Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas"

Transkriptio

1 Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas Sisällys: A. Crocodile Clips esittely B. Crocodile Clips ohjelmiston opiskelusta C. Erilaisista käyttötavoista D. Ensimmäinen tutustuminen E. Esimerkkejä Crocodile Clips fysiikan ohjelmiston käytöstä F. Lähteet A. Crocodile Clips esittely Crocodile Clips ohjelmiston kuuluu joukko eri luonnontieteisiin tarkoitettuja simulaatioiden laadinta ohjelmia. Kuhunkin alaansa: fysiikka, kemia, tietotekniikan, teknologian sekä matematiikka on oma ohjelmansa. Ohjelmistot sisältävät tieteenalakohtiasia välineitä, joiden avulla voinee kohtuullisella työmäärällä tuottaa erilaisia simulaatioita eriikäisten ja tasoisten oppilaiden tarpeisiin. Crocodile Clips ohjelmistolla tehtävät sovellukset. Kuten ensimmäisessä seminaari dokumentissa todettiin voidaan simulaatioita tuottaa myös tätä varten laadituilla ohjelmilla. Vaikka Crocodile Clips ohjelmistosta on oltava lisensoitu versio moduulien tuottamista varten, on valmiille moduuleille selaamista varten olemassa verkosto ladattava ilmainen katseluohjelma [11]. Ohjelmistoa voi käyttää kahdessa toimintatilassa, joko Beginner mode tilassa, jolloin käyttäjä voi toimia valmiiden moduulien ja simulointien avulla tai Advanced mode toimintatilassa, jolloin käyttäjä voi laatia itse aktiviteetteja hyödyntämällä ohjelmistoon kuuluvia valmiita simulointimoduuli kirjastoja. Ohjelmistossa on valmiita kirjastoja esimerkiksi Electricity libraries sisältää sähköön liittyvien kokeiden laadintaan tarvittavat komponentit kuten: vastukset, yleismittarit, lamput, kytkimet, yms. Ohjelmistossa voi hyödyntää myös tutkittavien ilmiöiden mallintamisessa tarvittavia mallin mitattavien ominaisuuksien graafiseen esitykseen tarvittavia välineitä, jotka ovat omassa ohjelmistokirjastossa Presentation library. Crocodile Clips is also a good resource for planning lessons at computer classrooms. Teachers use modules from the program or create themselves their own modules step by step. In both cases every student need a copy of the modules and a working sheet with instructions and tasks. Ohjelmistoon perehtymiseen on valmistajan sivustolla kattava valikoima flash filmeinä (joukko lyhyitä n 5 min leikkeitä) toimitettuja tutoriaaleja, joiden avulla voi perehtyä ohjelmiston kanssa työskentelyyn. - Sähkö: Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 1/50

2 - Vaihtovirtas: - Liike: - Harmooninen liike: - Optiikka valosädemallit: - Aaltoliike: - Optiika: - Esimerkkejä Crocodile Clips kokeista, jotka soveltuvat alakouluun: B. Crocodile Clips ohjelmiston opiskelusta Virtuaali-instrumentoinnin avulla voidaan simuloida ja mallintaa todellisen elämän instrumenttien ja välineiden toimintaa sekä todellisen maailman prosessien toimintaa ja etenemistä. Kyseessä ei välttämättä ole ainoastaan vaarallisten tai kalliiden koejärjestelyiden korvaaminen vaan välineillä voidaan täydentää oppilaiden työskentelyä ja havainnointia myös perinteisessä laboratoriotyöskentelyssä. Tämän oppaan pääasiallisin tarkoitus ja tavoite on havainnollistaa kuinkan ohjemistoon sisällytettyjen esimerkkisovellusten avulla voidaan tehdä räätälöityjä sovelluksia. Crocodile Clips ohjemiston eri tieteealakohtaiset versiot noudattavat samaa ohjelmiston peruslogiikkaa ja toimintatapaa, joten tässä oppaassa pyritään havainnollistamaan ohjelmistojen käyttöä fysiikan opetukseen tarkoitetun Crocodile Clips ohjelmiston opiskelun avulla. Muiden ohjelmistojen käytön uskomme olevan tämän jälkeen kohtuullisella työllä opittavissa. Lisäksi toivomme, että perehdyt ohjelmistona valmistajan laatimaan itseopiskelumateriaaliin osoitteessa [2]. C. Erilaisista käyttötavoista Kouluilla, joilla on ohjelmiston käyttölisenssi hankittuna, voidaan sekä tuottaa uusia simulaatioita että käyttää kaikkia ominaisuuksia myös oppilaiden työskennellessä. Ohjelmiston ominaisuuksia voi testata ohjelmiston DEMO-lisenssin käyttöaikana ennen mahdollista hankintapäätöstä. Ohjelmiston valistajan www-sivulta toi ladata joitain itsenäisesti toimivia simulaatioita opetuksessa käytettäväksi Ohjelmiston kolme käyttötapaa: oppilaiden itsenäinen tai ryhmätyöskentely ennaltatuotettujen virtuaalisten kokeiden kanssa, oppilaiden omien virtuaalisten kokeiden tuottaminen sekä opettajan toimesta tapahtuva ilmiöiden demonstrointi ja havainnollistaminen [3, 4]. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 2/50

3 Seuraavissa tämän materiaalin luvuissa käsitellään muutamia fysiikan alojen aihepiirejä: elektroniikka, valo- ja aaltoliikettä sekä mekaniikkaa. Viimeisessä jaksossa tarkastellaan graafisten esitysten liittämistä simulaatioon liittyvään havainnointiin ja analysointiin. D. Ensimmäinen tutustuminen Tässä osiossa käydään läpi vaihevaiheelta yksinkertaisen simulaation laatiminen. Sinun tulis This section is designed to guide the users step by step for creating some simple experiments. They have to follow the instructions carefully and try to do the exercises suggested at the end of each section. In the next pages, the user will find many screenshots, some of them containing indications that can be useful. Ohjelman käynnistys ja tervetuloa näytöllä: kuvassa 1a) on esitetty ohjelmiston ensimmäinen näyttö. Osoittamalla näytöllä olevaa M painiketta voit siirtyä käyttämään kokoruutu näyttötilaa kuva 1b). Ikkunoituun näyttötilaan pääset takaisin painamalla uudestaan painiketta M. a) Kuva 1a) Yleisnäkymä ikkunoidulla näytöllä huomio M painike Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 3/50

4 b) Kuva 1b) Yleisnäkymä aloitusnäyttö kokoruutunäyttö valittuna huomio M painike Virtuaalisen kokeen tai simulaation tuottamisen aikana voit käyttää Pause ja Reload painikkeita (kuva 2) Kuva 2 Pause ja Reload painikkeet ohjelmiston näytöllä Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 4/50

5 Osio paletit vaihtelevat aihepiireittäin (esim. kuva 3a). Simulaatioon voidaan lisätä erilaisia välineitä siirtämällä niitä paletista (drag and drop). kuvan 3b kohdassa on siirretty pallo (massa) Näytön alareunassa on kutakin palettia koskevia lisäohjeita. Paletissa olevista muista välineistä on kuvassa 4 otettu käyttöön tanko, joka voidaan kiinnittää palloon. Kunkin simulaation osasen ominaisuuksia voidaan säätää (esim. massa, nopeus, kulma jne.). a) b) Kuva 3 Osio palettien käytöstä a) käytössä olevia välineitä b) pallon vetäminen hiirellä osaksi simulaatioita Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 5/50

6 Kuva 4 Tangon liittäminen palloon ja osien ominaisuuksien muuttaminen E. Esimerkkejä Crocodile Clips fysiikan ohjelmiston käytöstä E.1. Sähköpiirit Tässä kappaleessa selostetaan yksinkertaisen virtapiirin simuloinnin laatimista. Piiriin kuuluu polttimoita, jännitelähde, virta- ja jännitemittarit, vastuksia jne. Osoita CONTENTS>>INTRODUCTION>>Setting up a simple circuit. Komponentit, joita tarvitaan pitää siirtää paletista työskentelyalueelle (kuva 5). Jännitelähteen ominaisuuksia voidaan säätää, kuvassa 6 asetus 9 volttia. Piirin komponentit saadaan kytkettyä (johdotus kuva 7) viemällä hiiri kytkentäpisteiden (kuvassa korostettuina) sekä vetämällä johdotus komponentista toiseen. Kuvassa 8 kytketään jännite piiriin. Kuvassa 9 säädetään jännitettä 9 voltista 90 Volttiin, jolloin piirissä oleva polttimo räjähtää ylijännitteen johdosta ja ohjelmisto antaa varoitussignaalin (kuva 10). Tilanne voidaan korjata osoittamalla varoitussignaali painiketta ja toimimalla ohjeen mukaan (kuva 11). Lopuksi voidaan piiri aina rakentaa uudestaan kuten kuvassa 12. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 6/50

7 Kuva 5 Yksinkertaisen virtapiirin laadinta: komponenttien siirtäminen kokeeseen Kuva 6 Jännitelähteen liittäminen Kuva 7 Piirin komponenttien kytkentä (johdotus) Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 7/50

8 Kuva 8 Polttimo saadaan päälle painamalla kytkintä Kuva 9 Jännitteen säätäminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 8/50

9 Kuva 10 Hälytys signaali varoittaa piirissä olevasta viasta Kuva 11 Yleisnäkymä piirissä olevan virheen korjaamisesta Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 9/50

10 E.1.1. Harjoituksia Kuva 12 Mahdollisuus palauttaa piirin elementtejä 1. liitä piiriin virta- ja jännitemittarit ja tarkista niiden toiminta. Kuva 13 Esimerkki virtapiiristä 2. Käytä CONTENT>>CIRCUITS>>BASIC CIRCUITS paletteja laatiaksesi kuvan 14 virtapiiri. Huomio että voit käyttää piireissä myös kuvia. Asetusten muuttamiseksi sinun tulee valita piirikaavio (piirros) elementtejä Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 10/50

11 Kuva 14 Hieman monimutkaisemman piirin laatiminen 3. Selaa CONTENTS>>CIRCUITS. Yritä laatia jokin oma sähköpiiri. E.2. Valosäde kaaviot Tässä osioissa selostetaan hieman valosäde kaavioiden avulla tapahtuvien linssien ja peilien kuvanmuodostumisen simulointia. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 11/50

12 Kuva 15 Yhden valonsäteen kaavion laatiminen Kuva 16 Esineen tai kohteen liittäminen optiseen kaavioon Mallissa olevan kuvan muuttaminen tapahtuu osoittamalla sädekuvion nuolta. Seuraavassa kuvassa 17 kuvaksi muutetaan vesiputoukset. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 12/50

13 Kuva 17 Mallissa olevan kuvan muuttaminen Seuraavaksi lisätään malliin kupera linssi, joka sijoitetaan akselille. Malli näyttä sädekaaviolla kuinka säteet taittuvat linssissä (kuva 18) Mallissa olevien objektien paikkaa voidaan vaihdella ja havaita muutokset muodostuvaan kuvaan sekä valonsädekaavioon (kuvat 19 21). Tarkan kuvan muodostumista voidaan tutkia vaihtelemalla varjostimen paikkaa kuten kuvassa 21. Kuva 18 Esimerkkinä kuperan linssin sädekaavio ja kuvan muodostuminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 13/50

14 Kuva 19 Esimerkki siitä miten linssin paikan vaihtelu vaikuttaa muodostuvaan kuvaan Kuva 20 Esimerkki esineestä lähtevien säteiden paikan vaihtelun vaikutuksesta kuvan muodostumiseen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 14/50

15 Kuva 21 Esimerkki kuvan tarkentaminen varjostimen paikkaa vaihtelemalla E.2.1. Harjoituksia 1. Tutustu vielä muihin valmiisiin optiikan sisältöihin valitsemalla CONTENTS>>OPTICS. 2. Omia malleja voit laatia parts library objektien avulla. Yritä laatia kuvan 22 mukainen järjestely. Kuva 22 Yksinkertainen sädekaavio Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 15/50

16 E.3. Tasainen ja kiihtyvä like Tässä osioissa tarkastellaan erilaisten liikkeiden tutkimiseen liittyvien mallien laatimista Valitse aluksi CONTENTS>>INTRODUCTION>>Setting up a motion experiment (kuva 23). Ensimmäisessä vaiheessa tulee asettaa tarkasteltava kappale paikalleen (kuva 24). Nopeus voidaan asettaa kappaleessa olevien kahvojen avulla kuten kuvassa 25. Kuva 23 Liikkeen tarkastelun mallin aloittaminen Kuva 24 Kappaleen siirtäminen paletista työtilaan Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 16/50

17 Kuva 25 Kappaleen liiketilan määrittely (nopeus) Kappaleen (pallon) liike voidaan pysäyttää pause näppäimellä (kuva 26). Kuva 26 Mallin toiminta pysäytetty Pause näppäimellä Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 17/50

18 Lisättäessä mallin alaosaan maa, alkaa gravitaatiovoimat vaikuttaa mallin toimintaan (kuva 27). Lisäämällä ja kytkemällä kappaleeseen heilurivarsi muuttuu mallin toiminta harmoniseksi liikkeeksi (kuvat 28 ja 29). Kuva 27 Maan ja gravitaatiovoiman lisääminen malliin Kuav 28 Harmoninen liike heilurivarren lisäämisen jälkeen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 18/50

19 E.3.1. Harjoituksia Kuva 29 Harmoonisen liikeen malli 1. Lataa malli uudelleen. Vapauta kappale ja aseta sekä kappaleen ja mallin ominaisuuksia (kimmoisuus, säde, jne.) sekä seinämien että maatason ominaisuuksia 2. Opettele lisäksi mallin liiketilan kuvaajien liittäminen. tutki ohjelman ohjeiden avulla valikkotoiminnot CONTENTS>>MOVEMENT>>GRAPHS DISTANCE/TIME sekä CONTENTS>>MOVEMENT>>GRAPHS VELOCITY/TIME E.4. Aaltoliikkeen tutkiminen Tässä kappaleessa tarkastellaan aaltoliikkeen tutkimiseen liittyvien mallien laatimista kaksiulotteisessa tilassa. Aluksi on hyvä tutustua valmiiseen malliin valitsemalla CONTENTS>>INTRODUCTION valikosta (Kuva 30). Tämän jälkeen seuraavaksi voi perehtyä oman kokeen laatimiseen aloittamalla Optics kansion työvälineiden järjestelyn työskentelytilaan. Kuvassa 31 asetetaan viivamainen aaltolähde työskentelytilaan. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 19/50

20 Kuva 30 Aaltoliikeen tutkimiseen liityvä aloitusnäyttö valintoineen Kuva 31 Viivamaisen aaltolähteen lisääminen malliin Aaltolähteen ominaisuuksia voidaan muutella properties panel säätämällä (kuvat 32 ja 33). vaihtoehtoja Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 20/50

21 Kuva 32 Aaltolähteen valitseminen avaa Properties Panel Huomio että aaltolähteen valinnan jälkeen ominaisuuksien muutaminen kohdistuu aaltolähteen ominaisuuksiin. Myös kokeessa tarkasteltavan väliaineen (nesteen laatu, tiheys jne.) ominaisuuksia voidaan säädellä (kuva 33) Kuva 33 Ominaisuudet: Properties panel asetusten muuttaminen Aaltölähteen kokoa voidaan myös säädellä (kuva 34). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 21/50

22 Kuva 34 Aaltölähteen koon muuttaminen Aaltorintaman etenemistä esteiden vaikutuksesta voidaan mallintaa lisäämällä sloped block tool (kuva 35). Kuva 35 Esteen lisääminen Sloped block työväline Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 22/50

23 Kuvassa 36 muutetaan esteen ominaisuuksia. Aaltoliikeen tarkastelemisnäkymäksi voidaan valita kuten kuvassa 37 myös sivuttaisnäkymä (näpäytys hiiren oikealla näppäimellä työtilassa), punainen viiva osoittaa poikkileikkauksen paikan ylhäältäpäin katsottaessa (kuvat 38 ja 39). Kuva 36 Esteen muodon muuntelu (Sloped block properties) Kuva 37 Väliaineen seuranta poikkileikkaukset (cross section button) Kuva 38 Poikkileikkausnäkymän asettaminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 23/50

24 E.4.1. Harjoituksia Kuva 39 Poikkileikkausnäkymä eri paikoissa 1. Avaa Parts library>>waves>>2d ja testaa erilaisia koejärjestelyjä 2. Laadi koejärjestely Huyghesin periaatteen tutkimisesta. E.5. Graafisten tarkastelujen liittäminen Plotting a Graph Tässä osoisiossa perehdytään graafisten tarkastelujen lisäämiseen malliin. Jälleen kerran on hyvä tutustua ohjelmiston valmistajan esittelyyn aiheesta valitsemalla CONTENTS>>INTRODUCTION kuva 40. Kuvassa 41 Graph työkalu otetaan käyttöön vetämällä se paletista työaulueelle. Kuvaaja kiinnitetään ensin tankoon valitsemalla tarkastelupiste hiiren avulla sekä asettamalla kuvaajan akselit osoittamalla property y-akselille sekä valitsemalla poikkeuskulma angle from vertical heilahdusajan funktiona (kuva 42). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 24/50

25 Kuva 40 Plotting a graph ikkuna Kuva 41 Heilahduskulman kuvaajan liittäminen heilurimalliin Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 25/50

26 Kuva 42 Heilurin poikeuttaminen (alku paramertien asettaminen) Heilurin toiminta käynnistyy kun palloa on poikkeutettu. Kuvaajan piirto alkaa liikeen alettua. Kuvaajaa voidaan skaalata fit data painikkeen avulla (kuva 43). Kuva 43 Kuvaajan skaalaus ( Fit data painikeen käyttö) Seuraavassa muutetaan kuvaaja näyttämään pallon nopeutta x ja y suunnassa. Tätä varten kuvaajan kohde symbolia on käytettävä sekä kiinnitettävä kuvaaja tarkastelemaan palloa (tangon asemasta, kuvat 44 ja 45). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 26/50

27 Kuva 44 Kuvaajan kiinnitäminen palloon Kuva 45 Kuvaajan akseleiden määrittely ( local part property) Valitsemalla kuvaajan akseleiksi X ja y suuntaiset nopeudet saadaan kuvan 46 mukainein kuvaaja. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 27/50

28 Kuva 46 Akseleiden määrittely kuvaajassa Simulaatio käyttäytyy kuten filmi, sen etenemisnopeutta voidaan säädellä kuvassa 47 olevan säätimen avulla E.5.1. Harjoituksia Kuva 47 Simulaation etenemisnopeuden säätely 1. Koeta lisätä sopivat graafiset esitykset edellä olleisiin malleihin. E.6. Numeeriset ilmaisimet/säätimet Representations Tässä osoissa tarkastellaan numeeristen ilmaisimien ja säätimien lisäämistä simulaation havainnointiin ja säätelyyn. Tutustuminen aloita: CONTENTS>>INTRODUCTION>> (Kuva 48). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 28/50

29 Kuva 48 Esimerkki Using presentation parts ikkuna Aluksi asetetaam number part (Figure 49). Kuva 49 Numeerisen ilmaisimen liittäminen (Number part) Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 29/50

30 Kuva 50 Ominaisuuksien havainnointi ja säätäminen Aluksi numeerinen ilmaisimen tarkastelupiste on kiinnitettävä (kuvat 50 ja 51) Kuva 51 Tarkastelupisteen kiinnittäminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 30/50

31 Kuva 52 Aallonpituuden muuntelu Mallissa olevaan ilmaisin anturiin (keltainen piste, detector )voidaan vielä lisätä numeerinen ilmaisin osoittamaan tarkastelupisteessa havainnoitavaa ominaisuutta (taajuus, siirtymä, jne.) (kuva 53). Kuva 53 Anturin ja ilmaisimen liittäminen ja asetusten muuttaminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 31/50

32 Edit box välineen avulla voidaan säädellä mallissa olevien elementtien ominaisuuksia (kuva 54) Kuvassa 55 on malliin lisätty poikkileikkausnäyttö Kuva 54 Edit box säätimen liittäminen Kuva 55 Poikkileikkausnäytön lisäämienn (cross section) Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 32/50

33 Kuva 56 Poikkileikkauskohdan valinta (punainen viiva ylemmässä näytössä) E.6.1. Harjoituksia 1. Toista ylläolevat toiminnot Repeat this module from an empty file: a. uuteen tiedostoon: File>>New b. Tarvittavat elementit ovat Parts Library kansiossa Waves>>2D sekä kansiossa Presentation. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 33/50

34 E.7. Uuden kokeen laatiminen Uuden kokeen laatiminen on samanlainen kaikissa crocodile ohjelmistoissa: chemistry, physics or technology. Aloita File>>New. Kuva 57 Crocodile Chemistry Parts Library valikko Kuva 58 Crocodile Chemistry aloitus ruutu Mallin laatimiseen tarvittavat välineet/objektit löytyvät Parts Library paneelista (kuva 57) kuten huomaamme kuvan 58 tervetuloviestistä ohjelma huomauttaa uuden mallin tekemisen perustuvan parts libraryn objeihin. Kuvassa 59 on esillä uuden mallin alku tilanne tyhjässä näyttämössä (Scene) Kuva 59 Presentation valikko ja näyttämmö Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 34/50

35 E.7.1. Scenes- näyttämöt Kutakin mallin sivua kutsutaan näyttämöksi (Scene). Ikkunan alareunasta huomaamme, että (kuva 60) ohjelma antaa aluksi kolme näyttämöä/välilehteä. Välilehtiä voi lisätä ja poistaa (+) PLUS ja (-) Miinus painikkeilla. Kunkin näyttämön toimintojen käynnistys ja keskeytys on Pause painikkeissa poistomahdollisuus myös valikossa.. Näyttämöille on lisäys- tai Kuva 60 Experimentti näyttämöt Scenes Kuva 61 Scenes valikko Kuva 62 Scenes Properties ominaisuuksien valinta Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 35/50

36 Työkalupalkista voidaan valita millaista koejärjestelyä (Scenes Properties) halutaan laatia. Mahdollisia ovat (General, Flowcharts, Electronics, Optics, Motion, Waves, Presentation). E.7.2. Näyttämö Scene. Tekstin kuvan ja taustan muokkaus Näyttämö (Scene) Koko Kuvan 63 kohdassa on valittu General, jolloin kohdassa Details voidaan asettaa näyttämön koko. Tekstin lisääminen Kuva 63 Properties ja näyttämö asetukset Details Tekstikenttiä voidaan lisätä valitsemalla Parts Library>>Presentation>>Text sekä vetämällä tekstikenttää kuvaava laatikko näyttämölle. Samalla ilmestyy tekstin ominaisuuksien paletti. Kuva 64 Tekstin lisääminen ja muotoilu Toinen mahdollisuus lisätä tekstejä on lisätä ne ohjeina toiminnolla: Library>>Presentation>>Instructions. Parts Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 36/50

37 Kuvien lisääminen Kuva 65 Instructions valikossa presentation Kuvia voidaan lisätä valikko toiminolla Parts Library>>Presentation>>Picture (kuva 66), jolloin voidaan ikään kuin varata näyttämölle paikka kuvalle. Oman kuvan voit asettaa tälle paikalle määrittelemällä kuvan ominaisuudet joko valitsemalla vasemmasta reunasta Properties tai osoittamalla kuva hiiren oikealla näppäimellä (kuva 67). Kuva 66 Kuvan lisäämis työkalun käyttö Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 37/50

38 Kuva 67 Kuvan ominaisuudet Ominaisuuksista käsin voit hakea varsinaisen kuvan valitsemalla Insert Picture ja (+) Plus. Kuva 68 kuvan hakeminen Kuva tallentuu mallin mukana.cpx tiedostoon E.7.3. Taustan määrittely Myös taustan ominaisuudet voi muuttaa (kuva 69) properties valikossa Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 38/50

39 Kuva 69 Taustan ominaisuuudet E.8. Doppler ilmiö Seuraavassa esimerkissä laaditaan Dopler ilmiön demostraatio, jossa malliin laitetaan: sopiva tausta, liikkuva pistemäinen äänilähde ja havainnointiin detektori. Aloita uusi malli ja liitä siihen sopiva maisemakuva (vrt. kuva 71). Taustakuvan päälle asetetaan äänilähdettä ja havannoininti välinettä varten paletti (parts library, josta part tray) sekä siihen vedetään parts librarystä kohdasta waves, valitaan 2D kansiosta vedetään sound wavespace näyttämölle (scene). Part tray-palettiin vedetään sources kansiosta moving point source sekä measurement- kansiosta detector. Source. Seuraavaksi lisätään presentation kansiosta number button Kuva 71 Taustan määrittely Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 39/50

40 Kuva 72 Part Tray paneelin lisääminen malliin Kuva 73 Pause ja Reload painikkeiden lisäys On hyvä lisätä malliin pause ja reload painikkeet, että oppilaat voivat toistaa koetta tarvittaessa useamman kerran. Kuva 74 Liikkuvan äänilähteen lisääminen Oppilaalle on syytä laittaa joitain ohjeita mallin käyttämiseksi. Kuvassa 75 ohjetyökalulla asetataan selattavia ohjetekstejä. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 40/50

41 Kuva 75 Ohjeiden liittäminen malliin Kuva 76 Ohjetekstien muotoilu välineitä Ohje voisi olla vaikka: Sivu 1. Siirtämällä hiirtä objektin päälle saat näkyviin objektien nimet. Siirrä aluksi detector objekti ääni objektin päälle Sivu 2. Siirrä moving point source paletista sound objektin päälle. Sivu 3. Siirrä numero objektia kuvassa. Sivu 4. Viimeistä obejektia siirrettäessä ohjelmä pyyttää valitsemaan taajuuden. Sivu 5. Klikkaa moving point source objektia ja vedä sitä hiirellä asettaaksesi sille nopeuden. Sivu 6. Paina pause näppäintä, jolloin äänilähde alkaa liikkua ja detektori näyttää taajuuden Sivu 7. Tee havainnot taajuudesta ennen detektoria, sen kohdalla ja äänilähteen ohitettua detektorin Sivu 8. Paina reload ja toista koetta muutamilla eri nopeuksilla. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 41/50

42 Kuva 77 Esimerkki tehtävän aloitusnäyttö Kuvassa 78. on esitetty ohjeiden antaminen tekstikentän avulla. Joskus voi olla tarpeen lukita (lock) joidenkin objektien ominaisuuksia muokkaus pois. Kuvissa 79 ja 80 on esitetty vaihtoehtoja, joita voidaan lukita (Position, Size, Orientation or Property Value Editing). Kuva 78 Kuva ja Instructions työvälinen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 42/50

43 Kuva 79 Objektin ominaisuuksien asettaminen, Huom! Lukitus/Lock Kuva 80 Lock lukitusten asettaminen Show kohdasta voidaan estää tarpeettomine valikkojen ilmestyminen kuten kuvassa 80 Mini-Toolbar. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 43/50

44 Kuva 80 Mini-Toolbar valikon näyttöasetuksen muuttaminen E.8.1. Graafinen malli Seuraavassa esimerkissä katsoiaan Crocodile Chemistry ohjelmalla työskentelyä. Esimerkissä verrataan reaktion etenemistä kahdessa eri olosuhteessa. Harjoituksen laatiminen Aloitetaan mallin laatiminen valitsemalla uusi malli, jonka lälkeen valitaan näkymän/näyttäön asetuksiksi chemistry, jonka jälkeen ohjelmisto pyytää asettamaan kokeessa käytettävät mittayksiköt. Kuva 81 Mittayksikköjen asettaminen Aluksi kannattaa asettaa näyttäölle (Scene) tarvitaville välineille ja reagensseille paletti (parts library, part tray), johon asetataan kaksi Erlemmeyer pulloa, kaksi läpiviennillistä korkkia (kaasun johtamiseen), reagenseiksi; suolahappoa (clorhidric acid) ja kalsiumkarbonaattia (Calcium Carbonate) (valikoista siirtämällä: Parts Library >>Glassware>>Standard>>Erlemmeyer Flask; Parts Library>> Equipment>>Stoppers>>Large>>One Tube; Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 44/50

45 Parts Library>> Chemicals>>Acids>>Clorhidric Acid ja Parts Library>>Chemicals>>Carbonates>>Powders>>Calcium Carbonate) Havainnointia varten vedetään vielä Graafi (graph) reaktiossa Syntyvän CO 2 moolimäärän ilmaisemiseksi. Voit asettaa valmiiksi näyttämölle asetettujen välineiden ominaisuudet. Pullojen ominaisuuksiin voidaan laitaa/lisätä havainnoitavaksi ominaisuudeksi CO 2 moolimäärä (observed chemical properties). Kuva 82 Astioiden, välineiden ja reagenssien lisääminen kokeeseen omaksi paneelikseen (Part Tray) Kuva 83 Kemiallisten ominaisuuksien asetusten määrittäminen Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 45/50

46 Kuva 84 Seurattavien kemiallisten ominaisuuksien asettaminen Vietäessä hiiri objektin päälle kuvassa Erlenmeyer tulee esille objektiin liittyvä paletti, johon voisi lisätä oppilaalle lisätietoja reaktiosta sekä kehoituksen toistaa koetta. Kuva 85 Esimerkkinä Erlenmeyer astia ja siinä tehtävien kokeiden asetusvalikko T Graafin ominaisuuksia Havaintojen tekemistä varten näytöllä olevien graafien ominaisuuksia kuten skaalauksia, käyrien esitystä voidaan muokata kuvissa 85 ja 86 esitettyjen valikkojen avulla. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 46/50

47 Kuva 86 Graafin ominaisuuksien asettaminen Kuva 87 Asteikkojen asetukset graafille Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 47/50

48 Kuva 88 Graafin skaalaus. Graph actions menu valikosta voidaan asettaa yleisiä ominaisuuksia kuten X asteikolle aika (Global Property: time). Valittaessa Local Part Property, Y akselilla näytettävä tulos voidaan valita. Valittaessa Specific Part Property, graafiin voidaan lisätä uusia kohde/liitäntä symbolia X akselin määrittelyjen muuttamiseksi. Kuva 89 Graafin toiminta valikko Esimerkiksi Crocodile Physics, kaksi Signaali Generaatoria kytketään graafiin (Parts Library>>Electronic>>Analog>>Signal Generators & Sound) Kuva 90 Graafin käyttäminen -Crocodile Physics Y akseliin liitetään ensimmäinen signaali ja Specific Part Property avulla lisätään paikka toisen singnaaligeneraattorin jänniteen havainnointiin. Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 48/50

49 Kuva 91 Specific Part Property mahdollistaa kahden signaalin kytkemisen Crocodile Chemistry- ohjelmassa voidaan samoin näyttä esimerkiksi titrauksessa ainemäärän ja ph:n välinen yhtyteys (kuva 92). Kuva 92 Titraus Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 49/50

50 G. Lähteet [1] [2] [3] Baggott La Velle, L., McFarlane, A., Brawn, R. (2003). Knowledge transformation through ICT in science education: a case study in teacher-driven curriculum development - Case-Study 1. British Journal of Educational Technology 34 (2) (pp ). [4] Goodison, T. (2003). Integrating ICT in the classroom: a case study of two contrasting lessons. British Journal of Educational Technology, 34 (5) (pp ). Lyhyt Crocodile Clips- ohjelmisto-opas 50/50

UNIT 2. Seminar. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa

UNIT 2. Seminar. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa UNIT 2 Seminar Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa Kesto: n. 4 tuntia Sisällys: A. Johdanto B. Virtuaali-instrumentoinnista ja simulointi opetuksessa C. Virtuaali-instrumentoinnista

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen KTKO104 Demo 3 Marika Peltonen 0504432380 marika.p.peltonen@jyu.fi Harjoitusryhmät Vko 41 Esitysgrafiikka, Powerpoint, Prezi ja pientä kuvankäsittelyä Vko 43 Tekstinkäsittely Vko 44 Tekstinkäsittely jatkuu

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Jakotaso 1. Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Jakotaso 1 Technical University of Gabrovo JuhoTaipale Tampere University of Technology Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Jakolinja Päästöt ja vastapäästöt CAD työkalut harjoituksessa parting_1_1.catpart

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

H5P-työkalut Moodlessa

H5P-työkalut Moodlessa H5P-työkalut Moodlessa 1. H5P-työkalujen käyttöönotto Moodlessa Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Emma Hanhiniemi 1. Klikkaa Moodlen muokkausnäkymässä Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä. 2.

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

7. Kuvien lisääminen piirtoalueelle

7. Kuvien lisääminen piirtoalueelle 7. Kuvien lisääminen piirtoalueelle Harjoitus 13: Symmetristen kuvioiden tutkiminen Takaisin koulun penkille... Avaa dynaaminen työtiedosto H13_symmetria.html. Se löytyy Työpöydälle luomastasi kansiosta

Lisätiedot

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen Kahoot! Kahoot! on internetselaimessa toimiva sovellus, jonka avulla voit pitää pieniä testejä/kokeita tai kysellä mielipiteitä. Testeihin liittyy myös pelillisyys, sillä eniten pisteitä saanut voittaa.

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D

2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D 11 2. DC-SWEEP, AC-SWEEP JA PSPICE A/D Oleellista sweep -sovelluksissa on se, että DC-sweep antaa PSpice A/D avulla graafisia esityksiä, joissa vaaka-akselina on virta tai jännite, AC-sweep antaa PSpice

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi FirstStep FA20 Aktiivisuusmittari AKTIIVISUUSMITTARI Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään optisiin ilmiöihin tutkimalla valon kulkua linssisysteemeissä ja prismassa. Tavoitteena on saada

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE)

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) 1 Pepe Vilpas pertti.vilpas@metropolia.fi METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) Google Apps for Education (GAFE) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ FINAL CUT EXPRESS HD OSA 2: SIIRTYMÄT, TEHOSTEET, KUVAMANIPULAATIO 1. RENDERÖINTI

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ FINAL CUT EXPRESS HD OSA 2: SIIRTYMÄT, TEHOSTEET, KUVAMANIPULAATIO 1. RENDERÖINTI 1 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi FINAL CUT EXPRESS HD OSA 2: SIIRTYMÄT, TEHOSTEET, KUVAMANIPULAATIO 1. RENDERÖINTI Prosessointi (yleisesti renderöinti,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Käyttöopas Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.

Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8. Kylänetti projektin sivustojen käyttöohjeita Dokumentin versio 2.10 Historia : 1.0, 1.2, 1.6 Tero Liljamo / Deserthouse, päivitetty 25.8.2012 Hakemisto 1. Sivustot internetissä... 2 2. Yleistä... 2 3.

Lisätiedot

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan?

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan? Aloittaminen: Lataa asennusohjelma adoben sivuilta painamalla vasemmalla alareunassa olevaa linkkiä: Download Adobe Digital Editions> Suorita asennusohjelma ja noudata näytön ohjeita> HUOM! Päästäksesi

Lisätiedot

SMART Board harjoituksia 14 - Notebook 10 Gallerian käyttäminen Notebookissa Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia.

SMART Board harjoituksia 14 - Notebook 10 Gallerian käyttäminen Notebookissa Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia. SMART Board harjoituksia 14 - Gallerian käyttäminen Notebookissa Yritä tehdä tehtävät sivulta 1 ilman että katsot vastauksia. http://www.kouluon.fi/ Harjoitus 1-14: Kohteiden hakeminen galleriasta Avaa

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: olet palauttanut mieleen LabVIEW:n perustoimintoja, osaat rakentaa yksinkertaisen mittausohjelman, joka o määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin

Lisätiedot

HP Photo Printing -pikaviiteopas

HP Photo Printing -pikaviiteopas Kuvien tuonti valokuvagalleriaan Seuraavassa kuvataan tapoja, joilla valokuvagalleriaan voidaan lisätä kuvia. Valokuvagalleria on HP Photo Printing -ohjelman vasemmanpuoleinen ruutu. Tulosteiden ja valokuva-albumin

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Autotallin ovi - Tehtävänanto

Autotallin ovi - Tehtävänanto Autotallin ovi - Tehtävänanto Pisteytys (max 9p): 1 piste per läpi mennyt testi (max 7p) Reflektointitehtävä (max 2p yksi piste jos osaa vastata edes osittain ja toinen piste tyhjentävästä vastauksesta)

Lisätiedot

Harjoitus 5: Simulink

Harjoitus 5: Simulink Harjoitus 5: Simulink Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Simulinkiin Differentiaaliyhtälöiden

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/

DXL Library ja DXL-kielen olemus. Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DXL Library ja DXL-kielen olemus Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ DOORS extension Language DXL on DOORSin laajennuskieli, jolla voidaan kehittää lisätoiminnallisuutta.

Lisätiedot