Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Martti Färkkilä professori, ylilääkäri HY, kliininen laitos HYKS, medisiininen tulosyksikkö, gastroenterologian klinikka Alkoholihepatiitti on vaikea ja yleinen maksasairaus Alkoholihepatiitti on runsaan juomisen seurauksena kehittyvä inflammatorinen maksavaurio, jonka kirjo vaihtelee rasvamaksatulehduksesta (steatohepatiitti) maksan vaikeaan vajaatoimintaan ja monielinvaurioon, jotka voivat johtaa kuolemaan. Diagnoosi perustuu anamneesiin, tyypillisiin laboratoriolöydöksiin ja tarvittaessa maksabiopsiaan. Selkeä S-bilirubiinitason nousu ja potilaan yleistilan heikkeneminen ovat aina aihe sairaalaselvityksiin ja hoitoon taudin vaikeusasteen arvioimiseksi ja komplikaatioiden poissulkemiseksi. Alkoholinkäytön lopettaminen on hoidon edellytys. Alkoholihepatiitin vaikeusasteen määrittämisessä käytetään ennusteindeksejä, joista laajimmin käytetty on Maddreyn erotteluluku. Sen avulla voidaan tunnistaa kortikosteroidihoidosta hyötyvät potilaat. Vaikean alkoholihepatiitin ensisijainen lääkehoito on prednisoloni, mutta jos sille ei saada vastetta, heikkenee ennuste merkittävästi eikä hyviä hoitovaihtoehtoja ole toistaiseksi tarjolla. Maksansiirto on vasta-aiheinen, jos potilaalla on alkoholihepatiitti, mutta siirtovaihtoehtoa on tutkittu tarkkaan valikoiduille potilaille, joita muut hoidot eivät ole auttaneet. Vertaisarvioitu VV Alkoholihepatiitti on pitkäkestoiseen ja runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvä maksasairaus. Taudin vaikeusaste saattaa vaihdella oireettomasta seerumin transaminaasitason noususta vakavaan maksavaurioon, johon liittyy merkittävä kuolleisuus. Jopa 40 % vaikeaa alkoholihepatiittia sairastavista kuolee kuuden kuukauden kuluessa joko maksan vajaatoimintaan, infektioihin tai portahypertension komplikaatioihin, kuten laskimolaajentumien vuotoihin. Vaikka juotu alkoholimäärä on suoraan verrannollinen maksavaurion kehittymisen riskiin (1), kaikille suurkuluttajille ei kehity maksavauriota. Sen riski alkaa kasvaa merkittävästi, jos nautittu alkoholimäärä ylittää 30 g/vrk (vajaat 3 pulloa keskiolutta). Vuosittainen maksakirroosin kehittymisen riski on 1 % sellaisilla henkilöillä, jotka juovat g alkoholia päivittäin. Vain noin %:lle runsaasti alkoholia käyttävistä kehittyy alkoholihepatiitti. Suomessa todetaan THL:n hoitoilmoitusrekisterin perusteella vuosittain yli 600 sairaalahoitoa vaatinutta alkoholihepatiittia (kuvio 1). Alkoholimaksavaurion syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät (2), kuten sukupuoli, ruokavalio ja samanaikaiset muut maksasairaudet, kuten virusmaksasairaudet sekä ylipaino (kuvio 2) (2). Sekä eläinkokeiden että ihmistutkimusten mukaan mikrosomaalinen entsyymi P450 2E1 ( CYP2E1) on alkoholiaineenvaihdunnassa erittäin keskeinen, ja alkoholin jatkuva runsas käyttö voi lisätä sen aktiivisuutta kertaiseksi. CYP2E1-entsyymi metaboloi etanolista ase t aldehydia, joka erittäin toksisena metaboliittina lisää oksidatiivista stressiä maksasoluissa johtaen happiradikaalien ja lipidipeoksidien, kuten malonidialdehydien, syntyyn. CYP2E1-entsyymin induktioon liittyy rasvan kertyminen maksasoluihin, tulehdus ja sidekudoksen lisääntyminen. Alkoholimaksavauriolle altistavia geneettisiä tekijöitä on laajalti selvitelty, mutta verrattain vähäisin tuloksin (3). Oksidatiiviseen stressiin tai immunivasteeseen liittyvien geneettisten variariaatioiden merkitys on todettu joko negatiiviseksi tai tuloksiltaan ristiriitaiseksi. Sen sijaan endotoksiinireseptoreja säätelevien geenien variaatio on osoittautunut mielenkiintoiseksi. CD14-endotoksiinireseptorigeenin promoottorialueen polymorfismin (C T/-159) on todettu liittyvän lisääntyneeseen CD14-ekspressioon ja lisäävän maksavaurion kehittymisen riskiä 4,17-kertaisesti (95 %:n LV 1,56 11,16; p < 0,005). Toistaiseksi selkeimmäksi geneettiseksi riskitekijäksi alkoholimaksavaurion synnylle ja etenemiselle on tutkimuksissa osoittautunut PN PLA3 (patatin-like phospholipase domain-containing protein 3) yksittäisen nukleotidin polymorfismi rs (3), joka lisää alkoholimaksavaurion syntymisen riskiä 26,6 %. Alkoholihepatiitin patogeneesi on epäselvä, mutta sen syntyyn vaikuttavat alkoholin aiheuttama suo 1891

2 katsaus Kirjallisuutta 1 Tolstrup JS, Grönbeck M, Tybjærg- Hansen A, Børge G. Nordestgaard BG. Alcohol intake, alcohol dehydrogenase genotypes, and liver damage and disease in the Danish general population. Am J Gastroenterol 2009;104: Gao B, Bataller R. Alcoholic liver disease: pathogenesis and new therapeutic targets. Gastroenterology 2011;141: Stickel F, Hampe J. Genetic determinants of alcoholic liver disease. Gut 2012;61: Stickel F, Buch S, Lau K ym. Genetic variation in the PNPLA3 gene is associated with alcoholic liver injury in caucasians. Hepatology 2011;53: EASL clinical practical guidelines: management of alcoholic liver disease. J Hepatol 2012;57: O Shea RS, Dasarathy S, McCullough AJ ym. AASLD practice guidelines. Alcoholic liver disease. Hepatology 2010;51: Maddrey WC, Boitnott JK, Bedine MS, Weber FL Jr, Mezey E, White RI Jr. Corticosteroid therapy of alcoholic hepatitis. Gastroenterology 1978;75: Julkunen R. Alkoholihepatiitin hoito. Duodecim 2003;119: Mathurin P, O Grady J, Carithers RL ym. Corticosteroids improve short-term survival in patients with severe alcoholic hepatitis: metaanalysis of individual patient data. Gut 2011;60: kuvio 1. Alkoholihepatiittidiagnoosin (K70.1) vuosittain saaneet henkilöt Suomessa. Lähde: THL/HILMO Miehet Naiset Yhteensä kuvio 2. Alkoholimaksasairauden kirjo. Jatkuva alkoholin runsas käyttö johtaa rasvamaksan kehittymiseen, joka kuitenkin on vielä palautuva jos alkoholinkäyttö lopetetaan. Geneettisesti alttiilla henkilöillä, etenkin naisilla, rasvamaksa voi helposti kehittyä tulehdukselliseksi rasvamaksaksi ja kirroosiksi jos alkoholinkäyttö jatkuu. Kirroosi lisää vuosittain 3 10 %:n todennäköisyydellä maksasolusyövän kehittymistä. Alkoholihepatiitti % Normaali maksa Alkoholin jatkuva liikakäyttö % Rasvamaksa % 8 20 % 3 10 % Fibroosi Kirroosi Maksasolusyöpä Geneettiset tekijät Naissukupuoli Hemokromatoosi PNPLA3 rs738409(gg) Ympäristötekijät Alkoholinkäytön määrä Virusmaksatulehdukset HIV Ylipaino Tupakointi len lisääntynyt läpäisevyys, toksiset metaboliitit ja muodostuvat immunogeeniset proteiiniadduktit (4) (kuvio 3). Lisäksi etanoli edistää rasvahapposynteesiä maksasoluissa lisäten SREBP-1c (sterol regulatory element-binding protein 1c) aktiivisuutta. SREBP-1c on transkriptiofaktori, joka lisää rasvahapposynteesiä aktivoimalla lipogeenisiä geenejä. Alkoholiaineenvaihdunnan seurauksena syntyvä asetaldehydi on erittäin reaktiivinen ja toksinen. Se voi sitoutua solukalvoproteiineihin muodostaen asetaldehydi-proteiiniaddukteja. Näiden on oletettu toimivan neoantigeeneinä, jotka aktivoivat sekä T- että B-lymfosyyttejä ja johtavat immunologiseen maksavaurioon, johon on ajateltu perustuvan mm. kortikosteroidien teho alkoholihepatiitin hoidossa. Alkoholi lisää myös suolen läpäisevyyttä ja endotoksiinien translokaatiota suolesta. Lisääntynyt lipopolysakkaridivuoto (LPS) suolesta porttilaskimoon kulkeutuu maksaan, jossa lipopolysakkaridit sitoutuvat sinusoideissa sijaitseviin Kupfferin solujen CD14-reseptoreihin. Sieltä ne jatkavat kulkuaan hahmontunnistusreseptoreihin 1892

3 tieteessä kuvio 3. Hypoteesit alkoholihepatiitin patogeneesistä ja lääkehoidon mahdollisuuksista. Lisääntynyt suolen läpäisevyys Endotoksiinit (LPS) 1 Kupfferin solut TNFα, IL-1 IL-6, PDGF, TGF-β, IL-10, IL-8, MCP-1 2 Oksidatiivinen stressi CYP2E1/Fe Lipidiperoksidaatio Nekroinflammaatio ja apoptoosi MDA Lääkehoidon mahdollisuudet 1. Antiendotoksiinihoito: antibiootit, probiootit, enteraalinen ravitsemus 2. Sytokiiniesto: kortikosteroidit, pentoksifylliini, anti-tnfα 3. Antiapoptoottinen lääkitys: kaspaasiestäjät 4. Antioksidantit 5. Immunosuppressiivinen lääkitys: kortikosteroidit CYP2E1/Fe = sytokromi P450 E21, ADH = alkoholidehydrogenaasi, MDA = malonidialdehydi 10 Forrest EH, Morris AJ, Stewart S ym. The Glasgow alcoholic hepatitis score identifies patients who may benefit from corticosteroids. Gut 2007;56: Srikureja W, Kyulo NL, Runyon BA, Hu KQ. MELD score is a better prognostic model than Child- Turcotte-Pugh score or Discriminant function score in patients with alcoholic hepatitis. J Hepatol 2005;42: Louvet A, Naveau S, Abdelnour M ym. The Lille model: a new tool for therapeutic strategy in patients with severe alcoholic hepatitis treated with steroids. Hepatology 2007;45: Mathurin P, Abdelnour M, Ramond MJ ym. Early change in bilirubin levels (ECBL) is an important prognostic factor in severe biopsy-proven alcoholic hepatitis (AH) treated by prednisolone. Hepatology 2003;38: Akriviadis E, Botla R, Briggs W, Han S, Reynolds T, Shakil O. Pentoxifylline improves short-term survival in severe acute alcoholic hepatitis: a double-blind, placebocontrolled trial. Gastroenterology 2000;119: Alkoholiaineenvaihdunta ADHH Asetaldehydi Immunologinen vaurio (adduktit) (TLR 4) ja aktivoivat useita sytokiineja (1,4). Heikentynyt RES-funktio ja lisääntynyt läpäisevyys aktivoivat monosyyttejä ja makrofageja ja lisäävät sytokiinieritystä (kuvio 3). Milloin epäillä alkoholihepatiittia? Alkoholia runsaasti käyttänyt potilas, jonka yleistilan heikkenemisen, lämpöilyn ja usein keltaisuuden vuoksi tehdyissä tutkimuksissa todetaan ASAT-painotteinen maksa-arvojen suureneminen ja TT-tason lasku, sairastaa erittäin todennäköisesti alkoholihepatiittia. Selkeä S bilirubiinitason nousu ja yleistilan heikkeneminen ovat aina aihe sairaalaselvityksiin ja hoitoon taudin vaikeusasteen arvioimiseksi ja komplikaatioiden poissulkemiseksi. 5 Diagnostiikka Alkoholihepatiitin diagnoosi perustuu anamneesiin ja tyypillisiin löydöksiin sekä oireisiin. Taudinkuva voi vaihdella lievästä maksavauriosta maksan vaikeaan vajaatoimintaan, jolloin potilaat ovat tavallisesti huonokuntoisia, usein laihtuneita, voimakkaasti ikteerisiä ja saattavat kuumeilla. Statuksessa todetaan usein kookas maksa ja perna, askitesta ja perifeeriset turvotukset. Puhdas alkoholihepatiitti on kuitenkin verrattain harvinainen, ja useimmiten taustalla on jo lisäksi maksakirroosi. Laboratoriotutkimuksissa todetaan makrosytaarinen anemia ja leukosytoosi sekä trombopenia. Molemmat transaminaasit ovat selvästi suurentuneet, S-ASAT usein enemmän kuin ALAT. Arvot ovat kuitenkin tavallisesti alle kymmenkertaiset viitealueen ylärajaan nähden. S-GT on selvästi suurentunut, samoin B-MCV ja usein S-IgA sekä S-CDT. Hepatorenaalisen oireyhtymän kehittyessä todetaan seerumin kreatiniini- ja ureatasojen nousu. Hypokalemia, hypofosfatemia ja hypomagnesemia ovat tavallisia laboratoriolöydöksiä. Maksan syntetisaation mittarit (S-albumiini, S-prealbumiini ja S-TT) ovat tavallisesti alentuneet. Kuvantaminen Voimakkaasti ikteeriselle potilaalle on syytä tehdä kuvantamistutkimuksia, joilla suljetaan pois vakavia maksasairauksia. Kaikututkimuksella tai tietokonetomografialla selvitetään, onko potilaalla sappitietukos tai kirroosin komplikaationa maksasolusyöpä. Gastroskopia on syytä tehdä ruokatorven laskimolaajentumien poissulkemiseksi. Tietokonetomografia saattaa antaa arvokasta tietoa maksan koosta: pienen kirroottisen maksan regeneraatiokyky on heikko. Maksabiopsiaa suositellaan tehtäväksi, mikäli diagnoosi on epäselvä. Varmistetun alkoholihepatiitin hoitoratkaisuihin sillä ei ole osoitettua vaikutusta eikä biopsialöydös ole mukana alkoholihepatiitin prognostisissa indikaattoreissa. Biopsiaa suositellaan kuitenkin harkittavaksi, jos potilaalla on vaikea alkoholihepatiitti (5,6). Koepalan avulla on mahdollista arvioida fibroosin ja kirroosin astetta ja maksavaurion vaikeusastetta. Biopsiassa nähdään tulehdusmuutoksia, polymorfonukleaarisia soluja, maksasolunekroosia, ballooning-degeneraatiota ja alkoholihyaliinia. Usein todetaan myös jo kirroosimuutoksia ja fibroosia, etenkin keskuslaskimoiden ympärillä (kuva 1). Todettu merkittävä fibroosi tai kirroosi merkitsee heikompaa ennustetta verrattuna pelkkään rasvamaksaan (5). 1893

4 katsaus 15 Louvet A, Diaz E, Dharancy S ym. Early switch to pentoxifylline in patients with severe alcoholic hepatitis is inefficient in nonresponders to corticosteroids. J Hepatol 2008;48: Sidhu SS, Goyal O, Singla P ym. Corticosteroid plus pentoxifylline is not better than corticosteroid alone for improving survival in severe alcoholic hepatitis (COPE trial). Dig Dis Sci 2012;57: Naveau S, Chollet-Martin S, Dharancy S ym. A double-blind randomized controlled trial of infliximab associated with prednisolone in acute alcoholic hepatitis. Hepatology 2004;39: Boetticher NC, Peine CJ, Kwo P ym. A randomized, double-blinded, placebo-controlled multicenter trial of etanercept in the treatment of alcoholic hepatitis. Gastroenterology 2008;135: Nguyen-Khac E, Thevenot T, Piquet MA ym. Glucocorticoids plus N-acetylcysteine in severe alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2011;365: Cabre E, Rodriguez-Iglesias P, Caballeria J ym. Short- and long-term outcome of severe alcohol-induced hepatitis treated with steroids or enteral nutrition: a multicenter randomized trial. Hepatology 2000;32: Isoniemi H, Koivusalo AM, Roine RP, Kärkkäinen M, Mäkelä M. Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito MARS. Suom Lääkäril 2007;62: Lucey MR. Liver transplantation for alcoholic liver disease: past, present, and future. Liver Transpl 2007;13: Mathurin P, Moreno C, Samuel D ym. Early liver transplantation for severe alcoholic hepatitis. N Engl J Med 2011;365: sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Martti Färkkilä: Konsultointi (MSD, Roche, Abbott, Bayer, Hospira), apurahat (MSD, Roche, Abbott), luentopalkkiot (MSD, Roche, Abbott, Bayer), osakkeet (Orion Oyj). Yleishoito Alkoholinkäytön lopettaminen on hoidon ensimmäinen edellytys. Vaikeaa alkoholihepatiittia sairastavien ravitsemustila on usein heikko ja he saattavat kärsiä dehydraatiosta. Vieroitusoireisiin suositellaan klordiatsepoksidilääkitystä mg 2 4 kertaa vuorokaudessa pienenevin annoksin 3 5 vuorokauden ajan. B 1 -vitamiinin puutteeseen on aiheen aloittaa tiamiini 100 mg lihaksen- tai suonenesisäisesti kolmena päivänä. Infektiot on syytä sulkea pois tekemällä askuva 1. Alkoholihepatiittisen maksan koepala. Koepalassa näkyvät tyypilliset muutokset: periportaaliset tulehdusmuutokset, maksan rasvoittuminen ja fibroosi. Herovici-värjäys, 100-kertainen suurennos. Taudin ennusteen arviointi Alkoholihepatiitin hoidosta on julkaistu kaksi tuoretta kansainvälistä suositusta, EASL:n (5) ja AASLD:n (6) hoitosuositukset. Niiden mukaan aluksi on keskeistä määrittää taudin vaikeusaste. Lisäksi tulee sulkea pois pahentavat tekijät, kuten infektiot ja muut mahdolliset hepatiitin aiheuttajat, mm. lääkkeet, luontaistuotteet, muut toksiinit sekä virus- ja autoimmuunihepatiitit. Alkoholihepatiitin vaikeusasteen ja ennusteen määrittämiseen sekä hoidon valintaan on käytettävissä useita erilaisia ennusteindikaattoreita (taulukko 1). Näistä laajimmassa kliinisessä käytössä on Maddreyn erotteluluku (7), joka tunnistaa hyvin kortikosteroidihoidosta hyötyvät potilaat. Lisäksi se on helppo ja yksinkertainen käyttää, etenkin kun laskentakaavan yksiköt on muutettu vastaamaan Suomessa käytössä olevia yksiköitä (8). Tuoreeseen meta-analyysiin (9) kerättiin viidestä uusimmasta alkoholihepatiitin kontrolloidusta steroidihoitotutkimuksista ne potilaat, joilla Maddreyn erotteluluku (DF) oli yli 32 (> 300) tai enkefalopatia. Tutkimuksessa osoitettiin, että steroidihoitoa saaneilla oli selkeästi parempi ennuste (80 %) kuin lumelääkitystä saaneilla (66 %, p = 0,0005). Primaarivasteen saaneita potilaita hoidetaan tavallisimmin kortikosteroidilla (prednisoloni 40 mg) neljän viikon ajan. Glasgow n alkoholihepatiittia kuvaava pisteytys (GAHS, näyttää vielä parantavan kortikosteroidihoidon suuntaamista Maddreyn kriteerit (DF > 300) täyttäville potilaille. Mikäli DF oli > 300, mutta GAHS < 9, ei prednisolonista näyttänyt olevan hyötyä, mutta jos sen sijaan GAHS oli > 9, ennuste oli heikko ilman kortikosteroidihoitoa (10). MELD-pisteiden (www.mdcalc.com/meldscore-model-for-end-stage-liver-disease-12-andolder/) ja niiden muutoksen on osoitettu varsin luotettavasti ennustavan sairaalahoidossa olevan potilaan ennustetta mitattuna tulovaiheessa ja viikon hoidon jälkeen (11). MELD-pistetulos 20 yhden viikon hoidon jälkeen viittaa erittäin huonoon ennusteeseen. Ranskalaisen tutkijaryhmän (12) kehittämän Lille-pisteytyksen (www.lillemodel.com) avulla on mahdollista varsin tarkasti arvioida prednisolonihoitoa saaneiden kuuden kuukauden ennustetta. Jos Lille-pisteet ovat vielä viikon hoidon jälkeen 0,45, heikkenee kuuden kuukauden ennuste merkittävästi (25 %) verrattuna niihin, joilla se on < 0,45 (85 %). Lisäksi pisteytyksen avulla on mahdollista viikon prednisolonihoidon jälkeen erotella ne potilaat, jotka eivät hyödy steroidihoidon jatkamisesta ja joille tulee harkita muita hoitovaihtoehtoja, ks. taulukko 1. Jo pelkästään S-bilirubiinitason lasku viikon prednisolonihoidon jälkeen on osoittautunut merkittäväksi ennustetekijäksi (13). Potilaista, joiden bilirubiinitaso laski prednisolonihoidolla alle lähtötason, oli elossa kuuden kuukauden jälkeen 83 %. Jos sen sijaan laskua ei todettu, ennuste oli erittäin heikko, vain 23 % heistä oli enää elossa. 1894

5 tieteessä Taulukko 1. Alkoholihepatiitin (AH) vaikeusasteen ja ennusteen arviointiin käytetyt mittarit. Mittari Laskukaava Vaikea AH Edut Haitat Maddreyn erotteluluku (DF) MELD (Model for end-stage liver disease) GAHS (The Glasgow alcoholic hepatitis score) 300 (INR-arvo normaali INR-arvo) > 300 (> 32) 1 Helppo. Yli 20 v. käyttö kokemus + S-bilirubiini (μmol/l) 1 Identifioi potilaat, jotka eivät hyödy kortisonihoidosta 9,57 log e (kreatiniini, mg/dl) + 3,78 log e (S-bilirubiini, mg/dl) + 11,20 log e INR + 6,43 Pisteet Ikä < B-leukos < S-urea < 5 5 INR < 1,5 1,5 2,0 S-Bil [μmol/l] < > Helppo käyttää. Validoitu sekä akuutissa että kroonisessa maksan vajaatoiminnassa Parantaa steroidihoidosta hyötyvien potilaiden identifiointia Ei selkeää kynnysarvoa steroidien käytölle Niukalti käyttökokemuksia Lille-pisteet 3,19 0,101 (ikä) + 0,147 x (S-alb [g/l] päivä 0) + 0,0165 (S-bil [mmol/l] muutos päivänä 7) 0,206 (munuaisten vajaatoiminta 2 ) 0,0065 (S-bil päivänä 0) 0,0096 x (protrombiiniaika [s]). 0,56: ei vastetta steroideille Identifioi jo 7. päivänä steroidihoidolle reagoimattomat potilaat ja mahdollistaa steroidin lopettamisen Laskenta monimutkainen 1 Alkuperäinen laskentakaava: DF = 4,6 (protrombiiniaika (s) normaaliarvo) + seerumin bilirubiini (mg/dl). Esitetty kaava mukautettu vastaamaan käytössä olevia yksiköitä (8). 2 Munuaisten vajaatoiminnan määrittely: S-kreat < 115 μmol/l = 0; S-kreat > 115 µmol/l = 1. Muuntokaava: Bil 1 mg/dl = 17 µmol/l, S-krea 1 mg/dl = 88 µmol/l. kitespunktio viljelyineen, ottamalla veri- ja virtsaviljelynäytteet sekä keuhkokuva. Lääkehoito Alkoholihepatiitin hoidossa on tutkittu useita eri lääkevaihtoehtoja, mutta useimmat niistä ovat osoittautuneet joko tehottomiksi tai jopa lisänneet kuolleisuutta. Kortikosteroidit Eniten hoidossa on tutkittu ja käytetty kortikosteroideja, joskin ja 1990-luvuilla tehtyjen kontrolloitujen tutkimusten tulokset olivat ristiriitaiset. Tuoreimman meta-analyysin (9) ja julkaistujen hoitosuositusten mukaan prednisoloni on vaikean alkoholihepatiitin ensisijainen lääkehoitovaihtoehto, mikäli sille ei ole selviä vasta-aiheita (vaikea infektio, vuodot). Hoito suositellaan aloitettavaksi prednisolonin annoksella 40 mg vuorokaudessa, ja hoidon kesto määräytyy saadun vasteen perusteella. Parhaimpina mittareina steroidihoidon tehosta pidetään Lille-pisteiden laskua alle 0,45, joka on selkeä peruste hoidon jatkamiselle (kuvio 4) yleensä vielä vähintään kolme viikkoa. Mikäli laskua ei todeta, on epätodennäköistä, että steroidihoidon jatkamisesta pidempään olisi enää hyötyä, ja hoito lisää ainoastaan kirroosiin muutenkin liittyviä infektiokomplikaatioita. Kortikosteroidihoidon aikana on syytä seurata tarkasti mahdollisten infektioiden kehittymistä. Pentoksifylliini Jos kortikosteroidihoidolle on vasta-aihe, toissijaisena vaihtoehtona tulee kyseeseen pentoksifylliini Se on epäselektiivinen fosfodiesteraasiestäjä, jonka on todettu pienentävän alkoholihepatiitin yhteydessä havaittuja suurentuneita TNF-a-pitoisuuksia. Pentoksifylliini estää TNFa:n synteesiä ja laskee IL-5-, IL-10- ja IL-12-tasoja. Sen on osoitettu vähentävän alkoholihepatiittiin liittyvää kuolleisuutta verrattaessa lumelääkkeeseen, erityisesti jos potilas sairastaa munuaisten vajaatoimintaa. Kaksoissokkotutkimuksen pentoksifylliiniryhmässä kuolleisuus 1895

6 katsaus kuvio 4. Vaikean alkoholihepatiitin lääkehoito. HRS = hepatorenaalinen oireyhtymä. Alkoholihepatiitti Pitkään kestänyt juominen Nopea maksan toiminnan heikkeneminen, keltaisuus Autoimmuuni-, virus- ja muut toksiset hepatiitit poissuljettu Kaikukuvaus obstruktiivisen ikteruksen poissulkemiseksi Suuri riski DF > 300 GAHS > 9 Vakavat systeemiset bakteeri-infektiot Hyperglykemia Uhkaava munuaisten vajaatoiminta/hrs Vasta-aiheita kortikosteroidille Pentoksifylliini 400 mg x 3 4 viikkoa Jatka hoitoa > 3 viikkoa Ennusteen ja vaikeusasteen määrittely Maddreyn erotteluluku Glasgow n pisteytys (GAHS) MELD Ei vasta-aiheita Prednisoloni 40 mg x 1 1 viikko 7 vrk 0,45 > 0,45 Lille-pisteet Pieni riski Oireenmukainen hoito Lopeta prednisoloni, harkitse muita hoitovaihtoehtoja oli 24 % ja lumeryhmässä 46 %. Kuolleisuuden vähenemä perustui hepatorenaalisen oireyhtymän kehittymisen estoon, sen sijaan maksan toimintaan sillä ei ollut vaikutusta (14). Lääke on kuitenkin vasta-aiheinen, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta ja vuotoja. Pentoksifylliinistä ei näytä kuitenkaan olevan hyötyä potilaille, joille ei ole saatu vastetta prednisolonilla (15). Tuoreessa, vaikeaa alkoholihepatiittia (DF > 32) käsittävässä, tutkimuksessa verrattiin pentoksifylliinin ja prednisolonin yhdistelmää pelkkään prednisolonihoitoon (16). Mitään lisähyötyä yhdistelmä ei tuonut eikä eroa kuolleisuudessa ryhmien välillä todettu kuuden kuukauden seurannassa (30,6 vs. 23,5 %, p = 0,417). Tutkimuksesta oli kuitenkin suljettu pois munuaisten vajaatoimintaa (S kreat > 130 mmol/l) sairastavat potilaat, mutta hepatorenaalisen oireyhtymän kehittymisessä ei myöskään havaittu eroa. TNF-a-antagonistit ja -reseptorisalpaajat Vaikean alkoholihepatiitin hoitoon on tutkittu myös TNF-a-antagonisteja ja -reseptorisalpaajia. Infliksimabi yhdistettynä steroidiin lisäsi alkoholihepatiittipotilaiden kuolleisuutta kortikosteroidihoitoon verrattuna johtuen infektioiden lisääntymisestä (17). TNF-a:aa sitovalla vasta-aineella, etarneseptillä, tehdyssä vastaavassa tutkimusasetelmassa tulos oli sama: kuolleisuus etarneseptiryhmässä oli selvästi suurempi kuin vain prednisolonihoitoa saaneessa ryhmässä, 58 % vs. 23 % (18). N-asetyylikysteiini N-asetyylikysteiini (NAC) on glutationin esiaste, joka suurentaa maksasolujen glutationipitoisuutta. Sen sisältämä tioliryhmä vähentää vapaiden radikaalien tasoa ja NAC toimii antioksidanttina. Kontrolloidussa satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa oli yhteensä 174 vaikeaa alkoholihepatiittia (DF > 32) sairastavaa potilasta (19), verrattiin glukokortikoidin ja N-asetyylikysteiinin yhdistelmää pelkkään prednisolonihoitoon. Tutkimuksessa todettiin, että yhdistelmähoito paransi lyhyen aikavälin (28 vrk) ennustetta, mutta ryhmien välillä ei todettu mitään eroa kuolleisuudessa kuuden kuukauden kuluttua (27 % vs. 38 %, p = 0,07). Antibiootit Läpäisevyyden lisääntyminen ja endotoksiinivuoto suolesta ovat ilmeisesti keskeisiä tekijöitä alkoholihepatiitissa ja infektiot ovat merkittävä kuolinsyy. Kuitenkaan antibiooteista ei ole tehty yhtään kontrolloitua tutkimusta alkoholihepatiitin hoidossa. Antibioottihoito, tavallisesti fluorokinoloni aloitetaan kuitenkin herkästi kuumeilevalle alkoholihepatiittipotilaalle, jolla on suurentunut CRP-arvo, vaikka infektiosta ei olisikaan näyttöä. Enteraalinen ravitsemus Enteraalisen letkuravitsemuksen tehoa alkoholihepatiitin hoidossa on selvitetty satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa vertailtiin letkuruokintaa kortikosteroidihoitoon (20). Käytetty enteraalinen dieetti oli niukkarasvainen ja sisälsi oliiviöljyä ja keskipitkäketjuisia rasvahappoja. 1896

7 tieteessä Maksansiirrosta hyötyisivät ne potilaat, jotka kykenevät sitoutumaan täysraittiuteen ja säännölliseen lääkitykseen. Varhainen kuolleisuus lisääntyi enteraalista hoitoa saavassa ryhmässä, mutta seurannassa hoitojakson päätyttyä todettiin kortikosteroidiryhmässä puolestaan lisääntynyt kuolleisuus. Kirjoittajat totesivat, että todennäköisesti yhdistelmähoito kortikosteroideilla liitettynä enteraalisen ravitsemukseen parantaa vaikeasti sairaan alkoholihepatiittipotilaan ennustetta. Potilaille suositellaan riittävän proteiinipitoista ravintoa, 1,5 g/kg/vrk. MARS Myöskään maksan vajaatoiminnan hoitoon käytetty albumiinidialyysihoito (MARS) ei näytä parantavan alkoholihepatiitin ennustetta (5). Hoitoa voidaan harkita vain potilaille, joilla on näyttöä alkoholinkäytön lopettamisesta ja joille on kehittynyt hepatorenaalinen oireyhtymä, voimakas kolestaasi (seerumin bilirubiini yli 500 µmol/l) tai hepaattinen enkefalopatia. Jos sen sijaan alkoholihepatiittipotilaalla on jo pieni kirroottinen maksa, kokonaisennuste on erittäin huono, eikä MARS-hoito sitä paranna (21). Maksansiirto Alkoholimaksakirroosi on joko tärkein tai toiseksi tärkein syy maksansiirtoon sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, mutta alkoholihepatiittia pidetään yleisesti siirron vasta-aiheena (22). Alkoholihepatiittipotilaiden kyvystä raittiuteen tai sitoutumiseen säännöllisiin kontrolleihin ja lääkehoitoon ei ole näyttöä. Siirron edellytyksenä pidetään kuuden kuukauden raittiutta. Maksansiirron merkitystä alkoholihepatiitissa on selvitetty tarkoin valikoiduille potilaille (23). Tutkimukseen otettiin tiukoin kriteerein sellaisia potilaita, joilla ei ollut aiempia alkoholihepatiitteja ja joilla viikon prednisolonihoidon jälkeen Lille-pisteitä oli edelleen yli 0,45 merkkinä konservatiivisen hoidon tehottomuudesta. Lisäksi edellytettiin, että heillä ei ole ollut muita alkoholin aiheuttamia elinvaurioita ja että he olivat sitoutuneet raittiuteen. Kriteerit täyttävät potilaat (n = 52; 2 % kaikista yksiköissä hoidetuista vaikeista alkoholihepatiittipotilaista) satunnaistettiin joko siirtoon (n = 26) tai tavanomaiseen hoitoon (n = 26). Kuuden kuukauden kuluttua maksansiirtopotilaista oli elossa oli 77 ± 8 %, ja tavanomaisesti hoidetuista 23 ± 8 % (p < 0,001), ja ero säilyi vähintään kahteen vuoteen saakka. Siirtopotilaista kolme (12 %) ryhtyi uudelleen juomaan alle kolme vuotta leikkauksesta. Tutkijat totesivat, että maksansiirto saattaa parantaa vaikean alkoholihepatiitin ennustetta, jos siirto tehdään tarkoin valikoiduille potilaille. Ennuste Alkoholihepatiitin ennuste riippuu oleellisesti taudin vaikeusasteesta ja vasteesta steroidihoidolle. Ilman hoitovastetta jääneiden potilaiden ennuste on erittäin heikko ja hoitomahdollisuudet hyvin rajalliset, eikä uusia ja tehokkaampia lääkehoitovaihtoehtoja ole näköpiirissä. Heikkoon ennusteeseen viittaavat hepatorenaalisen oireyhtymän ja enkefalopatian kehittyminen, heikentynyt ravitsemustila ja variksvuodot. Alkoholihepatiittipotilaat kuolevat yleensä enkefalopatian pahentumiseen, infektioihin, vuotoihin tai munuaisten vajaatoimintaan. Potilaan pitkäaikaiseen ennusteeseen kuitenkin vaikuttaa oleellisesti perustaudin eli alkoholismin ja alkoholiriippuvuuden hoito, joka on otettava huomioon jatkohoitoa suunniteltaessa. n English summary > in english Alcoholic hepatitis a serious, common liver disease 1897

8 english summary Martti Färkkilä Professor, Head of Department University of Helsinki, Institute of Clinical Medicine Helsinki University Central Hospital, Department of Gastroenterology Alcoholic hepatitis a serious, common liver disease Alcoholic hepatitis is an inflammatory liver damage associated with longstanding excessive alcohol consumption. The disease spectrum varies from asymptomatic transaminase elevations to fulminant liver failure. In-hospital mortality in patients with severe alcoholic hepatitis not responding to corticosteroids is over 30 %. Diagnosis is based on a history of heavy alcohol use, symptoms such as jaundice, and typical laboratory findings, and in unclear cases on liver biopsy. Determination of the severity of alcoholic hepatitis is essential for assessment of the disease prognosis and selection of appropriate therapy. Cessation of alcohol consumption is mandatory for further therapy. Several scoring systems are available to assess the severity and the prognosis of alcohol hepatitis. Maddrey s discrimination function (DF) is most widely used and permits identification of patients with severe alcoholic hepatitis responding to corticosteroid therapy. The first-line therapy in severe alcoholic hepatitis (DF 32/ 300) is prednisolone or pentoxifylline if steroids are contraindicated. Non-responders to corticosteroid therapy have a very poor prognosis and good treatment options for these patients are currently lacking. Liver transplantation is generally contraindicated in alcoholic hepatitis, but it may be beneficial in a carefully selected patient group with severe alcoholic hepatitis not responding to corticosteroid therapy in patients who are able to stop drinking. 1897a

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012 Autoimmuunimaksasairaudet 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS AIH= Autoimmuunihepatiitti PBC= Primaari biliaari kirroosi PSC= Primaari sklerosoiva kolangiitti Tyyppi 1 AIH Tyyppi 2 5 19%

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Harvoni RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Harvoni RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/702765/2014 Harvoni RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Harvoni-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta.

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta. Päivitetty 12.5.2015 TDKN E 2 a Lasten gastroenterologian koulutusohjelma Helsingin yliopisto/ Lastenklinikka, HYKS Johdanto Koulutusohjelma on ESPGHANin(European Society of Paediatric Gastroenterology,

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Erivedge 150 mg kovat kapselit RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lokakuu 2013, v. 8.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ihon tyvisolusyöpä on yleisin

Lisätiedot

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Tuija Kantala ELL, yliopisto-opettaja, jatkotutkinto-opiskelija Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

Elinluovutus kuoleman toteaminen, oletettu suostumus ja omaisten kohtaaminen...2. Alkoholimaksasairaus päivystyksessä...4

Elinluovutus kuoleman toteaminen, oletettu suostumus ja omaisten kohtaaminen...2. Alkoholimaksasairaus päivystyksessä...4 LIVSVILLKOR Lääkäriliite 2016 Elinluovutus kuoleman toteaminen, oletettu suostumus ja omaisten kohtaaminen....2 Alkoholimaksasairaus päivystyksessä....4 Terveyspalvelujen taloudellinen arviointi....6 Munuais-

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ 30. huhtikuuta 2008 Arvoisa lääkäri, Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti, tenofoviiri DF) Koska Vireadin käyttö on hyväksytty HIV:in hoidon lisäksi

Lisätiedot

Uudet antikoagulantit

Uudet antikoagulantit Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

Tiesitkö tämän. Tietoa C-hepatiitista

Tiesitkö tämän. Tietoa C-hepatiitista Tiesitkö tämän C:stä? Tietoa C-hepatiitista Suomessa ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 26 000 HENKILÖÄ, jotka sairastavat kroonista c-hepatiittia 22 Et ole yksin. C-hepatiitti on ikävä sairaus, mutta on monia ihmisiä

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Opiskelijaohjauskansio elinsiirto- ja maksakirurgian osastolle 4B

Opiskelijaohjauskansio elinsiirto- ja maksakirurgian osastolle 4B Opiskelijaohjauskansio elinsiirto- ja maksakirurgian osastolle 4B Hajdini, Qendresa Kastinen, Jenni Leppänen, Ida 2015 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Opiskelijaohjauskansio elinsiirto- ja

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista Muistisairaudesta kärsivien potilaiden saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Geriatrian professori Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA?

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? Pia Niittymäki, LL, sis.el Esityksen sisältö Punasoluvalmiste Trombosyyttivalmiste Trombosyyttivalmisteen muutokset Octaplas LG Verituotteiden

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Kryptosporidioosiepidemiat

Lisätiedot

Katariina Salminen HUS infektiosairauksien OHJAUS. klinikka HCV-POTILAAN HOITO JA

Katariina Salminen HUS infektiosairauksien OHJAUS. klinikka HCV-POTILAAN HOITO JA HCV-POTILAAN HOITO JA OHJAUS Katariina Salminen 21.9.2011 HUS infektiosairauksien klinikka ESIMERKKI 1 ESIMERKKI 1-32v nainen, heroiinia käyttänyt 7v, välillä myös Subutexia -HIV 3/01 se C-hepatiitti C

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Kroonisen taudin anemian selvittely/hoito iäkkäällä. El Kari Koskela Turun kaupunginsairaala

Kroonisen taudin anemian selvittely/hoito iäkkäällä. El Kari Koskela Turun kaupunginsairaala Kroonisen taudin anemian selvittely/hoito iäkkäällä El Kari Koskela Turun kaupunginsairaala AGENDA Anemia Määritelmiä Anemian seuraukset Vallitsevuus ja ilmaantuvuus Anemia syyt Kroonisen taudin anemian

Lisätiedot

IMMUUNIPUUTOKSET. Olli Vainio Turun yliopisto

IMMUUNIPUUTOKSET. Olli Vainio Turun yliopisto IMMUUNIPUUTOKSET Olli Vainio Turun yliopisto 130204 IMMUNOLOGIA Oppi kehon puolustusmekanismeista infektiota vastaan Immuunijärjestelmä = kudokset, solut ja molekyylit, jotka muodostavat vastustuskyvyn

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Clostridium difficile infektio kliinisenä ongelmana Eero Mattila

Clostridium difficile infektio kliinisenä ongelmana Eero Mattila Clostridium difficile infektio kliinisenä ongelmana 13.5.2008 Eero Mattila Clostridium difficile o taudinkuva vaihtelee oireettomuudesta hengenvaarallisen rajuun o aina vaan uusiutuva Clostridium difficile

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015 Sidonnaisuudet Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito Tuula Vasankari Dos., el Pääsihteeri Filha ry Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä, pj 8.10.2015 Filha WHO IUATLD TB-Net STM THL Ei lääketeollisuussidonnaisuuksia

Lisätiedot

Sosioekonomiset erot nuorten alkoholinkäytössä

Sosioekonomiset erot nuorten alkoholinkäytössä Sosioekonomiset erot nuorten alkoholinkäytössä Kirsimarja Raitasalo 9.5.2011 1 Sisältö Nuorten alkoholin käytön trendejä Sosioekonomiset erot juomisessa Polarisaatiohypoteesi Onko polarisaatiota tapahtunut?

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä Antti Viitanen Toimitusjohtaja Novartis Finland Oy 11.11.2016 Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Huomio resursseista ja rakenteista

Lisätiedot

SISÄTAUTEIHIN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIKIRJA

SISÄTAUTEIHIN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIKIRJA 1 Lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto SISÄTAUTEIHIN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIKIRJA Erikoistujan nimi: Itsearvioinnin pvm ja koulutusvaihe: Sisätautien 6 vuoden koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot