KANSANKÄRÄJÄT KYSYMYKSET VASTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANKÄRÄJÄT 28.8.2010 KYSYMYKSET VASTAUKSET"

Transkriptio

1 KANSANKÄRÄJÄT KYSYMYKSET VASTAUKSET 1. Kuka tai mikä on Sysmän kunnassa se taho (luottamushenkilö/viranhaltija), joka kantaa vastuun sote-puolen asioiden sujumisesta vammaispalvelujen puolelta? Kenen puoleen tulee kääntyä ongelmatilanteissa? Sysmän kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen PHSOTEY:lle. Vammaispalvelut kuuluvat PHSOTEY:ssä Peruspalvelukeskuksen Sosiaalipalvelujen tulosalueelle ja niistä vastaavat siellä sosiaalipäällikkö Katja Raita sekä sosiaalijohtaja Pirkko Valtanen. Vammaispalveluista vastaavana sosiaalityöntekijänä meillä toimii Leena Seppälä. Kunnanhallitus päättää vuosittain palveluiden ostosta ja niihin tehtävistä muutoksista ja tästä sopimuksesta neuvottelemassa ja sitä seuraamassa ovat Nastolan, Iitin ja Sysmän yhteinen tilaajajohtaja, peruspalvelujohtaja Pirjo Haukkapää-Haara sekä kunnanjohtaja. Mielestäni kun asiakas esittää kysymyksensä jollekin organisaatiossa, asioiden pitäisi lähteä rullaamaan ja oikea asiaa hoitava taho ja vastaukset lähdetään etsimään yhdessä. Lain mukaanhan kunta on velvollinen tiedottamaan sosiaali- ja terveyspalveluista kuntalaisilleen, vaikka ulkopuolinen taho tuottaakin palvelut. Siksi Sysmässäkin esimerkiksi kunnanviraston neuvonnassa työntekijät opastavat oikean, eli kyseisestä palvelusta vastaavan työntekijän puheille, tai antavat puhelinnumeron. Arjessa tilanne etenee sitten niin, että asiakas käy tässä tapauksessa vammaispalveluun liittyvän asian takia vammaispalveluista vastaavan sosiaalityöntekijän luona tai työntekijä tulee asiakkaan kotiin. Asiakas tekee vammaispalveluhakemuksen. Työntekijä tekee asiasta myönteisen tai kielteisen päätöksen. Päätöksessä on muutoksenhakuohje sen varalle, että asiakas on tyytymätön päätökseen. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta PHSOTEY:n hallituksen jaostolta, johon kuuluu edustajia kaikista 8 kunnasta. Hallituksen jaoston tehtävä on vastata laissa sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin kunnat ovat antaneet sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisen kuntayhtymälle. Jos kyseessä ei ole muutoksenhaku päätökseen vaan ongelmana on se, että asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, kohteluun tms., ensisijaisesti aina kannattaa keskustella sen työntekijän kanssa, jonka kanssa asiaa on hoitanut. Kannattaa antaa välittömästi palautetta mikä tuntui kurjalta tai toimimattomalta. Jos asia ei korjaannu tällä, voi olla yhteydessä esimiehiin. Asiakas voi myös kertoa näkemyksestään osoittamalla kirjeen hallituksen jaostolle, vaikkei kyseessä olisikaan muutoksenhaku viranhaltijan päätökseen. Lisäksi voi tietysti käyttää asiakaspalautetta. Aina kuitenkin kannattaa antaa palautetta jotakin reittiä silloin, kun kokee tulleensa väärin kohdelluksi, koska siten palveluja voidaan kehittää. Vammaispalvelutilanteessa asiakas voi käyttää pulmatilanteessa apuna myös sosiaaliasiamiestä. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 1. Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 2. Avustaa asiakasta asiakaslain mukaisen muistutuksen tekemisessä 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to

2 2. Kysymys Istutetaanko Sysmän hautausmaille uusia puita, vanhojen kaadettujen tilalle. Olisi kaunista, että viimeinen leposija olisi puistossa, eikä aukealla paikalla? Vastaus: Kirkkoherra Petri Tervo Koska puut vanhenevat, niitä joudutaan aina jossain vaiheessa kaatamaan on kaikkien kaadettujen puiden kannot jyrsitty ja jokaiselle paikalle istutetaan uusi puu. 3. Kysymys Kehitetään Sysmästä kierrätyksen-kompostoinnin-jätteen käsittelyn esimerkki kunta. Ollaan sentään maaseutupitäjä. Kaikki on yrittäjistä kiinni. Täytyy olla yrittäjä, joka toteuttaa innovaatioita. 4. Kysymys Sysmän kunta voi rakentaa hidasteen Väihkyläntielle Toivolan koulun kohdalle, jotta tavallinen kansalainenkin saisi jotain vastinetta verorahoilleen, ettei kaikki rahat menisi kulttuuriin ja herrojen persiis. Ottakaa mallia Hartolan hidasteista. Asiaa on pohdittu teknisessä lautakunnassa jo aikaisemmin ja lautakunta on päättänyt, että ei toteuteta. Ongelma tiedetään, mutta ollaan toivottu autoilijoiden asennemuutosta, koska hidastekin tuo sitten omat hankaluutensa. 5. Kysymys Leppäkorventien varrella olevat asukkaat haluavat, että Sysmän kunnan päättäjät edesauttavat saada tielle hidasteen. Esim. koulun kohdalle Leppäkorventielle. MIKSI: Liikenne jotenkin kesällä hurjaa menoa. Yöunet minimissä. SIIS: Valtion Tielaitokselle esitys. Vastaus: valtuuston pj Pekka Asikainen Leppäkorventien ongelma on ollut tiedossa kyllä jo pitkään, mutta tie on liian leveä, ettei voi rakentaa hidasteita. Aiheeseen täytyy paneutua Tielaitoksen kanssa yhdessä, että mikä on seuraava vaihe jatkosuunnitelmaksi. 6. Kysymys Haluaako kunta rohkaista loma-asukkaita muuttamaan loma-asuntonsa vakituiseksi asunnoksi?

3 Sysmän kunnassa on aina suhtauduttu positiivisesti loma-asunnon muuttamista vakituiseksi. Sysmässä halutaan lisää asukkaita. Mikäli loma-asunto täyttää kriteerit olla vakituisena asuntona, Sysmän kunta rohkaisee tähän. 7. Kysymys Minkälaisia lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä edellinen edellyttää? Rakennuksen tekniset ominaisuudet pitää olla riittävät ( peseytyminen, lämpö, jätevesijärjestelmät) Kulkuyhteys hyvä, saaripaikka ei käy. 8. Kysymys Kuinka paljon kunta omistaa kaavoittamatonta maata, jota voitaisiin kaavoittaa joko vakituiseen tai loma-asukkaiden käyttöön? Kaavoittamatonta maata kunnalla on satoja hehtaareja ja lisääkin on hankittu. Noin 100 ha on raakamaata kaavoitettavaksi keskustan läheisyydessä. 9. Kysymys Yksi Sysmä Opas on tervetullut ja käyttökelpoinen, mutta lisäksi tarvittaisiin kulttuuripainotteinen informaatiolehti. Onko sellainen suunnitteilla? Ei ole suunnitteilla tuon tyyppistä informaatiolehteä.. Elämme nettiaikaa ja nettisivuja parannetaan koko ajan- Yksi Sysmä Opas on Sysmän yrittäjien tekemä ja tulee vastaisuudessakin ilmestymään keväisin. 10. Kysymys Hämmästytti kunnanhallituksen päätös olla myöntämättä Teatteritaloa Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen juhlatilaksi. Oliko piiloviestinä tarkoitus antaa ymmärtää, että kehitysvammaisten juhlat olisi hyvä järjestää jossain muualla. Toivon, että olen ymmärtänyt väärin. Sysmähän on kuitenkin pyrkinyt antamaan vaikutelmaa vauraana ja sivistyneenä kuntana. Lehtikirjoitusten ja puheiden perusteella olen saanut käsityksen, että Kirjailijatalon kirjailijat saavat asua talossa vastikkeetta ja käyttömenoja kustannetaan jokaisen kirjailijan osalta runsaskätisesti. Se on hieno asia, jos siihen on varaa. Kehitysvammaisetkin ovat myös rikkaus ja he nimenomaan näkymällä arjessa ja juhlassa viestivät asuinpaikkakunnan sivistyneisyydestä. Kyseessä on väärinymmärrys. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, että Teatteritalosta peritään vuokra, niin kuin aina, mutta Kehitysvammaisten Tuki ry:lle on samanaikaisesti myönnetty vastaavansuuruinen avustus, jolla voi tuon vuokran maksaa. Villa Sarkian kirjailijat maksavat omat kulunsa asuessaan talossa. Nuoren Voiman Liitto antaa heille myös stipendin a 500 euroa. Talo olisi pitänyt joka tapauksessa korjata, joten se päätettiin tehdä nyt, kun tällainen tilaisuus syntyi. kirjailijoilla on kautensa aikana myös velvollisuus esiintyä kerran esim. kirjastossa tai koulussa tai jossain tilaisuudessa. 11. Kysymys Miksei Sysmästä enää tehdä karttoja, erillinen kartta olisi monta kertaa tarpeen?

4 Vastaus: Sysmän kunnan tiekarttoja on myynnissä (5 euroa/kpl) kunnan Neuvonnassa. Karttaan tulee keväällä päivitetty versio. Ohrasaaresta on suunnistuskartta, latukarttoja on myös 12. Kysymys Kaipaan kunnon esitettä Sysmästä, jossa esitellään kunnan matkailuvaltteja ja kulttuuritapahtumina. matkailua ei voi sekoittaa kirvesmiesten ja maalareiden sekaan! (Yksi Sysmä Opas) Onko aikomusta tehdä kieliesitteitä, ainakin englanti? Aihetta käsiteltiin jo aiemmin. Laajaa esitettä ei ole tulossa, ehkä 1 A4 voisi olla englanninkielisenä. Panostamme enemmän nettiesittelyihin matkailuvalttien ja muiden esiteltävien asioiden kohdalla. Pyrimme Yksi Sysmä- ohjelman avulla olemaan myönteisesti esillä mediassa. Roskikseen vähemmän paperia ja tehokkaampia ja nykyaikaisempia tapoja markkinointiin. 13. Kysymys Miten yksilöiden turvallisuus taataan Sysmässä. Poliisi ei voi taata sitä, että on aina näkyvillä. Ongelma tapaukset on aina ilmoitettava poliisille. Naapuriapu on hyvä turvallisuuden turvaaja, esim. kun ollaan poissa kotoa, niin naapuri voi pitää silmällä. Poliisi tarvitsee muiden tahojen apua, taatakseen turvallisuutta. Poliisi löytää aina perille. Vastaus: 14. Kysymys Miksei poliisille voi maksaa yleisötapahtumalupaa nettipankin kautta ilman laskutuslisää? Poliisi pyytää hakemaan luvan joko Lahdesta tai Heinolasta. 140 km matkakustannuksia on aika paljon. Lupa 18 euroa ja laskutuslisä 19 euroa. Kiitos Maila Nurmisen kuriiripalvelusta. Mutta oudon vaikeata on. Vastaus. Poliisi Harry Fagernäs Poliisille käy maksuvälineeksi vain pankkikortti ja raha. Fagernäs sanoi, ettei ole näiden asioiden asiantuntija. Kassajärjestelmä on poliisilla uusiutumassa. 15. Kysymys Voisiko kunta jotenkin kampanjoida vapaana olevia tontteja? Tonttien hintataso liian korkea nuorille perheille? Tonttien hinnoittelulla voidaan saada aikaan +-merkkistä muuttoliikettä. Asiasta on paljon keskusteltu kunnassa. Tontit maksavat euroa. Kampanjointi? Pelkät rakennuksen kustannukset minimissään , joten tontin hinta marginaalinen rakennushankkeessa, joten ei ole oleellisin tekijä paikkakuntaa valittaessa. Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki: Yleensä tontin hintaan sisällytetään muutakin kuin pelkkä tontti, esim kadut, vedet. Totta kai voisi katsoa nuoria talonrakentajia hieman hintaa laskien. 18. Kysymys Miten evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelukset saisi lämpimimmiksi. Se on nyt niin luotaan pois työntävä ja kylmä. Miksi sana synti tungetaan aina ensimmäisenä esille?

5 Rippituoli, käykö sellaisen käyttö? Miten kristillisyyden saisi osaksi arkipäivää, iloiseksi asiakasi ja luontevaksi osaksi elämää? Vastaus: Kirkkoherra Petri Tervo Vaikea ottaa vastuuta koko evankelis-luterilaisesta kirkosta yhden seurakunnan kirkkoherrana. Jos ihmiset kävisivät useammin kirkossa ja oppisivat tuntemaan niitä ihmisiä, jotka siellä käyvät, alkaisivat he viihtymään enemmän seurakuntayhteisössä ja lämmössä. Kirkkoherra sanoi ainakin aina elävöittävänsä jumalanpalveluksia. Synnistä puhutaan, koska olemme syntisiä emmekä pyhimyksiä. Rippi on käytössä myös luterilaisessa kirkossa, mutta rippituoli ei. Kenelle tahansa luotettavalle kristitylle ystävälle voi kertoa huoliansa. Seurakunnan hengellisentyöntekijät ovat vielä vaitiolovelvollisiakin. Keskustelu onnistuu puhelimitsekin ja vaikka nimettömänä. Arjen kristillisyys voisi toteutua noudattamalla viisautta: eletään ihmisiksi. Siinä on ainakin tavoitetta! 19. Kysymys keskustelu foorumi voisi olla hyödyllinen juttu 20. Kysymys Koska julkaistaan Sysmä-laulun sävellys-ja sanoituskilpailu?. Vastaus: kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki Sävellystyön voi aloittaa, ensi kesänä julistetaan. 21. Kysymys Saisiko iskunkestäviä roskiksia välille Kirkonkylä-Mäentalo Täytyy laittaa budjettiin määrärahat, sellaiset roskikset ovat melko kalliita. 22. Kysymys Saataisiinko Sysmän nuorisolle jotakin järkevää tekemistä? esim lomalle, koulun jälkeiselle ajalle? uusia harrastuksia? Vastaus: Elinkeinotyöryhmän jäsen Hannu Sireni Harrastusmahdollisuuksia on monen toimijan taholta yllin kyllin Sysmässä. Ja osalle nuorista sellainen hengailukin on yksi järkevä tekeminen. Urheiluun liittyviä harrastuksia löytyy Sisulta, Sysmän Voimistelijoilta ja muilta, kunnan nuorisotyöllä on pitkät listat erilaisia tekemisiä. 23. Kysymys Parkkiruutujen maalaaminen esim OP:n kohdalla Vastaus: Kunnanvaltuuston pj Pekka Asikainen OP:n parkkipaikkaa ollaan parhaillaan kehittämässä, parkkipaikka siirtyy sisäpihan puolelle, tarkoitus saada Sahantien liikenne sujuvammaksi. 24. Kysymys

6 Milloinkahan Sysmässä nähdään kokonaisuutena kukkapenkkien ja eritoten niiden vierustojen hoito? Esim Lopperintien puolelta.teatteritalon puoli hoidetaan joskus. Keskustassa on kukkia ja pensaita ja niitä on hyvin hoidettu. Ongelma kohtia on Teatteritalo, Villa Sarkia jne. laitetaan viestiä eteenpäin 25. Kysymys Kunnan omistuksessa olevien vuokrarivitalojen puuosien maalipintojen tarkastus ja korjaus (mm Askontien ja Sahantien välissä) Viedään viestiä isännöitsijälle, jotta tarkistaa ja tarvittaessa maalauttaa. 26. Kysymys tai toivomus Suvisoiton talkoolaisille palautepalaveri välittömästi tapahtuman jälkeen Vastaus: Suvisoiton puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi Totta kai pyritään siihen, että palaute saadaan mahdollisimman pian konsertin jälkeen. 27. Kysymys tai toive Koirapuisto tai aitaus koirille kylän keskustan alueelle. Vastaus: Tekninen johtaja Harri Hoffren: Tällaiselle alueelle pitää olla lupa, noin vain sitä ei saa tehdä. Tieto kannattaa viedä taajama-alueen kehittämishankkeen vetäjä Suvi Nirkolle, tällaiseen voisi saada vaikka Leader-tukirahaa 28. Kysymys tai toive Sotaveteraanimerkin alueen kunnostaminen Vastaus: tekninen johtaja Harri Hoffren ja valtuuston pj Peka Asikainen: Kannattaisi kääntyä reserviläisjärjestöjen (Asikainen) ja kunnan puisto-osaston (Hoffrée) puoleen. Patsas on kunnan maalla 29. Kysymys Miten Sysmässä hyödynnetään nuorisovaltuustoa? Vastaus: Valtuustoseminaarissa on kaksi nuorisovaltuuston jäsentä. Nuorisovaltuuston pj Miina Pylkkänen on teknisessä lautakunnassa ja YKSI SYSMÄ-työryhmissä. Nuorisovaltuustolla on kaksi kummivaltuutettua oikeassa kunnanvaltuustossa. 30. Kysymys Avoimet ovet kunnanvirastolle!

7 Vastaus: KunnanjohtajaMarketta Kitkiöjoki Kunnanvirastolla on aina avoimet ovet, joka päivä ma-pe Kysymys Kunnan verkkosivujen päivitys ajan tasalle! Vastaus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Järvinen Kunnan verkkosivuja ollaan parhaillaan kohentamassa, esimerkkinä mutta meiltä pitäisi tulla parempi. 32. Kysymys vapaaehtoisreservin hyödyntäminen mm. kolmannen sektorin kanssa, onko mahdollista kehittää yhteistyötä. Idealaatikko, ideariihi, yhteyshenkilöt (säännöllinen käsittely) Vastaus: Asiaa on viritelty, mutta ei ole vielä kovin pitkälle mennyt. 33. Kysymys Voitaisiinko kunnallisessa kielenkäytössä pysytellä selvässä suomenkielessä konsulttien kehittämien termien sijaan? Kyllä voitaisiin ja siihen voimme yrittää pyrkiä. On toki joitakin sanoa, jotka ovat jo kovin muotoutuneet jokapäiväiseen kielenkäyttöön. 34. Kysymys Sysmä 5 vuoden päästä 2015 Vastaus: Tekninen johtaja Harri Hoffren: keskustan kehittäminen, Sysmän meijerialue, satama, leirintäalue (kaikki liittyy vastikään alkaneeseen rannikkoaluehankkeeseen satamien palvelut tulevat, uusia yrityksiä, vesien kautta uusia matkailijoita Suopelto/Päijätsalo 93 tonttia myyty + muutamat yksityiset, jotka ovat olleet siellä Ilola, 50 lisää satama tuo hyvinvointia! puitteiden rakentamiseen tarvitaan ulkopuolista rahaa Marinetek Marinas-sopimuskumppani kunnan kanssa, sopimus voimassa 2011 asti. Maksaa lopulta itsensä takaisin. 34. Pitkä kirje koskien Sysmän kehittymistä seuraavalla sivulla

8

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymykset mustalla, vastaukset punaisella. Tässä joitakin kysymyksiä ja kuvia aiheista: 1 En ole lainkaan kiinnostunut selityksistä, miksi jotain ei ole tehty. Haluan

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Asukastyöpajojen yhteenveto 1 VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2014 2.

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Sosiaaliasiamies Ritva Liukonen 31.3.2010 Julkaisija Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Hyvän elämän SASTAMALA. Iinan. mielestä nuoret vaikuttavat. Kaalisaari. Nokialaispari. toi Miikan takaisin. löysi kotipaikan

Hyvän elämän SASTAMALA. Iinan. mielestä nuoret vaikuttavat. Kaalisaari. Nokialaispari. toi Miikan takaisin. löysi kotipaikan Hyvän elämän SASTAMALA Iinan mielestä nuoret vaikuttavat Nokialaispari löysi kotipaikan Kaalisaari toi Miikan takaisin Miikka Mäkelän mielestä äänestäminen EU-vaaleissa on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut.

Suomi-uudistus. Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. kunnon eläkkeen ja hyvät palvelut. Ruoveden Kokoomus ry:n julkaisu lokakuu 2012 IK Itella Posti Oy Suomi-uudistus Lokakuun kunnallisvaalit ovat tärkeimmät vuosikymmeniin. Nyt on kyse Suomen suunnasta. Takerrummeko vanhaan, mikä johtaisi

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen Ihmiset koolle -opas Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen 1 Sisällys 1. Aluksi... 3 2. Alussa on idea tapahtumasta... 3 3. Ideasta tapahtuman suunnitteluun... 5 4. Tapahtuman

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Muodostelmaluistelijan käsikirja

Muodostelmaluistelijan käsikirja Muodostelmaluistelijan käsikirja Helsingin Luistelijat ry. HL:n muodostelmaluistelu Seuran organisaatio ja muodostelman toimintaohjeet Sisällysluettelo MUODOSTELMALUISTELU OSANA LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄÄ...4

Lisätiedot