Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas"

Transkriptio

1 Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas Sisällys: A. Crocodile Clips esittely B. Crocodile Clips ohjelmiston opiskelusta C. Erilaisista käyttötavoista D. Ensimmäinen tutustuminen E. Esimerkkejä Crocodile Clips fysiikan ohjelmiston käytöstä F. Lähteet A. Crocodile Clips esittely Crocodile Clips ohjelmiston kuuluu joukko eri luonnontieteisiin tarkoitettuja simulaatioiden laadinta ohjelmia. Kuhunkin alaansa: fysiikka, kemia, tietotekniikan, teknologian sekä matematiikka on oma ohjelmansa. Ohjelmistot sisältävät tieteenalakohtiasia välineitä, joiden avulla voinee kohtuullisella työmäärällä tuottaa erilaisia simulaatioita eriikäisten ja tasoisten oppilaiden tarpeisiin. Crocodile Clips ohjelmistolla tehtävät sovellukset. Kuten ensimmäisessä seminaari dokumentissa todettiin voidaan simulaatioita tuottaa myös tätä varten laadituilla ohjelmilla. Vaikka Crocodile Clips ohjelmistosta on oltava lisensoitu versio moduulien tuottamista varten, on valmiille moduuleille selaamista varten olemassa verkosto ladattava ilmainen katseluohjelma [11]. Ohjelmistoa voi käyttää kahdessa toimintatilassa, joko Beginner mode tilassa, jolloin käyttäjä voi toimia valmiiden moduulien ja simulointien avulla tai Advanced mode toimintatilassa, jolloin käyttäjä voi laatia itse aktiviteetteja hyödyntämällä ohjelmistoon kuuluvia valmiita simulointimoduuli kirjastoja. Ohjelmistossa on valmiita kirjastoja esimerkiksi Electricity libraries sisältää sähköön liittyvien kokeiden laadintaan tarvittavat komponentit kuten: vastukset, yleismittarit, lamput, kytkimet, yms. Ohjelmistossa voi hyödyntää myös tutkittavien ilmiöiden mallintamisessa tarvittavia mallin mitattavien ominaisuuksien graafiseen esitykseen tarvittavia välineitä, jotka ovat omassa ohjelmistokirjastossa Presentation library. Crocodile Clips is also a good resource for planning lessons at computer classrooms. Teachers use modules from the program or create themselves their own modules step by step. In both cases every student need a copy of the modules and a working sheet with instructions and tasks. Ohjelmistoon perehtymiseen on valmistajan sivustolla kattava valikoima flash filmeinä (joukko lyhyitä n 5 min leikkeitä) toimitettuja tutoriaaleja, joiden avulla voi perehtyä ohjelmiston kanssa työskentelyyn. - Sähkö: Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 1/50

2 - Vaihtovirtas: - Liike: - Harmooninen liike: - Optiikka valosädemallit: - Aaltoliike: - Optiika: - Esimerkkejä Crocodile Clips kokeista, jotka soveltuvat alakouluun: B. Crocodile Clips ohjelmiston opiskelusta Virtuaali-instrumentoinnin avulla voidaan simuloida ja mallintaa todellisen elämän instrumenttien ja välineiden toimintaa sekä todellisen maailman prosessien toimintaa ja etenemistä. Kyseessä ei välttämättä ole ainoastaan vaarallisten tai kalliiden koejärjestelyiden korvaaminen vaan välineillä voidaan täydentää oppilaiden työskentelyä ja havainnointia myös perinteisessä laboratoriotyöskentelyssä. Tämän oppaan pääasiallisin tarkoitus ja tavoite on havainnollistaa kuinkan ohjemistoon sisällytettyjen esimerkkisovellusten avulla voidaan tehdä räätälöityjä sovelluksia. Crocodile Clips ohjemiston eri tieteealakohtaiset versiot noudattavat samaa ohjelmiston peruslogiikkaa ja toimintatapaa, joten tässä oppaassa pyritään havainnollistamaan ohjelmistojen käyttöä fysiikan opetukseen tarkoitetun Crocodile Clips ohjelmiston opiskelun avulla. Muiden ohjelmistojen käytön uskomme olevan tämän jälkeen kohtuullisella työllä opittavissa. Lisäksi toivomme, että perehdyt ohjelmistona valmistajan laatimaan itseopiskelumateriaaliin osoitteessa [2]. C. Erilaisista käyttötavoista Kouluilla, joilla on ohjelmiston käyttölisenssi hankittuna, voidaan sekä tuottaa uusia simulaatioita että käyttää kaikkia ominaisuuksia myös oppilaiden työskennellessä. Ohjelmiston ominaisuuksia voi testata ohjelmiston DEMO-lisenssin käyttöaikana ennen mahdollista hankintapäätöstä. Ohjelmiston valistajan www-sivulta toi ladata joitain itsenäisesti toimivia simulaatioita opetuksessa käytettäväksi Ohjelmiston kolme käyttötapaa: oppilaiden itsenäinen tai ryhmätyöskentely ennaltatuotettujen virtuaalisten kokeiden kanssa, oppilaiden omien virtuaalisten kokeiden tuottaminen sekä opettajan toimesta tapahtuva ilmiöiden demonstrointi ja havainnollistaminen [3, 4]. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 2/50

3 Seuraavissa tämän materiaalin luvuissa käsitellään muutamia fysiikan alojen aihepiirejä: elektroniikka, valo- ja aaltoliikettä sekä mekaniikkaa. Viimeisessä jaksossa tarkastellaan graafisten esitysten liittämistä simulaatioon liittyvään havainnointiin ja analysointiin. D. Ensimmäinen tutustuminen Tässä osiossa käydään läpi vaihevaiheelta yksinkertaisen simulaation laatiminen. Sinun tulis This section is designed to guide the users step by step for creating some simple experiments. They have to follow the instructions carefully and try to do the exercises suggested at the end of each section. In the next pages, the user will find many screenshots, some of them containing indications that can be useful. Ohjelman käynnistys ja tervetuloa näytöllä: kuvassa 1a) on esitetty ohjelmiston ensimmäinen näyttö. Osoittamalla näytöllä olevaa M painiketta voit siirtyä käyttämään kokoruutu näyttötilaa kuva 1b). Ikkunoituun näyttötilaan pääset takaisin painamalla uudestaan painiketta M. a) Kuva 1a) Yleisnäkymä ikkunoidulla näytöllä huomio M painike Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 3/50

4 b) Kuva 1b) Yleisnäkymä aloitusnäyttö kokoruutunäyttö valittuna huomio M painike Virtuaalisen kokeen tai simulaation tuottamisen aikana voit käyttää Pause ja Reload painikkeita (kuva 2) Kuva 2 Pause ja Reload painikkeet ohjelmiston näytöllä Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 4/50

5 Osio paletit vaihtelevat aihepiireittäin (esim. kuva 3a). Simulaatioon voidaan lisätä erilaisia välineitä siirtämällä niitä paletista (drag and drop). kuvan 3b kohdassa on siirretty pallo (massa) Näytön alareunassa on kutakin palettia koskevia lisäohjeita. Paletissa olevista muista välineistä on kuvassa 4 otettu käyttöön tanko, joka voidaan kiinnittää palloon. Kunkin simulaation osasen ominaisuuksia voidaan säätää (esim. massa, nopeus, kulma jne.). a) b) Kuva 3 Osio palettien käytöstä a) käytössä olevia välineitä b) pallon vetäminen hiirellä osaksi simulaatioita Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 5/50

6 Kuva 4 Tangon liittäminen palloon ja osien ominaisuuksien muuttaminen E. Esimerkkejä Crocodile Clips fysiikan ohjelmiston käytöstä E.1. Sähköpiirit Tässä kappaleessa selostetaan yksinkertaisen virtapiirin simuloinnin laatimista. Piiriin kuuluu polttimoita, jännitelähde, virta- ja jännitemittarit, vastuksia jne. Osoita CONTENTS>>INTRODUCTION>>Setting up a simple circuit. Komponentit, joita tarvitaan pitää siirtää paletista työskentelyalueelle (kuva 5). Jännitelähteen ominaisuuksia voidaan säätää, kuvassa 6 asetus 9 volttia. Piirin komponentit saadaan kytkettyä (johdotus kuva 7) viemällä hiiri kytkentäpisteiden (kuvassa korostettuina) sekä vetämällä johdotus komponentista toiseen. Kuvassa 8 kytketään jännite piiriin. Kuvassa 9 säädetään jännitettä 9 voltista 90 Volttiin, jolloin piirissä oleva polttimo räjähtää ylijännitteen johdosta ja ohjelmisto antaa varoitussignaalin (kuva 10). Tilanne voidaan korjata osoittamalla varoitussignaali painiketta ja toimimalla ohjeen mukaan (kuva 11). Lopuksi voidaan piiri aina rakentaa uudestaan kuten kuvassa 12. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 6/50

7 Kuva 5 Yksinkertaisen virtapiirin laadinta: komponenttien siirtäminen kokeeseen Kuva 6 Jännitelähteen liittäminen Kuva 7 Piirin komponenttien kytkentä (johdotus) Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 7/50

8 Kuva 8 Polttimo saadaan päälle painamalla kytkintä Kuva 9 Jännitteen säätäminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 8/50

9 Kuva 10 Hälytys signaali varoittaa piirissä olevasta viasta Kuva 11 Yleisnäkymä piirissä olevan virheen korjaamisesta Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 9/50

10 E.1.1. Harjoituksia Kuva 12 Mahdollisuus palauttaa piirin elementtejä 1. liitä piiriin virta- ja jännitemittarit ja tarkista niiden toiminta. Kuva 13 Esimerkki virtapiiristä 2. Käytä CONTENT>>CIRCUITS>>BASIC CIRCUITS paletteja laatiaksesi kuvan 14 virtapiiri. Huomio että voit käyttää piireissä myös kuvia. Asetusten muuttamiseksi sinun tulee valita piirikaavio (piirros) elementtejä Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 10/50

11 Kuva 14 Hieman monimutkaisemman piirin laatiminen 3. Selaa CONTENTS>>CIRCUITS. Yritä laatia jokin oma sähköpiiri. E.2. Valosäde kaaviot Tässä osioissa selostetaan hieman valosäde kaavioiden avulla tapahtuvien linssien ja peilien kuvanmuodostumisen simulointia. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 11/50

12 Kuva 15 Yhden valonsäteen kaavion laatiminen Kuva 16 Esineen tai kohteen liittäminen optiseen kaavioon Mallissa olevan kuvan muuttaminen tapahtuu osoittamalla sädekuvion nuolta. Seuraavassa kuvassa 17 kuvaksi muutetaan vesiputoukset. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 12/50

13 Kuva 17 Mallissa olevan kuvan muuttaminen Seuraavaksi lisätään malliin kupera linssi, joka sijoitetaan akselille. Malli näyttä sädekaaviolla kuinka säteet taittuvat linssissä (kuva 18) Mallissa olevien objektien paikkaa voidaan vaihdella ja havaita muutokset muodostuvaan kuvaan sekä valonsädekaavioon (kuvat 19 21). Tarkan kuvan muodostumista voidaan tutkia vaihtelemalla varjostimen paikkaa kuten kuvassa 21. Kuva 18 Esimerkkinä kuperan linssin sädekaavio ja kuvan muodostuminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 13/50

14 Kuva 19 Esimerkki siitä miten linssin paikan vaihtelu vaikuttaa muodostuvaan kuvaan Kuva 20 Esimerkki esineestä lähtevien säteiden paikan vaihtelun vaikutuksesta kuvan muodostumiseen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 14/50

15 Kuva 21 Esimerkki kuvan tarkentaminen varjostimen paikkaa vaihtelemalla E.2.1. Harjoituksia 1. Tutustu vielä muihin valmiisiin optiikan sisältöihin valitsemalla CONTENTS>>OPTICS. 2. Omia malleja voit laatia parts library objektien avulla. Yritä laatia kuvan 22 mukainen järjestely. Kuva 22 Yksinkertainen sädekaavio Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 15/50

16 E.3. Tasainen ja kiihtyvä like Tässä osioissa tarkastellaan erilaisten liikkeiden tutkimiseen liittyvien mallien laatimista Valitse aluksi CONTENTS>>INTRODUCTION>>Setting up a motion experiment (kuva 23). Ensimmäisessä vaiheessa tulee asettaa tarkasteltava kappale paikalleen (kuva 24). Nopeus voidaan asettaa kappaleessa olevien kahvojen avulla kuten kuvassa 25. Kuva 23 Liikkeen tarkastelun mallin aloittaminen Kuva 24 Kappaleen siirtäminen paletista työtilaan Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 16/50

17 Kuva 25 Kappaleen liiketilan määrittely (nopeus) Kappaleen (pallon) liike voidaan pysäyttää pause näppäimellä (kuva 26). Kuva 26 Mallin toiminta pysäytetty Pause näppäimellä Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 17/50

18 Lisättäessä mallin alaosaan maa, alkaa gravitaatiovoimat vaikuttaa mallin toimintaan (kuva 27). Lisäämällä ja kytkemällä kappaleeseen heilurivarsi muuttuu mallin toiminta harmoniseksi liikkeeksi (kuvat 28 ja 29). Kuva 27 Maan ja gravitaatiovoiman lisääminen malliin Kuav 28 Harmoninen liike heilurivarren lisäämisen jälkeen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 18/50

19 E.3.1. Harjoituksia Kuva 29 Harmoonisen liikeen malli 1. Lataa malli uudelleen. Vapauta kappale ja aseta sekä kappaleen ja mallin ominaisuuksia (kimmoisuus, säde, jne.) sekä seinämien että maatason ominaisuuksia 2. Opettele lisäksi mallin liiketilan kuvaajien liittäminen. tutki ohjelman ohjeiden avulla valikkotoiminnot CONTENTS>>MOVEMENT>>GRAPHS DISTANCE/TIME sekä CONTENTS>>MOVEMENT>>GRAPHS VELOCITY/TIME E.4. Aaltoliikkeen tutkiminen Tässä kappaleessa tarkastellaan aaltoliikkeen tutkimiseen liittyvien mallien laatimista kaksiulotteisessa tilassa. Aluksi on hyvä tutustua valmiiseen malliin valitsemalla CONTENTS>>INTRODUCTION valikosta (Kuva 30). Tämän jälkeen seuraavaksi voi perehtyä oman kokeen laatimiseen aloittamalla Optics kansion työvälineiden järjestelyn työskentelytilaan. Kuvassa 31 asetetaan viivamainen aaltolähde työskentelytilaan. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 19/50

20 Kuva 30 Aaltoliikeen tutkimiseen liityvä aloitusnäyttö valintoineen Kuva 31 Viivamaisen aaltolähteen lisääminen malliin Aaltolähteen ominaisuuksia voidaan muutella properties panel säätämällä (kuvat 32 ja 33). vaihtoehtoja Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 20/50

21 Kuva 32 Aaltolähteen valitseminen avaa Properties Panel Huomio että aaltolähteen valinnan jälkeen ominaisuuksien muutaminen kohdistuu aaltolähteen ominaisuuksiin. Myös kokeessa tarkasteltavan väliaineen (nesteen laatu, tiheys jne.) ominaisuuksia voidaan säädellä (kuva 33) Kuva 33 Ominaisuudet: Properties panel asetusten muuttaminen Aaltölähteen kokoa voidaan myös säädellä (kuva 34). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 21/50

22 Kuva 34 Aaltölähteen koon muuttaminen Aaltorintaman etenemistä esteiden vaikutuksesta voidaan mallintaa lisäämällä sloped block tool (kuva 35). Kuva 35 Esteen lisääminen Sloped block työväline Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 22/50

23 Kuvassa 36 muutetaan esteen ominaisuuksia. Aaltoliikeen tarkastelemisnäkymäksi voidaan valita kuten kuvassa 37 myös sivuttaisnäkymä (näpäytys hiiren oikealla näppäimellä työtilassa), punainen viiva osoittaa poikkileikkauksen paikan ylhäältäpäin katsottaessa (kuvat 38 ja 39). Kuva 36 Esteen muodon muuntelu (Sloped block properties) Kuva 37 Väliaineen seuranta poikkileikkaukset (cross section button) Kuva 38 Poikkileikkausnäkymän asettaminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 23/50

24 E.4.1. Harjoituksia Kuva 39 Poikkileikkausnäkymä eri paikoissa 1. Avaa Parts library>>waves>>2d ja testaa erilaisia koejärjestelyjä 2. Laadi koejärjestely Huyghesin periaatteen tutkimisesta. E.5. Graafisten tarkastelujen liittäminen Plotting a Graph Tässä osoisiossa perehdytään graafisten tarkastelujen lisäämiseen malliin. Jälleen kerran on hyvä tutustua ohjelmiston valmistajan esittelyyn aiheesta valitsemalla CONTENTS>>INTRODUCTION kuva 40. Kuvassa 41 Graph työkalu otetaan käyttöön vetämällä se paletista työaulueelle. Kuvaaja kiinnitetään ensin tankoon valitsemalla tarkastelupiste hiiren avulla sekä asettamalla kuvaajan akselit osoittamalla property y-akselille sekä valitsemalla poikkeuskulma angle from vertical heilahdusajan funktiona (kuva 42). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 24/50

25 Kuva 40 Plotting a graph ikkuna Kuva 41 Heilahduskulman kuvaajan liittäminen heilurimalliin Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 25/50

26 Kuva 42 Heilurin poikeuttaminen (alku paramertien asettaminen) Heilurin toiminta käynnistyy kun palloa on poikkeutettu. Kuvaajan piirto alkaa liikeen alettua. Kuvaajaa voidaan skaalata fit data painikkeen avulla (kuva 43). Kuva 43 Kuvaajan skaalaus ( Fit data painikeen käyttö) Seuraavassa muutetaan kuvaaja näyttämään pallon nopeutta x ja y suunnassa. Tätä varten kuvaajan kohde symbolia on käytettävä sekä kiinnitettävä kuvaaja tarkastelemaan palloa (tangon asemasta, kuvat 44 ja 45). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 26/50

27 Kuva 44 Kuvaajan kiinnitäminen palloon Kuva 45 Kuvaajan akseleiden määrittely ( local part property) Valitsemalla kuvaajan akseleiksi X ja y suuntaiset nopeudet saadaan kuvan 46 mukainein kuvaaja. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 27/50

28 Kuva 46 Akseleiden määrittely kuvaajassa Simulaatio käyttäytyy kuten filmi, sen etenemisnopeutta voidaan säädellä kuvassa 47 olevan säätimen avulla E.5.1. Harjoituksia Kuva 47 Simulaation etenemisnopeuden säätely 1. Koeta lisätä sopivat graafiset esitykset edellä olleisiin malleihin. E.6. Numeeriset ilmaisimet/säätimet Representations Tässä osoissa tarkastellaan numeeristen ilmaisimien ja säätimien lisäämistä simulaation havainnointiin ja säätelyyn. Tutustuminen aloita: CONTENTS>>INTRODUCTION>> (Kuva 48). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 28/50

29 Kuva 48 Esimerkki Using presentation parts ikkuna Aluksi asetetaam number part (Figure 49). Kuva 49 Numeerisen ilmaisimen liittäminen (Number part) Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 29/50

30 Kuva 50 Ominaisuuksien havainnointi ja säätäminen Aluksi numeerinen ilmaisimen tarkastelupiste on kiinnitettävä (kuvat 50 ja 51) Kuva 51 Tarkastelupisteen kiinnittäminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 30/50

31 Kuva 52 Aallonpituuden muuntelu Mallissa olevaan ilmaisin anturiin (keltainen piste, detector )voidaan vielä lisätä numeerinen ilmaisin osoittamaan tarkastelupisteessa havainnoitavaa ominaisuutta (taajuus, siirtymä, jne.) (kuva 53). Kuva 53 Anturin ja ilmaisimen liittäminen ja asetusten muuttaminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 31/50

32 Edit box välineen avulla voidaan säädellä mallissa olevien elementtien ominaisuuksia (kuva 54) Kuvassa 55 on malliin lisätty poikkileikkausnäyttö Kuva 54 Edit box säätimen liittäminen Kuva 55 Poikkileikkausnäytön lisäämienn (cross section) Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 32/50

33 Kuva 56 Poikkileikkauskohdan valinta (punainen viiva ylemmässä näytössä) E.6.1. Harjoituksia 1. Toista ylläolevat toiminnot Repeat this module from an empty file: a. uuteen tiedostoon: File>>New b. Tarvittavat elementit ovat Parts Library kansiossa Waves>>2D sekä kansiossa Presentation. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 33/50

34 E.7. Uuden kokeen laatiminen Uuden kokeen laatiminen on samanlainen kaikissa crocodile ohjelmistoissa: chemistry, physics or technology. Aloita File>>New. Kuva 57 Crocodile Chemistry Parts Library valikko Kuva 58 Crocodile Chemistry aloitus ruutu Mallin laatimiseen tarvittavat välineet/objektit löytyvät Parts Library paneelista (kuva 57) kuten huomaamme kuvan 58 tervetuloviestistä ohjelma huomauttaa uuden mallin tekemisen perustuvan parts libraryn objeihin. Kuvassa 59 on esillä uuden mallin alku tilanne tyhjässä näyttämössä (Scene) Kuva 59 Presentation valikko ja näyttämmö Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 34/50

35 E.7.1. Scenes- näyttämöt Kutakin mallin sivua kutsutaan näyttämöksi (Scene). Ikkunan alareunasta huomaamme, että (kuva 60) ohjelma antaa aluksi kolme näyttämöä/välilehteä. Välilehtiä voi lisätä ja poistaa (+) PLUS ja (-) Miinus painikkeilla. Kunkin näyttämön toimintojen käynnistys ja keskeytys on Pause painikkeissa poistomahdollisuus myös valikossa.. Näyttämöille on lisäys- tai Kuva 60 Experimentti näyttämöt Scenes Kuva 61 Scenes valikko Kuva 62 Scenes Properties ominaisuuksien valinta Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 35/50

36 Työkalupalkista voidaan valita millaista koejärjestelyä (Scenes Properties) halutaan laatia. Mahdollisia ovat (General, Flowcharts, Electronics, Optics, Motion, Waves, Presentation). E.7.2. Näyttämö Scene. Tekstin kuvan ja taustan muokkaus Näyttämö (Scene) Koko Kuvan 63 kohdassa on valittu General, jolloin kohdassa Details voidaan asettaa näyttämön koko. Tekstin lisääminen Kuva 63 Properties ja näyttämö asetukset Details Tekstikenttiä voidaan lisätä valitsemalla Parts Library>>Presentation>>Text sekä vetämällä tekstikenttää kuvaava laatikko näyttämölle. Samalla ilmestyy tekstin ominaisuuksien paletti. Kuva 64 Tekstin lisääminen ja muotoilu Toinen mahdollisuus lisätä tekstejä on lisätä ne ohjeina toiminnolla: Library>>Presentation>>Instructions. Parts Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 36/50

37 Kuvien lisääminen Kuva 65 Instructions valikossa presentation Kuvia voidaan lisätä valikko toiminolla Parts Library>>Presentation>>Picture (kuva 66), jolloin voidaan ikään kuin varata näyttämölle paikka kuvalle. Oman kuvan voit asettaa tälle paikalle määrittelemällä kuvan ominaisuudet joko valitsemalla vasemmasta reunasta Properties tai osoittamalla kuva hiiren oikealla näppäimellä (kuva 67). Kuva 66 Kuvan lisäämis työkalun käyttö Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 37/50

38 Kuva 67 Kuvan ominaisuudet Ominaisuuksista käsin voit hakea varsinaisen kuvan valitsemalla Insert Picture ja (+) Plus. Kuva 68 kuvan hakeminen Kuva tallentuu mallin mukana.cpx tiedostoon E.7.3. Taustan määrittely Myös taustan ominaisuudet voi muuttaa (kuva 69) properties valikossa Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 38/50

39 Kuva 69 Taustan ominaisuuudet E.8. Doppler ilmiö Seuraavassa esimerkissä laaditaan Dopler ilmiön demostraatio, jossa malliin laitetaan: sopiva tausta, liikkuva pistemäinen äänilähde ja havainnointiin detektori. Aloita uusi malli ja liitä siihen sopiva maisemakuva (vrt. kuva 71). Taustakuvan päälle asetetaan äänilähdettä ja havannoininti välinettä varten paletti (parts library, josta part tray) sekä siihen vedetään parts librarystä kohdasta waves, valitaan 2D kansiosta vedetään sound wavespace näyttämölle (scene). Part tray-palettiin vedetään sources kansiosta moving point source sekä measurement- kansiosta detector. Source. Seuraavaksi lisätään presentation kansiosta number button Kuva 71 Taustan määrittely Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 39/50

40 Kuva 72 Part Tray paneelin lisääminen malliin Kuva 73 Pause ja Reload painikkeiden lisäys On hyvä lisätä malliin pause ja reload painikkeet, että oppilaat voivat toistaa koetta tarvittaessa useamman kerran. Kuva 74 Liikkuvan äänilähteen lisääminen Oppilaalle on syytä laittaa joitain ohjeita mallin käyttämiseksi. Kuvassa 75 ohjetyökalulla asetataan selattavia ohjetekstejä. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 40/50

41 Kuva 75 Ohjeiden liittäminen malliin Kuva 76 Ohjetekstien muotoilu välineitä Ohje voisi olla vaikka: Sivu 1. Siirtämällä hiirtä objektin päälle saat näkyviin objektien nimet. Siirrä aluksi detector objekti ääni objektin päälle Sivu 2. Siirrä moving point source paletista sound objektin päälle. Sivu 3. Siirrä numero objektia kuvassa. Sivu 4. Viimeistä obejektia siirrettäessä ohjelmä pyyttää valitsemaan taajuuden. Sivu 5. Klikkaa moving point source objektia ja vedä sitä hiirellä asettaaksesi sille nopeuden. Sivu 6. Paina pause näppäintä, jolloin äänilähde alkaa liikkua ja detektori näyttää taajuuden Sivu 7. Tee havainnot taajuudesta ennen detektoria, sen kohdalla ja äänilähteen ohitettua detektorin Sivu 8. Paina reload ja toista koetta muutamilla eri nopeuksilla. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 41/50

42 Kuva 77 Esimerkki tehtävän aloitusnäyttö Kuvassa 78. on esitetty ohjeiden antaminen tekstikentän avulla. Joskus voi olla tarpeen lukita (lock) joidenkin objektien ominaisuuksia muokkaus pois. Kuvissa 79 ja 80 on esitetty vaihtoehtoja, joita voidaan lukita (Position, Size, Orientation or Property Value Editing). Kuva 78 Kuva ja Instructions työvälinen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 42/50

43 Kuva 79 Objektin ominaisuuksien asettaminen, Huom! Lukitus/Lock Kuva 80 Lock lukitusten asettaminen Show kohdasta voidaan estää tarpeettomine valikkojen ilmestyminen kuten kuvassa 80 Mini-Toolbar. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 43/50

44 Kuva 80 Mini-Toolbar valikon näyttöasetuksen muuttaminen E.8.1. Graafinen malli Seuraavassa esimerkissä katsoiaan Crocodile Chemistry ohjelmalla työskentelyä. Esimerkissä verrataan reaktion etenemistä kahdessa eri olosuhteessa. Harjoituksen laatiminen Aloitetaan mallin laatiminen valitsemalla uusi malli, jonka lälkeen valitaan näkymän/näyttäön asetuksiksi chemistry, jonka jälkeen ohjelmisto pyytää asettamaan kokeessa käytettävät mittayksiköt. Kuva 81 Mittayksikköjen asettaminen Aluksi kannattaa asettaa näyttäölle (Scene) tarvitaville välineille ja reagensseille paletti (parts library, part tray), johon asetataan kaksi Erlemmeyer pulloa, kaksi läpiviennillistä korkkia (kaasun johtamiseen), reagenseiksi; suolahappoa (clorhidric acid) ja kalsiumkarbonaattia (Calcium Carbonate) (valikoista siirtämällä: Parts Library >>Glassware>>Standard>>Erlemmeyer Flask; Parts Library>> Equipment>>Stoppers>>Large>>One Tube; Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 44/50

45 Parts Library>> Chemicals>>Acids>>Clorhidric Acid ja Parts Library>>Chemicals>>Carbonates>>Powders>>Calcium Carbonate) Havainnointia varten vedetään vielä Graafi (graph) reaktiossa Syntyvän CO 2 moolimäärän ilmaisemiseksi. Voit asettaa valmiiksi näyttämölle asetettujen välineiden ominaisuudet. Pullojen ominaisuuksiin voidaan laitaa/lisätä havainnoitavaksi ominaisuudeksi CO 2 moolimäärä (observed chemical properties). Kuva 82 Astioiden, välineiden ja reagenssien lisääminen kokeeseen omaksi paneelikseen (Part Tray) Kuva 83 Kemiallisten ominaisuuksien asetusten määrittäminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 45/50

46 Kuva 84 Seurattavien kemiallisten ominaisuuksien asettaminen Vietäessä hiiri objektin päälle kuvassa Erlenmeyer tulee esille objektiin liittyvä paletti, johon voisi lisätä oppilaalle lisätietoja reaktiosta sekä kehoituksen toistaa koetta. Kuva 85 Esimerkkinä Erlenmeyer astia ja siinä tehtävien kokeiden asetusvalikko T Graafin ominaisuuksia Havaintojen tekemistä varten näytöllä olevien graafien ominaisuuksia kuten skaalauksia, käyrien esitystä voidaan muokata kuvissa 85 ja 86 esitettyjen valikkojen avulla. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 46/50

47 Kuva 86 Graafin ominaisuuksien asettaminen Kuva 87 Asteikkojen asetukset graafille Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 47/50

48 Kuva 88 Graafin skaalaus. Graph actions menu valikosta voidaan asettaa yleisiä ominaisuuksia kuten X asteikolle aika (Global Property: time). Valittaessa Local Part Property, Y akselilla näytettävä tulos voidaan valita. Valittaessa Specific Part Property, graafiin voidaan lisätä uusia kohde/liitäntä symbolia X akselin määrittelyjen muuttamiseksi. Kuva 89 Graafin toiminta valikko Esimerkiksi Crocodile Physics, kaksi Signaali Generaatoria kytketään graafiin (Parts Library>>Electronic>>Analog>>Signal Generators & Sound) Kuva 90 Graafin käyttäminen -Crocodile Physics Y akseliin liitetään ensimmäinen signaali ja Specific Part Property avulla lisätään paikka toisen singnaaligeneraattorin jänniteen havainnointiin. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 48/50

49 Kuva 91 Specific Part Property mahdollistaa kahden signaalin kytkemisen Crocodile Chemistry- ohjelmassa voidaan samoin näyttä esimerkiksi titrauksessa ainemäärän ja ph:n välinen yhtyteys (kuva 92). Kuva 92 Titraus Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 49/50

50 G. Lähteet [1] [2] [3] Baggott La Velle, L., McFarlane, A., Brawn, R. (2003). Knowledge transformation through ICT in science education: a case study in teacher-driven curriculum development - Case-Study 1. British Journal of Educational Technology 34 (2) (pp ). [4] Goodison, T. (2003). Integrating ICT in the classroom: a case study of two contrasting lessons. British Journal of Educational Technology, 34 (5) (pp ). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 50/50

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8. Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.2012 Hakemisto 1. Sivustot internetissä... 2 2. Yleistä... 2 3.

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: olet palauttanut mieleen LabVIEW:n perustoimintoja, osaat rakentaa yksinkertaisen mittausohjelman, joka o määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

Harjoitus 5: Simulink

Harjoitus 5: Simulink Harjoitus 5: Simulink Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Simulinkiin Differentiaaliyhtälöiden

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS VÄRI, PARANNUS, KUVAKOKO, KEHYKSET Kuvan väri- ja valoisuusarvot ovat sidoksissa kuvanottohetken valaistukseen. Harjoituksen kuva on kuvattu loistevaloissa ja värisävy ei ole kohdallaan.

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Harjoitus Particle View

Harjoitus Particle View LIITE 2 1(5) Harjoitus Particle View Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Partikkelien luominen Particle systemsin kautta Partikkelien luominen tyhjästä Particle viewin kautta Partikkelien ja tapahtumien

Lisätiedot

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki Jigi - Käyttöohje Ohjelman peruskäyttö Laivalahdenkatu 2b FIN-00880 Helsinki Business ID: 0983544-2 2 (10) Sisällysluettelo 1 Aloitus ja uuden mallin luonti... 3 1.1 Ohjelman käynnistys... 3 1.2 Uuden

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

DriveLineWIN. Lähtötiedot

DriveLineWIN. Lähtötiedot DriveLineWIN Tietokonekoneohjelma DriveLineWIN auttaa valitsemaan taka-akselin välityssuhde / rengaskoko yhdistelmän ajotehtävään sopivaksi. Samoin ohjelmalla voidaan tarkastella eri automallien nopeusalueiden

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

Rendaaminen Brazililla

Rendaaminen Brazililla 1 / 16 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Rendaaminen Brazililla Rendausasetukset 2 / 16 Rendaukseen liittyvät työkalut löytyvät Render-paneelista Current Renderer-kohdasta voit valita

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

EeNet kehittymisen seuranta ohjeet

EeNet kehittymisen seuranta ohjeet EeNet kehittymisen seuranta ohjeet Kehittymisen seurannassa syötetään, katsotaan ja vertaillaan testituloksia. Kehittymisen seurannan toiminnot ovat: 1. Syötä testitulokset 2. Testitulokset valmentajalle

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe

Käsiteltävät asiat LIITE 2 1. Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. MassFX Boolean Lathe LIITE 2 1 HARJOITUS 2 Keilarata Tehtävänä on mallintaa keilarata ohjeiden mukaan. Käsiteltävät asiat MassFX Boolean Lathe 1. Tarkistetaan että mittayksiköt ovat Generics Units, valikosta Customize/Units

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot