Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Martti Färkkilä professori, ylilääkäri HY, kliininen laitos HYKS, medisiininen tulosyksikkö, gastroenterologian klinikka Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus Alkoholihepatiitti on runsaan juomisen seurauksena kehittyvä inflammatorinen maksavaurio, jonka kirjo vaihtelee rasvamaksatulehduksesta (steatohepatiitti) maksan vaikeaan vajaatoimintaan ja monielinvaurioon, jotka voivat johtaa kuolemaan. Diagnoosi perustuu anamneesiin, tyypillisiin laboratoriolöydöksiin ja tarvittaessa maksabiopsiaan. Selkeä S-bilirubiinitason nousu ja potilaan yleistilan heikkeneminen ovat aina aihe sairaalaselvityksiin ja hoitoon taudin vaikeusasteen arvioimiseksi ja komplikaatioiden poissulkemiseksi. Alkoholinkäytön lopettaminen on hoidon edellytys. Alkoholihepatiitin vaikeusasteen määrittämisessä käytetään ennusteindeksejä, joista laajimmin käytetty on Maddreyn erotteluluku. Sen avulla voidaan tunnistaa kortikosteroidihoidosta hyötyvät potilaat. Vaikean alkoholihepatiitin ensisijainen lääkehoito on prednisoloni, mutta jos sille ei saada vastetta, heikkenee ennuste merkittävästi eikä hyviä hoitovaihtoehtoja ole toistaiseksi tarjolla. Maksansiirto on vasta-aiheinen, jos potilaalla on alkoholihepatiitti, mutta siirtovaihtoehtoa on tutkittu tarkkaan valikoiduille potilaille, joita muut hoidot eivät ole auttaneet. Vertaisarvioitu VV Alkoholihepatiitti on pitkäkestoiseen ja runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvä maksasairaus. Taudin vaikeusaste saattaa vaihdella oireettomasta seerumin transaminaasitason noususta vakavaan maksavaurioon, johon liittyy merkittävä kuolleisuus. Jopa 40 % vaikeaa alkoholihepatiittia sairastavista kuolee kuuden kuukauden kuluessa joko maksan vajaatoimintaan, infektioihin tai portahypertension komplikaatioihin, kuten laskimolaajentumien vuotoihin. Vaikka juotu alkoholimäärä on suoraan verrannollinen maksavaurion kehittymisen riskiin (1), kaikille suurkuluttajille ei kehity maksavauriota. Sen riski alkaa kasvaa merkittävästi, jos nautittu alkoholimäärä ylittää 30 g/vrk (vajaat 3 pulloa keskiolutta). Vuosittainen maksakirroosin kehittymisen riski on 1 % sellaisilla henkilöillä, jotka juovat g alkoholia päivittäin. Vain noin %:lle runsaasti alkoholia käyttävistä kehittyy alkoholihepatiitti. Suomessa todetaan THL:n hoitoilmoitusrekisterin perusteella vuosittain yli 600 sairaalahoitoa vaatinutta alkoholihepatiittia (kuvio 1). Alkoholimaksavaurion syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät (2), kuten sukupuoli, ruokavalio ja samanaikaiset muut maksasairaudet, kuten virusmaksasairaudet sekä ylipaino (kuvio 2) (2). Sekä eläinkokeiden että ihmistutkimusten mukaan mikrosomaalinen entsyymi P450 2E1 ( CYP2E1) on alkoholiaineenvaihdunnassa erittäin keskeinen, ja alkoholin jatkuva runsas käyttö voi lisätä sen aktiivisuutta kertaiseksi. CYP2E1-entsyymi metaboloi etanolista ase t aldehydia, joka erittäin toksisena metaboliittina lisää oksidatiivista stressiä maksasoluissa johtaen happiradikaalien ja lipidipeoksidien, kuten malonidialdehydien, syntyyn. CYP2E1-entsyymin induktioon liittyy rasvan kertyminen maksasoluihin, tulehdus ja sidekudoksen lisääntyminen. Alkoholimaksavauriolle altistavia geneettisiä tekijöitä on laajalti selvitelty, mutta verrattain vähäisin tuloksin (3). Oksidatiiviseen stressiin tai immunivasteeseen liittyvien geneettisten variariaatioiden merkitys on todettu joko negatiiviseksi tai tuloksiltaan ristiriitaiseksi. Sen sijaan endotoksiinireseptoreja säätelevien geenien variaatio on osoittautunut mielenkiintoiseksi. CD14-endotoksiinireseptorigeenin promoottorialueen polymorfismin (C T/-159) on todettu liittyvän lisääntyneeseen CD14-ekspressioon ja lisäävän maksavaurion kehittymisen riskiä 4,17-kertaisesti (95 %:n LV 1,56 11,16; p < 0,005). Toistaiseksi selkeimmäksi geneettiseksi riskitekijäksi alkoholimaksavaurion synnylle ja etenemiselle on tutkimuksissa osoittautunut PN PLA3 (patatin-like phospholipase domain-containing protein 3) yksittäisen nukleotidin polymorfismi rs (3), joka lisää alkoholimaksavaurion syntymisen riskiä 26,6 %. Alkoholihepatiitin patogeneesi on epäselvä, mutta sen syntyyn vaikuttavat alkoholin aiheuttama suo 1891

2 katsaus Kirjallisuutta 1 Tolstrup JS, Grönbeck M, Tybjærg- Hansen A, Børge G. Nordestgaard BG. Alcohol intake, alcohol dehydrogenase genotypes, and liver damage and disease in the Danish general population. Am J Gastroenterol 2009;104: Gao B, Bataller R. Alcoholic liver disease: pathogenesis and new therapeutic targets. Gastroenterology 2011;141: Stickel F, Hampe J. Genetic determinants of alcoholic liver disease. Gut 2012;61: Stickel F, Buch S, Lau K ym. Genetic variation in the PNPLA3 gene is associated with alcoholic liver injury in caucasians. Hepatology 2011;53: EASL clinical practical guidelines: management of alcoholic liver disease. J Hepatol 2012;57: O Shea RS, Dasarathy S, McCullough AJ ym. AASLD practice guidelines. Alcoholic liver disease. Hepatology 2010;51: Maddrey WC, Boitnott JK, Bedine MS, Weber FL Jr, Mezey E, White RI Jr. Corticosteroid therapy of alcoholic hepatitis. Gastroenterology 1978;75: Julkunen R. Alkoholihepatiitin hoito. Duodecim 2003;119: Mathurin P, O Grady J, Carithers RL ym. Corticosteroids improve short-term survival in patients with severe alcoholic hepatitis: metaanalysis of individual patient data. Gut 2011;60: kuvio 1. Alkoholihepatiittidiagnoosin (K70.1) vuosittain saaneet henkilöt Suomessa. Lähde: THL/HILMO Miehet Naiset Yhteensä kuvio 2. Alkoholimaksasairauden kirjo. Jatkuva alkoholin runsas käyttö johtaa rasvamaksan kehittymiseen, joka kuitenkin on vielä palautuva jos alkoholinkäyttö lopetetaan. Geneettisesti alttiilla henkilöillä, etenkin naisilla, rasvamaksa voi helposti kehittyä tulehdukselliseksi rasvamaksaksi ja kirroosiksi jos alkoholinkäyttö jatkuu. Kirroosi lisää vuosittain 3 10 %:n todennäköisyydellä maksasolusyövän kehittymistä. Alkoholihepatiitti % Normaali maksa Alkoholin jatkuva liikakäyttö % Rasvamaksa % 8 20 % 3 10 % Fibroosi Kirroosi Maksasolusyöpä Geneettiset tekijät Naissukupuoli Hemokromatoosi PNPLA3 rs738409(gg) Ympäristötekijät Alkoholinkäytön määrä Virusmaksatulehdukset HIV Ylipaino Tupakointi len lisääntynyt läpäisevyys, toksiset metaboliitit ja muodostuvat immunogeeniset proteiiniadduktit (4) (kuvio 3). Lisäksi etanoli edistää rasvahapposynteesiä maksasoluissa lisäten SREBP-1c (sterol regulatory element-binding protein 1c) aktiivisuutta. SREBP-1c on transkriptiofaktori, joka lisää rasvahapposynteesiä aktivoimalla lipogeenisiä geenejä. Alkoholiaineenvaihdunnan seurauksena syntyvä asetaldehydi on erittäin reaktiivinen ja toksinen. Se voi sitoutua solukalvoproteiineihin muodostaen asetaldehydi-proteiiniaddukteja. Näiden on oletettu toimivan neoantigeeneinä, jotka aktivoivat sekä T- että B-lymfosyyttejä ja johtavat immunologiseen maksavaurioon, johon on ajateltu perustuvan mm. kortikosteroidien teho alkoholihepatiitin hoidossa. Alkoholi lisää myös suolen läpäisevyyttä ja endotoksiinien translokaatiota suolesta. Lisääntynyt lipopolysakkaridivuoto (LPS) suolesta porttilaskimoon kulkeutuu maksaan, jossa lipopolysakkaridit sitoutuvat sinusoideissa sijaitseviin Kupfferin solujen CD14-reseptoreihin. Sieltä ne jatkavat kulkuaan hahmontunnistusreseptoreihin 1892

3 tieteessä kuvio 3. Hypoteesit alkoholihepatiitin patogeneesistä ja lääkehoidon mahdollisuuksista. Lisääntynyt suolen läpäisevyys Endotoksiinit (LPS) 1 Kupfferin solut TNFα, IL-1 IL-6, PDGF, TGF-β, IL-10, IL-8, MCP-1 2 Oksidatiivinen stressi CYP2E1/Fe Lipidiperoksidaatio Nekroinflammaatio ja apoptoosi MDA Lääkehoidon mahdollisuudet 1. Antiendotoksiinihoito: antibiootit, probiootit, enteraalinen ravitsemus 2. Sytokiiniesto: kortikosteroidit, pentoksifylliini, anti-tnfα 3. Antiapoptoottinen lääkitys: kaspaasiestäjät 4. Antioksidantit 5. Immunosuppressiivinen lääkitys: kortikosteroidit CYP2E1/Fe = sytokromi P450 E21, ADH = alkoholidehydrogenaasi, MDA = malonidialdehydi 10 Forrest EH, Morris AJ, Stewart S ym. The Glasgow alcoholic hepatitis score identifies patients who may benefit from corticosteroids. Gut 2007;56: Srikureja W, Kyulo NL, Runyon BA, Hu KQ. MELD score is a better prognostic model than Child- Turcotte-Pugh score or Discriminant function score in patients with alcoholic hepatitis. J Hepatol 2005;42: Louvet A, Naveau S, Abdelnour M ym. The Lille model: a new tool for therapeutic strategy in patients with severe alcoholic hepatitis treated with steroids. Hepatology 2007;45: Mathurin P, Abdelnour M, Ramond MJ ym. Early change in bilirubin levels (ECBL) is an important prognostic factor in severe biopsy-proven alcoholic hepatitis (AH) treated by prednisolone. Hepatology 2003;38: Akriviadis E, Botla R, Briggs W, Han S, Reynolds T, Shakil O. Pentoxifylline improves short-term survival in severe acute alcoholic hepatitis: a double-blind, placebocontrolled trial. Gastroenterology 2000;119: Alkoholiaineenvaihdunta ADHH Asetaldehydi Immunologinen vaurio (adduktit) (TLR 4) ja aktivoivat useita sytokiineja (1,4). Heikentynyt RES-funktio ja lisääntynyt läpäisevyys aktivoivat monosyyttejä ja makrofageja ja lisäävät sytokiinieritystä (kuvio 3). Milloin epäillä alkoholihepatiittia? Alkoholia runsaasti käyttänyt potilas, jonka yleistilan heikkenemisen, lämpöilyn ja usein keltaisuuden vuoksi tehdyissä tutkimuksissa todetaan ASAT-painotteinen maksa-arvojen suureneminen ja TT-tason lasku, sairastaa erittäin todennäköisesti alkoholihepatiittia. Selkeä S bilirubiinitason nousu ja yleistilan heikkeneminen ovat aina aihe sairaalaselvityksiin ja hoitoon taudin vaikeusasteen arvioimiseksi ja komplikaatioiden poissulkemiseksi. 5 Diagnostiikka Alkoholihepatiitin diagnoosi perustuu anamneesiin ja tyypillisiin löydöksiin sekä oireisiin. Taudinkuva voi vaihdella lievästä maksavauriosta maksan vaikeaan vajaatoimintaan, jolloin potilaat ovat tavallisesti huonokuntoisia, usein laihtuneita, voimakkaasti ikteerisiä ja saattavat kuumeilla. Statuksessa todetaan usein kookas maksa ja perna, askitesta ja perifeeriset turvotukset. Puhdas alkoholihepatiitti on kuitenkin verrattain harvinainen, ja useimmiten taustalla on jo lisäksi maksakirroosi. Laboratoriotutkimuksissa todetaan makrosytaarinen anemia ja leukosytoosi sekä trombopenia. Molemmat transaminaasit ovat selvästi suurentuneet, S-ASAT usein enemmän kuin ALAT. Arvot ovat kuitenkin tavallisesti alle kymmenkertaiset viitealueen ylärajaan nähden. S-GT on selvästi suurentunut, samoin B-MCV ja usein S-IgA sekä S-CDT. Hepatorenaalisen oireyhtymän kehittyessä todetaan seerumin kreatiniini- ja ureatasojen nousu. Hypokalemia, hypofosfatemia ja hypomagnesemia ovat tavallisia laboratoriolöydöksiä. Maksan syntetisaation mittarit (S-albumiini, S-prealbumiini ja S-TT) ovat tavallisesti alentuneet. Kuvantaminen Voimakkaasti ikteeriselle potilaalle on syytä tehdä kuvantamistutkimuksia, joilla suljetaan pois vakavia maksasairauksia. Kaikututkimuksella tai tietokonetomografialla selvitetään, onko potilaalla sappitietukos tai kirroosin komplikaationa maksasolusyöpä. Gastroskopia on syytä tehdä ruokatorven laskimolaajentumien poissulkemiseksi. Tietokonetomografia saattaa antaa arvokasta tietoa maksan koosta: pienen kirroottisen maksan regeneraatiokyky on heikko. Maksabiopsiaa suositellaan tehtäväksi, mikäli diagnoosi on epäselvä. Varmistetun alkoholihepatiitin hoitoratkaisuihin sillä ei ole osoitettua vaikutusta eikä biopsialöydös ole mukana alkoholihepatiitin prognostisissa indikaattoreissa. Biopsiaa suositellaan kuitenkin harkittavaksi, jos potilaalla on vaikea alkoholihepatiitti (5,6). Koepalan avulla on mahdollista arvioida fibroosin ja kirroosin astetta ja maksavaurion vaikeusastetta. Biopsiassa nähdään tulehdusmuutoksia, polymorfonukleaarisia soluja, maksasolunekroosia, ballooning-degeneraatiota ja alkoholihyaliinia. Usein todetaan myös jo kirroosimuutoksia ja fibroosia, etenkin keskuslaskimoiden ympärillä (kuva 1). Todettu merkittävä fibroosi tai kirroosi merkitsee heikompaa ennustetta verrattuna pelkkään rasvamaksaan (5). 1893

4 katsaus 15 Louvet A, Diaz E, Dharancy S ym. Early switch to pentoxifylline in patients with severe alcoholic hepatitis is inefficient in nonresponders to corticosteroids. J Hepatol 2008;48: Sidhu SS, Goyal O, Singla P ym. Corticosteroid plus pentoxifylline is not better than corticosteroid alone for improving survival in severe alcoholic hepatitis (COPE trial). Dig Dis Sci 2012;57: Naveau S, Chollet-Martin S, Dharancy S ym. A double-blind randomized controlled trial of infliximab associated with prednisolone in acute alcoholic hepatitis. Hepatology 2004;39: Boetticher NC, Peine CJ, Kwo P ym. A randomized, double-blinded, placebo-controlled multicenter trial of etanercept in the treatment of alcoholic hepatitis. Gastroenterology 2008;135: Nguyen-Khac E, Thevenot T, Piquet MA ym. Glucocorticoids plus N-acetylcysteine in severe alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2011;365: Cabre E, Rodriguez-Iglesias P, Caballeria J ym. Short- and long-term outcome of severe alcohol-induced hepatitis treated with steroids or enteral nutrition: a multicenter randomized trial. Hepatology 2000;32: Isoniemi H, Koivusalo AM, Roine RP, Kärkkäinen M, Mäkelä M. Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito MARS. Suom Lääkäril 2007;62: Lucey MR. Liver transplantation for alcoholic liver disease: past, present, and future. Liver Transpl 2007;13: Mathurin P, Moreno C, Samuel D ym. Early liver transplantation for severe alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2011;365: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Martti Färkkilä: Konsultointi (MSD, Roche, Abbott, Bayer, Hospira), apurahat (MSD, Roche, Abbott), luentopalkkiot (MSD, Roche, Abbott, Bayer), osakkeet (Orion Oyj). Yleishoito Alkoholinkäytön lopettaminen on hoidon ensimmäinen edellytys. Vaikeaa alkoholihepatiittia sairastavien ravitsemustila on usein heikko ja he saattavat kärsiä dehydraatiosta. Vieroitusoireisiin suositellaan klordiatsepoksidilääkitystä mg 2 4 kertaa vuorokaudessa pienenevin annoksin 3 5 vuorokauden ajan. B 1 -vitamiinin puutteeseen on aiheen aloittaa tiamiini 100 mg lihaksen- tai suonenesisäisesti kolmena päivänä. Infektiot on syytä sulkea pois tekemällä askuva 1. Alkoholihepatiittisen maksan koepala. Koepalassa näkyvät tyypilliset muutokset: periportaaliset tulehdusmuutokset, maksan rasvoittuminen ja fibroosi. Herovici-värjäys, 100-kertainen suurennos. Taudin ennusteen arviointi Alkoholihepatiitin hoidosta on julkaistu kaksi tuoretta kansainvälistä suositusta, EASL:n (5) ja AASLD:n (6) hoitosuositukset. Niiden mukaan aluksi on keskeistä määrittää taudin vaikeusaste. Lisäksi tulee sulkea pois pahentavat tekijät, kuten infektiot ja muut mahdolliset hepatiitin aiheuttajat, mm. lääkkeet, luontaistuotteet, muut toksiinit sekä virus- ja autoimmuunihepatiitit. Alkoholihepatiitin vaikeusasteen ja ennusteen määrittämiseen sekä hoidon valintaan on käytettävissä useita erilaisia ennusteindikaattoreita (taulukko 1). Näistä laajimmassa kliinisessä käytössä on Maddreyn erotteluluku (7), joka tunnistaa hyvin kortikosteroidihoidosta hyötyvät potilaat. Lisäksi se on helppo ja yksinkertainen käyttää, etenkin kun laskentakaavan yksiköt on muutettu vastaamaan Suomessa käytössä olevia yksiköitä (8). Tuoreeseen meta-analyysiin (9) kerättiin viidestä uusimmasta alkoholihepatiitin kontrolloidusta steroidihoitotutkimuksista ne potilaat, joilla Maddreyn erotteluluku (DF) oli yli 32 (> 300) tai enkefalopatia. Tutkimuksessa osoitettiin, että steroidihoitoa saaneilla oli selkeästi parempi ennuste (80 %) kuin lumelääkitystä saaneilla (66 %, p = 0,0005). Primaarivasteen saaneita potilaita hoidetaan tavallisimmin kortikosteroidilla (prednisoloni 40 mg) neljän viikon ajan. Glasgow n alkoholihepatiittia kuvaava pisteytys (GAHS, näyttää vielä parantavan kortikosteroidihoidon suuntaamista Maddreyn kriteerit (DF > 300) täyttäville potilaille. Mikäli DF oli > 300, mutta GAHS < 9, ei prednisolonista näyttänyt olevan hyötyä, mutta jos sen sijaan GAHS oli > 9, ennuste oli heikko ilman kortikosteroidihoitoa (10). MELD-pisteiden (www.mdcalc.com/meldscore-model-for-end-stage-liver-disease-12-andolder/) ja niiden muutoksen on osoitettu varsin luotettavasti ennustavan sairaalahoidossa olevan potilaan ennustetta mitattuna tulovaiheessa ja viikon hoidon jälkeen (11). MELD-pistetulos 20 yhden viikon hoidon jälkeen viittaa erittäin huonoon ennusteeseen. Ranskalaisen tutkijaryhmän (12) kehittämän Lille-pisteytyksen (www.lillemodel.com) avulla on mahdollista varsin tarkasti arvioida prednisolonihoitoa saaneiden kuuden kuukauden ennustetta. Jos Lille-pisteet ovat vielä viikon hoidon jälkeen 0,45, heikkenee kuuden kuukauden ennuste merkittävästi (25 %) verrattuna niihin, joilla se on < 0,45 (85 %). Lisäksi pisteytyksen avulla on mahdollista viikon prednisolonihoidon jälkeen erotella ne potilaat, jotka eivät hyödy steroidihoidon jatkamisesta ja joille tulee harkita muita hoitovaihtoehtoja, ks. taulukko 1. Jo pelkästään S-bilirubiinitason lasku viikon prednisolonihoidon jälkeen on osoittautunut merkittäväksi ennustetekijäksi (13). Potilaista, joiden bilirubiinitaso laski prednisolonihoidolla alle lähtötason, oli elossa kuuden kuukauden jälkeen 83 %. Jos sen sijaan laskua ei todettu, ennuste oli erittäin heikko, vain 23 % heistä oli enää elossa. 1894

5 tieteessä Taulukko 1. Alkoholihepatiitin (AH) vaikeusasteen ja ennusteen arviointiin käytetyt mittarit. Mittari Laskukaava Vaikea AH Edut Haitat Maddreyn erotteluluku (DF) MELD (Model for end-stage liver disease) GAHS (The Glasgow alcoholic hepatitis score) 300 (INR-arvo normaali INR-arvo) > 300 (> 32) 1 Helppo. Yli 20 v. käyttö kokemus + S-bilirubiini (μmol/l) 1 Identifioi potilaat, jotka eivät hyödy kortisonihoidosta 9,57 log e (kreatiniini, mg/dl) + 3,78 log e (S-bilirubiini, mg/dl) + 11,20 log e INR + 6,43 Pisteet Ikä < B-leukos < S-urea < 5 5 INR < 1,5 1,5 2,0 S-Bil [μmol/l] < > Helppo käyttää. Validoitu sekä akuutissa että kroonisessa maksan vajaatoiminnassa Parantaa steroidihoidosta hyötyvien potilaiden identifiointia Ei selkeää kynnysarvoa steroidien käytölle Niukalti käyttökokemuksia Lille-pisteet 3,19 0,101 (ikä) + 0,147 x (S-alb [g/l] päivä 0) + 0,0165 (S-bil [mmol/l] muutos päivänä 7) 0,206 (munuaisten vajaatoiminta 2 ) 0,0065 (S-bil päivänä 0) 0,0096 x (protrombiiniaika [s]). 0,56: ei vastetta steroideille Identifioi jo 7. päivänä steroidihoidolle reagoimattomat potilaat ja mahdollistaa steroidin lopettamisen Laskenta monimutkainen 1 Alkuperäinen laskentakaava: DF = 4,6 (protrombiiniaika (s) normaaliarvo) + seerumin bilirubiini (mg/dl). Esitetty kaava mukautettu vastaamaan käytössä olevia yksiköitä (8). 2 Munuaisten vajaatoiminnan määrittely: S-kreat < 115 μmol/l = 0; S-kreat > 115 µmol/l = 1. Muuntokaava: Bil 1 mg/dl = 17 µmol/l, S-krea 1 mg/dl = 88 µmol/l. kitespunktio viljelyineen, ottamalla veri- ja virtsaviljelynäytteet sekä keuhkokuva. Lääkehoito Alkoholihepatiitin hoidossa on tutkittu useita eri lääkevaihtoehtoja, mutta useimmat niistä ovat osoittautuneet joko tehottomiksi tai jopa lisänneet kuolleisuutta. Kortikosteroidit Eniten hoidossa on tutkittu ja käytetty kortikosteroideja, joskin ja 1990-luvuilla tehtyjen kontrolloitujen tutkimusten tulokset olivat ristiriitaiset. Tuoreimman meta-analyysin (9) ja julkaistujen hoitosuositusten mukaan prednisoloni on vaikean alkoholihepatiitin ensisijainen lääkehoitovaihtoehto, mikäli sille ei ole selviä vasta-aiheita (vaikea infektio, vuodot). Hoito suositellaan aloitettavaksi prednisolonin annoksella 40 mg vuorokaudessa, ja hoidon kesto määräytyy saadun vasteen perusteella. Parhaimpina mittareina steroidihoidon tehosta pidetään Lille-pisteiden laskua alle 0,45, joka on selkeä peruste hoidon jatkamiselle (kuvio 4) yleensä vielä vähintään kolme viikkoa. Mikäli laskua ei todeta, on epätodennäköistä, että steroidihoidon jatkamisesta pidempään olisi enää hyötyä, ja hoito lisää ainoastaan kirroosiin muutenkin liittyviä infektiokomplikaatioita. Kortikosteroidihoidon aikana on syytä seurata tarkasti mahdollisten infektioiden kehittymistä. Pentoksifylliini Jos kortikosteroidihoidolle on vasta-aihe, toissijaisena vaihtoehtona tulee kyseeseen pentoksifylliini Se on epäselektiivinen fosfodiesteraasiestäjä, jonka on todettu pienentävän alkoholihepatiitin yhteydessä havaittuja suurentuneita TNF-a-pitoisuuksia. Pentoksifylliini estää TNFa:n synteesiä ja laskee IL-5-, IL-10- ja IL-12-tasoja. Sen on osoitettu vähentävän alkoholihepatiittiin liittyvää kuolleisuutta verrattaessa lumelääkkeeseen, erityisesti jos potilas sairastaa munuaisten vajaatoimintaa. Kaksoissokkotutkimuksen pentoksifylliiniryhmässä kuolleisuus 1895

6 katsaus kuvio 4. Vaikean alkoholihepatiitin lääkehoito. HRS = hepatorenaalinen oireyhtymä. Alkoholihepatiitti Pitkään kestänyt juominen Nopea maksan toiminnan heikkeneminen, keltaisuus Autoimmuuni-, virus- ja muut toksiset hepatiitit poissuljettu Kaikukuvaus obstruktiivisen ikteruksen poissulkemiseksi Suuri riski DF > 300 GAHS > 9 Vakavat systeemiset bakteeri-infektiot Hyperglykemia Uhkaava munuaisten vajaatoiminta/hrs Vasta-aiheita kortikosteroidille Pentoksifylliini 400 mg x 3 4 viikkoa Jatka hoitoa > 3 viikkoa Ennusteen ja vaikeusasteen määrittely Maddreyn erotteluluku Glasgow n pisteytys (GAHS) MELD Ei vasta-aiheita Prednisoloni 40 mg x 1 1 viikko 7 vrk 0,45 > 0,45 Lille-pisteet Pieni riski Oireenmukainen hoito Lopeta prednisoloni, harkitse muita hoitovaihtoehtoja oli 24 % ja lumeryhmässä 46 %. Kuolleisuuden vähenemä perustui hepatorenaalisen oireyhtymän kehittymisen estoon, sen sijaan maksan toimintaan sillä ei ollut vaikutusta (14). Lääke on kuitenkin vasta-aiheinen, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta ja vuotoja. Pentoksifylliinistä ei näytä kuitenkaan olevan hyötyä potilaille, joille ei ole saatu vastetta prednisolonilla (15). Tuoreessa, vaikeaa alkoholihepatiittia (DF > 32) käsittävässä, tutkimuksessa verrattiin pentoksifylliinin ja prednisolonin yhdistelmää pelkkään prednisolonihoitoon (16). Mitään lisähyötyä yhdistelmä ei tuonut eikä eroa kuolleisuudessa ryhmien välillä todettu kuuden kuukauden seurannassa (30,6 vs. 23,5 %, p = 0,417). Tutkimuksesta oli kuitenkin suljettu pois munuaisten vajaatoimintaa (S kreat > 130 mmol/l) sairastavat potilaat, mutta hepatorenaalisen oireyhtymän kehittymisessä ei myöskään havaittu eroa. TNF-a-antagonistit ja -reseptorisalpaajat Vaikean alkoholihepatiitin hoitoon on tutkittu myös TNF-a-antagonisteja ja -reseptorisalpaajia. Infliksimabi yhdistettynä steroidiin lisäsi alkoholihepatiittipotilaiden kuolleisuutta kortikosteroidihoitoon verrattuna johtuen infektioiden lisääntymisestä (17). TNF-a:aa sitovalla vasta-aineella, etarneseptillä, tehdyssä vastaavassa tutkimusasetelmassa tulos oli sama: kuolleisuus etarneseptiryhmässä oli selvästi suurempi kuin vain prednisolonihoitoa saaneessa ryhmässä, 58 % vs. 23 % (18). N-asetyylikysteiini N-asetyylikysteiini (NAC) on glutationin esiaste, joka suurentaa maksasolujen glutationipitoisuutta. Sen sisältämä tioliryhmä vähentää vapaiden radikaalien tasoa ja NAC toimii antioksidanttina. Kontrolloidussa satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa oli yhteensä 174 vaikeaa alkoholihepatiittia (DF > 32) sairastavaa potilasta (19), verrattiin glukokortikoidin ja N-asetyylikysteiinin yhdistelmää pelkkään prednisolonihoitoon. Tutkimuksessa todettiin, että yhdistelmähoito paransi lyhyen aikavälin (28 vrk) ennustetta, mutta ryhmien välillä ei todettu mitään eroa kuolleisuudessa kuuden kuukauden kuluttua (27 % vs. 38 %, p = 0,07). Antibiootit Läpäisevyyden lisääntyminen ja endotoksiinivuoto suolesta ovat ilmeisesti keskeisiä tekijöitä alkoholihepatiitissa ja infektiot ovat merkittävä kuolinsyy. Kuitenkaan antibiooteista ei ole tehty yhtään kontrolloitua tutkimusta alkoholihepatiitin hoidossa. Antibioottihoito, tavallisesti fluorokinoloni aloitetaan kuitenkin herkästi kuumeilevalle alkoholihepatiittipotilaalle, jolla on suurentunut CRP-arvo, vaikka infektiosta ei olisikaan näyttöä. Enteraalinen ravitsemus Enteraalisen letkuravitsemuksen tehoa alkoholihepatiitin hoidossa on selvitetty satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa vertailtiin letkuruokintaa kortikosteroidihoitoon (20). Käytetty enteraalinen dieetti oli niukkarasvainen ja sisälsi oliiviöljyä ja keskipitkäketjuisia rasvahappoja. 1896

7 tieteessä Maksansiirrosta hyötyisivät ne potilaat, jotka kykenevät sitoutumaan täysraittiuteen ja säännölliseen lääkitykseen. Varhainen kuolleisuus lisääntyi enteraalista hoitoa saavassa ryhmässä, mutta seurannassa hoitojakson päätyttyä todettiin kortikosteroidiryhmässä puolestaan lisääntynyt kuolleisuus. Kirjoittajat totesivat, että todennäköisesti yhdistelmähoito kortikosteroideilla liitettynä enteraalisen ravitsemukseen parantaa vaikeasti sairaan alkoholihepatiittipotilaan ennustetta. Potilaille suositellaan riittävän proteiinipitoista ravintoa, 1,5 g/kg/vrk. MARS Myöskään maksan vajaatoiminnan hoitoon käytetty albumiinidialyysihoito (MARS) ei näytä parantavan alkoholihepatiitin ennustetta (5). Hoitoa voidaan harkita vain potilaille, joilla on näyttöä alkoholinkäytön lopettamisesta ja joille on kehittynyt hepatorenaalinen oireyhtymä, voimakas kolestaasi (seerumin bilirubiini yli 500 µmol/l) tai hepaattinen enkefalopatia. Jos sen sijaan alkoholihepatiittipotilaalla on jo pieni kirroottinen maksa, kokonaisennuste on erittäin huono, eikä MARS-hoito sitä paranna (21). Maksansiirto Alkoholimaksakirroosi on joko tärkein tai toiseksi tärkein syy maksansiirtoon sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, mutta alkoholihepatiittia pidetään yleisesti siirron vasta-aiheena (22). Alkoholihepatiittipotilaiden kyvystä raittiuteen tai sitoutumiseen säännöllisiin kontrolleihin ja lääkehoitoon ei ole näyttöä. Siirron edellytyksenä pidetään kuuden kuukauden raittiutta. Maksansiirron merkitystä alkoholihepatiitissa on selvitetty tarkoin valikoiduille potilaille (23). Tutkimukseen otettiin tiukoin kriteerein sellaisia potilaita, joilla ei ollut aiempia alkoholihepatiitteja ja joilla viikon prednisolonihoidon jälkeen Lille-pisteitä oli edelleen yli 0,45 merkkinä konservatiivisen hoidon tehottomuudesta. Lisäksi edellytettiin, että heillä ei ole ollut muita alkoholin aiheuttamia elinvaurioita ja että he olivat sitoutuneet raittiuteen. Kriteerit täyttävät potilaat (n = 52; 2 % kaikista yksiköissä hoidetuista vaikeista alkoholihepatiittipotilaista) satunnaistettiin joko siirtoon (n = 26) tai tavanomaiseen hoitoon (n = 26). Kuuden kuukauden kuluttua maksansiirtopotilaista oli elossa oli 77 ± 8 %, ja tavanomaisesti hoidetuista 23 ± 8 % (p < 0,001), ja ero säilyi vähintään kahteen vuoteen saakka. Siirtopotilaista kolme (12 %) ryhtyi uudelleen juomaan alle kolme vuotta leikkauksesta. Tutkijat totesivat, että maksansiirto saattaa parantaa vaikean alkoholihepatiitin ennustetta, jos siirto tehdään tarkoin valikoiduille potilaille. Ennuste Alkoholihepatiitin ennuste riippuu oleellisesti taudin vaikeusasteesta ja vasteesta steroidihoidolle. Ilman hoitovastetta jääneiden potilaiden ennuste on erittäin heikko ja hoitomahdollisuudet hyvin rajalliset, eikä uusia ja tehokkaampia lääkehoitovaihtoehtoja ole näköpiirissä. Heikkoon ennusteeseen viittaavat hepatorenaalisen oireyhtymän ja enkefalopatian kehittyminen, heikentynyt ravitsemustila ja variksvuodot. Alkoholihepatiittipotilaat kuolevat yleensä enkefalopatian pahentumiseen, infektioihin, vuotoihin tai munuaisten vajaatoimintaan. Potilaan pitkäaikaiseen ennusteeseen kuitenkin vaikuttaa oleellisesti perustaudin eli alkoholismin ja alkoholiriippuvuuden hoito, joka on otettava huomioon jatkohoitoa suunniteltaessa. n English summary > in english Alcoholic hepatitis a serious, common liver disease 1897

8 english summary Martti Färkkilä Professor, Head of Department University of Helsinki, Institute of Clinical Medicine Helsinki University Central Hospital, Department of Gastroenterology Alcoholic hepatitis a serious, common liver disease Alcoholic hepatitis is an inflammatory liver damage associated with longstanding excessive alcohol consumption. The disease spectrum varies from asymptomatic transaminase elevations to fulminant liver failure. In-hospital mortality in patients with severe alcoholic hepatitis not responding to corticosteroids is over 30 %. Diagnosis is based on a history of heavy alcohol use, symptoms such as jaundice, and typical laboratory findings, and in unclear cases on liver biopsy. Determination of the severity of alcoholic hepatitis is essential for assessment of the disease prognosis and selection of appropriate therapy. Cessation of alcohol consumption is mandatory for further therapy. Several scoring systems are available to assess the severity and the prognosis of alcohol hepatitis. Maddrey s discrimination function (DF) is most widely used and permits identification of patients with severe alcoholic hepatitis responding to corticosteroid therapy. The first-line therapy in severe alcoholic hepatitis (DF 32/ 300) is prednisolone or pentoxifylline if steroids are contraindicated. Non-responders to corticosteroid therapy have a very poor prognosis and good treatment options for these patients are currently lacking. Liver transplantation is generally contraindicated in alcoholic hepatitis, but it may be beneficial in a carefully selected patient group with severe alcoholic hepatitis not responding to corticosteroid therapy in patients who are able to stop drinking. 1897a

ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET. Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2.

ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET. Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2. ALKOHOLINKÄYTTÖ JA MAKSASAIRAUDET Kalle Jokelainen Gastroenterologi, Peijaksen sairaala Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 11.2.2010 ALKOHOLINKULUTUS SUOMESSA Lähde: THL ALKOHOLINKULUTUS SUOMESSA

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009

Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi. Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Maksa, ruuansulatuskanava ja alkoholi Helena Tunturi-Hihnala 7.9.2009 Alkoholi ja maksa Alkoholin vaikutukset elimistössä näkyvät herkästi maksan transaminaasiarvojen lievänä kohoamisena (n.10%:lla väestöstä)

Lisätiedot

Alkoholihepatiitin hoito. Risto Julkunen

Alkoholihepatiitin hoito. Risto Julkunen Hepatologia Alkoholihepatiitin hoito Risto Julkunen Alkoholihepatiitin taudinkuva vaihtelee lähes oireettomuudesta vaikeaan maksatulehdukseen, johon liittyy vakavia komplikaatioita ja suuri kuolleisuus.

Lisätiedot

Alkoholin kulutuksen kasvu lisää maksasairauksien riskiä

Alkoholin kulutuksen kasvu lisää maksasairauksien riskiä Katsaus Kalle Jokelainen dosentti HUS, Meilahden sairaala, gastroenterologian klinikka kalle.jokelainen@hus.fi Alkoholin kulutuksen kasvu lisää maksasairauksien riskiä Alkoholin kulutus Suomessa on noin

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Entecavir STADA 0,5 mg ja 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 14.6.2016, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Entecavir Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Lääkeaineet ja toksiinit DILD. Johanna Arola Haartman-instituutti HY ja HUSLAB

Lääkeaineet ja toksiinit DILD. Johanna Arola Haartman-instituutti HY ja HUSLAB Lääkeaineet ja toksiinit DILD Johanna Arola Haartman-instituutti HY ja HUSLAB DILD - Sisältö Taustaa Mekanismia Morfologiaa Paljon esimerkkejä Miten selvitellä? Take home DILD Drug induced liver disease

Lisätiedot

Maksasairaudet ja niiden hoito. 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala

Maksasairaudet ja niiden hoito. 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala Maksasairaudet ja niiden hoito 28.4.2009 Erikoislääkäri Pia Manninen Tampereen yliopistollinen sairaala Luennon sisältö Maksa ja sen tehtävät Maksasairaudet ja niiden hoito Alkoholimaksasairaudet Ei-alkoholiperäinen

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B on HB-viruksen (HBV) aiheuttama tulehdus maksassa. Virus tarttuu ihmisestä toiseen syljen, muiden kehon eritteiden tai infektoituneen veren kautta. Hepatiitti

Lisätiedot

Maksakokeiden viiterajat

Maksakokeiden viiterajat Maksakokeiden viiterajat - ovatko ne kohdallaan? Päivikki Kangastupa erikoistuva kemisti, tutkija Mistä tulen? Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kliinisen kemian laboratorio Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Uusia lääkkeitä kroonisen C-hepatiitin hoitoon

Uusia lääkkeitä kroonisen C-hepatiitin hoitoon Lääkeinfo Martti Färkkilä Professori, ylilääkäri Helsingin Yliopisto, kliininen laitos, HYKS, medisiininen tulosyksikkö, gastroenterologian klinikka martti.farkkila@hus.fi Uusia lääkkeitä kroonisen C-hepatiitin

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012 Autoimmuunimaksasairaudet 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS AIH= Autoimmuunihepatiitti PBC= Primaari biliaari kirroosi PSC= Primaari sklerosoiva kolangiitti Tyyppi 1 AIH Tyyppi 2 5 19%

Lisätiedot

HIV/HCV -koinfektio. 11.2.2015 Matti Ristola

HIV/HCV -koinfektio. 11.2.2015 Matti Ristola HIV/HCV -koinfektio 11.2.2015 Matti Ristola HCV-hoidon tavoite HCV:n pysyvä hävittäminen HCVNh ei ole mitattavissa 12 (24) viikkoa hoidon päättymisestä Onnistunut hoito ei suojaa uudelta HCVtartunnalta

Lisätiedot

Elinluovutus kuoleman toteaminen, oletettu suostumus ja omaisten kohtaaminen...2. Alkoholimaksasairaus päivystyksessä...4

Elinluovutus kuoleman toteaminen, oletettu suostumus ja omaisten kohtaaminen...2. Alkoholimaksasairaus päivystyksessä...4 LIVSVILLKOR Lääkäriliite 2016 Elinluovutus kuoleman toteaminen, oletettu suostumus ja omaisten kohtaaminen....2 Alkoholimaksasairaus päivystyksessä....4 Terveyspalvelujen taloudellinen arviointi....6 Munuais-

Lisätiedot

Maksan vajaatoiminnan kehonulkoista tukihoitoa. Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito MARS. lääketiede. Katsausartikkeli.

Maksan vajaatoiminnan kehonulkoista tukihoitoa. Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito MARS. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Helena Isoniemi, Anna-Maria Koivusalo, Risto P. Roine, Minna Kärkkäinen, Marjukka Mäkelä Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito MARS Tärkein tieto K Maksasairaudet ovat yleistyneet

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla?

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 29.9.2017 Alueellinen koulutus Yleistä suoliston mikrobistosta Noin 1000 bakteerilajia

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS Jouko Laurila, LT HUS DELIRIUMIN OIREET tajunnantason häiriö tarkkaavaisuuden häiriö uni-valverytmin häiriö ajattelun ja muistin häiriö puheen häiriö havainnoinnin häiriö motoriikan

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN, ALKOHOLIRIIPPUVUUTTA KOSKEVIEN HOITOMUOTOJEN SATUNNAISTETTU, VERTAILEVA TUTKIMUS: DISULFIRAAMI, NALTREKSONI JA AKAMPROSAATTI ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA Yleislääketieteen erikoislääkäri,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

Alfa-1-antitrypsiinin puutos

Alfa-1-antitrypsiinin puutos Alfa-1-antitrypsiinin puutos Paula Kauppi, LT, dos. Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Osastonylilääkäri Genetiikka Kodominantti periytyminen Polypeptidi 52 kd Syntetisoidaan hepatosyyteissä

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet 25.10.2007 Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet Ville Peltola TYKS, lastenklinikka Insidenssi Suurin < 1-v: pojat = tytöt, n. 7/1000 1-v: tytöt > pojat 8% tytöistä sairastaa

Lisätiedot

Vakava kausi-influenssa. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013

Vakava kausi-influenssa. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013 Vakava kausi-influenssa Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013 Mikä on influenssa Influenssavirusten (influenssa A tai influenssa B) aiheuttama äkillinen ylempien

Lisätiedot

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti,

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Mitä vaskuliittityyppejä tunnetaan? Miten vaskuliitit luokitellaan?

Lisätiedot

HAIMA- JA MUNUAISENSIIRTO

HAIMA- JA MUNUAISENSIIRTO HAIMA- JA MUNUAISENSIIRTO Marko Lempinen osastonylilääkäri, dosentti HYKS Vatsakeskus Elinsiirto- ja Maksakirurgia Diabetespäivä 17.11.2015 Haimansiirto Ensimmäinen siirto 1966 Minnesota USA Eurooppa 1972

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta.

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta. Päivitetty 12.5.2015 TDKN E 2 a Lasten gastroenterologian koulutusohjelma Helsingin yliopisto/ Lastenklinikka, HYKS Johdanto Koulutusohjelma on ESPGHANin(European Society of Paediatric Gastroenterology,

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen laboratoriodiagnostiikalla. Onni Niemelä

Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen laboratoriodiagnostiikalla. Onni Niemelä Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen laboratoriodiagnostiikalla Onni Niemelä EPSHP Seinäjoki 7.9.2009 Tausta Jo 12 % aikuisväestöstä kuluttaa alkoholia niin paljon, että terveyshaittoja aiheuttavat rajat

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Harvoni RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Harvoni RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/702765/2014 Harvoni RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Harvoni-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Tiesitkö tämän. Tietoa C-hepatiitista

Tiesitkö tämän. Tietoa C-hepatiitista Tiesitkö tämän C:stä? Tietoa C-hepatiitista Suomessa ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 26 000 HENKILÖÄ, jotka sairastavat kroonista c-hepatiittia 22 Et ole yksin. C-hepatiitti on ikävä sairaus, mutta on monia ihmisiä

Lisätiedot

POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007. Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007. Jyrki Tuulari & Esa Aromaa

POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007. Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007. Jyrki Tuulari & Esa Aromaa POHJALAISET MASENNUSTALKOOT 2004 2007 Depressiohoitajien työn tuloksellisuus Pilottitutkimus 2007 Jyrki Tuulari & Esa Aromaa Depression hoidon laatukriteerit perusterveydenhuollossa (Käypä hoito suositus)

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito

Lisätiedot

VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Ravitsemusterapeutti Mari Salminen VeTe terveillä 65 v täyttäneillä esiintyvyys 5-8 % 80 v täyttäneillä esiintyvyys 10-20 % sairaalahoidossa olevilla vanhuksilla 32-50 % pysyvässä laitoshoidossa olevilla

Lisätiedot

Primovist (dinatriumgadoksetaatti) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Primovist (dinatriumgadoksetaatti) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Primovist (dinatriumgadoksetaatti) 05/2013, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 2. Julkisen yhteenvedon osiot 2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Magneettikuvaus (MK) on yksi useasta

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Käypä Hoito- suositus 2009 Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Suositus lääkehoidosta Oireettomat: Ei lääkehoitoa Satunnaisesti oireilevat (FEV1 yleensä yli

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot