IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009"

Transkriptio

1 1 IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009 Luettelointiaika: Aakkostus:Pääsana ja nimeke Aho, Tuomas Oikeus tietoon : korkeakoulututkimuksen tulosten tehokkaan hyödyntämisen oikeudellisista edellytyksistä 2005 Alkio, Mikko Kilpailuoikeus / Mikko Alkio, Christian Wik Helsinki : Talentum Media Oy, 2009 Anderfelt, Ulf International Patent-legislation and developing countries The Hague : Martinus Nijhoff, 1971 Andreasen, Hardy Varemaerkeretten i konkurrenceretlig belysning : En retssammenlignende Analyse af Varemaerkerettens Grundbegreber og en Fremstilling af Ejendomsretten til Varemaerker Köbenhavn : Ejnar Munksgaard, 1948 Bruun, Niklas Beställningsforskning i högskola : en avtalsrättslig studie Helsingfors : Svenska handelshögskolan, 1985 Burk, Dan L. The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It / Dan L. Burk, Mark A. Lemley Chicago, London : University of Chicago Press, 2009 Campbell, Callum Getting the Deal through : Copyright in 24 jurisdictions worldwide 2007 / Callum Campbell, Stuart Sinder, Jonathan REichman, James Rosini (eds) London : Law Business Research Ltd, 2009 Kolbe, Laura Dittmar & Indrenius 110 : Asianajotoimisto suomalaisen liike-elämän kumppanina / Dittmar & Indrenius ; Laura Kolbe, Mikaela Bränn, Juha Kallio Helsinki : Dittmar & Indrenius, 2009 Evaluation panel Evaluation of the Finnish National Innovation System - Policy Report : / Ministry of Education ; Ministry of Employment and the Economy ; Reinhilde Veugelers (chair) Helsinki : Taloustieto Oy, 2009 Hovenkamp, Herbert Federal Antitrust Policy : The Law of Competition and Its Practice 3rd ed., St. Paul MN : Thomson West, 2005 Bender, A. Festschrift : honoring Stefano Sndri for his 65th birthday / A. Bender, Th. Margellos (editors) 2003

2 2 European audiovisual observatory Focus 2006 : World Film Market Trends / Tendances du Marché Mondial du Film / Observatoire Européen de L'audiovisuel Marché du Film, 2006 Huittinen, Tuula Muodon taju : Muotoilun metafysiikkaa 3. p, Kotka : Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Huuskonen, Mikko Massakäyttö ja yksinoikeus [Moniste] : Lisensiaatintutkimus tekijän- ja lähioikeuksista kaapeliverkoissa tapahtuvassa edelleenlähettämisessä Helsinki : Helsingin yliopisto, 1996 Gosseries, Axel Intellectual Property and Theories of Justice / Axel Gosseries, Alain Marciano, Alain Strowel (eds) Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, Li, Xuan Intellectual Property Enforcement : International Perspectives / Xuan Li, Carlos M. Correa, Viviana Muñoz Tellez, Henning Grosse Ruse-Khan, Joshua D. Sarnoff, Hong Xue, Henrique Choer Moraes, Yusong Chen Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2009 Hovenkamp, Herbert IP and Antitrust : An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law / Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, Mark A. Lemley, Christopher R. Leslie. I-II 2nd ed., New York : Aspen Law and Business, 2009 Jussawalla, Meheroo The economics of intellectual property in a world without frontiers : a study of computer software Westport : Greenwood Press, 1992 Kieff, F. Scott Principles of Patent Law : Cases and Materials / F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz, Henry Smith 4th ed., Chicago, London : Thomson West, Korvenmaa, Pekka Taide & teollisuus : Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan Helsinki : University of Art and Design Helsinki, 2009 Keskuskauppakamari Markkinointi & hyvät liiketavat : Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunnot Mainonnan eettisen neuvoston lausunnot / Keskuskauppakamari, Paula Paloranta (päätoim.) Helsinki : Keskuskauppakamari, 2009 Mazziotti, Giuseppe EU Digital Copyright Law and the End-User Berlin : Springer-verlag, European audiovisual observatory 2005 Yearbook / Annuaire / Jahrbuch : Multimedia and New Technologies / Observatoire Européen de L'audiovisuel / European audiovisual observatory Strasbourg : European audiovisual observatory, 2005

3 3 Mylly, Tuomas Intellectual Property and European Economic Constitutional Law : The Trouble with Private Informational Power Helsinki : IPR University Center, 2009 Neejärvi, Jukka The Scope of Patent Protection of Computer-related Inventions : A Comparative Study (Concised version) 1996 Norrgård, Marcus Patentin loukkaus Helsinki : WS Bookwell, 2009 Strowel, Alain Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law / Alain Strowel (ed.) ; Michael Schlesinger; Vicky Hanley; Jane C. Ginsburg; Graeme W. Austin; Alexander Peukert; Robert Clark; Jerome H. Reichman, Graeme B. Dinwoodie and Pamela Samuelson Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2009 Pellonpää, Matti Euroopan ihmisoikeussopimus 3. uudistettu painos, Helsinki : Lakimiesliiton kustannus / Kauppakaari / Talentum Media Oy, 2000 Pohjoismaiden tekijänoikeuslainsäädäntö : Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin tekijänoikeus- ja valokuvalait / Opetusministeriö Helsinki : Opetusministeriö, 1984 Rajala, Katariina Tekijänoikeudellisesta reprodusointioikeudesta erityisesti tietoverkkoympäristössä / Katariina Rajala, Katariina Sorvari Turku : Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 1997 Borg, Jaakko Satavuotias äänilevy : 100 years of recorded sound / Äänilevytuottajat r.y., IFPI ; Jaakko Borg (toim.), Arto Alaspää, Pekka Gronow, Antero Karttunen, Jukka Liedes, Roger Lindberg, Leif Lindblad, Erkki Pälli Helsinki : Äänilevytuottajat r.y., 1977 Vihma, Susann Suomalainen muotoilu : Kohti kestäviä valintoja / Marianne Aav, Turkka Keinonen, Hannu Kähönen, Frans Mäyrä, Ossi Naukkarinen, Matti Peltonen, Toni Ryynänen, Anna Valtonen, Tapio Vapaasalo. 3 Helsinki : Werner Söderström osakeyhtiö, 2009 Kallio, Pekka Teosto : 50 vuotta luovan työn hyväksi / Teosto ; Pekka Kallio, Aarni Krohn Helsinki : Teosto, 1978 Tiili, Virpi Harhaanjohtava mainonta : Markkinaoikeudellinen tutkimus mainonnan totuusperiaatteen sisällöstä Suomalainen lakimiesyhdistys, 1979 Nicholson, Joseph Getting the Deal through : Trademarks in 42 jurisdictions worldwide 2010 / Joseph Nicholson, Stuart Sinder (eds) London : Law Business Research Ltd, 2009

4 4 Püschel, Heinz Urheberrecht der Deutschen Demokratischen Republik / Heinz Püschel, Georg Münzer, Anselm Glücksmann, Hans-Joachim Sauerstein, Friedrich Staat, Dieter Wendt Berlin : Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1969 Virtainlahti, Sanna Hiljaisen tietämyksen johtaminen Helsinki : Talentum Media Oy, Tutkielmat Ahtikari, Juha Pekka Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja Suomen lainsäädännön mukaan 1985 Heinilä, Antti Aineettoman pääoman mittarit innovaatioprosessissa 2009 Heinonen, Matti J. ATK-ohjelmat kilpailu-, teollis- ja tekijänoikeudellisesta näkökulmasta 1985 Hyttinen, Minna Uutuus ja patentoitavuus: Tutkielma uutuudesta patenttioikeudellisena käsitteenä, uutuudesta keksinnön patentoinnin edellytyksenä ja uutuuden tutkimisesta 1993 Lönnqvist, Pamela Andra medicinska indikationen 2009 Neejärvi, Jukka A Comparative Study of the Protection of Computer Programs in Finland, EU, USA, and Japan 1994 Rahnasto, Ilkka Keksinnöllisyysvaatimus Suomen ja Euroopan patenttijärjestelmissä Helsinki : Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 1995 Suni, Lisbe Know how -lisenssisopimusten kilpailuoikeudellinen kohtelu Suomessa Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen toteutuessa 1991 Suominen, Lumi-Sirkku Internetin verkkotunnusten tavaramerkkioikeudellinen luonne Virallisaineisto n perusoikeuskirja / / jäsenvaltiot Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities,

5 5 sta tehdyn sopimuksen ja n toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot / / jäsenvaltiot Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, Lissabonin sopimus sta tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta : allekirjoitettu Lissaboinissa 13 päivänä joulukuuta 2007 / / jäsenvaltiot Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 European union Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty of the Functioning of the European Union / European union / Member states Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, Finlands regering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen : RP 23/ rd / Finlands regering. Band I Finlands regering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen : RP 23/ rd / Finlands regering. Band II : Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen Suomen hallitus Hallituksen esitys Eduskunnalle sta tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta : HE 23/ vp / Suomen hallitus. Nide I Suomen hallitus Hallituksen esitys Eduskunnalle sta tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta : HE 23/ vp / Suomen hallitus. Nide II : Lissabonin sopimus Hakuteokset, sanakirjat Korhonen, Jarmo Saksa-suomi-suursanakirja : Grosswörterbuch Deutsch-Finnisch Helsinki : Werner Söderström osakeyhtiö, Brown, Lesley Shorter Oxford English dictionary on historical principles / Lesley Brown, Angus Stevenson (eds).vols 1-2 6th ed., Oxford : Oxford University Press, 2007

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET KRIISINHALLINTAAN JA MUUHUN KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa

Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa Tietojohtamisen tutkimus Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen Tietojohtamisen kansainvälinen tutkimus hajaantuu tutkimussuunntauksiin, joita ovat mm.! knowledge management,! intellectual capital ja!

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Alavuden kaupunginkirjasto 02.01.14 Nimekeluettelo luokittain 1/48. KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen

Alavuden kaupunginkirjasto 02.01.14 Nimekeluettelo luokittain 1/48. KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen Nimekeluettelo luokittain 1/48 KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen 84.2 HYV fin Kirja Ppro010_149203 HYVÄN ja pahan ikuinen taistelu : [2 tarinaa] / [suomentaja: Tommi Järvinen]. - Helsinki : WSOY, cop.

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo ELJAS ERKKO SANOMA OSAKEYHTIÖÖN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A TOIMITUSJOHTAJAKAUDEN KIRJEENVAIHTO A 1 B 8 C 14 D 17 E 21 F 25 G 29 H 33 I 45 J 49 K 52 L 62 M 69 N 76 O 82 P-Q 85 R

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava TUOMAS KUHMONEN Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Maatilayrittäjien tavoitteiden moniulotteisuus ja yrittäjyyspolitiikka TIIVISTELMÄ Tässä artikkelissa tarkastellaan tavoitteita, joita suomalaiset

Lisätiedot

Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta

Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta Lakimies 5/2011 s. 844 869 Artikkeleita Tuomas Mylly Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta Hakusanat:

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin katsotaan

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin katsotaan Jukka Mäkinen & Arno Kourula Yritysvastuun politiikkaa Yritysvastuusta on tullut yhteiskunnassamme elävä päivänpoliittisen keskustelun aihe. Akateemisessa maailmassa yritysvastuu nähdään puolestaan epäpoliittisena

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus

Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus Maa- ja elintarviketalous 135 Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleis sopimus Katriina Soini, Eija Pouta, Tapani Kivinen, Marja Uusitalo (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

The Implications of China s Rise for Asia and Europe

The Implications of China s Rise for Asia and Europe Report from the international seminar The Implications of China s Rise for Asia and Europe Organised by: The Finnish Institute of International Affairs The Foreign Affairs Committee of the Parliament of

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta 161 KM Anne Tiikkala & KT Jaana Seikkula-Leino Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta Suomessa yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista perus- ja toisella asteella on tehty muutama alustava

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon*

kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon* aila Virtanen kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon* 1. 1800-luvun kauppamiehen kirjanpitokäytäntö kirjanpito Suomessa on kehittynyt kauppiaiden omaisuuden seurannasta monien vaiheiden

Lisätiedot

Minna Kaipainen KEN TILAUSPUKUA KÄYTTÄÄ, HÄN HERRASMIEHELTÄ NÄYTTÄÄ.

Minna Kaipainen KEN TILAUSPUKUA KÄYTTÄÄ, HÄN HERRASMIEHELTÄ NÄYTTÄÄ. J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 125 Minna Kaipainen KEN TILAUSPUKUA KÄYTTÄÄ, HÄN HERRASMIEHELTÄ

Lisätiedot

Millainen on hyvä maahanmuuttaja?

Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Ismo Söderling Millainen on hyvä maahanmuuttaja? Tulomuuttoon liittyvää eettistä diskurssia kotoa ja kauempaa Esitelmä Suomen Väestötieteen yhdistyksen järjestämässä Väestöpolitiikan etiikka -iltapäiväseminaarissa

Lisätiedot