Käytiin läpi edellisen kokouksen ja yleisötilaisuuden muistiot, jotka hyväksyttiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytiin läpi edellisen kokouksen ja yleisötilaisuuden muistiot, jotka hyväksyttiin."

Transkriptio

1 Muistio Tiehallinto, Vaasan tiepiiri VT 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE, YLEISSUUNNITELMA JA YVA Hankeryhmän kokous 5 AIKA JA PAIKKA: Maanantai klo Seinäjoen kaupungintalo Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie Oulu Puhelin Fax LÄSNÄ: Jari Mansikka-aho Vaasan tiepiiri Eeva Kopposela Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Hilkka Jaakola Martti Norja (alussa mukana) Jyrki Kuusinen Arto Kruuti Nurmon kunta Kaisa Sippola Ilmajoen kunta Jorma Ollila Etelä-Pohjanmaan liitto Riitta Kankaapää- Länsi-Suomen ympäristökeskus Waltermann Pirkko-Liisa Patama Sanna Kaikkonen Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Laati: Sanna Kaikkonen 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN Jari Mansikka-aho avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Sanna Kaikkonen toimi sihteerinä. 2 EDELLISEN NEUVOTTELUN ( ) JA YLEISÖTILAISUUDEN ( ) MUISTIO JA TAPAHTUMAT SEN JÄLKEEN Käytiin läpi edellisen kokouksen ja yleisötilaisuuden muistiot, jotka hyväksyttiin. Tapahtumat: - Konsultti jakoi kokousaineiston yhteydessä projektilokin, johon on merkitty konsultin yhteydenottoja ja tapahtumia Palaveri Rengonkylän asukkaiden kanssa (Mansikka-aho, Jäntti, Kaikkonen) - Rengonkylän asukkailta yhteydenottoja tiepiiriin, ympäristökeskukseen, Ilmajoelle, Seinäjoelle ja konsultille Konsultti on sopinut Mansikka-ahon kanssa, että Eskoon eritasoliittymä suunnitellaan KiVa selvityksen mukaisesti siten, että nykyinen Törnäväntie hyödynnetään mahdollisimman pitkällä matkalla Konsultti on saanut pohjatutkimukset Geotestiltä Mansikka-aho: Lapuantie suunnitellaan 2+2 kaistaisena keskikaidetienä nykyisestä keskikaistallisesta osuudesta Lapuan suuntaan ja 6.9. Konsultti on saanut maastomallimittauksia Rambollin Seinäjoen porukalta - Mansikka-aho: pidettiin tiepiirissä sisäinen pikapalaveri hankkeen tilanteesta. Palaverissa keskusteltiin mm. kaavoitus-, maankäyttö- ja kustannusasioista - Kaisa Sippola: Ilmajoella on tehty yleiskaavaa, jossa on kaksi vaihtoehtoa. Yleiskaavoitukseen liittyviä selvityksiä on tehty, kuten luontoselvitys, jossa on löytynyt liito-oravia. Kunnan edustajat ovat olleet Rengonkylän kyläseuran palaverissa, jossa asukkaat ovat esittäneet, ettei Rengonkylän eritasoliittymää tarvita lainkaan. Kyläseura on järjestänyt vielä erillisen palaverin hankkeen osallisten kanssa (mukana vain ve B:n osallisia). Palaverista on laadittu erillinen muistio LIITE 16

2 Kaisa Sippola toimittaa muistion hankkeen osapuolille 2 - Hilkka Jaakola: Seinäjoen, Nurmon ja Ilmajoen kaavoittajien kesken on pidetty palavereita. OAS on arvioitavana. Luontoselvitys on valmistunut. Päivitetty Strafican laatima eteläisen laajentumisalueen katuverkkosuunnitelmaa Hilkka Jaakola toimittaa suunnitelman hankkeen osapuolille - Arto Kruuti: Nurmon yleiskaavatyö etenee. Kunnanhallituksen YVA lausunnosta on tehty oikaisuvaatimus kuntaan. Ihmiset ovat olleet aktiivisia yleiskaavan laatimisesta, mutta valitettavasti aktiivisuus on tullut nyt laadittavan yleiskaavan ulkopuolisilta alueilta - Jorma Ollila: Liiton edustajat ovat puhuneet hankkeesta kansanedustajille. Edunvalvontaesite on laadittu. Liitto on järjestänyt informaatio- ja keskustelutilaisuuden valtateistä 3 ja 19 - Kankaanpää-Waltermann: YVA ohjelmasta on lausunto annettu. Yleisötilaisuuden palautelomakkeisiin oli virheellisesti laitettu hänen yhteystiedot, kun ne pitäisi osoittaa kirjaamoon - Patama: Maakuntakaavan muutostarpeesta on keskusteltu ministeriön kanssa. Asian käsittely on ministeriössä kesken. Yleissuunnittelusta pitäisi pitää viranomaispalaveri, jossa voisi olla myös tiesuunnittelijat mukana. Ympäristökeskukseen on tullut yhteydenottoja asianosaisilta Rengonkylästä ja Kertunlaaksosta sekä broilerinkasvattajalta. ABC liikenneaseman kaava on edelleen vireillä Nurmossa. Rengonharjun laajentumissuunnitelman puitteissa on keskusteltu lentokentän ympäristön asukkaiden kanssa meluasioista 3 SUUNNITTELUTILANNE YVA ohjelman lausunto Riitta Kankaanpää-Waltermann kertoi, että ohjelma täyttää lainmukaiset vaatimukset. Joihinkin asioihin ympäristökeskus haluaa täydennystä tai asioiden korostamista. Ihmisten esittämiin asioihin ja kysymyksiin täytyy vastata selostuksessa. Jos jatkossa vaihtoehdot muuttuvat oleellisesti, täytyy asioista tiedottaa. Erityisesti pitäisi huomioida eri hankkeiden yhteisvaikutus ja selvittää ylijäämämassojen läjityspaikat. Tulisi selvittää mahdolliset paikat, joissa tärinää voi olla. Konsultti saa alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet Jari Mansikka-aholta. Saatu Kaavoitus - Ollila: pidetyssä viranomaispaverissa on sovittu, ettei maakuntakaavaa tarvitse muuttaa liittymien tms. määrien muuttuessa. Maakuntakaava osoittaa tielinjauksen likimääräisen sijainnin - Patama: Ympäristöministeriössä on keskusteltu asiasta siten, ettei se välttämättä ole läpihuutojuttu. Hankkeen kerrannaisvaikutuksia mietitään - Ollila: Eikö tätä asiaa voida päättää maakunnassa? - Patama: Ympäristöministeriön ja ympäristökeskuksen asiat menevät osittain päällekkäin. Ovat luvanneet esittää kantansa viikon sisällä - Sippola: Tämä suunnittelu on maakuntakaavan mukaista. - Mansikka-aho: Tiepiirin palaverissa tuli esille kysymys, että kuinka kaavoitusasioissa on huomioitu ohikulkutien itäpuoli? LIITE 16

3 Pirkko-Liisa Patama pyysi saada yleiskaavoitusta varten laadittuja selvityksiä (luontoselvitys ym.) luettavaksi jo etukäteen ympäristökeskukseen ja tiepiiriin. 3 Käytiin läpi Vt 19 luonnokset ja vaihtoehdot. Rengonharju: - Sippola: Suurin osa alueen asukkaista haluaa poikittaisyhteyden kuntarajalle. Ko. alueelle ei ole asemakaavaa tulossa. Poikittaisyhteyden eteläpään geometria voisi olla tiukempi, koska tien päässä on vain muutamia taloja - Jaakola: Yleiskaavaluonnoksessa poikittaisyhteys ei ole kuntarajalla - Havunen: Uusi tielinjaus menee nykyisen tien länsipuolelle noin 1 km matkalla. Eikö nykyistä tietä voida käyttää enempää hyväksi? Kaikkonen: Jos nykyistä asutusta halutaan mahdollisimman paljon säästää, niin keskikaidetien geometria ei taivu nykyiseltä tieltä paremmin (ko. kohdassa on käytetty R=2000 m, joka on 100 km/h nopeusrajoituksella 2+2 keskikaidetiellä vähimmäisarvo ja 1+1 keskikaidetiellä ohjearvo) - Sippola: Voiko poikittaisyhteys olla eri paikassa ve A:ssa ja B:ssä? Estävätkö liito-oravat ve B:n jatkotutkimisen? Kankaanpää-Waltermann: Liito-oravien vaikutus on selvitettävä Juhani Koivusaarelta ympäristökeskuksesta. Samalla kertaa kannattaa selvittää koko suunnittelualueen tilanne - Lentoasemalta ei ole tullut kannanottoa vaihtoehtoihin Sovittiin, että Rengonharjussa on edelleen kaksi linjausvaihtoehtoa; A ja B. Ve A:ssa poikittaisyhteys on kuntarajalla ja B:ssä Ilmajoen puolella. Poikittaisyhteyden geometriaa tiukennetaan eteläpäässä, jolloin tien pituus lyhenee. Lisäksi ve B:ssä on edelleen kaksi eritasoliittymävaihtoehtoa; lentoaseman kohdalla tai Seinäjoen itäpuolella. Koska Pojanluomaan (lentoaseman eteläpuolelle) ei ole tulossa eritasoliittymää, muutetaan lentoaseman päähän sijoittuvan eritasoliittymä kokonaan rombiseksi. Eskoon eritasoliittymä: - Eskoon eritasoliittymä suunnitellaan KiVa selvityksen mukaisesti siten, että nykyinen Törnäväntie hyödynnetään mahdollisimman pitkällä matkalla - Norja: Vaikuttaako sähkölinja eritasoliittymän paikkaan? - Havunen: Eikö etelästä päin tulevan rampin pitäisi olla silmukka, jolloin Seinäjoelle suuntautuva suuri liikennevirta pääsee kääntymään oikealle Törnäväntielle? Kaikkonen: Koska liikennemallin mukaan kääntyvä liikennevirta on suurin Seinäjoen suunnasta Törnäväntieltä pohjoiseen uudelle valtatielle 19, on näille mahdollistettu oikealle kääntyminen liittyvällä silmukkarampilla Routakallio: - Nurmon alueella ei ole yleiskaavaa tällä kohdalla - Rautateiden välissä tielinjausten eteläpuolella on Lemminkäisen asfalttiasema - Mansikka-aho: Koska Routakallion, Matalamäen ja Takamäen eritasoliittymät ovat lähekkäin, täytyy maankäyttöä ja kustannusjakoa miettiä - Jaakola: Ve 2 antaa asutukselle enemmän tilaa. Kaupunki miettii, tarvitaanko Routakallion eritasoliittymää LIITE 16

4 Nurmon eritasoliittymä: - Lapuantie suunnitellaan 2+2 keskikaidetienä eritasoliittymän kohdalla. Risteyssillan kohdalla keskialuetta levennetään, jotta siltapilarit saadaan mahtumaan kaiteiden väliin 4 - Konsultti esitteli Keski-Nurmontien linjauksesta ja tasauksesta 2 vaihtoehtoa: o Tiesuunnitelman mukainen, jossa Keski-Nurmontien ja Valkiavuorentien liittymät porrastetaan. Tällöin Keski-Nurmontien pituuskaltevuus on molemmin puolin Lapuantietä 7 % o Keski-Nurmontien ja Valkiavuorentien liittymään kiertoliittymä, jolloin Keski-Nurmontien tasaus paranee (pituuskaltevuus Lapuantien pohjoispuolella 6 %), mutta joudutaan menemään liikuntahallin P- alueelle Sovittiin, että vielä pidetään suunnittelussa mukana kumpikin vaihtoehto. Nurmossa keskustelevat asiasta. 4 JATKOTOIMENPITEET JA AIKATAULU Seuraava hankeryhmän kokous pidetään klo 12 Seinäjoen kaupungintalolla. Yleiskaavoituksen viranomaisyhteistyöpalaveri pidetään Vaasassa. Keskusteltiin, miten pitää suhtautua yksityisiltä henkilöiltä tulleisiin kirjeisiin. Sovittiin, että kirjeisiin pitää vastata aina jotakin. 5 MUUT ASIAT Konsultti hankkii myös Eeva Kopposelalle tunnukset projektipankkiin. Jakelu: Läsnäolijat Mauri Kimpimäki Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Anders Östergård Jorma Rasinmäki Seinäjoen kaupunki Markku Kujanpää Erkki Välimäki Seppo Pirttikoski Ilmajoen kunta Tapio Mäki-Rautila Kari Maunula Nurmon kunta Petteri Katajisto Ympäristöministeriö Matti Jäntti Ramboll Finland Oy Jari Mannila Päivi Behm Anne Vehmas Ilkka Kerola LIITE 16

5 TEKNIIKKAKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELUJ JA KAAVOITUS VT 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie, yleiskaavoitus OHJAUSRYHMÄ V Esityslista , klo 8.30, Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Ilmajoki: Seppo Pirttikoski, Tapio Mäki-Rautila, Kaisa Sippola Nurmo: Kari Maunula, Arto Kruuti Seinäjoki: Jorma Rasinmäki, Markku Kujanpää, Erkki Välimäki, Marja-Terttu Saari, Kari Havunen, Martti Norja, Hilkka Jaakola 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 3. Tapahtumat Tiesuunnitelman YVA, ympäristövaikutusten arviointiohjelma on pidetty esillä ja siitä on annettu lausunnot elokuussa. Lausuntojen referaatti on lähetetty tiedoksi. 4. Ympäristökeskuksen ehdotus uusien viranomaispalaverien järjestämisestä Ylitarkastaja Pirkko-Liisa Patama on sähköpostitse esittänyt viranomaispalaveria, joko yhteistä tai kolmea peräkkäistä ja ehdottaa seuraavia päiviä: , tai Keskustellaan aiheesta. 5. Tiesuunnitelman tilanne Esitellään hankeryhmässä esille tulleet asiat. 6. Yleiskaavatilanne, tarvittavat selvitykset lähes valmiit, esitellään luonnoksia - Ilmajoki Maankäyttöä on tutkittu kahden liittymävaihtoehdon ympärille, ottaen huomioon Rengonharjun lentokentän varaukset ja suunnittelu rajan yli Seinäjoen puolelle - Seinäjoki Eteläisten kaupunginosien katuverkkovaihtoehdot sekä maankäytön laajentuminen itäväylän eri linjausten mukaan ovat luonnoksina valmiit - Nurmo Yleiskaavan tavoitteena on osoittaa työpaikka-aluetta ratojen ja itäväylän väliseen kolmioon. Katuyhteyksien järjestäminen ja erityisesti kustannusvaikutukset tulee harkita. 7. Keskustelu ja evästykset jatkotyölle 8. Muut mahdolliset 9. Seuraava kokous Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 17

6 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 1(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet LAUSUNNOT JA MIELIPITEET ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOISTA LAUSUNNOT 1. Liikuntalautakunta Liikuntalautakunnan mukaan osayleiskaavaluonnoksen vaihtoehdoissa virkistysalueet ja ulkoiluyhteydet ohikulkutien alituksin on hyvin huomioitu. Routakallion alueen virkistyskäyttöä tulee tulevaisuudessa tukea. Speedway-radan uutta sijaintia on syytä selvittää asutuksen rakentuessa lähelle. Vastine Routakallion alueen maankäyttöä tullaan määrittelemään tarkemmin vielä ehdotusvaiheessa. 2. Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan liiton mukaan eteläisen Seinäjoen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laajentumisalueella on huomattava merkitys kaupunki- ja maakuntakeskuksen yhä lisääntyvien toimintojen mahdollistajana. Ohikulkutien toteutuessa runkotien pullonkaula poistuu ja liikenneturvallisuus ja asumisviihtyvyys paranevat. Alue on maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdealue merkinnällä. Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena ja kaupunkiseutuna. Alueen valmiuksia parannetaan maakunnallisten palveluiden sijainti- ja liikenneyhteyksien solmupaikkana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueella sijaitsevan matkakeskuksen ja lentoaseman sekä muun maakunnan välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Kuntien yleiskaavoissa kevyen liikenteen verkostojen jatkuvuus on varmistettava. Muita merkintöjä alueella ovat uudet tiet ja linjat, virkistysalue, virkistys-/matkailukohde, moottoriurheilurata ja taajamatoimintojen alue. Liiton mukaan VE2A jättää Routakallion alueen kaupunkirakenteen sisään, mikä antaa paremmat lähtökohdat suunnittelulle. Osoittamalla Haapamäenradan kohdalle eritasoliittymä saadaan eritasoliittymien välit riittäviksi. VE2A:ssa rata-alueen läheisyys on paremmin ja kustannustehokkaammin hyödynnettävissä kuin VE1B1:ssä. Ratojen väliin voidaan osoittaa monipuolisemmin ja laajemmin toimintoja. Haapamäenrata on helpommin käyttöönotettavissa. VE1B1 on siltä osin hyvä, kun kuntarajaa pitkin on osoitettu sisääntulotie Kyrkösjärven alueelle ja eritasoliittymä pääosin Seinäjoen puolella. VE1B2:ssa maankäytön laajentaminen kuntien rajaalueelle vaikeampaa. Eritasoliittymä on kaukana ja saavutettavuus heikkenee. Tielinjaus ja eritasoliittymä ovat ehkä liiankin lähellä lentokenttää. Jos VE2A:ta täydennetään Ilmajoen kuntarajalla siten, että eritasoliittymä on Seinäjoen puolella, ratkaisu tukee tulevaa maankäyttöä. Tieyhteys Kyrkösjärven alueelle olisi oleellisesti lyhyempi. linjaus noudattaa aikaisemmin tiedossa ollutta tielinjausta, jolloin maanomistajat kannattanevat tätä ratkaisua muita enemmän. Osayleiskaavoissa ja tiesuunnitelmassa voidaan tarkentaa tien linjausta ja liittymien määrää ja tyyppiä ilman että maakuntakaava olisi esteenä. Vastine Seinäjoen itäisen ohikulkutien ympäristövaikutusten arvioinnin ja tien yleissuunnittelun yhteydessä arvioidaan linjausten vaikutuksia. Tiehallinto tekee lopullisen päätöksen tien linjauksesta tien ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöviranomaisen lausunnon sekä kuntien näkemysten perusteella. Maankäyttö tulee ratkaistavaksi siinä vaiheessa, kun tien linjaus on valittu. 3. Vattenfall Verkko Oy Vattenfall Verkko Oy:llä ei ole tielinjausvaihtoehtoihin huomautettavaa. Nurmon kaava-alueella tulee alueiden rakentuessa varata 110 kv johtoreittialue ja 110 / 20 kv muuntoaseman paikka. LIITE 18

7 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 2(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet Vastine Ei vaikutusta kaavaan. Johtoreittivarauksista tulee informoida Nurmon kaavoittajaa. 4. Seinäjoen seudun terveysyhtymän ympäristölautakunta Ympäristölautakunta toteaa, että Routakallio ympäristöineen mahdollisena virkistyskäyttöön muuttuvana alueena tulisi pitää helposti saavutettuna ja yhteydessä muuhun asutukseen. Tielinjauksen kulkiessa Routakallion pohjoispuolitse virkistysmahdollisuus ja helppo saavutettavuus tulisi jatkossakin säilyä. Uudet AP-1 alueet Routakallion länsipuolella vaikuttavat olevan varsin lähellä maaainesten ottokäytössä olevaa aluetta. Suojaviheralueitten riittävyys siltä osin arveluttaa. Valtatien ja asuntoalueiden väliin olisi hyvä jättää mahdollisimman leveät suojaviheralueet ja mahdollisuus meluvallien tms. rakentamiseen. Asuinalueiden kohdalla on huomioitava riittävät melu- ja tärinäsuojaukset. Raskaan liikenteen poistuminen Seinäjoen ja Nurmon vilkasliikenteisiltä teiltä ja kaduilta poistaa ilmanlaadun ongelmia. Pöly- ja hiukkaspitoisuudet laskevat, mikä vaikuttaa myönteisesti Seinäjoen keskustan hengitysilmaan. Vaarallisten aineiden kuljetusten ja muun raskaan liikenteen siirtyminen pois keskustan kaduilta sekä mm. koulujen ja päiväkotien lähettyviltä on erittäin myönteinen asia. Vastine Katso vastine 2. Etelä-Pohjanmaan liitto. Routakallion maa-ainestenotto huomioidaan lähialueiden asumisen kaavamääräyksissä. Suojaviheralueiden laajuudessa on huomioitu tien alustavasta yleissuunnittelusta saadut melualueiden leveydet. EV-alueella huomioidaan meluvaalien toteuttamisen mahdollistaminen. 5. Seinäjoen seudun elinkeinokeskus Elinkeinokeskus toteaa, että alueelle on tehty riittävät mitoitukset uusille palvelualueille ja että kauppaan liittyvät toiminnot on sijoitettu hyvin risteysalueille ja teollisuusalueet aina vähän etäämmälle. Ratkaisut ovat luonnollisia ja hyvin perusteltuja. Seinäjoen työpaikat kasvavat tulevaisuudessa 1,5 %:n mukaan merkiten noin 500 uuden työpaikan syntymistä joka vuosi. Uuden Seinäjoen syntymisestä tarvitaan uusia yritystoiminta-alueita ja ne on luonnollista asettaa itäväylän tuntumaan laadittujen luonnosten mukaisesti. Yritystoiminta-aluetta on varattu yhteensä noin 260 ha. Routakallion eteläisen tielinjauksen vaihtoehdossa on enemmän ja parempia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan hyödyntämiseen. Kaupunkiseudun suurin teollisuusalue Kapernaumi-Roves on tällä hetkellä rakennettu yli 200 ha käsittäväksi alueeksi ja aluetta laajennetaan itäväylän suuntaan. Elinkeinokeskus korostaa että eritasoliittymän toteuttaminen ja yhteyden järjestäminen teollisuusalueelle on erittäin tärkeä ja välttämätön, koska alueelle suuntautuu merkittävästi tavarahuoltoa ja muita logistisia toimia. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu on perusteltu. Ottaen huomioon alueelle sijoittuvan väestön määrän ( asukasta) ja yritystoiminnan laajuuden, tulee eteläisen Seinäjoen yleiskaavassa varautua kaupan suuryksiköihin ja muihin kaupan tarpeisiin. Elinkeinokeskus pitää perusteltuna vähintään kahden suuryksikön ja useampien pienempien eteläistä Seinäjokea palvelevien kaupan yksiköiden perustamistarvetta alueelle. Lentokentän läheisyys tuo myös logistisia tarpeita ja niihin liittyvää rakentamista, mitkä voidaan toteuttaa joko yleiskaavaluonnosten mukaisesti osin Ilmajoen ja osin Seinäjoen puolella lentokentän läheisyyteen. Vastine Huomioidaan yleiskaavassa Eskoon eritasoliittymän ympäristössä kaupan suuryksiköiden tarve. Asiaa tukee kaupan sijoittumisesta tehty selvitys. 6. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon palvelukeskus sijaitsee keskellä eteläisen Seinäjoen laajentumisaluetta ja itäväylän osayleiskaavaluonnosta. Palvelukeskuksen ympärille on muodostumassa hyvin merkittävä asuin- LIITE 18

8 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 3(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet alueen kokonaisuus, jolle ollaan luonnostelemassa osayleiskaavaa. Luonnoksessa alueellamme on merkintä PY, joka pitäisi mielestämme olla PY-1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä haluaa kiinnittää huomiota olemassa olevaan infrastruktuuriin aluetta kaavoitettaessa ja kehitettäessä. Tulevaisuudessa olemassa olevia laitososastoja tullaan kehittämään palveluasumisen suuntaan. Ne tulevat profiloitumaan entistä vaikeampien ja haastavampien asukkaiden palveluja tarjoaviksi palvelukodeiksi tai laitososastoiksi. Tämä alue tulisi merkitä PY-1 merkinnällä. Eskoon palvelukeskus on mukana valtakunnallisessa rakennemuutoksessa, jossa osa laitospaikkoja muutetaan palveluasunnoiksi ja erityisosaamista eriytetään asiakkaiden asuinkuntiin. Toiminnan muutos vaatii edelleen tukikohdakseen palvelukeskuksen, jonka yhteyteen voidaan liittää myös lähialuetta palvelevia peruspalveluita, kuten tavanomaista palveluasumista, päivähoitoa, koulua, lastenneuvolaa jne. Ikääntyvien ihmisten tarpeisiin alue tarjoaa monia mahdollisuuksia. Vastine Tutkitaan mahdollisuudet osoittaa Eskoon palvelukeskuksen alue monipuolisemmin julkiseen ja muuhun palveluun sekä asumiseen. 7. Museovirasto Museoviraston lausunnon mukaan tiedot Seinäjoen kaupungin kiinteistä muinaisjäännöksistä perustuvat pääasiassa vuonna 1978 tehtyyn inventointiin ja ovat vanhentuneita, eivätkä ole riittäviä maankäytön suunnittelun pohjaksi. Museovirasto edellyttää kaava-alueella tehtävän MumL 13 :n mukainen ja MRL:n edellyttämä esihistoriallisten ja historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Vastine Yleiskaava-alueelta sekä koko vanhan Seinäjoen alueelta aina Peräseinäjoen keskustan eteläpuolelle on laadittu kesän 2008 aikana esihistoriallisten ja historiallisten muinaisjäännösten inventointi. Suunnittelualueelta ei löytynyt uusia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 8. Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto toteaa hyvänä asiana, että raskas liikenne ympäristökuormituksineen siirtyy Törnävän historialliselta alueelta ohikulkutielle. Kirkkoneuvostolla ei huomautettavaa suunnitelmiin. Vastine Ei vaikutusta kaavaan. 9. Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys Luonnonsuojeluyhdistys toteaa, että ohikulkutien linjausvaihtoehdoista VE2A toteuttaminen aiheuttaisi vähiten haittaa alueen luontokohteille ja virkistyskäyttömahdollisuuksille. Routakallion louhosalueen itäpuolelta kiertävänä se ei myöskään haittaisi Routakallion kehittämistä kaupunkilaisten virkistysalueena. VE 2A:n jatke Nurmon kunnan alueella on myös siellä paras vaihtoehto. Linjausvaihtoehdot 1B1 ja 1B2 pirstoisivat nykyisin suosiossa olevia virkistysalueita ja sivuaisivat useita huomionarvoisia luontokohteita, jolloin niiden luontoarvioissa tapahtuisi selvää heikkenemistä. Vastine Katso vastine 2. Etelä-Pohjanmaan liitto. 10. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa suunnitelmiin. Vastine Ei vaikutusta kaavaan. LIITE 18

9 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 4(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet Vaskiluodon Voima Oy Vaskiluodon Voima Oy:n (VV) mukaan voimalaitoksen tärkeimmät vaikutukset ovat laitoksen aiheuttama melu ja turveautojen aiheuttama pöly. Laitoksen ympäristössä on suoritettu yöaikaisia melumittauksia. VV:n mukaan päiväsaikaan Jalasjärventien liikennemelu on vallitseva. Voimalaitoksen piipun aiheuttama melu on tyypillisesti kapealle taajuusalueella soivaa, joten se voi olla häiritsevää vaikka luparajoja ei ylitettäisikään. VV:n mielestä alueita ei tulisi meluongelmien takia sijoittaa 500 m lähemmäksi voimalaitosalueen rajoja eikä alueelle, jossa melutason on todettu ylittävän 40 db. Esitetty suunnitelma täyttää tämän ehdon melko hyvin, mutta VV ehdottaa Jalasjärventien ja sen itäpuolisen asuinalueen välisen suojavyöhykkeen leventämistä voimalaitoksen kohdalta siten, että 40 db:n maksimitasovaatimus täyttyy. Turveautoista on todettu irtoavan pölyä, joka likaa Jalasjärventien reunustoja. VV toivoo tielle jätettävän ainakin 50 m levyinen suoja-alue, jolle ei asuinrakennuksia kaavoiteta. Esitetty kaavaluonnos täyttää tämän ehdon. Vaskiluodon Voima haluaa tuotantotoimintansa mahdollista laajentumista varten nykyisen tonttinsa viereisiä alueita polttoaineiden varastointia ja käsittelyä sekä uusia energiatuotantorakennuksia varten. Vastine Ei muutoksia kaavaan. Vaskiluodon voiman toiminnan laajeneminen tutkitaan tarkemmin asemakaavan yhteydessä. 12. Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus toteaa lausuntona, että eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden päivähoitopaikkatarve on n.750 hoitopaikkaa. Hoitopaikoista n. 20% järjestyvät perhepäivähoidossa ja loput päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Palvelukokonaisuuden kannalta päiväkotipaikat ovat ensisijaisia. Toiminnallisesti päiväkoti on järkevä sijoittaa palvelutalotyyppiseen rakennukseen. Yhden päiväkodin toimivin ratkaisu on 4-5 ryhmää ( hp). Päiväkoti on hyvä sijoittaa alueella pääkatujen läheisyyteen ja alueen kaupungin keskustan puoleiseen osaan. Alueen rakentumisessa on hyvä myös huomioida ikäryhmittäiset palvelutarpeet esim. senioriasuminen sekä alueen esteetön liikkuminen ja tarpeelliset asumisviihtyvyyden aluevaraukset (puistot, leikkikentät, kävely- ja ulkoilualueet). Vastine Sosiaali- ja terveyspuolen esittämät tavoitteet huomioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 13. Seinäjoen kaupungin sivistyskeskus Koulujen ja nuorisotilojen osalta tulee edetä pysyvän tarpeen mukaan, ei maksimitarpeen mukaan. Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden peruskouluikäisten määrä on kokonaisasukasluvusta riippuen Suurin osa alueista on pientalovaltaista, jolloin alueen rakentumisen jälkeen muutaman vuoden kuluttua ikäluokat alkavat pienentyä. Pysyvästi koulutilaa tarvitaan selvästi yli 1000 peruskouluikäiselle. Sivistyskeskus esittää, jotta alueen koulupalvelut turvataan, että - Rakennettava Pajuluoman palvelutalon koulu tulee muuttaa 1-sarjaisesta 2-sarjaiseksi. - Eskoon palvelukeskuksen läheisyyteen tulisi varata peruskoulun luokat 1-9 käsittävälle koululle riittävä alue. Oppilasmäärä tulisi olemaan yli 700 oppilasta. - Varataan alue n. 300 oppilaan koululle (luokat 1-6) Soukkajoelle. - Lisäksi on syytä jättää varaus yhdelle n. 300 oppilaan alakoululle mieluiten Pajuluoman laajennusalueelle. Varaus kouluille on syytä sijoittaa aina asuinalueen kaupungin keskustan puoleiselle osalle siten, että niille on hyvät liikenneyhteydet monesta suunnasta. Päiväkodit, koulut, nuorisotilat, terveydenhuollon tarvitsemat tilat ja muidenkin palveluiden tiloja on syytä rakentaa samaan pihapiiriin, jotta saadaan toimivat ja kustannustehokkaat palvelukeskukset. Vastine Sivistyspuolen esittämät tavoitteet huomioidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. LIITE 18

10 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 5(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Tiepiiri toteaa lausunnossaan, että ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä ja että siinä yhteydessä tutkitaan eri linjaus- ja eritasovaihtoehtoja maakuntakaavan mahdollistamassa laajuudessa. Vaihtoehtoja on arvioitu maksimitoimenpiteillä, jolloin myöhemmin toteutettava yleissuunnittelu voi edetä joustavammin. Tiepiiri ei ota kantaa eritasojen tai tielinjausten vaihtoehtoihin. Jatkosuunnitteluun etenevä vaihtoehto valitaan YVA-prosessin päätyttyä. Tiepiiri pitää hyvänä sitä, että on mietitty mitä maankäyttöä sijoittuu uuden valtatien 19 linjauksen itäpuolelle. Peräseinäjoentien eritasoliittymän ympäristöön on esitetty voimakkainta maankäyttöä. Paikka tulee olemaan sijaintinsa puolesta houkutteleva ja siksi on tärkeää sinne sijoittuvaa toimintaa. Nurmon ja Routakallion eritasoliittymien osalta kustannusvastuu on Seinäjoen kaupungilla, sillä toteutus ajoittuu kuntien yhdistymisen jälkeiselle ajalle. Tiepiiri ehdottaa eritasoliittymät merkittäisiin yleiskaavoissa yleispiirteisellä yleiskaavamerkinnällä (nro 99) ja tumman punaisella värillä sekä, että uuden valtatien 19 tielinjaukset esitetään tummanpunaisella kaksi ajorataisen päätien merkinnällä. Tiepiiri toteaa, että uuden valtatien varren asuntoalueet tulee sijoittaa riittävän etäälle, ettei melusuojausta tarvita. Muussa tapauksessa kaupunki vastaa niistä. Tiepiiri katsoo, että Peräseinäjoentien risteyksessä kevyen liikenteen yhteys tulisi jatkua itäväylän itäpuolelle. Vastine Eritasoliittymän yleismerkinnän soveltuvuus tutkitaan. Uudet asuntoalueet on osoitettu alustavan yleissuunnittelun yhteydessä annettujen melualueitten ulkopuolelle. Asia tarkentuu yleissuunnittelun edetessä. Kevyen liikenteen väylästöä jatketaan eritasoliittymän eteläpuolelle. 15. Länsi-Suomen ympäristökeskus Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että valtatien 19 linjauksen alueelle Seinäjoki laatii yleiskaavaa samanaikaisesti Nurmon ja Ilmajoen kuntien kanssa erillisinä. Ympäristökeskus pitää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sisällöltään riittävänä luonnosvaiheessa, mutta katsoo, että sitä on täydennettävä suunnittelun edetessä aineistojen ja suunnitteluratkaisun selkiytyessä. Ympäristökeskus suosittelee, että yleiskaavan aluerajausta laajennetaan Kyrkösjärven altaan reunalle, Simunan ja Soukkajoen asuntoalueille ja Peräseinäjoentie suunnassa. Ympäristökeskus kehottaa lisäksi Seinäjoen kaupunkia yhteistyössä Nurmon kunnan kanssa pohtimaan Keski-Nurmon alueen yleiskaavoitusta. Kaavaselostuksessa tulisi olla maininta rajoittumisesta Kyrkösjärven altaan maapatoon, joka kuuluu patoturvallisuuslain piiriin. Ympäristökeskus pitää todennäköisenä, että kaupallista selvitystä on täydennettävä. Luontoselvitystä on syytä täydentää liito-oravareviirin turvaamisella ja selvittämällä muut uhanalaiset lajit. Mahdollinen viitasammakkojen esiintyminen alueella tulee selvittää kutuaikaisilla äänihavainnoinnilla. Ympäristökeskus esittää, että liito-oravan elinpiiri, palokärjen elinolot ja mustakurkku-uikun pesimälampi on turvattava. Ympäristökeskus katsoo, että Ilmajoen, Nurmon ja Seinäjoen kaavoissa on syytä käyttää yhteneväisiä kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Seinäjoen ja Nurmon rajan maankäyttö tulee sopeuttaa toisiinsa. Teollisuuden, kaupan. toimitilarakentamisen ja asuinalueiden sijoittamisessa tulisi ottaa huomioon raskaan liikenteen kuljetusreitit, suojavyöhykkeet ja melusuojaus. P-alueet mahdollistavat vain enintään 2000 m 2 kokoisen päivittäistavarakaupan yksikön. Tämän yli menevät vaativat KM -merkinnän. Ympäristökeskus korostaa tarvetta riittävän ja oikein mitoitettujen ja sijoitettujen virkistys- ja retkeilyalueiden ja reittien turvaamiseen koko kaupunkiseudun tarpeisiin. Vastine Aluerajausta laajennetaan Kyrkösjärven ranta-alueella Ilmajoen kuntarajan tuntumassa. Muilta osin aluelaajennuksiin ei ole tarvetta. Esitettyjä aluelaajennuksia tutkitaan käynnissä olevassa Kyrkösjärven ja Tikkuvuoren osayleiskaavassa. Selvityksiä täydennetään Kaupallisen selvityksen osalta. LIITE 18

11 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 6(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet Luontoselvityksessä on selvitetty kattavasti eri eläin- ja kasvilajit. Viitasammakkojen osalta selvitystä täydennetään. Luontokohteita on pyritty ottamaan huomioon jo luonnoksessa. Luontokohteiden merkitseminen tarkistetaan jatkosuunnittelussa. Keski-Nurmon kaavoitus tulee ratkaistavaksi myöhemmin uuden Seinäjoen kaavoitusohjelmissa. Kaavamääräyksien yhdenmukaistaminen tutkitaan kuntien kanssa yhteistyössä ja ne yhdenmukaistetaan siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista. Kaupan, teollisuuden ja asuinalueiden sijoittelussa huomioidaan niiden keskinäiset suhteet ja mahdolliset toimintojen rajoitteet ja suojavyöhykkeet myös jatkosuunnittelun yhteydessä. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen tutkitaan jatkosuunnittelussa. MIELIPITEET 1. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa (EEPEE) toivoo, että kaupungin laajeneminen ja sen mukanaan tuoma päivittäis- ja erikoiskaupan kysynnän kasvu otettaisiin eteläisen Seinäjoen alueella huomioon. Erityisen tärkeänä EEPEE näkee, että alueelle on mahdollista sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikön. Vastine Osayleiskaavaluonnoksessa on varauduttu kaupan palveluihin osoittamalla palvelujen ja hallinnon alueita Peräseinäjoentien, Rautatienkadun jatkeen ja uuden sisääntulotien varteen. Kaupallisen selvityksen puuttuessa alueita ei tarkemmin eritelty vielä luonnosvaiheessa yksityisen ja julkisen palvelun suhteen. Alustavan kaupallisen selvityksen mukaan Peräseinäjoentien eritasoliittymän alue mahdollistaa 1-2 vähittäiskaupan suuryksikön (hypermarketille) sijoittumisen alueelle. Palvelujen ja hallinnon alueet tullaan määrittelemään tarkemmin ehdotusvaiheessa. 2. Martti Palvela Palvela esittää että vaihtoehto VeA /Ve1 on paras ja sisääntulotie siirretään mahdollisimman lähelle Honkajoentien liittymää. Jokiuoman ylitys on asiallisin. VeA/Ve1:llä on paremmat, joustavat liikennevaihtoehdot Seinäjoen suuntaan ja ulkoilureitit lähempänä. Rautatien alitus on riittävä Routakalliolle. Palvela esittää ohikulkutielle lisäksi Nurmon puolella oikaisua ohi Kertunlaakson Atrian suuntaan. Vastine Katso vastine 2. Etelä-Pohjanmaan liitto. Ohikulkutien linajus esitys ei koske eteläisen Seinäjoen ja itäväylän osayleiskaavaa. Asia tulee ratkaistavaksi tien yleissuunnittelun yhteydessä. 3. Airi Lahti, Hannu lahti, Maria-Leena Lahti-Mantere, Hannu Flankkumäki Maanomistajat huomauttavat Seinäjoen uoman varteen osoitetuista lähivirkistysalueista. He ehdottavat jo rantaan rakennettujen alueiden merkitsemistä joen länsipuolella tasapuolisuuden nimissä myös lähivirkistysalueeksi tai omistamansa ranta-alueen lähivirkistysalueen poistamista joen itäpuolelta. He haluavat rakentaa rantaan. Lisäksi he huomauttavat viljelyksessä olevien peltoalueiden osoittamista virkistysalueiksi. Luonnoksessa Eskoon länsipuolelle esitettyä uutta kehätietä heidän mukaansa ei voida toteuttaa yksityisen maanomistuksen vuoksi. He ehdottavat Routakallion maa-ainestenottoalueen osoittamista koko kallioalueelle. Ehdottavat lisäksi, että itäinen ohikulkutie merkitään kulkemaan vaihtoehdon Ve2A mukaan. Vastine Katso vastine 2. Etelä-Pohjanmaan liitto. Joenvarsialueet itäpuolella on todettu luontoympäristöltään arvokkaiksi. Alueilla esiintyy lakien suojaamien eläinten elinpiirejä kuten liito-oravia, pohjanlepakkoja ja viitasammakkoja. Joen itäpuolelle on toteutettu lisäksi reitistöjä ulkoiluun. Joenvarsi on myös varattu jo vuoden 1994 yleiskaavassa ulkoilureittitarpeisiin. Joen länsipuolella joenvarsi on osittain jo rakentunut ja siellä yhtenäisen virkistysreittiverkoston toteuttaminen on hankalaa. Jokivarsi on lisäksi osin tulvaherkkää aluetta. LIITE 18

12 ETELÄISEN SEINÄJOEN LAAJENTUMISALUEIDEN JA ITÄVÄYLÄN 7(7) OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN VAIHTOEHDOT Lausunnot ja mielipiteet Näistä syistä joen vartta itäpuolella on haluttu varata laajempaan virkistyskäyttöön. Virkistysalueiden laajuuksia voidaan tutkia ja mahdollisesti tarkistaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueet tullaan kuitenkin asemakaavoittamaan, missä yhteydessä voidaan tutkia tarkemmin, onko virkistysreiteille osalla alueista tarkoituksenmukaisempia paikkoja ja voidaanko osalla alueista osoittaa rakennuspaikkoja rantaan. Soukkajoen alueella osa peltoalueista on varattu virkistysalueiksi ja osa tulevaan asuntorakentamiseen. Peltoalueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Peltoalueita voidaan edelleen viljellä. Alueen tuleva maankäyttö ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä ja sen toteutuminen riippuu maakaupoista. Yleiskaavassa on esitetty pitkälle tulevaisuuteen osoittuvia aluevarauksia, joista osa sijoittuu yksityisten maille. Eskoon länsipuoliset alueet kehäteineen ovat tällaisia. Alueen maankäytön toteutuminen edellyttää kaupungin maanomistuksen laajentamista alueella. Routakallion alueen maankäyttöä tutkitaan edelleen jatkosuunnittelun yhteydessä. LIITE 18

13 Muistio Tiehallinto, Vaasan tiepiiri VT 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE, YLEISSUUNNITELMA JA YVA Hankeryhmän kokous 6 AIKA JA PAIKKA: Torstai klo Seinäjoen kaupungintalo LÄSNÄ: 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN Jari Mansikka-aho Vaasan tiepiiri Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Arto Kruuti Nurmon kunta Kaisa Sippola Ilmajoen kunta Riitta Kankaapää- Länsi-Suomen ympäristökeskus Waltermann Matti Jäntti Ramboll Finland Oy Jari Mannila Sanna Kaikkonen Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie Oulu Puhelin Fax Päivämäärä: Laati: Sanna Kaikkonen Jari Mansikka-aho avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Sanna Kaikkonen toimi sihteerinä. 2 EDELLISEN NEUVOTTELUN ( ) MUISTIO JA TAPAHTUMAT SEN JÄLKEEN Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio: - Kaisa Sippola toimittaa saamansa muistion Rengon kyläseuran kokoontumisesta Em. muistio on saatu Konsultti on saanut Strafican laatiman liikenneselvityksen Seinäjoen kaupungilta - Seinäjokiset ovat toimittaneet em. liikenneselvityksen ja luontoselvityksen tiepiiriin ja ympäristökeskukseen. - Em. luontoselvitys on saatavissa Ilmajoen nettisivuilta Luontoselvitys on saatu Jyrki Kuusiselta sähköpostitse Arto Kruuti lähettää luontoselvitykset konsultille - Konsultti lähettää hankeryhmälle sähköpostitse luontoselvityksen, koska sitä ei näy projektipankissa - Muistioon oli kirjattu väärin Rengonharjun poikkiyhteyden sijainti eteläpään linjausvaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa A poikkiyhteys on Ilmajoen puolella ja vaihtoehdossa B kuntarajalla. Suunnitelmaluonnokset päivitetään tämän mukaisesti Tapahtumat: - Konsultti jakoi kokousaineiston yhteydessä projektilokin, johon on merkitty konsultin yhteydenottoja ja tapahtumia Työpalaveri ympäristökeskuksessa arviointiohjelmasta saadusta palautteesta ja vaikutusten arvioinnista (Kankaanpää- Waltermann, Mannila, Hellen), erillinen muistio Hankkeen liikennetarkastelujen laatiminen on siirretty Straficalle - Mansikka-aho: Tiehallinnon keskushallintoon on ilmoitettu hankkeen alustavaksi rakennuskustannusarvioksi milj. euroa, joka on laskettu siten, että uusi vt 19 on 2+2 kaistainen koko välillä. Lopullinen suunnitelmaratkaisu tehdään YVA vaiheen jälkeen LIITE 19

14 3 SUUNNITTELUTILANNE Kaavoitustilanne 2 Nurmon osayleiskaavaluonnos on nähtävillä maanantaista lähtien. Yleisötilaisuus pidetään Arto Kruuti lähettää kaava-aineiston konsultille. Aineisto on saatu Ilmajoen osayleiskaavaluonnokset (kolme vaihtoehtoa) ovat nähtävillä torstaista lähtien. Yleisötilaisuus pidetään Kaisa Sippola kertoi, ettei vaihtoehto 2A ole herättänyt ihmisissä mielenkiintoa. Kunnasta on kyselty Rengonharjun poikittaisyhteyden paikasta Seinäjoen ylityskohdassa. Jokirannassa on liito-oravia. Ko. paikasta on oltu yhteydessä myös Jari Mansikka-ahoon. Kari Havunen kertoi, että em. Rengonharjun poikkiyhteys tulee olemaan pääyhteys Seinäjoen suuntaan, jolloin linjaus pitäisi olla sujuva Matti Jäntti: Ympäröivä asutus rajoittaa nopeutta, uuden tieosan geometria on suunniteltu nopeudelle 50 km/h Seinäjoen osayleiskaavaluonnos on nähtävillä. Tausta-aineistoksi tarvitaan liikennemäärätiedot, jotka ovat saatavissa Straficalta. Yleiskaava on laadittu alustavien yleissuunnitelmavaihtoehtojen mukaisesti. Matti Jäntti: Kaavoituksessa asutus pitää osoittaa melualueen ulkopuolelle. Jos kaavoitetaan liian lähelle, niin melusuojaukset eivät kuulu tiehankkeen kustannuksiin. Ulkoilureittien alikulut esitetään suunnitelmissa samoin kuin yleiskaavaluonnoksissa on esitetty. Vt 19 suunnittelutilanne Jari Mannila kertoi lyhyesti Suomen Luontotieto Oy:n hanketta varten laatimasta Luontoarvojen perusselvitys raportista: - Tiejaksottainen - Pesimälinnusto - Liito-oravat; raportin laatijan näkemyksen mukaan linjausten alueella ei ole poikkeuslupaa vaativia kohteita - Viitasammakoita ei ole etsitty, mutta linjausten alueella ei ole sellaisia luontotyyppejä, jossa viitasammakot elävät Meluselvitys Kokouksessa esitettiin melulaskennat vaihtoehdoille 0, 2A ja 1B ilman suojauksia ennustetilanteessa vuonna Lisäksi vaihtoehdolle 0 nykytilanteessa. Laskennat on tehty SoundPlan ohjelmalla. Melualueelle jäävien asukkaiden määrä saadaan huoneistorekisteristä. Sovittiin, että melusuojausten suunnittelussa käytetään kriteereinä päivämelulle 55 db ja yömelulle 50 db. Suunniteltavilla asuinalueilla yömeluraja on 45 db, joka huomioidaan jo kaavoituksessa. Kari Havunen esitti, että Kivistöntie, jolle ohjautuu paljon raskasta liikennettä nykyiseltä valtatieltä 19 (10 minuutin välein raskas ajoneuvo läpi vuorokauden), huomioitaisiin vaihtoehdon 0 vaikutuksia arvioitaessa Sovittiin, että Kivistöntie huomioidaan vaikutuksia arvioitaessa LIITE 19

15 Alustavat rakennuskustannukset Konsultti on laatinut RAPAL menetelmällä hankkeen alustavat rakennuskustannukset vaihtoehdoittain. Kustannuksia täsmennetään vielä jatkosuunnittelussa mm. melusuojausten osalta. Tarkistetaan vaihtoehdon B_1 rakennuskustannukset, koska niitä epäiltiin liian kalliiksi verrattuna muihin eteläpään vaihtoehtoihin. 3 Jari Mannila kävi läpi YVA selostuksen sisältörunkoehdotuksen. Jari Mannila ehdotti, että konsultti laatii luonnostekstin hankkeen vaikutuksista maankäyttöön ja kaavoitukseen ja lähettää sen kuntiin kommentoitavaksi. Tarvittaessa järjestetään työpalaveri aiheesta. Ehdotus hyväksyttiin. Sovittiin, että YVA raportti laaditaan vaaka A3 kokoon. Sovittiin YVA:ssa käsiteltävät vaihtoehdot: - Routakallion kohta o Ve 1 Tielinjaus Routakallion länsipuolelta o Ve 2 Tielinjaus Routakallion itäpuolelta - Eteläpäässä Ve A ja B (Ve A:ssa tien linjaus on pohjoisempana ja uusi Rengonharjun poikkiyhteys on Ilmajoen puolella. Ve B:ssä linjaus on etelämpänä ja uusi Rengonharjun poikkiyhteys on kuntarajalla (B1)) o Ve B1 Eritasoliittymä on kuntarajalla o Ve B2 Eritasoliittymä on lentokentän päässä - Nurmossa on 2 vaihtoehtoa Nurmon eritasoliittymän pohjoispuolen liikennejärjestelyistä o Ve N1 Keski-Nurmontien ja Valkiavuorentien liittymät porrastettu o Ve N2 Kiertoliittymä Länsitien, Keski-Nurmontien ja Valkiavuorentien liittymässä 4 JATKOTOIMENPITEET JA AIKATAULU Yleiskaavoituksen viranomaisyhteistyöpalaveri pidetään maanantaina Vaasassa. Hankkeen nettisivut päivitetään mahdollisimman pian mm. kartta-aineisto. Päivitetty Uuden vt 19 mittalinjaa siirretään Kertunlaakson kohdalla tien itäpuolella olevan uuden talon kohdalla siten, että autotallin ympäri pääsee kulkemaan traktorilla (eli 3,5 m Kertunlaaksoon päin). Anne Vehmas pitää ryhmähaastattelun maanantaina Seinäjoen kaupungintalolla. Ryhmähaastattelu on osa sosiaalisten vaikutusten arviointia. Haastatteluun kutsutaan vain yksi henkilö kultakin taholta. Em. tahoille lähetetään kutsu ja kartta-aineisto postitse. Heitä infotaan myös sähköpostitse ennakkoon. Seuraava hankeryhmän kokous pidetään keskiviikkona klo 13 Seinäjoen kaupungintalolla, jonka jälkeen yleisötilaisuus valtuustosalissa klo 17. Postituslistalaisia infotaan nettisivujen päivityksestä, ryhmähaastattelusta ja yleisötilaisuudesta. 5 MUUT ASIAT Ei ollut. LIITE 19

16 4 Jakelu: Läsnäolijat Mauri Kimpimäki Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Anders Östergård Eeva Kopposela Jorma Rasinmäki Seinäjoen kaupunki Markku Kujanpää Erkki Välimäki Hilkka Jaakola Martti Norja Seppo Pirttikoski Ilmajoen kunta Tapio Mäki-Rautila Kari Maunula Nurmon kunta Jorma Ollila Etelä-Pohjanmaan liitto Pirkko-Liisa Patama Länsi-Suomen ympäristökeskus Petteri Katajisto Ympäristöministeriö Päivi Behm Ramboll Finland Oy Anne Vehmas Karri Hellen Ilkka Kerola LIITE 19

17 MUISTIO Tiehallinto, Vaasan tiepiiri VT 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE, YLEISSUUNNITELMA JA YVA Hankeryhmän kokous 7 AIKA JA PAIKKA: Tiistai klo Seinäjoen kaupungintalo LÄSNÄ: Jari Mansikka-aho Vaasan tiepiiri Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Markku Kujanpää Hilkka Jaakola Martti Norja Jyrki Kuusinen Arto Kruuti Nurmon kunta Kaisa Sippola Ilmajoen kunta Jorma Ollila Etelä-Pohjanmaan liitto Pirkko-Liisa Patama Länsi-Suomen ympäristökeskus Anu Lillunen Jari Mannila Ramboll Finland Oy Karri Hellén Anne Vehmas Matti Jäntti Sanna Kaikkonen Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie Oulu Puhelin Fax Päivämäärä: Laati: Sanna Kaikkonen, Matti Jäntti 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN Jari Mansikka-aho avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Sanna Kaikkonen toimi sihteerinä. 2 EDELLISEN NEUVOTTELUN ( ) MUISTIO JA TAPAHTUMAT SEN JÄLKEEN Käytiin läpi edellisen hankeryhmän kokouksen muistio, joka hyväksyttiin. Konsultti on laatinut muistion pidetystä työpalaverista. Muistio hyväksyttiin muuten, mutta tähän muistioon sovittiin lisättäväksi työpalaverin lopussa käydyn liito-oravakeskustelun anti (Juhani Koivusaari, Jari Manilla, Karri Hellén): - Liito-oravien esiintyminen ei aiheuta estettä hankkeen rakentamiselle Kolopuita ei kaadeta Minkään vaihtoehdon toteutuminen ei tuhoa eikä heikennä liitooravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. Liito-oravien kulkuyhteydet eri alueiden välillä säilyvät. Tiekäytävän leveydeksi on kaavailtu noin 40 metriä. Tien molemmille puolin jäävä korkea puusto mahdollistaa liito-oravien liikkumisen tien yli. - Tihein liito-oravaesiintymä on Rengonkylässä Seinäjoen länsireunalla. Tapahtumat: - Ilmajoki: Lausuntoja saatu yleiskaavaluonnoksista jonkin verran (ei vielä esim. ympäristökeskuksesta ja Tiehallinnosta). YVAn tuloksia odotetaan, jotta asioita voidaan viedä eteenpäin. Aiheesta on käyty keskusteluja. Kunnassa ihmetellään eritasoliittymän tarvetta lentoaseman päässä noilla liikennemäärillä LIITE 20

18 - Seinäjoki: Lausuntoja on saatu yleiskaavaluonnoksista, epävirallisia neuvotteluja on pidetty lausuntojen antajien kanssa 2 - Nurmo: Lausuntoja on odotettu ja joitakin jo saatu. Kannanottoja on tullut muualta kuin nyt kaavoitetulta alueelta - Ympäristökeskus: Lausuntoja on valmisteltu, Nurmossa on meneillään suunnittelutarveratkaisu sikalan laajennuksesta, tulossa kehittämiskeskustelu Seinäjoen, Nurmon ja Ilmajoen kanssa - Tiehallinto: Lausuntoja laaditaan kuntien yleiskaavoista. Laaksonharjun on ollut yhteydessä sekä myös Kertunlaakson ja Rengonharjun asukkaita. Tiehallinto ottaa lausunnossa kantaa lentoaseman kohdan eritasoliittymään - Etelä-Pohjanmaan liitto: Runkotieverkon hylkääminen voi antaa mahdollisuuksia ja joustavuutta suunnitteluun. Miten teitä tullaan jatkossa Vaasan tiepiirissä kehittämään? - Konsultti jakoi kokousaineiston yhteydessä projektilokin, johon on merkitty konsultin yhteydenottoja ja tapahtumia o Internet sivuja päivitetty o Ryhmähaastattelu pidetty o Suunnittelutoimistojen lakko, jonka takia osin aiheutui kokouksen ja yleisötilaisuuden siirto o Tiepiiristä on saatu ohje, että Laaksonharjun kohdalla pitää jäädä 15 m ulkorakennuksen nurkan ja meluaidan väliin o Kaavoittajille on lähetetty melukäyriä. Keskusteltiin siitä, miten hankkeen suunnittelua jatketaan, kun runkotieverkkoesityksestä on luovuttu. Tiehallinnolta odotetaan kannanottoja asiasta. Sovittiin, että Hilkka Jaakola lähettää kaupallisen selvityksen myös konsultille (luonnos). 3 SUUNNITTELUTILANNE Kaavoitus: - Ilmajoki: Perustietoja tarkisteltu, mielipiteiden valossa vaihtoehtoja on vertailtu, lento- ja liikennemelun yhteisvaikutuksen määritystä mietitty Todettiin, että lento- ja liikennemelu eivät ole yhteismitallisia eli niitä ei voida yhdistää - Seinäjoki: Yleiskaavaluonnoksissa Routakallion alue on virkistys- tai matkailupalvelujen aluetta ja Eskoo julkisten palvelujen aluetta. Yleiskaavan maankäyttöennuste lisää alueelle asukasta ja työpaikkaa. Elinkeinotoimi ja liikuntalautakunta ovat eteläisemmän tielinjauksen (ve 2) kannalla - Nurmo: Lausuntojen perusteella tehdään pieniä tarkistuksia. Kaupallinen selvitys on laadittu Jorma Ollila esitti, että ve 2A olisi paras vaihtoehto, koska rautateiden välinen kolmio olisi suurempi, Routakallio jäisi kaupungin puolelle ja Rengonharjun poikkiyhteys olisi kuntarajalla. Anne Vehmas kertoi pidetystä ryhmähaastattelusta: - Mukana oli alueen asukkaiden, koulujen, harrastusryhmien ja yrittäjien edustajia. Luonnonsuojelutahon edustaja puuttui LIITE 20

19 - Haastattelussa selvitettiin osallistujien ja heidän edustamiensa tahojen näkemyksiä: o Nykytilasta: keskustassa ongelmia o Tien vaikutuksista asuinympäristöön o Tien vaikutuksista luontoon, virkistysmahdollisuuksiin ja yhteisöön o Tien vaikutuksista liikkumiseen, turvallisuuteen ja työllisyyteen o Kannanottoja eri vaihtoehtoihin 3 Käytiin läpi yleisötilaisuudessa esiteltävää aineistoa. 4 JATKOTOIMENPITEET JA AIKATAULU Käytiin läpi hankkeen päivitetty aikataulu. Tämän hetken tavoitteena on edetä seuraavasti: - YVA selostus nähtäville ja lausuntokierrokselle 2-4/ Yhteysviranomaisen lausunto 4-6/ Tiehallinnon päätös jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta 6-8/ Yleissuunnitelma valmis 12/2008. YVA -selostusluonnos lähetetään kommenteille ja tarvittaessa kommenttien läpi käymiseksi järjestetään neuvottelu. 5 MUUT ASIAT Kokouksen jälkeen alkoi yleisötilaisuus, josta on erillinen muistio. Jakelu: Läsnäolijat Mauri Kimpimäki Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Anders Östergård Eeva Kopposela Jorma Rasinmäki Seinäjoen kaupunki Erkki Välimäki Tapio Mäki-Rautila Ilmajoen kunta Kari Maunula Nurmon kunta Riitta Kankaanpää- Länsi-Suomen ympäristökeskus Waltermann Juhani Koivusaari Lauri Axelsson Ramboll Finland Oy Ilkka Kerola LIITE 20

20 MUISTIO Tiehallinto, Vaasan tiepiiri VT 19 SEINÄJOEN ITÄINEN OHIKULKUTIE, YLEISSUUNNITELMA JA YVA Hankeryhmän kokous 8 AIKA JA PAIKKA: Perjantai klo Seinäjoen kaupungintalo LÄSNÄ: Jari Mansikka-aho Vaasan tiepiiri Eeva Kopposela Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Hilkka Jaakola Martti Norja Jyrki Kuusinen Arto Kruuti Nurmon kunta Kaisa Sippola Ilmajoen kunta Jorma Ollila Etelä-Pohjanmaan liitto Riitta Kankaanpää- Länsi-Suomen Waltermann ympäristökeskus Tatu Oukka Seutuarkkitehti Jari Mannila Ramboll Finland Oy Karri Hellén Matti Jäntti Sanna Kaikkonen Ramboll Finland Oy Kiviharjuntie Oulu Puhelin Fax Päivämäärä: Laati: Sanna Kaikkonen 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN Jari Mansikka-aho avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Sanna Kaikkonen toimi sihteerinä. Seutuarkkitehti Tatu Oukka esittäytyi. 2 EDELLISEN NEUVOTTELUN ( ) MUISTIO JA TAPAHTUMAT SEN JÄLKEEN Käytiin läpi edellisen hankeryhmän kokouksen muistio, joka hyväksyttiin. Suunnitelmaa viedään edelleen eteenpäin runkotieverkkovaatimusten mukaista periaatetta noudattaen, koska muuta ohjetta ei ole osapuolille tullut. Kari Havunen: Hankeryhmän kokousten väli on ollut liian pitkä. Vaikka tärkeitä asioita ei olisikaan, pitäisi kuitenkin kokouksia järjestää säännöllisin väliajoin. Tapahtumat: - Konsultti jakoi kokousaineiston yhteydessä projektilokin, johon on merkitty konsultin yhteydenottoja ja tapahtumia o Konsultti on laatinut muistion hankkeen päättämisestä Kuortaneentiehen. Muistio käsitellään tässä kokouksessa o Suunnittelualueella ei ole mäntykukkia o Rengonharjun vaihtoehtojen virtuaalimallin teko on käynnissä. - Ilmajoki: Yleiskaavaan ei ole tehty muutoksia, eikä vastineita lausuntoihin vielä ole laadittu LIITE 21

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009

FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009 FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) SEINÄJOEN KAUPUNKI ARVIOINTISUUNNITELMA Seinäjoki/ A. Koskela, /MN 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON (51) JA KESKI-NURMON (56) KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 LIETO / LITTOINEN / TUULISSUONTIEN JATKO 2 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2442/2016 VP 37/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOTOMETSÄ 88. KAUPUNGINOSAN SUOJAVIHERALUEEN (OSA), MAA- JA METSÄTALOUSALUEEN (OSA), HATANPÄÄNTIEN (OSA) JA KOTOMETSÄNTIEN (OSA) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelupalvelut 2010 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Norvajärven

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S Akm 221 KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Raahen kaupungin 37. kaupunginosan korttelit 3702 ja 3713 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset Teuva, Äystön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 TEUVA ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot