VAASA 2012 OHJELMA. Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa [ 1 ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASA 2012 OHJELMA. Valtakunnalliset Työpajapäivät. 18.-19.4.2012 Vaasa [ 1 ]"

Transkriptio

1 VAASA 2012 OHJELMA Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa [ 1 ]

2 Tervetuloa 15. Valtakunnallisille Työpajapäiville! Vaasan työpajapäiville osallistuu huikeat 600 työpaja-ammattilaista, eli yli kolmannes kenttämme vahvuudesta. On hienoa olla tekemässä tapahtumaa ihmisille, jotka vuosittain aina yhtä suurella innolla osallistuvat, ja siten myös aktiivisesti rakentavat tapahtuman ainutlaatuista tunnelmaa. Työpajapäivät on myös yksi TPY:n toimiston väen vuoden kohokohta! Tämänvuotisten päivien teemana ovat Vaikuttaminen ja vaikuttavuus TPY:n vuoden 2012 kokonaisteeman mukaisesti. Työpajatoiminta on toimintaa marginaalissa, mutta sen asema on viime vuosina tunnustettu ja työtä arvostetaan sekä kaduilla että kabineteissa. Kentällä riittää edelleen haasteita ja kehitettävää, mutta yhdessä tekemällä, osaamista jakamalla ja kumppanuudella voimme viedä yhteistä viestiämme eteenpäin. Työpajapäivien ohjelma on rakennettu palvelemaan valmentajia, toiminnan kehittäjiä ja pajajohtoa. Uskomme, että toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus syntyvät vahvasta valmennusosaamisesta, ja siksi tarjoamme valmentajille tuhdin paketin tietoa sekä konkreettisia välineitä oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Työpajan kokonaiskehittämiseen ja paikalliseen vaikuttamistyöhön päivillä tarjotaan ajankohtaista asiaa, tietoa sekä konkreettista tukea. Tänä vuonna ohjelmassa on panostettu runsaasti valinnaisuuteen. Ohjelma on jaoteltu neljään päälinjaan, joita seuraamalla on mahdollista muodostaa ammatin tai kiinnostuksen kohteen mukainen kokonaisuus. Linjat ovat suuntaa antavia, ja myös niiden ulkopuolelta löytyy paljon nähtävää ja kuultavaa. Rinnakkaisseminaareissa on esillä vahva kattaus työpajakentän omaa osaamista sekä pitkän linjan toimijat kuin uudemmatkin tulokkaat laittavat osaamisensa reilusti jakoon koko kentän hyväksi. Tiedossa on siis paljon asiaa, yhteisiä luentoja, lukuisa määrä rinnakkaisseminaareja sekä tärkeää verkostoitumista ja rentoa yhdessäoloa. Tervetuloa kokemaan, näkemään ja tekemään ainutlaatuista tapahtumaa Vaasaan! Koko Valtakunnallisen työpajayhdistyksen henkilöstön puolesta, Mari Ahonen-Walker järjestöpäällikkö [ 2 ]

3 Välkommen till 15. Nationella Verkstadsdagar! Hela 600 professionella från verkstadsfältet, alltså mera än en tredjedel av den totala personalstyrkan, deltar i verkstadsdagarna i Vasa. Det är fantastiskt att arrangera evenemang för människor som varje år aktivt deltar och därmed samtidigt bidrar till att skapa den unika stämning som karaktäriserar evenemanget. Verkstadsdagarna är också en av årets höjdpunkter för TPY:s personal. Temat för årets verkstadsdagar är Påverkan och effekt i enlighet med TPY:s helhetstema för år Verkstadsverksamhet är verksamhet i marginalen, men dess status har under de senaste åren fått erkännande och arbetet värdesätts både på gatan och bland beslutsfattare. Det finns fortsättningsvis utmaningar och områden att utveckla på verkstadsfältet men genom att göra saker tillsammans, dela kunskap samt bedriva partnerskap kan vi föra vårt gemensamma budskap framåt. Programmet på verkstadsdagarna är uppbyggt för att betjäna handledare, de som utvecklar verksamheten samt verkstädernas chefer. Vi tror att verksamhetens produktivitet och dess goda effekter är ett resultat av kompetent handledning och därför erbjuder vi handledarna ett omfattande paket bestående av information och verktyg för att utveckla det egna professionella kunnandet. Under verkstadsdagarna erbjuds också aktuell information, kunskap och konkret stöd för utvecklandet av verkstadsverksamhet på ett generellt plan samt för det lokala påverkningsarbetet. Detta år har vi satsat på stor valfrihet gällande programmet. Programmet har delats in i fyra huvudlinjer och genom att följa dessa har man möjlighet att skapa en helhet utgående ifrån det egna yrket och intresset. Linjerna är riktvisande men också utanför dem finns det mycket intressant att se och lyssna på. Parallellseminarierna omfattar ett starkt utbud av det kunnande som finns på verkstadsfältet både rutinerade och nyare aktörer sprider kunskap och erfarenheter till hela verkstadsfältet. Det utlovas alltså mycket information, gemensamma föreläsningar, ett stort antal parallellseminarier samt viktigt nätverkande och avslappnat minglande. Välkommen att uppleva, se och göra ett unikt evenemang i Vasa! På hela Nationella verkstadsföreningens personals vägnar, Mari Ahonen-Walker Organisationschef [ 3 ]

4 Tervetuloa työpajapäiville energiseen Vaasaan! Suomalainen työpaja on antanut kiistattoman näytön, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ja vaikuttava työkalu kaikenikäisten kouluttautumista, työhönkuntoutumista ja työllistymistä tukemaan. Silti työpajojen vaikuttavuuden osoittamisessa on vielä tehtävää. Me työpajatoimijat pyrimme koko ajan parempaan ja kehitämme uusia, asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin vastaavia palvelumuotoja ja valmennus- ja ohjausmenetelmiä pajoille. Työpajan arki on helpompaa jos työpajan taustavaikuttajat oikeasti ymmärtävät ja arvostavat työpajan palvelujen vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Vaasan työpajapäivillä tutkaillaan vaikuttavuuden ja vaikuttamisen olemusta ja maistellaan hyviä käytäntöjä ja innovaatioita meiltä ja muualta, jokaiselle työpajakentän ammattiryhmälle inspiraatiota omaan työhön. Pohjanmaalla on pääkaupunkiseudun jälkeen maan paras työllisyystilanne, mutta työpajojen palveluja täälläkin tarvitaan. Toivotamme Sinut tervetulleeksi työpajapäiville Suomen aurinkoisimpaan Vaasaan asiaa ja virkistystä sopivassa suhteessa! Välkommen till verkstadsdagarna i Vasa! De finländska verkstäderna har visat att de är verksamhetsmässigt och ekonomiskt effektiva. Verksamheterna omfattar bl.a. olika vägledningstjänster, arbetsrehabilitering och andra förberedande verksamheter för att stöda individer i alla åldrar på sin väg mot utbildning och sysselsättning. Även om verksamheten håller hög nivå krävs att verkstäderna ständigt kan påvisa goda resultat. Inom branschen strävar vi alla till att förbättra och utveckla nya serviceformer samt tränings- och vägledningsmetoder för målgruppens behov. Det är viktigt att finansiärer och beslutsfattare har insyn i och värdesätter de vinster för individen och för samhället som uppnås genom verkstädernas arbete. Under verkstadsdagarna i Vasa behandlas frågor som berör påverkan och effekter, god praxis samt innovationer inom branschen. Vidare önskar vi att dagarna skall inspirera och ge nya verktyg till alla yrkesgrupper inom verkstadsfältet. Österbotten har landets nästbästa sysselsättningsläge, efter huvudstadsregionen, men verkstadstjänsterna behövs också här. Vi önskar dig varmt välkommen till verkstadsdagarna och till Finlands soligaste stad Vasa vi hoppas att dagarna ger dig både sakinnehåll och möjlighet till rekreation. Helka Linna Jupiter-säätiö Peter Kallio Resurscentret Föregångarna [ 4 ]

5 Ohjelma Yhteisten osuuksien puheenvuorot Keskiviikkona Mari Ahonen-Walker, TPY:n järjestöpäällikkö Paavo Arhinmäki, kulttuuri- ja urheiluministeri Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies (OKM): Nuorten yhteiskuntatakuu ja työpajat Torstaina Sari Palm, TPY:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko: EU ja työmarkkinat Mitä keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Klaus Härö, elokuvaohjaaja: Minä itte vai me yhdessä? Rinnakkaisseminaarit keskiviikkona (Valitaan kaksi seminaarikokonaisuutta. Poikkeuksena KuntaCase, joka on pitkä seminaarikokonaisuus.) Digitales kuvallinen kerronta pajatyön tukena Digitales-menetelmän avulla valmentautujat rakentavat omaa kuvallista kertomusta. Digitales vahvistaa tekijänsä osallistumista ja osallisuutta, tukee identiteetin kasvua ja itsetuntemusta sekä tekee yksilöstä enemmän näkyvän ja kuuluvan. Menetelmän välineenä käytetään edullista MovieMaker-sovellusta. Starttipajan ohjaaja Johanna Raitio Aktivasta esittelee menetelmää ja sen erilaisia sovellusmahdollisuuksia yksilö- ja työvalmennuksessa. Seminaari on kaksikielinen (suomi/ruotsi). K 2, pohjakerros Ikärajoilla vai ilman pajatyötä laajalla ikähaitarilla Työpajatoiminta perustuu valmennukseen. Toiminta ilman valmennusta ei ole tavoitteellista. Poikkeaako nuorten ja aikuisten valmennus olennaisesti toisistaan? Tule mukaan pohtimaan, kerro rohkeasti oma mielipiteesi ja jaa kokemuksesi. Keskustelua johdattelee Kirsi Kippola, Loviisan kaupungin aikuisten pajan (Akseli) ja nuorten pajan (Pikku Pietarin Piha) toiminnanjohtaja. K 1-7, pohjakerros Päihteet ja puheeksiotto A/B Miten tunnistaa ja ottaa puheeksi päihteidenkäyttö? Entä mitä tehdä, kun ongelma on jo olemassa? Seminaarissa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä käytännön kentältä. Alustajana toimii osastonhoitaja Suvi Einola-Uuro, Päihdehuollon akuuttipalvelut, Vaasan kaupunki. K 215, 2. kerros [ 5 ]

6 Työpajatoiminnan ABC Lyhyt oppimäärä työpajatoiminnasta alan uusille työntekijöille. Mistä työpajatoiminnassa on kysymys? Mitä on valmennus? Entä sen keskeiset sisällöt? Termit tutuksi, keskeiset käsitteet kohdilleen. Aiheeseen johdattaa Outi Hedemäki, yhteisövalmentaja Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä. K 6, pohjakerros Opinnollistamisen ABC Lyhyt johdatus oppimisympäristöajatteluun ja opinnollistamiseen. Mitä on opinnollistaminen ja oppiminen työpajaympäristössä? Mitä tarkoittaa osaamisen kartuttaminen ja tunnistaminen? Miksi opinnollistaa ja tunnistaa työpajassa saavutettua osaamista? Seminaarissa valotetaan asian perusteita ja käytännön mahdollisuuksia. Aiheeseen perehdyttäjänä toimii Margit Merikoski, projektipäällikkö/yksilövalmentaja Jupiter-säätiöstä. K 102, 1. kerros KuntaCase: Vaikuttaminen ja vaikuttavuus. Kunnan ja työpajan tuloksekas yhteistyö Kunnan ja työpajan yhteistyö palveluiden ja sisältöjen laadun kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Seminaarissa nostetaan esiin yhteistyön tapoja, palveluiden hyödyllisyyden ja kannattavuuden arviointia sekä yhteistyön edellytyksiä molempien näkökulmasta. Esimerkkinä käytetään Kuopion kaupungin ja Tukeva-työvalmennussäätiön jo pidempään jatkunutta yhteistyötä. Vuoropuhelua aiheesta käyvät aikuissosiaalityön ja työllistymispalveluiden päällikkö Pirjo Oksanen Kuopion kaupungilta ja yksilövalmennuspäällikkö Eija Rissanen Tukeva-työvalmennussäätiöstä. HUOM! pitkä kesto. Panorama, 1. kerros Temagruppen Unga i Sverige Vad gör vi? Vad vet vi? Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt som har finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Asiantuntijana on Lidija Kolouh, utredare/research officer TemagruppUnga/ThemegroupYouth, Ruotsi. Seminaari on kaksikielinen (ruotsi/englanti). K 6, pohjakerros Toiminnallista tuotteistamista ajatuksia kierrätysmateriaalin tuotteistamisesta Seminaarissa aktivoidaan luovuutta omaksi työkaluksi työvalmennuksessa. Herätellään innosta ja ajatuksia kierrätysmateriaaliperusteiseen tuotesuunnitteluun, tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen osana työvalmennustoimintaa. Herättelijänä toimii Margit Merikoski, projektipäällikkö/yksilövalmentaja Jupiter-säätiöstä. K 7, pohjakerros Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille Yksi tunti - ei ihmeitä, mutta hyviä aloituksia ja aikomuksia. Edellytyksenä osallistumiselle on halu olla vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Tarjolla on toiminnallista dialogia, jonka kautta voidaan lisätä eri kulttuurien tuntemusta ja oppia monikulttuurisuudesta työyhteisössä, oppia kulttuurisensitiivisistä ominaisuuksista ja vahvistaa omaa maahanmuuttajavalmennusosaamista. Tilaisuuden vetäjänä toimii Valtakunnallisen työpajayhdistyksen [ 6 ]

7 MaMuPaja-hankkeen projektipäällikkö Petri Puroaho. Seminaari toteutetaan yhteistyössä RAY:n rahoittaman MaMuPaja-hankkeen kanssa. K 1-3, pohjakerros Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma ja osaamistodistukset Piilotteleeko teillä ammatillinen oppimisympäristö? Onko tehtävänäsi lisätä valmentautujan osaamista, parantaa työllistymisen edellytyksiä tai edistää työllistyvyyttä avoimille työmarkkinoille? Teetkö osaamiskartoituksia tai suunnitteletko koulutus- tai työelämäpolkuja? Kaipaatko konkreettisia valmennustoiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin apuvälineitä? Mietitkö, miten valmennustoiminnan vaikuttavuuden saisi paremmin esiin? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen myöntävästi, on osaamisen tuottamisen ja kerryttämisen opetussuunnitelmapohjainen suunnittelutyökalu - tuttavallisemmin OSSU ja siihen liittyvät tukityökalut, luotu sinua varten! OSSUA esittelee Pirjo Kovanen, projektityöntekijä, Valtakunnallisen työpajayhdistys/ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke. Seminaari toteutetaan yhteistyössä ESR-hankkeen kanssa. K 102, 1. kerros Rinnakkaisseminaarit torstaina (Valitaan kaksi seminaarikokonaisuutta & lounas. Poikkeuksena pitkä Tanskan tuotantokoulut - 1 seminaari & lounas.) HUOM! Lounastauon aikana on mahdollisuus tutustua näyttelyosastoon Tropiclandian klubilla, pohjakerroksessa. Näytteilleasettajina ovat mm. Valtakunnallinen työpajayhdistys, Pohjanmaan ALU-verkosto sekä ULA-nätverket. Nuotta-Challenge - Yhteistyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävä toiminnallinen haastetehtävä A/B Nuotta-valmennuksen koordinaattorit kutsuvat osallistujat ratkaisemaan vuorovaikutteista haastetehtävää ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Tavoite on mahdollista saavuttaa vain ryhmätoiminnan ja yhteistyön avulla. Haastetehtävää voi soveltaa työpajalla valmentautujien kanssa. Toteuttajana on Valtakunnalliset nuorisokeskukset. Osallistujamäärä: max. 36. Varusteet: ulkoiluun sopivat vaatteet. K 1-5, pohjakerros Työpajaliikuntaa voimavarakeskeisesti A/B Unen vähyys, nukahtamisviive, huonot ravintotottumukset, liikkumattomuus sekä heikoksi koettu terveys ovat yleisiä koulutuksen ulkopuolelle jääneillä nuorilla. Rinnakkaisseminaarissa käsitellään osallistavilla menetelmillä voimavarakeskeistä terveysvalmennusta sekä käydään läpi sen menetelmiä. Seminaari tarjoaa välineitä tukea nuoria terveellisiin elämäntapoihin työpajaympäristössä. Aiheeseen johdattaa liikunnanohjaaja Minna Kettunen Virpiniemen urheiluopistosta. K 2, pohjakerros [ 7 ]

8 KESKIVIIKKO Ilmoittautuminen (Aula) ja lounas (RS-sali, 1. krs) Avajaiset - Tervetuloa 15. työpajapäiville! (Ala carte, Panorama, 1. krs) Mari Ahonen-Walker, järjestöpäällikkö TPY; Paavo Arhinmäki, kulttuuri- ja Kahvitauko Rinnakkaisseminaarit: Digitales - kuvallinen kerronta pajatyön tukena. K 2 Ikärajoilla vai ilman? Työpajatoimintaa laajalla ikähaitarilla. K siirtymä Rinnakkaissem.: Temagruppen Unga i Sverige - Vad gör vi? Vad vet vi? K 6 Digitales - kuvallinen kerronta pajatyön tukena. K 2 Toiminnallinen tuotteistaminen - ajatuksia kierrätysmateriaalin tuotteistamisesta. K Vaasan kaupungin vastaanotto, llallinen, Allan & Astronauts ym. (Ala carte, TORSTAI Puheenvuorot: Sari Palm, kansanedustaja, TPY:n puheenjohtaja; Sirpa Pietikäinen, Rinnakkaisseminaarit: siirtymä Rinnakkaisseminaarit: siirtymä Rinnakkaisseminaarit: Nuotta-Challenge. Yhteistyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävä toiminnallinen haastetehtävä. K 1-5 Nuotta-Challenge. Yhteistyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävä toiminnallinen haastetehtävä. K 1-5 Euroopasta pajalle, pajasta Eurooppaan. K 7 Työpajaliikuntaa voimavarakeskeisesti. K 2 Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasisminvastaisuus työpajoilla. K 2 Työpajaliikuntaa voimavarakeskeisesti. K Minä itte vai me yhdessä? Klaus Härö, elokuvaohjaaja (Ala carte, Panorama, [ 8 ]

9 urheiluministeri; Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies, OKM Päihteet ja puheeksiotto. K 215 Päihteet ja puheeksiotto. K 215 Työpajatoiminnan ABC - johdatus työpajatoimintaan. K 6 Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille. K 1-3 Opinnollistamisen ABC - johdatus osaamisen tunnistamiseen ja työpajoihin oppimisympäristönä. K 102 Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma ja osaamistodistukset. K 102 KuntaCase: Vaikuttaminen ja vaikuttavuus. Kunnan ja työpajan tuloksekas yhteistyö. Panorama Panorama, RS-sali, 1. krs) europarlamentaarikko (Ala carte, Panorama, 1. krs) Tanskan tuotantokoulut. Panorama Erikoisammattitutkinto tuo osaamista. K 6 Etsivä sosiaalityö - Norjan malli etsivästä (nuoriso) -työstä. K 102 lounas + Klubin näyttelyalue RS-sali + Klubi Erikoisammattitutkinto tuo osaamista. K 6 Sosiaalitalous - talous sosiaalisia päämääriä varten. K 102 lounas + Klubin näyttelyalue RS-sali + Klubi Havainnointi ja arviointi pajan arjessa. K 102 Tuettu oppisopimus Vantaan malliin. K 6 Työpajojen tulevaisuus. Panorama lounas + Klubin näyttelyalue RS-sali + Klubi 1. krs) työvalmentaja yksilövalmentaja osaamisen kasvu, oppilaitosyhteistyö johtajat, kehittäjät yleiset, kaikille yhteisiä [ 9 ]

10 ... rinnakkaisseminaarit Tanskan tuotantokoulut Seminaarissa esitellään Tanskan tuotantokoulujen toimintaa ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tutustutaan laajemminkin tanskalaiseen työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tanskan mallia esittelee Oluf Brandt produktionsskolen Vejestä, Tanskasta. I samarbete med ULA-Ungdom/Lärande/Arbete-ESRprojekt. Seminaari on englanninkielinen. HUOM! pitkä kesto. Panorama, 1. kerros Erikoisammattitutkinto tuo osaamista A/B Opetushallitus vahvisti Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon perusteet alkaen. Tutkinto sijoittuu työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimialalle, joka kattaa sekä työssä että työpaikoilla tapahtuvan työvalmennuksen että lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen toiminnot. Toimiala on siis varsin laaja ja asiakaskirjo iso. Seminaarissa tarkastellaan tutkinnon perusteita ja osaamisvaatimuksia työvalmennustyötä tekevien näkökulmasta. Samoin pohditaan tutkinnon merkitystä työvalmennuksen kehitykselle ja työntekijöiden ammatilliselle osaamiselle. Lisäksi tarkastellaan tutkinnon suorittamiseen liittyviä kysymyksiä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan! Seminaarin asiantuntijana toimii EAT-projektityöryhmän sihteeri Paula Kukkonen. K 6, pohjakerros Etsivä sosiaalityö Norjan malli etsivästä (nuoriso)työstä Seminaarissa tarjotaan näkökulmia ja kokemuksia pohjoismaisesta etsivästä työstä. Vertailussa ovat eri pohjoismaiden etsivän työn kohderyhmät, menetelmät, valtuudet, tehtävät ja tulokset. Lisäksi pohditaan etsivän nuorisotyön ja kenttätyön (fältarbete) eroavaisuuksia. Seminaarin asiantuntijana toimii Niclas Risku, ungdomslots, Resurscentret Föregångarna. K 102, 1. kerros Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasisminvastaisuus työpajoilla Onko työpajatoiminta kaikille avointa? Millaisia rakenteellisia esteitä toiminnassa on, entäpä asenteellisia? Kuinka huomioida moninaisuus pajan arjessa? Aiheeseen johdattelee yhdenvertaisuussuunnittelija Riika Hagman Allianssi ry:stä. K 2, pohjakerros Sosiaalitalous talous sosiaalisia päämääriä varten Euroopan komissio tukee sosiaalitalouden (social ekonomi/social economy) kehittämistä yhtenä välineenä työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lähes kaikissa EU-maissa sosiaalitalouden kehittäminen on jonkin ministeriön tehtävänä, mutta ei Suomessa. Seminaarissa jaetaan infoa eurooppalaisesta sosiaalitaloudesta ja kirvoitetaan ajatuksia siitä, kuinka Suomessakin voitaisiin selkeyttää ja tukea sosiaalisia päämääriä varten toimivan talouden sektoria: Talouden ja säädösten uusjako yksityiseen, julkiseen ja sosiaaliseen talouteen, ja rauha työpajojenkin työlle! Sosiaalitalousteemaan osallistujia perehdyttää Helka Linna, Eurooppalainen sosiaalitalouden yhdistys REVESin varapuheenjohtaja. K 102, 1. kerros [ 10 ]

11 Euroopasta pajalle, pajalta Eurooppaan - kansainvälistyminen on pajanuoren oikeus Tarvitsetko tietoa eurooppalaisen yhteistyön rahoituksen hakemisesta? Haluatko parhaat hakuvinkit? Kiinnostavatko aidot kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä? Kontaktien löytäminen? Ajatusten vaihto? Seminaarista voit noukkia mukaasi onnistuneita, erilaisia tai jo tuttuja kokemuksia. Pajanuorten kansainvälisyyshankkeista kertovat Youth in Action -ohjelman rahoitusta hyödyntäneet yksilövalmentaja Heidi Elo Kisällikellarista, työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtinen Lahden nuorisopalveluista ja sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori Päivi Hakola Nuotta-valmennuksesta. Kommenttipuheenvuoron käyttää Terhi Liintola CIMO/Youth in Action -ohjelmasta. K 7, pohjakerros Havainnointi ja arviointi pajan arjessa Seminaarissa pohditaan, mitä havainnointi ja arviointi työpajatoiminnassa tarkoittavat ja mikä velvoittaa niitä tekemään. Teemaa lähestytään sekä yksittäisen pajanuoren, valmentajan että pajaorganisaation näkökulmasta. Lisäksi käsitellään arviointiprosessien toteutusta, luottamuksellisuutta sekä työ- ja yksilövalmentajien roolia ja yhteistyötä prosessissa. Aiheen alustaa Pohjois- Pohjanmaan ALU-koordinaattori Tenho Jaakola. K 102, 1. kerros Tuettu oppisopimus Vantaan malliin Oppisopimus on nuorille haastava opiskelumuoto, ja nuoret tarvitsevat usein tukea opinnoissaan. Vantaan nuorisopalvelut on kehittänyt nuorten tuetun oppisopimusmallin, jonka avulla kouluttaudutaan oppisopimuksella kaupungin työpisteissä. Nuorisopalvelut toimii työnantajana ja lisäksi se tarjoaa tukea paitsi opiskeluun ja työntekoon, myös henkilökohtaisiin asioihin, kuten asumiseen, terveyteen tai talouteen liittyviin pulmiin. Lisäksi nuorisopalvelut on työpaikkaohjaajien ja lähiesimiesten käytettävissä ohjaamiseen ja oppisopimukseen liittyvissä asioissa. Tule kuulemaan Vantaan mallista, aiheeseen johdattaa nuorisopalveluiden johtaja Eija Ahola. K 6, pohjakerros Työpajojen tulevaisuus Työpajat määritellään sosiaalisten palveluiden ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon kuuluviksi. Tuoko tulevaisuus tähän asetelmaan muutoksia? Mihin suuntaan työpajatoimintaa halutaan kehittää? Miten huomioidaan tulevaisuudessa sekä ympäristön, valmennettavien että työpajaammattilaisten kenties erilaiset odotukset? Tulevaisuuteen johdattelijana toimii neuvotteleva virkamies Jaana Walldén opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Panorama, 1. kerros Työpajapäivien musiikista vastaavat Amhrán, Allan & Astronauts, DJ Jarre Tapio ja juontajana toimittaja Hippi Hovi. [ 11 ]

12 VAASA 2012 Yhteistyössä:

ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG. Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi

ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG. Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi ULA -NÄTVERKET Svenska Produktionsskolan Sveps/Helsingfors, After Eight/Jakobstad, Ungdomsverkstaden /Borgå,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11. Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Esityksen

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen Sillan lyhyt esittely kanssa Mihin kumppanuutta tarvitaan? Mihin pajat tarvitsevat ammatillista koulutusta, mihin koulutus pajoja? Kumppanuuden

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSPALVELUT. Visio-säätiö 20.9.2013

TYÖVALMENNUSPALVELUT. Visio-säätiö 20.9.2013 TYÖVALMENNUSPALVELUT Visio-säätiö 20.9.2013 OSTOPAVELUSOPIMUS OSTOPALVELUSOPIMUS Kaupunki on ostanut Visio-säätiöltä 19 henkilötyövuotta valmennuspalveluita. Valmennuspalvelujen arvioidaan kohdistuvan

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palvelua juurruttamassa

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palvelua juurruttamassa Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palvelua juurruttamassa Kuntamarkkinat 10.9.2015 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016)

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Nuortenpaja Apaja Tammi huhtikuu 2014

Nuortenpaja Apaja Tammi huhtikuu 2014 Nuortenpaja Apaja Tammi huhtikuu 2014 Paula Timonen Yleistä Nuortenpaja Apaja on Nurmeksessa ja Juuassa sijaitseva työhön, koulutukseen tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa tukea tai ohjausta tarvitsevien

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla UUSI OVI työmarkkinoille maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY (www.tpy.fi) 1997 työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistrendejä: laatu, työpajapedagogiikka ja opinnollistaminen

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistrendejä: laatu, työpajapedagogiikka ja opinnollistaminen Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistrendejä: laatu, työpajapedagogiikka ja opinnollistaminen Turku 26.-27.9.2012 Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Tuija Hämäläinen, Tekemällä oppii -projektipäällikkö,

Lisätiedot

Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö

Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö Peruskoulu Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö Koulutustakuu 10-luokka Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyö Lukio Nuorisotakuu Mitä seuraavaksi? Ammattioppilaitos Ammattistartti Monialainen yhteistyö,

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Nuortenpaja Apaja Osavuosiraportti Touko-Elokuu 2014

Nuortenpaja Apaja Osavuosiraportti Touko-Elokuu 2014 Nuortenpaja Apaja Osavuosiraportti Touko-Elokuu 2014 Yleistä Nuortenpaja Apaja on Nurmeksessa ja Juuassa sijaitseva työhön, koulutukseen tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa tukea tai ohjausta tarvitsevien

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työpajoilla kertyvän osaamisen tunnistaminen. Valtakunnalliset työpajapäivät 10.3.2015 Pia-Leena Salo

Työpajoilla kertyvän osaamisen tunnistaminen. Valtakunnalliset työpajapäivät 10.3.2015 Pia-Leena Salo Työpajoilla kertyvän osaamisen tunnistaminen Valtakunnalliset työpajapäivät 10.3.2015 Pia-Leena Salo Sisältö Osaaminen tunnistaminen Työpajoilla Opinnollistamisprosessi Opinnollistamisen työkalut hankkeen

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Lisäksi

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Opinnollistaminen ja työhyvinvointi osana työpajan kehittämistä

Opinnollistaminen ja työhyvinvointi osana työpajan kehittämistä Opinnollistaminen ja työhyvinvointi osana työpajan kehittämistä Pieksämäki 14.5.2013 Pia-Leena Salo, TtM, sh Bovallius-ammattiopisto 1 Sisältö Ammattiosaamista välityömarkkinoilta (AMOSV) Opinnollistaminen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI Oppimisympäristöntunnistamisraportti - 1 - OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI VAIHTOEHTOINEN AMMATTIKOULU SOVINTO RY Oppimisympäristöntunnistamisraportti - 2 - KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta

Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä 20.5.2014 Riitta Karhapää Työkykykoordinaattorin tehtäväkuvasta ja koulutuksesta Osatyökykyiset työssä ohjelma 2013 2015 STM 1 Työkykykoordinaattori voi toimia erilaisissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA

PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Heinolan kansalaisopisto Jyränkölän Setlementti PAJA-HANKE JA MEDIAPAJA Sirkka Suomi, rehtori Mikko Kallio, koulutussuunnittelija Kuvat: Anne Heilman / Mediapaja Heinolan kansalaisopiston Mediapaja Työllistämiseen

Lisätiedot

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011)

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011) TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 11 (23.11.11) Finström Hammarland Sund Lumparland Hyvinkää Mäntsälä Myrskylä Lapinjärvi Huittinen Punkalaidun Urjala Kylmäkoski Nousiainen Aura Lieto Tarvasjoki Turku Petäjävesi

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII TEKEMÄLLÄ OPPII työpajatoiminnan kehittämishankeen (2012-2014) päämääränä on työpajatoiminnan laadun kehittäminen, jotta toiminta on entistä vaikuttavampaa ja työpajat pystyvät paremmin vastaamaan valmentautujien

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Vuodelle 2014 asetettiin painopistealueiksi työpajojen toimintaedellytysten vahvistaminen sekä pajoilla työskentelevien

Lisätiedot

2 7. 2 8. 4. 2 0 1 6 TYÖPAJAPÄIVÄT JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT HOLIDAY CLUB SAIMAA WWW.TPY.FI

2 7. 2 8. 4. 2 0 1 6 TYÖPAJAPÄIVÄT JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT HOLIDAY CLUB SAIMAA WWW.TPY.FI 2 7. 2 8. 4. 2 0 1 6 V A L T A K U N N A L L I S E T TYÖPAJAPÄIVÄT JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT L A P P E E N R A N TA HOLIDAY CLUB SAIMAA WWW.TPY.FI OHJELMA Keskiviikko 27.4.2016 10.00 12.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Ammatillisen koulutuksen koulutushanke 2008 2010 Helsingissä KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Tavoitteet Koulutushankkeen tavoitteena on edistää ammatillisille oppilaitoksille ja koulutuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot