HYYn JATKUVAN TOIMINNAN KUVAUS VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYYn JATKUVAN TOIMINNAN KUVAUS VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 HYYn JATKUVAN TOIMINNAN KUVAUS VUODELLE 2015 Sektori / Vastuualue Pääsektori Asia Edustajisto Hallitus Toimikunnat (säännöstötoimikunta, merkkitoimikunta, taidetoimikunta) Keskustoimiston kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Talous Sidosryhmätyö Edunvalvonnan koordinointi Toimintasektorin koordinointi Palvelutoimisto Jäsenpalvelut Järjestöpalvelut Sisäiset palvelut Asiakirjahallinto Lapsiparkki Viestintä Jäsenviestintä jäsenet Edunvalvontaviestintä Edustajiston kokousjärjestelyt. materiaalien jakelu, asialistojen tekeminen ja aikatauluttaminen, virkistystoiminnan järjestäminen, VVK:n järjestäminen Hallituksen kokousjärjestelyt, perehdytys, sidosryhmätoiminta, hallituksen toiminnan aikatauluttaminen ja toiminnan koordinointi Toiminnan koordinointi ja aikatauluttaminen, asioiden valmistelu, kokousjärjestelyt Työyhteisön kehittäminen, palautekäytänteiden ylläpitäminen, yhteiset kokoukset ja virkistystoiminta, toimintatapakäsikirja Työnohjaus, toimenkuvat, jaksaminen Toimintatalouden johtaminen, kehittäminen ja analysointi Suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, kumppanuudet Edunvalvonnan koordinointi ja kehittäminen, edujohtisten organisointi, suurten kehityskulkujen seuraaminen Toimintasektorien yhteistyön tukeminen Palvellaan jäseniä jäsenpalveluasioissa aiempaan tapaan. Syksyisin erilliset tarranjakopisteet ja WFtoimijat. Palvellaan järjestöjä aiemman kaltaisesti. Huomioidaan yleiset järjestöprojektien vaikutukset. Postinjakelun ja muiden päivittäistoimintojen tuottaminen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Asiakirjojen tuotanto vanhaan malliin. Kehitetään hallintokäytäntöjä. Toteutetaan palvelua aiempaan tapaan Nettisivujen päivitys ja toimittaminen, some-viestintä, jäsentiedote, HYY-sivut ylioppilaslehdissä, kampanjat, tapahtumatiedotus jäsenille, kalenterin HYY-tietojen toimittaminen. Kannanottojen, mielipidekirjoitusten ja tiedotteiden kirjoittaminen ja lähettäminen, kampanjoiden viestintä, viestintä päättäjille mm. Twitterissä. Yliopistoyhteistyö yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteet Mediaseuranta ja mediasuhteet HYYn julkaisut Toimiston sisäinen viestintä Viestintä muiden sektoreiden tukena Flamma-yhteistyö, tapaamiset yliopiston viestijöiden kanssa, tiedottaja Yliopistolaisen toimitusneuvostossa, konsultaatio opiskelijaviestinnässä. HYYn mediaseuranta, yleinen uutisoinnin ja median toiminnan seuranta, yhteydenpito erityisesti paikallismedioihin. Toimintakertomuksen ja Fuksioppaan toimitus, muiden HYYn oppaiden oikoluku ja taitto, HYYn esittelymateriaalien tuottaminen. Yammer, sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestintäkoulutukset, viestinnässä auttaminen ja neuvominen, oikoluku ja tekstien muokkaaminen

2 Kaksi- ja kolmikielisyys Opiskelijoiden oikeusturva kieliasioissa Kielistrategian seuraaminen Vapaaehtoisten hyödyntäminen Svenska ärenden -yhteistyö (HY) Viestintä Yhdenvertaisuus Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) Muut kaksikielisyysasiat Kansainväliset asiat Yliopisto Viestinnän sisällöt Uusien kv-opiskelijoiden vastaanottaminen korkeakoulujen kansainvälistymisen seuraaminen kv-opiskelijoiden integraation edistäminen Paras kansainvälinen opettaja palkinto Kv-linjapaperi Kotikansainvälistyminen Kv-opiskelijoita koskevat sosiaalipoliittiset kysymykset EU-tason koulutuspolitiikka Koulutusvienti ja koulutuksen kaupallistuminen Maksuton koulutus Yhdenvertaisuus Kaupunkiasiat Kaupunkiohjelma Päätöksenteon seuraaminen WSC-verkosto Kirjastot tentit, opetuksen laatu: neuvonta ja seuraaminen Kaksikielisyysvaliokunnan sijaan luodaan kaksi- ja ruotsinkielisten järjestöjen verkosto. yhteydenpito, tiedon vaihto, osallistuminen projekteihin HYYn ja yliopiston kolmikielisen viestinnän toteutumisen seuranta rinnakkaiskielisyyden edistäminen, opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu yhteistyö SSI:n hallituksen kanssa yliopiston kansainvälistymisen seuraaminen, esim. strategiat, strategiset kumppanuudet, uudet toiminnot, KV-ohjelmien seuraaminen kv-opiskelijoille suunnattu viestintä, yhteistyö yliopiston opiskelijapalveluiden kanssa, HYYn viestinnän muokkaaminen (tarvittaessa) kv-opiskelijoille sopivaksi kv-tuutorointi, Welcome Fair, Orientation Handbook, HYYn materiaalit, syksyn orientaatiotapahtumat seminaarit (kv-kevätpäivät, EAIE, ACA), uutiskirjeet, SYL, CIMO -yhteistyö sosiaalinen integraatio, kieliopinnot, suomalainen kulttuuri, asuminen ja terveys Hakuprosessi, palkitseminen Linjapaperin sisältöjen toteuttaminen ja seuranta Monikulttuurisuus opinnoissa ja KV-opintojen kehittäminen. KV-opiskelijat osana yhteisöä. seuraaminen ja reagointi: oleskelu- ja työlupa-asiat, terveydenhuolto, sairausvakuutukset, sosiaaliturva Erasmus , työllisyys ja liikkuvuus Seuranta ja vaikuttaminen SYL-johdolla Koulutuksen maksuttomuus, lukukausimaksut, kampanjointi ja vaikuttaminen, viestintä, SYL-yhteistyö Opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu (kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta) Kunnallispolitiikkaan vaikuttaminen HYYn kaupunkiohjelman mukaisesti. Ohjelman päivittäminen joka neljäs vuosi. Helsingin ja keskeisten ylikunnallisten toimijoiden (esim. HSL) päätöksenteon seuraaminen ja yhteydenpito kaupunginvaltuustoon, lautakuntiin ja muihin kaupungissa vaikuttaviin tahoihin. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien väliseen yhteistyöverkostoon eli WSC -verkoston toimintaan osallistuminen.

3 Helsingin yliopiston kirjaston johtokunta, kirjaston opiskelijatoimikunta, kirjastohallopedit. Kirjaston hallinto, hankintapäätökset, rahoitus ja käyttösäännöt. Mahdolliset projektit (informaatiolukutaito, palvelumuotoiluhanke), avoin julkaiseminen (sitä kautta OKM, Akatemia jne) Yhtymä-asiat HYY pitää säännöllisesti yhteyttä Yhtymän johtoon, on tietoinen yhtiökokousasioista ja seuraa Yhtymän taloudellista tilannetta. Järjestöt Oppaat järjestöille Järjestöneuvonta Vakiintuneet koulutukset Muut järjestökoulutukset Järjestövaliokunta Järjestötietokannan ylläpito Toimijatapaamiset ja -verkostot Järjestöviestintä Järjestökentän kehitys Avajaiskarnevaalit Muut tuet Budjetti Toimintatalouden tilat Talousjohtokunta Toiminta-avustusjako Toiminta-avustusjaon kehittäminen Tilajako Talousjohtokunnan toiminta Talousarvion valmisteleminen vuodelle 2015 Terveys YTHS Uuden johtoon tutustuminen, palvelumuotoiluhankkeen jalkauttaminen, rahoituksen varmistaminen kurssikirjoille. Kirjaston käyttö esim. lukutilat tilojen käyttö. Hallituksen työvaliokunta osallistuu HYY Yhtymän hallituksen kokouksiin, sekä seuraa hallintoneuvostossa käytävää keskustelua. Talouspaikkajako toteutetaan alkuvuodesta, samoin sääntömääräiset kirjaukset ja valtuuksien myöntämiset.valinnat talouspaikoille tehdään alkuvuodesta - talouspaikkatoimijoille järjestetään HYY Business School Yhtymän johtoon pidetään yhteyttä ja työvaliokunta tapaa säännöllisesti toimitusjohtaja Mauri Laurilaa. Tämän lisäksi vieraillaan joissakin tytäryhtiöissä. HYYn tuottamat opasmateriaalit järjestöille Jatkuva järjestöneuvonta eri kanavia käyttäen Keväisin Alina-salia käyttäville järjestöille pakollinen koulutus, taloudenhoitajakoultuus, järjestövaliokunnan pitämät PJ-seminaarit kaksi kertaa vuodessa. Vuosittain vaihtuvat painopistealueiden koulutukset Valiokunnan toiminnan tukeminen ja hyödyntäminen, järjestökilpailut ja Alina-varaukset Tekninen ylläpito, yhteystietojen tuottaminen listoille, järjestöjen tietojen päivitys Yhteydenpito järjestökentän eri toimijoihin Jatkuva viestintä: järjestötiedote, nettisivut Vuosittainen kentän kehityksen seuranta Järjestöt yliopiston avajaiskarnevaaleilla syyskuussa, yhteistyö vahtimestareiden kanssa Vuoden mittaan jaettavat muut tuet: kaluste-, lehti-, harkinnanvaraiset Budjetin valmistelu järjestöasioiden osalta TT:n tilojen ylläpito, käytön seuranta, opastus, suunnittelu Talousjohtokunta toteuttaa toiminta-avustusjaon. Talousjohtokunta arvioi toiminta-avustusjaon onnistumista ja arvioi, tuleeko toiminta-avustusjaon kriteereitä muuttaa seuraavalle vuodelle. Talousjohtokunta toteuttaa välitilajaon kaksi kertaa vuodessa. Toimintatalouden seuraaminen, Ylioppilaslehden talouden seuraaminen, valitusten käsittely, toimintatalouden ja YL:n kustannuksen tilinpäätöksen käsitteleminen valtuuskuntaedustus, Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaedustus, YTHSterveyspoliittisen linjapaperin pohjalta vaikuttaminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta

4 Yhteisöterveystyö Opiskelukykyyn liittyvät asiat Liikunta UniSport OLL Yliopistohallinto Oikeusturva Oikeusturvakysymyksiin apua tarvitsevat opiskelijat Hallopedit Sähköisen hallopedhakujärjestelmän HHJ:n kehittäminen Hallinnon opiskelijaedustajat. Tiedekuntien ja laitosten hallinto. Opiskelijajärjestöjen hallopedvastaavat Jatko-opiskelijat Jatko-opiskelijat, tiedekunnat, keskushallinto, tohtorikoulutustoimikunta Ympäristö Ympäristövaliokunta Ympäristöohjelman toteuttaminen Muu ympäristötyö Kehitysyhteistyö Hankkeet Kehitysyhteistyövaliokunta Muu kehitysyhteistyötoiminta Kulttuuri Suuret juhlat YTHS:n paikallisten terveystyöryhmien 1 ja 2 opiskelijaedustajien valitseminen ja tukeminen, YTHS:n HY:oon suuntautuvat oppilaitosselvitykset ja niiden toteutumisen seuranta opintopsykologit, opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tutkimuksien ja selvitysten seuranta ja tarvittaessa niihin liittyen reagoiminen, uusien tutkimuksien suunnitteluun osallistuminen yhteiset tapaamiset edustajien kanssa, yhteydenpito johtokunnan opiskelijajäsenen kanssa yhteydenpito, kampanjoista viestiminen opiskelijoille Hallinnon ajankohtaisten uudistusten seuraaminen Opiskelijan oikeusturvan turvaaminen! Oikeusturvaneuvonta, erilaisten oikeusturvatapausten selvittely yhdessä yliopiston lakimiesten kanssa sekä mahdollinen ohjaus asianmukaisten elinten käsiteltäväksi, yliopiston eri toimielinten päätösten arviointi niiden vaikutusten osalta opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta, hallopedivalinnan ja muun toiminnan lainmukaisuuden varmistaminen. Opiskelijoita suoraan koskevien lakien seuraaminen ja tarvittaessa niiden valmisteluun puuttuminen yhdessä SYLin kanssa. Sähköisen hallopedhakujärjestelmän (HHJ) kehittäminen yhteistyössä ohjeilmointifirman ja muiden HHJ:tä käyttävien ylioppilaskuntien kanssa Hallopedien parempi kouluttaminen, uusien hallopedien valinta, tiedekuntajärjestöjen opintovastaavien/vastuuhallopedien tavoittaminen ja koulutus. Tohtorikoulutuksen uudelleenorganisoinnin seuranta, jatko-opiskelijoiden yhdistyksen tukeminen Ympäristövaliokunnan toiminnan jatkuvuus ja tukeminen Ympäristövastaavien tapaaminen ja kouluttaminen Ympäristöasioiden huomioiminen järjestötoiminnassa Osallistuminen muiden tahojen toimintaan Reilun kaupan tuotteiden käyttö yliopistolla ja kaupungissa Green Office Omistajaohjausta ja vaikuttamistoimintaa Hankkeet Sambiassa ja Indonesiassa sekä uudet hankkeet. Kehitysyhteistyövaliokunnan aktiivien innostaminen ja toiminnan pitäminen aktiivisena Kimppu, kehitysyhteistyöviikko Vappu, Floran päivä, vuosijuhlat, avajaiskarvevaalit, Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

5 Muut kulttuuritapahtumat Opiskelijoiden kulttuurietujen valvonta, uusien sopiminen sekä niistä tiedottaminen Auttaminen ja neuvominen muissa tapahtumissa ja kampanjoissa. Ylioppilasperinteiden vaaliminen ja uudistaminen Kulttuurivaliokunta Toimeentulo Opintotuki Yliopisto Epäkohtien esille nostaminen Sosiaaliturvarakenteet Opintoasiat Opintovastaavat ja alumnit Opiskelijaliikkuvuus Opintojen sujuvuus Laadunvarmistus ja opiskelijapalaute Opetuksen kehittäminen Opintojen ohjaus Tukipalvelut Tiedekunnat Tilat Tuutorointi ja uudet opiskelijat Järjestetään tarpeen ja tilaisuuksien mukaan pienempiä kulttuuritapahtumia, joista vakiintunein on Taidetta Meille! - tapahtumapäivä Ateneumissa Mainostetaan, tiedotetaan ja etsitään kulttuurietuja HYYn opiskelijoille. Lisäksi markkinoidaan myös muita suuria opiskelijatapahtumia. HYYn nettisivujen kulttuuriosioiden päivitys ja ylläpito Tarvittaessa toimitaan konsulttina muiden järjestämissä tapahtumissa tai kampanjoissa. Huolehditaan ylioppilasperinteistä, tiedotetaan. Tarvittaessa uudistetaan perinteitä sopivaksi nykypäivään. Kulttuurivaliokunnan toiminnan fasilitointi ja tukeminen. opintotuen kehittämiseen osallistuminen, opiskelijoille suunnattu tiedottaminen ja neuvonta opintotukilautakunnan asiantuntijajäsenyys, opiskelijajäsenten valinta ja tukeminen opiskelijoiden toimeentuloon liittyvien epäkohtien löytäminen ja vakuuttavan tiedon esille nostaminen, niiden välittäminen toimittajille ja vaikuttajille, ratkaisujen etsintä opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu toimeentuloasioissa keskenään ja suhteessa toisiin ryhmiin, sosiaaliohjausta tarvitsevat opiskelijat, kunnallisten sosiaalipalveluiden saatavuus, sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen Tavataan ja informoidaan opintovastaavia ajankohtaisista asioista, koulutukset. Kopoalumnitapaamiset. Valintauudistus, kansallisen sähköisen hakujärjestelmän (KSHJ) seuraaminen, sivuainemahdollisuuksien edistäminen, siirtymät koulutusalojen sisällä ja välillä, maksuton koulutus Yliopistohallinnon päätöksiin vaikuttaminen, Tenttiakvaariopilotin lobbaus, joustavien suoritusmahdollisuuksien korostaminen Laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen, palautejärjestelmien (Kandipalaute, LEARN) kehittäminen ja seuraaminen Opetuksen kehittäminen yliopistolla, palkinnot, henkilökunnan pedagogisen osaamisen varmistus, Opettajien akatemian kehittäminen ja seuraaminen Ohjaus, HOPS, Etappi, Minun Yliopistoni it-palvelut, kielikeskuksen kurssitarjonta, OODI, Optime yms. opintohallinnon sähköinen kehittäminen Tiedekuntakierrokset keväällä aiheina ajankohtaiset asiat Opiskeluun riittävien tilojen mahdollistaminen yliopistolla, yliopistoyhteisön vuorovaikutuksellisuuden lisääminen

6 Uusien opiskelijoiden vastaanotto Tuutorit Fuksitoimintavaliokunta Työelämä Kansainvälisten opiskelijoiden työllisyys Tutkintojen työelämärelevanssi Korkeakouluharjoittelu Työllisyys- ja tulevaisuuden työmarkkinat Akateeminen yrittäjyys Opintoajat, työurat Asuminen Hoasin toiminta Jäsenten asumisneuvonta Opiskelija-asuntotuotannon edellytykset Opiskelijoiden asuntotilanteen parantaminen Arkisto HYYn arkistotoimen ylläpito Alumnit Alumnitoiminnan mahdollistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen HYYssä Yhdenvertaisuus Fuksiviestinnän koordinointi ja toteuttaminen (Fuksiopas, sosiaalinen media, nettisivut, yliopiston sivujen sisältöjä). Orientoivien opintojen HYYesittelyiden koordinointi ja materiaalien päivittäminen. Avajaiskarnevaalit, Fuksiseikkailu ja muut mahdolliset tapahtumat. Ollaan osana tuutoriprojektisihteereiden verkostoa. Tiedekuntien tuutorikoulutuksissa vierailun koordinoiminen ja materiaalien päivittäminen. Fuksitoimintavaliokunta järjestää tuutoreille poikkitieteellistä toimintaa. Fasilitoidaan ja tuetaan fuksitoimintavaliokunnan toimintaa. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen seuraaminen, HERIEC - yhteistyö, SYL-yhteistyö. Opintojen harjoittelumahdollisuuksien ja työelämävalmiuksien parantaminen, työelämäorientoivien kehittäminen Opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien ja työnlaadun kehittäminen, korkeakouluharjoittelun määrärahat korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen seuraaminen, automatisaatio, koulutuspoliittiset toimenpiteet Opiskelijoiden yrittäjyyden edistäminen Osallistuminen valtakunnalliseen työurienpidentämiskeskusteluun. Valmistumisaikojen nopeuttamisen kopokeinojen pohtiminen ja esittäminen poliittisille päättäjille. Hoasin valtuuskunnan HYY-delegaation tukeminen, yhteydenpito Hoasin hallituksen HYYn mandaatilla toimiviin edustajiin, syksyisin Hoasin valtuuskunnan ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavien valinnan valmistelua ja toimeenpanoa, osallistuminen asumisen yt-elimen toimintaan. Syksyn uusille opiskelijoille suunnatun Kaipaatko kattoa? Behöver du bostad? -oppaan toimittaminen, yhteisen Housing Guiden päivittäminen HY:n kanssa, jäsenten neuvontayhteydenottoihin vastaaminen. Seurataan keskeisten päätöksentekoelinten, kuten Helsingin kaupungin ja valtioneuvoston toimintaa ja vaikutetaan tarvittaessa. Kohtuuhintaisten uusien asumismuotojen edistymisen seuraaminen ja tukeminen sekä niistä viestiminen opiskelijoille. Syksyn asuntotilanteen seuraaminen. HYYn arkistotoimen ylläpito ja kehittäminen HYYn alumnitoiminnan kehittäminen ja koordinointi. HYY-seniorien toimintaan osallistuminen ja toiminnan seuraaminen mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenpito Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen

7 Vaikuttaminen yliopistoon Vaikuttaminen ylioppilaskunnassa Tapahtumat, yhteiskunta Perheelliset Vaikuttaminen Tukeminen ja neuvonta Sukukansat Sukukansavaliokunta Yhdenvertaisuuteen vaikuttaminen yliopistolla mm. teemojen pinnalla pitämisen ja yhteistyön tasaarvotoimikunnan kanssa muodossa. Vaikuttaminen ylioppilaskuntaan ja sen piirissä toimiviin järjestöihin esimerkiksi järjestötoimijoiden kouluttamisen ja näiden yhdenvertaisuustoiminnassa tukemisen muodossa. Osallistuminen julkiseen keskusteluun ja yhdenvertaisuuteen liittyviin tapahtumiin, esim. Prideviikolle. Vaikuttaminen sekä yliopistoon että yhteiskuntaan. Yhdenvertaisuusvaikuttamisen erikoisteemana perheellisyys, erityisesti ajettavia asioita ovat joustavat suoritusmuodot, osa-aikainen päivähoito ja perheellisten toimeentulo. Yhteys sekä suoraan että välillisesti etujärjestön kautta perheellisiin, nousevien teemojen vieminen eteenpäin, linkkinä toimiminen, infoaminen. HYYn sukukansakeräysvarojen käyttöä suunnittelevan sukukansavaliokunnan toiminnan seuraaminen sekä valvonta.

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2009

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2009 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Pääsektori 5 Alayhdistykset 10 Kansainväliset

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2016

SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2016 SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2016 SYL seuraa aktiivisesti jatkuvan toiminnan kuvauksessa mainittuja teemoja ja kokonaisuuksia. Ajoittain eri asiat vaativat reagointia tai proaktiivista

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 VUODEN 2010 ERITYISASIOITA Student Life konseptin kehitys, UUSI Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2012 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistysasiat Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijakulttuuri

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747.

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot