HYYn JATKUVAN TOIMINNAN KUVAUS VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYYn JATKUVAN TOIMINNAN KUVAUS VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 HYYn JATKUVAN TOIMINNAN KUVAUS VUODELLE 2015 Sektori / Vastuualue Pääsektori Asia Edustajisto Hallitus Toimikunnat (säännöstötoimikunta, merkkitoimikunta, taidetoimikunta) Keskustoimiston kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Talous Sidosryhmätyö Edunvalvonnan koordinointi Toimintasektorin koordinointi Palvelutoimisto Jäsenpalvelut Järjestöpalvelut Sisäiset palvelut Asiakirjahallinto Lapsiparkki Viestintä Jäsenviestintä jäsenet Edunvalvontaviestintä Edustajiston kokousjärjestelyt. materiaalien jakelu, asialistojen tekeminen ja aikatauluttaminen, virkistystoiminnan järjestäminen, VVK:n järjestäminen Hallituksen kokousjärjestelyt, perehdytys, sidosryhmätoiminta, hallituksen toiminnan aikatauluttaminen ja toiminnan koordinointi Toiminnan koordinointi ja aikatauluttaminen, asioiden valmistelu, kokousjärjestelyt Työyhteisön kehittäminen, palautekäytänteiden ylläpitäminen, yhteiset kokoukset ja virkistystoiminta, toimintatapakäsikirja Työnohjaus, toimenkuvat, jaksaminen Toimintatalouden johtaminen, kehittäminen ja analysointi Suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, kumppanuudet Edunvalvonnan koordinointi ja kehittäminen, edujohtisten organisointi, suurten kehityskulkujen seuraaminen Toimintasektorien yhteistyön tukeminen Palvellaan jäseniä jäsenpalveluasioissa aiempaan tapaan. Syksyisin erilliset tarranjakopisteet ja WFtoimijat. Palvellaan järjestöjä aiemman kaltaisesti. Huomioidaan yleiset järjestöprojektien vaikutukset. Postinjakelun ja muiden päivittäistoimintojen tuottaminen henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Asiakirjojen tuotanto vanhaan malliin. Kehitetään hallintokäytäntöjä. Toteutetaan palvelua aiempaan tapaan Nettisivujen päivitys ja toimittaminen, some-viestintä, jäsentiedote, HYY-sivut ylioppilaslehdissä, kampanjat, tapahtumatiedotus jäsenille, kalenterin HYY-tietojen toimittaminen. Kannanottojen, mielipidekirjoitusten ja tiedotteiden kirjoittaminen ja lähettäminen, kampanjoiden viestintä, viestintä päättäjille mm. Twitterissä. Yliopistoyhteistyö yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteet Mediaseuranta ja mediasuhteet HYYn julkaisut Toimiston sisäinen viestintä Viestintä muiden sektoreiden tukena Flamma-yhteistyö, tapaamiset yliopiston viestijöiden kanssa, tiedottaja Yliopistolaisen toimitusneuvostossa, konsultaatio opiskelijaviestinnässä. HYYn mediaseuranta, yleinen uutisoinnin ja median toiminnan seuranta, yhteydenpito erityisesti paikallismedioihin. Toimintakertomuksen ja Fuksioppaan toimitus, muiden HYYn oppaiden oikoluku ja taitto, HYYn esittelymateriaalien tuottaminen. Yammer, sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestintäkoulutukset, viestinnässä auttaminen ja neuvominen, oikoluku ja tekstien muokkaaminen

2 Kaksi- ja kolmikielisyys Opiskelijoiden oikeusturva kieliasioissa Kielistrategian seuraaminen Vapaaehtoisten hyödyntäminen Svenska ärenden -yhteistyö (HY) Viestintä Yhdenvertaisuus Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) Muut kaksikielisyysasiat Kansainväliset asiat Yliopisto Viestinnän sisällöt Uusien kv-opiskelijoiden vastaanottaminen korkeakoulujen kansainvälistymisen seuraaminen kv-opiskelijoiden integraation edistäminen Paras kansainvälinen opettaja palkinto Kv-linjapaperi Kotikansainvälistyminen Kv-opiskelijoita koskevat sosiaalipoliittiset kysymykset EU-tason koulutuspolitiikka Koulutusvienti ja koulutuksen kaupallistuminen Maksuton koulutus Yhdenvertaisuus Kaupunkiasiat Kaupunkiohjelma Päätöksenteon seuraaminen WSC-verkosto Kirjastot tentit, opetuksen laatu: neuvonta ja seuraaminen Kaksikielisyysvaliokunnan sijaan luodaan kaksi- ja ruotsinkielisten järjestöjen verkosto. yhteydenpito, tiedon vaihto, osallistuminen projekteihin HYYn ja yliopiston kolmikielisen viestinnän toteutumisen seuranta rinnakkaiskielisyyden edistäminen, opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu yhteistyö SSI:n hallituksen kanssa yliopiston kansainvälistymisen seuraaminen, esim. strategiat, strategiset kumppanuudet, uudet toiminnot, KV-ohjelmien seuraaminen kv-opiskelijoille suunnattu viestintä, yhteistyö yliopiston opiskelijapalveluiden kanssa, HYYn viestinnän muokkaaminen (tarvittaessa) kv-opiskelijoille sopivaksi kv-tuutorointi, Welcome Fair, Orientation Handbook, HYYn materiaalit, syksyn orientaatiotapahtumat seminaarit (kv-kevätpäivät, EAIE, ACA), uutiskirjeet, SYL, CIMO -yhteistyö sosiaalinen integraatio, kieliopinnot, suomalainen kulttuuri, asuminen ja terveys Hakuprosessi, palkitseminen Linjapaperin sisältöjen toteuttaminen ja seuranta Monikulttuurisuus opinnoissa ja KV-opintojen kehittäminen. KV-opiskelijat osana yhteisöä. seuraaminen ja reagointi: oleskelu- ja työlupa-asiat, terveydenhuolto, sairausvakuutukset, sosiaaliturva Erasmus , työllisyys ja liikkuvuus Seuranta ja vaikuttaminen SYL-johdolla Koulutuksen maksuttomuus, lukukausimaksut, kampanjointi ja vaikuttaminen, viestintä, SYL-yhteistyö Opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu (kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta) Kunnallispolitiikkaan vaikuttaminen HYYn kaupunkiohjelman mukaisesti. Ohjelman päivittäminen joka neljäs vuosi. Helsingin ja keskeisten ylikunnallisten toimijoiden (esim. HSL) päätöksenteon seuraaminen ja yhteydenpito kaupunginvaltuustoon, lautakuntiin ja muihin kaupungissa vaikuttaviin tahoihin. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien väliseen yhteistyöverkostoon eli WSC -verkoston toimintaan osallistuminen.

3 Helsingin yliopiston kirjaston johtokunta, kirjaston opiskelijatoimikunta, kirjastohallopedit. Kirjaston hallinto, hankintapäätökset, rahoitus ja käyttösäännöt. Mahdolliset projektit (informaatiolukutaito, palvelumuotoiluhanke), avoin julkaiseminen (sitä kautta OKM, Akatemia jne) Yhtymä-asiat HYY pitää säännöllisesti yhteyttä Yhtymän johtoon, on tietoinen yhtiökokousasioista ja seuraa Yhtymän taloudellista tilannetta. Järjestöt Oppaat järjestöille Järjestöneuvonta Vakiintuneet koulutukset Muut järjestökoulutukset Järjestövaliokunta Järjestötietokannan ylläpito Toimijatapaamiset ja -verkostot Järjestöviestintä Järjestökentän kehitys Avajaiskarnevaalit Muut tuet Budjetti Toimintatalouden tilat Talousjohtokunta Toiminta-avustusjako Toiminta-avustusjaon kehittäminen Tilajako Talousjohtokunnan toiminta Talousarvion valmisteleminen vuodelle 2015 Terveys YTHS Uuden johtoon tutustuminen, palvelumuotoiluhankkeen jalkauttaminen, rahoituksen varmistaminen kurssikirjoille. Kirjaston käyttö esim. lukutilat tilojen käyttö. Hallituksen työvaliokunta osallistuu HYY Yhtymän hallituksen kokouksiin, sekä seuraa hallintoneuvostossa käytävää keskustelua. Talouspaikkajako toteutetaan alkuvuodesta, samoin sääntömääräiset kirjaukset ja valtuuksien myöntämiset.valinnat talouspaikoille tehdään alkuvuodesta - talouspaikkatoimijoille järjestetään HYY Business School Yhtymän johtoon pidetään yhteyttä ja työvaliokunta tapaa säännöllisesti toimitusjohtaja Mauri Laurilaa. Tämän lisäksi vieraillaan joissakin tytäryhtiöissä. HYYn tuottamat opasmateriaalit järjestöille Jatkuva järjestöneuvonta eri kanavia käyttäen Keväisin Alina-salia käyttäville järjestöille pakollinen koulutus, taloudenhoitajakoultuus, järjestövaliokunnan pitämät PJ-seminaarit kaksi kertaa vuodessa. Vuosittain vaihtuvat painopistealueiden koulutukset Valiokunnan toiminnan tukeminen ja hyödyntäminen, järjestökilpailut ja Alina-varaukset Tekninen ylläpito, yhteystietojen tuottaminen listoille, järjestöjen tietojen päivitys Yhteydenpito järjestökentän eri toimijoihin Jatkuva viestintä: järjestötiedote, nettisivut Vuosittainen kentän kehityksen seuranta Järjestöt yliopiston avajaiskarnevaaleilla syyskuussa, yhteistyö vahtimestareiden kanssa Vuoden mittaan jaettavat muut tuet: kaluste-, lehti-, harkinnanvaraiset Budjetin valmistelu järjestöasioiden osalta TT:n tilojen ylläpito, käytön seuranta, opastus, suunnittelu Talousjohtokunta toteuttaa toiminta-avustusjaon. Talousjohtokunta arvioi toiminta-avustusjaon onnistumista ja arvioi, tuleeko toiminta-avustusjaon kriteereitä muuttaa seuraavalle vuodelle. Talousjohtokunta toteuttaa välitilajaon kaksi kertaa vuodessa. Toimintatalouden seuraaminen, Ylioppilaslehden talouden seuraaminen, valitusten käsittely, toimintatalouden ja YL:n kustannuksen tilinpäätöksen käsitteleminen valtuuskuntaedustus, Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaedustus, YTHSterveyspoliittisen linjapaperin pohjalta vaikuttaminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta

4 Yhteisöterveystyö Opiskelukykyyn liittyvät asiat Liikunta UniSport OLL Yliopistohallinto Oikeusturva Oikeusturvakysymyksiin apua tarvitsevat opiskelijat Hallopedit Sähköisen hallopedhakujärjestelmän HHJ:n kehittäminen Hallinnon opiskelijaedustajat. Tiedekuntien ja laitosten hallinto. Opiskelijajärjestöjen hallopedvastaavat Jatko-opiskelijat Jatko-opiskelijat, tiedekunnat, keskushallinto, tohtorikoulutustoimikunta Ympäristö Ympäristövaliokunta Ympäristöohjelman toteuttaminen Muu ympäristötyö Kehitysyhteistyö Hankkeet Kehitysyhteistyövaliokunta Muu kehitysyhteistyötoiminta Kulttuuri Suuret juhlat YTHS:n paikallisten terveystyöryhmien 1 ja 2 opiskelijaedustajien valitseminen ja tukeminen, YTHS:n HY:oon suuntautuvat oppilaitosselvitykset ja niiden toteutumisen seuranta opintopsykologit, opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tutkimuksien ja selvitysten seuranta ja tarvittaessa niihin liittyen reagoiminen, uusien tutkimuksien suunnitteluun osallistuminen yhteiset tapaamiset edustajien kanssa, yhteydenpito johtokunnan opiskelijajäsenen kanssa yhteydenpito, kampanjoista viestiminen opiskelijoille Hallinnon ajankohtaisten uudistusten seuraaminen Opiskelijan oikeusturvan turvaaminen! Oikeusturvaneuvonta, erilaisten oikeusturvatapausten selvittely yhdessä yliopiston lakimiesten kanssa sekä mahdollinen ohjaus asianmukaisten elinten käsiteltäväksi, yliopiston eri toimielinten päätösten arviointi niiden vaikutusten osalta opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta, hallopedivalinnan ja muun toiminnan lainmukaisuuden varmistaminen. Opiskelijoita suoraan koskevien lakien seuraaminen ja tarvittaessa niiden valmisteluun puuttuminen yhdessä SYLin kanssa. Sähköisen hallopedhakujärjestelmän (HHJ) kehittäminen yhteistyössä ohjeilmointifirman ja muiden HHJ:tä käyttävien ylioppilaskuntien kanssa Hallopedien parempi kouluttaminen, uusien hallopedien valinta, tiedekuntajärjestöjen opintovastaavien/vastuuhallopedien tavoittaminen ja koulutus. Tohtorikoulutuksen uudelleenorganisoinnin seuranta, jatko-opiskelijoiden yhdistyksen tukeminen Ympäristövaliokunnan toiminnan jatkuvuus ja tukeminen Ympäristövastaavien tapaaminen ja kouluttaminen Ympäristöasioiden huomioiminen järjestötoiminnassa Osallistuminen muiden tahojen toimintaan Reilun kaupan tuotteiden käyttö yliopistolla ja kaupungissa Green Office Omistajaohjausta ja vaikuttamistoimintaa Hankkeet Sambiassa ja Indonesiassa sekä uudet hankkeet. Kehitysyhteistyövaliokunnan aktiivien innostaminen ja toiminnan pitäminen aktiivisena Kimppu, kehitysyhteistyöviikko Vappu, Floran päivä, vuosijuhlat, avajaiskarvevaalit, Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

5 Muut kulttuuritapahtumat Opiskelijoiden kulttuurietujen valvonta, uusien sopiminen sekä niistä tiedottaminen Auttaminen ja neuvominen muissa tapahtumissa ja kampanjoissa. Ylioppilasperinteiden vaaliminen ja uudistaminen Kulttuurivaliokunta Toimeentulo Opintotuki Yliopisto Epäkohtien esille nostaminen Sosiaaliturvarakenteet Opintoasiat Opintovastaavat ja alumnit Opiskelijaliikkuvuus Opintojen sujuvuus Laadunvarmistus ja opiskelijapalaute Opetuksen kehittäminen Opintojen ohjaus Tukipalvelut Tiedekunnat Tilat Tuutorointi ja uudet opiskelijat Järjestetään tarpeen ja tilaisuuksien mukaan pienempiä kulttuuritapahtumia, joista vakiintunein on Taidetta Meille! - tapahtumapäivä Ateneumissa Mainostetaan, tiedotetaan ja etsitään kulttuurietuja HYYn opiskelijoille. Lisäksi markkinoidaan myös muita suuria opiskelijatapahtumia. HYYn nettisivujen kulttuuriosioiden päivitys ja ylläpito Tarvittaessa toimitaan konsulttina muiden järjestämissä tapahtumissa tai kampanjoissa. Huolehditaan ylioppilasperinteistä, tiedotetaan. Tarvittaessa uudistetaan perinteitä sopivaksi nykypäivään. Kulttuurivaliokunnan toiminnan fasilitointi ja tukeminen. opintotuen kehittämiseen osallistuminen, opiskelijoille suunnattu tiedottaminen ja neuvonta opintotukilautakunnan asiantuntijajäsenyys, opiskelijajäsenten valinta ja tukeminen opiskelijoiden toimeentuloon liittyvien epäkohtien löytäminen ja vakuuttavan tiedon esille nostaminen, niiden välittäminen toimittajille ja vaikuttajille, ratkaisujen etsintä opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu toimeentuloasioissa keskenään ja suhteessa toisiin ryhmiin, sosiaaliohjausta tarvitsevat opiskelijat, kunnallisten sosiaalipalveluiden saatavuus, sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen Tavataan ja informoidaan opintovastaavia ajankohtaisista asioista, koulutukset. Kopoalumnitapaamiset. Valintauudistus, kansallisen sähköisen hakujärjestelmän (KSHJ) seuraaminen, sivuainemahdollisuuksien edistäminen, siirtymät koulutusalojen sisällä ja välillä, maksuton koulutus Yliopistohallinnon päätöksiin vaikuttaminen, Tenttiakvaariopilotin lobbaus, joustavien suoritusmahdollisuuksien korostaminen Laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen, palautejärjestelmien (Kandipalaute, LEARN) kehittäminen ja seuraaminen Opetuksen kehittäminen yliopistolla, palkinnot, henkilökunnan pedagogisen osaamisen varmistus, Opettajien akatemian kehittäminen ja seuraaminen Ohjaus, HOPS, Etappi, Minun Yliopistoni it-palvelut, kielikeskuksen kurssitarjonta, OODI, Optime yms. opintohallinnon sähköinen kehittäminen Tiedekuntakierrokset keväällä aiheina ajankohtaiset asiat Opiskeluun riittävien tilojen mahdollistaminen yliopistolla, yliopistoyhteisön vuorovaikutuksellisuuden lisääminen

6 Uusien opiskelijoiden vastaanotto Tuutorit Fuksitoimintavaliokunta Työelämä Kansainvälisten opiskelijoiden työllisyys Tutkintojen työelämärelevanssi Korkeakouluharjoittelu Työllisyys- ja tulevaisuuden työmarkkinat Akateeminen yrittäjyys Opintoajat, työurat Asuminen Hoasin toiminta Jäsenten asumisneuvonta Opiskelija-asuntotuotannon edellytykset Opiskelijoiden asuntotilanteen parantaminen Arkisto HYYn arkistotoimen ylläpito Alumnit Alumnitoiminnan mahdollistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen HYYssä Yhdenvertaisuus Fuksiviestinnän koordinointi ja toteuttaminen (Fuksiopas, sosiaalinen media, nettisivut, yliopiston sivujen sisältöjä). Orientoivien opintojen HYYesittelyiden koordinointi ja materiaalien päivittäminen. Avajaiskarnevaalit, Fuksiseikkailu ja muut mahdolliset tapahtumat. Ollaan osana tuutoriprojektisihteereiden verkostoa. Tiedekuntien tuutorikoulutuksissa vierailun koordinoiminen ja materiaalien päivittäminen. Fuksitoimintavaliokunta järjestää tuutoreille poikkitieteellistä toimintaa. Fasilitoidaan ja tuetaan fuksitoimintavaliokunnan toimintaa. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen seuraaminen, HERIEC - yhteistyö, SYL-yhteistyö. Opintojen harjoittelumahdollisuuksien ja työelämävalmiuksien parantaminen, työelämäorientoivien kehittäminen Opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksien ja työnlaadun kehittäminen, korkeakouluharjoittelun määrärahat korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen seuraaminen, automatisaatio, koulutuspoliittiset toimenpiteet Opiskelijoiden yrittäjyyden edistäminen Osallistuminen valtakunnalliseen työurienpidentämiskeskusteluun. Valmistumisaikojen nopeuttamisen kopokeinojen pohtiminen ja esittäminen poliittisille päättäjille. Hoasin valtuuskunnan HYY-delegaation tukeminen, yhteydenpito Hoasin hallituksen HYYn mandaatilla toimiviin edustajiin, syksyisin Hoasin valtuuskunnan ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavien valinnan valmistelua ja toimeenpanoa, osallistuminen asumisen yt-elimen toimintaan. Syksyn uusille opiskelijoille suunnatun Kaipaatko kattoa? Behöver du bostad? -oppaan toimittaminen, yhteisen Housing Guiden päivittäminen HY:n kanssa, jäsenten neuvontayhteydenottoihin vastaaminen. Seurataan keskeisten päätöksentekoelinten, kuten Helsingin kaupungin ja valtioneuvoston toimintaa ja vaikutetaan tarvittaessa. Kohtuuhintaisten uusien asumismuotojen edistymisen seuraaminen ja tukeminen sekä niistä viestiminen opiskelijoille. Syksyn asuntotilanteen seuraaminen. HYYn arkistotoimen ylläpito ja kehittäminen HYYn alumnitoiminnan kehittäminen ja koordinointi. HYY-seniorien toimintaan osallistuminen ja toiminnan seuraaminen mahdollisuuksien mukaan. Yhteydenpito Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen

7 Vaikuttaminen yliopistoon Vaikuttaminen ylioppilaskunnassa Tapahtumat, yhteiskunta Perheelliset Vaikuttaminen Tukeminen ja neuvonta Sukukansat Sukukansavaliokunta Yhdenvertaisuuteen vaikuttaminen yliopistolla mm. teemojen pinnalla pitämisen ja yhteistyön tasaarvotoimikunnan kanssa muodossa. Vaikuttaminen ylioppilaskuntaan ja sen piirissä toimiviin järjestöihin esimerkiksi järjestötoimijoiden kouluttamisen ja näiden yhdenvertaisuustoiminnassa tukemisen muodossa. Osallistuminen julkiseen keskusteluun ja yhdenvertaisuuteen liittyviin tapahtumiin, esim. Prideviikolle. Vaikuttaminen sekä yliopistoon että yhteiskuntaan. Yhdenvertaisuusvaikuttamisen erikoisteemana perheellisyys, erityisesti ajettavia asioita ovat joustavat suoritusmuodot, osa-aikainen päivähoito ja perheellisten toimeentulo. Yhteys sekä suoraan että välillisesti etujärjestön kautta perheellisiin, nousevien teemojen vieminen eteenpäin, linkkinä toimiminen, infoaminen. HYYn sukukansakeräysvarojen käyttöä suunnittelevan sukukansavaliokunnan toiminnan seuraaminen sekä valvonta.

Tavoiteohjelma Saate:

Tavoiteohjelma Saate: 1/5 Tavoiteohjelma 2013 Saate: Edustajisto linjasi organisaation kehittämisen toimenpiteiden yhteydessä seuraavasti: Hallitukselle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka edustajisto käsittelee ja hyväksyy

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia HYY:n kaksikielisyysstrategia, hyväksytty 19.11.2003 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kaksikielisyysstrategia Johdanto HYY on Suomen suurin ylioppilaskunta ja myös suurin kaksikielinen ylioppilaskunta.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kielistrategia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kielistrategia 1/12 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kielistrategia 2013-2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Nykytila... 2 1.2 Keskeiset arvot... 2 2 Tulevaisuudenvisiot ja tavoitteet... 3 2.1 Yhdenvertaiset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Kahdella tuolilla vai kahden tuolin välissä? Koulutusyksikössä/tieteenalayksikössä työskentelevän kv-koordinaattorin työnkuva ja sen kehittäminen

Kahdella tuolilla vai kahden tuolin välissä? Koulutusyksikössä/tieteenalayksikössä työskentelevän kv-koordinaattorin työnkuva ja sen kehittäminen Kahdella tuolilla vai kahden tuolin välissä? Koulutusyksikössä/tieteenalayksikössä työskentelevän kv-koordinaattorin työnkuva ja sen kehittäminen Riitta Vihuri, TAMK, Liiketoiminta ja palvelut Terhi Nieminen,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI

LOMA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA HALLITUSOHJELMA 2012 AIKAJANA PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI PÄÄSEKTORI VALMISTELU- JA SELVITYSTYÖ KÄSITTELY EDUSTAJISTOSSA TOIMEENPANO KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDENSOPEUTTAMISSSUUNNITELMA STRATEGIATYÖ VIESTINTÄ VALTAKUNNALLINEN YO-KUNTIEN TES PALVELUKARTOITUS

Lisätiedot

HYYn strategia

HYYn strategia 1 HYYn strategia 2016 2020 2 Strategian tarkoitus ja käyttö 3 4 5 Strategia on ylin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) toimintaa ohjaava asiakirja. Se on dokumentti, jossa koko ylioppilaskuntaa

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksytty edustajiston 7/15 kokouksessa 7.12.2015 Sisällys 1. Kampuksen kehittäminen opiskelijoiden ehdoilla 2. Kohti Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä 3. Vapaa-ajanjaoston

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 2015 Painopisteet Edunvalvonta Yrittäjyys Yritysten taloustilanne Verkostoituminen Porin Yrittäjien Visiot Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 1.11.2016 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa

Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa Osaamisen kehittäminen uusissa sote-rakenteissa SeAMK Foorumi 9.2.2017 Harri Jokiranta Osallisuus ja elinvoimakunta Kokonaisreformi Uuden rakenne uudet osaamiset? Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

Lisätiedot

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi

Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Opiskelijoiden yksinäisyys ja keinoja sen helpottamiseksi Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja, Seinäjoki, 17. 18.2.2016 Leena Tuuttila ja Päivi Kohta 1 Nyyti ry Perustettiin 22.11.1984 Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TIETEESTÄ TOIMINTAA VERKOSTON ESITTELY

HELSINGIN YLIOPISTON TIETEESTÄ TOIMINTAA VERKOSTON ESITTELY HELSINGIN YLIOPISTON TIETEESTÄ TOIMINTAA VERKOSTON (ENT. PROJEKTIKURSSIVERKOSTON) ESITTELY 8.6.2015 Koonnut Eric Carver, urapalvelut Tieteestä toimintaaprojektikurssit ovat yhteistyökumppaneiden antamien

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen 12.10.2011 Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen osastopäällikkö Mikko Markkola 2 Koulutusuudistus-projektin organisaatio JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9/2015 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 2/2015

Henkilöstösuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9/2015 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 2/2015 Henkilöstösuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9/2015 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖRAKENNE JA TYÖSUHTEET... 4 3. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ... 7 5. REKRYTOINTI... 8 6. PEREHDYTYS...

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi Opiskelijavalinnat yliopistoissa 21.09.2009 Hannele Niemi A. Koulutusvalintoja tukevat tietopalvelut, ohjaus ja neuvonta Suomalaisessa yhteiskunnassa lukion päättävä on itsenäinen. - Muuttaa pois kotoa,

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen Case: Järjestöt-kunta 17.9.2014 Katja Asikainen Tavoitteet 1. Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa 2. Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot