Yhteydet Kotisivu: Yhteydet henkilökuntaan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteydet Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi. Yhteydet henkilökuntaan: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi"

Transkriptio

1 1

2 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ Puhelin , vaihde Yhteydet Kotisivu: Yhteydet henkilökuntaan: Julkaisu C 84 ISBN ISSN Julkaisun avainsanat EU-opas Tavoite 1 Keski-Suomi 2. lisäpainos 300 kpl Kansi ja taitto Tuula Niemistö Toimitus Merja Lahti Painopaikka Kopijyvä

3 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...5 EU:N ALUE -JA RAKENNEPOLITIIKKA...7 EU:N ALUEELLISET TAVOITEOHJELMAT KESKI-SUO- MESSA...7 MITEN JALOSTAT IDEASTA HANKKEEN?...9 TAVOITE 1 -OHJELMA...11 Toimintalinja 1: YRITYSTOIMINTA...11 Toimintalinja 2: MAASEUTU...15 Toimintalinja 3: OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS.. 22 TARKISTA!...26 KUN SAAT MYÖNTEISEN PÄÄTÖKSEN...27 MUITA EUROOPAN UNIONIN TUKIMAHDOLLI- SUUKSIA...28 SANASTO...29 YHTEYSTIETOJA

4 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 POHJOIS-SUOMEN TAVOITE 1- ALUE Keski-Suomesta Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueeseen kuuluvat Viitasaaren ja Saarijärven seutukunnat 4

5 LUKIJALLE Tämä hakuopas on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut oman organisaatiosi, kuntasi ja samalla oman maakuntasi kehittämisestä EU:n tavoite 1 -ohjelman kehittämisrahoituksen avulla. Oppaaseen on tiivistetty tietoa Pohjoisen-Keski-Suomen tavoite 1-ohjelmasta, sen periaatteista, tavoitteista ja käytännön toteuttamisesta. Opas antaa vastauksia keskeisiin kysymyksiin, mm. millainen toiminta voi saada EU-tukea? kuka/ketkä voivat saada EU-tukea? millä perusteilla EU-tukea myönnetään? kenen viranomaisen puoleen missäkin hankkeessa käännytään? 5

6 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja apua hankevalmisteluun saat Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen TE-keskuksesta, Länsi-Suomen lääninhallituksesta ja muilta EU-tukiasioita hoitavilta viranomaisilta. Myös EU-hankkeisiin osallistuneilta kollegoilta tai yrittäjä- ja ammattijärjestöiltä voit saada hyviä käytännön neuvoja. EU-tukiasioita käsittelevien keskisuomalaisten viranomaisten yhteystiedot löydät hakuoppaan lopusta. Tietoa löytyy myös Internetistä, jossa voit tutustua mm. eri viranomaisten omiin hakulomakkeisiin. Tässä hyödyllisiä kotisivujen osoitteita: www. tiehallinto.fi Oppaan lopussa on sanasto, jossa selitetään EU-tukien hakemiseen liittyviä termejä ja lyhenteitä. 6

7 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKA EU:n alue- ja rakennepolitiikka pyrkii lisäämään jäsenmaiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. EU-tuki suunnataan taloudellisesta kehityksestä jälkeenjääneille ja elinkeinorakenteen muutoksesta kärsiville alueille sekä työttömyyden torjuntaan ja osaamisen kehittämiseen. Ohjelmissa tuetaan hankkeita, jotka luovat edellytyksiä yritystoiminnalle, parantavat osaamista sekä edistävät yritysten kilpailukykyä ja uudistumista. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, monipuolistaa tuotantorakennetta, kehittää yritysten toimintaa ja tukea kansainvälistymistä. EU-rahaa myönnetään mm. työvoiman osaamisen ja ammattitaidon parantamiseen, tutkimusja koulutushankkeisiin, tasa-arvon edistämiseen sekä uuden teknologian hyödyntämiseen. Lisäksi tukea saavat maaseudun kehittämistä ja palvelujen saatavuutta edistävät hankkeet, kalatalouselinkeinojen rakenteiden kehittäminen ja ympäristönsuojelu. EU:N ALUEELLISET TAVOITEOHJELMAT KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen tavoitteena on kehittyä tiedolla ja työllä itsensä elättäväksi maakunnaksi. Tavoitteeseen pyritään ohjelmakaudella kahden EU-tavoiteohjelman avulla. Tavoite 1 -ohjelmaa toteutetaan pohjoisen Keski-Suomen alueella eli Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa. Tavoitteena on kehittää alueesta luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Voimavarat pyritään kohdentamaan luonnonvaroja pitkälle jalostaviin yritysverkostoihin niissä toimivien johdolla ja ehdoilla. Pohjoisen Keski-Suomen tavoite 1 - ohjelma on osa Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa. Tavoite 2 -ohjelmaa toteutetaan Jyväskylän, Äänekosken, Keuruun, Jämsän ja Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnissa. Tavoite 2 -ohjelman perusstrategia on alueellinen erikoistuminen investointien ja koulutuksen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat etsivät omat vahvuutensa ja osaamisalueensa, joilla ne par- 7

8 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 haiten pystyvät parantamaan kilpailukykyään. EU-tukitoimilla näitä valittuja aloja pyritään entisestään vahvistamaan ja saamaan siten kunnille lisää kilpailukykyä, vahvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma on maakunnallinen sovellus Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta. KESKI-SUOMEN TAVOITE 1 - JA TAVOITE 2 -ALUEET KINNULA PIHTIPUDAS KESKI-SUOMEN TAVOITE 1 -ALUE KIV IJÄRVI VIITASAAREN SK KY YJÄRVI VIITASA ARI KA NNONKOSK I KA RS TULA SAARIJÄRVEN SK PY LKÖNMÄKI SAA RIJÄRVI ÄÄNEKOSKEN SK ÄÄ NEK OSKI SUMIAINEN SUOLAHTI KONNEVE SI MULTIA UURAINEN KEURUUN SK LA UK AA JYVÄSKYLÄN SK HANKASA LMI KEURUU PE TÄ JÄVES I JYVÄ SKY LÄN MLK JYVÄSKYLÄ JÄM SÄN KOSKI MUURAME TOIVAKKA KESKI-SUOMEN TAVOITE 2 -ALUE JÄMSÄN SK KORPILAHTI LE IVONMÄKI JÄM SÄ LUHANKA KAAKKOISEN KESKI-SUOMEN SEUTUKUNTA JOUTSA KUHMOINEN Kumpaakin tavoitealuetta varten on erillinen hakuopas. 8

9 MITEN JALOSTAT IDEASTA HANKKEEN? Arvioi ideaasi kriittisesti: onko sillä onnistumisen edellytyksiä ja onko se tarpeellinen? Tästä oppaasta voit tarkistaa, sopiiko hanke niihin määritelmiin, jotka koskevat tuen saajia ja myöntämisperusteita. Suunnittele ja valmistele hanke huolellisesti, ennen kuin haet EU-tukea. Suunnittele myös hankkeen muu rahoitus, sillä EU-tuella ei kustanneta hanketta kokonaisuudessaan. Kun nämä asiat ovat kunnossa, ota yhteyttä siihen viranomaiseen, jonka toimialaan hanke todennäköisimmin kuuluu. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa. Kerro minkälaisesta hankkeesta on kysymys ja paljonko sille tarvitaan tukea. Tämän perusteella asiantuntijat päättävät, miten hankkeen kanssa edetään. Huomaa myös, että eri viranomaisilla voi olla erityiset hakuajat, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä hakuajan päätyttyä. Jos hanke vaikuttaa tukikelpoiselta, viranomainen ryhtyy tekemään siitä rahoitusesitystä ja sopii kanssasi uusista yhteydenotoista. Rahoitusesitystä varten viranomaiselle on toimitettava hanketta koskevat asiakirjat, esim. määrämuotoiselle lomakkeelle laadittu virallinen hakemus. Jos hankkeen rahoittaminen ei kuulukaan sille viranomaiselle, jolle olet hankeanomuksen jättänyt, hän on hallintomenettelylain nojalla velvollinen toimittamaan hakemuksen oikealle viranomaiselle. Hankkeen aihepiiri määrää, kuuluuko se esimerkiksi Keski-Suomen TE-keskuksen yritys-, työvoima- tai maaseutuosastolle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle vai Keski-Suomen liittoon. EU:n tukea voidaan myöntää koko ohjelmakauden ajan eli vuoden 2006 loppuun. Tukia voi käyttää myöntämisvuoden jälkeen vielä kahden vuoden ajan. Hankkeelle voi hakea tukea vain oman alueen ohjelmasta. 9

10 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 EU-tuki on määräaikainen. Sen tarkoitus on auttaa hankkeet alkuun. EU-tuella ei siis ole tarkoitus kattaa hakijan normaaleja juoksevia kuluja, vaan jokin kertaluontoinen menoerä, kuten esimerkiksi laiteinvestointi tai tuotekehitysvaihe. Hanke voi saada EUrahaa enintään kolme vuotta. Rahoituspäätökset tehdään yleensä vuosittain. Kun hankkeelle haetaan EU-tukea, sen tulee olla mahdollisimman pitkälle valmisteltu myös rahoituksen osalta. Keskeneräiselle hankkeelle tukea ei voida myöntää. EU-tuen lisäksi hanke saa myös kansallista julkista rahoitusta. EU-rahan määrä riippuu siitä, mihin ohjelmaan ja toimenpidekokonaisuuteen hanke kuuluu. Valtio, kunnat ja yksityinen rahoitus kattavat loput hankkeen kulut. Jos koko hanke ei sellaisenaan ole tukikelpoinen, EUtukea voi hakea myös hankkeen jollekin tukikelpoiselle osalle. EU-tuen saaminen tuo myös velvollisuuksia. Raha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. EU:lta tuleva raha on pidettävä hankkeen kirjanpidossa erillisenä muusta rahoituksesta. Tukea myöntävillä viranomaisilla on oikeus tehdä tarkastuksia tuen käytöstä. Jos tarkastuksessa ilmenee väärinkäytöksiä, tuki voidaan periä takaisin. Kaikista Keski-Suomen alueohjelmien EU-tuista päättävät keskisuomalaiset viranomaiset. Tukiasioita hoitavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen TE-keskuksen yritys-, maaseutu- ja työvoimaosastot, Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän palveluyksikkö/ sivistysosasto, Keski-Suomen ympäristökeskus ja Keski-Suomen tiepiiri. 10

11 TAVOITE 1 -OHJELMA Pohjois-Suomen tavoite 1-alue muodostuu Lapin maakunnasta ja osista Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntia. Alue oli ohjelmakaudella tavoite 6- aluetta. Koska laajan alueen kehittämistarpeet vaihtelevat alueittain, ohjelma on rakennettu väljäksi. Keski-Suomen tavoite 1-ohjelma nivoutuu Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman strategioihin, mutta ohjelman toteuttamistapa on alueen oma. Keski-Suomen liitto antoi tavoite 1-ohjelman laatimisen alueen itsensä tehtäväksi. Yrittäjistä muodostunut strategiaryhmä teki ehdotukset alueen kehittämisstrategiaksi ja painopistealueiksi. Strategiaryhmän työ jakautui toimialoittaisiin ydinverkostoihin (puu, metalli, matkailu, kivi ja energia). Lisäksi muodostettiin maatilatalouden ja maaseudun elinkeinojen monipuolistamista linjaava ryhmä. Pohjoisen Keski-Suomen tavoite 1 -ohjelma jakautuu kolmeen toimintalinjaan, jotka noudattavat Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman sisältöä. Toimintalinja 1: Yritystoiminta Toimintalinja 2: Maaseutu Toimintalinja 3: Osaaminen ja työllisyys Toimintalinjat jakautuvat toimenpidekokonaisuuksiin, joissa määritellään, mistä rahastoista ja minkälaisiin toimenpiteisiin tukea voi saada. TOIMINTALINJA 1: YRITYSTOIMINTA 1.1 Yritystoiminnan, klustereiden ja toimialarakenteen kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistäminen yritysverkostojen kehittäminen 11

12 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 uuden yritystoiminnan synnyttäminen informaatioteknologian hyödyntäminen ja uuden teknologian käyttöönotto yritysten hautomotoiminta ja yrityspalveluiden kehittäminen yritysten innovaatiotoiminta ja tuotekehitys uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen yrityksissä Tukea voivat saada toimivat pk-yritykset uudet tai toiminnan alkuvaiheessa olevat pk-yritykset kiinteistöyhtiöt ja yritystoimintaa harjoittamattomat yhteisöt suuret yritykset silloin, kun ne ovat osa hanketta, joka edistää teknologian siirtoa pk-yrityksiin tai toimialan verkostoitumista tai silloin, kun hanke on tärkeä alueen kehittämisen tai työllisyyden kannalta. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto ja teknologiayksikkö Keski-Suomen liitto Finnvera Oyj Yritysten toimintaympäristön parantaminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat edellytysten luominen yritysverkostojen muodostumiselle ja kehittämiselle, myös tarvittavat tutkimukset ja selvitykset yritysverkostojen markkinointi- ja tuotekehityshankkeet yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten verkostojen kehittäminen osaamiskeskittymien ja pk-palvelutoiminnan kehittäminen sekä yrityshautomoiden ja yrityspuistojen perustaminen ja kehittäminen tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen kehittäminen

13 elinkeinoelämää tukeva infrastruktuuri (esim. liikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut, tietoliikenneverkot, erilaiset reitistöt, energiainfrastruktuuri, teollisuusalueet ja yritysten toimitilat, ympäristöhankkeet) uudet rahoitusvälineet logistiikan kehittäminen kulttuuri- ja luonnonympäristön parantaminen sekä muu toimintaympäristön vetovoimaisuuden lisääminen (esim. matkailuympäristöjen parantaminen ja matkailullisten kulttuuri- ym. tapahtumien kehittäminen) toimialaohjelmien ja -suunnitelmien laatiminen alueellisten kehittämisohjelmien laatiminen Tukea voivat saada yritysten toimintaympäristöä parantavat julkiset ja yksityiset tahot Kohderyhmänä ovat pääasiassa pk-yritykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto, työvoimaosasto ja teknologiayksikkö Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen tiepiiri Finnvera Oyj 13

14 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat yrittäjien, yritysjohdon ja yritysten henkilöstön osaamisen ja työkyvyn edistäminen uuden työvoiman koulutus yrityksiin yrittäjyyskoulutus yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan ja itsensä työllistämisen aktivointi uudentyyppisen yritystoiminnan kehittäminen tutkimustiedon ja teknologian hyödyntämiseen liittyvän osaamisen lisääminen yritysten henkilöstön ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja sopeutuminen elinkeinoelämän muutoksiin laatu- ja ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen yrityksissä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja asiantuntijavaihto yritystoiminnan edistämiseksi. Tukea voivat saada yritykset yrittäjäorganisaatiot kunnat koulutusorganisaatiot tutkimuslaitokset Toimenpiteiden kohderyhmiä ovat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat henkilöt yritysten henkilöstö ja yritystoimintaa palveleva julkisen sektorin henkilöstö yrityksiin koulutettavat työttömät henkilöt 14 Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto ja työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen liitto

15 TOIMINTALINJA 2. MAASEUTU 2.1. Maatilainvestoinnit (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat kotieläinrakennusinvestoinnit (lypsy- ja lihakarjanavetat, sikalat, lampolat) ympäristönsuojeluinvestoinnit, mm. lantalat investoinnit, jotka liittyvät alkutuotannon yhteydessä harjoitettavaan pienimuotoiseen maataloustuotteiden jalostukseen (annex I -tuotteet) Tukimuodot ovat avustus valtionlainaan liittyvä tuki (korkoetuus, korkovapaus, vapaavuodet) vapautus vakuuden hankkimisesta Tuen enimmäismäärä voi olla enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista; nuorille viljelijöille enintään 55%. Korkeampaa investointitukea myönnetään viljelijöille, joilla tilanpidon aloittamisesta on enintään viisi vuotta. Tukea voivat saada viljelijät, yhtiöt ja osuuskunnat, jotka harjoittavat maatilataloutta tai maatilalla tapahtuvaa maataloustuotteiden (annex I) jalostusta Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen maaseutuosasto hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 15

16 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Nuorten viljelijöiden aloitustuki (EMOTR-O) Tavoitteena on edistää sukupolven vaihdosten tapahtumista auttaa nuoria viljelijöitä käynnistämään toimintaa uudistaa alkutuotannon työpaikkoja Tukea voivat saada alle 40-vuotiaat yrittäjät, joilla on tuettavaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito aloitustukea voidaan myöntää myös tuen myöntämisen edellytykset täyttäville yhteisöille, joiden osakkaiden perusteella arvioidaan yhteisön tukikelpoisuus Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen maaseutuosasto hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.3. Koulutus (EMOTR-O) Tavoitteena on aktivoida viljelijöitä ja metsänomistajia omaehtoiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä ammattiosaamisen ajan tasalla pitämiseen toimenpiteellä tuetaan lyhytkestoista ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla kehitetään maa- ja metsätalouteen, maaseutuyrittämiseen ja niiden uudistamiseen osallistuvien henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja pätevyyttä erityisenä tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja nuorten kannustaminen osaamistason nostoon tavanomaisia koulutusjärjestelmiä ja -ohjelmia ei tueta 16

17 Tuettavaa toimintaa on koulutus, jonka sisältö on tietotekniikkaa ympäristönhoidon edistämistä elintarvikkeiden ja metsätuotteiden jatkojalostusta tuotannon kehittämistä pienyritysten verkostoitumista metsänhoidon ja käytön toimintatapojen kehittämistä tai ympäristötavoitteiden omaksumista puun käytön tehostamista palvelutuotantoa tuotannon monipuolistamiseen, yritystoiminnan tehokkuuteen ja taloudellisesti elinkelpoisen tilanhoidon edellyttämien perustaitojen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä maatilataloudessa Tukea voivat saada asiantuntija-, neuvonta- ja koulutusorganisaatiot Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.4 Metsätaloustoimenpiteet (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat metsähoito- ja metsänparannustoimet maisemanhoidon merkittävät kunnostustyöt talousmetsissä yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävä kokeilu- ja selvitystoiminta energiapuun korjuuta ja haketusta edistävät toimenpiteet puuraaka-aineen saantia ja hankintaa edistävät toimenpiteet metsien ekologisen tasapainon ylläpitäminen ja parantaminen laajavaikutteiset luonnon- ja ympäristönhoidon hankkeet monimuotoisuutta säilyttävät ja edistävät hankkeet pienimuotoinen puunjalostus 17

18 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Tukea voivat saada yksityiset maanomistajat pk-yritykset ja mikroyritykset metsäkeskukset yhdistykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.5. Maaseutualueiden sopeuttaminen ja kehittäminen (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat maatilojen yhteiset hankkeet koneistuksen, hankinnan tai tilanhoitopalveluiden kehittämiseksi maataloustuotteiden erityislaatuun perustuvat markkinointitoimenpiteet sekä muut markkinalähtöiset laadun kehittämishankkeet maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja maaseudun väestön peruspalvelut kylien kunnostaminen ja kehittäminen maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen toimintojen monipuolistaminen maataloudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla monimuotoisuuden ja vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittämiseksi maatalouden kehittämiseen liittyvien maaseudun perusrakenteiden kehittäminen ja parantaminen matkailu- ja käsityöläiselinkeinojen kannustaminen Tukea voivat saada maaseutuyrittäjät muut pienyrittäjät maaseudun asukkaat yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö ml. kyläyhdistykset ja paikalliset toimintaryhmät 18

19 Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.6 Osaamisen kehittäminen maaseudulla (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat maaseudulla harjoitettavien elinkeinojen ja tuotantoketjujen kehittämiseen liittyvä koulutus osaamisen lisääminen elinkeinoelämän monipuolistamiseksi ja uudistamiseksi laatu-, ympäristö- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen tietotekniikan ja telemaattisten palvelujen käytön ja niihin liittyvän osaamisen edistäminen maaseudun yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen edistäminen maaseutuyrittäjien työssä jaksamista ja työkykyä edistävät toimet elinkeinojen kehittämiseen liittyvät kumppanuushankkeet naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen Tukea voivat saada kunnat ja kuntayhtymät korkeakoulut ja oppilaitokset tutkimuslaitokset kulttuuriorganisaatiot yhdistykset ja muut julkiset ja yksityiset yhteisöt Kohderyhmiä ovat yrittäjät ja ammatinharjoittajat yrittäjiksi aikovat oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, työttömät ja muut maaseudun asukkaat Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto 19

20 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat elinkeinojen monipuolistaminen maaseudun elinkeinoelämän, koulutuksen, kulttuurin ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen ja yhteisen toimintaympäristön kehittäminen maaseudun ja taajamien vuorovaikutuksen lisääminen sekä kehittämistavoitteiden toteuttamista edistävä maankäytön ohjaus maaseudun infrastruktuurin ja toimintaympäristön parantaminen (esim. liikenne- ja tietoverkot, erilaiset reitistöt, vesija jätehuolto, palveluinfrastruktuuri) kulttuuri- ja luonnonympäristön parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten uusiokäytön edistäminen Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut ja muut oppilaitokset tutkimus- ja kulttuuriorganisaatiot muut julkisyhteisöt ja yhdistykset yritykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto ja yritysosasto Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen tiepiiri 20

21 2.8 Kalatalouden kannattavuuden, rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen (KOR) Tuettavaa toimintaa ovat pyyntiponnistuksen säätely, esim. aluksen romuttaminen tai yhteisyritykset uusien alusten rakentaminen ja olemassa olevien alusten uudenaikaistaminen esimerkiksi alusten turvallisuutta parantavilla investoinneilla ja nykyaikaisten jäähdytysmenetelmien käyttöönotolla veden luonnonvarojen suojeleminen ja kehittäminen, vesiviljely, kalasatamien kehittäminen, jalostaminen, kaupan pitäminen sekä sisävesikalastus muut toimet esim. menekinedistäminen tai pilottihankkeet, joiden puitteissa voidaan toteuttaa innovatiivisia toimenpiteitä Tukea voivat saada ammattikalastajat kalatalousyritykset ja -yrittäjät kunnat muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhteisöt koulutus-ja kehittämisorganisaatiot Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston kalatalousyksikkö 21

22 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Toimintalinja 3. OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS 3.1 Osaamisen ja tietoyhteiskuntarakenteen kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat osaamisen, kulttuurin ja tietoyhteiskunnan infrastruktuurin parantaminen yrityksiä ja yritysverkostoja palveleva tuotekehitys ja tutkimus osaamiskeskittymien kehittäminen telemaattisten palveluiden kehittäminen ja käytön edistäminen oppimisympäristöjen ja oppimisen tietoverkkojen kehittäminen (esim. etä- ja monimuoto-opetus) alueelliset kehittämis- ja työllisyysstrategiat kansalaistoiminnan infrastruktuurin kehittäminen (erityisesti sukupuolten tasa-arvoa edistävät hankkeet) Tukea voivat saada yritykset kunnat korkeakoulut oppilaitokset tutkimuslaitokset muut julkisyhteisöt Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto, teknologiayksikkö ja työvoimaosasto Keski-Suomen liitto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto 22

23 3.2 Osaamisen ja avainalojen edistäminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat osaamisen lisääminen, mm. yritysverkostoja tukeva tutkimus, koulutus ja teknologian siirto työorganisaatioiden ja koulutuksen yhteistyömallien kehittäminen tutkintoon tähtäävä ammatillinen koulutus, uudelleen koulutus, lisäkoulutus kuten jatko- ja muuntokoulutus (erityisesti ikääntyvä työvoima) työelämän ja elinkeinorakenteen muutosten sekä osaamisja koulutustarpeiden ennakointi koulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen (esim. työelämäläheiset koulutusmallit, oppisopimuskoulutus, työssä oppiminen, yritysten toimiminen kouluttajina) koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, esim. opetusteknologian, -menetelmien ja oppimateriaalin kehittäminen tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen ympäristötietouden ja ympäristöosaamisen lisääminen Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset tutkimuslaitokset yritykset muut julkisyhteisöt Kohderyhmiä ovat yritysten henkilöstö koulutus- ja tutkimushenkilöstö työmarkkinoille pyrkivät naiset ja nuoret työttömät Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto 23

24 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen liitto Työllistymisen edistäminen ja työttömyyden ehkäiseminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat pitkäaikaistyöttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymisen parantaminen työttömien työmarkkinaedellytysten parantaminen (mm. nuoret, ikääntyvä työvoima, naiset) ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien nuorten integrointi työelämään (mm. ammatilliset työpajat ja työssäoppiminen) erityiskoulutettujen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden integrointi yritystoimintaan ohjaus-, neuvonta-, ura- ja rekrytointipalvelujen kehittäminen työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen uusien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittäminen työttömyyden vähentämiseksi Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kohderyhmiä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työmarkkinoille pyrkivät nuoret ja naiset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto

25 Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto sosiaali- ja terveysministeriö 3.4 Työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat uusien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden kanssa syrjäytyneiden työmarkkinaedellytyksiä, toimintakykyä ja selviytymistä edistävä aktivointi, kuntoutus ja koulutus nuorten syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet ja toimintamallit erityisesti naisten ura-, työllistymis- ja yrittäjyyshankkeet työmarkkinoilla heikossa asemassa olevien erityisryhmien työmarkkinoille integroitumisen tukeminen paikallisen kumppanuuden hyödyntäminen syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä sukupuolten tasa-arvon edistäminen työelämässä Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kohderyhmiä ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alaiset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto sosiaali- ja terveysministeriö 25

26 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 TARKISTA, ETTÄ HANKE sopii tavoite 1 -ohjelmaan Hanke ei saa olla ristiriidassa EU-tavoiteohjelman sisällön kanssa. Ainoastaan tavoiteohjelman toimenpidekokonanaisuuksiin soveltuvia hankkeita voidaan tukea EU-varoin. Varmista hankkeen sopivuus ohjelmaan viranomaisilta. sopii Keski-Suomen aluekehittämisstrategioihin Tavoite 1 -ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat luonnonvaroja pitkälle jalostavat yritysverkostot. on toteuttamiskelpoinen Hankkeen rahoituksen pitää olla kunnossa ja hakijan luottotietojen moitteettomat. Hakijan on oltava riittävän pätevä hankkeen toteuttamiseen. Hakijalta edellytetään yhteistyökykyä hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen toteuttamisesta tulee saada henkilökohtaista yleisempää hyötyä. on taloudellinen ja kustannustehokas Investoinnin tulee olla kannattava. Hankkeen tulee edustaa alaa, jolla on kasvun mahdollisuuksia tai sen on luotava edellytyksiä kasvulle ja kannattavuudelle. Etusijalla ovat hankkeet, jotka tuovat alueelle uutta liikevaihtoa. on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen 26

27 Hyvä hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa lisää työllisyyttä tai työpaikkojen syntymistä synnyttää uutta yritystoimintaa, parantaa yritystoiminnan kilpailukykyä tai lisää kaupallisia palveluja on innovatiivinen parantaa alueen luontoa tai kulttuuriympäristöä, vähentää ympäristöhaittoja tai lisää ympäristötietoutta ja -osaamista hyödyntää tai edistää alueellista kulttuuria lisää maaseudun ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kehittää elinkeinoelämän tai oppilaitosten kansainvälistymistä kehittää tietoyhteiskunnan rakenteita tai osaamista tukee monimuotoisen maaseudun kehittymistä KUN SAAT MYÖNTEISEN PÄÄTÖKSEN Lue tarkkaan lopullinen rahoituspäätös ja toimi ohjeiden mukaan. Seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja pidä yhteyttä viranomaisiin. Varmista, ettei mikään asia jää epäselväksi eikä tule väärinkäsityksiä. Ota selvää, kuka on hankkeesi valvoja ja pidä yhteystiedot ajan tasalla. Jos hankkeellesi tai jollekin sen osalle myönnetään tukea, muista pitää kirjanpidossasi hanke ja sen rahoitus omana erillisenä kokonaisuutenaan. Tuen myöntäneellä viranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia rahan käytöstä. Sinun täytyy pystyä osoittamaan, mihin EU-raha on käytetty. Jos avustusrahaa havaitaan käytetyn muuhun kuin mihin sitä on myönnetty, rahat voidaan periä takaisin. Sen sijaan jos kaikki on hoidettu asianmukaisesti, ei tukea tarvitse maksaa takaisin, vaikka hanke epäonnistuisi. 27

28 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Rahat maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, toteutuneiden ja hyväksyttyjen kulujen perusteella. MUITA EUROOPAN UNIONIN TUKIMAHDOL- LISUUKSIA Tavoite 3 -ohjelma on valtakunnallinen kehittämisohjelma, jolla etsitään, kokeillaan ja tuotetaan uusia ratkaisuja sekä levitetään hyviä käytäntöjä Suomen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan. Tavoite 3 -ohjelmaa toteutetaan koko maassa lukuun ottamatta tavoite 1 -aluetta (Itä- ja Pohjois- Suomi) ja Ahvenanmaata, jossa toteutetaan omaa tavoite 3 -ohjelmaa. EU:n rakennerahastoista vain ESR osallistuu tavoite 3 -ohjelman rahoitukseen. Elinkeinokalatalouden rakenneohjelmaa toteutetaan tatavoite 1 -ohjelman ulkopuolisilla alueilla. Yritystoiminnan osalta pyritään ammattitaidon parantamiseen mm. koulutusta ja yritysneuvontaa kehittämällä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on alan työllisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla. ALMA, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, kattaa tavoite 1 -ohjelman ulkopuoliset alueet lukuun ottamatta suurimpien kaupunkien asemakaava-alueita. ALMA tähtää voimakkaaseen ydinmaaseudun ja syrjäisen maaseudun kehitystyöhön. Yhteisöaloitteet täydentävät tavoiteohjelmia. EU-ohjelmakaudella Suomessa toteutetaan neljää eri yhteisöaloitetta. Niiden yhteisenä erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen myös EU:n rajojen ulkopuolelle ulottuvilla toimilla. Yhteisöaloitteita ovat Interreg, Urban, Leader+ ja Equal. 28

29 SANASTO additionaliteetti lisäysperiaate: EU-tuki hankkeelle mahdollistuu, kun kansallinen rahoitus on varmistunut alihankinta teettää osa työstä toisella yrityksellä tai tilata yrityksen tuotteisiin tarvittavaa materiaalia toiselta yritykseltä biopolttoaine eloperäinen, uusiutuvista luonnonvaroista koostuva polttoaine deminimis-sääntö ns. vähämerkityksisen tuen sääntö, jota sovelletaan, kun myönnetään yritykselle julkista tukea, joka ei ole EU:n komission etukäteen hyväksymää (esim. maakunnan kehittämisrahaa) EU-hankkeen toteuttamista varten. Tuen kokonaismäärä voi olla enintään euroa kolmen vuoden jaksolla. EAKR Euroopan aluekehitysrahasto ekologinen ympäröivän luonnon(lait) huomioonottava EMOTR Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto energiainfrastruktuuri sähkön ja lämmön tuotantoon ja jakeluun tarvittava järjestelmä energiatehokkuus energian järkiperäinen tuotanto, jakelu ja käyttö, energianhukan vähentäminen pienimmilleen erikoistumisvalinta kunnan/alueen kilpailukykyä edistävä elinkeino- ja koulutuspoliittinen linjaus, jonka mukaisesti EUtuki pyritään pääsääntöisesti kohdentamaan; Keski-Suomen tavoite 2 -alueen perusstrategia esiselvitys hankkeeseen perehtyminen, sen onnistumisen edellytysten tutkiminen ESR Euroopan sosiaalirahasto Equal EU:n yhteisöaloite, joka kokeilee ja kehittää kansainvälisen yhteistyön avulla uusia menetelmiä työelämän syrjinnän ja epätasa-arvon sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi hanke ajallisesti, laadultaan ja laajuudeltaan rajattua tavoitteellista toimintaa tai pysyvän toiminnan käynnistämistä, toimenpiteiden kokonaisuus 29

30 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 30 infrastruktuuri tuotannon ja asumisen perusehdot, esim. liikenneverkko ja energian saatavuus innovaatio uutuus, luova ratkaisu innovatiivinen uudistava, uutta luova integroida yhdentää, yhdentyä, liittää kokonaisuuteen INTERREG-ohjelma EU:n yhteisöaloite, joka tukee valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä investointi sijoitus jalostusaste tuotteen taso tuotantoprosessissa raakaaineesta valmiiksi lopputuotteeksi klusteri tuotannon/elinkeinojen kokonaisuus, tuotantoketju tai -rypäs, joka ulottuu monelle toimialalle, esim. metsäklusteri kattaa metsänhoidon, puunkuljetuksen, puunjalostuksen, huonekaluteollisuuden, rakennusteollisuuden, jne. laatujärjestelmä tuotteiden, palvelujen ja toiminnan tason mittaus ja määritteleminen Leader-ohjelma EU:n yhteisöaloite, jonka tavoitteena on monipuolistaa maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, kokeilla uusia ideoita ja lisätä yhteistyötä logistiikka kuljetus ja jakelu luomu luonnonmukainen, ilman kemiallisia lisäaineita tuotettu läpinäkyvyys avoimuusperiaate esim. päätöksenteossa, rahoituksessa, ym. EU-toiminnassa läpäisyperiaate (main streaming) tietyt periaatteet kulkevat läpi kaiken EU-ohjelmiin liittyvän toiminnan, esim. sukupuolten välinen tasa-arvo maaseutuosasto, Keski-Suomen TE-keskus maa- ja metsätalousministeriön alueellinen yksikkö markkinaselvitys tutkitaan, olisiko tuotteelle menekkiä mikroyritys 1-10 henkeä työllistävä yritys miljöö (elin)ympäristö osaamiskeskus tietyn alan erityistietoa keräävä yksikkö tai yhteistyörengas

31 perinnemaisema jollekin aikakaudelle tyypillinen ympäristö, kokonaisuutena hyvin säilynyt pk-yritys pieni tai keskisuuriyritys, työllistää alle 250 henkeä, liikevaihto < 120 Mmk, tase < 60 Mmk pilottiprojekti uraauurtava, ensimmäinen hanke, esim. EU:n komission tekemän aloitteen kokeilu pitkäaikaistyötön yli 2 vuotta työttömänä ollut polku (työllisyyteen tai yrittäjyyteen) koulutuksen ja ohjauksen kautta etenevä sijoittuminen alalle rationalisoida järkiperäistää riskirahoitus luoton myöntäjä ennakoi osan riskistä sektori osa-alue siemenrahoitus tuetaan yrityksen perustamiseen tähtäävää toimintaa sosiaalipalvelu hyvinvointia ylläpitävä toiminta standardi yhdenmukaistettu vakiotyyppi strategia tavoitteellinen suunnitelma strateginen laskelmointiin, suunnitteluun perustuva, tavoitteellinen, oleellisen tärkeä suuryritys yli 250 henkeä työllistävä yritys, liikevaihto > 120 Mmk, tase > 60 Mmk synergia etu, kustannussäästö, yhteistyöllä saavutettava tehokkuuden lisäys TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus, eri ministeriöiden yhteinen aluetoimisto elinkeinotoiminnan kehittämiseksi teknologian siirto teknisen laitteiston tai osaamisen siirtämistä esim. tutkimuslaitoksista yrityksille telemaattinen tiedonsiirtokanaviin liittyvä, esim. puhelin- tai muu linja tietokanta sähköisesti tallennettu tietous jostakin asiasta tietoverkko tietokonepäätteiden keskinäinen sähköinen yhteys, joka mahdollistaa tiedostojen välittämisen ja tutkimisen verkkoon kuuluvien koneiden välillä toimenpidekokonaisuus EU:n tavoite-ohjelmien toimintalinjojen yksityiskohtainen osa-alue 31

32 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 toimialarakenne eri elinkeinoalojen muodostama kokonaisuus alueella, niiden keskinäiset voimasuhteet mm. rahallisesti ja työllistävyydessä toimintalinja EU:n tavoiteohjelmien pääkohta, joka keskittyy tietyn toiminnan kehittämiseen, jakautuu toimenpidekokonaisuuksiin tuotantoyksikkö itsenäinen tai suuremman liittymän osa, joka valmistaa tiettyä tuotetta tutkimusyksikkö tutkimustoimintaa harjoittava laitos työvoimaosasto, Keski-Suomen TE-keskus työministeriön alueellinen yksikkö Urban-ohjelma EU:n yhteisöaloite, jonka tavoitteena on ongelmallisten kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen verkottuminen yhteistyön luominen yhteisöaloite EU:n tavoiteohjelmia täydentävä ohjelma, jonka erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen myös EU:n rajojen ulkopuolelle ulottuvilla toimilla. Rahoitus tulee suoraan EU:n komissiolta. yrityshautomo aloittavien yritysten yksittäisten palvelujen keskittymä, mukana avustavat asiantuntijapalvelut yritysosasto, Keski-Suomen TE-keskus kauppa- ja teollisuusministeriön alueellinen yksikkö yrityspalvelu tuotannollista toimintaa palveleva julkinen tai yksityinen yksikkö 32

33 Yhteystietoja Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh , telekopio EU-alueohjelmien toteutus Hannu Korhonen puh , tavoite 1-ohjelma Pirjo Peräaho (virkavapaalla asti) puh , tehtäviä hoitaa: Jouko Kahilainen puh , tavoite 2-ohjelma Veli-Pekka Päivänen puh , EU-sihteeri Päivi Blå puh , EU-sihteeri Mari Vilenius puh ,

34 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 34 EU-asiantuntija Marika Leppänen puh , talouspäällikkö Pirjo Ahola puh , yritystoiminnan kehittämishankkeet Lauri Laakso, työlomavapaalla asti. puh , tehtäviä hoitaa: Tapani Mattila puh maa- ja metsätalouteen ja maaseutuelinkeinoihin liittyvät hankkeet Jouko Kahilainen puh , hankesuunnittelija Jari Mikkonen puh , energia- ja infrastruktuurihankkeet Martti Ahokas puh , liikennehankkeet Erkki Pyyppönen puh ,

35 energiahankkeet Jarmo Koskinen puh , tutkimus-, koulutus- ja kulttuurihankkeet Mikko Kankainen puh , ympäristöhankkeet Martti Salminen puh , koulutus- ja osaamishankkeet Rauli Sorvari puh , tiedotus Merja Lahti puh , Keski-Suomen Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) Cygnaeuksenkatu 1 PL 44, JYVÄSKYLÄ puh. vaihde telekopio: johtaja Pasi Mäkinen puh , telekopio:

36 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 palvelupäällikkö Pirjo Suhonen puh , Keski-Suomen TE-keskus, yritysosasto puh , telekopio: sähköposti: osastopäällikkö Paavo Koukkumäki puh , yrityskoulutus ja yritysten kehittämisprojektit, ESRhankkeet Heini Günther puh , puuala, rakennustarvike ja graafinen teollisuus Markku Hovisalmi puh , matkailu, yrityspalveluyritykset, hautomoyritykset, energiatuet Paula Kerttunen puh , metalliteollisuus Paavo Koukkumäki puh ,

37 ESR-koordinaattori Kirsi Murtosaari puh EAKR-hankesihteeri Sirpa Tawast puh ESR-koulutussihteeri Else Hyden puh kansainvälistymishankkeet, kv-neuvonta Eeva Talka puh maksatushakemukset, myöntömäärärahojen seuranta Mirja Hassinen puh EU-sihteeri Seija Sundqvist puh

38 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Keski-Suomen TE-keskus, yritysosaston kansainvälistymisyksikkö puh telekopio: , kansainvälistymispäällikkö Christina Sundström puh , , Keski-Suomen TE-keskus, yritysosaston teknologiayksikkö puh , telekopio , yksikön päällikkö Risto Kiljala puu-, konepaja-, pakkaus-, ja elintarviketeknologia, rakennuskomponentit ja materiaalit puh , , informaatioteknologia, elektroniikka Jari Kovanen puh , , energia- ja ympäristöteknologia Mauri Marjaniemi puh , , sihteeri Ainokaisa Kaskari puh ,

39 Keski-Suomen TE-keskus, maaseutuosasto puh telekopio osastopäällikkö Heikki Leivonen puh , kehittämispäällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen puh , kehittämishankkeet Veli Koski puh , ohjelmaperusteinen yritysrahoitus Risto Janhunen puh , Matti Lehtinen puh , Panu Kässi puh , investointituki Heikki Puranen puh ,

40 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 hankerahoituksen maksatus Anni Salo puh Kimmo Hintikka puh Pialiisa Weijo puh Kalatalousyksikkö puh telekopio: kalatalousjohtaja Matti Sipponen puh , kalataloudelliset kehittämishankkeet, elinkeino - kalatalouden rahoitus Jarmo Kovanen puh , KOR-maksatus ja -rekisteri Marketta Kiviluoto puh ,

41 Keski-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto puh telekopio: osastopäällikkö Keijo Lipén puh tai toimistopäällikkö Lauri Hiltunen puh , EAKR-työllisyysperusteiset investointiavustukset Leena Kotonen puh , EAKR-työllisyysperusteiset investointiavustukset, maksatus Leena Lönn puh ESR-koordinaattori Eija Haatanen puh , ESR-koordinaattori Arja Tuohimetsä puh , projektineuvoja Petri Moilanen puh

42 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 projektineuvoja Janne Nummi puh ESR-seuranta ja maksatukset Marjut Joska puh ESR-projektien seurannat Heli Saari puh ESR-seuranta, maksatukset, lomakkeet, hakuoppaat Päivi Virtanen puh Finnvera Oy Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh telekopio: aluejohtaja Pentti Kokkinen puh , rahoitusneuvottelut rahoituspäällikkö Erkki Hirvonen puh ,

43 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Cygnaeuksenkatu 1 PL 58, JYVÄSKYLÄ puh telekopio: tiejohtaja Seppo Kosonen puh , seppo esikuntapäällikkö Reijo Nivala puh , suunnittelupäällikkö Hannu Keralampi puh , Keski-Suomen ympäristökeskus Ailakinkatu 17 PL 110, JYVÄSKYLÄ puh telekopio: johtaja Risto Palokangas puh , EU-tiimin puheenjohtaja Esa Mikkonen puh

44 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 luontoinfra-, luontomatkailu- ja virkistysaluehankkeet Päivi Halinen puh tutkimukseen ja analytiikkaan liittyvät ympäristöhankkeet Sirpa Herve puh , rakennettujen kulttuuriympäristöjen hoitohankkeet Pirjo Hokkanen puh tutkimus- ja kehittämishankkeet Kari Lehtinen, puh vesihuolto-, ympäristönhoito- ja kunnostushankkeet Esa Solismaa puh ympäristövaurioiden ja saastuneiden maa-alueiden korjaustoimenpiteisiin sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvät hankkeet Hannele Yli-Kauppila puh

45 Länsi-Suomen lääninhallitus/jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Cygnaeuksenkatu 1, PL 41, JYVÄSKYLÄ puh , telekopio: lääninsivistysneuvos Heikki K. Lyytinen puh , tavoiteohjelmat 1 ja 2 ylitarkastaja Jukka Nättinen puh , toisen asteen ammatillisten oppilaitosten hankkeet, rakennerahastokoordinaattori Lea Goyal puh , rakennerahastokoordinaattori Salla Haapasalo puh tavoiteohjelma 3 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hankkeet sivistystoimentarkastaja Jukka T. Raivio puh ,

46 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 tavoiteohjelma 3 sivistystoimentarkastaja Aarre Mäkelä puh , Nuorten työpajat sivistystoimentarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä puh Keski-Suomen Eurooppa-tiedotus aluetiedottaja Kari Kakko Vapaudenkatu PL 50, JYVÄSKYLÄ puh tai (matkapuhelimista soitettaessa) 46

47 TOIMIALAKEHITTÄMISHANKE / Toimialapäälliköiden yhteystietoja Elektroniikkateollisuus: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Toimialapäällikkö Arja Järvinen PL 27, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Graafinen teollisuus: Jykes Oy Toimialapäällikkö Vuokko Väkiparta Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Pienteollisuus: Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toimialapäällikkö Taina Arjanne Miilutie PETÄJÄVESI Puh: , telekopio: petajavesi.fi Matkailu: Keski-Suomen liitto Toimialapäällikkö Kari Suoranta Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh ,

48 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Metalliteollisuus: Jyväskylän Aikuiskoulutus (JAIKO) Toimialapäällikkö Esa Tolvanen Salmirannantie 3 PL 283, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Puutuoteteollisuus: Jyväskylän Aikuiskoulutus (JAIKO) Toimialapäällikkö Jukka Vilppola Salmirannantie 3 PL 283, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Keski-Suomen kehittämisyhtiöt: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh , telekopio: Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy/ Jämsek toimitusjohtaja Hannu Weijo Lamminsuontie JÄMSÄ puh , autopuh telekopio:

49 Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy toimitusjohtaja Hannu Tuovinen Virastotie 4 PL 55, KARSTULA puh , telekopio: Kehittämisyhtiö Kiven Oy/Kivijärven kunta toimitusjohtaja Matti Puranen Virastotie KIVIJÄRVI puh , telekopio: KeuLink Oy toimitusjohtaja Esa Lintula Keuruuntie 12 B KEURUU puh telekopio: Pihtiputaan Kehitys Oy toimitusjohtaja Kari Noronen PL PIHTIPUDAS puh telekopio: Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Risto Lahti Sivulantie 1 PL 13, SAARIJÄRVI puh , telekopio:

50 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Suolahden Teollisuuskylä Oy/ Suolahden kaupunki toimitusjohtaja Sakari Aho-Pynttäri Hallintokatu SUOLAHTI puh , Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Paavo Tikkanen Haapasaarentie VIITASAARI puh ,

51 51

Yhteydet Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi. Yhteydet henkilökuntaan: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Yhteydet Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi. Yhteydet henkilökuntaan: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi 1 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 2 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ Puhelin 014 652 200, vaihde Yhteydet Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet henkilökuntaan: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Työtä, osaamista ja yrittäjyyttä Itä- ja Pohjois-Suomessa Tavoite 1 -ohjelmat 2000-2006. Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006

Työtä, osaamista ja yrittäjyyttä Itä- ja Pohjois-Suomessa Tavoite 1 -ohjelmat 2000-2006. Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 Työtä, osaamista ja yrittäjyyttä Itä- ja Pohjois-Suomessa Tavoite 1 -ohjelmat 2000-2006 Hakijan opas Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville Sisältö

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun Ohjelman tavoitteet, tuettava toiminta ja rahoitusmahdollisuudet Vipuvoimaa EU:lta 04.12.2007, Jyväskylä Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Ohjelmat ja strategiat EU:ssa ja Suomessa TYÖL-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 1.1.2017 Kuvaus maaseutuohjelman yritystuen suuntaamisesta 2014-2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 mahdollistaa yritysten tukemista maaseudulla.

Lisätiedot

maatilojen suorat tuet

maatilojen suorat tuet TOIMEKSIANTO Johtoryhmän evästykset Maakuntapalveluista laaditaan ehdotus 9.6. mennessä Hankitaan asiantuntijapalveluna tukea maakuntakonsernin suunnitteluun ja tiedolla johtamisen - tiekartan hahmotteluun

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot