit fab/info [-unit inch/mm] [-n 1] [-scale 100] [-style DEFAULT] -mod [modeler] -files </usr/parts/file.stl> [file2.stl] Allegrossa on myös mjmstat:in käytönaikainen ohje. Voit käyttää käytönaikaista ohjetta kirjoittamalla DOS- tai UNIX-komentotulkin komentoriville: mjmstat Sivu 24

25 ALLEGRO-ohjelmisto Sivu 25

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohjelmiston asentaminen...2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen...8 Ilmaisinalueen kuvakkeen palauttaminen...10

Ohjelmiston asentaminen...2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen...8 Ilmaisinalueen kuvakkeen palauttaminen...10 Sisällys Aloittaminen........................................................1 Ohjelmiston asentaminen........................................2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen.......................8

Lisätiedot

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP JETDIRECT 500X PRINT SERVER http://fi.yourpdfguides.com/dref/885563

Käyttöoppaasi. HP JETDIRECT 500X PRINT SERVER http://fi.yourpdfguides.com/dref/885563 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet

Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet Matrix 3.0 Premier -ohjelmiston asennus Järjestelmän asetus- ja käyttöohjeet 332265F FI Johdanto KAPPALE 1 Johdanto 2 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto..................................2 Sisällysluettelo...........................3

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908424

Käyttöoppaasi. HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908424 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN- ONE. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COLOR LASERJET 2800 ALL-IN-ONE käyttöoppaasta

Lisätiedot

Verkko-opas NPD5040-01 FI

Verkko-opas NPD5040-01 FI NPD5040-01 FI Sisältö Sisältö Johdanto Huomautukset... 3 Tietoja tästä käyttöoppaasta... 3 Huomautus, Tärkeää ja Huomaa... 3 Käyttöjärjestelmäversiot... 3 Verkon perusteet... 4 WLAN (langaton)-verkko...

Lisätiedot

MapInfo Manager. Versio 1.3. Asennusopas

MapInfo Manager. Versio 1.3. Asennusopas MapInfo Manager Versio 1.3 Asennusopas Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor or its representatives. No part of

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

Vain viisaat lukevat käyttöoppaan.

Vain viisaat lukevat käyttöoppaan. Vain viisaat lukevat käyttöoppaan. Sisällys Aloittaminen... 1 Aseman kytkeminen ja irrottaminen turvallisesti... 1 esata- ja 1394-laitteiden irrottaminen... 2 esata-laitteet... 3 1394-laitteet... 4 FreeAgent

Lisätiedot

WD SmartWare -ohjelma

WD SmartWare -ohjelma WD SmartWare -ohjelma Käyttöopas Versio 1.6.x Varmuuskopiointiohjelma WD SmartWare -ohjelman käyttöopas, versio 1,6.x WD:n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus

Lisätiedot

Tuetut ympäristöt. Laitteiston kytkeminen. Verkkotulostimen asennus. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tuetut ympäristöt. Laitteiston kytkeminen. Verkkotulostimen asennus. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimet kytketään verkkoon tulostuspalvelinten avulla. Tällä tavoin monet käyttäjät voivat käyttää tulostimia omista työasemistaan, mikä on hyvin kannattava tapa jakaa suorituskykyisiä ja kalliita tulostimia.

Lisätiedot

Alustusapuohjelman käyttäminen...1 Ohjelmiston valmisteleminen manuaalisesti...5 Ohjelmiston asentaminen...10

Alustusapuohjelman käyttäminen...1 Ohjelmiston valmisteleminen manuaalisesti...5 Ohjelmiston asentaminen...10 Sisällys Aloittaminen........................................................1 Alustusapuohjelman käyttäminen..................................1 Ohjelmiston valmisteleminen manuaalisesti..........................5

Lisätiedot

Desktop PCI-verkkokortti

Desktop PCI-verkkokortti Desktop PCI-verkkokortti Kytke PC- tietokoneesi verkko- tai laajakaistaiseen modeemiin verkko F5D5000 Sisällysluettelo Johdanto.............................................1 Laitteiston asentaminen.................................2

Lisätiedot

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer VERKKO-OPAS Tavaramerkit HP ColorSmart II, HP PhotoREt II ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft on

Lisätiedot

Digitaalinen projektori

Digitaalinen projektori Digitaalinen projektori X56 Verkkotoiminnot Kiitämme tämän tuotteen ostamisesta. Tämä käyttöohje on tarkoitettu vain verkkotoiminnon kuvaamiseen. Luo tämä ohjekirja ja muut tämän tuotteen ohjekirjat tuotteen

Lisätiedot

4-porttinen kaapeli/dsl- yhdyskäytäväreititin

4-porttinen kaapeli/dsl- yhdyskäytäväreititin Jaa tiedostosi ja Internet-yhteytesi 4-porttinen kaapeli/dsl- yhdyskäytäväreititin verkko F5D5230-4 Sisällysluettelo Johdanto...1-2 Tuotteen kuvaus...3-4 Belkinin telakointivaihtoehdot...5 Pika-asennus

Lisätiedot

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO. FIRMA.com TIETOVERKON ASENTAMINEN / ASETUKSET

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO. FIRMA.com TIETOVERKON ASENTAMINEN / ASETUKSET TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO LÄHIVERKKOJEN TYÖASEMA- JA PALVELINJÄRJESTELMÄT, ENNAKKOTEHTÄVÄ TIETOAT-0506-1 FIRMA.com TIETOVERKON ASENTAMINEN / ASETUKSET Tomi Stolpe Paimion AKK, TVAT-139 25.3.2007

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai

Lisätiedot

WINDOWS 2000 perusteet 1

WINDOWS 2000 perusteet 1 WINDOWS 2000 perusteet 1 1. NÄYTTÖ...3 Työpöytä (Desktop)...3 Tehtäväpalkki (Taskbar)...3 Start -valikko...4 Kuvakkeet...4 Pikakuvake (Shortcut)...5 Kuvaketyypit...5 Kuvakkeiden järjestäminen...5 2. ULOSKIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) Tallentaminen ja tulostus asiakirjapalvelimella

Lisätiedot

Seagate Manager. Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa. Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1

Seagate Manager. Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa. Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1 Seagate Manager Käyttöopas Käytettäväksi FreeAgent TM -aseman kanssa Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa 1 Seagate Manager -opas käytettäväksi FreeAgent -aseman kanssa Versio 2

Lisätiedot

PROGRAM-LINK FA-124 Käyttäjän opas

PROGRAM-LINK FA-124 Käyttäjän opas Fi PROGRAM-LINK FA-124 Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com CASION KOULUTUSFOORUMI http://edu.casio.com/forum/ RJA510188-4 Huomautus Tämän käyttäjän oppaan näyttökuvat

Lisätiedot

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home -käyttöopas 2011 Seagate Technology LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate, Seagate Technology, aaltologo ja FreeAgent ovat Seagate Technology LLC:n

Lisätiedot

Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja

Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja www.compaq.com Presario Mobile Internet PC Asennuksen jälkeen -opas 1200-sarja www.compaq.com 183210-352 2001 Compaq Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa, Brasiliassa,

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Software käyttöohje. Johdanto. Asennus. Tulostinohjaimen käyttäminen. TM-T20 Utility. Tietoja sovelluskehityksestä. M00026001FI Rev.

Software käyttöohje. Johdanto. Asennus. Tulostinohjaimen käyttäminen. TM-T20 Utility. Tietoja sovelluskehityksestä. M00026001FI Rev. Software käyttöohje Johdanto TM-T0 Software Installer -asennusohjelman ominaisuudet. Asennus Asentaminen ja asennuksen poisto. Tulostinohjaimen käyttäminen Perustulostustoiminnot ja muut hyödylliset toiminnot.

Lisätiedot

My Passport Kannettava kiintolevy

My Passport Kannettava kiintolevy My Passport Kannettava kiintolevy Käyttöopas My Passport Käyttöopas Ulkoinen kannettava WD:n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen

Lisätiedot