Langaton 11g-tukiasema

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Langaton 11g-tukiasema"

Transkriptio

1 Langaton 11g-tukiasema CPWBS054 Käyttöopas Versio 1.0

2 2

3 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Finnish Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että CPWBS054 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Dutch Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel CPWBS054 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. French Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil CPWBS054 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE Swedish Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna CPWBS054 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Danish Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at følgende udstyr CPWBS054 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF German Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des Gerätes CPWBS054 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡOΥΣΑ Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories ΤΗΛ ΫΝΕΙ OΤΙ CPWUA054 ΣΥΜΜOΡΦ ΫΝΕΤΑΙ ΠΡOΣ ΤΙΣ OΥΣΙ ΫΤΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛOΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ OΤΗΓΙΑΣ 1999/5/ Italian Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo CPWBS054 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Spanish Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el CPWBS054 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE Portuguese Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este CPWBS054 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

4 4 Helpline België/Belgique/Belgien Luxemburg/Luxembourg Danmark Deutschland España France Έλληνας Ireland Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige UK (United Kingdom) Italia Cyprus CPWBS054/00 R&TTE Directive 1999/5/EC BE DK GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SE UK NO DE CH

5 SUOMI 5 Sisällysluettelo Langaton 11g-tukiasema...6 Kuvaus / Pakkauksen sisältö...6 Merkkivalot...7 Tärkeä huomautus/ Vastuuvapautuslauseke...8 Langattoman 11g-tukiaseman asentaminen...9 Asennusohjelman käyttäminen...10 Kaapeliverkon muodostaminen käyttämällä Ethernet-kaapeleita...11 Langattoman verkon muodostaminen...11 TCP/IP-yhteyskäytännön asentaminen ja määrittäminen...13 TCP/IP-yhteyskäytännön asentaminen...13 Macintosh-tietokoneen asetusten määrittäminen...13 Langattoman 11g-tukiaseman asetusten määrittäminen...14 Välityspalvelimen poistaminen käytöstä...14 Selaimen asetusten mukauttaminen: Internet Explorer...14 Macintosh...15 Langattoman tukiaseman asetusvalikkojen käyttäminen...15 Siirtyminen Web-käyttöliittymässä...16 Asetusten ohjattu määritys...17 Aikavyöhyke...17 Laajakaistayhteyden tyyppi...17 Lisäasetusten määrittäminen...20 System (Järjestelmä)...21 Internet Settings (Internet-asetukset)...22 Local network (Lähiverkko)...25 Wireless (Langaton toiminta)...26 Network Address Translation (NAT)...28 Firewall (Palomuuri)...30 Dynaamiset DNS-asetukset...35 Tools (Apuohjelmat)...36 Status (Tila)...38 Langattoman 11g-tukiaseman suojaaminen...39 Salasanasuojauksen ottaminen käyttöön langattomassa tukiasemassa...39 Salauksen ottaminen käyttöön langattomassa verkossa...42 Langattoman 11g-tukiaseman oletusasetusten palauttaminen...45 Tietokoneverkon asetusten määrittäminen...46 Käytössä oleva Windows-versio:...46 Windows XP ja Windows Windows 98SE ja Windows Me...52 Vianmääritys...56 Tekniset tiedot...58

6 6 SUOMI Langaton 11g-tukiasema CPWBS054 Kiitos, kun hankit Philipsin langattoman 11g-tukiaseman. Langaton 11g-tukiasema on 54 Mbps:n paikallinen yhdyskäytävä, joka on yksinkertainen ja edullinen ratkaisu Internet-yhteyden jakamiseen niin kodissa kuin pienessä toimistossakin. Monipuolisten verkkoliitäntäominaisuuksien lisäksi langattomassa 11g-tukiasemassa on myös verkon suojausominaisuuksia, kuten NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tunkeutumisvalvonnalla varustettu laajennettu pakettisuodatus, lokitoiminto ja tilan säilyttävä pakettitarkastus (palomuuri-spi). Lisäksi tukiasema tukee UpnP (Universal Plug and Play)-, DDNS (Dynamic DNS)-, WPA (WiFi Protected Access)- ja 802.1x + TKIP -ominaisuuksia sekä langattoman verkon siltaamista Ethernet-kaapeliverkkoon. Pakkauksen sisältö Tarkista, että langattoman 11g-tukiaseman pakkaus sisältää kaikki alla mainitut osat. Nämä osat helpottavat langattoman 11g-tukiaseman käyttöä ja asennusta. Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä Philipsjälleenmyyjään. Langaton 11g-tukiasema Verkkolaite Ethernet-kaapeli (RJ-45) Asennus-CD-levy Toimintaohjeita-opas

7 SUOMI 7 Langaton 11g-tukiasema ➊ ➋➍ ➌ ➌ ➊ ➎ 1 Antennit Yhteyden muodostaminen langattomiin verkkosovittimiin. 2 Reset (Nollaus) -painike Langaton 11g-tukiasema käynnistetään uudelleen pitämällä tätä painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Voit palauttaa tukiaseman oletusasetukset käyttöön pitämällä painiketta painettuna yli viiden sekunnin ajan. 3 Ethernet-liitännät RJ45-liitännät laajakaistamodeemin ja Ethernet-verkkokaapelien kytkemistä varten. 4 Power-liitäntä Verkkolaitteen kytkeminen langattomaan 11g-tukiasemaan. 5 Merkkivalot Nämä merkkivalot ilmaisevat verkon tilan. Merkkivalo Väri Merkitys Power Sininen Ei pala virran ollessa katkaistuna. Palaa virran ollessa kytkettynä. Wireless Ei pala langattoman toiminnan ollessa poissa käytöstä. (Langaton kotiverkko) Sininen Palaa langattoman toiminnan ollessa käytössä ja asiakkaan ollessa aktiivinen. Vilkkuu lähetyksen aikana. Modem Sininen Palaa, kun linkki on muodostettu. (Internet-modeemi) Vilkkuu lähetyksen aikana. 1/2/3/4 LAN Keltainen (10 Mbps) Ei pala, kun yhteyttä ei ole muodostettu. (Kaapeloitu Sininen (100 Mbps) Palaa, kun linkki on muodostettu. kotiverkko) Vilkkuu lähetyksen aikana. 6 MAC-osoitteen sisältävä kilpi MAC-osoite käsittää 12 merkkiä (esimerkiksi 00:30:F1:A1:F4:A5 tai yleisesti xx:xx:xx:xx:xx:xx) ja se on verkkolaitteen yksilöllinen laiteosoite. MAC-osoitetta käytetään joissakin suojausominaisuuksissa tai verkon tunnistustarkoituksissa.

8 8 SUOMI Tärkeä huomautus Asenna tuote ja käytä sitä ainoastaan Toimintaohjeita-oppaan ohjeiden mukaisesti. Näin varmistat asennuksen onnistuneen lopputuloksen ja vältät turhat tekniset ongelmat. Lue huolellisesti tämä käyttöopas ja Toimintaohjeita-opas ennen langattoman 11g-tukiaseman käytön aloittamista. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Uusimmat tiedot tuotteesta ja tuoreimmat ladattavat päivitykset ovat käytettävissä Web-sivustossamme osoitteessa Asetusten määrittämisen ja asentamisen aikana voi olla hyödyllistä pitää käsillä tietokoneen ja muiden verkkolaitteiden käyttöohjeet. Turvallisuushuomautuksia Tarkista ennen verkkolaitteen kytkemistä pistorasiaan, että verkkolaitteeseen merkitty verkkojännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Langattomien sovellusten radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden radiopalveluiden aiheuttamilta häiriöiltä. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäiselle kosteudelle, sateelle tai kuumuudelle. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille. Laitteen päälle ei saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja. Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle mitään lämmityslaitteita. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä riittävästi vapaata tilaa laitteen joka puolelle. Älä avaa laitteen koteloa. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään. Ympäristönsuojelutietoja Pakkauksessa ei käytetä turhia pakkausmateriaaleja. Pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon materiaalien (laatikon pahvin, pehmusteena käytetyn polystyreenin ja pussien sekä suoja-kalvon polyeteenin) mahdollisimman helppo lajitteleminen. Laite on valmistettu materiaaleista, jotka erikoisyritys voi purkaa kierrätettäviksi. Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaalit, vanhat paristot ja loppuun käytetyn laitteen. Vastuuvapautuslauseke Philips on toimittanut tämän tuotteen sellaisenaan ja ilman minkäänlaista suorasti tai epäsuorasti ilmaistua takuuta, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta, oletetut takuut sen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Philips ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta muitakaan pois sulkematta, korvaavan omaisuuden tai palvelun hankkiminen, tietojen tai tulojen menettäminen ja liiketoiminnan keskeytyminen), vaikka sille olisi ennakolta ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Philips ei myöskään takaa tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

9 SUOMI 9 Langattoman tukiaseman asentaminen Asenna langattoman 11g-tukiaseman ohjelmisto asennus-cd-levyltä ja asenna sitten langaton tukiasema ja määritä sen asetukset noudattamalla Toimintaohjeita-oppaan ohjeita. Älä kytke mitään laitteita tai kaapeleita, ennen kuin ohjattu asennustoiminto kehottaa tekemään nämä kytkennät. 1 Aseta toimitukseen sisältyvä CD-levy tietokoneeseen ja aloita ohjelmiston asentaminen. > CD-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti. Jos näin ei ole, käynnistä CD-levy kaksoisnapsauttamalla Oma tietokone -kuvaketta, kaksoisnapsauttamalla CD-aseman kuvaketta ja kaksoisnapsauttamalla lopuksi Setup.exe-kuvaketta. 2 Määritä langattoman 11g-tukiaseman asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. 3 Jatka asennusta napsauttamalla asennusohjelman ikkunassa olevaa langattoman 11g-tukiaseman kuvaa.

10 10 SUOMI Asennusohjelman käyttäminen. Asennusohjelma opastaa suorittamaan langattoman 11g-tukiaseman kytkennät oikeassa järjestyksessä. Lisäksi se yrittää tunnistaa olemassa olevan verkon ja Internet-asetukset ja mukauttaa ne vastaamaan uutta kokoonpanoa. Langattoman 11g-tukiaseman asennus käy helposti noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. 1 Graafinen esitys verkosta, verkkokytkennöistä ja niiden tilasta. Laitteet, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät sinisinä ja käytettävissä olevat kytkennät näkyvät vihreinä. 2 Tässä teksti-ikkunassa on tilatietoja ja tietoja seuraavaksi suoritettavasta toimenpiteestä. 3 Asennusohjelman siirtymispainikkeet. ➊ ➋ ➌ Asennus on nyt valmis. Katso seuraavista luvuista tietoja langattoman 11g-tukiaseman kytkemisestä, asetusten määrittämisestä ja käyttämisestä. Jos näyttöön tulee virheilmoituksia tai pyyntöjä antaa lisätietoja, etsi lisätietoja lukemalla käyttöopas ja Vianmääritys-luku.Tämän käyttöoppaan sisältämien tietojen avulla pystyt ratkaisemaan useimmat langattoman 11g-tukiaseman asentamiseen ja käyttämiseen liittyvät ongelmat. Lisätietoja löydät Websivustosta osoitteessa myös tarvittaessa kysyä apua asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelun puhelinnumerot löytyvät tämän käyttöoppaan alusta.

11 SUOMI 11 Kaapeliverkon muodostaminen käyttämällä Ethernet-kaapeleita Ethernet-liitännät tunnistavat automaattisesti niihin kytketyn kaapelin tyypin. Voit siis käyttää kytkemisessä joko Straight-through- tai Crossover-tyyppisiä Ethernet-kaapeleita sillä edellytyksellä, että niiden luokitus on vähintään Cat 5. Langattoman 11g-tukiaseman neljä lähiverkkoliitäntää 1, 2, 3 ja 4 kättelevät automaattisesti tiedonsiirtonopeudeksi 10 Mbps (Ethernet) tai 100 Mbps (Fast Ethernet) ja tiedonsiirtotilaksi yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen. Käytä kierrettyä parikaapelia minkä tahansa langattoman 11g-tukiaseman lähiverkkoliitännän 1, 2, 3 ja 4 kytkemisessä tietokoneen Ethernetsovittimeen.Vaihtoehtoisesti voit kytkeä minkä tahansa langattoman 11g-tukiaseman lähiverkkoliitännöistä 1, 2, 3 ja 4 Ethernet-keskittimeen tai -kytkimeen ja kytkeä sitten tietokoneen tai muun verkkolaitteen kytkimeen tai keskittimeen.varmista RJ45-liitintä kytkiessäsi, että liittimen lukitusliuska napsahtaa oikein paikalleen. Varoitus: Älä kytke puhelinliitintä mihinkään RJ45-liitäntään.Tämä voi vahingoittaa langatonta 11g-tukiasemaa. Käytä ainoastaan RJ45 -liitännöillä varustettuja kierrettyjä parikaapeleita. Langattoman verkon muodostaminen Katso tietoja langattoman verkon muodostamisesta esimerkiksi tämän käyttöoppaan lopussa olevasta kohdasta Tietokoneverkon asetusten määrittäminen. Asenna langaton verkkosovitin kaikkiin tietokoneisiin, jonka haluat kytkeä Internetiin tai lähiverkkoon radiosignaalien kautta. Philipsiltä on tällä hetkellä saatavana useita langattomia verkkosovittimia, muun muassa langaton USBsovitin ja kannettavan tietokoneen langaton sovitin. Kierrä langattoman 11g-tukiaseman takana olevan molemmat antennit haluamaasi asentoon. Kaikista suurin toiminta-alue saavutetaan suuntaamalla antennit eri akseleita pitkin, esimerkiksi astetta eri suuntiin.

12 12 SUOMI Langaton 11g-tukiasema on suositeltavaa sijoittaa mahdollisimman lähelle langattoman verkon keskikohtaa.yleisesti suorituskyky on sitä parempi, mitä korkeammalle antenni sijoitetaan.varmista, että langattoman tukiaseman sijainti on sellainen, että vastaanotto on ihanteellinen koko kodissa tai toimistossa. Langattomalla sovittimella varustetut tietokoneet voivat viestiä keskenään itsenäisenä langattomana lähiverkkona, kun kukin tietokone määritetään käyttämään samaa radiokanavaa. Langattoman 11g-tukiaseman avulla kaikki langattomat työasemat voivat kuitenkin muodostaa yhteyden kaapeloituun tai langattomaan lähiverkkoon tai Internetiin.Tässä verkon perusrakenteessa kukin langaton tietokone voi viestiä langattoman ryhmän minkä tahansa tietokoneen kanssa radiolinkin välityksellä tai se voi käyttää langattoman 11g-tukiaseman kautta kaapeloidun lähiverkon tai Internetin kautta muita tietokoneita ja verkkoresursseja. Sen lisäksi että tällainen langaton perusrakenne laajentaa langattomien tietokoneiden käyttöä kaapeloituun lähiverkkoon, se kasvattaa langattomien tietokoneiden tehollista toiminta-aluetta toistamalla saapuvat radiosignaalit langattoman 11g-tukiaseman kautta. Langatonta perusrakennetta voidaan käyttää keskustietokannan käyttämiseen tai yhteyden muodostamiseen liikkuvien työntekijöiden välillä alla olevan kuvan mukaisesti: Langattomien lähiverkkoyhteyksien muodostaminen

13 SUOMI 13 TCP/IP-yhteyskäytännön asentaminen ja määrittäminen Jos tietokoneessa ei ole aikaisemmin käytetty Internetiä eikä sitä ole asennettu tietokoneverkkoon, noudata seuraavassa kohdassa annettuja ohjeita. TCP/IP-yhteyskäytännön asentaminen Windows 98SE/Me/2000 ja XP Valitse Käynnistä-valikosta Ohje ja anna hakusanaksi TCP/IP.Valitse Asentaminen-aihe ja noudata Windowsin ohjeen sisältämiä ohjeita. Määritä DHCP:tä varten asentamasi TCP/IP-yhteyskäytäntö määrittämään verkon IP-osoitteet automaattisesti. Lisätietoja on Windowsin ohjeessa. Kun olet asentanut IP/TCP-yhteyskäytännön, suorita asennusohjelma uudelleen asennus-cd-levyltä. Macintosh-tietokoneen asetusten määrittäminen DHCP IP -kokoonpano 1. Avaa Omena-valikko. Osoita Ohjauspaneeli ja valitse TCP/IP. 2. Varmista TCP/IP-valintaruudussa, että yhteys muodostetaan Ethernetin kautta. 3. Valitse Määritä-ruutuun Käytä DHCP-palvelinta -vaihtoehto. 4. Sulje TCP/IP-valintaruutu.

14 14 SUOMI Langattoman 11g-tukiaseman asetusten määrittäminen Langaton 11g-tukiasema voidaan määrittää käyttämään Internet Exploreria (versiota 5.5 tai uudempaa) tai Netscapea (versiota 4.7 tai uudempaa). Web-hallintakäyttöliittymän kautta voit määrittää langattoman 11g-tukiaseman asetukset ja valvoa verkkoliikennettä tarkastelemalla tilastotietoja. Huomautus: Jos käytössäsi on Internet-yhteys, lataa osoitteesta uusimmat kesto-ohjelmistopäivitykset, ennen kuin yrität määrittää langattoman 11g-tukiaseman asetuksia. Näin voit varmistaa, että langattomassa 11g-tukiasemassa käytetään kesto-ohjelmiston uusinta versiota. Varmista, että kaikki mahdolliset palomuuri- tai suojausohjelmat on poistettu käytöstä, ennen kuin kirjaudut sisään langattoman tukiaseman Web-pohjaisiin asetuksiin. Välityspalvelimen poistaminen käytöstä Sinun pitää myös varmistaa, että HTTP-välityspalvelin-ominaisuus on poistettu käytöstä Web-selaimessa. Muussa tapauksessa Web-selaimella ei voi tarkastella langattoman 11g-tukiaseman asetussivuja. Alla olevat ohjeet koskevat Internet Exploreria. Mukauta ohjeita käyttämäsi selainohjelman mukaan. Selaimen asetusten mukauttaminen: Selaimen asetusten mukauttaminen: Internet Explorer (5 tai uudempi) 1. Käynnistä Internet Explorer.Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset. 2. Valitse Internet-asetukset-ikkunan Yhteydet-välilehti. 3. Valitse Lähiverkko-painike. 4. Poista valinnat kaikista valintaruuduista ja tallenna asetukset valitsemalla OK. 5. Sulje Internet-asetukset-ikkuna valitsemalla uudestaan OK-painike. 6. Ota muutokset käyttöön käynnistämällä Internet Explorer uudelleen.

15 SUOMI 15 Selaimen asetusten mukauttaminen: Internet Explorer (Macintosh) 1. Käynnistä Internet Explorer. Osoita Explorer/Määritykset. 2. Valitse Internet Explorerin Määritykset-ikkunan Verkko-kohdasta Välityspalvelimet. 3. Poista valinnat kaikista valintaruuduista ja osoita sitten OK. Langattoman tukiaseman asetusvalikkojen käyttäminen Voit käyttää langattoman tukiaseman hallintasivustoa antamalla Web-selaimeen langattoman tukiasema IP-osoitteen sitten LOGIN (Kirjaudu sisään). (Oletusarvon mukaan kirjautumisessa ei tarvita salasanaa.) Aloitussivulla on Setup Wizard (Asetusten ohjattu määritys)- ja Advanced Setup (Lisäasetukset) -vaihtoehdot.

16 16 SUOMI Siirtyminen Web-käyttöliittymässä Langattoman tukiaseman hallintasivustossa on Setup Wizard (Asetusten ohjattu määritys)- ja Advanced Setup (Lisäasetukset) -osat. Setup Wizard (Asetusten ohjattu määritys) -osassa voit nopeasti määrittää langattoman 11g-tukiaseman kaapelimodeemin tai DSL-modeemin käyttämistä varten. Advanced setup (Lisäasetukset) -osa sisältää lisäominaisuuksia, kuten luvattoman käytön ilmaisu, IP- ja MAC-osoitteiden suodatus, tunkeutumisen ilmaisu, näennäispalvelimen määrittäminen ja näennäisen DMZ-isäntien määrittäminen. Kokoonpanoasetusten muuttaminen Kokoonpanoasetuksia voi muuttaa joko valintaikkunoiden tai luetteloruutujen avulla. Kun olet muuttanut asetuksia, muista ottaa uudet asetukset käyttöön napsauttamalla sivun alalaidassa olevaan APPLY (Käytä)- tai NEXT (Seuraava) -painiketta. Huomautus: Jotta näyttö päivittyisi jokaisen komennon antamisen jälkeen, tarkista, että Internet Explorer 5.0:n asetukset on määritetty oikein.valitse Työkalutvalikosta Internet-asetukset, valitse Yleiset-välilehti, valitse Väliaikaiset Internettiedostot -osassa oleva Asetukset-painike ja tarkista, että Tarkista, onko tallennetuista sivuista uudempia versioita -asetus on Aina avattaessa sivu.

17 SUOMI 17 Asetusten ohjattu määritys Jos suoritit asetusten ohjatun määrittämisen asennus-cd-levyltä, sinun ei tarvitse muuttaa mitään näistä asetuksista.voit siirtyä suoraan Advanced Setup (Lisäasetukset) -osaan hallitsemaan langatonta 11g-tukiasemaa. Time Zone (Aikavyöhyke) Napsauta Setup Wizard (Asetusten ohjattu määritys) -kuvaketta. Ohjatun määritystoiminnon ensimmäinen kohde on Time Zone (Aikavyöhyke) -asetuksen määrittäminen. Aikavyöhyke pitää asettaa, jotta asiakassuodatuksen ja lokitapahtumien ajoitus olisi oikea.valitse oikea aikavyöhyke luetteloruudusta ja valitse sitten NEXT (Seuraava). Broadband Type (Laajakaistayhteyden tyyppi) Valitse käytössä olevan laajakaistayhteyden tyypiksi Cable Modem (Kaapelimodeemi) tai ADSL. Seuraavilla sivuilla on yksityiskohtaisia tietoja yhteystyypeistä. Cable Modem (Kaapelimodeemi) Internet-palveluntarjoaja on voinut antaa käyttöösi isäntänimen. Jos näin on, anna se tähän ruutuun. Anna modeemin MAC-osoite, jota Internet-palveluntarjoaja käyttää laitteistosi tunnistamisessa. Lopeta asetusten määrittäminen valitsemalla Finish (Valmis). Näyttöön tulee Status (Tila) -sivu, jolla voit tarkastella yhteyden tilaa sekä muita tietoja. Lisätietoja on kohdassa Status (Tila).

18 18 SUOMI Fixed-IP xdsl (Kiinteä IP, xdsl) Jotkin xdsl-internet-palveluntarjoajat voivat antaa käyttöön kiinteän IP-osoitteen. Jos olet saanut nämä tiedot, valitse tämä vaihtoehto ja anna saamasi IP-osoite, yhdyskäytävän IP-osoite, DNS-osoite ja aliverkon peite. Lopeta asetusten määrittäminen valitsemalla FINISH (Valmis). PPPoE xdsl Anna palveluntarjoajalta saamasi PPPoE-käyttäjänimi ja -salasana. Service Name (Palvelun nimi) -asetus on yleensä valinnainen, mutta jotkin palveluntarjoajat voivat edellyttää sitä. Jätä Maximum Transmission Unit (Lähetysyksikön enimmäiskoko) -asetukseksi oletusarvo, ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa sitä. Anna Maximum Idle Time (Yhteyden aikakatkaisu) -kohtaan minuutteina aika-asetus, joka määrittää, kuinka kauan Internet-yhteyttä pidetään yllä sen ollessa käyttämättömänä.yhteys katkaistaan, kun se on Maximum Idle Time -asetusta kauemmin käyttämättömänä. (Oletusarvo on 10.) Voit määrittää yhteyden muodostumaan automaattisesti, kun Internetiä käytetään uudestaan, ottamalla käyttöön Auto-reconnect (Yhteyden automaattinen muodostaminen uudelleen) -asetuksen. Lopeta asetusten määrittäminen valitsemalla FINISH (Valmis).

19 SUOMI 19 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) PPTP-yhteyskäytäntöä käytetään yleisesti xdsl-yhteyksissä Euroopassa. Sen avulla voidaan liittää useita fyysisesti erillisiä verkkoja toisiinsa Internetin välityksellä. Jos sinulla on käytössä kaikki näytössä näkyvät tiedot, anna oma IP-osoitteesi, aliverkon peite, yhdyskäytävän IP-osoite, käyttäjätunnus, salasana ja PPTPyhdyskäytävä. Maximum Transmission Unit (MTU, lähetysyksikön enimmäiskoko) -asetus määrittää datapakettien enimmäiskoon. Jätä tähän kohtaan oletusasetus (1460), ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa sitä. Anna Maximum Idle Time (Yhteyden aikakatkaisu) -kohtaan minuutteina aika-asetus, joka määrittää, kuinka kauan Internet-yhteyttä pidetään yllä sen ollessa käyttämättömänä.yhteys katkaistaan, kun se on Maximum Idle Time -asetusta kauemmin käyttämättömänä. (Oletusarvo on 0.) Voit määrittää yhteyden muodostumaan automaattisesti, kun Internetiä käytetään uudestaan, ottamalla käyttöön Auto-reconnect (Yhteyden automaattinen muodostaminen uudelleen) -asetuksen. Lopeta asetusten määrittäminen valitsemalla FINISH (Valmis).

20 20 SUOMI Lisäasetukset Web-hallintasivuston kautta voit määrittää järjestelmäasetuksia, hallita ja ohjata langattoman 11g-tukiaseman ja sen liitäntöjen toimintaa ja tarkastella verkon tilaa. Alla luetellaan hallintasivustossa käytettävissä olevat asetukset. Valikko System (Järjestelmä) Kuvaus Paikallisen aikavyöhykkeen asettaminen, pääkäyttäjäsalasanan määrittäminen ja langattoman 11g-tukiaseman etähallinnassa käytettävän tietokoneen IP-osoitteen määrittäminen. Internet Settings Internet-yhteyden tyypin määrittäminen: (Internet-asetukset) Dynaaminen IP -isäntäkokoonpano ja kunkin mediarajapinnan fyysinen MAC-osoite. PPPoE-asetukset. PPTP. Kiinteä IP-osoite ja Internet palveluntarjoajan yhdyskäytäväosoite. DNS-palvelinten määrittäminen käyttämään toimialuenimiselvitystä. Local network (Lähiverkko) Wireless (Langaton toiminta) NAT Firewall (Palomuuri) DDNS Tools (Apuohjelmat) Status (Tila) Langattoman tukiaseman liitännän ja kaikkien DHCP-asiakkaiden TCP/IP kokoonpanon määrittäminen. Langattomien yhteyksien radiotaajuuden, verkon nimen (SSID) ja salauksen määrittäminen. Internet-palveluntarjoajan yhden tilin jakaminen useille käyttäjille ja näennäispalvelimien määrittäminen. Erilaisten suojaus- ja erikoistoimintojen määrittäminen. Näitä toimintoja ovat muun muassa käytönhallinta, luvattoman tunkeutumisen ilmaisu ja DMZ. Dynaamisen DNS-osoitteistamisen ansiosta Internetin käyttäjät voivat liittää toimialuenimiä tietokoneisiin tai palvelimiin. Tämä kohta sisältää toimintoja nykyisen kokoonpanon varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen, kaikkien asetusten oletusten palauttamiseen, järjestelmän kesto-ohjelmiston päivittämiseen ja järjestelmän nollaamiseen. Tässä kohdassa voidaan tarkastella Internet-yhteyden tyyppiä ja tilaa, kestoohjelmiston ja laitteiston versionumeroita, järjestelmän IP-asetuksia sekä DHCP-, NAT- ja palomuuritietoja. Lisäksi tässä kohdassa ilmaistaan liitettynä olevien asiakkaiden määrä, kunkin mediarajapinnan fyysinen MAC-osoite sekä laitteiston versio ja valmistusnumero. Tässä kohdassa voi myös tarkastella suojauslokia ja DHCP-asiakaslokia.

21 SUOMI 21 System (Järjestelmä) Time Zone (Aikavyöhyke) Valitse langattomassa 11g-tukiasemassa käytettävä aikavyöhyke ja palvelin luetteloruudusta. Näitä tietoja tarvitaan lokimerkinnöissä ja asiakkaiden käytönvalvonnassa. Password Settings (Salasana-asetukset) Tämän valikon kautta voit suojata tukiaseman käytön salasanalla. Oletusarvon mukaan kirjautumisessa ei tarvita salasanaa.varmista suojaus määrittämällä salasana, ennen langattoman 11g-tukiaseman kytkemistä Internetiin. Salasanassa voi olla 3 12 aakkosnumeerista merkkiä eikä siinä oteta huomioon isoja ja pieniä kirjaimia. Huomautus: Jos unohdat salasanan tai et muuten pääse käyttämään käyttöliittymää, palauta tukiaseman oletusasetukset käyttöön painamalla Reset-painiketta (pidä painiketta painettuna vähintään viiden sekunnin ajan). (Oletusarvon mukaan salasana ei ole käytössä.) Määritä enimmäisaika sille, kuinka kauan Internet-yhteyttä pidetään yllä sen ollessa käyttämättömänä, antamalla haluamasi minuuttiarvo Maximum Idle Time (Yhteyden aikakatkaisu) -kohtaan. Jos yhteys on käyttämättömänä enimmäisaikakatkaisuaikaa kauemmin, käyttäjä kirjataan ulos ja hallintasivustoon pitää kirjautua uudelleen. (Oletusarvo on 9 minuuttia.)

22 22 SUOMI Remote Management (Etähallinta) Kun etähallinta on käytössä, muualla sijaitsevan tietokoneen Web-selaimen kautta voidaan määrittää langattoman 11g-tukiaseman asetuksia, hallita sitä ja valvoa sen käyttöä.voit ottaa etähallinnan käyttöön valitsemalla Enable (Ota käyttöön) ja antamalla etätietokoneen IP-osoitteen.Valitse sitten APPLY (Käytä) -painike. Huomautus: Jos IP-osoitteeksi määritetään , langatonta 11g-tukiasemaa voi hallita millä tahansa isäntätietokoneella. Internet Settings (Internet-asetukset) Määritä Internet-palveluntoimittajalta hankkimasi Internet-yhteyden tyyppi ja anna sitten valitsemasi yhteyden yksityiskohtaiset kokoonpanotiedot valitsemalla More Configuration (Lisäasetukset). Dynamic IP (Dynaaminen IP-osoite) Host Name (Isäntänimi) -asetus on yleensä valinnainen, mutta jotkin palveluntarjoajat voivat edellyttää sitä. Langattoman 11g-tukiaseman fyysiseen Internet-liitäntään on asetettu oletusarvon mukainen MAC-osoite. Käytä tätä osoitetta rekisteröityessäsi Internet-palveluun. Älä muuta sitä, ellei Internet-palveluntarjoaja erikseen pyydä sinua muuttamaan sitä. Jos Internet-palveluntarjoaja on käyttänyt Ethernet-kortin MACosoitetta tunnisteena laajakaistatilin ensiasennuksen yhteydessä, kytke rekisteröidyllä MAC-osoitteella varustettu tietokone langattomaan 11g-tukiasemaan ja valitse Clone MAC Address (Kloonaa MAC-osoite) -painike.tämä toimenpide korvaa langattoman tukiaseman MAC-osoitteen aikaisemmin rekisteröidyllä Ethernet-kortin MACosoitteella. Jos et ole varma, minkä tietokoneen MAC-osoite on rekisteröity liittymän asennuksen yhteydessä, pyydä Internet-palveluntarjoajaa rekisteröimään tiliisi uusi MAC-osoite. Käytä rekisteröinnissä langattoman 11g-tukiaseman MAC-osoitetta.

23 SUOMI 23 Point-to-Point Over Ethernet (PPPoE) Anna tähän kohtaan palveluntarjoajalta saamasi PPPoE-käyttäjänimi ja -salasana. Service Name (Palvelun nimi) -asetus on yleensä valinnainen, mutta jotkin palveluntarjoajat voivat edellyttää sitä. Maximum Transmission Unit (MTU, lähetysyksikön enimmäiskoko) -asetus määrittää datapakettien enimmäiskoon. Jätä tähän kohtaan oletusasetus (1492), ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa sitä. Anna Maximum Idle Time (Yhteyden aikakatkaisu) -kohtaan minuutteina aika-asetus, joka määrittää, kuinka kauan Internet-yhteyttä pidetään yllä sen ollessa käyttämättömänä.yhteys katkaistaan, kun se on Maximum Idle Time -asetusta kauemmin käyttämättömänä. (Oletusarvo on 10 minuuttia.) Voit määrittää yhteyden muodostumaan automaattisesti, kun Internetiä käytetään uudestaan, ottamalla käyttöön Auto-reconnect (Yhteyden automaattinen muodostaminen uudelleen) -asetuksen. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) PPTP-yhteyskäytännön avulla voidaan liittää useita fyysisesti erillisiä verkkoja toisiinsa Internetin välityksellä.tässä ikkunassa voit sallia asiakastietokoneiden muodostaa normaalin PPTP-istunnon ja varmistaa, että kunkin asiakastietokoneen PPTP-asetusten määrittäminen käy helposti. Anna tässä ikkunassa IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävän IPosoite (yleensä Internet-palveluntarjoaja on toimittanut tämän) ja määritä sitten upptp-käyttäjätunnus ja -salasana sekä PPPTP-yhdyskäytävän IP-osoite. Maximum Transmission Unit (MTU, lähetysyksikön enimmäiskoko) -asetus

24 24 SUOMI määrittää datapakettien enimmäiskoon. Jätä tähän kohtaan oletusasetus (1460), ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa sitä. Määritä enimmäisaika sille, kuinka kauan PPTP-yhteyttä pidetään yllä sen ollessa käyttämättömänä, antamalla haluamasi minuuttiarvo Maximum Idle Time (Yhteyden aikakatkaisu) -kohtaan.yhteys katkaistaan, kun se on Maximum Idle Time -asetusta kauemmin käyttämättömänä. (Oletusarvo on 0 minuuttia.) Voit määrittää yhteyden muodostumaan automaattisesti, kun Internetiä käytetään uudestaan, ottamalla käyttöön Auto-reconnect (Yhteyden automaattinen muodostaminen uudelleen) -asetuksen. Static IP (Kiinteä IP-osoite) Jos Internet-palveluntarjoaja on määrittänyt käyttöösi kiinteän IP-osoitteen, anna ensin langattomalle 11g-tukiasemalle määritetty osoite ja aliverkon peite ja anna sitten Internet-palveluntarjojan yhdyskäytäväosoite. DNS Toimialuepalvelimet määrittävät toimialuenimien (esimerkiksi numeeriset IP-osoitteet. Olet todennäköisesti saanut Internet-palveluntarjoajaltasi vähintään yhden toimialuenimipalvelimen IP-osoitteen. Anna nämä osoitteet tässä ikkunassa.

25 SUOMI 25 Local network settings (Lähiverkkoasetukset) Local Network IP (Lähiverkon IP-osoite) Määritä Local Network (Lähiverkko) -valikossa langattoman 11g-tukiaseman lähiverkon IP-osoite ja ota käyttöön DHCP-palvelin asiakasnimien dynaamista määrittämistä varten. Lease Time (Vanhenemisaika) - Tässä kohdassa voit tarvittaessa määrittää vanhenemisajan. Kotiverkoissa asetukseksi voidaan valita Forever (Ikuinen), jolloin IP-osoitteet eivät vanhene. IP Address Pool (IP-osoitevaranto) Tähän kohtaan voit antaa dynaamisten IP-osoitteiden aloitusosoitteen (esimerkiksi oletusarvon ). Kun oletusarvon mukainen aloitusosoite on käytössä, IP-osoitteet välillä ja ovat osa dynaamisten IP-osoitteiden varantoa. IP-osoitteet välillä ja sekä välitä ja ovat käytettävissä kiinteinä IP-osoitteina. Älä sisällytä langattoman 11g-tukiaseman osoitetta asiakasosoitevarantoon. Muista myös määrittää asiakastietokoneet käyttämään IP-osoitteiden dynaamista määritystä.

26 26 SUOMI Wireless (Langaton toiminta) Langattoman 11g-tukiaseman määrittäminen langattomien asiakkaiden langattomaksi tukiasemaksi edellyttää vain radiokanavan, verkon nimen (eli SSID-tunnuksen) (oletusarvo on philips) ja salausasetusten määrittämistä. Channel (Kanava) ja SSID-tunnus Langattomalle 11g-tukiasemalle ja kaikille langattomille asiakkaille pitää määrittää yhteinen radiokanava ja verkon nimi (SSID).Varmista, että nämä asetukset ovat samoja kaikissa asiakkaissa. Network name (Verkon nimi). Tämän asetuksen pitää olla sama verkon kaikissa langattomissa laitteissa. (Oletusarvo on philips.) Huomautus: Verkon nimessä (SSID-tunnuksessa) otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet ja se voi käsittää enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä. Transmission Rate (Tiedonsiirtonopeus): Tämä asetus määrittää langattoman 11g-tukiaseman tiedonsiirtonopeuden. Mitä pienempi tiedonsiirtonopeuden asetus on, sitä suurempi on lähetyksen kantama. (Oletusarvo on Fully Automatic (Automaattinen).) Basic Rate (Perustiedonsiirtonopeus): Suurin määritetty tiedonsiirtonopeus, jota langaton 11g-tukiasema käyttää lähetettäessä yleislähetys-/ ryhmälähetyskehyksiä ja hallintakehyksiä. (Oletusarvo on All (Kaikki).) Channel (Kanava): Radiokanava, jolla langaton 11g-tukiasema viestii sen toiminta-alueella olevien tietokoneiden kanssa. (Oletusarvo on Auto (Automaattinen).) Huomautus: Käytettävissä olevia kanavia on rajoitettu paikallisella lainsäädännöllä. Broadcast Verkon nimessä (SSID-tunnuksen lähetys): SSID-tunnuksen lähettäminen langattomassa verkossa helpottaa yhteyden muodostamista asiakastietokoneiden kanssa. (Oletusarvo on Enable (Ota käyttöön).)

27 SUOMI 27 Encryption (Salaus) Jos lähetät langattomasti luottamuksellisia tietoja, ota käyttöön WEP (Wired Equivalent Privacy) -salaus ja/tai WPA (WiFi Protected Access) -salaus. Salaus edellyttää saman koodaus- ja koodauksenpurkuavainten käyttämistä langattomassa 11g-tukiasemassa ja kaikissa langattomissa asiakkaissa. Voit valita käyttöön joko yleisen 64-bittisen salauksen tai tehokkaan 128-bittisen salauksen.voit muodostaa salausavaimet automaattisesti tai antaa ne manuaalisesti. Jos haluat käyttää automaattista 64-bittistä salaista, anna salalause ja valitse Generate (Muodosta).Tämän jälkeen muodostetaan neljä avainta (katso alla oleva kuva).valitse avain luetteloruudusta tai hyväksy oletusavain. Automaattista 128-bittistä salausta käytettäessä muodostetaan yksi avain. Salausta käytettäessä kaikkiin langattomiin asiakkaisiin on määritettävä samat avaimet kuin langattomassa 11g-tukiasemassa. Ota huomioon, että salaus suojaa langattomien solmujen välillä kulkevat tiedot, mutta se ei suojaa mitään lähetyksiä kaapeliverkon tai Internetin kautta.

28 28 SUOMI Network Address Translation (NAT) Tässä osassa voit määrittää Address Mapping (Osoitemääritys)-, Virtual Server (Näennäispalvelin)- ja Special Application (Erikoissovellus) -ominaisuudet, joilla voidaan hallita langattoman tukiaseman porttien avaamista.tämän osan asetusten avulla voidaan järjestelmä määrittää Internet-pohjaisten sovellusten, kuten näennäisen yksityisverkon, käyttöönottoa varten. Address Mapping (Osoitemääritys) Osoitemääritysasetuksilla voidaan määrittää julkisia IP-osoitteita jaettavaksi useille verkon käyttäjille. Anna Global IP (Järjestelmänlaajuinen IP-osoite) -ruutuun julkinen IP-osoite, jonka haluat jakaa. Anna järjestelmänlaajuisen IP-osoitteen jakavien IP-osoitteiden alue. Virtual Server (Näennäispalvelin) Jos määrität langattoman11g-tukiaseman näennäispalvelimeksi, julkisten IP-osoitteiden kautta paikallisen sivustosi palveluita, kuten Web- tai FTPpalveluita, käyttävät etäkäyttäjät voidaan automaattisesti ohjata paikallisiin palvelimiin, joille on määritetty yksityiset IP-osoitteet.Toisin sanoen, tarvittavan palvelun (TCP/UDP-portin numeron) mukaan langaton 11g-tukiasema ohjaa ulkoisen palvelupyynnön edelleen asianmukaiseen palvelimeen, joka sijaitsee muussa sisäisessä IP-osoitteessa.

29 SUOMI 29 Jos esimerkiksi julkisen portin asetukseksi on määritetty TCP/80 (HTTP tai Web) ja yksityisen portin tai IP-osoitteen asetukseksi on määritetty /80, kaikki ulkopuolelta tulevat HTTP-pyynnöt siirretään osoitteeseen portissa 80.Tämän vuoksi Internetin käyttäjät voivat käyttää paikallisessa osoitteessa olevaa palvelua vain antamalla Internet-palveluntarjoajan toimittaman IP-osoitteen.Tavallisimpia TCPpalveluportteja ovat 80 (HTTP), 21 (FTP), 23 (Telnet) ja 110 (POP3). Special Applications (Erikoissovellukset) Jotkin sovellukset, kuten Internet-pelit, videoneuvottelu, Internet-puhelut ja monet muut, edellyttävät useita yhteyksiä. Nämä sovellukset eivät voi toimia, jos Network Address Translation (NAT) on käytössä. Jos käytät useita yhteyksiä tarvitsevia sovelluksia, määritä kutakin sovellusta varten avattavat julkiset portit alla olevan kuvan esittämässä valintaikkunassa. Anna Trigger Port (Liipaisuportti) -ruutuun sovellukseen normaalisti liittyvän portin numero. Määritä yhteyskäytännön tyypiksi TCP tai UDP ja anna sitten sovelluksen tarvitsemat portit.voit määrittää erikoissovellusyhteyksiä myös valitsemalla sovelluksen tyypin ja kohdenumeron Popular applications (Suosikkisovellukset) -ruutuun ja määrittää portit helposti valitsemalla Copy (Kopioi) -painikkeen. Määritä sitten yhteyskäytännön tyypiksi TCP tai UDP. Esimerkki: Tunnus Liipaisu- Liipaisu- Julkinen Julkisen Kommentti portti tyyppi portti tyyppi UDP 6112 UDP Battle.net TCP , TCP MSN Game Zone Täydellinen luettelo porteista ja niissä suorittuvista palveluista on osoitteessa

30 30 SUOMI Firewall (Palomuuri) Langattoman 11g-tukiaseman palomuurin avulla voidaan suorittaa järjestelmään kytkettyjen asiakastietokoneiden käytönhallintatoimia ja estää tavallisia luvattomia tunkeutumisia, kuten verkko-osoitteen väärentäminen, Land Attack-, Ping of Death-, IP with Zero Length-, Smurf Attack-, Snork Attack, UDP Port Loopback-,TCP Null Scan- ja TCP SYN Flooding -hyökkäykset. Palomuuri ei kuormita merkittävästi järjestelmää, joten verkko on suositeltavaa suojata pitämällä palomuuri käytössä. Access Control (Käytönhallinta) Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää asiakastietokoneille erilaisia oikeuksia niiden IP-osoitteen perusteella. Huomautus: Valitse Add PC (Lisää tietokone) ja määritä asianmukaiset asetukset asiakastietokonepalveluille (alla olevassa kuvassa esitetyssä ikkunassa).

31 SUOMI 31 MAC Filtering Table (MAC-suodatustaulukko) Langattoman 11g-tukiaseman MAC Filtering (MAC-suodatus) -ominaisuuden avulla voidaan asiakaskoneiden MAC-osoitteita käyttämällä hallita verkossa jopa 32 eri asiakkaan käyttöä. Kullakin verkkosovittimella on yksilöllinen MAC-osoite. Niillä asiakaskoneilla, joiden MAC-osoite sisältyy taulukkoon, on oikeus käyttää verkkoa. Parental Control (Lapsilukko) Voit määrittää Parental Control (Lapsilukko) -ominaisuuden käyttöön antamalla alla olevassa kuvassa esitettyyn taulukkoon kielletyt Web-sivustot (www.jokusivusto.com) ja/tai avainsanat, joita sisältävät sivustot suodatetaan verkosta. Lisäksi Access Control (Käytönhallinta) -osassa pitää luoda käyttösääntö tai mukauttaa aikaisemmin luotua sääntöä.voit muokata aikaisemmin luotua sääntöä valitsemalla haluamasi säännön vieressä olevan Edit (Muokkaa) -painikkeen.voit luoda uuden säännön valitsemalla Add PC (Lisää tietokone) -painikkeen. Valitse Access Control (Käytönhallinta) -osan Add PC (Lisää tietokone) -osan Client PC Service (Asiakastietokoneen palvelu) -taulukon WWW with Parental Control -valintaruutu, jolloin alla määritetyt Web-sivustot ja avainsanojen määrittämät sivustot suodatetaan pois. Yllä esitetyssä ikkunassa voit estää pääsyn Web-sivustoihin tai -osoitteisiin, jotka sisältävät taulukossa määritetyn avainsanan.

32 32 SUOMI Schedule Rule (Säännön ajastus) Schedule Rule (Säännön ajastus) -ominaisuuden avulla voit määrittää erityissääntöjä kellonajan ja päivämäärän mukaan.tämän jälkeen näitä sääntöjä voi käyttää yksilöidympään käytönhallintaan. Ajastetun Internet-käytönhallinnan ottaminen käyttöön 1. Valitse Add Schedule Rule (Lisää ajastettu sääntö). 2. Määritä ajastetun säännön asetukset (alla olevan kuvan mukaisesti). 3. Tallenna asetukset valitsemalla OK ja valitsemalla sitten APPLY (Käytä).

33 SUOMI 33 Tässä osassa voit luoda omia verkon ajastussääntöjä. Toiminnossa määritettävät kellonajat rajaavat aikajaksot, jolloin käytönhallintasääntö on voimassa. Jos esimerkiksi haluat estää Internetin käyttämisen arkipäivisin kello aseta Start Time (Alkamisaika) -asetukseksi 9:00 AM ja End Time (Loppumisaika) -asetukseksi 9:00 PM kunkin arkipäivän kohdalla. Määritetyn aikajakson aikana käyttäjä ei voi käyttää Internetiä. Ajastetun säännön määrittämisen jälkeen on määritettävä käytönhallintasääntö tai muokattava aikaisemmin luotua sääntöä ja valittava sitten ajastettu sääntö, jota halutaan käyttää käytönhallintasäännössä. Voit asettaa ajastetun säännön valitsemalla sen Access Control Configuration (Käytönhallinta-asetukset) -sivun Scheduling Rule (Ajastettu sääntö) -luetteloruudusta. Intrusion Detection (Luvattoman tunkeutumisen ilmaisu) Firewall Configuration (Palomuuriasetukset) SPI (Stateful Packet Inspection) and Anti-DoS firewall protection (SPI- ja Anti-DoS-palomuurisuojaus) Langattoman tukiaseman Intrusion Detection (Luvattoman tunkeutumisen ilmaisu) -ominaisuus rajoittaa Internet-porttiin saapuvaa liikennettä. Kun SPI-ominaisuus on käytössä, kaikki saapuvat paketit estetään. Discard Ping from INTERNET (Hylkää Ping-kutsut Internetistä) Estää vastaamisen Ping-komentoihin langattoman tukiaseman Internet-portissa. Alert Configuration (Sähköpostihälytysasetukset) When hackers attempt to enter your network, we can alert you by (Varoitus sähköpostitse, kun verkkoon yritetään tunkeutua) Anna sähköpostiosoitteesi. Anna SMTP- ja POP3-palvelimet, käyttäjänimesi ja salasanasi.

34 34 SUOMI DMZ (Demilitarized Zone) Jos järjestelmässä on asiakastietokone, joka ei pysty suorittamaan kunnolla Internet-sovellusta palomuurin takaa, voit avata asiakkaalle rajoittamattoman kaksisuuntaisen Internet-käytön. Anna tässä ikkunassa DMZ-isännän IP-osoite. Asiakastietokoneen lisääminen DMZ-vyöhykkeeseen voi altistaa lähiverkon useille turvallisuusriskeille, joten käytä tätä vaihtoehtoa ainoastaan todellisessa tarpeessa.

35 SUOMI 35 DDNS (Dynamic DNS - Settings) (Dynaamiset DNS-asetukset) Toimialueen nimi koostuu pisteillä erotetuista numeroista ja kirjaimista, ja se määrittää verkkoyhteyden osoitteen sekä toimii osoitteen omistajan tunnisteena. Dynaamisen DNS-osoitteistamisen ansiosta Internetin käyttäjät voivat liittää toimialuenimensä tietokoneeseen tai palvelimeen. Dynaamisen DNS:n ansiosta toimialueen nimi voi seurata IP-osoitetta automaattisesti muuttamalla DNS-tietueita IP-osoitteen muuttuessa. Server Configuration (palvelinasetukset) -osa avaa automaattisesti Virtual Server (Näennäispalvelin) -kohdassa valitut TCP-porttiasetukset. Anna palvelimen, esimerkiksi Web-palvelimen, IP-osoite ja valitse sitten porttiasetus HTTP Port 80, minkä jälkeen käyttäjät voivat käyttää Webpalvelintasi Internet-yhteyden kautta. Tämän DNS-toiminnon toiminnasta vastaa DDNS-palvelun tarjoaja. DDNS-yhteyden avulla voit hallita muun muassa omaa Web-sivustoasi, sähköpostipalvelintasi ja FTP-sivustoasi omasta verkkosijainnistasi käsin, vaikka tietokoneessa käytettäisiinkin dynaamista IP-osoitetta. (Oletusarvo on Disable (Poissa käytöstä).)

36 36 SUOMI Tools (Apuohjelmat) Tools (Apuohjelmat) -valikon avulla voit varmuuskopioida nykyiset kokoonpanoasetukset, palauttaa aikaisemmin tallennetut kokoonpanoasetukset, palauttaa oletusasetukset, päivittää kesto-ohjelmiston ja nollata langattoman tukiaseman. Tools - Configuration Tools (Apuohjelmat - Kokoonpanoapuohjelmat) Backup (Varmuuskopiointi) Langattoman tukiaseman kokoonpanoasetusten tallentaminen tiedostoksi. Restore (Palautus) Kokoonpanoasetusten palauttaminen tallennetusta varmuuskopiotiedostosta. Restore to factory defaults (Oletusasetusten palautus) Langattoman tukiaseman oletusasetusten palauttaminen. Tools - Firmware Upgrade (Apuohjelmat - Kesto-ohjelmiston päivitys) Tässä ikkunassa voit päivittää käyttöön kesto-ohjelmiston tai käyttöliittymän uusimman version. Lataa päivitystiedosto Philipsin Web-sivustosta (www.philips.com/support) ja tallenna se kiintolevylle.valitse sitten Upgrade Target (Päivityskohde) -kohdasta Firmware (Kesto-ohjelmisto). Valitse Browse (Selaa) ja paikanna lataamasi päivitystiedosto.valitse APPLY (Käytä) -painike.tarkista Status (Tila) -sivun Information (Tiedot) -osasta, että päivitys onnistui.

37 SUOMI 37 Tools - Reboot (Apuohjelmat - Uudelleenkäynnistys) Voit käynnistää langattoman tukiaseman uudelleen valitsemalla APPLY (Käytä). Uudelleenkäynnistys on valmis, kun virran merkkivalo lopettaa vilkkumisen. Huomautus: Jos painat langattoman tukiaseman Reset-painiketta, langaton tukiasema käynnistetään uudelleen. Jos painiketta kuitenkin pidetään painettuna kauemmin kuin viisi sekuntia, kaikki merkkivalot syttyvät ja oletusasetukset palautetaan käyttöön.

38 38 SUOMI Status (Tila) Status (Tila) -ikkunassa on tietoja Internet-yhteyden ja lähiverkkoyhteyden tilasta, kesto-ohjelmiston ja laitteiston versionumerot, verkon luvattomien käyttöyritysten määrä sekä tietoja verkkoon kytkettyinä olevista DHCPasiakkaista. Ikkuna sisältää seuraavat kohteet: Osa INTERNET Wireless Base Station (Langaton tukiasema) INFORMATION (Tietoja) Security Log (Suojausloki) Save (Tallenna) Clear (Pyyhi) Refresh (Päivitä) DHCP Client Log (DHCP-asiakasloki) Kuvaus Internet-yhteyden tyyppi ja tila. Järjestelmän IP-asetukset sekä DHCP:n, palomuurin, UPnP:n ja langattoman käytön tilatiedot. Liittyneiden asiakkaiden määrä, kesto-ohjelmiston versiot, kunkin medialiitännän fyysinen MAC-osoite sekä laitteiston versio ja valmistusnumero. Tietoja verkon luvattomista käyttöyrityksistä. Voit tallentaa suojauslokitiedoston valitsemalla tämän painikkeen. Voit tyhjentää suojauslokitiedoston valitsemalla tämän painikkeen. Voit päivittää näytön valitsemalla tämän painikkeen. Verkon kaikkien DHCP-asiakkaiden tiedot.

39 SUOMI 39 Langattoman 11g-tukiaseman suojaaminen Seuraavilla sivuilla kuvataan Philipsin langattoman 11g-tukiaseman suojaaminen 1. ottamalla salasanasuojaus käyttöön langattomassa tukiasemassa 2. ottamalla salaus käyttöön langattomassa verkossa. Huomautus: Philips suosittelee vakavasti langattoman 11g-tukiaseman suojaamista tässä luvussa kuvatulla tavalla. 1 - Salasanasuojauksen ottaminen käyttöön langattomassa tukiasemassa Siirry langattoman 11g-tukiaseman asetusvalikkoon kirjoittamalla sen IP-osoite (oletusasetus ) Internet-selaimen Osoite-ruutuun. Jatka painamalla Enter. Anna salasana, jos olet suojannut hallintasivuston salasanalla kohdassa System (Järjestelmä) Password Settings (Salasana-asetukset). Suurenna selainohjelman ikkuna (esimerkiksi painamalla F11-näppäintä Internet Explorerissa). Valitse Advanced Setup (Lisäasetukset).

40 40 SUOMI Valitse System (Järjestelmä). Valitse Password Settings (Salasana-asetukset).

41 SUOMI 41 Anna salasana, jolla haluat suojata langattoman 11g-tukiaseman käytön, ja vahvista sitten salasana antamalla se uudelleen. Jatka valitsemalla Apply (Käytä).

42 42 SUOMI 2 - Salauksen ottaminen käyttöön langattomassa verkossa Valitse Wireless (Langaton toiminta). Jatka valitsemalla Security (Suojaus). Älä vielä muuta mitään muita langattoman toiminnan asetuksia.

43 SUOMI 43 Valitse haluamasi suojaustila.valitse tässä esimerkissä WEP. Valitse haluamasi salaustehokkuus (esimerkiksi 138-bittinen WEP) ja anna salalause, joka ulkopuolisten on vaikea arvata. Tärkeää: 1. Isot ja pienet kirjaimet otetaan huomioon salalauseessa. Näin ollen SalaSana ei ole sama kuin salasana. 2. Passphrase (Salalause) -asetus ei ole sama asia kuin ASCII-syöte. 3. Käytä aina samoja avainasetuksia kaikissa langattomissa laitteissa.

44 44 SUOMI 1. Merkitse salalause- ja salausasetukset muistiin. 2. Muunna salalause salausavaimeksi valitsemalla Generate (Muodosta). 3. Ota salaus käyttöön valitsemalla Apply (Käytä). Tärkeää: Huomautus: Määritä kaikkien muiden langattomien laitteiden salausasetukset samoiksi kuin langattomassa 11g-tukiasemassa. Jos olet muodostanut langattomasti yhteyden langattomaan 11g-tukiasemaan, yhteys katkeaa. Muodosta yhteys uudelleen langattoman verkkosovittimen salausasetusten määrittämisen jälkeen. Huomautus: 1 Jos unohdat salasanan, toimi seuraavasti: Määritä uudet salausasetukset langattoman verkon kaikkiin laitteisiin. Jos yhteyden muodostaminen langattomaan 11g-tukiasemaan ei enää onnistu, katso lisätietoja kohdasta Langattoman 11g-tukiaseman oletusasetusten palauttaminen. 2 Jos olet unohtanut asetusvalikon salasanan, toimi seuraavasti: Poista vanha salasana-asetus nollaamalla langaton 11g-tukiasema. Lisätietoja on kohdassa Langattoman 11g-tukiaseman oletusasetusten palauttaminen.

45 SUOMI 45 Langattoman 11g-tukiaseman oletusasetusten palauttaminen Seuraavilla sivuilla kuvataan Philipsin langattoman 11g-tukiaseman nollaaminen. Työnnä kapeakärkinen esine langattoman 11g-tukiaseman takapaneelin Reset-aukkoon ja paina aukossa olevaa painiketta. Tarkista, että langattoman 11g-tukiaseman etupaneelin Power-, Wireless- ja Modem-merkkivalot palavat ja pidä nollauspainiketta painettuna vähintään viiden sekunnin ajan. Vapauta nollauspainike ja tarkkaile langattoman 11g-aseman etupaneelin merkkivaloja. Noin viiden sekunnin kuluttua Power-merkkivalon pitäisi vilkkua useita kertoja, ennen kuin tukiasema käynnistetään uudelleen. Jos se ei vilku, toista nollaustoimenpide. Langattoman tukiaseman asetukset nollauksen jälkeen: Langattoman verkon nimi (SSID): philips Langaton kanava: 6 Langattoman käytön salaus: poissa käytöstä Hallinnan IP-osoite: Suorita seuraavaksi asennusohjelma uudelleen CD-levyltä.

46 46 SUOMI Tietokoneverkon asetusten määrittäminen Seuraavilla sivuilla on esimerkki tietokoneverkon asetusten määrittämisestä käytettäessä Philipsin langatonta 11g-tukiasemaa. Varoitus: Langaton 11g-tukiasema ainoastaan muodostaa yhteyden langattomien verkkolaitteiden välille.voit itse päättää, miten käytät tätä yhteyttä. Tietokoneverkon asetusten määrittäminen on itsenäinen toimenpide, joka edellyttää muiden valmistajien ohjelmistoa.tällainen ohjelmisto voi olla esimerkiksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään sisältyvä verkkoohjelmisto. Näin ollen alla oleva kuvaus on ainoastaan esimerkki. Käytössä oleva Windows-versio: KÄYTÖSSÄ OLEVA WINDOWS-VERSIO 1. Aloita verkkoasetusten määrittäminen tietokoneessa, jossa on uusin käyttöjärjestelmä. Jos tietokoneissa on eri käyttöjärjestelmiä, määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: Windows XP, Windows 2000, Windows Me ja Windows 98SE. 2. Käytä Windowsin ohjattua verkkoasetusten määritystä ja anna sen luoda verkon asennuslevyke. 3. Määritä muiden tietokoneiden asetukset tämän levykkeen avulla. Windows XP ja Windows 2000 Windows Me- ja Windows 98SE -käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet ovat jäljempänä tässä luvussa. Valitse Windowsin Käynnistä-painike, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Näkymä modeemista edestä tai ylhäältä. MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A

Suomenkielinen versio. Johdanto. Näkymä modeemista edestä tai ylhäältä. MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A Johdanto Älä altista Sweex langatonta ADSL 2/2+ modeemia/reititintä 54 Mbps Liite A äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä Tuotetiedot B D E F A C G H I A: Linssi B: Virtavalo (LED) C: Liitännän osoitinvalo D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä G: Kamerajalustan liitäntä (päältä) H: Kamerajalustan liitäntä

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

2 Testaa Internet ensin ilman reititintä.

2 Testaa Internet ensin ilman reititintä. Tuotetiedot I H G F J A: Virtavalo B: Tilavalo C: Internetlinkki ja aktiviteetti Asennus A B C D E D: Langaton aktiviteetti E: Tietokonelinkki/-aktiviteetti F: Nollaus tehdasasetuksiin - painike G: Modeemiliitin

Lisätiedot

6. Langattoman modeemin asennus

6. Langattoman modeemin asennus 6.1 Langattoman modeemin asetukset Cisco EPC3825 Huom! Langattoman verkon käyttöön liittyviä asetuksia voi muuttaa vain sellaiselta tietokoneelta, joka on liitetty laitteeseen verkkokaapelilla. Nyt olet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Tuotetiedot A: Virta/linkkivalo (Linkki: Valo päällä/vilkkuu B: USB.0 -liitin C: Suojus Asennus Käynnistä Käynnistä PC. Ohjeissa kuvataan asennus Windows XP:lle Asennus Windows 98 SE:lle, Windows ME:lle

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

LW150 Sweex Langaton 150N-reititin

LW150 Sweex Langaton 150N-reititin LW150 Sweex Langaton 150N-reititin Alkulause Huomautus! Toimitukseen sisältyvällä CD-ROM-levyllä on ohjattu asennustoiminto. Sen vaiheittaisten ohjeiden avulla reititin on helppo asentaa. 150 Mbps:n langatonta

Lisätiedot

Asennus. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3

Asennus. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3 Asennus WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Huomautus! Toimitukseen sisältyvällä CD-ROM-levyllä on ohjattu asennustoiminto. Sen vaiheittaisten ohjeiden avulla reititin on helppo asentaa. Langatonta Sweex 300N -reititintä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Universal WiFi Extender Powerline Edition (XAVN2001) Asennusopas

Universal WiFi Extender Powerline Edition (XAVN2001) Asennusopas Universal WiFi Extender Powerline Edition (XAVN2001) Asennusopas Tekninen tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500 KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas: Inteno EG500 Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Tämä asennusohje auttaa sinua

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

asennus - ja käyttöohje

asennus - ja käyttöohje asennus - ja käyttöohje DNA Welho Modeemi Cisco EPC3825 Thomson 750/770/870 Tervetuloa DNA-asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE MACBOOK AIR 13 INCH http://fi.yourpdfguides.com/dref/3980112

Käyttöoppaasi. APPLE MACBOOK AIR 13 INCH http://fi.yourpdfguides.com/dref/3980112 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot