Nivelreumajatyö. Riitta-Sisko Koskela vanhempi tutkija, epidemiologian dosentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivelreumajatyö. Riitta-Sisko Koskela vanhempi tutkija, epidemiologian dosentti"

Transkriptio

1 Nivelreumajatyö Riitta-Sisko Koskela vanhempi tutkija, epidemiologian dosentti

2 Nivelreumajatyö R-S. Koskela, P. Mutanen, S. Rintakoski, K. Kettunen, M. Klockars ja R. Lukinmaa Yhteishanke: Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto kttl, Kansaneläkelaitos Rahoitus: Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, Kansaneläkelaitos, Else ja Wilhelm Stockmann säätiö

3 Tutkimuksen tavoite Onko nivelreumalla työperäisiä syitä? 1. Onko nivelreuman esiintymässä suomalaisessa väestössä eroja ammattiryhmien kesken 2. Ovatko nivelreuman alueelliset erot sidoksissa alueiden ammatti- ja elinkeinorakenteen erilaisuuteen ja osin selitettävissä taudin ammattiryhmittäisillä eroilla 3. Onko osoitettavissa taudin synty- ja etenemisvaiheessa työperäiseen altistumiseen viittaavia erityispiirteitä

4 Nivelreuman työperäisyyttä tutkitaan porrasteisesti 1. Analyysi nivelreuman alueellista jakautumisesta ja mahdollisista etiologisista ympäristötekijöistä, erityisesti ammatti- ja elinkeinorakenteesta. 2. Nivelreumaan erityiskorvattavia lääkkeitä v saaville liitetään ammattitiedot väestölaskennan pitkittäistiedostosta v ja lasketaan nivelreuman ammattiryhmittäiset ilmaantuvuusluvut. 3. Nivelreuman työperäisyyttä selvitetään kyselyllä alueen ja ammatin perusteella valitusta nivelreumatapausten ja verrokkien otoksesta.

5 Nivelreuman työperäisyyttä tutkitaan porrasteisesti 1. Analyysi nivelreuman alueellista jakautumisesta ja mahdollisista etiologisista ympäristötekijöistä, erityisesti ammatti- ja elinkeinorakenteesta.

6 Nivelreuman esiintyvyys (prevalenssi) kunnittain /asukas v. 2001

7 Viljaviljelyn osuus (%) viljelyskelpoisesta maasta

8 Lypsykarjatilojen osuus (%) kaikista maatiloista

9 Metsätalouden osuus (%) elinkeinoista

10 Nivelreumaan merkitsevästi korreloineet aluetekijät POSITIIVISESTI + NEGATIIVISESTI - PUUTTEELLISET ASUINOLOT ALKOHOLI TALOUDELLINEN RIIPPUVUUS TERVEYSPALVELUT LÄÄKÄRITIHEYS KEUHKOASTMA KLAMYDIA KEUHKOTUBERKULOOSI PARVOVIRUS kampylobakteeri MAATALOUS VILJANVILJELY METSÄTALOUS KARJATALOUS ELINTARVIKETEOLLISUUSA TEKSTIILITEOLLISUUS PUU, SELLULOOSA JA PAPERITEOLLISUUS KEMIANTEOLLISUUS METALLITEOLLISUUS MUU TEOLLISUUS RAKENNUSTEOLLISUUS KAUPPA, TALOUS JA MUU LIIKETOIMINTA FOSFORIPÄÄSTÖT TYPPIPÄÄSTÖT MUUT PÄÄSTÖT

11 Nivelreuman työperäisyyttä tutkitaan porrasteisesti 2. Nivelreumaan erityiskorvattavia lääkkeitä v saaville liitetään ammattitiedot väestölaskennan pitkittäistiedostosta v ja lasketaan nivelreuman ammattiryhmittäiset ilmaantuvuusluvut.

12 Nivelreuman ilmaantuvuus 1/ (ikävakioitu) Seuranta v uutta RA henkilöv. Ikävakioitu nivelreuman ilmaantuvuus Miehet Ikävakioitu nivelreuman ilmaantuvuus Naiset Koko maa Molemmat sukupuolet 69.0 Koko maa Miehet 50.6 Naiset 87.8 Miehet, Aluevaihtelu Naiset, Aluevaihtelu

13 Korkeimmat nivelreuman ikävakioidut ilmaantuvuusluvut (1/ ) ammattiryhmissä Miehet kaivos- ja louhintatyö 88.5 tekstiilityö 71.3 kuljetus- ja liikennetyö 70.6 lasi-, keraaminen ja 61.9 tiilityö rautatehdas-, metalli tehdas-,takomo- ja valimotyö Naiset rautatehdas-, metalli tehdas-, takomo- ja valimotyö maatalous-, ja puutarha työ ja eläintenhoito pesu- ja silitystyö posti- ja lähettityö 105.6

14 Nivelreuman työperäisyyden tutkiminen Rekisteritutkimus Kyselytutkimus Alueellinen ikävakioitu ilmaantuvuus ammateittain: Miehet: Naiset: korkean riskin ammattiryhmää niistä korkean ja matalan esiintymän alueilta 50%+50% Ammateittain vaihtelu > alueellinen vaihtelu Ammateittaiset luvut vakioitiin alueen suhteen RA VP-verr. + 20% lisäotos 50% miehiä ja 50% naisia Verrokit samannettu: ikä, sp, ammattiryhmä, alue Korkean ja matalan riskin ammatit (M ja N) Kysely henk. Vastaus henk.

15 Ikä- ja aluevakioidut suhteelliset ilmaantuvuudet (RR), kyselyyn valituissa ammattiryhmissä, 1. Ammattiryhmä Miehet Naiset 01 Tekniikan alan työnjohto- ja suoritustyö Kemian, fysiikan ja biologian alaan kuuluva työ Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö Muu tekninen, luonnontiet., yhteiskunta tieteellinen, sosiaalinen ja humanistinen työ 23 Muu kaupallinen työ Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito Tieliikennetyö Posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyö Posti- ja lähettityö Tekstiilityö Konepaja- ja rakennusmetallityö Sähkötyö Puutyö

16 Ikä- ja aluevakioidut suhteelliset ilmaantuvuudet (RR), kyselyyn valituissa ammattiryhmissä, 2. Ammattiryhmä Miehet Naiset 68 Maalaus- ja lakkaustyö Graafinen työ Elintarviketyö Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja kartonkityö 75 Kivi-, kaivos- ja louhinta-, keraaminen ja tiilityö Pakkaus- ja paketoimistyö Työkoneiden ja kiinteiden moottoreiden käyttö ja hoito 78 Ahtaus-, kuormaus- ja varastotyö Vartiointi- ja suojelutehtävät Koti- ja suurtaloustyö Tarjoilutyö Kiinteistönhoito ja siivoustyö Hygienia ja kauneudenhoitotyö

17 Nivelreuman työperäisyyttä tutkitaan porrasteisesti 3. Nivelreuman työperäisyyttä selvitetään kyselyllä alueen ja ammatin perusteella valitusta nivelreumatapausten ja verrokkien otoksesta. Kysely henk. Vastaus henk Vastausprosentti 60 % lähetetyistä, 74 % tavoitteesta (8 000 otos)

18 Eräitä sekoittavia tai tuloseroon vaikuttavia tekijöitä kontrolloitiin Tupakointi miehet tupakoivat enemmän kuin naiset erot riippumattomia alueesta ammattiryhmittäisissä tupakointimäärissä (määrä x vuodet) oli vain kolmessa ryhmässä (3/27) eroa tapausten ja verrokkien välillä Alkoholi miehet käyttivät alkoholia enemmän kuin naiset ei eroa tapausten ja verrokkien välillä erot riippumattomia alueesta Painoindeksi verrokit olivat painavampia kuin tapaukset (20-vuotiaana ja nykyisin) erot riippumattomia alueesta Nivelreumaa suvussa äidin- ja isänpuolella esiintyvää nivelreumaa oli tapauksilla 2-kertaisesti verrokkeihin nähden erot riippumattomia alueesta

19 Mikä saattoi aiheuttaa nivelreumaan sairastumiseen? Nivelreumatapausten oma mielipide: Erilaiset työhön liittyvät tekijät 21 % Perinnöllinen alttius 16 % Bakteeri-, virus- yms. infektiot 16 % Muu reumatauti aiemmin 10 % Useiden syytekijöiden ilmoittaminen tyypillistä. Nivelreuma on monisyinen tauti.

20 Nivelreumaisten merkitsevästi verrokkeja useammin ilmoittamat altisteet, Miehet 1. Fysikaaliset altisteet: kylmyys *** kosteus *** veto *** tärinä ** Seokset ja kemialliset tuotteet: maalit, lakat, petsit, liimat * pesuaineet, desinfiointiaineet * valokuvauskemikaalit * Epäorgaaniset pölyt ja materiaalit: savimineraalit ** synteettiset mineraalikuidut ** karbonaattimineraalit ** sementti, betoni ***

21 Nivelreumaisten merkitsevästi verrokkeja useammin ilmoittamat altisteet, Miehet 2. Orgaaniset pölyt ja materiaalit: eläinten epiteeli, karvat tai eritteet * Muut kaasu-, neste- ja pölyseokset: vulkanointikäryt * Muut kemialliset tekijät: märkä työ * Biologiset altisteet: hyönteiset, loiset, madot ** Fyysiset kuormitustekijät: toistuvat, yksipuoliset työliikkeet ** Psykososiaaliset kuormitustekijät: työn kiireellisyys *

22 Nivelreumaisten merkitsevästi verrokkeja useammin ilmoittamat altisteet, Naiset. Fysikaaliset altisteet: Kylmyys *** Kosteus *** Veto *** Kemialliset aineet: Heterosykliset yhdisteet * Muut kaasu-, neste- ja pölyseokset: Vulkanointikäryt ** Muut kaasu-, neste- tai pölyseokset * Psykososiaaliset kuormitustekijät: Vähän arvostettu työ *

23 NYKYINEN TERVEYS % Tapaukset Verrokit p< Erinomainen Hyvä Keskin- Välttävä Huono kertainen

24 NYKYINEN TYÖKYKY, 0-10 pistettä % p< Tapaukset Verrokit TYÖKYKY

25 Nykyinen tilanne % Tapaukset Verrokit Työssä Työtön Tk-el. Vanh. el.

26 Tulosten hyödyntäminen Nivelreuma on monen syytekijän sairaus, joten ehkäisyssä ja hoidossa: mahdollinen työssä altistuminen paremmin huomioon työssä altistumisen yhdysvaikutus muiden syytekijöiden kanssa, kuten perinnöllinen alttius, muu ympäristöaltiste, infektiot ja herkkyys niille, tupakointi yms.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Rakennusalan terveys ja turvallisuus 2000- luvulla

Rakennusalan terveys ja turvallisuus 2000- luvulla Rakennusalan terveys ja turvallisuus 2000- luvulla Rakennusalan riskiprofiili Eero Priha Susanna Repo Minna Savinainen Jorma Lappalainen Panu Oksa Työterveyslaitos Tampere 9.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Syöpä Suomessa 2011. Eero Pukkala. Matti Rautalahti

Syöpä Suomessa 2011. Eero Pukkala. Matti Rautalahti Syöpä Suomessa 2011 Eero Pukkala Risto Sankila Matti Rautalahti Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2011 Syöpä Suomessa 2011 Eero Pukkala, Risto Sankila, Matti Rautalahti Syöpä Suomessa 2011 13., uudistettu painos

Lisätiedot

PK-YRITTÄJÄT JA TERVEYS - YRITTÄJIEN TYÖTERVEYHUOLTOPROJEKTI VARSINAIS-SUOMESSA. Lassi Pakkala Heikki Saarni

PK-YRITTÄJÄT JA TERVEYS - YRITTÄJIEN TYÖTERVEYHUOLTOPROJEKTI VARSINAIS-SUOMESSA. Lassi Pakkala Heikki Saarni PK-YRITTÄJÄT JA TERVEYS - YRITTÄJIEN TYÖTERVEYHUOLTOPROJEKTI VARSINAIS-SUOMESSA Lassi Pakkala Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 YRITTÄJÄN TYÖ JA TERVEYS...5

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Kirjoittajat: Eero Pukkala, Risto Sankila, Matti Rautalahti Taitto: Kirsi-Marja Puuras Kannen kuva: Eeva

Lisätiedot

Koulutusrahasto Toimintakertomus 2009

Koulutusrahasto Toimintakertomus 2009 Koulutusrahasto Toimintakertomus 2009 Sisällysluettelo Missio 3 Visio 3 Koulutusrahasto 4 Koulutusrahasto lyhyesti............................ 4 Vuosi 2009 lyhyesti............................... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Olli Punnonen ja Minna Laukkonen. Työterveyslaitos Helsingin aluetoimipiste

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Olli Punnonen ja Minna Laukkonen. Työterveyslaitos Helsingin aluetoimipiste 2 UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Olli Punnonen ja Minna Laukkonen Työterveyslaitos Helsingin aluetoimipiste 2006 3 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Anna-Liisa Pasanen ja Tuula Hotti Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI

PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI Päivi Peltola, Tarja Meristö, Mari Tammi & Juha Karjalainen Åbo Akademi University Institute for Advanced

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Simo Näyhä 1,2 ja Mauri Laakso 1 1 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 2Oulun aluetyöterveyslaitos 13.1 Katsauksen tausta Kun kuva maamme

Lisätiedot

AMMATTILUOKITUS 2005

AMMATTILUOKITUS 2005 AMMATTILUOKITUS 2005 TYÖMINISTERIÖ Työnvälitys ja työvoiman rekrytointi -tiimi OHJE 11.2.2005 AMMATTILUOKITUKSEN SOVELTAMISOHJE Sisällys: 1. Johdanto...1 2. Miksi ja mihin Pohjoismaista ammattiluokitusta

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Sisältö Koulutusrahasto......................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus.................................... 6 Koulutusrahaston vuosi 2010..................................

Lisätiedot

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Tiina Pensola, Riikka Shemeikka, Katja Kesseli, Tuomo Laihiala, Hanna Rinne, Veijo Notkola PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus Suomessa 2001 2007 Kuntoutussäätiö PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus

Lisätiedot

Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Tiina Pensola ja Raija Gould Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:7 Tiina Pensola ja Raija Gould Ammatit ja masennusperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Lisätiedot

Työterveys ja - turvallisuus sosiaalija terveysalalla 2000-luvulla

Työterveys ja - turvallisuus sosiaalija terveysalalla 2000-luvulla Työterveys ja - turvallisuus sosiaalija terveysalalla 2000-luvulla Sosiaali- ja terveysalan riskiprofiili Annika Parantainen Marjukka Laine Työterveyslaitos Turku 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

KIRJALLISUUSKATSAUS: KASVINVILJELYTYÖN TERVEYSRISKIT

KIRJALLISUUSKATSAUS: KASVINVILJELYTYÖN TERVEYSRISKIT KIRJALLISUUSKATSAUS: KASVINVILJELYTYÖN TERVEYSRISKIT Anna Vuorinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Heinäkuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

ACTA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000. Pekka Ikäheimo D 965 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA

ACTA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000. Pekka Ikäheimo D 965 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2008 MEDICA OULU 2008 D 965 ACTA Pekka Ikäheimo UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA SUOMALAISEN AIKUISEN ASTMA KYSELY- JA REKISTERITUTKIMUS VUONNA 2000 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN LAITOS, KANSANTERVEYSTIETEEN

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

11 TULES. 11.2.025 Mb Scheuermann... 13

11 TULES. 11.2.025 Mb Scheuermann... 13 11 TULES 11 TULES... 1 11.1 Yhteiset perusraportit... 4 11.1.001 Liikuntaelimistön sairaudet Suomessa. Terveys 2000 -tutkimus... 4 11.2 Muut tieteelliset julkaisut... 4 11.2.001 Seropositiivisen ja -negatiivisen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Puolet eläkeläislääkäreistä jatkaa työntekoa

Puolet eläkeläislääkäreistä jatkaa työntekoa TERVEYDENHUOLTO Marko Elovainio VTT, dosentti, tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos marko.elovainio@thl.fi Tarja Heponiemi PsT, dosentti, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot