VAASA 2012 OHJELMA. Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa [ 1 ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASA 2012 OHJELMA. Valtakunnalliset Työpajapäivät. 18.-19.4.2012 Vaasa [ 1 ]"

Transkriptio

1 VAASA 2012 OHJELMA Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa [ 1 ]

2 Tervetuloa 15. Valtakunnallisille Työpajapäiville! Vaasan työpajapäiville osallistuu huikeat 600 työpaja-ammattilaista, eli yli kolmannes kenttämme vahvuudesta. On hienoa olla tekemässä tapahtumaa ihmisille, jotka vuosittain aina yhtä suurella innolla osallistuvat, ja siten myös aktiivisesti rakentavat tapahtuman ainutlaatuista tunnelmaa. Työpajapäivät on myös yksi TPY:n toimiston väen vuoden kohokohta! Tämänvuotisten päivien teemana ovat Vaikuttaminen ja vaikuttavuus TPY:n vuoden 2012 kokonaisteeman mukaisesti. Työpajatoiminta on toimintaa marginaalissa, mutta sen asema on viime vuosina tunnustettu ja työtä arvostetaan sekä kaduilla että kabineteissa. Kentällä riittää edelleen haasteita ja kehitettävää, mutta yhdessä tekemällä, osaamista jakamalla ja kumppanuudella voimme viedä yhteistä viestiämme eteenpäin. Työpajapäivien ohjelma on rakennettu palvelemaan valmentajia, toiminnan kehittäjiä ja pajajohtoa. Uskomme, että toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus syntyvät vahvasta valmennusosaamisesta, ja siksi tarjoamme valmentajille tuhdin paketin tietoa sekä konkreettisia välineitä oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Työpajan kokonaiskehittämiseen ja paikalliseen vaikuttamistyöhön päivillä tarjotaan ajankohtaista asiaa, tietoa sekä konkreettista tukea. Tänä vuonna ohjelmassa on panostettu runsaasti valinnaisuuteen. Ohjelma on jaoteltu neljään päälinjaan, joita seuraamalla on mahdollista muodostaa ammatin tai kiinnostuksen kohteen mukainen kokonaisuus. Linjat ovat suuntaa antavia, ja myös niiden ulkopuolelta löytyy paljon nähtävää ja kuultavaa. Rinnakkaisseminaareissa on esillä vahva kattaus työpajakentän omaa osaamista sekä pitkän linjan toimijat kuin uudemmatkin tulokkaat laittavat osaamisensa reilusti jakoon koko kentän hyväksi. Tiedossa on siis paljon asiaa, yhteisiä luentoja, lukuisa määrä rinnakkaisseminaareja sekä tärkeää verkostoitumista ja rentoa yhdessäoloa. Tervetuloa kokemaan, näkemään ja tekemään ainutlaatuista tapahtumaa Vaasaan! Koko Valtakunnallisen työpajayhdistyksen henkilöstön puolesta, Mari Ahonen-Walker järjestöpäällikkö [ 2 ]

3 Välkommen till 15. Nationella Verkstadsdagar! Hela 600 professionella från verkstadsfältet, alltså mera än en tredjedel av den totala personalstyrkan, deltar i verkstadsdagarna i Vasa. Det är fantastiskt att arrangera evenemang för människor som varje år aktivt deltar och därmed samtidigt bidrar till att skapa den unika stämning som karaktäriserar evenemanget. Verkstadsdagarna är också en av årets höjdpunkter för TPY:s personal. Temat för årets verkstadsdagar är Påverkan och effekt i enlighet med TPY:s helhetstema för år Verkstadsverksamhet är verksamhet i marginalen, men dess status har under de senaste åren fått erkännande och arbetet värdesätts både på gatan och bland beslutsfattare. Det finns fortsättningsvis utmaningar och områden att utveckla på verkstadsfältet men genom att göra saker tillsammans, dela kunskap samt bedriva partnerskap kan vi föra vårt gemensamma budskap framåt. Programmet på verkstadsdagarna är uppbyggt för att betjäna handledare, de som utvecklar verksamheten samt verkstädernas chefer. Vi tror att verksamhetens produktivitet och dess goda effekter är ett resultat av kompetent handledning och därför erbjuder vi handledarna ett omfattande paket bestående av information och verktyg för att utveckla det egna professionella kunnandet. Under verkstadsdagarna erbjuds också aktuell information, kunskap och konkret stöd för utvecklandet av verkstadsverksamhet på ett generellt plan samt för det lokala påverkningsarbetet. Detta år har vi satsat på stor valfrihet gällande programmet. Programmet har delats in i fyra huvudlinjer och genom att följa dessa har man möjlighet att skapa en helhet utgående ifrån det egna yrket och intresset. Linjerna är riktvisande men också utanför dem finns det mycket intressant att se och lyssna på. Parallellseminarierna omfattar ett starkt utbud av det kunnande som finns på verkstadsfältet både rutinerade och nyare aktörer sprider kunskap och erfarenheter till hela verkstadsfältet. Det utlovas alltså mycket information, gemensamma föreläsningar, ett stort antal parallellseminarier samt viktigt nätverkande och avslappnat minglande. Välkommen att uppleva, se och göra ett unikt evenemang i Vasa! På hela Nationella verkstadsföreningens personals vägnar, Mari Ahonen-Walker Organisationschef [ 3 ]

4 Tervetuloa työpajapäiville energiseen Vaasaan! Suomalainen työpaja on antanut kiistattoman näytön, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas ja vaikuttava työkalu kaikenikäisten kouluttautumista, työhönkuntoutumista ja työllistymistä tukemaan. Silti työpajojen vaikuttavuuden osoittamisessa on vielä tehtävää. Me työpajatoimijat pyrimme koko ajan parempaan ja kehitämme uusia, asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin vastaavia palvelumuotoja ja valmennus- ja ohjausmenetelmiä pajoille. Työpajan arki on helpompaa jos työpajan taustavaikuttajat oikeasti ymmärtävät ja arvostavat työpajan palvelujen vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Vaasan työpajapäivillä tutkaillaan vaikuttavuuden ja vaikuttamisen olemusta ja maistellaan hyviä käytäntöjä ja innovaatioita meiltä ja muualta, jokaiselle työpajakentän ammattiryhmälle inspiraatiota omaan työhön. Pohjanmaalla on pääkaupunkiseudun jälkeen maan paras työllisyystilanne, mutta työpajojen palveluja täälläkin tarvitaan. Toivotamme Sinut tervetulleeksi työpajapäiville Suomen aurinkoisimpaan Vaasaan asiaa ja virkistystä sopivassa suhteessa! Välkommen till verkstadsdagarna i Vasa! De finländska verkstäderna har visat att de är verksamhetsmässigt och ekonomiskt effektiva. Verksamheterna omfattar bl.a. olika vägledningstjänster, arbetsrehabilitering och andra förberedande verksamheter för att stöda individer i alla åldrar på sin väg mot utbildning och sysselsättning. Även om verksamheten håller hög nivå krävs att verkstäderna ständigt kan påvisa goda resultat. Inom branschen strävar vi alla till att förbättra och utveckla nya serviceformer samt tränings- och vägledningsmetoder för målgruppens behov. Det är viktigt att finansiärer och beslutsfattare har insyn i och värdesätter de vinster för individen och för samhället som uppnås genom verkstädernas arbete. Under verkstadsdagarna i Vasa behandlas frågor som berör påverkan och effekter, god praxis samt innovationer inom branschen. Vidare önskar vi att dagarna skall inspirera och ge nya verktyg till alla yrkesgrupper inom verkstadsfältet. Österbotten har landets nästbästa sysselsättningsläge, efter huvudstadsregionen, men verkstadstjänsterna behövs också här. Vi önskar dig varmt välkommen till verkstadsdagarna och till Finlands soligaste stad Vasa vi hoppas att dagarna ger dig både sakinnehåll och möjlighet till rekreation. Helka Linna Jupiter-säätiö Peter Kallio Resurscentret Föregångarna [ 4 ]

5 Ohjelma Yhteisten osuuksien puheenvuorot Keskiviikkona Mari Ahonen-Walker, TPY:n järjestöpäällikkö Paavo Arhinmäki, kulttuuri- ja urheiluministeri Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies (OKM): Nuorten yhteiskuntatakuu ja työpajat Torstaina Sari Palm, TPY:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko: EU ja työmarkkinat Mitä keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Klaus Härö, elokuvaohjaaja: Minä itte vai me yhdessä? Rinnakkaisseminaarit keskiviikkona (Valitaan kaksi seminaarikokonaisuutta. Poikkeuksena KuntaCase, joka on pitkä seminaarikokonaisuus.) Digitales kuvallinen kerronta pajatyön tukena Digitales-menetelmän avulla valmentautujat rakentavat omaa kuvallista kertomusta. Digitales vahvistaa tekijänsä osallistumista ja osallisuutta, tukee identiteetin kasvua ja itsetuntemusta sekä tekee yksilöstä enemmän näkyvän ja kuuluvan. Menetelmän välineenä käytetään edullista MovieMaker-sovellusta. Starttipajan ohjaaja Johanna Raitio Aktivasta esittelee menetelmää ja sen erilaisia sovellusmahdollisuuksia yksilö- ja työvalmennuksessa. Seminaari on kaksikielinen (suomi/ruotsi). K 2, pohjakerros Ikärajoilla vai ilman pajatyötä laajalla ikähaitarilla Työpajatoiminta perustuu valmennukseen. Toiminta ilman valmennusta ei ole tavoitteellista. Poikkeaako nuorten ja aikuisten valmennus olennaisesti toisistaan? Tule mukaan pohtimaan, kerro rohkeasti oma mielipiteesi ja jaa kokemuksesi. Keskustelua johdattelee Kirsi Kippola, Loviisan kaupungin aikuisten pajan (Akseli) ja nuorten pajan (Pikku Pietarin Piha) toiminnanjohtaja. K 1-7, pohjakerros Päihteet ja puheeksiotto A/B Miten tunnistaa ja ottaa puheeksi päihteidenkäyttö? Entä mitä tehdä, kun ongelma on jo olemassa? Seminaarissa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä käytännön kentältä. Alustajana toimii osastonhoitaja Suvi Einola-Uuro, Päihdehuollon akuuttipalvelut, Vaasan kaupunki. K 215, 2. kerros [ 5 ]

6 Työpajatoiminnan ABC Lyhyt oppimäärä työpajatoiminnasta alan uusille työntekijöille. Mistä työpajatoiminnassa on kysymys? Mitä on valmennus? Entä sen keskeiset sisällöt? Termit tutuksi, keskeiset käsitteet kohdilleen. Aiheeseen johdattaa Outi Hedemäki, yhteisövalmentaja Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä. K 6, pohjakerros Opinnollistamisen ABC Lyhyt johdatus oppimisympäristöajatteluun ja opinnollistamiseen. Mitä on opinnollistaminen ja oppiminen työpajaympäristössä? Mitä tarkoittaa osaamisen kartuttaminen ja tunnistaminen? Miksi opinnollistaa ja tunnistaa työpajassa saavutettua osaamista? Seminaarissa valotetaan asian perusteita ja käytännön mahdollisuuksia. Aiheeseen perehdyttäjänä toimii Margit Merikoski, projektipäällikkö/yksilövalmentaja Jupiter-säätiöstä. K 102, 1. kerros KuntaCase: Vaikuttaminen ja vaikuttavuus. Kunnan ja työpajan tuloksekas yhteistyö Kunnan ja työpajan yhteistyö palveluiden ja sisältöjen laadun kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Seminaarissa nostetaan esiin yhteistyön tapoja, palveluiden hyödyllisyyden ja kannattavuuden arviointia sekä yhteistyön edellytyksiä molempien näkökulmasta. Esimerkkinä käytetään Kuopion kaupungin ja Tukeva-työvalmennussäätiön jo pidempään jatkunutta yhteistyötä. Vuoropuhelua aiheesta käyvät aikuissosiaalityön ja työllistymispalveluiden päällikkö Pirjo Oksanen Kuopion kaupungilta ja yksilövalmennuspäällikkö Eija Rissanen Tukeva-työvalmennussäätiöstä. HUOM! pitkä kesto. Panorama, 1. kerros Temagruppen Unga i Sverige Vad gör vi? Vad vet vi? Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt som har finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Asiantuntijana on Lidija Kolouh, utredare/research officer TemagruppUnga/ThemegroupYouth, Ruotsi. Seminaari on kaksikielinen (ruotsi/englanti). K 6, pohjakerros Toiminnallista tuotteistamista ajatuksia kierrätysmateriaalin tuotteistamisesta Seminaarissa aktivoidaan luovuutta omaksi työkaluksi työvalmennuksessa. Herätellään innosta ja ajatuksia kierrätysmateriaaliperusteiseen tuotesuunnitteluun, tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen osana työvalmennustoimintaa. Herättelijänä toimii Margit Merikoski, projektipäällikkö/yksilövalmentaja Jupiter-säätiöstä. K 7, pohjakerros Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille Yksi tunti - ei ihmeitä, mutta hyviä aloituksia ja aikomuksia. Edellytyksenä osallistumiselle on halu olla vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Tarjolla on toiminnallista dialogia, jonka kautta voidaan lisätä eri kulttuurien tuntemusta ja oppia monikulttuurisuudesta työyhteisössä, oppia kulttuurisensitiivisistä ominaisuuksista ja vahvistaa omaa maahanmuuttajavalmennusosaamista. Tilaisuuden vetäjänä toimii Valtakunnallisen työpajayhdistyksen [ 6 ]

7 MaMuPaja-hankkeen projektipäällikkö Petri Puroaho. Seminaari toteutetaan yhteistyössä RAY:n rahoittaman MaMuPaja-hankkeen kanssa. K 1-3, pohjakerros Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma ja osaamistodistukset Piilotteleeko teillä ammatillinen oppimisympäristö? Onko tehtävänäsi lisätä valmentautujan osaamista, parantaa työllistymisen edellytyksiä tai edistää työllistyvyyttä avoimille työmarkkinoille? Teetkö osaamiskartoituksia tai suunnitteletko koulutus- tai työelämäpolkuja? Kaipaatko konkreettisia valmennustoiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin apuvälineitä? Mietitkö, miten valmennustoiminnan vaikuttavuuden saisi paremmin esiin? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen myöntävästi, on osaamisen tuottamisen ja kerryttämisen opetussuunnitelmapohjainen suunnittelutyökalu - tuttavallisemmin OSSU ja siihen liittyvät tukityökalut, luotu sinua varten! OSSUA esittelee Pirjo Kovanen, projektityöntekijä, Valtakunnallisen työpajayhdistys/ammattiosaamista välityömarkkinoilta -hanke. Seminaari toteutetaan yhteistyössä ESR-hankkeen kanssa. K 102, 1. kerros Rinnakkaisseminaarit torstaina (Valitaan kaksi seminaarikokonaisuutta & lounas. Poikkeuksena pitkä Tanskan tuotantokoulut - 1 seminaari & lounas.) HUOM! Lounastauon aikana on mahdollisuus tutustua näyttelyosastoon Tropiclandian klubilla, pohjakerroksessa. Näytteilleasettajina ovat mm. Valtakunnallinen työpajayhdistys, Pohjanmaan ALU-verkosto sekä ULA-nätverket. Nuotta-Challenge - Yhteistyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävä toiminnallinen haastetehtävä A/B Nuotta-valmennuksen koordinaattorit kutsuvat osallistujat ratkaisemaan vuorovaikutteista haastetehtävää ja toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Tavoite on mahdollista saavuttaa vain ryhmätoiminnan ja yhteistyön avulla. Haastetehtävää voi soveltaa työpajalla valmentautujien kanssa. Toteuttajana on Valtakunnalliset nuorisokeskukset. Osallistujamäärä: max. 36. Varusteet: ulkoiluun sopivat vaatteet. K 1-5, pohjakerros Työpajaliikuntaa voimavarakeskeisesti A/B Unen vähyys, nukahtamisviive, huonot ravintotottumukset, liikkumattomuus sekä heikoksi koettu terveys ovat yleisiä koulutuksen ulkopuolelle jääneillä nuorilla. Rinnakkaisseminaarissa käsitellään osallistavilla menetelmillä voimavarakeskeistä terveysvalmennusta sekä käydään läpi sen menetelmiä. Seminaari tarjoaa välineitä tukea nuoria terveellisiin elämäntapoihin työpajaympäristössä. Aiheeseen johdattaa liikunnanohjaaja Minna Kettunen Virpiniemen urheiluopistosta. K 2, pohjakerros [ 7 ]

8 KESKIVIIKKO Ilmoittautuminen (Aula) ja lounas (RS-sali, 1. krs) Avajaiset - Tervetuloa 15. työpajapäiville! (Ala carte, Panorama, 1. krs) Mari Ahonen-Walker, järjestöpäällikkö TPY; Paavo Arhinmäki, kulttuuri- ja Kahvitauko Rinnakkaisseminaarit: Digitales - kuvallinen kerronta pajatyön tukena. K 2 Ikärajoilla vai ilman? Työpajatoimintaa laajalla ikähaitarilla. K siirtymä Rinnakkaissem.: Temagruppen Unga i Sverige - Vad gör vi? Vad vet vi? K 6 Digitales - kuvallinen kerronta pajatyön tukena. K 2 Toiminnallinen tuotteistaminen - ajatuksia kierrätysmateriaalin tuotteistamisesta. K Vaasan kaupungin vastaanotto, llallinen, Allan & Astronauts ym. (Ala carte, TORSTAI Puheenvuorot: Sari Palm, kansanedustaja, TPY:n puheenjohtaja; Sirpa Pietikäinen, Rinnakkaisseminaarit: siirtymä Rinnakkaisseminaarit: siirtymä Rinnakkaisseminaarit: Nuotta-Challenge. Yhteistyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävä toiminnallinen haastetehtävä. K 1-5 Nuotta-Challenge. Yhteistyökykyä ja ongelmanratkaisutaitoja kehittävä toiminnallinen haastetehtävä. K 1-5 Euroopasta pajalle, pajasta Eurooppaan. K 7 Työpajaliikuntaa voimavarakeskeisesti. K 2 Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasisminvastaisuus työpajoilla. K 2 Työpajaliikuntaa voimavarakeskeisesti. K Minä itte vai me yhdessä? Klaus Härö, elokuvaohjaaja (Ala carte, Panorama, [ 8 ]

9 urheiluministeri; Jaana Walldén, neuvotteleva virkamies, OKM Päihteet ja puheeksiotto. K 215 Päihteet ja puheeksiotto. K 215 Työpajatoiminnan ABC - johdatus työpajatoimintaan. K 6 Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille. K 1-3 Opinnollistamisen ABC - johdatus osaamisen tunnistamiseen ja työpajoihin oppimisympäristönä. K 102 Opinnollistamisen työkaluja: taulukoitu opetussuunnitelma ja osaamistodistukset. K 102 KuntaCase: Vaikuttaminen ja vaikuttavuus. Kunnan ja työpajan tuloksekas yhteistyö. Panorama Panorama, RS-sali, 1. krs) europarlamentaarikko (Ala carte, Panorama, 1. krs) Tanskan tuotantokoulut. Panorama Erikoisammattitutkinto tuo osaamista. K 6 Etsivä sosiaalityö - Norjan malli etsivästä (nuoriso) -työstä. K 102 lounas + Klubin näyttelyalue RS-sali + Klubi Erikoisammattitutkinto tuo osaamista. K 6 Sosiaalitalous - talous sosiaalisia päämääriä varten. K 102 lounas + Klubin näyttelyalue RS-sali + Klubi Havainnointi ja arviointi pajan arjessa. K 102 Tuettu oppisopimus Vantaan malliin. K 6 Työpajojen tulevaisuus. Panorama lounas + Klubin näyttelyalue RS-sali + Klubi 1. krs) työvalmentaja yksilövalmentaja osaamisen kasvu, oppilaitosyhteistyö johtajat, kehittäjät yleiset, kaikille yhteisiä [ 9 ]

10 ... rinnakkaisseminaarit Tanskan tuotantokoulut Seminaarissa esitellään Tanskan tuotantokoulujen toimintaa ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tutustutaan laajemminkin tanskalaiseen työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tanskan mallia esittelee Oluf Brandt produktionsskolen Vejestä, Tanskasta. I samarbete med ULA-Ungdom/Lärande/Arbete-ESRprojekt. Seminaari on englanninkielinen. HUOM! pitkä kesto. Panorama, 1. kerros Erikoisammattitutkinto tuo osaamista A/B Opetushallitus vahvisti Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon perusteet alkaen. Tutkinto sijoittuu työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimialalle, joka kattaa sekä työssä että työpaikoilla tapahtuvan työvalmennuksen että lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen toiminnot. Toimiala on siis varsin laaja ja asiakaskirjo iso. Seminaarissa tarkastellaan tutkinnon perusteita ja osaamisvaatimuksia työvalmennustyötä tekevien näkökulmasta. Samoin pohditaan tutkinnon merkitystä työvalmennuksen kehitykselle ja työntekijöiden ammatilliselle osaamiselle. Lisäksi tarkastellaan tutkinnon suorittamiseen liittyviä kysymyksiä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan! Seminaarin asiantuntijana toimii EAT-projektityöryhmän sihteeri Paula Kukkonen. K 6, pohjakerros Etsivä sosiaalityö Norjan malli etsivästä (nuoriso)työstä Seminaarissa tarjotaan näkökulmia ja kokemuksia pohjoismaisesta etsivästä työstä. Vertailussa ovat eri pohjoismaiden etsivän työn kohderyhmät, menetelmät, valtuudet, tehtävät ja tulokset. Lisäksi pohditaan etsivän nuorisotyön ja kenttätyön (fältarbete) eroavaisuuksia. Seminaarin asiantuntijana toimii Niclas Risku, ungdomslots, Resurscentret Föregångarna. K 102, 1. kerros Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasisminvastaisuus työpajoilla Onko työpajatoiminta kaikille avointa? Millaisia rakenteellisia esteitä toiminnassa on, entäpä asenteellisia? Kuinka huomioida moninaisuus pajan arjessa? Aiheeseen johdattelee yhdenvertaisuussuunnittelija Riika Hagman Allianssi ry:stä. K 2, pohjakerros Sosiaalitalous talous sosiaalisia päämääriä varten Euroopan komissio tukee sosiaalitalouden (social ekonomi/social economy) kehittämistä yhtenä välineenä työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lähes kaikissa EU-maissa sosiaalitalouden kehittäminen on jonkin ministeriön tehtävänä, mutta ei Suomessa. Seminaarissa jaetaan infoa eurooppalaisesta sosiaalitaloudesta ja kirvoitetaan ajatuksia siitä, kuinka Suomessakin voitaisiin selkeyttää ja tukea sosiaalisia päämääriä varten toimivan talouden sektoria: Talouden ja säädösten uusjako yksityiseen, julkiseen ja sosiaaliseen talouteen, ja rauha työpajojenkin työlle! Sosiaalitalousteemaan osallistujia perehdyttää Helka Linna, Eurooppalainen sosiaalitalouden yhdistys REVESin varapuheenjohtaja. K 102, 1. kerros [ 10 ]

11 Euroopasta pajalle, pajalta Eurooppaan - kansainvälistyminen on pajanuoren oikeus Tarvitsetko tietoa eurooppalaisen yhteistyön rahoituksen hakemisesta? Haluatko parhaat hakuvinkit? Kiinnostavatko aidot kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä? Kontaktien löytäminen? Ajatusten vaihto? Seminaarista voit noukkia mukaasi onnistuneita, erilaisia tai jo tuttuja kokemuksia. Pajanuorten kansainvälisyyshankkeista kertovat Youth in Action -ohjelman rahoitusta hyödyntäneet yksilövalmentaja Heidi Elo Kisällikellarista, työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtinen Lahden nuorisopalveluista ja sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori Päivi Hakola Nuotta-valmennuksesta. Kommenttipuheenvuoron käyttää Terhi Liintola CIMO/Youth in Action -ohjelmasta. K 7, pohjakerros Havainnointi ja arviointi pajan arjessa Seminaarissa pohditaan, mitä havainnointi ja arviointi työpajatoiminnassa tarkoittavat ja mikä velvoittaa niitä tekemään. Teemaa lähestytään sekä yksittäisen pajanuoren, valmentajan että pajaorganisaation näkökulmasta. Lisäksi käsitellään arviointiprosessien toteutusta, luottamuksellisuutta sekä työ- ja yksilövalmentajien roolia ja yhteistyötä prosessissa. Aiheen alustaa Pohjois- Pohjanmaan ALU-koordinaattori Tenho Jaakola. K 102, 1. kerros Tuettu oppisopimus Vantaan malliin Oppisopimus on nuorille haastava opiskelumuoto, ja nuoret tarvitsevat usein tukea opinnoissaan. Vantaan nuorisopalvelut on kehittänyt nuorten tuetun oppisopimusmallin, jonka avulla kouluttaudutaan oppisopimuksella kaupungin työpisteissä. Nuorisopalvelut toimii työnantajana ja lisäksi se tarjoaa tukea paitsi opiskeluun ja työntekoon, myös henkilökohtaisiin asioihin, kuten asumiseen, terveyteen tai talouteen liittyviin pulmiin. Lisäksi nuorisopalvelut on työpaikkaohjaajien ja lähiesimiesten käytettävissä ohjaamiseen ja oppisopimukseen liittyvissä asioissa. Tule kuulemaan Vantaan mallista, aiheeseen johdattaa nuorisopalveluiden johtaja Eija Ahola. K 6, pohjakerros Työpajojen tulevaisuus Työpajat määritellään sosiaalisten palveluiden ja avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon kuuluviksi. Tuoko tulevaisuus tähän asetelmaan muutoksia? Mihin suuntaan työpajatoimintaa halutaan kehittää? Miten huomioidaan tulevaisuudessa sekä ympäristön, valmennettavien että työpajaammattilaisten kenties erilaiset odotukset? Tulevaisuuteen johdattelijana toimii neuvotteleva virkamies Jaana Walldén opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Panorama, 1. kerros Työpajapäivien musiikista vastaavat Amhrán, Allan & Astronauts, DJ Jarre Tapio ja juontajana toimittaja Hippi Hovi. [ 11 ]

12 VAASA 2012 Yhteistyössä:

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Syöte

Ajankohtaista Syöte Ajankohtaista Syöte 12.11.2014 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Perusrahoituksesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. Työpaja toimintaympäristönä. Esite työpajojen sidosryhmille. ja yhteistyökumppaneille.

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. Työpaja toimintaympäristönä. Esite työpajojen sidosryhmille. ja yhteistyökumppaneille. TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA VALMENNUKSEN PEDAGOGISIA LÄHTÖKOHTIA TYÖPAJALLA Työpaja toimintaympäristönä Työpaja on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Työpajan perustehtävänä on valmentaminen,

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen ja osaamisen tunnistaminen työpajoilla -havaintoja ja huomioita työpajoille tehdystä kyselystä

Oppimisympäristöjen ja osaamisen tunnistaminen työpajoilla -havaintoja ja huomioita työpajoille tehdystä kyselystä Oppimisympäristöjen ja osaamisen tunnistaminen työpajoilla -havaintoja ja huomioita työpajoille tehdystä kyselystä NAO-seminaari 30.9.2015, Turku Aineisto Kysely lähetettiin kaikkiaan 224 TPY:n jäsenorganisaatiolle

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry STRATEGIA 2015-2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen Helsinki 29.04.2014 Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä Työpajan yksilöinti: organisaatio, toimiala, osoitetiedot ja tutkinto Työpajan ominaispiirteet

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Osaavat naiset työelämään. Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen

Osaavat naiset työelämään. Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen Osaavat naiset työelämään Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen 9.11.2015 Välitehtävä Pohdi vierustoverin kanssa: Mikä on paras tapa verkostoitua (=luoda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä

ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä ELY-keskuksen nuorisotoimen puheenvuoro nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämisestä Alueellisen nuorisotoimen nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämispäivä Tiina Mattila

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamot nyt Ohjaamoja tällä hetkellä n. 35. Tulossa lisää. Suurin osa saa rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ABC

Työpajatoiminnan ABC Työpajatoiminnan ABC Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 28.4.2016 Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Koulutukseni Työkokemukseni Psykiatrian erikoissairaanhoitaja TRO (psyko- ja sosiodraama)

Lisätiedot

Toimijakartan työpajapäivä Levi

Toimijakartan työpajapäivä Levi Toimijakartan työpajapäivä 27.9.2013 Levi Käynnistettiin 5/2013 Työryhmä TE-toimisto; Eija Sokero, Sirpa Tuokko Roi kpk/typ Eija Savelius-Koski Monet hanke Pirjo Lehtola Meri-Lapin valmennussäätiö Hilkka

Lisätiedot

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Mitä NYT? Toinen yhteinen seminaari seudun toimijoille. Aika: Torstai 14.3.2013 klo 8.30-12.00 Paikka: Oulun kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 2a Työpaja 1:

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Sovari -työpajamittarin pilotoinnin alustavia tuloksia Työpajatoiminnan sosiaalisesti vahvistavat vaikutukset

Sovari -työpajamittarin pilotoinnin alustavia tuloksia Työpajatoiminnan sosiaalisesti vahvistavat vaikutukset Sovari -työpajamittarin pilotoinnin alustavia tuloksia Työpajatoiminnan sosiaalisesti vahvistavat vaikutukset Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Verkoston toiminta

Verkoston toiminta Verkoston toiminta 2010-2014 KKK-UUU KKK = Kartoita, Kehitä, Kouluta UUU = Uppdatera, Utveckla, Utbilda Toiminta-alue on itäinen Uusimaa Alueen kuntien suomen- ja ruotsinkieliset opetustoimet Esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen käytännöt - työnantajia on erilaisia

Osaamisen tunnistamisen käytännöt - työnantajia on erilaisia Osaamisen tunnistamisen käytännöt - työnantajia on erilaisia Oppimismahdollisuuksien tunnistaminen Osaamisen dokumentoiminen Oman toiminnan kehittäminen Susanna Uusitalo NUORI 2017-28.03.2017 PAIKKO työkalut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 79/2001 vp Kardiologien lisääminen maassamme Eduskunnan puhemiehelle Kardiologian erikoislääkärien määrä Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna pienempi kuin missään muussa Euroopan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

ETNOGRAFINEN SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS HELSINGIN OHJAAMOSSA

ETNOGRAFINEN SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS HELSINGIN OHJAAMOSSA ETNOGRAFINEN SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS HELSINGIN OHJAAMOSSA Ohjaamo-tutkimustapaaminen 23.2.2017, Frida Westerback Ohjaamo-tutkimustapaaminen 23.2.2017 / Frida Westerback 1 MATHILDA WREDE -INSTITUUTTI

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Lämpimästi tervetuloa! Opinnollistamisen koulutus

Lämpimästi tervetuloa! Opinnollistamisen koulutus Lämpimästi tervetuloa! Opinnollistamisen koulutus 3. 16.5.2016 Kisälli Harjulanmäki Sotainvalidien Veljesliitto Uudenmaan piiri ry Apuomena ry Taidoilla töihin hanke Karkkilan Kaupunki Ruukinpaja Ruukinpaja/Yhteiskoulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Nuorisolain uudistamisen aluekierros Oulu

Nuorisolain uudistamisen aluekierros Oulu Nuorisolain uudistamisen aluekierros Oulu 16.1.2015 NUORISOLAIN UUDISTUS TYÖPAJANÄKÖKULMASTA Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut, työpajatoiminta Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot